28 Σταθμοί Σελήνης

 • Ανάλυση

  Αστρολογικές ώρες και πίνακας πορείας Σελήνης
  Όπως είναι γνωστό, η ημέρα χωρίζεται σε ημερήσιες ώρες και σε νυχτερινές. Οι ώρες από την ανατολή μέχρι τη δύση ονομάζονται ημερήσιες ώρες και οι ώρες από την δύση μέχρι την ανατολή είναι οι νυχτερινές ώρες.

  Οι δύο αυτές κατηγορίες ωρών, έχουν από 12 ώρες η κάθε μία. Το χρονικό διάστημα, της κάθε ώρας, βρίσκεται απ' τη διαίρεση του  συνολικού διαστήματος ανατολής-δύσης με το 12, για τις ημερήσιες ώρες. Το χρονικό διάστημα δύσης-ανατολής, αφού διαιρεθεί με το 12, δίνει τις νυχτερινές ώρες.

  Η εβδομάδα αρχίζει με την ανατολή του Ηλίου την Κυριακή και τελειώνει την 24η ώρα του Σαββάτου, δηλαδή λίγο πριν την ανατολή της Κυριακής. Οι ημερήσιες ώρες της Κυριακής συνεχίζουν με αυτές της Πέμπτης. Οι ημερήσιες ώρες της Δευτέρας συνεχίζουν με αυτές της Παρασκευής. Οι ημερήσιες ώρες της Τρίτης συνεχίζουν με αυτές του Σαββάτου.
  Κάθε ημέρα ξεκινά με την πλανητική ώρα που ανήκει στον πλανήτη που  δεσπόζει της ημέρας. Δηλαδή, η Κυριακή ξεκινά  με τον Ήλιο, η Δευτέρα ξεκινά με την  Σελήνη, η Τρίτη  με τον Άρη, η Τετάρτη με τον Ερμή, η Πέμπτη  με τον Δία, η Παρασκευή με την Αφροδίτη και το Σάββατο με τον Κρόνο. Η διαδοχή των ωρών  είναι καθορισμένη κατά την πορεία τους: Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη, Κρόνος, Δίας, Άρης. Η διάρκεια της κάθε ώρας ποικίλει, ανάλογα με την εποχή.

  Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης

  Ας δούμε δύο παραδείγματα, το ένα να ανήκει στο χειμώνα και τ' άλλο στο καλοκαίρι.

  19-12-1994. ΑΝΑΤΟΛΗ: 7.36π.μ., ΔΥΣΗ:5.08μ.μ.
  Η διάρκεια της ημέρας είναι 9 ώρες και 32 λεπτά δηλ. 572  λεπτά. Αυτός ο αριθμός διαιρείται με το 12. 47*12=8 λεπτά. Τα 8 λεπτά είναι  480 δεύτερα λεπτά, τα οποία διαιρούμενα με το 12 δίνουν 40 δεύτερα  λεπτά. Άρα, η διάρκεια της  ημερήσιας ώρας είναι 47 λεπτά και 40 δεύτερα λεπτά.
  Νυχτερινές ώρες. ΔΥΣΗ 5.08μ.μ., ΑΝΑΤΟΛΗ:7.36π.μ.
  Συνολικά είναι 13 ώρες και 88 λεπτά. Διαιρούμε το 13 με το 12 και βρίσκομε 1 ώρα και υπόλοιπο 1 ώρα. 1*60=60, 60+88=148,που διαιρούμενο με 12 δίνει 12 λεπτά κι υπόλοιπο 4 λεπτά το οποίο είναι 240 δεύτερα και διαιρούμενο με το 12 δίνει,  20 δεύτερα λεπτά. Άρα η διάρκεια της νυχτερινής ώρας είναι 1 ώρα 12 λεπτά και 20 δεύτερα λεπτά.
  Υπολογίζομε τώρα, το παράδειγμα με θερινή ώρα.
  6-7- 1994. ΑΝΑΤΟΛΗ:6.09π.μ.  ΔΥΣΗ:8.50μ.μ.
  Από την ανατολή  μέχρι τη δύση το διάστημα  είναι 13 ώρες και 101 λεπτά.  Διαιρούμενο με  το 12 δίνει 1 ώρα  και 161 λεπτά, που το διαιρούμε και αυτό με το 12 και  δίνει 13 λεπτά επί 12 και 5 λεπτά που είναι 300 δεύτερα λεπτά. Αυτό πάλι, το  διαιρούμε με το 12  και δίνει 25 φορές το 12. Άρα, η διάρκεια της ημερήσιας ώρας είναι 1 ώρα 13 λεπτά και 25 δεύτερα.
  Νυχτερινές ώρες. ΔΥΣΗ:8.50μ.μ., ΑΝΑΤΟΛΗ:6.09π.μ.
  Συνολικά, 9 ώρες και 19 λεπτά. Το μετατρέπουμε σε πρώτα λεπτά κι είναι 9*60=540 λεπτά. Προσθέτομε τα 19 λεπτά κι έχομε σύνολο 559 λεπτά, το  οποίο  διαιρούμενο με το 12 δίνει 46 λεπτά κι υπόλοιπο 7 λεπτά. Αυτά, 420 δεύτερα  (7*60=420). Αυτά, επίσης τα διαιρούμε με το 12, κι είναι 35 δεύτερα λεπτά. Άρα, η διάρκεια της νυχτερινής ώρας είναι 46 λεπτά και 35 δεύτερα λεπτά.
  Ο ρόλος της ώρας είναι πολύ σπουδαίος κατά την κατασκευή ενός τάλισμαν ή ενός έργου. Πρέπει η εργασία  να γίνεται πάντοτε  κατά τη διάρκεια και μόνο, της ώρας, στην οποία αντιπροσωπεύεται η παρουσία του πλανήτη, στον οποίο  ανήκει το φυλακτήριο. Για  παράδειγμα, το τάλισμαν του Ερμή θα γίνεται  πάντοτε στην ώρα του Ερμή. Οι εργασίες της αγάπης στην ώρα της Σελήνης ή της Αφροδίτης, εκτός και αν το έργο εντάσσεται σε κάποια ειδική θεωρεία.

  Ο πίνακας της πορείας της Σελήνης Ο  σεληνιακός μήνας έχει  28 ημέρες ή  σταθμούς ή οίκους. Στο χρονικό διάστημα αυτό, η Σελήνη έχει  "τρέξει" όλο το ζωδιακό κύκλο. Αρχίζει πάντοτε, με τη Νέα Σελήνη και τελειώνει με την επόμενη. Πολλές φορές, επειδή υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα και δεν μπορούμε να περιμένομε τη προκαθορισμένη θέση του πλανήτη ή μίας όψης, για να  κατασκευάσομε ένα τάλισμαν,  παίρνομε τη πορεία της Σελήνης. Η διάρκεια ενός σταθμού της Σελήνης είναι ίση με 12 μοίρες,  51 πρώτα λεπτά και περίπου 25 δεύτερα λεπτά. Κάθε σταθμός έχει ορισμένες ειδικές επιδράσεις. Από θεραπευτικής άποψης, οι σταθμοί αυτοί είναι η 5η μέρα, 14η μέρα, η 22η μέρα 23η μέρα και η 27η μέρα. Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε πλανήτης έχει τις δικές του επιρροές στα πράγματα. Για αυτό οι εργασίες που αφορούν σε πλανήτη έχουν αυστηρά καθορισμένο χρόνο.

  Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:   ΓΝΩΣΗ = ΔΥΝΑΜΗ.
  Θεωρητικά τα τέταρτα της Σελήνης είναι ως εξής:
  Ν Ε Α   Σ Ε Λ Η Ν Η
  1η  μέρα:    0:00:00 του Κριού     ως 12:51:25 του Κριού.      ΗΛΙΟΣ
  2η  μέρα:  12:51:26 του Κριού     ως 25:42:50 του Κριού.      ΑΡΗΣ
  3η  μέρα:  25:42:51 του Κριού     ως   8:33:16 του Ταύρου.    ΔΙΑΣ
  4η  μέρα:    8:33.17 του Ταύρου   ως 21:24:42 του Ταύρου.   ΚΡΟΝΟΣ
  5η  μέρα:  21:24:43 του Ταύρου   ως  4:16:08 των Διδύμων.  ΣΕΛΗΝΗ
  6η μέρα:    4:16:09 των Διδύμων ως 17:07.34 των Διδύμων. ΕΡΜΗΣ
  7ημέρα:  17:17:35 των Διδύμων   ως 29:59:00των Διδύμων.   ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

  8ημέρα:   0.00.00 του Καρκίνου ως    12.51.25 του Καρκίνου.  ΗΛΙΟΣ
  9η  μέρα:  12.51.25 του Καρκίνου ως 25.42.51 του Καρκίνου. ΑΡΗΣ
  10η  μέρα: 25.42.51 του Καρκίνου ως 8.43.17 του Λέοντα.   ΔΙΑΣ
  11η μέρα.  8.43.17 του Λέοντα ως     21.34.43 του Λέοντα.  ΚΡΟΝΟΣ
  12η  μέρα: 21.34.43 του Λέοντα ως     4.26.09 της Παρθένου. ΣΕΛΗΝΗ
  13η  μέρα: 4.26.09 της Παρθένου ως  17.17.35 της Παρθένου. ΕΡΜΗΣ
  14ημέρα: 17.17.35 της Παρθένου ως 30.00.00 της Παρθένου.  ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
  Π Α Ν Σ Ε Λ Η Ν Ο Σ
  15η  μέρα:  0.00.00 του Ζυγού ως 12.51.25 του Ζυγού.     ΗΛΙΟΣ
  16η  μέρα: 12.51.25 του Ζυγού ως 25.42.51 του Ζυγού.      ΑΡΗΣ
  17η  μέρα: 25.42.51 του Ζυγού ως 8.43.17 του Σκορπιού.    ΔΙΑΣ
  18ημέρα:    8.43.17 του Σκορπιού ως 21.34.43 του Σκορπιού. ΚΡΟΝΟΣ
  19η  μέρα: 21.34.43 του Σκορπιού ως 4.26.09 του Τοξότη. ΣΕΛΗΝΗ
  20η μέρα:  4.26.09 του Τοξότη ως 17.17.35 του Τοξότη.   ΕΡΜΗΣ
  21η μέρα: 17.17.35 του Τοξότη ως 30.00.00 του Τοξότη. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
  22ημέρα: 0.00.00 του Αιγόκερω ως 12.51.25 του Αιγόκερω.  ΗΛΙΟΣ
  23η  μέρα: 12.51.25 του Αιγόκερω ως 25.42.51 του Αιγόκερω. ΑΡΗΣ
  24η  μέρα: 25.42.51 του Αιγόκερω ως 8.43.17 του Υδροχόου. ΔΙΑΣ
  25η μέρα:   8.43.17 του Υδροχόου ως 21.34.43 του Υδροχόου. ΚΡΟΝΟΣ
  26η  μέρα: 21.34.43 του Υδροχόου ως 4.26.09 των Ιχθύων. ΣΕΛΗΝΗ
  27η  μέρα:  4.26.09 των Ιχθύων ως 17.17.35 των Ιχθύων.   ΕΡΜΗΣ
  28η  μέρα: 17.17.35 των Ιχθύων ως 30.00.00 των Ιχθύων. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ ΜΗΝΑ

  Κάθε πλανήτης εξουσιάζει μια μέρα. Κατά τις πρόσφατες ταξινομήσεις, ο συνοπτικός πίνακας των πλανητών στις 28 ημέρες της Σελήνης είναι:
                ΗΛΙΟΣ:         1η,  8η,  15η, 22η.
                ΣΕΛΗΝΗ:     5η, 12η, 19η, 26η.
                ΕΡΜΗΣ:       6η, 13η,  20η, 27η.
                ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 7η, 14η,  21η, 28η.
                ΑΡΗΣ:          2η,  9η,   16η, 23η.
                ΔΙΑΣ:           4η, 11η,  18η, 25η.
                ΚΡΟΝΟΣ:    3η, 10η,   17η, 24η.

 • Αραβική Αστρολογία

 • Σταθμοί Σελήνης

  Οι αραβικοί Σταθμοί της Σελήνης είναι ευθυγραμμισμένοι στο Ζωδιακό, συνδεόμενοι με Απλανείς Αστέρες που συνδέονται με κάθε Σταθμό. Κάθε Σταθμός έχει ένα όνομα από αυτά των Αστέρων, οι οποίοι τροποποιούν τις θέσεις τους σε σχέση με τις Ηλιακές Ισημερίες με τη Μετάπτωση.
  Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις στην αντιμετώπιση των Σταθμών, αν αυτοί πρέπει να είναι Αστρικοί ή Τροπικοί. Πολλοί θεωρούν πως η έναρξή τους πρέπει να συμπίπτει με το πραγματικό σημείο της Εαρινής Ισημερίας. Σύμφωνα με αυτό, ο πρώτος Σταθμός είναι ο Μπατν Αλχούτ, στις 5:58 Ιχθύων. Το έτος 288 μΧ, πρώτος Σταθμός ήταν ο Σαρατέιν, στις 0:00 Κριού. Το 1880 πχ στη θέση αυτή ήταν η Θουράγια.
  Ο όρος Σταθμός ή Στάση ή Μονή της Σελήνης ορίστηκε σαν ερμηνεία του αραβικού όρου Μανζίλ (σταθμός ή θέση), πληθυντικός Μανάζιλ.
  Θα πρέπει να γνωρίζομε πως τα χρονικά διαστήματα της Ανατολής των Σταθμών έχουν μια ιδιαιτερότητα. Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανατέλλουν οι Τροπικοί Σταθμοί, σε άλλες οι Αστρικοί και σε άλλες οι αστρονομικές θέσεις.
  Οι Άραβες έχουν συνδέσει κάθε Σταθμό με ένα γράμμα. Ο Μπιρουνί αναφέρει πως οι ονομασίες, τα γράμματα και οι θέσεις προκύπτουν από την Ινδική παράδοση που και αυτή με τη σειρά της, επηρεάστηκε από την ελληνική πραγματεία.
  Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν από πολύ-πολύ νωρίς τις θέσεις των Αστέρων για ποικίλες εφαρμογές, για να καθορίσουν την έναρξη των εποχών, τις καιρικές συνθήκες κλπ.
  Στο έργο του Γεμίνου «Εισαγωγή εις τα φαινόμενα» αναφέρει πως τις επισημασίες των Αστέρων, μετά από μακρά παρακολούθηση της κίνησής τους αναφορικά στον Ζωδιακό, καταγράφονται οι επιτολές τους (ανατολή), με σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες για τις καιρικές μεταβολές.
  Ὅθεν ταῖς τῶν ἄστρων ἐπιτολαῖς κατὰ τοὺς καιροὺς ἀφωρισμέναις αἱ μεταβολαὶ τοῦ ἀέρος γίνονται οὐχ ὡς τῶν ἄστρων δύναμιν ἐχόντων πρὸς τὴν μεταβολὴν τῶν πνευμάτων καὶ τῶν ὄμβρων, ἀλλ' ὡς σημείου χάριν παρειλημμένων πρὸς τὸ προγινώσκειν ἡμᾶς τὰς περὶ τὸν ἀέρα περιστάσεις.
  Βεβαίως, τέτοιες καταγραφές αναφέρει ο Ησίοδος, υπάρχουν στα Ορφικά κείμενα και αλλού.

  Αρχαίοι έδωσαν μεγάλη σημασία στην παρουσία της Σελήνης, είτε στη Γενέθλια αστρολογία, είτε στην Αστρολογία των Επιλογών, είτε στην Αστρομαγεία.
  Οι Άραβες ονομάζουν τους Σταθμούς, “Μάναζιλ αλ Κάμαρ”. Οι Σεληνιακοί Σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην σχέση είτε του Τροπικού, είτε του Αστρικού Ζωδιακού. Η κατάταξη ξεκινά στο Εαρινό Σημείο (Εαρινή Ισημερία) χρησιμοποιώντας τον Αστρικό ζωδιακό, αλλά αρχικά παράχθηκε από τις Αστρικές θέσεις. Τα Αραβικά ονόματα μερικές φορές παράχθηκαν από τους Ζωδιακούς αστερισμούς που βρέθηκαν μέσα στους Σταθμούς.
  Μερικοί αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι επειδή οι έννοιες των Σταθμών συσχετίζονται με τους Απλανείς Αστέρες του Αστρικού Ζωδιακού, οι Σταθμοί πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθούν μόνο με τον Αστρικό Ζωδιακό. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ ανάλογο με το επιχείρημα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα Αστρικά ζώδια παρά τα Τροπικά ζώδια, επειδή οι έννοιες των ζωδίων συσχετίζονται με τους Αστερισμούς με τον ίδιο τρόπο που σχετίζονται οι έννοιες των Σταθμών με ορισμένες ομάδες ή κύριους Αστέρες.
  Εντούτοις, η μετάπτωση του Τροπικού Ζωδιακού είναι σταθερά περιχαρακωμένη στη δυτική αστρολογία και η σύνδεση μεταξύ του έναστρου ουρανού και των τμημάτων που χρησιμοποιούμε για να ερμηνεύσουμε τις έννοιες από τις πλανητικές θέσεις, επομένως δεν καθορίζεται σε αυτό το σύστημα. Ως εκ τούτου είναι αρκετά λογικό για τους δυτικούς αστρολόγους να χρησιμοποιήσουν τους Σεληνιακούς Σταθμούς σε σχέση με τον Τροπικό Ζωδιακό.
  Ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα και στις δύο πλευρές, είναι πάντα η καλύτερη πολιτική σε τέτοιες περιπτώσεις, να παρατηρήσεις προσεκτικά μια σειρά των μελετών και να καθορίσεις έτσι εμπειρικά εάν οι Σεληνιακοί Σταθμοί λειτουργούν καλύτερα, είτε στον Τροπικό είτε στον Αστρικό Ζωδιακό.

  Η ιδεατή μέση ημερήσια κίνηση της Σελήνης είναι 12ο 51΄και 26΄΄. Εδώ θα γίνει χρήση των Αστρικώνθέσεων.
  Οι Σταθμοί (Οίκοι ή Μονές) της Σελήνης αρχίζουν από τις 0ο του Κριού και τελειώνουν στους Ιχθύες. Η μετάφραση από το αυθεντικό αραβικό κείμενο, έχει γίνει από μένα την ίδια.

  Σταθμός Ερμηνεία
  1ος Ανάτχ (النطح) ή Σαρατέιν (شرطين)
  Τα δύο σημεία, οι δύο όροι ή προϋποθέσεις.
  Έναρξη: 0 Κριού Κυβερνήτης: Ήλιος

  Πύρινη φύση, με γενική κατεύθυνση ατυχίας για την ευτυχία εξαιτίας του προσώπου του, Άρη. Σε αυτήν δεν συναντάς μονάρχες, δεν ζητάς από αυτούς να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σου και να προσέχεις την επαφή μαζί τους, γιατί αυτή η μέρα είναι που γίνεται αιτία για έχθρες. Είναι κατάλληλη για γάμο γυναικών, καθότι αυτήν την ημέρα απολαμβάνουν την εύνοια. Είναι τυχερή για αυτούς αγοράζουν ιππευτικά άλογα και φυτεύουν δέντρα. Τα παιδιά που γεννώνται έχουν τέλος δοξασμένο.
  Και μην έχεις φιλικές ή σεξουαλικές σχέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης μέρας, αφού η φιλία σε αυτήν, είναι εφήμερη. Μην αγοράζεις ή πουλάς, οτιδήποτε αφορά επιχειρήσεις ή ταξίδια, εκτός από δόξα. Μην ταξιδεύεις σε αυτή και μην εργάζεται με την επιστήμη της βιοτεχνίας, δηλαδή να μην δουλεύεις με τα χέρια.
  Το αρσενικό παιδί που γεννιέται σε αυτήν την ημέρα, δεν ευχαριστείται αυτό που ποθεί και δεν σταθεροποιεί τα χρήματά του. Όσο για το κορίτσι έτσι αξιαγάπητο, το συμπαθούν οι άνθρωποι, ειδικά οι άνδρες και γίνεται ονομαστό στην εργασία, αλλά όχι τόσο ωφέλιμο.

   

  2ος Μπουτέιν(بطين)
  Η κοιλιά ή τα δύο υψώματα
  Έναρξη: 12.51 Κριού Κυβερνήτης: Σελήνη

  Καλότυχη, ζεστή, ξηρή, επειδή σε αυτήν κατευθύνεται ο Ήλιος. Κάνε συνάντηση με μονάρχες και συνδέσου με συντρόφους άνδρες και ξεκίνησε ότι θέλεις ανάμεσα σε σένα και όποιον θέλεις, για την αγάπη.
  Μην παντρευτείς σε αυτήν και μην αγοράσεις ζώο ή κάνεις εμπόριο.
  Όποιο αρσενικό παιδί γεννηθεί σε αυτήν, γίνεται υπόδειγμα καλού ασκητή, ολιγόλογο για τα μυστήρια και δοξάζει το δρόμο της ζωής δείχνοντας στη ζωή αυτό που είναι μεγάλος εχθρός. Και τα κορίτσια που εμφανίζονται, μάλλον είναι καλά για τους ανθρώπους.

   

  3ος Θουράγια (ثُريا) ή Ανάζτιμ (النجم) - Πλειάδες
  Ο πολυέλαιος ή τα πολλά μικρά. Ο Αστέρας
  Έναρξη: 25.43 Κριού Κυβερνήτης: Άρης

  Ενδιάμεσα αναμειγνύεται με τύχη επειδή κατευθύνεται από την Αφροδίτη.
  Μπες σε μονάρχες και κάνε επαφές με ευγενείς και να ενώνεσαι με ευγενείς. Να συσχετίζεσαι με συντρόφους άνδρες, να παντρεύεσαι σε αυτήν, να αγοράζεις ότι επιθυμείς, να δομείς κατασκευές, να φοράς ότι αγαπάς, νέα ρούχα και όλα τα όμοια που δίνουν δοξασμένα αποτελέσματα.
  Από τα παιδιά, τα αγόρια ή τα κορίτσια, είναι ειρηνικά με τους ανθρώπους και χειρίζονται με ευχάριστο ευνοϊκό τρόπο τις καταστάσεις.

   

  4οςΝτεμπαράν (دبران) - Λαμπαδίας
  Ο παρακολουθητής ή Οι δύο γλουτοί.
  Έναρξη: 8.34 Ταύρου Κυβερνήτης: Ερμής

  Γήινος, ξηρός, ατυχής επειδή σε αυτήν είναι το πρόσωπο του Ερμή.
  Δεν εισέρχεσαι σε μονάρχες και δεν ξεκινάς εργασία. Δεν παντρεύεσαι, δεν καλλιεργείς τη γη, δεν ταξιδεύεις για το όποιο αποτέλεσμα επιδιώκεις και θέλεις, γιατί αλλάζει η ευχαρίστηση.
  Τα παιδιά που γεννιόνται, τα αγόρια είναι κακά στον εσωτερικό εαυτό τους και στις διαχειρίσεις. Και αν υπάρχουν κορίτσια είναι γυναίκες ακόλαστες, δεν αγαπούν τους άνδρες τους και δεν έχουν σεβασμό από αυτούς.

   

  5οςΧάκκα (هقعة)
  Μια άσπρη κηλίδα.
  Έναρξη: 21.26 ΤαύρουΚυβερνήτης: Δίας

  Ζεστός, ξηρός, προς μέτριος, άτυχος, ανάμεικτος με ευτυχία εξαιτίας του προσώπου της Σελήνης.
  Σε αυτήν πήγαινε σε μονάρχες και πρίγκιπες, κάνε γάμο, καλλιέργησε τη γη, φύτεψε, οικοδόμησε και ταξίδεψε.
  Για τα παιδιά, τα αγόρια έχουν ομορφιά, η διαγωγή τους είναι ευχάριστη με τους ανθρώπους. Και τα κορίτσια εμφανίζονται μάλλον καλά, αξιαγάπητα με τους άνδρες.

   

  6οςΧάνα (هنعة)
  Ένας δαυλός ή ένα σημείο.
  Έναρξη: 4.17 ΔιδύμωνΚυβερνήτης: Αφροδίτη
  Ψυχρός προς ξηρός.
  Κάνε σε αυτήν ότι θέλεις για ταξίδια, φυτά, οικοδομήματα και γάμο.
  Για τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι ενδιαφέροντα στον τρόπο, ευχάριστα στις πραγματοποιήσεις.

   
  7οςΔιρά (ذراع) - Κάστορας και Πολυδεύκης
  Ο βραχίονας ή ο πήχης.
  Έναρξη: 17.9 ΔιδύμωνΚυβερνήτης: Κρόνος

  Ευτυχής, κύρια γέφυρα του απαλού κρύου.
  Σε αυτήν μπες σε μονάρχες, τα ρούχα σου να είναι καινούργια.
  Καλλιέργησε τη γη, ταξίδεψε και παντρέψου. Έτσι κάνε όλα όσα έχουν δοξασμένο αποτέλεσμα.
  Για τα παιδιά, είναι ευτυχισμένα, τυχερά και ωφέλιμα.

   

  8οςΝάθρα (نثرة) - Φάτνη
  Τα πολύ μικρά κομμάτια ή η οπή ή η φάτνη.
  Έναρξη: 0 ΚαρκίνουΚυβερνήτης: Ήλιος

  Στη φύση είναι υγρή, απαλή, χαρούμενη, αναμεμειγμένη με ατυχία.
  Σε αυτήν μην μελετήσεις επιχειρήσεις και καριέρα, μην πας σε μονάρχες, μην ταξιδέψεις και μην κάνεις συγκομιδή. Μην συγκεντρώσεις σε αυτήν, τους καρπούς.
  Τα αγόρια που γεννιούνται σε αυτήν είναι κακά, διαβολικά στον τρόπο, δυσφημισμένα, εξαντλημένα στον τρόπο ζωής.
  Τα κορίτσια καλά και αξιέπαινα στον τρόπο τους.

   

  9οςΤάρφα (طرف)
  Η ματιά από τα μάτια του λέοντα.
  Έναρξη: 12.51 ΚαρκίνουΚυβερνήτης: Σελήνη

  Στη φύση της είναι υγρή, απαλή, άτυχη. Όμως, οδηγεί την καλή τύχη λαμπρά εξαιτίας του προσώπου του Ήλιου.
  Μην παντρευτείς σε αυτήν, μην καλλιεργήσεις τη γη, μην συγκεντρώσεις τους καρπούς, μην μελετήσεις, μην αγοράσεις ιππευτικά ζώα που καλλιεργούν τη γη. Αν κάνεις αλλιώς θα συγκεντρώσεις εχθρούς που θα σε τρώνε με τα μάτια.
  Μην ταξιδέψεις σε αυτήν και μην πολεμήσεις τους εχθρούς γιατί τους κάνεις νικητές.
  Τα παιδιά είναι άτυχα, δυσφημημένα από τους ανθρώπους.

   

  10ος Τζίμπχα (جبهة ) - Βασιλίσκος
  Το μέτωπο (του λέοντα).
  Έναρξη: 25.43 ΚαρκίνουΚυβερνήτης: Άρης
  Έχει κρύα φύση, αναμεμειγμένη με μέτρια ζέστη. Τυχερή αναμεμειγμένη με ατυχία.
  Να πας σε μονάρχες, να καλλιεργήσεις τη γη, να θερίσεις. Μην συσσωρεύσεις παραγωγή σε αυτήν γιατί ότι μαζευτεί θα το πάρουν οι κλέφτες.
  Παντρέψου σε αυτήν, αγόρασε ιππευτικά ζώα, ταξίδεψε, ξεκίνησε να σχεδιάζεις τη μάχη γιατί δίνει νίκη και ασφάλεια.
  Τα αγόρια σε αυτήν είναι έξυπνα και τα κορίτσια είναι δυνατά στον πόθο για τους άνδρες, κρυφά θεραπευτικά.

   
  11ος Ζούμπρα (زُّبرة) ή Χαραθάν (خرثان)- Ζώνη
  Η χαίτη του Λέοντα.
  Έναρξη: 8.34 ΛέονταΚυβερνήτης: Ερμής

  Και υψώνει τις επιδιώξεις γιατί είναι πύρινη, ξηρή, καλότυχη στο κέντρο.
  Πήγαινε σε μονάρχες, καλλιέργησε τη γη, θέρισε και σύλλεξε τα χωράφια.
  Ντύσου με καινούργια ρούχα και αγόρασε ιππευτικά ζώα. Ταξίδεψε και άρχισε σε αυτήν εργασία έτσι το αποτέλεσμα είναι δοξασμένο.
  Τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτήν είναι ωφέλιμα, καλά, ευτυχισμένα, τυχερά και με τον πατέρα τους, έχουν μεταξύ τους εμπιστοσύνη και σεβασμό.

   

  12οςς Σάρφα (صرفة)
  Αυτός που αλλάζει τον καιρό.
  Έναρξη: 21.26 ΛέονταΚυβερνήτης: Δίας

  Η φύση της είναι υγρή με μίξη πύρινης και γήινης.
  Άτυχη σύνθεση για την τιμή και δόξα. Δεν καλλιεργείς γη, δεν συλλέγεις καρπούς, δεν ξεκινάς σε αυτήν εργασία, δεν πηγαίνεις σε άρχοντες, δεν παντρεύεσαι, δεν αγοράζεις ιππευτικά ζώα και καθίσματα για πόλεμο. Δεν ταξιδεύεις και αν είναι επιβαλλόμενο κάνε το με σιγουριά και στόχο τη νίκη.
  Όποιο αγόρι γεννηθεί, γίνεται κακό στον εσωτερικό εαυτό του, πανούργο στην ιδέα και σκέψη, παραδεκτό από τον κόσμο γενικά.
  Τα κορίτσια που γεννιούνται είναι άσεμνα, με αναίδεια, αβέβαια και με κακή φήμη.

   

  13ος Άουα (عواء)
  Το μοιρολόγι ή ο διαλαλητής.
  Έναρξη: 4.17 ΠαρθένουΚυβερνήτης: Αφροδίτη

  Είναι στο μέσον γήινος προς ξηρός, καλότυχος συνδυάζεται για το καλό σε ότι θέλεις, ωφέλιμος για καλλιέργεια γης και θερισμό αλλά όχι για συσσώρευση παραγωγής και για προμελετημένες σε αυτήν εργασίες χειρός.
  Δεν είναι για μάχη και δεν είναι για να ανακατευτείς με εχθρούς.
  Μην πας σε άρχοντες και ευγενείς, μην ζητήσεις να ικανοποιήσεις ότι αγαπάς ή μην κάνεις γάμο. Μην αγοράσεις ή πωλήσεις ιππευτικά ζώα και μην κάνεις ταξίδια.
  Τα αγόρια γίνονται απειλητικά και ανήσυχα για την οικογένειά τους και τον πατέρα τους, ενώ τα κορίτσια γίνονται αξιαγάπητα και ποθούμενα εσωτερικά εξαρτώμενα από αρετή και με ομορφιά μεγαλωμένα.

   

  14ος Σιμάκ (سماك) - Στάχυς
  Ο ψαράς ή ο άοπλος.
  Έναρξη: 17.9 ΠαρθένουΚυβερνήτης: Κρόνος
  Με φύση γήινη ως ξηρή, γίνεται καλότυχη για αρχή όταν αρχίζεις σε αυτήν εργασίες και καλλιέργεια της γης και θερισμό και δόμηση οικοδομών και συσσώρευση παραγωγής (όπως φρούτα κλπ).
  Δεν είναι για να πας σε πρίγκιπες και για να πάρεις μέρος σε μάχη, να παντρευτείς και να ταξιδέψεις.
  Και τα αγόρια είναι ενδιαφέροντα στον τρόπο έτσι διακρίνονται με ισχυρή πίστη.

  Σταθμός Ερμηνεία
  15ος Γάφρ (غفر) - Σύρμα
  Η συγχώρεση ή το κάλυμμα.
  Έναρξη: 0 ΖυγούΚυβερνήτης: Ήλιος

  Ψυχρή, αέρινη, καλότυχη στη φύση, διαλύει μέσα της το δέσιμο δηλητηρίου που σκοτώνει.
  Εργάζεσαι σε αυτήν για κάθε εργασία που οδηγεί σε χρήσιμο, ωφέλιμο και κέρδος. Ακόμα παντρεύεσαι, καλλιεργείς τη γη, θερίζεις, φοράς ότι αγαπάς και αρχίζεις σε αυτήν τις εργασίες σου.
  Τα παιδιά γίνονται ευτυχισμένα, τυχερά στον πατέρα τους αξιαγάπητα στους ανθρώπους.
   
  16ος Ζουμπάνα (زبان)
  Τα νύχια.
  Έναρξη: 12.51 ΖυγούΚυβερνήτης: Σελήνη

  Καλή τύχη συνδυασμένη με ατυχία, με φύση αέρινη.
  Μην κάνεις εργασία χειρός για χρήματα ή εμπόριο ή επιχειρήσεις, μην καλλιεργήσεις τη γη και θερίσεις. Μην συλλέξεις την παραγωγή σου και όποιος δράσει όμοια θα έχει ζημιά σε αυτό. Μην ταξιδέψεις και μην ντυθείς με νέα ρούχα. Μην εισέλθεις σε άρχοντες και πρίγκιπες. Μην παντρευτείς, αγοράσεις ή πουλήσεις ιππευτικά ζώα και διευθύνεις σε αυτήν ότι είναι για πόλεμο.
  Και τα αγόρια σε αυτήν είναι ευτυχισμένα και τυχερά, αποτραβηγμένα από τον κόσμο, βελτιώνονται με τύχη και ευλογία, ενώ τα κορίτσια είναι διαβολικά στους πατέρες τους.
  17ος Ικλίλ (إكليل) - Γραφίας
  Το στέμμα του Μετώπου.
  Έναρξη: 25.43 ΖυγούΚυβερνήτης: Άρης

  Είναι φύσεως αέρινη, συνδυασμένη με απειλητικά και δυσοίωνα.
  Μην πας σε άρχοντες και μην αναζητήσεις αυτό που επιθυμείς από ευγενείς και μην καλλιεργήσεις τη γη και μην θερίσεις και μην συλλέξεις παραγωγή και μην ταξιδέψεις και μην ντυθείς με νέα, ωραία ρούχα. Και όποιος φορά μοντέρνα τα βάφει με το αίμα του. Μην παντρευτείς και μην ξεκινάς σε αυτήν εργασία εκτός αν είναι μετά από ελεημοσύνη και προσευχή.
  Τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτήν γίνονται δυσοίωνα στις εργασίες, με χωρισμούς, αφορισμένα και δυστυχισμένα.

  18ος Κάλμπ (قلب) - Αντάρης
  Η καρδιά.
  Έναρξη: 8.34 ΣκορπιούΚυβερνήτης: Ερμής

  Συσχετίσου σε αυτόν τον Σταθμό, με άρχοντες και πήγαινε σε ευγενείς και ταξίδεψε και καλλιέργησε τη γη και θέρισε και σύλλεξε τον καρπό σου και άρχισε σε αυτήν κάθε εργασία και παντρέψου και αγόρασε ιππευτικά ζώα και ντύσου με νέα ρούχα.
  Τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτήν είναι τυχερά, ευτυχισμένα, ευοίωνα, αγαπημένα με τους ανθρώπους, ωραία στη ζωή και την κατάρτιση και την πορεία της ζωής τους και εσωτερικά εναρμονισμένα.
  19ος Σάουλα (شولة)
  Το κόμμα, η υποστιγμή ή το κεντρί.
  Έναρξη: 21.26 ΣκορπιούΚυβερνήτης: Δίας

  Πύρινη, ψυχρή φύση. Συνδυάζει την τύχη με την ατυχία.
  Μην προετοιμάζεις σε αυτήν εργασία χειρός ή επιχείρηση ή εμπόριο και μην θεραπεύσεις σε αυτήν κάποιον από πνεύματα και μην ταξιδέψεις και μην συλλέξεις καρπούς και όποιος το κάνει αποτυχαίνει στο κέρδος του όταν πάει να κάνει συμφωνία με τους εχθρούς. Και μην παντρευτείς και μην φορέσεις νέα ρούχα, γιατί έτσι θα κολλήσεις πυρετό και μην ξεκινήσεις εργασία εκτός μετά από ελεημοσύνη.
  Και τα παιδιά τα οποία γεννιούνται είναι δυσοίωνα στον πατέρα τους με δυσφήμηση στον κόσμο.

  20ος Νααΐμ (نعايم )
  Οι στρουθοκάμηλοι.
  Έναρξη: 4.17 ΤοξότηΚυβερνήτης: Αφροδίτη

  Έχει φύση πύρινη, με καλή τύχη.
  Ξεκίνησε σε αυτήν την εργασία και συσχετίσου με άρχοντες και καλλιέργησε τη γη και παντρέψου και θέρισε και δόμησε και πολέμησε και μάλωσε σε αυτήν και ντύσου με ότι ωραίο νέο.
  Και τα παιδιά που γεννιούνται, είναι τυχερά, αξιαγάπητα με τους ανθρώπους, με ωραία πορεία ζωής.
  21ος Μπαλντά (بلدة)
  Η πόλη ή η περιοχή.
  Έναρξη: 17.19 ΤοξότηΚυβερνήτης: Κρόνος

  Έχει φύση πύρινη, άτυχη.
  Μην καλλιεργήσεις τη γη και μην θερίσεις και μην συσσωρεύσεις συγκομιδή. Μην παντρευτείς και μην αγοράσεις ή πουλήσεις εκτός μετά από ελεημοσύνη.
  Τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτήν είναι άτυχα, πεθαίνουν εξαιτίας κάποιου σε όμοια μέρα και συμβαίνει να κτυπήσουν σε πολύ άσχημο σημείο.
  22ος Σάαντ Αδάμπιχ (سعد الذابح)
  Ο ευτυχισμένος σφαγέας.
  Έναρξη: 0 ΑιγόκερωΚυβερνήτης: Ήλιος

  Έχει φύση γήινη, άτυχη, συνδυασμένη και με ευτυχία.
  Καλλιέργησε τη γη σε αυτήν αλλά μην συλλέξεις την παραγωγή αλλά άφησέ την. Μην ταξιδέψεις.
  Τα αγόρια που γεννιούνται είναι ευτυχισμένα αξιαγάπητα, ευχάριστα με τους ανθρώπους, ωραία στη συμπεριφορά τους, ενώ τα κορίτσια είναι δυσοίωνα.

  23ος Σάαντ Μπούλα (سعد بلع)
  Η καλή τύχη του αφελούς ή το καλότυχο χελιδόνι .
  Έναρξη: 12.51 ΑιγόκερωΚυβερνήτης: Σελήνη

  Γήινη στη φύση της. Μια καλή τύχη, μία τάση ατυχίας για ταξιδιώτες και για συνάντηση με άρχοντες και καλλιέργειες γης και θερισμό και συγκομιδή.
  Δεν παντρεύεσαι και ντύνεσαι με ότι αγαπάς από τα ρούχα.
  Και τα αγόρια που γεννιούνται σε αυτήν είναι δυσοίωνα και στερημένα από αξιώματα ενώ τα κορίτσια είναι τυχερά, αθέατα, ηθικά, αξιέπαινα για την πορεία της ζωής τους.
  24ος Σάαντ Ασούουντ (سعد السعود)
  Ο πιο τυχερός από τους τυχερούς.
  Έναρξη: 25.43 ΑιγόκερωΚυβερνήτης: Άρης

  Ο Τυχερότερος όλων των Σταθμών.
  Άρχισε σε αυτήν όλες τις εργασίες και συνδύασε ότι θέλεις με τους ευγενείς και αξιοσέβαστους. Καλλιέργησε τη γη και σύλλεξε τους καρπούς και ντύσου με ότι αγαπάς και ταξίδεψε και παντρέψου και αγόρασε ή πούλησε ιππευτικά ζώα.
  Και όποια παιδιά γεννιούνται σε αυτήν είναι καλότυχα με ευοίωνα, αθέατη προσέλκυση για την πλάση με ευχάριστη συμπεριφορά.
  25ος Σάαντ Αλαχμπίγια (سعد الاخبية)
  Ο τυχερός αστήρ των κρυφών πραγμάτων.
  Έναρξη: 8.34 ΥδροχόουΚυβερνήτης: Ερμής

  Πύρινη, αέρινη, άτυχη στη φύση της.
  Μην ταξιδέψεις και μην καλλιεργήσεις τη γη και μην συλλέξεις σε αυτήν την ημέρα και μην συσχετιστείς με επιφανείς ανθρώπους εκτός μετά από ελεημοσύνη και διάβασμα της Σούρα التوحيد (Αταουχίντ). Μην παντρευτείς σε αυτήν.
  Τα παιδιά που γεννιούνται πεθαίνουν μετά από αυτήν και αν ζήσουν είναι πονηρά και απέχουν από μόρφωση.

  26ος Φάραγ Αλμουκάνταμ (فرغ المقدم)
  Το μπροστινό στόμιο του κάδου.
  Έναρξη: 21.26 ΥδροχόουΚυβερνήτης: Δίας

  Καλλιέργησε τη γη σε αυτόν τον Σταθμό και ταξίδεψε. Αυτές οι μέρες είναι ευεργετικές και χρήσιμες για συνομωσίες και πλεκτάνες πολέμου.
  Ντύσου με ρούχα νέα και ωραία με στόχο να τους αξιέπαινα αποτελέσματα.
  Τα παιδιά γίνονται χαρούμενα, αξιαγάπητα, με φήμη ενδιαφέρουσα, καλά και ωφέλιμα στην πορεία τους και φτιάχνουν αθέατες λύσεις.

  27ος Φάραγ Αλμουάχαρ (فرغ المؤخر)
  Το χαμηλό στόμιο του κάδου.
  Έναρξη: 4.17 ΙχθυώνΚυβερνήτης: Αφροδίτη

  Στη φύση είναι καλότυχη, φωτεινή. Και αυτή είναι το πρόσωπο του Δία και είναι χρήσιμη για τα καλά και ωφέλιμα από το Δία και λένε πως αυτή μειγνύεται με ατυχία αν ξεκινήσεις σε αυτήν για να ζητήσεις ικανοποίηση στην ανάγκη σου.

  28ος Μπάτν Αλχούτ (بطن حوت) ή Ράσα (رشاء)
  Η κοιλιά του ιχθύος ή η δωροδοκία.
  Έναρξη: 17.9 ΙχθυώνΚυβερνήτης: Κρόνος

  Η φύση του Σταθμού είναι υδάτινη, τυχερή για να κάνεις σχέδια για επιχειρήσεις, εμπόριο, εργασίες χειρός, βιοτεχνίες και ταξίδια.
  Καλή για να συλλέξεις τους καρπούς και να αγοράσεις ή πουλήσεις ότι αγαπάς από ιππευτικά ζώα. Άρχισε σε αυτήν εργασία με στόχο να έχεις ως αποτελέσματα την ευχαρίστηση.
  Και τα παιδιά που γεννιούνται είναι αξιαγάπητα, τυχερά, όμορφα στη συμπεριφορά τους.

   

   

  Διαστήματα Ανατολής των Σταθμών

   

  Ανατολή Σταθμού

  Ημερομηνία στον Ηλιακό μήνα

  Μήκος στον Ζωδιακό κύκλο

  Διαμετρικοί Σταθμοί

  سعد الأخبية

  21 Μαρτίου (آذار)

  1 Κριού

  زبرة

  فرغ المقدم

  3 Απριλίου (نيسان)

  14 Κριού

  صرفة

  فرغ المؤخر

  16 Απριλίου (نسيان)

  27 Κριού

  عواء

  رشاء

  29 Απριλίου (نسيان)

  9 Ταύρου

  سماك

  شرطان

  12 Μαΐου (أيار)

  22 Ταύρου

  غفر

  بطين

  25 Μαΐου (أيار)

  4 Διδύμων

  زبان

  ثريا

  7 Ιουνίου (حزيران)

  17 Διδύμων

  إكليل

  دبران

  20 Ιουνίου (حزيران)

  30 Διδύμων

  قلب

  هقعة

  3 Ιουλίου (تموز)

  12 Καρκίνου

  شولة

  هنعة

  16 Ιουλίου (تموز)

  25 Καρκίνου

  نعائم

  ذراع

  29 Ιουλίου (تموز)

  7 Λέοντα

  بلدة

  نثرة

  11 Αυγούστου (آب)

  20 Λέοντα

  سعد الذابح

  طرف

  24 Αυγούστου (آب)

  2 Παρθένου

  سعد بلع

  جبهة

  6 Σεπτεμβρίου (أيلول)

  15 Παρθένου

  سعد السعود

  زبرة

  20 Σεπτεμβρίου (أيلول)

  29 Παρθένου

  سعد الأخبية

  صرفة

  3 Οκτωβρίου (تشرين الأول)

  11 Ζυγού

  فرغ المقدم

  عواء

  16 Οκτωβρίου (تشرين الأول)

  24 Ζυγού

  فرغ المؤخر

  سماك

  29 Οκτωβρίου (تشرين الأول)

  7 Σκορπιού

  رشاء

  غفر

  11 Νοεμβρίου (تشرين ثاني)

  20 Σκορπιού

  شرطان

  زبان

  24 Νοεμβρίου (تشرين ثاني)

  3 Τοξότη

  بطين

  إكليل

  7 Δεκεμβρίου (كانون الأول)

  16 Τοξότη

  ثريا

  قلب

  20 Δεκεμβρίου (كانون الأول)

  29 Τοξότη

  دبران

  شولة

  2 Ιανουαρίου (كانون الثاني)

  12 Αιγόκερω

  هقعة

  نعائم

  15 Ιανουαρίου (كانون الثاني)

  25 Αιγόκερω

  هنعة

  بلدة

  28 Ιανουάριος (كانون الثاني)

  8 Υδροχόου

  ذراع

  سعد الذابح

  10 Φεβρουαρίου (شباط)

  21 Υδροχόου

  نثرة

  سعد بلع

  23 Φεβρουαρίου (شباط)

  4 Ιχθυών

  طرف

  سعد السعود

  8 Μαρτίου (آذار)

  17 Ιχθυών

  جبهة

   

 • της Σελήνης

   Ο Ζωδιακός είναι μια ζώνη που επεκτείνεται οκτώ μοίρες σε κάθε πλευρά του κύκλου των αστερισμών, στον οποίο υπάρχουν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη.

  Ο Ήλιος παραμένει έξι μήνες στο μισό βόρειο τμήμα του ζωδιακού και έξι μήνες στο μισό νότιο τμήμα του ζωδιακού.
  Τα ζώδια της Ανόδου είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
  Τα ζώδια της Καθόδου είναι τα υπόλοιπα έξι, δηλαδή, ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης.
  Τα ζώδια του Βορρά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος.
  Τα ζώδια του Νότουείναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.

  Αναφορικά στα δώδεκα ζώδια
  Ο Κριός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Απριλίου ως τις 15 Μαΐου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 17 Απριλίου ως τις 13 Μαΐου. Είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι προς το παρόν, το πρώτο όριο της Άνοιξης, σε αυτό γίνεται η Εαρινή Ισημερία. Η διάρκεια του ζωδίου είναι 31 μέρες.
  Σε αυτό υπάρχουν οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 1 μέρα από τον Φάρα Αλμουκάντεμ, 13 μέρες του Φάρα Αλμουάχαρ, 13 μέρες από τον Α-Ράσα και 4 μέρες από τον Σαρατέιν.

  Ο Ταύρος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Απριλίου ως τις 21 Μαΐου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 14 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου. Είναι το δεύτερο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που υπάρχουν σε αυτό είναι: 9 μέρες του Α-Σαρατέιν, 13 μέρες του Μποτέιν και 9 μέρες από τη Αλ-Θουράγια.

  Οι Δίδυμοι
  αρχίζουν στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 20 Ιουνίου ως 20 Ιουλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 4 μέρες από τη Αλ-Θουράγια, 13 μέρες του Α-ντεμπαράν, 13 μέρες της Αλ-Χάκα και 1 μέρα από την Αλ-Χάνα.

  Ο Καρκίνος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Ιουνίου ως τις 22 Ιουλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 21 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου. Το πρώτο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 12 μέρες της Αλ-Χάνα, 13 μέρες της Α-Διρά και 6 μέρες από την Α-Νάθρα.

  Ο Λέων
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 10 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 7 μέρες από την Α-Νάθρα, 13 μέρες της Α-Τάρφα και 11 μέρες της Αλ-Τζίμπχα.

  Η Παρθένος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Αυγούστου ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 30 Οκτωβρίου. Το τελευταίο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Εδώ είναι οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 3 μέρες από την Αλ-Τζίμπχα, 13 μέρες της Α-Ζούμπρα, 13 μέρες της Α-Σάρφα και 2 μέρες της Αλ-Άουα.

  Ο Ζυγός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 23 Οκτωβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Το πρώτο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 11 μέρες της Αλ-Άουα, 13 μέρες του Α-Σιμάκ και 6 μέρες της Αλ-Γάφρ.

  Ο Σκορπιός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Νοεμβρίου ως τις 15 Δεκεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 23 Νοεμβρίου ως  29 Νοεμβρίου και ως τις 17 Δεκεμβρίου βρίσκεται στον Οφιούχο. Το δεύτερο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτό είναι: 7 μέρες της Αλ-Γάφρ, 13 μέρες της Α-Ζάμπανα και 10 μέρες του Αλ-Ικλίλ.

  Ο Τοξότης
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 21 Δεκεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Δεκεμβρίου ως τις 14 Ιανουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 17 Ιανουαρίοιυ. Το τελευταίο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 1 μέρα του Αλ-Ικλίλ, 13 μέρες του Αλ-Κάλμπ, 13 μέρες της Α-Σάουλα και 1 μέρα της Α-Νααΐμ.

  Ο Αιγόκερως
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Ιανουαρίου ως τις 14 Φεβρουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου. Το πρώτο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 12 μέρες της Α-Νιαΐμ, 13 μέρες του Αλ-Μπαλντά και 5 μέρες της Σάντ Αδάχιμπ.

  Ο Υδροχόος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Ιανουαρίου ως τις 19 Φεβρουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 11 Μαρτίου. Το δεύτερο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτόν είναι: 8 μέρες της Σαντ Αδάχιμπ, 13 μέρες της Σαντ Μπούλα και 9 μέρες του Σάντ Α-σούντ.

  Οι Ιχθείς
  στον τροπικό ζωδιακό αρχίζουν στις 20 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου. Στον αστρικό ζωδιακό αρχίζουν από τις 15 Μαρτίου ως 14 Απριλίου. Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό, από τις 12 Μαρτίου ως 16 Απριλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο του χειμώνα, με διάρκεια στο έτος, 29 ημέρες. Αν το έτος είναι δίσεκτο, η διάρκειά τους είναι 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που περιλαμβάνει είναι: 4 μέρες από τον Σάντ Ασούντ, 13 μέρες από τον Σάντ Αλαχμπίγια και 12 μέρες από τον Φάρα Αλ-μουκάντεμ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest