Τσάκρας

 • Αυρα

  flowers

  Η αύρα περιγράφεται γενικά, με ωοειδές σχήμα σαν μορφή. Αυτό το σχήμα είναι μεταβλητό και επεκτείνετε σύμφωνα με την προσωπική ενέργεια. Καθώς ένα άτομο αναπτύσσεται στις πνευματικές γνώσεις, η αύρα του αυξάνεται.

 • "Μυστικη Αιγυπτος" Πωλ Μπραντον

  sky

  Η πνευματική λειτουγρία των επτά τσάκρας

 • 7Chakras

 • Επιδράσεις λίθων

  Πλανητικές επιρροές στα τσάκρας

  Το ανθρώπινο όν έχει επτά "τροχούς", όπως έναι η κυριολεκτική έννοια της λέξης τσάκρα, που περιστρέφονται γύρω-γύρω, παράγοντας ενέργεια. Κάθε τσάκρα παράγει ενέργεια για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οι πλανήτες τοποθετούνται σε κάθε ένα από τα επτά τσάκρας, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. Έτσι, κάθε πλανήτης εξουσιάζοντας ένα τσάκρα, το τροφοδοτεί την ενέργεια που απαιτείται για την περιστροφή.
  Κρόνος: ο πλανήτης της θεμελίωσης, της ίδρυσης. Ο ίδιος ο χρόνος που διαμορφώνει το τσάκρα της βάσης, που κρατά τα εσωτερικά όργανα στη θέση τους, σε ισχύ.
  Δίας: ο πλανήτης της αύξησης και της επέκτασης. Διαμέσου του τσάκρα που κυβερνά, επιτρέπει την τεκνοποιία και την ευχαρίστηση, είναι η πηγή όλης της δυνατότητάς μας για να αναπτυχθούμε και να αυξηθούμε.
  Άρης: ο ενεργητικός πλανήτης, δημιουργεί το ηλιακό τσάκρα που παρέχει τις δράσεις της πέψης
  Αφροδίτη: ο πλανήτης της ευαισθησίας, δημιουργεί το καρδιακό τσάκρα που παρέχει την ευαισθησία της αγάπης, φέρνει την αρμονία και την ειρήνη
  Ερμής: ο πλανήτης της διάνοιας, δημιουργεί το τσάκρα του λαιμού που παρέχει το κύριο εργαλείο της ομιλίας.
  Σελήνη και Ήλιος: η πηγή και η αντανάκλαση της συνειδητοποίησης, δημιουργούν το τσάκρα του μυαλού, μέσω του οποίου αποκτούμε τη γνώση.
  Βόρειος και Νότιος Δεσμός: είναι οι δίαυλοι στη δεξιά και αριστερή πλευρά του σώματος, μέσω των οποίων διατρέχει η ενέργεια των τσάρκας.

  Επίδραση λίθων

  Οι Αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν τα κέντρα με αρχή αυτό της κορυφής της κεφαλής. Με αντίθετη φορά μετρούν τα Κέντρα στη Βεδική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν τα ενεργειακά Κέντρα και οι λίθοι τους είναι:
  Το πρώτο κέντρο
  Της κορυφής της κεφαλής που ονομάζεται Κορυφή και φυσικά, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της κεφαλής. Έδρα του ο αδένας της επίφυσης. Εκεί τοποθετείται η έδρα του Νου. Πρόκειται για το αείζωον πυρ, την ουσία από την οποία αποτελείται το σύμπαν και οι θεοί.

  Οι επιδρώντες θετικά λίθοι είναι, η Ορεία Κρύσταλλος (- SiO2), ο Αμετρίνης ( ο οποίος είναι Διοξείδιο του Πυριτίου - SiO2 και ανήκει στην τάξη των Τεκτοπυριτικών ), Αδάμας ( C), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), το Ρουτίλιο (- TiO2), ο Αμέθυστος (ιώδης ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Επίπεδος Κρύσταλλος (- SiO2), το Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), το λευκό Τοπάζι (- Al2SiO4(F,OH)2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 7ο Τσάκρα και λέγεται Σαχασράρα που σημαίνει «ο έχων χίλια πέταλα», με 1000 πέταλα.

  Το δεύτερο κέντρο
  Ο Εγκέφαλος. Είναι το κέντρο του Εγκεφάλου είναι ο κύριος φορέας της αθάνατης ψυχής. Εκεί εδρεύει η διάνοια και η λογική σκέψη που μέσω αυτής ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τη φύση του σύμπαντος και να συνειδητοποιήσει το Θείο. Λέγεται Τσάκρα του Μετώπου, Τρίτο Μάτι. Είναι το Κέντρο της Διανόησης.
  Οι λίθοι του είναι ο Αδάμας (- C), ο Αμέθυστος (- SiO2), ο Αζουρίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Τουρμαλίνης (κυανή ποικιλία του Ελβαΐτη ή Ινδικόλιθος – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Σάπφειρος (Κορούνδιο με όλες τις αποχρώσεις πλην του κόκκινου, αν και συνήθως σε αυτό αποδίδεται το κυανό χρώμα που οφείλεται σε ίχνη Fe ή Ti, – Al2O3), ο Αζουρίτης- Μαλαχίτης ( - Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), ο Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2), ο Κορδιερίτης ή Ιόλιθος ( - (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O) ο Τουρμαλίνης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Τανζανίτης ή Ζοϊσίτης ( - Ca2Al3Si3O12(OH)), Σαριότης ( (Ca, Na, K, Sr, Ba)3 [Si4O10] [OH, F] H2O ), το Mάτι του Ιέρακα (- SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 6ο Τσάκρα και λέγεται Άτζνα που σημαίνει «ηγετική αρχή». Με 96 πέταλα.
  Ο Ήλιος και η Σελήνη είναι οι πηγές της συνειδητοποίησης και του φωτός. Επομένως εξουσιοδοτούν το διανοητικό τσάκρα, μεταξύ των φρυδιών, το οποίο μας δίνει τη δύναμη της συνειδητοποίησης. Αυτό είναι το Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου.
   
  Το τρίτο κέντρο
  Ο Τράχηλος. Ο Τράχηλος είναι στην περιοχή του λαιμού και του αυχένα και αποτελεί το όριο ανάμεσα στο αθάνατο και το θνητό μέρος της Ψυχής και η κύρια λειτουργία του είναι η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο προηγούμενα μέρη αλλά και η προστασία του ανώτερου μέρους από τα πάθη του κατώτερου. Λέγεται Τσάκρα του Λαιμού.

  Οι λίθοι του είναι Ακουαμαρίνα (θαλασσοπράσινη ποικιλία της Βηρύλλου. Το χρώμα αποδίδεται σε ίχνη δισθενούς Fe2+ - Be3Al2Si6O18), Ινδικόλιθος (η κυανή ποικιλία του ελβαΐτη που υπάγεται στον Τουρμαλίνη – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Κυανίτης (- Al2SiO5), Κυανό Τοπάζ (- Al2SiO4(F,OH)2), Τουρκουάζ (- CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O), Χαλκηδόνιος (- SiO2), Χρυσόκολλα (- Cu4H4Si4O10(OH)8), Αμαζονίτης ή Μικροκλινής (- KAlSi3O8), Απατίτης (- Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)), Λαζουρίτης (- (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2), Ανδραδίτης (Ca3Fe2(SO4)3), Mάτι του γερακιού (- SiO2), Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2 ), Πεκτόλιθος (- Ca2NaH(SiO3)3), Κορδιερίτης ή Ιόλιθος (- (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O), Μπλε Ασβεστίτης (CaCO3).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 5ο Τσάκρα, στο ύψος του λαιμού περίπου, στο θυρεοειδή αδένα. Λέγεται Βισούντα που σημαίνει «καθαρότητα» και η λειτουργία του είναι προστατευτική και καθαρτική. Με 16 πέταλα.
  Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα του λαιμού που συνδέεται με την ομιλία.

  Το τέταρτο κέντρο
  Η Φρην είναι στη θωρακική χώρα πάνω από το διάφραγμα και κάτω από τον λαιμό και σε αυτό το Κέντρο βρίσκεται το ανώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα της Καρδιάς. Είναι η έδρα των συναισθημάτων που χαρακτηρίζονται από ένταση και πάθος.

  Είναι το Κέντρο του Συναισθήματος, με πράσινο χρώμα.
  Οι λίθοι του είναι Ροδόχρωμος Χαλαζίας (ρόδινη ποικιλία του χαλαζία, - SiO2), Ρουβελλίτης (η ρόδινη ή κόκκινη ποικιλία του Ελβαΐτη, - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Ροδοχρωσίτης (- MnCO3), Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), Βερντελίτης (πράσινος Τουρμαλίνης, η πράσινη ποικιλία του Ελβαΐτη Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 ), Μαλαχίτης (- Cu2CO3(OH)2 ), ο Λιθιοαμέθυστος ή Κανζίτης (μια ροζ απόχρωση του Σποδουμένη (LiAlSi2O6), - LiAl(SiO3)2), Ζοϊσίτης-Ρουμπίνι (- Ca2Al3Si3O12(OH)-- Al2O3), Γροσσουλάριος (- Ca3Al2(SiO4)3), Ολιβίνης ή το Περίδοτο ( - (Mg,Fe)2SiO4), καρπουζόχρωμος Ελβαΐτης (Τρίχρωμος κρύσταλλος Ελβαΐτη μια ποικιλία του Τουρμαλίνη - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Χρυσοπράσιο (- SiO2), Μοργκανίτης (η ρόδινη ποικιλία της Βηρύλλου, - Be3Al2Si6O18), Αβεντουρίνης (πρασινωπή ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Ρυόλιθος ή Λιπαρίτης, Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), το ροζ Κοράλλι, Ιαδεΐτης (- NaAlSi2O6), Αποφυλλίτης (- KCa4(Si4O10)2F·8H2O), Αζουρίτης- Μαλαχίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), Ροδονίτης (- MnSiO3), το Επίδοτο (- Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)), Διοπτάσιος (- Cu6(Si6O18)·6H2O), Ηλιοτρόπιο ή Αιματόλιθος (- SiO2), Πρενίτης (- Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2), Ακτινόλιθος ή Νεφρίτης (- Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2), Μολδαβίτης ή Τηκτίτης (ένα μετέωρο), Βρυώδης Αχάτης (- SiO2), Πράσιο ή Πρασίτης λίθος(από το φυτό πράσιον ή πράσο, λόγω του πράσινου χρώματός του, - SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 4ο Τσάκρα, στο ύψος της καρδιάς περίπου. Λέγεται Αναχάτα που σημαίνει «εκείνο που δεν προσβάλλεται». Με 12 πέταλα.
  Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα της καρδιάς, που συνδέεται με τον οίκτο.

  Το πέμπτο κέντρο
  Η Γαστήρ βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα κάτω από το διάφραγμα και πάνω από τον ομφαλό, στο πάγκρεας και σε αυτό το Κέντρο είναι το κατώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα του Στομάχου.

  Είναι το Κέντρο της Θέλησης, με κίτρινο χρώμα.
  Οι λίθοι είναι το χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), Κιτρίνης (κίτρινη ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2) Χρυσοπράσιο (- SiO2), Πρασολίτης (ένα αργιλοπυριτικό άλας του Mg και Fe, πιθανά της οικογένειας του Χλωρίτη-- Mg6Si4O10(OH)8), ο κιτρινο-γκρι Τουρμαλίνης ή Δραβίτης (- NaMg3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Τιγριόφθαλμος( - SiO2), ο Ρουτιλοχαλαζίας (Ρουτίλιο μέσα σε Χαλαζία, - SiO2), το Ηλιόδωρο ή ο Ηλιόδωρος (- Be3Al2Si6O18), ο κιτρινοκάστανος Ίασπις (Χαλκηδόνιος με χρώμα κιτρινοκαστανό που οφείλεται σε λεπτομερή Γκαιτίτη, - SiO2), το Ήλεκτρον, ο Σιδηροπυρίτης (- FeS2), Χιαστόλιθος (- Al2SiO5).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 3ο Τσάκρα, στο ύψος του αφαλού περίπου, στο ηλιακό πλέγμα. Λέγεται Μανιπούρα που σημαίνει «χώρα του λαμπερού κοσμήματος». Με 10 πέταλα.
  Ο Άρης, ο πλανήτης της ενέργειας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στο στομάχι, που συνδέεται με την πέψη, δηλαδή το Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα.

  Το έκτο κέντρο
  Η Γονή βρίσκεται στα γεννητικά μέρη όπως η μήτρα, εκεί στους γεννητικούς αδένες. Είναι το Κέντρο της Σεξουαλικότητας.

  Οι λίθοι του είναι το Καρνεόλιο (- SiO2 ), Πορτοκαλλόχρους Ασβεστίτης (- CaCO3), ο Σεληνόλιθος (ονομάζονται κάποιες ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό ), το Σάρδιο (το Σάρδιο είναι ο καστανός Χαλκηδόνιος, - SiO2), ο Ηλιόλιθος (Ηλιόλιθος ονομάζεται μία χρυσοκίτρινη ποικιλία Ολιγοκλάστου με λαμπυρίζουσα όψη λόγω εγκλεισμάτων Αιματίτη, - NaAlSi3O8 ), οι Χαλαζίες Καπνίας και Κιτρίνης ( - SiO2), Χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), Αραγωνίτης (- CaCO3), Ζιρκόνιο (- ZrSiO4), ο Σκούρος κόκκινος Ίασπις (- SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 2ο Τσάκρα και λέγεται Σβαντχιστχάνα που σημαίνει «το αγαπημένο μέρος αυτής», με 6 πέταλα.
  Ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στη λεκάνη, που συνδέεται με την αναπαραγωγή, δηλαδή το Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς.

  Το έβδομο κέντρο
  Το Ιερό Οστούν βρίσκεται στην κατάληξη της σπονδυλικής στήλης που καλείται Ιερά Σύριγξ, στα επινεφρίδια.

  Οι λίθοι του είναι ο κόκκινος Γρανάτης ή Αλμανδίνης (- Fe3Al2(SiO4)3), το Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), ο Κυπρίτης (- Cu2O), ο Αιματίτης (- Fe2O3), ο κόκκινος Ίασπις (- SiO2), το κόκκινο Κοράλλι, ο Χαλαζίας Καπνίας (- SiO2), ο μαύρος Τουρμαλίνης ή Σορλίτης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο κόκκινος Αχάτης (- SiO2), ο Όνυχας (αχάτης με διαδοχικά σκουρόχρωμα και ανοικτόχρωμα στρώματα, - SiO2), ο Αχάτης (αποτελείται από διαδοχικά στρώματα Χαλκηδόνιου που έχουν διαφορετικό χρώμα και πορώδες. Τα χρωματισμένα στρώματα συχνά είναι πολύ λεπτά, παράλληλα, καμπύλα και συγκεντρικά, - SiO2), ο μαύρος Οψιδιανός (- SiO2), ο Αμετρίνης ( - SiO2), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 1ο Τσάκρα και λέγεται Μουλαντχάρα που σημαίνει «η βάση»". Έχει 4 πέταλα.
  Ο Κρόνος, ο πλανήτης του περιορισμού, εξουσιοδοτεί το τελευταίο τσάκρα, στο κατώτατο σημείο του κορμού, ο οποίος κρατά σε όλα τα όργανα. Αυτό είναι το Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης.
  Ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός δεν είναι στα τσάκρας, γιατί είναι οι δίαυλοι που ενεργούν όπως το ηλεκτρικό καλώδιο, επι:τρέποντας την ενέργεια να ρέει πάνω-κάτω μεταξύ των τσάκρας σε όλο ο σώμα.
  Συχνά, το 7ο τσάκρα, της κορυφής, δεν καταλαμβάνεται από έναν πλανήτη. Αντιπροσωπεύεται ως Αγνός Ήλιος, χωρίς καμιά επαφή με τη Σελήνη. Αυτό το τσάκρα δημιουργεί την ενέργεια που βοηθά στην κατανόηση των καθαρά πνευματικών φαινομένων. Αυτό το τσάκρα ξεπερνά το πεπρωμένο ή την αστρολογία. Από αστρολογικής άποψης, αυτό το τσάκρα δεν είναι αστρολογικά ενεργό.

 • Ηχητικοι κραδασμοι

  village

  Κάθε κραδασμός είναι μια μορφή ενέργειας. Έτσι, οι ηχητικοί κραδασμοί παράγουν κι αυτοί με τη σειρά τους, κάποια μορφή ενέργειας.

 • Οι επτά Πύλες

  Σύμφωνα με την απόκρυφη γνώση, ο ανθρώπινος οργανισμός, το ανθρώπινο σκήνωμα αποτελείται από:

  Ψυχή ή αιτιατόν 1. Το χοϊκό σώμα Η κατωτέρα Τετρακτύς (ο μορφικός κόσμος)
  2. Το αιθερικό ή ζωτικό σώμα
  3. Το αστρικό σώμα
  4. Το κατώτερο νοητικό σώμα
  5. Το ανώτερο νοητικό σώμα Η ανωτέρα Τρικτύς ( ο άμορφος κόσμος ή πνευματικός)
  6. Το ενορατικό σώμα
  7. Το ατμικό σώμα
  8. Η μονάς

  Τα ονόματα αυτά στα αρχαία Ελληνικά είναι:
  Δέμας ή σήμα ή σώμα.
  Επιθυμικόν - γενετήσιος ορμή.
  Θυμικόν - ψυχικαί επιθυμίαι.
  Φρην ή νοητικόν.
  Αιτιατόν.
  Λόγος ή διαισθητικόν ή ενορατικόν.
  Νους ή νόος.
  Αγαθόν.
  Από τα οκτώ αυτά κέντρα συνήθως λογαριάζονται όλα εκτός του ογδόου (μονάς ή αγαθόν).
  Το χοϊκό σώμα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις σαν μέσον αναγνώρισης του εξωτερικού κόσμου. Το αιθερικό είναι απροσπέλαστο στις αισθήσεις και χρησιμεύει σαν μεσάζοντας του χοϊκού και των άλλων σωμάτων. Έχει τη μορφή του χοϊκού και πεθαίνει μαζί του. Το αστρικό σώμα, είναι το συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου. Σε αυτό αναπτύσσονται και φωλιάζουν τα χοϊκά πάθη κι οι εγωπαθητικές διαθέσεις. Το κατώτερο νοητικό, είναι η κοινώς λεγομένη, διάνοια του ανθρώπου. Το ανώτερο νοητικό σώμα είναι άμορφο. Είναι πνευματικής φύσης, είναι η ανωτέρα σκέψη, η απρόσωπη, αυτό που διαμορφώνει τις αξίες, τα ιδανικά κλπ. Το ενορατικό είναι η καθαυτό ψυχή του ανθρώπου, η συνείδηση, ο Άνθρωπος. Το ατμικό ή πνευματικό είναι ο νους των αρχαίων Ελλήνων, επόπτης και βοηθός όλων των άλλων σωμάτων, ο ανώτερος Νους που ασχολείται με ανώτερες εργασίες. Το Αγαθόν ή μονάς ή θεία ακτίνα ή Λόγος είναι η Δημιουργική Πνοή.
  Τα πέντε πρώτα σώματα - χοϊκό, θυμικό, κατώτερο νοητικό, ανώτερο νοητικό και αιθερικό - παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι.
  Τα σώματα της Ανωτέρας Τριτύος, τα άμορφα, εκτείνονται στο Άπειρο σαν Καταστάσεις.
  Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το ανθρώπινο σώμα έχει σχέση με τον υλικό και υπερυλικό κόσμο. Έχει επτά κλειδιά ή κέντρα εισροής κοσμικής ενέργειας.

  Τα επτά κέντρα ή επτά τσάκρας ή επτά πύλες είναι τα εξής:chakras

  7 ή 1. Ο Ιερός Όφις, στην περιοχή του ιερού οστού. Το τσάκρα της βάσης.

  6 ή 2. Το σπληνικό πλέγμα, στην περιοχή της σπλήνας. Πολλοί, αναφέρουν στη θέση αυτή το γενετήσιο πλέγμα, που εδρεύει κάτω από τον ομφαλό. Το τσάκρα της κοιλιάς.

  5 ή 3. Το ηλιακό πλέγμα, στην περιοχή του ομφαλού. Το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος.

  4. Το καρδιακό πλέγμα, στην περιοχή της καρδιάς. Το τσάκρα της καρδιάς.

  3 ή 5.Το λαρυγγικό πλέγμα, στον θυρεοειδή αδένα. Το τσάκρα του λαιμού.

  2 ή 6. Το μετωπικό πλέγμα, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, στην υπόφυση. Το τσάκρα του μετώπου.

  1 ή 7. Το κεφαλικό πλέγμα, πάνω από το κεφάλι. Το τσάκρα της κεφαλής.

  Τα επτά πλέγματα αποτελούνται από φύλλα ή πέταλα, με ορισμένο πλανήτη στο καθένα:

  1. Ο Ιερός Όφις από τέσσερα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η Σελήνη.
  2. Το σπληνικό πλέγμα από έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ερμής.
  3. Το ηλιακό πλέγμα από δέκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η Αφροδίτη.
  4. Το καρδιακό πλέγμα από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ήλιος.
  5. Το λαρυγγικό πλέγμα από δεκαέξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Άρης.
  6. Το μετωπικό πλέγμα από ενενήντα έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Δίας.
  7. Το κεφαλικό πλέγμα από εννιακόσια εβδομήντα δύο φύλλα, με εσωτερική καρδιά από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ποσειδώνας.

  Ακόμα, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, έχουν μια συγκεκριμένη έδρα στο σώμα:

  Το Πύρινο στοιχείο εδρεύει στην καρδιά, το Υδάτινο στοιχείο εδρεύει στο ήπαρ, το γήινο στοιχείο εδρεύει στους πνεύμονες και το αέρινο στοιχείο εδρεύει στην κύστη.
  Τον Ιερό Όφιν θα τον συναντήσουμε στη Θεά Αθηνά, στον Ηρακλή, στον Ασκληπιό κι αλλού. Το μετωπικό πλέγμα όταν αναπτυχθεί δίνει διορατικές ικανότητες. Είναι αυτό που παριστάνεται σαν τρίτο μάτι. Το κεφαλικό πλέγμα συχνά, παριστάνεται σαν δύο κέρατα ή μισοφέγγαρο, πάνω στο κεφάλι. Οι μύστες έχουν παρασταθεί με σκούφο τέτοιας μορφής.
  Τα πλέγματα έχουν κάποιο ιδιαίτερο φως το καθένα. Το φως αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε διαφορετικά χρώματα και προέρχεται από τους κραδασμούς των σκέψεων των ανθρώπων. Είναι μια μορφή ενέργειας και ονομάζεται Αύρα.
  Η ενεργοποίηση των επτά πλεγμάτων, συνήθως γίνεται με βαθύ διαλογισμό και Ηχητικούς κραδασμούς.
  Στη "Μυστική Αίγυπτο", ο Πωλ Μπράντον παρουσιάζει στον επίλογο του βιβλίου, μια βαθυστόχαστη ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων της φύσης, στην μορφή της Σφίγγας και αναλύει με γλαφυρό τρόπο σε μεταφυσικό επίπεδο την πνευματική λειτουργία των επτά τσάκρας.
 • Ορφικοι Υμνοι

  Ορφικά

  Στους Ορφικούς Ύμνους γίνεται μνεία για τα θυμιάματα. Αν και θεωρείται πως είναι η μόνη αναφορά στο θυμίαμα στην ελληνική παράδοση, αυτή στους Ορφικούς Ύμνους στα τέλη ου 3ου αιώνα μχ, θα πρέπει να πω ότι στην Ιλιάδα υπάρχει συγκεκριμένη χρήση βοτάνων σε θεότητες.

 • Πλανητικές επιρροές στα τσάκρας

  Στο ανθρώπινο σώμα σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν τα ενεργειακά κέντρα, τα τσάκρας. Τα ενεργειακά κέντρα κινούνται διαμέσου της σπονδυλικής στήλης με μορφή διαύλου. Σε αυτόν τον δίαυλο εμφανίζονται τα κέντρα και ακριβώς όμοια εμφανίζονται στον γενέθλιο χάρτη.
  Στον γενέθλιο χάρτη εμφανίζονται μόνο τα έξι κέντρα, το έβδομο κέντρο αυτό της κεφαλής δεν εμφανίζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί το κέντρο αυτό δεν σχετίζεται με υλικά θέματα, παρά μόνο με τον πνευματικό κόσμο. Είναι το κέντρο που μας φέρνει σε επαφή με το Θείο.
  Τα άλλα έξι κέντρα προβάλλονται στον άξονα των Δεσμών ως εξής:

  1. Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από το σημείο του Νότιου Δεσμού.

  2. Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς προβάλλεται σε απόσταση 60ο εκατέρωθεν από τον Νότιο Δεσμό.

  3. Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα προβάλλεται από 60ο ως 90ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού.

  4. Αναχάτα τσάρκα ή τσάκρα της καρδιάςπροβάλλεται από 90ο ως 120ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού ή από 90ο ως 120 ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

  5. Βισούντα τσάκρα ή τσάκρα του λαιμού προβάλλεται από 60ο ως 30ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

  6. Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από τον Βόρειο Δεσμό.

  Οι πλανήτες που είναι στην προβαλλόμενη περιοχή του τσάκρα θα επηρεάσουν αυτό το τσάκρα σύμφωνα με την φύση τους και ως την πλευρά του Δεσμού που είναι τοποθετημένοι. Αυτοί που είναι τοποθετημένοι αριστερά, αυξανόμενοι από το σημείο του Βόρειου Δεσμού, θα επηρεάσουν το ευαίσθητο τμήμα και τη λειτουργία του τσάκρα. Αυτοί που είναι δεξιά τοποθετημένοι θα επηρεάσουν το τμήμα που ακτινοβολεί και την λειτουργία του τσάκρα.

  Αυτός είναι ένας σύντομος πίνακας με τις πλανητικές επιρροές στα επτά τσάκρας:

  Πλανήτης Επίδραση στα τσάκρας όταν είναι στην αριστερή πλευρά του άξονα των Δεσμών, επηρεάζοντας την ευαίσθητη λειτουργία του τσάκρα Επίδραση στα τσακρας όταν είναι στη δεξιά πλευρά του άξονα των Δεσμών επηρεάζοντας την ακτινοβολία του τσάκρα.
  Ήλιος Μεγάλη ποσότητα υψηλής ποιότητας ενέργειας, γενεθλιακά και στην πορεία της ζωής, λαμβάνοντας από τους άλλους. Αυξανόμενος έλεγχος, κυριότητα σε αυτό το επίπεδο.
  Σελήνη Αυξανόμενη δεκτικότητα. Το άτομο απορροφά εύκολα τις ενέργειες και τις πληροφορίες από τους άλλους ή από τη φύση. Βαθιά συναισθήματα και σαφής εσωτερική προοπτική στις ενέργειες αυτού του επιπέδου.
  Ερμής Διανοητική δεκτικότητα. Το άτομο ενεργοποιείται εύκολα, συναρπάζεται από εξειδικευμένες πληροφορίες, είτε διαβάζοντας, είτε ακούοντας από άλλους. Διανοητικός έλεγχος, κατανόηση, κυριότητα αυτού του επιπέδου.
  Αφροδίτη Ενδιαφέροντα, χόμπι, πάθος. Συναντήσεις με ανθρώπους που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, συναίσθημα αγάπης. Δύναμη στην γοητεία, ερωτισμός, επιτυχής χρήση των συναισθημάτων προκειμένου να κερδηθεί ο έλεγχος σε αυτό το επίπεδο.
  Άρης Ενέργεια, δυναμισμός, δραστηριότητα. Θαρραλέοι φίλοι. Θάρρος, δυναμική δράση, καλός ενεργητικός έλεγχος.
  Δίας Μεγάλη ενέργειας και πόροι, ευρύ ενδιαφέρον, ευεξία, αφθονία. Δύναμη συσσώρευσης της ενέργειας, σοφία, πνευματική χρήση αυτής της ενέργειας.
  Κρόνος Λίγοι πόροι και έλλειψη ενέργειας. Πολύ ελεγχόμενες εκδηλώσεις, συστολή, στρατηγική, οικονομία.
  Ουρανός Ενεργειακά ξεσπάσματα που εναλλάσσονται με τη χαμηλή ενέργεια, διακυμάνσεις. Πνευματικότητα, υψηλότερη συνείδηση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο.
  Ποσειδών Χαμηλή φυσική ενέργεια, αλλά καλή επαφή με άλλους κόσμους. Πνευματική χρήση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο
  Πλούτων Πάθος, βαθιά κατανόηση και ευαισθησία στην ενέργεια. Πιθανότητες μετασχηματισμού, ενδιαφέροντα για τα απόκρυφα και χρήση της ενέργειας.

  Βλέποντας το διάγραμμα, υπάρχει μια αρχετυπική ενεργοποίηση όλων των τσάκρας τοποθετώντας τους Δεσμούς της Σελήνης στην κατοικίας τους, δηλαδή στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερω, στις 0 μοίρες. Έτσι μπορούμε να εξετάσομε την επιρροή κάθε ζωδιακού Κυβερνήτη στο συγκεκριμένο τσάκρα στο αντίστοιχο επίπεδο. Μπορούμε να δούμε στην πιο κάτω εικόνα, τις ιδανικές πλανητικές επιρροές στα τσάκρας.

  Η δίπλα  εικόνα θα μπορούσε να ξανασχεδιαστεί όπως αυτήν δεξιά, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη παραδοσιακή αντιπροσώπευση των τσάκρας, σύμφωνα με τα Ζώδια και τους Κυβερνήτες των ζωδίων.
   Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναζητηθούν αστρολογικοί χάρτες που έχουν πλανήτες τοποθετημένους σε τέτοιες σχέσεις με τα επτά τσάκρας, όπως σε αυτό το ιδανικό διάγραμμα. Θα δούμε πως υπάρχει καλή λειτουργία εκείνου του τσάκρας, για παράδειγμα ο Στάλιν είχε τον Κρόνο να ενεργοποιεί τη δεξιά πλευρά του τσάρκα της Βάση, κάτι που δηλώνει την μεγαλοφυία.
  Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μελέτη της επιρροής των πλανητών στα τσάκρας.
  Γενικά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική, για την γενέθλια ανάλυση, τις διελεύσεις, τις εκλείψεις και όλα τα σημαντικά αστρολογικά θέματα. Ακόμα και στον τομέα της συναστρίας μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος, που ίσως αποκαλύψει κρυμμένες πληροφορίες για τη ανεπαίσθητη ενεργειακή επιρροή ενός ατόμου πάνω σε ένα άλλο.

  Ας δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στην συναστρία

  Ένας πλανήτης Α ενός προσώπου είναι στην δεξιά πλευρά ενός τσάκρα κάποιου άλλου ατόμου. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο άτομο βοηθά το δεύτερο να γίνει πιο δραστήριο, το υποκινεί είτε σε καλό, είτε σε κακό.
  Αν ο πλανήτης Α του προσώπου είναι στην αριστερή πλευρά ενός τσάκρα κάποιου ατόμου, δηλώνει πως το πρώτο άτομο δρώντας δίνει κάτι καλό ή καό, στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι δεκτικό στο συγκεκριμένο το επίπεδο.
  Εξετάζεται πάντα η θέση του Βόρειου Δεσμού ενός προσώπου αναφορικά με τον χάρτη ενός άλλου. Όμοια όπως την συναστρία, όπου ο Ωροσκόπος ενός ατόμου ως προς τον άλλο χάρτη, δείχνει τον Οίκο στον οποίο το πρώτο πρόσωπο είναι πιο ισχυρό, το τσάκρα που ενεργοποιείται από τον Βόρειο Δεσμό του προσώπου στον γενέθλιο χάρτη ενός άλλου, είναι το σημαντικότερο επίπεδο της σχέσης.
  Αν ο Βόρειος Δεσμός κάποιου είναι στην δεξιά πλευρά του τσάκρα ενός άλλου, τότε ο Βόρειος Δεσμός του δεύτερου ατόμου είναι στην αριστερή πλευρά του ίδιου τσάκρα του πρώτου ατόμου. Αυτό δηλώνει πως σε μια σχέση υπάρχει πάντα ένα πάρε-δώσε στο επίπεδο του ίδιου τσάκρα, κάτι που αντιπροσωπεύει τη βάση της σύνδεσης των δύο προσώπων.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest