Πολύτιμοι λίθοι

 • 7Chakras

 • Gemstones

 • Επιδράσεις λίθων

  Πλανητικές επιρροές στα τσάκρας

  Το ανθρώπινο όν έχει επτά "τροχούς", όπως έναι η κυριολεκτική έννοια της λέξης τσάκρα, που περιστρέφονται γύρω-γύρω, παράγοντας ενέργεια. Κάθε τσάκρα παράγει ενέργεια για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οι πλανήτες τοποθετούνται σε κάθε ένα από τα επτά τσάκρας, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. Έτσι, κάθε πλανήτης εξουσιάζοντας ένα τσάκρα, το τροφοδοτεί την ενέργεια που απαιτείται για την περιστροφή.
  Κρόνος: ο πλανήτης της θεμελίωσης, της ίδρυσης. Ο ίδιος ο χρόνος που διαμορφώνει το τσάκρα της βάσης, που κρατά τα εσωτερικά όργανα στη θέση τους, σε ισχύ.
  Δίας: ο πλανήτης της αύξησης και της επέκτασης. Διαμέσου του τσάκρα που κυβερνά, επιτρέπει την τεκνοποιία και την ευχαρίστηση, είναι η πηγή όλης της δυνατότητάς μας για να αναπτυχθούμε και να αυξηθούμε.
  Άρης: ο ενεργητικός πλανήτης, δημιουργεί το ηλιακό τσάκρα που παρέχει τις δράσεις της πέψης
  Αφροδίτη: ο πλανήτης της ευαισθησίας, δημιουργεί το καρδιακό τσάκρα που παρέχει την ευαισθησία της αγάπης, φέρνει την αρμονία και την ειρήνη
  Ερμής: ο πλανήτης της διάνοιας, δημιουργεί το τσάκρα του λαιμού που παρέχει το κύριο εργαλείο της ομιλίας.
  Σελήνη και Ήλιος: η πηγή και η αντανάκλαση της συνειδητοποίησης, δημιουργούν το τσάκρα του μυαλού, μέσω του οποίου αποκτούμε τη γνώση.
  Βόρειος και Νότιος Δεσμός: είναι οι δίαυλοι στη δεξιά και αριστερή πλευρά του σώματος, μέσω των οποίων διατρέχει η ενέργεια των τσάρκας.

  Επίδραση λίθων

  Οι Αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν τα κέντρα με αρχή αυτό της κορυφής της κεφαλής. Με αντίθετη φορά μετρούν τα Κέντρα στη Βεδική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν τα ενεργειακά Κέντρα και οι λίθοι τους είναι:
  Το πρώτο κέντρο
  Της κορυφής της κεφαλής που ονομάζεται Κορυφή και φυσικά, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της κεφαλής. Έδρα του ο αδένας της επίφυσης. Εκεί τοποθετείται η έδρα του Νου. Πρόκειται για το αείζωον πυρ, την ουσία από την οποία αποτελείται το σύμπαν και οι θεοί.

  Οι επιδρώντες θετικά λίθοι είναι, η Ορεία Κρύσταλλος (- SiO2), ο Αμετρίνης ( ο οποίος είναι Διοξείδιο του Πυριτίου - SiO2 και ανήκει στην τάξη των Τεκτοπυριτικών ), Αδάμας ( C), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), το Ρουτίλιο (- TiO2), ο Αμέθυστος (ιώδης ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Επίπεδος Κρύσταλλος (- SiO2), το Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), το λευκό Τοπάζι (- Al2SiO4(F,OH)2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 7ο Τσάκρα και λέγεται Σαχασράρα που σημαίνει «ο έχων χίλια πέταλα», με 1000 πέταλα.

  Το δεύτερο κέντρο
  Ο Εγκέφαλος. Είναι το κέντρο του Εγκεφάλου είναι ο κύριος φορέας της αθάνατης ψυχής. Εκεί εδρεύει η διάνοια και η λογική σκέψη που μέσω αυτής ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τη φύση του σύμπαντος και να συνειδητοποιήσει το Θείο. Λέγεται Τσάκρα του Μετώπου, Τρίτο Μάτι. Είναι το Κέντρο της Διανόησης.
  Οι λίθοι του είναι ο Αδάμας (- C), ο Αμέθυστος (- SiO2), ο Αζουρίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Τουρμαλίνης (κυανή ποικιλία του Ελβαΐτη ή Ινδικόλιθος – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Σάπφειρος (Κορούνδιο με όλες τις αποχρώσεις πλην του κόκκινου, αν και συνήθως σε αυτό αποδίδεται το κυανό χρώμα που οφείλεται σε ίχνη Fe ή Ti, – Al2O3), ο Αζουρίτης- Μαλαχίτης ( - Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), ο Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2), ο Κορδιερίτης ή Ιόλιθος ( - (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O) ο Τουρμαλίνης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Τανζανίτης ή Ζοϊσίτης ( - Ca2Al3Si3O12(OH)), Σαριότης ( (Ca, Na, K, Sr, Ba)3 [Si4O10] [OH, F] H2O ), το Mάτι του Ιέρακα (- SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 6ο Τσάκρα και λέγεται Άτζνα που σημαίνει «ηγετική αρχή». Με 96 πέταλα.
  Ο Ήλιος και η Σελήνη είναι οι πηγές της συνειδητοποίησης και του φωτός. Επομένως εξουσιοδοτούν το διανοητικό τσάκρα, μεταξύ των φρυδιών, το οποίο μας δίνει τη δύναμη της συνειδητοποίησης. Αυτό είναι το Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου.
   
  Το τρίτο κέντρο
  Ο Τράχηλος. Ο Τράχηλος είναι στην περιοχή του λαιμού και του αυχένα και αποτελεί το όριο ανάμεσα στο αθάνατο και το θνητό μέρος της Ψυχής και η κύρια λειτουργία του είναι η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο προηγούμενα μέρη αλλά και η προστασία του ανώτερου μέρους από τα πάθη του κατώτερου. Λέγεται Τσάκρα του Λαιμού.

  Οι λίθοι του είναι Ακουαμαρίνα (θαλασσοπράσινη ποικιλία της Βηρύλλου. Το χρώμα αποδίδεται σε ίχνη δισθενούς Fe2+ - Be3Al2Si6O18), Ινδικόλιθος (η κυανή ποικιλία του ελβαΐτη που υπάγεται στον Τουρμαλίνη – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Κυανίτης (- Al2SiO5), Κυανό Τοπάζ (- Al2SiO4(F,OH)2), Τουρκουάζ (- CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O), Χαλκηδόνιος (- SiO2), Χρυσόκολλα (- Cu4H4Si4O10(OH)8), Αμαζονίτης ή Μικροκλινής (- KAlSi3O8), Απατίτης (- Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)), Λαζουρίτης (- (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2), Ανδραδίτης (Ca3Fe2(SO4)3), Mάτι του γερακιού (- SiO2), Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2 ), Πεκτόλιθος (- Ca2NaH(SiO3)3), Κορδιερίτης ή Ιόλιθος (- (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O), Μπλε Ασβεστίτης (CaCO3).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 5ο Τσάκρα, στο ύψος του λαιμού περίπου, στο θυρεοειδή αδένα. Λέγεται Βισούντα που σημαίνει «καθαρότητα» και η λειτουργία του είναι προστατευτική και καθαρτική. Με 16 πέταλα.
  Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα του λαιμού που συνδέεται με την ομιλία.

  Το τέταρτο κέντρο
  Η Φρην είναι στη θωρακική χώρα πάνω από το διάφραγμα και κάτω από τον λαιμό και σε αυτό το Κέντρο βρίσκεται το ανώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα της Καρδιάς. Είναι η έδρα των συναισθημάτων που χαρακτηρίζονται από ένταση και πάθος.

  Είναι το Κέντρο του Συναισθήματος, με πράσινο χρώμα.
  Οι λίθοι του είναι Ροδόχρωμος Χαλαζίας (ρόδινη ποικιλία του χαλαζία, - SiO2), Ρουβελλίτης (η ρόδινη ή κόκκινη ποικιλία του Ελβαΐτη, - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Ροδοχρωσίτης (- MnCO3), Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), Βερντελίτης (πράσινος Τουρμαλίνης, η πράσινη ποικιλία του Ελβαΐτη Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 ), Μαλαχίτης (- Cu2CO3(OH)2 ), ο Λιθιοαμέθυστος ή Κανζίτης (μια ροζ απόχρωση του Σποδουμένη (LiAlSi2O6), - LiAl(SiO3)2), Ζοϊσίτης-Ρουμπίνι (- Ca2Al3Si3O12(OH)-- Al2O3), Γροσσουλάριος (- Ca3Al2(SiO4)3), Ολιβίνης ή το Περίδοτο ( - (Mg,Fe)2SiO4), καρπουζόχρωμος Ελβαΐτης (Τρίχρωμος κρύσταλλος Ελβαΐτη μια ποικιλία του Τουρμαλίνη - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Χρυσοπράσιο (- SiO2), Μοργκανίτης (η ρόδινη ποικιλία της Βηρύλλου, - Be3Al2Si6O18), Αβεντουρίνης (πρασινωπή ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Ρυόλιθος ή Λιπαρίτης, Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), το ροζ Κοράλλι, Ιαδεΐτης (- NaAlSi2O6), Αποφυλλίτης (- KCa4(Si4O10)2F·8H2O), Αζουρίτης- Μαλαχίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), Ροδονίτης (- MnSiO3), το Επίδοτο (- Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)), Διοπτάσιος (- Cu6(Si6O18)·6H2O), Ηλιοτρόπιο ή Αιματόλιθος (- SiO2), Πρενίτης (- Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2), Ακτινόλιθος ή Νεφρίτης (- Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2), Μολδαβίτης ή Τηκτίτης (ένα μετέωρο), Βρυώδης Αχάτης (- SiO2), Πράσιο ή Πρασίτης λίθος(από το φυτό πράσιον ή πράσο, λόγω του πράσινου χρώματός του, - SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 4ο Τσάκρα, στο ύψος της καρδιάς περίπου. Λέγεται Αναχάτα που σημαίνει «εκείνο που δεν προσβάλλεται». Με 12 πέταλα.
  Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα της καρδιάς, που συνδέεται με τον οίκτο.

  Το πέμπτο κέντρο
  Η Γαστήρ βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα κάτω από το διάφραγμα και πάνω από τον ομφαλό, στο πάγκρεας και σε αυτό το Κέντρο είναι το κατώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα του Στομάχου.

  Είναι το Κέντρο της Θέλησης, με κίτρινο χρώμα.
  Οι λίθοι είναι το χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), Κιτρίνης (κίτρινη ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2) Χρυσοπράσιο (- SiO2), Πρασολίτης (ένα αργιλοπυριτικό άλας του Mg και Fe, πιθανά της οικογένειας του Χλωρίτη-- Mg6Si4O10(OH)8), ο κιτρινο-γκρι Τουρμαλίνης ή Δραβίτης (- NaMg3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Τιγριόφθαλμος( - SiO2), ο Ρουτιλοχαλαζίας (Ρουτίλιο μέσα σε Χαλαζία, - SiO2), το Ηλιόδωρο ή ο Ηλιόδωρος (- Be3Al2Si6O18), ο κιτρινοκάστανος Ίασπις (Χαλκηδόνιος με χρώμα κιτρινοκαστανό που οφείλεται σε λεπτομερή Γκαιτίτη, - SiO2), το Ήλεκτρον, ο Σιδηροπυρίτης (- FeS2), Χιαστόλιθος (- Al2SiO5).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 3ο Τσάκρα, στο ύψος του αφαλού περίπου, στο ηλιακό πλέγμα. Λέγεται Μανιπούρα που σημαίνει «χώρα του λαμπερού κοσμήματος». Με 10 πέταλα.
  Ο Άρης, ο πλανήτης της ενέργειας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στο στομάχι, που συνδέεται με την πέψη, δηλαδή το Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα.

  Το έκτο κέντρο
  Η Γονή βρίσκεται στα γεννητικά μέρη όπως η μήτρα, εκεί στους γεννητικούς αδένες. Είναι το Κέντρο της Σεξουαλικότητας.

  Οι λίθοι του είναι το Καρνεόλιο (- SiO2 ), Πορτοκαλλόχρους Ασβεστίτης (- CaCO3), ο Σεληνόλιθος (ονομάζονται κάποιες ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό ), το Σάρδιο (το Σάρδιο είναι ο καστανός Χαλκηδόνιος, - SiO2), ο Ηλιόλιθος (Ηλιόλιθος ονομάζεται μία χρυσοκίτρινη ποικιλία Ολιγοκλάστου με λαμπυρίζουσα όψη λόγω εγκλεισμάτων Αιματίτη, - NaAlSi3O8 ), οι Χαλαζίες Καπνίας και Κιτρίνης ( - SiO2), Χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), Αραγωνίτης (- CaCO3), Ζιρκόνιο (- ZrSiO4), ο Σκούρος κόκκινος Ίασπις (- SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 2ο Τσάκρα και λέγεται Σβαντχιστχάνα που σημαίνει «το αγαπημένο μέρος αυτής», με 6 πέταλα.
  Ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στη λεκάνη, που συνδέεται με την αναπαραγωγή, δηλαδή το Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς.

  Το έβδομο κέντρο
  Το Ιερό Οστούν βρίσκεται στην κατάληξη της σπονδυλικής στήλης που καλείται Ιερά Σύριγξ, στα επινεφρίδια.

  Οι λίθοι του είναι ο κόκκινος Γρανάτης ή Αλμανδίνης (- Fe3Al2(SiO4)3), το Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), ο Κυπρίτης (- Cu2O), ο Αιματίτης (- Fe2O3), ο κόκκινος Ίασπις (- SiO2), το κόκκινο Κοράλλι, ο Χαλαζίας Καπνίας (- SiO2), ο μαύρος Τουρμαλίνης ή Σορλίτης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο κόκκινος Αχάτης (- SiO2), ο Όνυχας (αχάτης με διαδοχικά σκουρόχρωμα και ανοικτόχρωμα στρώματα, - SiO2), ο Αχάτης (αποτελείται από διαδοχικά στρώματα Χαλκηδόνιου που έχουν διαφορετικό χρώμα και πορώδες. Τα χρωματισμένα στρώματα συχνά είναι πολύ λεπτά, παράλληλα, καμπύλα και συγκεντρικά, - SiO2), ο μαύρος Οψιδιανός (- SiO2), ο Αμετρίνης ( - SiO2), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2).
  Στην Βεδική θεώρηση είναι το 1ο Τσάκρα και λέγεται Μουλαντχάρα που σημαίνει «η βάση»". Έχει 4 πέταλα.
  Ο Κρόνος, ο πλανήτης του περιορισμού, εξουσιοδοτεί το τελευταίο τσάκρα, στο κατώτατο σημείο του κορμού, ο οποίος κρατά σε όλα τα όργανα. Αυτό είναι το Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης.
  Ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός δεν είναι στα τσάκρας, γιατί είναι οι δίαυλοι που ενεργούν όπως το ηλεκτρικό καλώδιο, επι:τρέποντας την ενέργεια να ρέει πάνω-κάτω μεταξύ των τσάκρας σε όλο ο σώμα.
  Συχνά, το 7ο τσάκρα, της κορυφής, δεν καταλαμβάνεται από έναν πλανήτη. Αντιπροσωπεύεται ως Αγνός Ήλιος, χωρίς καμιά επαφή με τη Σελήνη. Αυτό το τσάκρα δημιουργεί την ενέργεια που βοηθά στην κατανόηση των καθαρά πνευματικών φαινομένων. Αυτό το τσάκρα ξεπερνά το πεπρωμένο ή την αστρολογία. Από αστρολογικής άποψης, αυτό το τσάκρα δεν είναι αστρολογικά ενεργό.

 • Λίθοι και αστρολογία

  Οι λίθοι στην αρχαιότητα

  Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι λίθοι και τα μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί σαν πηγές υγείας, ευημερίας, συνειδητοποίησης και μαγείας. Θεωρείται πως η μαγική και μεταφυσική τους ενέργεια δεν σταματά ποτέ καθότι και τα ίδια δεν φθείρονται. Όμως στη μεταφυσική και τη μαγεία δεν είναι όλα οι λίθοι κατάλληλοι για χρήση. Σήμερα, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στη χρήση των λίθων γιατί υπάρχουν διάφοροι που είναι τεχνητά φτιαγμένοι και έτσι, δεν έχουν καμία δύναμη. Οι καλύτεροι λίθοι είναι αυτοί που είναι άκοποι, μη επεξεργασμένοι. Επομένως είναι σπανιότεροι. Το λεξικό της Οξφόρδης καθορίζει «τον πολύτιμο λίθο» ως λίθο μεγάλης ομορφιάς ή της τελειότητας. Είναι επομένως απαραιτήτως ένας λίθος να είναι φυσικός, οργανικός και από τη Μητέρα Γη. Οι λίθοι πολύ γνωστοί από διάφορα παλαιότερα ή αρχαία κοσμήματα, οι λίθοι ήλεκτρο, νεφρίτης, γρανάτης, ορεία κρύσταλλος, αμέθυστος, σερπεντίνης, σμάραγδος, μαργαριτάρι, αχάτης κλπ. Από τις αρχαιολογικές ανασκαφές βρέθηκαν στην περιοχή της Βαβυλώνας, κυλινδρικές σφραγίδες, φτιαγμένες σε μαλακό άργιλο, ενώ αλλού φτιαγμένες από σερπεντίνη, μάρμαρο ή στεατίτη. Ο στεατίτης είναι πολύ μαλακός και χαράσσεται εύκολα. Ο πιο πρόσφατοι λίθοι είναι ο λαζούριος, ο αιματίτης, ο αμαζωνίτης, ο ίασπις, η ορεία κρύσταλλος με ποικίλες χρήσεις. 111

  Όταν συλλογιζόμαστε τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους ή όταν τους χρησιμοποιούμε σαν κόσμημα ή σαν φυλακτά ή σαν μέσον θεραπείας, οι περισσότεροι δεν γνωρίζομε πόσο παλιά είναι η χρήση τους. Αληθινά, όσο και η ανθρωπότητα. Η προϊστορική χρήση των κρυστάλλων και των πολύτιμων λίθων έχει ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους μέσα σε διάφορους τάφους και τύμβους στις ανασκαφές τους στην Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, στη Ρωσία και στην Αφρική. Έχουν βρεί είναι χάντρες, κόσμημα και γλυπτά φιαγμένα από τυρκουάζ, γρανάτη, αχάτη και πολλούς άλλους λίθους. Μερικοί από τους λίθους ήταν με μορφή διάφορων ζώων και ήταν πιθανά σύμβολα ενός ιδιαίτερου φυλακτού ή ενός τοτέμ. Πολλοί σκέπτονται ότι η παρουσία στους τάφους, είχε σαν σκοπό να βοηθήσει την αναχώρσηση της ψυχή στην επόμενη ζωή. Στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για πολλαπλούς σκοπούς. Ένας ιερογλυφικός πάπυρος, περίπου του 2000 π.Χ., αναφέρει μια ιατρική θεραπεία χρησιμοποιώντας έναν λίθο. Διάφοροι άλλοι, περίπου το 1500 π.Χ., έχουν επίσης τέτοιες συνταγές. Πολλοί λίθοι βρέθηκαν στους τάφους τους, όπως τυρκουάζ, καρνεόλιο, μάτι της τίγρης και άλλες. Οι Φαραώ συχνά κοσμούσαν το καλλωπιστικό κάλυμμα της κεφαλής τους με μαλαχίτη, πιστεύοντας πως τους βοηθούσε για να κυβερνήσουν σοφά.

  Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χάρασσαν μορφές και εικόνες σε αμέθυστο, ορεία κρύσταλλο, καρνεόλιο και ίασπι. Στην Κίνα και την Ιαπωνία ο χαλαζίας ήταν σεβαστός, ειδικά όταν είχε χαρασμένη μορφή καρδιάς ή δράκου. Οι δράκοι πίστευαν πως έδιναν πολύ μεγάλη δύναμη. Μια βαθύτερη έννοια όμως για τον δράκο, είναι ότι δηλώνει ένα πολύ σοφό και εξελιγμένο άτομο. Ο νεφρίτης συνδέεται συνήθως με την Κίνα. Πίστευαν πως συγκέντρωνε την ουσιαστική αγάπη. Μια πεταλούδα από νεφρίτη ήταν σύμβολο της επιτυχημένης αγάπης. Ο αρχαίος πολιτισμός της Ινδίας είναι μια καταπληκτική πηγή πληροφοριών αναφορικά στους λίθους. Το σύστημα των τσάκρας χρησιιμοποιούσαν κρύσταλλα και πολύτιμους λίθοους επάνω σε ορισμένα σημεία με σκοπό την θεραπεία. Αστρολογικά έγγραφα του 400 π.Χ. περιέχουν λεπτομερείς παρατηρήσεις για τη δύναμη διαφόρων λίθων για να εξουδετερώσουν τα αρνητικά αποτελέσματα των πλανητικών θέσεων. Οι πέτρες σχετίστηκαν με με μεγάλες πνευματικές και συναισθηματικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, ο σεληνόλιθος ήταν ιδανικός στην αφύπνιση της αγάπης. Ο όνυχας, αντίθετα, θεωρήθηκε πως βοηθούσε στην απελευθέρωση των δεσμών μιας παλαιάς αγάπης. Το ρουμπίνι (βασιλιάς των πολύτιμων λίθων) ήταν επίσης ένας ιδιαίτερα εκτιμημένος πολύτιμος λίθος. Πουθενά στον αρχαίο κόσμο δεν γίνεται χρήση αδάμαντα. Έτσι, σύμφωνα με τους αρχαίους κάθε λίθος έχει μια ιδιαίτερη δύναμη:

  Έτσι, σύμφωνα με τους αρχαίους κάθε λίθος έχει μια ιδιαίτερη δύναμη:
   Ο Αχάτης, δίνει ενέργεια, είναι θεραπευτικός και φέρνει πλούτο.Ο Αμέθυστος δίνει πνευματική συνειδητοποίηση.
  Η Ακουαμαρίνα φέρνει ηρμεία στα νεύρα.
  Το Τοπάζι προσφέρει δύναμη, ηρεμία στις συγκινήσεις.
  Το Μάτι της τίγρης δίνει προστασία και ξεκάθαρη σκέψη.
  Ο Τουρμαλίνης βοηθά στην κατανόηση και την αγάπη.
  Το Τουρκουάζ θεραπεύει, δίνει δύναμη και φιλία.
  Ο Αζουρίτης είναι θεραπευτικός και ανοίγει το τρίτο μάτι.
  Ο Μαλαχίτης βοηθά στον ύπνο, δίνει προφητικά όνειρα και προστασία.
  Ο Κιτρίνης θεραπεύει το σώμα και τα συναισθήματα.
  Το Κοράλλι εξισορροπεί την φυσική ενέργεια.
  Το Ήλεκτρο φέρνει υγεία και χαρά.
  Το Σμαράγδι φέρνει δημιουργικότητα.
  Ο Γρανάτης κάνει καλό στην κατάθλιψη.
  Ο Αιματίτης δίνει δύναμη, επιλύει τανομικά προβλήματα.
  Το Ελεφαντόδοντο πρσφέρει προστασία.
  Ο Νεφρίτης δίνει φρόνηση.
  Ο Ίασπις φέρνει ηρεμία στο άγχος.
  Ο Λάπις προσφέρει φρόνηση, αλήθεια και θεραπεύει.
  Ο Σεληνόλιθος δίνει αγάπη.
  Ο Αβεντουρίνης δίνει αντίληψη και δραστηριοποίηση.Το Μαργαριτάρι φέρνει ειρήνη στο μυαλό.
  Το Περίδοτο απελευθερώνει τους φόβους, τις ενοχές, την κατάθλιψη.
  Ο Χαλαζίας θεραπεύει το σώμα.
  Το Ρουμπίνι δίνει υγεία και θάρρος.
  Το Ηλιοτρόπιο θεραπεύει το μυαλό και το σώμα.

   Πλανητικοί Λίθοι

  Η αρχαία πίστη συσχετίζει ειδικούς λίθους με τους πλανήτες. Πιστεύεται πως φορώντας ένα λίθο που σχετίζεται με τον κυβερνήτη πλανήτη της ώρας της γέννησης μπορεί να προσφερθούν θετικά αποτελέσματα στη ζωή.

  Κυβερνών Πλανήτης

  Ζώδιο

  Γενέθλιοι Λίθοι

  Άρης

  Κριός (21/3 - 20/4)

  ίασπις

  Αφροδίτη

  Ταύρος (21/4 - 21/5)

  αβεντουρίνης, σμαράγδι

  Ερμής

  Δίδυμοι (22/5 - 21/6)

  τιγριόφθαλμος

  Σελήνη

  Καρκίνος (22/6 - 22/7)

  σεληνόλιθος

  Ήλιος

  Λέων (23/7 - 21/8)

  ορεία κρύσταλλος

  Ερμής

  Παρθένος (22/8 - 23/9)

  κιτρίνης

  Αφροδίτη

  Ζυγός (24/9 - 22/10)

  σάπφειρος

  Πλούτων

  Σκορπιός (24/10 - 22/11)

  γρανάτης, ρουμπίνι

  Δίας

  Τοξότης (23/11 - 22/12)

  τοπάζιο

  Κρόνος

  Αιγόκερως (23/12 - 20/1)

  λαζούριος

  Ουρανός

  Υδροχόος(21/1 - 19/2)

  τουρκουάζ

  Ποσειδών

  Ιχθείς (20/2 - 20/3)

  ακουαμαρίνα

   

  Πρινδούμε τους χάρτες των λίθων, ας θυμηθούμε λίγο πως Αγιουρβέδα (Ayurveda) σημαίνει "επιστήμη της ζωής" και είναι μια πρακτική θεραπείας που αρχίζει στην Ινδία, μοιάζει με την κινεζική ιατρική που χρησιμοποιεί το σφυγμό, τη γλώσσα, τα νύχια, τα μάτια και άλλα σωματικά σημεία ως εκδηλώσεις της δυσαναλογίας. Και η ίδια η Αγιουρβέδα προτείνει ότι τα πέντε στοιχεία (αιθέρας, αέρας, πυρ, ύδωρ και γη) είναι μέσα στη φυσική, συναισθηματική, διανοητική, και πνευματική κατάσταση ενός ατόμου.
  Παραθέτω πίνακα για τους μήνες, σε κατηγορίες για τις σημερινές κατατάξεις, την Παράδοση, την Αγιουβέρδα, το Ζωδιακό. 

  Μήνες

  Μοντέρνοι Λίθοι Γενεθλίων

  Παραδοσιακοί Λίθοι Γενεθλίων

  Αγιουρβεδικοί Λίθοι Γενεθλίων

  Ζωδιακοί Λίθοι Γενεθλίων

  1

  Γρανάτης

  Γρανάτης

  Γρανάτης

  Αιγόκερως
  Ρουμπίνι

  2

  Αμέθυστος

  Αμέθυστος

  Αμέθυστος

  Υδροχόος
  Γρανάτης

  3

  Ακουαμαρίνα

  Σεληνόλιθος, Ίασπις

  Σεληνόλιθος

  Ιχθείς
  Αμέθυστος

  4

  Αδάμας

  Αδάμας, Σάπφειρος

  Αδάμας

  Κριός
  Σεληνόλιθος

  5

  Σμάραγδος

  Σμάραγδος, Αχάτης

  Αχάτης

  Ταύρος
  Σάπφειρος

  6

  Μαργαριτάρι, Σεληνόλιθος

  Αλεξανδρίτης, Σμάραγδος

  Μαργαριτάρι

  Δίδυμοι
  Αχάτης

  7

  Ρουμπίνι

  Ρουμπίνι, Όνυχας

  Ρουμπίνι

  Καρκίνος
  Σμάραγδος

  8

  Περίδοτο

  Σαρδόνυξ, Καρνεόλιο

  Σάπφειρος

  Λέων
   Όνυχας

  9

  Σάπφειρος

  Σάπφειρος, Περίδοτο

  Σεληνόλιθος

  Παρθένος
  Καρνεόλιο

  10

  Οπάλιο, Τουρμαλίνης

  Τουρμαλίνης, Ακουαμαρίνα

  Οπάλιο

  Ζυγός
  Περίδοτο

  11

  Τοπάζιο, Κιτρίνης

  Κιτρίνης, Τοπάζι

  Τοπάζιο

  Σκορπιός
  Βήρυλλος

  12

  Τουρκουάζ, Κυανό Τοπάζιο

  Ζιρκόνιο, Ρουμπίνι

  Ρουμπίνι

  Τοξότης
  Τοπάζιο

  Στον πίνακα Λίθων Γενεθλίων που ακολουθεί, συγκρίνονται οι εναλλασσόμενοι Λίθοι σε όλους τους μήνες και τα Ζώδια. Οι Ταλισμανικοί Λίθοι όταν φοριούνται θεωρείται ότι έχουν μαγικές δυνάμεις και προστατεύσουν τον κομιστή από κάθε κακό. Προκειμένου να παραληφθούν οι μαγικές δυνάμεις και η επιρροή, τα τάλισμαν χαράσσονται στους λίθους που αντιστοιχούν στα ζώδια.

  Κατηγορία λίθων

  Ιανουάριος

  Φεβρουάριος

  Μάρτιος

  Απρίλιος

  Μάιος

  Ιούνιος

  Μοντέρνοι  Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Ακουαμαρίνα

  Αδάμας

  Σμάραγδος

  Μαργαριτάρι, Σεληνόλιθος

  Παραδοσιακοί Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Σεληνόλιθος

  Αδάμας

  Σμάραγδος

  Αλεξανδρίτης

  Απόκρυφοι  Γενεθλίων

  Σμάραγδος

  Σεληνόλιθος

  Νεφρίτης

  Οπάλιο

  Σάπφειρος

  Σεληνόλιθος

  Αγιουρβεδικοί Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Σεληνόλιθος

  Αδάμας

  Αχάτης

  Μαργαριτάρι

  Αραβικοί Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Σεληνόλιθος

  Σάπφειρος

  Σμάραγδος

  Αχάτης, Χαλκηδόνιος, Μαργαριτάρι

  Εβραϊκοί Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Σεληνόλιθος, Ίασπις

  Σάπφειρος

  Αχάτης, Καρνεόλιο, Χαλκηδόνιος

  Σμάραγδος

  Ελληνικοί Λίθοι Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Σεληνόλιθος

  Σάπφειρος

  Αχάτης

  Σμάραγδος

  Ζώδια μηνών

  Υδροχόος

  Ιχθείς

  Κριός

  Ταύρος

  Δίδυμοι

  Καρκίνος

  Αστρολογικοί Γενεθλίων

  Γρανάτης

  Αμέθυστος

  Βρυώδης αχάτης

  Οπάλιο

  Σαγηλίτης

  Αμέθυστος

  Ακουαμαρίνα

  Σεληνόλιθος

  Νεφρίτης

  Ορεία κρύσταλλος

  Σάπφειρος

  Σεληνόλιθος

  Αδάμας

   

  Σάπφειρος

  Ήλεκτρο

  Κοράλλι

  Σμάραγδος

  Ροζ χαλαζίας

  Τουρκουάζ

  Αχάτης

  Χρυσοπράσιο

  Κιτρίνης

  Σεληνόλιθος

  Μαργαριτάρι

  Λευκός Σάπφειρος

  Σμάραγδος

  Σεληνόλιθος

  Μαργαριτάρι

  Ρουμπίνι

   

  Πλανητικοί

  Τουρκουάζ

  Ακουαμαρίνα

  Ίασπις

  Αβεντουρίνης, Σμάραγδος

  Τιγρηόφθαλμος

  Σεληνόλιθος

  Τάλισμαν

  Ίασπις

  Ρουμπίνι

  Τοπάζιο

  Γρανάτης

  Σμάραγδος

  Σάπφειρος

   

   Κατηγορία λίθων

  Ιούλιος

  Αύγουστος

  Σεπτέμβριος

  Οκτώβριος

  Νοέμβριος

  Δεκέμβριος

  Μοντέρνοι Γενεθλίων

  Ρουμπίνι

  Περίδοτο

  Σάπφειρος

  Οπάλιο, Τουρμαλίνης

  Κίτρινο Τοπάζιο, Κιτρίνης

  Τουρκουάζ, Κυανό Τοπάζιο, Τανζανίτης

  Παραδοσιακοί  Γενεθλίων

  Ρουμπίνι

  Σαρδόνυξ

  Σάπφειρος

  Τουρμαλίνης

  Κιτρίνης

  Ζιρκόνιο, Λαζουρίτης

  Απόκρυφοι Γενεθλίων

  Ρουμπίνι

  Αδάμας

  Αχάτης

  Ίασπις

  Μαργαριτάρι

  Όνυχας

  Αγιουρβεδικοί Γενεθλίων

  Ρουμπίνι

  Σάπφειρος

  Σεληνόλιθος

  Οπάλιο

  Τοπάζιο

  Ρουμπίνι

  Αραβικοί  Γενεθλίων

  Καρνεόλιο

  Σαρδόνυξ

  Χρυσοτίλης 

  Ακουαμαρίνα

  Τοπάζιο

  Ρουμπίνι

  Εβραϊκοί Γενεθλίων

  Όνυχας

  Καρνεόλιο

  Χρυσοτίλης 

  Ακουαμαρίνα

  Τοπάζιο

  Ρουμπίνι

  Ελληνικοί Γενεθλίων

  Όνυχας

  Καρνεόλιο

  Σαρδόνυξ

  Ακουαμαρίνα

  Τοπάζιο

  Ρουμπίνι

  Ζώδια

  Λέων

  Παρθένος

  Ζυγός

  Σκορπιός

  Τοξότης

  Αιγόκερως

  Αστρολογικοί
  Γενεθλίων

  Όνυχας

  Καρνεόλιο

  Σαρδόνυξ

  Χρυσαφί Τοπάζιο

  Τουρμαλίνης

  Καρνεόλιο

  Νεφρίτης

  Ίασπις

  Βρυώδης αχάτης

  Κυανό Σάπφειρος

  Χρυσοτίλης   Περίδοτο

  Λαζουρίτης

  Οπάλιο

  Περίδοτο

  Βήρυλλος

  Apache Tear

  Ακουαμαρίνα

  Κοράλλι

  Οψιδιανός

  Τοπάζιο

  Αμέθυστος

  Ρουμπίνι

  Σάπφειρος

  Τουρκουάζ

  Ρουμπίνι

  Αχάτης

  Γρανάτης

  Μαύρος Όνυχας

  Πλανητικοί

  Ορεία κρύσταλλος

  Κιτρίνης

  Σάπφειρος

  Γρανάτης, Ρουμπίνι

  Τοπάζιο

  Λαζουρίτης

  Λίθοι Τάλισμαν

  Αδάμας

  Ζιρκόνιο

  Αχάτης

  Αμέθυστος

  Βήρυλλος

  Όνυχας

  Οι λίθοι έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αστρολογία δίνοντας θετική και αρνητική επιρροή, σύμφωνα με τον πλανήτη τους. Η επιλογή των λίθων γίνεται με προσεκτική εκτίμηση του γενέθλιου χάρτη. Ο κανόνας είναι πως ένας καλά επιλεγμένος λίθος θα δώσει τη μέγιστη θετική επίδρασή του μέσα από τις κοσμικές ακτίνες του.
  Η επίδραση των διάφορων οργανικών πολύτιμων λίθων στο ανθρώπινο σώμα ερευνήθηκε τα παλιά χρόνια από τους αστρολόγους. Από τότε που έχουν βρεθεί ακόμα και θεραπείες με λίθους. Η επίδρασή τους είναι κατά βάση μέσω των ενεργειακών δονήσεων που δημιουργούν όταν φοριούνται στο σώμα και επίσης μέσω του χρώματός των, κάτι που έχει αποδειχθεί επιστημονικά και τεκμηριωθεί με τις διάφορες συχνότητες των ενεργειακών δονήσεων που εκπέμπονται από τα οργανικά πετρώματα των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων. Ποικίλλουν από τους λίθους σε λίθους οι ενεργειακές δονήσεις, οι οποίες αντισταθμίζουν τη δυσαναλογία του ανθρώπινου σώματος, λόγω ανεπάρκειας ή έλλειψης ισορροπίας των βασικών στοιχείων, δηλαδή της Γης, του Αέρα, του Πυρός, του Ύδατος και του Αιθέρα.
  Ακολουθούν πίνακες, οι οποίοι προέκυψαν από προσωπική μου πείρα και εκτενή πρακτική εφαρμογή, για τους πλανήτες και τα στοιχεία και για τα ζώδια και τους μήνες.

  Οι πλανήτες
  ΉλιοςΕίναι χρήσιμος στα νομικά θέματα, τη θεραπεία, την προστασία, την επιτυχία, τη μαγική ενέργεια και τη φυσική ενέργεια. Οι λίθοι είναι: ήλεκτρο, πορτοκαλί καλκίτης, καρνεόλιο, ορεία κρύσταλλος, μάτι της τίγρης, τοπάζιο.
  ΣελήνηΕίναι χρήσιμη σε ότι περιλαμβάνει τον ύπνο, τα προφητικά όνειρα, την κηπουρική, την αγάπη, τη θεραπεία, τη θάλασσα, το σπίτι, τη γονιμότητα, την ειρήνη, τον οίκτο και την πνευματικότητα. Οι λίθοι είναι: ακουαμαρίνα, βήρυλλος, χαλκηδόνιος, ορεία κρύσταλλος, σεληνόλιθος, φίλντισι.
  ΑφροδίτηΟι λίθοι της είναι για να προωθούν την αγάπη, την πίστη, τη συμφιλίωση, τις ανταλλαγές, την ομορφιά, τη νεολαία, τη χαρά, την ευτυχία, την ευχαρίστηση, τη φιλία, τον οίκτο, την περισυλλογή. Επίσης οτιδήποτε αφορά στις γυναίκες. Οι λίθοι είναι: Αζουρίτης, γαλάζιος ή ροζ ή πράσινος καλκίτης, μάτι της γάτας, χρυσοπράσιο, μαλαχίτης, περίδοτο, σοδάλιθος, τουρμαλίνης, τουρκουάζ
  ΆρηςΕίναι χρήσιμος για το θάρρος, την επιθετικότητα, για θεραπεία μετά από τη χειρουργική επέμβαση, τη σωματική δύναμη, την πολιτική, τη σεξουαλική ενέργεια, τον εξορκισμό, την προστασία, την αμυντική μαγεία και τα τελετουργικά που περιλαμβάνουν άνδρες. Οι λίθοι είναι: άσβεστος, ηλιοτρόπιο, γρανάτης, κόκκινος ίασπις, όνυχας, ρουμπίνιο, σαρδόνυξ, κόκκινος τουρμαλίνης.
  ΔίαςΕίναι καλός για την πνευματικότητα, την περισυλλογή, τον ψυχισμό και τα θρησκευτικά τελετουργικά. Οι λίθοι είναι: αμέθυστος, σαγιλίτης.
  ΚρόνοςΟι λίθοι του είναι καλοί για να στηρίξουν, να θεμελιώσουν, να κεντράρουν, να προστατεύσουν, να καθαρίσουν και να φέρουν τύχη. Οι λίθοι είναι: οψιδιανός, αιματίτης, καστανός ίασπις, γαγάτης, όχυχας, σερπεντίνης, μαύρος τουρμαλίνης.
  ΕρμήςΕίναι χρήσιμος για την ενίσχυση των διανοητικών δυνάμεων, της ευγλωττίας, της μαντικής, της μελέτης, της βελτίωσης του Εγώ, της επικοινωνίας, των ταξιδιών και της φρόνησης. Οι λίθοι είναι: αχάτης, αβεντουρίνης, ποικιλόχρωμος ίασπις.

  Τα ζώδια
  Κριός. Τυχερός λίθος το Καρνεόλιο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν μεγάλη εκτίμηση στο λίθο αυτό. Στη Βίβλο των Νεκρών αναφέρεται πως τον έβαζαν μαζί με το νεκρό σαν προστασία στο ταξίδι του. Συνδέεται με την τύχη και την προστασία. Επίσης με το σημείο της Ανατολής.
  Ταύρος. Τυχερός λίθος είναι ο Ροδόχρωμος Χαλαζίας, που φέρνει αγάπη και ζεστασιά. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τον χρησιμοποιούσαν στους όρκους της αγάπης και του έρωτα. Φέρνει σε επαφή τις ανθρώπινες υπάρξεις και δίνει αρμονία στην επικοινωνία.
  Δίδυμοι. Τυχερός λίθος είναι το Μάτι της Τίγρης. Οι Άραβες και οι Έλληνες τίμησαν πολύ τούτον το λίθο. Φέρνει ζωή σε όσους ανήκουν στο νερό. Ακόμα, φέρνει τύχη στο σπίτι.
  Καρκίνος. Τυχερός λίθος είναι ο Νεφρίτης. Φέρνει τύχη, φρόνηση και δικαιοσύνη.
  Λέων. Τυχερός λίθος είναι η Ορεία Κρύσταλλος. Προστατεύει τα παιδιά από κάθε κακό. Ακόμα βοηθά στο διαλογισμό και την αυτοσυγκέντρωση. Εξασφαλίζει προστασία από κακοτυχία απομακρύνοντάς την.

  Παρθένος. Τυχερός λίθος είναι ο Κιτρίνης. Διασώζει όποιον τον φορά από ξαφνικούς κινδύνους στη ζωή αναφορικά στη σωματική ακεραιότητα.
  Ζυγός. Τυχερός λίθος είναι ο Οψιδιανός. Εξομαλύνει τους καυγάδες και τις έριδες. Βοηθά και ελευθερώνει τα συναισθήματα αγάπης.
  Σκορπιός. Τυχερός λίθος είναι ο Αιματίτης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θαύμαζαν τον Αιματίτη σαν ένα λίθο που δίνει ειρήνη και φανερώνει τα απόκρυφα. Για αυτό έβαζαν στον τάφο ένα σκαραβαίο από Αιματίτη. Εκτιμάται σαν πολύ σπουδαίος λίθος. Δίνει εκτός των άλλων, επιτυχία, καλή τύχη στο σπίτι και φίλους.
  Τοξότης. Τυχερός λίθος είναι ο Σοδάλιθος. Στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν πως ήταν από σόδα και πέτρα. Ο λίθος προσφέρει υγεία και ευαισθησία. Εναρμονίζει το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου.
  Αιγόκερως. Τυχερός λίθος είναι ο Βρυώδης Αχάτης. Οι Άραβες του προδίδουν την ικανότητα της διάκρισης της αληθινής από την ψεύτικη φιλία, μεταξύ των ανθρώπων. Εκτιμάται πως φέρνει σε όποιον τον φορά τύχη στους αριθμούς και στα τυχερά παιχνίδια.
  Υδροχόος. Τυχερός λίθος είναι ο Αμαζωνίτης. Φέρνει πλούτο και αφθονία.
  Ιχθείς. Τυχερός λίθος είναι ο Σαγενίτης. Παρέχει ενέργεια σε όλα τα Κέντρα. Λέγεται πως δίνει τρεις φορές τύχη την ημέρα.


  Τα Στοιχεία
  ΑέραςΟ αέρας είναι το στοιχείο της επικοινωνίας, του ταξιδιού, και της διάνοιας. Οι λίθοι είναι: αβεντουρίνης, ποικιλόχρωμος ίασπις, ελαφρόπετρα.
  ΠυρΟι λίθοι του πυρός χρησιμοποιούνται για την προστασία, την αμυντική μαγική, τη σωματική δύναμη, τη μαγική ενέργεια, το θάρρος, την τροφοδότηση (όπως η δίαιτα), και τον καθαρισμό. Οι λίθοι είναι: ραβδωτός αχάτης, μαύρος αχάτης, καφετί αχάτης, κόκκινος αχάτης, ήλεκτρο, οψιδιανός, άσβεστος, ηλιοτρόπιο, καρνεόλιο, κιτρίνης, ορεία κρύσταλλος, αιματίτης, κόκκινος ίασπις, όνυχας, ρουμπίνιο, σαρδόνυχας, σερπεντίνης, μάτι της τίγρης, τοπάζιο, κόκκινος τουρμαλίνης.
  Ύδωρ
  Οι λίθοι αυτού του στοιχείου χρησιμοποιούνται στα τελετουργικά αγάπης και σε εκείνα για τη θεραπεία, τον οίκτο, τη συμφιλίωση, τη φιλία, τον καθαρισμό, την ηρεμία ενάντια στο άγχος, την ειρήνη, τον ύπνο, τα όνειρα και τον ψυχισμό. Οι λίθοι είναι: αμέθυστος, ακουαμαρίνα, αζουρίτης, βήρυλλος, κυανός καλκίτης, χαλκηδόνιος, χρυσόκολλα, ορεία κρύσταλλος, νεφρίτης, λαζούριος, σεληνόλιθος, σοδάλιθος, κυανός τουρμαλίνης, πράσινος τουρμαλίνης και ροζ τουρμαλίνης.

  ΓηΟι σχετικοί λίθοι αυτού του στοιχείου είναι χρήσιμοι στην προώθηση της ειρήνης, στη στήριξη και στο κεντράρισμα των ενεργειών, της γονιμότητας, των χρημάτων, της επιχειρησιακής επιτυχίας, της σταθερότητας, της κηπουρικής και της γεωργίας. Οι λίθοι είναι: πράσινος αχάτης, βρυώδης αχάτης, πράσινος καλκίτης, μάτι της γάτας, χρυσοπράσιο, σμάραγδος, καφετί ίασπις, πράσινος ίασπις, μαλαχίτης, περίδοτο, μαύρος τουρμαλίνης, πράσινος τουρμαλίνης, τουρκουάζ. 

  Οι μήνες
  Για τους μήνες του έτους και σε συνοπτική αναφορά λειτουργούν οι λίθοι:
  Ιανουάριος. Τυχερός λίθος είναι ο μαύρος Όνυχας. Στη μέση ηλικία δίνει αίσθηση της ευθύνης. Αντιπροσωπεύει την ισχύ και την προώθηση ενός υγιούς εγωισμού.
  Φεβρουάριος. Τυχερός λίθος είναι ο Αραγωνίτης. Προωθεί μια γρήγορη διανοητική ανάπτυξη.
  Μάρτιος. Τυχερός λίθος είναι ο Αμέθυστος. Ενισχύει την αίσθηση της δικαιοσύνης και φέρνει τιμιότητα.
  Απρίλιος. Τυχερός λίθος είναι ο Ίασπις. Ενισχύει και ενδυναμώνει το θάρρος και τη δύναμη της θέλησης.
  Μάιος. Τυχερός λίθος είναι ο Αβεντουρίνης. Προωθεί τη χαλάρωση και την αποκατάσταση.
  Ιούνιος. Τυχερός λίθος είναι το Μάτι της Τίγρης. Βοηθά στη διατήρηση της μνήμης.
  Ιούλιος. Τυχερός λίθος είναι το Ροζ Χαλαζίας. Βοηθά στην προώθηση της δυνατότητας για ρομαντισμό.
  Αύγουστος. Τυχερός λίθος είναι η Ορεία Κρύσταλλος. Ο αγνός και καθαρός Χαλαζίας. Προάγει την αντίληψη, την ενόραση και την κατανόηση.
  Σεπτέμβριος. Τυχερός λίθος είναι το Καρνεόλιο. Δίνει θάρρος και σταθερότητα.
  Οκτώβριος. Τυχερός λίθος είναι ο Σερπεντίτης (Οφίτης). Βοηθά ενάντια στο άγχος. Χρησιμοποιείται στην αυτοσυγκέντρωση και το διαλογισμό.
  Νοέμβριος. Τυχερός λίθος είναι ο Οψιδιανός (Οψιανός). Χρησιμοποιείται σαν βοήθημα στις μαγικές ενέργειες και εργασίες. Ζωηρεύει και εκτείνει τη συνείδηση και την επίγνωση.
  Δεκέμβριος. Τυχερός λίθος είναι ο Σοδάλιθος. Προάγει το αληθινό στήριγμα της ζωής. Επίσης κάνει σταθερά τα προσωπικά συναισθήματα και βοηθά την έκφρασή τους.

  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, καθολικά, ο λίθος Τουρκουάζ επιδρά σε κάθε μήνα και ζώδιο, θετικά. Επίσης το Ήλεκτρο χαρακτηρίζεται σαν το κατ’ εξοχήν φυσικό φυλακτό για την παιδική ηλικία. Ακόμα, το μαύρο Κοράλλι είναι για προστασία ενάντια σε κάθε είδους μαγείας και πιο συγκεκριμένα της «μαύρης» μαγείας.

 • Λίθοι και Παράδοση

  Σήμερα, συνήθως τα κρύσταλλα και οι πολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιούνται μάλλον στον διαλογισμό, στα κοσμήματα, στη διακόσμηση και αλλού. Ωστόσο, η πρακτική χρήση τους στη θεραπεία ή τη μεταφυσική είναι πολύ παλιά. Τόσο παλιά, όσο και η ανθρωπότητα. Τα παλαιότερα γνωστά κοσμήματα είναι το ήλεκτρο, ο νεφρίτης, ο γρανάτης, η ορεία κρύσταλλος, ο αμέθυστος, ο σερπεντίνης, το σμαράγδι και το μαργαριτάρι. Φυσικά, και άλλοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά αυτοί συνήθως βρέθηκαν στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι κυλινδρικές σφραγίδες από τη Βαβυλώνα και από άλλα μέρη έγιναν από μαλακές ποικιλίες στεατίτη, σερπεντίνη και μαρμάρου. Οι πιο πρόσφατες έγιναν από λαζουρίτη, αιματίτη, αμαζωνίτη, ίασπι και ορεία κρύσταλλο. Αυτό δείχνει πως χρησιμοποιήθηκαν όλο και περισσότερο ελκυστικοί λίθοι για τις σφραγίδες, παρά λειτουργικοί. Οι Αιγύπτιοι χάρασσαν τον άγιο σκαραβαίο σε καρνεόλιο, χαλκηδόνιο, πράσινο ίασπι, λαζουρίτη, αμαζωνίτη, αμέθυστο, τουρκουάζ, σμαράγδι και ρουμπίνι. Ακόμα, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χάρασσαν σχήματα και μορφές από αμέθυστο, ορεία κρύσταλλο, καρνεόλιο και ίασπι.   Σημειώστε πως στην εποχή του χαλκού γίνηκαν κοσμήματα από χρυσό και ασήμι. Ήδη στην Οδύσσεια και την Ιλιάδα γίνεται αναφορά στους λίθους που ήταν για προστασία, για προφύλαξη, για όπλα, θεραπευτική κλπ.
   Η προϊστορική χρήση των κρυστάλλων και των πολύτιμων λίθων έχει ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους μέσα σε διάφορους τάφους στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αφρική. Έχουν βρει κοσμήματα και γλυπτά φτιαγμένα από τουρκουάζ, γρανάτης, χαλαζία και πολλούς άλλους λίθους. Μερικά ευρήματα ήταν με μορφές ζώων και ήταν πιθανώς σύμβολα ενός ιδιαίτερου φυλακτού ή θεϊκής προσφοράς. Μια από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις που παρουσιάζουν την προϊστορική χρήση των κρυστάλλων είναι ένας ναός στην Ιρλανδία και λέγεται πως είναι παλαιότερος από οι πυραμίδες. Ο ηλιακός ναός χτίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε το φως του ήλιου θα έρεε κατευθείαν στη σήραγγα των 70 ποδιών μήκος, το χειμώνα στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο. Η στέγη του ναού ήταν αρχικά καλυμμένη με λευκό χαλαζία, για να συμβολίσει τη λευκή θεά. Στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό τα κρύσταλλα και οι πολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για μια ποικίλους σκοπούς. Ένας πάπυρος με ιερογλυφικά, του 2000 π.Χ., τεκμηριώνει μια ιατρική θεραπεία χρησιμοποιώντας ένα κρύσταλλο. Διάφοροι άλλοι έχουν βρεθεί σε τάφους. Τουρκουάζ, καρνεόλιο, τιγριόφθαλμος κλπ. Αυτές οι πέτρες είχαν σχήματα ασπίδων, ήταν φυλακτά ή μικρά άλλα αντικείμενα. Οι Φαραώ συχνά είχαν στα κεφάλια τους κόσμημα από μαλαχίτης, με την πεποίθηση ότι θα τους βοηθούσε να κυβερνήσουν σοφά. Ο Λαζουρίτης θεωρήθηκε επίσης ένας βασιλικός λίθος. Ο νεφρίτης για παράδειγμα, συνδέεται συνήθως με την Κίνα. Μια πεταλούδα από νεφρίτη ήταν σύμβολο της επιτυχημένης αγάπης.
   Ο αρχαίος πολιτισμός της Ινδίας είναι μια καταπληκτική πηγή για πληροφορίες που αφορούν στα κρύσταλλα και τους λίθοι. Το σύστημα των τσάκρας (ενεργειακά κέντρα) στο οποίο χρησιμοποιούνται τα κρύσταλλα και οι λίθοι επάνω στο σώμα για σκοπούς θεραπείας και περισυλλογής, δημιουργήθηκε εκεί. Υπάρχουν αστρολογικές αναφορές από το 400 π.Χ. που περιέχουν τις λεπτομερείς παρατηρήσεις για τη δύναμη διαφόρων λίθων για να αλλάξουν τα αρνητικά αποτελέσματα των πλανητικών θέσεων. Οι λίθοι θεωρείται πως έχουν μεγάλες πνευματικές και συναισθηματικές δυνάμεις. Ο σεληνόλιθος, παραδείγματος χάριν, είναι ο ιερός λίθος για την αφύπνιση της αγάπης. Ο όνυχας, αντίθετα, θεωρείται πως βοηθά στην απελευθέρωση των δεσμών μιας παλαιάς αγάπης. Το ρουμπίνι, "ο βασιλιάς των πολύτιμων λίθων", ήταν επίσης ένας ιδιαίτερα εκτιμημένος πολύτιμος λίθος.
   Στην Εβραϊκή και Χριστιανική Βίβλο αναφέρονται λίθοι και μάλιστα σε μεταφυσική συνέπεια. Έτσι οι αρχαίοι μαγικοί λίθοι είναι αρκετοί. Λίγοι από αυτούς σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα είναι: Ο αχάτης που δίνει ενέργεια, θεραπεία, πλούτο. Το ήλεκτρο που δίνει υγεία, χαρά. Ο αμέθυστος που δίνει διανοητική διαύγεια. Η ακουαμαρίνα που χαρίζει πνευματική γνώση. Ο αβεντουρίνης που παρέχει διαίσθηση, δραστηριοποίηση. Ο αζουρίτης βοηθά στη θεραπεία και στην πνευματική ενόραση. Ο κιτρίνης θεραπεύει τα του σώματος και βοηθά στις συναισθηματικές εξισορροπήσεις. Το κοράλλι ισορροπεί τη φυσική ενέργεια. Ο σμάραγδος τονώνει την εφευρετικότητα. Ο γρανάτης κάνει καλό στην κατάθλιψη. Ο αιματίτης δίνει σωματική ρώμη και ρυθμίζει τα νομικά προβλήματα. Ο νεφρίτης δίνει σοφία. Ο ίασπις είναι για το άγχος. Ο λαζουρίτης δίνει σοφία, πίστη και θεραπεία. Ο μαλαχίτης βοηθά στον ύπνο, φέρνει καλά όνειρα και προστατεύει. Ο σεληνόλιθος δίνει καλή εμφάνιση και αγάπη. Το μαργαριτάρι φέρνει ειρήνη στο μυαλό. Ο χαλαζίας θεραπεύει το σώμα, όπως και σήμερα. Το ρουμπίνι δίνει θάρρος και υγεία. Το τοπάζι δίνει σωματική ρώμη, ηρεμεί τις συγκινήσεις. Ο τιγριόφθαλμος προστατεύει, καθαρίζει τις σκέψεις. Ο τουρμαλίνης φέρνει κατανόηση στην αγάπη. Το τουρκουάζ θεραπεύει, δίνει δύναμη και φιλία. Πολλοί από μας θέλομε να φορέσομε ή να μεταφέρομε έναν πολύτιμο λίθο σαν φυλακτό. Στην Καμπαλά δίνεται ένας κατάλογος που συνδέει ορισμένους λίθους με το Σεφιροθικό δένδρο. Αυτός ο κατάλογος αναφέρεται στο "Liber 777". Σας παραθέτω αυτόν τον κατάλογο.

  Τα εβραϊκά γράμματα και το Σεφιροθικό Δένδρο Οι λίθοι

  ΑΙΝ - ΑΙΝ ΣΟΦ - ΑΙΝ ΣΟΦ ΑΟΥΡ

  1 Κέτερ -

  2 Χοκμά -

  3 Μπινά -

  4 Χέσεντ -

  5 Γκεμπουρά -

  6 Τιφαρέθ -

  7 Νετζά -

  8 Χόντ -

  9 Γιεσόντ -

  10 Μαλκούτ -

  11 Άλεφ -

  12 Μπεθ -

  13 Γκίμελ -

  14 Ντάλεθ -

  15 Χε -

  16 Βαυ -

  17 Ζάιν -

  18 Χεθ -

  19 Τεθ -

  20 Γιοντ -

  21 Κάφ -

  22 Λάμεντ -

  23 Μιμ -

  24 Νουν -

  25 Σάμεχ -

  26 Αίν -

  27 Πε -

  28 Τζάντι -

  29 Κοφ -

  30 Ρες -

  31 Σιν -

  32 Ταου -

  0 μαύρο διαμάντι

  1 διαμάντι

  2 ρουμπίνι, τουρκουάζ

  3 σάπφειρος

  4 αμέθυστος, σάπφειρος, λαζούριος

  5 ρουμπίνι

  6 τοπάζι, κίτρινο διαμάντι

  7 σμαράγδι

  8 οπαλίνα

  9 χαλαζίας

  10 ορεία κρύσταλλος

  11 τοπάζι

  12 οπαλίνα, αχάτης

  13 σεληνόλιθος, χαλαζίας

  14 σμαράγδι, τουρκουάζ

  15 ρουμπίνι

  16 τοπάζι

  17 αλεξανδρίτης, τουρμαλίνης

  18 ήλεκτρο

  19 μάτι της γάτας

  20 περίδοτο

  21 αμέθυστος, λαζούριος

  22 σμαράγδι

  23 βήρυλλος

  24 ίασπις

  25 αχάτης

  26 μαύρο διαμάντι

  27 ρουμπίνι

  28 χαλκηδόνιος

  29 μαργαριτάρι

  30 χρυσόλιθος

  31 κόκκινη οπαλίνα

  32 όνυχας

 • Οι επτά Πύλες

  Σύμφωνα με την απόκρυφη γνώση, ο ανθρώπινος οργανισμός, το ανθρώπινο σκήνωμα αποτελείται από:

  Ψυχή ή αιτιατόν 1. Το χοϊκό σώμα Η κατωτέρα Τετρακτύς (ο μορφικός κόσμος)
  2. Το αιθερικό ή ζωτικό σώμα
  3. Το αστρικό σώμα
  4. Το κατώτερο νοητικό σώμα
  5. Το ανώτερο νοητικό σώμα Η ανωτέρα Τρικτύς ( ο άμορφος κόσμος ή πνευματικός)
  6. Το ενορατικό σώμα
  7. Το ατμικό σώμα
  8. Η μονάς

  Τα ονόματα αυτά στα αρχαία Ελληνικά είναι:
  Δέμας ή σήμα ή σώμα.
  Επιθυμικόν - γενετήσιος ορμή.
  Θυμικόν - ψυχικαί επιθυμίαι.
  Φρην ή νοητικόν.
  Αιτιατόν.
  Λόγος ή διαισθητικόν ή ενορατικόν.
  Νους ή νόος.
  Αγαθόν.
  Από τα οκτώ αυτά κέντρα συνήθως λογαριάζονται όλα εκτός του ογδόου (μονάς ή αγαθόν).
  Το χοϊκό σώμα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις σαν μέσον αναγνώρισης του εξωτερικού κόσμου. Το αιθερικό είναι απροσπέλαστο στις αισθήσεις και χρησιμεύει σαν μεσάζοντας του χοϊκού και των άλλων σωμάτων. Έχει τη μορφή του χοϊκού και πεθαίνει μαζί του. Το αστρικό σώμα, είναι το συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου. Σε αυτό αναπτύσσονται και φωλιάζουν τα χοϊκά πάθη κι οι εγωπαθητικές διαθέσεις. Το κατώτερο νοητικό, είναι η κοινώς λεγομένη, διάνοια του ανθρώπου. Το ανώτερο νοητικό σώμα είναι άμορφο. Είναι πνευματικής φύσης, είναι η ανωτέρα σκέψη, η απρόσωπη, αυτό που διαμορφώνει τις αξίες, τα ιδανικά κλπ. Το ενορατικό είναι η καθαυτό ψυχή του ανθρώπου, η συνείδηση, ο Άνθρωπος. Το ατμικό ή πνευματικό είναι ο νους των αρχαίων Ελλήνων, επόπτης και βοηθός όλων των άλλων σωμάτων, ο ανώτερος Νους που ασχολείται με ανώτερες εργασίες. Το Αγαθόν ή μονάς ή θεία ακτίνα ή Λόγος είναι η Δημιουργική Πνοή.
  Τα πέντε πρώτα σώματα - χοϊκό, θυμικό, κατώτερο νοητικό, ανώτερο νοητικό και αιθερικό - παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι.
  Τα σώματα της Ανωτέρας Τριτύος, τα άμορφα, εκτείνονται στο Άπειρο σαν Καταστάσεις.
  Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το ανθρώπινο σώμα έχει σχέση με τον υλικό και υπερυλικό κόσμο. Έχει επτά κλειδιά ή κέντρα εισροής κοσμικής ενέργειας.

  Τα επτά κέντρα ή επτά τσάκρας ή επτά πύλες είναι τα εξής:chakras

  7 ή 1. Ο Ιερός Όφις, στην περιοχή του ιερού οστού. Το τσάκρα της βάσης.

  6 ή 2. Το σπληνικό πλέγμα, στην περιοχή της σπλήνας. Πολλοί, αναφέρουν στη θέση αυτή το γενετήσιο πλέγμα, που εδρεύει κάτω από τον ομφαλό. Το τσάκρα της κοιλιάς.

  5 ή 3. Το ηλιακό πλέγμα, στην περιοχή του ομφαλού. Το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος.

  4. Το καρδιακό πλέγμα, στην περιοχή της καρδιάς. Το τσάκρα της καρδιάς.

  3 ή 5.Το λαρυγγικό πλέγμα, στον θυρεοειδή αδένα. Το τσάκρα του λαιμού.

  2 ή 6. Το μετωπικό πλέγμα, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, στην υπόφυση. Το τσάκρα του μετώπου.

  1 ή 7. Το κεφαλικό πλέγμα, πάνω από το κεφάλι. Το τσάκρα της κεφαλής.

  Τα επτά πλέγματα αποτελούνται από φύλλα ή πέταλα, με ορισμένο πλανήτη στο καθένα:

  1. Ο Ιερός Όφις από τέσσερα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η Σελήνη.
  2. Το σπληνικό πλέγμα από έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ερμής.
  3. Το ηλιακό πλέγμα από δέκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η Αφροδίτη.
  4. Το καρδιακό πλέγμα από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ήλιος.
  5. Το λαρυγγικό πλέγμα από δεκαέξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Άρης.
  6. Το μετωπικό πλέγμα από ενενήντα έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Δίας.
  7. Το κεφαλικό πλέγμα από εννιακόσια εβδομήντα δύο φύλλα, με εσωτερική καρδιά από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ποσειδώνας.

  Ακόμα, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, έχουν μια συγκεκριμένη έδρα στο σώμα:

  Το Πύρινο στοιχείο εδρεύει στην καρδιά, το Υδάτινο στοιχείο εδρεύει στο ήπαρ, το γήινο στοιχείο εδρεύει στους πνεύμονες και το αέρινο στοιχείο εδρεύει στην κύστη.
  Τον Ιερό Όφιν θα τον συναντήσουμε στη Θεά Αθηνά, στον Ηρακλή, στον Ασκληπιό κι αλλού. Το μετωπικό πλέγμα όταν αναπτυχθεί δίνει διορατικές ικανότητες. Είναι αυτό που παριστάνεται σαν τρίτο μάτι. Το κεφαλικό πλέγμα συχνά, παριστάνεται σαν δύο κέρατα ή μισοφέγγαρο, πάνω στο κεφάλι. Οι μύστες έχουν παρασταθεί με σκούφο τέτοιας μορφής.
  Τα πλέγματα έχουν κάποιο ιδιαίτερο φως το καθένα. Το φως αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε διαφορετικά χρώματα και προέρχεται από τους κραδασμούς των σκέψεων των ανθρώπων. Είναι μια μορφή ενέργειας και ονομάζεται Αύρα.
  Η ενεργοποίηση των επτά πλεγμάτων, συνήθως γίνεται με βαθύ διαλογισμό και Ηχητικούς κραδασμούς.
  Στη "Μυστική Αίγυπτο", ο Πωλ Μπράντον παρουσιάζει στον επίλογο του βιβλίου, μια βαθυστόχαστη ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων της φύσης, στην μορφή της Σφίγγας και αναλύει με γλαφυρό τρόπο σε μεταφυσικό επίπεδο την πνευματική λειτουργία των επτά τσάκρας.
 • περί λίθων

   

  Λίθος σμάραγδος,
  ὁ κάλλιστος καὶ πολύτιμος, δύναμιν ἔχει πρὸς πᾶσαν χάριν καὶ ἐπιτυχίαν ἐν πάσῃ πράξει· τοὺς γὰρ ἁγνῶς φοροῦντας αὔξει βίῳ καὶ λόγῳ καὶ πράξει καὶ πράγματι. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὑδρομαντείας καὶ δούλοις πρὸς ἐλευθερίαν συμβάλλεται· ὃς γὰρ ἂν αὐτὸν κατασκευάσῃ καὶ τελέσῃ, πάντων ἐπιτεύξεται. δεῖ δὲ αὐτὸν κατασκευάσαι οὕτως· κτησάμενος τὸν λίθον κέλευε ἀδάμαντι γλυφῆναι κάνθαρον· εἶτα  εἰς τῆν κοιλίαν αὐτοῦ ἑστῶσαν ειν· ἔπειτα τρύπησον εἰμῆκος καὶ ἐμβαλὼν χρυσῆν βελόνην φόρει περὶ τὸν δάκτυλον. οὗτος ὁ λίθος γεννᾶται ἐν Ἰνδίᾳ, ὅπου ὁ Φισὼν ποταμὸς ἐκ τοῦ παραδείσου ἔρχεται· οὗτος ὅρασιν ἔχει ὁμοίαν τῇ χλόῃ τῆς γῆς καὶ ὁ μὲν πρασώδης οὗτος καλεῖται νερωνιανός· ὁ δὲ παρὰ τοῦτον ὑποχλωριάζων λέγεται σμάραγδος ὑακτορίζων· ἐὰν δὲ ᾖ ὑπόχλωρος, ἀσπροειδὴς ἔλαττον τούτου, λέγεται τακτώριος.
  Λίθος ὑάκινθος·
  γλύφεται ἐν τούτῳ τῷ λίθῳ τῷ καθαρῷ Ποσειδῶν ἔχων δελφῖνα τῷ δεξιῷ ποδὶ καὶ τρίαιναν τῇ δεξιᾷ χειρί· τελέσας οὖν οὕτως ἔχε φορῶν τὸν δακτύλιον, καὶ ποιεῖ πάντα ὅσα καὶ ὁ σμάραγδος· ἀλλὰ καὶ τοὺς διὰ θαλάσσης ἐμπορευομένους ἀπὸ κλύδωνος ῥύεται.
  Λίθος ὁ σπάνιος·
  οὗτος καὶ ἄνευ γλυφῆς φορούμενος μεγάλα ἀποτελεῖ· οὐδεὶς δὲ τὸν λίθον τοῦτον ἔχει ἀλλ' ἢ μόνος ὁ Περσῶν βασιλεύς, ὅθεν δυνατὸς γέγονε καὶ τῶν ἄλλων ὑπερφερέστερος· τὸ δὲ εἶδος τούτου τοῦ λίθου ἐστὶν ὡσπερεὶ λυχνίτης καθαρός, πορφυροῦς, ἡλιόφεγγος.
  Λίθος ὁ χαλκηδόνιος·
  τὴν χροιάν ἐστι πυραυγὴς ἄνθρακι ὅμοιος, ἔλαττον δὲ τοῦ σπανίου στιβαρός· οὗτος ὁ λίθος ἐστὶν ὁ λυχνίτης. ὁ ἄνθραξ, καθαρός, αἱματοειδής· οὗτος ἐπιχαραχθεὶς Ἀθηνᾶν τελείαν κρατοῦσαν τῇ δεξιᾷ χειρὶ ὄρνεον τὸ λεγόμενον ἐρωδιόν, τῇ δὲ εὐωνύμῳ κατέχουσαν κράνος, καὶ φορούμενος μετὰ τὸ τελεσθῆναι τὸν φοροῦντα ποιήσει περιγίνεσθαι πάντων ἐχθρῶν καὶ ἀντιπάλων, ἐπίχαριν καὶ εὐσύνετον καὶ πάντα δυνάμενον καταπράττεσθαι καὶ ναυαγίων ἀνώτερον. σημείωσαι δὲ τὸν λίθον οἷός ἐστιν, ἐὰν αὐτὸν περιτρίψῃς ἱματίῳ μαλακῷ· ἐπισπαστικὸς γὰρ γίνεται τῆς παρακειμένης αὐτῷ ὕλης ἁρπάζων κάρφη ὡσπερεὶ καὶ ὁ μαγνήτης τὸν σίδηρον. γίνεται δὲ ἐν τῇ Ἰνδικῇ, ὅπου καὶ ὁ προγεγραμμένος.
  Λίθος ὁ βαβυλώνιος·
  οἱ δὲ σάρδιον τοῦτον καλοῦσιν, βαβυλώνιος δέ ἐστιν ἕτερος λίθος ὑποκείμενος τοῖς Χαλδαίοις· ὁ δὲ βαβυλώνιος ἔχει ὡς ἄνθρακος καιομένου αὐγήν· ἡδὺς ὥσπερ ἡλίου ἀνατολή· οὗτος ὁ σάρδιος εἰς Βαβυλῶνα γίνεται λευκάζων, ἔχων ζώνας μέσον λαμπρὰς ἀπαυγιζούσας. οὗτος φορούμενος ὑπὸ λαμπρῶν ἀνδρῶν καὶ μάλιστα τῶν ἐν τῷ παλατίῳ ποιεῖ αὐτοὺς ἐν μεγάλαις τιμᾶσθαι δόξαις. γεγλυμμένος ἔχων τὴν Ἄρτεμιν τελείαν καὶ παρισταμένην αὐτῇ ἔλαφον ποιεῖ δὲ τὸν φοροῦντα ἀνδρεῖον, γοργόν, γενναῖον, εὔψυχον, ἀπωθεῖται δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἐπιφερόμενα τραύματα ἀσθενεστέρους τοὺς ἐναντίους ποιῶν, καὶ ἐάν τις τραυματισθῇ καὶ περιάψῃ τὸν λίθον τοῦτον εἰς τὸν τόπον, οὐκ ἐᾷ τὸ τραῦμα οἰδῆσαι, τηρεῖ δὲ καὶ ἀνώδυνον τὸν φοροῦντα ἀπὸ τῶν τραυμάτων, ἢν ἔχῃ. γλύφεται δὲ καὶ Ἄρης, ὁ δεσπόζων τοῦ λίθου· τούτῳ γὰρ ἀνάκειται.
  Λίθος σαρδώνυξ·
  οὗτος ὑπὸ πάντων τῶν μάγων μόλοχος λέγεται διὰ τὸ μαλάσσειν καὶ ἁπαλύνειν τὰς τῶν ὑπερεχόντων δυνάμεις· οὗτος φυλακτήριον μέγιστον τοῦ σώματός ἐστιν· Ἀθηναῖοι δὲ τούτῳ χρῶνται τῷ λίθῳ ὅτι ἐπιτευκτικός ἐστιν· λαμβάνουσι δὲ αὐτὸν μηνὶ Ξανθικῷ ἡλίου ὄντος ἐν κριῷ καὶ γλύφουσι κριὸν καὶ Ἀθηνᾶν καρδίαν κρατοῦσαν. οὗτος ἔχει ζώνας ποικίλους πολλάς, τὰς μὲν ἀεριζούσας, τὰς δὲ χρῶμα ἐχούσας μέλιτος, ἀλλὰ καὶ μελαίνας καὶ ὑπολευκιζούσας καὶ ἑτέρας λευκοτέρας.
  Λίθος ὀνυχίτης·
  οὗτος ἐν τῇ Ἰνδικῇ γίνεται λευκὰς ζώνας πλείστας ἔχων ἐν ἑαυτῷ ἀεριζούσας. ἐπιχάρασσε δὲ ἐπ' αὐτῷ σπείραμα ὄφεως ἔχον προτομὴν ἤγουν κεφαλὴν κυνός· οὗτος φορούμενος τὰ ἐντὸς πάντα φυλάσσει καὶ οὐκ ἐᾷ βλαβῆναι τὸν φοροῦντα αὐτόν· ἔχει δὲ ζώνας λευκὰς ὡς εἴρηται καὶ ὀλίγας ξανθιζούσας.
  Λίθος ὀνυχίτης ἕτερος·
  ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸ μέν τι μέλιτος χρῶμα, τὸ δέ τι μέλαν, μέσον δὲ λευκόν. οὗτος ἐπιχαραχθεὶς τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Ἄρτεμιν εὐτεκνίαν ποιεῖται. ἐὰν δὲ ἐν ὄχλῳ προπορεύηται ὁ φορῶν, ἐνδοξότητα καὶ εὐημερίαν αὐτῷ προξενεῖ.
  Λίθος ὀνυχίτης ἕτερος,
  ὅν τινες περιλεύκιον καλοῦσιν· ἐὰν γλυφῇ εἰς αὐτὸν ᾠὸν καὶ μέσον τοῦ ᾠοῦ κάνθαρος, ἄληπτος ἐν τῷ βίῳ ἔσῃ καὶ χρημάτων καὶ πραγμάτων εὐπορήσεις πολλῶν.
  Λίθος ὀνυχίτης ἕτερος·
  λευκὸς καὶ διαυγὴς δι' ὅλου καθάπερ ἀήρ· ἔστι δὲ οὗτος ὀνυχίτου γένος· ἐπιχάρασσε οὖν εἰς αὐτὸν σπείραμα ὄφεως ἔχον προτομὴν ἤτοι κεφαλὴν λέοντος καὶ ἀκτῖνας· οὗτος φορούμενος οὐκ ἐᾷ ὅλως ἀλγῆσαι τὸν στόμαχον, ἀλλὰ καὶ ὅσαις ἂν χρήσῃ τροφαῖς εὐπεπτήσεις· ὁ δὲ φορῶν μὴ ἀποτιθέσθω αὐτόν. Λίθος ὀνυχίτης ἕτερος· μέλας τῇ ὄψει δι' ὅλου· οὗτος ὠφέλιμος ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις· γλύφεται δὲ ἐν αὐτῷ Χνούβιος ἔχων κεφαλὰς τρεῖς.
  Λίθος χρυσόλιθος·
  ὑγρός, διαυγής, διαφαής, χρυσίζων διαφανήσ· οὗτος φορούμενος κοσμίους ποιεῖ καὶ ἀγαθοὺς ταῖς γνώμαις, μάλιστα δὲ ταῖς γυναιξὶ φορεῖν συμφέρει· ἐπιχάρασσε οὖν Ἀφροδίτην καὶ τελέσας ἔχε· ποιεῖ δὲ πολλὴν χάριν.
  Λίθος ὀπάλλιος·
  οὗτος λέγεται ὑπό τινων σαλπιζηνός, ὑπὸ δὲ ἄλλων παιδέρως διὰ τὴν εὐμορφίαν· ἔστι δὲ παρόμοιος ἀμεθύστῳ, ἀνειμένος καὶ διαυγής, ὑελίζων, προσφιλὴς μὲν πᾶσιν, μάλιστα δὲ τῷ ἡλίῳ· ἔστιν οὗτος καὶ πρὸς τὰς τῶν ὑπερεχόντων αἰτήσεις ἐπιτευκτικός· ἐπίχαρίς τε καὶ ἔνδοξος ὁ λίθος· ἐπὶ δὲ τοὺς ἀποτροπιαζομένους ἄκρως εὐεργετεῖ καὶ μάλιστα τοῖς φανταζομένοις ὑπὸ τῆς Ἑκάτης· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια τῶν παίδων· γλύφεται δὲ ἐν αὐτῷ
  Λίθος ἀχάτης·
  οἱ ἀχάται μεγίστας δυνάμεις ἔχουσιν· εἰσὶ δὲ Ἑρμοῦ· ὁ δὲ ὁμόχρους λέοντος δορᾷ ἰσχύει πρὸς τοὺς σκορπιοδήκτους προσδεθεὶς ἢ λειωθεὶς καὶ παραχρισθεὶς μεθ' ὕδατος· αὐτίκα γὰρ ἄπονον ποιεῖ τὸν πληγέντα· εὔθετος δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐχιοδήκτοις τριβεὶς καὶ ἐπιπασθεὶς τῷ δήγματι ἢ καὶ μετὰ οἴνου ποτισθείς· φορούμενος δὲ ἐν τῷ δακτυλίῳ ποιεῖ τὸν φοροῦντα εὐπροσήγορον καὶ εὐόμιλον καὶ εὐπειθῆ καὶ δυνατὸν καὶ ἐν πᾶσι περιχαρῆ εὔρρωστόν τε καὶ εὔχρουν τελεῖται δὲ οὕτως· λαβὼν βελόνην χαλκῆν γράφε ἐν αὐτῷ τὸ ὄνομα τοῦτο· ἰαχώ, καὶ ὑπόθες εἰς τὸν δακτύλιον τὸν λίθον καὶ ἐντυπώσας φόρει· οὗτός ἐστιν ὁλοκίτρινος.
  Λίθος ἀνταχάτης·
  ἔστι μὲν πολλῷ διαφορώτερος τῷ εἴδει τοῦ ἀχάτου, τῇ δὲ δυνάμει κράτιστος· οὗτος ὁ λίθος τριταῖόν τε καὶ τεταρταῖον καὶ πᾶσαν ἄλλην περίοδον νόσου ἰᾶται· γίνεται δὲ οὕτως· τρίψας ὑποθυμία εἰς διαπύρους ἄνθρακας ὡς ἀντὶ λιβανωτοῦ, οὐκ ἄγαν δὲ λεπτὸν θυμιᾶται, ὡς ἂν ἐπὶ πλείονας ὥρας μείνας ἑλκυσθῇ διὰ τῶν αἰσθήσεων·


 • Πλανητικές επιρροές στα τσάκρας

  Στο ανθρώπινο σώμα σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν τα ενεργειακά κέντρα, τα τσάκρας. Τα ενεργειακά κέντρα κινούνται διαμέσου της σπονδυλικής στήλης με μορφή διαύλου. Σε αυτόν τον δίαυλο εμφανίζονται τα κέντρα και ακριβώς όμοια εμφανίζονται στον γενέθλιο χάρτη.
  Στον γενέθλιο χάρτη εμφανίζονται μόνο τα έξι κέντρα, το έβδομο κέντρο αυτό της κεφαλής δεν εμφανίζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί το κέντρο αυτό δεν σχετίζεται με υλικά θέματα, παρά μόνο με τον πνευματικό κόσμο. Είναι το κέντρο που μας φέρνει σε επαφή με το Θείο.
  Τα άλλα έξι κέντρα προβάλλονται στον άξονα των Δεσμών ως εξής:

  1. Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από το σημείο του Νότιου Δεσμού.

  2. Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς προβάλλεται σε απόσταση 60ο εκατέρωθεν από τον Νότιο Δεσμό.

  3. Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα προβάλλεται από 60ο ως 90ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού.

  4. Αναχάτα τσάρκα ή τσάκρα της καρδιάςπροβάλλεται από 90ο ως 120ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού ή από 90ο ως 120 ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

  5. Βισούντα τσάκρα ή τσάκρα του λαιμού προβάλλεται από 60ο ως 30ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

  6. Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από τον Βόρειο Δεσμό.

  Οι πλανήτες που είναι στην προβαλλόμενη περιοχή του τσάκρα θα επηρεάσουν αυτό το τσάκρα σύμφωνα με την φύση τους και ως την πλευρά του Δεσμού που είναι τοποθετημένοι. Αυτοί που είναι τοποθετημένοι αριστερά, αυξανόμενοι από το σημείο του Βόρειου Δεσμού, θα επηρεάσουν το ευαίσθητο τμήμα και τη λειτουργία του τσάκρα. Αυτοί που είναι δεξιά τοποθετημένοι θα επηρεάσουν το τμήμα που ακτινοβολεί και την λειτουργία του τσάκρα.

  Αυτός είναι ένας σύντομος πίνακας με τις πλανητικές επιρροές στα επτά τσάκρας:

  Πλανήτης Επίδραση στα τσάκρας όταν είναι στην αριστερή πλευρά του άξονα των Δεσμών, επηρεάζοντας την ευαίσθητη λειτουργία του τσάκρα Επίδραση στα τσακρας όταν είναι στη δεξιά πλευρά του άξονα των Δεσμών επηρεάζοντας την ακτινοβολία του τσάκρα.
  Ήλιος Μεγάλη ποσότητα υψηλής ποιότητας ενέργειας, γενεθλιακά και στην πορεία της ζωής, λαμβάνοντας από τους άλλους. Αυξανόμενος έλεγχος, κυριότητα σε αυτό το επίπεδο.
  Σελήνη Αυξανόμενη δεκτικότητα. Το άτομο απορροφά εύκολα τις ενέργειες και τις πληροφορίες από τους άλλους ή από τη φύση. Βαθιά συναισθήματα και σαφής εσωτερική προοπτική στις ενέργειες αυτού του επιπέδου.
  Ερμής Διανοητική δεκτικότητα. Το άτομο ενεργοποιείται εύκολα, συναρπάζεται από εξειδικευμένες πληροφορίες, είτε διαβάζοντας, είτε ακούοντας από άλλους. Διανοητικός έλεγχος, κατανόηση, κυριότητα αυτού του επιπέδου.
  Αφροδίτη Ενδιαφέροντα, χόμπι, πάθος. Συναντήσεις με ανθρώπους που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, συναίσθημα αγάπης. Δύναμη στην γοητεία, ερωτισμός, επιτυχής χρήση των συναισθημάτων προκειμένου να κερδηθεί ο έλεγχος σε αυτό το επίπεδο.
  Άρης Ενέργεια, δυναμισμός, δραστηριότητα. Θαρραλέοι φίλοι. Θάρρος, δυναμική δράση, καλός ενεργητικός έλεγχος.
  Δίας Μεγάλη ενέργειας και πόροι, ευρύ ενδιαφέρον, ευεξία, αφθονία. Δύναμη συσσώρευσης της ενέργειας, σοφία, πνευματική χρήση αυτής της ενέργειας.
  Κρόνος Λίγοι πόροι και έλλειψη ενέργειας. Πολύ ελεγχόμενες εκδηλώσεις, συστολή, στρατηγική, οικονομία.
  Ουρανός Ενεργειακά ξεσπάσματα που εναλλάσσονται με τη χαμηλή ενέργεια, διακυμάνσεις. Πνευματικότητα, υψηλότερη συνείδηση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο.
  Ποσειδών Χαμηλή φυσική ενέργεια, αλλά καλή επαφή με άλλους κόσμους. Πνευματική χρήση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο
  Πλούτων Πάθος, βαθιά κατανόηση και ευαισθησία στην ενέργεια. Πιθανότητες μετασχηματισμού, ενδιαφέροντα για τα απόκρυφα και χρήση της ενέργειας.

  Βλέποντας το διάγραμμα, υπάρχει μια αρχετυπική ενεργοποίηση όλων των τσάκρας τοποθετώντας τους Δεσμούς της Σελήνης στην κατοικίας τους, δηλαδή στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερω, στις 0 μοίρες. Έτσι μπορούμε να εξετάσομε την επιρροή κάθε ζωδιακού Κυβερνήτη στο συγκεκριμένο τσάκρα στο αντίστοιχο επίπεδο. Μπορούμε να δούμε στην πιο κάτω εικόνα, τις ιδανικές πλανητικές επιρροές στα τσάκρας.

  Η δίπλα  εικόνα θα μπορούσε να ξανασχεδιαστεί όπως αυτήν δεξιά, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη παραδοσιακή αντιπροσώπευση των τσάκρας, σύμφωνα με τα Ζώδια και τους Κυβερνήτες των ζωδίων.
   Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναζητηθούν αστρολογικοί χάρτες που έχουν πλανήτες τοποθετημένους σε τέτοιες σχέσεις με τα επτά τσάκρας, όπως σε αυτό το ιδανικό διάγραμμα. Θα δούμε πως υπάρχει καλή λειτουργία εκείνου του τσάκρας, για παράδειγμα ο Στάλιν είχε τον Κρόνο να ενεργοποιεί τη δεξιά πλευρά του τσάρκα της Βάση, κάτι που δηλώνει την μεγαλοφυία.
  Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μελέτη της επιρροής των πλανητών στα τσάκρας.
  Γενικά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική, για την γενέθλια ανάλυση, τις διελεύσεις, τις εκλείψεις και όλα τα σημαντικά αστρολογικά θέματα. Ακόμα και στον τομέα της συναστρίας μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος, που ίσως αποκαλύψει κρυμμένες πληροφορίες για τη ανεπαίσθητη ενεργειακή επιρροή ενός ατόμου πάνω σε ένα άλλο.

  Ας δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στην συναστρία

  Ένας πλανήτης Α ενός προσώπου είναι στην δεξιά πλευρά ενός τσάκρα κάποιου άλλου ατόμου. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο άτομο βοηθά το δεύτερο να γίνει πιο δραστήριο, το υποκινεί είτε σε καλό, είτε σε κακό.
  Αν ο πλανήτης Α του προσώπου είναι στην αριστερή πλευρά ενός τσάκρα κάποιου ατόμου, δηλώνει πως το πρώτο άτομο δρώντας δίνει κάτι καλό ή καό, στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι δεκτικό στο συγκεκριμένο το επίπεδο.
  Εξετάζεται πάντα η θέση του Βόρειου Δεσμού ενός προσώπου αναφορικά με τον χάρτη ενός άλλου. Όμοια όπως την συναστρία, όπου ο Ωροσκόπος ενός ατόμου ως προς τον άλλο χάρτη, δείχνει τον Οίκο στον οποίο το πρώτο πρόσωπο είναι πιο ισχυρό, το τσάκρα που ενεργοποιείται από τον Βόρειο Δεσμό του προσώπου στον γενέθλιο χάρτη ενός άλλου, είναι το σημαντικότερο επίπεδο της σχέσης.
  Αν ο Βόρειος Δεσμός κάποιου είναι στην δεξιά πλευρά του τσάκρα ενός άλλου, τότε ο Βόρειος Δεσμός του δεύτερου ατόμου είναι στην αριστερή πλευρά του ίδιου τσάκρα του πρώτου ατόμου. Αυτό δηλώνει πως σε μια σχέση υπάρχει πάντα ένα πάρε-δώσε στο επίπεδο του ίδιου τσάκρα, κάτι που αντιπροσωπεύει τη βάση της σύνδεσης των δύο προσώπων.

 • στη Βίβλο

  Στο εγκόλπιο του Αρχιερέα στην Έξοδο στο κεφάλαιο 28, το εγκόλπιο το Αρχιερέα περιγράφεται ως εξής. Έθεσε δώδεκα πολύτιμους λίθους σε αυτό, τέσσερις σειρές με τρία κοσμήματα σε κάθε σειρά. αντιστοιχούν στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Δες το αρχαίο κείμενο: 
   καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι. καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον. καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ· δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν
   ἐξηρτημέναι·
   καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ' αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης. καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν. ἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σφραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ. καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν.
   καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ· καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων. καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό· ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό.
   τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος. καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς· καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
   καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος· καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν.
   καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς. καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ. καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσιόόντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ.

   Έξοδος, κεφάλαιο 28 ενότητα 4 γραμμή 3 – ενότητα 29 γραμμή 3
   Εκτός από το συμβολισμό, είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί αυτός ο κατάλογος, καθότι είναι ένα αρχαίο κείμενο που περιγράφει τους δώδεκα πολύτιμους λίθους του χρόνου. Θα πρέπει να πω όμως, πως πολλά από τα ονόματα των λίθων στα αρχαία κείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν λίθους. Στα θεμέλια του τοίχους της Ιερουσαλήμ στην Αποκάλυψη, αναφέρονται επίσης λίθοι:
   καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.
   οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος, ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος.
   καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.
   Κεφάλαιο 21 τμήμα 21
   Ο Φλαύιος Ιώσηπος στην ιστορία του Ιουδαϊκού πολέμου αναφέρει:
   κατὰ δὲ θάτερον ἄλλοι προσήρτηντο λίθοι δώδεκα, κατὰ τρεῖς εἰς τέσσαρα μέρη διῃρημένοι, σάρδιον τόπαζος σμάραγδος, ἄνθραξ ἴασπις σάπφειρος, ἀχάτης ἀμέθυστος λιγύριον, ὄνυξ βήρυλλος χρυσόλιθος, ὧν ἐφ' ἑκάστου πάλιν εἷς τῶν ἐπωνύμων ἐγέγραπτο. τὴν δὲ κεφαλὴν βυσσίνη μὲν ἔσκεπεν τιάρα, κατέστεπτο δ' ὑακίνθῳ, περὶ ἣν χρυσοῦς ἄλλος ἦν στέφανος ἔκτυπα φέρων τὰ ἱερὰ γράμματα· ταῦτα δ' ἐστὶ φωνήεντα τέσσαρα. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἐσθῆτα οὐκ ἐφόρει χρόνιον, λιτοτέραν δ' ἀνελάμβανεν, ὁπότε δ' εἰσίοι εἰς τὸ ἄδυτον· εἰσῄει δ' ἅπαξ κατ' ἐνιαυτὸν μόνος ἐν ᾗ νηστεύειν ἔθος ἡμέρᾳ πάντας τῷ θεῷ. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ ναοῦ τῶν τε περὶ τοῦτον ἐθῶν καὶ νόμων αὖθις ἀκριβέστερον ἐροῦμεν· οὐ γὰρ ὀλίγος περὶ αὐτῶν καταλείπεται λόγος.

   

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest