τάλισμαν

 • Ανάλυση

  Αστρολογικές ώρες και πίνακας πορείας Σελήνης
  Όπως είναι γνωστό, η ημέρα χωρίζεται σε ημερήσιες ώρες και σε νυχτερινές. Οι ώρες από την ανατολή μέχρι τη δύση ονομάζονται ημερήσιες ώρες και οι ώρες από την δύση μέχρι την ανατολή είναι οι νυχτερινές ώρες.

  Οι δύο αυτές κατηγορίες ωρών, έχουν από 12 ώρες η κάθε μία. Το χρονικό διάστημα, της κάθε ώρας, βρίσκεται απ' τη διαίρεση του  συνολικού διαστήματος ανατολής-δύσης με το 12, για τις ημερήσιες ώρες. Το χρονικό διάστημα δύσης-ανατολής, αφού διαιρεθεί με το 12, δίνει τις νυχτερινές ώρες.

  Η εβδομάδα αρχίζει με την ανατολή του Ηλίου την Κυριακή και τελειώνει την 24η ώρα του Σαββάτου, δηλαδή λίγο πριν την ανατολή της Κυριακής. Οι ημερήσιες ώρες της Κυριακής συνεχίζουν με αυτές της Πέμπτης. Οι ημερήσιες ώρες της Δευτέρας συνεχίζουν με αυτές της Παρασκευής. Οι ημερήσιες ώρες της Τρίτης συνεχίζουν με αυτές του Σαββάτου.
  Κάθε ημέρα ξεκινά με την πλανητική ώρα που ανήκει στον πλανήτη που  δεσπόζει της ημέρας. Δηλαδή, η Κυριακή ξεκινά  με τον Ήλιο, η Δευτέρα ξεκινά με την  Σελήνη, η Τρίτη  με τον Άρη, η Τετάρτη με τον Ερμή, η Πέμπτη  με τον Δία, η Παρασκευή με την Αφροδίτη και το Σάββατο με τον Κρόνο. Η διαδοχή των ωρών  είναι καθορισμένη κατά την πορεία τους: Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη, Κρόνος, Δίας, Άρης. Η διάρκεια της κάθε ώρας ποικίλει, ανάλογα με την εποχή.

  Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης
  Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος
  Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη
  Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής
  Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη
  Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος
  Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης Ερμής Δίας
  Ερμής Δίας Αφροδίτη Κρόνος Ήλιος Σελήνη Άρης

  Ας δούμε δύο παραδείγματα, το ένα να ανήκει στο χειμώνα και τ' άλλο στο καλοκαίρι.

  19-12-1994. ΑΝΑΤΟΛΗ: 7.36π.μ., ΔΥΣΗ:5.08μ.μ.
  Η διάρκεια της ημέρας είναι 9 ώρες και 32 λεπτά δηλ. 572  λεπτά. Αυτός ο αριθμός διαιρείται με το 12. 47*12=8 λεπτά. Τα 8 λεπτά είναι  480 δεύτερα λεπτά, τα οποία διαιρούμενα με το 12 δίνουν 40 δεύτερα  λεπτά. Άρα, η διάρκεια της  ημερήσιας ώρας είναι 47 λεπτά και 40 δεύτερα λεπτά.
  Νυχτερινές ώρες. ΔΥΣΗ 5.08μ.μ., ΑΝΑΤΟΛΗ:7.36π.μ.
  Συνολικά είναι 13 ώρες και 88 λεπτά. Διαιρούμε το 13 με το 12 και βρίσκομε 1 ώρα και υπόλοιπο 1 ώρα. 1*60=60, 60+88=148,που διαιρούμενο με 12 δίνει 12 λεπτά κι υπόλοιπο 4 λεπτά το οποίο είναι 240 δεύτερα και διαιρούμενο με το 12 δίνει,  20 δεύτερα λεπτά. Άρα η διάρκεια της νυχτερινής ώρας είναι 1 ώρα 12 λεπτά και 20 δεύτερα λεπτά.
  Υπολογίζομε τώρα, το παράδειγμα με θερινή ώρα.
  6-7- 1994. ΑΝΑΤΟΛΗ:6.09π.μ.  ΔΥΣΗ:8.50μ.μ.
  Από την ανατολή  μέχρι τη δύση το διάστημα  είναι 13 ώρες και 101 λεπτά.  Διαιρούμενο με  το 12 δίνει 1 ώρα  και 161 λεπτά, που το διαιρούμε και αυτό με το 12 και  δίνει 13 λεπτά επί 12 και 5 λεπτά που είναι 300 δεύτερα λεπτά. Αυτό πάλι, το  διαιρούμε με το 12  και δίνει 25 φορές το 12. Άρα, η διάρκεια της ημερήσιας ώρας είναι 1 ώρα 13 λεπτά και 25 δεύτερα.
  Νυχτερινές ώρες. ΔΥΣΗ:8.50μ.μ., ΑΝΑΤΟΛΗ:6.09π.μ.
  Συνολικά, 9 ώρες και 19 λεπτά. Το μετατρέπουμε σε πρώτα λεπτά κι είναι 9*60=540 λεπτά. Προσθέτομε τα 19 λεπτά κι έχομε σύνολο 559 λεπτά, το  οποίο  διαιρούμενο με το 12 δίνει 46 λεπτά κι υπόλοιπο 7 λεπτά. Αυτά, 420 δεύτερα  (7*60=420). Αυτά, επίσης τα διαιρούμε με το 12, κι είναι 35 δεύτερα λεπτά. Άρα, η διάρκεια της νυχτερινής ώρας είναι 46 λεπτά και 35 δεύτερα λεπτά.
  Ο ρόλος της ώρας είναι πολύ σπουδαίος κατά την κατασκευή ενός τάλισμαν ή ενός έργου. Πρέπει η εργασία  να γίνεται πάντοτε  κατά τη διάρκεια και μόνο, της ώρας, στην οποία αντιπροσωπεύεται η παρουσία του πλανήτη, στον οποίο  ανήκει το φυλακτήριο. Για  παράδειγμα, το τάλισμαν του Ερμή θα γίνεται  πάντοτε στην ώρα του Ερμή. Οι εργασίες της αγάπης στην ώρα της Σελήνης ή της Αφροδίτης, εκτός και αν το έργο εντάσσεται σε κάποια ειδική θεωρεία.

  Ο πίνακας της πορείας της Σελήνης Ο  σεληνιακός μήνας έχει  28 ημέρες ή  σταθμούς ή οίκους. Στο χρονικό διάστημα αυτό, η Σελήνη έχει  "τρέξει" όλο το ζωδιακό κύκλο. Αρχίζει πάντοτε, με τη Νέα Σελήνη και τελειώνει με την επόμενη. Πολλές φορές, επειδή υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα και δεν μπορούμε να περιμένομε τη προκαθορισμένη θέση του πλανήτη ή μίας όψης, για να  κατασκευάσομε ένα τάλισμαν,  παίρνομε τη πορεία της Σελήνης. Η διάρκεια ενός σταθμού της Σελήνης είναι ίση με 12 μοίρες,  51 πρώτα λεπτά και περίπου 25 δεύτερα λεπτά. Κάθε σταθμός έχει ορισμένες ειδικές επιδράσεις. Από θεραπευτικής άποψης, οι σταθμοί αυτοί είναι η 5η μέρα, 14η μέρα, η 22η μέρα 23η μέρα και η 27η μέρα. Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε πλανήτης έχει τις δικές του επιρροές στα πράγματα. Για αυτό οι εργασίες που αφορούν σε πλανήτη έχουν αυστηρά καθορισμένο χρόνο.

  Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:   ΓΝΩΣΗ = ΔΥΝΑΜΗ.
  Θεωρητικά τα τέταρτα της Σελήνης είναι ως εξής:
  Ν Ε Α   Σ Ε Λ Η Ν Η
  1η  μέρα:    0:00:00 του Κριού     ως 12:51:25 του Κριού.      ΗΛΙΟΣ
  2η  μέρα:  12:51:26 του Κριού     ως 25:42:50 του Κριού.      ΑΡΗΣ
  3η  μέρα:  25:42:51 του Κριού     ως   8:33:16 του Ταύρου.    ΔΙΑΣ
  4η  μέρα:    8:33.17 του Ταύρου   ως 21:24:42 του Ταύρου.   ΚΡΟΝΟΣ
  5η  μέρα:  21:24:43 του Ταύρου   ως  4:16:08 των Διδύμων.  ΣΕΛΗΝΗ
  6η μέρα:    4:16:09 των Διδύμων ως 17:07.34 των Διδύμων. ΕΡΜΗΣ
  7ημέρα:  17:17:35 των Διδύμων   ως 29:59:00των Διδύμων.   ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

  8ημέρα:   0.00.00 του Καρκίνου ως    12.51.25 του Καρκίνου.  ΗΛΙΟΣ
  9η  μέρα:  12.51.25 του Καρκίνου ως 25.42.51 του Καρκίνου. ΑΡΗΣ
  10η  μέρα: 25.42.51 του Καρκίνου ως 8.43.17 του Λέοντα.   ΔΙΑΣ
  11η μέρα.  8.43.17 του Λέοντα ως     21.34.43 του Λέοντα.  ΚΡΟΝΟΣ
  12η  μέρα: 21.34.43 του Λέοντα ως     4.26.09 της Παρθένου. ΣΕΛΗΝΗ
  13η  μέρα: 4.26.09 της Παρθένου ως  17.17.35 της Παρθένου. ΕΡΜΗΣ
  14ημέρα: 17.17.35 της Παρθένου ως 30.00.00 της Παρθένου.  ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
  Π Α Ν Σ Ε Λ Η Ν Ο Σ
  15η  μέρα:  0.00.00 του Ζυγού ως 12.51.25 του Ζυγού.     ΗΛΙΟΣ
  16η  μέρα: 12.51.25 του Ζυγού ως 25.42.51 του Ζυγού.      ΑΡΗΣ
  17η  μέρα: 25.42.51 του Ζυγού ως 8.43.17 του Σκορπιού.    ΔΙΑΣ
  18ημέρα:    8.43.17 του Σκορπιού ως 21.34.43 του Σκορπιού. ΚΡΟΝΟΣ
  19η  μέρα: 21.34.43 του Σκορπιού ως 4.26.09 του Τοξότη. ΣΕΛΗΝΗ
  20η μέρα:  4.26.09 του Τοξότη ως 17.17.35 του Τοξότη.   ΕΡΜΗΣ
  21η μέρα: 17.17.35 του Τοξότη ως 30.00.00 του Τοξότη. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
  22ημέρα: 0.00.00 του Αιγόκερω ως 12.51.25 του Αιγόκερω.  ΗΛΙΟΣ
  23η  μέρα: 12.51.25 του Αιγόκερω ως 25.42.51 του Αιγόκερω. ΑΡΗΣ
  24η  μέρα: 25.42.51 του Αιγόκερω ως 8.43.17 του Υδροχόου. ΔΙΑΣ
  25η μέρα:   8.43.17 του Υδροχόου ως 21.34.43 του Υδροχόου. ΚΡΟΝΟΣ
  26η  μέρα: 21.34.43 του Υδροχόου ως 4.26.09 των Ιχθύων. ΣΕΛΗΝΗ
  27η  μέρα:  4.26.09 των Ιχθύων ως 17.17.35 των Ιχθύων.   ΕΡΜΗΣ
  28η  μέρα: 17.17.35 των Ιχθύων ως 30.00.00 των Ιχθύων. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ ΜΗΝΑ

  Κάθε πλανήτης εξουσιάζει μια μέρα. Κατά τις πρόσφατες ταξινομήσεις, ο συνοπτικός πίνακας των πλανητών στις 28 ημέρες της Σελήνης είναι:
                ΗΛΙΟΣ:         1η,  8η,  15η, 22η.
                ΣΕΛΗΝΗ:     5η, 12η, 19η, 26η.
                ΕΡΜΗΣ:       6η, 13η,  20η, 27η.
                ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 7η, 14η,  21η, 28η.
                ΑΡΗΣ:          2η,  9η,   16η, 23η.
                ΔΙΑΣ:           4η, 11η,  18η, 25η.
                ΚΡΟΝΟΣ:    3η, 10η,   17η, 24η.

 • Αραβικά φυλαχτά

  Διάφορα φυλακτά φτιαγμένα από μένα.

  Όλα τα φυλαχτά, είτε είναι γραμμένα σε χαρτί, σε περγαμηνή ή σε μετάξι, είτε σε λίθο, είτε είναι χαραγμένα σε μέταλλο, είναι ολα δομημένα σύμφωνα με τους κανόνες της Αραβικής και Περσικής Μαγείας.

  Πολλά και διάφορα φυλαχτά δημιουργημένα από μένα την ίδια, θα δείτε στο Venus Spellκαι στο Nooriya O.E.,και όχι μόνο. Παρέχουμε μαγικά λάδια, λιβάνια, έτοιμα ξόρκια, γούρια, κεριά για κάθε δουλειά.
  Όμως, αν κάποιος επιθυμεί ένα εντελώς προσωπικό φυλαχτό, βάσει των στοιχείων του ονόματος και της γέννησης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.

  Εδώ θα δείτε μερικά ακόμα φυλαχτά:

  Όλα τα φυλαχτά είναι χειροποίητα.

   

   Σε γενικές γραμμές οι κατηγορίες των φυλαχτών είναι:

  • Προστασία
  • Λύσιμο και προστασία από μαγεία
  • Μάτι, γλωσσοφαγιά, εχθροί
  • Τύχη
  • Αγάπη
  • Δόξα, φήμη, καριέρα
  • Χρήματα
  • Πελάτες
  • Νομικά, συμφωνίες
  • Γνώση, μαθητεία
  • Ζωδιακά
  • Τσάκρας
  • Υγεία
 • Αραβική μαγεία

  Το κείμενο που ακολουθεί, είναι δική μου απόδοση και ανάπτυξη από το πρωτότυπο αραβικό κείμενο.

  Γνώριζε, πως αν κάποιος ξέρει το χρονικό διάστημα της ευκαιρίας για να εργαστεί, για το καλό ή το κακό, σύμφωνα με τους κανόνες, είναι εύκολο διαμέσου της κατεύθυνσης και της εικόνας που είναι το συνολικό σχήμα. Αυτό βέβαια, εφόσον γνωρίζει ότι πρεσβεύεται για τα πύρινα, γήινα, αέρινα και υδάτινα ζώδια. Η Σελήνη στα ζώδια της φωτιάς συμφωνεί με εργασίες φωτιάς και όμοια συμφωνεί με τα υπόλοιπα ζώδια.

  Γνώριζε ότι ο αναζητών (طالب) χρειάζεται σε μια μέρα να γράψει το όνομά του και το όνομα της μητέρας του και το όνομα του ποθούμενου (مطلوب) γράμμα-γράμμα και να ταξινομήσει το αίτημα, προσέχοντας να είναι η Σελήνη σε ζώδιο της φωτιάς ή του αέρα ή της γης ή του νερού.

  Η εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανόνα αυτόν και δεν τελειώνει η εργασία μέχρι να φθάσει η Σελήνη στο ζώδιο του ποθούμενου σε μια σύνοδο με την άνοδο (τον ωροσκόπο της εργασίας) και εφόσον βρίσκεται σε αρμονική αστρολογική τυχερή θέση.

  Παράδειγμα για μια μεγάλη δυνατή αγάπη
  Πάρε τα γράμματα της κατάκτησης (τα γράμματα που επιδρούν αποκλειστικά) για το χρονικό διάστημα. Τα γράμματα της φωτιάς είναι για την εποχή  του θέρους, της γης για το φθινόπωρο, του νερού για το χειμώνα και του αέρα για την άνοιξη.
  Δες τον πίνακα

  Φύση

  Εποχή

  Μήνες – Ζώδια

  Γράμματα

  Αέρας

  Άνοιξη

  Μάρτιος - Κριός Απρίλιος -Ταύρος Μάιος -Δίδυμοι

  ج ز ك س ق ث ظ

  Φωτιά

  Θέρος

  Ιούνιος - Καρκίνος Ιούλιος-Λέων  Αύγουστος -Παρθένος

  ا هـ ط م ف ش ذ

  Γη

  Φθινόπωρο

  Σεπτέμβριος -Ζυγός Οκτώβριος -Σκορπιός Νοέμβριος-Τοξότης

  ب و ي ن ص ت ض

  Νερό

  Χειμώνας

  Δεκέμβριος-Αιγόκερως Ιανουάριος -Υδροχόος Φεβρουάριος -Ιχθείς

  د ح ل ع ر خ غ

  Κάθε ομάδα έχει επτά διαχωρισμούς που είναι για τις ημέρες και τις ώρες. Πάρε το γράμμα του οδηγού. Αυτό γίνεται ως εξής: Διαίρεσε από το όνομα του طالب με το 28 και το υπόλοιπο είναι το γράμμα του οδηγού. Και πάρε μετά το μυστικό γράμμα. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου από το γράμμα της κατάκτησης και του οδηγού και διαίρεσε το σύνολο με το 28 και το υπόλοιπο είναι το μυστικό γράμμα. Αν η κατάκτηση ανήκει σε γράμματα που υπερβαίνουν το 100, πολλαπλασίασε με το 100 τα δύο προηγούμενα γράμματα.

  Έτσι μορφοποίησε μαζί τους αριθμούς με τα τρία γράμματα. Πάρε τα γράμματα της ανάπτυξης μεταξύ του طالبκαι του مطلوبκαι αυτό γίνεται αν πάρεις την προτίμηση (την κύρια έννοια του αιτήματος) μεταξύ τους. Έτσι η προτίμηση δείχνει το γράμμα που της ανήκει και είναι το γράμμα της βελτίωσης μεταξύ του αναζητώντα και του ποθούμενου. Μετά πάρε συνολικά αυτά τα γράμματα στο σύνολό της πρότασης και εφόσον διαιρείται ακριβώς με το 3, πάρε το 1/3, τοποθέτησέ το σωστά στο τρίγωνο, το ¼ στην κατάλληλη θέση (στη θέση κλειδί) στο τετράγωνο, το 1/5 στο πεντάγωνο και το 1/7 επίσης στο επτάγωνο. Βάλε αυτό που βρήκες στο σπίτι 1, μετά πρόσθεσε 1 και βάλε το αριθμό που βρήκες στο σπίτι 2 στο σχήμα κλπ. Όμοια πράξε στο τετράγωνο, πεντάγωνο και επτάγωνο.
  Διαιρώντας με το 4 τον τελικό αριθμό, βρίσκεις τη φύση: τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη.

  Μετά θα βρεις την πνοή ή το πνεύμα στον τελικό αριθμό κάποιας περιοχής του σχήματος ως το 360. Αυτό γιατί ο ζωδιακός έχει 360 μοίρες και σε κάθε ζώδιο ανήκουν 30 μοίρες. Έτσι ορίζεις την αρχή της εργασίας, σύμφωνα με την φύση. Για τη φωτιά αρχίζεις στον ωροσκόπο, αν υπάρχει αέρας στο μεσουράνημα (X), αν υπάρχει νερό στη δύση και αν υπάρχει γη το ναδίρ.

  Αφού παρατήρησες το χρόνο του ποθούμενου, γράψε δύο εικόνες που συμφωνούν (σχήματα τριγώνου, τετραγώνου κλπ) και γύρω τους την απόφαση (αζίμα) που διαμορφώνεται από αυτές. 

  Μετά όρκισε το πνεύμα (πνοή) σε αριθμό ως το 7.

  Αφού γνωρίζεις την ημέρα, βρίσκεις την ώρα που αρμόζει για να ορκίσεις το πνεύμα. Ο αριθμός είναι το 24 και το υπόλοιπο που προκύπτει από την διαίρεση, ρυθμίζει την ώρα της ημέρας. Οι μέρες ανήκουν στο 7. Γνωρίζεις πως η μέρα χωρίζεται σε 12 φωτεινές ώρες και η πρώτη της νύχτας είναι η 13η όλης τη ημέρας που ακολουθεί την 12η ημερήσια, κλπ.

  Μέχρι να γίνει αυτό που θέλεις, κουβαλάς την μία εικόνα. Τη δεύτερη εικόνα, την τοποθετείς στη φύση που νικά. Όταν την τοποθετήσεις στη φύση που μνημονεύτηκε, σημείωσε τον χρόνο του τελειώματος για να ελέγξεις το αποτέλεσμα.

  Εξαγωγή των Αγγέλων
  Ο Άγγελος Κυβερνήτης βγαίνει από το κλειδί. Και ο Άγγελος Οδηγός (είναι ο Άγγελος του ζωδίου) βγαίνει από την κλειδαριά, ο Άγγελος του Μυστικού βγαίνει από το κλειδί και την κλειδαριά και ο Άγγελος της Προσαρμογής έρχεται από το σύνολο της πλευράς, ο Άγγελος που προΐσταται στην κυβέρνηση εξάγεται από το σύνολο της απόστασης (περιοχής).

  Απόφαση (العزيمة)
  Αυτή δημιουργείται από την αρχή σε μεταξωτό ύφασμα και εσύ εξουσιοδοτείς τους Αγγέλους.

  Παράδειγμα
  Το Φεβρουάριο του έτους 1949,ο Μωχάμεντ (محمد) ζητά (يطلبب) την Ζάινα (زينت).  Αυτό που κατακτά εδώ είναι το γράμμα (ح), ο οδηγός το γράμμα (ح),το μυστικό το γράμμα (ر),τα γράμματα της τροποποίησης(ج ك), (αυτό βγαίνει από την προτίμηση - يطلب - αφαιρώντας 28 )η πρότασης στο σύνολο βγάζει τελικό αριθμό 849, ριγμένο στο τρίγωνο δίνει ακριβώς το 283,  τότε η απόσταση με το 12 δίνει τη  βάση στο τρίγωνο, αφού το υπόλοιπο είναι 271. Επομένως το τρίτο είναι το 90 και η πρώτη αλγεβρική αποκατάσταση (جَبْر)τοποθετείται στο τελευταίο αρσενικό τμήμα. 

  Εικόνα του τριγώνου

   

  93

   

  99

   

  91

   

  92

   

  94

  جَبْر

  97

   

  98

   

  90

   

  95

  Αν διαιρέσομε το σύνολο με 360 και αφαιρέσομε για κάθε ζώδιο 30, θα έχομε για το παράδειγμά μας 129 που σημαίνει πως είναι το ζώδιο του Λέοντα. Τότε το χειμώνα εστιάζεσαι στην άνοδο του Λέοντα και αρχίζεις το γράψιμο.
  Διαιρώντας το σύνολο δια του 7, βρίσκομε υπόλοιπο 2, άρα η ημέρα είναι η Δευτέρα. Διαιρώντας δια 24 βρίσκομε υπόλοιπο 9, άρα η ώρα που ξεκινάς το γράψιμο είναι η 9η πρωινή. Διαιρώντας δια 4 βρίσκομε υπόλοιπο 1, άρα η φύση είναι φωτιά. 

  Οι Άγγελοι
  Ο άγγελος Κυβερνήτης (ص) που είναι το σπίτι του κλειδιού, ο άγγελος Οδηγός (صط) που είναι το σπίτι του λουκέτου, ο άγγελος του Μυστικού (قطف)που είναι το σύνολο του κλειδιού και του λουκέτου, ο άγγελος της Προσαρμογής (رجف) που είναι οι ενωμένες πλευρές, ο άγγελος που προΐσταται στην κυβέρνηση (ضطم) που είναι οι ενωμένες περιοχές.

   

  Πίνακας των γραμμάτων με τους αγγέλους, τις αριθμητικές αξίες και τα ονόματα του Θεού

  Ονόματαأسماء

  Άγγελοιملك

  حرفى

  رقمى

  حروف

  الله, اول, آخر

  إيقاييل

  111

  1

  ا

  بر, بديع, باقى, بارئ, باسط, باعث, باطن, بصير

  جاييل

  3

  2

  ب

  جليل, جامع, جبار

  جناييل

  53

  3

  ج

  دائم, ديان, دافع

  هلاييل

  35

  4

  د

  هادى

  واييل

  6

  5

  ه

  ودود, واحد, واسع, والى, وهاب, وارث, وكيل, ولى, واجد

  جياييل

  13

  6

  و

  زكى

  حياييل

  18

  7

  ز

  حى, حسيب, حنان,حكم, حكيم, حميد, حق, حفيظ

  طاييل

  9

  8

  ح

  طيب

  ياييل

  10

  9

  ط

  ياه, يوه

  اياييل

  11

  10

  ي

  كريم, كبير, كافى

  اقاييل

  101

  20

  ك

  لطيف

  اعاييل

  71

  30

  ل

  مغنى, معطى, مانع, مقيت, منتقم, مجيب, مجيد, متعال

  صاييل

  90

  40

  م

  نور, نافع

  وقاييل

  106

  50

  ن

  سلام, سريع, سميع

  كقاييل

  120

  60

  س

  عزيز, عليم, على, عدل, عظيم, عفو

  لقاييل

  130

  70

  ع

  فرد, فاطر, فتاح, فوز

  افاييل

  81

  80

  ف

  صمد, صادق, صبور

  هصاييل

  95

  90

  ص

  قادر, قدير, قوى, قهار, قاهر, قابض, قيوم, قديم, قدوس, قريب, قائم

  افقاييل

  181

  100

  ق

  رب, رحمن, رحيم, روؤف, رزاق, رقيب, رشيد, رافع

  اراييل

  201

  200

  ر

  شهيد,شكور

  سشاييل

  360

  300

  ش

  تواب

  اتاييل

  401

  400

  ت

  ثابت

  اثاييل

  501

  500

  ث

  خالق, خافض, خبير

  اخاييل

  601

  600

  خ

  ذو الجلال و الاكرام, ذو الطول

  الخاييل

  731

  700

  ذ

  ضار

  هضاييل

  805

  800

  ض

  ظاهر, طهير

  اظاييل

  901

  900

  ظ

  غفار, غفور

  سغاييل

  1060

  1000

  غ

  حروفσημαίνει "γράμματα",  رقمي σημαίνει "μαθηματικά, αριθμολόγηση", حرفى σημαίνει "γραμματική", ملك σημαίνει  "Άγγελο" και أسماء σημαίνει "ονόματα".

 • Διάφορα τυπικά

  Λίγες συμβουλές...

  Για δεις αν συμφωνεί ένα ζευγάρι. Βρες με τη μέθοδο της ισοψηφίας τον αριθμό του ονόματος της γυναίκας. Κάνε το ίδιο με το όνομα του άνδρα. Μετά πρόσθεσέ τα. Διαίρεσέ τα με τον αριθμό 5. Το υπόλοιπο καθορίζει, αν συμφωνούν ή όχι. Αν το υπόλοιπο είναι 3 ή 1 ή 0, τότε είναι μαζί και συμφωνούν. Αν είναι 2 ή 4, τότε δεν συμφωνούν με τίποτα.

  Στις εργασίες που σχετίζονται με ποτίσματα ή ταΐσματα, πρόσεξε να είναι η Σελήνη, σε μια καλή θέση στα σταθερά ζώδια, δηλαδή στον Ταύρο, τον Λέοντα, τον Σκορπιό και τον Υδροχόο.

  Σε όλες τις εργασίες που έχουν να κάνουν με την αγάπη και την εκτέλεση μιας επιθυμίας ή ανάγκης, άφησε τον Ωροσκόπο να είναι στον Λέοντα και ο Ήλιος να είναι στον δέκατο. Ή ο Ήλιος να είναι στον Ταύρο ή στο τελευταίο δοξασμένο σημείο του και στον δέκατο οίκο. Το πιο καλό από όλα, είναι να βρίσκεται ο Δίας στον Ωροσκόπο ή στις ακμές του εβδόμου ή τετάρτου. Να προσέχεις να μην είναι σε πτώση ή να έχει κακές επιρροές στις σταθερές γωνίες. Οπωσδήποτε, να αποφεύγεις την άσχημη θέση της Σελήνης και αν αυτή είναι σε ωφέλιμη μοίρα, είναι το πιο καλό.

  Ενδεικτικά, τα θυμιάματα των πλανητών στην Αραβική Μαγεία είναι:
  Ήλιος σαντρούς, μίσκ, καφούρ
  Σελήνη λιμπάν, λιμπάν δέκερ
  Άρης σάνταλ κίτρινο, λιμπάν δέκερ
  Ερμήςμάκαλ άζρακ, λιμπάν δέκερ
  Δίαςσάνταλ κίτρινο, αούντ κάμαρι, άνμπαρ
  Αφροδίτη τζάουι, αούντ, μουστάκα
  Κρόνος μία σάιλα, λάδαν
  Για εργασίες εμπιστοσύνης, αγάπης και στοργής είναι τα θυμιάματα νάντ, ζαφράν, καφούρ, ρουάντα, μουστάκα. Οι εργασίες αυτές ανήκουν στην επιρροή του Δία.

  Οδηγίες για το γράψιμο των τάλισμαν και όλων των φυλαχτών

  Όταν γράφεις ένα φυλακτό, πρέπει να γνωρίζεις πως είναι αναγκαίο πρώτα από όλα, να σεβαστείς τους όρους και τους κανόνες, οι οποίοι δεσπόζουν στις εργασίες. Αυτό είναι ένα από τα καθήκοντά σου και αυτό γίνεται για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή, η επιτυχία στην εργασία και η ολοκλήρωση των στόχων. Ως εκ τούτου, συνοπτικά οι κανόνες είναι:
  Πρώτο: απομακρύνσου από το μέρος που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, μέχρι την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Δεύτερο: καθαρότητα. Να είσαι καθαρός στην ψυχή, στο σώμα, στα ρούχα. Επίσης, το μέρος που θα πραγματοποιηθεί η εργασία, να είναι καθαρό. Τρίτο: να τιμάς τις παρατηρήσεις της αστρονομίας και τις καλότυχες ενώσεις των πλανητών, γιατί από τις περιόδους τους είναι η επιτυχία ή η αποτυχία των εργασιών. Τέταρτο: πάρε την φύση του αιτούντα ή του ποθούμενου, στην κύρια ιδιότητα της εκτίμησης. Αν υπάρχει στον αιτούντα, φύση πύρινη, εργάσου αναφορικά με αυτήν, δηλαδή με πύρινα. Για παράδειγμα, να είσαι κοντά στην φωτιά ή να καις κάτι. Αν η φύση είναι αέρας, εργάσου ειδικά με τον αέρα. Για παράδειγμα, να κρεμάσεις το φυλακτό ή το παράγωγο της εργασίας, στον άνω βραχίονα ή σε πουλί ή μόνο του στον αέρα. Αν η φύση είναι γήινη, εργάσου σε εξάρτηση με τη γη. Δηλαδή, φρόντισε η εργασία να θαφτεί κοντά στο σπίτι ή στο μέρος που παρουσιάζεται ο ποθούμενος. Αν η φύση είναι υδάτινη εργάσου ειδικά με το νερό. Δηλαδή να ξεβάψεις την εργασία με νερό ή να δώσεις να πιεί ή να πιτσιλίσεις κοντά στην πόρτα του ή να τοποθετήσεις την εργασία σε τρεχούμενο νερό. Πέμπτο: καθόρισε το μέρος της εργασίας και βάλε τους όρους, όπως αναφέραμε πριν, να είναι καθαρό και μακριά από ανθρώπους, τουλάχιστον ένα δωμάτιο απόσταση. Το καλύτερο είναι να έχει χωμάτινο δάπεδο και επιπρόσθετα πρόσεχε πολύ να μην υπάρχουν ζωύφια ή ότι άλλο ζωικό, έστω και ταριχευμενο. Να μην έχεις εμμηνόρροια ή ακαθαρσίες από σεξουαλική επαφή. Έκτο: η στάση του σώματος, όπως λένε οι Γνώστες, είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται σωστά. Να κάθεσαι με κατεύθυνση προς το σημείο του ορίζοντα που αφορά το θέμα σου. Αν κοιτάς προς την Κίμπλα, είναι μεγάλη ευλογία για σένα. Έβδομο: το θυμίαμα να είναι κατάλληλο για την εργασία. Εφόσον υπάρχει ανάγκη για ειδικό θυμίαμα, πρέπει να βάλεις αυτό. Αν δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, τότε γνώριζε πως διαλέγεις τα θυμιάματα της μέρας ή χρησιμοποίησε το θυμίαμα που προκύπτει από τη φύση του αιτούντα ή του ποθούμενου. Όγδοο: μετά το τέλος του γραψίματος, πρέπει να περιστρέψεις την εργασία σε σαμπία (ειδικό πλέγμα κλαδιών) από ροδιά, που είναι φτιαγμένη από τρία κλαδάκια πικρής ή γλυκιάς ροδιάς. Προτίμησε να κάνεις δύο, ένα με την πικρή ροδιά και ένα με την γλυκιά ροδιά. Λέγεται πως ένας Άγιος, που δεν είχε ροδιά, χρησιμοποίησε κλαδάκια ελιάς. Ακούγεται ακόμα ότι υπάρχει χρήση από κλαδάκια αμυγδαλιάς. Μετά κρέμασε την εργασία στην Σαμπία, θύμιασέ τη και πες την κατάλληλη επωδή μέχρι να περιστραφεί. Έτσι γνωρίζεις πως η εργασία σου πέτυχε. Ένατο: η αστρολογία είναι χρήσιμη στην αναζήτηση των άστρων. Αν και το σύνολο των ερευνητών της μαγείας, δεν καταλαβαίνει το νόημά της σε σχέση με τα φυλακτά. Πρέπει πάντα, να τοποθετείς την εργασία σύμφωνα με τους κανόνες των Αστέρων και των Πλανητών. Μερικοί λένε, πως πρέπει να μπαίνει η εργασία αφού τελειώσει, κάτω από τα αστέρια, τόση ώρα, όσο διαρκεί η χρονική περίοδος της νύχτας, δηλαδή, από τη δύση του Ήλιου ως την ανατολή. Υπάρχουν ωστόσο, πολλές ώρες ικανές για κάθε εργασία.
  Ξεκίνησε με μια προσευχή που θα την πεις δύο φορές.

  Από την φημισμένη Μπαρχατέια

  Για προστασία από κάθε κακό και αναποδιά, πες κάθε μέρα για όσο διάστημα θέλεις, 70 φορές το όνομα "Χουτίριν" (خوطيرٍ)
  Για καθάρισμα χώρου ή ατόμου από εμφανή μεταφυσική ενέργεια σε θέματα υγείας. Βάλε θυμίαμα από μία σάιλα, λιμπάν, τζάουι και άνμπαρ και πες κάθε μέρα για 20 μέρες, 20 φορές το όνομα "Καλναχουντίν" (قلنهودٍ)     
  Για οικονομικά προβλήματα και άνοδο, πες 100 φορές για διάστημα 40 ημερών, τα δύο ονόματα "Μπαρχατίχιν Καρίριν" (برهتيةٍ كريرٍ)
  Για άνοδο οικονομικών, πες κάθε μέρα για 70 μέρες, το όνομα "Τατλίχιν" (تتليةٍ)
  Για να καλυτερέψει μια επαγγελματική πτώση, πες κάθε μέρα για όσο διάστημα θέλεις, 696 φορές, τα δύο ονόματα "Τουράνιν Καρίριν" (طورانٍ كريرٍ)
  Για να προσελκύσεις τύχη και για να σε αγαπά ο κόσμος, πες κάθε μέρα για όσο διάστημα θέλεις, 50 φορές το όνομα "Μαζτζαλίν" (مزجلٍ)

  Για να λύσεις δέσιμο από γυναίκα

  Γράψε το φυλακτό και τοποθέτησέ το ψηλά στο δεξιό μπράτσο. Την ώρα που γράφεις να υπάρχει καπνός από λιβάνι αρσενικό.

  تهش كهل كهل  مرشى مرشى شروش هقش هقش مواشى انحلت عقدة (τάδε κόρη τάδε)  بحق هذه الأسماء و لاحول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم

  Για να λύσεις ερωτικό δέσιμο σε ένα ζευγάρι

  Γράψε σε 7 αυγά. Δώσε να φάει τρία ο άνδρας και τρία η γυναίκα και ένα δώσε σε ένα μαύρο σκυλί. Αυτά γράφεις στα αυγά:.

  ططهطيل مهطهطيل طهطهطيل فهطهطيل فهطهطيل جهطهطيل لجهطهطيل  ل ق ف ن ج ل حلوا ذكر (τάδε γιος τάδε) عن فرج (τάδε κόρη τάδε) الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة

  Για να δέσεις τις κακές γλώσσες και για να μην σε ματιάζουν.

  Γράψε με μισκ και ζαφράν και κράτα μαζί σου. Στο σημείο ----- γράψε το όνομα.

   بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله صددت أفواه الجن والإنسوالشياطين والسحرة والابالسة من الجن والانس والشياطين والسلاطين ومن يلوذبهم بالله العزيز الاعز وبالله الكبير الاكبر بسم الله الظاهر الباطنالمكنون المخزون الذي اقام به السماوات والارض ثم استوى على العرش بسمالله الرحمن الرحيم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون قال اخسئوافيها ولا تكلمون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً وخشعتالاصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفياذانهم وقراً واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفوراً واذاقرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا وجعلنامن بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اليوم نختم علىافواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ؛ لو انفقت ما فيالارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم وصلىالله على محمد واله الطاهرين .بسم الله الرحمن الرحيم خْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ صُمٌّ بُكْمٌعُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ لَّايَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًاأَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَوَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللهم إني اسلك بحقسوسم حوسم دوسم براسم طراسم كرادسم وبحق حسنك ونور وجهك وبساط رحمتكوالسبعة والثمانين و أسرارها المتصلة منك وبسمك المكنون وبطاه برطاه وبكاهبركاه وبما عقدت به السباع عن نبي الله دانيال عليه السلام والنبي الياسثلاث سنين وستة اشهر وبما عقدت به المطر فلم ينزل من السماء علي الأرضأسألك اللهم أن تعقد عن ----- السنة الخلق والبشر من كل أنثي وذكر لا يتكلمون إلا بخير أو يصمتون وبحقسلسال2 رؤسهم كالجبال و ألسنتهم كالبرادع صفا صفصفا وله بدع اللهم أنت سددتفم السماء بالكواكب وسددت فم الكواكب بالشهب وسددت فم الشهم بالسهل وسددتفم السهل بالوعر وسددت فم الوعر بالجبل وسددت فم الجبل بالأرض وسددت فمالأرض بالموتى وسددت فم ألموتي بالريح وسددت فم الريح بالقدرة وسددت فمالقدرة بالعظمة وسددت فم العظمة بالجبروت أسألك أن تسد أفواه الخلق والبشرمن كل أنثي وذكر عن ----- فلا يتكلمون إلا بخير أو يصمتون اسكتوا اسكتوا اسكتوا يا كافة الخلقبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  Αυτό το φυλακτό που ακολουθεί, είναι πολύ δυνατό και γνωστό.

  Το κρατάς μαζί σου για να έχεις πάντα νίκη σε όλα τα θέματα της ζωής σου.

  بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم بسطوة جبروت قهرك , وبسرعة اغاثة نصرك , وبغيرتك لانتهاك حرماتك , وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا جباريا قهار يا شديد البطش يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والاكاسرة ان تجعل كيد اليهود والكفار في نحرهم ومكرهم عائدا اليهم وحفرتهم التي حفروها واقعين فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا رب مساقا اليها ومصادا فيها واسيرا لديها اللهم بحق كهيعص كهيعص كهيعص اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اقلل عددهم اللهم افل حدهم اللهم قلل نجدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب الأليم اليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الامهال وغل ايديهم الى اعناقهم واربق على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته اعدائك انتصارا لانبيائك ورسلك واوليائك اللهم انتصر لنا لاحبابك انتصارك لاحبابك على اعدائك واوليائك اللهم انتصر لنا لاحبابك انتصارك لاحبابك على اعدائك واوليائك اللهم انتصر لنا لاحبابك انتصارك لاحبابك على اعدائك اللهم لاتمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حم حم حم حم حم حم حم حم الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حمعسق حمايتنا مما نخاف , اللهم بحق طه وقاف وسورة الاحقاف بلطفك يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف اللهم قنا شر الاسوى ولا تجعلنا محلا للبلوىاللهم اعطنا امل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يامن هو يا من بفضله لفضله نسال نسالك اللهم العجل العجل الهي الاجابة الاجابة يا من اجاب نوحا في قومه ويا من نصرابراهيم على اعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف الضر عن ايوب ويا من اجاب دعوة زكريا بن متى نسالك باسرار اصحاب هذه الدعوات المستجابات ان تتقبل منا ما به دعوناك وان تعطينا ما به سالناك انجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين النصر والظفر والفتح المبين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آمين يا رب العالمين

   Για να έχεις την αγάπη και συμπάθεια αυτών που έχουν υψηλή θέση και σπουδαία εργασία.

  Γράψε την πρώτη αστρολογική ώρα της Πέμπτης σε γέμιση Σελήνης. Κρέμασέ το πάνω σου και θα σέβονται, δεν θα σε αγνοούν και θα σε συμπαθούν.

  بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و ه ح ا 

   Φυλακτό μεγάλο για να είσαι αγαπητός και να σε εκτιμούν

  Γράψε και κουβάλα μαζί σου

  بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احتجبت بنور وجه الله الكريم الكامل و تحصنت بحصن الله القوي الشامل ورميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل اللهم يا غالب على أمره ويا قاهر فوق خلقه ويا حائل بين المرء وقلبه حل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لي به من شر جميع خلقك وكف عني ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واجعل بيني وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك فإنك حي قادر اللهم واغش عني أبصار الناظرين حتى أرد الموارد وأغش أبصار الظلمة بنور  يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار   بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص   بسم الله الرحمن الرحيم حمعسق   كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح  هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم   يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع   علمت نفس ما أحضرت * فلا أقسم بالخنس*الجوار الكنس* والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس   ص* والقرآن ذي الذكر*بل الذين كفروا في عزة وشقاق  شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وكلت الألسن وعميت الأبصار اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وخاتم سليمان بن داود عليه السلام بين أكتافهم سبحان القاهر الكافي  فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم * صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة  كهيعص اكفنا حمعسق احمنا وارحمنا هو الله القاهر القادر الكافي  وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون    أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون  ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

   Τα θεϊκά ονόματα (Από τη μαγεία του Μωυσή)

  Αν γράψεις την Κυριακή με μίσκ και ζαφράν και κρέμασέ το πάνω σου, θα έχεις την καλύτερη συμπεριφορά από ανωτέρους σου. Και αν το γράψεις Δευτέρα και το βάλεις στο βραχίονα και ταξιδέψεις, θα έχεις καλό ταξίδι. Και αν το γράψεις Τρίτη, την πρώτη αστρολογική ώρα, δηλαδή ώρα Άρη, κάθε σου ανάγκη ικανοποιείται. Και αν το γράψεις Τετάρτη και το κρεμάσεις πάνω σε άτομο που ζει πολύ περιορισμένη ζωή, σαν φυλακισμένος, αποδεσμεύεται από αυτόν τον τρόπο ζωής. Και αν το γράψεις Πέμπτη, είναι το καλύτερο για τους εχθρούς και τις δικαστικές υποθέσεις σου. Και αν το γράψεις μέρα Παρασκευή τελειώνει η ατυχία σου. Ακόμα, αν έχεις μαγαζί, θα δεις γρήγορη ανάπτυξη και πωλήσεις στα εμπορεύματά σου. Και αν το γράψεις Σάββατο και το κρεμάσεις σε στείρα γυναίκα, μένει έγκυος. Και αν υπάρχει ένα αγοράκι που κλαίει πολύ, γράψε το σε κούπα, βάλε νερό για να ξεβάψει και δώσε να πιει το νερό. Αυτό επαναφέρει την ηρεμία του.
  Να είσαι απόλυτα καθαρός όταν το γράφεις. Αυτό γράφεις:

  ظمه ااا ط اااء ٨ اا م ااا م داد اااا حءطه اا طا ااا ٤٤ اا ه اا مسطحه محر م م م م م ط ااا ع ط اااا محر اااا ح ط اا ٩٩ اااا ط اااا بح ا ه ح ا ء اااا

   Για να ικανοποιηθεί κάτι που θέλεις από κάποιον.

  Γράψε σε ώρα Αφροδίτης:

  قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

  Κέρωσέ το και πες από πάνω του 3 φορές:

  وأنت متوجه للقبلة وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي يا فلان ابن فلانة بأذن الرحمن الرحيم

   Για να γίνει αυτό που ζητάς.

  Πες τα λόγια μία φορά πάνω σε ποτήρι με νερό και δώσε το νερό να το πιει

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ أقسمت عليكم يا خدام هذه السورة الشريفة بالسر الذى سخركم الله من أجله بأن تيسروا أمري وتقضوا حاجتي من فلان بن فلانة الساعة الساعة العجل العجل

  Χιτζάμπ για κύρος και ανεπιφύλακτη αποδοχή.

  Για αγάπη και γάμο και πολλά άλλα μεγάλα οφέλη. Γράψε το καταλλήλως και βάλε το σε δερμάτινη ή λινή θήκη. Το κρατάς μαζί σου.:

  بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك يا الله يا الله يارحمن يا رحيم يا حليم ياكريم يا قديم يا مديم يا عظيم يا الله يا خير مسؤول واكرم مامول يا من له الحمد والثناء وبيده الفقر و الغناء وله الاسماء الحسني لا مانع لمن اعطي ولا مضل لمن هدي يفعل في ملكه ما يشاء رب الارباب ومعتق الرقاب ذو القوة القاهرة و العظمة الباهرة مالك الدنيا و الاخره اسالك با حتياط قاف وبهول يوم المخاف بالزخرف بالطور بالرق المنشور بالبيت المعمور بالسقف المرفوع وبالبحر المسجور بضوء القمر بشعاع الشمس بضوء النهار بظلام الليل بدوي الماء بخيرات الا رض بحفيف الشجر بعلو السماء بهبوط الارض بجريان البحر بعجائب الدينا بنقخ الصور بلغات الطيور بنور الصباح بالخمسة الاشباح بمكنون سرك بوفاء عهدك بعلمك بالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها واليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بقرب الجنه ببعد النار وعدل الميزان بهدير الرعد بلمعات البرق برقدة اهل الكهف بفطرة الاسلام بزمزم و المقام والحج الى بيت الله الحرام بسر يوسف بطور سيناء بسورة يس بالانبياء و المرسلين بحلة ادم بتاج حواء بخلة ابراهيم بكبش اسماعيل بناقة صالح بعصا موسي بانجيل عيسي بزبور داود بفرقان محمد صلي الله عليه واله وسلم برفعة ادريس بدعوة جرجيس بسفينة نوح بسدرة المنتهي بجنة الماوي باللوح المحفوظ بما جري به القلم بنور الظلام والشهب والمرام بشهر عاشور بساعات الدهور بالفلك الذي يدور بالصدور وما حوت بالانفس الزكية وما عملت والاقلام وما دارت و النجوم وما سارت بحروف القران بسورة الدخان بعزائم الجان بملك سليمان بحكمة لقمان بعدل الميزان بسعير النيران بغرق الطوفان بتغلب الدول باختلاف الملل بقرب الاجل بصالح العمل بالدعاء اذا ارتفع والقضاء اذا نزل , اللهم صل علي محمد وال محمد واحفظ حامل كتابي هذا يا الله يا ودود يا من اسمه مفرود يا مجيب دعوة هود يا مؤنس المستو حشين في اللحود يا من اخرجنا من الرحم الي الوجود يا مضرم ذات الوقود يا من بقائه غير محدود يا مفدي الاطفال بالمهود يا صادق الوعد والوعود يا من تقدس باسمه الصخر الجلمود , يا الله , اللهم ابعد عن حامل كتابي هذا شر الجن والانس وشدته و الموت وقضبته والاخرة ودرجته والقبر وظلمته والتراب وديته والدود وهويته ومنكر ونكير ومحاسبته و الجان ودوسته والسيف وخرقته والرمح وطعنته والخنجر ودكته والقوس ورميته والسهم وضبيته والسكين وسنته والسبع وعضته والكلب ونبحته والذئب وهدرته والحرامي وسطوته والحيه و لسعتها والعقرب ولدغته والتابعه واذيتها والولد وفقدته اعذ حامل كتابي هذا من شر الريب والمنون ولحظات العيون في كل حركة وسكون , اللهم صل علي محمد وال محمد واحفظ حامل كتابي هذا من شر كل جني وجنية وغول و غولية ومارد وماردية وابليس وابليسة ومسلم ومسلمة ومن يفرق بين الزوج و الزوجة والولد وابيه والابنة وأمها والأخت وأختها اللهم اصرف عن حامل كتابي هذا شر البلى والبلية والسيوف الهندية والرماح الخطية والقسي المحنية والسهام المرمية والحربات الجلمودية والساعات الردية , اللهم ادفع عن حامل كتابي هذا كل ردية واعذه من شر رصد طاغ ونمرود واعذ حامل كتابي هذا من شر الجنون والتحريك والدوي واعذه من شر ابليس الغوي واشياعه واتباعه واولاده واعوانه وخدامه من الخواصة والقمرية والمسترقه السمع للملل , واعذه بقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس , اللهم اني اسالك بحرمة الايات الكريمه العظيمه ان تحفظ حامل كتابي هذا من شر كل ذي شر اللهم احفظه في كل بر وبحر واعذه بالاسم الذي نزل به جبرائيل علي نبينا سليمان بن داود و محمد صلي الله عليه وسلم واعذه بالاسم الذي فلق به البحر لموسي بن عمران وبالاسم الذي انار به الشمس و القمر وبالاسم الذي تكلم به عيسي ابن مريم في المهد صبيا واحيا به الموتى وابرا به الاكمه والابرص وبالاسم الذي نجا به ابراهيم من نار النمرود وذل به ابليس اللعين واعذه بالاسم الذي ايد الله به علي بن ابي طالب في قتله الكفار واعذه بما كتب علي خاتم سليمان بن داود واعذه بكل اسم سمي الله به نفسه واخص به انبيائه ورسله وملائكته اللهم اني اسالك ان تجعل لحامل هذي الاحرف كرامة جبرائيل ومهابة اسرافيل وقبول محمد صلي الله عليه و سلم اللهم اجعل لحامل هذا الحرز هيبه وقبول وبيده سيف النصر مسلول واذلل له البشر من كل انثى وذكر وكبير وصغير وغني و فقير وسلطان وامير ومشير وصاحب ووزير باذن الملك القدير ذلل الخلق و البشر من امه ربيعه ومضر كما ذللت الارض للانسان والطريق للحصان و الميت للاكفان ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين كذلك اللهم اطع لحامل كتابي هذا جميع الخلق البشر من كل انثى وذكر من امة ربيعة ومضر, الهم الف بين حامل كتابي هذا وبين بني ادم وبنات حواء كما الفت بين الشمس والنار الهم الف بين حامل كتابي هذا وبين قلوب عبادك الصالحين على صحبة هذا الحرز المبارك واصرف عنه كل فاجر و فاجرة وساحر و ساحرة وكل خائن و خائنه واعذ حامل كتابي هذا من شر كل انواع البلاء العظيم اللهم اني اسالك يا رافع السماء بغير عمد وباسط الارضين على ماء جمد واكمات الجبال الراسيات بالوتد وانزلت ماء المعصرات يا من لا تشبه عليه اللغات ويا من لا تخفي عليه الاصوات يارب الملائكه الروحانيه يا خالق الخلق والايات يا متكلم بلا لسان يا سامع بلا اذان يا من لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء اللهم اني اسالك ان تحفظ حامل كتابي هذا من كل شر بحق محمد صلي الله عليه وعلى اله وسلم وعلي وفاطمة وخديجة الكبرى والحسن الزكي والحسين الشهيد وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وأبو صالح المهدي صلوات الله عليهم أجمعين وأعيذ حامل هذا الكتاب بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أله وسلم تسليماً كثيرا الحَمْدُ لِلّهِ الّذي لا يَنْسى مَن ذَكَرَهُ ولا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَالحَمْدُ لِلّهِ الّذي مَنْ تَوَكَّل عَلَيْه كَفَاهُ والحمْْدُ لِلّهِ الّذي لا تُـحْصى نَعْمَاؤُهُ وَالحَمْدُ لِلّه الّذي يَجْزي بالإحْسانِ إحْسَاناً وَبِالسـَّـيَئاتِ غُفْراناً وَبالصَبْرِ نَجَاةً وَالحَمْدُ للَه الّذي هُوَ رَجَاؤُنَا حينَ يَنْـقَطِعُ الأَمَلُ مِنـَّا وَالحَمْدُ للَه الّذي لَمْ يَتَّـخِذّ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذٌّلَ وكَبَرْهُ تَكْبيراً اللَهُ أَكْبَرُ كَبيراً وَالحَمْدُ للّهِ كَثيراً وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَاصِيلاً وَلا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلاَ بِاللّهِ العَلِيَ العَظيمِ آمَنْتُ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُ بِالجبْتِ والطـَاغوتِ وَتَوَكَـلْتُ عَلَى الحَيَ الّذي لا يَموتُ وَمَنْ يَتَـوكَلْ عَلَى اللّه فهُوَ حَسْـبُهُ إنَ اللّهَ بَالغُ أمُرِهِ قـَد جَعَلَ اللّهُ لِكُـلَ شَيْءٍ قَدْراً سَيَجْعَلُ اللّهُ بّعْدَ عُسْرٍِ يُسْراً وَتَحَصـَنْتُ بِشَهَادَةِ أنْ لا إَلَهَ إلا اللّهُ مُحَمّدٌ رَسولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلـّمَ أُعِـيذُ نَفَْسي بِالّذي خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاواتِ العُلَى الرّحْمنِ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَما تَحْتَ الثـَّرَى وَإنْ تَجْهَرْ بِالقَوْلِ فَإنَّهُ يَعْلَمُ السَرَّ وَاَخْفَى ، اللَهُ لا إلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنَى مِنْ سِحْرِ كُلّ سَاحِرٍ وَمَكْرِ كُلَ مَاكِرٍ وَمِنْ شَرّ كُلّ مُتَكَبـّرٍ فَاجِرٍ وِأُعِيذُ حَامِلَها مِنْ شَرّ الأشْرارِ وَكَيْدِ الفُجّـارِ وَمَا اخْتَـلَفَ عَليْهِ اللّـيْلُ وَالنّـهَارُ بِقُـلْ هُوَ اللّهُ أحَدُ الوَاحِدُ القَهّـارُ وأُعيذُ بالإسْمِ المَخْزونِ المَكْنونِ الّذي تُحِبَُـهُ وَتَخْتَارُهُ وَتَرْضى عَـمّنْ دَعَاكَ بِهِ وبِالإسْمِ الّذي تُـؤتي بِهِ المُـلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَِعُ المُـلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إنـَـك عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرُ تـُولِجُ اللّـيْلَ في النّهَارِ وَتـُولِجُ النّهارَ في اللـّيْلِ وَتـُخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيـّـتِ وتـُخْرِجُ المَيـّـتَ مِنَ الحَيّ وَتَرْزُقٌ مَنْ تَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ وصَلَى اللَهُ عَلَى سَيـّدِنَا مُحَمّدٍ وآلِهِ وَسَلـّمَ اُعِيذُ نََفْسي بِاللّهِ الّذي لا إلَهَ إلا هُوَ الحَيُّ القَيـُّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا في السّمَاواتِ وَمَا في الأرْضِ مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطـُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاواتِ وَالأرْضَ وَلا يَؤودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظيمُ ، آمَنَ الّرسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالمُؤْمِنُـونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكتـُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفرّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ المَصيرُ لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَها لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤاخِذْنَا إنْ نَسَيْنَا أوْ أخْطَأنَا رَبّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تـُحَمّـلْـنَا مأ لا طَاقَةَ لَنـَا بِهِ واعْـفُ عَـنـّا واغْـفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ أُعِيذُ نَفْسي بِالّذي قَالَ لِلسّمَاواتِ والأرْضِ ائـتِيَا طَوْعاً أوْ كَرْهاً قَالَتَا أتَيْنـَا طَائِعِينَ ، وَأعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ كُلّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَشَيْطَانٍ مَريدٍ وَجِنّيٍ شَديدٍ قَائِمٍ أوْ قَاعِدٍ في أكْلٍ أوْ شُرْبٍ أوْ نَوْمٍ أو اغْـتِسَالٍ كُـلّمَا سَمِعُوا بِذِكْرِ آيَاتِ اللّهِ تَوَلّوا عَلَى أعْقَابِهِمْ هَرَباً ، أفَحَسِبْـتُمْ أنّما خَلَـقـْـنَاكُمْ عَبَثاً وَأنّكُمْ إلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ، وَأعِيذُ حَامِلَ كِتَابي هَذا بالأسْماءِ الثـّمَانِيَةِ المَكْتوبَةِ في قَلْبِ الشـّمْسِ وَبِالإسْمِ الّذي أضَاءَ بِِهِ القَمَرُ وَبِالإسْمِ الّذي كُتِبَ عَلَى وَرَقِ الزّيْتُونِ وَأُلْقِيَ في النـّأرِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ ، قـُلْ كُونُوا حِجَارَةً أوْ حَديداً أوْ خَلْقاً مِمـّا يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقولُونَ مَنْ يُعيدُنَا قـُلِ الّذي فَطَرَكُمْ أوّلَ مَرّةٍ وَصَلـَّى اللّهُ عَلَى سَيـّدِنَا مُحَمـّـدٍ وَآلِهِ وِسَلـّمَ

   

 • Επιλογές

  Τα Μαγικά Τετράγωνα είναι κατ' ουσίαν, γεωμετρικές συμφωνίες.
  Από τους παλιούς χρόνους όλα τα φυλακτά, μαζί με αυτά των αριθμητικών συμφωνιών (Ουαφίκ) διαιρούνται σε διάφορα είδη. Τα είδη αυτά έχουν σχέση με τα στοιχεία που διαμορφώνονται και τα θέματα που επηρεάζουν.  Τα φυλακτά έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης όλων των λαών. Με αυτά ασχολήθηκαν οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Πέρσες, οι Κινέζοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Χριστιανοί, οι Μουσουλμάνοι, αλλά και οι Προϊσλαμικοί λαοί. Ειδικά οι τελευταίοι, φαίνεται πως πίστευαν πολύ σε αυτά. Εν γένει όμως, υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες που αναφέρονται στα φυλακτά ή ερεύνησαν και ανάπτυξαν μεγάλα τμήματα της θεωρίας τους. Όπως ο Αριστοτέλης, ο Ίμπν Σίνα, ο Γκαζάλι και άλλοι. Σε πολλούς από αυτούς, οφείλεται η έναρξη μεγάλων επιστημονικών περιόδων, γνώσης, φιλοσοφίας, ιατρικής κλπ.

  Τα φυλακτά που έχουν καθορισμένες αριθμητικές συμφωνίες, είναι:
  Το τρίγωνο που χρησιμοποιείται για θεραπεία ασθενειών και από τα επακόλουθά τους, αλλά και για προστασία και απόκτηση των κατάλληλων μέσων για περιουσία και συντήρησης.
  Το τετράγωνο που είναι το καλύτερο για αγάπη, για προστασία και για θεραπεία. Είναι επίσης για απόκτηση περιουσίας, για ευλογία, για υπεροχή, για ευφυΐα και για να κάνει κάποιος παιδί.
  Το πεντάγωνο που χρησιμεύει για καλές εργασίες αλλά και για επιθέσεις, για χωρισμούς, για μίσος και αντιπάθεια, για ανατροπή και ματαίωση εργασίας αντιπάλων και εχθρών.
  Το εξάγωνο που είναι κατάλληλο για δόξα, για ασφάλεια, για προστασία, για ενδυνάμωση, για θεραπεία, για καλή τύχη και ευλογία.
  Το επτάγωνο που συνήθως, χρησιμοποιείται για αποτροπή μαύρης μαγείας και ασφάλεια από αυτήν, αλλά και για κάθε ζημιά. Ακόμα για της γνώσης και τόνωση της εξυπνάδα.
  Το οκτάγωνο που είναι για ωφέλιμες ή κακές ή διαβολικές εργασίες, αλλά και για άμυνα, για προστασία στις συνδέσεις και τους δεσμούς.
  Το εννεάγωνο που είναι πανίσχυρο για διάλυση διλλημάτων και προβλημάτων θλίψης, αποθάρρυνσης και ψυχικής οδύνης. Είναι για την αγάπη, για συμμετοχή σε εταιρείες και συνεταιρισμούς, για περιουσία, για δόξα και τιμές, για θεραπεία από ασθένειες και προστασία από αυτές. Είναι για την κατάργηση της μαγείας και ότι ακολουθεί αυτήν.
  Το δεκάγωνο είναι για ικανοποίηση των αναγκών στις δυσκολίες και για μεγαλοπρεπή δόξα και κοινωνική θέση.


  Θεωρείται πως ο χρόνος των συμφωνιών, είναι: Το Σάββατο: από την ανατολή του Ήλιου μέχρι το απόγευμα. Την Κυριακή: από το πρωί ως το μεσημέρι, μετά από το απόγευμα ως την δύση. Την Δευτέρα: από το χάραμα ως την ανατολή του Ήλιου, μετά από το μεσημέρι ως το απόγευμα. Την Τρίτη: από το πρωί ως το μεσημέρι, μετά από το απόγευμα ως το σούρουπο. Την Τετάρτη: από το πρωί ως το σούρουπο. Την Πέμπτη: από το χάραμα ως το σούρουπο. Την Παρασκευή: από το χάραμα ως το σούρουπο.

  Εδώ, θα παρουσιάσω διάφορα φυλακτά που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές.

   Συμφωνία Τριγώνου
   
  Ξεκινάμε, με μια σφραγίδα που βοηθά στο να σε υπακούουν οι άλλοι γύρω σου.
   Αυτή η σφραγίδα είναι χρήσιμη σε άτομα που έχουν καθημερινή επαφή με άλλους, όπως υπαλλήλους, συνεργάτες και εν γένει ομάδες ανθρώπων. Λένε, λοιπόν, οι γραφές πως αν την γράψεις σε δέρμα γαζέλας με μελάνι Ρούχι και την κρεμάσεις στο δεξιό βραχίονα κατά την ώρα της εργασίας, όλοι γύρω θα σε υπακούουν.
   Αυτή είναι η μορφή της σφραγίδας που ανήκει στο τρίγωνο:

  ٦٦١

  ٦٦٦

  ٦٥٩

  ٦٦٠

  ٦٦٢

  ٦٦٤

  ٦٦٥

  ٦٥٨

  ٦٦٣

   Ένα ακόμα φυλακτό της ίδιας ομάδας.

  Για προσέλκυση πελατών
  Γράψε σε χαρτί και κρέμασε το μέσα στο μέρος ή το κατάστημα. Γύρω γράψε τα λόγια, αρχίζοντας από πάνω δεξιά και γράφοντας από δεξιά προς τα αριστερά.

  ١٠٦

  فيكون

  ۱٦٦

  ٨٢

  ۹۴

  ۱۱۸

  ١۴۲

  ۱۵۴

  كن

  ۷۰

  ۱۳۰

  اللهم  بحق ما في هذا الخاتم من اسمك الأعظم إن تجلب أولاد آدم و بنات حواء  إلى من علقت عليه هذه الأسماء و الآيات الشريفة انك على كل شيء قدير و  صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم

   Συμφωνία Τετραγώνου  
  Η σφραγίδα που ακολουθεί, ανήκει στο τετράγωνο και βοηθά στο να ικανοποιείται κάθε ανάγκη και στόχος. Γράφεις τη σφραγίδα και γύρω της το κείμενο που ακολουθεί, αρχίζοντας από την επάνω δεξιά γωνία και με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά. Την γράφεις Πέμπτη πρωί με μελάνι Ρούχι. Μετά την θυμιάζεις με άνμπαρ. Την τυλίγεις πολύ καλά, (όχι με νάυλον) ώστε να μην μπορεί να βραχεί και την κάνεις φυλακτό. Την φοράς στο δεξιό χέρι σου. 

  ٥٦٠٤ ٥٦٠٧ ٥٦١٠ ٥٥٩٧
  ٥٦٠٩ ٥٥٩٨ ٥٦٠٣ ٥٦٠٨
  ٥٦٩٩ ٥٦١٢ ٥٥٠٥ ٥٦٠٢
  ٥٦٠٦ ٥٦٠١ ٥٦٠٠ ٥٦١١

  Το κείμενο είναι:

  بسم الله الرحمن الرحيم اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْوَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

   Συμφωνία Πενταγώνου
  Ακολουθεί μια από τις χρήσεις του πενταγώνου. Γράψε τη σφραγίδα όταν η Αφροδίτη είναι στην τιμή της ή στην έξαρσή της στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτό θα σου φέρει θετική και μεγάλη επίδραση στην αγάπη, τη συμπάθεια, τη στοργή και τη φιλία. Και αν επιθυμείς να δημιουργήσεις ειρήνη μεταξύ των συζύγων, τους δίνεις τη σφραγίδα, να την κρατούν σαν φυλακτό. Αυτό θα επιδράσει στην αγάπη τους.
  Ακόμα, αν την ζωγραφίσεις και τη μεταφέρεις μαζί σου, όταν ο Άρης είναι στο Σκορπιό και η Σελήνη στον Καρκίνο, δεν σε νικούν και θα σε συντρίβουν οι άνθρωποι.
  Επίσης είναι ένα πολύ δυνατό φυλακτό για τους άνδρες που έχουν αποτυχία στην συναισθηματική ζωή τους. Αν την γράψει κάποιος με μελάνι Ρούχι και τη μεταφέρει μαζί του, θα έχει μεγάλα αποτελέσματα και επιδράσεις, όταν αναζητά μια ιδανική γυναίκα, για αυτόν.

  ٢٠

  ٢

  ٣

  ١٨

  ٢٢

  ١

  ١٦

  ٩

  ١٤

  ٢٥

  ٢١

  ١١

  ١٣

  ١٥

  ٥

  ١٩

  ١٢

  ١٧

  ١٠

  ٧

  ٤

  ٢٤

  ٢٣

  ٨

  ٦

  Ένα ακόμα φυλακτό της ίδιας ομάδας.
  Από τα μυστικά φωτεινά γράμματα كهيعص
  Χαράζεις τα γράμματα σε καθαρό ασήμι. Στην πρώτη όψη είναι τα γράμματα και στην δεύτερη οι αριθμοί τους. Η ώρα της εργασίας πρέπει να αρχίσει την στιγμή της ανατολής του Ταύρου και η Αφροδίτη να είναι στον Ταύρο ή στην τιμημένη θέση της στο 12ο ζώδιο. Το θυμίαμα είναι άνμπαρ και αούντ. Μετά κάλυψέ το με μετάξι λευκό και το κουβαλάς μαζί σου. Θα έχεις ευλογία, μεγάλες ωφέλειες και οι γλώσσες των ανθρώπων θα γίνουν ανίκανες να σε βλάψουν. Οι συμφωνίες του πενταγώνου στις πλευρές, είναι:

  Πρώτη όψη

  ك

  هـ

  ي

  ع

  ص

  ع

  ص

  هـ

  ي

  ك

  ي

  ك

  ص

  هـ

  ع

  هـ

  ع

  ك

  ص

  ي

  ص

  ي

  ع

  ك

  هـ

  Δεύτερη όψη

  ٢٠

  ٥

  ١٠

  ٧٠

  ٩٠

  ٧٠

  ٩٠

  ٥

  ١٠

  ٢٠

  ١٠

  ٢٠

  ٩٠

  ٥

  ٧٠

  ٥

  ٧٠

  ٢٠

  ٩٠

  ١٠

  ٩٠

  ١٠

  ٧٠

  ٢٠

  ٥

   Συμφωνία Δεκαγώνου
  Το δεκάγωνο των ιερών γραμμάτων,
  كهيعص-حمعسق, είναι για γάμο
  Γράψε το ουαφίκ που ακολουθεί και γύρω του το κείμενο, αρχίζοντας από την πάνω δεξιά γωνία και από δεξιά προς τα αριστερά. Κρέμασε στο κεφάλι ή στον βραχίονα. Την εργασία να την κάνεις σε κατάλληλο χρόνο που αφορά τον γάμο.

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ح

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  م

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  ع

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  س

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  ق

  ك

  هـ

  ى

  ع

  ص

  ح

  م

  ع

  س

  Κείμενο:

  إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ  

   

 • Εφαρμογές

  Λέγουν οι Άγιοι Σούφι:

  بدأت  ببسم الله روحي به امتدت  إلى كشف أسرار بباطنه  انطوت

   Μπαντάου Μπιμπίσμιλα Ρούχεϊ   Μπίχι  Ιμ-ταντάτ ίλα κασφ άσραρ μπιμπατένχι Ιν-τάουατ

   που σημαίνει: Το πνεύμα του ξεκίνησε με το Μπίσμιλλα και απλώθηκε για να ανακαλύψει τα μυστικά που είναι κρυμμένα μέσα στον κόσμο.
  Από τις πάρα πολλές ωφέλειές του, διάλεξα να παρουσιάσω τις πιο γνωστές και απλές.

   

  28 απλές ωφέλειες του Μπισμιλλάχιραχμάνιραχίμ

  το λες κάθε μέρα 30 φορές και αγαπιέσαι απ’ όλους τους ανθρώπους.
  το λες 18 φορές καθημερινά και γίνεσαι σοφός.
  το γράφεις πάνω σε περγαμηνή γαζέλας και το κρεμάς σε άρρωστο που έχει πρόβλημα στο νευρικό σύστημα, στις αρτηρίες.
  το προηγούμενο ποίημα έχει μέσα του τα θεϊκά μυστικά. Ανοίγει το 3ο μάτι. Το μελετάς συχνά.
  το γράφεις 100 φορές  بسم الله الرحمن الرحيم  και το κρατάς. Για προκοπή και σεβασμό. Ο Θεός σου παρέχει ότι έχεις ανάγκη και φαίνεσαι μεγάλος και τρανός.
  όποιος διαβάζει το μπίσμιλλα 786 φορές για 7 μέρες πριν την έναρξη της εργασίας, θα έχει επιτυχία.
  το λες 21 φορές πριν κοιμηθείς. Δίνει προστασία.
  το λες 50 φορές μπροστά σε τυραννικό άρχοντα ή κάθε εξουσία και υποκύπτει.
  το επίλυση μαγείας, πες το 487 φορές.
  786 φορές πάνω από ποτήρι με νερό. Γίνεται ερωτικό φίλτρο.
  το λες 786 φορές πάνω από ποτήρι με νερό και το πίνει για 7 μέρες ο τεμπέλης. Ενεργοποιείται.
  το λες μετά την πρωινή προσευχή 2500 φορές για 40 μέρες. Μαθαίνεις θεϊκά μυστικά και βλέπει η καρδιά σου τα δώρα του Θεού. Στον ύπνο βλέπεις οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο.
   γράφεις σε περγαμηνή γαζέλας με μελάνι Ρούχι, 121 φορές بسم الله الرحمن الرحيم     και καπνίζεις τζάουι, λιβάνι δέκερ και μία σάιλα. Το κρατάς πάνω σου. Είναι για χρήματα. Εξοφλούνται όλα τα χρέη.
  γράφεις 40 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   σε γυάλινη επιφάνεια και το σβήνεις με ζαμ-ζαμ ή αγιασμό ή καθαρό πηγαδίσιο νερό. Είναι για όλες τις ασθένειες. Ακόμα δίνει εύκολο τοκετό.
  γράφεις 35 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   σε χαρτί και το κρεμάς στο σπίτι για προστασία, στο μαγαζί για να φέρει πελάτες.
  γράφεις 110 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   και το κρεμά πάνω της, η γυναίκα που της πεθαίνουν τα παιδιά ή αποβάλλει.
  γράφεις 130 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   την 1η του μήνα Μουχάρεμ. Το κρατάς και είναι για την προστασία της οικογένειας, όσο ζει αυτός που το κρατά.
  γράφεις 101 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   σε χαρτί και το θάβεις στο κτήμα. Άριστη σοδειά.
  γράφεις 70 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   και το βάζεις στο σάβανο του πεθαμένου, για προστασία στην άλλη ζωή.
  χαράσσεις σε μόλυβδο بسم الله الرحمن الرحيم   και το βάζεις στο δίχτυ. Αυξάνει τη σοδειά των ψαριών.
  για πονοκέφαλο: γράψε 21 φορές το بسم الله الرحمن الرحيم και κρέμασέ το στο κεφάλι.
  για θεραπεία σε καθετί. Πάρε 3 χαρτιά, στο 1ο γράψε 33 φορές بسم الله الرحمن الرحيم    και βάλε το με νερό σε γυάλινο μπουκάλι πράσινο, στο 2ο γράψε 33 φορές بسم الله الرحمن الرحيم    και βάλε το σε γυάλινο μπουκάλι πράσινο και στο 3ο γράψε 34 φορές بسم الله الرحمن الرحيم   και βάλε το σε γυάλινο μπουκάλι πράσινο. Πίνεις το πρώτο για 3 μέρες πρωί, βράδυ. Το δεύτερο για 3 μέρες πρωί, βράδυ. Το τρίτο για 3 μέρες πρωί, βράδυ.
  το γράφεις γράμμα-γράμμα 121 φορές και έχεις ικανοποίηση αναγκών. Ρούχι και το λιβανίσεις μία σάιλα, τζάουι, λιβάνι δέκερ και το κρατάς, θα αποκτήσεις πολλά χρήματα.
  το γράφεις 50 φορές  بسم الله الرحمن الرحيم σε χαρτί, το μελετάς 150 φορές και το κουβαλάς. Εισέρχεσαι σε κυβερνήτες και αξιωματούχους και προστατεύεται σε ότι ζητήσεις.
  το λες 150 φορές και γνωρίζεις μυστικά του σύμπαντος και αποκτάς μεγάλη πνευματική δύναμη
  για εξυπνάδα: πες το 786 φορές σε νερό και πίνει από αυτό το νερό το άτομο που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο, την ώρα της ανατολής για 7 μέρες. Μαθαίνει ότι και αν ακούσει.
  πες το 21 φορές όταν πας για ύπνο, σε προστατεύει από διαβολικές επιρροές
  πες το 300 φορές την ώρα της ανατολής, όταν θέλεις να συναντήσεις κάποιον ανώτερο.

 • Η δύναμη της Αγίας Σούρα
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿2﴾ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿6﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿7﴾

   

   

  Η Φάτεχα σχετίζεται άμεσα και βαθιά με τους Επτά Κυρίους Βασιλείς, αυτούς που συνήθως οι άνθρωποι τους αποκαλούν Αρχαγγέλους. Όμως η σωστή έκφραση είναι Βασιλείς γιατί εξουσιάζουν και βασιλεύουν. Σχετίζεται λοιπόν η Φάτεχα με τον υπηρέτη της Άνω και Κάτω εξυπηρέτησης.
    Ο πρώτος Βασιλιάς Άγγελος της Γης, έχει το όνομα «المذهب - Αλμουδάχαμπ» που σημαίνει «ο πιστός, το δόγμα, η ιδεολογία» και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά Ρουκιαϊήλ «روقيائيل» και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα της: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
  Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί είναι το «فرد»-Φέρντουν που σημαίνει «ο μοναδικός, ο ένας, η ατομικότητα» και το γράμμα του είναι το الفاء - Φα. Το κάλεσμά του με τα Συριακά ονόματα είναι «ياه ياه» και η μέρα του είναι η Κυριακή, ο πλανήτης του ο Ήλιος, το ζώδιο ο Λέων, το όνομα της Σελήνης είναι το «لياخيم», το όνομα από τους Ταχατιήλ (الطهاطيل) είναι το للطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου, είναι το «ابجد», το μέταλλο είναι ο χρυσός και ο λίθος του είναι το ρουμπίνι.

   Ο δεύτερος γήινος Βασιλιάς είναι ο «أبا كعب مرة Άμπα Κάαμπ Μουράτ», που σημαίνει «ο πατέρας της δόξας του χρόνου» και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά «جبرائيل»-Τζιμπραϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: الرحمن الرحيم
  Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί του είναι το «جبار» - Τζαμπάρ που σημαίνει «μεγάλος σαν γίγαντας» και το γράμμα του είναι το الجيم - Τζιμ. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι «سام سام» και η μέρα του είναι η Δευτέρα, ο πλανήτης του η Σελήνη, το ζώδιο ο Καρκίνος, το όνομα της Σελήνης είναι το «ليالغو», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το مهطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «هوزح», το μέταλλο είναι το ασήμι και ο λίθος είναι ο ίασπις.

   

  Ο τρίτος γήινος Βασιλιάς είναι ο «ابا محرز الاحمر Άμπα Μαχρούζ αλάχμαρ» που σημαίνει «ο πατέρας προμηθευτής ο κόκκινος» και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά «سمسمائيل» - Σαμσμαϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: مالك يوم الدين
  Το όνομα του Θού που έρχεται μαζί του είναι το «شكور» - Σσουκούρ που σημαίνει «ο ευγνώμων, ο εκτιμημένος» και το γράμμα του είναι το الشين - Σιν. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι «دمليخ دمليخ» και η ημέρα του είναι η Τρίτη, ο πλανήτης είναι ο Άρης, το ζώδιο ο Σκορπιός, το όνομα της Σελήνης είναι το «ليافور», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το قهطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «طيكل», το μέταλλο είναι ο υδράργυρος και ο λίθος είναι ο κόκκινος αχάτης.
   
  Ο τέταρτος γήινος Βασιλιάς είναι ο ««برقان Μπορκάν» και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά «ميكائيل» - Μικαϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: اياك نعبد واياك نستعين
  Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί του είναι το ««ثابت»-Θάμπατ που σημαίνει «ο σταθερός» και το γράμμα του είναι το الثاء - Θα. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι «أهياش أهياش» και η ημέρα του είναι η Τετάρτη, ο πλανήτης είναι ο Ερμής, το ζώδιο οι Δίδυμοι, το όνομα της Σελήνης είναι το «لياروث», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το فهطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «منسع», το μέταλλο είναι ο κασσίτερος και ο λίθος είναι ο κρύσταλλος.

   Ο πέμπτος γήινος Βασιλιάς είναι ο « «شمهورش Σαμχούρς», ο οποίος δικάζει τα τζίνς, και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά ««صرفائيل» - Σραφιαϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: اهدنا الصراط المستقيم
  Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί του είναι το «ظهير» - Δαχίρ που σημαίνει «ο βοηθός» και το γράμμα του είναι το الظاء - Δα. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι «دردميش دردميش» και η ημέρα του είναι η Πέμπτη, ο πλανήτης είναι ο Δίας, το ζώδιο ο Τοξότης, το όνομα της Σελήνης είναι το «لياروغ», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το نهطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «فصقر>», το μέταλλο είναι ο χαλκός και στο υλικό βασίλειο είναι το κοχύλι ή όστρακο.

  Ο έκτος γήινος Βασιλιάς είναι ο «ο «الابيض » και ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά «عنيائيل» - - Ανιαϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: صراط الذين انعمت عليهم
  Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί του είναι το «خبير» - Χαμπίρ που σημαίνει «ο έχων την εξουσία, το κύρος» και το γράμμα του είναι το الخاء - Χα. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι سبوح سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح και η ημέρα του είναι η Παρασκευή, ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη, το ζώδιο ο Ταύρος, το όνομα της Σελήνης είναι το «لياروش», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το جهطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «شتثخ», το μέταλλο είναι ο σίδηρος και ο λίθος είναι ο κρύσταλλος.

  Ο έβδομος γήινος Βασιλιάς είναι ο « ο «ميمون ابا نوخ Μαΐμούν Άμπα Νώχ» που είναι από τους πιο μεγάλους Βασιλιάδες στην επέκταση, στην εργασία, στην παρουσία. Δεν συνδέεται η παρουσία του με την ημέρα του, αλλά παρουσιάζεται κάθε ώρα, οποτεδήποτε, χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνει προετοιμασία του στις λατρευτικές εργασίες και είναι ο κυβερνήτης πάνω στις επτά καλοτυχίες. Ξεκινά με το μπροστινό τμήμα του μετώπου του Ανώτερου Βασιλιά «كسفيائيل» - Κασφιαϊήλ και υπηρετεί την Ευγενική Σούρα, στο τμήμα: غير المغضوب عليهم ولا الضالين Είναι το τοίχος του Κοράν «الهمزة». Το όνομα του Θεού που έρχεται μαζί του είναι το «زكي»-Ζέκι' που σημαίνει «ο επαινών, ο ωφέλιμος» και το γράμμα του είναι το الزاي ’. Το κάλεσμά του στα Συριακά ονόματα είναι ازلي ازلي ازرار ازرار και η ημέρα του είναι το Σάββατο, ο πλανήτης είναι ο Κρόνος, το ζώδιο ο Αιγόκερως, το όνομα της Σελήνης είναι το «لياشلش», το όνομα από τους Ταχατιήλ είναι το لخطهطيل, και από τα ονόματα των βασιλιάδων επιτρόπων στη λίστα του Θρόνου είναι το «ذضظغ», το μέταλλο είναι ο μόλυβδος και στο υλικό βασίλειο είναι το αντιμόνιο. 

   

   

 • Θεωρεία και πράξη

  Συμπεραίνω, μέσα από μακροχρόνια έρευνα στο χώρο του Απόκρυφου, στη Σφαίρα της Σοφίας των Σούφι, πως όλα  έχουν μία Αρχή Γνώσης, μία και μοναδική Πηγή: τον Αριθμό. Η ολότητα της Απόλυτης Γνώσης κάρπισε αφειδώς στις "καρδιές" του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πρόκλου κι άλλων.
  Πριν από όλα, κάθε ερευνητής πρέπει να μελετήσει τη Φύση των Αριθμών και  των Γραμμάτων. Να βρει τις τέλειες εφαρμογές τους. Να αγαπήσει αυτό που ο Αριστοτέλης αποκάλεσε,  <<Τα τρία επίπεδα της έκφρασης  των γραμμάτων>>, των Αγγέλων, των Ψυχών και των Ανθρώπων. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Ροή του Ποταμού της Γνώσης προσφέρει αναλογικά στον καθένα εργαζόμενο, το βαθμό της Δύναμης που πρέπει να υπάρχει  για το αποτέλεσμα της εργασίας στα θέματα που αφορούν τα Τυπικά της μαγείας.
  Ο Αστρικός Χρόνος των ζωδίων είναι σημαντικός παράγοντας στα τελετουργικά της Μαγείας. Τα διαστήματα είναι σχεδόν καθορισμένα.
  Η είσοδος του ζωδίου του Κριού είναι περίπου στις 21-3ου και γίνεται μέσα στον κοσμικό  οίκο  του  Καρκίνου και η έξοδος του ζωδίου του Κριού είναι περίπου στις 19-4ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Λέοντα. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Ταύρου είναι περίπου στις 20-4ου  και γίνεται μέσα  στον κοσμικό οίκο  του Λέοντα  και η έξοδος του ζωδίου του Ταύρου είναι περίπου στις 20-5ου, μέσα στον κοσμικό οίκο της Παρθένου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου  των Διδύμων είναι περίπου  στις 21-5ου,μέσα  στον κοσμικό οίκο της Παρθένου και  η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου, στις 21-6ου  μέσα  στον κοσμικό οίκο του Ζυγού. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Καρκίνου γίνεται περίπου στις 21-6ου μέσα στον κοσμικό οίκο το Ζυγού και η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου  στις 22-7ου  μέσα  στον κοσμικό οίκο  του Ζυγού. Στην είσοδο και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Λέοντα γίνεται περίπου  στις 23-7ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Ζυγού κι η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 23-8ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Σκορπιού. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου της Παρθένου γίνεται περίπου στις 24-8ου μέσα στον κοσμικό  οίκο του Σκορπιού και η έξοδος  του ζωδίου είναι  περίπου στις 23-9ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Τοξότη. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Ζυγού  γίνεται περίπου  στις 24-9ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Τοξότη και η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 23-10ου   μέσα στον κοσμικό οίκο του Αιγόκερω. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Σκορπιού  γίνεται  περίπου στις 24-10ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Αιγόκερω και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 22-11ου, μέσα  στον κοσμικό οίκο του Υδροχόου.  Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό  και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Τοξότη  γίνεται περίπου στις 23-11ου μέσα  στον κοσμικό οίκο του Υδροχόου  και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 21-12ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Κριού. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Το ζώδιο του Τοξότη εσωκλείνει τον κοσμικό οίκο των Ιχθύων. Η είσοδος  του ζωδίου του Αιγόκερω  γίνεται περίπου  στις 22-12ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Κριού και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 20-1ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Ταύρου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Υδροχόου γίνεται περίπου στις 21-1ου και η έξοδος του ζωδίου, μέσα στον κοσμικό οίκο του Ταύρου κι η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 18-2ου, μέσα  στον κοσμικό  οίκο των Διδύμων.  Στην είσοδο  έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου των Ιχθύων  γίνεται περίπου στις 19-2ου μέσα στον κοσμικό οίκο των Διδύμων κι η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 19-3ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Καρκίνου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό.
  Τα πνευματικά ρεύματα ενός εκάστου ζωδίου φτάνουν στη καρδιά των ανθρώπων μέσα από τις  προσευχές και τις δεήσεις.  Η καρδιά των ανθρώπων  έχει δύο  όψεις: μία φανερή και μία κρυφή.  Αυτή που φαίνεται λέγεται "αγάπη" και αυτή που δεν φαίνεται λέγεται "έρωτας".
  Ακόμα έχει τρία επίπεδα: Το πρώτο είναι πύρινο. Είναι το εξωτερικό κι αποκαλείται Αγάπη. Δέχεται στις διδασκαλίες της Δημιουργίας. Το δεύτερο είναι αυτό που αποκαλείται Έρωτας κι εκφράζεται μέσα από τις προσευχές. Είναι τυλιγμένο  στο πλέγμα των συγκινήσεων, των πνευματικών  αναμνήσεων, των εσωτερικών  ανησυχιών. Το τρίτο είναι η καρδιά της καρδιάς, είναι ο Ουράνιος Έρωτας. Από εδώ πηγάζει η αγάπη, η άδολη αγάπη  για το Δημιουργό  και το Έργο Του. Αυτό το επίπεδο εκφράζει την Αλήθεια που  δέχεται με τη Δέηση.  Είναι σαν μάτι στη καρδιά του ανθρώπου. Είναι ο Πόθος του Έρωτα του Αναμάρτητου Ανθρώπου.  Είναι το επίπεδο του οποίου η λειτουργία  είχε σαν αποτέλεσμα στον Προφήτη Δαυίδ, τη συγγραφή των Άγιων Ψαλμών του. Δεν είναι τυχαίο που  σε όλες τις θρησκείες, σε όλους τους καιρούς, διδάσκεται η προσευχή. Η πνευματική  έκσταση οδηγεί  στην ταύτιση με τον Έναν. 
  Η Εσωτερική  Φιλοσοφία της Μαγείας συγκεντρώνει, όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για την αναγνώρισή της σαν μία πειραματική επιστήμη, η οποία βασίζεται στην αναλογία που υπάρχει, μεταξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου και επιδίδεται στη διαπίστωση του μεγέθους των αναλογιών μεταξύ του κόσμου και του ανθρώπου.
  Βρίσκεται ότι ο κοινός μεσάζοντας και οικουμενικός παράγοντας ενέργειας, για τον άνθρωπο είναι το αστρικό του σώμα  και για τον κόσμο είναι το αστρικό φως ή Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Το αστρικό σώμα του ανθρώπου μπαίνει σε κίνηση από τρία πνευματικά ελατήρια: τη φαντασία, τη βούληση και την πίστη. Μέσα από αυτά μπορεί να επενεργήσει, στη Ψυχή του Κόσμου και να δεχθεί ή να στείλει  δυνάμεις παλμικής φύσης. Η δόνηση παίζει  πρωτεύοντα ρόλο. Ο αριθμός των δονήσεων και κατ’ επέκταση οι μορφές ενέργειας  είναι απεριόριστες.
  Κάθε σκέψη, κάθε επιθυμία προκαλεί τον ίδιο τρόπο δόνησης στο αστρικό μας σώμα. Κι αυτό γιατί υπάρχει συμπάθεια για το αστρικό φως του κόσμου. Μπορεί έτσι, ο άνθρωπος να προκαλέσει τη διέγερση και την εκδήλωση φαινομένων κοσμικής φύσης, τα οποία είναι πολλαπλάσια της  αρχικής δόνησης. Οι Ουράνιες  Δυνάμεις υπακούουν, σύμφωνα με τους νόμους,  στη θέληση,  στη φαντασία και στη πίστη του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και για τον άνθρωπο σε σχέση με τον κόσμο. Η εναλλαγή αυτή των δυνάμεων γίνεται μέσα απ’ τα ρευστά και τις δυνάμεις του αστρικού πεδίου.
  Τα συστατικά που  αποτελείται ο άνθρωπος και οι φυσιολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές λειτουργίες τις οποίες εκδηλώνει, βρίσκονται σε  στενή  σχέση και αναλογία με τις φυσιολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές λειτουργίες του κόσμου.
  Όπως ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται απ' το φυσικό, αιθέριο, αστρικό και  νοητικό σώμα, έτσι  και κάθε πλανήτης, κάθε πλανητικό σύστημα, κάθε αστέρι του ουράνιου στερεώματος, έχει να παρουσιάσει ανάλογα συστατικά και ανάλογες ιδιότητες. Εκτός του φυσικού του σώματος, κάθε ουράνιο σώμα παρουσιάζει επίσης αιθερική, αστρική και νοητική αρχή.
  Η αιθερική χρησιμεύει στη διατήρηση και εναλλαγή  της ζωτικότητας  του πλανήτη,  όπως γίνεται και στον άνθρωπο. Η αστρική αρχή  είναι αυτή  που κατευθύνει τις λειτουργίες  του πλανήτη και των κατοίκων του.
  Κάθε πλανητικό σώμα αντιπροσωπεύεται με τις επήρειές του στον άλλο πλανήτη  και στη γη. Υπάρχουν  στοιχεία  στο ορυκτό, στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν  τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Άρη κ.λ.π. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Όλα τα γήινα φαινόμενα, όπως οι άνεμοι, ο ήχος, οι εποχές, τα σημεία του ορίζοντα έχουν σχέση με τα δονούμενα αστρικά σώματα. Τις χαρακτηριστικές δυνάμεις για καθένα πλανήτη η Αρχαία Γνώση τις αποκαλεί  "Πνεύματα ή Αγγέλους ή Διάνοιες". Την ιδιαίτερη μορφή τους δίνει η εξουσιάζουσα νοητική αρχή του πλανήτη που καλείται "πλανητικό πνεύμα". Η Αστρομαγεία μέσα από την κατασκευή των περιάπτων ή πλανητικών φυλακτών ή τάλισμαν βρίσκει, πολύ μεγάλη  εφαρμογή σε διάφορα θέματα. Η κατασκευή ενός τάλισμαν προϋποθέτει την τέλεια κυριαρχία του εργαζόμενου μάγου στους νόμους και τις δυνάμεις της φύσης.

  Η Εσωτερική  Φιλοσοφία της Μαγείας συγκεντρώνει, όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για την αναγνώρισή της σαν μία πειραματική επιστήμη, η οποία βασίζεται στην αναλογία που υπάρχει, μεταξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου και επιδίδεται στη διαπίστωση του μεγέθους των αναλογιών μεταξύ του κόσμου και του ανθρώπου.

 • Κούρσι

  Είναι ένα όμορφο φυλαχτό, γραμμένο σε μια μυστική μαγική γραφή.
  Γνώριζε πως αυτή η μυστική μορφή δηλώνει την απόκρυφη φύση που κρύβεται στους επτά ουρανούς, στην Κούρσι και στο Θρόνο. Μας δείχνει τον ιδιαίτερο τρόπο των Μυστηρίων για τις τέσσερις φύσεις. Η μνημόνευση της Κούρσι, που είναι από τις πιο θεϊκές μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη των μυστικών που έχει μαζί της.
  Όλα δίνουν έναν κύκλο από το όνομά τους, έναν κύκλο των αιώνιων αδύτων δηλούμενο με την συμφωνία του τετραγώνου. Άλλωστε, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στις συμφωνίες του τετραγώνου.
  Αυτό το φυλαχτό είναι σαν δύναμη, ένα ξίφος που κόβει τις συμφωνίες του τετραγώνου για να ωθήσει την έξοδο από μέσα του των ιδιαιτέρων φωτεινών δυνάμεων που είναι στους ουρανούς και στις δύο γαίες. Και φυσικά, όπως είναι αυτά και ακολουθεί ο Κόσμος. Κι ο Κόσμος υπακούει τους Μαλάικα και Ρουχ που είναι στην κυριότητα του ανθρώπου. Κι εξουσιάζει τις τέσσερις φύσεις, της φωτιάς, του αέρα, της γης και του νερού και τις τέσσερις κατευθύνσεις ώστε ο Κόσμος και η Γη να το φροντίζουν και να το προστατεύουν.
  Τώρα, αν θέλεις να εργαστείς για το φυλαχτό αυτό, ζωγράφισε το τετράγωνο και γράψε τα λόγια σε κύκλο γύρω του. Το χρόνο της εργασίας θα τον επιλέξεις εσύ. Τα λόγια που γράφεις είναι:

  أيها الأله الرب الممجد أريد أن يزجر لى جبرائيل خادمه السفلى مره الأبيض هو وجيوشه فيأتى لى خاضعا مطيعا

  Γύρω από το τετράγωνο με τα μυστικά γράμματα τα οποία ακολουθούν, να είναι τα επτά γράμματα των ιερών Μαλέικα. Μετά ζωγράφισε γύρω του τον αιώνιο κύκλο. Και για ένδειξη του σεβασμού σου, πες τον όρκο:

  أيها الممجد ارخامانون المقدس ثارنان الأبدى اشمخنوثان الاله الرب كارماثان الاوحد اثنون الذى لا يعلم من هو الا هو المانتراخ واين هو الا هو الماراثان وكيف هو الا هو شراخوناه أنت أنت اراثونان الذى هو هو خيموناثان الممجد بأبد خفى قديم المارانان باسمائك الممجدة فى قدسية طاهرة مكنونة دعوتك يا ناروثان انت الاول كارمانتراخ باسمك الأعظم دالوعاثان بابيثان ماموثان كن فيكون باذنك امين

  Και λες 100 φορές στο ουαφίκ

  بخشوع وخضوع كما تخشع له السموات وتخضع له الأراضين

  Λιβάνισέ το με κόκκινο κεμπρίτ, πες τα λόγια του όρκου μία φορά ακόμα, γονάτισε και πες 7 φορές τα φαραωνικά λόγια δοξολογίας:

  سبحانك يا دلوعاثان بابيثان ماموثان

  Και μετά όταν το φορέσεις πες:

  سبحانك يا دلوعاثان بابيثان ماموثان

  Έτσι έχει ανοίξει κάθε επιτυχία για την εργασία σου, σε όλα.
  Αυτή είναι η εικόνα του φυλαχτού σου

  Και αυτό είναι το μαγικό αλφάβητο

 • Μαγικές συνταγές

  Αγάπη μεταξύ του συζύγου και της συζύγουΓράψε ότι ακολουθεί με μίσκ και ζαφράν και εξάλειψέ το. Δώσε το στον ποθούμενο σε φαγητό ή σε αλκοόλ. Αυτό γράφεις:

  ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون   وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون   الهم رب القرآن العظيمو رب كهيعص ورب التوراة و الإنجيل و بطه و يس و الصفات أجعل قلب (τάδε γιος τάδε)من حب زوجته  (τάδε κόρη τάδε)حزينا حتى لا يصبر عنها ساعة و لا يشنع ولا يتكلم

  Για να γυρίσει ο σύζυγος στην σύζυγο, με ομόνοια και καλά συναισθήματα Γράψε το φυλακτό και θύμιασε με καλό θυμίαμα. Κράτα το μαζί σου:

  بسم الله الرحمان الرحيم يد الله قبل يدك و لله الأمر من قبلومن بعد الله أن السماء سمائك و الأرض أرضك والسهل سهلك والبر برك والبحر بحرك والعباد عباد وأنت لا ألاه إلا أنت أسألك الله بنورك جلالك وعظيمسلطانك أن تجعل البلدان والمدن والقرى ضيقة على ο σύζυγος حتى يرجع إلى زوجته η σύζυγος اللهم اجعل عليه الدندى أضيق من حلقة الخاتم على الأصبع ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا اللهم حير ο σύζυγος حتى يرجع إلى زوجته η σύζυγος كما حيرت الجمل في عقله والطير في وقره والولد على محبة أمه حتى يرجع إلى بيتها ومكانها الدي خرج منه ونفخ في الصور فادا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هدا ما وعد الرحمان إلى محضرون ولا تحويه ارض ولا تحويه دار ولا مكان حتى يرجع إلى زوجتهη σύζυγος و إلى مكانها اللهم كما رددت يوسف على يعقوب و كما ردد موسى إلى أمه اللهم يا جامع الشتات يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع وردο σύζυγος على η σύζυγος والى مكانه الدي خرج منه واجمع شملها بشمله انك على كل شيء قدير

  Για ερωτική προσέλκυση και ξεσήκωμα Είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα. Γράψε το φυλακτό και κουβάλα το μαζί σου. Την ώρα της εργασίας να έχεις καπνό απο ωραίο θυμίαμα, αν είναι δυνατόν, της Αφροδίτης.

  ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح ودود بدوح اللهم يا بدوح بحق آدم ونوح وبحق سبوح قدوس رب الملك والروح، وبحق القلم واللوح والعلم المشروح، وبحق النبي الممدوح صاحب النصر والفتوح و بحق العرش و الكرسي و ما خط في اللوح إنحلت العقد وسكنت الروح من محبة (το όνομά σου) في قلب(το όνομα αυτού που θέλεις) عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم

  Για ξεσήκωμα και αγάπη Γράψε σε άσπρο χαρτί με μελάνι Ρούχι και το κουβαλά το ενδιαφερόμενος. Αυτός που επιθυμεί τον συναντά, γρήγορα. Θυμίαμα κατάλληλο με ωραία μυρωδιά, όπως άνμπαρ, σαντρούς, τζάουι, τάιμπ.

  اروش مهطش طهش جرموش اميوش عزهش مهلاش طيفوش نوكلوا يا خدام هذه الأسماء العظام وهيجوا قلب όνομα ποθούμενου إلى محبة όνομα ενδιαφερόμενου  اناء الليل واطراف النهار الوحا العجل الساعة

  Για γρήγορη ανταπόκριση στην αγάπηΠάρε 28 χαρτιά και γράψε σε καθένα, τα γράμματα της Αμπτζντίγια. Αυτά θα τα βρεις, εδώ. Μετά, αμέσως από κάτω τους, γράψε αυτό που ακολουθεί:

  توكلوا يا خدام هذه الحروف  واحرقوا قلب ποθούμενος بمحبة ενδιαφερόμενη بحق هذه الحروف الوحا العجل الساعة

  Στο πίσω μέρος κάθε χαρτιού, γράψε τα γράμματα της φωτιάς: ا هـ ط م ف ش ذΜετά βάλε σε κάθε χαρτί Λιμπάν Δέκερ και πες σε κάθε χαρτί την Σούρα Αλτζίν μία φορά. Κάψε μετά όλα τα χαρτιά και πάρε τη στάχτη. Σκόρπησέ την στο κεφαλόσκαλο αυτού που επιθυμείς. (Αν ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις την Σούρα Αλτζίν, στείλε μας e-mail.)

  Για αγάπη και ξεσήκωμα Γράψε το κείμενο που ακολουθεί σε επτά χαρτιά άσπρα, βάζοντας μέσα σε κάθε χαρτί λιμπάν, σαντρούς και μήλο του τζιν. Κάψε τα, ένα κάθε νύχτα, ξεκινώντας την πρώτη Κυριακή του αραβικού μήνα.
  Η εργασία δεν εφαρμόζεται για συζύγους.

  انطيوش انطيوش هلقوش هلقوش قروش قروش ازروش ازروش كيكموش كيكموش توكلوا يا خدام هذه الأسماء واحرقوا قلب ποθούμενος بمحبة ενδιαφερόμενη بحق هذه الأسماء الوحا العجل الساعة

  Ερωτικό πότισμα Γράψε το κείμενο σε χαρτί με μελάνι Ρούχι και ξέβαψέ το μέσα σε νερό. Δώσε το νερό να το πιει ο ποθούμενος. Στέγνωσε το χαρτί και κάψε το.

  ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح م م م م م م م م م م م  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  م م م م م م م م م م م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ز ز ز  و ان منكم الا واردها و لقد زينا السماء الدنيا كذلك تزين ενδιαφερόμενη في محبة ποθούμενος حتى يحبها محبة تجرى في الدم و اللحم و تهز الأعضاء و ترعد المفاصل بحق حوسم دوسم برديثم ألوحا ألوحا  العجل العجل الساعة الساعة

  Γράψε το οποιαδήποτε ώρα αλλά καλύτερα προτίμησε να είναι από τις αστρολογικές ώρες:
  Η 1η και η 3η της Κυριακής, η 1η και η 8η της Δευτέρας, η 7η της Τρίτης, η 1η και η 7η της Τετάρτης, η 3η, η 4η και η 11η της Πέμπτης, η 1η και η 2η της Παρασκευής και η 1η, η 9η και η 11η του Σαββάτου.
  Το χαρτί να είναι άσπρο. Το νερό μπορείς να το ρίξεις σε σιρόπι, σε τροφή ή σε ότι άλλο εκτός από αλκοόλ.

  Προστασία για τα ζευγάρια. Γράψε και κράτα μαζί σου:

  بسم الله الرحمان الرحيم سلام قولا من رب رحيم يد الله قبل يديفعسى الّله أن يأتي بالفتح أو أمرا من عنده و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ربّنا افتح بيّننا وبين قومنا بالحّق و أنت خير الفاتحين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقّوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن تستفتحوافقد جاءكم الفتح ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ربّي إن قومي كذبوني ففتح بيني وبينهم فتحا و نجني ومن معي من المؤمنين ما يفتح الّله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نصر من اللّه وفتح قريب وفتحت السماء فكا نت أبوابا إذا جاء نصر الّله والفتح ورأيت آلنّا س يد خلون في د ين اللّه أفواجا فسبّح بحمد ر بّك و أستغفره إنه كان توّابا صدق الّله العظيم

  Φυλακτό για γάμο και αρραβώνα. Γράψε σε κατάλληλο χρόνο και κουβάλα το μαζί σου:

  بسم الله الرحمن الرحيم ودود روؤف حنان عطوف كريم مقلب القلوب وألقيت عليكمحبة مني سيجعل لهم الرحمن وداً وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فجمعناهم جمعا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم عسى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة و الله قدير و الله غفور رحيم اللهم ألف بين حاملة هذا الحجاب ενδιαφερόμενη وبين الخلائق كلهم أجمعين كما ألّفت بين آدم و حواء ، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء ،وكما ألّفت بين سيدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله ، وكما ألّفت بين يوسف و زليخا قد شغفها حبّاً إنا لنراها في ضلال مبين ،قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكونمن الهالكـــين اللهم ألقِِِِِ الألفة والشفقة والمحبة في قلوب بني آدم وبنات حواء أجمعين حتى يأتوا لخطبتها وطلبها للزواج اللهم اجعلها في أعين الناظرين غالية كالجوهر وحلوة في عيونهم كالعسل والسكر الشمس عن يمينها والقمر عن يسارها والزهرة بين عينيها والله ناظر إليها بالمحبة والمودة والرعاية والعناية اللهم زينها في أعين الناظرين بحق وبحرمة وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين اللهم إني أسالك بالعظمة ألإلهية و بأسرار الربوبية و بالقدرة الأزلية و بالعزة السرمدية و بحق ذاتك الإلهية المنزهة عن الكيفية و الشبيهة و بحق صفتك التي لا تمثل بشيء و بحق ملائكتك أهل الصفة الجوهريةالذين عصمتهم عن الأعراض البشرية يسجدون الليل و النهار و لا يفترون و لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و بكرسيك المكلل بالتوراة إلى عرشك و بعرشك العظيم الذي تغشاه الأنوار و بما فيه من الأسرار و بالقلم و اللوح و بجاه سيدنا محمد الممدوح صلى الله عليه و سلم وبحق الاسم الأعظم وبالقرآن الكريم وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبحق كهيعص حمعسق طه يس ق ن طس طسم ألم ألمر ألمص أسألك اللهم أن تسخر لحاملة هذا الحجاب ενδιαφερόμενη جميع أبناء آدم وبنات حواء بالمحبة والمودةوالقبول والاحترام والطاعة الكاملة ويسر أمر زواجها وسخر لها زوجا صالحا يأتي لخطبتها بحق اسمك الله الله الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو اقرب إن الله على كل شيء قديرأخَذْتُ وعقدت جوارحه بحق شهد الله ،وقل هو الله ،وحسبي الله ألا إن حزب الله هم الغالبون اللهم لا حول الا حولك وقوتك ولا قدرت لاحداً الا قدرتك ياقدير يامقتدر بحق حبيبك ونور عرشك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البرهان البرهان البرهان ياعزيز ياودود يالطيف

   

   

 • Στη Δύναμη των Ουαφίκ

  Λένε οι Σοφοί πως πρέπει να υπολογίζομε με γράμματα την εσωτερική πλευρά του φυλακτού σφαιρικά, του μυστικού που προσωποποιεί τη γη. Μετά ξεκινά η αρμονία του Θεού στη συμφωνία και κατά γράμμα και κατά αριθμό. Και αυτό είναι για το όνομα στη συμφωνία, στην πλευρά του και στην περιοχή του και στη διάμετρό του και επίσης για τη συμφωνία του στην εργασία.
  Και τα γράμματα είναι η μήτρα (η μητέρα που τα γεννά) και η κόρη είναι οι αριθμοί. Βρίσκεις την δράση από αυτό το αντικείμενο, από αυτό τον αριθμό και τα γράμματα. Η προφορά δεν δίνει το όνομα της συμφωνίας (ουαφίκ), αλλά η μέθοδος της παράστασης.
  Ας δούμε τις συμφωνίες των αριθμών στη μέθοδο του τριγώνου (3*3):

  Σύνθεση
  (διαμορφώνεται από τα ονόματα και τα εδάφια), γεωμετρία (διαμορφώνεται από τους αριθμούς), ένωση(διαμορφώνεται από τα γράμματα και τους αριθμούς τους) και η λέξη συμμετέχει για να ακολουθήσει σοφά αυτή την τέχνη που παραμένει και οι αριθμοί τοποθετούνται στα ουαφίκ ξεκινώντας από το ένα και το συμπληρώνουν αρμονικά.Επηρεάζει τους οσφύες, την οσφυϊκή χώρα. Υλικά, το διαμάντι, το λαζούριο. Ιδιότητες: δημιουργία, κατανόηση, αλαζονεία, υπεροψία.

  Μια σύνοψη σχετικά με το τρίγωνο ουαφίκ
  Πιστεύεται πως αυτό το ουαφίκ κρατά τη γνώση της επιστήμης, των μυστικών, του φωτός, των αριθμών και της απόδειξης. Και ότι αυτό καλύπτει τα πνεύματα που φθάνουν γύρω του σε κύκλο για να καθίσουν πάνω του, στο Θρόνο της κάθαρσης και το όνομά του προέρχεται από τον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει η μικρογραφία τούτου του κόσμου και είναι μέσα στον Αδάμ το σύνολο των μυστικών του και τούτος ο κόσμος λέγεται Σουφ.
  Η εικόνα του ήταν στην μορφή της τρίεδρης πυραμίδας. Και αυτός είναι ο τρόπος της κατανομής της:

  ب ط د           ز هـ ج                    و ا ح

  Και αυτά είναι τα αυθεντικά γράμματα και έτσι εδραιώνεται δια του ενός στο γράμμα الألفκαι διαφέρει κατά ένα στο επόμενο, στο γράμμα الباءκαι όμοια διαφέρει στο τρίτο γράμμα, το الجيمκαι διαμορφώνεται αυτή η εικόνα:

  4

  9

  2

   

  د

  ط

  ب

  3

  5

  7

  Τα γράμματα και οι αριθμοί τους

  ج

  هـ

  ز

  8

  1

  6

   

  ح

  ا

  و

  Αν διερευνήσεις το ουαφίκ βελτιώνοντάς το κατά 9 βαθμούς και αυτό σημαίνει μορφοποίηση, τότε ο Αδάμ είναι στη μήτρα και γνώριζε πως ο λόγος του Αδάμ σημαίνει την έκφραση της ενότητας της ανθρωπότητας. Αν συλλεχθεί ο αριθμός των γραμμάτων εντός του ουαφίκ, υποστηρίζεται ο αριθμός 45 και έτσι αρχίζομε το όνομα Αδάμ (آدم).

  45

  =

  م

  د

  ا

  45

  =

  40

  4

  1

  Και αυτό είναι το σύνολο του ολοκληρωμένου ουαφίκ

  Ξεκινάμε να υπολογίζομε μια πλευρά και λαμβάνομε 15 και όμοιος αριθμός λαμβάνεται από το όνομα της Εύας(حواء)και το βρίσκομε ως ακολούθως:

  15

  =

  ا

  و

  ح

  15

  =

  1

  6

  8

  Και μέσω αυτής της εδραίωσης μια θεωρεία υπάρχει, πως η Εύα βγήκε από την πλευρά του Αδάμ μαθηματικά, ως εκ τούτου υψώθηκε το τρίγωνο δια του ονόματός των.


  Και οι ρίζες του ουαφίκ είναι οκτώ: Το κλειδί, η κλειδαριά, το δίκαιο, η βάση, η συμφωνία (ουαφίκ), η αξιολόγηση (περιοχή), η διακυβέρνηση (μέτρο), ο σκοπός. Έτσι το κλειδί είναι ο μικρότερος αριθμός που ιδρύεις στο ουαφίκ, η κλειδαριά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στο ουαφίκ.

  Ένα παράδειγμα είναι αυτό που ακολουθεί. Κάνοντας χρήση τα ονόματα και τα εδάφια στο ουαφίκ του τριγώνου, ξεκινάμε από το هو الله أحد(ο Θεός είναι Ένας).

  90

  =

  احد

  الله

  هو

  90

  =

  13

  66

  11

  Πάρε το 90 και μείωσε από αυτό 12 και αυτό μορφοποιείται από την αφαίρεση.

  90-12=78, διαιρούμε τον αριθμό 78 με το 3 και γίνεται το αποτέλεσμα ως ακολούθως 78÷3=26. Ο αριθμός 26 είναι το κλειδί, το οποίο τοποθετείς στη θέση 1, μετά μοιράζεις δια της ορθότητας ένα - ένα και μέχρι να βρεις την κλειδαριά.

  29

  34

  27

  28

  30

  32

  33

  26

  31

  Και προσθέτεις στις κατακόρυφες γραμμές εξωτερικά στο ουαφίκ, το μυστικό εδάφιο και το άλλο εδάφιο (قوله الحق وله الملك)γράφεται στα στοιχεία του στο ουαφίκ πάνω στις τέσσερις πλευρές, όπως στο σχέδιο. Και εφαρμόζεται αυτό πάνω σε όλα τα ουαφίκ, αλλά η αφαίρεση από τον αριθμό των ονομάτων ποικίλει στην συμφωνία στο τέλος. Και ονομάζεις μυστικό το ουαφίκ. Και η μέθοδος των τμημάτων του των ουαφίκ, ο καθορισμός, τα τμήματα, οι ιδιότητες και οι ταξινομήσεις των τμημάτων του από το ουαφίκ στον καθορισμό, τις διαιρέσεις, τις ιδιοκτησίες, τη βοήθεια.

  Οι ωφέλειες των ουαφίκ
  Τρίγωνο
  :  για τις καλοκάγαθες πράξεις και για να κάνεις τις δύσκολες δράσεις εύκολα εφικτές, όπως η ελευθέρωση φυλακισμένου, η διευκόλυνση παιδιών, η αποζημίωση διενέξεων, η κατάκτηση του εχθρού. Ακόμα για δραστηριότητες αναξιοπρεπείς αλλά και για πράξεις θεραπείας από κωλικό.
  Τετράγωνο:
    για καλοκάγαθες πράξεις όπως η αγάπη, η προσέλκυση, η απαγόρευση σκληρής εργασίας, η βοήθεια στον πόλεμο, η δόξα, η αποδοχή, η ενίσχυση των ηγετών και το κέρδος της αγάπης των γυναικών.
  Πεντάγωνο:
  για καλοκάγαθες πράξεις όπως η κατεύθυνση ασθένειας αλλά και αυτές του χωρισμού, της εχθρότητας, της ερήμωσης, της μοναξιάς και της εξύβρισης. Ακόμα για να αγαπήσουν τις γυναίκες. 
  Εξάγωνο:
  για καλοκάγαθες πράξεις όπως εξευγενισμός, δόξα και προσωπικότητα. Επίσης για χτίσιμο, νίκη και αύξηση χρημάτων.
  Επτάγωνο:
  για κατάκτηση και κυρίευση του εχθρού και προώθηση των επιστημών και το σταμάτημα της μαγείας. Ακόμα για να αποκτήσει χρυσό η χώρα.
  Οκτάγωνο:
  για καλοκάγαθες ή όχι πράξεις. Όπως δόξα, έλξη βροχής, θεραπεία από ασθένεια, πηγαιμός στην τρέλα, προώθηση επιστημών, αρχή επιχειρήσεων και κρύψιμο από τα μάτια του κόσμου. 
  Εννεάγωνο:
  για καλοκάγαθες πράξεις όπως προσωπικότητα, αποδοχή, πληρωμή φιλονικίας και οτιδήποτε δολοπλοκεί. Και για αγάπη και υποστήριξη, βοήθεια στον πόλεμο και για να σταματήσει το κρύωμα στις φλέβες και θεραπεία πτυέλων. 
  Δεκάγωνο:
  για το μεγαλείο, τη λαμπρότητα, την τιμή, τη δόξα. Επίσης για την έλλειψη σιδήρου, την απώθηση δηλητηρίου, την εξαφάνιση επιδημίας, την διευκόλυνση των εντολών στην εργασία, την ικανοποίηση της ανάγκης από πρίγκιπες και κυβερνήτες, για βοήθεια στον πόλεμο και τα όμοια.

  Οι τιμητικές θέσεις
  Τα 4 στοιχεία ορίζονται από τους επτά πλανήτες και όποια τους ανήκουν από τα γράμματα και τα μέταλλα και τις ιδιοκτησίες των φύσεων. Όμοια κάθε ένα από τα στοιχεία και όλα μαζί βρίσκονται στο σύμπαν και παρομοίως η γνώση στο παρόν και δεν διαχωρίζεται από αυτές τις φύσεις και αν κοιτάξομε στα γράμματα βλέπομε σε αυτά πως υπάρχουν 4 τμήματα με καθένα από 7 γράμματα. Συνοψίζοντας ο πίνακας είναι:

  Πύρινη φύση

  ا  هـ  ط  م  ف ش ذ

  Φύσης ξηρής και θερμής

  Γήινη φύση

  ب  و  ي  ن  ص  ت  ض

   Φύσης ψυχρής και ξηρής

  Αέρινη φύση

  ج  ز  ك  س  ق  ث  ظ

   Φύσης θερμής και υγρής

  Υδάτινη φύση

  د  ح   ل  ع   ر  خ   غ

   Φύσης ψυχρής και υγρής

  Τα γράμματα της φωτιάς εξάγουν τη φύση του πυρός και επιπλήττουν με αυτό τις ψυχές. Αυτό το χρησιμοποιείς για να εξάγεις το στοιχείο στην εργασία. Υπερισχύει η φύση στο σύνολο της εργασίας και δείχνει αυτήν ακριβώς τη φύση αναφορικά στη σχέση με την κάθε φύση στη ψυχή.

  Τα πνεύματα της φωτιάς πάνε μαζί με τον αέρα, τα πνεύματα της γης πάνε μαζί με το νερό και υποστηρίζουν έτσι τα πνεύματα χιλιάδες και χιλιάδες. Και από αυτά άλλα καταστρέφουν και άλλα που διαφέρουν. Όλα διαμορφώνουν το σύνολο της συμπεριφοράς στη φύση των γραμμάτων.

  Ακολουθεί ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό:

  Αν υπάρχει ένα άτομο που να είναι φλεγματικό (ψυχρός, απαθής), τότε αυτό είναι στην φύση της υγρασίας. Για το νερό, η συμπεριφορά στην ισορροπία της φύσης είναι η φωτιά.  Επίσης, αν στο χαρακτηριστικό του ονόματος υπάρχει κυριότητα από την ίδια τη φύση της φωτιάς, αυτό θα μετακινηθεί προς το κρύο δίνοντας στο όνομα το γράμμα έχει πολύ αέρα για να το ενδυναμώσει έναντι στη φωτιά και να την εξαλείψει στο όνομά του.

  Οι φύσεις των επτά πλανητών γράφονται στον πιο κάτω πίνακα

  Πλανήτης

  Στοιχειακή ιδιότητα

  Ιδιοσυγκρασία

  Ήλιος

  Θερμή (5), Ξηρή (2)

  Αιματώδης – Χολερική

  Σελήνη

  Υγρή (6), Ψυχρή (5)

  Λυμφατική – Φλεγματική

  Κρόνος

  Ξηρή (3), Ψυχρή (2,5)

  Μελαγχολική – Νευρική

  Δίας

  Θερμή (1,5), Ξηρή (1)

  Αιματώδης

  Άρης

  Θερμή (2,5), Ξηρή (3)

  Χολερική – Αιματώδης

  Αφροδίτη

  Υγρή (4), Θερμή (0,5)

  Λυμφατική – Φλεγματική

  Ερμής

  Ψυχρή (1,5), Ξηρή (1)

  Μελαγχολική – Νευρική (μικτή)

  Ο υπολογισμός για τον πλανήτη Ήλιο και τη Σελήνη:

  Μια ωφέλιμη αναφορά από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο (هرمس الهرامسة )εκτιμάται στη σύνδεση της γης με τον ουρανό, ότι δεν απορροφάται πλήρως αριθμητικά, παρόλο που αυτός είναι ο κανόνας είναι της σταθερότητας. Ο Ερμής είπε:

  «كما في السماء كذلك على الأرض»

  όπως είναι στον Ουρανό, όμοια στη Γη

  και εξηγεί αυτό το νόημα δια της ορθότητας της επιστήμης των Περιγραφόμενων (المشروحة ) διαγώνια της θέσης. Τότε στον ουρανό μορφοποιούνται οι 4 εποχές που είναι ισοδύναμες με την άνοιξη (الربيع), το καλοκαίρι (الصيف),το φθινόπωρο (الخريف), τον χειμώνα (الشتاء)και εφαρμόζονται στη γη αποκαθιστώντας τις 4 φύσεις. Αν εφαρμόσομε την εποχή της άνοιξης τότε υπερισχύει το στοιχείο του αέρα, την εποχή του θέρους το στοιχείο της φωτιάς, την εποχή του φθινοπώρου το στοιχείο της γης και την εποχή του χειμώνα το στοιχείο του νερού. Και όμοια στον ουρανό οι 7 πλανήτες διαμορφώνουν το ηλιακό σύστημα (المجموعة الشمسية).Υπάρχει αμοιβαία σχέση με αυτό στις επτά ημέρες της εβδομάδας και αυτό επεκτείνεται στη γη. Έτσι, επισυνάπτεται κάθε πλανήτης σε μια ημέρα: για την Κυριακή (الأحد)ο Ήλιος (الشمس), για τη Δευτέρα (الاثنين) η Σελήνη (القمر),για την Τρίτη (الثلاثاء)ο Άρης (المريخ),για την Τετάρτη (الأربعاء)ο Ερμής(عطارد), για την Πέμπτη (الخميس)ο Δίας(المشتري), για την Παρασκευή (الجمعة)η Αφροδίτη(الزهرة)και για το Σαββάτο (السبت)ο Κρόνος (زحل)και αυτό γίνεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ημερών και όχι πάνω στην ταξινόμηση των τροχιών. Και βρήκε ότι στον ουρανό είναι 12 αστερισμοί, ολοκληρωμένα δεμένοι στους 12 μήνες και βρήκε ότι η Σελήνη πορεύεται μέσα σε 28 τόπους (Σταθμούς ή Οίκους) και έτσι δένεται μαζί με τα 28 γράμματα.

  كذلك على الأرض

  كما في السماء

  Οι 4 φύσεις

  Αέρας

  Φωτιά

  Γη

  Νερό

  άνοιξη

  θέρος

  φθινόπωρο

  χειμώνας

  Οι 4 εποχές

  Οι επτά ημέρες

  Κυριακή

  Δευτέρα

  Τρίτη

  Τετάρτη

  Πέμπτη

  Παρασκευή

  Σάββατο

  Ήλιος

  Σελήνη

  Άρης

  Ερμής

  Δίας

  Αφροδίτη

  Κρόνος

  Οι επτά πλανήτες

  Οι 12 μήνες

  نيسان

  أيار

  حزيران

  تموز

  آب

  أيلول

  تشرين أول

  تشرين ثاني

  كانون أول

  كانون ثاني

  شباط

  مارس

  Κριός

  Ταύρος

   Δίδυμοι

  Καρκίνος

  Λέων

  Παρθένος

  Ζυγός

  Σκορπιός

  Τοξότης

  Αιγόκερως

  Υδροχόος

  Ιχθείς

  Τα 12 ζώδια

  Τα 28 γράμματα

  ا

   ب

   ج

   د

   هـ

   و

   ز

   ح

   ط

   ي

   ك

   ل

   م

   ن

   س

   ع

   ف

  ص

   ق

   ر

   ش

   ت

   ث

   خ

   ذ

   ض

   ظ

   غ

  شرطين
  بطين
  ثريا
  دبران
  هقعة
  هنعة
  ذراع
  نثره
  طرفه
  جبهه
  زبرة
  صرفه
  عوا
  سماك

  الغفر
  زبانا
  اكليل
  قلب
  شوله
  نعائم
  بلده
  ذابح
  سعد بلع
  سعد السعود
  اخبية
  مقدم
  مؤخر
  رشا

  Οι 28 Σεληνιακοί Σταθμοί

  نيسان  Απρίλιος,  أيارΜάης, حزيران  Ιούνιος,  تموزΙούλιος, آب Αύγουστος, أيلول Σεπτέμβριος, تشرين أول Οκτώβριος, تشرين ثاني Νοέμβριος, كانون الأوَّل Δεκέμβριος, كانون الثاني‏ Ιανουάριος, شباط Φεβρουάριος, مارس  Μάρτιος

  Έτσι κοιτώντας με προσοχή αυτό το μυστικό, ότι είναι κρυμμένο εμφανίζεται, διαφωτίζει με καθαρότητα πως το σύνολο σε αυτό το σύμπαν, τμήμα με τμήμα συσχετίζεται. Ως εκ τούτου είναι καθαγιασμένο από τα μυστικά πρωτόκολλα της Σοφίας στην εσωτερική του ύπαρξη.

  … και όποιος προχωρά με τη φαντασία θέλει να διαποτιστεί με καθαρό νερό, να δει τα μάτια της ζωής μέσα από τον ύπνο….

  Οι γνώσεις του σύμπαντος είναι η επιστήμη που μας διδάχθηκε από το ίδιο το σύμπαν. Όμως σήμερα θεωρείται πως ένα μεγάλο κομμάτι της πέθανε στο πέρασμα της πληροφόρησης των στοιχείων της. Ο άνθρωπος αναζητά τη γνώση από αυτό το σύμπαν και παίρνει τα σύμβολα έχοντας την επιθυμία να συμπεραίνει από αυτά, να γίνει στον ίδιο ορατό το πρόσωπο της αλήθειας. Κανονικά, θα πρέπει να εγκαταλείψει την αναζήτησή του αρχικά, γιατί κουβαλά μαζί του την γνώση. Αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να αναζητήσει αυτόν που θα την αφυπνίσει.
   

  بسم الله الرحمن الرحيم

  كلمة الله هي العليا

  الله

  عرش الماء

  و محيط الوجود بالألف و الهاء

  لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام

  Οι λέξεις του Θεού είναι οι πιο Υψηλές. Θεέ!. Θρόνε του ύδατος.

  Και η περιφέρεια της Ύπαρξης είναι δια του Αλίφ και του Χε.

  Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από αυτόν τον Μεγαλειώδη και Τιμημένο.

 • Στην τέχνη της Αραβικής Μαγείας

  Ο κόσμος της αραβικής μαγείας σήμερα, είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν της Ερμητικής μαγείας. Είναι πιο εξειδικευμένος, πιο δυνατός. Στον τομέα της πρακτικής, διδάσκεται οπωσδήποτε η Αστρική μαγεία. Αυτό το δίδασκε ο Πυθαγόρας. Η αραβική μαγεία είναι πιο εξειδικευμένη αλλά όχι πιο τυπική, απ’ ότι στην ερμητική. Ο Αμπου Μασάαρ, έβαλε κάποια οργάνωση στα τυπικά, καθότι ήταν καλά μυημένος στα ερμητικά. Έτσι μπήκαν οι περιορισμοί που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
  Η αστρική μαγεία, αυτή που βασίζεται περισσότερο στην προσπάθεια επιρροής της ειμαρμένης, είναι μια άλλη θεωρία της μαγείας που συναντάμε σήμερα, στην αραβική τέχνη. Αυτή η τέχνη βρίσκεται σε αρχαία ελληνικά τυπικά, με εκτενή αναφορά και κάπως κρυμμένες οδηγίες.
  Στοιχεία Αστρικής μαγείας.
  Η αστρική μαγεία έχει εξελιχθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Η προέλευσή της είναι μάλλον ένα ερωτηματικό, καθότι η ίδια περιέχει ένα μεγάλο πλήθος ανόμοιων παραδόσεων. Ωστόσο, όλες έχουν ένα κοινό σημείο, μια βασική θεωρεία που με μερικές παραλλαγές βρίσκομε επίσης στην αραβική τέχνη. Αυτή η βασική θεωρία έχει να κάνει με τους πλανήτες και τους αστέρες. Γνωστό σε μας, ήδη.
  Είναι απαραίτητη η γνώση της θεωρίας για να κατανοηθούν οι δύο δυνάμεις που συνδέονται με τα 12 ζώδια, στο μαγικό τυπικό. Οι δυνάμεις αυτές αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του Ήλιου (Σάμς) και τη δύναμη της Σελήνης (Κάμαρ).
  Οι δυνάμεις του αστρικού μάγου έχουν πολλούς τομείς και μεγάλη δύναμη. Σε ορισμένες περιοχές είναι πιο ισχυρές από τις ερμητικές. Οι δυνάμεις του αστρικού μάγου επιδρούν τα μέγιστα πάνω στις ανθρώπινες υποθέσεις και στις δυνάμεις της φύσης. Οι δύο δυνάμεις του αστρικού μαγικού αντιπροσωπεύουν τους δύο τρόπους με τους οποίους η δύναμη των εξωτερικών σφαιρών μπορεί να έχει επιπτώσεις στο χαμηλότερο κόσμο. Αυτό που λέγεται «ότι είναι πάνω, είναι κάτω». Η αστρική δύναμη επιδρά στα άτομα, τα ζώα, είτε τα αντικείμενα, που είναι η σφαίρα του Σάμς, είτε τα χειρίζεται διακριτικά μέσω της δύναμης της Κάμαρ.
  Η αραβική παράδοση εξελίσσεται, από πολλές απόψεις ως προς την ερμητική παράδοση. Στον ερμητισμό υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο τεχνικής και μορφής που θα παράγει μια δεδομένη επίδραση, αλλά στην αραβική τέχνη μπορούν διάφοροι συνδυασμοί δύναμης να φέρουν παρόμοια αποτελέσματα. Παράδειγμα:
  Μια ερμητική επωδή "ο αήρ είναι άυλη μορφή" προκαλεί μια ομίχλη γύρω από ένα δοχείο. Μια όμοια αστρική επωδή πιθανά να είναι ο Σάμς (Ήλιος) στο Αλ Τζάουζα (Δίδυμοι), αλλά ίσως επίσης να είναι ο Σαμς (Ήλιος) στο Αλ Χουτ (Ιχθείς) ή το Κάμαρ (Σελήνη) στο Αλ Άκραμπ (Σκορπιό).
  Τα ζώδια και οι εποχές
  Κάθε ζώδιο συνδέεται με μια ιδιαίτερη εποχή. Όλα τα ζώδια που συνδέονται με την τρέχουσα εποχή ενισχύονται, με αυτόν τον τρόπο προσθέτοντας συν, σε όλες τις μαγικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν αυτά τα ζώδια. Επίσης, η σχέση μεταξύ του μάγου, της εποχής και του μαγικού ζωδίου γέννησης είναι κύριο στην τέχνη αυτή.  
  Αστρικές δυνάμεις
  Σάμς (شمس ) ο Ήλιος
  Είναι η εξωτερική δύναμη που ενεργεί επάνω σε έναν στόχο. Οι περίοδοι αυτής της δύναμης έχουν χαρακτηριστικά ορατά, αφύσικα αποτελέσματα, όπως η έλευση μιας θύελλας χιονιού στο μέσο του καλοκαιριού. Ο Σαμς συνδέεται με τη ζωή, τη γνώση, και την αρχή. Τα έργα του γίνονται κατά τη περίοδο της ημέρας.
  Κάμαρ (قمر ) η Σελήνη
  Η Κάμαρ είναι η δύναμη που ενεργεί από μέσα από έναν στόχο. Οι περίοδοι αυτής της δύναμης δεν έχουν είτε καμία ορατή επίδραση, είτε μια επίδραση που θα μπορούσε να μπερδευτεί με ένα φυσικό περιστατικό, όπως μια θύελλα που ετοιμάζεται αργά στον ορίζοντα πριν ξεσπάσει. Η Κάμαρ συνδέεται με την αποσύνθεση, την εσφαλμένη κατεύθυνση και την αλλαγή. Τα έργα της γίνονται κατά την περίοδο της νύχτας.
  Οι υπόλοιπες αστρικές δυνάμεις είναι: Ατάρεντ (عطارد ) ο Ερμής, Ζόχρα (زهرة ) η Αφροδίτη, Μαρίχ (مريخ ) ο Άρης, Μουστάρι (مشترى ) ο Δίας, Ζόχαλ (زحل ) ο Κρόνος.
  Αστρικά Ζώδια
   (حمل ), ο Κριός. Εποχή η άνοιξη, μήνας ο Απρίλιος ή ο μήνας Σάουαλ (شوال ). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει τα χέρια. Υλικά το ρουμπίνι. Ιδιότητες: φθορά, καταστροφή, δύναμη, σθένος, έναρξη.
  (ثور ), ο Ταύρος. Εποχή, η άνοιξη, μήνας ο Μάιος ή ο μήνας Δουλ Κάντα (ذو القعدة). Στοιχείο Γήινο تراب. Επηρεάζει το στέρνο και το στήθος. Υλικά ο όνυχας και το μάρμαρο. Ιδιότητες: πάθος, ζήλια, ανιαρότητα.
   (جوزاء ), οι Δίδυμοι. Εποχή το θέρος, ο μήνας Ιούνιος ή ο μήνας Δου Αλ Χίτζα (ذو الحجة ). Στοιχείο Αέρινο هواء. Επηρεάζει τους οσφύες, την οσφυϊκή χώρα. Υλικά, το διαμάντι, το λαζούριο. Ιδιότητες: δημιουργία, κατανόηση, αλαζονεία, υπεροψία.
   (سرطان ), ο Καρκίνος. Εποχή, το θέρος, μήνας ο Ιούλιος ή ο μήνας Μουχάραμ (محرم) η αρχή του έτους. Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει το αίμα. Υλικά, η οπαλίνα και το μαργαριτάρι. Ιδιότητες: σχέσεις, συγγενείς, όνειρα, διαίσθηση, έμπνευση, ενόραση.
   (أسد ), ο Λέων. Εποχή το θέρος, μήνας ο Αύγουστος ή ο μήνας Σάφαρ (صفر). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει την καρδιά. Υλικά ο σάπφειρος. Ιδιότητες: σύγκρουση, διαμάχη, θάρρος, υπερηφάνεια.
   (سنبلة ), η Παρθένος. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Σεπτέμβριος ή ο μήνας Ραμπία Αλάουαλ (ربيع الاول ). Στοιχείο Γήινο تراب. Επηρεάζει στο σώμα, όλα. Υλικά, ο αμέθυστος. Ιδιότητες: γνώση, λογική, υπερβολή.
    (ميزان ), ο Ζυγός. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Οκτώβριος ή ο μήνας Ραμπία Αθάνι (ربيع الثانى ). Στοιχείο Αέρινο هواء . Επηρεάζει το στόμα. Υλικά ο νεφρίτης και το τουρκουάζ. Ιδιότητες: επικοινωνία, ερμηνεία, διασαφήνιση, αναποφασιστικότητα.
  Άκραμπ (عقرب ), ο Σκορπιός. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Νοέμβριος ή ο μήνας Τζουμάντα Αλάουαλ (جمادى الاول ). Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει τα πόδια. Υλικά ο οψιδιανός (ορυκτό). Ιδιότητες: ταξίδια, κίνδυνοι, φόβος.
  (قوس ), ο Τοξότης. Εποχή ο χειμώνας, ο μήνας Δεκέμβριος ή ο μήνας Τζουμάντα Αθάνι (جمادى الثانى ). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει στο σώμα όλα. Υλικά ο γρανάτης. Ιδιότητες: αλλαγή, αναχώρηση, αναμνήσεις.
  (جدى ), ο Αιγόκερως. Εποχή ο χειμώνας, μήνας ο Ιανουάριος ή ο μήνας Ράτζαμπ (رجب ). Στοιχείο Γήινο تراب. . Επηρεάζει τους βραχίονες. Υλικά, ο ίασπις, το οστό, το απολίθωμα. Ιδιότητες: πρακτικότητα, θυσία.
  (دالى ), ο Υδροχόος. Εποχή το χειμώνας, ο μήνας Φεβρουάριος ή ο μήνας Σάαμπαν (شعبان). Στοιχείο Αέρινο هواء. Επηρεάζει τα μάτια. Υλικά ο σμάραγδος. Ιδιότητες: ανακάλυψη, διορατικότητα, οξυδέρκεια, ενόραση, αστάθεια, ρευστότητα
  ( حوت ), οι Ιχθείς. Εποχή, η άνοιξη, μήνας ο Μάρτιος ή ο μήνας Ραμαντάν (رمضان ). Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει τα αυτιά. Ιδιότητες: πίστη, υποταγή, σύγχυση, αναστάτωση.

  Υπολογισμός Αστρικής μαγικής επίκλησης.
  Η αστρική μαγεία περιέχει τρεις σταθερούς τύπος επωδών που βρίσκονται στην Ερμητική τέχνη κυρίως, αλλά και αλλού. Το τυπικό, η δημιουργία και η τελετουργία. Ο υπολογισμός του τυπικού είναι ο ίδιος με την Ερμητική μαγεία. Η ικανότητα σε μια ισχυρή τεχνική συν την ικανότητα του ζωδίου που είναι η δημιουργία, δίνει ένα καλούπι, που μετατρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες.

  Ημέρες της εβδομάδας:Κυριακή – Αλάχαντ الأحد, Δευτέρα – Αλαθνίν ‏الأثنين, Τρίτη - Αθάλαθα الثلاثاء, Τετάρτη – Αλάρμπαα الأربعة, Πέμπτη – Αλχαμίς الخميس, Παρασκευή – Αλτζούμαα الجمعة, Σάββατο – Ασάμπατ السبت

  Οι πλανήτες και τα σχήματά - Ουφίκ ( وفق ) τους.
  Ο Ήλιος έχει το εξάγωνο. Το εξάγωνο έχει το γράμμα وΤο εξάγωνο έχει 36 αριθμούς (6*6)
  Η Σελήνη έχει το εννεάγωνο. Το εννεάγωνο έχει το γράμμα طΤο εννεάγωνο έχει 81 αριθμούς (9*9)
  Ο Άρης έχει το πεντάγωνο. Το πεντάγωνο έχει το γράμμα ه Το πεντάγωνο έχει 25 αριθμούς (5*5)
  Ο Ερμής έχει το οκτάγωνο. Το οκτάγωνο έχει το γράμμα ح Το οκτάγωνο έχει 64 αριθμούς (8*8)
  Ο Δίας έχει το τετράγωνο. Το τετράγωνο έχει το γράμμα د Το τετράγωνο έχει 16 αριθμούς (4*4)
  Η Αφροδίτη έχει το επτάγωνο. Το επτάγωνο έχει το γράμμα  ز Το επτάγωνο έχει 49 αριθμούς (7*7)
  Ο Κρόνο έχει το τρίγωνο. Το τρίγωνο έχει το γράμμα جΤο τρίγωνο έχει 9 αριθμούς (3*3)

  Τα σχήματα των πλανητών καθορίζουν τα φυλακτά τους, με ιδιαίτερες χρήσεις το καθένα.
  Η επιστήμη λοιπόν, που δείχνει πως οι ανθρώπινες ψυχές μπορούν να προετοιμαστούν για να ασκήσουν μια επιρροή πάνω στον κόσμιο των στοιχείων, είτε χωρίς κάποια ενίσχυση, είτε με ενίσχυση των ουρανίων θεμάτων, χωρίζεται σε δύο είδη. Το πρώτο είδος είναι η μαγεία και το δεύτερο είδος τα φυλακτά.

   Αυτά τα είδη απαγορευμένα εμφανώς από τους θρησκευτικούς νόμους, αλλά διδασκόμενα μέσα στις Βίβλους, κατευθύνουν Θεϊκά όντα ή όντα της Δημιουργίας Του, όπως οι αστέρες, τα πνεύματα κλπ.
  Η μαγική επιστήμη στον αραβικό κόσμο, καλλιεργήθηκε στην Περσία, στη Συρία, στη Χαλδαία και στον Κοπτικό λαό της Αιγύπτου. Αυτοί όλοι έμαθαν την επιστήμη της μαγείας και ανέπτυξαν πολλούς κλάδους της, όπως είναι η αλχημεία. Ορίζουν οι Άραβες αποκρυφιστές πως οι ανθρώπινες ψυχές είναι ίδιες από απόψεως φύσης, λειτουργίας, ουσίας. Όμως, έχει η κάθε μία ιδιαίτερες ιδιότητες.
  Όλη η μαγική άσκηση αποτελείται από κατευθύνσεις μέσα στις σφαίρες, τους αστέρες, τους υψηλότερους κόσμους ή στους κατώτερους τέτοιους, και κατά συνέπεια η μαγική άσκηση είναι αφοσίωση και λατρεία που κατευθύνεται φαινομενικά σε όντα εκτός του Θεού. Όμως, αν σηκώσομε τα πέπλα των Βίβλων, θα μπορέσομε να ξεχωρίσομε τα όντα εκτός του Θεού. Ποια είναι αυτά; Δεν υπάρχουν. Όλα είναι δημιουργήματά Του. Ακόμα και αυτός που ονομάζεται από τους φτωχούς σε ποιότητα, διάβολος. Αν και αυτός δεν υπάρχει. Γιατί;
  Πώς μπορεί ένας Θεός γεμάτος αγάπη και συγκατάβαση για τον Άνθρωπο, που του μοιάζει σαν σταγόνα από το ύδωρ του, να κατασκευάσει ένα τέτοιο όν; Αυτό το όν ήλθε με το Μεσαίωνα, όταν σκεπάστηκαν επιμελημένα οι Βίβλοι για να μπορέσει να κυριαρχήσει στα πνεύματα ο μεγάλος ύπνος. Οι Ερινύες αγνοήθηκαν, οι Μοίρες παραμερίστηκαν, οι Μούσες σιώπησαν. Όμως, η αφύπνιση έγινε πριν λίγα χρόνια, περίπου το 1997.
  Στην ιστορία της θρησκευτικής - φιλοσοφικής σκέψης της πρόσφατης αρχαιότητας, ο Πρόκλος μελέτησε τα μαγικά ονόματα. Αρχικά, η θρησκεία και η μαγεία ήταν ένα, συμβίωναν μαζί. Όμως και η φιλοσοφία και η θρησκεία βρίσκονταν κάτω από αλληλεπίδραση. Ο Ιουδαϊσμός ερμηνεύθηκε ως "αληθινή φιλοσοφία" από τον πρώτο καιρό και ο χριστιανισμός έγινε αδιανόητος χωρίς το φιλοσοφικό στοιχείο. Και δεν μπορούσε να μην γίνει έτσι. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσει η νέα θρησκεία να εισχωρήσει στα πλήθη. Έπρεπε να κρατηθούν οι βασικές γραμμές της φιλοσοφίας. Έτσι, με νέα μορφή η φιλοσοφία, τη θεολογία, ο πρώτος Χριστιανός, και έπειτα οι άλλοι, επεξηγεί ζωντανά αυτήν την κινητοποίηση.
  Αυτό ήταν μοιραίο για την κλασσική εποχή που άλλαξε όχι μόνο τη φιλοσοφία, αλλά και τη θρησκευτική πρακτική, άλλαξε η θρησκευτικότητα της ίδιας.
  Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον άσχημο και εις βάρος της ελληνικής φιλοσοφίας – θρησκείας. Τα ρωμαϊκά και τα διαφορετικά άλλα ανατολικά στοιχεία εμφανίζονται και μπαίνουν φαινόμενα όπως μια ξένη θεογονία, ονόματα σε άλλη γλώσσα κλπ.
  Ανάμεσα στα φαινόμενα εμφανίστηκαν κάποια που διακριτικά είχαν σε εμφανή βαθμό τη φιλοσοφία – θρησκεία, είτε ήταν γραμματόσημα, είτε ήταν νομίσματα, κλπ. Σε αρχικό χρόνο, η πρώτη σοβαρή φιλοσοφική μελέτη, που αφιερώνεται στη μαγική ικανότητα, ανήκει στον Πορφύριο. Πρέπει να σημειωθεί η γενικότητα του ελληνιστικού μαγικού πρακτικού, δεδομένου ότι είναι γνωστή πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, από τους μαγικούς πάπυρους και τις νεοπλατωνικές τελετουργίες. Η πλειοψηφία στοιχείων, που συνθέτουν τις μαγικές πράξεις αποκαλύπτονται στα κείμενα του Πρόκλου και στους διαδόχους.
  Απαίτηση της υψηλής αγνότητας για τη διεύθυνση της πράξης (PGM IV, Πρόκλος «Κρατύλος Πλάτωνος») κατά τρόπο ειδικό για τα έτοιμα γλυπτά των αποκαλούμενων Θεών (PGM IV, Πρόκλος «Τίμαιος Πλάτωνος») τα αποκαλούμενα σύμβολα, δηλαδή οι πέτρες, τα ζώα, τα οποία βρίσκονται στη συμπονετική σύνδεση με τον αποκαλούμενο Θεό, οι φύσεις, οι γραφικές αντιπροσωπεύσεις και τα γραπτά, οι προσευχές στους Θεούς, τα αποκαλούμενα αληθινά ή βάρβαρα ονόματα των Θεών, τα οποία μεταδίδουν την αποτελεσματικότητα στις προσευχές και τις επικλήσεις, τα φυλακτήρια σαν μέσον προστασίας από την εξωτερική και κακή επιρροή κατά τη διάρκεια της πράξης και άλλα πολλά που αποτελούν το απαραίτητο οπλοστάσιο του μάγου και του θεουργού νεοπλατωνιστή. Όλα αυτά, κατά μια περίεργη σύμπτωση βρίσκονται έτσι καταγραμμένα στην Αραβική αποκρυφολογία, πολλά κράτησαν τις μορφές τους, άλλα άλλαξαν χρησιμοποιώντας περσο-αραβικά καθαρά στοιχεία.
  Η πρακτική, είτε αυτή ονομαστεί μαγεία, είτε ονομαστεί θεουργία, αδιάφορο σε αυτό το σημείο, αφορά σε σκοπούς μαγικούς. Οι μαγικοί πάπυροι αποκαλύπτουν τη θαυμάσια κοσμογονία (PGM, ΧΙΙΙ, 162-206) και τη διαδικασία των σημαντικότερων Θεών (PGM, ΧΙΙΙ, 138-162). Ο απολογισμός της κοσμογονίας και η επαφή με το Θεό είναι για τους ενδιάμεσους στόχους μόνο των μάγων. Για παράδειγμα, στο 8ο βιβλίο του Μωυσή στον PGM, ΧΙΙΙ, ο εκπαιδευτής στον τρόπο επαφής με τον υψηλότερο Θεό, δίνει οδηγίες στο μάγο πώς μπορεί να προστατευθεί από δηλητήριο.

 • στους Σεληνιακούς Σταθμούς

  Η ακριβής αστρολογική σημασία των Σεληνιακών Σταθμών και των μεθόδων της χρησιμοποίησής των έχουν σχεδόν ολοσχερών χαθεί και υπάρχει πολύ ανάγκη στην αναζήτηση αυτού του θέματος. Αν και πιστεύομε πως οι αρχαίοι συγγραφείς είναι υπερβολικά σπουδαίοι και μεγάλο τμήμα της Παλιάς Αστρολογίας βασίστηκε σ’ αυτούς. Ο Κορνήλιος Αγρίππας λέει: “σε αυτούς τους εικοσιοκτώ Σταθμούς γίνεται μια μίξη που έκρυψε πολλά μυστικά της Σοφίας των Αρχαίων, με τα οποία αυτοί εργάστηκαν με δέος για όλα τα πράγματα τα οποία είναι κάτω από τον Κύκλο της Σελήνης”. Στάθηκα πολύ τυχερή στα 25 έτη έρευνας της Αραβικής Αποκρυφολογίας. Βρήκα αρχαίο βιβλίο στην αραβική καθαρεύουσα που αναφέρει μεταξύ άλλων, σημαντικές πληροφορίες για αυτούς τους Σταθμούς της Σελήνης. Κάθε Σταθμός έχει ένα όνομα, ένα γράμμα, ένα εδάφιο από το Άγιο Κοράν, μια ωφέλεια. Παραθέτω πίνακα με τις ιδιότητες αυτές:

   
   

  1ος Σταθμός.
   
  شرطين
  Γράμ
  μα:
  أ
  Εδάφιο:
        هو الاول و الا خر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيً  عليم 

  2ος Σταθμός.
   بطين
  Γράμ
  μα:ب
  Εδάφιο:
    بديع السموت و الارض أنى يكون له و لم تكن له صاحبة و خلق كل شىء و هو بكل سىء عليم

   3ος Σταθμός.
   ثريا
  Γράμ
  μα:
  ج
  Εδάφιο:
  سورة الملك

  4ος Σταθμός.
  دبران
  Γράμ
  μα:
  د
  Εδάφιο
  :     
   هو الاول و الا خر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيً  عليم 

  5οςΣταθμός.
  هقعة
  Γράμ
  μα:
  Εδάφιο
  :    
    هو الاول و الا خر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيً  عليم 

  6ος Σταθμός.
   
  هنعة  
  Γράμ
  μα:و
  Εδάφιο: Το εδάφιο
     
     كرسي 

  7ος Σταθμός.
   
  ذراع
  Γράμ
  μα:ز
  Εδάφιο:
       سورة الفاتحة 

  8ος Σταθμός.
   
  نثرة
  Γράμ
  μα:ح
  Εδάφιο:
       
   سورة ال عمران

  9ος Σταθμός.
  طرفة
  Γράμ
  μα:
  ط
  Εδάφιο: τα τρία πρώτα εδάφια της
          سورة ط

  10ος Σταθμός.
    
  جبهة
  Γράμ
  μα:
  ي
  Εδάφιο: Τα 5 πρώτα εδάφια
    
     سورة يس  

  11ος Σταθμός.
  زبرة
  Γράμ
  μα:
  ك
  Εδάφιο:
  انما امره اذا اراد شينا ان يقول له كن فيكون

  12ος Σταθμός.
  صرفة
  Γράμ
  μα:ل
  Εδάφιο:
     
     الله لطيف يعباده برزف من يشاء و هو الفوى العزيز

  13ος Σταθμός.
  عواء
  Γράμ
  μα:
  م
  Εδάφιο: Το εδάφιο
     
     قل اللهم مالك الملك

  14ος Σταθμός.
     
  سماك
  Γράμ
  μα:
  ن
  Εδάφιο:     ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين 

  15ος Σταθμός.
  غغر
  Γράμ
  μα:
  س
  Εδάφιο:
        سلام قولا من رب رحيم

  16ος Σταθμός.
     
  زبابا
  Γράμ
  μα:ع
  Εδάφιο:
     
     و الله خلقكم و ما تعماون

  17ος Σταθμός.
   
  كليل
  Γράμ
  μα:
  ف
  Εδάφιο
  :       و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من و رقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس الا فى كتاب منين

  18ος Σταθμός.
    
  قلب
  Γράμ
  μα:
  ص
  Εδάφιο:
  و نزلنا من السماء ما مباركا فانبتنا به جنات و حب الحصيد 

  19οςΣταθμός.
   
  شولة
  Γράμ
  μα:
  ق
  Εδάφιο
  :     
   اعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولينا فانضرنا على القوم الكافرين

  20οςΣταθμός.
  نعايم
  Γράμ
  μα: ر
  Εδάφιο
  :
  ربنا و سعت كل شىء رحمة و علما – فأ ما إن كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم       

  21οςΣταθμός.
     
  بلدة
  Γράμ
  μα:
  ش
  Εδάφιο
  :   
     و كذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى و هى ظالمة ان اخذه اليم شديد

  22οςΣταθμός.
  ذابح
  Γράμ
  μα:
  ت
  Εδάφιο:
       
   ثم تاب عليهم ليتو بوا إن الله هو التواب الرحيم 

  23ος Σταθμός.
    
  سعد بلع
  Γράμ
  μα:
  ث
  Εδάφιο:
        
  ربنا أفرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين – الثابت فى الحياة الدنيا و فى الاخرة 

  24ος Σταθμός.
  سعد السعود
  Γράμ
  μα:
  خ 
  Εδάφιο:
  Το εδάφιο
  قل اللهم مالك الملك  

  25ος Σταθμός.
  سعد الاخبية  
  Γράμ
  μα:
  ذ
  Εδάφιο:
    
     يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلا

  26ος Σταθμός.
  فرع المقدم
  Γράμ
  μα:
  ض
  Εδάφιο:
     
    و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء

  27ος Σταθμός.
  فرع الموخر
  Γράμ
  μα:
  ظ
  Εδάφιο:
        
  ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغو نها عوجا و هم با لاخرة هم كافرون 

  28ος Σταθμός.
  رشا
  Γράμ
  μα:
  غ
  Εδάφιο:
   ألم يجدك يتيما فا وى و وجدك ضالا فهدى و وجدك فاغنى  

   Όταν επιθυμείς να εκτελέσεις την εργασία σου μέσα στην ημέρα, κανόνισε να είναι η Σελήνη στον Ωροσκόπο και ένα ημερήσιο ζώδιο να ανέρχεται. Αν γίνεται τη νύχτα, άφησε ένα νυκτερινό ζώδιο να ανέρχεται. Και άφησε να ανέρχεται ένα ζώδιο Μακράς Αναφοράς, για εργασίες της μαγείας που είναι ελαφρές και εύκολες, δηλ., ασήμαντες και σίγουρες. Και άφησε να ανέρχεται ένα ζώδιο Σύντομης Αναφοράς για σοβαρότερες εργασίες. Και για εκείνο τον λόγο άφησε τους χρήσιμους πλανήτες να είναι σε μια τυχερή όψη με την εργασία. Γιατί εάν ανέρχεται ένα ζώδιο Ορθής Ανάβασης και ένας Κακότυχος είναι παρών εκεί μέσα, η εργασία καταστρέφεται και χαλά.
  Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας Σταθμός. Σε μια πλήρη ερμηνεία χάρτη, η τοποθέτηση της Σελήνης, η θέση αυξημένης επιρροής και οι Όψεις, πρόκειται να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο. Εντούτοις, ο Σταθμός μπορεί να δώσει επιπλέον και μερικές φορές, ζωτικής σημασίας πληροφορίες.
  Πιστεύω ότι το παράδειγμα που δίνεται αποδεικνύει ότι υπάρχει μια περίπτωση στη χρήση του Τροπικού Ζωδιακού και βεβαίως αφθονία πεδίων για περαιτέρω έρευνα.
  Είναι σημαντικό να είναι η Σελήνη εντός των ορίων του Σταθμού και στον Ωροσκόπο. Να μην είναι σε καύση και να μην έχει κακές όψεις από τους επιβλαβείς πλανήτες, Άρη και Κρόνο.
  Παράδειγμα επιλογής και Τάλισμαν για τον 13ο Σταθμό της Σελήνης για Αγάπη και Έρωτα από τον Πικατρίξ.
  Ο Άραβας αστρολόγος του 10ου αιώνα Αλ Μπιρούνι του δίνει το όνομα عَوَى Άουα, είναι ο αστέρας μ Παρθένου και το όνομα σημαίνει "το Ουρλιαχτό (του σκύλου)".
  Οι οδηγίες για την εικόνα του Σταθμού που είναι διπλή, από τον Πικατρίξ είναι: "Ο 13ος Σταθμός είναι για την ελευθέρωση των ανδρών που δεν μπορούν να έλθουν στις γυναίκες και για τη δημιουργία της αγάπης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  Όταν η Σελήνη έλθει σε αυτόν το Σταθμό, φτιάξε από κόκκινο κερί την εικόνα ενός όρθιου άνδρα, με ένα όρθιο πέος. Άσε το να είναι σε όλους τους τρόπους, η εικόνα ενός άνδρα σε συνουσία με μια γυναίκα. Από άσπρο κερί φτιάξε την εικόνα της γυναίκας. Δέσε τις δύο εικόνες μαζί, πρόσωπο με πρόσωπο και θύμιασέ τις με άμπαρ και ξύλο αλόης και τύλιξέ τις σε ένα κομμάτι άσπρου μεταξιού, το οποίο έχει πλυθεί σε ροδόνερο και στην αντίστοιχη εικόνα γράψε το όνομα αυτού που ποθείς.
  Αν μια γυναίκα μεταφέρει αυτές τις εικόνες μαζί της, θα γίνει πολύ πιο δυνατά ποθούμενη από τον άνδρα του οποίου το όνομα είναι πάνω στην εικόνα, όταν αυτός την βλέπει. Και αν κάποιος άλλος είναι δεμένος ή δεσμευμένος, ο οποίος δεν είναι ικανός να πράττει σεξουαλικά με γυναίκες, αν αυτός κουβαλά τις εικόνες μαζί του, το δέσιμο θα διαλυθεί και θα είναι ικανός να δρα με τις γυναίκες. Και γνώριζε πως το όνομα του Κυρίου του Σταθμού είναι Αζιρούτ." Πικατρίξ, Βιβλίο IV, Κεφάλαιο 9
  Επεξηγήσεις
  Μακρά Αναφορά (Direct ή Long Ascension): τα ζώδια "σύντομα" ανατέλλουν σε μια γωνία του ορίζοντα που είναι πλησιέστερα σε μια κατακόρυφο (ζενίθ) 90°. Οι 30ο του μήκους αυτών των ζωδίων χρειάζονται 30ο+ του Ισημερινού για να ανατείλουν επί του ορίζοντα και θέλουν περισσότερο από 2 ώρες για την ανατολή τους. Και έτσι καλούνται "τα ζώδια της μακράς αναφοράς". Άρα, αυτά τα ζώδια χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα. Είναι ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης.
  Η Μακρά και η Σύντομη Αναφορά αντιστρέφονται στο νότιο ημισφαίριο.
  Σύντομη Αναφορά (Tortuous ή Short Ascension): Τα ζώδια που είναι "πλάγια" ή "σύντομα" και μερικοί τα αποκαλούν "κυρτά", ανατέλλουν σε μια γωνία που είναι πιο κεκλιμένη. Αυτή η κλίση εξασφαλίζει ότι ολόκληρο το ζώδιο ανατέλλει πριν να περάσουν οι 30° του Ισημερινού από τον Ορίζοντα και για αυτό κλήθηκαν "ζώδια της σύντομης αναφοράς" ή "ελικοειδούς αναφοράς".
  Τα ζώδια της Σύντομης Αναφοράς βρίσκονται συχνά αναχαιτισμένα ή τεμνόμενα στα ωροσκόπια. Είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι. Η αναχαίτιση δεν είναι ούτε μια θέση αυξημένης επιρροής του πλανήτη, ούτε μια αδυναμία. Για τις θέσεις στο νότιο ημισφαίριο, η Μακρά και η Σύντομη Αναφορά αντιστρέφονται.
  Ορθή Αναφορά (Right Ascension): Είναι η μέτρηση κατά μήκος του Ισημερινού σε μοίρες μόνο από την πρώτη μοίρα του Κριού. 360ο κατά τη διάρκεια 24 ωρών, που σημαίνει κάθε μοίρα διαμένει 4 λεπτά της ώρας στον Ισημερινό.
  Κλείνοντας το θέμα των Σεληνιακών Σταθμών στη Δυτική Αστρολογία, θα αναφέρω πως μια από τις παλαιότερες και πρακτικότερες εφαρμογές της αστρολογίας είναι η εκλογή μιας κατάλληλης στιγμής για ένα γεγονός. Είναι επομένως θλιβερό ότι υπάρχει έλλειψη έντυπου υλικού στο θέμα, από τις παλιές περιόδους.
  Ωστόσο, υπάρχοντας το κείμενο με την γενική ονομασία Πικατρίξ, καλύπτεται η δυναμική αστρολογία που κοιτάζει στο μέλλον με σκοπό τη βελτίωσή της. Η αστρολογία του Πικατρίξ είναι Εκλεκτική, επιλέγοντας τη βέλτιστη στιγμή, σταθερά δυναμική και εξουσιοδοτημένη. Η πεποίθηση ήταν ότι ο κόσμος ήταν πλήρης από αόρατα, δηλ. απόκρυφες δυνάμεις, πλανητικές και θείες δυνάμεις που θα μπορούσαν να διοχετευθούν και να προσελκυστούν με την χρήση της συμπονετικής μαγικής και αστρολογικής τεχνογνωσίας. Το δόγμα των συμφωνιών ήταν ένας βασικός παράγοντας και τέτοιες συμφωνίες συντάχθηκαν από τον Πικατρίξ. Θεωρήθηκε ότι το άτομο ήταν υπεύθυνο για τον κόσμο του και θα ήταν μεγάλος επιστήμονας εάν θα μπορούσε να μάθει τη χρήση αυτών των δυνάμεων για να διαμορφώνει το πεπρωμένο του.
  Μελετώντας τις ηλιακές λατρείες όπως ο Μιθραϊσμός, όταν σχεδιάζουμε τη διάδοση του ηλιακού ζωδιακού συστήματος, έτσι πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις σεληνιακές λατρείες κατά την έρευνα στο σεληνιακό σύστημα Σταθμών (ή Οίκων ή Σπιτιών). Η Σεληνιακή Θεά Σιν είχε έναν σημαντικό ναό στο Χαρράν, του οποίου παρούσα περιοχή είναι στη νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά τότε πολιτιστικά στη Συρία ή τη Μεσοποταμία, η οποία ήταν ένα κέντρο οπαδών του Ερμητισμού και τύπων όπως ο Πικατρίξ, με πιστούς στην ισλαμική περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τις σταυροφορίες.
  Ο Θωθ ή Ερμής Τρισμέγιστος ήταν σημαντική Σεληνιακή θεότητα των Αιγυπτίων. Ήταν επίσης ο Θεός της φρόνησης και του γραψίματος. Λατρεύτηκε ιδιαίτερα στην Ερμούπολη που αποκαλείται στην αραβική Αλ Ασμουνέιν. Το κείμενο του Πικατρίξ έγινε πολύ σημαντικό στη Νεοπλατωνική φάση στο τέλος του 15ου αιώνα. Καλείται μερικές φορές Ερμητικό αλλά γράφτηκε πολύ αργότερα από τις Ερμητικές γραφές. Είναι η πιο λεπτομερής σύνταξη αστρικού μαγικού που είναι γνωστή από τον αραβικό κόσμο, που προέρχεται από τις πηγές του 8ου και 9ου αιώνα που είναι γνωστές στην Μέση Ανατολή. Το αρχικό αραβικό κείμενο ήταν γνωστό ως Χατιάτ Αλ Χακίμ (حياة‏ الحكيم), ο Βίος του Σοφού.
  Υπάρχουν πολυάριθμοι κατάλογοι και φράσεις σταθερές στο Πικατρίξ, που προτείνουν ότι αναπτύχθηκε σε ένα μυστικό σχολείο απόκρυφων κάπου στην Μέση Ανατολή. Το κείμενο είναι μια σύνταξη από πολλές διαφορετικές πηγές σε εκείνη την περιοχή και δηλώνει συχνά, "τα σοφά άτομα της Ινδίας λένε"... όχι τα σοφά άτομα της Ινδίας γράφουν, αλλά λένε.
  Οι 12 Ηλιακοί – οι 28 Σεληνιακοί
  Το σύστημα των Εκλογών δεν βασίζεται στον Πικατρίξ στην Ηλιακή αστρολογία, αλλά στη Σεληνιακή στην οποία η Σελήνη τοποθετείται σε έναν ανάλογο αστερισμό των 12ο 51΄26΄΄, ένας Σεληνιακός Σταθμός ή το 1/28 της διαίρεσης του Ζωδιακού κύκλου, με κατά προσέγγιση μια μέρα και μια νύχτα στο «ταξίδι» της Σελήνης. Αυτό είναι σημαντικό για να αποκαλυφθεί η φύση και η τοποθεσία σε κάθε Σταθμό του συστήματος.
  Υπάρχουν τέσσερα κύρια συστήματα αστρολογίας στα οποία χρησιμοποιούνται οι Σεληνιακοί Σταθμοί: το ελληνικό, το κινέζικο, ο ινδικό και το αραβικό. Για το ελληνικό σε παραπέμπω στο «Έργα και Ημέρες» του Ησίοδου.
  Μια θρησκεία στη Μέση Ανατολή που λατρεύτηκε παρασύρθηκε και μάλλον δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποία στοιχεία πήρε από τον Ελληνο-Αιγυπτιακό Ερμητισμό, σαν κλειδιά. Δημιουργεί μια περίεργη αίσθηση, το γιατί ο συγγραφέας αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του Πικατρίξ. Μερικοί μελετητές λέγουν πως είναι μια παραφθορά του Μπουκρατίς ή στην πραγματικότητα του Ιπποκράτους από την Κω, του οποίου αρκετές εργασίες ήταν λανθασμένα αποδιδόμενες.
  Σίγουρα, ο αυθεντικός συγγραφέας ήταν ένας Άραβας Ερμητιστής ή Νέο-Πλατωνικός που έζησε όχι αργότερα από τον 13ο αιώνα και ίσως πιο μπροστά. Σχηματίζεται η άποψη, πως έντονα πιθανολογείται να είναι ο Άραβας αστρολόγος Άμπου Μασάρ (Απομασάρ) που έγραψε σε μια περίοδο όταν οι Άραβες εξουσίαζαν την αστρολογία. Το κείμενο αναφέρει θεούς, συχνά παραμορφωμένους, με ονόματα Ελληνικά, Λατινικά, Αραβικά και Ινδικά.
  Ας δούμε μερικές εξέχουσες όψεις του Πικατρίξ. Συμφωνίες, Δεκανοί και Σεληνιακοί Σταθμοί.
  Συμφωνίες
  Το δόγμα των συμφωνιών είναι ένας πίνακας αστρολογίας, με βοτανολογικά θέματα και αναφορές στην Εβραϊκή Καμπαλά. Στην αρχαιότητα, οι κύριοι λίθοι, τα φυτά και τα ζώα είχαν μια σχέση με τους επτά πλανήτες και τα δώδεκα ζώδια. Γνωρίζομε έναν κατάλογο με σφηνοειδή γραφή από τους Σελευκίδες που καταγράφει για κάθε ζώδιο ένα ναό ή μια πόλη, ένα ή δύο δέντρα, ένα ή δύο φυτά και μία ή δύο λίθους. Αυτή ουσιαστικά η ιδέα ευδοκίμησε πολύ στη Μεσοποταμία. Ένας κατάλογος πλανητών διασώθηκε από τις Ανθολογίες που έγραψε ο Ουέτιους Ουάλης. Υπάρχουν πολύ περισσότερα στον Πικατρίξ, είτε για λίθους, για μέλη του ανθρώπινου σώματος, θρησκείες, χρώματα, δέντρα κλπ. Σήμερα, αυτά είναι χρήσιμα στην Ωριαία Αστρολογία.
  Αυτοί οι κατάλογοι εμφανίστηκαν κατά πρώτον στην Ινδία, τον 3ο αιώνα σε μορφή ποιήματος, με στοίχους δηλαδή, από μια μετάφραση του 2ου αιώνα από τα Ελληνικά. Ο συγγραφέας, στα Σανσκριτικά, σύνθεσε Ελληνικούς και την Ινδικούς καταλόγους. Μετά αυτοί μεταφράστηκαν στα Συριακά και Αραβικά. Ο Θεόφιλος από την Έδεσσα κατά πρώτον, σύνθεσε στη Συρία τον 8ο αιώνα και στον Ιράκ ο Άμπου Μασάρ τον 9ο αιώνα.
  Δεκανοί
  Αυτό είναι αναμφίβολα μία Αιγυπτιακή συμβολή στην αστρολογία. Οι 36 Αιγύπτιοι θεοί του χρόνου κυβερνούν 10ο της Εκλειπτικής, εκτείνοντας αρχικά την επιρροή τους από Τροπικό σε Τροπικό. Οι δεκανοί ήταν η ζωή της αθάνατης ψυχής του θεού.
  Η πρόσφατη γνωστή εικόνα των Δεκανών ήταν στο Μέσο Βασίλειο, όταν οι Αιγύπτιοι ενταφιαζόταν με καλύμματα όπου χάραζαν τους αναφερόμενους αστερισμούς σε 36 κολώνες διαιρεμένες με 12 γραμμές. Περιελάμβαναν τον Ορίωνα και το Σόθις (Σείριος, αστερισμός του Κυνός), πιθανά τον Προκύνα και την Ύδρα, επίσης. Εικόνες με πνεύματα Δεκανών εμφανίζονται σε Ελληνικό χειρόγραφο αστρολογίας που μεταφράστηκε στα Σανσκριτικά περίπου το 150 μΧ.
  Οι Δεκανοί στην μετέπειτα αστρολογία ήταν απλά το ένα τρίτο της διαίρεσης του ζωδίου, όπως ο Λίλλυ χρησιμοποίησε στα Πρόσωπα στο σύστημα των πλανητικών ευαισθησιών. Αυτή η μέθοδος, οι Χρονοκράτορες,  ήταν γνωστή στην Ινδία σαν Κύριοι του Χρόνου. Το Ερμητικό σύστημα τον 5ο αιώνα μΧ έκανε έναν κατάλογο από ασθένειες που σχετίζονται με κάθε Δεκανό, ένα ζωδιακό σχήμα που ξεκινούσε από τον Κριό στο κεφάλι του ανθρωπίνου σώματος.
  Σεληνιακοί Σταθμοί
  Το σύστημα είναι δανεικό από το ποίημα περί αστρολογίας του Δωρόθεου του Σιφωνίου.
  Πλανητικές όψεις στον Πικατρίξ
  Στο 1ο βιβλίο του, στο 4ο κεφάλαιο αναφέρει πως «αν θέλεις να κάνεις τις καθημερινές εργασίες του, ταξινόμησε τη Σελήνη να είναι στον Ωροσκόπο και να ανατέλλει από τα ημερήσια ζώδια. Αν θέλεις για τη νύχτα, πρέπει να ανατέλλει από τα νυχτερινά ζώδια. Ο στόχος σου θα πραγματοποιηθεί πιο εύκολα αν η Σελήνη είναι σε ένα ζώδιο με σύντομη ανάβαση, λιγότερο αν είναι σε ζώδιο μακρύτερης ανάβασης. Θα πρέπει να είναι σε καλές όψεις από τους ευεργετικούς πλανήτες. Ένας επιβλαβής στο ανατέλλον ζώδιο θα κάνει κακό στη δουλειά. Μια σύνοδος ή μια άλλη καλή όψη από έναν ωφέλιμο στο ανατέλλον ζώδιο, θα βοηθήσει. Όμοια, όταν τα ημερήσια ζώδια ανατέλλουν τη νύχτα και τα νυχτερινά την ημέρα και οι ωφέλιμοι κάνουν όψεις πάνω της.
  Ο επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τις αρετές των πλανητών και ζωδίων, που είναι τα Σταθερά, τα Μεταβλητά και τα Κοινά, που είναι ωφέλιμα ή ζημιογόνα». Μετά προειδοποιεί ενάντια στη χρήση μιας έκλειψης Σελήνης ή μια κάτω από τις Ακτίνες του Ήλιου (δηλαδή σε απόσταση μικρότερη από 12ο όψη εκατέρωθεν της ηλιακής συζυγίας, με άλλα λόγια μια Νέα Σελήνη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και λέει «μην χρησιμοποιήσεις μια Σελήνη εξασθενισμένη στην πορεία της, που ταξίδεψε λιγότερο από 12ο την ημέρα και απόφυγε να είναι σε Καύση. Μην χρησιμοποιήσεις το τέλος των ζωδίων που κυβερνούνται από επιβλαβείς πλανήτες, δηλαδή Κριός, Σκορπιός, Αιγόκερως και Υδροχόος. Μην χρησιμοποιήσεις τη Σελήνη που πέφτει πριν το Μεσουράνημα στον 9ο Οίκο. Να θέσεις το Δία ή την Αφροδίτη στον Ωροσκόπο ή στο Μεσουράνημα επειδή αυτοί βάζουν καλό σε μια άτυχη Σελήνη».
  Οι πλανητικοί κυβερνήτες είναι αυτοί των ημερών της εβδομάδας. Ολόκληρος ο κατάλογος επαναλαμβάνει κάθε τέσσερις εβδομάδες, δεδομένου ότι κάθε σπίτι (Οίκος ή Σταθμός) καλύπτει τη μέση καθημερινή κίνηση του φεγγαριού. Η Σελήνη αρχίζει τους Οίκους ή Σταθμούς της από τις 0ο του Κριού και τελειώνει στον αστερισμό των Ιχθύων.

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά

  leaves

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

 • Φυλακτά και Συμφωνίες

  Ο Εκτός από τις συμφωνίες, υπάρχουν τα τάλισμαν - τάλσαμ طلسم και τα φυλακτά - χατζάμπ حجاب . Τα φυλακτά είναι διάφορα αντικείμενα, κείμενα σε αντικείμενα, κείμενα σε χαρτί ή περγαμηνή. Μπορεί να είναι σύνθεση ουαφίκ με κείμενα. Τα τάλσαμ είναι σχήματα χωρίς γεωμετρική συνοχή, γράμματα με αριθμούς και σχήματα. Και τα τρία είδη, περιέχονται στο όρο «περίαμμα ή περιάμματα» που σημαίνει κάτι που έχει ως προορισμό τη φύλαξη από κάποιο κίνδυνο αόρατο.

  Γενικά, το θέμα όλων των φυλακτών είναι απέραντο με πολυάριθμες διαφορετικές παραλλαγές των στοιχείων από τις μαγικές παραδόσεις παρελθόντος και παρόντος.
  Εδώ, θα αναφερθώ μόνο στα φυλακτά που αναφέρονται στην αραβική μαγική παράδοση, προσπαθώντας να δώσω μια περίληψη των περιγραφών και των χρήσεών τους, που εστιάζονται κυρίως σε θεία ονόματα ή σε ιερά εδάφια, έτσι να αποδοθεί μια γενική ιδέα για αυτά.
  Η λέξη "τάλισμαν" ή «τάλσαμ» προέρχεται από την ελληνική λέξη, «τέλεσμα» που σημαίνει το δόσιμο, το φόρο, την πληρωμή, την τελείωση, το ανάθημα, την τελετή, το φυλακτό όπως ορίζει το λεξικό MATZENTA. Στο Λεξικό του Ζονάρα στο λήμμα τέλεσμα βρίσκομε την έννοια Εισφορά. Το καθεαυτού όνομα του φυλακτηρίου στην Ελληνική είναι «περίαμμα».
  Γενικά, με τον όρο φυλακτό (περίαμμα), ορίζομε το όποιο υλικό που μετά από συγκεκριμένη λειτουργία έχει μια μαγική δύναμη και που ενεργεί ως τύπος πνευματικής μπαταρίας που προσελκύει τη συγκεκριμένη ευλογία και τις αρετές επάνω ή μέσα στον κύκλο της ζωής του μάγου ή του ατόμου που θα το κομίζει.
  Συχνά, πολλά φυλακτά λειτουργούν κάτω από τη δύναμη ενός συγκεκριμένου πνεύματος (αγγέλου) που είναι μαγικά συνδεδεμένο σε αυτό ή μέσω γραμμένων θείων ονομάτων και επικλήσεων.
  Βέβαια, τα φυλακτά υπήρχαν πριν από τους Ισλαμικούς χρόνους και στο μετα-Ισλαμικό διάστημα προστέθηκαν εδάφια από το Άγιο Κοράν, Άγια Επίθετα του Θεού, ονόματα Προφητών κλπ. Ακόμα και τα αρχαία σύμβολα κρατήθηκαν και για αυτό σήμερα υπάρχουν φυλακτά σε σπαθιά, σε βάζα, σε πιάτα, σε ρούχα κλπ.
  Ένα κλασικό φυλακτό είναι αυτό του Σολομώντα των «Επτά συμβολαίων», το οποίο γράφεται σε ένα στενόμακρο χαρτί περίπου 190 εκ Χ 10 εκ, τυλιγμένο σε κύλινδρο, δεμένο σε θήκη από δέρμα ή ασήμι, το οποίο φοριέται και προστατεύει γυναίκες, παιδιά και άνδρες από καθετί διαβολικό. Το ίδιο δίνει καλή υγεία, είναι εναντίον των ασθενειών, προσελκύει την ευλογία, παρέχει προστασία στην καθημερινή ζωή και στις μετακινήσεις κάθε φύσης, προφυλάσσει από στοιχειώδη πνεύματα (τζιν) και από άγρια ζώα ή ερπετά. Το κείμενο αρχίζει με την έκφραση, «στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού. Η ευλογία είναι επάνω στον Κύριο Μωχάμεντ». Διηγείται μετά πως ο Σολομών ο γιος του Δαβίδ, ταξίδευε σε μια ορισμένη περιοχή όταν συνάντησε μια ηλικιωμένη γυναίκα με ατημέλητα μαλλιά, από τη μύτη έβγαιναν καπνοί και από τα μάτια της ξεπηδούσε φωτιά, ούρλιαζε σαν λύκος, σαν βροντή, σαν σκυλί έτσι που τα δέντρα με τη δυνατή φωνή της, έσπαζαν. Ο Βασιλεύς Σολομών την ρώτησε ποίο είναι το όνομά της και αν ήταν άνθρωπος ή στοιχειώδες (τζιν).
  Και αυτή απάντησε: « Ω προφήτη του Θεού. Είμαι η μητέρα του αγοριού (Ουμ ΑΣσάμπαν -  الصبي أم). Εσύ δεν με γνωρίζεις, έτσι θα σου πω. Είμαι η κόρη του αλ Ζαϊζάις, η κόρη του Αλ Χάρς, η κόρη του Φιλτίς, η κόρη του Ίμπλις του καταραμένου. Ζω μεταξύ γης και ουρανού και έχω την εξουσία επάνω στα παιδιά του Αδάμ και τα υπάρχοντά τους. Καθιστώ τις γυναίκες άγονες και καταστρέφω τα παιδιά. Έρχομαι στις γυναίκες και κλείνω τις μήτρες τους και δεν τις αφήνω να συλλάβουν, έτσι οι άνθρωποι τις λένε στείρες. Αυτή είμαι εγώ, Ω προφήτη του Θεού, που έρχομαι στις γυναίκες και τις δεσμεύω και τις δένω με θλίψεις και καταστροφές. Είμαι, Ω προφήτη του Θεού, αυτή που δεν αφήνω τα άτομα να πωλήσουν και να αγοράσουν. Εάν κάνουν εμπόριο δεν κερδίζουν, εάν οργώνουν δεν έχουν συγκομιδή.» Ο Σολομών την ανάγκασε να του δώσει τα συμβόλαια με τα οποία έκανε τόσα κακά στα παιδιά του Αδάμ.
  Αυτή η ιστορία είναι η θεωρητική βάση της δημιουργίας του φυλακτού του Σολομώντα. Το φυλακτό χωρίζεται στα επιμέρους τμήματα των επτά πλανητών. Λέγεται πως το πρώτο συμβόλαιο για την Κυριακή είναι: «Στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου (Ραχμάν), του πιο συμπονετικού (Ραχίμ) και δια μέσου του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας Θεός αλλά μόνο αυτός, ο κερδώος (Χασίμπ), ο αποστερητής (Νταρ), ο Ιδιοκτήτης αυτού του κόσμου και του επόμενου, ο Υποστηρικτής, ο Οδηγός των άπιστων, ο Πανίσχυρος, ο Κυρίαρχος, ο Κατανοών από τον οποίο κανένας μπορεί να διαφύγει και που κανένας δεν μπορεί να υπερνικήσει ή να νικήσει. Δεν θα έρθω κοντά σε κάποιον φέρει αυτό το φυλακτό. Ούτε τη νύχτα ή την ημέρα, ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε θα πλησιάσω αυτόν ή την οικογένειά του, ούτε την περιουσία του ή το ταξίδι του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Το δεύτερο συμβόλαιο για τη Δευτέρα λέει: «Στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού και διαμέσου του Θεού. Βέβαια, η λατρεία στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι παρά κομμάτι από την καταστροφή και λάθος αυτό που κάνουν (Σούρα 7 εδάφια 139 και 140). Ούτε θα έρθω κοντά σε κάποιον που φέρει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  سورة الاعراف   Σούρα 7, αλ-ααράφ, τα Ύψη -
  Εδάφια 139 και 140


  ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون 007.139 قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين 007.140
   

  Το τρίτο συμβόλαιο λέει: «Το φυλακτό της Τρίτης είναι: «στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού διαμέσου του Θεού. Ο Θεός είναι Εκείνος που ύψωσε τους ουρανούς με αθέατες κολώνες και έπειτα εγκαταστάθηκε στο Θρόνος της Εξουσίας κι υπόταξε τον Ήλιο και το Φεγγάρι στο Νόμου Του. Το καθένα απ’ αυτά τρέχει στην τροχιά του για ένα τέρμα προκαθορισμένο. Ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις, εξηγεί αναλυτικά τα Σημεία, μήπως θα πιστέψετε εντελώς ότι θα συναντήσετε τον Κύριό σας. (Σούρα 13 εδάφιο 2). Για να κατοικήσουν εκεί, για πάντα. Η υπόσχεση του Θεού είναι αληθινή. Κι Εκείνος είναι ο Παντοδύναμος, ο Σοφός. (Σούρα 31 εδάφιο 9 ) Ούτε θα έρθω κοντά σε κάποιον που φέρει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Σούρα 13, α-ράαντ, η βροντή - سورة الرعد
  Εδάφιο 2


  الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخرالشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
   

  Σούρα 31, Λουκμάν, Ο Λουκμάν ο Σοφός - سورة لقمان
  Εδάφιο 9

   

  خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
   

  Το τέταρτο συμβόλαιο λέει: «Το φυλακτό της Τετάρτης είναι: «στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού διαμέσου του Θεού. Μα το Όρος το βουνό της Αποκάλυψης. Μα το Βιβλίο το γραμμένο Κοράν. Κι ανακοινώθηκε σε μια Περγαμηνή. Και μα τον πολυσύχναστο Οίκο από τους αγγέλους. Και την Υπερυψωμένη Οροφή, τον Ουράνιο Θόλο. Και μα τη Θάλασσα τη γεμάτη φωτιά (μάχη). Στ’ αλήθεια σας λέγω, ότι η Τιμωρία του Κυρίου σου, όπου να είναι, φθάνει. Και τίποτε δεν υπάρχει που να μην την εμποδίσει. (Σούρα 52 εδάφια 1 ως 8). Ούτε θα έρθω κοντά σε κάποιον που φέρει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Σούρα 52, Α-Τούρ, το βουνό - سورة الطور
  Εδάφια 1 ως 8


  والطور 1 وكتاب مسطور 2 في رق منشور 3 والبيت المعمور 4 والسقف المرفوع 5 و البحر المسجور 6 ان عذاب ربك لواقع 7 ماله من دافع 8 
   

  Το πέμπτο συμβόλαιο: Αυτή είπε, «το φυλακτό για την Πέμπτη λέει: «στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού διαμέσου του Θεού. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός του Φωτός του Ουρανού και της Γης. Το Φως Του μοιάζει σαν να υπήρχε εκεί, ένα βαθούλωμα στον τοίχο και μέσα του υπάρχει λυχνία. Η λυχνία ήταν κλεισμένη μέσα σε γυαλί. Το γυαλί έμοιαζε σαν άστρο λαμπερό, που φωτίζει από το λάδι του ευλογημένου δέντρου, μιας ελιάς, που η θέση της δεν υπάρχει ούτε στην ανατολή ούτε στη δύση, αλλά σε ένα ανοιχτό μέρος που ο Ήλιος το βλέπει όλη μέρα. Το λάδι του, φωτίζει συνέχεια και ας μη το εγγίζει η Φωτιά. Φως πάνω στο Φως. Ο Θεός καθοδηγεί, όποιον θέλει, σ’ αυτό το Φως. Και ο Θεός φανερώνει τα παραδείγματα στους ανθρώπους, κι ο Θεός είναι Παντογνώστης. (Σούρα 24 εδάφιο 35). Ούτε θα έρθω κοντά σε κάποιον που φέρει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Σούρα 24, Α-Νούρ, το Φως - سورة النور
  Εδάφιο 35


  الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شئ عليم  
   

  Το έκτο συμβόλαιο: Αυτή είπε, «το φυλακτό της Παρασκευής λέει: «Στο όνομα του Θεού, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού και διαμέσου του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που ύψωσε τους ουρανούς με αθέατες κολώνες, κι έπειτα εγκαταστάθηκε στον Θρόνο (της εξουσίας) κι υπόταξε τον Ήλιο και το Φεγγάρι (στον Νόμο Του). Το καθένα απ’ αυτά τρέχει (στην τροχιά του) για ένα τέρμα προκαθορισμένο. Ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις, εξηγεί αναλυτικά τα Σημεία, μήπως θα πιστέψετε εντελώς ότι θα συναντήσετε τον Κύριό σας
  (Σούρα αλ Ράαντ εδάφιο 2). Ούτε θα έρθω κοντά σε κάποιον που κομίζει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα, ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν ούτε στην οικογένειά του, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Σούρα 13, α-Ράαντ, η Βροχή - سورة الرعد
  εδάφιο 2


  الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخرالشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
   

  Το έβδομο συμβόλαιο. Αυτή του είπε, «το φυλακτό είναι του Σαββάτου λέει: «Στο όνομα του Θεού πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού και διαμέσου του Θεού. Διαμέσου της εξουσίας του Θεού, που δεν τελειώνει ποτέ και το βασίλειό Του που δεν αλλάζει, του Ζώντα που δεν πεθαίνει, του Φωτός που δεν εξασθενίζει και του άφθαρτου Θρόνου, διαμέσου του καθίσματος και του Θρόνου Του, δια των σφραγίδων των προφητών του Θεού με τις οποίες είσαι Κύριος όλων των πνευμάτων, των δαιμόνων, των ανθρώπων, των πτηνών, των άγριων ζώων, των φιδιών, του αέρα, των σκορπιών. Ούτε δεν θα έρθω κοντά σε κάποιον που φέρει αυτό το φυλακτό την ημέρα ή τη νύχτα, ή στο ξύπνημα ή στον ύπνο, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά, ούτε στα παιδιά του ή στην περιουσία του. Ο Θεός είναι μάρτυρας σε αυτό που λέω.»
  Βλέπομε από το παράδειγμα αυτού του δημοφιλούς αραβικού φυλακτού, με ποιο τρόπο γίνονται οι περιγραφές και τις χρήσεις των θείων ονομάτων και των ιερών στίχων. Εντούτοις, τα φυλακτά που περιέχουν τα θεία ονόματα και τους ιερούς στίχους δεν περιορίζονται ακριβώς στην προστασία και την ευλογία εκείνων που τα φέρουν. Οι Σούφι, οι πνευματικοί δάσκαλοι μέσα στο Ισλάμ, υιοθετούν τη χρήση των φυλακτών για τη θεραπεία των ασθενειών και των προβλημάτων. Τα κλασικά αραβικά φυλακτά που περιέχουν τις θείες ιδιότητες και τους ιερούς στίχους στρατολογούν τη βοήθεια των αγγέλων του Θεού και χρησιμοποιούνται για εποικοδομητικούς λόγους.
  Η επιστήμη που ασχολείται γενικά με την μαγική πλευρά των γραμμάτων καλείται «Σιμίγια», από το ελληνικό «ονήιος» που σημαίνει «ωφέλιμος», το μαγικό γράμμα. Η λέξη μεταφέρθηκε από τα φυλακτά και χρησιμοποιήθηκε με αυτή τη συμβατική έννοια στην τεχνική ορολογία των μάγων Σούφι. Κατά συνέπεια, είναι ένας γενικός (μαγικός) όρος με κάποια ιδιαίτερη πτυχή (μαγείας).
  Οι φύσεις και τα μυστικά των γραμμάτων είναι ζωντανά στις λέξεις, ενώ οι λέξεις, στη συνέχεια, είναι αντίστοιχα ζωντανές στα δημιουργημένα πράγματα. Τα δημιουργημένα πράγματα κινήθηκαν σε διαφορετικά στάδια (δημιουργίας). Αυτές οι πεποιθήσεις των Σούφι, που βασίστηκαν στα συγγράμματα των Αρχαίων Πατέρων μας, πίεσαν στη δημιουργία της επιστήμης των μυστικών των γραμμάτων.
  Είναι ένα τεράστιο θέμα με αναρίθμητα προβλήματα που επί μακρόν ασχολήθηκαν μαζί του ο Αλ Μπούνι, ο Ίμπν Αλ Άραμπι και άλλοι.
  Η διαφορά μεταξύ των Σούφι ήταν ως προς το μυστικό της μαγικής δραστηριότητας που βρίσκεται στα γράμματα. Μερικοί είπαν ότι οφειλόταν σε έμφυτη ιδιοσυγκρασία, καθότι διαίρεσαν τα γράμματα σε τέσσερις ομάδες που αντιστοιχεί η καθεμία σε ένα στοιχείο. Κάθε φύση, το στοιχείο δηλαδή, είχε τη δική της ομάδα γραμμάτων και μέσω αυτής της ομάδας γραμμάτων, μπορεί να δρα ενεργητικά και παθητικά. Έτσι, στις τέσσερις κατηγορίες των στοιχείων, δηλαδή του Πυρός, του Αέρα, του Ύδατος και της Γης, γίνεται η εξής κατάταξη: το Αλίφ είναι πύρινο, το Μπα είναι γήινο, το Τζιμ αέρινο και το Νταλ είναι Υδάτινο. Έτσι, ταξινομούνται όλα τα γράμματα, όπως έχω παρουσιάσει στη σελίδα 24 του 2ου μαθήματος. Κατά συνέπεια, επτά γράμματα αντιστοιχούν στο Πυρ, επτά στη Γη, επτά στον Αέρα και επτά στο Ύδωρ.

  Τα πύρινα γράμματα χρησιμεύουν για να αποκρούουν τις ασθένειες του κρύου και για να αυξήσουν τη δύναμη της θερμότητας που επιδιώκεται οπουδήποτε, είτε στον αισθησιακό (φυσικός) είτε στον αστρολογικό (αίσθηση). Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει να αυξήσει τη δύναμη του Άρη για εχθροπραξία, την εκμηδένιση εχθρών και για επιθετικότητα. Με τον ίδιο τρόπο, τα υδάτινα γράμματα χρησιμεύουν στην απόκρουση ασθενειών της ζέστης, όπως οι πυρετοί και για να αυξήσουν τις κρύες δυνάμεις, οπουδήποτε επιδιώκεται αυτό, είτε από αισθησιακή (φυσική) έννοια είτε από αστρική (αίσθηση). Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει να αυξήσει τη δύναμη της Σελήνης. Έτσι λειτουργούν όλες οι ομάδες. Ο πιο πάνω πίνακας, χωρίς τα αλχημικά σύμβολα των τεσσάρων στοιχείων, είναι ο Αμπτζάντ. Ο πίνακας με το όνομα αυτό, συναντιέται πολλάκις στην Αραβική μαγεία. Το όνομά του το πήρε από τα τέσσερα πρώτα γράμματα, Α(λίφ)Μπ(α)Τζ(ιμ)Ντ(αλ). Το σύμβολο για το μηδέν (0) είναι από την αρχαία Ελληνική αστρονομία και μαθηματικά και συχνά χρησιμοποιήθηκε σαν σύντμηση της λέξης «ουδέν». Το σύμβολο είναι: Μια άλλη κατηγορία μάγων Σούφι υπέθεσαν πως το μυστικό της μαγικής δραστηριότητας που βρίσκεται στα γράμματα είναι η αριθμητική αξία τους. Τα γράμματα της αλφαβήτου δείχνουν τις αριθμητικές τιμές που από τη φύση γίνονται αποδεκτές. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια σχέση μεταξύ των γραμμάτων των ίδιων σαν αποτέλεσμα της σχέσης των αριθμητικών αξιών τους. Υπάρχει, λοιπόν σαν παράδειγμα, αγαθή σχέση μεταξύ του Μπα, του Καφ και του Ρα, επειδή το πρώτο έχει αξία 2, το δεύτερο 20 και το τρίτο 200. Έτσι, γίνεται με όλα τα γράμματα. Μετά, υπάρχουν τα μαγικά τετράγωνα για τις λέξεις δεδομένου ότι υπάρχουν σε αυτές, αριθμοί.
  Η πραγματική σημασία της αγαθής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των γραμμάτων και των φυσικών ιδιοσυγκρασιών και μεταξύ των γραμμάτων και των αριθμών είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Δεν είναι θέμα επιστήμης ή λογικής σκέψης. Ο Άλ Μπούνι λέει, «κάποιος δεν δύναται να σκεφτεί πως μπορεί να πάρει στο μυστικό των γραμμάτων με τη βοήθεια ενός του λογικού συλλογισμού. Μπορεί να φτάσει σ’ αυτό με τη βοήθεια του οράματος και της θείας βοήθειας.» Άτομα που εργάζονται με τις λέξεις μπορούν να αναμείξουν τις δυνάμεις των εκφράσεων και των λέξεων με τις δυνάμεις των ουρανίων σωμάτων. Μπορεί έπειτα να θέσουν ορισμένους χρόνους για την μνημόνευση των Θείων Ονομάτων του Θεού ή των μαγικών τετραγώνων που αποτελούνται από αυτά ή από οποιαδήποτε λέξη. Τέτοια μαγικά τετράγωνα είναι για παράδειγμα το Μπαντούχ, όπου τα γράμματα μπαίνουν στη θέση των αριθμών ή το όνομα Θεός στο τετράγωνο του οποίου, οι αριθμητικές ισοδυναμίες στο σύνολό τους είναι όμοιες προς τις αξίες του γραμμάτων του ονόματος, ήτοι 66. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προτάσεις.
  Αυτοί οι χρόνοι πρέπει να είναι κάτω από την ευνοϊκή επιρροή του ουράνιου σώματος του αστέρα (πλανήτης ή αστέρας, Κάουκαμπ, الكوكب ) που συσχετίζεται με μια ιδιαίτερη λέξη. Ένα άτομο που εργάζεται με τις λέξεις στερείται τη διορατικότητα αλλά ξέρει την αγαθή σχέση μέσω της παράδοσης και οι ενέργειές του αντιστοιχούν σε εκείνες του προσώπου που εργάζεται με τα φυλακτά. Έτσι, σε αυτό το σημείο, ο τελευταίος είναι αξιόπιστος. Με τον ίδιο τρόπο, το πρόσωπο που εργάζεται με τα φυλακτά μπορεί να μείξει τις ενέργειές του και τις δυνάμεις των αστέρων που τις κυβερνούν, με τις δυνάμεις των προσευχών που αποτελούνται από ειδικές εκφράσεις που δείχνουν μια σχέση μεταξύ εκείνων των εκφράσεων και των αστέρων. Στην περίπτωσή του, εντούτοις, η σχέση των εκφράσεων δεν είναι, όπως στην περίπτωση των ανθρώπων που εργάζονται με τις λέξεις, το αποτέλεσμα της άμεσης παρατήρησης σε ένα όραμα. Στηρίζονται μόνο στη βασική προϋπόθεση της μαγικής προσέγγισης, δηλαδή, αυτήν την οποία οι αστέρες μοιράζουν σε όλες τις ουσίες. Έτσι, κάθε αστέρας έχει το ιδιαίτερο μερίδιό του σε αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια μέθοδος, όπου διαιρούνται τα εδάφια του Κοράν, όπως έκανε ο Ισπανός μαθηματικός-αστρονόμος του Μεσαίωνα ο Μασλάμα αλ Μαζρίτι. Γίνεται η διανομή μεταξύ των ωρών των επτά πλανητών, καθώς επίσης και των ειδικών προσευχών των πλανητών.
  Το μαγικό γράμμα σαφώς είναι ένα είδος μαγείας και με αυτή τη μορφή είναι εφικτό να εφαρμόζεται σε διάφορες ασκήσεις σύμφωνες με τη θρησκευτικότητα καθενός. Αυτό γίνεται ως εξής: Δύο είδη ανθρώπινων όντων είναι ενεργά στον κόσμο των δημιουργημένων πραγμάτων, οι προφήτες που είναι ενεργοί με τη βοήθεια της θείας δύναμης που ο Θεός τους έδωσε εκ φύσεως και οι μάγοι που είναι ενεργοί με τη βοήθεια της ψυχικής δύναμης που είναι έμφυτη σε αυτούς. Για την απόκτηση της δύναμής τους, απαιτείται μια μαγική δύναμη που περιλαμβάνει αφοσιώσεις και προσευχές με σκοπό την προσέλκυση της πνευματικότητάς τους. Μια άλλη μαγική μορφή των γραμμάτων εσωκλείει το συμβολισμό με την έννοια. Έτσι, για παράδειγμα το γράμμα «Νουν» - ن, το οποίο εμφανίζεται με τη μορφή της Ημισελήνου με το αστέρι στο κέντρο δηλώνει τη γνώση του Απόκρυφου ή του Άγραφου Νόμου. Στο Ισλαμ, αν και ο κόσμος δεν γνωρίζει το γιατί, θεωρείται σαν σύμβολο της πίστης. Αναρωτιέται κανείς, αν αυτό είναι κατάλοιπο από τα Παλαιά Δόγματα και Θεότητες των περιοχών αυτών ή αν ήταν γνωστή η γλώσσα των συμβόλων. Η Ημισέληνος συνδέεται στενά με τις Σεληνιακές θεότητες και σαν τέτοιο σύμβολο εμφανίστηκε περίπου το 2100 πΧ στους Σουμέριους. Αργότερα το σύμβολο αυτό δόθηκε στη Θεά Τάνετ, στην Αρτέμιδα και σε άλλες. Η Θεά Τάνετ ήταν θεά της Καρθαγένης και προστάτιδά της Καρθαγένης. Σύζυγος του Βάαλ. Φοινικική θεά της Σελήνης. Πιθανά, είναι η Αστάρτη (Ιστάρ). Το σύμβολο του γράμματος, παρέμεινε στη χρήση των πρόσφατων μουσουλμανικών χωρών, στη μορφή του εμβλήματος σε σημαίες, οικόσημα κλπ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο γράμμα, το Άγιο Κοράν δεν κάνει κανένα λόγο. Στο εσωτερικό επίπεδο, το γράμμα Ν – νουν – نون είναι παλίνδρομο, άρα έχει Ισχύ και Δύναμη, από μόνο του. Αντιστοιχούν σε αυτό οι αριθμοί 50, 106, 225, 756 κλπ. Το αριθμός 225 είναι το τέλειο τετράγωνο του 15. Όμως ο αριθμός 15 αντιστοιχεί στο τετράγωνο του Κρόνου με 9 συνολικά αριθμούς και στο πρώτο τέλειο Θείο Γεωμετρικό σχήμα. Στην γραμματική επέκταση του Νουν είναι τα τρία γράμματά του ن و ن, έχουν γραμματικό σύνθετο Νουν, Ουάου και Νουν, όπου και το Νουν αλλά και το Ουάου, είναι παλίνδρομα. Το γράμμα Ουάου و, γράφεται و ا و , με αριθμό 6+1+6=13, οπότε συνολική αξία στην γραμματική επέκταση του Νουν είναι 225, 15*15. Ακόμα, και στην Ελληνική αριθμολογική αξία του γράμματος Νυ, βρίσκομε τον αριθμό 450, 50*9. Εννέα είναι οι αριθμοί του τετραγώνου του Κρόνου. Το γραμματικό σύνθετο το Νυ, δηλαδή νυ + υψιλον δίνει συνολικό αριθμό (450 + 1260) 1710, 19*90.

   

 • Χρήμα και εργασία

  Για να φέρεις πελάτες στο κατάστημά σου

  Ζωγράφισε αυτό το τάλσαμ σε οχτώ χαρτιά,  την 1η αστρολογική ώρα της ημέρας Πέμπτης και θύμιασε με Τζάουι και Τάιμπ. Κάψε όλα την ίδια αστρολογική ώρα. 
  Το έργο θα το κάνεις και θα το ολοκληρώσεις μέσα στο κατάστημα. Το τάλσαμ και τα λόγια κάτω από αυτό, είναι:


  توكلوا يا خدام هذا الطلسم الشريف بجلب الزباين و المنافع و الأرزاق الواسعة السهلة العاجلة إلي όνομά σου بحق الله عليكم الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة

  Αυτό το φυλακτό είναι για αγοραπωλησίες.

  Γράψε και κουβάλα μαζί σου ή κρέμασε στο ποθούμενο μέρος όπως, γραφείο, κατάστημα κλπ.

  البسملة نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللهم عطف وحبب قلوب أولاد ادم وبنات حواء كبيرهم وصغيرهم هم و أولادهم إناثهم و دكورهم و أسودهم و أبيضهم في دكان حامل كتابي هدا بحق هده الأسماءوالآيات خاضعين دالين صاغرين طائعين أجمعين بحق رب العالمين. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاهَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْإِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءبِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللهم اجعل بيني وبين أولاد ادم وبنات حواء كبيرهم وصغيرهم و دكورهم وإناثهم حرهم وعبدهم ليتبعون بالمحبة والمودة والبيع والشراء إلى دكان حامل كتابي هدا و الأسماء من غي حدر ولا اثر ولا اربأَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللهم ميل قلوب عبادك أجمعين إلى محبة ومودة حامل كتابي هدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 • Ψαλμοί του Δαυίδ

  Λίγα λόγια...

  Ιστορικά, αναφέρονται διάφορες εφαρμογές και μαγικές πρακτικές βασισμένες στους Ψαλμούς του Δαυίδ. Θεραπευτικοί τρόποι, μαγικά θεραπευτικά φυλακτά, φυλακτά προστασίας και όχι μόνο, έχουν καταγραφτεί στην Εβραϊκή, Αραβική και Κοπτική γλώσσα. Όλοι οι συγγραφείς έχουν δώσει έμφαση, περισσότερο στην προετοιμασία, τόσο της ψυχής, όσο και του σώματος, με περιόδους νηστείας, καθαρμού και άλλων μεθόδων. Ορίζουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών, πως έχει επιτυχία, μόνον όταν συνδυάζεται με την ψυχική δύναμη. Συχνά, χρησιμοποιούνται τμήματα από τους Ψαλμούς, που γράφονται σε χαρτί, περγαμηνή, μέταλλο κλπ και καλύπτονται με ειδικές θήκες, κάτι που θυμίζει έντονα τα Τεφιλίν (التفلين - תפילין‎ - φυλακτήρια). Συνήθως, στον Δυτικό κόσμο έχει επικρατήσει η συνήθεια να ντύνονται αυτά τα φυλακτά σε μεταξωτό ύφασμα, σε ποικίλα χρώματα.

  Ωστόσο, δεν είναι σπάνια η εκφώνηση των Ψαλμών. Σε κάθε λέξη υπάρχει μαγική επιρροή και κάθε λέξη έχει από μόνη της το ψυχή και τη διάνοια μέσα της. Πολλές φορές, δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο τυπικό, ούτε μαγικά βότανα, ούτε κάτι γραμμένο, παρά μόνο λέξεις, γιατί οι λέξεις ενώνουν τα γράμματα που πρεσβεύουν στον ήχο, τους αριθμούς που αυτοί προέκυψαν από τα γεωμετρικά σύμβολα.
  Γενικά, σε όλο το φάσμα της Αραβικής Μαγείας, είτε αυτή προέρχεται από τους Βεδουίνους, είτε από τους Κόπτες, τους Πέρσες, τους Άραβες, τους Τούρκους, υπάρχει σαφέστατα η παρουσία της εκφώνησης κειμένου. Αυτό το κείμενο μπορεί να είναι τμήμα από το Άγιο Κοράν, από τους Ψαλμούς, από Ιερά Θρησκευτικά κείμενα, αλλά κάλλιστα μπορεί να είναι απλές λέξεις. Οι λέξεις, όταν επιλέγονται σωστά, έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, που συχνά μας δίνουν περισσότερα αποτελέσματα, από ότι ένα χαραγμένο φυλακτό σε χρυσό.

  Επίσης, τα θρησκευτικά κείμενα, ενισχύουν την μαγική ικανότητα. Η πίστη στη δύναμη του λόγου, για την παραγωγή του αγαθού ή του κακού, ήταν το χαρακτηριστικό όλων των ιστορικών εποχών και των εθνών. Για παράδειγμα, ένας εξορκιστής στην αρχαία Αίγυπτο, επικαλούταν μυστηριώδεις φράσεις για τη θεραπεία μιας νόσου. Αλλά και στους Ελληνικούς Μαγικούς Πάπυρους, αναφέρονται πλείστα κείμενα, μόνο προφορικής χρήσης. Η επιρροή του πνεύματος πάνω στο αντικείμενο, μέσω του μη ορατού, είναι αυτό που παράγει το θαυμάσιο από αστρική ή όποια άλλη Μαγεία. Όμως, η αποτελεσματικότητα έχει συνήθως αναλογίες ως προς τον βαθμό της επιτυχίας, εξαιτίας της άγνοιας που επικρατεί σε πιο βαθιά και ουσιαστικά επίπεδα γνώσης.

  Ο Γαληνός έγραψε ότι πολλοί γιατροί της εποχής του ήταν της γνώμης ότι τα φάρμακα έχαναν πολύ από την αποτελεσματικότητά τους, εκτός αν προβλεπόταν η ύπαρξη μαγικών ονομάτων από τους Βαβυλώνιους ή Αιγύπτιους. Είναι πλήρως κατανοητό, γιατί συχνά ο ίδιος, αντί της τακτικής συνταγών, έγραφε μυστικιστικές φόρμουλες, οι οποίες οι ασθενείς, είτε μετέφεραν ως φυλακτά, είτε έπιναν.

  Στο βιβλίο «دلال المزامير» «Οδηγίες για τους Ψαλμούς», ορίζεται πως όλοι οι ψαλμοί είναι Ηλιακής φύσης. Θεωρείται πως το βιβλίο περιέχει πλήρως τα μυστικά των αρχαίων καιρών, που άφησαν κληρονομιά οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Αυτό το βιβλίο είναι κυριολεκτικά σαν κλειδί σε κλειδαριά, στην μαγική τέχνη της χρήσης των Ψαλμών. Η μέθοδός του είναι σχετικά απλή για κάποιον που έχει εξοικειωθεί με τα μαγικά τετράγωνα και τους κανόνες του Γαζάλι και του Μπούνι. Ουσιαστικά, σχεδόν όλα τα φυλακτά παράγονται βάση του πενταγώνου και της ισοψηφίας.

  Στις σελίδες μου θα παρουσιαστούν απλά φυλακτά, προσιτά στον καθένα.


   Ψαλμός 1
  Για να διασκορπιστεί ο πανικός και ο φόβος
  Είναι μια χρησιμότητα του 1ου Ψαλμού:
  1. μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν
  2. ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός
  3. καὶ ἔσται  ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ κατευοδωθήσεται
  4. οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς οὐχ οὕτως ἀλλ᾽ ἢ ὡς ὁ χνοῦς ὃν ἐκριπτεῖ ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς
  5. διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων
  6. ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται
  Στα αραβικά ο ψαλμός γράφεται:

  طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الأَشْرَارِ وَفِي طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يَجْلِسْ.
  لَكِنْ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ مَسَرَّتُهُ وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَاراً وَلَيْلاً.
  فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ  مَجَارِيِِ الْمِيَاهِ الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ.
  لَيْسَ كَذَلِكَ الأَشْرَارُ لَكِنَّهُمْ كَالْعُصَافَةِ الَّتِي تُذَرِّيهَا الرِّيحُ.
  لِذَلِكَ لاَ تَقُومُ الأَشْرَارُ فِي الدِّينِ وَلاَ الْخُطَاةُ فِي جَمَاعَةِ الأَبْرَارِ.
  لأَنَّ الرَّبَّ يَعْلَمُ طَرِيقَ الأَبْرَارِ أَمَّا طَرِيقُ الأَشْرَارِ فَتَهْلِكُ.

  Γράψε τον ψαλμό γράμμα - γράμμα και τελειώνοντας, συμπλήρωσε με αυτό που ακολουθεί. Αυτό όλο, γράψε το με μελάνι αγγελικό. Κρέμασε σαν φυλακτό αυτό που έγραψες, σε ένα παιδί που φοβάται. Θα δεις πως θα σταματήσει κάθε φόβος στο παιδί.
  Αφού τελειώσεις το κείμενο γράμμα - γράμμα, γράψε αυτό:

  أقسمت عليكم يا خدام هذه الأسماء إلا ما دفعتم الخوف و الفزع و الجفلة عن حامل كتابي هذا إن يرتفع الخوف و الفزع عن حامل

  بحق هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد الحي القيوم ذو الجلال و الإكرام بديع السموات و الأرض الا ما رفعتم الخوف و الفزع عن حامل كتابي هذا الوحا العجل الساعة بارك الله فيكم و عليكم.

   


   Ψαλμός 102  
  Για αύξηση των οικονομικών, της περιουσίας και του μισθού
  1 ΚΥΡΙΕ, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθέτω.2 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι, κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, 3 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν. 4 ἐπλήγην ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου, ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου. 5 ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου.6 ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ, ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ, 7 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος. 8 ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ᾿ ἐμοῦ ὤμνυον. 9 ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων 10 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι ἐπάρας κατέῤῥαξάς με. 11 αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν, κἀγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην. 12 σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 13 σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών, ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτειρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἥκει καιρός· 14 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς, καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτειρήσουσι. 15 καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου, 16 ὅτι οἰκοδομήσει Κύριος τὴν Σιὼν καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. 17 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ οὐκ ἐξουδένωσε τὴν δέησιν αὐτῶν. 18 γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν Κύριον. 19 ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψε 20 τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων, 21 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ 22 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ. 23 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ· τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι· 24 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου· ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου. 25 κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 26 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσονται· 27 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 28 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσι, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται.

  Στα αραβικά ο ψαλμός γράφεται:

  1يَا رَبُّ اسْتَمِعْ صَلاَتِي وَلْيَدْخُلْ إِلَيْكَ صُرَاخِي. 2لاَ تَحْجُبْ وَجْهَكَ عَنِّي فِي يَوْمِ ضِيقِي. أَمِلْ إِلَيَّ أُذُنَكَ فِي يَوْمِ أَدْعُوكَ. اسْتَجِبْ لِي سَرِيعاً. 3لأَنَّ أَيَّامِي قَدْ فَنِيَتْ فِي دُخَانٍ وَعِظَامِي مِثْلُ وَقِيدٍ قَدْ يَبِسَتْ. 4مَلْفُوحٌ كَالْعُشْبِ وَيَابِسٌ قَلْبِي حَتَّى سَهَوْتُ عَنْ أَكْلِ خُبْزِي. 5مِنْ صَوْتِ تَنَهُّدِي لَصِقَ عَظْمِي بِلَحْمِي. 6أَشْبَهْتُ قُوقَ الْبَرِّيَّةِ. صِرْتُ مِثْلَ بُومَةِ الْخِرَبِ. 7سَهِدْتُ وَصِرْتُ كَعُصْفُورٍ مُنْفَرِدٍ عَلَى السَّطْحِ. 8الْيَوْمَ كُلَّهُ عَيَّرَنِي أَعْدَائِيَ. الْحَنِقُونَ عَلَيَّ حَلَفُوا عَلَيَّ. 9إِنِّي قَدْ أَكَلْتُ الرَّمَادَ مِثْلَ الْخُبْزِ وَمَزَجْتُ شَرَابِي بِدُمُوعٍ 10بِسَبَبِ غَضَبِكَ وَسَخَطِكَ لأَنَّكَ حَمَلْتَنِي وَطَرَحْتَنِي. 11أَيَّامِي كَظِلٍّ مَائِلٍ وَأَنَا مِثْلُ الْعُشْبِ يَبِسْتُ. 12أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَإِلَى الدَّهْرِ جَالِسٌ وَذِكْرُكَ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ. 13أَنْتَ تَقُومُ وَتَرْحَمُ صِهْيَوْنَ لأَنَّهُ وَقْتُ الرَّأْفَةِ لأَنَّهُ جَاءَ الْمِيعَادُ. 14لأَنَّ عَبِيدَكَ قَدْ سُرُّوا بِحِجَارَتِهَا وَحَنُّوا إِلَى تُرَابِهَا. 15فَتَخْشَى الأُمَمُ اسْمَ الرَّبِّ وَكُلُّ مُلُوكِ الأَرْضِ مَجْدَكَ. 16إِذَا بَنَى الرَّبُّ صِهْيَوْنَ يُرَى بِمَجْدِهِ. 17الْتَفَتَ إِلَى صَلاَةِ الْمُضْطَرِّ وَلَمْ يَرْذُلْ دُعَاءَهُمْ. 18يُكْتَبُ هَذَا لِلدَّوْرِ الآخِرِ وَشَعْبٌ سَوْفَ يُخْلَقُ يُسَبِّحُ الرَّبَّ. 19لأَنَّهُ أَشْرَفَ مِنْ عُلْوِ قُدْسِهِ. الرَّبُّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ نَظَرَ 20لِيَسْمَعَ أَنِينَ الأَسِيرِ لِيُطْلِقَ بَنِي الْمَوْتِ 21لِكَيْ يُحَدَّثَ فِي صِهْيَوْنَ بِاسْمِ الرَّبِّ وَبِتَسْبِيحِهِ فِي أُورُشَلِيمَ 22عِنْدَ اجْتِمَاعِ الشُّعُوبِ مَعاً وَالْمَمَالِكِ لِعِبَادَةِ الرَّبِّ. 23ضَعَّفَ فِي الطَّرِيقِ قُوَّتِي. قَصَّرَ أَيَّامِي. 24أَقُولُ: [يَا إِلَهِي لاَ تَقْبِضْنِي فِي نِصْفِ أَيَّامِي. إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ سِنُوكَ. 25مِنْ قِدَمٍ أَسَّسْتَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ. 26هِيَ تَبِيدُ وَأَنْتَ تَبْقَى وَكُلُّهَا كَثَوْبٍ تَبْلَى كَرِدَاءٍ تُغَيِّرُهُنَّ فَتَتَغَيَّرُ. 27وَأَنْتَ هُوَ وَسِنُوكَ لَنْ تَنْتَهِيَ. 28أَبْنَاءُ عَبِيدِكَ يَسْكُنُونَ وَذُرِّيَّتُهُمْ تُثَبَّتُ أَمَامَكَ.

   Λες τον 102 ψαλμό μέχρι να εξαφανιστεί η στεναχώρια και να έλθει η ανακούφιση στην ένταση. Όσο πιο συχνά τον διαβάζεις, τόσο πιο κοντά είσαι στην επίλυση αυτών των προβλημάτων σου.
  Επίσης για να είναι αισθητή η βελτίωση, νήστεψε 21 μέρες και λέγε τον, κάθε μέρα 7 φορές το πρωί και 7 φορές πριν τον ύπνο. Έτσι ο Θεός θα αυξήσει χωρίς όριο, τα έσοδά σου και εσύ θα δεις τα επιπλέον δώρα Του.
  Και ακόμα, γράψε τον μαζί με το φυλακτό που ακολουθεί. Θα έχεις κάθε δυνατή και μεγάλη διευκόλυνση στις εργασίες σου.
  Αυτό το ευγενικό και ευλογημένο φυλακτό έχει μαζί τα ονόματα των αγαθών που είναι για τη Δόξα και τη Μεγαλοσύνη του Θεού. Γράψε όπως ακολουθεί μαζί με την ευχή.


  Ψαλμός 2

  Για αγάπη, αποδοχή και να ολοκληρώνονται οι ανάγκες σου.

  Γράψε σε λευκό χαρτί με ρούχεϊ τον ψαλμό. Τύλιξέ το και βάλε το στον βραχίονα. Και αμέσως μετά πες:

  Εισακούστε με άγγελοι αυτού του ψαλμού του ευλογημένου του φανερωμένου στον κόσμο της Αλουΐγια για την αγάπη και την αποδοχή και την ικανοποίηση των αναγκών και των αιτημάτων του τάδε γιου της τάδε, κατόχου αυτού του φυλαχτού, από τον καθένα.

  Ψαλμός 7

  Για μια κοπέλα που δεν αρραβωνιάζεται. Γράψε τον ψαλμό και μαζί το μαγικό σχήμα και αμέσως μετά το γράψιμο πες:

  Να έρθει νέος γιος του Αδάμ για αρραβώνα στην τάδε κόρη της τάδε, κατόχου αυτού του φυλαχτού. Κι αυτό να γίνει γρήγορα και σύντομα.

  Το φορά στο κεφάλι της.

   Αυτό είναι το μαγικό σχήμα του φυλαχτού.

   

 • جَفْر

  Κώδικας είναι ένα σύνολο κανόνων για πολλά και ποικίλα θέματα της μαγείας. Κώδικας υπάρχει επίσης στην ταξινόμηση της Αλχημείας, της αστρονομίας, της θεραπευτικής.
  Στην αραβική μαγεία τα είδη του κώδικα - جَفْر είναι ο κόκκινος, ο μυστικός, ο μαύρος, της στοιχειοθέτησης, του φωτός, της ομιλίας. Συνήθως η έναρξη γίνεται με έναν τρόπο, αυτόν της ανάπτυξης από μια απλή πρόταση, που ας την ονομάσουμε αίτημα.
  Τα γράμματα της πρότασης γίνονται αριθμοί και στην συνέχεια, οι αριθμοί πάλι γίνονται γράμματα. Για παράδειγμα το 1523, γίνεται ج ك ث غ και όμοια το 110 γίνεται ي ق . Η έναρξη της μαγικής πράξης γίνεται με το διαχωρισμό και την επέκταση της πρότασης. Ανάλογα με την φύση της εργασίας, θα υπάρχει διπλασιασμός γραμμάτων, αφαίρεση των διπλών ή διάσπαση σε αρμονικά πολλαπλάσια.
  Οι αντιστοιχίες που υπάρχουν σε όλα τα είδη του κώδικα, είναι ταξινομήσεις των γραμμάτων, όπως βλέπεις στον πίνακα πιο κάτω. Για παράδειγμα, το γράμμα السين έχει αντίστοιχό του γράμμα το الالف , το الباء είναι το αντίστοιχο του العين και όμοια πάνε τα γράμματα. Οι αντιστοιχίες χρησιμοποιούνται από την εποχή του Αριστοτέλη για να καλύψουν την απώλειας της προφοράς προκειμένου να εμφανιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ας πούμε πως έχουμε το ا ل ل ق και αλλάζοντας το γράμμα ق με την αντιστοιχία του που είναι το هـ, μετά βγαίνει το αποτέλεσμα هـ ا ل ل .

  Αυτός είναι ο πίνακας αντιστοιχιών των γραμμάτων

  ا
  ب
  ج
  د
  هـ
  و
  ز
  ح
  ط
  ي
  ك
  ل
  م
  ن

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  20
  30
  40
  50

  س
  ع
  ف
  ص
  ق
  ر
  ش
  ت
  ث
  خ
  ذ
  ض
  ظ
  غ

  60
  70
  80
  90
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  900
  1000

  Οι δημοφιλείς κώδικες της μαγείας

  Ένας πολύ δημοφιλής και εύχρηστος κώδικας είναι αυτός του τετραγώνου.

  Είναι από τα πιο διάσημα τμήμα του κώδικα και χρησιμοποιείται στις περισσότερες μεθόδους. Ο κανόνας του είναι πολύ γνωστός και το σχήμα του είναι:

  15
  4
  5
  10

  6
  9
  16
  3

  12
  7
  2
  13

  1
  14
  11
  8

  Ο πίνακας της φύσης των γραμμάτων του κώδικα

  Πίνακας των φύσεων των γραμμάτων χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη των κωδίκων.

  النار
  الهواء
  الماء
  التراب

  ا
  ب
  ج
  د

  ه
  و
  ز
  ح

  ط
  ي
  ك
  ل

  م
  ن
  س
  ع

  ف
  ص
  ق
  ر

  ش
  ت
  ث
  خ

  ذ
  ض
  ظ
  غ

  Όμως υπάρχει μια άλλη κατάταξη των φύσεων, καθόλου γνωστή ευρέως, που είναι από τα μεγαλύτερα μυστικά της μαγείας, όπως βλέπεις στον πίνακα που ακολουθεί.

  نار
  ا
  ب
  ج
  د
  هـ
  و
  ز

  هواء
  ح
  ط
  ي
  ك
  ل
  م
  ن

  ماء
  س
  ع
  ف
  ص
  ق
  ر
  ش

  تراب
  ت
  ث
  خ
  ذ
  ض
  ظ
  غ

  Ο πίνακας των συνδέσεων των γραμμάτων με τους αριθμούς. Κάθε γράμμα έχει έναν αριθμό. .

  ا
  ب
  ج
  د
  ه
  و
  ز
  ح
  ط
  ي
  ك
  ل
  م
  ن

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  20
  30
  40
  50

  س
  ع
  ف
  ص
  ق
  ر
  ش
  ت
  ث
  خ
  ذ
  ض
  ظ
  غ

  60
  70
  80
  90
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  900
  1000

  Ο πίνακας Αμπνταθ - ابتث είναι το ηλιακό αλφάβητο και εμπεριέχει όλα τα ηλιακά μυστήρια. Με αυτόν τον τρόπο γράφονται τα γράμματα σε λεξικό.

  ن
  و
  ه
  ي

  ق
  ك
  ل
  م

  ظ
  ع
  غ
  ف

  ش
  ص
  ض
  ط

  ذ
  ر
  ز
  س

  ج
  ح
  خ
  د

  ا
  ب
  ت
  ث

  Ο πίνακας Άγιακγ - ايقغ είναι το μεγάλο αλφάβητο μαζί με τους βαθμούς του.

   

  ض
  ط
  ص
  ظ

   

  ع
  ذ
  ح
  ف

   

  و
  س
  خ
  ز

   

  ت
  ه
  ن
  ث

  9

  ل
  ش
  د
  م

  5
  6
  7
  8

  ب
  ك
  ر
  ج

  1
  2
  3
  4

  أ
  ي
  ق
  غ

  Ο πίνακας Ατζχαζατ είναι επίσης ένας μεγάλος κώδικας και ο κύκλος του είναι ανάλογος με εκείνον του Μπαντούχ - بدوح  που προκύπτει από αυτόν τον πίνακα.

  ع
  ص
  ر
  ت
  خ
  ض
  غ

  ب
  د
  و
  ح
  ي
  ل
  ن

  س
  ف
  ق
  ش
  ت
  ذ
  ظ

  ا
  ج
  ه
  ز
  ط
  ك
  م

  Ένας άλλος αξιόλογος πίνακας γραμμάτων στον κώδικα είναι αυτός των πλανητών.

  Σελήνη

  Ερμής

  Αφροδίτη

  Ήλιος

  Άρης

  Δίας

  Κρόνος

  قمر

  عطارد

  زهرة

  شمس

  مريخ

  مشترى

  زحل

  ذ ض ظ غ

  ش ت ث خ

  ف ص ق ر

  م ن س ع

  ط ي ك ل

  هـ و ز ح

  ا ب ج د

  Και οι συσχετίσεις τους με το ηλιακό αλφάβητο

  Σελήνη

  Ερμής

  Αφροδίτη

  Ήλιος

  Άρης

  Δίας

  Κρόνος

  قمر

  عطارد

  زهرة

  شمس

  مريخ

  مشترى

  زحل

  ن و هـ ى

  ق ك ل م

  ظ ع غ ف

  ش ص ض ط

  ذ ر ز س

  ج ح خ د

  ا ب ت ث

  Επίσης υπάρχουν οι συσχετίσεις των γραμμάτων με τα ζώδια

  السنبله

  الاسد

  السرطان

  الجوزا

  الثور

  الحمل

  ل م ن

  ي ك ل

  ح ط ي

  هـ و ز

  ج د ه

  ا ب ج

  الحوت

  الدلو

  الجدى

  القوس

  العقرب

  الميزان

  ض ظ غ

  خ ظ ض

  ت ث خ

  ق ر ش

  ف ص ق

  س ع ف

  Καθώς επίσης και τα γράμματα των βασιλιάδων των μηνών

  Απρίλιος

  سعقياييل

  Μάιος

  دعهيايل

  Ιούνιος

  دبررنودر

  Ιούλιος

  تفقيون

  Αύγουστος

  تردوعوز

  Σεπτέμβριος

  موريايل

  Οκτώβριος

  مخدرون

  Νοέμβριος

  بارباغ

  Δεκέμβριος

  أندغيور

  Ιανουάριος

  مققيايل

  Φεβρουάριος

  حشيندرموس

  Μάρτιος

  ايريايل

  Μέσα στους κώδικες περιέχονται οδηγίες αστρολογικής φύσης για διάφορες ανάγκες και εργασίες. Όπως για παράδειγμα, αν θέλεις να γίνει ότι ζητάς, τότε «Άφησε να είναι ο ωροσκόπος στο Λέοντα και ο Ήλιος στο δέκατο στον Ταύρο ή στο τελευταίο δοξασμένο ζώδιό του στο δέκατο. Και πρόσεξε να είναι ο Δίας στον ωροσκόπο ή στο έβδομο ή στο τέταρτο και πρόσεξε την πτώση της κακής τύχης στις σταθερές γωνίες. Και η Σελήνη να είναι ωφέλιμη…»

  Και βεβαίως σαφείς οδηγίες για την μαγική εργασία. Γιατί τίποτα δεν γράφεται τυχαία στο χρόνο. Ορίζεται λοιπόν, πως για σημαντικά γραψίματα πνευματικής εργασίας, δηλαδή φυλακτά, είναι αναγκαίο πρώτα, να σεβαστείς τους όρους και τους κανόνες που έχεις καθήκον και από τους οποίους θα εξαρτηθεί το επιθυμητό για την επιτυχία της εργασίας και την ολοκλήρωση. Οι κανόνες είναι απλοί και ταυτόχρονα περίπλοκοι. 

  Σε συντομία είναι:
  Πρώτο: απομακρύνσου από τους κατοικούντες και μείνε χωρίς αυτούς ως να ολοκληρώσεις την εργασία, και αυτό είναι για την πλειοψηφία των Συμφωνιών.

  Δεύτερο: καθαρότητα. Να είσαι καθαρός στην ψυχή, στο σώμα, στα ρούχα, στο μέρος επίσης που θα πραγματοποιηθεί η εργασία.

  Τρίτο: να τιμάς τις παρατηρήσεις της αστρονομίας και τις ενώσεις των πλανητών, γιατί από τις περιόδους αυτές επηρεάζεται η επιτυχία ή η αποτυχία των εργασιών.

  Τέταρτο: πάρε την φύση του ποθούντα ή ποθούμενου, στην κύρια ιδιότητα της εκτίμησης, ακριβώς όπως αναφέρονται από τους σοφούς και τους αρχηγούς شيوخ. Αν βρεις για τον ποθούντα πύρινη φύση, εργάσου κοντά σε φωτιά. Αν η φύση είναι αέρας, εργάσου ειδικά με τον αέρα. Αν η φύση είναι γήινη, εργάσου σε εξάρτηση με τη γη, φρόντισε η εργασία να θαφτεί κοντά στο σπίτι κλπ. Αν η φύση είναι υδάτινη εργάσου ειδικά με νερό, δηλαδή να ξεβάψεις την εργασία με νερό κλπ

  Πέμπτο: καθόρισε το μέρος της εργασίας όπως αναφέραμε, να είναι καθαρό και μακριά από ανθρώπους, τουλάχιστον ένα δωμάτιο απόσταση από το σπίτι και το καλύτερο είναι να έχει χωμάτινο δάπεδο, χωρίς ζωύφια ή ότι άλλο ζωικό, έστω κι αν είναι ταριχευμένο, να μην έχεις εμμηνόρροια ή ακαθαρσίες από πέος ή αιδοίο.

  Έκτο: η στάση του σώματος ακριβώς όπως λένε οι γνώστες, είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται σύμφωνα με την κατεύθυνση όπως ακριβώς έρχεται στη διαίρεση των τεσσάρων διαστημάτων (βορράς, νότος κλπ) ή προς την Κίμπλα για να έχεις την πιο μεγάλη σου ευλογία.

  Έβδομο: το θυμίαμα να είναι κατάλληλο για την εργασία εφόσον υπάρχει ο όρος να βάλεις υποχρεωτικά. Αν δεν υπάρχει όρος, τότε γνώριζε πώς να διαλέγεις τα θυμιάματα της μέρας ή χρησιμοποίησε το θυμίαμα για τη φύση του ποθούντα ή του ποθούμενου.

  Όγδοο: μετά το τέλος του γραψίματος κι αν μπορείς, είναι το καλύτερο να περιστρέψεις την εργασία σε σαμπία από ροδιά, που είναι φτιαγμένη από τρία κλαδάκια πικρής ή γλυκιάς ροδιάς. Προτίμησε να κάνεις δύο, ένα με την πικρή ροδιά και ένα με την γλυκιά ροδιά και εφάρμοσε όλα όσα πρέπει στην κατάλληλη εργασία. Μπορείς ακόμα να κάνεις μιας σαμπίγια από κλαδάκια ελιάς και από κλαδάκια αμυγδαλιάς. Μετά κρέμασε την εργασία στην Σαμπία και θύμιασε και πες την επωδή κλπ.

  Ένατο: η αστρολογία είναι χρήσιμη στην αναζήτηση των άστρων και το σύνολο των ερευνητών δεν καταλαβαίνει το νόημά της. Αυτό σημαίνει πως τοποθετείς την εργασία κάτω από τους αστέρες στην καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζει η φύση της. Υπάρχουν πολλές ώρες καλές για κάθε εργασία. Και πρέπει να αρχίσεις με δύο Ρακά για να έχεις την ικανοποίηση και ολοκλήρωση σε ότι κάνεις.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest