Κριός Ο Κριός είναι το ζώδιο του επικεφαλή, του αρχηγού, του πρωτοπόρου. Είναι το αρχικό στάδιο στην ζωή. Εκεί που πρώτα αποκαλύπτεται η ενέργεια και  η ζωή. Η επιθυμία για δράση και το πνεύμα της επιχείρησης. Είναι αυτό που μας ωθεί στην δράση και που πολλές φορές προηγείται της σκέψης. Η αντίδραση, ανυπομονησία, και παρόρμηση που εκδηλώνεται στην ζωή μας με την μορφή πράξεων. Ο ενθουσιασμός και η έντονη επιθυμία για δράση. Η αρχή των πραγμάτων και καταστάσεων που μας περιβάλλουν. Στις κάρτες των Ταρώ, στη Μεγάλη Αρκάνα αντιπροσωπεύεται από την τέταρτη κάρτα. Από τις 20 Μαρτίου ως τις 19 Αρπιλίου, ο Ήλιος βρίσκεται το ζώδιο του Κριού, στο στοιχείο της Φωτιάς. Κυβερνήτης του ζωδίου είναι ο Άρης, ο Θεός του πολέμου. Συμβολίζει τη νέα γέννηση στην περίοδο της Άνοιξης.
Ο Αυτοκράτορας αντιστοιχεί στο γράμμα Χε του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 5 και λαμβάνει χώρα στη Χαίζεδ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 15. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Δ. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο του Κριού, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Κριό και στο σώμα το δεξιό χέρι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό στης προσωπικότητας το χάρισμα του Λόγου και της Αιτίας.
Συμβολίζει τη δύναμη που παρέχει και διαχέει τη ζωή , τη δημιουργική αγαθότητα που οδηγεί τα όντα στην ύπαρξη. Είναι αυτή η Αρχή που εμψυχώνει, που δημιουργεί το Φως που διαμοιράζεται ανάμεσα στα ζωντανά πλάσματα αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει στο κέντρο καθενός. Είναι ο Αρχαίος, το Θείο των αλχημιστών, το ζωτικό πυρ που είναι εγκλωβισμένο στο σπέρμα, ο Ενσαρκωμένος δημιουργικός Λόγος, ο μυστικός σύζυγος και γιος της εμψύχου ουσίας.
Ο κυβερνήτης του ζωδίου, ο Άρης αντιπροσωπεύεται στην Μεγάλη Αρκάνα από την κάρτα του Πύργου ή του Κεραυνόπληκτου οίκου. Η κάρτα αυτή αντιστοιχεί στο γράμμα Πε του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 80. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 27. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ο. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται όπως είπαμε πρίν, από τον πλανήτη Άρη, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα την Αφροδίτη, την ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο σώμα το δεξιό ρουθούνι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αφύπνισης.
Συμβολίζει την ροπή προς συμπύκνωση, τον ενεργό εγωισμό και τη φυλάκιση του πνεύματος στην ύλη. Υλοκρατία και δογματισμός. Παρανοημένη αλχημεία και τιμωρία που είναι προϊόν των καταχρήσεων. Ερείπωση των κρατών που συγκροτήθηκαν με βία
Η Κρίση αντιπροσωπεύει το στοιχείο της φωτιάς και αντιστοιχεί στο γράμμα Σιν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 300. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 31. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος
Σ. Είναι πύρινο στοιχείο και δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της πραγμάτωσης.
Συμβολίζει την θεία Πνοή που οδηγεί στην Αλήθεια, την κατανόηση και αφομοίωση των εσωτερικών εννοιών, την εκπνευμάτωση της ύλης. Είναι η απαλλαγή από την υλική ζωή, η αλχημική εξάχνωση, η αφύπνιση του πνεύματος, η πνευματική διόραση, ο μεγαλοφυής νους. Συμβολίζει επίσης, την αναβίωση του πνευματικού παρελθόντος, την ανάσταση των νεκρών την επιστροφή στις παραδόσεις, την ολοκληρωτική μύηση, την προφητεία και τη μαντική.

Ταύρος Ο Ταύρος διευθύνει την ανταπόκρισή μας στο να αποκτήσουμε οτιδήποτε είναι δυνατό, αλλά και να το διατηρήσουμε. Είναι το ζώδιο της ανάπτυξης του σπόρου. Της ενδυνάμωσης και διάσωσης. Είναι ο τρόπος που "έχουμε" υλικά αγαθά και ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε. Χαρακτηριστικά του είναι: Το να αποδέχεται πάντα με επιμονή και υπομονή τις καταστάσεις. Το σθένος και η εποικοδομητικότητα για ανάπτυξη και προστασία παράλληλα. Ο φύλακας των υλικών πηγών στη  ζωή μας.
Στις 20 Απριλίου ο Ήλιος ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου που αποδίδεται στην πέμπτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της Γης και κυβερνάται από την Αφροδίτη, τη Θεά της Αγάπης.
Ο Ιεροφάντης αντιστοιχεί στο γράμμα Βαυ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 6 και λαμβάνει χώρα στη Γκεμπουρά του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 16. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Δίγαμμα ή το τελικό σίγμα ς. Είναι γήινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο του Ταύρου, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Ταύρο και στο σώμα το αριστερό χέρι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της ενόρασης.
Συμβολίζει τη θέληση η οποία διακατέχει και κυβερνά την υπαρκτή ζωή. Είναι η συνείδηση, το καθήκον, ο ηθικός νόμος, ο περιορισμός που οριοθετεί το καλό και το κακό, η απομάκρυνση από κάθε κακό πριν γίνει ολοκληρωτική επίδοση σε έργα καλού.
Ο κυβερνήτης του ζωδίου η Αφροδίτη αντιπροσωπεύεται στην Μεγάλη Αρκάνα από την κάρτα Αυτοκράτειρα. Η Αυτοκράτειρα αντιστοιχεί με το γράμμα Ντάλεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 4 και λαμβάνει χώρα στη Μπινά του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 14. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Γ. Είναι αέρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Αφροδίτη, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Άρη, στις μέρες της εβδομάδας την Τρίτη και στο σώμα το δεξιό αυτί. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της φαντασίας.
Είναι η διανοητικότητα, η αφηρημένη σύλληψη που γεννά τις ιδέες και τις μορφές.

Δίδυμοι Οι Δίδυμοι σχετίζονται με τις επαφές και την επικοινωνία μας με τους άλλους με οποιαδήποτε μορφή. Παράλληλα είναι η πολλαπλότητα και ανομοιότητα επάνω στα πράγματα που σχηματίζουν την ζωή μας. Χαρακτηριστικά του είναι η ευθυμία, η πλήρης ζωτικότητα, η ευκινησία, η γρήγορη προσαρμοστικότητα στις καταστάσεις, η γρήγορη ανταλλαγή διαθέσεων, η υποχρεωτική συμπεριφορά αλλά και η επιπολαιότητα πολλές φορές. " Το αεικίνητο του Ζωδιακού". Στις 21 Μαΐου, ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο των Διδύμων που αποδίδεται στην έκτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο του Αέρα και κυβερνάται από τον Ερμή, το Θεό της επικοινωνίας.
Η κάρτα των Εραστών αντιστοιχεί στο γράμμα Ζάιν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 7 και λαμβάνει χώρα στη Τιφερέθ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 17. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Z. Είναι αέρινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο των Διδύμων, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τους Δίδυμους και στο σώμα το δεξιό πόδι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της διάκρισης.
Συμβολίζει την συναισθηματικότητα, την σφαίρα εκείνη του πνεύματος που υπόκειται στις έλξεις και απώσεις, την συμπάθεια και την αντιπάθεια, τις αγνές συμπάθειες που είναι ουδέτερες στις σαρκικές απολαύσεις.
Ο κυβερνήτης του ζωδίου αντιπροσωπεύεται από την κάρτα του Μάγου στη Μεγάλη Αρκάνα. Στο Μάγο αντιστοιχεί στο γράμμα Μπεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο του 2 και λαμβάνει χώρα στην Κέτερ, στο στέμμα του δένδρου των Σεφιρώθ. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 12. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Β.
Είναι αέρινο στοιχείο και επηρεάζεται από τον πλανήτη Ερμή, αναπαριστά στην Ουράνια σφαίρα τον Κρόνο, στις μέρες της εβδομάδας την Κυριακή και στο σώμα το δεξιό μάτι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της προσήλωσης.
Είναι η αρχή κάθε πράγματος. Η Πρώτη Αιτία, η Μονάδα, η Αρχή. Είναι το αγνό πνεύμα, το μοναδικό και διανοούμενο Υποκείμενο, το οποίο ανακλάται στο Εγώ κάθε λογικής ύπαρξης.
Η κάρτα του Τρελού αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα και αντιστοιχεί στο γράμμα Άλεφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 1. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 11. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Α. Είναι αέρινο στοιχείο. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της δύναμης.
Συμβολίζει την απύθμενη Άβυσσο, το απόλυτο Άπειρο, οτιδήποτε υπερβαίνει την απλή νόηση του ανθρώπου. Είναι το Κενό, το Μηδέν, η κοσμική Νύχτα, η πρώτη Ουσία, η πνευματική εκμηδένιση.

Καρκίνος Ο Καρκίνος είναι η μητέρα του ζωδιακού. Πάντα προστατευτικός και προνοητικός για τους άλλους. Ένα ευαίσθητο ζώδιο όπου τα συναισθήματα είναι πραγματικές εμπειρίες και "μετράνε" περισσότερο από την ψυχρή λογική. Είναι αυτό που βρίσκουμε όταν   έλθουμε στην ζωή η μητέρα, το σπίτι, η βάση, η προστασία από τον έξω κόσμο. Χαρακτηριστικά του είναι: Η γονιμοποίηση, γονιμότητα, αφθονία αισθημάτων, η πατρική και μητρική αίσθηση, η δεκτικότητα, και η αφοσίωση. Οι κληρονομικές ιδιότητες του χαρακτήρα.
Στην αρχή του καλοκαιριού ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Καρκίνου στο Θερινό ηλιοστάσιο, στις 22 Ιουνίου, που αποδίδεται στην έβδομη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της και κυβερνάται από τη Σελήνη. 
Το Άρμα είναι η έβδομη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα που αντιστοιχεί στο γράμμα Χεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 8 και λαμβάνει χώρα στη Νετσά του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 18. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του. Θ. Είναι υδάτινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο του Καρκίνου, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Καρκίνο και στο σώμα το αριστερό πόδι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της δεκτικότητας.
Συμβολίζει τον Μέγα Αρχιτέκτονα, την ενεργό πνευματικότητα, την ενσυνείδητη πρόοδο, τη νοητική εξέλιξη που δομεί τις Αρχές του Σύμπαντος.
Η κάρτα της Αρχιέρειας αντιστοιχεί με το γράμμα Γκίμελ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 3 και λαμβάνει χώρα στη Χοκμά, του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 13. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ε.
Είναι υδάτινο στοιχείο και επηρεάζεται από τον πλανήτη Σελήνη, αναπαριστά στην Ουράνια σφαίρα το Δία, στις μέρες της εβδομάδας τη Δευτέρα και στο σώμα το αριστερό μάτι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της μνήμης.
Είναι η Σοφία, ο δημιουργός Λόγος, η Ίσιδα, η Φύση, η Μητέρα όλων. Είναι η ουσία που πληρεί το απεριόριστο διάστημα, τα πεδία δράσης της δραστηριότητας και της λογικής. Δηλώνει τη γόνιμη αντίθεση από την οποία όλα έχουν γεννηθεί. Είναι η διαφόριση που επιτρέπει τη διάκριση, την αντίληψη και την γνώση. Στην κάρτα αυτή αντανακλάται η Ιερά Επιστήμη, της οποίας το αντικείμενο δεν υποπίπτει στις αισθήσεις. Είναι η Μαντική, η ενορατική σοφία, η Γνώση, η διάκριση του Μυστηρίου, η αυθόρμητη θρησκευτικότητα. Δηλώνει στο άτομο τα στοιχεία της Πίστης, της ενόρασης, της προφητείας.
Η κάρτα του Κρεμασμένου αντιπροσωπεύει το στοιχείο του νερού και αντιστοιχεί στο γράμμα Μεμ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 40. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 23. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Μ. Είναι υδάτινο στοιχείο και δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αναστροφής. Συμβολίζει τη ψυχή που περιβάλλει το σώμα. Δηλώνει το μυστικισμό, την ιεροσύνη, το λειτούργημα. Εσωκλείνει όλους όσους έρχονται σε επαφή με το θείο πεδίο τείνοντας σε συνεργασία στο Μέγα Έργο της οικουμενικής μετουσίωσης του κακού σε καλό.

Λέων Ο Λέων είναι το ζώδιο της έκφρασης και δημιουργίας. Έκφρασης μέσα στον κόσμο που ζούμε επάνω σε όλους τους τομείς Αντιπροσωπεύει συχνά τον δεύτερο σταθμό δημιουργίας στην ζωή μας. Το σημείο που πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συνέχεια της ζωής. Τα παιδιά μας, την εκπαίδευσή μας, και οτιδήποτε έχει σχέση με την δημιουργία των συνθηκών που θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε σαν είδος μέσα στον χρόνο. Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον "Δημιουργό μας."
Στις 22 Ιουλίου ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του Λέοντα και αποδίδεται στην όγδοη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της φωτιάς και κυβερνάται από τον Ήλιο, το ζωοδότη μας.
Η όγδοη κάρτα είναι η Δύναμη και αντιστοιχεί στο γράμμα Τεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 9. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 19. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος. Ι. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο του Λέοντα, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα το Λέοντα και στο σώμα το δεξιό νεφρό. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της δύναμης.
Συμβολίζει την ψυχική ενέργεια και τη δύναμη της ζωτικής ψυχής που κατευθύνει και διατάσει τις αντιμαχόμενες ωθήσεις στον οργανισμό. Είναι η συνεργασία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα με στόχο την υποταγή του ενστίκτου, ο ατομικός λόγος, η ακτινοβολία της σκέψης σε συνεργασία με τη βούληση. Εκπροσωπεί την Σοφία και τις Επιστήμες που υποτάσσουν τις τυφλές δυνάμεις της Φύσης.
Ο Ήλιος στη Μεγάλη Αρκάνα αντιστοιχεί στο γράμμα Ρες του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 200. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 30. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ρ. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον Ήλιο, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Ερμή και στο σώμα το αριστερό ρουθούνι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αναμόρφωσης.
Συμβολίζει το πρωταρχικό φως, αυτό που διατάσσει το Χάος. Είναι ο λόγος που φωτίζει τον άνθρωπο, η υπερανθρώπινη νόηση που διαφωτίζει όλα τα πνεύματα, η πνευματική λάμψη που διαλύει τα σκοτάδια, η αληθινή γνώση που οδηγεί στις ύψιστες καλές τέχνες.
Η Κρίση αντιπροσωπεύει το στοιχείο της φωτιάς και αντιστοιχεί στο γράμμα Σιν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 300. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 31. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος
Σ. Είναι πύρινο στοιχείο. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της πραγμάτωσης.
Συμβολίζει την θεία Πνοή που οδηγεί στην Αλήθεια, την κατανόηση και αφομοίωση των εσωτερικών εννοιών, την εκπνευμάτωση της ύλης. Είναι η απαλλαγή από την υλική ζωή, η αλχημική εξάχνωση, η αφύπνιση του πνεύματος, η πνευματική διόραση, ο μεγαλοφυής νους. Συμβολίζει επίσης, την αναβίωση του πνευματικού παρελθόντος, την ανάσταση των νεκρών την επιστροφή στις παραδόσεις, την ολοκληρωτική μύηση, την προφητεία και τη μαντική.

Παρθένος Η Παρθένος είναι το ζώδιο της συγκομιδής και αποθήκευσης των καρπών της ζωής. Εδώ  χωρίζουμε τον "καρπό από το κουκούτσι". Εδώ η αναλυτικές και εξεταστικές ικανότητες βρίσκονται στο ανώτερο σημείο τους Απαραίτητες ικανότητες όταν χρειάζεται να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας με την μορφή της παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά των Παρθένων είναι: η αναλυτική δύναμη, η κριτική ικανότητα, η σωστή συμπεριφορά, η επιμέλεια, φροντίδα και εργατικότητα. Η μεθοδευμένη τάξη στην ζωή.
Στις 22 Αυγούστου ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο της Παρθένου που αποδίδεται στην ένατη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της και κυβερνάται από το Θεό Ερμή.
Ο Ερημίτης είναι η ένατη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα, αντιστοιχεί στο γράμμα Ιόντ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 10 και λαμβάνει χώρα στη Γιεσώδ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 20. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Λ. Είναι γήινο στοιχείο, επηρεάζεται από το ζώδιο της Παρθένου, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα την Παρθένο και στο σώμα το αριστερό νεφρό. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της ανταπόκρισης.
Συμβολίζει τη ζωή που δύναται να παραχθεί, τις δυνητικότητες που είναι συγκεντρωμένες στο σπέρμα. Εκδηλώνει το σχέδιο της ζωής που προϋπάρχει της αντικειμενικής πραγμάτωσης. Είναι ο αόρατος σκελετός που οργανισμού που μέλλει να κατασκευαστεί. Παρουσιάζει το δημιουργό πρότυπο πάνω στο οποίο έχουν αποτυπωθεί τα χαρακτηριστικά του είδους. Είναι αυτό καθ’ εαυτό το αστρικό σώμα των αποκρυφιστών.
Στο Μάγο αντιστοιχεί στο γράμμα Μπεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο του 2 και λαμβάνει χώρα στην Κέτερ, στο στέμμα του δένδρου των Σεφιρώθ. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 12. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Β. Επηρεάζεται από τον πλανήτη Ερμή, αναπαριστά στην Ουράνια σφαίρα τον Κρόνο, στις μέρες της εβδομάδας την Κυριακή και στο σώμα το δεξιό μάτι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της προσήλωσης.
Είναι η αρχή κάθε πράγματος. Η Πρώτη Αιτία, η Μονάδα, η Αρχή. Είναι το αγνό πνεύμα, το μοναδικό και διανοούμενο Υποκείμενο, το οποίο ανακλάται στο Εγώ κάθε λογικής ύπαρξης.

Ζυγός Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της συνεργασίας με όλες τις μορφές που παρουσιάζεται Κοινωνικές, προσωπικές, ή ομαδικές για κάποιον σκοπό. Παράλληλα αντιπροσωπεύει και την δικαιοσύνη. Την σωστή κατανομή των αγαθών της ζωής σε όλους μας. Χαρακτηριστικά του είναι: η αίσθηση για δικαιοσύνη, ο αγώνας για αρμονία, η κοινωνικότητα, ένωση με όλες τις μορφές, συντροφικότητα, και το δημόσιο αίσθημα. Πολλές φορές όμως του αποδίδεται η ματαιοφροσύνη και η επιθυμία για να γίνουμε κάτι πολύ σημαντικό.
Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Ζυγού που αποδίδεται στην ενδέκατη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο του αέρα και κυβερνάται από Θεά της Αγάπης, Αφροδίτη.
Η Δικαιοσύνη είναι η ενδέκατη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα που αντιστοιχεί στο γράμμα Λάμεντ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 30 και λαμβάνει χώρα στη Χόντ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 22. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Τ. Είναι αέρινο στοιχείο, επηρεάζεται από το Ζυγό, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Ζυγό και στο σώμα το συκώτι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της ισορροπίας. Συμβολίζει την αίγλη, τη δόξα, τη θεότητα που εκδηλώνεται μέσα από την τάξη και την αρμονία. Είναι η συντηρητική δύναμη των όντων. Δηλώνει το Νόμο σε ισορροπία, τη λογική και αναγκαία συνάρτηση των Ιδεών, των συναισθημάτων και των πράξεων, την μοιραία απόρροια των έργων, την υπερβατική δικαιοσύνη, τις αδυσώπητες συνέπειες κάθε πράξης.
Ο κυβερνήτης του ζωδίου η Αφροδίτη αντιπροσωπεύεται στην Μεγάλη Αρκάνα από την Αυτοκράτειρα. Η Αυτοκράτειρα αντιστοιχεί με το γράμμα Ντάλεθ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 4 και λαμβάνει χώρα στη Μπινά του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 14. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Γ. Επηρεάζεται από τον πλανήτη Αφροδίτη, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Άρη, στις μέρες της εβδομάδας την Τρίτη και στο σώμα το δεξιό αυτί. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της φαντασίας.
Είναι η διανοητικότητα, η αφηρημένη σύλληψη που γεννά τις ιδέες και τις μορφές.
Η κάρτα του Τρελού αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα και αντιστοιχεί στο γράμμα Άλεφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 1. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 11. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Α. Είναι αέρινο στοιχείο και δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της δύναμης.
Συμβολίζει την απύθμενη Άβυσσο, το απόλυτο Άπειρο, οτιδήποτε υπερβαίνει την απλή νόηση του ανθρώπου. Είναι το Κενό, το Μηδέν, η κοσμική Νύχτα, η πρώτη Ουσία, η πνευματική εκμηδένιση.

Σκορπιός Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο της αποπεράτωσης της ζωής μέσα στις λειτουργίες της φύσης.  Η συνέχιση της ζωής με την μορφή "σπόρου" και ο θάνατος σε οτιδήποτε δεν είναι ικανό να επιβιώσει μέσα από την προσαρμογή. Ο ανηλεής αγώνας για επιβίωση, η επιμονή, η υπερβολική θέληση και   αντοχή, και το υπερβολικό πάθος είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του. Συχνά συνδέεται με την σεξουαλική ενέργεια, την τεκνοποίηση, την ίδια την ζωή και τον θάνατο.
Στις 23 Οκτωβρίου ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του Σκορπιού, που αποδίδεται στη δέκατη τρίτη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο του νερού και κυβερνάται από Θεό του πολέμου, Άρη.
Ο Θάνατος είναι η δέκατη τρίτη κάρτα που αντιστοιχεί στο γράμμα Νουν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 50. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 24. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ν. Είναι υδάτινο στοιχείο, επηρεάζεται από το Σκορπιό, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα το Σκορπιό και στο σώμα το σπλήνα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα του μετασχηματισμού.
Συμβολίζει την απολύτρωση, την εξαύλωση, τη μεταμορφωτική αρχή που αναγεννάει καθετί, τη μοιραία εξέλιξη, την αέναο κίνηση που αντιτίθεται σε κάθε στάση και τελεσίδικη στερέωση, σε καθετί που θα ήταν πραγματικός θάνατος. Είναι το Πνεύμα της Προόδου, ο Παράκλητος που απολυτρώνει τα πάντα από τον κλοιό της ύλης.
Η κάρτα του Πύργου ή του Κεραυνόπληκτου οίκου αντιπροσωπεύει τον Άρη κυβερνήτη του ζωδίου και αντιστοιχεί στο γράμμα Πε του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 80. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 27. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ο. Επηρεάζεται από τον πλανήτη Άρη, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα την Αφροδίτη, την ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο σώμα το δεξιό ρουθούνι. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αφύπνισης.
Συμβολίζει την ροπή προς συμπύκνωση, τον ενεργό εγωισμό και τη φυλάκιση του πνεύματος στην ύλη. Υλοκρατία και δογματισμός. Παρανοημένη αλχημεία και τιμωρία που είναι προϊόν των καταχρήσεων. Ερείπωση των κρατών που συγκροτήθηκαν με βία
Ο Σκορπιός κυβερνάται επίσης, από τον πλανήτη Πλούτωνα που αντιπροσωπεύεται και από την Δικαιοσύνη που αντιστοιχεί στο γράμμα Λάμεντ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 30 και λαμβάνει χώρα στη Χόντ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 22. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Τ. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της ισορροπίας. Δηλώνει το Νόμο σε ισορροπία, τη λογική και αναγκαία συνάρτηση των Ιδεών, των συναισθημάτων και των πράξεων, την μοιραία απόρροια των έργων, την υπερβατική δικαιοσύνη, τις αδυσώπητες συνέπειες κάθε πράξης.
Η κάρτα του Κρεμασμένου αντιπροσωπεύει το στοιχείο του νερού και αντιστοιχεί στο γράμμα Μεμ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 40. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 23. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Μ. Είναι υδάτινο στοιχείο. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αναστροφής. Συμβολίζει τη ψυχή που περιβάλλει το σώμα. Δηλώνει το μυστικισμό, την ιεροσύνη, το λειτούργημα. Εσωκλείνει όλους όσους έρχονται σε επαφή με το θείο πεδίο τείνοντας σε συνεργασία στο Μέγα Έργο της οικουμενικής μετουσίωσης του κακού σε καλό.

Τοξότης Ο Τοξότης είναι το ζώδιο της ευθύτητας, της αμερόληπτης ειλικρίνειας. Αν και μερικές φορές γίνεται  τραχύς ή σκληρός, η ενέργειά του είναι πάντα συνδεδεμένη με την αλήθεια. Είναι η καλλιέργεια της εσωτερικής η πνευματικής πλευράς της ζωής μας. Η γεμάτη ελπίδες επιθυμία μας για κίνηση, διαστολή και εξάπλωση. Η πνευματική μας ζωή και η θρησκεία μας. Η φιλοσοφία με την πραγματική της μορφή.
Στις 21 Νοεμβρίου ο Ήλιος εισέρχεται το ζώδιο του Τοξότη που αποδίδεται στη δέκατη τέταρτη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της φωτιάς και κυβερνάται από το Δία.
Η δέκατη πέμπτη κάρτα είναι η Εγκράτεια που αντιστοιχεί στο γράμμα Σάμεχ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 60. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 25. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Η. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον Τοξότη, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Τοξότη και στο σώμα τη χολή. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της επιβεβαίωσης.
Συμβολίζει την παγκόσμια ζωή, την αδιάκοπη κίνηση και την κυκλοφορία μέσα σε όλα τα όντα. Δίνει το έμψυχο ρεύμα που ανακαινίζει τις δυνάμεις που χάθηκαν. Είναι η μεσάζουσα ενέργεια της Φύσης, η θεραπευτική που στηρίζεται στη σύλληψη και στο χειρισμό των ζωτικών ρευστών, ο θεραπευτικός μαγνητισμός και η μυστική θεραπευτική. Η μετουσίωση της ζωής, η ψυχική αλχημεία, τα μυστήρια του υγρού και ψυχρού, τα θαύματα, η νεότητα.
Ο Τροχός της Τύχης αντιστοιχεί στο γράμμα Καφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 20 και λαμβάνει χώρα στη Μαλκούτ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 21. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Κ. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Δία, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Ήλιο, στις ημέρες της εβδομάδας την Τετάρτη και στο σώμα το αριστερό αυτί. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της περιστροφής. Συμβολίζει την περιοχή της επικράτησης της βούλησης. Είναι η αρχή της ατομικότητας. Δείχνει την γονιμοποιούσα ενέργεια, την ανάπλαση, το σπέρμα, τη φύτρα.
Η Κρίση αντιπροσωπεύει το στοιχείο της φωτιάς και αντιστοιχεί στο γράμμα Σιν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 300. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 31. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος
Σ. Είναι πύρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Πλούτωνα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της πραγμάτωσης.
Συμβολίζει την θεία Πνοή που οδηγεί στην Αλήθεια, την κατανόηση και αφομοίωση των εσωτερικών εννοιών, την εκπνευμάτωση της ύλης. Είναι η απαλλαγή από την υλική ζωή, η αλχημική εξάχνωση, η αφύπνιση του πνεύματος, η πνευματική διόραση, ο μεγαλοφυής νους. Συμβολίζει επίσης, την αναβίωση του πνευματικού παρελθόντος, την ανάσταση των νεκρών την επιστροφή στις παραδόσεις, την ολοκληρωτική μύηση, την προφητεία και τη μαντική.

Αιγόκερως Ο Αιγόκερως είναι το πιο συγκεντρωμένο ζώδιο του ζωδιακού. Η ικανότητά του να συγκεντρώνεται επάνω στη ζωή με μια υπερβολική σοβαρότητα και υπομονή, το κάνουν το πιο συνειδητοποιημένο ζώδιο. Ο ακούραστος αγώνας για προφύλαξη, διατήρηση των αγαθών της ζωής είναι και το κύριο μέλημά του. Η αντικειμενική συνείδηση, η προσεκτική θεώρηση και αντανάκλαση, η αίσθηση της πραγματικότητας είναι μερικές από τις ιδιότητές του.
Στις 21 Δεκεμβρίου, στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Αιγόκερω που αποδίδεται στη δέκατη πέμπτη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο της γης και κυβερνάται από τον Κρόνο.
Η δέκατη πέμπτη κάρτα είναι ο Διάβολος, που αντιστοιχεί στο γράμμα Αίν του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 70. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 26. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Ξ. Είναι γήινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον Αιγόκερω, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Αιγόκερω και στο σώμα το γεννητικό σύστημα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το στοιχείο της υποδούλωσης.
Συμβολίζει την Ψυχή του Κόσμου από την οποία όλα έλαβαν ζωτικότητα. Είναι ο ζωτικός μαγνητισμός σε ενεργητική και παθητική μορφή, οι μαγικές τέχνες, η μαγγανεία, το ένστικτο, το ασυνείδητο και το υποσυνείδητο.
Ο Κόσμος παρουσιάζει κυριολεκτικά όλα όσα αναφέρονται στον Κρόνο. Ο Κόσμος αντιστοιχεί στο γράμμα Τάου του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 400. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 32. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Υ. Είναι γήινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Κρόνο, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τη Σελήνη, την ημέρα της εβδομάδας το Σαββάτο και στο σώμα το στόμα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της κοσμικής συνείδησης.
Συμβολίζει το συντεταγμένο και με ακρίβεια καθορισμένο Σύμπαν, το Βασίλειο του Θεού, τον Ιδανικό Ναό. Είναι η ολοκληρωτική επιστήμη, η ύψιστη πνευματική ισχύς, η έκσταση, η απόλυτη ακεραιότητα, η πλήρης επιτυχία.

Υδροχόος Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο του ανθρωπισμού και της ετοιμότητας για παροχή βοήθειας μέσα στην ζωή. Εστιασμένος επάνω σε έναν σκοπό, ο οποίος είναι πάντα σχεδόν συνδεδεμένος με τους συνανθρώπους μας. Σχετίζεται επίσης  με τα παγκόσμια νέα, την ομαδική προσφορά εργασίας για έναν σκοπό, τα νέα οράματα. Επίσης είναι οι ελπίδες και ευχές μας, οι δεσμοί με τους άλλους ανθρώπους, η φιλία. Χαρακτηριστικά του είναι η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η γνώση του για την ανθρώπινη φύση και κατανόησή του για τους άλλους.
Στις 19 Ιανουαρίου ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του Υδροχόου που αποδίδεται στη δέκατη έβδομη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο του αέρα και κυβερνάται από τον Κρόνο.
Η δέκατη έβδομη κάρτα είναι οι Αστέρες. Η κάρτα αντιστοιχεί στο γράμμα Τζάντι του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 90. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 28. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος
Π. Είναι αέρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον Υδροχόο, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Υδροχόο και στο σώμα το ουροποιητικό σύστημα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αποκάλυψης.
Συμβολίζει την Εύα. Είναι η διανεμημένη ζωή στα πλάσματα, η ψυχή που συνδέει την ύλη με το πνεύμα. Η Φύση σε δράση, τα μυστήρια της Νύχτας, οι αποκαλύψεις του διαστήματος του ύπνου. Δηλώνει την αθανασία και τον πεπρωμένο προορισμό, το αντικειμενικό κάλλος, την λατρεία του Ωραίου, τη Θρησκεία της Ζωής τη θεά Αστάρτη.
Ο Κόσμος παρουσιάζει κυριολεκτικά όλα όσα αναφέρονται στον Κρόνο. Ο Κόσμος αντιστοιχεί στο γράμμα Τάου του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 400. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 32. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Υ. Είναι γήινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Κρόνο, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τη Σελήνη, την ημέρα της εβδομάδας το Σαββάτο και στο σώμα το στόμα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της κοσμικής συνείδησης.
Συμβολίζει το συντεταγμένο και με ακρίβεια καθορισμένο Σύμπαν, το Βασίλειο του Θεού, τον Ιδανικό Ναό. Είναι η ολοκληρωτική επιστήμη, η ύψιστη πνευματική ισχύς, η έκσταση, η απόλυτη ακεραιότητα, η πλήρης επιτυχία.
Η κάρτα του Τρελού αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα και αντιστοιχεί στο γράμμα Άλεφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 1. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 11. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Α. Είναι αέρινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον πλανήτη Ουρανό. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της δύναμης.
Συμβολίζει την απύθμενη Άβυσσο, το απόλυτο Άπειρο, οτιδήποτε υπερβαίνει την απλή νόηση του ανθρώπου. Είναι το Κενό, το Μηδέν, η κοσμική Νύχτα, η πρώτη Ουσία, η πνευματική εκμηδένιση.

Ιχθείς Οι Ιχθείς είναι το ζώδιο της εσωτερικής ερημιάς. Θέλει πάντα να κινηθεί κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων μέσα στην ψυχολογία τους. Της μεγάλης αντοχής στον πόνο και την στέρηση. Χαρακτηριστική του είναι η επιδεκτικότητα που έχει στις εξωτερικές επιρροές. Με μεγάλη ευκολία αποδέχονται καταστάσεις και  συγχωρούν τους συνανθρώπους τους. Η αυτοθυσία για αυτούς είναι κάτι φυσιολογικό. Χαρακτηριστικά τους είναι: Η επιφύλαξη, επιδεκτικότητα, η αμέλεια, η αγάπη τους για την μυστική πλευρά της ζωής.
Στις 18 Φεβρουαρίου ο Ήλιος εισέρχεται το ζώδιο των Ιχθυών που αποδίδεται στη δέκατη όγδοη κάρτα των Ταρώ, της Μεγάλης Αρκάνα. Το ζώδιο ανήκει στο στοιχείο του νερού και κυβερνάται από το Δία.
Η δέκατη όγδοη κάρτα είναι η Σελήνη,  που αντιστοιχεί στο γράμμα Κόφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 100. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 29. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Κόππα. Είναι υδάτινο στοιχείο, επηρεάζεται από τους Ιχθείς, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τους Ιχθείς και στο σώμα τα οστά. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της οργάνωσης και της συνείδησης.
Συμβολίζει την αντικειμενικότητα, την εξωτερική φαινομενικότητα, την ορατή μορφή. Είναι οι ψευδαισθήσεις της ύλης. Δηλώνει την πνευματική παθητικότητα, την ευεπηρέαστη φαντασία, τη διορατικότητα του υπνοβάτη.
Ο Τροχός της Τύχης αντιστοιχεί στο γράμμα Καφ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 20 και λαμβάνει χώρα στη Μαλκούτ του Σεφιρωθικού δένδρου. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 21. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Κ. Επηρεάζεται από τον πλανήτη Δία, απεικονίζει στην Ουράνια σφαίρα τον Ήλιο, στις ημέρες της εβδομάδας την Τετάρτη και στο σώμα το αριστερό αυτί. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της περιστροφής. Συμβολίζει την περιοχή της επικράτησης της βούλησης. Είναι η αρχή της ατομικότητας. Δείχνει την γονιμοποιούσα ενέργεια, την ανάπλαση, το σπέρμα, τη φύτρα.

Η κάρτα του Κρεμασμένου αντιπροσωπεύει το στοιχείο του νερού και αντιστοιχεί στο γράμμα Μεμ του εβραϊκού αλφαβήτου, ισόμετρο με το 40. Στους 32 Δρόμους της Ατραπού κατέχει το Μονοπάτι 23. Στο Ελληνικό αλφάβητο κατέχει τη θέση του γράμματος Μ. Είναι υδάτινο στοιχείο, επηρεάζεται από τον Ποσειδώνα. Δίνει σαν βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το χάρισμα της αναστροφής. Συμβολίζει τη ψυχή που περιβάλλει το σώμα. Δηλώνει το μυστικισμό, την ιεροσύνη, το λειτούργημα. Εσωκλείνει όλους όσους έρχονται σε επαφή με το θείο πεδίο τείνοντας σε συνεργασία στο Μέγα Έργο της οικουμενικής μετουσίωσης του κακού σε καλό.

Ταρώ και διαστήματα

Όταν αναζητάς το χρονικό διάστημα διαμέσου των καρτών, θα πρέπει να προσέξεις το υπερέχον χρώμα:

Αν υπερέχουν οι Κούπες, το ενδιαφέρον είναι συναισθηματικό.
Αν υπερέχουν οι Πεντάλφες, το ενδιαφέρον είναι υλικό.
Αν υπερέχουν τα Ξίφη, το ενδιαφέρον είναι για επίτευξη και αναγνώριση.
Αν υπερέχουν οι Ράβδοι, το ενδιαφέρον είναι για ανταγωνιστή ή αντίζηλο, για την απόκτησης δύναμης χωρίς ευθύνη ή καθήκον.

Εάν σε μια ανάγνωση δεν απαιτείται να ξεχωρίσει μια κάρτα Αυλής, κάνε μια νοερή σημείωση της κάρτας Αυλής που θα αντιπροσώπευε τον ερωτούντα. Εάν αυτή η κάρτα παρουσιάζεται στην ανάγνωση, παίρνει ειδική σημασία. 
Τα διαστήματα για να λάβεις  το χρονικό πλαίσιο στην επίλυση της ερώτησης, είναι:
  

Οι Ράβδοι καθορίζουν διάστημα ημερών.
Οι Πεντάλφες καθορίζουν διάστημα εβδομάδων.
Οι Κούπες καθορίζουν διάστημα μηνών.
Τα Ξίφη καθορίζουν διάστημα Χρόνου.
Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα έχουν ακαθόριστο χρόνο. Αυτό σημαίνει πως στην ανάγνωση δεν παίρνεις κάποιος διάστημα.
Οι Θρίαμβοι δηλώνουν το τώρα.

Για παράδειγμα το πέντε Κούπα δηλώνει διάστημα πέντε μηνών.
 
Στην αντιστοιχία των εποχών, οι Ράβδοι ή οι Κούπες δηλώνουν το καλοκαίρι, οι Κούπες ή τα Ξίφη δηλώνουν το Φθινόπωρο, τα Ξίφη ή οι Πεντάλφες δηλώνουν το Χειμώνα και οι Πεντάλφες ή οι Ράβδοι δηλώνουν την Άνοιξη.

Οι τρεις πρώτες κάρτες από κάθε χρώμα στέκονται για μεμονωμένους μήνες. Οι αντιστοιχίες είναι:  

Βασιλιάς, Βασίλισσα, Ιππότης Ξίφος: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Βασιλιάς, Βασίλισσα, Ιππότης Κούπα: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Βασιλιάς, Βασίλισσα, Ιππότης Ράβδος: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Βασιλιάς, Βασίλισσα, Ιππότης Πεντάλφα: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

 Ο συνδυασμός του Ταρώ και της αστρολογίας μπορεί να επιτρέψει κατά την πρόβλεψη, την επισήμανση, σχεδόν οποιασδήποτε ημέρας του έτους. Οι δώδεκα ζωδιακές κάρτες στους Θριάμβους συνδέονται με τριάντα ημέρες, ενώ οι κάρτες της Μικρής Αρκάνα, από την 2 ως τη 10 αντιπροσωπεύουν δέκα ημέρες κάθε μια. Ο Ιππότης, η Βασίλισσα και ο Βασιλιάς κάθε στοιχείου αντιπροσωπεύουν επίσης 30 ημέρες, αλλά υπάρχει μια επικάλυψη 10 ημερών μεταξύ αυτών και των ζωδίων. 

Θρίαμβοι

Κάρτες Αυλής

Μ. Αρκάνα

Δεκανοί

Ημερομηνίες

Σελήνη

Βασίλισσα Ράβδος

10

20-30 Ιχθείς

Μάρτιος  11- 20

Αυτοκράτορας

2

0-10 Κριός

Μάρτιος21- 30

3

10-20 Κριός

Μάρτιος31-Απρίλιος 10

Βασιλιάς Πεντάλφα

4

20-30 Κριός

Απρίλιος 11- 20

Ιεροφάντης

5

0-10 Ταύρος

Απρίλιος 21- 30

6

10-20 Ταύρος

Μάιος 1- 10

Ιππότης Ξίφος

7

20-30 Ταύρος

Μάιος 11 -20

Εραστές

8

0-10 Δίδυμοι

Μάιος21 -  31

9

10-20 Δίδυμοι

Ιούνιος 1 - 10

Βασίλισσα Κούπα

10

20-30 Δίδυμοι

Ιούνιος 11 - 20

Άρμα

2

0-10 Καρκίνος

Ιούνιος 21 - Ιούλιος 1

3

10-20 Καρκίνος

Ιούλιος 2 - 11

Βασιλιάς Ράβδος

4

20-30 Καρκίνος

Ιούλιος 12 - 21

Δύναμη

5

0-10 Λέων

Ιούλιος 22- Αύγουστος 1

6

10-20 Λέων

Αύγουστος 2 - 11

Ιππότης Πεντάλφα

7

20-30 Λέων

Αύγουστος 12 - 22

Ερημίτης

8

0-10 Παρθένος

Αύγουστος 23-Σεπτέμβριος 1

9

10-20 Παρθένος

Σεπτέμβριος 2 -11

Βασίλισσα Ξίφος

10

20-30 Παρθένος

Σεπτέμβριος12 - 22

Δικαιοσύνη

2

0-10 Ζυγός

Σεπτέμβριος23 – Οκτώβριος 2

3

10-20 Ζυγός

Οκτώβριος 3 - 12

Βασιλιάς Κούπα

4

20-30 Ζυγός

Οκτώβριος 13 - 22

Θάνατος

5

0-10 Σκορπιός

Οκτώβριος 23 – Νοέμβριος 2

6

10-20 Σκορπιός

Νοέμβριος 3 - 12

Ιππότης Ράβδος

7

20-30 Σκορπιός

Νοέμβριος13 -22

Εγκράτεια

8

0-10 Τοξότης

Νοέμβριος23 – Δεκέμβριος 2

9

10-20 Τοξότης

Δεκέμβριος3 - 12

Βασίλισσα Πεντάλφα

10

20-30 Τοξότης

Δεκέμβριος 13 - 21

Διάβολος

2

0-10Αιγόκερως

Δεκέμβριος 22 - 30

3

10-20 Αιγόκερως

Δεκέμβριος31 – Ιανουάριος9

Βασιλιάς Ξίφος

4

20-30 Αιγόκερως

Ιανουάριος 10 - 19

Αστέρι

5

0-10 Υδροχόος

Ιανουάριος 20 - 29

6

10-20 Υδροχόος

Ιανουάριος 30 – Φεβρουάριος 8

Ιππότης Κούπα

7

20-30 Υδροχόος

Φεβρουάριος 9 - 18

Σελήνη

8

0-10 Ιχθείς

Φεβρουάριος 19 - 28

9

10-20 Ιχθείς

Μάρτιος 1 - 10

Βασίλισσα Ράβδος

10

20-30 Ιχθείς

Μάρτιος 11 - 20

Μπορούν να εντοπιστούν τα γεγονότα στο παρελθόν, αλλά είναι επίσης δυνατόν και για ένα ταξίδι στο. Εάν η αστρολογική όψη μιας κάρτας δείχνει το πρόσφατο παρελθόν, μερικούς μήνες πριν,  μπορεί να διαπιστώσεις ότι τα γεγονότα εκείνη την περίοδο αρμόζουν στην τρέχουσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο ερωτών.

Μπορεί να γίνει ακριβής καθορισμός των προβλέψεων. Αν η ανάγνωση δείχνει ένα γεγονός που συμβαίνει μέσα στον επόμενο μήνα, είναι δυνατό να γίνει πιο συγκεκριμένο στην περίοδο περίπου επτά ημερών. Για αυτό, χρησιμοποιούμε τους Άσσους.

Η γνώση των Σταθμών ή Οίκων της Σελήνης είναι πολύ χρήσιμη ειδικότητα:    

Ο Άσσος Πεντάλφα δείχνει το πρώτο Τέταρτο Σελήνης. Ο Άσσος Κούπα δείχνει το δεύτερο Τέταρτο Σελήνης. Ο Άσσος Ξίφος δείχνει το Τρίτο Τέταρτο Σελήνης. Ο Άσσος Ράβδος δείχνει το τελευταίο Τέταρτο Σελήνης.

Για να προσδιοριστεί η μέρα, απλά κοίταξε αν μια από τις κάρτες που έχουν πλανητική ισχύ, είναι σημαντική:    

Η Κυριακή με πλανήτη τον Ήλιο δηλώνεται από την κάρτα του Ήλιος. Η Δευτέρα με  πλανήτης τη Σελήνη δηλώνεται με  κάρτα της Αρχιέρειας. Η Τρίτη με πλανήτη τον Άρη, δηλώνεται από κάρτα του Πύργου. Η Τετάρτη με πλανήτη τον Ερμή δηλώνεται από την κάρτα του Μάγου. Η Πέμπτη με πλανήτη το Δία δηλώνεται από την κάρτα του Τροχού της Τύχης. Η Παρασκευή με πλανήτη την Αφροδίτη δηλώνεται με την κάρτα της Αυτοκράτειρας. Το Σαββάτο με πλανήτη τον Κρόνο δηλώνεται με την κάρτα του Κόσμου.

Μια ανάλογη πορεία ακολουθείς όταν θέλεις να βρεις την ώρα της ημέρας, σύμφωνα με τις πιο πάνω αντιστοιχίες. Για τους Κυβερνήτες των ωρών μπορείς να συμβουλευτείς τις Αστρολογικές Ώρες.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest