Θέσεις σωμάτων

Η εντολή RTC χρησιμοποιεί το Time Zone από το κομπιουτερ. Διαβάζει την ακριβή ώρα που δείχνει το σύστημα. Ουσιαστικά είναι η ρύθμιση ώρας, στο "τώρα".

Πόλη
Ημερομηνία Ώρα UT Offset
Ιουλιανή ημερομηνία Παγκόσμια ώρα Αστρική ώρα

Η UT offset πρέπει να γράφεται σε λεπτά της ώρας.
Ο πιο κάτω πίνακας των Ατράκτων Ώρας, παρέχει την τιμή σε ώρες. Η μετατροπή γίνεται αν πολλαπλασιαστεί η τιμή με το 60. Πχ, στη θερινή τιμή της Ελλλάδας, -3 ώρες, έχομε 3*60=180. Άρα γράφομε στη θέση UT offset "-180"

Standard Time Zones (από Μεσημβρινό)

Όνομα Ατράκτου Συντομεύσεις Ατράκτων Μεσημβρινός GMT Offset
New Zealand Standard Time NZT 180 Ανατολικά -12:00
  New Zealand Daylight Time NZDT 180 Ανατολικά -13:00
Old New Zealand Standard Time ONZT 172:30 Ανατολικά -11:30
  Old New Zealand Daylight Time ONZD 172:30 Ανατολικά -12:30
Russia Zone 10 Standard Time R11S 165 Ανατολικά -11:00
  Russia Zone 10 Daylight Time R11D 165 Ανατολικά -12:00
  Russia Zone 10 War Time R11W 165 Ανατολικά -12:00
Australia South Standard Time ASST 157:30 Ανατολικά -10:30
  Australia South Daylight Time ASDT 157:30 Ανατολικά -11:30
Australia Eastrn Standard Time AEST 150 Ανατολικά -10:00
  Australia Eastern Daylight Time AEDT 150 Ανατολικά -11:00
Australia Central Standard Time ACST 142:30 Ανατολικά -09:30
  Australia Central Daylight Time ACDT 142:30 Ανατολικά -10:30
Japan Standard Time JST 135 Ανατολικά -09:00
  Japan Daylight Time JDT 135 Ανατολικά -10:00
  Japan War Time JWT 135 Ανατολικά -10:00
Australia Western Standard Time AWST 120 Ανατολικά -08:00
  Australia Western Daylight Time AWDT 120 Ανατολικά -09:00
Java Standard Time JVT 112:30 Ανατολικά -07:30
  Java Daylight Time JVDT 112:30 Ανατολικά -08:30
South Sumatra Standard Time SST 105 Ανατολικά -07:00
  South Sumatra Daylight Time SSDT 105 Ανατολικά -08:00
North Sumatra Standard Time NST 97:30 Ανατολικά -06:30
  North Sumatra Daylight Time NSDT 97:30 Ανατολικά -07:30
Russia Zone 5 Standard Time R5T 90 Ανατολικά -06:00
  Russia Zone 5 Daylight Time R5DT 90 Ανατολικά -07:00
  Russia Zone 5 War Time R5WT 90 Ανατολικά -07:00
India Standard Time IST 82:30 Ανατολικά -05:30
  India Daylight Time IDT 82:30 Ανατολικά -06:30
  India War Time IWT 82:30 Ανατολικά -06:30
Russia Zone 4 Standard Time R4T 75 Ανατολικά -05:00
  Russia Zone 4 Daylight Time R4DT 75 Ανατολικά -06:00
  Russia Zone 4 War Time R4WT 75 Ανατολικά -06:00
Russia Zone 3 Standard Time R3T 60 Ανατολικά -04:00
  Russia Zone 3 Daylight Time R3DT 60 Ανατολικά -05:00
  Russia Zone 3 War Time R3WT 60 Ανατολικά -05:00
Iran Standard Time IRT 52:30 Ανατολικά -03:30
  Iran Daylight Time IRDT 52:30 Ανατολικά -04:30
Baghdad Standard Time BGT 45 Ανατολικά -03:00
  Baghdad Daylight Time BGDT 45 Ανατολικά -04:00
Kenya Standard Time KET 37:30 Ανατολικά -02:30
Eastern European Standard Time EET 30 Ανατολικά -02:00
  Eastern European Daylight Time EEDT 30 Ανατολικά -03:00
  Eastern European War Time EEWT 30 Ανατολικά -03:00
Middle European Standard Time MET 15 Ανατολικά -01:00
  Middle European Daylight Time MEDT 15 Ανατολικά -02:00
  Middle European War Time MEWT 15 Ανατολικά -02:00
  Middle European Double Summer Time MDST 15 Ανατολικά -03:00
Greenwich Mean Time/Universal Time / Western European Time GMT/UT 0 +00:00
  Greenwich Daylight Time/ Western European Summer Time GDT 0 -01:00
  Greenwich War Time/ Western European Summer Time GWT 0 -01:00
  Greenwich Double War Time/ Western European Double Summer Time GDWT 0 -02:00
West Africa Standard Time WAT 15 Δυτικά +01:00
  West Africa Daylight Time WADT 15 Δυτικά +00:00
Azores Standard Time AZT 30 Δυτικά +02:00
  Azores Daylight Time AZDT 30 Δυτικά +01:00
  Azores War Time AZWT 30 Δυτικά +01:00
Brazil Zone 2 Standard Time BZT 45 Δυτικά +03:00
  Brazil Zone 2 Daylight Time BZDT 45 Δυτικά +02:00
Newfoundland Standard Time NFT 52:30 Δυτικά +03:30
  Newfoundland Daylight Time NFDT 52:30 Δυτικά +02:30
  Newfoundland War Time NFWT 135 Δυτικά +08:00
  Yukon War Time YWT 135 Δυτικά +08:00
Alaska-Hawaii Standard Time AHST 150 Δυτικά +10:00
  Alaska-Hawaii Daylight Time AHDT 150 Δυτικά +9:00
  Alaska-Hawaii War Time AHWT 150 Δυτικά +9:00
Hawaii Standard Time HST 157:30 Δυτικά +10:30
Hawaii Daylight Time HDT 157:30 Δυτικά +09:30
Hawaii War Time HWT 157:30 Δυτικά +09:30
Nome-Bering Standard Time NAT 165 Δυτικά +11:00
International Date Line East IDLE 180 Ανατολικά -12:00
International Date Line West IDLW 180 Δυτικά +12:00
Ο Μεσημβρινός με μήκος 0 μοίρες Ανατολικά / 0 μοίρες Δυτικά, ονομάζεται by GMT (Greenwich Mean Time). GMT ή UT λαμβάνονται σαν κοινή βάση στους αστρονομικούς υπολογισμούς στη σχέση τους με το Γκρήνουιτς.

Λίγα λόγια για μένα

Ας πω δυό λόγια για μένα..... ... αν και είναι δύσκολο να περιγράψω την πορεία μου στο χώρο της μεταφυσικής και αστρολογίας, θα προσπαθήσω να δώσω μέσα σε λίγες γραμμές μια κάπως εμπεριστατωμένη περιγραφή. Γεννήθηκα το ’56 στη Χίο από γονείς εκπαιδευτικούς, τέλειωσα και το Λύκειο (6ταξειο γυμνάσιο, τότε) εκεί και μετά βρέθηκα στην πόλη των Αθηνών για περαιτέρω σπουδές (φυσιογνωστικό), τις οποίες δεν ολοκλήρωσα. Ξεκίνησα την μάθηση της αστρολογίας στα 20 έτη μου και την αραβική μαγεία στα 24 μου έτη. Στον πρώτο τομέα παρέμεινα περίπου 4 χρόνια, μέχρι την κλασσική ολοκλήρωση των σπουδών. Μετά μελέτησα επί μακρόν αρχαίους Έλληνες και Άραβες συγγραφείς αστρολόγους. Στον τομέα της αραβικής μαγείας, μαθήτευσα περίπου 3 έτη στην κλασσική Αραβική Υψηλή Τέχνη κοντά σε έναν και μοναδικό Δάσκαλο (ο Θεός να είναι μαζί του). Συνέχισα την περαιτέρω μαθητεία για περίπου άλλα 4 έτη, με βασικό τομέα μάθησης τον Αλ Μπούνι. Στο σήμερα, είμαι σε θέση να πω ότι το θέμα της αραβικής μαγείας βρίσκει στο πρόσωπό μου, ένα άριστο εκφραστή. Όμως η μάθηση δεν σταματά ποτέ… Έτσι, παράλληλα με την αραβική μαγεία, από το 2005 μελετώ Ελληνική και Περσική μαγεία. Όλες οι γνώσεις μαζί, αλλά και οι εξειδικευμένες μελέτες σε ένα αρμονικό πάντρεμα, μου έδωσαν την μεγαλύτερη ικανότητα χειρισμού της μεταφυσικής. Αισίως, το 2015 κλείνω τα 33 έτη ενεργητικότητας και πρακτικής σε όλα αυτά τα Θέματα. Θα ήταν βεβαίως, επιπόλαιο εκ μέρους μου να πω πως ο κύκλος της μαθητείας σταματά εδώ. Η Υψηλή Τέχνη δεν έχει λήξη. Στον τωρινό καιρό, ερευνώ ιστορικές κοινές αρχές των πιο πάνω θεωριών, δηλαδή της Ελληνικής, της Αραβικής και Περσικής.

Ωστόσο, δεν έμεινα μόνο σε όλα τούτα. Έμαθα άριστο χειρισμό computer, προγραμματισμό visual basic, java, joomla και λίγο php.

Παροχή Υπηρεσιών

  • Ερμηνευτική αστρολογικού χάρτη
  • Χαρτομαντεία
  • Αραβική μαγεία, φυλαχτά
  • Πολύτιμοι λίθοι

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest