αστέρες

 • Απλανείς και Τροπικός ζωδιακός

  Οι Απλανείς Αστέρες και ο Τροπικός Ζωδιακός Κύκλος

   Στους πιο κάτω καταλόγους, η πρώτη στήλη είναι τα στοιχεία του αστέρα, η δεύτερη το Γεωγρ. Μήκος στο Ζωδιακό και η τρίτη ο Βαθμός Λαμπρότητας.

   

  Αστέρες στον Κριό

  ι Κήτος 00Κριός13 3.75
  φ Ηριδανός 00Κριός17 3.78
  Kerb τ  Πήγασος 00Κριός22 4.65
  6 Σαύρα 00Κριός45 4.54
  2 Σαύρα 01Κριός34 4.66
  ζ Ωρολόγιον 01Κριός46 5.26
  Deneb Kaitos β Κήτος 01Κριός53 2.24
  ω Ιχθύς 01Κριός53 4.03
  η Ωρολόγιον 03Κριός55 5.26
  η Κηφεύς 03Κριός58 3.59
  θ Κηφεύς 04Κριός11 4.28
  5 Σαύρα 04Κριός32 4.61
  4 Σαύρα 05Κριός11 4.64
  δ Δίκτυον 06Κριός20 4.41
  α Δίκτυον 06Κριός46 3.36
  ο Ανδρομέδα 07Κριός05 var
  κ Ηριδανός 07Κριός14 4.44
  α Σαύρα 07Κριός27 3.85
  ι Ωρολόγιον 07Κριός31 5.42
  β Σαύρα 07Κριός57 4.58
  Algenib γ Πήγασος 08Κριός28 2.87
  Erakis μ Κηφεύς 09ΚριόςO1 4.10 var
  η Κήτος 11Κριός03 3.60
  Alderamin α Κηφεύς 12Κριός05 2.60
  ε Κηφεύς 12Κριός21 4.23
  ζ Κηφεύς 13Κριός17 3.62
  δ Ιχθύς 13Κριός27 4.55
  Alpheratz α Ανδρομέδα 13Κριός37 2.15
  ν Κηφεύς 13Κριός40 4.46
  λ Κηφεύς 15Κριός15 5.19
  θ Κήτος 15Κριός32 3.83
  ν Κάμινος 15Κριός38 4.74
  Nodus 11 δ Δράκων 16Κριός30 3.24
  ε Ιχθύς 16Κριός50 4.45
  δ Κηφεύς 16Κριός55 var
  τ Κήτος 17Κριός08 3.65
  λ Ανδρομέδα 17Κριός35 4.00
  ι Ηριδανός 18Κριός04 4.06
  υ Κήτος 18Κριός43 4.18
  ε Δίκτυον 18Κριός54 4.42
  δ Ανδρομέδα 21Κριός07 3.48
  Baton Kaitos ζ Κήτος 21Κριός15 3.92
  π Ανδρομέδα 21Κριός59 4.44
  Acamar θ Ηριδανός 22Κριός34 3.42
  Kurdah ξ Κηφεύς 23Κριός32 4.60
  ν Ιχθύς 24Κριός49 4.68
  δ Δοράς 25Κριός34 4.52
  Al Pherg η Ιχθύς 26Κριός07 3.72
  ε Ηριδανός 26Κριός26 4.30
  σ Ιχθύς 26Κριός31 5.46
  ξ Ιχθύς 26Κριός49 4.84
  ο Ιχθύς 27Κριός03 4.50
  Vertex M31 NGC224 Ανδρομέδα 27Κριός09 4.80
  τ Ιχθύς 27Κριός37 4.70
  υ Ιχθύς 28Κριός05 4.67
  μ Ανδρομέδα 28Κριός29 3.94
  Alrisha α Ιχθύς 28Κριός40 3.94
  Mirach β Ανδρομέδα 29Κριός42 2.37
  Mira ο Κήτος 30Κριός49 3.00var

  Αστέρες στον Ταύρο

  τ Ηριδανός 01Ταύρος24 4.61
  Angetenar τ Ηριδανός 01Ταύρος56 4.81
  Tyl ε Δράκων 02Ταύρος01 3.99
  Mesarthim γ Κριός 02Ταύρος29 4.83
  ι Κηφεύς 02Ταύρος33 3.68
  Sheratan β Κριός 03Ταύρος16 2.72
  τ Ηριδανός 03Ταύρος50 4.16
  y Ηριδανός 04Ταύρος13 4.58
  ζ Κασσιόπη 04Ταύρος22 3.72
  Caph β Κασσιόπη 04Ταύρος25 2.42
  Alphirk β Κηφεύς 04Ταύρος52 3.32
  φ Ανδρομέδα 05Ταύρος44 4.28
  γ Δοράς 05Ταύρος50 4.36
  Metallah α Τρίγωνο 06Ταύρος10 3.58
  ξ Κήτος 06Ταύρος46 4.34
  δ Κήτος 06Ταύρος52 4.04
  Hamal α Κριός 06Ταύρος58 2.23
  Scheider α Κασσιόπη 07Ταύρος05 2.47
  α Δοράς 07Ταύρος07 3.47
  Adhil ξ Ανδρομέδα 07Ταύρος10 5.00
  Azha η Ηριδανός 08Ταύρος03 4.05
  h Ηριδανός 08Ταύρος13 4.64
  Kaffalijidhma γ Κήτος 08Ταύρος44 3.58
  Achird η Κασσιόπη 08Ταύρος54 3.64
  τ Ηριδανός 09Ταύρος24 3.95
  φ Ηριδανός 09Ταύρος51 4.86
  γ Ηριδανός 11Ταύρος03 4.24
  μ Κήτος 11Ταύρος14 4.36
  β Τρίγωνο 11Ταύρος39 3.08
  γ Τρίγωνο 12Ταύρος49 4.07
  Zibal ζ Ηριδανός 13Ταύρος07 4.90
  Cih γ Κασσιόπη 13Ταύρος14 2.80 var
  σ Ηριδανός 13Ταύρος17 5.12
  τ   Ηριδανός 13Ταύρος30 4.32
  Alamak γ Ανδρομέδα 13Ταύρος32 2.28
  Menkar α Κήτος 13Ταύρος37 2.82
  λ Κήτος 14Ταύρος24 4.69
  α Ωρολόγιον 15Ταύρος07 3.83
  τ  6 Ηριδανός 16Ταύρος40 4.33
  Rucha δ Κασσιόπη 17Ταύρος14 2.80
  ε Ηριδανός 17Ταύρος29 3.81
  41 Κριός 17Ταύρος30 3.68
  ζ Δοράς 17Ταύρος58 4.76
  τ  8 Ηριδανός 18Ταύρος10 4.76
  β Κάμινος 19Ταύρος14 4.50
  δ Γλυφείον 19Ταύρος17 5.16
  υ Δράκων 19Ταύρος38 4.91
  Botein δ Κριός 20Ταύρος09 4.53
  Rana δ Ηριδανός 20Ταύρος10 3.72
  π Ηριδανός 20Ταύρος16 4.64
  τ   9 Ηριδανός 20Ταύρος16 4.69
  ο (1) Ταύρος 20Ταύρος28 3.80
  ξ Ταύρος 21Ταύρος13 3.75
  β Δοράς 21Ταύρος23 var
  υ (41) Ηριδανός 21Ταύρος48 3.59
  π Κηφεύς 22Ταύρος51 4.56
  Zaurak γ Ηριδανός 23Ταύρος10 3.19
  η Περσεύς 23Ταύρος30  
  Capulus M34 NGC869 Περσεύς 23Ταύρος30 4.40
  χ Περσεύς 23Ταύρος34 6.15
  υ (43) Ηριδανός 23Ταύρος47 4.06
  Segin ε Κασσιόπη 24Ταύρος07 3.44
  α Γλυφείον 25Ταύρος27 4.52
  Algol β Περσεύς 25Ταύρος28 2.10 var
  Misam κ Περσεύς 27Ταύρος00 4.00
  τ Περσεύς 27Ταύρος13 4.06
  Miram η Περσεύς 28Ταύρος00 3.93
  ι Περσεύς 28Ταύρος33 4.17
  β Γλυφείον 28Ταύρος41 5.08
  Electra 17 Ταύρος 28Ταύρος43 3.81
  Beid ο 1 Ηριδανός 28Ταύρος44 4.14
  Celaeno 16 Ταύρος 28Ταύρος44 5.43
  υ Ηριδανός 28Ταύρος48 4.59
  Taygη 19 Ταύρος 28Ταύρος52 4.37
  Maia 20 Ταύρος 28Ταύρος59 4.02
  Merope 23 Ταύρος 29Ταύρος00 4.25
  Asterope 21 Ταύρος 29Ταύρος03 5.85
  Theemin υ Ηριδανός 29Ταύρος11 3.88
  Alcyone η Ταύρος 29Ταύρος18 2.96
  γ Περσεύς 29Ταύρος20 3.08
  Alrai γ Κηφεύς 29Ταύρος24 3.42
  Keid o 2 Ηριδανός 29Ταύρος32 4.48
  Atlas 27 Ταύρος 29Ταύρος39 3.80
  Pleione 28 Ταύρος 29Ταύρος41 5.10 var
  λ Ταύρος 29Ταύρος56 var

  Αστέρες στους Διδύμους

  Atiks ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 3.80
  ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 5.04
  Mirfak α Περσεύς 01Δίδυμοι23 1.90
  ζ Περσεύς 02Δίδυμοι26 2.91
  ν Περσεύς 03Δίδυμοι08 3.93
  δ Περσεύς 04Δίδυμοι06 3.10
  Menkib ξ Περσεύς 04Δίδυμοι17 4.05
  Sceptrum 53 Ηριδανός 04Δίδυμοι33 3.98
  ε Περσεύς 04Δίδυμοι59 2.96
  Prima Hyadum γ Ταύρος 05Δίδυμοι06 3.86
  ν Ηριδανός 06Δίδυμοι07 4.12
  Hyadum 11 δ Ταύρος 06Δίδυμοι10 3.93
  θ Ταύρος 07Δίδυμοι15 4.04
  γ Γλυφείον 07Δίδυμοι42 4.62
  Ain ε Ταύρος 07Δίδυμοι46 3.63
  μ Ηριδανός 08Δίδυμοι38 4.18
  υ Περσεύς 08Δίδυμοι48 4.03
  λ Περσεύς 09Δίδυμοι03 4.33
  Aldebaran α Ταύρος 09Δίδυμοι05 1.06
  μ Περσεύς 10Δίδυμοι06 4.28
  ω Ηριδανός 10Δίδυμοι21 4.45
  ψ Δράκων 10Δίδυμοι24 4.24
  Tabit π 3 Ωρίων 11Δίδυμοι13 3.31
  ε Λαγωός 11Δίδυμοι21 3.29
  π 4 Ωρίων 11Δίδυμοι24 3.78
  π 2 Ωρίων 11Δίδυμοι40 4.35
  π 5 Ωρίων 11Δίδυμοι48 var
  π 6 Ωρίων 12Δίδυμοι50 4.73
  Cursa β Ηριδανός 14Δίδυμοι35 2.92
  μ Λαγωός 14Δίδυμοι42 3.30
  χ Δράκων 15Δίδυμοι19 3.69
  Hasseleh ι Ηνίοχος 15Δίδυμοι56 2.90
  ι Ταύρος 16Δίδυμοι05 4.70
  Rigel β Ωρίων 16Δίδυμοι08 0.12
  τ Ωρίων 17Δίδυμοι09 3.68
  Hoedus 1 ζ Ηνίοχος 17Δίδυμοι56 3.08 var
  ε Περιστερά 18Δίδυμοι00 3.92
  ε Ηνίοχος 18Δίδυμοι09 var
  7 Καμηλοπάρδαλις 18Δίδυμοι34 4.44
  Hoedus 11 η Ηνίοχος 18Δίδυμοι45 3.28
  Nihal β Λαγωός 18Δίδυμοι58 2.96
  η Ωρίων 19Δίδυμοι28 var
  Bellatrix γ Ωρίων 20Δίδυμοι15 1.70
  α Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι17 4.38
  β Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι34 4.22
  Arneb α Λαγωός 20Δίδυμοι41 2.69
  Capella α Ηνίοχος 21Δίδυμοι10 0.08
  ν Ωρίων 21Δίδυμοι13 4.64
  Phact α Περιστερά 21Δίδυμοι28 2.75
  γ Οκρίβας 21Δίδυμοι29 4.38
  Mintaka δ Ωρίων 21Δίδυμοι40 2.48
  ο (114) Ταύρος 21Δίδυμοι48 4.83
  β Οκρίβας 21Δίδυμοι51 3.94
  Elnath β Ταύρος 21Δίδυμοι53 1.78
  θ Ωρίων 22Δίδυμοι17 5.36
  Hatysa ι Ωρίων 22Δίδυμοι18 2.87
  Nebula NGC1976 Ωρίων 22Δίδυμοι18 4.00
  Alnilam ε Ωρίων 22Δίδυμοι46 1.75
  Meissa λ Ωρίων 23Δίδυμοι00 3.66
  σ Ωρίων 23Δίδυμοι24 3.78
  Alnitak ζ Ωρίων 23Δίδυμοι59 2.05
  Al Hecka ζ Ταύρος 24Δίδυμοι05 3.00
  γ Λαγωός 24Δίδυμοι09 3.80
  ζ Λαγωός 25Δίδυμοι17 3.67
  Saiph κ Ωρίων 25Δίδυμοι42 2.20
  Wazn β Περιστερά 25Δίδυμοι43 3.22
  δ Λαγωός 26Δίδυμοι28 3.90
  υ Ηνίοχος 27Δίδυμοι28 4.99
  Polaris α Άρκτος Μικρή 27Δίδυμοι52 2.12
  χ Ωρίων 27Δίδυμοι59 4.62
  Betelgeuse α Ωρίων 28Δίδυμοι03 0.50 var
  η Λαγωός 28Δίδυμοι12 3.77
  γ Περιστερά 28Δίδυμοι20 4.36
  η Περιστερά 28Δίδυμοι55 4.03
  Menkalinan β Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 1.90 var
  δ Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 3.88
  θ Ηνίοχος 29Δίδυμοι14 2.71
  μ Ωρίων 29Δίδυμοι54 4.19

  Αστέρες στον Καρκίνο

  χ Ωρίων 00Καρκίνος13 4.71
  Yildun δ Άρκτος Μικρή 00Καρκίνος30 4.44
  36 Καμηλοπάρδαλις 01Καρκίνος05 5.39
  μ Ωρίων 01Καρκίνος09 4.40
  ξ Ωρίων 02Καρκίνος14 4.35
  2 Λυγξ 02Καρκίνος24 4.42
  Propus η Δίδυμοι 02Καρκίνος44 3.30 var
  γ Μονόκερως 03Καρκίνος33 4.09
  Tejat Posterior μ Δίδυμοι 04Καρκίνος36 3.19
  ν Δίδυμοι 06Καρκίνος06 4.06
  Mirzam β Κύων Μέγας 06Καρκίνος29 1.99
  Furud ζ Κύων Μέγας 06Καρκίνος41 3.10
  β Μονόκερως 07Καρκίνος35 4.73
  δ Περιστερά 07Καρκίνος44 3.98
  Alhena γ Δίδυμοι 08Καρκίνος24 1.93
  ε Άρκτος Μικρή 08Καρκίνος26 var
  5 Λυγξ 08Καρκίνος27 4.54
  Mebsuta ε Δίδυμοι 09Καρκίνος14 3.18
  θ Δίδυμοι 10Καρκίνος25 3.64
  Alzirr ξ Δίδυμοι 10Καρκίνος31 3.40
  Dziban ψ Δράκων 13Καρκίνος04 4.90
  Sirius α Κύων Μέγας 13Καρκίνος24 -1.46
  Canopus α Τρόπις (Αργώ) 14Καρκίνος16 -0.72
  Mekbuda ζ Δίδυμοι 14Καρκίνος18 3.08 var
  21 Λυγξ 15Καρκίνος00 4.45
  ν Πρύμνη (Αργώ) 16Καρκίνος27 3.18
  Wasat δ Δίδυμοι 17Καρκίνος49 3.51
  λ Δίδυμοι 18Καρκίνος05 3.65
  ι Δίδυμοι 18Καρκίνος16 3.89
  ρ Δίδυμοι 18Καρκίνος23 4.18
  δ Μονόκερως 18Καρκίνος50 4.09
  Muliphein γ Κύων Μέγας 18Καρκίνος55 4.07
  Castor α Δίδυμοι 19Καρκίνος33 1.58
  Adara ε Κύων Μέγας 20Καρκίνος04 1.50
  ο Κύων Μέγας 20Καρκίνος18 3.12
  υ Δίδυμοι 20Καρκίνος39 4.22
  Gomeisa β Κύων Μικρός 21Καρκίνος30 3.09
  σ Δίδυμοι 21Καρκίνος56 4.26
  π Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος07 4.76
  Muscida ο Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος18 3.47
  Pollux β Δίδυμοι 22Καρκίνος32 1.14
  Wezen δ Κύων Μέγας 22Καρκίνος42 1.98
  κ Δίδυμοι 22Καρκίνος58 3.68
  Procyon α Κύων Μικρός 25ΚαρκίνοςO5 0.38
  ζ Άρκτος Μικρή 26Καρκίνος42 4.34
  31 Λυγξ 26Καρκίνος52 4.43
  τ   Πρύμνη (Αργώ) 27Καρκίνος02 2.83
  α Μονόκερως 28Καρκίνος22 4.07
  Aludra η Κύων Μέγας 28Καρκίνος51 2.43
  π Πρύμνη (Αργώ) 29Καρκίνος37 2.74
  η Άρκτος Μικρή 29Καρκίνος37 5.04

  Αστέρες στον Λέοντα

  η Άρκτος Μεγάλη 00Λέων07 3.75
  Talitha ι Άρκτος Μεγάλη 02Λέων06 3.12
  λ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων44 VAR
  κ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων46 4.50
  κ Άρκτος Μεγάλη 03Λέων14 3.68
  Al Tarf β Καρκίνος 03Λέων34 3.76
  ζ Μονόκερως 04Λέων11 4.41
  Azmidiske ξ Πρύμνη (Αργώ) 05Λέων21 3.47
  υ Άρκτος Μεγάλη 05Λέων34 3.89
  ι Καρκίνος 05Λέων39 4.20
  θ Άρκτος Μεγάλη 06Λέων34 3.26
  36 Λυγξ 06Λέων36 5.30
  Praesepe ε Καρκίνος 06Λέων38 3.70
  Asellus Borealis γ Καρκίνος 06Λέων50 4.73
  σ Πρύμνη (Αργώ) 08Λέων00 3.27
  Asellus Australis δ Καρκίνος 08Λέων01 4.17
  φ Άρκτος Μεγάλη 08Λέων39 4.54
  δ Ύδρα 09Λέων36 4.18
  Giansar λ Δράκων 09Λέων38 4.06
  38 Λυγξ 09Λέων52 3.82
  σ Ύδρα 10Λέων31 4.54
  ρ Πρύμνη (Αργώ) 10Λέων42 2.88
  α Λυγξ 11Λέων09 3.30
  ω Δράκων 11Λέων33 4.87
  η Ύδρα 11Λέων36 4.32
  ε Ύδρα 11Λέων39 3.48
  ρ Ύδρα 12Λέων13 4.42
  Kochab β Άρκτος Μικρή 12Λέων36 2.24
  Acubens α Καρκίνος 12Λέων57 4.27
  ζ Ύδρα 13Λέων53 3.30
  Dubhe α Άρκτος Μεγάλη 14Λέων30 1.95
  κ Δράκων 15Λέων33 3.88
  Alterf λ Λέων 17Λέων10 4.48
  Naos ζ Πρύμνη (Αργώ) 17Λέων52 2.27
  Merak β Άρκτος Μεγάλη 18Λέων44 2.44
  Tania Borealis λ Άρκτος Μεγάλη 18Λέων51 3.53
  θ Ύδρα 19Λέων35 3.84
  Ras Elased Australis ε Λέων 20Λέων00 3.12
  21 Λέων Μικρός 20Λέων18 4.47
  Tania Australis μ Άρκτος Μεγάλη 20Λέων32 3.21
  Ras Elased Borealis μ Λέων 20Λέων44 4.10
  Pherkad γ Άρκτος Μικρή 20Λέων53 3.14
  Subra ο Λέων 23Λέων33 3.76
  β Λέων Μικρός 23Λέων50 4.41
  γ Πυξίς (Αργώ) 24Λέων47 4.19
  α Πυξίς (Αργώ) 25Λέων49 3.70
  β Πυξίς (Αργώ) 26Λέων07 4.04
  Alfard α Ύδρα 26Λέων35 2.13
  Al Muhlif γ Ιστία (Αργώ) 26Λέων40 1.70 VAR
  Adhafera ζ Λέων 26Λέων52 3.65
  ι Ύδρα 26Λέων57 4.10
  Al Jabhah η Λέων 27Λέων12 3.58
  ψ Άρκτος Μεγάλη 28Λέων07 3.15
  Algieba γ Λέων 28Λέων55 2.61
  Regulus α Λέων 29Λέων08 1.34
  Phecda γ Άρκτος Μεγάλη 29Λέων46 2.54

  Αστέρες στην Παρθένο

  χ Τρόπις (Αργώ) 00Παρθένος03 3.60
  Praecipua ο Λέων Μικρός 00Παρθένος10 3.92
  Megrez δ Άρκτος Μεγάλη 00Παρθένος21 3.44
  γ Εξάς 02Παρθένος34 5.16
  El Kophrah χ Άρκτος Μεγάλη 02Παρθένος58 3.85
  α Εξάς 03Παρθένος25 4.50
  υ Ύδρα 05Παρθένος00 4.29
  ρ Λέων 05Παρθένος41 3.85
  Alula Boreale ν Άρκτος Μεγάλη 05Παρθένος57 3.71
  Alula Australe ξ Άρκτος Μεγάλη 06Παρθένος39 3.88
  Thuban α Δράκων 06Παρθένος45 3.64
  Alioth ε Άρκτος Μεγάλη 08Παρθένος13 1.68
  λ Ύδρα 08Παρθένος40 3.83
  β Εξάς 08Παρθένος48 4.95
  ε Αντλία 10Παρθένος19 4.64
  Alsuhail λ Ιστία (Αργώ) 10Παρθένος30 2.22
  Zosma δ Λέων 10Παρθένος37 2.58
  Coxa θ Λέων 12Παρθένος43 3.41
  ψ Ιστία (Αργώ) 14Παρθένος03 3.64
  μ Ύδρα 14Παρθένος21 4.06
  Mizar ζ Άρκτος Μεγάλη 14Παρθένος59 2.40
  Alcor 80 Άρκτος Μεγάλη 15Παρθένος10 4.02
  Asterion β Κύνες Θηρευτικοί 17Παρθένος01 4.32
  δ Ιστία (Αργώ) 18Παρθένος16 2.01
  γ Ύδρα 19Παρθένος40 3.32
  Denebola β Λέων 20Παρθένος55 2.23
  α Αντλία 21Παρθένος55 4.42
  Avior ε Τρόπις (Αργώ) 22Παρθένος27 1.74
  Alkes α Κρατήρ 23Παρθένος00 4.20
  γ Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος11 4.56
  12 Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος24 4.73
  ν Παρθένος 23Παρθένος28 4.20
  Cor Caroli α Κύνες Θηρευτικοί 23Παρθένος52 2.90
  ε Κρατήρ 25Παρθένος33 5.07
  Labrum δ Κρατήρ 26Παρθένος00 3.82
  Alkaid η Άρκτος Μεγάλη 26Παρθένος14 1.91
  q Ιστία (Αργώ) 26Παρθένος18 4.09
  Zavijava β Παρθένος 26Παρθένος27 3.80
  β Κρατήρ 27Παρθένος52 4.52
  θ Κρατήρ 27Παρθένος54 4.81
  Markeb κ Ιστία (Αργώ) 28Παρθένος12 2.63
  γ Κρατήρ 28Παρθένος32 4.14
  κ Βοώτης 29Παρθένος15 4.60

  Αστέρες στον Ζυγό

  θ Βοώτης 01Ζυγός54 4.06
  ι Αντλία 02Ζυγός21 4.70
  Nodus 1 ζ Δράκων 02Ζυγός37 3.22
  ζ Κρατήρ 03Ζυγός22 4.90
  β Κόμη της Βερενίκης 03Ζυγός41 4.32
  Zaniah η Παρθένος 03Ζυγός49 4.00
  Edasich ι Δράκων 04Ζυγός14 3.47
  φ Ιστία (Αργώ) 05Ζυγός16 3.70
  η Κρατήρ 05Ζυγός24 5.16
  Tureis ι Τρόπις (Αργώ) 04Ζυγός40 2.25
  λ Βοώτης 06Ζυγός16 4.26
  p Λέων 06Ζυγός42 4.06
  ξ Ύδρα 07Ζυγός18 3.72
  Diadem α Κόμη της Βερενίκης 08Ζυγός15 4.32
  Vindemiatrix ε Παρθένος 09Ζυγός15 2.95
  Porrima γ Παρθένος 09Ζυγός27 2.91
  μ Ιστία (Αργώ) 09Ζυγός49 2.84
  Gienah (CRV) γ Κόραξ 10Ζυγός02 2.78
  Auva δ Παρθένος 10Ζυγός46 3.66
  Minkar ε Κόραξ 10Ζυγός58 3.21
  Alchita α Κόραξ 11Ζυγός33 4.18
  β Ύδρα 12Ζυγός45 4.40
  Algorab δ Κόραξ 12Ζυγός45 3.11
  η Δράκων 13Ζυγός46 2.89
  β Ιχθύς Ιπτάμενος 14Ζυγός29 3.65
  Merga 38 Βοώτης 14Ζυγός44 5.76
  θ Δράκων 15Ζυγός58 4.11
  Kraz β Κόραξ 16Ζυγός40 2.84
  Seginus γ Βοώτης 16Ζυγός58 3.00
  θ Παρθένος 17Ζυγός32 5.65
  Mufrid η Βοώτης 18Ζυγός38 2.80
  δ Ιχθύς Ιπτάμενος 18Ζυγός47 4.01
  α Ιχθύς Ιπτάμενος 19Ζυγός55 4.18
  ρ Βοώτης 20Ζυγός00 3.78
  Heze ζ Παρθένος 21Ζυγός11 3.44
  Foramen η Τρόπις (Αργώ) 21Ζυγός28 1.90 var
  π Κένταυρος 21Ζυγός30 4.26
  υ Τρόπις (Αργώ) 22Ζυγός12 3.15
  Spica α Παρθένος 23Ζυγός09 0.98var
  ε Ιχθύς Ιπτάμενος 23Ζυγός30 4.46
  Arcturus α Βοώτης 23Ζυγός32 0.04
  Nekkar β Βοώτης 23Ζυγός33 3.63
  γ Ύδρα 26Ζυγός19 3.33
  δ Κένταυρος 26Ζυγός47 2.88
  τ Παρθένος 27Ζυγός03 4.34
  Izar ε Βοώτης 27Ζυγός24 2.70
  ρ Κένταυρος 28Ζυγός42 4.20

  Αστέρες στον Σκορπιό

  Miaplacidus β Τρόπις (Αργώ) 01Σκορπιός18 1.80
  γ Κένταυρος 01Σκορπιός38 2.38
  ζ Βοώτης 02Σκορπιός20 3.86
  Princeps δ Βοώτης 02Σκορπιός24 3.54
  ι Κένταυρος 02Σκορπιός26 2.91
  Alkalurops μ Βοώτης 02Σκορπιός29 4.47
  ι Παρθένος 03Σκορπιός06 4.16
  κ Παρθένος 03Σκορπιός48 4.31
  λ Κένταυρος 03Σκορπιός51 3.34
  Ceginus φ Βοώτης 04Σκορπιός24 5.41
  δ Σταυρός Νότιος 04Σκορπιός58 3.08
  ξ Κένταυρος 06Σκορπιός01 5.02
  GaΣταυρός Νότιος γ Σταυρός Νότιος 06Σκορπιός03 1.61
  ω Τρόπις (Αργώ) 06Σκορπιός45 3.56
  χ Ηρακλής 07Σκορπιός32 4.61
  109 Παρθένος 07Σκορπιός49 3.76
  49 Ύδρα 07Σκορπιός56 3.48
  Nusakan β Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός25 3.72
  θ Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός45 4.17
  γ Ιχθύς Ιπτάμενος 09Σκορπιός12 5.81
  μ Παρθένος 09Σκορπιός26 3.95
  ν Κένταυρος 10Σκορπιός28 3.53
  μ Κένταυρος 10Σκορπιός50 3.32
  θ Ηρακλής 10Σκορπιός56 4.26
  Mimosa β Σταυρός Νότιος 10Σκορπιός57 1.25var
  AΣταυρός Νότιος α Σταυρός Νότιος 11Σκορπιός11 0.76
  Alphecca α Στέφανος Βόρειος 11Σκορπιός35 2.31
  Menkent θ Κένταυρος 11Σκορπιός37 2.26
  τ Ηρακλής 13Σκορπιός41 3.91
  γ Στέφανος Βόρειος 14Σκορπιός10 3.93
  ζ Κένταυρος 14Σκορπιός15 3.06
  Zuben Elgenubi α Ζυγός 14Σκορπιός23 2.90
  Zuben Elakribi δ Ζυγός 14Σκορπιός35 4.90 var
  ε Κένταυρος 14Σκορπιός52 2.56
  ζ Ιχθύς Ιπτάμενος 15Σκορπιός05 3.89
  ζ 2 Μυία 15Σκορπιός50 5.26
  δ Στέφανος Βόρειος 16Σκορπιός20 4.73
  ι Όφις 16Σκορπιός29 4.49
  ζ (1) Μυία 16Σκορπιός52 5.82
  δ Όφις 17Σκορπιός39 5.16
  Zuben Hakrabi ν Ζυγός 18Σκορπιός04 5.28
  ι Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός19 4.91
  ε Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός25 4.22
  Zubenelschemali β Ζυγός 18Σκορπιός40 2.74
  ρ Όφις 18Σκορπιός49 4.88
  κ Όφις 19Σκορπιός05 4.28
  β Όφις 19Σκορπιός15 3.74
  β Μυία 19Σκορπιός28 3.26
  η Κένταυρος 19Σκορπιός33 2.65
  α Μυία 19Σκορπιός41 2.94
  σ Ζυγός 19Σκορπιός59 3.41
  ι Ζυγός 20Σκορπιός18 4.66
  Unukalhai α Όφις 21Σκορπιός22 2.75
  γ Όφις 22Σκορπιός04 3.86
  σ Ηρακλής 22Σκορπιός32 4.25
  α Λύκος 22Σκορπιός48 2.89
  Agena β Κένταυρος 23Σκορπιός06 0.61var
  γ Μυία 23Σκορπιός20 4.04
  ε Όφις 23Σκορπιός38 3.75
  Arrakis μ Δράκων 24Σκορπιός03 5.06
  β Λύκος 24Σκορπιός20 2.81
  Zuben Elakrab γ Ζυγός 24Σκορπιός26 4.02
  κ Κένταυρος 24Σκορπιός28 3.35
  Marsik κ Ηρακλής 25Σκορπιός01 5.34
  μ Όφις 25Σκορπιός14 3.63
  δ Μυία 25Σκορπιός30 3.63
  θ Λύκος 26Σκορπιός48 3.59
  λ Λύκος 27Σκορπιός01 4.39
  δ Λύκος 27Σκορπιός58 3.43
  η Ηρακλής 28Σκορπιός05 3.61
  υ Ζυγός 28Σκορπιός12 3.78
  γ Ηρακλής 28Σκορπιός31 3.79
  α Χαμαιλέων 28Σκορπιός37 4.08
  τ Ζυγός 28Σκορπιός39 3.80
  Toliman α Κένταυρος 28Σκορπιός51 -0.27
  ε Λύκος 29Σκορπιός26 3.74
  γ Χαμαιλέων 29Σκορπιός44 4.10

  Αστέρες στον Τοξότη

  ζ Λύκος 00Τοξότης04 3.50
  Kornephoros β Ηρακλής 00Τοξότης24 2.81
  ζ Ηρακλής 00Τοξότης46 3.00
  γ Λύκος 00Τοξότης48 2.95
  Kajam ω Ηρακλής 00Τοξότης52 4.53
  Yed Prior δ Οφιούχος 01Τοξότης36 3.03
  α Διαβήτης 01Τοξότης40 3.41
  Dschubba δ Σκορπιός 01Τοξότης52 2.54
  χ Λύκος 02Τοξότης09 4.11
  π Σκορπιός 02Τοξότης15 3.00
  ρ Σκορπιός 02Τοξότης27 4.02
  Acrab β Σκορπιός 02Τοξότης29 2.90
  Yed Posterior ε Οφιούχος 02Τοξότης49 3.34
  β Διαβήτης 03Τοξότης37 4.16
  Jabbah ν Σκορπιός 03Τοξότης57 4.29
  β Χαμαιλέων 04Τοξότης45 4.38
  γ Διαβήτης 04Τοξότης45 4.54
  Marfik λ Οφιούχος 04Τοξότης54 3.85
  η Λύκος 05Τοξότης04 3.64
  θ Λύκος 06Τοξότης03 4.33
  σ Σκορπιός 07Τοξότης06 3.08
  ε Ηρακλής 07Τοξότης38 3.92
  δ Γνώμων 07Τοξότης49 4.84
  η Γνώμων 08Τοξότης10 4.74
  Han ζ Οφιούχος 08Τοξότης32 2.70
  γ Τρίγωνο Νότιον 08Τοξότης42 3.06
  Antares α Σκορπιός 09Τοξότης04 0.98var
  Kuma ν Δράκων 09Τοξότης37 4.98
  ε Τρίγωνο Νότιον 09Τοξότης47 4.11
  τ Σκορπιός 10Τοξότης46 2.91
  1 γ Γνώμων 10Τοξότης51 5.00
  κ Οφιούχος 11Τοξότης08 3.42
  β Τρίγωνο Νότιον 11Τοξότης09 3.04
  π Ηρακλής 11Τοξότης16 3.36
  Alwaid β Δράκων 11Τοξότης16 2.99
  2 γ Γνώμων 11Τοξότης22 4.14
  ε Γνώμων 12Τοξότης10 4.80
  α Πτηνόν 14Τοξότης44 3.81
  Sarin δ Ηρακλής 14Τοξότης04 3.16
  ε Σκορπιός 14Τοξότης39 2.36
  ρ Ηρακλής 14Τοξότης40 4.52
  Ras Algethi α Ηρακλής 15Τοξότης27 3.50
  μ 1 Σκορπιός 15Τοξότης27 3.09
  Shaula λ Σκορπιός 16Τοξότης32 3.80
  Grafias ζ 2 Σκορπιός 16Τοξότης32 3.75
  Sabik η Οφιούχος 17Τοξότης16 2.63
  η Βωμός 18Τοξότης12 3.68
  δ Οκτάς 18Τοξότης20 4.14
  ε Βωμός 18Τοξότης53 4.15
  ζ Βωμός 19Τοξότης07 3.06
  ι Ηρακλής 19Τοξότης11 3.79
  Maasym λ Ηρακλής 19Τοξότης12 4.48
  η Σκορπιός 20Τοξότης03 3.44
  Atria α Τρίγωνο Νότιον 20Τοξότης12 1.88
  θ Οφιούχος 20Τοξότης22 3.37
  Ras Alhague α Οφιούχος 21Τοξότης45 2.14
  γ Πτηνόν 22Τοξότης00 3.90
  β Πτηνόν 22Τοξότης15 4.16
  Lesath υ Σκορπιός 23Τοξότης19 2.80
  β Βωμός 23Τοξότης30 2.80
  γ Βωμός 23Τοξότης36 3.51
  ξ Όφις 23Τοξότης51 3.64
  λ Δράκων 23Τοξότης53 1.71
  Grumium ξ Δράκων 24Τοξότης03 3.90
  α Βωμός 24Τοξότης14 2.97
  μ Ηρακλής 24Τοξότης32 3.48
  Kelb Alrai β Οφιούχος 24Τοξότης38 2.94
  ο Όφις 24Τοξότης42 4.39
  δ Βωμός 24Τοξότης52 3.79
  Sargas θ Σκορπιός 24Τοξότης54 2.04
  Aculeus NGC6405 Σκορπιός 25Τοξότης01 5.30
  κ Σκορπιός 25Τοξότης45 2.51
  γ Οφιούχος 25Τοξότης56 3.74
  Κέντρο του Γαλαξία 26Τοξότης09  
  ι Σκορπιός 26Τοξότης49 3.14
  G Σκορπιός 27Τοξότης13 3.25
  Etamin γ Δράκων 27Τοξότης16 2.42
  η Ταώς 27Τοξότης16 3.58
  θ Ηρακλής 27Τοξότης47 5.48
  Acumen NGC6475 Σκορπιός 28Τοξότης02 3.20
  Sinistra ν Οφιούχος 29Τοξότης03 3.50

  Αστέρες στον Αιγόκερω

  Spiculum Lagoon Nebula Τοξότης 00Αιγόκερως10 6.00
  π Ταώς 00Αιγόκερως33 4.44
  Alnasl γ Τοξότης 00Αιγόκερως34 3.07
  ο Ηρακλής 02Αιγόκερως00 3.83
  Polis μ Τοξότης 02Αιγόκερως30 3 0 var
  ξ Ταώς 02Αιγόκερως49 4.25
  Kaus Medius δ Τοξότης 03Αιγόκερως53 2.84
  α Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως22 3.76
  Kaus Australis ε Τοξότης 04Αιγόκερως23 1.95
  ζ Ταώς 04Αιγόκερως25 4.10
  ζ Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως32 4.14
  η Όφις 04Αιγόκερως59 3.42
  Kaus Borealis λ Τοξότης 05Αιγόκερως37 2.94
  θ Στέφανος Νότιος 05Αιγόκερως51 4.69
  κ Στέφανος Νότιος 06Αιγόκερως04 5.95
  γ Scutum 06Αιγόκερως27 4.73
  κ Ταώς 06Αιγόκερως56 var
  λ Ταώς 07Αιγόκερως06 4.42
  Facies M22 NGC6656 Τοξότης 07Αιγόκερως36 5.90
  λ Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως11 5.13
  α Scutum 08Αιγόκερως19 4.06
  η Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως52 5.59
  θ Βέλοςrius 09Αιγόκερως29 3.30
  ε Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως20 4.87
  ζ Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως39 4.85
  β Scutum 11Αιγόκερως41 4.47
  Nunki σ  Τοξότης 11Αιγόκερως41 2.14
  ε Ταώς 12Αιγόκερως50 4.10
  δ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως53 4.66
  γ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως55 4.26
  Ascella ζ Τοξότης 12Αιγόκερως56 2.71
  β Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως22 4.16
  α Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως26 4.12
  τ Τοξότης 14Αιγόκερως08 3.42
  Manubrium ο Τοξότης 14Αιγόκερως17 3.90
  Vega α Λύρα 14Αιγόκερως37 0.03
  Alya θ Όφις 15Αιγόκερως03 4.50
  Arkab Prior β 1 Τοξότης 15Αιγόκερως05 4.24
  Arkab Posterior β 2 Τοξότης 15Αιγόκερως08 4.51
  12 Αετός 15Αιγόκερως21 4.15
  Albadah π Τοξότης 15Αιγόκερως33 3.00
  Rukbat α Τοξότης 15Αιγόκερως56 4.11
  λ Αετός 16Αιγόκερως38 3.55
  δ Ταώς 16Αιγόκερως54 3.64
  β Οκτάς 17Αιγόκερως19 4.34
  ζ Λύρα 17Αιγόκερως25 4.29
  ε Αετός 17Αιγόκερως34 4.21
  ε Λύρα 17Αιγόκερως56 6.00
  Sheliak β Λύρα 18Αιγόκερως11 3.50 var
  ν Οκτάς 18Αιγόκερως59 3.74
  Dheneb ζ Αετός 19Αιγόκερως06 3.02
  δ Λύρα 20Αιγόκερως42 5.51
  Sulaphat γ Λύρα 21Αιγόκερως14 3.30
  β Ταώς 21Αιγόκερως48 3.60
  Deneb Okab δ Αετός 22Αιγόκερως56 3.44
  Peacock α Ταώς 23Αιγόκερως07 2.12
  1 Αλώπηξ 23Αιγόκερως57 4.60
  ι Αετός 25Αιγόκερως08 4.28
  Terebellum ω Τοξότης 25Αιγόκερως08 4.80
  β Ινδός 27Αιγόκερως05 3.72
  γ Ταώς 27Αιγόκερως54 4.30
  α Ινδός 28Αιγόκερως24 3.21
  α Αλώπηξ 28Αιγόκερως49 4.63
  η Αετός 29Αιγόκερως44 var

  Αστέρες στον Υδροχόο

  β Ύδρος 00Υδροχόος14 2.90
  Tarazed γ Αετός 00Υδροχόος15 2.80
  Sham α Βέλος 00Υδροχόος23 4.37
  β Βέλος 00Υδροχόος31 4.45
  Albireo β Κύκνος 00Υδροχόος33 3.24
  Altair α Αετός 01Υδροχόος04 0.77
  Alshain β Αετός 01Υδροχόος44 3.90
  δ Βέλος 02Υδροχόος42 3.78
  Giedi Prima α Αιγόκερως 03Υδροχόος04 4.55
  Dahib β Αιγόκερως 03Υδροχόος21 3.25
  θ Ινδός 03Υδροχόος30 4.60
  Alshat ν Αιγόκερως 03Υδροχόος44 4.80
  Oculus π Αιγόκερως 04Υδροχόος01 5.20
  θ Αετός 04Υδροχόος13 3.37
  Bos ρ Αιγόκερως 04Υδροχόος28 5.00
  α Μικροσκόπιον 04Υδροχόος56 5.00
  13 Αλώπηξ 06Υδροχόος21 4.50
  γ Βέλος 06Υδροχόος21 3.71
  ψ Αιγόκερως 06Υδροχόος28 4.26
  ω Αιγόκερως 07Υδροχόος16 4.24
  γ Μικροσκόπιον 07Υδροχόος44 4.71
  α Τουκάνα 08Υδροχόος58 2.91
  δ Ινδός 09Υδροχόος06 4.56
  χ Κύκνος 09Υδροχόος11 var
  γ Ύδρος 09Υδροχόος45 3.17
  Albali εΥδροχόος 11Υδροχόος02 3.83
  ε Μικροσκόπιον 11Υδροχόος14 4.79
  Armus η Αιγόκερως 12Υδροχόος02 4.90
  η Κύκνος 12Υδροχόος14 4.03
  Dorsum θ Αιγόκερως 13Υδροχόος09 4.19
  Alnair α Γερανός 15Υδροχόος12 2.16
  δ Κύκνος 15Υδροχόος34 2.97
  Rotanev β Δελφίνι 15Υδροχόος39 3.72
  ζ Αιγόκερως 16Υδροχόος14 3.86
  ι Ιχθύς Νότιος 16Υδροχόος33 4.35
  Sualocin α Δελφίνι 16Υδροχόος41 3.86
  γ Γερανός 16Υδροχόος43 3.16
  ι Αιγόκερως 16Υδροχόος59 4.30
  δ Δελφίνι 17Υδροχόος25 4.53
  λ Γερανός 18Υδροχόος14 4.60
  γ Δελφίνι 18Υδροχόος40 5.47
  μ Γερανός 19Υδροχόος18 4.86
  Castra ε Αιγόκερως 19Υδροχόος30 4.70
  γ Τουκάνα 19Υδροχόος44 4.10
  ε Γερανός 20Υδροχόος02 3.69
  δ Γερανός 20Υδροχόος54 4.02
  Nashira γ Αιγόκερως 21Υδροχόος05 3.80
  ζ Γερανός 21Υδροχόος14 4.18
  μ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος23 4.62
  ζ Τουκάνα 21Υδροχόος37 4.34
  β Γερανός 21Υδροχόος37 2.24
  τ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος57 5.06
  Kitα α Ιππάριον 22Υδροχόος25 4.14
  Sadalsuud βΥδροχόος 22Υδροχόος42 3.07
  Deneb Algedi δ Αιγόκερως 22Υδροχόος51 2.98
  δ Ιππάριον 23Υδροχόος45 4.61
  Sador γ Κύκνος 24Υδροχόος10 2.32
  β Τουκάνα 25Υδροχόος53 4.52
  β Ιχθύς Νότιος 26Υδροχόος29 4.36
  Gienah Cyg ε Κύκνος 27Υδροχόος03 2.64
  δ Ύδρος 28Υδροχόος28 4.26

  Αστέρες στον Ιχθείς

  ε Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς33 4.22
  γ Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς38 4.52
  Enif ε Πήγασος 01Ιχθείς11 2.54
  ε Ύδρος 01Ιχθείς12 4.26
  δ Ιχθύς Νότιος 01Ιχθείς30 4.33
  ζ Κύκνος 02Ιχθείς21 3.40
  Ancha θ Υδροχόος 02Ιχθείς34 4.30
  Sadalmelik α Υδροχόος 03Ιχθείς03 3.19
  Fomalhaut α Ιχθύς Νότιος 03Ιχθείς09 1.16
  Deneb Adige α Κύκνος 04Ιχθείς38 1.25
  Sadalbachia γ Υδροχόος 06Ιχθείς01 3.97
  Biham θ Πήγασος 06Ιχθείς08 3.70
  γ Γλύπτης 06Ιχθείς18 4.51
  β Γλύπτης 06Ιχθείς32 4.46
  τ Υδροχόος 07Ιχθείς18 4.70
  π Υδροχόος 07Ιχθείς54 4.64
  Skat δ Υδροχόος 08Ιχθείς10 3.51
  ζ Υδροχόος 08Ιχθείς13 4.59
  κ Πήγασος 08Ιχθείς14 4.27
  Situla κ Υδροχόος 08Ιχθείς43 5.33
  ε Φοίνιξ 08Ιχθείς57 3.94
  ε Δοράς 08Ιχθείς57 5.15
  88 Υδροχόος 09Ιχθείς19 3.80
  η Υδροχόος 09Ιχθείς42 4.13
  λ Υδροχόος 10Ιχθείς53 3.84
  α Ύδρος 11Ιχθείς24 3.02
  ζ Φοίνιξ 11Ιχθείς40 4.13
  98 β Υδροχόος 12Ιχθείς46 4.20
  99 β Υδροχόος 13Ιχθείς13 4.52
  ι Πήγασος 13Ιχθείς43 3.96
  κ Φοίνιξ 13Ιχθείς49 3.90
  Achernar α Ηριδανός 14Ιχθείς36 0.46
  Ankaa α Φοίνιξ 14Ιχθείς47 2.44
  δ Γλύπτης 14Ιχθείς52 4.64
  Homan ζ Πήγασος 15Ιχθείς27 3.61
  ψ Υδροχόος 15Ιχθείς36 4.46
  ψ 2 Υδροχόος 16Ιχθείς02 4.56
  ψ Υδροχόος 16Ιχθείς06 5.16
  θ Υδροχόος 16Ιχθείς26 4.40
  β Ιχθύς 17Ιχθείς53 4.58
  103 α Υδροχόος 17Ιχθείς55 4.95
  106 ι Υδροχόος 18Ιχθείς16 5.26
  107 ι Υδροχόος 18Ιχθείς30 5.45
  π Πήγασος 18Ιχθείς40 5.65
  ω Υδροχόος 18Ιχθείς58 5.16
  ω Υδροχόος 19Ιχθείς30 4.61
  108 ι Υδροχόος 19Ιχθείς36 5.32
  β Φοίνιξ 19Ιχθείς44 3.35
  β Δίκτυον 20Ιχθείς40 3.80
  γ Ιχθύς 20Ιχθείς45 3.85
  κ Ιχθύς 22Ιχθείς12 4.94
  λ Πήγασος 22Ιχθείς22 4.14
  Markab α Πήγασος 22Ιχθείς47 2.57
  1 Σαύρα 23Ιχθείς19 4.22
  Sadalbari μ Πήγασος 23Ιχθείς41 3.67
  θ Ιχθύς 24Ιχθείς30 4.45
  Matar η Πήγασος 25Ιχθείς01 3.10
  χ Ηριδανός 25Ιχθείς31 3.73
  λ Ιχθύς 25Ιχθείς54 4.61
  ι Ιχθύς 26Ιχθείς57 4.28
  γ Φοίνιξ 27Ιχθείς26 3.40
  Azelfafage π Κύκνος 27Ιχθείς35 4.78
  Scheat β Πήγασος 28Ιχθείς41 2.61
  α Γλύπτης 29Ιχθείς47 4.39
 • απόσπασμα από το έργο

  Παραπήγματα
  Τα Άνουα (παραπήγματα) προορίζονται για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως οι βροχές, οι άνεμοι, η ζέση, το κρύο, η υγρασία κλπ, τα οποία εικάζονται σαν αντικείμενα της επιρροής των Αστέρων. Λέγοντας Νάου, αρχικά εννοούσαν τις βροχές.
  Η τέχνη της αναγνώρισης των Άνουα διαμορφώνει μία ειδική επιστήμη, στην αραβική κοινότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις Μονές της Σελήνης και για αυτό συχνά, λέγοντας Άσμα ανάτζουμ ή μανάζιλ αλκάμαρ ή αλάνουα, δηλώνουν τις 28 Μονές της Σελήνης. Οι Ινδοί έχουν το δικό τους σύστημα σύνδεσης των Σεληνιακών Μονών με το αστρολογικό σύστημα. Οι μουσουλμάνοι που κληρονόμησαν και τα δύο συστήματα, το περσικό και το ινδικό, τα ένωσαν και συνέταξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο πρόβλεψης, μετεωρολογίας, γεωργίας και θεραπευτικής-υγιεινής για ποικίλες περιόδους. Αυτή η πληροφόρηση που βασίστηκε σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις γενικής εμπειρίας, κληρονομήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ερευνήθηκε αυστηρά επιστημονικά από τον Μπιρούνι, από τόπο σε τόπο. Οι τέσσερις εποχές οι φυσικές καταστάσεις που παραχθήκαν από τους προηγούμενους, είναι πραγματικά, το αποτέλεσμα της σχετικής θέσης του Ήλιου στον ορίζοντα. Όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν μιας αβέβαιης φύσης.
  Για παράδειγμα, ο χειμώνας αρχίζει σε διάφορες χρόνους σε διάφορα μέρη. Ο Μπιρούνι επισημαίνει ότι το συνολικό σύστημα αντανακλά την αναλογία των αποτελεσμάτων της ανατολής του Ήλιου στην κίνησή του στον Ζωδιακό.
  Για τις επισημασίες, μπορούμε να πάρομε σημαντικές πληροφορίες από τα Ελληνικά κείμενα.

  Άνουα (الأنواء), πληθυντικός της λέξης Νάου (النوء) που σημαίνει ένας Αστέρας.
  Στον τρίτο τόμο του Αλκανούν Αλμασούντι, στη Μάκαλα 9η, κεφάλαιο 9ο αναφέρεται στις Άνουα και τα δόγματα των Αράβων (σελίδα 1146) Οι Άραβες θεωρούν πως κατά τη διάρκεια του έτους ανατέλλουν οι Αστέρες, χαρακτηρίζοντας τις τέσσερις εποχές. Κάθε Μονή διαρκεί 13 μέρες, εκτός της Τζίμπχα που διαρκεί 14 μέρες. Είναι κάπως περίπλοκο το σύστημα των ανατολών, κατά τον Μπιρούνι, καθότι έχει υπολογίσει την Μετάπτωση στο μήκος τους. Όταν ανατέλλει μία Μονή, η δέκατη πέμπτη (απέναντί της) δύει, η όγδοη είναι στο Υπόγειο και η εικοστή πρώτη στο Μεσουράνημα.
  Ο Μπιρούνι δίνει τις Άνουα, αρχίζοντας από τον Σαρατέιν, για το έτος 1330 Αλεξανδρινό, καθορίζοντας πως η ανατολή του είναι στις 22 Νισάν (22 Απριλίου 1019 μΧ Ιουλιανό). Λέγει ακόμα, πως κάθε 66 έτη έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη μοίρα. Λαμβάνοντας τις θέσεις των Αστέρων από την Αλμαγέστη του Κλαύδιου Πτολεμαίου, που τελείωσε περίπου το 142 ή 146 πΧ και μετρώντας τη θέση του Σαρατέιν στην εποχή του, διαπίστωσε πως ο Αστέρας είχε κινηθεί 13 μοίρες. Συνοπτικά, ο πίνακας είναι:

  1 Σαρατέιν شرطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 22.
  2 Μπουτέιν بطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 5.
  3 Θουράγια ثريا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 6.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 18.
  4 Νταμπαράν دبران
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 31 .
  5 Χάκα هقعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 13.
  6 Χάνα هنعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 26.
  7 Διρά ذراع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 9.
  8 Νάθρα نثرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 22.
  9 Τάρφα طرفة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 5.
  10 Τζίμπχα جبهة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 17.
  11 Ζούμπρα زبرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 31.
  12 Σάρφα صرفة .
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 13.
  13 Άουα عواء
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 26.
  14 Σιμάκ سماك
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 9.
  15 Γάφρ غفر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 22.
  16 Ζουμπάνα زبابا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν Αθάνι 5.
  17 Ικλίλ إكليل
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 17.
  18 Κάλμπ قلب
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 18.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 30.
  19 Σάουλα شولة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 13.
  20 Νααΐμ نعايم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 26.
  21 Μπαλντά بلدة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 24.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 8.
  22 Σάντ Δάμπιχ سعد الذابح
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 9.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 21.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 22.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 3.
  24 Σαντ α-σουούντ السعود سعد
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 4.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 16.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 17.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 1.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرع المقدم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 2.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 14.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرع الموخر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 15.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 27.
  28 Ράσα رشا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 28.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 11...

  Ο Πτολεμαίος τελείωσε την Αλμαγέστη («Μαθηματικὴ Σύνταξις») ανάμεσα στα έτη 142 ως 146 μΧ. Άρα τα έτη που μεσολάβησαν μέχρι το Αλκανούν Αλμασούντι, είναι 875. Οι υπολογισμοί μου μπορεί να χάνουν ένα με δύο χρόνια. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Κατ’ επέκταση, στα τόσα χρόνια, οι θέσεις των Αστέρων, με ενδεικτική τιμή του Σαρατέιν, είναι 43601 δεύτερα λεπτά της μοίρας. Τις θέσεις στα έτη μπορείς να βρεις σε ένα καλό πρόγραμμα αστρολογίας.

  Οι κοπτικοί μήνες είναι στο Γρηγοριανό ημερολόγιο:
  1 Τουτ توت. 11 Σεπτέμβριος
  2 Μπάμπαχ بابه . 11 Οκτώβριος
  3 Χατούρهاتور 10 Νοέμβριος
  4 Κιγάχκكيهك . 10 Δεκέμβριος
  5 Τουμπάχطوبه . 9 Ιανουάριος
  6 Αμσίρأمشير . 8 Φεβρουάριος
  7 Μπαραμχάτبرمهات . 10 Μάρτιος
  8 Μπαραμουντάχبرموده . 9 Απρίλιος
  9 Μπασάνςبشنس . 9 Μάιος
  10 Μπαουνάχباؤونه . 8 Ιούνιος
  11 Αμπίμπأبيب . 8 Ιούλιος
  12 Μίσραمسرى . 7 Αύγουστος
  13 Νασίنسئ . 6 Σεπτέμβριος

  Τα αντίστοιχα ονόματα των κοπτικών μηνών στα ελληνικά:
  1 Τουτ توت. Θωθ
  2 Μπάμπαχ بابه . Φαωφί
  3 Χατούρهاتور Αθύρ
  4 Κιγάχκكيهك . Χοιάκ
  5 Τουμπάχطوبه . Τυβήτ
  6 Αμσίρأمشير . Μεχίρ
  7 Μπαραμχάτبرمهات . Φαμενώθ
  8 Μπαραμουντάχبرموده . Φαρμουθί
  9 Μπασάνςبشنس . Παχών
  10 Μπαουνάχباؤونه . Παϋνί
  11 Αμπίμπأبيب . Επιφεί
  12 Μίσραمسرى . Μεσορί
  13 Νασίنسئ . Επαγόμενος

  Οι αραβικοί ηλιακοί μήνες είναι:
  1 آذار Αδάρ Μάρτιος
  2 نيسان Νισάν Απρίλιος
  3 ايار Αγιάρ Μάιος
  4حزيران Χαζιράν Ιούνιος
  5تموز Ταμούζ Ιούλιος
  6 آب Άμπ Αύγουστος
  7أيلول Αϊούλ Σεπτέμβριος
  8 تشرين الأول Τασρίν αλάουαλ Οκτώβριος
  9 تشرين الثاني Τασρίν αθάνι Νοέμβριος
  10كانون الاول Κανούν αλάουαλ Δεκέμβριος
  12 كانون الثانيΚανούν αθάνι Ιανούαριος
  12 شبط Σουμπάτ Φεβρούαριος
  Ενδεικτικές θέσεις ανατολής, από αρχαία ή παλιά αραβικά χειρόγραφα. Σημείωσε πως σε πολύ λίγα χειρόγραφα υπάρχουν ισλαμικοί μήνες. Είναι όλα με κοπτικούς και αραβικούς ηλιακούς μήνες
  Έτος: 643 πΧ Νάθρα (Φάτνη) 0:44:24 Καρκίνου
  Έτος: 669 μΧ 1 Ιανουαρίου 669 μΧ, Σιμάκ (Στάχυς) 5:19:22 Ζυγού
  Έτος: 1386 Αλεξάνδρου εποχή, δηλαδή 1075 μΧ 1 Ιανουαρίου 1386, Σαρατέιν 20:17 Κριού
  Έτος: 1177 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1764 μΧ, Σαρατέιν 0:40 Ταύρου
  Έτος 1270 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1863 μΧ, Σαρατέιν 2:03 Ταύρου
  Έτος: 1877 μΧ Θέση Μπουτέιν 19 μοίρες Ταύρου
  Έτος 1340 Χίτζρα. Στο χειρόγραφο αναφέρονται οι ανατολές των Σταθμών. Παράδειγμα, αναφέρει πως ο Σαρατέιν ανατέλλει στις 7:50 πρωί, στις 24 Απριλίου. Για το έτος αυτό, 1921 μΧ, ο Χαριθάν (Ζούμπρα, Ζώνη) στην Παρθένο, βρίσκεται στο μήκος 10:12 Παρθένου.
  Έτος: 1437 Κοπτικό. Ισοδυναμεί με 1132 Χίτζρι και 1720 μΧ
  Για τις 4 Χατούρ 1437 (20 Οκτώβρη 1720 Ιουλιανό ή 31 Οκτώβρη 1720 Γρηγοριανό), η Νέα Σελήνη έγινε στις 8:14 Σκορπιού, στην όγδοη μοίρα του Σταθμού Γάφρ. Η Σελήνη, δύο μέρες μετά, βρίσκεται στις 21 Σκορπιού, στην ένατη μοίρα της Ζουμπάνα (Αίγα). Ενδεικτικά, αναφέρω η Ανατολή του Σαρατέιν είναι στις 5 Μπασάνς, 11 Μαΐου Γρηγοριανό, με μήκος 0:30 Ταύρου. Η Ανατολή του Γάφρ είναι στις 3 Χατούρ, 22 Οκτωβρίου Γρηγοριανό, με μήκος 29:52 Ζυγού.

  Ο Γεώργιος Σύγκελλος που πέθανε το 810 μΧ δίνει τις εποχές του έτους:
  Άνοιξη:
  Εβραϊκός μήνας Νισάν 30 μέρες, από 24 Μαρτίου ως 23 Απριλίου Ρωμαϊκό, από 29 Φαμενώθ ως 28 Φαρμουθί Κοπτικό
  Εβραϊκός μήνας Ιάρης (Ιάρ) 30 μέρες, από 24 Απριλίου ως 23 Μαΐου Ρωμαϊκό, από 29 Φαρμουθί ως 28 Παχών Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Σουιάν (Σιουάν) 31 μέρες, από 24 Μαΐου ως 23 Ιουνίου Ρωμαϊκό, από 29 Παχών ως 29 Παϋνί Κοπτικό.
  Θέρος:
  Εβραϊκός μήνας Θαμνεί (Θαμούζ) 30 μέρες, από 24 Ιουνίου ως 23 Ιουλίου Ρωμαϊκό, από 30 Παϋνί ως 29 Επιφεί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Αρεί (Αβς) 30 μέρες, από 24 Ιουλίου ως 22 Αυγούστου Ρωμαϊκό, από 30 Επιφεί ως 29 Μεσορί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Ειλού (Αλούλ) 31 μέρες, από 23 Αυγούστου ως 22 Σεπτεμβρίου Ρωμαϊκό, από 30 Μεσορί ως 24 Θωθ Κοπτικό.
  Φθινόπωρο:
  Εβραϊκός μήνας Θεελείφ (Θεσρή) 30 μέρες, από 23 Σεπτεμβρίου ως 22 Οκτωβρίου Ρωμαϊκό, από 25 Θωθ ως 25 Φαωφί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Μερσουάν (Μαρσουάν) 30 μέρες, από 23 Οκτωβρίου ως 21 Νοεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Φαωφί ως 25 Αθύρ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Χασσαλεύ (Χασλεύ) 31 μέρες, από 22 Νοεμβρίου ως 22 Δεκεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Αθύρ ως 26 Χοιάκ Κοπτικό.
  Χειμών:
  Εβραϊκός μήνας Τυβήθ 30 μέρες, από 23 Δεκεμβρίου ως 21 Ιανουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Χοιάκ ως 26 Τυβήτ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Σαββάτ 30 μέρες, από 22 Ιανουαρίου ως 20 Φεβρουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Τυβήτ ως 26 Μεχείρ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Αδάρ 30 μέρες, από 21 Φεβρουαρίου ως 23 Μαρτίου Ρωμαϊκό, από 27 Μεχείρ ως 28 Φαμενώθ Κοπτικό.

  Ο Ιωάννης Καματηρός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, στο σύγγραμμα προς τον Εμμανουήλ Κομνηνό, αναφέρει πως ο Ήλιος τέμνει την Παρθένο από Μεσορί 18, ήτοι Αυγούστου και μέχρι Θωθ 17, ήτοι Σεπτέμβρη. Πράγματι, ο Ήλιος μπαίνει στην Παρθένο στις 17 Αυγούστου 1150.

  Μετάφραση από το προτότυπο αραβικό κείμενο, από τη Φάιζα Κωδωνά
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας.

 • Αρχαίο κείμενο

  Κλαυδίου Πτολεμαίου απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών"

   Περί των απλανών αστέρων

   

  Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
  0363, 007, 1, 9, 1, 1 Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέ-
  ρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν,
  ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας
  κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφα-
  νισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ
  μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
  0363, 007, 1, 9, 2, 1 Τοῦ <Κριοῦ> τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν
  ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ
  Κρόνου δυνάμει·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ
  τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 3, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Ταύρῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀπο-
  τομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ
  ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 4, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς <Διδύμοισ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν
  ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου·
  τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ
  προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλω-
  νος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ
  Ἡρακλέους.
  0363, 007, 1, 9, 5, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Καρκίνῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν  
  ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε
  τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ·
  ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη
  δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ·
  οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
  0363, 007, 1, 9, 6, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Λέοντα> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
  δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασι-
  λίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ
  τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 7, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὴν <Παρθένον> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
  καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ
  ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ
  περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφρο-
  δίτης·
  ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ
  Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 8, 1 Τῶν δὲ <Χηλῶν> τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν ἄκραις
  αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 9, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν τῷ
  μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ
  λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ.
  0363, 007, 1, 9, 10, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Τοξότην> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος
  τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ·  
  οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε
  τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ <Κρόνου>·
  τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 11, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὸν <Αἰγόκερων> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ
  τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 12, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Ὑδροχόον> οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις
  ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ
  σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ,
  ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 13, 1 Τῶν δὲ περὶ τοὺς <Ἰχθύασ> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ
  νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ
  Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος
  τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός·
  ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 14, 1 Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι
  οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν
  ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς
  Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου
  συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 15, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρ-
  κτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 16, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.  
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 17, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 18, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 19, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 20, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμα-
  σιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς  
  ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ
  τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ
  τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 21, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ
  τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδί-
  της, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 22, 1 Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου
  καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 23, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου.
  Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ
  τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ
  σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ
  ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 24, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.  
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρό-
  νου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

 • Αστέρες Αστερισμοί και Αραβικές ονομασίες

  Οι Αστέρες στους Αστερισμούς με τις Αραβικές ονομασίες  
  Αστερισμός Όνομα Σύνηθες όνομα Αραβικό όνομα Γραμμένο στα Αραβικά
  Ανδρομέδα        
    α Alpheratz Surrat al-Faras صرة الفرس
    α Sirrah Surrat al-Faras صرة الفرس
    β Mirak Al-Mi'zar الميسار
    γ Almak Anaq al-Ard عنق الارض
  Αετός        
    α Altair At-Ta'ir الطائر
  Υδροχόος        
    α Sadalmelik Sa'd al-Malik سد الملك
    β Sadalsuud Sa'd as-Su'ud سد اسود
    δ Skat As-Saq الساق
    ε Albali Al-bali البالي
    γ Sadachbia Sa'd al-Akhbiyah سد الاغبية
  Κριός        
    α Hamal Al-Hamal الحمل
    β Sheratan Ash-Sharatan السرطان
    δ Botein Al-butain البطين
  Ηνίοχος        
    β Menkalinan Al-Mankib Dhi-al-'inan منكب العنان
  Βοώτης        
    β Nekkar Al-Baqqar البقر
    ε Izar Al-Izar الازار
    η Muphrid Al-Mufrid المفرد
  Αιγόκερως        
    α Algedi Al-Jady الجدي
    β Dabih Sa'd adh-dhabih سد الدبيح
    δ Deneb Algedi Dhanab al-jady دنب الجدي
    γ Nashira Sa'd Nashirah سد النشيرة
  Κασσιόπη        
    α Shedir As-Sadr الصدر
    β Caph Al-kaff الكاف
    δ Rukbah Ar-Rukbah الركبة
  Κένταυρος        
    α Rigilkent Rijl Qanturus رجل قنتروس
    β Hadar Hadar حدر
    ζ Alnair An-Nayyir النيير
  Κηφεύς        
    α Alderamin Adh-Dhira' al-Yamin? اديرا اليمين
    β Alfirk Al-Firq الفرك
    γ Errai Ar-Ra'i الراعي
    ξ Kurhah Al-Qurhah القرحة
  Κήτος        
    α Menkar Al-minkhar المنخار
    β deneb Kaitos Dhanab Qaytus دنب القيطوس
    β Diphda Ad-Difdi الضفدع
    γ Kaffaljidhma Al-kaff al-Jadhma الكاف الخثمه
    ζ Baten Kaitos Batn Qaytus بطن القيتوس
  Κύων Μέγας        
    β Murzim Al-Murzim المارسيم
    ε Adhara Al-'adhara الاضر
    η Aludra Al-'Udhrah العدراء
    ζ Furud Al-Furud الفورود
  Κύων Μικρός        
    β Gomeisa Al-ghumaisa الغميسة
  Καρκίνος        
    α Acubens Az-Zubana الزبانة
    β Tarf At-Tarf الضرف
  Περιστερά        
    α Phact Al-Fakhitah الفخيته
    β Wazn Al-Wazn الوزن
  Βόρειος Στέφανος        
    α Alphecca Al-fakkah الفكه
    β Nusakan An-Nasaqan النسقان
  Κρατήρ        
    α Alkes Al-Ka's القس
  Κόραξ        
    α Alchibah Al-Khiba الخبة
    δ Algorab Al-Ghurab الغراب
    γ Gienah Al-janah الجنة
  Κύκνος        
    α Deneb Dhanab ad-Dajajah دنب الدجاجة
    ε Gienah Al-janah الجنة
    γ Sadr As-sadr الصدر
  Δελφίνι        
    ε Deneb Dhanab ad-Dulfin دنب الدلفين
  Δράκων        
    α Thuban Ath-Thu'ban الثعبان
    β Rastaban Ra's ath-Thu'ban راس الثعبان
    δ Altais At-Tinnin التنين
    γ Eltanin At-Tinnin التنين
    ι Edasich adh-Dhikh الديك
    μ Arrakis Ar-Raqis الرقيس
    ψ Dziban Adh-Dhi'ban الديبان
    σ Alsafi Al-Athafi الاثفي
  Ιππάριον        
    α Kitalpha Qit'at al-Faras كتاث الفرس
  Ηριδανός        
    α Achernar Akhir an-Nahr اخر النهر
    β Cursa Al-kursi الكرسي
    η Azha Al-Udhi الادهي
    γ Zaurac Az-Zawraq الزورق
    ο beid Al-baid البعيد
    ο Keid Al-qaid الاقائد
    τ Angetenar Arjat an-Nahr ارجة النهر
    θ Acamar Akhir an-Nahr اخر النهر
  Δίδυμοι        
    δ Wasat Wasat as-Sama' وسط السماء
    δ Wezen Al-Wazn الوزن
    ε Mebsuta Al-Mabsutah المبسوطة
    γ Alhena Al-Han'ah الهناء
    γ Almeisen Al-Maisan الميسن
    ζ Mekbuda Al-maqbudah المقبوضة
  Γερανός        
    α Alnair An-Nayyir النيير
  Ύδρα        
    α Alphard Al-fard الفرد
  Ηρακλής        
    α Rasalgethi Ra's al-Jathi راس الجذي
    ε Maaz Al-Ma'z الماس
    λ Maasym Al-Mi'sam الميسم
  Λέων        
    β Denebola Dhanab al asad داب الاسد
    γ Algieba Al-jabhah الجبهة
    λ Alterf At-Tarf الطرف
    μ Rasalased RA's al-asad راس الاسد
    θ Chort Al-kharat الخرت
    ζ Adhafera Ad-Dafirah الضفيرة
  Λαγωός        
    α Arneb Al- Arnab الارنب
    β Nihal An-Nihal النهال
  Ζυγός        
    α Zubenelgenubi Az-Zuban ash-Janubi الزوبان الجنوبي
    β Zubeneshamali Az-Zuban ash-Shamali الزوبان الشمالي
  Λύρα        
    α Vega Al-Waqi الوقي
    γ Sulafat As-Sulahfah السلحفاة
  Οφιούχος        
    α Rasalhague Ra's al-Hawwa راس الحية
    β Celbalrai Kalb ar-Ra'i كلب الراعي
    δ Yed Prior Al-Yad اليد
    ε Yed posterior Al-yad اليد
    η Sabik As-sabiq السابق
    λ Marfik Al-Mirfq المرفق
  Ορίων        
    α Betelgeuse Yad al-jauza يد الجورة
    β algebar al-jabbar الجبار
    β Rigel Ar-Rijl الرجل
    δ Mintaka Al-MinTaqah المنطقة
    ε Alnilam An-Nidham الندهام
    κ Saiph As-Saif السيف
    λ Heka Al-Haq'ah الحكا
    λ Meissa Al-Maisan الميسن
    ζ Alnitak An-nitaq النطاق
  Πήγασος        
    α Markab Mankib al- faras منكب الفرس
    β Scheat As-Saq الساق
    ε Enif Al-anf الانف
    η Matar Sa'd Matar سد مطر
    γ Algenib Al-janb الجنب
    μ Sadalbari Sa'd al-Bari' سد البرئ
    θ Baham Al-Biham البهام
    ζ Homam Sa'd al-humam سد الهمام
  Περσεύς        
    α Mirfak Al-Mirfak المرفق
    β Algol Al-Ghul الغول
    ο Atik Al-'Atiq العتيق
    ξ Menkib Al-Mankib المنكب
  Φοίνιξ        
    α Ankaa Al-'anka الانق
  Ιχθύς Νότιος        
    α Fomalhaut Fam al-hut فم الحوت
  Ιχθείς        
    α okda Al'Uqdah العقدة
     ή  Risha  Ar-Risha الريشة
  Σκορπιός        
    β Acrab Al-'Aqrab العقرب
    δ Dschubba Al-jabhah الجبهة
    λ Shaula Ash-Shaulah السلة
    ν Jabbah Al-jabhah الجبهة
    υ Lesath Al-Las'ah اللسا
  Όφις        
    α Unukalhai Unuq al-Hayyah عنق الحية
    θ Alya Al-Alyah الاياه
  Τοξότης        
    α Rukbat Ar-Rukbah الركبة
    β Arkab Al-'Urqub الاركود
    δ Kaus Media Al-qaus القوس
    ε Kaus Australis Al-qaus القوس
    γ Nasl An-Nasl النسل
    λ Kaus Borealis Al-qaus القوس
  Ταύρος        
    α Aldebaran Ad-Dabaran اضبران
    β El Nath An-Nath النث
    ε Ain Ain عين
  Τρίγωνον        
    α Mothallah Al-Muthallath المتلث
  Άρκτος Μεγάλη        
    α Dubhe Ad-Dubb الدب
    β Merak Al-Maraqq المرك
    δ Megrez Al-Maghriz المغرس
    ε Alioth Al-jawn الجون
    η Alkaid Al-Qaid القائد
    η Benetnash banat Na'sh بنات الناس
    γ Phad Al-Fakhidh الفخد
    ι Talitha Borealis Ath-Thalithah الثالتة
    κ talitha australis Ath-Thalithah الثالتة
    λ Tania Borealis Ath-Thaniyah الثانية
    μ Tania Australis Ath-Thaniyah الثانية
    ν Alula Borealis Al-Qafzah al-Uia القفزة العلوية
    ξ Alula Australis Al-Qafzah al-Uia القفزة العلوية
    ζ Mizar Al-Maraqq المرق
  Άρκτος Μικρή        
    β Kokab Al-Kaukab الكوكب
    γ Pherkad Al-Farqad الفرقد
  Ιστία        
    λ Alsuhail Suhail سهيل
  Παρθένος        
    β Zavijava Zawiyat al-'Awwa' زاوية الاوى
    δ Auva Al-'Awwa الاوى
    ε Zaniah Az-Zawiyah الزاوية
 • Αστερισμοί και Αστέρες

  Τον 8ο αιώνα, ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και ειδικά στην περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα και οι οδηγίες για τον πλου της Καλυψώς στον Οδυσσέα, κατονομάζει συστάδες αστέρων και αστερισμούς. Δηλαδή αναφέρει τις Πλειάδες, τις Υάδες, την Μεγάλη Άρκτο, τον Ωρίωνα, τον Σείριο, τους επτά αστέρες της Λυκαονίας (Άμαξα) και το Αρκτούρο. 
  Ειδικά για την Μεγάλη Άρκτο λέει "«που την λένε και Άμαξα, που μόνο δεν βυθίζεται αυτή στα νερά του βυθού». Αυτό σημαίνει ότι οι αστέρες του αστερισμού ποτέ δεν βυθίζονται κάτω από τον ορίζοντα, ποτέ δεν ανατέλλουν ή δύουν.

   Οι Πλειάδες ή "οι επτά αδελφές"

  Οι σημερινές περιγραφές προέρχονται από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, που ίσως ακολούθησε τις θέσεις και αναφορές του Ιππάρχου και του Στην οποία πρωταγωνιστεί μορφή της Μεγάλης Άρκτου σχήμα; Περίγραμμα σημερινή προέρχεται από τον Πτολεμαίο (150 μ.Χ.). Θεωρείται πως ακολούθησε αυτά που ανέφεραν ο Ίππαρχος (190 - 120 πΧ, Έλληνας αστρολόγος, αστρονόμος, γεωγράφος και μαθηματικός της Ελληνιστικής Περιόδου) και ο Τιμοχάρης ο Αλεξανδρεύς (320 – 260 πΧ, Έλληνας αστρονόμος και φιλόσοφος). Επίσης, η Μεγάλη Άρκτος που αναφέρει ο Όμηρος κοιτάζει προς Ωρίωνα ακριβώς όπως και σήμερα. Έτσι θα θεωρήσουμε ότι είναι βασικά η ίδια εικόνα.

  Ωστόσο, παρατηρώντας περί το 1995, θα διαπιστώσομε πως εμπρός και πίσω αριστερά στα πόδια και ότι ο Αλκάιντ (القائد - ο αρχηγός των Κορών της Άρκτου. Οι Κόρες είναι ο Αλκάιντ, ο Μιζάρ (المئزر) και ο Αλιούτ (الإلية) ο Αστέρας στην άκρη της ουράς μπορεί να είναι κάτω από τον Ορίζοντα. Τα πόδια της χαρακτηρίζονται από εμφανή ζεύγη αστέρων - ο Ταλιθά (لقفزة الثالثة) και ο Τάνια - και στο δεξί πίσω πόδι, κατά τον Πτολεμαίο βρίσκεται το ζευγάρι Αλάουλα επειδή δεν είναι ποτέ περί του Πόλου, εκτός σε εξαιρετικά υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

  Θα πρέπει να λάβομε υπόψιν μας πως οι θέσεις είναι εντελώς διαφορετικές με αυτές της περιόδου του Ομήρου. Και αυτό λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, μια ταλάντευση του Άξονα της Γης κάθε 26.000 χρόνια, που αλλάζει τη θέση του Βορείου Ουράνιου Πόλου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πότε ήταν η Μεγάλη Άρκτος πέριξ του Πόλου; Η απάντηση μπορεί να βρεθεί με τη χρήση του υπολογιστή για την προσομοίωση των αρχαίων ουρανών και για το έτος 750 π.Χ..
   Κάνοντας έτσι, θα δούμε πως ο Όμηρος ήταν ακριβής. Η Μεγάλη Άρκτος δεν δύει, ούτε ανατέλλει. Επίσης, δεν υπήρχε κατάλληλος αστέρας στο Βορρά κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής, έτσι ώστε η Μεγάλη Άρκτος, ήταν ο καλύτερος οδηγός για διευθύνσεις προς τα βόρεια και για τα ταξίδια του Οδυσσέα. Η Καλυψώ, η ένδοξη νύμφη, πρόσταξε πως στο ταξίδι του στον ωκεανό, θα πρέπει να κρατά αυτόν τον αστερισμό, πάντα στα αριστερά του.

  Ουράνιες θέσεις το 750 πΧ.

  Ο χάρτης του ουρανού δείχνει τα σύνολα των αστερισμών και αστέρων. Στον Βόρειο Ουράνιο Πόλο (NCP) δεν υπάρχει κανείς αστέρας. Επίσης, όπως είναι σωστό, οι Πλειάδες και Υάδες είναι στον αστερισμό του Ταύρου, με εξαιρετικό φως. Δείτε τους χάρτες του ουρανού:

   

   

   

   

  Αυτές είναι οι θέσεις για το 2011,

   

   

   

   

   

  Τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Ησίοδος αναφέρει στο έργο του "Έργα και Ημέραι", ένα ημερολόγιο εργασιών, ορισμένες από τις ομάδες αστέρων του Ομήρου. Τις ανατολές και δύσεις και τις διελεύσεις τους μαζί με τις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια, τις φάσεις της Σελήνης, δίνοντας ένα γεωργικό χρονοδιάγραμμα για τη φύτευση και τη συγκομιδή, για τον καιρό και την ναυσιπλοΐα.

 • Αστρολογικοί και Αστρονομικοί Όροι

  Ακμές.Μια γραμμή που διαχωρίζει τα Ζώδια ή τους Οίκους. Όταν σχετίζεται με τα Ζώδια δηλώνει μια γκρι περιοχή όπου τα χαρακτηριστικά είναι προσβαλλόμενα και από τα δύο Ζώδια.

  Αναδρομή και προηγούμενη ζωή.
  Λέγεται πως οι ανάδρομοι πλανήτες είναι ενδεικτικοί σε συμβάντα μιας προηγούμενης ζωής. Η αστρολογία είναι μια επιστημονική μέθοδος και όχι Θεός. Ωστόσο, προτείνει την προσοχή σε παρόμοιες έρευνες, όπως οι ανάδρομοι πλανήτες.

  ΕρμήςΕάν εμφανίζεται ανάδρομος στο χάρτη, είναι πιθανό ότι το άτομο περιφρονήθηκε μια φορά όταν μιλούσε. Ο ανάδρομος Ερμής συμβολίζει το φόβο μην ειπωθεί κάτι λανθασμένα και ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη νοημοσύνη. Το μάθημα που διδάσκει είναι η πίστη στην επικοινωνία και η δύναμη της ομιλίας. Η πρακτική του δημόσιου λόγου πρέπει να ασκείται.
  Αφροδίτη Το άτομο είχε δυσκολία σύνδεσης στις οικείες σχέσεις και με τους συντρόφους. Δενείχεστήριξηψυχή. Γενικά, αναζητάτώρατοσύντροφο. Σε μια προηγούμενη ζωή, υπήρξαν εξωτερικές δυνάμεις πέρα από τον έλεγχο του ατόμου που κράτησαν τον εραστή χώρια και κατά συνέπεια, δεν έμαθε ποτέ το άτομο να διευθύνει μια ώριμη και παραγωγική σχέση. Τώρα, πρέπει να εστιαστεί σε αυτό που θέλει πραγματικά σε μια σχέση και να εξετάζει την επιλογή συνεργατών προσεκτικά.
  ΆρηςΣτην προηγούμενη ζωή μπορεί να ήταν στρατιώτης σε στρατιωτικές και θλιβερές πράξεις κάτω από διαταγές άλλων. Το άγχος και η ενοχή αυτής της εμπειρίας, εμπόδισε το άτομο να ασχοληθεί κατάλληλα με το θυμό του. Τώρα πρέπει να είναι χαλαρό και να συγκεντρώνεται σε τεχνικές που θα βοηθήσουν να εξετάσει τις δυνάμεις του, σε αυτήν την ζωή.
  Δίας Με Δία ανάδρομο στο διάγραμμα, ίσως δηλώνεται ένας διωγμός για θρησκευτικές, ηθικές ή πνευματικές πεποιθήσεις. Σε αυτήν την ζωή μπορεί το άτομο να περιφρονήσει τη θρησκεία. Ίσως δείξει έλλειψη πνευματικότητας ή ευμετάβλητες πνευματικές πεποιθήσεις.
  ΚρόνοςΕάν ο Κρόνος εμφανίζεται ανάδρομος στο διάγραμμα γέννησης, μπορεί πάντοτε το άτομο να είχε μια δύσκολη σχέση με τις μορφές κάθε αρχής. Ο μόνος τρόπος για να εξελιχθεί τώρα, είναι να μάθει τις αρετές της υπομονής, της σκληρής εργασίας και της ευθύνης. Πρέπει επίσης να μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που εργάζεται μαζί τους.
  Ουρανός Στις ζωές πριν από αυτήν, το άτομο ήταν επαναστάτης. Ίσως ένας αναρχικός που πάλευε για την καθιέρωση μιας μάχης. Ο επαναστατικός τρόπος ζωής το εμπόδισε ή ίσως ακόμη κατάστρεψε πολλές απόψεις της ζωής του. Τώρα πρέπει να μάθει πώς θα συνεχίσει μια αξιότιμη πάλη. Πρέπει να κυριαρχήσει ο συμβιβασμός και η συμμόρφωση.
  ΠοσειδώνΊσως το άτομο να είχε μια μακροχρόνια περιπέτεια με το αλκοόλ ή την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα έχει αδυναμία στην προσωπική του ανάπτυξη. Πρέπει να μάθει να εξωτερικεύει τα προβλήματά του και να εκτιμά την εσωτερική πλευρά της ζωής.
  Πλούτων Με ανάδρομο τον Πλούτωνα στο διάγραμμα, δηλώνεται πως το άτομο είχε ξεφύγει από το κοινωνικό σύνολο. Κάποτε αναγκάστηκε να διωχθεί από μια κοινότητα εξαιτίας των κακών πράξεων. Τώρα πρέπει να μάθει να λειτουργεί συλλογικά και υπολογίζοντας τους άλλους. Επομένως, εάν δεν εμπιστεύεται κάποιον και ο άλλος δεν θα το εμπιστευτεί. Πρέπει να πιστέψει στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται ειλικρινά.

  Ανατέλλων Ζώδιο
  . Ένα άλλο όνομα του Ωροσκόπου.

  Ανατολικό Σημείο
  . Το σημείο που καλείται "Ανατολικό Σημείο" δεν βρίσκεται στην Ανατολή. Στην ουράνια γεωμετρία, η έκφραση "Ανατολικό Σημείο" σημαίνει το σημείο στον Ορίζοντα που είναι στην ακριβή ανατολική κατεύθυνση. Ο Ισημερινός περνά επίσης, από αυτό το σημείο, σε μία Ορθή Ανάβαση που είναι ίση με ARMC +90o. Αφ' ετέρου, μερικοί αστρολόγοι λένε πως το "Ανατολικό Σημείο" είναι το σημείο στην Εκλειπτική του οποίου η Ορθή Ανάβαση είναι ίση με ARMC +90o. Αυτό το σημείο μπορεί να παρεκκλίνει από την ανατολική κατεύθυνση μέχρι 23,45o, όσο δηλαδή και η γωνία της Εκλειπτικής.

  Μερικές φορές χρησιμοποιείται στη συμβιβάσιμη ανάλυση (Συναστρία).

  Αναχαιτισμένο Ζώδιο
  . Ένας Ζώδιο που πέφτει μεταξύ δύο Ακμών συνεχιζόμενων Οίκων, αλλά καμία από αυτές τις Ακμές δεν είναι μέσα σ’ αυτό το Ζώδιο.


  Ανώτερη Συζυγία Είναι το σημείο στην τροχιά είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται ο πλανήτης στη μακρινή πλευρά του Ήλιου όπως φαίνεται από τη Γη.

  Απόκλιση.Η προβολή του σημείου του σώματος στον ουράνιο Ισημερινό, καλείται Απόκλιση. Περιγράφεται σαν Βόρεια και Νότια του ουράνιου Ισημερινού. Οι πλανήτες γενικά βρίσκονται μέσα σε 24ο βόρεια ή νότια του ουράνιου Ισημερινού. Όταν δύο πλανήτες κατοικούν στο ίδιο ύψος στο διάστημα, λέγεται ότι είναι παράλληλοι. Για παράδειγμα, ο Άρης και ο Δίας βρίσκονται βόρεια 17ο του ουράνιου Ισημερινού.

  Άρρενα Ζώδια. Είναι τα Ζώδια του Αέρα και της Φωτιάς. Αυτά τα Ζώδια υποδηλώνουν σε έκδηλη επιθετικότητα, μερικές φορές παραπέμπουν στα Θετικά Ζώδια

  Αρμονικές Όψεις. Η Σύνοδος, το Εξάγωνο και το Τρίγωνο. Επίσης, αναφέρονται σαν Εύκολες Όψεις.

  Αστρικό Έτος. Το αστρικό έτος είναι η περίοδος τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο συγκριτικά με τους Αστέρες. Το μήκος του είναι 365.256 36 ημέρες, το οποίο, λόγω των αποτελεσμάτων της Μετάπτωσης, είναι 20 λεπτά μεγαλύτερο από το Τροπικό έτος.

  Βέρτεξ. Το Βέρτεξ στην Αστρολογία είναι υπολογισμένο σαν ένα ευαίσθητο σημείο, στη δεξιά πλευρά του Ωροσκοπίου, στο Δυτικό Τμήμα του Ζωδιακού το οποίο υποδεικνύεται από την τομή του Αρχικού Ζενίθ και της Εκλειπτικής. Μερικές φορές το Βέρτεξ καλείται η Τρίτη Γωνία του Χάρτη. Συχνά, συσχετίζεται με την μοίρα και την εκπλήρωση των επιθυμιών. Ακόμα, απεικονίζει μια ενδιαφέρουσα διδασκαλία ζωής. The Vertex το πλείστον πέφτει μεταξύ του 5ου και 8ου Οίκου. Το ακριβή σημείο αλλάζει εξαρτώμενο από την ημερομηνία γέννησης του ατόμου, το χρόνο και τον τόπο.
  Αστρολογικά, το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ που είναι το διαμετρικό σημείο του, δηλώνουν καρμικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου εκτιμώντας αιτίες και αποτελέσματα. Χρειάζεται προσοχή σε ότι επιθυμεί κάποιος, καθώς αυτό δίκαια πραγματοποιείται όταν το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ φθάσουν στην ενέργεια. Επιθυμίες και ελπίδες μπορεί να εκπληρωθούν με ένα πολύ ανάποδο τρόπο. Μπορεί να πάρει κάποιος αυτό που ζήτησε αλλά όχι χωρίς πόνο, δυστυχία, βάσανα, θυσία, στέρηση ή εν δυνάμει καταστροφή ή ενδεχόμενη τραγωδία. Αυτές είναι οι τιμές των ζητούμενων τόσων πολλών σε λάθος χρόνο. Προσωπικές σχέσεις είναι ειδικά τονισμένες.
  Μερικά νοήματα είναι: σχέση, ανικανότητα βοήθειας του εαυτού, απρόσωπη καθορισμένη από τη μοίρα επαφή, θέσεις χωρίς επιλογή, Τύχη Ζωής, καρμική ανάπτυξη, ψύχραιμη δύναμη. Μερικοί υπολογίζουν πως το Βέρτεξ είναι συνδυασμένο με θέσεις στις οποίες η ροή της ανάπτυξης συνήθως είναι ομαλή χωρίς φαινομενικά εμπόδια.
  Ο ρόλος του είναι χαρακτηριστικά και έννοιες της Αφροδίτης δηλαδή, έλξη, ομορφιά, αρμονία, ισορροπία, τέχνη, αγάπη, αισθητική και του Άρη δηλαδή, πόθος, δράση, διεκδίκηση, λαγνεία, οργή. Έτσι, μπορεί να του αποδοθεί κάθε γεγονός, ορισμένη από τη μοίρα ερωτική αγάπη, χωρίς ανταπόκριση αγάπη από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο, μια συμπάθεια καλλιτέχνη αντικείμενο ή υπόδειγμα, κλπ.

  Γήινα Ζώδια. Τα Ζώδια Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως. Αντιπροσωπεύουν "Γήινες" ποιότητες όπως σταθερότητα, ευθύνη και πρακτική.  
  Γωνίες και τα τεταρτημόρια.Ο χάρτης του ωροσκοπίου ή διάγραμμα μπορεί να κατανεμηθεί σε τέσσερα ημισφαίρια, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά. Επίσης σε τέσσερα τεταρτημόρια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κάθε τεταρτημόριο δεσμεύεται από δύο από τις τέσσερις γωνίες του ωροσκοπίου, τον ωροσκόπο, το ναδίρ, τη δύση, το μεσουράνημα. Αυτές οι τέσσερις γωνίες καλούνται επίσης βασικά σημεία, καθώς βρίσκονται στις ακμές των σπιτιών που κυβερνούν τα βασικά ζώδια.
  Ο ωροσκόπος είναι το πρώτο σημείο στο διάγραμμα και βρίσκεται στην ακμή του πρώτου σπιτιού. Άμεσα απέναντι, βρίσκεται η δύση, στην ακμή του έβδομου σπιτιού. Αυτή η αντίθεση δημιουργεί έναν άξονα που διαιρεί το χάρτη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Το ναδίρ βρίσκεται στην ακμή του τέταρτου σπιτιού, ενώ απέναντι στην ακμή του δέκατου σπιτιού, είναι το μεσουράνημα. Αυτός ο άξονας διαιρεί το χάρτη σε ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο. Κατά συνέπεια έτσι γίνονται τα τέσσερα τεταρτημόρια.
  Το πρώτο τεταρτημόριο που περιέχει το πρώτο, δεύτερο και τρίτο σπίτι του ζωδιακού, πέφτει στο βόρειο και ανατολικό ημισφαίριο του διαγράμματος και δεσμεύεται από κάθε πλευρά από τον ωροσκόπο και το ναδίρ. Το πρώτο σπίτι στρέφει την προσοχή στον εαυτό, το δεύτερο στις κατοχές και τρίτον στην επικοινωνία και την αυτοέκφραση. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών μέσα σε αυτό το τεταρτημόριο, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στην προσωπική αύξηση, την ταυτότητα και τον εμπλουτισμό του ιδίου.
  Τα επόμενα τρία σπίτια, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο περιλαμβάνουν το δεύτερο τεταρτημόριο, που εμπίπτει στο βόρειο και δυτικό ημισφαίριο. Το τέταρτο σπίτι υπογραμμίζει την οικογένεια και σπίτι. Το πέμπτο σπίτι εξετάζει την ευχαρίστηση, με τις υποθέσεις αγάπης και δημιουργικής έκφρασης και τα παιδιά, ενώ το έκτο σπίτι αφορά στα επαγγέλματα και τις αλληλεπιδράσεις με τους συναδέλφους. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου σε μια εξωτερική ανάπτυξη, την κίνηση προς τα έξω ενσωματώνοντας το ίδιο στον κόσμο, μέσω των ρομαντικών καταστάσεων και των σχέσεων της οικογένειας. 
  Το τρίτο τεταρτημόριο, που περιέχει το έβδομο, όγδοο και ένατο σπίτι μας ωθεί να κινούμαστε μακριά από τις ανησυχίες μας σε περισσότερους αφηρημένους ανθρώπινους στόχους. Εμπίπτοντας στο νότιο και δυτικό ημισφαίριο, εξετάζει τις συνεργασίες και τις διαπροσωπικές συμβάσεις, τους γάμους και τις επιχειρησιακές συμφωνίες. Μια έντονη παρουσία πλανητών εδώ, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στις ενέργειες και τις πεποιθήσεις που προσκρούουν στον κόσμο καθώς επίσης και τις οικειότερες σχέσεις.
  Τέλος τα υπόλοιπα ζώδια αποτελούν το τελευταίο τεταρτημόριο και μια έντονη παρουσία πλανητών θα δηλώσει ενδιαφέρον για την κοινωνική θέση και στις συναλλαγές με την αρχή, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τα όνειρα και τα μυστικά.

  Δεκανοί.
  Μια διαίρεση των Ζωδίων σε 10 μοίρες κάθε μια από τις οποίες είναι διακριτικά διαφορετική από την άλλη οφειλόμενη σε στους διαφορετικούς Κυβερνήτες που εμπεριέχονται.


  Δεσμός. Το σημείο της ανακοπής πορείας μεταξύ της τροχιάς ενός Πλανήτη και της Εκλειπτικής.

  Διόρθωση ή επανόρθωση ώρας γέννησης. Είναι μια μέθοδος που βοηθά στην εύρεση της ακριβέστερης ώρας γέννησης. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι το ωροσκόπιο σύλληψης. Άλλοι πιο απλοί τρόποι είναι η ημερομηνία γάμου(αν έχει γίνει γάμος), καθώς επίσης και το διαζύγιο, η γέννηση παιδιού ή παιδιών, ο θάνατος γονιού, η παραμονή για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, το πτυχίο ανώτερης σχολής, οι σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις.

  Δύσκολες Όψεις. Οι δυσαρμονικές όψεις. Γενικά,  σχετίζονται το Τετράγωνο και η Διάμετρος, και άλλες. Όψεις όπου οι ενέργειες δεν βοηθούν πάντα.
  Εγκόσμιοι Οίκοι. Οι Οίκοι 2, 6 και 10. συνήθως συσχετίζονται με τα Γήινα Ζώδια.

  Έντονα  Δυσμενής. Ο Κρόνος. Είναι αποδεκτό πως είναι η αιτία για το κακό στη ζωή.

  Έντονα Ευεργετικός. Ο Δίας. Είναι αποδεκτό πως φέρνει τα μείζονα αγαθά, ευλογίες και ευτυχήματα.

  Επιβλαβής.Ένας παλιός όρος που χρησιμοποιείται για να αποδώσει σε Πλανήτες ή Όψεις την άποψη της αιτίας της ζημιάς. Συνήθως αποδίδεται στους Πλανήτες Κρόνο και Άρη. Μικρότεροι Επιβλαβείς είναι επίσης ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.

  Επίπεδος Χάρτης. Ένας χάρτης στον οποίο ο 1ος Οίκος τοποθετείται στον Κριό. Συχνά, χρησιμοποιείται όταν η ώρα γέννησης και κατ’ επέκταση ο Ωροσκόπος είναι άγνωστη.

  Επόμενοι Οίκοι
  . Οι Οίκοι 2, 5, 8 και 11. Συσχετίζονται με τα Σταθερά Ζώδια.


  Έρις. Η Έρις είναι ένας νάνος πλανήτης περιστρεφόμενος στον Ήλιο στο εξώτερο ηλιακό σύστημα πίσω από τον Ποσειδώνα. Όπως ο Πλούτων, η Έρις είναι ένα σφαιρικό Kuiper Belt Object (KBO) φτιαγμένο από πάγο και βράχο. Η κατ' εκτίμηση διάμετρός της που είναι 2.400 χλμ, καθιστά την Έριδα ελαφρώς μεγαλύτερη από τον Πλούτωνα και το μεγαλύτερο γνωστό KBO. Η Έρις ολοκληρώνει μια τροχιά σε 560 έτη και σήμερα είναι το πιο απόμακρο γνωστό σώμα στο ηλιακό σύστημα, σε απόσταση 14,5 δισεκατομμύρια χλμ από τον Ήλιο. Η τροχιά της είναι πιο εκκεντρική και κεκλιμένη από αυτή του Πλούτωνα. Η Έρις έχει μια μικρή σελήνη που ονομάζεται Δυσνομία.
  Το αντικείμενο παρατηρήθηκε αρχικά στις 21 Οκτωβρίου 2003, οι επιστήμονες δεν το είδαν να κινείται στον ουρανό μέχρι να εξετάσουν και πάλι, την ίδια περιοχή, 15 μήνες έπειτα, στις 8 Ιανουαρίου 2005. Ονομάστηκε Έρις προς τιμή της θεάς Έριδος, τη θεά της φιλονικίας.

  Ζενίθ. Το υψηλότερο σημείο στον ουρανό σε έναν καθορισμένο χρόνο αμοιβαίο σε μια θέση στη Γη. Διαμετρικό του Ναδίρ, το χαμηλότερο σημείο του ουρανού. Αστρονομικά, το Ζενίθ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου υπεράνω. Το Ζενίθ προβαλλόμενο στην Εκλειπτική κατά μήκος του Μεσημβρινού είναι το Μεσουράνημα.
  Μαθηματικά είναι ο Πόλος του Ορίζοντα. Το σημείο κατ’ ευθείαν πάνω από το κεφάλι, μέσω του οποίου διέρχεται η Πρώτη Κατακόρυφος και οι Μεσημβρινοί κύκλοι. Κάθε τόπος έχει το δικό του Ζενίθ και όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας πλανήτης στο Ζενίθ, τόσο πιο δυνατή είναι η επιρροή του. Ο όρος μερικές φορές ασαφώς εφαρμόζεται για την ακμή του 10 Οίκου, η οποία σωστότερα μιλώντας, είναι μόνο το σημείο του Ζωδιακού ή του μονοπατιού της Εκλειπτικής μέσω του οποίου διέρχονται οι Μεσημβρινοί κύκλοι.  

  Θηλυκά Ζώδια. Τα Ζώδια της Γης και του Νερού. Παραπέμπουν σε δεκτικότητα.

  Ισημερινός Ωροσκόπος. Ο Ισημερινός Ωροσκόπος είναι ίδιος με την ακμή του πρώτου Οίκου του συστήματος axial rotation. Οι Ελβετικές Εφημερίδες υποστηρίζουν τρία επιπλέον σημεία που συνδέονται με τον υπολογισμό του Οίκου και της Γωνίας. Είναι μέρος των οκτώ Προσωπικών Ευαίσθητων Σημείων (Personal Sensitive Points - PSP). Το PSP περιλαμβάνει τον Ωροσκόπο, το Μεσουράνημα, το Βέρτεξ, τον Ισημερινό Ωροσκόπο, το Σημείο του Κριού, το Σεληνιακό Δεσμό, τον Συν-ωροσκόπο και τον Πολικό Ωροσκόπο.
  Ο όρος Συν-ωροσκόπος φαίνεται να εφευρίσκεται δύο φορές από δύο διαφορετικούς ανθρώπους και μπορεί να σημαίνει δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ένας Συν-ωροσκόπος εφευρέθηκε από W. Koch. Για να τον υπολογίσει κάποιος, πρέπει να πάρει το ARIC ως ένα ARMC και να υπολογίσει τον αντίστοιχο Ωροσκόπο για τη θέση γέννησης. Ο Συν-ωροσκόπος είναι έπειτα το διαμετρικό σε αυτό το σημείο. Ο δεύτερος Συν-ωροσκόπος προέρχεται από τον M. Munkasey. Είναι ο Ωροσκόπος που υπολογίζεται για το γενέθλιο ARMC και ένα γεωγραφικό πλάτος που έχει αξία 90o
  O Πολικός Ωροσκόπος εισήχθηκε από τον M. Munkasey. Είναι το διαμετρικό σημείο της εκδοχής W. Koch του συν-ωροσκόπου. Εντούτοις, ο Πολικός Ωροσκόπος δεν είναι ο ίδιος με Ωροσκόπο που υπολογίζεται για το χρόνο γέννησης και αυτόν των γεωγραφικών Πόλων της γης. Στους γεωγραφικούς Πόλους, ο Ωροσκόπος είναι πάντα 0o Κριού ή 0o Ζυγού.

  Κατιόντες Οίκοι ή Κοινοί Οίκοι.Είναι ο 3ος, 6ος, 9ος και 12ος οίκος. Διοικούνται από τα Μεταβλητά Ζώδια και γενικά σχετίζονται με την Μεταβλητή Ποιότητα.

  Κατώτερη Συζυγία Είναι η θέση είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται άμεσα μεταξύ της Γης και του Ήλιου. Λόγω των σχετικών κλίσεων των πλανητικών τροχιών, μόνο σπάνια κάνει τον Ερμή ή την Αφροδίτη να διέρχονται πραγματικά από το πρόσωπο του Ήλιου. Κανονικά, στις κατώτερες κλίσεις, οι πλανήτες περνούν στον ουρανό στο βορρά ή το νότο του Ήλιου.

  Κρίσιμες Μοίρες.
  Η 13ο και η 26ο του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω, η 9ο και η 21ο του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Επίσης, η 4ο και η 17ο των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων. Έτσι έχουν δοθεί από τους Ινδούς. Θεωρούνται ένα ευαίσθητο σημείο που ενισχύει τη δύναμη του Ζωδίου.

  Μεσουράνημα. Το Μεσουράνημα είναι συνήθως η ακμή του 10ου Οίκου. Έχει ειδική έννοια μαρτυρίας, ελέγχου, σχεδίου και προστασίας, πνευματική φύση, ευθυγράμμιση, υψηλή πορεία. Αστρονομικά, το Μεσουράνημα είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Εκλειπτικής νότια.
  Διάφοροι το καλούν Medium Coeli (M.C.), Νότια γωνία, Σημείο Νότου και ακμή του 10ου Οίκου. Επίσης, ακατάλληλα καλείται Ζενίθ. Πιο σαφές, είναι κατάλληλο στο Νότιο Σημείο του Χάρτη και αυτό δηλώνει την εξάρτηση στη μέθοδο της χρησιμοποιημένης ερμηνείας. Μερικές φορές, λανθασμένα εφαρμόζεται ο όρος σε όλο τον 10ο Οίκο.

  Μεταβλητά Ζώδια
  . Είναι τα Ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Τα Ζώδια που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα και την ευκαμψία.


  Μετάπτωση. Είναι η ομοιόμορφη κίνηση του άξονα περιστροφής ενός ελεύθερα περιστρεφόμενου σώματος, όταν υπόκειται σε ροπή δυνάμεων που οφείλονται σε εξωτερικές επιρροές βαρύτητας. Η Μετάπτωση αναγκάζει τον άξονα Γήινης περιστροφής να κάνει κυκλική κίνηση, για μία περίοδο 25.800 ετών, έναν κώνο γωνίας 23 μοιρών και 27 πρώτων, γύρω από την κατακόρυφο στο επίπεδο της τροχιάς της Γης (Εκλειπτική). Μια συνέπεια της Μετάπτωσης του γήινου άξονα περιστροφής είναι ότι οι Ουράνιοι Πόλοι σχεδιάζουν στον ουρανό κύκλους, πάνω από 25.800 έτη. Έτσι, παραδείγματος χάριν, περίπου 13.000 έτη από τώρα, το κοντινότερο φωτεινό αστέρι στο Βόρειο Ουράνιο Πόλο ήταν ο Βέγα παρά ο Πολικός Αστέρας. Το σημείο μηδέν της Ορθής Αναφοράς, μιας από τις Συντεταγμένες του Ισημερινού, που χρησιμοποιείται κανονικά για να καθορίσει τις θέσεις των ουράνιων αντικειμένων, είναι βασισμένο σε ένα από τα σημεία, γνωστό ως "Πρώτο Σημείο του Κριού", όπου ο Ουράνιος Ισημερινός κόβει την Εκλειπτική. Λόγω της Μετάπτωσης, ο Ισημερινός "γλιστρά γύρω" από την Εκλειπτική, έτσι ώστε τα σημεία διατομής αλλάζουν συνεχώς. Στην πραγματικότητα, το Πρώτο Σημείο του Κριού δεν είναι πλέον στον αστερισμό του Κριού, αλλά έχει κινηθεί στους Ιχθείς και θα είναι σύντομα στον Υδροχόο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως Μετάπτωση των Ισημεριών. Η επίδρασή της στην Ορθής Αναφορά και την Απόκλιση ενός αντικειμένου είναι αξιοπρόσεχτη από χρόνο σε χρόνο με την καθορισμένη από τη θέση εφικτή ακρίβεια με πολλά τηλεσκόπια. Οι ταξινομημένες σε πίνακες τιμές της Ορθής Αναφοράς και της Απόκλισης επομένως, αναφέρονται σε μια ιδιαίτερη εποχή στην οποία ήταν ακριβώς σωστές.

  Ναδίρ. Είναι το χαμηλότερο σημείο του ουρανού σε μια δεδομένη ώρα σε σχέση με μια θέση στη Γη. Διαμετρικό σημείο του Ζενίθ. Αστρονομικά, το Ναδίρ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου κάτωθεν της Γης.

  Οίκοι ή σπίτια ωροσκοπίου.Είναι τα δώδεκα τμήματα καθορισμένης διαίρεσης σύμφωνα με το σύστημα οικοθεσίας. Αρχίζουν από τον 1ο οίκο και τελειώνουν στον 12ο. Αναλυτικά τα σπίτια πρεσβεύουν:
  11 σπίτι: Η ακμή του πρώτου σπιτιού είναι ο Ωροσκόπος, το ζώδιο που ανέρχεται στον ανατολικό ορίζοντα στην ακριβή στιγμή της γέννησής κάποιου. Δηλώνει την ατομικότητα κάποιου. Ποίος είναι; Τι θα γίνει; Πώς πραγματοποιεί το καλύτερο από μόνο του; Το πρώτο σπίτι μιλά στην πραγματοποίηση της τελευταίας δυνατότητάς κάποιου. Οι ευδιάκριτες ιδιότητες που κατέχουμε αναφέρονται συχνά ως προσωπικότητα. Το πρώτο σπίτι εξετάζει το άτομο, τη συμπεριφορά και την προσέγγισή του στη ζωή. Είναι η εξωτερική ύπαρξη, το φυσικό σώμα και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται κάποιος και ειδικότερα, το κεφάλι και το πρόσωπο.
  Η μικρή παιδική ηλικία κυβερνιέται επίσης από το πρώτο σπίτι.
  Το πρώτο σπίτι κυβερνιέται από τον Κριό και τον Άρη.
  2ο σπίτι:Το δεύτερο σπίτι αναφέρεται συνήθως στα αποκτήματα κάποιου, στην κυριότητα των συναισθημάτων και των συγκινήσεων, καθώς επίσης και στον εσωτερικό εαυτό. Τα αποκτήματα πρέπει να ενισχύσουν την ζωή και αυτό δείχνεται από το δεύτερο σπίτι. Εδώ φαίνεται τι εκτιμούμε, γιατί το εκτιμούμε, ποιους εκτιμούμε, αν είμαστε κύριοι πραγματικά. Στο σπίτι αυτό βλέπομε την αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ερωτήσεων.
  Οι συγκεκριμένες κατοχές που καλύπτονται από το δεύτερο σπίτι περιλαμβάνουν το κερδισμένο εισόδημα και τη δυνατότητα να το επηρεάσουμε, τις επενδύσεις και την κινητή ιδιοκτησία (αυτοκίνητα, ιματισμός, κόσμημα και όμοια). Το χρέος είναι επίσης ένα μέρος του σπιτιού αυτού, δεδομένου ότι είμαστε κύριοι της ευθύνης να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Ακόμα, ποία άποψη έχομε για τα χρήματα, την απόκτηση του πλούτου (και χρέους), τις οικονομικές αντιστροφές, την αποταμίευση, την οικονομική θέση.
  Εδώ εξετάζονται οι προσωπικές ελευθερίες όπως καθιερώνονται από την οικονομική ικανότητα και την ευαισθησία.
  Το δεύτερο σπίτι κυβερνιέται από τον Ταύρο και την Αφροδίτη.
  3ο σπίτι:Το τρίτο σπίτι αναφέρεται συνήθως ως Οίκος της επικοινωνίας. Εδώ ανήκει ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου και εκείνων που είναι κοντά του: αδελφοί και αδελφές, καθώς επίσης και γείτονες. Εν γένει η επικοινωνία μπορεί εδώ, να γραφτεί και λεχθεί έχοντας μια συνειδητή ποιότητα μέσα της.
  Η νοημοσύνη, η αναλυτική δυνατότητα που κατέχομε μέσα στο περιβάλλον, συγκεκριμένα ο βασικός έλεγχος των πραγμάτων. Χρησιμοποιούμε αυτήν την νοημοσύνη για να εργαστούμε αποτελεσματικά μέσα στον κόσμο μας.
  Η αρχική εκπαίδευση, οι αποτελεσματικές διδασκαλίες, τα σύντομα ταξίδια, το οικείο περιβάλλον μας.
  Ακόμα δηλώνεται εδώ, κατά πόσο εκφράζομε καλλίτερα τη αγάπη μας σε άλλους, αν οι ενέργειές μας είναι αληθινές στο περιβάλλον μας, αν έχομε ικανότητα να ακολουθήσομε τις νέες μορφές επικοινωνίας όπως οι υπολογιστές.
  Το τρίτο σπίτι κυβερνιέται από τους Διδύμους και τον Ερμή.
  4ο σπίτι:Είναι το σπίτι που δείχνει το σπιτικό μας, τις ρίζες μας. Επίσης, τα θεμέλια που βάζομε σταθερά. Το τέταρτο σπίτι φέρνει στα πράγματα σε έναν πλήρη κύκλο ζωής, καθότι εξετάσει τα γηρατειά, την κατάληξη.
  Ένα μεγάλο μέρος της έμφασης του τέταρτου σπιτιού είναι στην έννοια του σπιτιού. Με τον καθορισμό των ριζών, ορίζομε τις οικογενειακές ρίζες. Εκτός από αυτό, είναι ο ίδιος ο χώρος του σπιτιού που μένομε. Με τη δημιουργία του σπιτιού, δημιουργούμε έναν χώρο συνάντησης, ένα άδυτο, μια ιερή θέση για μας και για άλλους. Δημιουργούμε ένα εσωτερικό διάστημα που μας ανακουφίζει και παγιοποιεί και χρησιμεύει να κρατήσει ασφαλείς εκείνους που αγαπάμε. Εδώ, φαίνεται η θέση της μητέρας, της τροφού, του ατόμου που μας μεγαλώνει.
  Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε πως εδώ είναι η οικογενειακή ιστορία, οι πολιτιστικοί και οι κοινωνικοί κανόνες. Όλα αυτά κυβερνιούνται από το τέταρτο σπίτι, όπως είναι η καταγωγή, οι ρίζες και η κληρονομιά μας. Καλύπτει επίσης, την ακίνητη περιουσία και τις παραδόσεις.
  Το τέταρτο σπίτι κυβερνιέται από τον Καρκίνο και από τη Σελήνη.
  5ο σπίτι:Είναι το σπίτι της ευχαρίστησης. Συχνά, η ευχαρίστηση είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής πράξης. Εδώ, βρίσκονται τα παιδιά, η δημιουργία της τέχνης και του πολιτισμού. Η δημιουργική ζωή από την οποία αντλούμε πολλές προσωπικές ευχαριστήσεις και ικανοποίηση.
  Παίρνοντας σαν αρχή την ευχαρίστηση, συνδεόμαστε με περισσότερα άτομα. Άρα, στο σπίτι αυτό βλέπομε τις ρομαντικές υποθέσεις, τη συναισθηματική ευχαρίστηση και γενικά ότι μπορεί να κερδίσομε και να μας ευχαριστήσει.
  Θα πρέπει να επισημάνομε πως η διαχείριση των οικονομικών που δίνει ευχαρίστηση, υπονοεί έναν οικονομικό κίνδυνο σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να δημιουργηθεί αγάπη για τα χρήματα ή τα τυχερά παιχνίδια.
  Ακόμα, εδώ φαίνονται η διασκέδαση, τα παιχνίδια, τα σπορ και τα χόμπι.
  Επίσης, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η τέχνη, η λογοτεχνία.
  Το πέμπτο σπίτι κυβερνιέται από τον Λέοντα και τον Ήλιο.
  6ο σπίτι:Το έκτο σπίτι αναφέρεται συνήθως στην υγεία. Υπονοούμε με αυτό τη διατήρηση της καλής υγείας είναι την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σωστά τα θέματα υγείας. Σαν ανθρώπινα όντα, έχουμε φυσικά ανεπάρκειες. Τι θα κάνουμε με άλλους; Πώς θα αντιδράσουμε σε μια προσωπική κρίση; Οι κρίσεις, οι ασθένειες και οι αντιστροφές της τύχης είναι ένα μέρος του γήινου ταξιδιού μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις και πώς εξετάζουμε τα μαθήματα που μας διδάσκουν, φαίνονται σε αυτό το σπίτι.
  Ακόμα, η εργασία και η υπηρεσία είναι κεντρικές ιδιότητες του έκτου σπιτιού. Η εστίαση είναι στην απασχόληση (εργοδότες και εργαζόμενοι), την κατάρτιση, στην εξυπηρέτηση (αυτοί που μας εξυπηρετούν και αυτούς που εξυπηρετούμε) και εκείνοι που εξαρτώνται από μας. Περαιτέρω η υγεία (καλή και κακή), η διατροφή, η υγιεινή.
  Η εργασία που κάνουμε στη ζωή, οι ευθύνες και η προσωπική ανάπτυξη, όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία της πληρότητας.
  Επίσης, το έκτο σπίτι εξετάζει επίσης την καθημερινότητα, τι θα φορέσομε κάθε μέρα, αν χρειαζόμαστε κούρεμα, αν περιποιηθήκαμε τα κατοικίδια.
  Το έκτο σπίτι κυβερνιέται από την Παρθένο και τον Ερμή.
  7ο σπίτι:Το έβδομο σπίτι αφορά στις συνεργασίες. Εδώ, βλέπουμε τη συνεργασία με τους άλλους και την ένωση με σκοπό να επιτευχθεί κάτι. Ο σκοπός είναι σημαντικός στο έβδομο σπίτι, η πράξη της ολοκλήρωσης σε κάτι μεγάλο ή μικρό, η συνεργασία και ακόμη η κοινωνία συνολικά. Στην ένωση με τους άλλους, γινόμαστε πολυτιμότερο μέλος του κόσμου, έχουμε μια συμβολή, μια μικρή βαρύτητα στη ρόδα της ζωής, έχουμε το σκοπό. Μέσω μιας συνεργασίας, συμπληρώνουμε την ουσιαστική ύπαρξή μας, εργαζόμαστε, παίζομε, αγαπάμε, δημιουργούμε, διαμορφωνόμαστε πλήρως και ολοκληρωνόμαστε. Η συνεργασία μας βοηθά στην ολοκλήρωση.
  Το έβδομο σπίτι δηλώνει ότι οι συνεργασίες μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως γάμος, επιχειρησιακές σχέσεις, συμβάσεις, νομιμότητες, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θα συνεργαστούμε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση σε αυτές τις ποικίλες συνεργασίες.
  Η ποιότητα της συνεργασίας είναι βασική στο έβδομο σπίτι. Γιατί επιλέγουμε αυτήν την συνεργασία; Είναι για την αγάπη ή τα χρήματα; Πρακτικοί λόγοι; Κοινωνικές εκτιμήσεις; Υπάρχουν πολλοί λόγοι σε αυτό. Μπορεί να επιλέξουμε να γεμίσουμε τα κενά που έχομε ή απλά να θέλομε τη συνεργασία και τη συντροφικότητα άλλων.
  Οι εντάσεις μέσα σε μια συνεργασία χρησιμεύουν επίσης να μας διδάξουν τα μαθήματα. Για αυτόν τον λόγο, το έβδομο σπίτι φαίνεται η σκοτεινότερη πλευρά των ενώσεών μας, όπως το διαζύγιο, οι δίκες και οι συνθήκες. Το χειρότερο σε μια συνεργασία είναι η δημιουργία εχθρών, ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Η αντίδρασή μας σε αυτήν την αντιπαλότητα στην προσπάθεια της διαμόρφωσης της συνεργασίας, καθορίζεται από εδώ.
  Το έβδομο σπίτι κυβερνιέται από το Ζυγό και την Αφροδίτη.
  8ο σπίτι:Σε αυτό το σπίτι ερευνάμε τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και πώς ορισμένες όψεις αλληλεπιδράσεων μπορούν να πάρουν μια πιο κοινή φύση. Είναι το σπίτι του θανάτου, της ερωτικής πράξης, της αναγέννησης της ψυχής και το κέρδος από τις συνεργασίες. Το όγδοο σπίτι δίνει τις ίσες ευκαιρίες και την αναγέννηση στο πεδίο της δραστηριότητας για την επιβίωση.
  Οι κοινοί πόροι εμπίπτουν επίσης στο όγδοο σπίτι, δηλαδή η κληρονομιά, το επίδομα διατροφής, οι φόροι, η ασφάλεια, η υποστήριξη από τρίτους. Η οικονομική ενίσχυση καθώς επίσης και η πνευματική, συναισθηματική και φυσική υποστήριξη, εξετάζονται σε αυτό το σπίτι. Σύμφωνα με τη φύση του σπιτιού που μετασχηματίζει, τονίζονται ιδιαίτερα τα τελετουργικά. Καθένας έχει βαθιά στην ψυχή του το παρελθόν. Εδώ, γίνεται η εκκαθάριση ποία τελετουργικά θα κρατηθούν για να βοηθήσουν στην ανύψωση της ψυχής. Επίσης, σε αυτό το σπίτι βρίσκονται τα μυστικά και ο λόγος που τα κρατάμε. Τα πλούτη που παράγονται από τις ομαδικές σχέσεις που δραστηριοποιούνται σε κάτι, όπως επιχειρήσεις. Ακόμα, οι κληρονομιές και ότι έρχεται από το παρελθόν όπως οι αντίκες.
  Το όγδοο σπίτι κυβερνιέται από το Σκορπιό και τον Άρη και Πλούτωνα.
  9ο σπίτι:Είναι το σπίτι της φιλοσοφίας. Η ανώτερη εκπαίδευση, οι ελπίδες, τα πολιτικά συστήματα, οι έννοιες και θεωρίες που ενισχύουν τον κόσμο και τα μακρινά ταξίδια. Η θρησκεία, η νομοθεσία και η κατανόηση του κόσμου.
  Ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνουμε την εσωτερική και εξωτερική ζωή, εξετάζεται στο ένατο σπίτι. Το ταξίδι και η αλληλεπίδραση με άλλους λαούς και πολιτισμούς είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Τα όνειρά μας και αυτοί που τα επεξηγούν, καθώς επίσης και όλοι όσοι μιλούν για μελλοντικά γεγονότα.
  Επιπλέον, το ένατο σπίτι εξετάζει τις δημοσιεύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και τις επιχειρήσεις εισαγωγών / εξαγωγών. Στο ένατο σπίτι αναζητάμε την αλήθεια.
  Το ένατο σπίτι κυβερνιέται από τον Τοξότη και το Δία.
  10ο σπίτι:Το δέκατο σπίτι αναφέρεται στην κοινωνική θέση, αυτή που έχουμε επιτύχει στην κοινωνία μέσω της εργασίας και της ομαδοποίησης συνολικά. Ακόμα, οι οποιεσδήποτε προωθήσεις που μπορούν να επιδράσουν στη φήμη που έχουμε, οι τύποι των επιχειρήσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων στους οποίους συμμετέχουμε. Όσον αφορά το επίτευγμα, αυτό το σπίτι εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο φαινόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα συνολικά βλέπει εμάς και τις προσπάθειές μας.
  Η τάση είναι σημαντική στο δέκατο σπίτι, καθότι εδώ θα επιλέξουμε το ρόλο μας και πώς θα τον κάνομε καλύτερο. Το πώς θα δράσομε για τη σταδιοδρομία, τους επαγγελματικούς στόχους. Σε ένα πρακτικότερο πλαίσιο, δηλώνονται εδώ, οι εργοδότες και οι κανόνες τους, οι οργανώσεις και η κυβέρνηση.
  Η σχέση του ατόμου σε μια ομάδα και στην κοινωνία τονίζεται στο δέκατο σπίτι. Το πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα για να έχουμε έναν αντίκτυπο, οι ένθερμες αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πράγματα. Τελικά, το δέκατο σπίτι απευθύνεται στον πατέρα.
  Το δέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Αιγόκερω και τον Κρόνο.
  11ο σπίτι:Είναι το σπίτι των φίλων. Μέσω των φίλων μας βρίσκουμε δύναμη στις φιλοδοξίες μας. Επίσης, δηλώνονται οι ομάδες από την άποψη της σύνδεσης μεταξύ των ατόμων, όπως οι λέσχες, οι οργανώσεις, οι κοινωνικές ομάδες, τα οργανωμένα δίκτυα. Η εστίαση εδώ, είναι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε μέσα σε αυτές τις ομάδες, πώς αυξανόμαστε και πραγματοποιούμε τα θέλω του εαυτού μας. Περαιτέρω, είναι η ομάδα σαν συλλογική δύναμη, η οποία βοηθά στον καθορισμό της ατομικότητας.
  Δεδομένου ότι αναπτυσσόμαστε, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες διαθέσιμες σε μας και το ενδέκατο σπίτι τις εξετάζει. Οι αλληλεπιδράσεις και οι προσπάθειές μας είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητές μας στη ζωή. Το ενδέκατο σπίτι μιλά επίσης για το πεπρωμένο, τις ελπίδες και τα όνειρά μας, τι επιθυμούμε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Το δημιουργικό όραμά μας, την απλή πράξη εργασίας, τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, καθώς επίσης και τους δημιουργικούς σπινθήρες που παράγονται από την ομάδα.
  Πολλάκις, συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας για το μεγαλύτερο καλό και με την ελπίδα της βελτίωσης της κοινωνίας. Αυτή είναι η φιλανθρωπική πλευρά μας που έρχεται στο μπροστά, βοηθώντας την ανθρωπότητα να γίνεται πιο αποτελεσματικότερη. Τελικά, το ενδέκατο σπίτι κυβερνά επίσης την ενθάρρυνση των παιδιών και τα υιοθετημένα παιδιά.
  Το ενδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Υδροχόο και τον Κρόνο και τον Ουρανό.
  12ο σπίτι:Το δωδέκατο σπίτι αναφέρεται στο ασυνείδητο. Το ασυνείδητο μπορεί να βοηθήσει στην πρόκληση των επιτυχιών μας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση των αποτυχιών μας. Εδώ σκεφτόμαστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που είναι κρυμμένες από τη δημόσια θέα.
  Οι ασυνείδητες και υποσυνείδητες εργασίες είναι ουσιαστικά παιχνίδι σκιών, αργό και μακροχρόνιο και συχνά γεμάτο με φόβο και πόνο. Σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις θλίψεις μας, τα βάσανα και τα μυστικά που κρατάμε μέσα μας. Τελικά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μοίρα μας.
  Σε αυτό το σπίτι ανταποκρινόμαστε στα αποτελέσματα όλων όσων έχουμε κάνει. Εδώ εστιάζεται η προσοχή στους κατασταλμένους περιορισμούς και στο τι έχομε κάνει στη ζωή μας. Οι απαντήσεις θα μας αναγκάσουν σε μετασχηματισμό ή αναγέννηση. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δωδέκατου σπιτιού.
  Στην ευγενέστερη εκδήλωση του ασυνειδήτου θα γίνομε φιλάνθρωποι. Εάν μαθαίνουμε τα μαθήματά μας, προηγούμενα και παρόντα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να προχωρήσουμε. Το δωδέκατο σπίτι μας αναγκάζει στην επιδίωξη της περάτωσης με έναν πνευματικό τρόπο ενισχύοντας την θετική αύξηση.
  Το τελευταίο σπίτι του ζωδιακού, περιλαμβάνει επίσης ότι μας περιορίζει. Τις φυλακές, τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, τα άσυλα και οποιοδήποτε διάστημα που εμποδίζεται η ελευθερία μας. Ακόμα, δηλώνει τους κινδύνους, τους μυστικούς εχθρούς και τις μυστικές υποθέσεις.
  Ωστόσο, το σπίτι αυτό είναι το πρωτοπόρο των θετικών μετασχηματισμών στον καθορισμό της προόδου. Είναι η συνάντηση του ασυνείδητου και του παρελθόντος με διερεύνηση του τι θα φέρει το μέλλον.
  Το δωδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τους Ιχθείς και τον Δία και τον Ποσειδώνα.

  Οριακοί Οίκοι. Οι Οίκοι 4, 8 και 12. συσχετίζονται με τα Υδάτινα Ζώδια.
  Όψεις.Μαζί με τα ζώδια και τα σπίτια του ζωδιακού, οι όψεις είναι βασικές στην ερμηνεία μας ενός διαγράμματος. Οι όψει εξετάζουν τη γωνιακή σχέση μεταξύ των πλανητών και των σημείων του ζωδιακού, δηλαδή τις αποστάσεις υπολογισμένες σε μοίρες μεταξύ δύο σημείων. Η αρχή του ζωδιακού για την καταμέτρηση των όψεων γίνεται από τις 0ο του Κριού ή από κάποια δεδομένη θέση. Για παράδειγμα, έστω ότι ο Δίας είναι στην 1η του Κριού και ο Άρης είναι στην 1η του Καρκίνου, τότε αυτοί οι πλανήτες είναι 90 μοίρες απόσταση. Άρα η όψη τους είναι 90ο και καλείται τετράγωνο.
  Οι σημαντικότερες όψεις είναι η σύνοδος ή συζυγία (0ο απόσταση ή οι πλανήτες βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο), το εξάγωνο (60ο απόσταση), το τετράγωνο (απόσταση 90ο), το τρίγωνο (απόσταση 120ο) και η διάμετρος ή αντίθεση (180ο απόσταση).
  Τα τετράγωνα και οι αντιθέσεις είναι γνωστά ως σκληρές όψεις. Η ενέργεια από αυτές τις όψεις αντιπροσωπεύει γενικά τις προκλήσεις που υπερνικούνται ή μια ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Το εξάγωνο και το τρίγωνο θεωρούνται μαλακές όψεις. Η ενέργειά τους είναι γενικά αρμονική και ευεργετική. Η ενέργεια που παράγεται από μια σύνοδο μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με τους πλανήτες και άλλες όψεις του ωροσκοπίου.
  Μιλώντας για την ακρίβεια, οι όψεις μεταξύ των πλανητών δεν είναι συνήθως σε ακριβείς γωνιακές αποστάσεις. Προκειμένου να υπολογιστούν οι όψεις, δίνεται μια σφαίρα επιρροής (ανοχή όψης) ή ένας καθορισμένος αριθμός μοιρών μέσα στον οποίο μια συγκεκριμένη όψη είναι αποτελεσματική. Παραδείγματος χάριν, δύο πλανήτες που είναι 86ο απόσταση μπορούν να διαμορφώσουν ένα τετράγωνο ο ένας στον άλλο, ακόμα κι αν δεν είναι σε μια απόσταση 90ο. Όσο πιο κοντά είναι οι πλανήτες είναι ο ένας στον άλλο, τόσο ισχυρότερη η ενέργεια της όψης. Οι περισσότεροι αστρολόγοι χρησιμοποιούν μια σφαίρα επιρροής 8ο για τις σημαντικές όψεις ή 8ο από κάθε πλευρά της γωνίας της όψης. Πάλι για το παράδειγμά μας, αυτό θα σήμαινε πως το τετράγωνο θα λειτουργεί σε μια ανοχή 82ο σαν αρχή και σαν τελείωμα τις 98ο. Για τις δευτερεύουσες όψεις, η ανοχή είναι μεταξύ 1ο ως 3ο.

  Παρορμητικά Ζώδια.Είναι τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Πέφτουν στα Τέσσερα Σημεία του Ζωδιακού, με τον Κριό να ξεκινά στην Εαρινή Ισημερία ή το πρώτο σημείο της Άνοιξης ή της Αρχής του Ζωδιακού.

  Πεπρωμένο.Οι παράγοντες της καρμικής αστρολογίας που έχουν επιπτώσεις στο πεπρωμένο μας είναι ο πλανήτης Κρόνος, οι εξωτερικοί πλανήτες και οι κρίσιμες μοίρες. Ο Κρόνος επιτηρεί όλες τις αρχές και τις ευθύνες, μας ανταμείβει και μας επιπλήττει για τις επιλογές που έχομε κάνει. Οι εξωτερικοί πλανήτες, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας έχουν επιπτώσεις πάνω μας, χωριστά και συνολικά. Οι κρίσιμες μοίρες προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες.

  Ποιότητες.Τα ζώδια που είναι σε απόσταση 90ο ή σε διάμετρο μεταξύ τους (180ο) έχουν την ίδια ποιότητα. Τα ζώδια που ανήκουν στην ίδια ποιότητα, γενικά δεν λειτουργούν ομαλά μαζί, παρά την ομοιότητά τους. Οι ποιότητες είναι τρεις: βασική, σταθερή και μεταβλητή. Η βασική ποιότητα έχει τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι οι ιδρυτές του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τη δράση και την κίνηση, έχουν πρωτοβουλία και ισχυρό κίνητρο. Η σταθερή ποιότητα έχει τα ζώδια Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εμμονή, είναι σταθερά και αυτοδύναμα. Η μεταβλητή ποιότητα έχει τα ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Είναι τα τέσσερα εύκαμπτα μέλη του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν την προσαρμοστικότητα στους μεταβαλλόμενους όρους και μπορεί συχνά αν είναι ανούσια ή ασυμβίβαστα.

  Προσβολή.
  Ένας όρος που περιγράφει μια δύσκολη όψη, πχ Τετράγωνο ή Διάμετρο. Ή ένα μέρος του πλανήτη ή γωνία σε ένα ζώδιο που δεν κατάλληλο για αυτόν, πχ ο Άρης στους Ιχθείς. Επίσης, περιγράφει μια σχέση με έναν δυσμενή, όπως ο Κρόνος.


  Πρώτο Σημείο Κριού. Το Πρώτο Σημείο του Κριού είναι ένα από τα δύο σημεία στην Ουράνια Σφαίρα όπου η Εκλειπτική και ο Ουράνιος Ισημερινός τέμνονται. Χρησιμοποιείται ως μηδέν σημείο για την Ορθή Αναφορά. Ο Ήλιος είναι στο Πρώτο Σημείο του Κριού στη Βόρεια Εαρινή Ισημερία και η έκφραση "Εαρινή Ισημερία" χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει αυτήν την θέση στην ουράνια σφαίρα.

  Συγγενείς Οίκοι. Οι Οίκοι 3, 7 και 11. συσχετίζονται με τα Ζώδια του Αέρα.

  Σφαίρες επιρροής ή ανοχές
  Είναι θέμα προσωπικής άποψης και εμπειρίας, εάν δύο πλανήτες μπορούν ή όχι να εξεταστούν μέσα στην ανοχή μιας συγκεκριμένης όψης. Ο ακόλουθος πίνακας είναι ένας γρήγορος οδηγός για τους σφαίρες επιρροής και τις όψεις.

  Όψη Μοίρες Ανοχή
  Σύνοδος 0 8
  Ημιεξάγωνο 30 2
  Εξάγωνο 60 6
  Τετράγωνο 90 7
  Τρίγωνο 120 7
  Χιαστί 150 2
  Αντίθεση 180 8


  Υδάτινα Ζώδια. Τα Ζώδια Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθείς. Τα Ζώδια που παρουσιάζουν δεκτικότητα, ευαισθησία και συναισθήματα.

  Υπόγειο. Καλείται και Αντιμεσουράνημα. Καλείται Imum Coeli ή I.C. και είναι το σημείο στο διάστημα που διαμορφώνεται από την τομή της Εκλειπτικής και του Μεσημβρινού στο Νότο. Βρίσκεται σε απόσταση 180ο από το Μεσουράνημα. Συνήθως, λαμβάνεται σαν ακμή του 4ου Οίκου. Είναι ο χαμηλότερος ουρανός.
   

 • και αστερισμοί

  Οι αστερισμοί ιστορικά, είναι σχηματισμοί ομάδων αστεριών που έγιναν για να περιγράψουν κάτι, συνήθως με μυθολογική σημασία. Υπάρχουν 88 αναγνωρισμένοι αστερισμοί, με τα ονόματά τους από την εποχή της Μεσοποταμίας, πριν 5000 έτη. Ο Ζωδιακός Κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη πλάτους 18 μοιρών. Οι Αστερισμοί που εμπίπτουν στο Ζωδιακό καλούνται 12 Αστερισμοί του Ζωδιακού. Οι 12 Αστερισμοί αυτοί παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα και απέκτησαν μεγάλη μυστική και αστρολογική σημασία.

  1 Κριός
  Deneb Kaitos (Diphda). Ένας κίτρινος αστέρας στην Ουρά της Φάλαινας. Αδυναμία, δυστυχία, αναγκαίες αλλαγές, αυτοκαταστροφή από κτηνώδεις αδυναμίες.
  Algenib. Ένας άσπρος αστέρας στην κορυφή του φτερού του Πήγασου. Κακή φήμη, βία, ζητιανιά.
  Alpheratz. Ένας διπλός αστέρας, στην απόχρωση πορφυρό άσπρο, στα μαλλιά της Ανδρομέδας. Συχνά καλείται κεφάλι της Ανδρομέδας. Το όνομά του που είναι από τον Αλ Σουράτ αλ Φαράς ή ο Αφαλός του Αλόγου, παρουσιάζει ότι επίσημα εντάσσεται στον αστερισμό του Πήγασου. Δίας, Αφροδίτη και Άρης. Φέρνει πλούτη, τιμές, ανεξαρτησία και οξύ πνεύμα.
  Baten Kaitos. Η Κοιλιά της Φάλαινας. Ένας φαιοκίτρινος αστέρας. Φύσης Κρόνου. Φέρνει επιβεβλημένα αποδημία, ατυχήματα, ναυάγια με διάσωση.
  Al Pherg. Ένας συνδεδεμένος αστέρας με το Ελληνικό Κεφάλι του Τυφώνα. Ένας διπλός αστέρας κοντά στην ουρά των Νότιων Ιχθύων. Δίας και Κρόνος. Προσδιορισμός, ετοιμότητα και ενδεχόμενη επιτυχία.
  Vertex. Tο μεγάλο νεφέλωμα Ν. της κεφαλής της Ανδρομέδας. Σελήνη - Άρης. Αδυναμία στα μάτια ή τύφλωση, βίαιος θάνατος.
  Mirach. Ένας κίτρινος αστέρας στη Ζώνη της Ανδρομέδας. Αφροδίτη, Άρης και Σελήνη. Ομορφιά, αγάπη για τον άνθρωπο, έξυπνο μυαλό, τυχερός γάμος, απόκτηση φήμης από καλοσύνη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag
  KERB

  29PIS40

  01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' 4.6
  DENEB KAITOS 01ARI11 02ARI35 Beta Cetus 00h43m -17.59' -20.47' 2.2
  ALGENIB 07ARI46 09ARI09 Gamma Pegasus 00h13m +15.11' +12.36' 2.9
  ERAKIS 08ARI20 09ARI42 Mu Cepheus 21h43m +58.46' +64.11' VAR
  ALDERAMIN 11ARI24 12ARI47 Alpha Cepheus 21h18m +62.35' +68.55' 2.6
  ALPHERATZ 12ARI55 14ARI18 Alpha Andromeda 00h08m +29.05' +25.40' 2.2
  NODUS II 15ARI51 17ARI10 Delta Draco 19h12m +67.39' +82.53' 3.2
  BATEN KAITOS 20ARI33 21ARI57 Zeta Cetus 01h51m -10.20' -20.20' 3.9
  ACAMAR 21ARI52 23ARI16 Theta Eridanus 02h58m -40.19' -53.45' 3.4
  KURDAH 22ARI50 24ARI13 Xi Cepheus 22h03m +64.37' +65.45' 4.6
  AL PHERG 25ARI25 26ARI49 Eta Pisces 01h31m +15.21' +05.22' 3.7
  VERTEX 26ARI28 27ARI51 M31 Andromeda 00h42m +41.15' +33.21' 4.8
  ALRISHA 27ARI59 29ARI23 Alpha Pisces 02h01m +02.46' -09.03' 3.9
  MIRACH 29ARI01 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4

   Ταύρος
  Sharatan. Ένα μαργαριταρένιο άσπρο αστέρι στο βορινό κέρας του Ram. (Άρης,Κρόνος) Ασυνείδητος, κουφός, καταστροφή από πόλεμο, φωτιά ή σεισμό.
  Hamal. Κίτρινο αστέρι στο μέτωπο του Ram, το «ακόλουθο κέρας» (Άρης, Κρόνος --Αφροδίτη-Κρόνος). Σκληρότητα, προμελετημένο έγκλημα.
  Almach. Ένα πορτοκάλι διπλό σμαραγδένιο και μπλε, ή τριπλό αστέρι στο αριστερό πόδι της Ανδρομέδας. (Αφροδίτη) Επιμονή. Καλλιτεχνική ικανότητα.
  Menkari. Ένα πορτοκάλι άσπρο στα σαγόνια της Φάλαινας. (Whale). (Κρόνος, Αφροδίτη --Σελήνη, Άρης) Τραύμα από κάποιο άγριο τέρας. Τύχη.
  Capulus. Ένας διπλός αστερισμός στον Πήγασο. (Άρης, Ερμής) Ελαττωματική όραση.
  Algol. Ένα άσπρο διπλό και μεταβλητό αστέρι σημαδεύοντας το κεφάλι της Μέδουσας που συγκρατείται από το χέρι του Περσέα. (Κρόνος) Πρόκειται για μια βίαιη φύση. Το Μεσουράνημα κατευθύνθηκε σε αυτή τη θέση προκαλώντας βία και δολοφονικές τάσεις, οι οποίες επιφέρουν ένα τραγικό τέλος. Πρόκειται για το πιο επιβλαβή άστρο. Σε σύνοδο με τον Ήλιο, τη Σελήνη ή το Δία, φέρνει νίκη στον πόλεμο.
  Alcyone. Ένα πρασινωπό κίτρινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Πλειάδες, αντιπροσωπεύει μια από τις επτά αδελφές της νύμφης Πλειόνης, κοντά στον Άτλαντα, η οποία με τον Ποσειδώνα έγινε η μητέρα του Ήρωα. Η Αλκυόνη κάποτε επρόκειτο να αποτελέσει το κέντρο του Γαλαξία και υποδεικνύει ότι οι αρχαίοι μπορεί να έβλεπαν ότι ο Άτλας βασίζεται σε αυτό το σημείο και στηρίζει με τους ώμους του τη Γη. (Άρης, Σελήνη) Φήμη. Σε περίπτωση που συνδέεται με τον Ήλιο ή τη Σελήνη, πρόκειται να αντιμετωπίσει ατυχήματα ή τύφλωση από ευλογιά. Ισχυρή ερωτική φύση.

  Απλανής Αστέρας Γ.Μήκος 2000 Αστερισμός Ο.Αναφορά Απόκλιση 2000 Γ.Πλάτος 2000 Βαθμός
  MIRACH 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4
  SHERATAN 03TAU58 Beta Aries 01h54m +20.47' +08.29' 2.7
  HAMAL 07TAU40 Alpha Aries 02h07m +23.27' +09.57' 2.2
  ALMACH 14TAU14 Gamma Andromeda 02h03m +42.20' +27.48' 2.3
  MENKAR 14TAU19 Alpha Cetus 03h02m +04.04' -12.35' 2.8
  CAPULUS 24TAU12 33Hvi Perseus 02h18m +57.09' +40.22' 4.4
  ALGOL 26TAU10 Beta Perseus 03h08m +40.57' +22.25' VAR
  ELECTRA 29TAU25 17 Taurus 03h44m +24.06' +04.11' 3.8
  CELAENO 29TAU26 16 Taurus 03h44m +24.17' +04.21' 5.4
  TAYGETA 29TAU34 19 Taurus 03h45m +24.27' +04.31' 4.4
  MAIA 29TAU41 20 Taurus 03h45m +24.21' +04.23' 4.0
  MEROPE 29TAU42 23 Taurus 03h46m +23.56' +03.57' 4.2
  ASTEROPE 29TAU44 21 Taurus 03h45m +24.33' +04.34' 5.8
  ALCYONE 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
  ATLAS 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
  PLEIONE 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR

  Δίδυμοι
  First of the Hyades (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Άρης) Αντίφαση της τύχης. Τραύματα στο κεφάλι από αντικείμενα, αδύνατη όραση.
  Aldebaran. Ο παρατηρητής από την Ανατολή. Το μάτι του Ταύρου. Ένα κόκκινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Υάδες που είναι ένα σύνολο επτά αστέρων που ονομάζονται «Κλαψιάρες» Weepers, επειδή όταν έβγαιναν στην αρχαιότητα υπήρχε η αντίληψη ότι προκαλούσαν βροχή. Ο Ήλιος τα συνδέει τις τελευταίες μέρες του Μάη και στις αρχές του Ιούνη. (Άρης -- Ερμής, Άρης, Δίας) Λέγεται ότι έχει νομοθετήματα στα χέρια και στα δάκτυλα και ότι βασανίστηκε από πνευμονία. Σε σύνοδο με τον Άρη και τον Κρόνο ή με άλλο φωτεινό αστέρι, έλεγαν οι γηραιότεροι αστρολόγοι, ότι προμήνυε κάποιο βίαιο θάνατο. Έχει επιβλαβής επιδράσεις με την διάμετρο του Αντάρη, στις 8:39 του Τοξότη.
  Rigel. Το αριστερό πόδι του Ορίωνα. (Δίας, Άρης) Προαγωγή, πλούτη, μεγάλη στρατιωτική ή εκκλησιαστική προαγωγή.
  Bellatrix. (Άρης, Ερμής) Παρουσιάζει στρατιωτικές και άλλου είδους τιμές που έχουν άσχημο αποτέλεσμα. Η σύνοδος Ήλιου ή Σελήνης, φέρνει τύφλωση. Αν μεσουρανεί: ένας πλαστογράφος ή ένας απατεώνας.
  Capella Όταν μεσουρανεί: λέγεται ότι παρέχει στρατιωτικές ή εκκλησιαστικές τιμές και πλούτη, συνοδευόμενη από σπατάλη και ασωτία. Είναι πάρα πολύ μακριά βόρεια για τη σύνοδο του Ηλίου ή της Σελήνης ή για να ανατείλει ή για να δύσει.
  Mintaka. Ένας ελαφρώς μεταβλητός αστέρας σε χρωματισμούς του λαμπερού άσπρου και απαλό βιολετί που βρίσκεται στη ζώνη του Ορίωνα. (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Καλή Τύχη.
  El Nath. (Άρης) Διασημότητα.
  Ensis. (Άρης, Σελήνη) Τύφλωση ή ελαττωματική όραση, ασθένεια, βίαιος θάνατος.
  Alnilam.Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης του Ορίωνα. (Δίας, Κρόνος -- Ερμής, Κρόνος) Επιφέρει εφήμερες δημόσιες τιμές. Οι τρεις αστέρες στη ζώνη του Ορίωνα, όταν είναι στο μεσουράνημα του ωροσκοπίου του ατόμου, λέγεται ότι επιδίδουν σημαντικές τιμές.
  Al Hecka. (Άρης -- Ερμής, Κρόνος) Βία, εχθρότητα, ατυχήματα.
  Polaris. Ένας φαιοκίτρινος (χρώμα τοπάζι)-κίτρινος και απαλός άσπρος αστέρας, στην ουρά της Μικρής Άρκτου και σημαδεύοντας το Βόρειο Πόλο αλλά το 2095 θα προσεγγίσει την κοντινότερη απόσταση των 26'30" (Κρόνος, Αφροδίτη) Ασθένεια και πίκρα, κληροδοτήματα συνοδευόμενα από κακά αποτελέσματα.
  Betelgeuze. Ένας αντικανονικά μεταβλητός πορτοκαλί αστέρας στο δεξιό ώμο του Ορίωνα. (Άρης, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Όταν είναι σε διάμετρο, λέγεται ότι προκαλεί ατυχήματα, ενώ σε σύνοδο φέρνει τιμές. Ένα στρατιωτικό αστέρι.
  Menkalinan. Καταστροφή, ντροπή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  ALCYONE 28TAU36 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
  ALRAI 28TAU42 00GEM06 Gamma Cepheus 23h39m +77.38' +64.40' 3.4
  KEID 28TAU52 00GEM11 OMIC2 Eridanus 04h15m -07.39' -28.25' 4.5
  ATLAS 28TAU58 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
  PLEIONE 28TAU59 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR
  ATIKS 29TAU45 01GEM09 Omicron Perseus 03h44m +32.17' +12.11' 3.8
  MIRFAK 00GEM41 02GEM05 Alpha Perseus 03h24m +49.51' +30.07' 1.9
  MENKIB 03GEM35 04GEM58 Xi Perseus 03h58m +35.47' +14.56' 4.0
  SCEPTRUM 03GEM51 05GEM15 53 Eridanus 04h38m -14.18' -36.00' 4.0
  PRIMA HYADUM 04GEM24 05GEM48 Gamma Taurus 04h19m +15.37' -05.43' 3.9
  HYADUM II 05GEM28 06GEM52 Delta Taurus 04h22m +17.32' -03.58' 3.9
  AIN 07GEM19 08GEM28 Epsilon Taurus 04h28m +19.11' -02.34' 3.6
  ALDEBARAN 08GEM23 09GEM47 Alpha Taurus 04h35m +16.31' -05.28' 1.1
  TABIT 10GEM31 11GEM55 Pi3 Orion 04h49m +06.57' -15.23' 3.3
  CURSA 13GEM53 15GEM17 Beta Eridanus 05h07m -05.05' -27.51' 2.9
  HASSELEH 15GEM15 16GEM38 Iota Auriga 04h56m +33.09' +10.27' 2.9
  RIGEL 15GEM26 16GEM50 Beta Orion 05h14m -08.12' -31.07' 0.3
  HOEDUS I 17GEM14 18GEM38 Zeta Auriga 05h02m +41.04' +18.12' VAR
  HOEDUS II 18GEM03 19GEM27 Eta Auriga 05h06m +41.13' +18.16' 3.3
  NIHAL 18GEM17 19GEM40 Beta Lepus 05h28m -20.45' -43.54' 3.0
  BELLATRIX 19GEM33 20GEM57 Gamma Orion 05h25m +06.21' -16.48' 1.7
  ARNEB 19GEM59 21GEM23 Alpha Lepus 05h32m -17.49' -41.03' 2.7
  CAPELLA 20GEM28 21GEM51 Alpha Auriga 05h16m +46.00' +22.51' 0.2
  PHACT 20GEM46 22GEM10 Alpha Columba 05h39m -34.04' -57.22' 2.8
  MINTAKA 21GEM00 22GEM24 Delta Orion 05h31m +00.21' -22.53' 2.5
  EL NATH 21GEM11 22GEM35 Beta Taurus 05h26m +28.36' +05.23' 1.8
  ENSIS 21GEM35 22GEM59 M42 Orion 05h35m -05.23' -28.40' 4.0
  HATSYA 21GEM36 23GEM00 Iota Orion 05h35m -05.54' -29.11' 2.9
  ALNILAM(Cingula Orionis) 22GEM04 23GEM28 Epsilon Orion 05h36m -01.12' -24.30' 1.8
  MEISSA(Heka) 22GEM19 23GEM42 Lambda Orion 05h35m +09.55' -13.22' 3.7
  ALNITAK 23GEM17 24GEM41 Zeta Orion 05h40m -01.57' -25.17' 2.0
  AL HECKA 23GEM23 24GEM47 Zeta Taurus 05h37m +21.09' -02.11' 3.0
  SAIPH 25GEM00 26GEM24 Kappa Orion 05h47m -09.40' -33.04' 2.2
  WAZN 25GEM01 26GEM25 Beta Columba 05h50m -35.46' -59.10' 3.2
  POLARIS 27GEM10 28GEM34 Alpha Ursa Minor 02h31m +89.15' +66.05' 2.1
  BETELGEUSE 27GEM21 28GEM45 Alpha Orion 05h55m +07.24' -16.01' VAR
  MENKALINAN 28GEM31 29GEM55 Beta Auriga 05h59m +44.56' +21.30' VAR
  YILDUN 29GEM48 01CAN12 Delta Ursa Minor 17h32m +86.35' +69.56' 4.4

   Καρκίνος
  Propus (Tejat). Ένας δυαδικός και μεταβλητός αστέρας. (Ερμής, Αφροδίτη) Περηφάνια, υπερβολική εμπιστοσύνη, ξεδιαντροπιά, βία. Ακόμα, Φήμη, δύναμη, επιτυχία.
  Tejat Posterior (Dirah). Ένας κίτρινος και γαλάζιος αστέρας διπλός. (Ερμής, Αφροδίτη) Ενέργεια, δύναμη, προστασία.
  Alhena. Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που ονομάζεται η πληγή στη φτέρνα του Αχιλλέα. (Ερμής, Αφροδίτη -- Σελήνη, Αφροδίτη) Φήμη στο χώρο της τέχνης, ατυχήματα στα πόδια.
  Σείριος Ένας κίτρινος αστέρας, γνωστός σαν το μεγάλο σκυλί του Ορίωνα, ο σκυλίσιος αστέρας. (Δίας, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Άρης) Τιμή, φήμη, επιστάτες, φύλακες, θεραπευτές. Υψηλά καθήκοντα στη κυβέρνηση. Όταν ανατέλλει λέγεται ότι φέρνει μεγάλη αξιοπρέπεια, συχνά συσχετίζεται με δαγκώματα που προκαλούνται από σκύλους.
  Wasat Ένας απαλός άσπρος και μαργαριταρένιος διπλός αστέρας στο δεξί αγκώνα του Βόρειου Διδύμου. (Κρόνος) Εχθρότητα, βία και καταστροφή. Συσχετίζεται με δηλητηριώδη φίδια.
  Κάστωρ. Βία, ξαφνική φήμη, τιμές που τις ακολουθούν δυσμενείς καταστάσεις ή φυλάκιση. Όταν ανατέλλει στο ωροσκόπιο: αδυναμία, μερικές φορές τύφλωση, τραύματα στο πρόσωπο.
  Πολυδεύκης. Ένα από τα αθάνατα δίδυμα, γιος του Δία και της Λητώς. Συσχετίζεται με τον Ηρακλή. Άρης - Σελήνη, Άρης, Ουρανός. Συνδέεται με δηλητήρια, την τέχνη της αυτοάμυνας, τραύματα στο πρόσωπο, πληγές, φυλακή. Αν ανατέλλει, επιφέρει τιμή, προαγωγή τα οποία ακολουθεί η ντροπή.
  Προκύων. (Ερμής, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Ουρανός ) Ξαφνική προαγωγή σαν αποτέλεσμα ατομικής προσπάθειας. Επίσης, πιθανόν να επέλθει ξαφνική δυστυχία. Πικρίες επιφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με κινδύνους που έχουν σχέση με υγρά, νερό, γκάζι, δηλητήρια ή δαγκωματιές από σκύλους. Όταν ανατέλλει προκαλεί θαυμασμό για τα κυνοειδή είδη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  PROPUS (Tejat) 02CAN02 03CAN26 Eta Gemini 06h14m +22.30' -00.53' VAR
  TEJAT POSTERIOR 03CAN54 05CAN18 Mu Gemini 06h22m +22.30' -00.49' 3.2
  ALHENA 07CAN42 09CAN06 Gamma Gemini 06h37m +16.24' -06.44' 1.9
  SIRIUS 12CAN42 14CAN05 Alpha Canis Major 06h45m -16.42' -39.36' -1.4
  CANOPUS 13CAN35 14CAN58 Alpha Carina 06h23m -52.42' -75.49' -0.9
  MEKBUDA 13CAN36 14CAN59 Zeta Gemini 07h03m +20.34' -02.02' VAR
  WASAT 17CAN07 18CAN31 Delta Gemini 07h20m +21.58' -00.10' 3.5
  Iota Gemini 17CAN37 19CAN01 Iota Gemini 07h26 +27.57 +05.45 3.09
  MULIPHEIN 18CAN13 19CAN36 Gamma Canis Major 07h03m -15.37' -37.59' 4.1
  CASTOR 18CAN51 20CAN14 Alpha Gemini 07h34m +31.53' +10.05' 1.6
  ADARA 19CAN22 20CAN46 Epsilon Canis Major 06h58m -28.58' -51.21' 1.6
  GOMEISA 20CAN48 22CAN12 Beta Canis Minor 07h27m +08.17' -13.29' 3.1
  MUSCIDA 21CAN36 23CAN00 Omicron Ursa Major 08h30m +60.43' +40.14' 3.5
  POLLUX 21CAN50 23CAN13 Beta Gemini 07h45m +28.01' +06.41' 1.2
  WEZEN 22CAN00 23CAN24 Delta Canis Major 07h08m -26.23' -48.27' 2
  PROCYON 24CAN24 25CAN47 Alpha Canis Minor 07h39m +05.13' -16.01' 0.5
  ALUDRA 28CAN09 29CAN32 Eta Canis Major 07h24m -29.18' -50.36' 2.4
 • και αστερισμοί

  Λέων
  Praesaepe. Ένα νεφέλωμα από ομάδες αστεριών. Φύσης Άρης Σελήνη. Περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Άλλες φορές τυχερός μολονότι είναι υπεύθυνος να χάνουνε μέχρι εσχάτων οι άλλοι. Βιομηχανία. Διαταγή για γονιμότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ωροσκόπος ή σύνοδος με μια άτυχη Σελήνη, τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό μάτι, πονόματος, τραύματα στο πρόσωπο, πυρετός, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε διάμετρο με τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Μεσουράνημα,  ντροπή, καταστροφή βίαιος θάνατος.
  Asellus Borealis (Βόρειος Όνος). Άρης, Ήλιος --- Ήλιος εξάγωνο με Άρη. Υπομονή, αγαθοεργία, τόλμη, μερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικοί και προκλητικοί ηγέτες.
  Asellus Austral (Νότιος Όνος). Άρης, Ήλιος. Πυρετοί, πόλεμοι, συκοφαντία.
  Acubens (Sertan). Κρόνος και Ερμής. Δραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 
  Algenubi (RAS ELASED AUST). Κρόνος, Άρης.  Χρυσός, αναισθησία, στομφώδης, καταστροφικός αλλά με καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση.
  Alphard. Συχνά, καλείται σαν η Καρδιά της Ύδρας. (Ερμής, Αφροδίτη -- Ήλιος εξάγωνο Δίας) Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ανήθικος, μη ελεγχόμενος, υποκείμενος σε τραγωδία.
  Adhafera. Συσχετίζεται με εγκληματικές τάσεις, δηλητηριάσεις και αυτοκτονία. Αν ανατέλλει, έχουμε στρατιωτική προαγωγή και πλούτη.
  Al Jabhah. Βίαιη και έκλυτη φύση, ένας στρατιωτικός αξιωματικός βρίσκεται σε κίνδυνο στασιασμού.
  Regulus (Ρήγουλος). Ένας τριπλός αστέρας, ονομαζόμενος η Καρδιά του Λέοντα. Πρόκειται για έναν από τους βασιλικούς αστέρες των Περσών, ως παρατηρητής του Βορρά, σημαδεύοντας το θερινό ηλιοστάσιο γύρω στο 3000 πΧ. (Άρης, Δίας -- Άρης -- Ήλιος τρίγωνο Ουρανός) Καταστροφή, ανεξάρτητος και πνευματώδης. Σε περίπτωση ανατολής στο ωροσκόπιο, δίνει τιμή και πλούτη, φέρνει όμως και ασθένειες. Σε περίπτωση συνόδου, με Ήλιο, Σελήνη ή Δία, δίνει τιμές και άφθονη τύχη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  TALITHA 01LEO25 02LEO48 Iota Ursa Major 08h59m +48.02' +29.34' 3.1
  AL TARF 02LEO52 04LEO15 Beta Cancer 08h16m +09.09' -10.17' 3.8
  AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02 Xi Puppis 07h49m -24.52' -44.56' 3.5
  PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20 M44 Cancer 08h40m +19.41' +01.17' 3.7
  ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32 Gamma Cancer 08h43m +21.28' +03.11' 4.7
  ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43 Delta Cancer 08h44m +18.09' +00.04' 4.2
  GIANSAR 08LEO55 10LEO20 Lambda Draco 11h31m +69.20' +57.14' 4.1
  KOCHAB 11LEO54 13LEO19 Beta Ursa Minor 14h50m +74.09' +72.58' 2.2
  ACUBENS 12LEO15 13LEO38 Alpha Cancer 08h58m +11.52' -05.04' 4.3
  DUBHE 13LEO47 15LEO12 Alpha Ursa Major 11h03m +61.45' +49.40' 2.0
  ALTERF 16LEO29 17LEO52 Lambda Leo 09h31m +22.58' +07.53' 4.5
  NAOS 17LEO10 18LEO33 Zeta Puppis 08h03m -39.59' -58.20' 2.3
  MERAK 18LEO02 19LEO26 Beta Ursa Major 11h01m +56.23' +45.07' 2.4
  TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33 Lambda Ursa Major 10h16m +42.55' +29.52' 3.5
  ALGENUBI 19LEO18 20LEO42 Epsilon Leo 09h45m +23.46' +09.42' 3.1
  TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14 Mu Ursa Major 10h22m +41.30' +28.59' 3.2
  RASELASED BORE 20LEO02 21LEO26 Mu Leo 09h52m +26.00' +12.20' 4.1
  PHERKAD 20LEO10 21LEO36 Gamma Ursa Minor 15h20m +71.50' +75.14' 3.1
  SUBRA 22LEO51 24LEO15 Omicron Leo 09h41m +09.54' -03.45' 3.8
  ALFARD 25LEO53 27LEO17 Alpha Hydra 09h27m -08.40' -22.22' 2.2
  ADHAFERA 26LEO10 27LEO34 Zeta Leo 10h16m +23.25' +11.51' 3.6
  ALJABHAH 26LEO30 27LEO54 Eta Leo 10h07m +16.46' +04.51' 3.6
  ALGIEBA 28LEO12 29LEO37 Gamma Leo 10h19m +19.51' +08.48' 2.6
  REGULUS 28LEO26 29LEO50 Alpha Leo 10h08m +11.58' +00.27' 1.3
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4

   Παρθένος
  Zosma.(Κρόνος, Αφροδίτη) Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση.
  Denebola. (Κρόνος, Αφροδίτη -- Ερμής, Ουρανός, Άρης) Λέγεται ότι φέρνει τιμές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, σύντομες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαμέσου φυσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες.
  Copula. Σελήνη, Αφροδίτη. τύφλωση, ελαττωματική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις.
  Labrum.Συσχετίζεται με το Ιερό Γκράαλ. Αφροδίτη, Ερμής. Ιδανικότητα, ευφυία, σωτηρία.
  Zavijava. Ερμής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιμος. Δύναμη χαρακτήρα.
  Markeb.(Κρόνος, Δίας) Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4
  ELKOPHRAH 02VIR15 03VIR40 Chi Ursa Major 11h45m +47.47' +41.32' 3.8
  ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39 Nu Ursa Major 11h18m +33.06' +26.09' 3.7
  ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21 Xi Ursa Major 11h18m +31.32' +24.43' 3.9
  THUBAN 06VIR02 07VIR27 Alpha Draco 14h04m +64.23' +66.21' 3.6
  ALIOTH 07VIR31 08VIR56 Epsilon Ursa Major 12h53m +55.58' +54.18' 1.7
  ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11 Lambda Vela 09h07m -43.26' -55.51' 2.2
  ZOSMA 09VIR55 11VIR19 Delta Leo 11h13m +20.32' +14.19' 2.6
  COXA 12VIR02 13VIR25 Theta Leo Minor 11h14m +15.26' +09.40' 3.4
  MIZAR 14VIR17 15VIR42 Zeta Ursa Major 13h23m +54.56' +56.22' 2.4
  ALCOR 14VIR27 15VIR52 80 Ursa Major 13h25m +54.59' +56.32' 4.0
  ASTERION  16VIR20 17VIR42 Beta Canes Venatici 12h33m +41.21' +40.32' 4.3
  DENEBOLA 20VIR14 21VIR37 Beta Leo 11h48m +14.35' +12.15' 2.2
  AVIOR 21VIR47 23VIR08 Epsilon Carina 08h22m -59.31' -72.40' 1.7
  ALKES 22VIR19 23VIR41 Alpha Crater 10h59m -18.18' -22.42' 4.2
  COR CAROLI (Chara) 23VIR10 24VIR34 Alpha Ursa Major 12h55m +38.19' +40.07' 2.9
  COPULA 23VIR43 25VIR08 M51 Canes Venatici 13h29m +47.12' +50.55' 8.1
  LABRUM 25VIR18 26VIR41 Delta Crater 11h19m -14.46' -17.34' 3.8
  ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56 Eta Ursa Major 13h47m +49.19' +54.23' 1.9
  ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10 Beta Virgo 11h50m +01.46' +00.41' 3.8
  MARKEB 27VIR31 28VIR54 Kappa Vela 09h22m -54.59' -63.43' 2.6

   Ζυγός
  Zaniah. Ένας μεταβλητός αστέρας. Ερμής, Αφροδίτη. Ευχαρίστηση, ομοιότητα, λεπτολογία, διαταγή, μια αξιαγάπητη φύση.
  Vindemiatrix. Έτσι, ονομάζεται γιατί έβγαινε την περίοδο του τρύγου. Κρόνος, Ερμής. Ανακρίβεια και μερικές φορές ανειλικρίνεια. Απώλεια συνεταίρου. Σε περίπτωση συνόδου με τον Ουρανό, πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη, με την καρδιά. Μοναξιά.
  Caphir(PORRIMA).Ερμής, Αφροδίτη -- Αφροδίτη, Άρης. Λεπτός κι αξιαγάπητος χαρακτήρας. Προφητικά ένστικτα.
  Algorab. Άρης και Κρόνος. Καταστροφή, εχθρότητα. Ένας σκουπιδιάρης.
  Seginus. Ερμής, Κρόνος. Λεπτό πνεύμα, αλλά υποφέρει λόγω της άσχημης συντροφιάς.
  Foramen. Περιβάλλεταιαπό νεφέλωμα Key-hole. Κρόνος, Δίας. Ευσέβεια, απληστία, κίνδυνος στα μάτια. Σε σύνοδο με τον Ήλιο: Ναυάγιο.
  Spica (Στάχυς) Αφροδίτη, Άρης -- Αφροδίτη,  Δίας. Λέγεται καθορισμένο και θετικό. Προσφέρει πλούτη, φήμη και μια γλυκιά διάθεση. Το πιο τυχερό από τους αστέρες, όταν ανατέλλει ή μεσουρανεί.
  Arcturus. Η αρκούδα παρατηρητής. Ο πιο λαμπρός αστέρας στο βόρειο ημισφαίριο. 38:32. Άρης, Δίας -- Ερμής σύνοδος Αφροδίτη. Φήμη διαμέσου αυτό-προσδιορισμού, ευπορία που απορρέει από ταξίδια και ναυτιλία.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  NODUS I 01LIB51 03LIB23 Zeta Draco 17h08m +65.43' +84.45' 3.2
  ZANIAH 03LIB08 04LIB31 Eta Virgo 12h19m +00.07' +02.04' 4.0
  EDASICH 03LIB31 04LIB57 Iota Draco 15h24m +58.58' +71.05' 3.5
  TUREIS 03LIB58 05LIB20 Iota Carina 09h17m -59.15' -67.06' 2.2
  DIADEM 07LIB34 08LIB57 Alpha Coma Berenices 13h09m +17.32' +22.58' 4.3
  VINDEMIATRIX 08LIB33 09LIB56 Epsilon Virgo 13h02m +10.58' +16.12' 3.0
  PORRIMA(Caphir) 08LIB46 10LIB08 Gamma Virgo 12h41m -01.26' +02.47' 2.9
  GIENAH (CRV) 09LIB20 10LIB44 Gamma Corvus 12h15m -17.31' -14.29' 2.8
  AUVA 10LIB04 11LIB28 Delta Virgo 12h55m +03.24' +08.36' 3.7
  MINKAR 10LIB17 11LIB40 Epsilon Corvus 12h10m -22.36' -19.40' 3.2
  ALCHITA 10LIB51 12LIB15 Alpha Corvus 12h08m -24.44' -21.44' 4.2
  ALGORAB 12LIB04 13LIB27 Delta Corvus 12h29m -16.31' -12.11' 3.1
  MERGA 14LIB01 15LIB27 38 Bootes 14h49m +46.07' +57.52' 5.8
  KRAZ 15LIB58 17LIB22 Beta Corvus 12h34m -23.22' -18.02' 2.8
  SEGINUS 16LIB16 17LIB40 Gamma Bootes 14h31m +38.19' +49.32' 3.0
  MUFRID 17LIB56 19LIB20 Eta Bootes 13h54m +18.24' +28.04' 2.8
  HEZE 20LIB29 21LIB53 Zeta Virgo 13h34m +00.05' +09.16' 3.4
  FORAMEN 20LIB47 22LIB09 Eta Carina 10h44m -59.40' -58.55' VAR
  SPICA 22LIB27 23LIB50 Alpha Virgo 13h25m -11.08' -02.03' 1.2
  ARCTURUS 22LIB50 24LIB14 Alpha Bootes 14h15m +19.11' +30.44' 0.2
  NEKKAR 22LIB50 24LIB15 Beta Bootes 15h01m +40.23' +54.08' 3.6
  IZAR 26LIB42 28LIB06 Epsilon Bootes 14h44m +27.05' +40.37' 2.7

   Σκορπιός
  Princess. Ερμής, Κρόνος. Βαθιά και μελετηρή σκέψη που οδηγείται στην έρευνα.
  Khambalia. Ερμής, Άρης. Ασταθής, αναξιόπιστος, που κάνει συνεχής λογομαχίες
  Acrux.Ο λαμπρότερος αστέρας στο Νότιο Σταυρό. Τελετουργικός, καλοκάγαθος, μυστήριος.
  Alphecca. Αφροδίτη, Ερμής -- Άρης, Ερμής. Αξιοπρέπεια, καλλιτεχνικές ανησυχίες με κλίση στην ποίηση.
  Zuben El Genubi (South Scale)(Νότια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Δεν συγχωρεί, ανειλικρινής, προβληματική υγεία.
  ZUBEN HAKRABI (North Scale)(Βόρεια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Καλή τύχη, υψηλές φιλοδοξίες.
  Unukalhai. Κρόνος, Άρης --- Άρης, Κρόνος σε διάμετρο με την Αφροδίτη. Ανηθικότητα, ατυχήματα, κίνδυνος για δηλητηρίαση.
  Agena. Αφροδίτη, Δίας --- Άρης σε σύνοδο με τον Ερμή. Λεπτότητα, ηθικότητα, καλή υγεία, σεβαστός παγκοσμίως.
  Bungula (TOLIMAN). Συχνά καλείται Proxima, επειδή βρίσκεται κοντά στη γη. Αφροδίτη, Δίας. Φίλοι, λεπτότητα, τιμή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  MIAPLACIDUS 00SCO37 01SCO58 Beta Carina 09h13m -69.42' -72.13' 1.8
  PRINCEPS 01SCO45 03SCO09 Delta Bootes 15h15m +33.19' +48.57' 3.5
  ALKALUROPS 01SCO47 03SCO11 Mu 1 Bootes 15h24m +37.23' +53.25' 4.5
  SYRMA 02SCO24 03SCO48 Iota Virgo 14h15m -05.59' +07.11' 4.2
  CEGINUS 03SCO41 05SCO06 Phi Bootes 15h37m +40.21' +57.12' 5.4
  GACRUX 05SCO21 06SCO44 Gamma Crux 12h31m -57.05' -47.49' 1.6
  KHAMBALIA 05SCO33 06SCO57 Lambda Virgo 14h18m -13.21' +00.29' 4.6
  NUSAKAN 07SCO43 09SCO07 Beta Corona Borealis 15h27m +29.06' +46.03' 3.7
  MIMOSA 10SCO16 11SCO39 Beta Crux 12h47m -59.40' -48.38' 1.5
  ACRUX 10SCO19 11SCO52 Alpha Crux 12h26m -63.06' -52.52' 1.6
  ALPHECCA (Gemma) 10SCO53 12SCO18 Alpha Corona Borealis 15h34m +26.43' +44.19' 2.3
  MENKENT 10SCO55 12SCO18 Theta Centaurus 14h06m -36.21' -22.04' 2.3
  ZUBEN ELGENUBI (South Scale) 13SCO41 15SCO05 Alpha Libra 14h50m -16.01' +00.19' 2.9
  ZUBEN ELAKRIBI 13SCO53 15SCO17 Delta Libra 15h00m -08.30' +08.14' VAR
  ZUBEN HAKRABI (North Scale) 17SCO22 18SCO46 Nu Libra 15h06m -16.14'  +01.11' 5.3
  ZUBENELSCHEMALI   17SCO59 19SCO22 Beta Libra 15h16m -09.22' +08.29' 2.7
  UNUKALHAI 20SCO40 22SCO05 Alpha Serpens 15h44m +06.26' +25.30' 2.8
  AGENA 22SCO24 23SCO48 Beta Centaurus 14h03m -60.22' -44.08' 0.9
  ARRAKIS 23SCO21 24SCO45 Mu Draco 17h05m +54.28' +76.13' 5.1
  ZUBEN ELAKRAB 23SCO44 25SCO08 Gamma Libra 15h35m -14.46' +04.23' 4.0
  MARSIK 24SCO19 25SCO43 Kappa Hercules 16h07m +17.03' +37.12' 5.3
  TOLIMAN(Bungula) 28SCO13 29SCO29 Alpha Centaurus 14h39m -60.49' -42.35' 0.1
  KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' 2.8
 • Οι Απλανείς Αστέρες του Ζωδιακού

  Απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών" του Κλαύδιου Πτολεμαίου
  Περί των απλανών αστέρων

  Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού (Aries): α (Hamal ή Hemal ή Ras Hammel ή El Nath), β Sharatan ή Sheratan ή Al Sharatain), γ (Mesarthim ή Mesartim ή First Star in es).
  Εκείνοι στο στόμα: η, θ.
  Αυτοί στο οπίσθιο πόδι: δ (Botein), ο , π , ρ , σ .
  Εκείνοι στην ουρά: ε , ζ , τ .
  Εκείνοι του Ταύρου (Taurus), οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής: ο , ξ , σ , φ . Εκείνοι στις Πλειάδες

  Pleiades (M 45/NGC 1432) : 16 (Calaeno Κελαινώ), 17 (Electra Ηλέκτρα), 19 (Taygeta Ταϋγέτη), 20 (Maia Μαία), 21 (Sterope Στερόπη), 23 (Merope Μερόπη), 25 (Alcyon Αλκυόνη), 27 (Atlas Άτλας), 28 (Pleione Πληιόνη).
   Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες (Hyades, Melotte 25) που είναι λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας (α Ταύρου, που επίσης Αλντεμπαράν, Aldebaran ή Cor Tauri ή Plicium).

     

  Hyades, Melotte 25
   Οι Υάδες είναι μια ομάδα από 34 αστέρια που αποτελούν συστροφή. Προηγείται τούτων, ο αστέρας Λαμπαδίας του αστερισμού του Ταύρου, ο οποίος ουσιαστικά δεν ανήκει στη συστροφή αλλά λαμβάνεται έτσι γιατί απέχουν από αυτόν σε μια περιοχή 8° γύρω του.  
   Οι άλλοι: γ (Hyadum I), δ1 (Hyadum Ii), θ, ε (Ain, Oculus Boreus).
   Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη. β (Alnath ή El Nath ή Nath), ζ.  
   
   Από τους Αστέρες τους Διδύμους (Gemini), εκείνοι στα πόδια: 1 (Ppopus), γ (Alhena), η (Propus ή Praepes ή Tejat Prior), μ (Tejat Posterior ή Calx ή Pish Pai), ν, ξ (Alzirr). Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς: δ (Wasat ή Wesat), ε (Mebsuta), ζ (Mekbuda), λ, ω.
   Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι καλείται Απόλλων (α Διδύμων: Κάστωρ ή Castor ή Apollo). Ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή (β Διδύμων: Πολυδεύκης ή Pollux ή Hercules).  
   
   Από τους Αστέρες στον Καρκίνο (Cancer), οι δύο στα μάτια: μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στα νύχια: α (Acebens ή Sertan ή Sartan), ι, κ, π, ρ, σ, τ.
   Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα) στο στήθος, που καλείται Φάτνη:

  (Μ44 Praesepe) Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι την καλούσαν Φάτνη συσχετίζοντάς την με τους δύο Όνους που έτρωγαν από αυτήν. Είναι γνωστή ακόμα με τα ονόματα «Μικρή Ομίχλη», «Μικρό Σύννεφο» και «Νεφελώδης Αστέρας». Ο Πτολεμαίος στην «Αλμαγέστη» την αποκαλεί «η Νεφελώδης Μάζα στο Στήθος του Καρκίνου».
   Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται Όνοι: γ (Βόρειος Όνος, Asellus Borealis), δ (Νότιος Όνος, Asellus Australis).  
   
   Από εκείνους στον Λέοντα (Leo), οι δύο στο κεφάλι: κ (Al Minliar Al Asad), λ (Altert).
   Οι τρεις στο λαιμό: ε (Janubiyyah ή Algenubi ή Al Ashfar), ζ (Adhafera ή Aldhafara ή Aldhafera), μ (Rasela Borealis ή Rasalas ή Ras Al Asad ή Al Shamaliyy ή Alshemali ή Al Ashfar).
   Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά, καλείται Ρήγουλος. α leo (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος ή Regulus ή Cor Leonis ή Rex ή Al Kalb as Asad ή Kabeleced)
   Εκείνοι στο ισχίο: γ (Algieba ή Algeiba ή Al Gieba), δ (Zosma ή Zozma ή Zozca ή Duhr ή Dhur ή Zubra).
   Και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά: β (Denebola ή Deneb Aleet).
   Εκείνοι στους μηρούς: θ (Chort), ι, σ, υ, φ, χ.  
   
   Από τους Αστέρες στην Παρθένο (Virgo), εκείνοι στο κεφάλι: ν, ξ, ο, π, ω.
   Και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού: β (Zavijah ή Zavijava ή Zawijah ή Menelauva ή Alaraph).
   Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού: γ (Porrima ή ch), η (), θ, χ.
   Και εκείνοι στην ζώνη: δ (Auva ή Minelauva).
   Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό, που καλείται Προτρυγητήρ ( ε vir Βιντεμιατρίξ ή Vindemiator ή Vindemiartix ή Vendemiatrix ή Almuredin ή Provindeniator ή Protrigetrix ή Protrygetor ή Alraph).
   Ο καλούμενος Στάχυς (α vir ή Spica ή Azimech ή Virginis ή Alaraph).
   Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου: ι (Syrma), κ, λ, φ, τ, μ(Rijl Al Awwa) και ζ (Heze).  
   
   Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού (Scorpius), αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος: γ (Brachium), ψ.
   Εκείνοι στα μεσαία τμήματα: φ, χ, υ, ω
   Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο: ν (Jabbah), β (Γραφιάς ή Graffias ή Grassias ή Acrab ή Akrab ή Elacrab), δ ().
   Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης: α (Antares ή Cor Scorpii ή Kalb Al Akrab ή Vespertilio), σ (Alniyat ή Al Niyat), τ.
   Εκείνοι στις αρθρώσεις: ε, ζ, η, θ (Sargas), ι, κ, λ (Shaula), μ.
   Εκείνοι στο κεντρί: υ (Lesath ή Lesuth).
   Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού» (Μ7, NGC 6475).

  Από τους Αστέρες στον Τοξότη (Sagittarius), εκείνοι στο σημείο του βέλους: γ (Nash, Alnasl ή  Alwazl ή Al Nushshabah ή Nushaba).
   Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του: ε (Kaus Australis), λ (Kaus Borealis), δ (Kaus Meridionolis ή Kaus Media ή Media).
   Η συστροφή στο μέτωπό του, Mel 197 ή Messier 24
  |
  Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του: ξ, π(Albaldah ή Al Basdahu), σ(Sadira), ζ (Ascella), φ, τ.
   Εκείνοι στα πόδια του: α (Rukbat ή Rucha ή Rukbat ή al Rami ή Alrami), β1 (Arkab Posterior ή Arkab ή Urkab), β2 (Arkab Prior ή Arkab ή Urkab), γ, η, θ, κ.
   Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, οι αστέρες ω ( Terebellum ή 58 Τοξότη), 59 Τοξότη, 60 Τοξότη και 62 Τοξότη.  
   
   Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω (Capricornus), εκείνοι στα κέρατα: α1 (Prima Giedi ή Algied Prima ή Algedi), α2 (Secunda ή Algiedi Secunda ή Gredi ή Algedi), β (Dabih), β1 (Dabih Major), β2 (Dabih Minor), ν (Alshat).
   Εκείνοι στο στόμα: ο, π, ρ, σ.
   Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά: ε, ζ, η, θ, ι, κ, φ, χ.
   Και εκείνοι στην ουρά: γ (Nashira), δ (Deneb Algedi), λ, μ.  
   
   Από τους Αστέρες στον Υδροχόο (Aquarius), εκείνοι στους ώμους, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα: α (Sadalmelik ή Sadalmelek ή Sadlamulk ή El Melik ή Saad el Melik), β (Sadalsuud ή Sadalsud ή Sad es Saud ή Sadalsund ή Saad el Sund), γ (Sadalachbia ή Sadachbia), ζ, κ (Situla), π, ε (Albali ή Al Bali), θ (Ancha), μ, ν, ξ, ο, φ.
   Εκείνοι στους μηρούς: δ (Skat ή Scheat ή Sheat), λ, τ.
   Εκείνοι στη ροή του ύδατος: φ, χ, ψ1, ψ2, ψ3, ω.  
   
   Από τους Αστέρες στους Ιχθείς (Pisces), εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ: β (Fum al Samakah)
   Εκείνοι στο σώμα: γ, θ, ι, κ, λ, χ.
   Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο: ω, ε, δ, ζ, μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων: σ, τ, φ, χ, ψ.
   Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου: η, ο (Torculs ή Septentrionalis), π, ρ.
   Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση, α ( Alricha ή Alrischa ή Alrescha ή Al Pischa ή Al Richa ή Rescha ή Okda ή Kaitan).  
   
   
   Στους Απλανείς Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο(Ursa Minor): α (Πολικός - Polaris ή Alruccabah ή Cynosura ή Phoenice ή Lode Star ή Pole Star ή Tramontana ή Angel Stern ή Navigatoria ή Star of Arcady ή Yilduz ή Mismar), β (Κουκάμπ - Kochab ή Kakab ή Kocab ή Φύλακας του Πόλου - Guards of the Pole), γ (Φαϊρκάντ - Pherkad ή Pherkad Major), δ (Γίλντουν - Yildun ή Gildun ή Vildiur).  
   
   Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο (Ursa Major): α (Ντούμπη - Dubh ή Dubhe ή Dubb Ak ή Alruccabah), β (Μηράκ - Merak ή Mirak), γ (Φεκντά - Phekda ή Phad ή Phecda ή Phegda ή Phekha), δ (Μητζρήζ - Megrez ή Kaffa), ε (Αλιότ - Alioth ή Aliath), ζ (Μιζάρ - Mizar ή Mizat ή Mirza μαζί με τον Αλκόρι - Alcor ή Saidak), η (Αλκάντι Μπενετνάς - Alkaid Benetnasch ή Benetnash ή Benetnasch ή Elkeid), θ (Al Haud), ι (Ταϊλίθα - Talitha Borealis ή Dnoces), κ (Talitha Australis), λ (Τάνια Μπορεάλις - Tania Borealis), μ (Τάνια Οστράλις - Tania Australis), ν (Αλούλα Μπορεάλις - Alula Borealis), ξ (Αλούλα Οστράλις - Alula Australis), ο (Μεουσίντα - Muscida), π1 (Μεουσίντα - Muscida), π2 (Μεουσίντα - Muscida).  
   
   Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης (Coma Berenices): (Melotte 111) κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου (αστέρες : Alkaid, Mizar και Alioth).  
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα (Draco): α (Tuban ή Adib ή Dragon’ Tail), β (Rastaban ή Alwaid ή Asuia ή Rastaben), γ (Αλτανίν - Eltanin ή Etanin ή Ettanin ή Rastaban ή Rasaben ή Zenith Star), δ (Notus Secundus ή Altais ή Aldib), ε (Tyl), ζ (Kaou Pih), ι (Ed Asich ή Eldsich ή Al Shiba ή Al Dhihi), λ (Giauzar), μ (Arrakis ή Errakis ή Al Rakis ή El Rakis), ν (Kuma), ξ (Grumium ή Geman Nodus I), σ (Alsafi ή Athafi), ψ (Dziban ή Dsiban).  
   
   Εκείνοι στον Κηφέα (Cepheus): α (Αλνταρουμίν - Alderamin ή Alderaimin), β (Αλφίρκ - Alfirk ή Alphirk), γ (Αλ Ράγια - Alrai ή Arrai ή Errai ή Er Rai), μ (Garnet Star), ξ (AlKurhah ή Alkirdah ή Κουράχ - Kurhah) , ρ (Αλ Κάλμπ Αλ Ράι - Al Kalb al Rai).  
   
   Εκείνοι στο Βοώτη (Bootes): β (Nekkar ή Nakkar ή Merez ή Meres), δ (Alkalurops ή Inkalunis ή Kalurus ή Clava ή Venabulum), ε (Izar ή Mirac ή Mirak ή Mirach ή Mizar ή Pulcherrima), ζ, η (Mufrid ή Muphrid ή Mufride ή Myphride), θ (Asellus Primus), ι (Asellus Secondus), κ (Asellus Tertius), λ, μ1 (Alkalurops), ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, 38 (Merga ή Marrha ή El Mara el Musalsela ή Falx Italica).
   Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας καλείται Αρκτούρος. α (Αρκτούρος - Arcturus ή Haris - el - sema).  
   
   Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο (Corona Borealis): α (Μαργαρίτης ή Γκέμμα - Gemma ή Alphecca ή Alphekka ή Alphacca ή Gnosia, the Jewel ή Gnosia Stella Coronae ή Ashtaroth), β (Nusakan), γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, τ, υ.  
   
   Εκείνοι στον Ηρακλή (Hercules): α (Ras Algethi ή Rasalgethi ή Rasalegti), β (Κορνεφόρος - Kornephoros ή Korneforos ή Rutilius), γ, δ (Sarin), ζ, η, ι, κ (Marfik ή Marsik ή Mirfak ή Marfak), λ (Maasim ή Maasym ή Masym ή Misam), μ, ν, ξ, ο, σ, τ, φ, ω (Cujan ή Kajan ή Cajam ή Caiam).  
   
   Εκείνοι στη Λύρα (Lyra): α (Βέγας - Vega ή Wega ή Harp Star), β (Sheliak ή Shelyak ή Shiliak), γ (Sulafat ή Sulaphat), δ, ε, ζ, η (Aladfar), θ, ι, μ (Al Athfar ή Alathfar), ν.  
   
   Και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο (Cygnus): α (Ντεμέμπ - Deneb ή Deneb Cygni ή Deneb el Alige ή Arided ή Aridif ή Gallina ή Arrioph), β (Αλμπιρίο - Albireo), γ (Σαντίρ - Sadir ή Sador ή Sadr), δ, ε (Τζινάχ - Geinah Cygni ή Gienah), η, ι, κ, λ, ν, ο, π1 (Azelfafage) φ, χ, ω, ω2 (Ruchba).  
   
   Οι Αστέρες στην Κασσιόπη (Cassiopeia): α (Shedir ή Shedar ή Schedar), β (Caph ή Kaff ή Al Senam ή Al Nakah), γ (Tsih), δ (Ruchbah ή Rucba ή Rucha ή Ksora), ε (Segin), ζ, η (Achird), θ (Marfak), ι, μ, ξ, ο, π, ρ, σ, υ, φ, χ.  
   
   Εκείνοι στον Περσέα (Perseus): α (Per Mirfak ή Marfak ή Mirphak ή Mirfak ή Algenib), β (Αλγκόλ - Algol ή Algol ή Gorgona ή Gorgonea Prima ή Demon Star ή El Ghoul), η (Miram), ξ (Menkib ή Menkihib ή Menchib), ο (Atik ή Ati ή Al Atik), π (Gorgonea Secunda), ρ (Gorgonea Tertia), ω(Gorgonea Quarta). Η συστροφή στη λαβή του ξίφους. Γοργόνιο Melotte 20.

  Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο (Auriga): α (Αίξ - Capella), β (Menkalinan ή Menkalina), δ (Prijipati), ε (Almaaz ή Al Anz), ζ (Haedi ή Sadatoni ή Saclateni), η (Hoedus II ή the Kids), θ, ι (Kabdhilinan ή Hassaleh In Becvar ή Hassaleh), κ, λ, μ, ν, ο, π, τ, φ, ψ.  

  Εκείνοι στον Οφιούχο (Ophiuchus): α (Ras Alhague ή Rasalhague), β (Cheleb ή Celbalrai), γ, δ (Yed Prior ή Yad ή Yed ή Jed), ε (Yed Posterior), ζ, η (Sabik), θ, κ, λ (Marfik ή Marfic ή Marcic), μ, ν, ξ, σ, υ.  

  Εκείνοι στον Όφι (Serpens): α (Ουνουκαλχί - Unukalhai ή Unuk Elhaia ή Unuk Al Hay ή Unuk ή Unukalhay ή Cor Serpentis), β (Chow), ε, ζ, θ (Alya ή Alga), ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, ρ, τ, υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στο Βέλος (Sagitta): α (Sham ή Al Sahm), β, γ, δ, ε, ζ, η.  

  Εκείνοι στον Αετό (Aquila): α (Αλτάϊρ - Altair ή Afair), β (Alshain ή Alschairn), γ (Tarazed ή Reda), δ, ε (Deneb El Okab ή Deneb), ζ (Deneb El Okab ή Deneb), η, θ, ι (Al Thalimain), λ (Al Talimain), μ, ν, σ.  

  Εκείνοι στο Δελφίνι (Delphinus): α (Sualocin ή Scalovin ή Svalocin ή Nicolaus), β (Rotanev ή Rotanen ή Venator), δ, ε (Deneb Dulfim ή Deneb el Delphinus ή Al Dhanab al Dulfim), ζ, η, θ, κ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο (Equuleus): α (Kitalpha ή Kitel Phard ή Kitalphar), β, γ, δ, ε.  

  Εκείνοι στην Ανδρομέδα (Andromeda): α (Αλφιράτζ - Alpheratz ή Alphrat ή Sirrah ή Sirah), β (Μιράχ - Mirach ή Merach ή Mirac ή Mirak ή al Mizar), γ (Almach ή Almaak ή Alamak ή Almak ή Al maach), δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ (Adhil), ο, π, ρ, σ, τ, υ.  

  Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο (Triangulum): α (Metallah ή Mothallah ή Caput Trianguli ή Atria ή Ras al Muthallah ή Elmuthalleth), β, γ, ε.  


  Στους Απλανείς Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

  Ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος (Piscis Austrinus): α (Fomalhaut, Os Piscis Meridiani, Os Piscis, Notil, Difta al Awwel, the First Frog).  

  Εκείνοι στο Κήτος (Cetus): α (Menkar ή Menkab), β (Diphda ή Deneb Kaitos), γ (Kaffaljidhmah), ζ (Baten Kaitos), ι (Schemali), ο (Θαυμάσιος - Mira).  

  Από εκείνους στον Ωρίωνα (Orion), οι Αστέρες στους ώμους του: α (Betelgease ή Betelguex ή Betelgeuze ή Beteiguex ή Al Mankib), γ (Μπελλατρίξ - Bellatrix ή the Amazon Star). Και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες: β (Rigel), δ (Mintaka), ε (Αλνιλάμ -Alnilam), ζ (Alnitak), θ1 (Τραπέζιο), ι (Na’ir al Saif), κ (Saiph), λ (Heka ή Meissa), υ (Thabit).  

  Από τους Αστέρες στον Ηριδανό (Eridanus) ο τελευταίος φωτεινός: α (Αχερνάρ - Achernar). Οι άλλοι, μερικοί των οποίων είναι: β(Cursa), γ(Zaurak), δ(Rana), η(Azha), θ(Acamar), ο1(Beid), ο2(Keid), τ2(Angetenar).  

  Οι Αστέρες στο Λαγωό (Lepus): α (Arneb), β (Nihal).  

  Ο Μικρός Κύων (Canis Minor): γ, δ, ε, ζ, η. Και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα: β (Gomeisa, Algomeyla, Gomelza) Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων: α (Procyon, Elgomaisa, Antecanis).  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα (Hydra): α (Αλφάρδ - Alphard ή Cor Hydrae ή Alfard ή Kalbelaphard), β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ (Minhar al Shuja), τ (Ukdah), υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στον Κρατήρα (Crater): α (Alkes), β, γ, δ, ε, ζ, η, ι, κ, λ.  

  Ο Κόραξ (Corvus) έχει: α (Alchibah ή Alchita ή Al Chiba ή Al Minliar al Ghurab), β (Kraz in Becvar ή Tso Hea), γ (Gienah Ghurab ή Gienah), δ (Algorab ή Algores ή Algoral ή Algorel), ε (Minkar), ζ.  

  Η Αργώ (Τρόπις - Carina, Πρύμνη - Puppis, Ιστία - Vela, Πυξίς- Pyxis, Περιστερά - Columba) έχει φωτεινούς αστέρες: α Τρόπις (Κάνωβος - Canopus ή Suhel ή Suhail), β Τρόπις (Miaplacidus), ε Τρόπις (Avior), ι Τρόπις (Scutulum ή Aspidiske), ζ Πρύμνη (Naos ή Shuhail Hadar), χ Πρύμνη (Asmidiske), γ Ιστία (Suhail ή Regor), κ Ιστία (Markab ή Marchab), γ Ιστία (Suhail al Muhlif ή Al Suhail al Muhlif), λ Ιστία (Suhail), φ Ιστία (Tseen Ke), α Περιστερά (Phact ή Phaet ή Phakt ή Phad), β Περιστερά (Wezn ή Wazn), λ Περιστερά (Tsze).  

  Από εκείνους στον Κένταυρο (Centaurus) αυτοί στο ανθρώπινο σώμα: ζ, η, θ (Menkent), κ, μ, ρ, υ, φ, χ, ψ. Και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα: α1 (Rigel Kentaurus ή Rigil Kent ή Toliman), β (Agena ή Hadar), γ, ε, λ, ξ2, π, ρ, σ, τ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο (Lupus): α (Men), β, γ, δ, ζ, η, θ, κ, π, χ, ψ, φ.  

  Εκείνοι στο Βωμό (Ara): α (Choo ή Tchou), β, δ, ε, ζ, η, θ, κ, λ, μ.  

  Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο (Corona Australis): α (Alfecca Meridiana), β, γ, δ, ε, ζ, θ.

 • Σημειώσεις

  Επειδή οι αστέρες δεν διανέμονται ομοιόμορφα στον ουρανό, τόσο ως προς την λαμπρότητα όσο και ως προς το πλήθος τους, εις τρόπον ώστε είναι μεν περιοχές της ουρανίου σφαίρας να παρουσιάζονται κατάστικτοι, ενώ αντιθέτως άλλες είναι λίαν πτωχές σε αστέρες επειδή δε συγχρόνως αυτή η διανομή των προσδίδει στις διάφορες ομάδες των άστρων κατά το μάλλον ή ήττον καθορισμένες μορφές, ώστε με τη βοήθεια της φαντασίας, είναι δυνατόν στις ομάδες αυτές να δει κανείς μορφές αντικειμένων ή και ζώων και ανθρώπων από της αρχαιότητας ακόμη, κάθε μια από αυτές τις ομάδες καθορίζονταν δια του όρου αστερισμός, ενώ συγχρόνως καθένας από τους αστερισμούς ελάμβανε και ίδιον όνομα αναλόγως μορφής του. Έτσι, ο ουρανός κατέστη αληθές ζωολογικό πάνθεον περιλαμβάνον λέοντες, άρκτους, ιχθύς, ίππους και κύνες, αλλά και συγχρόνως σκευοφυλάκιο στο οποίο ανευρίσκομε στεφάνους, μία λύρα και ένα βέλος, ένα ζυγό αλλά και μία αντλία, ακόμη και ένα τεράστιο πλοίο την Αργώ, συνοδευομένη από ευάριθμους ήρωες της Ελληνικής Μυθολογίας από τον Ηρακλή και τον Κένταυρο και όλα τα πρόσωπα τα σχετιζόμενα με τις περιπέτειες του Περσέως, την Ανδρομέδα και την Κασσιόπη μετά του Κηφέως και του Πήγασου, εδώ δεν απουσιάζει μήδ’ αυτό το Γοργόνιο. Βέβαιον είναι ότι μερικοί αστερισμοί ομοιάζουν καταπληκτικά προς τα αντικείμενα των οποίων τα ονόματα φέρουν. Έτσι, οι αστερισμοί του Στεφάνου και Νοτίου Σταυρού, του ποταμού Ηριδανού ακόμη δε και του Σκορπιού παρουσιάζουν σημαντική αναλογία προς τα εικονιζόμενα. Υπάρχουν όμως και αστερισμοί – τούτο συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις – όπου κανείς πρέπει να εξαντλήσει πολλή προσπάθεια χωρίς τελικά να δυνηθεί όπως αναγνωρίσει τα παριστάμενα πράγματα.
  Πότε εισήχθησαν οι αστερισμοί και το ονοματολόγιό τους δεν είναι εύκολο να καθοριστεί. Το βέβαιο είναι ότι πολλών εξ αυτών τα ονόματα αναφέρει ο Όμηρος και ο Ησίοδος αλλά και από τους Αιγυπτίους γίνεται χρήση ακόμη. Εις τον Ιώβ της Π. Διαθήκης ανευρίσκομε τον Ωρίωνα, την Άρκτο και τις Πλειάδες ενώ κατά τη μαρτυρία Κλήμεντα του Αλεξανδρέως η διαίρεση των αστέρων σε αστερισμούς γίνηκε υπό του Κενταύρου Χείρωνα δια να διευκολυνθεί ο πλους των αργοναυτών. Είναι σίγουρο, ότι η χρήση των αστερισμών κατέστησε πάρα πολύ ευχερή την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας κατά την αρχαιότητα και ειδικά, οι Φοίνικες θαλασσοπόροι ήσαν πεπειραμένοι εις την ουρανογραφία. Είναι όμως εξ ίσου βέβαιο σήμερα, ότι 3000 έτη τουλάχιστον προ Χριστού γίνηκε ίσως η πρώτη κατάταξη των αστέρων εις αστερισμούς από τους λαούς που κατοικούσαν πλησίον του Ευφράτη. Πάντως τα χρησιμοποιούμενα σήμερα ονόματα των αστερισμών έχουν την αρχή τους στην Ελληνική Μυθολογία. Γνωρίζομε ότι ο Εύδοξος ο Κνίδιος στα «Φαινόμενα και Διοσημία» όχι μόνο περιγράφει τους αστερισμούς αλλά και δίνει οδηγίες προς τους γεωργούς, τους ποιμένες και ναυτιλλόμενους για την πρακτική χρησιμοποίηση των αστερισμών. Το σύγγραμμα τούτο δεν διεσώθη. Όμως στιχούργησε αυτό ο Άρατος και ο Ίππαρχος ακολούθως σχολίασε αυτό, μερικώς στηρίχθηκε εις το ποίημα του Άρατου δια να κληροδοτήσει σε μας σήμερα, το θεμέλιο της ουρανογραφίας, δηλαδή την περιγραφή των αστερισμών, την οποία περιέλαβε λεπτομερώς ο Κλαύδιος Πτολεμαίος εις τα Ζ΄ και Η΄ κεφάλαια της Μαθηματικής Συντάξεως, της κληθείσης μετέπειτα «Αλμαγέστης». Και το έργο τούτο του Ίππαρχου διασωθέν υπό του Πτολεμαίου αποτελεί μέχρι σήμερα τον μνημειώδη και μέλλοντα να ζήσει αιώνια οδηγό δια την αναγνώριση των αστερισμών και την εξοικείωσή μας στην όψη ουρανού. Έτσι, οι αστερισμοί φέρουν μέχρι σήμερα τις ονομασίες τις οποίες αναφέρουν οι Ίππαρχος και Πτολεμαίος, ελληνικές ονομασίες, συνδεόμενες με την Ελληνική Μυθολογία και Προϊστορία ενώ συγχρόνως οι αστέρες διακρίνονται και καθορίζονται από της εποχής του Μπάγιερ δια των γραμμάτων του Ελληνικού αλφαβήτου εις τρόπον ώστε μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι όλων των κρατών και όλων των εθνοτήτων να εκμανθάνουν το ελληνικό αλφάβητο, κατά την πρώτη τους μύηση στην αστρονομία.
  Ο κατάλογος αυτός του Πτολεμαίου περιλαμβάνει 48 στο σύνολο αστερισμούς, ήτοι 21 βόρειους, 12 του ζωδιακού και 15 νοτίους, με σύνολο αριθμημένων 944 αστέρων, 95 «αμορφώτους» μη ανήκοντες σε κανένα αστερισμό, καθώς και 18 άλλα αντικείμενα; (νεφελοειδείς και συστροφές αστέρων). Έκτοτε ο Αλ Σουφί ανασυνέταξε τον κατάλογο των αστέρων και αστερισμών του Πτολεμαίου και Ιππάρχου, ενώ μετέπειτα γίνηκε επανασύνταξη του έργου τούτου με μικρές προσθήκες. Το 1608 μΧ είναι το έτος από του οποίου άρχεται η συμπλήρωση του έργου του Πτολεμαίου δια της εισαγωγής και άλλων αστερισμών, για να περιληφθούν σε αυτούς οι αστέρες οι μη ανήκοντες εις τους αστερισμούς του Ιππάρχου.
  Έτσι, ο Τύχων Βράχιος χρησιμοποίησε τον αστερισμό της Κόμης της Βερενίκης, περιλαμβάνοντας εις αυτόν τους «αμαυρούς του Πλοκάμου» του Πτολεμαίου,  ενώ το 1609 ο Μπάγιερ εισάγει το ελληνικό αλφάβητο δια τον καθορισμό των αστέρων κάθε αστερισμού.

  Ο Μπάγιερ χαρακτήρισε με το γράμμα α τον λαμπρότερο αστέρα καθενός αστερισμού, με το γράμμα β τον αμέσως επόμενο κοκ. Αν σε περίπτωση περιλαμβανόταν περισσότεροι των 24 αστέρων έκανε στη συνέχεια χρήση των λατινικών γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου.
  Έτσι, η σειρά των γραμμάτων δεικνύει μέχρι σήμερα κατά προσέγγιση τη σειρά των αστέρων εκάστου αστερισμού, αναλόγως της λαμπρότητάς του. Ωστόσο, περί τους 30 αστέρες διατήρησαν το ίδιον όνομα αυτών, ελληνικής ή αραβικής προέλευσης. Έτσι, ο α του αστερισμού των Διδύμων καλείται επίσης και Κάστωρ, ενώ ο β ονομάζεται Πολυδεύκης. Ο α της Λύρας λέγεται Βέγας και ο α του Στεφάνου, Βασιλίσκος κ.ο.κ. Στους μετέπειτα χρόνους εισήχθησαν από διαφόρους αστρονόμους και νέοι αστερισμοί, στους οποίους περιελήφθησαν οι αστέρες του νοτίου Ημισφαιρίου κυρίως.
  Έτσι, σήμερα ο συνολικός αριθμός των αστερισμών ανέρχεται σε 88.
  Οι αστερισμοί αυτοί γίνηκαν παραδεκτοί διεθνώς από τους αστρονόμους και καθορίστηκε διεθνή ονομασία εκάστου εξ αυτών, ως και το σύμβολο καθενός αστερισμού περιέχον πάντοτε τρία των γραμμάτων από το διεθνές όνομα του αστερισμού, καταλλήλως καθορισθέντα ώστε να αποφεύγεται σύγχυση μεταξύ των αστερισμών των που έχουν παρεμφερές όνομα.
  Υπάρχουν επίσης μερικά αθροίσματα αστέρων τα οποία ναι μεν ανήκουν σε διάφορους των παραδεδεγμένων αστερισμών αλλά τα οποία ανέκαθεν καθοριζόταν δι’ ίδίων ονομάτων χρησιμοποιουμένων και μέχρι σήμερα, τόσο από το λαό, όσο και από τους αστρονόμους.

  Τα αθροίσματα αυτά των αστέρων είναι τα ακόλουθα: Πλειάδες (κοινώς Πούλια) στον αστερισμό του Ταύρου, Υάδες του Ταύρου ομοίως, Φάτνη εις τον Καρκίνο, Γοργόνιο του Περσέως, Ρόπαλο του Ηρακλέους, Αιγίδια του Όφεως, Ζώνη του Ωρίωνος, Ξίφος του Ωρίωνος, Δορά του Ωρίωνος, Καλλόροβον του Ωρίωνος.
  Από όλους τους αστερισμούς, μόνο 69 μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα και από αυτούς πάλι μέρος μόνο των πολύ νοτίων. Συνήθως για την ανεύρεση χρησιμοποιούμε σαν αφετηρία ένα γνωστό αστερισμό πχ της Μεγάλης Άρκτου, που είναι και αειφανής αλλά και αποτελείται από λαμπρούς αστέρες.
  Στην περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει που είναι αυτός ο αστερισμός, δεν έχει παρά να στραφεί προς Βορρά και εύκολα θα αναγνωρίσει τους λαμπρούς επτά αστέρες από τους οποίους αποτελείται.
  Μετά την ανάγνωση τούτου η ανεύρεση των υπολοίπων είναι εύκολη, υποβοηθάει δε σε αυτό η γραμμοδαισία, δηλαδή η συνένωση με ευθείες γραμμές των αστέρων της Άρκτου στην προέκταση των οποίων και σε καθορισμένη απόσταση θα ευρίσκεται ο υπό αναζήτηση αστερισμός.
  Αυτός θα είναι είτε ολόκληρος, είτε θα υπάρχει ορισμένος λαμπρός αστέρας αυτού.
  Ακολουθεί χάρτης με τους αστερισμούς γύρω από το Βόρειο Πόλο με το ιδιαίτερο εκείονο τμήμα, από το οποίο με τη γραμμοδαισίαα και με αφετηρία την Μεγάλη Άρκτο μπορεί να γίνει ευχερής αναγνώριση των κυριοτέρων.
   

  Διαχωρισμός των Αστερισμών

  Α. Βόρειοι Αστερισμοί αειφανείς στην Ελλάδα: 1. Μεγάλη Άρκτος 2. Μικρά Άρκτος 3. Κασσιόπη 4. Κηφεύς 5. Δράκων 6. Καμηλοπάρδαλις.
  Β. Βόρειοι Αστερισμοί ανατέλλοντες και δύοντες στην Ελλάδα: 7. Ανδρομέδα, 8. Τρίγωνο ή Δελτωτόν 9. Περσεύς 10. Ηνίοχος 11. Λύγξ 12.Μικρός Λέων 13. Κύνες Θηρευτικοί 14. Κόμη της Βερενίκης 15. Βοώτης 16. Βόρειος Στέφανος 17. Ηρακλής 18. Όφις 19. Οφιούχος 20. Ασπίς (Σοβιέσκη) ή Θυρεός 21. Λύρα 22. Κύκνος ή Όρνις 23. Βέλος ή Οϊστός 24. Αετός 25. Αλώπηξ 26. Δελφίνι 27. Ιππάριον ή Ίππου προτομή 28. Σαύρα 29. Πήγασος ή Ίππος.
  Γ. Αστερισμοί του Ζωδιακού Κύκλου: 30. Κριός 31. Ταύρος 32. Δίδυμοι 33. Καρκίνος 34. Λέων 35. Παρθένος 36. Ζυγός 37. Σκορπιός 38. Τοξότης 39. Αιγόκερως 40. Υδροχόος 41. Ιχθύς
  Δ. Νότιοι αστερισμοί ανατέλλοντες και δύοντες στην Ελλάδα: 42. Κήτος ή Φάλαινα 43. Ηριδανός ή Ποταμός 44. Ωρίων 45. Λαγωός 46. Περιστερά 47. Κύων (Μέγας) 48. Προκύων ή Μικρός Κύων 49. Τρόπις (Αργούς) 50. Πρύμνα (Αργούς) 51. Ιστία (Αργούς) 52. Ύδρα 53. Κρατήρ 54. Κόραξ 55. Κένταυρος 56. Θηρίον ή Λύκος 57. Θυμιατήριον ή Βωμός 58. Νότιος Στέφανος 59. Νότιος Ιχθύς 60. Γλύπτης 61. Φοίνιξ 62. Κάμινος 63. Μονόκερως 64. Πυξίς 65. Αντλία ή Πνευματική Μηχανή 66. Εξάς 67. Γνώμων 68. Μικροσκόπιον 69. Γερανός
  Ε. Νότιοι αστερισμοί αφανείς για την Ελλάδα: 70. Τουκάνα 71. Ωρολόγιον 72. Γλυφείον 73. Ύδρος ή Νότιος Όφις 74. Δίκτυον 75. Δοράς ή Ξιφίας 76. Οκρίβας ή Ζωγράφος 77. Τράπεζα 78. Ιπτάμενος Ιχθύς 79. Χαμαιλέων 80. Διαβήτης 81. Μυΐα 82. Νότιος Σταυρός 83. Πτηνόν 84. Νότιον Τρίγωνον 85. Οκτάς 86. Ταώς 87. Τηλεσκόπιον 88. Ινδός

  Οι αστερισμοί και οι αστέρες τους, στις Εποχές του Έτους.
  Ο Ορίζοντας έχει Γεωγραφικό Πλάτος 40ο Βόρεια

   

  Οι αστερισμοί του Χειμώνα ( 20 Ιανουαρίου ως 20 Απριλίου) είναι 12 με Ορθή Αναφορά από 6 ως 12 ώρες.  Οι αστερισμοί είναι σε αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με τα Ελληνικά Ονόματα..
  Δίδυμοι  (Gemini)
  Εξάς (Sextans)
  Καρκίνος  (Cancer)
  Κρατήρ  (Crater)
  Κύων Μέγας  (Canis Major)
  Κύων Μικρός ή Προκύων  (Canis Minor)
  Λέων  (Leo)
  Λέων Μικρός  (Leo Minor)
  Λυγξ  (Lynx)
  Μονόκερως  (Monoceros)
  Ύδρα  (Hydra)
  Ωρίων  (Orion)

   


  Οι αστερισμοί της Άνοιξης ( 20 Απριλίου ως  22 Ιουλίου) είναι 14 με Ορθή Αναφορά από 12 ως 18 ώρες.

  Άρκτος Μεγάλη (Ursa Major)
  Άρκτος Μικρή (Ursa Minor)
  Βοώτης(Bootes)
  Δράκων (Draco)
  Ζυγός (Libra)
  Ηρακλής (Hercules)
  Κόμη της Βερενίκης (Coma Berenices)
  Κόραξ (Corvus)
  Κύνες Θηρευτικοί (Canes Venatici)
  Λύκος ή Θηρίον (Lupus)
  Οφιούχος (Ophiuchus)
  Όφις (Serpens)
  Παρθένος (Virgo)
  Σκορπιός (Scorpius)

  Οι αστερισμοί του Θέρους ( 22 Ιουλίου ως  22 Οκτωβρίου) είναι 17 με Ορθή Αναφορά από 18 ως 0 ώρες.
  Αετός   (Aquila)
  Αιγόκερως  (Capricornus)
  Αλώπηξ  (Vulpecula)
  Ασπίς
  [Σοβιέσκη] ή Θυρεός  (Scutum)
  Βέλος ή Οϊστός  (Sagitta)
  Δελφίνι  (Delphinus)
  Ιππάριον ή Ίππου προτομή  (Equuleus)
  Ιχθύς Νότιος  (Piscis Austrinus)
  Κηφεύς  (Cepheus)
  Κύκνος ή Όρνις  (Cygnus)
  Λύρα  (Lyra)
  Πήγασος ή Ίππος  (Pegasus)
  Σαύρα  (Lacerta)
  Στέφανος Βόρειος  (Corona Borealis)
  Στέφανος Νότιος  (Corona Australis)
  Τοξότης  (Sagittarius)
  Υδροχόος  (Aquarius)

  Οι αστερισμοί του Φθινοπώρου ( 22 Οκτωβρίου ως  20 Ιανουαρίου) είναι 13 με Ορθή Αναφορά από 0 ως 6 ώρες.
  Ανδρομέδα (Andromeda)
  Γλύπτης (Sculptor)
  Ηνίοχος (Auriga)
  Ηριδανός ή Ποταμός (Eridanus)
  Ιχθύς (Pisces)
  Καμηλοπάρδαλις (Camelopardalis)
  Κασσιόπη (Cassiopeia)
  Κήτος ή Φάλαινα (Cetus)
  Κριός (Aries)
  Λαγωός (Lepus)
  Περσεύς (Perseus)
  Ταύρος (Taurus)
  Τρίγωνο ή Δελτωτόν (Triangulum)

  Οι υπόλοιποι αστερισμοί είναι:

  Αντλία ή Πνευματική Μηχανή  (Antlia),
  Βωμός  ή Θυμιατήριον  (Ara),
  Γερανός  (Grus),
  Γλυφείον  (Caelum),
  Γνώμων  (Norma),
  Διαβήτης  (Circinus),
  Δίκτυον  (Reticulum),
  Δοράς ή Ξιφίας  (Dorado),
  Ινδός  (Indus).
  Ιπτάμενος Ιχθύς  (Volans),
  Ιστία της Αργούς  (Vela),
  Κάμινος  (Formax),
  Κένταυρος  (Centaurus),
  Μικροσκόπιον (Microscopium)
  Μυΐα  (Musca),
  Νότιον Τρίγωνον  (Tiangulum Australe),
  Νότιος Σταυρός  (Crux),
  Οκρίβας ή Ζωγράφος   (Pictor),
  Οκτάς  (Octans),
  Περιστερά  (Columba),
  Πρύμνα της Αργούς  (Puppis),
  Πτηνόν  (Apus),
  Πυξίς  (Pyxis),
  Ταώς  (Pavo),
  Τηλεσκόπιον  (Telescopium),
  Τουκάνα  (Tucana),
  Τράπεζα  (Mensa),
  Τρόπις της Αργούς  (Carina),
  Ύδρος ή Νότιος Όφις  (Hydrus),
  Φοίνιξ  (Phoenix),
  Χαμαιλέων  (Chamaeleon),
  Ωρολόγιον  (Herologium),

   

 • Σημειώσεις

  Αστρονομικοί Όροι

  Φάσεις Πλανήτη : Διαφορετικές όψεις του πλανήτη λόγω της καθηµερινής κίνησης γύρω από τον Ήλιο και ανάλογα µε την περιοχή που φωτίζεται. Οι εξωτερικοί Πλανήτες δεν παρουσιάζουν φάσεις πολύ αισθητές όσο οι εσωτερικοί πλανήτες.
  Φάσεις Σελήνης : Νέα Σελήνη (Σύνοδος 0ο ), Μηνίσκος, στραµµένος στην ανατολή (0ο –90ο ) , Πρώτο Τέταρτο, στρέφεται στην ανατολή, (Τετραγωνισµός­90ο ), Πανσέληνος(180ο), Τελευταίο Τέταρτο, στρέφεται προς τη Δύση (180ο –270ο ), Μηνίσκος στραµµένος στη Δύση (270ο –360ο).
  Συνοδικός Μήνας : Ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο συνόδους
  Περίγειο : ισχύει για την Σελήνη µόνο. Ελάχιστη απόσταση Γης – Σελήνης.
  Απόγειο : ισχύει για την Σελήνη µόνο. Μέγιστη απόσταση Γης – Σελήνης.
  Αστρικός µήνας : Ο χρόνος που χρειάζεται για µια πλήρη περιφορά ενός σώµατος γύρω από τη Γη, ισχύει για την Σελήνη.
  Αστρικό Έτος Γης : ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για να συµπληρώσει µια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο, που είναι 365, 256374 µέρες.
  Φαινόµενη Διάµετρος : πόσες µοίρες καταλαµβάνει ένα αντικείµενο στον ουράνιο θόλο. Για την Σελήνη , µεταβάλλεται ανάλογα µε την απόστασή της και κυµαίνεται από 33’ 49’’ έως 28’ 21’’. Η µέση τιµή της είναι : 31’ 5’’.
  Αστρικός Μήνας Σελήνης : Χρόνος περιστροφής γύρω από τον εαυτό της. Ισχύει και σε µερικούς ακόµη δορυφόρους του Ηλιακού συστήµατος. Αποχή : ονοµάζεται η γωνία που σχηµατίζει ο πλανήτης αυτός µε τον Ήλιο όταν παρατηρείται από τη Γη. Οι εσωτερικοί πλανήτες έχουν µέγιστη αποχή, ως εξής Αφροδίτη (48ο) και ο Ερµής (28ο).
  Οι εξωτερικοί πλανήτες έχουν άλλες τιµές ως εξής. Σύνοδος Πλανήτη(0ο) : Ευθυγράµµιση µε την εξής σειρά Γη – Πλανήτης – Ήλιος
  Αντίθεση Πλανήτη(180ο) : Ευθυγράµµιση µε την εξής σειρά Πλανήτης – Γη – Ήλιος
  Τετραγωνισµός : (90ο ή 270ο) : Τρία σώµατα πχ Γη ­Ήλιος και Πλανήτης σχηµατίζουν ορθογώνιο τρίγωνο µε την Γη στην ορθή γωνία του.
  Ουράνια σφαίρα (ή θόλος): η σφαίρα που περιβάλλει τη Γη και πάνω της φαίνονται να είναι καρφωµένοι οι αστέρες και τα άλλα αντικείµενα. Κατακόρυφος τόπου : Διεύθυνση της Γήινης ακτίνας που περνά από τον τόπο Ζενίθ τόπου (Ζ): το σηµείο όπου η προέκταση της κατακόρυφου του τόπου συναντά την ουράνιο σφαίρα
  Ναδίρ τόπου (Ν): το σηµείο που η προέκταση της κατακόρυφου του τόπου προς τα κάτω (κέντρο της Γης) συναντά την ουράνιο σφαίρα. Διαµετρικά αντίθετο µε το (Ζ).
  Άνω µεσουράνηση αστέρα : η στιγµή που ο αστέρας έχει το µεγαλύτερο ύψος σε ένα τόπο.
  Κάτω µεσουράνηση αστέρα : η στιγµή που ο αστέρας έχει το µικρότερο ύψος σε ένα τόπο ‘Όταν ένας αστέρας µεσουρανεί άνω τότε η ορθή αναφορά του είναι ίση µε τον αστρικό χρόνο
  Εαρινή Ισηµερία (21 Μαρτίου) : σηµείο γ­θέση του Ήλιου στις 21 Μαρτίου Φθινοπωρινή Ισηµερία (23 Σεπτεµβρίου):σηµείο γ’–θέση του Ήλιου στις 23 Σεπτεµβρίου
  Αστρική µέρα : ο χρόνος που περιέχεται µεταξύ δύο διαδοχικών άνω µεσουρανήσεων του εαρινού σηµείου γ
  Σειρά πλανητών Ηλιακού Συστήµατος ανάλογα µε την απόσταση από τον Ήλιο : Εσωτερικοί Πλανήτες : Ερµής­Αφροδίτη ….. Γή ….. 
  Εξωτερικοί Πλανήτες :Άρης­Αστεροειδείς– Δίας­Κρόνος­Ουρανός­Ποσειδών­Πλούτωνας (περιλαµβάνει επίσης Ήλιο, δορυφόρους πλανητών, κοµήτες, µετέωρα, µετεωρίτες, µεσοπλανητική ύλη)
  Δορυφόροι Πλανητών κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα µε τις ακτίνες τους : Γανυµήδης, Τιτάνας, Ιώ, (Δίας), Σελήνη (Γη), Τρίτωνας (Ποσειδώνας), Ευρώπη(Δίας)
  Γήινες Συντεταγµένες
  Γεωγραφικό Μήκος (λ) :  τιµές από 0ο έως 180ο Ανατολικά του Greenwich
                                             τιµές από 0ο έως 180ο Δυτικά του Greenwich
  Γεωγραφικό Πλάτος (φ) : τιµές από 0ο έως 90ο Βόρεια του Ισηµερινού
                                             τιµές από 0ο έως –90ο Νότια του Ισηµερινού
  Διεθνής ώρα : Universal Time (UT) : ώρα του Greenwich
  Τοπική ώρα : Local Time (LT), επίσηµη αλλαγή της ώρας Μάρτιο & Οκτώβριο
  για την Ελλάδα LT=UT+ 3h από Μάρτιο έως Οκτώβριο (Θερινή ώρα)
  LT=UT+ 2h από Οκτώβριο έως Μάρτιο (Χειµερινή ώρα)
  Ουρανογραφικές Συντεταγµένες
  Ορθή αναφορά (α ­RA­Right Ascenation): από 0h –24h µε την ορθή φορά, αντίθετα µε τους δείκτες του ρολογιού – προς ανατολάς, από τη δύση προς την ανατολή.
  Απόκλιση (δ ­d ­Declination): τιµές από 0ο έως 90ο Βόρεια του ουράνιου Ισηµερινού. τιµές από 0ο έως –90ο Νότια του ουράνιου Ισηµερινού
  Εκλειπτική :το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο τέµνει την ουράνια σφαίρα κατά µέγιστο κύκλο που καλείται εκλειπτική
  Τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται επίσης : Αειφανή : πάντα ορατά από ένα τόπο (πάντα πάνω από τον ορίζοντα στην διάρκεια µιας νύχτας) Αµφιφανή: ορατά, αλλά όχι όλες τις εποχές του χρόνου στην διάρκεια µιας νύχτας Αφανή : πάντα µη ορατά από ένα τόπο, πάντα κάτω από τον ορίζοντα
  Αποσπερίτης – Αυγερινός : Πλανήτης Αφροδίτη αντίστοιχα την εσπέρα ή την αυγή.
  Πούλια : Πλειάδες – Μ45
    1 µοίρα = 60’ (πρώτα λεπτά) (arc­minutes)
  1’ = 60’’ (δεύτερα λεπτά) (arc­seconds)
  Αστρικό έτος = 365,26 Γήινες µέρες
  Ταχύτητα του φωτός = 299.792,458 +­0,001 χλµ /δευτ
  Μέση τροχιακή ταχύτητα Γης = 30 χλµ/Δευτ
  Μέση τροχιακή ταχύτητα Σελήνης = 1,023 χλµ/δευτ
  Μέση απόσταση Ήλιου – Γης = 149.600.000 χλµ = 1 a.u.
  Μέση απόσταση Γης­Σελήνης = 384.000 χλµ
  Ακτίνα του Ήλιου = 696.000 χλµ
  Ισηµερινή ακτίνα Γης = 6.378,1 χλµ
  Ισηµερινή ακτίνα Σελήνης = 1.738,1 χλµ
  Μέση Φαινόµενη Διάµετρος Σελήνης = 1864,2” ή 31’ 04’’ ή 0,518ο
  Συνοδικός Μήνας = περιφορά Σελήνης γύρω από τη Γη = 29,53 Γήινες µέρες
  Χρόνος περιστροφής Σελήνης γύρω από τον εαυτό της = 27,3217 Γήινες µέρες

 • της Σελήνης

   Ο Ζωδιακός είναι μια ζώνη που επεκτείνεται οκτώ μοίρες σε κάθε πλευρά του κύκλου των αστερισμών, στον οποίο υπάρχουν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη.

  Ο Ήλιος παραμένει έξι μήνες στο μισό βόρειο τμήμα του ζωδιακού και έξι μήνες στο μισό νότιο τμήμα του ζωδιακού.
  Τα ζώδια της Ανόδου είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
  Τα ζώδια της Καθόδου είναι τα υπόλοιπα έξι, δηλαδή, ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης.
  Τα ζώδια του Βορρά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος.
  Τα ζώδια του Νότουείναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.

  Αναφορικά στα δώδεκα ζώδια
  Ο Κριός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Απριλίου ως τις 15 Μαΐου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 17 Απριλίου ως τις 13 Μαΐου. Είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι προς το παρόν, το πρώτο όριο της Άνοιξης, σε αυτό γίνεται η Εαρινή Ισημερία. Η διάρκεια του ζωδίου είναι 31 μέρες.
  Σε αυτό υπάρχουν οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 1 μέρα από τον Φάρα Αλμουκάντεμ, 13 μέρες του Φάρα Αλμουάχαρ, 13 μέρες από τον Α-Ράσα και 4 μέρες από τον Σαρατέιν.

  Ο Ταύρος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Απριλίου ως τις 21 Μαΐου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 14 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου. Είναι το δεύτερο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που υπάρχουν σε αυτό είναι: 9 μέρες του Α-Σαρατέιν, 13 μέρες του Μποτέιν και 9 μέρες από τη Αλ-Θουράγια.

  Οι Δίδυμοι
  αρχίζουν στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 20 Ιουνίου ως 20 Ιουλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 4 μέρες από τη Αλ-Θουράγια, 13 μέρες του Α-ντεμπαράν, 13 μέρες της Αλ-Χάκα και 1 μέρα από την Αλ-Χάνα.

  Ο Καρκίνος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Ιουνίου ως τις 22 Ιουλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 21 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου. Το πρώτο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 12 μέρες της Αλ-Χάνα, 13 μέρες της Α-Διρά και 6 μέρες από την Α-Νάθρα.

  Ο Λέων
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 10 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 7 μέρες από την Α-Νάθρα, 13 μέρες της Α-Τάρφα και 11 μέρες της Αλ-Τζίμπχα.

  Η Παρθένος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Αυγούστου ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 30 Οκτωβρίου. Το τελευταίο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Εδώ είναι οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 3 μέρες από την Αλ-Τζίμπχα, 13 μέρες της Α-Ζούμπρα, 13 μέρες της Α-Σάρφα και 2 μέρες της Αλ-Άουα.

  Ο Ζυγός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 23 Οκτωβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Το πρώτο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 11 μέρες της Αλ-Άουα, 13 μέρες του Α-Σιμάκ και 6 μέρες της Αλ-Γάφρ.

  Ο Σκορπιός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Νοεμβρίου ως τις 15 Δεκεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 23 Νοεμβρίου ως  29 Νοεμβρίου και ως τις 17 Δεκεμβρίου βρίσκεται στον Οφιούχο. Το δεύτερο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτό είναι: 7 μέρες της Αλ-Γάφρ, 13 μέρες της Α-Ζάμπανα και 10 μέρες του Αλ-Ικλίλ.

  Ο Τοξότης
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 21 Δεκεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Δεκεμβρίου ως τις 14 Ιανουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 17 Ιανουαρίοιυ. Το τελευταίο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 1 μέρα του Αλ-Ικλίλ, 13 μέρες του Αλ-Κάλμπ, 13 μέρες της Α-Σάουλα και 1 μέρα της Α-Νααΐμ.

  Ο Αιγόκερως
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Ιανουαρίου ως τις 14 Φεβρουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου. Το πρώτο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 12 μέρες της Α-Νιαΐμ, 13 μέρες του Αλ-Μπαλντά και 5 μέρες της Σάντ Αδάχιμπ.

  Ο Υδροχόος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Ιανουαρίου ως τις 19 Φεβρουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 11 Μαρτίου. Το δεύτερο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτόν είναι: 8 μέρες της Σαντ Αδάχιμπ, 13 μέρες της Σαντ Μπούλα και 9 μέρες του Σάντ Α-σούντ.

  Οι Ιχθείς
  στον τροπικό ζωδιακό αρχίζουν στις 20 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου. Στον αστρικό ζωδιακό αρχίζουν από τις 15 Μαρτίου ως 14 Απριλίου. Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό, από τις 12 Μαρτίου ως 16 Απριλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο του χειμώνα, με διάρκεια στο έτος, 29 ημέρες. Αν το έτος είναι δίσεκτο, η διάρκειά τους είναι 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που περιλαμβάνει είναι: 4 μέρες από τον Σάντ Ασούντ, 13 μέρες από τον Σάντ Αλαχμπίγια και 12 μέρες από τον Φάρα Αλ-μουκάντεμ.

 • Υπολογιστής Εφημερίδων

  Μαθηματική Σύνταξις ή Αλμαγέστη.
  Αποτελεί το σημαντικότερο αστρονομικό έργο της Αρχαίας Περιόδου και ταυτόχρονα μια ουσιαστική πηγή πληροφόρησης γύρω από τα αστρονομικά δεδομένα της τότε περιόδου.
  Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος περί το 140 μΧ έγραψε μέσα σε αυτό το έργο του, τις αστρονομικές παρατηρήσεις παρελθουσών καταμετρήσεων άλλων αστρονόμων.Εδώ μπορείτε να δείτε ένα έτοιμο πρόγραμμα για τις θέσεις, σύμφωνα με τον Κλαύδιο Πτολεμαίο.
  Εδώ μπορείτε
  να δείτε όλες τις θέσεις των Αστέρων.Το αρχαίο κείμενο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
  Το έργο μεταφράστηκε στα αραβικά. Ακολουθούν αποσπάσματα του έργου. Περί των 28 Σταθμών της Σελήνης, που δεν υπάρχει στο ελληνικό κείμενο.

 • الآثار الباقية من القرون الخالية

  Απόσπασμα από το έργο

  Κεφάλαιο ΧΧΙ
  Για να ολοκληρώσομε την παρουσίαση αυτής της επιστήμης, το μόνο κεφάλαιο που απαιτείται, είναι η ανατολή των Μονών της Σελήνης στις μέρες του Ηλιακού έτους. Για αυτήν την επιστήμη είναι πρακτική μια έκθεση των γενικών χρήσιμων για τον προορισμό των προγνωστικών όλων των μετεωρολογικών περιστατικών, τα οποία περιστρέφονται μαζί με τις Σεληνιακές Μονές. Ως εκ τούτου, τώρα θα προβούμε στην εξήγηση αυτού του ζητήματος και σε εύρος και στη λεπτομέρεια, και θα προσθέσομε μερικά από τα παροιμιώδη που ειπώθηκαν που σχετίζονται με αυτές. Αυτά που συλλέξαμε από φιλολογίες αυτού του είδους, πχ από το βιβλίο Αλκουλθούμι (كتاب الكلثومي), από τον βιβλίο του Ιμπραχήμ μπιν Α-σαρί α-ζατζάτζ (إبرهيم بن السري الزجاج), από τον Άμπι Γιούχεϊ μπιν Κουνάσα (ابي يحيي بن كناسة), από τον Άμπι Χανίφα Α-ντιναουάρι (ابي حنيفة الدينوري) στο βιβλίο του «Αλάνουα» (الانواء), το βιβλίο του Άμπι Μουχάμεντ Αλτζαμπαλί (ابي محمد الجبلي) στην επιστήμη της σύνθεσης των αστέρων, από το βιβλίο του Άμπι Αλχουσεΐν Α-σούφι (ابي الحسين الصوفي) για τους Σταθερούς Αστέρες (Απλανείς Αστέρες) και από τα βιβλία άλλων.
  Οι Ινδοί διαιρούν την σφαίρα ομοιόμορφα σε 27 Σεληνιακές Μονές, σε 27 τμήματα, καθεμία Μονή καταλαμβάνει 13 μοίρες και ¼ της μοίρας, πάνω στην Εκλειπτική. Από τους Αστέρες που εισέρχονται εκείνες οι Μονές, που καλούνται Τζουφούρ (جفور), αντλούν τα αστρολογικά τους δόγματα πρακτικά, για κάθε ζήτημα και γεγονός. Η περιγραφή αυτών των Αστρολογουμένων (كتب الأحكام معروفة) απαιτεί μια επί μακρόν εξήγηση των πραγμάτων, ξένη προς τους σκοπούς μας, όλων αυτών μπορεί να βρεθούν και να διδαχθούν από το βιβλίο αυτό
  Οι Άραβες διαιρούν την ουράνια σφαίρα σε 28 τμήματα, έτσι κάθε Μονή καταλαμβάνει 12 μοίρες και 5/6 της μοίρας. Και κάθε ζώδιο περιέχει 2 1/3 Μονές. Λέει ο ποιητής:

  عدتها لمن أراد عدها              عشرون نجما و ثمان بعدها

  تكون في البرج من المنازل       منزلتان بعد ثلث كامل

  لها حساب و لها أنواء              يدور لها الصيف و الشتاء

  «οι αριθμοί τους είναι, αν θέλεις να τους υπολογίσεις, 20 αστέρες και ένας αριθμός οκτώ μετά από αυτούς. Υπάρχουν σε κάθε ζώδιο, από τις Μονές, δύο Μονές, μετά ένα τρίτο ολόκληρο (το 1/3 της τρίτης Μονής) Υπάρχει για αυτές, ο υπολογισμός και η ανατολή (ένα σύστημα υπολογισμού δικό τους και οι ηλιακές ανατολές και δύσεις), περιστρέφουν προς αυτές το θέρος και ο χειμώνας. (η αιτία της περιστροφής του θέρους και του χειμώνα)»
  Οι Άραβες χρησιμοποίησαν τις Σεληνιακές Μονές, με άλλο τρόπο από τους Ινδούς, καθώς ήταν το αντικείμενο διαμέσου του οποίου γνώριζαν όλες τις μετεωρολογικές αλλαγές, στις εποχές του έτους. Αλλά οι Άραβες, όντας αμόρφωτος λαός, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις Σεληνιακές Μονές εκτός από τα σίγουρα σημεία, ορατά στο μάτι. Επομένως, σημείωναν τις Μονές με αυτούς τους Αστέρες που ήταν τοποθετημένοι σε αυτές. Την ανατολή των Απλανών Αστέρων νωρίς το πρωί, μετά τη χαραυγή, την υπολόγιζαν σαν σημείο του Ήλιου που έμπαινε σε κάποια Μονή και έτσι μπορούσαν να κάνουν, αφού οι Αστέρες δεν υποχωρούσαν από τις θέσεις τους, εκτός μετά από την μεσολάβηση μιας μακράς χρονικής περιόδου. Και άλλωστε, οι Άραβες δεν ήταν αρκετά μορφωμένοι για να σημειώσουν μια τέτοια μεταβολή. Περαιτέρω, συνέθεσαν στίχους και ρυθμικά ποιήματα, γιατί αυτά τα πράγματα μπορούσαν εύκολα οι αναλφάβητοι να θυμούνται και κατέγραφαν σε αυτά τις ετήσιες φυσικές επιρροές, οι οποίες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους και εμπειρία τους, συνεπίπτανε με την ανατολή κάθε Μονής, πρακτικά. Αυτοί οι στίχοι και τα λεγόμενα χρησιμεύουν για να υποδεικνύουν τα σίγουρα γεγονότα τους, πχ:

  أذا ما قارن القمر اثريا    لثالثة فقد ذهب الشتاء

  «Αν όταν συνδέεται η Σελήνη με την Θουράγια (Πλειάδες) για το τρίτο, ήδη ο χειμώνας φεύγει.» Αυτό επειδή τοποθετείται η Θουράγια από τις 10 ως τις 15 μοίρες του Ταύρου. Όταν, λοιπόν, η Σελήνη ενωθεί με τη Θουράγια την τρίτη νύχτα στις 30 κάποιου μήνα, η απόσταση μεταξύ Ήλιου και Σελήνης είναι περίπου 40 μοίρες. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο πρώτο τμήμα του Κριού. Περαιτέρω, λένε:

  أذا ما البدر ثم مع الثريا    أتاك البرد أوله الشتاء

  «Αν όταν η Πανσέληνος είναι μαζί με τη Θουράγια, έρχεται η ψύχρα πρώτιστα του χειμώνα» Γιατί όταν η Σελήνη στέκεται σε αντίθεση με τη Θουράγια, ο Ήλιος στέκεται στο μέσον του Σκορπιού και αυτό τον καιρό ξεκινά η κρύα εποχή. Περαιτέρω, λένε:

  أذا ما قارن الدبران يوما لأربع عشرة قمر التمام

  فقد حف الشتاء بكل ارض فوارس موذنات باحتدام

  و حلق في السماء البدر حتى يقلص ظل أعمدة الخيام

  و ذلك في انتصاف الليل شطرا و يصفو الجو من كدر الغمام

  «Αν όταν ενωθεί ο Ντεμπαράν (Λαμπαδίας) με ημέρες δεκατέσσερις της Σελήνης είναι η ολοκλήρωση (Πανσέληνος)
  Ήδη κραδαίνει ο χειμώνας σε όλη τη γη, όπως καθορίζουν οι τελάληδες ιππείς με το κροτάλισμα Και ίπταται στον ουρανό η Πανσέληνος μέχρι να ελαττωθεί η σκιά των πασσάλων της σκηνής Και αυτό όταν φθάσει η νύχτα στο μισό της και να είναι διαυγής η ατμόσφαιρα από θολά σύννεφα» Αυτό το διάστημα, ο Ήλιος στέκεται στον Σκορπιό κοντά στον Κάλμπ (Αντάρης), στην 18η Μονή. Είναι το διάστημα του κρύου και της πρωινής παγωνιάς. Η Σελήνη στέκεται σε κάποια μοίρα Βόρειας Απόκλισης και συχνά στέκεται σε τέτοιο πλάτος από την Εκλειπτική προς την κατεύθυνση της Απόκλισης, ώστε να μεσουρανεί πάνω από τα κεφάλια των Αράβων. Κατά συνέπεια, οι σκιές από όλα τα σώματα εξαφανίζονται την ώρα που φθάνει (η Σελήνη) στο μέσον του ουρανού, πχ το μεσονύχτιο. Περαιτέρω, λένε:

  إذا ما هلال الشهر أول ليلة بدا لعيون الناس بين النعائم

  أتتك ريح القر من كل وجهة و طاب قبيل الصبح كور العمائم

  «Αν όταν η Νέα Σελήνη του μήνα την πρώτη νύχτα φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων μεταξύ του Νααΐμ (Ασκέλλα και Νούνκι στον Τοξότη) Λαμβάνεις ανέμους κρύους από όλα τα μέρη και είναι καλό προηγουμένως το πρωί να περιτυλίσσεις το σαρίκι» Για αυτήν την εποχή ο Ήλιος στέκεται στο πρώτο τμήμα του Τοξότη.
  Περαιτέρω, λένε (σελίς 337):
  «Μια πλήρης νύχτα και ότι της ανήκει, γίνεται κρύα
  Και ο Ήλιος στέκεται στην Μονή Άουα».
  Για τους Αστέρες της Άουα, της 13ης Μονής, τοποθετούν περίπου στην Φθινοπωρινή Ισημερία, όπως ο πίνακας των Σεληνιακών Μονών θα δείξει.
  Όμως, αν μεταβιβάσω στον αναγνώστη όλα τα εδάφια και τα λεγόμενα του λόγου με ομοιοκαταληξία που σχετίζονται με την ανατολή κάθε Σεληνιακής Μονής, θα πρέπει επίσης να ερμηνεύσω τα νοήματά τους και να εξηγήσω τις έξοχες λέξεις που εμφανίζονται σε αυτά. Αυτό, οπωσδήποτε, θα παραλείψομε, εφόσον είναι επαρκή από τους συγγραφείς των βιβλίων Άουα, τους οποίους αναφέραμε, πιο πάνω.
  Από τότε που οι Άραβες αποδίδουν όλες τις μετεωρολογικές αλλαγές στις επιρροές των ανατολών και δύσεων των Αστέρων, στο αποτέλεσμα της απειρίας των φυσικών επιστημών, σκέπτονται πως όλες οι αλλαγές των ειδών, εξαρτώνται από τα σώματα των Αστέρων και των ανατολών τους, όχι από σίγουρα μέρη της ουράνιας σφαίρας και την πορεία του Ήλιου πέριξ αυτών, αυτοί πιστεύουν κατά πολύ πράγματα όμοια με ότι μνημονεύσαμε για τον Σιαήρ Ιαμανή, δηλαδή τον Σείριο, του Μεγάλου Κυνός, κατά την ανατολή του οποίου, ο Ιπποκράτης (بقراط) απαγόρευσε να παίρνουν ζεστά φάρμακα και παίρνουν αίμα.

  Ο الشعري اليمانية – Α-σίρι Αλγιεμένι -Sirius Jemenicus, είναι ο Σουχέιλ [نجم سهيل] των σημερινών Αράβων, που από τη θέση του μετρούν τις αποστάσεις των ανατολών των Σεληνιακών Μονών ή Σεληνιακών Σταθμών.

  Μετάφραση από το προτότυπο αραβικό κείμενο, από τη Φάιζα Κωδωνά
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας.

   

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest