ζώδια

 • Αλκανούν Αλμασούντι

  Αποσπάσματα από το έργο του "Αλκανούν Αλμασούντι"

  Οι Αρχαίοι έδωσαν μεγάλη σημασία στην παρουσία της Σελήνης, είτε στη Γενέθλια αστρολογία, είτε στην Αστρολογία των Επιλογών, είτε στην Αστρομαγεία.
  Το Αλκανούν Αλμασούντι, είναι ουσιαστικά μια μεγάλη πηγή πληροφοριών σχετικά με την αστρονομία, γεωγραφία και εφαρμοσμένη μηχανική. Σε αυτό το βιβλίο, ο Μπιρουνί, έγραψε για τη λειτουργία και τις χρήσεις του αστρολάβου, διατύπωσε αστρονομικούς πίνακες και απέδειξε ότι η γη είναι στρογγυλή. Έδωσε με ακρίβεια την απόσταση μεταξύ Γης και Ηλίου, βρήκε την ακτίνα της γης και ανέπτυξε μια περίπλοκη μεθοδολογία για τις ανθρωπολογικές μελέτες. Διέκρινε σαφώς τη διαφορά μεταξύ της ιστορικής και της επιστημονικής μεθόδου. Εφάρμοσε πειραματικές επιστημονικές μεθόδους για τη μηχανική, για τον καθορισμό των βαρών σύμφωνα με τη θεωρία των ισορροπιών και του ζυγίσματος.

  Λέγει ο Μπιρούνι: «Μετά την συζήτηση μιας αυθεντικής μεθόδου των έξι βασικών προτάσεων του Πτολεμαίου σχετικά με την σφαιρικότητα των Ουρανών και της Γης και της μετέπειτα ορισμένης και κυρίας αλλά εξαιρετικά ασήμαντης, θέσης στο Σύμπαν και τη φύση της Ανατολικής και Δυτικής έννοιας για του Ουρανούς, ο Μπιρούνι προχωρά για να καθορίσει εκείνους τους φανταστικούς κύκλους όπως οι Πόλοι, ο Ισημερινός, τα Μήκη και Πλάτη, η Λοξότητα και τα ζώδια του Ζωδιακού κλπ που χρησιμοποιούνται από τους αστρονόμους ως τεχνικοί όροι στην επεξεργασία τους για τους Ουρανούς και την Γη και τα οποία πρέπει κάθε σπουδαστής να ξέρει πριν την είσοδο στο θέμα.»
  Και συνεχίζει στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης Μάκαλα, σχετίζοντας την συζήτηση του Χρόνου όπως διαπραγματεύεται στην Αστρονομία και μετά προσδιορίζει την μέρα-νύχτα και τα διάφορα είδη της Σελήνης, τους Ηλιακούς μήνες και τα έτη. Προχωρά σε καθιστώντας μια λεπτομερή έκθεση των ημερολογίων των διαφορετικών λαών που ο ίδιος, γνώριζε. Δίνει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τα Ινδικά συστήματα, μετατρέποντας τις ημερομηνίες σε Χίτζρα (تاريخ الهجرة) (ισλαμικές ημερομηνίες), Ισδιγέρδη (تاريخ يزدجرد) περιόδου και Αλεξάνδρου περιόδου (تاريخ الاسكندر).
  Σύμφωνα με την έρευνά του, ο Ζωροάστρης ή Ζαρατούστρα ή Ζαραθούστρα ή Ζαρτόστ, έζησε 267 έτη πριν τον Αλέξανδρο τον 3ο, τον Μέγα Αλέξανδρο και 1218 έτη πριν τον τελευταίο Πέρση Αυτοκράτορα Ισδιγέρδη τον 3ο.
  Ο Ισδιγέρδης ο 3ος ήταν εγγονός του Χοσρόη Β, γιος του Σχαριάδη και της Μίριαμ, κόρης του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μαυρικίου. Βασίλεψε από 16-6-632 ως το 651. Το έτος 651 φονεύθηκε από στρατηγό του.

  Ομοίως, επισημαίνει ότι η γνωστή εποχή μετά τον Αλέξανδρο, ξεκίνησε από το δέκατο έτος του θανάτου του. Και η πιο σημαντική περίοδος είναι η Σακακάλα προηγείται 587 έτη. Κάποιοι την ονομάζουν Γκαπτακάλα και πάνω της βασίζεται η αστρονομική διατριβή Χανταχαντιάκα. Επισημαίνει πως η αρχή της Μουσουλμανικής Εποχής της Εγίρα, αντιστοιχεί με την 1η Ραμαντάν του προ-Ισλαμικού ημερολογίου. Το Ισλαμικό ημερολόγιο ξεκίνησε στις 15 Ταμούζ (Ιούλιος) το 622 μΧ Ιουλιανό ημερολόγιο, ημέρα Πέμπτη, το απόγευμα. Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί με την 1η Μουχάραμ 01 Χίτζρα. Στις 14 Ιουλίου 622 μΧ Ιουλιανό, έγινε μερική έκλειψη Ηλίου, στις 23ο Καρκίνου, άρα η έναρξη της νέας εποχής, ξεκίνησε με τη Νέα Σελήνη του Ιουλίου, στην Έκλειψη Ηλίου. Ο Μπιρούνι υπολόγισε πως η απόσταση σε χρονικό διάστημα που παρήλθε, είναι ακριβώς 3472 μέρες μεταξύ Ισδιγέρδη και Χίτζρα. Η αρχή της περιόδου Ισδιγέρδη είναι 16 Ιουνίου 632, από 365 μέρες και κάθε τέσσερα έτη 366 μέρες. Μας πληροφορεί ότι οι αρχαίοι Άραβες είχαν μάθει το σύστημα της παρεμβολής από τους Εβραίους της Χερσονήσου της Αραβίας, περίπου 200 έτη πριν την μετανάστευση του Μωχάμεντ (ειρήνη σ' αυτóν) στη Μεδίνα και το προσκύνημα στη Μέκκα. Στο έτος της μετανάστευσης, το προσκύνημα ήταν στον μήνα Σααμπάν (8ος μήνας). Ακόμα, είναι αξιοσημείωτο πως τοποθετεί τον θάνατο του Μωχάμεντ (ειρήνη σ' αυτóν), στις 8 του μήνα Ραμπία Αλάουαλ και όχι στις 12 του μήνα, ως πολλοί θεωρούν. Υπολόγισε πως εννέα έτη, έντεκα μήνες και είκοσι μέρες παρήλθαν από την ημερομηνία της μετανάστευσης. Έτσι, με πολύ βέβαιο και καθοριστικό τρόπο, δίνει πληθώρα πληροφοριών για όλα τα ημερολόγια και μήνες της παλιάς και νέας εποχής. Στη σελίδα 127, παραθέτει μια βασική συσχέτιση ημερομηνιών
  الثاني من آذار, سنة الف و ثلاث مائة و تسع للاسكندر
  التاسع و العشرين من صفر سنة ثمانية (و ثمانين) و ثلاث مائة للهجرة
  السادس عشر من اسفندارماه سنة ست و ستين و ثلاث مائة ليزدحرد
  2 Άδαρ (Μαρτίου), έτους 1309 Αλεξάνδρου
  29 Σάφαρ, έτους 388 Χίτζρα
  16 Ισφαντάρμουντχ, έτους 366 Ισδιγέρδη

  Οι Περσικοί μήνες κατά Μπιρουνί

  Φαρουρντίν μαχ (Μάρτιος) = فروردين ماه
  Ουρντιμπιχίστ μαχ (Απρίλιος) = اردبهشت ماه
  Χουρντάδ μαχ (Μάϊος) = خرداذ ماه
  Τιρ μαχ (Ιούνιος) = تير ماه
  Μουρντάδ μαχ (Ιούλιος) = مرداذ ماه
  Σαχριουάρ μαχ (Αύγουστος) = شهريور ماه
  Μιχρ μαχ (Σεπτέμβριος) = مهر ماه
  Άμπαν μαχ (Οκτώβριος) = آبان ماه
  Άδαρ μαχ (Νοέμβριος) = آذر ماه
  Ντάι μαχ (Δεκέμβριος) = دى ماه
  Μπαχμάν μαχ (Ιανουάριος) = بهمن ماه
  Ισφαντάρμουντχ μαχ (Φεβρουάριος) = اسفندرمذ ماه

  Ο Μπιρουνί και επεκτείνει αυτά που μελέτησε από την Αλμαγέστη, του Κλαύδιου Πτολεμαίου, και όχι μόνον.

   Για την ανατολική κίνηση των Απλανών Αστέρων, διατηρεί όλες εκείνες τις μετακινήσεις των Αστέρων προς ανατολικά, πάνω σε έναν κεντρικό άξονα και παράλληλα στον Ζωδιακό.
  Η φύση και η έκταση αυτής της περιστροφής διαπιστώθηκε με εκτεινόμενες παρατηρήσεις για μεγάλες περιόδους και ο Αλ Μπιρούνι είχε εξετάσει το θέμα συσχετίζοτνας τις δικές του περιορισμένες παρατηρήσεις με αυτές από τον κατάλογο των Αστέρων του Κλαύδιου Πτολεμαίου. Σαν δείκτη πήρε το έτος 400 Ισδιγέρδη, που αντιστοιχούσε στην επιστροφή του Σουλτάνου Μαχμούντ, εξ αιτίας του θανάτου του πατέρα του Σουλτάνου Μασούντ (سلطان مسعود), στην Γκαζνί (غزنوی), στο σημερινό Αφγανιστάν με συντεταγμένες 33°33′00″Βόρεια 68°25′00″Ανατολικά, η αρχαία πόλη του Πτολεμαίου "Κούαζνα", στην περσική επικράτεια.
  Ο σουλτάνος Μαχμούντ (محمود) έζησε από 2 Νοεμβρίου 971 ως 30 Απριλίου 1030, όταν ο Αλ Μπιρούνι ολοκλήρωσε το έργο του «Κιτάμπ αλΧίντι», για την Ινδία. Ανέλαβε ο γιος του Μασούντ, που τίμησε πολύ τον πατέρα του. Ο Μασούντ πέθανε το 1050, στην Γκαζνί.
  Αυτός ο θάνατος, έγινε το έτος 422 Χίτζρα. Αυτό το έτος ο Αλ Μπιρούνι βρήκε πως οι Αστέρες είχαν μετακινηθεί περίπου 13 μοίρες, συγκρίνοντας τις θέσεις με αυτές του Κλαύδιου Πτολεμαίου. Υιοθέτησε τα μεγέθη του Άμπου αλΧουσεΐν Άμπντου Αραχμάν (عبد الرحمن بن عمر الصوفي) του αποκαλούμενου Αζόφι (Ιράν, από 903 μΧ ως 986 μΧ) από το έργο του «Κιτάμπ Σούρα Αλκαουάκιμπ» (كتاب صورالكواكب) που γράφτηκε περίπου το 964 μΧ.
  Λέγει, «κάθε έθνος έχει δώσει διαφορετικά ονόματα στους αστέρες στην δική τους γλώσσα και έχει αποδώσει φανταστικές εικόνες στα συμπλέγματά τους και όμοια απένειμε μερικές παραδόσεις και ιστορίες που ταίριαζαν στα αρχικά στάδια του πολιτισμού».
  Οι Άραβες, για παράδειγμα, είχαν το δικό τους σύστημα ονοματολογίας, αλλά ο Μπιρούνι προτίμησε το Ελληνικό σύστημα με τις 48 εικόνες και τους 12 αστερισμούς που ήταν διευθετημένοι σε μια ζώνη, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι αυτές οι ομοιότητες είναι σπανίως αρκετά ορθές για να περιλάβει όλους τους Αστέρες και έτσι άφησε εκτός της περιοχής τους, ένα αριθμό από αυτούς.
  Ο Πτολεμαίος είχε υπολογίσει πως η σφαίρα των Αστέρων κινείται σε 100 έτη, μία μοίρα στο σύνολο των 360 μοιρών. Όλοι οι προηγούμενοι μουσουλμάνοι αστρονόμοι, εκτός από τον Ιμπν Γιούνους (ابن يونس), συμφωνούσαν πως μόνο 66 έτη χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας μοίρας.
  Στο έργο του "Κιτάμπ Αλ-Ταφχίμ λιαουίλ Σάνατου α-Τανζίμ", βασίζεται στον Βαττάνι και δηλώνει πως οι Αστέρες, καθώς επίσης και το Απόγειο των Πλανητών, κινούται στην αναλογία των 66 ετών για μια μόνο μοίρα και 23.760 έτη για ολόκληρη την Ζώνη. Οι αρχαίοι την είχαν σε 36.000 έτη. Ο Μπιρούνι και ο Ιμπν Γιούνους υπολόγισαν πως χρειάζονται περισσότερα από 70 έτη για την ολοκλήρωση της περιστροφής. Διέφεραν μόνο στο επιπλέον κλάσμα, ¼, σύμφωνα με τον Ιμπν Γιούνους και 1/3 σύμφωνα με τον Μπιρούνι. Αυτό συμφωνεί πλήρως με τις σημερινές μελέτες που θέλουν να είναι περίπου 72 έτη μια μόνο μοίρα και 25.867 έτη για τον πλήρη κύκλο.
  Όλοι οι προγενέστεροι ηγετικοί αστρονόμοι, όπως ο Νασίρ Α-Ντιν Τούσι (نصیر الدین طوسی), ο Κότομπ Α-Ντίν Καζρούνι Σιράζι (قطب‌الدین کازرونی شیرازی) και ο Αλούγ Μπίτζ (ألوغ ‌بیگ) ή Αλούκ Μπίκ (ألوك بيك) τον υπολόγισαν για 70 έτη.
  Έτσι το αποτέλεσμα του Μπιρούνι είναι κοντά σαν προσέγγιση με τους σύγχρονους υπολογισμούς, καλύτερο από αυτό του Ιμπν Γιούνους, που προηγήθηκε του ιδίου αρκετά έτη.
  Το αντικείμενο της μελέτης αυτής του Μπιρούνι, δεν ήταν μια απλή αντιγραφή ενός καταλόγου προκατόχου του. Για αυτήν την μελέτη, πήρε τον κατάλογο του Πτολεμαίου σαν βάση του και εργάστηκε για τα δικά του συμπεράσματα. Με δικούς του υπολογισμούς, έδωσε την αξία της μετάπτωσης των Αστέρων στην εποχή του.
  Αναμφίβολα, το έργο κρίνεται με τεράστια αξία.


  Παραπήγματα

   Άνουα (الأنواء), πληθυντικός της λέξης Νάου (النوء) που σημαίνει ένας Αστέρας. "أسماء النجوم" أو "منازل القمر" أو "الأنواء"
  Τα Άνουα (παραπήγματα) προορίζονται για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως οι βροχές, οι άνεμοι, η ζέση, το κρύο, η υγρασία κλπ, τα οποία εικάζονται σαν αντικείμενα της επιρροής των Αστέρων. Λέγοντας Νάου, αρχικά εννοούσαν τις βροχές.
  Η τέχνη της αναγνώρισης των Άνουα διαμορφώνει μία ειδική επιστήμη, στην αραβική κοινότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις Μονές της Σελήνης και για αυτό συχνά, λέγοντας Άσμα ανάτζουμ ή μανάζιλ αλκάμαρ ή αλάνουα, δηλώνουν τις 28 Μονές της Σελήνης.
  Οι Ινδοί έχουν το δικό τους σύστημα σύνδεσης των Σεληνιακών Μονών με το αστρολογικό σύστημα. Οι μουσουλμάνοι που κληρονόμησαν και τα δύο συστήματα, το περσικό και το ινδικό, τα ένωσαν και συνέταξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο πρόβλεψης, μετεωρολογίας, γεωργίας και θεραπευτικής-υγιεινής για ποικίλες περιόδους.
  Αυτή η πληροφόρηση που βασίστηκε σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις γενικής εμπειρίας, κληρονομήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ερευνήθηκε αυστηρά επιστημονικά από τον Μπιρούνι, από τόπο σε τόπο. Οι τέσσερις εποχές οι φυσικές καταστάσεις που παραχθήκαν από τους προηγούμενους, είναι πραγματικά, το αποτέλεσμα της σχετικής θέσης του Ήλιου στον ορίζοντα. Όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν μιας αβέβαιης φύσης.
  Για παράδειγμα, ο χειμώνας αρχίζει σε διάφορες χρόνους σε διάφορα μέρη. Ο Μπιρούνι επισημαίνει ότι το συνολικό σύστημα αντανακλά την αναλογία των αποτελεσμάτων της ανατολής του Ήλιου στην κίνησή του στον Ζωδιακό. Για τις επισημασίες, μπορούμε να πάρομε σημαντικές πληροφορίες από τα Ελληνικά κείμενα.
  Στον τρίτο τόμο του Αλκανούν Αλμασούντι, στη Μάκαλα 9η, κεφάλαιο 9ο αναφέρεται στις Άνουα και τα δόγματα των Αράβων (σελίδα 1146) Οι Άραβες θεωρούν πως κατά τη διάρκεια του έτους ανατέλλουν οι Αστέρες, χαρακτηρίζοντας τις τέσσερις εποχές. Κάθε Μονή διαρκεί 13 μέρες, εκτός της Τζίμπχα που διαρκεί 14 μέρες.
  Είναι κάπως περίπλοκο το σύστημα των ανατολών, κατά τον Μπιρούνι, καθότι έχει υπολογίσει την Μετάπτωση στο μήκος τους. Όταν ανατέλλει μία Μονή, η δέκατη πέμπτη (απέναντί της) δύει, η όγδοη είναι στο Υπόγειο και η εικοστή πρώτη στο Μεσουράνημα.
  Ο Μπιρούνι δίνει τις Άνουα, αρχίζοντας από τον Σαρατέιν, για το έτος 1330 Αλεξανδρινό, καθορίζοντας πως η ανατολή του είναι στις 22 Νισάν (22 Απριλίου 1019 μΧ Ιουλιανό). Λέγει ακόμα, πως κάθε 66 έτη έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη μοίρα. Λαμβάνοντας τις θέσεις των Αστέρων από την Αλμαγέστη του Κλαύδιου Πτολεμαίου, που τελείωσε περίπου το 142 ή 146 πΧ και μετρώντας τη θέση του Σαρατέιν στην εποχή του, διαπίστωσε πως ο Αστέρας είχε κινηθεί 13 μοίρες.
  Συνοπτικά, ο πίνακας είναι:
  1 Σαρατέιν شرطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 22.
  2 Μπουτέιν بطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 5.
  3 Θουράγια ثريا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 6.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 18.
  4 Νταμπαράν دبران
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 31 .
  5 Χάκα هقعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 13.
  6 Χάνα هنعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 26.
  7 Διρά ذراع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 9.
  8 Νάθρα نثرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 22.
  9 Τάρφα طرفة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 5.
  10 Τζίμπχα جبهة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 17.
  11 Ζούμπρα زبرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 31.
  12 Σάρφα صرفة .
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 13.
  13 Άουα عواء
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 26.
  14 Σιμάκ سماك
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 9.
  15 Γάφρ غفر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 22.
  16 Ζουμπάνα زبابا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν Αθάνι 5.
  17 Ικλίλ إكليل
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 17.
  18 Κάλμπ قلب
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 18.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 30.
  19 Σάουλα شولة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 13.
  20 Νααΐμ نعايم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 26.
  21 Μπαλντά بلدة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 24.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 8.
  22 Σάντ Δάμπιχ سعد الذابح
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 9.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 21.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 22.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 3.
  24 Σαντ α-σουούντ السعود سعد
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 4.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 16.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 17.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 1.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرع المقدم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 2.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 14.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرع الموخر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 15.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 27.
  28 Ράσα رشا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 28.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 11.


  Μονές της Σελήνης σύμφωνα με τους Ινδούς

   Οι Ινδοί θεωρούν 27 Μονές της Σελήνης, σε αντίθεση με τους Άραβες που θεωρούν 28 Μονές. Στη σελίδα 1145 αναφέρεται στις Ινδικές Μονές της Σελήνης. Τον πίνακα αυτόν αναφέρει και στο έργο του «φι ταχακάκι μα λιλχίντι μιν μακάλα μακμπάλα φι αλίκλ άου μαζδάλα», το φημισμένο «Ινδία του Μπιρούνι», στη σελίδα 414.

  Κάθε Σεληνιακή Μονή έχει Αστέρες από Αστερισμούς, που έχουν μήκος, πλάτος και μέγεθος. Αυτός είναι ο πίνακας των Αστέρων των Μονών στο Δόγμα των Αράβων (σελίδα1141).

  1 Σαρατέιν شرطين έχει 2 Αστέρες (ο Μπιρούνι στο κείμενο τους ονομάζει Πλανήτες) που είναι: 1 και 2 Κριού μαζί με έναν μικρό που είναι 5 Κριού.
  2 Μπουτέιν بطين έχει 3 Αστέρες που είναι: 7 και 8 και 11 από την εικόνα του Κριού.
  3 Θουράγια ثريا έχει 6 Αστέρες που είναι: 29 και ότι ως το τέλος των Αστέρων του Ταύρου.
  4 Νταμπαράν دبران έχει 1 Αστέρα που είναι: 14 από την εικόνα του Ταύρου
  5 Χάκα هقعة έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από την εικόνα του Ωρίωνα.
  6 Χάνα هنعة έχει 3 Αστέρες που είναι: 16, 17 και 18 από την εικόνα των Διδύμων, στα πόδια τους.
  7 Διρά ذراع έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 2 από την εικόνα των Διδύμων.
  8 Νάθρα نثرة έχει 1, 4 και 5 από την εικόνα του Καρκίνου, γύρω από την Φάτνη.
  9 Τάρφα طرفة έχει 2 Αστέρες που είναι: 2 από τα εξωτερικά της εικόνας του Καρκίνου μαζί με τον 2 από τον Λέοντα.
  10 Τζίμπχα جبهة έχει 4 Αστέρες που είναι: 5, 6, 7 και 8 από την εικόνα του Λέοντα.
  11 Ζούμπρα زبرةέχει 2 Αστέρες που είναι: 20 και 22 του Λέοντα
  12 Σάρφα صرفة έχει 1 Αστέρα που είναι: 27 από τον Λέοντα.
  13 Άουα عواء έχει 5 Αστέρες που είναι: 5, 6, 7, 10 και 13 από την εικόνα της Παρθένου.
  14 Σιμάκ سماك έχει 1 Αστέρα που είναι: 14 από την εικόνα της Παρθένου.
  15 Γάφρ غفر έχει 2 Αστέρες που είναι: 22 και 23 από την Παρθένο.
  16 Ζουμπάνα زبابا έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 3 από τον Ζυγό.
  17 Ικλίλ إكليل έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από τον Σκορπιό.
  18 Κάλμπ قلب έχει 1 Αστέρα που είναι: 8 από την εικόνα του Σκορπιού.
  19 Σάουλα شولة έχει 2 Αστέρες που είναι: 20 και 21 από τον Σκορπιό.
  20 Νααΐμ نعايم έχει 8 Αστέρες που είναι: 1, 2, 3, 6, 8, 21, 22 και 25 από τον Τοξότη.
  21 Μπαλντά بلدة κανένας Αστέρας. Σημείο ελεύθερο από Αστέρες. Προφυλάσσει τους Αστέρες του Τοξότη.
  22 Δάμπιχ سعد ذابح έχει 3 Αστέρες που είναι: 1, 2 και 3 από τον Αιγόκερω.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع έχει 3 Αστέρες που είναι: 6, 7 και 8 από τον Αιγόκερω.
  24 Σαντ Σουούντ السعود سعد έχει 3 Αστέρες που είναι: 29 από τον Αιγόκερω, 4 και 5 από τον Υδροχόο.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية έχει 4 Αστέρες που είναι: 9, 10, 11 και 12 από τον Υδροχόο.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرغ المقدم έχει 2 Αστέρες που είναι: 3 και 4 από τον Πήγασο.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرغ الموخر έχει 2 Αστέρες που είναι: 1 και 2 από τον Πήγασο.
  28 Ράσα رشا έχει 1 Αστέρα που είναι: 12 από την Ανδρομέδα.

   


  Κλήροι Ευαισθησίας, Κλήρος Τύχης

   Ορίζει ο Μπιρουνί, πως ο Κλήρος της Τύχης είναι ένα σημείο του Ζωδιακού, η απόσταση που είναι από τη μοίρα του Ωροσκόπου στην κατεύθυνση της διαδοχής των ζωδίων είναι ίση με την απόσταση της Σελήνης από τον Ήλιο στην αντίθετη κατεύθυνση. Ή η απόσταση από τον Ήλιο από τον Ωροσκόπο είναι ίση με την απόσταση της Σελήνης από τον Κλήρο της Τύχης στην ίδια κατεύθυνση.
  Η μέθοδος του προσδιορισμού του, είναι να βρεθεί το μέρος του Ήλιου (σημείο πρώτο), μετά αυτό της Σελήνης (σημείο δεύτερο), του Ωροσκόπου (σημείο τρίτο). Μετά αφαιρείται το πρώτο σημείο από το δεύτερο σημείο αρχίζοντας με τα ζώδια. Αν το πρώτο σημείο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο σημείο, τότε προσθέτομε δώδεκα ζώδια στο δεύτερο σημείο και αφαιρούμε. Μετά, τα υπολογίζομε σε μοίρες και αφαιρούμε, όπως πριν. Όταν τελειώσομε με τις μοίρες, προχωρούμε με τα λεπτά, το αποτέλεσμα είναι η απόσταση από τη Σελήνη προς τον Ήλιο. Μετά πρόσθεσε το τρίτο σημείο με ζώδια, μοίρες και λεπτά. Βλέπομε το αποτέλεσμα. Αν τα λεπτά είναι περισσότερα από 59, τότε μεταφέρομε μία μοίρα στις μοίρες. Αν αυτές είναι περισσότερες από 29, τότε μεταφέρομε ένα ζώδιο και αν τα ζώδια είναι περισσότερα από 11, τότε αφαιρούμε 12. Το αποτέλεσμα είναι ο Κλήρος της Τύχης.

   Ο Κλήρος της Τύχης σε ημερήσια μέρα δείχνεται στην εικόνα. Είναι η απόσταση του Ήλιου από τη Σελήνη, σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην ίδια κατεύθυνση. Στη νυχτερινή γέννηση είναι η απόσταση από τη Σελήνη στον Ήλιος σύμφωνα με την ακολουθία και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην ίδια κατεύθυνση. Ο Κλήρος του Δαίμονα στην ημερήσια, είναι η απόσταση του Ηλίου από τη Σελήνη, σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε νυχτερινή είναι η απόσταση της Σελήνης από τον Ήλιο σύμφωνα με την ακολουθία των ζωδίων και μετρούμενη από τον Ωροσκόπο σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι δύο εσωτερικές γραμμές παραπέμπουν στον Κλήρο της Τύχης. Οι δύο εξωτερικές γραμμές στον Κλήρο του Δαίμονα. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Ο Ωροσκόπος είναι στις 8:20 Παρθένου, ο Ήλιος στις 27:44 Καρκίνου και η Σελήνη στις 15:25 του Ταύρου. Αυτά τοποθετούνται σε τρεις γραμμές,

   

                  Ήλιος       Σελήνη        Ωροσκόπος         
                Σημείο 1    Σημείο 2      Σημείο 3
  Ζώδια       03             01                   05
  Μοίρες      27            15                   08
  Λεπτά        44            25                   20
  Ο αριθμός του ζωδίου του Ήλιου είναι μεγαλύτερος από της Σελήνης, πρέπει να προσθέσομε 12, και έτσι η Σελήνη γίνεται 13, από τον οποίο πρέπει να αφαιρέσομε το 3 του Ηλίου, αφήνοντας 10. Οι μοίρες του Ήλιου είναι επίσης μεγαλύτερες από αυτές της Σελήνης, ως εκ τούτου, πρέπει να αφαιρέσομε 1 από τα ζώδια, αφήνοντας 9 και 30 να προστεθεί στις μοίρες, κάνοντας 45, από τις οποίες 27 αφαιρούνται με υπόλοιπο 18. Όμοια με τα λεπτά, 1 μοίρα πρέπει να μεταφερθεί σε αυτά, αφήνοντας 17 από τις 18 μοίρες και 60 λεπτά προστιθέμενα κάνουν σύνολο 85 από τα οποία αφαιρούμε 44, αφήνοντας 41. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του σημείου του Ήλιου από της Σελήνης, είναι ως τούτου 9 ζώδια, 17 μοίρες και 41 λεπτά. Πρέπει να προστεθεί στο σημείο του Ωροσκόπου, δίνοντας 14 ζώδια 25 μοίρες και 61 λεπτά. Πρέπει να αφαιρέσομε 60 και να μεταφέρομε 1 μοίρα στις μοίρες, που γίνονται 26. Και από το σύνολο των ζωδίων αφαιρούμε 12 (γιατί τόσα είναι τα ζώδια), αφήνοντας υπόλοιπο 2. Έτσι, το αποτέλεσμα του Κλήρου της Τύχης είναι 2 ζώδια, 26 μοίρες και 1 λεπτό. Δηλαδή, 26:01 Διδύμων.
  Αυτή η μέθοδος έχει υπολογιστεί από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο που ποτέ δεν μετάβαλλε. Όμως άλλοι προχώρησαν με αυτήν τη μέθοδο για τις ημερήσιες γεννήσεις, ενώ για τις νυχτερινές έβαλαν την Σελήνη στο πρώτο σημείο, τον Ήλιο στο δεύτερο σημείο και τον Ωροσκόπο στο τρίτο σημείο. Υπάρχουν επτά κλήροι παγκόσμιοι: της Τύχης, του Έρωτα, της Νεμέσεως, της Τόλμης, του Δαίμονος, της Ανάγκης, της Νίκης, της Ανδρείας
  Υπολογιστικό Κλήρων Ευαισθησίας και για τους Κλήρους Ευαισθησίας.

   

 • Άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι

  aboumasharΤζαφάρ ίμπν Μουχάμεντ άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι

  Ο Τζαφάρ ίμπν Μουχάμεντ άμπου Μουάσαρ Αλμπάλχι (أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي) γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου το 787 στο Μπάλχι ανατολικό Χωρασάν (خراسان), σημερινό Αφγανιστάν και πέθανε στις 9 Μαρτίου το 886 ή στις 28 Ραμαντάν 272 στο Αλ Ουασίτ του Ιράκ. Είναι γνωστός με το όνομα Αμπου Μουάσαρ ή Αλμπουμασάρ ή Αλφάλακι ή Μπάλχ (بَلْخ). Είναι Πέρσης μαθηματικός, αστρονόμος και αστρολόγος. Ανέπτυξε την γνώση για την αστρολογία στο Ισλάμ.
  Το Μπάλχι θεωρείται η γενέθλια πόλη του Ζωροάστρεως, όπου πιστεύεται πως υπάρχει και ο τάφος του. σύμφωνα με τις γραφές, η καταγωγή του είναι από την Παμφυλία. Ο Πλάτων λέγει πως έμεινε στην πυρά για δώδεκα μέρες και ξαναζωντάνεψε, υπαινισσόμενος την ανάληψη της ψυχής δια των δώδεκα ζωδίων. Στην πόλη αυτή γεννήθηκε και ο Ίμπν Σίνα, ένας σπουδαίος φιλόσοφος.
  Ήταν γνωστός στην Ευρώπη για τις γνώσεις του και αρκετές από τις εργασίες του μεταφράστηκαν στα λατινικά. Θεωρείται από τους Ευρωπαίους μελετητές πως οι γραφές του ήταν πολύ πιθανώς η μοναδική σημαντικότερη πρωταρχική πηγή των θεωριών του Αριστοτέλη για τη φύση.
  Το 12ο αιώνα τα πρωτότυπα βιβλία για τη φύση, του Αριστοτέλη, άρχισαν για να διατίθενται στα λατινικά. Οι εργασίες για τη λογική, του Αριστοτέλη, ήταν γνωστές νωρίτερα και Αριστοτέλης αναγνωριζόταν γενικά ως "ο κύριος της λογικής". Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η εργασία του Αμπουμασάρ είναι μια πραγματεία στην αστρολογία. Ο λατινικός τίτλος του έργου είναι Introductorium in Astronmiam, μια μετάφραση του αραβικού Κιτάμπ αλμούντχαλ αλκαμπίρ ήλα 'ίλμ άχκαμ ανουτζούμ (كتاب المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم), που γράφτηκε στη Βαγδάτη το έτος 848 μ.Χ. και συνδέει την αστρολογία, αστρονομία, αριστοτέλειο νεοπλατωνισμό και ερμητισμό. Μεταφράστηκε αρχικά στα λατινικά από τον Ιωάννη της Σεβίλης το 1133.
  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης γνώσης του φιλοσόφου δίνεται στο έργο του Αμπτου Αραχμάν μπιν Μουχάμεντ ίμπν Χαλούντ (ﻋﺒﺩ اﺭﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤﺩ اﺑن ﺨﻠﺪﻮن) «Αλ Μουκάντιμαχ» (Ανάθημα - اﻟﻤﻗﺩﻤﻪ) στο κεφάλαιο 3 λέει για την επιστήμη των Αράβων: "…Ο δωδέκατος αιώνας ήταν μια εποχή αναγέννησης στην ευρωπαϊκή επιστήμη και φιλοσοφία. Αυτό το πολιτιστικό φαινόμενο ήταν, σε μεγάλο βαθμό, μια συνέπεια της εμφάνισης των λατινικών μεταφράσεων διάφορων ελληνικών εργασιών και επίσης μερικών αραβικών κειμένων στα οποία ήταν ενσωματωμένη και αναπτυγμένη η ελληνική επιστήμη. Ο ιδρυτής αυτής της κίνησης ήταν ο Κωνσταντίνος ο Αφρικανός, ένας μοναχός του Μόντε Κασσίνο στο δεύτερο μισό του ενδέκατου αιώνα. Ήταν σύγχρονος του Αλφάνο, του αρχιεπισκόπου του Σαλέρνο (ساليرنو), ο οποίος μετέφρασε από τα ελληνικά (υπό τον τίτλο Premnon physicon) την πραγματεία "Περί της φύσεως του ατόμου" του Νεμεσίου επισκόπου Εμέσης. Ο Κωνσταντίνος έγραψε διάφορες λατινικές εκδόσεις αραβικών εργασιών ή αραβικών μεταφράσεων από τα ελληνικά, για την ιατρική….....Ο Άμπου Μα'σάρ λέει στο "Βιβλίο των Συνόδων": "Όταν η τμήση εκτείνεται στην 27η μοίρα των Ιχθυών, στην οποία έχει την έξαρσή της η Αφροδίτη και όταν συγχρόνως, εμφανίζεται η σύνοδος στο Σκορπιό, ο οποίος είναι ο σημειοδότης των Αράβων, τότε η Αραβική δυναστεία θα κάνει την εμφάνισή της και θα υπάρξει ένας προφήτης μεταξύ τους. Η δύναμη και η διάρκεια της κυβέρνησής του ισοδυναμούν στις υπόλοιπες μοίρες της έξαρσης της Αφροδίτης, ότι αυτές είναι περίπου ένδεκα μοίρες του ζωδίου των Ιχθυών. Θα είναι μια περίοδος 610 ετών. Ο Άμπου Μουσλίμ (أبو مسلم) εμφανίστηκε όταν η Αφροδίτη προχώρησε και η τμήση εμφανίστηκε στην αρχή του Κριού, με το Δία να κυβερνά το πεδίο." Και αυτό ήταν περίπου το 750 μΧ.
  Ο Άμπου Μουσλίμ είναι ο εγκαθιδρυτής της δυναστείας των Αββασίδων (العبّاسيّون) στην Περσία και αδελφός του πατέρα του Προφήτη, του Αμπντάλλα. Κατ’ επέκταση είναι θείος του Προφήτη. Γεννήθηκε το 104 ή 722 μΧ και φονεύθηκε από τον Αλμανσούρ, το 136 ή 754 μΧ. Κυβέρνησε από το 132 ή 750 μΧ ως το 136 ή 754 μΧ. Το κανονικό του όνομα ήταν Αμπντάλλα μπιν Μουχάμεντ μπιν ‘Άλι μπιν Αμπντάλλα μπιν Αλ’αμπάς μπιν αμπντου Άλμουτάλιμπ (عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب). Εν γένει είναι γνωστός με το όνομα Άμπου Μουσλίμ Αμπντου Αραχμάν μπιν Μουσλίμ Αλ Χουρασίνι (أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني) ή απλά Άμπου Μουσλίμ.  Οι Αββασίδες, μια σπουδαία δυναστεία, ήταν προστάτες των γραμμάτων και των επιστημών. Επί διακυβερνήσεως του διακεκριμένου χαλίφη Αλ-Μαμούν (813-833), η ελληνική σκέψη σημείωσε τεράστια άνοδος. Ο χαλίφης ίδρυσε την ανακτορική βιβλιοθήκη, η οποία ονομάστηκε “Οίκος σοφίας”, όπου έγιναν σημαντικές μεταφράσεις σε όλες τις επιστήμες και τη φιλοσοφία. Μεγάλο βάρος έδωσαν στον πλούτο της ελληνικής και αριστοτελικής σκέψης, αξιοποιώντας τις μελέτες που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι ισλαμικές φυσικές επιστήμες και η ισλαμική φιλοσοφία (φάλσαφα). Τρεις είναι οι μεγάλες φιλοσοφικές μορφές της ανατολικής ισλαμικής φιλοσοφίας: ο Αλ Κιντί, ο πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος της αριστοτελικής και νεοπλατωνικής σκέψης στο Ισλάμ. Ακολουθεί ο Αλ Φαράμπι, με βαθιές αριστοτελικές και πλατωνικές υποδομές που προσπάθησε να εναρμονίσει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και έπεται ο Αβικέννας, ο πιο μεγάλος και πιο σπουδαίος εκπρόσωπος του αριστοτελισμού στο Ισλάμ. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι του Ισλάμ ευεργέτησαν τα ελληνικά γράμματα, διότι τα έργα τους μεταφράστηκαν αργότερα στα λατινικά κι έτσι σήμερα έχομε πολλά από αυτά που προγενέστερα ή χάθηκαν ή κάηκαν…. Έτσι βλέπουμε ότι ο αριστοτελικός λόγος και η ελληνική ευρύτερα σκέψη, αφού διέγραψαν έναν μεγάλο κύκλο φωτός και έγιναν αντικείμενο δημιουργικής καλλιέργειας στον Ισλαμικό κόσμο, είτε Αράβων, Περσών κλπ.

  Φιρνταράτ (فردارات) των πλανητών

  فرد, Φιρντάρ προέρχεται σύμφωνα με τον De Saumaise από τη λέξη «περιοδάριον».
  Τα Φιρνταράτ εμφανίστηκαν αργότερα με την ονομασία «φαρτάρια». Φιρνταράτ είναι τα έτη στην ζωή του ανθρώπου, σύμφωνα με μια περσική ιδέα διαίρεσης σε κεντρικές περιόδους, τα οποία διοικούσαν συγκεκριμένοι κυρίαρχοι πλανήτες που είναι γνωστοί σαν Χρονοκράτορες. Όταν μια περίοδος τελειώνει, μια άλλη αρχίζει. Η πρώτη περίοδος ξεκινά με τον Ήλιο σε ημερινή γέννηση και με τη Σελήνη σε νυχτερινή γέννηση. Η δεύτερη περίοδος με την Αφροδίτη για την πρώτη περίπτωση και με τον Κρόνο για την δεύτερη περίπτωση. Οι απομένουσες περίοδοι με τους άλλους πλανήτες είναι σε φθίνουσα σειρά. Η σειρά των πλανητών είναι Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη, Κρόνος, Δίας, Άρης. Τα έτη κάθε περιόδου είναι μοιρασμένα εξίσου, μεταξύ των επτά πλανητών. Το πρώτο έβδομο ανήκει αποκλειστικά στον Χρονοκράτορα της περιόδου, το δεύτερο στον σύντροφο που ακολουθεί τον πλανήτη και ούτως καθεξής.
  Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει τις περιόδους των Φιρνταράτ που ελέγχονται από τους πλανήτες Χρονοκράτορες, τα διαστήματα του συνδέσμου, οι έβδομες περίοδοι των άλλων πλανητών με γενικούς Χρονοκράτορες.

  περίοδοι Χρονοκράτορες Διάρκεια διαστημάτων συνδέσμου στα τελευταία έξι έβδομα - υποπερίοδοι
  Ημερινή γέννηση Νυχτερινή γέννηση  
  1 Ήλιος 10 έτη Σελήνη 9 έτη Στην περίοδο του Ήλιου= 1 έτος, 5 μήνες, 4 μέρες, 7 ώρες
  Στην περίοδο της Σελήνης= 1 έτος, 3 μήνες, 12 μέρες, 21 ώρες
  2 Αφροδίτη 8 έτη Κρόνος 11 έτη Αφροδίτη= 1 έτος,1 μήνας, 21 μέρες, 5 ώρες
  Κρόνος= 1 έτος, 6 μήνες, 25 μέρες, 17 ώρες
  3 Ερμής 13 έτη Δίας 12 έτη Ερμής= 1 έτος, 10 μήνες, 8 μέρες, 7 ώρες
  Δίας= 1 έτος, 8 μήνες, 17 μέρες, 7 ώρες
  4 Σελήνη 9 έτη Άρης 7 έτη Στην περίοδο της Σελήνης= 1 έτος, 3 μήνες, 12 μέρες, 21 ώρες
  Άρης= 1 έτος, 10 ώρες
  5 Κρόνος 11 έτη Ήλιος 10 έτη Κρόνος = 1 έτος, 6 μήνες, 25 μέρες, 17 ώρες
  Ήλιος= 1 έτος, 5 μήνες, 4 μέρες, 7 ώρες
  6 Δίας 12 έτη Αφροδίτη 8 έτη Δίας=1 έτος, 8 μήνες, 17 μέρες, 3 ώρες
  Αφροδίτη=1 έτος,1 μήνας, 21 μέρες, 5 ώρες
  7 Άρης 7 έτη Ερμής 13 έτη Άρης =1 έτος
  Ερμής = 1 έτος, 10 μήνες, 8 μέρες, 17 μέρες
    Για όλες τις γεννήσεις η Κεφαλή του Δράκοντα (Αναβιβάζων) Η Κεφαλή και η Ουρά του Δράκοντα (Καταβιβάζων) δεν έχουν διαστήματα συνδέσμου με τους πλανήτες

   Το Φιρντάρ της Κεφαλής και της Ουράς του Δράκου

  Κεφαλή του Δράκου. Το άτομο θα είναι τυχερό. Θα συνδεθεί με ευγενή άτομα. Θα είναι πιστό στις συνεργασίες και τις λέξεις του και θα δώσει κανόνες διαγωγής στους άλλους. Θα έχει προσοδοφόρα αξιοπρέπεια στη χώρα του. Θα κερδίσει πλούτο μέσω νομικών υποθέσεων ή κληρονομιών. Θα ταΐσει πολλούς υπαλλήλους και θα αγαπηθεί από τις γυναίκες.
  Η Ουρά του Δράκου.Προβλήματα θα συμβούν στο άτομο. Θα κρατά μακριά τους φίλους του και θα τους αντιμετωπίζει με περιφρόνηση και θα έχει σύγκρουση με τα παιδιά και τη σύζυγό του. Και θα πληροφορηθεί για πολλές απώλειες χάριν μιας γυναίκας. Προβλήματα θα του συμβούν. Θα ταλαιπωρηθεί με μια σοβαρή ασθένεια, αλλά στο τέλος θα ανακτήσει.

   

   

 • Αναφορές

  IbnArabiأبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن عربي

  Άμπου Αμπντάλλα ιμπν Άλι ιμπν Μουχάμαντ Ίμπν Αραμπί

  Ο Ιμπν Αραμπί γεννήθηκε 28 Ιουλίου 1165 μΧ στη Μούρθια της Ισπανίας και πέθανε 10 Νοεμβρίου 1240 μΧ στη Δαμασκό της Συρίας. Ολόκληρο το όνομά του είναι: Άμπου Αμπντάλλα Μουχάμαντ ιμπν Άλι ιμπν Μουχάμαντ ιμπν Αλ Αραμπί Αλ Χάτιμι Αλ Τάηι - أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي Το έργο του είναι μεγάλο και σπουδαιότατο. Περιέχει ορισμένες εκτιμήσεις στην αστρολογία που σου επιτρέπουν να καταλάβεις πως αυτή η επιστήμη, που έφτασε στη σύγχρονη Δύση μόνο σε μια αποσπασματική μορφή, θα μπορούσε να σχετίζεται με μεταφυσικές αρχές, με την Γνώση. Αυτήν την Γνώση που προσπάθησαν να διαδώσουν τον Μεσαίωνα ο χριστιανικός και ισλαμικός πολιτισμός και η οποία προσπάθεια εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισμένες αραβικές χώρες, οφείλει την μορφή της στον Αλεξανδρινό Ερμητισμός. Συνεπώς, στην ουσία της δεν είναι ούτε ισλαμική, ούτε χριστιανική. Στην πραγματικότητα είναι μια πολύ βαθιά μελέτη από Σοφούς της αρχαίας Ελληνικής, Βαβυλωνιακής και Αιγυπτιακής πραγματείας. Η διείσδυση της κοσμικής ατμόσφαιρας που είναι σταθερή και ρυθμική, παρουσιάζεται και εκδηλώνεται στον αισθητό κόσμο μέσα από τα αιώνια πρωτότυπα των αστρολογικών συμβολισμών. Ο Αραμπί έδωσε ουσιώδεις περιγραφές για τον Ήλιο, τους Πόλους, τους Σεληνιακούς Σταθμούς, τις Ιεραρχίας των Ουράνιων Σφαιρών, τους Τρεις Κόσμους ή Βαθμούς της ανθρώπινης ύπαρξης, με το συμβολισμό της αγγελικής λειτουργίες που σχετίζονται με τα δώδεκα ζώδια.

  Ενδεικτικά, αναφέρει για τα ζώδια:

  1. Τα Κινητά ζώδια

  Ο Κριός είναι από θερμή και ξηρά φύση, πύρινος. Ο Άγγελός κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας των Ποιοτήτων και Συμπτώσεων.
  Ο Καρκίνος είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας αυτού του Κόσμου.
  Ο Ζυγός είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας των Εφήμερων Θέσεων και των Αλλαγών.
  Ο Αιγόκερως είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Ημέρας και της Νύχτας.

  2. Τα Σταθερά ζώδια
  Ο Ταύρος είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Παραδείσου και της Κόλασης και είναι κάτω από τον φόβο της Εξοχότητας (هيبة).
  Ο Λέων είναι από θερμή και ξηρά φύση, πύρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος (كريم), κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Μελλοντικού Κόσμου.
  Ο Σκορπιός είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινος. Ο Άγγελός του κρατά τα κλειδιά της Δημιουργίας του Καταχθονίου Πυρός.
  Ο Υδροχόος είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος και κάτω από τον φόβο της Εξοχότητας. Κρατά τα κλειδιά των Πνευμάτων.

  3. Τα Συνθετικά ζώδια
  Οι Δίδυμοι είναι από θερμή και υγρή φύση, αέρινοι. Ο Άγγελός τους κυβερνά τα Σώματα στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων και κρατούν προσεκτικά το κλειδί της Δημιουργίας των Μετάλλων.
  Η Παρθένος είναι από ψυχρή και ξηρή φύση, γήινη. Ο Άγγελός της κυβερνά τα Σώματα στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων και κρατά προσεκτικά το Κλειδί για το Ανθρώπινο σώμα.
  Ο Τοξότης είναι από θερμή και ξηρή φύση, πύρινος. Ο Άγγελός του είναι γενναιόδωρος, κυβερνά τα Φωτεινά Σώματα και τα Σκοτεινά Σώματα και κρατά με προσοχή το Κλειδί της Δημιουργίας των Φυτών.
  Οι Ιχθείς είναι από ψυχρή και υγρή φύση, υδάτινοι. Ο Άγγελός τους κυβερνά στην επικοινωνία με τους Ηγέτες των άλλων διπλών ζωδίων, τα Φωτεινά Σώματα και τα Σκοτεινά Σώματα και προσεκτικά κρατά το Κλειδί της Δημιουργίας των Ζώων.

  Ο Ίμπν Αραμπί δεν υπήρξε ποτέ σαν αστρονόμος, όμως σαν Σούφι ανέπτυξε την μυστικιστική θεωρία συσχέτισης των γραμμάτων, των γεωμετρικών σχημάτων με τους πλανήτες και τους Απλανείς αστέρες.
  Το πρώτο που δημιουργήθηκε ήταν το Άρς (العرش), ο Θρόνος, αυτός στον οποίο εδραίωσε ο Θεός την εξουσία του. Εσωκλείει ο Θρόνος του την Κούρσι (الكرسي), το Έδρανο που σχετίζεται με τις διαστάσεις και την πληρότητα στην πνευματική έκταση του Θρόνου. Το Έδρανο περιέχει την σφαίρα των διαιρέσεων του Ζωδιακού και την σφαίρα των Αστέρων, μαζί με τους πλανήτες, τον Ήλιο, την Σελήνη και τη Γη. Το Έδρανο έχει σε συνοπτική παρουσίαση αυτή την μορφή:

  Πρώτα αναπτύχθηκε ο ζωδιακός και διαιρέθηκε σε 12 ίσα τμήματα από τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα δώδεκα ζώδια. Στο ύψος των αστέρων περιλαμβάνονται οι σφαίρες των πλανητών, τα μέταλλα, τα φυτά, οι Αγαθοί άνθρωποι, το γένος των ανθρώπων, τα ζώα.

  Κάθε μεσολάβηση, έχει δημιουργηθεί από σχετικά εδάφια του Αγίου Κουράν. Κάτω από τις επτά μεσολαβήσεις έρχεται η σφαίρα των Αστέρων, των Αστερισμών και των Μονών της Σελήνης. Η σκέψη του στη διαίρεση αυτή επηρεάστηκε έντονα από την μελέτη του στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Στον Κόσμο του που είναι φυσικός και πνευματικός ταυτόχρονα, η υλική φύση προτάθηκε από τον πνευματικό κόσμο. Έτσι, γίνεται σαφές πως υπήρχε πριν την δημιουργία του υλικού κόσμου, ο πνευματικός.
  Στη διαίρεση του Χρόνου βασίζεται στις έννοιες των Ονομάτων του Θεού, όπως Ζωή حياة, Γνώση علم, Ικανότητα قدرة και Επιθυμία إرادة που είναι απαραίτητα και επαρκή για τον Θεό για να είναι Θεός. Ως εκ τούτου θεωρήθηκαν οι θεμελιώδεις πηγές ή Μητέρες الأمهات από τις άλλες θεϊκές ιδιότητες. Σε σχέση με την δημιουργία, επίσης ακόμα τρεις ιδιότητες είναι αναγκαίες για να καταστεί ο Θεός σαν Δημιουργός. Δηλαδή, Ακοή سمع, Όραση بصر και Λόγος كلام. Μαζί κάνουν τις κυριότερες ιδιότητες του Θεού και γίνονται οι Επτά Ιδιότητες της Μητέρας. Ζωή, Γνώση, Ικανότητα, Επιθυμία, Ακοή, Όραση, Λόγος. Εξηγούνται έτσι οι αριθμοί τέσσερα και επτά πως διαδραματίζουν κύριο ρόλο στον κόσμο. Τέσσερα είναι τα στοιχεία στη φύση, δηλαδή φωτιά, γη, αέρας και νερό, τέσσερις είναι οι κύκλοι του Χρόνου δηλαδή ημέρα, εβδομάδα, μήνας και έτος, επτά είναι οι Ουρανοί, επτά είναι οι μέρες κλπ. Δύο κοσμολογικές βασικές αρχές, τέσσερα πτυσσόμενα σύνολα που εμφανίστηκαν για τις τέσσερις μητρικές Ιδιότητες που είναι τέσσερις όψεις της Θεϊκής Παρουσίας της Ουσίας, είναι τα τέσσερα στοιχεία της γης (γη, νερό, αέρας και φωτιά) και οι πρωτογενείς κοσμολογικές αρχές της Διάνοιας عقل, της Ψυχής نفس, του Χάους هباء και της Φύσης طبيعة, όπως στην εικόνα.

  Ο τετραγωνικός κανόνας που αντανακλά την σχέση με τον Χρόνο, έχει τέσσερις κύριους κύκλους μαζί με την εξουσία της έκδηλης φύσης, δηλαδή την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα και το έτος. Υπάρχουν τέσσερις κύκλοι Χρόνου μαζί με την αφετηρία τους στη δράση των τεσσάρων στοιχείων της Φύσης. Ο Χρόνος περιορίζεται στο έτος, το μήνα, την εβδομάδα και την ημέρα. Οι μεγαλύτεροι κύκλοι τούτων είναι οι τέσσερις εποχές, δηλαδή η Άνοιξη, το Θέρος, το Φθινόπωρο και ο Χειμώνας. Αυτές έφεραν κατά το πέρασμα του Ήλιου ανάμεσά τους, τα δώδεκα ζώδια που στηρίζονται στις διαιρέσεις των τεσσάρων φύσεων των στοιχείων.
  Όσο για τις ημέρες της εβδομάδας, καθεμία γεννήθηκε από μια από τις επτά Θεϊκές Ιδιότητες και επίσης σχετίζεται με ειδικές αστρονομικές και αστρολογικές θέσεις και εικόνες. Έτσι, η πρόταση για την Κυριακή είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ακοής. Αυτή της Δευτέρας είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ζωής. Της Τρίτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Όρασης. Αυτή της Τετάρτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Επιθυμίας. Της Πέμπτης είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Ικανότητας. Αυτή της Παρασκευής είναι η Θεϊκή Ιδιότητα της Γνώσης. Και αυτή του Σαββάτου είναι η Θεϊκή Ιδιότητα του Λόγου.

  Λέει, για την ημέρα Κυριακή πως ονομάζεται Αλάχαντ, όμοια με το όνομα του Θεού που σημαίνει ο Ένας. Σε αυτήν την ημέρα ο Θεός ξεκίνησε την δημιουργία του. Η Κυριακή κυβερνιέται από τον Ήλιο που είναι στο κέντρο, στον τέταρτο ουρανό από την Γη. Αποδίδει επίσης σε αυτήν το όνομα Ανούρ النور, το Φως. Ως εκ τούτου, ο Ήλιος είναι η καρδιά του κόσμου και η καρδιά των επτά ουρανών. Τον Ήλιο δημιούργησε ο Θεός την Κυριακή και τον έκανε τόπο αποδοχής του στύλου των ανθρωπίνων πνευμάτων, του Ιντρίς (Ενώχ). Αυτόν τον ουρανό ονόμασε ο Θεός «Ανώτερο Τόπο». Αλλά προορίστηκε ένας ανώτατος βαθμός για αυτόν τον τέταρτο ουρανό που είναι η δημιουργία του στο Σιμάκ, την 14η Μονή της Σελήνης. Τότε έγινε ο Ήλιος και από αυτόν το γράμμα Νουν (ن).
  Η Αλιθνάν, η Δευτέρα, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα του Ενός Ζώντα الحي και μέσα από αυτήν, έγινε η ζωή στον Κόσμο. Έτσι, καθετί ζει και εξηγείται γιατί η Σελήνη αντιστοιχεί στη δεύτερη μέρα της Δημιουργίας που είναι η πρώτη ουράνια σφαίρα γύρω από τη Γη. Το θεϊκό όνομα είναι ο Διαφωτισμένος الْمُبِينِ που προτίθεται να διαφωτίσει τις υπάρξεις στον κατώτερο ουρανό και στον πλανήτη Σελήνη. Και έγινε την 17η Μονή, στον Ικλίλ και προέκυψε το γράμμα Νταλ (د). Η Σελήνη έχει την πιο γρήγορη κίνηση από όλους τους πλανήτες μετακινούμενη μια σεληνιακή μέρα κάνοντας έτσι 28 σεληνιακές μέρες που είναι σχεδόν ίσες με 28 γήινες μέρες. Ο Αραμπί εξηγεί πως από την κίνηση αυτή προήλθαν τα 28 γράμματα της αλφαβήτου, αδιάφορα πώς γράφονται ή ομιλούνται σε διαφορετικές γλώσσες. Ο Θεός έκανε αυτόν τον πρώτο κατώτερο ουρανό, τόπο για τον Αδάμ. Η Σελήνη κρατά την σύνδεσή της με τον Αδάμ, την συμβολική ανθρώπινη ύπαρξη, ομοιάζοντας με τη ψυχή και είναι η δεύτερη θέση της εμφάνισης της Απλής Μονάδος, μετά τη δημιουργία των πνευμάτων (μαλέικα, άγγελοι) τα οποία είναι αγνά άυλα πλάσματα.
  Η Τρίτη, Αθουλαθά, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα της Όρασης. Το θεϊκό όνομα είναι ο Παντοδύναμος, ο Κυρίαρχος σε όλα الْقَاهِرُ που είναι επιδίωξη να φέρει σε υπόσταση τον τρίτο ουρανό, τον πέμπτο από τη Γη. Έτσι, την προκάλεσε με διακριτικά πνεύματα για να εμφανιστεί στην πραγματικότητα, μαζί με τον πλανήτη Άρη και την σφαίρα του. Την έκανε κατοικία του Ααρών. Η ύπαρξη του πλανήτη και η κίνηση της σφαίρας του έγινε στην Άουα, στην 13η Μονή της Σελήνης κατά την Τρίτη. Και έβαλε την κατοικία του Ααρών και το γράμμα Λαμ (ل).
  Η Τετάρτη, Αλάρμπαά’, έρχεται σε ύπαρξη μέσα από την Θεϊκή Ιδιότητα της Επιθυμίας, έτσι δεν υφίσταται τμήμα του κόσμου αλλά σημειοδοτεί την αναζήτηση της Δόξας του Ενός που δίνει την ύπαρξη. Ο Ερμής είναι στην έκτη σφαίρα από την Γη και αυτός ο ουρανός δημιουργήθηκε μέσα από την αυτοαποκάλυψη του θεϊκού ονόματος ο Αξιόλογος, ο Απαριθμών المحصى. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Τετάρτη και το γράμμα Ττα (ط) στην 16η Σεληνιακή Μονή Ζουμπάνα και αιτιολόγησε τον Ιησού σαν διαμονή εκεί.
  Η Πέμπτη, Αλχαμίς, δημιουργήθηκε από την Θεϊκή Ιδιότητα της Ικανότητας ή της Δύναμης Ικανότητα قدرة, έτσι δεν έχει συγκεκριμένο τμήμα στον κόσμο της ύπαρξης, πλην της εξουσιοδότησης για προσευχή στον Έναν που δίνει την ύπαρξη. Ο Δίας είναι στον έκτο ουρανό από την Γη και η σφαίρα του γεννήθηκε από το Θεϊκό Όνομα, τα πάντα Γνωρίζων العليم. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Πέμπτη και το γράμμα Νταντ (ض) στη 12η Σεληνιακή μονή, την Σάρφα και τοποθέτησε το μέρος του προφήτη Μωυσή.
  Η Παρασκευή, Αλτζούμα’, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Ισλάμ και ο Αραμπί λέει πως σε αυτήν την ημέρα λάβαμε τα μυστικά από τον Κύριο μέσω των Γραφών. Έγινε η μέρα από τη Θεϊκή Ιδιότητα της Γνώσης, έτσι δεν υπάρχει τμήμα του κόσμου αλλά μόνο χαιρετισμοί στην Αληθινή Φύση του Ενός. Η Αφροδίτη είναι στη δεύτερη σφαίρα των ουρανών από τη Γη και αυτός ο ουρανός ήρθε σε δημιουργία μέσα από το Θεϊκό Όνομα του Διαμορφωτή المصور, αυτού που σχηματίζει μορφές. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό, τον πλανήτη του, την Παρασκευή και το γράμμα Ρα (ر) στη 15η Μονή της Σελήνης και έβαλε την κατοικία του Ιωσήφ.
  Το Σάββατο, Ασάμπτ, είναι δημιουργημένο από τη Θεϊκή Ιδιότητα του Λόγου, έτσι κάθε ύπαρξη δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό. Είναι καταφανές πως ο Αραμπί παραπέμπει στο 44ο εδάφιο της Σούρα Αλισρά «Οι επτά ουρανοί και η Γη και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά, δοξάζουν Αυτόν. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην υμνεί τα εγκώμιά Του. Κι όμως δεν καταλαβαίνετε πως εκδηλώνουν την δόξα Του. Στα αλήθεια Εκείνος είναι Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής.»

  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

  Είναι αλήθεια πως οτιδήποτε ακούμε, βλέπομε, μυρίζομε, γευόμαστε και καθετί φυσικό, μαζί με λέξεις, όλα μιλούν για την υπόσταση του Κόσμου. Ο Κρόνος είναι η έβδομη σφαίρα από την Γη και αυτός ο ουρανός δημιουργήθηκε από το Θεϊκό Όνομα Κύριος الرب. Ο ουρανός, ο πλανήτης του, το Σάββατο και το γράμμα Για (ي), δημιουργήθηκαν στην 11η Σεληνιακή Μονή την Ζούμπρα ή Χαραθάν και έβαλε την κατοικία του Ιμπραχήμ (Αβραάμ).

  Ο Αραμπί χωρίζει την ημέρα σε 24 ώρες, αρχίζοντας από το βράδυ του Σαββάτου, καθότι η Κυριακή ξεκινά τότε. Αναδημιουργεί τις ημέρες από ώρες που επαναλαμβάνονται στις ημέρες, αρχίζοντας με την πρώτη ώρα της νύχτας της Πέμπτης και κατόπιν την όγδοη ώρα και όμοια συνεχίζει. Για την Δευτέρα με τον ίδιο τρόπο, αρχίζει με την πρώτη ώρα της Παρασκευής και συνεχίζει όμοια τις υπόλοιπες.
  Οι ημερήσιες ώρες της Τετάρτης (4) εξάγονται στο βράδυ της Κυριακής (1).
  Οι ημερήσιες ώρες της Πέμπτης (5) εξάγονται στο βράδυ της Δευτέρας (2).
  Οι ημερήσιες ώρες της Παρασκευής (6) εξάγονται στο βράδυ της Τρίτης (3).
  Οι ημερήσιες ώρες του Σαββάτου (7) εξάγονται στο βράδυ της Τετάρτης (4).
  Οι ημερήσιες ώρες της Κυριακής (1) εξάγονται στο βράδυ της Πέμπτης (5).
  Οι ημερήσιες ώρες της Δευτέρας (2) εξάγονται στο βράδυ της Παρασκευής (6).
  Οι ημερήσιες ώρες της Τρίτης (3) εξάγονται στο βράδυ του Σαββάτου (7).
  Η σπουδαιότητα της διανομής των ημερών στο εικοσιτετράωρο οφείλεται στην αιτία της σειράς της δημιουργίας σύμφωνα με τα επτά κύρια Θεϊκά Ονόματα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ο κόσμος άρχισε να ακούει σύμφωνα με το Θείο Όνομα «όλα Ακούων», τη Δευτέρα να ζει σύμφωνα με το Θείο Όνομα «ο Ζων». Ο Αραμπί λαμβάνει την πρώτη μοίρα των Διδύμων ως το καθορισμένο σημείο έναρξης της κοσμικής Μέρας της δημιουργίας. Και αυτό γιατί η μοίρα αυτή συμπίπτει με τον Γαλαξιακό Ισημερινό.

  Το βορεινό σημείο που εφάπτεται ο γαλαξιακός ισημερινός με την εκλειπτική του ζωδιακού βρίσκεται ανάμεσα στον αστερισμό των Διδύμων και στον αστερισμό του Ταύρου και συμβολίζεται με το 69.Το ίδιο σημείο είχαν χρησιμοποιήσει οι Σουμέριοι περί το 11000 πΧ σαν αρχικό σημείο του ζωδιακού ημερολογίου. Ως εκ τούτου, η Πρώτη Μέρα που εμφανίστηκε στον κόσμο ήταν από την πρώτη μοίρα των Διδύμων και αυτή η μέρα ονομάστηκε Κυριακή (Αλάχαντ).
  Αυτή ήταν η κίνηση της αρχικής Μέρας του Ήλιου. Μετά από το τέλος αυτής της Μέρας, ξεκίνησε μια άλλη κίνηση όμοια με την πρώτη, μαζί με το σύνολο από ότι περιλαμβάνουν οι σφαίρες. Η δεύτερη κίνηση ονομάστηκε Δευτέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι να ολοκληρωθούν και οι επτά περιοδικές κινήσεις καθορισμένες από μια Θεία Ιδιότητα.
  Τα δώδεκα ζώδια είναι διαιρεμένα σε τέσσερα σύνολα, των οποίων οι επιρροές σχετίστηκαν με τα τέσσερα Στοιχεία, κάθε σύνολο περιέχει τρία ζώδια όμοιας φύσης. Η κίνηση κάθε Κοσμικής Μέρας αρχίζει από την πρώτη μοίρα των Διδύμων.
  Η δράση της Ψυχής στον Κόσμο σε κάθε μέρα από τις επτά μέρες των συμβάντων μέσα από τους Επτά Ουρανούς ξεκινά με την Κυριακή, όπου οι δράσεις του Σύμπαντος κινούν το Στοιχείο του Πυρός για να θερμάνει τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι  να ρέουν τα πνεύματα στις πνευματικές υπάρξεις και να κινηθούν τα πράγματα που ωθούν. Την Δευτέρα, η ψυχή σε κάθε Μέρα δίνει το Στοιχείο του Ύδατος  στους γεννήτορες. Το αποτέλεσμα είναι, τα σώματα να αναπτύσσονται, να φυσούν βροχεροί άνεμοι, οι κινήσεις είναι αδύναμες. Την Τρίτη η ψυχή σε κάθε Μέρα δείχνει άνευ σημασίας πάθη. Το αποτέλεσμα να δημιουργούνται οργή, θυμός και συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Την Τετάρτη αναμειγνύει υγρό ατμό με ξηρό ατμό. Κανένα αποτέλεσμα. Η Πέμπτη ρευστοποιεί και αποσυνθέτει. Το αποτέλεσμα είναι καλό για τους Εραστές. Η Παρασκευή διυλίζει τον υγρό ατμό. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν τα συμβάντα με τη μεσολάβηση της Θείας Εντολής, όχι σαν αποτέλεσμα προσπάθειας και άμεσης δράσης.

  Επίσης, μια άλλη συμβολική αναλογία είναι μεταξύ του μεταφυσικού μακρόκοσμου και των πιο οικείων ανθρωπίνων πραγματικοτήτων. Είναι ο Κόσμος των Γραμμάτων. Ο Αραμπί έδωσε την κεντρική θέση τους στο μεσουράνημα της Θείας Αποκάλυψης του Κουράν. Η συμβολική μεταφυσική και κοσμολογική λειτουργία τους είναι τοποθετημένη με καθοριστικό τρόπο. Έχουν συμβολική ιεραρχία, όπως η πνευματική ιεραρχία των προφητών και των αγίων. Ο Πόλος έχει το γράμμα Αλίφ, το πρώτο γράμμα της αραβικής αλφαβήτου. Οι δύο Ιμάμηδες Αρχηγοί έχουν τα γράμματα Ουάου και Για. Οι τέσσερις Πυλώνες έχουν τα γράμματα Αλίφ, Ουάου, Για και Νουν. Ο πνευματικός Πόλος είναι ο Ιντρίς.

  Η νύχτα είναι η αρχή της ημέρας, όμως η νύχτα και η ημέρα είναι αποσυνδεόμενες μεταξύ τους. Οι νυχτερινές ώρες είναι σε συνάρτηση με τις ημερήσιες μιας άλλης μέρας. Έτσι, η Κυριακή είναι συνδεόμενη με το πρωί της Τετάρτης, η Δευτέρα με το πρωί της Πέμπτης, η Τρίτη με το πρωί της Παρασκευής κλπ., όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

  Οι σχέσεις μεταξύ των επτά σφαιρών, είναι ως εξής:

 • Αραβική Αστρολογία

 • Αρχαίο κείμενο

  Κλαυδίου Πτολεμαίου απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών"

   Περί των απλανών αστέρων

   

  Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
  0363, 007, 1, 9, 1, 1 Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέ-
  ρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν,
  ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας
  κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφα-
  νισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ
  μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
  0363, 007, 1, 9, 2, 1 Τοῦ <Κριοῦ> τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν
  ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ
  Κρόνου δυνάμει·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ
  τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 3, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Ταύρῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀπο-
  τομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ
  ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 4, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς <Διδύμοισ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν
  ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου·
  τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ
  προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλω-
  νος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ
  Ἡρακλέους.
  0363, 007, 1, 9, 5, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Καρκίνῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν  
  ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε
  τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ·
  ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη
  δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ·
  οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
  0363, 007, 1, 9, 6, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Λέοντα> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
  δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασι-
  λίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ
  τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 7, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὴν <Παρθένον> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
  καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ
  ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ
  περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφρο-
  δίτης·
  ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ
  Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 8, 1 Τῶν δὲ <Χηλῶν> τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν ἄκραις
  αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 9, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν τῷ
  μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ
  λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ.
  0363, 007, 1, 9, 10, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Τοξότην> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος
  τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ·  
  οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε
  τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ <Κρόνου>·
  τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 11, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὸν <Αἰγόκερων> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ
  τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 12, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Ὑδροχόον> οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις
  ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ
  σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ,
  ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 13, 1 Τῶν δὲ περὶ τοὺς <Ἰχθύασ> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ
  νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ
  Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος
  τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός·
  ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 14, 1 Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι
  οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν
  ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς
  Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου
  συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 15, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρ-
  κτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 16, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.  
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 17, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 18, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 19, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 20, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμα-
  σιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς  
  ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ
  τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ
  τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 21, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ
  τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδί-
  της, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 22, 1 Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου
  καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 23, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου.
  Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ
  τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ
  σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ
  ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 24, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.  
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρό-
  νου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

 • Αστεροειδεις

  Οι αστεροειδείς ονομάζονται επίσης, μικρότεροι πλανήτες ή πλανητοειδείς. Είναι χιλιάδες από μικρά σώματα αόρατα στο γυμνό μάτι και σχεδόν όλων οι τροχιές απλώνονται ανάμεσα στον Άρη και το Δία.

 • Αστρικος & Τροπικος ζωδιακος

  Είναι αλήθεια, ότι πολλοί ερευνητές προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα των κριτηρίων που οδηγούν στο συμπέρασμα της θέσης των εξάρσεων των πλανητών.

 • Αστρολογια.....

   Η ανάπτυξη της διερεύνησης του ερωτήματος “Τι είναι τελικά η ζωή και κατά πόσο όλα είναι εντεταλμένα από μια Κοσμική πορεία;”, οδήγησε μέσα από χιλιάδες χρόνια στο μονοπάτι της Αστρολογίας.

 • Αστρολογική Επιλογή

  Η Αστρολογία Επιλογών είναι μια μέθοδος με την οποία διαλέγεις έναν κατάλληλο χρόνο για την αρχή ενός γεγονότος, όπως ένας γάμος, ένα ταξίδι, μια δίκη, οικοδόμηση έργου ή επιχείρησης, την σύνδεση με μια νέα επιχείρηση ή επάγγελμα, την εναρμόνιση των ανταγωνιστών ή αντιπάλων, την παράταση επιθυμιών, την αγορά γης ή κατοικίας, τη φύτευση ενός κήπου, την καθέλκυση ενός πλοίου ή την μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι.

  Η Θεωρεία των Εκλογών είναι μια ανάστροφη εφαρμογή της μεθόδου της Ωριαίας Αστρολογίας στην οποία το ζητούμενο αρχίζει με τον Χρόνο και εργάζεται προς μια πρόγνωση,  ενώ η προηγούμενη αρχίζει με μια επιθυμητή πρόβλεψη και εργάζεται προς μια Εκλογή ενός κατάλληλου χρόνου. Η Εκλογή της ημέρας, ώρας και λεπτού πρέπει να περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας εικόνας πρακτικής, επιστημονικής και θεωρητικής σκέψης, στην κανονική λειτουργία για να καθορίσει την πιο ευνοϊκή στιγμή γέννησης για το σχέδιο στην προοπτική, ούτως ώστε να γίνει η αρχή την εκλεγμένη στιγμή. Έτσι υπολογίζεται ο χάρτης, αυτός δηλαδή της Εκλογής ή της Έναρξης, μετέπειτα γίνεται ένας Ωριαίος χάρτης για την σύλληψη και κατανόηση του σχεδίου, από τον οποίο εκτιμάται η πιθανότητα επιτυχία ή αποτυχίας του σχεδίου. Ο Ωριαίος χάρτης είναι απαραίτητος για να εντοπιστούν οι υψηλές και χαμηλές τάσεις που θα περιβάλλουν την πρόοδο και σε γενική πρόβλεψη την ενδεχόμενη έκβαση του σχεδίου. Αυτό γίνεται για να υπάρξει αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε μήκος του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του σχεδίου.

  Για να κάνεις μια αξιόπιστη Εκλογή, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

  1. Η γέννηση του προσώπου για τον οποίο ο χάρτης θα υπολογιστεί, αν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, να μελετηθεί επιμελώς. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι ύψιστης σπουδαιότητας.

  2. Ο γενέθλιος Ωροσκόπος, όταν χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό, δεν πρέπει είναι αντίθετος στην κίνηση της Γης. 

  3. Οι Κατευθύνσεις στην εργασία γέννησης πρέπει να ληφθούν μέσα στον υπολογισμό, για να γίνει βέβαιο πως το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι πέρα των ικανοτήτων της γέννησης. Ένας ανώφελος σκοπός θα εξυπηρετήσει μια Εκλογή σε ένα σχέδιο που είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

  4. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις θέσεις του Ζωδίου και στις όψεις των πλανητών σε διέλευση πριν εξεταστούν οι θέσεις του Οίκου, που θα κατέχουν στο Σχέδιο της Εκλογής, εφόσον δεν βρίσκονται ευνοϊκές θέσεις Οίκου για να αντισταθμίσουν δυσμενείς θέσεις Ζωδίου και αντίθετες όψεις. Συχνά, βρίσκεται αδύνατο να υπολογιστεί μια Εκλογή που είναι ακόμα μακρινά ευνοϊκή, δεδομένου ότι οι πλανήτες δεν τακτοποιούνται αρμονικά μέσα στα χρονικά πλαίσια, αυτά που είναι στη διάθεσή κάποιου. Ακόμα κι είναι έτσι, αν το γενέθλιο ή οι Κατευθύνσεις είναι ταυτόχρονα σε ισχύ και υπόσχονται αποτυχία, άρα καμία Εκλογή, μπορούμε με ένα έξυπνο σχέδιο να γίνει η εργασία. Αυτό δηλώνει πως κάποιος δεν πρέπει να υποθέσει ότι η τεχνική της Εκλογής είναι το κύριο κλειδί στην επιτυχία, στον  πλούτο και την ευτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρούμε συχνά αδυναμία στις δράσεις, το ένα εμπόδιο μετά από άλλο που συνεπάγεται καθυστέρηση, έως ότου τελικά μπορεί το πρόγραμμα να αρχίσει σε μια ευνοϊκότερη εποχή, με ενδεχόμενη επιτυχία. 

  5. Ο ρυθμιστής πλανήτης του προγράμματος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από δυσμενείς ακτίνες των κακότυχων, Άρη, Κρόνου, του Ουρανού, του Ποσειδώνα και Πλούτωνα και αν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε Θέση Αυξημένη Επιρροής του. 

  6. Κανένας κακότυχος, ούτε οποιοσδήποτε πλανήτης που είναι ανάδρομος, κεκαυμένος ή αλλιώς ειδικότερα εξασθενισμένος από το Ζώδιο, τη μοίρα ή την όψη, πρέπει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε Γωνία του Χάρτη, εκτός αν ο εν λόγω κακότυχος είναι σε Θέση Αυξημένης Επιρροής, ισχυρός από το Ζώδιο, καλά ρυθμισμένος προς τα άλλα δύο ζώδια της Τριπλότητάς του, κατά ένα μεγάλο μέρος και όσο το δυνατόν πιο απόμακρος από τα Φώτα. Εάν είναι λιγότερο από 8" από τον Ήλιο ή 12" από τη Σελήνη, το πρόγραμμα θα υποστεί πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις. Η Παράλληλος της Απόκλισης έχει μια επιρροή παρόμοια με αυτήν μιας Συνόδου και τα δύο μαζί με τις όψεις Τριγώνου αποτελούν τις ισχυρότερες προσθήκες στην επιτυχία. Το Εξάγωνο είναι ειδικότερα πιο αδύνατο, ενώ το Τετράγωνο και η Διάμετρος είναι ειδικότερα δυσμενή.

  7. Η Σελήνη, λόγω της εγγύτητάς της στη γη, τις αντανακλάσεις της από το ηλιακό φως και η αναμετάδοση των πλανητικών δονήσεων, και την ταχύτητά της σε σύγκριση με τις κινήσεις των πλανητών, κρίνεται το σημαντικότερο στοιχείο σε οποιοδήποτε χάρτη Εκλογής. Επομένως ο χρόνος πρέπει να επιλεχτεί όταν η Σελήνη είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σοβαρή προσβολή και σε περίπτωση που το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, γρήγορη στην κίνησή της. Όσο κοντινότερο το σύνολο της μετακίνησής της είναι προς 15017" ανά ημέρα, όπως στο Περίγειο όταν είναι πλησιέστερα στη Γη, τόσο γρηγορότερη θα είναι η επιρροή της. Επίσης να είναι αύξουσα δηλ., τρεις ημέρες μετά από τη Νέα Σελήνη ως τρεις ημέρες πριν την Πανσέληνο. Προσοχή πρέπει να επιδειχθεί με τη Σελήνη σε έναν Κοινό Οίκο (3ος, 6ος, 9ος και 12ος) και να εξεταστούν όλα τα πράγματα τα απαραίτητα για να μην είναι σε μια Γωνία(ακμή στον 1ο, 4ο, 7ο και 10ο οίκος). Όταν η σεληνιακή κίνηση είναι λιγότερο από 13.11" - ως εκ τούτου κοντά στο απόγειό της και είναι απώτατη από τη Γη - η ακτίνα της κρίνεται από πολλές απόψεις παρόμοια με αυτήν ενός ανάδρομου πλανήτη. Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τα Φώτα ή τουλάχιστον ένα από αυτά, σε Τρίγωνο προς τον γενέθλιο Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο και Κυβερνήτη του, για το πρόσωπο για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή. Πρέπει να είναι ελεύθερη από προσβολές και σε μια στενή ευνοϊκή όψη με τη σε διέλευση Αφροδίτη, Δία, Ήλιο ή ακόμα καλύτερα με τον ρυθμιστή πλανήτη του προγράμματος που προβλέπεται. Κάτω από καμία περίσταση μην αρχίσετε με τη Σελήνη να ακτινοβολεί δυσμενείς όψεις ή όταν περάσει την Πανσέληνο, όσο ευνοϊκές μπορεί να είναι οι άλλες παράμετροι. Όταν περάσει η Πανσέληνος, ως εκ τούτου είναι φθίνουσα, η δύναμη της Σελήνης μικραίνει και κατά συνέπεια το πρόγραμμα θα καθυστερήσει πολύ. Το ίδιο επίσης συμβαίνει, όταν η Σελήνη ενώνεται τον Κρόνο στο Νότιο Δεσμό της ή ο Κρόνος ανατέλλει ή είναι στον 4ο Οίκο. Δεδομένου ότι η Σελήνη κυβερνά τον Καρκίνο, αυτός ρυθμίζει την εισροή και την εκροή των παλιρροιών της ζωής και η έξαρσή της είναι στον Ταύρο, ο οποίος ελέγχει τα βασικά υλικά από τα οποία η Γη συντίθεται και δεδομένου ότι και τα δύο Φώτα κυβερνούν τις παλίρροιες της γης και τις επιφάνειες των υδάτων, πρέπει να είναι προφανές πόσο ισχυρές είναι οι διαμορφώσεις αυτής της κοντινότερης βαρύτητας της Γης και να ακτινοβολούν δυνάμεις στο πεπρωμένο όλων των πραγμάτων που έχουν ζωή. Εάν ο Ωροσκόπος είναι σε ένα Ζώδιο σύντομης ανάβασης (από τον Αιγόκερω ως τους Διδύμους) και ο Άρης προσβαλλόμενος, οι θέσεις του εκλέκτορα είναι διακινδυνευμένες, κάτι που ίσως προκαλέσει ατύχημα ή ξέσπασμα της ιδιοσυγκρασίας του ή άλλου, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν σοβαρά το όλο θέμα. 

  8. Όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα που θεωρείται για να είναι εύλογα μόνιμο, πρέπει να γίνει ανθεκτικό με την τοποθέτηση των τεσσάρων Σταθερών Ζωδίων και προτιμώντας την 5ο στις Γωνίες του χάρτη ή τουλάχιστον, η Σελήνη κατοικεί μια από αυτές. 

  9. Αν εκλογή δεν υποκινεί ειδικότερα οποιαδήποτε σοβαρή κατάθλιψη στο γενέθλιο. Η Σελήνη να είναι ισχυρή και καλά τοποθετημένη και ούτε η Σελήνη ούτε οι Γωνίες στο γενέθλιο να προσβάλλονται από τις σημαντικότερες θέσεις του χάρτη Εκλογής. Ο γενέθλιος Οίκος που ρυθμιστή στο πρόγραμμα για το οποίο υπολογίζεται η Εκλογή πρέπει να ενισχυθεί καλά και πρέπει να δοθεί προσοχή στο να είναι ο Κυβερνήτης του είναι ισχυρός, καλά τοποθετημένος και όχι προσβαλλόμενος. 

  10. Εάν το πρόγραμμα είναι οικονομικό, η ακμή του γενέθλιου 2ου Οίκου και του Κυβερνήτη του πρέπει να ενισχυθούν από τις καλές όψεις, όπως επίσης η αντίστοιχη θέση και ο πλανήτης στην Εκλογή. 

  11. Είναι επιθυμητό να τοποθετηθεί ο Κύριος του γενέθλιου Ωροσκόπου σε μια Γωνία ή τουλάχιστον σε έναν Επόμενο Οίκο (2ος, 5ος, 8ος και 11ος ) στην Εκλογή, και ανατολικά στον ήλιο, εάν ο πλανήτης είναι ευεργετικός ή επιβλαβής, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε έναν Κοινό Οίκο ή σε δυτική θέση, που θα ήταν ιδιαίτερα ανεπιθύμητη εάν αυτή ενώνεται με τη Σελήνη. 

  12. Ένας επιβλαβής που κυβερνά τον γενέθλιο Ωροσκόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Εκλογή, δεδομένου ότι δεν είναι επιβλαβής στο πρόσωπο στο οποίο είναι Κυβερνήτης 

  Όταν το γενέθλιο είναι ανεπίτευκτο, αναγκαστικά δεν πρέπει ληφθεί υπόψη. 

  Για τον λεπτομερή υπολογισμό των χαρτών Εκλογής πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι κανόνες της τέχνης της Ωριαίας. Μετά αναπτύσσεται επαναλαμβανόμενα η πρακτική για τον υπολογισμό των σχεδίων της Εκλογής. Για να εκτελέσει αυτό, απαιτεί την αποστήθιση των καταλόγων των διάφορων επιχειρήσεων και των προϊόντων, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία κάθε πλανήτη. Όπως δηλαδή, ο Ήλιος είναι ρυθμιστής στις επιχειρήσεις, την επαγγελματική και κοινωνική προαγωγή και στις διοικήσεις, τα χόμπι και ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων. Η  Σελήνη είναι ρυθμιστής σε θέματα στα οποία η μονιμότητα δεν επιδιώκεται και ευνοεί τις συναλλαγές με τις γυναίκες και τους υπαλλήλους και ακόμα τις οικογενειακές υποθέσεις Ο Ερμής είναι ρυθμιστής στις μετακινήσεις, τα μηνύματα, το γράψιμο, το ταχυδρομείο και τον καθημερινό τύπο δημοσιεύσεων. Έτσι είναι για τους υπόλοιπους πλανήτες, όπως αναφέρεται από οποιοδήποτε καλό εγχειρίδιο για την αστρολογία των Επιλογών.

 • Αστρολογικοί και Αστρονομικοί Όροι

  Ακμές.Μια γραμμή που διαχωρίζει τα Ζώδια ή τους Οίκους. Όταν σχετίζεται με τα Ζώδια δηλώνει μια γκρι περιοχή όπου τα χαρακτηριστικά είναι προσβαλλόμενα και από τα δύο Ζώδια.

  Αναδρομή και προηγούμενη ζωή.
  Λέγεται πως οι ανάδρομοι πλανήτες είναι ενδεικτικοί σε συμβάντα μιας προηγούμενης ζωής. Η αστρολογία είναι μια επιστημονική μέθοδος και όχι Θεός. Ωστόσο, προτείνει την προσοχή σε παρόμοιες έρευνες, όπως οι ανάδρομοι πλανήτες.

  ΕρμήςΕάν εμφανίζεται ανάδρομος στο χάρτη, είναι πιθανό ότι το άτομο περιφρονήθηκε μια φορά όταν μιλούσε. Ο ανάδρομος Ερμής συμβολίζει το φόβο μην ειπωθεί κάτι λανθασμένα και ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη νοημοσύνη. Το μάθημα που διδάσκει είναι η πίστη στην επικοινωνία και η δύναμη της ομιλίας. Η πρακτική του δημόσιου λόγου πρέπει να ασκείται.
  Αφροδίτη Το άτομο είχε δυσκολία σύνδεσης στις οικείες σχέσεις και με τους συντρόφους. Δενείχεστήριξηψυχή. Γενικά, αναζητάτώρατοσύντροφο. Σε μια προηγούμενη ζωή, υπήρξαν εξωτερικές δυνάμεις πέρα από τον έλεγχο του ατόμου που κράτησαν τον εραστή χώρια και κατά συνέπεια, δεν έμαθε ποτέ το άτομο να διευθύνει μια ώριμη και παραγωγική σχέση. Τώρα, πρέπει να εστιαστεί σε αυτό που θέλει πραγματικά σε μια σχέση και να εξετάζει την επιλογή συνεργατών προσεκτικά.
  ΆρηςΣτην προηγούμενη ζωή μπορεί να ήταν στρατιώτης σε στρατιωτικές και θλιβερές πράξεις κάτω από διαταγές άλλων. Το άγχος και η ενοχή αυτής της εμπειρίας, εμπόδισε το άτομο να ασχοληθεί κατάλληλα με το θυμό του. Τώρα πρέπει να είναι χαλαρό και να συγκεντρώνεται σε τεχνικές που θα βοηθήσουν να εξετάσει τις δυνάμεις του, σε αυτήν την ζωή.
  Δίας Με Δία ανάδρομο στο διάγραμμα, ίσως δηλώνεται ένας διωγμός για θρησκευτικές, ηθικές ή πνευματικές πεποιθήσεις. Σε αυτήν την ζωή μπορεί το άτομο να περιφρονήσει τη θρησκεία. Ίσως δείξει έλλειψη πνευματικότητας ή ευμετάβλητες πνευματικές πεποιθήσεις.
  ΚρόνοςΕάν ο Κρόνος εμφανίζεται ανάδρομος στο διάγραμμα γέννησης, μπορεί πάντοτε το άτομο να είχε μια δύσκολη σχέση με τις μορφές κάθε αρχής. Ο μόνος τρόπος για να εξελιχθεί τώρα, είναι να μάθει τις αρετές της υπομονής, της σκληρής εργασίας και της ευθύνης. Πρέπει επίσης να μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που εργάζεται μαζί τους.
  Ουρανός Στις ζωές πριν από αυτήν, το άτομο ήταν επαναστάτης. Ίσως ένας αναρχικός που πάλευε για την καθιέρωση μιας μάχης. Ο επαναστατικός τρόπος ζωής το εμπόδισε ή ίσως ακόμη κατάστρεψε πολλές απόψεις της ζωής του. Τώρα πρέπει να μάθει πώς θα συνεχίσει μια αξιότιμη πάλη. Πρέπει να κυριαρχήσει ο συμβιβασμός και η συμμόρφωση.
  ΠοσειδώνΊσως το άτομο να είχε μια μακροχρόνια περιπέτεια με το αλκοόλ ή την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα έχει αδυναμία στην προσωπική του ανάπτυξη. Πρέπει να μάθει να εξωτερικεύει τα προβλήματά του και να εκτιμά την εσωτερική πλευρά της ζωής.
  Πλούτων Με ανάδρομο τον Πλούτωνα στο διάγραμμα, δηλώνεται πως το άτομο είχε ξεφύγει από το κοινωνικό σύνολο. Κάποτε αναγκάστηκε να διωχθεί από μια κοινότητα εξαιτίας των κακών πράξεων. Τώρα πρέπει να μάθει να λειτουργεί συλλογικά και υπολογίζοντας τους άλλους. Επομένως, εάν δεν εμπιστεύεται κάποιον και ο άλλος δεν θα το εμπιστευτεί. Πρέπει να πιστέψει στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται ειλικρινά.

  Ανατέλλων Ζώδιο
  . Ένα άλλο όνομα του Ωροσκόπου.

  Ανατολικό Σημείο
  . Το σημείο που καλείται "Ανατολικό Σημείο" δεν βρίσκεται στην Ανατολή. Στην ουράνια γεωμετρία, η έκφραση "Ανατολικό Σημείο" σημαίνει το σημείο στον Ορίζοντα που είναι στην ακριβή ανατολική κατεύθυνση. Ο Ισημερινός περνά επίσης, από αυτό το σημείο, σε μία Ορθή Ανάβαση που είναι ίση με ARMC +90o. Αφ' ετέρου, μερικοί αστρολόγοι λένε πως το "Ανατολικό Σημείο" είναι το σημείο στην Εκλειπτική του οποίου η Ορθή Ανάβαση είναι ίση με ARMC +90o. Αυτό το σημείο μπορεί να παρεκκλίνει από την ανατολική κατεύθυνση μέχρι 23,45o, όσο δηλαδή και η γωνία της Εκλειπτικής.

  Μερικές φορές χρησιμοποιείται στη συμβιβάσιμη ανάλυση (Συναστρία).

  Αναχαιτισμένο Ζώδιο
  . Ένας Ζώδιο που πέφτει μεταξύ δύο Ακμών συνεχιζόμενων Οίκων, αλλά καμία από αυτές τις Ακμές δεν είναι μέσα σ’ αυτό το Ζώδιο.


  Ανώτερη Συζυγία Είναι το σημείο στην τροχιά είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται ο πλανήτης στη μακρινή πλευρά του Ήλιου όπως φαίνεται από τη Γη.

  Απόκλιση.Η προβολή του σημείου του σώματος στον ουράνιο Ισημερινό, καλείται Απόκλιση. Περιγράφεται σαν Βόρεια και Νότια του ουράνιου Ισημερινού. Οι πλανήτες γενικά βρίσκονται μέσα σε 24ο βόρεια ή νότια του ουράνιου Ισημερινού. Όταν δύο πλανήτες κατοικούν στο ίδιο ύψος στο διάστημα, λέγεται ότι είναι παράλληλοι. Για παράδειγμα, ο Άρης και ο Δίας βρίσκονται βόρεια 17ο του ουράνιου Ισημερινού.

  Άρρενα Ζώδια. Είναι τα Ζώδια του Αέρα και της Φωτιάς. Αυτά τα Ζώδια υποδηλώνουν σε έκδηλη επιθετικότητα, μερικές φορές παραπέμπουν στα Θετικά Ζώδια

  Αρμονικές Όψεις. Η Σύνοδος, το Εξάγωνο και το Τρίγωνο. Επίσης, αναφέρονται σαν Εύκολες Όψεις.

  Αστρικό Έτος. Το αστρικό έτος είναι η περίοδος τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο συγκριτικά με τους Αστέρες. Το μήκος του είναι 365.256 36 ημέρες, το οποίο, λόγω των αποτελεσμάτων της Μετάπτωσης, είναι 20 λεπτά μεγαλύτερο από το Τροπικό έτος.

  Βέρτεξ. Το Βέρτεξ στην Αστρολογία είναι υπολογισμένο σαν ένα ευαίσθητο σημείο, στη δεξιά πλευρά του Ωροσκοπίου, στο Δυτικό Τμήμα του Ζωδιακού το οποίο υποδεικνύεται από την τομή του Αρχικού Ζενίθ και της Εκλειπτικής. Μερικές φορές το Βέρτεξ καλείται η Τρίτη Γωνία του Χάρτη. Συχνά, συσχετίζεται με την μοίρα και την εκπλήρωση των επιθυμιών. Ακόμα, απεικονίζει μια ενδιαφέρουσα διδασκαλία ζωής. The Vertex το πλείστον πέφτει μεταξύ του 5ου και 8ου Οίκου. Το ακριβή σημείο αλλάζει εξαρτώμενο από την ημερομηνία γέννησης του ατόμου, το χρόνο και τον τόπο.
  Αστρολογικά, το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ που είναι το διαμετρικό σημείο του, δηλώνουν καρμικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου εκτιμώντας αιτίες και αποτελέσματα. Χρειάζεται προσοχή σε ότι επιθυμεί κάποιος, καθώς αυτό δίκαια πραγματοποιείται όταν το Βέρτεξ και το Αντιβέρτεξ φθάσουν στην ενέργεια. Επιθυμίες και ελπίδες μπορεί να εκπληρωθούν με ένα πολύ ανάποδο τρόπο. Μπορεί να πάρει κάποιος αυτό που ζήτησε αλλά όχι χωρίς πόνο, δυστυχία, βάσανα, θυσία, στέρηση ή εν δυνάμει καταστροφή ή ενδεχόμενη τραγωδία. Αυτές είναι οι τιμές των ζητούμενων τόσων πολλών σε λάθος χρόνο. Προσωπικές σχέσεις είναι ειδικά τονισμένες.
  Μερικά νοήματα είναι: σχέση, ανικανότητα βοήθειας του εαυτού, απρόσωπη καθορισμένη από τη μοίρα επαφή, θέσεις χωρίς επιλογή, Τύχη Ζωής, καρμική ανάπτυξη, ψύχραιμη δύναμη. Μερικοί υπολογίζουν πως το Βέρτεξ είναι συνδυασμένο με θέσεις στις οποίες η ροή της ανάπτυξης συνήθως είναι ομαλή χωρίς φαινομενικά εμπόδια.
  Ο ρόλος του είναι χαρακτηριστικά και έννοιες της Αφροδίτης δηλαδή, έλξη, ομορφιά, αρμονία, ισορροπία, τέχνη, αγάπη, αισθητική και του Άρη δηλαδή, πόθος, δράση, διεκδίκηση, λαγνεία, οργή. Έτσι, μπορεί να του αποδοθεί κάθε γεγονός, ορισμένη από τη μοίρα ερωτική αγάπη, χωρίς ανταπόκριση αγάπη από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο, μια συμπάθεια καλλιτέχνη αντικείμενο ή υπόδειγμα, κλπ.

  Γήινα Ζώδια. Τα Ζώδια Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως. Αντιπροσωπεύουν "Γήινες" ποιότητες όπως σταθερότητα, ευθύνη και πρακτική.  
  Γωνίες και τα τεταρτημόρια.Ο χάρτης του ωροσκοπίου ή διάγραμμα μπορεί να κατανεμηθεί σε τέσσερα ημισφαίρια, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά. Επίσης σε τέσσερα τεταρτημόρια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κάθε τεταρτημόριο δεσμεύεται από δύο από τις τέσσερις γωνίες του ωροσκοπίου, τον ωροσκόπο, το ναδίρ, τη δύση, το μεσουράνημα. Αυτές οι τέσσερις γωνίες καλούνται επίσης βασικά σημεία, καθώς βρίσκονται στις ακμές των σπιτιών που κυβερνούν τα βασικά ζώδια.
  Ο ωροσκόπος είναι το πρώτο σημείο στο διάγραμμα και βρίσκεται στην ακμή του πρώτου σπιτιού. Άμεσα απέναντι, βρίσκεται η δύση, στην ακμή του έβδομου σπιτιού. Αυτή η αντίθεση δημιουργεί έναν άξονα που διαιρεί το χάρτη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Το ναδίρ βρίσκεται στην ακμή του τέταρτου σπιτιού, ενώ απέναντι στην ακμή του δέκατου σπιτιού, είναι το μεσουράνημα. Αυτός ο άξονας διαιρεί το χάρτη σε ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο. Κατά συνέπεια έτσι γίνονται τα τέσσερα τεταρτημόρια.
  Το πρώτο τεταρτημόριο που περιέχει το πρώτο, δεύτερο και τρίτο σπίτι του ζωδιακού, πέφτει στο βόρειο και ανατολικό ημισφαίριο του διαγράμματος και δεσμεύεται από κάθε πλευρά από τον ωροσκόπο και το ναδίρ. Το πρώτο σπίτι στρέφει την προσοχή στον εαυτό, το δεύτερο στις κατοχές και τρίτον στην επικοινωνία και την αυτοέκφραση. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών μέσα σε αυτό το τεταρτημόριο, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στην προσωπική αύξηση, την ταυτότητα και τον εμπλουτισμό του ιδίου.
  Τα επόμενα τρία σπίτια, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο περιλαμβάνουν το δεύτερο τεταρτημόριο, που εμπίπτει στο βόρειο και δυτικό ημισφαίριο. Το τέταρτο σπίτι υπογραμμίζει την οικογένεια και σπίτι. Το πέμπτο σπίτι εξετάζει την ευχαρίστηση, με τις υποθέσεις αγάπης και δημιουργικής έκφρασης και τα παιδιά, ενώ το έκτο σπίτι αφορά στα επαγγέλματα και τις αλληλεπιδράσεις με τους συναδέλφους. Επομένως, μια έντονη παρουσία πλανητών, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου σε μια εξωτερική ανάπτυξη, την κίνηση προς τα έξω ενσωματώνοντας το ίδιο στον κόσμο, μέσω των ρομαντικών καταστάσεων και των σχέσεων της οικογένειας. 
  Το τρίτο τεταρτημόριο, που περιέχει το έβδομο, όγδοο και ένατο σπίτι μας ωθεί να κινούμαστε μακριά από τις ανησυχίες μας σε περισσότερους αφηρημένους ανθρώπινους στόχους. Εμπίπτοντας στο νότιο και δυτικό ημισφαίριο, εξετάζει τις συνεργασίες και τις διαπροσωπικές συμβάσεις, τους γάμους και τις επιχειρησιακές συμφωνίες. Μια έντονη παρουσία πλανητών εδώ, θα συγκέντρωνε την εστίαση ενός ατόμου στις ενέργειες και τις πεποιθήσεις που προσκρούουν στον κόσμο καθώς επίσης και τις οικειότερες σχέσεις.
  Τέλος τα υπόλοιπα ζώδια αποτελούν το τελευταίο τεταρτημόριο και μια έντονη παρουσία πλανητών θα δηλώσει ενδιαφέρον για την κοινωνική θέση και στις συναλλαγές με την αρχή, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τα όνειρα και τα μυστικά.

  Δεκανοί.
  Μια διαίρεση των Ζωδίων σε 10 μοίρες κάθε μια από τις οποίες είναι διακριτικά διαφορετική από την άλλη οφειλόμενη σε στους διαφορετικούς Κυβερνήτες που εμπεριέχονται.


  Δεσμός. Το σημείο της ανακοπής πορείας μεταξύ της τροχιάς ενός Πλανήτη και της Εκλειπτικής.

  Διόρθωση ή επανόρθωση ώρας γέννησης. Είναι μια μέθοδος που βοηθά στην εύρεση της ακριβέστερης ώρας γέννησης. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι το ωροσκόπιο σύλληψης. Άλλοι πιο απλοί τρόποι είναι η ημερομηνία γάμου(αν έχει γίνει γάμος), καθώς επίσης και το διαζύγιο, η γέννηση παιδιού ή παιδιών, ο θάνατος γονιού, η παραμονή για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, το πτυχίο ανώτερης σχολής, οι σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις.

  Δύσκολες Όψεις. Οι δυσαρμονικές όψεις. Γενικά,  σχετίζονται το Τετράγωνο και η Διάμετρος, και άλλες. Όψεις όπου οι ενέργειες δεν βοηθούν πάντα.
  Εγκόσμιοι Οίκοι. Οι Οίκοι 2, 6 και 10. συνήθως συσχετίζονται με τα Γήινα Ζώδια.

  Έντονα  Δυσμενής. Ο Κρόνος. Είναι αποδεκτό πως είναι η αιτία για το κακό στη ζωή.

  Έντονα Ευεργετικός. Ο Δίας. Είναι αποδεκτό πως φέρνει τα μείζονα αγαθά, ευλογίες και ευτυχήματα.

  Επιβλαβής.Ένας παλιός όρος που χρησιμοποιείται για να αποδώσει σε Πλανήτες ή Όψεις την άποψη της αιτίας της ζημιάς. Συνήθως αποδίδεται στους Πλανήτες Κρόνο και Άρη. Μικρότεροι Επιβλαβείς είναι επίσης ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.

  Επίπεδος Χάρτης. Ένας χάρτης στον οποίο ο 1ος Οίκος τοποθετείται στον Κριό. Συχνά, χρησιμοποιείται όταν η ώρα γέννησης και κατ’ επέκταση ο Ωροσκόπος είναι άγνωστη.

  Επόμενοι Οίκοι
  . Οι Οίκοι 2, 5, 8 και 11. Συσχετίζονται με τα Σταθερά Ζώδια.


  Έρις. Η Έρις είναι ένας νάνος πλανήτης περιστρεφόμενος στον Ήλιο στο εξώτερο ηλιακό σύστημα πίσω από τον Ποσειδώνα. Όπως ο Πλούτων, η Έρις είναι ένα σφαιρικό Kuiper Belt Object (KBO) φτιαγμένο από πάγο και βράχο. Η κατ' εκτίμηση διάμετρός της που είναι 2.400 χλμ, καθιστά την Έριδα ελαφρώς μεγαλύτερη από τον Πλούτωνα και το μεγαλύτερο γνωστό KBO. Η Έρις ολοκληρώνει μια τροχιά σε 560 έτη και σήμερα είναι το πιο απόμακρο γνωστό σώμα στο ηλιακό σύστημα, σε απόσταση 14,5 δισεκατομμύρια χλμ από τον Ήλιο. Η τροχιά της είναι πιο εκκεντρική και κεκλιμένη από αυτή του Πλούτωνα. Η Έρις έχει μια μικρή σελήνη που ονομάζεται Δυσνομία.
  Το αντικείμενο παρατηρήθηκε αρχικά στις 21 Οκτωβρίου 2003, οι επιστήμονες δεν το είδαν να κινείται στον ουρανό μέχρι να εξετάσουν και πάλι, την ίδια περιοχή, 15 μήνες έπειτα, στις 8 Ιανουαρίου 2005. Ονομάστηκε Έρις προς τιμή της θεάς Έριδος, τη θεά της φιλονικίας.

  Ζενίθ. Το υψηλότερο σημείο στον ουρανό σε έναν καθορισμένο χρόνο αμοιβαίο σε μια θέση στη Γη. Διαμετρικό του Ναδίρ, το χαμηλότερο σημείο του ουρανού. Αστρονομικά, το Ζενίθ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου υπεράνω. Το Ζενίθ προβαλλόμενο στην Εκλειπτική κατά μήκος του Μεσημβρινού είναι το Μεσουράνημα.
  Μαθηματικά είναι ο Πόλος του Ορίζοντα. Το σημείο κατ’ ευθείαν πάνω από το κεφάλι, μέσω του οποίου διέρχεται η Πρώτη Κατακόρυφος και οι Μεσημβρινοί κύκλοι. Κάθε τόπος έχει το δικό του Ζενίθ και όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας πλανήτης στο Ζενίθ, τόσο πιο δυνατή είναι η επιρροή του. Ο όρος μερικές φορές ασαφώς εφαρμόζεται για την ακμή του 10 Οίκου, η οποία σωστότερα μιλώντας, είναι μόνο το σημείο του Ζωδιακού ή του μονοπατιού της Εκλειπτικής μέσω του οποίου διέρχονται οι Μεσημβρινοί κύκλοι.  

  Θηλυκά Ζώδια. Τα Ζώδια της Γης και του Νερού. Παραπέμπουν σε δεκτικότητα.

  Ισημερινός Ωροσκόπος. Ο Ισημερινός Ωροσκόπος είναι ίδιος με την ακμή του πρώτου Οίκου του συστήματος axial rotation. Οι Ελβετικές Εφημερίδες υποστηρίζουν τρία επιπλέον σημεία που συνδέονται με τον υπολογισμό του Οίκου και της Γωνίας. Είναι μέρος των οκτώ Προσωπικών Ευαίσθητων Σημείων (Personal Sensitive Points - PSP). Το PSP περιλαμβάνει τον Ωροσκόπο, το Μεσουράνημα, το Βέρτεξ, τον Ισημερινό Ωροσκόπο, το Σημείο του Κριού, το Σεληνιακό Δεσμό, τον Συν-ωροσκόπο και τον Πολικό Ωροσκόπο.
  Ο όρος Συν-ωροσκόπος φαίνεται να εφευρίσκεται δύο φορές από δύο διαφορετικούς ανθρώπους και μπορεί να σημαίνει δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ένας Συν-ωροσκόπος εφευρέθηκε από W. Koch. Για να τον υπολογίσει κάποιος, πρέπει να πάρει το ARIC ως ένα ARMC και να υπολογίσει τον αντίστοιχο Ωροσκόπο για τη θέση γέννησης. Ο Συν-ωροσκόπος είναι έπειτα το διαμετρικό σε αυτό το σημείο. Ο δεύτερος Συν-ωροσκόπος προέρχεται από τον M. Munkasey. Είναι ο Ωροσκόπος που υπολογίζεται για το γενέθλιο ARMC και ένα γεωγραφικό πλάτος που έχει αξία 90o
  O Πολικός Ωροσκόπος εισήχθηκε από τον M. Munkasey. Είναι το διαμετρικό σημείο της εκδοχής W. Koch του συν-ωροσκόπου. Εντούτοις, ο Πολικός Ωροσκόπος δεν είναι ο ίδιος με Ωροσκόπο που υπολογίζεται για το χρόνο γέννησης και αυτόν των γεωγραφικών Πόλων της γης. Στους γεωγραφικούς Πόλους, ο Ωροσκόπος είναι πάντα 0o Κριού ή 0o Ζυγού.

  Κατιόντες Οίκοι ή Κοινοί Οίκοι.Είναι ο 3ος, 6ος, 9ος και 12ος οίκος. Διοικούνται από τα Μεταβλητά Ζώδια και γενικά σχετίζονται με την Μεταβλητή Ποιότητα.

  Κατώτερη Συζυγία Είναι η θέση είτε του Ερμή, είτε της Αφροδίτης όταν βρίσκεται άμεσα μεταξύ της Γης και του Ήλιου. Λόγω των σχετικών κλίσεων των πλανητικών τροχιών, μόνο σπάνια κάνει τον Ερμή ή την Αφροδίτη να διέρχονται πραγματικά από το πρόσωπο του Ήλιου. Κανονικά, στις κατώτερες κλίσεις, οι πλανήτες περνούν στον ουρανό στο βορρά ή το νότο του Ήλιου.

  Κρίσιμες Μοίρες.
  Η 13ο και η 26ο του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω, η 9ο και η 21ο του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Επίσης, η 4ο και η 17ο των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων. Έτσι έχουν δοθεί από τους Ινδούς. Θεωρούνται ένα ευαίσθητο σημείο που ενισχύει τη δύναμη του Ζωδίου.

  Μεσουράνημα. Το Μεσουράνημα είναι συνήθως η ακμή του 10ου Οίκου. Έχει ειδική έννοια μαρτυρίας, ελέγχου, σχεδίου και προστασίας, πνευματική φύση, ευθυγράμμιση, υψηλή πορεία. Αστρονομικά, το Μεσουράνημα είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Εκλειπτικής νότια.
  Διάφοροι το καλούν Medium Coeli (M.C.), Νότια γωνία, Σημείο Νότου και ακμή του 10ου Οίκου. Επίσης, ακατάλληλα καλείται Ζενίθ. Πιο σαφές, είναι κατάλληλο στο Νότιο Σημείο του Χάρτη και αυτό δηλώνει την εξάρτηση στη μέθοδο της χρησιμοποιημένης ερμηνείας. Μερικές φορές, λανθασμένα εφαρμόζεται ο όρος σε όλο τον 10ο Οίκο.

  Μεταβλητά Ζώδια
  . Είναι τα Ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Τα Ζώδια που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα και την ευκαμψία.


  Μετάπτωση. Είναι η ομοιόμορφη κίνηση του άξονα περιστροφής ενός ελεύθερα περιστρεφόμενου σώματος, όταν υπόκειται σε ροπή δυνάμεων που οφείλονται σε εξωτερικές επιρροές βαρύτητας. Η Μετάπτωση αναγκάζει τον άξονα Γήινης περιστροφής να κάνει κυκλική κίνηση, για μία περίοδο 25.800 ετών, έναν κώνο γωνίας 23 μοιρών και 27 πρώτων, γύρω από την κατακόρυφο στο επίπεδο της τροχιάς της Γης (Εκλειπτική). Μια συνέπεια της Μετάπτωσης του γήινου άξονα περιστροφής είναι ότι οι Ουράνιοι Πόλοι σχεδιάζουν στον ουρανό κύκλους, πάνω από 25.800 έτη. Έτσι, παραδείγματος χάριν, περίπου 13.000 έτη από τώρα, το κοντινότερο φωτεινό αστέρι στο Βόρειο Ουράνιο Πόλο ήταν ο Βέγα παρά ο Πολικός Αστέρας. Το σημείο μηδέν της Ορθής Αναφοράς, μιας από τις Συντεταγμένες του Ισημερινού, που χρησιμοποιείται κανονικά για να καθορίσει τις θέσεις των ουράνιων αντικειμένων, είναι βασισμένο σε ένα από τα σημεία, γνωστό ως "Πρώτο Σημείο του Κριού", όπου ο Ουράνιος Ισημερινός κόβει την Εκλειπτική. Λόγω της Μετάπτωσης, ο Ισημερινός "γλιστρά γύρω" από την Εκλειπτική, έτσι ώστε τα σημεία διατομής αλλάζουν συνεχώς. Στην πραγματικότητα, το Πρώτο Σημείο του Κριού δεν είναι πλέον στον αστερισμό του Κριού, αλλά έχει κινηθεί στους Ιχθείς και θα είναι σύντομα στον Υδροχόο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως Μετάπτωση των Ισημεριών. Η επίδρασή της στην Ορθής Αναφορά και την Απόκλιση ενός αντικειμένου είναι αξιοπρόσεχτη από χρόνο σε χρόνο με την καθορισμένη από τη θέση εφικτή ακρίβεια με πολλά τηλεσκόπια. Οι ταξινομημένες σε πίνακες τιμές της Ορθής Αναφοράς και της Απόκλισης επομένως, αναφέρονται σε μια ιδιαίτερη εποχή στην οποία ήταν ακριβώς σωστές.

  Ναδίρ. Είναι το χαμηλότερο σημείο του ουρανού σε μια δεδομένη ώρα σε σχέση με μια θέση στη Γη. Διαμετρικό σημείο του Ζενίθ. Αστρονομικά, το Ναδίρ είναι η τομή του Μεσημβρινού και της Πρώτης Κατακορύφου κάτωθεν της Γης.

  Οίκοι ή σπίτια ωροσκοπίου.Είναι τα δώδεκα τμήματα καθορισμένης διαίρεσης σύμφωνα με το σύστημα οικοθεσίας. Αρχίζουν από τον 1ο οίκο και τελειώνουν στον 12ο. Αναλυτικά τα σπίτια πρεσβεύουν:
  11 σπίτι: Η ακμή του πρώτου σπιτιού είναι ο Ωροσκόπος, το ζώδιο που ανέρχεται στον ανατολικό ορίζοντα στην ακριβή στιγμή της γέννησής κάποιου. Δηλώνει την ατομικότητα κάποιου. Ποίος είναι; Τι θα γίνει; Πώς πραγματοποιεί το καλύτερο από μόνο του; Το πρώτο σπίτι μιλά στην πραγματοποίηση της τελευταίας δυνατότητάς κάποιου. Οι ευδιάκριτες ιδιότητες που κατέχουμε αναφέρονται συχνά ως προσωπικότητα. Το πρώτο σπίτι εξετάζει το άτομο, τη συμπεριφορά και την προσέγγισή του στη ζωή. Είναι η εξωτερική ύπαρξη, το φυσικό σώμα και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται κάποιος και ειδικότερα, το κεφάλι και το πρόσωπο.
  Η μικρή παιδική ηλικία κυβερνιέται επίσης από το πρώτο σπίτι.
  Το πρώτο σπίτι κυβερνιέται από τον Κριό και τον Άρη.
  2ο σπίτι:Το δεύτερο σπίτι αναφέρεται συνήθως στα αποκτήματα κάποιου, στην κυριότητα των συναισθημάτων και των συγκινήσεων, καθώς επίσης και στον εσωτερικό εαυτό. Τα αποκτήματα πρέπει να ενισχύσουν την ζωή και αυτό δείχνεται από το δεύτερο σπίτι. Εδώ φαίνεται τι εκτιμούμε, γιατί το εκτιμούμε, ποιους εκτιμούμε, αν είμαστε κύριοι πραγματικά. Στο σπίτι αυτό βλέπομε την αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ερωτήσεων.
  Οι συγκεκριμένες κατοχές που καλύπτονται από το δεύτερο σπίτι περιλαμβάνουν το κερδισμένο εισόδημα και τη δυνατότητα να το επηρεάσουμε, τις επενδύσεις και την κινητή ιδιοκτησία (αυτοκίνητα, ιματισμός, κόσμημα και όμοια). Το χρέος είναι επίσης ένα μέρος του σπιτιού αυτού, δεδομένου ότι είμαστε κύριοι της ευθύνης να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Ακόμα, ποία άποψη έχομε για τα χρήματα, την απόκτηση του πλούτου (και χρέους), τις οικονομικές αντιστροφές, την αποταμίευση, την οικονομική θέση.
  Εδώ εξετάζονται οι προσωπικές ελευθερίες όπως καθιερώνονται από την οικονομική ικανότητα και την ευαισθησία.
  Το δεύτερο σπίτι κυβερνιέται από τον Ταύρο και την Αφροδίτη.
  3ο σπίτι:Το τρίτο σπίτι αναφέρεται συνήθως ως Οίκος της επικοινωνίας. Εδώ ανήκει ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου και εκείνων που είναι κοντά του: αδελφοί και αδελφές, καθώς επίσης και γείτονες. Εν γένει η επικοινωνία μπορεί εδώ, να γραφτεί και λεχθεί έχοντας μια συνειδητή ποιότητα μέσα της.
  Η νοημοσύνη, η αναλυτική δυνατότητα που κατέχομε μέσα στο περιβάλλον, συγκεκριμένα ο βασικός έλεγχος των πραγμάτων. Χρησιμοποιούμε αυτήν την νοημοσύνη για να εργαστούμε αποτελεσματικά μέσα στον κόσμο μας.
  Η αρχική εκπαίδευση, οι αποτελεσματικές διδασκαλίες, τα σύντομα ταξίδια, το οικείο περιβάλλον μας.
  Ακόμα δηλώνεται εδώ, κατά πόσο εκφράζομε καλλίτερα τη αγάπη μας σε άλλους, αν οι ενέργειές μας είναι αληθινές στο περιβάλλον μας, αν έχομε ικανότητα να ακολουθήσομε τις νέες μορφές επικοινωνίας όπως οι υπολογιστές.
  Το τρίτο σπίτι κυβερνιέται από τους Διδύμους και τον Ερμή.
  4ο σπίτι:Είναι το σπίτι που δείχνει το σπιτικό μας, τις ρίζες μας. Επίσης, τα θεμέλια που βάζομε σταθερά. Το τέταρτο σπίτι φέρνει στα πράγματα σε έναν πλήρη κύκλο ζωής, καθότι εξετάσει τα γηρατειά, την κατάληξη.
  Ένα μεγάλο μέρος της έμφασης του τέταρτου σπιτιού είναι στην έννοια του σπιτιού. Με τον καθορισμό των ριζών, ορίζομε τις οικογενειακές ρίζες. Εκτός από αυτό, είναι ο ίδιος ο χώρος του σπιτιού που μένομε. Με τη δημιουργία του σπιτιού, δημιουργούμε έναν χώρο συνάντησης, ένα άδυτο, μια ιερή θέση για μας και για άλλους. Δημιουργούμε ένα εσωτερικό διάστημα που μας ανακουφίζει και παγιοποιεί και χρησιμεύει να κρατήσει ασφαλείς εκείνους που αγαπάμε. Εδώ, φαίνεται η θέση της μητέρας, της τροφού, του ατόμου που μας μεγαλώνει.
  Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε πως εδώ είναι η οικογενειακή ιστορία, οι πολιτιστικοί και οι κοινωνικοί κανόνες. Όλα αυτά κυβερνιούνται από το τέταρτο σπίτι, όπως είναι η καταγωγή, οι ρίζες και η κληρονομιά μας. Καλύπτει επίσης, την ακίνητη περιουσία και τις παραδόσεις.
  Το τέταρτο σπίτι κυβερνιέται από τον Καρκίνο και από τη Σελήνη.
  5ο σπίτι:Είναι το σπίτι της ευχαρίστησης. Συχνά, η ευχαρίστηση είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής πράξης. Εδώ, βρίσκονται τα παιδιά, η δημιουργία της τέχνης και του πολιτισμού. Η δημιουργική ζωή από την οποία αντλούμε πολλές προσωπικές ευχαριστήσεις και ικανοποίηση.
  Παίρνοντας σαν αρχή την ευχαρίστηση, συνδεόμαστε με περισσότερα άτομα. Άρα, στο σπίτι αυτό βλέπομε τις ρομαντικές υποθέσεις, τη συναισθηματική ευχαρίστηση και γενικά ότι μπορεί να κερδίσομε και να μας ευχαριστήσει.
  Θα πρέπει να επισημάνομε πως η διαχείριση των οικονομικών που δίνει ευχαρίστηση, υπονοεί έναν οικονομικό κίνδυνο σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να δημιουργηθεί αγάπη για τα χρήματα ή τα τυχερά παιχνίδια.
  Ακόμα, εδώ φαίνονται η διασκέδαση, τα παιχνίδια, τα σπορ και τα χόμπι.
  Επίσης, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η τέχνη, η λογοτεχνία.
  Το πέμπτο σπίτι κυβερνιέται από τον Λέοντα και τον Ήλιο.
  6ο σπίτι:Το έκτο σπίτι αναφέρεται συνήθως στην υγεία. Υπονοούμε με αυτό τη διατήρηση της καλής υγείας είναι την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σωστά τα θέματα υγείας. Σαν ανθρώπινα όντα, έχουμε φυσικά ανεπάρκειες. Τι θα κάνουμε με άλλους; Πώς θα αντιδράσουμε σε μια προσωπική κρίση; Οι κρίσεις, οι ασθένειες και οι αντιστροφές της τύχης είναι ένα μέρος του γήινου ταξιδιού μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις και πώς εξετάζουμε τα μαθήματα που μας διδάσκουν, φαίνονται σε αυτό το σπίτι.
  Ακόμα, η εργασία και η υπηρεσία είναι κεντρικές ιδιότητες του έκτου σπιτιού. Η εστίαση είναι στην απασχόληση (εργοδότες και εργαζόμενοι), την κατάρτιση, στην εξυπηρέτηση (αυτοί που μας εξυπηρετούν και αυτούς που εξυπηρετούμε) και εκείνοι που εξαρτώνται από μας. Περαιτέρω η υγεία (καλή και κακή), η διατροφή, η υγιεινή.
  Η εργασία που κάνουμε στη ζωή, οι ευθύνες και η προσωπική ανάπτυξη, όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία της πληρότητας.
  Επίσης, το έκτο σπίτι εξετάζει επίσης την καθημερινότητα, τι θα φορέσομε κάθε μέρα, αν χρειαζόμαστε κούρεμα, αν περιποιηθήκαμε τα κατοικίδια.
  Το έκτο σπίτι κυβερνιέται από την Παρθένο και τον Ερμή.
  7ο σπίτι:Το έβδομο σπίτι αφορά στις συνεργασίες. Εδώ, βλέπουμε τη συνεργασία με τους άλλους και την ένωση με σκοπό να επιτευχθεί κάτι. Ο σκοπός είναι σημαντικός στο έβδομο σπίτι, η πράξη της ολοκλήρωσης σε κάτι μεγάλο ή μικρό, η συνεργασία και ακόμη η κοινωνία συνολικά. Στην ένωση με τους άλλους, γινόμαστε πολυτιμότερο μέλος του κόσμου, έχουμε μια συμβολή, μια μικρή βαρύτητα στη ρόδα της ζωής, έχουμε το σκοπό. Μέσω μιας συνεργασίας, συμπληρώνουμε την ουσιαστική ύπαρξή μας, εργαζόμαστε, παίζομε, αγαπάμε, δημιουργούμε, διαμορφωνόμαστε πλήρως και ολοκληρωνόμαστε. Η συνεργασία μας βοηθά στην ολοκλήρωση.
  Το έβδομο σπίτι δηλώνει ότι οι συνεργασίες μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως γάμος, επιχειρησιακές σχέσεις, συμβάσεις, νομιμότητες, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θα συνεργαστούμε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση σε αυτές τις ποικίλες συνεργασίες.
  Η ποιότητα της συνεργασίας είναι βασική στο έβδομο σπίτι. Γιατί επιλέγουμε αυτήν την συνεργασία; Είναι για την αγάπη ή τα χρήματα; Πρακτικοί λόγοι; Κοινωνικές εκτιμήσεις; Υπάρχουν πολλοί λόγοι σε αυτό. Μπορεί να επιλέξουμε να γεμίσουμε τα κενά που έχομε ή απλά να θέλομε τη συνεργασία και τη συντροφικότητα άλλων.
  Οι εντάσεις μέσα σε μια συνεργασία χρησιμεύουν επίσης να μας διδάξουν τα μαθήματα. Για αυτόν τον λόγο, το έβδομο σπίτι φαίνεται η σκοτεινότερη πλευρά των ενώσεών μας, όπως το διαζύγιο, οι δίκες και οι συνθήκες. Το χειρότερο σε μια συνεργασία είναι η δημιουργία εχθρών, ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Η αντίδρασή μας σε αυτήν την αντιπαλότητα στην προσπάθεια της διαμόρφωσης της συνεργασίας, καθορίζεται από εδώ.
  Το έβδομο σπίτι κυβερνιέται από το Ζυγό και την Αφροδίτη.
  8ο σπίτι:Σε αυτό το σπίτι ερευνάμε τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και πώς ορισμένες όψεις αλληλεπιδράσεων μπορούν να πάρουν μια πιο κοινή φύση. Είναι το σπίτι του θανάτου, της ερωτικής πράξης, της αναγέννησης της ψυχής και το κέρδος από τις συνεργασίες. Το όγδοο σπίτι δίνει τις ίσες ευκαιρίες και την αναγέννηση στο πεδίο της δραστηριότητας για την επιβίωση.
  Οι κοινοί πόροι εμπίπτουν επίσης στο όγδοο σπίτι, δηλαδή η κληρονομιά, το επίδομα διατροφής, οι φόροι, η ασφάλεια, η υποστήριξη από τρίτους. Η οικονομική ενίσχυση καθώς επίσης και η πνευματική, συναισθηματική και φυσική υποστήριξη, εξετάζονται σε αυτό το σπίτι. Σύμφωνα με τη φύση του σπιτιού που μετασχηματίζει, τονίζονται ιδιαίτερα τα τελετουργικά. Καθένας έχει βαθιά στην ψυχή του το παρελθόν. Εδώ, γίνεται η εκκαθάριση ποία τελετουργικά θα κρατηθούν για να βοηθήσουν στην ανύψωση της ψυχής. Επίσης, σε αυτό το σπίτι βρίσκονται τα μυστικά και ο λόγος που τα κρατάμε. Τα πλούτη που παράγονται από τις ομαδικές σχέσεις που δραστηριοποιούνται σε κάτι, όπως επιχειρήσεις. Ακόμα, οι κληρονομιές και ότι έρχεται από το παρελθόν όπως οι αντίκες.
  Το όγδοο σπίτι κυβερνιέται από το Σκορπιό και τον Άρη και Πλούτωνα.
  9ο σπίτι:Είναι το σπίτι της φιλοσοφίας. Η ανώτερη εκπαίδευση, οι ελπίδες, τα πολιτικά συστήματα, οι έννοιες και θεωρίες που ενισχύουν τον κόσμο και τα μακρινά ταξίδια. Η θρησκεία, η νομοθεσία και η κατανόηση του κόσμου.
  Ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνουμε την εσωτερική και εξωτερική ζωή, εξετάζεται στο ένατο σπίτι. Το ταξίδι και η αλληλεπίδραση με άλλους λαούς και πολιτισμούς είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Τα όνειρά μας και αυτοί που τα επεξηγούν, καθώς επίσης και όλοι όσοι μιλούν για μελλοντικά γεγονότα.
  Επιπλέον, το ένατο σπίτι εξετάζει τις δημοσιεύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και τις επιχειρήσεις εισαγωγών / εξαγωγών. Στο ένατο σπίτι αναζητάμε την αλήθεια.
  Το ένατο σπίτι κυβερνιέται από τον Τοξότη και το Δία.
  10ο σπίτι:Το δέκατο σπίτι αναφέρεται στην κοινωνική θέση, αυτή που έχουμε επιτύχει στην κοινωνία μέσω της εργασίας και της ομαδοποίησης συνολικά. Ακόμα, οι οποιεσδήποτε προωθήσεις που μπορούν να επιδράσουν στη φήμη που έχουμε, οι τύποι των επιχειρήσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων στους οποίους συμμετέχουμε. Όσον αφορά το επίτευγμα, αυτό το σπίτι εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο φαινόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα συνολικά βλέπει εμάς και τις προσπάθειές μας.
  Η τάση είναι σημαντική στο δέκατο σπίτι, καθότι εδώ θα επιλέξουμε το ρόλο μας και πώς θα τον κάνομε καλύτερο. Το πώς θα δράσομε για τη σταδιοδρομία, τους επαγγελματικούς στόχους. Σε ένα πρακτικότερο πλαίσιο, δηλώνονται εδώ, οι εργοδότες και οι κανόνες τους, οι οργανώσεις και η κυβέρνηση.
  Η σχέση του ατόμου σε μια ομάδα και στην κοινωνία τονίζεται στο δέκατο σπίτι. Το πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα για να έχουμε έναν αντίκτυπο, οι ένθερμες αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πράγματα. Τελικά, το δέκατο σπίτι απευθύνεται στον πατέρα.
  Το δέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Αιγόκερω και τον Κρόνο.
  11ο σπίτι:Είναι το σπίτι των φίλων. Μέσω των φίλων μας βρίσκουμε δύναμη στις φιλοδοξίες μας. Επίσης, δηλώνονται οι ομάδες από την άποψη της σύνδεσης μεταξύ των ατόμων, όπως οι λέσχες, οι οργανώσεις, οι κοινωνικές ομάδες, τα οργανωμένα δίκτυα. Η εστίαση εδώ, είναι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε μέσα σε αυτές τις ομάδες, πώς αυξανόμαστε και πραγματοποιούμε τα θέλω του εαυτού μας. Περαιτέρω, είναι η ομάδα σαν συλλογική δύναμη, η οποία βοηθά στον καθορισμό της ατομικότητας.
  Δεδομένου ότι αναπτυσσόμαστε, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες διαθέσιμες σε μας και το ενδέκατο σπίτι τις εξετάζει. Οι αλληλεπιδράσεις και οι προσπάθειές μας είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητές μας στη ζωή. Το ενδέκατο σπίτι μιλά επίσης για το πεπρωμένο, τις ελπίδες και τα όνειρά μας, τι επιθυμούμε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Το δημιουργικό όραμά μας, την απλή πράξη εργασίας, τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, καθώς επίσης και τους δημιουργικούς σπινθήρες που παράγονται από την ομάδα.
  Πολλάκις, συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας για το μεγαλύτερο καλό και με την ελπίδα της βελτίωσης της κοινωνίας. Αυτή είναι η φιλανθρωπική πλευρά μας που έρχεται στο μπροστά, βοηθώντας την ανθρωπότητα να γίνεται πιο αποτελεσματικότερη. Τελικά, το ενδέκατο σπίτι κυβερνά επίσης την ενθάρρυνση των παιδιών και τα υιοθετημένα παιδιά.
  Το ενδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τον Υδροχόο και τον Κρόνο και τον Ουρανό.
  12ο σπίτι:Το δωδέκατο σπίτι αναφέρεται στο ασυνείδητο. Το ασυνείδητο μπορεί να βοηθήσει στην πρόκληση των επιτυχιών μας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση των αποτυχιών μας. Εδώ σκεφτόμαστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που είναι κρυμμένες από τη δημόσια θέα.
  Οι ασυνείδητες και υποσυνείδητες εργασίες είναι ουσιαστικά παιχνίδι σκιών, αργό και μακροχρόνιο και συχνά γεμάτο με φόβο και πόνο. Σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις θλίψεις μας, τα βάσανα και τα μυστικά που κρατάμε μέσα μας. Τελικά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μοίρα μας.
  Σε αυτό το σπίτι ανταποκρινόμαστε στα αποτελέσματα όλων όσων έχουμε κάνει. Εδώ εστιάζεται η προσοχή στους κατασταλμένους περιορισμούς και στο τι έχομε κάνει στη ζωή μας. Οι απαντήσεις θα μας αναγκάσουν σε μετασχηματισμό ή αναγέννηση. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δωδέκατου σπιτιού.
  Στην ευγενέστερη εκδήλωση του ασυνειδήτου θα γίνομε φιλάνθρωποι. Εάν μαθαίνουμε τα μαθήματά μας, προηγούμενα και παρόντα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να προχωρήσουμε. Το δωδέκατο σπίτι μας αναγκάζει στην επιδίωξη της περάτωσης με έναν πνευματικό τρόπο ενισχύοντας την θετική αύξηση.
  Το τελευταίο σπίτι του ζωδιακού, περιλαμβάνει επίσης ότι μας περιορίζει. Τις φυλακές, τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, τα άσυλα και οποιοδήποτε διάστημα που εμποδίζεται η ελευθερία μας. Ακόμα, δηλώνει τους κινδύνους, τους μυστικούς εχθρούς και τις μυστικές υποθέσεις.
  Ωστόσο, το σπίτι αυτό είναι το πρωτοπόρο των θετικών μετασχηματισμών στον καθορισμό της προόδου. Είναι η συνάντηση του ασυνείδητου και του παρελθόντος με διερεύνηση του τι θα φέρει το μέλλον.
  Το δωδέκατο σπίτι κυβερνιέται από τους Ιχθείς και τον Δία και τον Ποσειδώνα.

  Οριακοί Οίκοι. Οι Οίκοι 4, 8 και 12. συσχετίζονται με τα Υδάτινα Ζώδια.
  Όψεις.Μαζί με τα ζώδια και τα σπίτια του ζωδιακού, οι όψεις είναι βασικές στην ερμηνεία μας ενός διαγράμματος. Οι όψει εξετάζουν τη γωνιακή σχέση μεταξύ των πλανητών και των σημείων του ζωδιακού, δηλαδή τις αποστάσεις υπολογισμένες σε μοίρες μεταξύ δύο σημείων. Η αρχή του ζωδιακού για την καταμέτρηση των όψεων γίνεται από τις 0ο του Κριού ή από κάποια δεδομένη θέση. Για παράδειγμα, έστω ότι ο Δίας είναι στην 1η του Κριού και ο Άρης είναι στην 1η του Καρκίνου, τότε αυτοί οι πλανήτες είναι 90 μοίρες απόσταση. Άρα η όψη τους είναι 90ο και καλείται τετράγωνο.
  Οι σημαντικότερες όψεις είναι η σύνοδος ή συζυγία (0ο απόσταση ή οι πλανήτες βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο), το εξάγωνο (60ο απόσταση), το τετράγωνο (απόσταση 90ο), το τρίγωνο (απόσταση 120ο) και η διάμετρος ή αντίθεση (180ο απόσταση).
  Τα τετράγωνα και οι αντιθέσεις είναι γνωστά ως σκληρές όψεις. Η ενέργεια από αυτές τις όψεις αντιπροσωπεύει γενικά τις προκλήσεις που υπερνικούνται ή μια ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Το εξάγωνο και το τρίγωνο θεωρούνται μαλακές όψεις. Η ενέργειά τους είναι γενικά αρμονική και ευεργετική. Η ενέργεια που παράγεται από μια σύνοδο μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με τους πλανήτες και άλλες όψεις του ωροσκοπίου.
  Μιλώντας για την ακρίβεια, οι όψεις μεταξύ των πλανητών δεν είναι συνήθως σε ακριβείς γωνιακές αποστάσεις. Προκειμένου να υπολογιστούν οι όψεις, δίνεται μια σφαίρα επιρροής (ανοχή όψης) ή ένας καθορισμένος αριθμός μοιρών μέσα στον οποίο μια συγκεκριμένη όψη είναι αποτελεσματική. Παραδείγματος χάριν, δύο πλανήτες που είναι 86ο απόσταση μπορούν να διαμορφώσουν ένα τετράγωνο ο ένας στον άλλο, ακόμα κι αν δεν είναι σε μια απόσταση 90ο. Όσο πιο κοντά είναι οι πλανήτες είναι ο ένας στον άλλο, τόσο ισχυρότερη η ενέργεια της όψης. Οι περισσότεροι αστρολόγοι χρησιμοποιούν μια σφαίρα επιρροής 8ο για τις σημαντικές όψεις ή 8ο από κάθε πλευρά της γωνίας της όψης. Πάλι για το παράδειγμά μας, αυτό θα σήμαινε πως το τετράγωνο θα λειτουργεί σε μια ανοχή 82ο σαν αρχή και σαν τελείωμα τις 98ο. Για τις δευτερεύουσες όψεις, η ανοχή είναι μεταξύ 1ο ως 3ο.

  Παρορμητικά Ζώδια.Είναι τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Πέφτουν στα Τέσσερα Σημεία του Ζωδιακού, με τον Κριό να ξεκινά στην Εαρινή Ισημερία ή το πρώτο σημείο της Άνοιξης ή της Αρχής του Ζωδιακού.

  Πεπρωμένο.Οι παράγοντες της καρμικής αστρολογίας που έχουν επιπτώσεις στο πεπρωμένο μας είναι ο πλανήτης Κρόνος, οι εξωτερικοί πλανήτες και οι κρίσιμες μοίρες. Ο Κρόνος επιτηρεί όλες τις αρχές και τις ευθύνες, μας ανταμείβει και μας επιπλήττει για τις επιλογές που έχομε κάνει. Οι εξωτερικοί πλανήτες, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας έχουν επιπτώσεις πάνω μας, χωριστά και συνολικά. Οι κρίσιμες μοίρες προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες.

  Ποιότητες.Τα ζώδια που είναι σε απόσταση 90ο ή σε διάμετρο μεταξύ τους (180ο) έχουν την ίδια ποιότητα. Τα ζώδια που ανήκουν στην ίδια ποιότητα, γενικά δεν λειτουργούν ομαλά μαζί, παρά την ομοιότητά τους. Οι ποιότητες είναι τρεις: βασική, σταθερή και μεταβλητή. Η βασική ποιότητα έχει τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι οι ιδρυτές του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τη δράση και την κίνηση, έχουν πρωτοβουλία και ισχυρό κίνητρο. Η σταθερή ποιότητα έχει τα ζώδια Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εμμονή, είναι σταθερά και αυτοδύναμα. Η μεταβλητή ποιότητα έχει τα ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς. Είναι τα τέσσερα εύκαμπτα μέλη του ζωδιακού. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν την προσαρμοστικότητα στους μεταβαλλόμενους όρους και μπορεί συχνά αν είναι ανούσια ή ασυμβίβαστα.

  Προσβολή.
  Ένας όρος που περιγράφει μια δύσκολη όψη, πχ Τετράγωνο ή Διάμετρο. Ή ένα μέρος του πλανήτη ή γωνία σε ένα ζώδιο που δεν κατάλληλο για αυτόν, πχ ο Άρης στους Ιχθείς. Επίσης, περιγράφει μια σχέση με έναν δυσμενή, όπως ο Κρόνος.


  Πρώτο Σημείο Κριού. Το Πρώτο Σημείο του Κριού είναι ένα από τα δύο σημεία στην Ουράνια Σφαίρα όπου η Εκλειπτική και ο Ουράνιος Ισημερινός τέμνονται. Χρησιμοποιείται ως μηδέν σημείο για την Ορθή Αναφορά. Ο Ήλιος είναι στο Πρώτο Σημείο του Κριού στη Βόρεια Εαρινή Ισημερία και η έκφραση "Εαρινή Ισημερία" χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει αυτήν την θέση στην ουράνια σφαίρα.

  Συγγενείς Οίκοι. Οι Οίκοι 3, 7 και 11. συσχετίζονται με τα Ζώδια του Αέρα.

  Σφαίρες επιρροής ή ανοχές
  Είναι θέμα προσωπικής άποψης και εμπειρίας, εάν δύο πλανήτες μπορούν ή όχι να εξεταστούν μέσα στην ανοχή μιας συγκεκριμένης όψης. Ο ακόλουθος πίνακας είναι ένας γρήγορος οδηγός για τους σφαίρες επιρροής και τις όψεις.

  Όψη Μοίρες Ανοχή
  Σύνοδος 0 8
  Ημιεξάγωνο 30 2
  Εξάγωνο 60 6
  Τετράγωνο 90 7
  Τρίγωνο 120 7
  Χιαστί 150 2
  Αντίθεση 180 8


  Υδάτινα Ζώδια. Τα Ζώδια Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθείς. Τα Ζώδια που παρουσιάζουν δεκτικότητα, ευαισθησία και συναισθήματα.

  Υπόγειο. Καλείται και Αντιμεσουράνημα. Καλείται Imum Coeli ή I.C. και είναι το σημείο στο διάστημα που διαμορφώνεται από την τομή της Εκλειπτικής και του Μεσημβρινού στο Νότο. Βρίσκεται σε απόσταση 180ο από το Μεσουράνημα. Συνήθως, λαμβάνεται σαν ακμή του 4ου Οίκου. Είναι ο χαμηλότερος ουρανός.
   

 • Βαρύτητα των στοιχείων

  Βαρύτητα των τεσσάρων ποιοτήτων ή στοιχείωνΣύμφωνα με την στατιστική ανάλυση των θέσεων των σωμάτων στις τέσσερις ποιότητες, προκύπτει μια βαθμολογία. Αυτή ταξινομεί τους ανθρώπους ή τα κοσμικά γεγονότα με κοινά γνωρίσματα.
  Το στοιχείο του Αέρα
  Ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
  Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 1 Βαθμός
  Ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
  Ερμής Γωνιώδης 3 Βαθμοί
  Ερμής διέλευσης σε σύνοδο, τρίγωνο ή εξάγωνο με τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη 1 Βαθμός
  Οι Πλανήτες στο Νότιο Δεσμό σε Αέρινους Οίκους 0.5 βαθμός
  Η θέση του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στα ζώδια, δεν υπολογίζονται επειδή αυτοί είναι γενεσιουργοί και παραγωγικοί και στην θέση τους χρησιμοποιούμε τους αρχαίους κυβερνήτες κατά την εξέταση του Κυβερνήτη του Ωροσκόπου.
  Πρέπει να περιληφθεί ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου στα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία για να έχομε μια κατάλληλη εικόνα στην ισορροπία των στοιχείων ενός προσώπου.
  Δίνουμε επίσης 3 βαθμούς στο Αέρινο αποτέλεσμα ενός προσώπου εάν έχει τον Ερμή σε μια Γωνία και 1 βαθμό για κάθε σχηματίζουσα όψη στον Ερμή. Δίνουμε 0,5 βαθμό για κάθε πλανήτη από τη Σελήνη ως τον Πλούτωνα και Νότιος Δεσμός, αν βρίσκονται σε έναν Αέρινο Οίκο.
  Το στοιχείο της Γης
  Ο τύπος υπολογισμού είναι: Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Γήινα Ζώδια 2 βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Γήινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης του Ωροσκόπου (εκτός από τον Ουρανό, Ποσειδώνα ή Πλούτωνα) στα Γήινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Κρόνος Γωνιώδης 3 Βαθμός
  Κρόνος Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον ¨Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
  Ποσειδώνας Γωνιώδης -2 Βαθμός
  Ποσειδώνας Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη -1 Βαθμοί
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμό στα Γήινα Ζώδια 0.5 Βαθμοί
  Το στοιχείο της Φωτιάς
  Ο τύπος υπολογισμού είναι:  
  Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Πύρινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ήλιος ή Άρης Γωνιώδης 3 Βαθμοί
  Ήλιος ή Άρης Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Πύρινα Ζώδια 0.5 Βαθμός
  Το στοιχείο του Νερού
  Ο τύπος υπολογισμού είναι:
  Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Υδάτινα Ζώδια 1 Βαθμός
  Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα) στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
  Ποσειδώνας Γωνιώδης 1 Βαθμός
  Ποσειδώνας Σύνοδος Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο με Ανοχή μικρότερη 2ο 1 Βαθμός
  Κρόνος Γωνιώδης -1 Βαθμός
  Κρόνος Σύνοδος ή Τετράγωνο Άρη -2 Βαθμοί
  Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Υδάτινα Ζώδια 0.5 Βαθμός

 • Ελληνικη Αστρολογια

  Οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι αδελφοί
  Για να μάθεις τις ηλικίες των αδελφών, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Ο Κρόνος σημαίνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ο Ήλιος, ο Άρης και ο Δίας της μέσης ηλικίας αδελφούς.

 • Εξουσιαστής Πλανήτης

  Η έννοια είναι συχνά ταυτόσημη με τον Κυβερνήτη του Ωροσκοπίου. Η ακριβέστερη ορολογία είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου και ο Εξουσιαστής του Οίκου. Κατά συνέπεια ένας συγκεκριμένος πλανήτης μπορεί να κριθεί σαν Εξουσιαστής Οίκου, επειδή βρίσκεται σε συγκεκριμένο Οίκο ή επειδή απουσιάζει κάθε πλανήτης από το συγκεκριμένο Οίκο και αυτός είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου εμφανιζόμενος στην ακμή αυτού του Οίκου. Ο Εξουσιαστής της γέννησης θα μπορούσε πιο σωστά να ονομαστεί Κυβερνήτης του Χάρτη, που σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης έχει περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής ή κύρια χαρακτηριστικά. Ο Εξουσιαστής της Ώρας είναι εκείνος ο πλανήτης που υποτίθεται κυβερνά την ώρα που κατά τη διάρκειά της υπολογίστηκε ο Χάρτης. Ο Εξουσιαστής του Έτους είναι εκείνος ο πλανήτης που έχει την περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής σε έναν Ηλιακό Χάρτη ή σε ένα Χάρτη Εισόδου ερμηνευόμενος σύμφωνα με τους κανόνες της Κοσμικής Αστρολογίας.
  Ο Εξουσιαστής του Έτους
  Στην κρίση ενός Χάρτη Εισόδου βασίζεται στη βασική αρχή της θέσης και των όψεών του, ειδικά σε αυτές τις όψεις που υπάρχουν με τη Σελήνη.
  Αν είναι καλά τοποθετημένος ερμηνεύεται όπως ακολούθως. Αν είναι προσβαλλόμενος, ερμηνεύεται αντίστροφα.
  Ήλιος: Ευνοϊκός για τις κυβερνήσεις και τους υψηλούς κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Υπάρχει αφθονία στα τρόφιμα. Το χρήμα κυκλοφορεί άφθονο.
  Σελήνη: Ευνοεί την πρόοδο των γυναικών. Συμβάλλει στην ικανοποίηση του λαού. Καλή υγεία του πληθυσμού. Υπάρχει τιμιότητα και αμεροληψία.
  Ερμής: Πρόοδοι στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Ευνοεί την ανάπτυξη των εφευρέσεων. Ευημερία στους εμπόρους και στο εμπόριο. Αν είναι προσβαλλόμενος προκαλεί αλλαγές και μετατροπές της πολιτικής.
  Αφροδίτη: Επέκταση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική πρόοδο και περισσότερη διασκέδαση στις εργατικές τάξεις. Οι τέχνες και η καλλιτεχνία θα ακμάσουν. Αυξάνεται το ποσοστό των γεννήσεων. Αν είναι προσβαλλόμενη θα προκαλέσει επιδημίες και ασθένειες στο λαό.
  Άρης: Πρόοδος στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Προστασία σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνα επαγγέλματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει πολέμους, πυρκαγιές, θύελλες, απεργίες.
  Δίας: Ευημερία στις ανώτερες τάξεις. Εποικοδομητική νομοθεσία. Αφθονία και περιεκτικότητα τα θέματα του λαού με σεβασμό του νόμου.
  Κρόνος: Αύξηση στις κατασκευές. Εύνοια στη γεωργία. Φιλία και ομόνοια στα κοινωνικά στρώματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει κρύο, ανεπάρκεια, θνησιμότητα στη μεγάλη ηλικία, εθνικές καταστροφές.

 • Εσωτερική Αστρολογία

  Ο Ήλιος Πλανητικά και συμβολικά

  Μια των πρωταρχικών θεοτήτων του Ελληνικού Πάνθεου είναι ο Θεός Ήλιος, ο Καίων. Είναι γιος του Τιτάνα Υπερίωνα, αυτού που βασίζει πάνω – κάτω στη Γη, και της αδελφής του της Θείας. Για τον Υπερίωνα, που είναι γιος του Ουρανού και της Γαίας γίνεται ένας πολύ μικρός λόγος στη μυθοπλασία.

  Ο Ζευς όρισε κατοικία του Ήλιου τον ουρανό και του έκτισε μεγαλοπρεπή οίκο με πολύτιμους λίθους. Όταν έλθει η ώρα να βγει προς φωτισμό, φροντίζουν οι Ώρες να ετοιμάσουν το άρμα του, το οποίο είναι Ηφαιστότευκτο και κοίλο σαν κούπα από χρυσό. Αυτού στη διαδρομή προηγούνται ο Εωσφόρος ή η Ηώς.

  Σε αρχαία νομίσματα της Ρόδου, ο Ήλιος παρουσιάζεται σαν θεός με κατ’ εξοχήν ανδρική μορφή και με κεφαλή με ακτινοβόλο στέφανο. Η αρχαιότερη όμως παρομοίωσή του είναι σαν οφθαλμός ακοίμητος επιβλέπων τα πράγματα στη Γη, μια εικόνα όμοια σε όλους του Αρίους λαούς. Για τους Έλληνες είναι ο οφθαλμός του Ουρανού ή ο οφθαλμός του Αιθέρα. Κατά τον Πίνδαρο σε αυτόν τον οφθαλμό οφείλουν οι άνθρωποι την όραση ή την τύφλωση.

  Ιερά γη του Ηλίου είναι η Ρόδος κατά πρώτον, η Αρκαδία, η Κόρινθος και η Σικελία.

  Είναι η πηγή της ανθρώπινης γνώσης και σοφίας.

  Το ζήτημα είναι πως το σύμβολο του Ήλιου είναι βαθύ και σκεπασμένο με πολλά μυστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να κατανοήσομε πως μιλώντας για τον Ήλιο, Σελήνη κλπ δεν αναφερόμαστε στη συμβολική μορφή, στα πλανητικά σώματα αλλά στη συγγένεια μεταξύ του ορατού σώματος και του συμβολικού.

  Ο Φίλων ο Ιουδαίος γράφει πως ανατέλλοντος του Ηλίου το σκότος εξαφανίζεται, το φως γεμίζει τα πάντα και με τον ίδιο τρόπο ο Θεός Ήλιος λάμπει στις ψυχές. Ο Πλάτων στο 6ο βιβλίο στις «Πολιτείες» αναφέρει πως «ο Ήλιος καθιστά όχι μόνο τα αντικείμενα της όρασης ορατά, αλλά τους παρέχει τη γέννηση, την αύξηση, την τροφή χωρίς να είναι αυτός γέννηση.» ο Ιάμβλιχος καλεί τον Ήλιο «εικόνα της θείας διάνοιας ή Σοφία». Η Έλενα Μπλαβάτσκυ θυμίζει πως ο Όμηρος και ο Ευριπίδης και συχνά ο Πλάτων κάνουν μνεία του Διός – Λόγου ή Ηλίου καιότι οι πρώτοι χριστιανοί όταν ρώτησαν το μαντείο για το λόγο του θεού Ιαώ (θεός των γνωστικών), πήραν σαν απάντηση «είναι ο Ήλιος». Ο Ωριγένης εξομοιάζει τον Ήλιο με τον Αδωνάι των Εβραίων.

  Στους Αιγυπτίους είναι ο θεός Άτον και αντιπροσωπεύεται σαν ιερόγλυφο με τον ηλιακό δίσκο. Σήμερα στην αστρονομία και αστρολογία γίνεται χρήση του ίδιου συμβόλου. Πίσω όμως από το θεό Άτον κρύβεται ο θεός Ρα, η θεία και αόρατος για τους ανθρώπινους οφθαλμούς θεότης, που παρίσταται με δίσκο περιβεβλημένου με ουρέα (φύλακα), που είναι ο θείος όφις.

  Ερευνώντας την αρχαία και νεώτερη Ηλιολατρεία βρίσκομε αναλογίες μεταξύ του Ηλίου και του Χριστού αλλά και μεταξύ του Άλι στο Ισλάμ. Εδώ θα αναφέρω μόνο πως αρχικά ο Ήλιος λατρευόταν σαν ένας μέλανας κυβικός λίθος με το χαρακτηριστικό όνομα Ηλιογάβαλος.Γιατί είχαν διαλέξει ένα κυβικό λίθο και μάλιστα μέλανα, ερμηνεύει με απόλυτη σαφήνεια ο Έλιφας Λεβί το «Δόγμα της Υψηλής Μαγείας». Ακόμα, περί της ερμηνείας του λίθου τούτου, δίνει σημαντικές πληροφορίες, ο Τεκτονισμός.

  Εξετάζοντας τα σύμβολα των επτά πλανητών θα δούμε πως αποτελούνται από τον Κύκλο και το Σταυρό, δύο θεμελιώδη σύμβολα. Ο Κύκλος χαράσσεται με μια ενιαία γραμμή άναρχη και ατέρμονη. Είμαστε μπροστά στην ουσία που αποτελείται από την ενότητα και το άπειρο. Είναι η πρωταρχική ουσία, η παγκόσμια, η αιώνια, η αναγκαστικά μόνο Μία, από την οποία όλα προήλθαν.

  Αυτή τη μέγιστη ιδέα οι Έλληνες τίμησαν με ένα εύγλωττο σύμβολο, του ουροβόρου όφεως, εις το μέσον του οποίου έγραφαν το ρητό ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ.Το παν τούτο ακριβώς γιατί είναι ΕΝ κινδυνεύει συνήθως να θεωρηθεί πως είναι ΜΗΔΕΝ. Ο κύκλος μόνος παριστά την πρώτη ύλη των σοφών.Είναι η ουσία που για τον αμύητο είναι μηδέν, ενώ είναι το παν για τους φιλοσόφους. Οι αμύητοι δεν την βλέπουν πουθενά, ενώ βρίσκεται παντού για τους σοφούς.

  Η ίδια αυτή ουσία είναι το πρωταρχικό χάος.Οι αλχημιστές συμβόλισαν με τον απλό κύκλο τη στυπτηρία των σοφών,το φιλοσοφικό άλας που είναι η αρχή όλων των αλάτων, των ορυκτών και των μετάλλων. Αυτό παραπέμπει στον Αιθέρα, τον παγκόσμιο παράγοντα που αποτελεί την εσώτερη ουσία των όντων, το φορέα κάθε υλικότητας.

  Για τη διαδοχική εκδήλωση όλων όσων περικλείει το Χάος χρειάζεται μόνο μια παλμική δόνηση. Αν φανταστούμε μια ακτινοβολία που πηγάζει από το κέντρο του παγκόσμιου διαστήματος και που διαδίδεται ανεξάντλητα θα δούμε και θα κατανοήσομε τις φωτεινές διακυμάνσεις των πνευματικών και υλικών, τη ζωτική ενέργεια του Μεγάλου Παντός, του Φωτός.

  Στο κέντρο του κύκλου αν προσθέσομε μια τελεία, μεταμορφώνεται το σύμβολο από το άμορφο χάος σε κεντρική δημιουργό αιτία, σε πηγή στην οποία σταθερά εδρεύει το αμετάβλητο και αδιάφθορο.

  Το Άπειρο Φως, το Αούρ-Ενσόφ των καββαλιστών, το Νουρ των Μουσουλμάνων, είναι η ακτινοβολία που πηγάζει σύγχρονα από παντού. Τίποτα δεν μπορεί να προηγηθεί πριν από αυτό. Όμως, Φως που δεν συναντά τίποτα για να φωτίσει είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα, υφίσταται μια αδιαίρετη δυάδα, αυτή που οι μυθοπλασίες παρέστησαν με Θεία Ζεύγη, όπως ο Όσιρις και η Ίσις, ο Ήλιος και η Σελήνη.

  Η Σελήνη Πλανητικά και συμβολικά

  Αδελφή του Ήλιου με τους ίδιους γονείς, η Σελήνη παρίστατο σαν παρθένος εξαίσιας ομορφιάς επιβαίνουσα σε άρμα που το έσερναν δύο ταύροι ή ημίονοι. Κατά τις παραδόσεις της Αρκαδίας είχε εραστή τον Πάνα, ο οποίος της χάρισε κατάλευκο δέρμα. Οι γνωστότεροι έρωτές της είναι με τον Ενδυμίωνα, το βασιλέα της Ήλιδος γνωστός για τη δικαιοσύνη του. Λέγεται πως από τον έρωτα αυτόν, απέκτησε 50 θυγατέρας.

  Η Έλενα Μπλαβάτσκυ λέγει πως κανένα σύμβολο δεν είναι τόσο πολύπλοκο, όσο αυτό της Σελήνης. Η ψυχρή και αγνή Σελήνη έχει τόσες πολλές σχέσεις με τη Γη που υπερτερεί ακόμα και αυτής της Αφροδίτης – Εωσφόρο, την απόκρυφη αδελφή της Γης.

  Υπολογίζοντας το τι λένε οι επιστήμονες σήμερα για τη δημιουργία της Γης και της Αφροδίτης και ότι ο Δίας είναι ο φυσικός προστάτης της ακεραιότητας της Γης καθότι αναχαιτίζει κάθε ουράνιο σώμα που πορεύεται προς τον πλανήτη μας, και συγκρίνοντας όλα τα επιστημονικά δεδομένα με αυτά που η μυθοπλασία κατονομάζει, μπορούμε να σκιαγραφήσομε το πόσα πολλά βαθιά και αιώνια μυστικά κατείχαν όλοι οι Αρχαίοι Σοφοί μας.

  Ο Ήλιος δίνει ζωή σε όλο το πλανητικό σύστημα, η Σελήνη την μεταβιβάζει σε μας. Ο Ωριγένης και ο Κλήμης λέγουν πως η Σελήνη είναι το ζων σύμβολο του Γιαχβέ, η εξουσιάστρια της ζωής και του θανάτου.

  Στα θρησκευτικά δόγματα χρησίμευε πολλαπλά, σαν θηλυκή θεότητα για τις εξωτερικές ανάγκες και σαν αρσενική για την αλληγορία και τα σύμβολα. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρομε πως η Σελήνη είναι άνευ ορισμένου γένους. Είτε άρρεν, είτε θήλυ αποτελεί ένα μυστήριο, το Μυστήριο των Μυστηρίων και είναι το σύμβολο του καλού και του κακού.

  Στην Αλχημεία ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τον χρυσό, τη σταθερότητα, τη Λογική, το δημιουργείν, τη στήλη J στο τάγμα των Τεκτόνων. Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τον άργυρο, την ευκινησία, τη φαντασία, το Συντηρείν, τη στήληB στο τάγμα των Τεκτόνων.

  Ο μηνίσκος της μπορεί να παρασταθεί με τέσσερις μορφές: Η πρώτηέχει προς τα αριστερά στραμμένες τις ακμές και αντιστοιχεί προς το 1ο τέταρτο. Εδώ η Σελήνη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Είναι η νεανική ηλικία, η τείνουσα προς την ώριμη. Η δεύτερηέχει στραμμένες τις ακμές προς τα δεξιά και δείχνει την αποσύνθεση, την προς εξαφάνιση πορεία, την πηγή της νέας ύπαρξης. Η τρίτηέχει προς τα άνω στραμμένες τις ακμές της και σημαίνει το θρίαμβο. Κυριαρχεί και διέπει κάθε τι κείται κάτωθέν της. Η τέταρτηέχει προς τα κάτω τις ακμές και δηλώνει πως υποδουλώνεται σε κάθε τι υπεράνω.

  Ο προς τα άνω μηνίσκος, συμβολίζει την άκρατη έξαρση του παθητικού στοιχείου, αυτής της φαντασίας που εγκαταλελειμμένη στον εαυτό της, ακανόνιστα μεταβάλλεται. Είναι η Εκάτη. Όμως γονιμοποιούμενη από τον Ήλιο γίνεται η βάση του Μεγάλου Έργου της Τελείωσης, η «Μήτηρ του Κόσμου». Είναι η Παρθένος μήτηρ του Λόγου, αυτή που οι πόδες της στηρίζονται πάνω στο μηνίσκο της Σελήνης.

   

  Ο Κρόνος Πλανητικά και συμβολικά

  Πατέρας του Κρόνου ήταν ο Ουρανός που φοβούμενος την δύναμη των άλλων παιδιών του (Τιτάνες, Κύκλωπες) και του Κρόνου τα έκλεισε στα έγκατα της Γης. Όμως η μητέρα τους η Γαία βλέποντας πως είναι δυστυχισμένα, πείθει τον Κρόνο να αποκόψει τα αιδοία του πατέρα του με δρεπάνι και μετά τα ρίχνει στη θάλασσα εκ των οποίων, όπως είδαμε σε άλλο μάθημα, γεννιέται η Αφροδίτη.

  Αφού κατέβαλε τον πιο φιλόδοξο των Τιτάνων, τον Οφίωνα, κυβερνούσε τα πάντα με ταραγμένη τη ψυχική του γαλήνη από την κατάρα του πατέρα του. Η κατάρα αυτή έλεγε να χάσει την εξουσία και να τιμωρηθεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, ο αγκυλομύτηςΚρόνος κατάπινε ένα-ένα τα άρρενα παιδιά του. Από τις κόρες του κατά πρώτον γενήθηκαν η Εστία, η Δήμητρα και η Ήρα. Μετά γεννήθηκε ο Πλούτων τον οποίο κατάπιε αμέσως. Η Ρέα, η σύζυγός του, βλέπουσα τη σκληρότητα του πατέρα αποφάσισε κατά τη γέννηση του δεύτερου γιου της του Ποσειδώνα, να κάνει μιαν απάτη. Είπε πως γέννησε ένα πουλάρι (ίππιος πώλος), το οποίο ο Κρόνος κατάπιε. Σημειώστε πως ένα από τα επίθετα του Ποσειδώνα είναι «ίππιος». Η Ρέα όμως όταν κυοφορούσε τον Δία, φοβήθηκε πως το κόλπο δεν θα γινόταν πάλι. Ρώτησε τους γονείς της, τον Ουρανό και τη Γαία, και της υπέδειξαν τον τρόπο να γεννήσει τον Δία, στο σπήλαιο Λύκτο της Κρήτης. Η Γαία έκρυψε το Δία σε ένα σπήλαιο του όρους Αιγαίου της Κρήτης και εκεί τον μεγάλωσε. Στη θέση του έβαλαν έναν λίθο. Ο Κρόνος κατάπιε το λίθο. Έτσι κατανικήθηκε και ξέρασε και τα υπόλοιπα παιδιά που είχε καταπιεί.

  Ο Ζευς όταν έφθασε σε ηλικία ώριμη, σκέφθηκε να αποκτήσει το θρόνο. Τον συμβούλευε η Νυξ, η οποία του έδωσε μέλι να φάει ο Κρόνος. Έτσι έγινε και ο δεύτερος έπεσε σε βαθύ λήθαργο κατά τη διάρκεια του οποίου ο Ζευς έκοψε τα αιδοία του.

  Ο Ζευς, σύμφωνα με τον Όμηρο, έδιωξε τον Κρόνο στα πέρατα της γης, όπου καθόταν και δεν μπορούσε να δει τις αυγές του Ήλιου, να ζήσει τους ανέμους επειδή περιβαλλόταν από παντού με βαθύτατους ερέβους (βαθύ σκοτάδι).

  Το σύμβολο του Κρόνου είναι ιδίας ισχύος με αυτά του Ηλίου και της Σελήνης. Ο Έλιφας Λευί στο «Δόγμα» του λέγει πως ο Κρόνος είναι μέγας μαγικός παράγοντας και του αποδίδει το σύμβολο του Ουροβόρου όφεως, κειμένου κάτωθεν της τετράδος των στοιχείων. Έτσι απεικονίζεται η μεγάλη αλήθεια της διπλής προσωπικότητας του Κρόνου που αντιπροσωπεύει και την καλή και την κακή αρχή.  Γενικά, όμως θεωρείται σαν φθονερή και μοχθηρή αρχή.

  Είναι ο Ιλδαβαώθ των Γνωστικών. Συνηθέστερα θωρείται επίσης, πως είναι ο Χρόνος, η περίσκεψη και η πείρα. Είναι ο Χρόνος που διαλύει τις σωματικές αρχές και δίνει την ελευθερία στο αιχμαλωτισμένο πνεύμα.

  Ο Κρόνος ενώνεται με τη Ρέα, της Γαίας, της πρωταρχικής Ύλης και γεννά τους αρχαίους θεούς και το Δία.

  Ο Πλάτων στον Κρατύλο, ερμηνεύει τα ονόματα του Κρόνου και της Ρέας και ο Πρόκλος σχολιάζει για αυτό: «Είναι λοιπόν ο (Κρόνος) νους, η υπόσταση της αμόλυντου τάξης και ο ηγεμόνας της διανοητικής όλης διακόσμησης…»

  Στο αλχημικό και αστρολογικό σύμβολο του Κρόνου βλέπομε την υλικότητα των τεσσάρων στοιχείων να κείται υπεράνω της πλαστικότητας της Σελήνης. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στο σύμβολο του Δία.

  Έτσι βλέπομε ότι:

  Ζευς

  1.Σταυρός κάτωθεν του μηνίσκου.

  2.Μεταβολή μέλλουσα να γίνει.

  3.Νεανικότητα, ζέση, έπαρση, πρωτοβουλία.

  4.Εξάρτηση από την οριζόντια γραμμή.

  5.Μελλοντική μεταβολή στο πεδίο της παθητικότητας ή της ύλης.

  6.Αύξηση, φυσική ανάπτυξη.

  7.Ενσωμάτωση, ενσάρκωση.

  8.Γένεση υλικής ζωής, ζωντανή (εμψυχούσα) αρχή.

  ΖΩΗ

  Κρόνος

  1.Σταυρός άνωθεν του μηνίσκου.

  2.Μεταβολή που έχει γίνει.

  3.Γήρας, ψυχρότητα, δοκιμασία, επιφυλακτικότητα.

  4.Εξάρτηση από την κατακόρυφο γραμμή.

  5.Μεταβολή που έχει γίνει στο πεδίο της δράσης ή του πνεύματος.

  6.Φθίση, ελάττωση των φυσικών δυνάμεων.

  7.Εξαΰλωση,  αποσάρκωση.

  8.Επαύξηση της πνευματικής ζωής. Μεταμορφωτική αρχή.

  ΘΑΝΑΤΟΣ

  Ο Ζευς Πλανητικά και συμβολικά

  Ο Ολύμπιος Θεός Ζευς είναι ο μέγιστος, ο «πατήρ ανδρών τε θεών τε». Είναι ο θεός του αιθέρα, ο κατοικών στους ουρανούς, ο χειριζόμενος τον κεραυνό και διατρέφων δι’ αυτού το Παν.

  Ο Ντεσάρμ γράφει πως στην Ακρόπολη στεκόταν ένα άγαλμα της Γαίας σε στάση ικέτιδας που παρακαλούσε το Δία να στείλει βροχή να δροσίσει τα στήθη της.

  Μια από τις θείες συζύγους του ήταν η Δημήτηρ, Γη-Μήτηρ. Ο Βιργίλιος στα ποιήματά του εκφράζει έναν αποσυμβολισμό τους ζεύγους, αναφέροντας πως την εαρινή εποχή ο παντοδύναμος θεός του Αιθέρα κατέρχεται με ζωογόνες βροχές στον κόλπο της συζύγου του, της γήινης σφαίρας, η οποία γονιμοποιεί όλα τα σπέρματα τα οποία περικλείει.

  Η παράδοση λέγει πως θέλοντας να βρει το μέσον της οικουμένης, διάλεξε δύο ισοταχείς αετούς τους οποίους άφησε να πετάξουν, τον ένα ανατολικά και τον άλλο δυτικά. Αυτοί περιέτρεξαν την γη και συναντήθηκαν στους Δελφούς.  Εκεί αφού έκανε δύο χρυσούς αετούς σε ανάμνηση του γεγονότος, κατέστησε τον τόπο ιερό, όπου και κτίστηκε αργότερα τέμενος του Απόλλωνα. Λέγεται πως τοποθέτησε και το Λίθο που κατάπιε ο Κρόνος αντί του ιδίου.

  Οι αλληγορικές ερμηνείες είναι πλείστες σχετικά με το Δία. Ο Πρόκλος λέει πως το όνομα του θεού κρύβει τους δύο χαρακτήρες του. «Είναι, λέει, διττό. Το μεν Δίας δηλώνει την δια αυτού αιτία, που είναι η πατρική αγαθότητα, το δε Ζευς την ζωογονία, τις πρώτες αιτίες που βρίσκονται στο Παν. Το μεν πρώτο είναι της Κρονικής σειράς, το δε δεύτερο της ζωογόνου Ρέας. Και έτσι, ο Κρόνος είναι η τριπλή ουσία, αμέριστη (αδιαίρετη), μέση (ανάμεσα στην αρχή και το τέλος) και μεριστή (διαιρετή), η δε Ρέα είναι η τριπλότητα της ζωής, η νοερή (πνεύμα), ψυχική (ψυχή) και σωματική (ύλη)».

  Ακόμα, ο Πρόκλος αποδίδει στον Κρόνο την Τιτανική τάξη, εις τον Ουρανό την συνεκτική και στο Δία τη δημιουργική. Άρα, θεωρεί το Δία αλληγορικά το Δημιουργό.

  Άλλοι συγγραφείς στην αρχαιότητα θεωρούν το Δία ως την Πρώτη Ύλη,εκ της οποίας παρήχθησαν τα υπόλοιπα στοιχεία.

  O Ορφεύς στους «Ορφικούς Ύμνους» εκφράζεται όμοια:

  ΖΕΥΣ   ΠΡΩΤΟΣ   ΕΓΕΝΕΤΟ.   ΖΕΥΣ   ΥΣΤΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΚΕΡΑΥΝΟΣ

  ΖΕΥΣ   ΚΕΦΑΛΗ,   ΖΕΥΣ   ΜΕΣΑ,   ΔΙΟΣ   Δ’   ΕΚ   ΠΑΝΤΑ   ΤΕΤΥΚΤΑΙ.

  Ο Ζευς εκλαμβάνεται αντί του αιθέρα, δηλαδή του Μονοειδούς Πυρός,εκ του οποίου αποτελείται και ο Ήλιος. Έτσι, πολλοί συγγραφείς συγχέουν αυτά τα δύο πρόσωπα. Ωστόσο, ο Όμηρος τον αναγνωρίζει σαν κάτοικο του αιθέρος, αλλά δεν τον αποκαλεί Αιθέρα. Ο Ερμής το Τρις Μέγιστος τον καλεί ζωοδότη και κατοικούντα μεταξύ Ουρανού και Γης.

  Ίσως η ουσία του Αιθέρα να ανήκει στον Κρόνο και ο Ζευς να είχε μια θέση λίγο κατώτερη, εκεί που το πυρ εξαρτάται περισσότερο από τον αέρα. Θεωρώ πως είναι η Τετρακτύς, αυτός που ονομάζεται Ζευς Πατήρ.

  Στην αποκρυφολογία ο Δίας προέρχεται από τη Σελήνη, μετέχοντας στην πλαστικότητα και υγρότητά της. Έτσι, η Σελήνη ενώνεται με τον σταυρό, το στοιχειακό κόσμο για να δώσει σώμα, μάζα και συνεκτικότητα. Μια σεληνιακή ουσία δεν μπορεί να κυβερνήσει το φυσικό κόσμο, ενώ αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον πλανήτη Δία. Η γονιμότητα και η δυναμικότητα αντιστοιχούν προς τις στοιχειακές ιδιότητες του υγρού και θερμού, δηλαδή προς το στοιχείο του Αέρα,που κατέχει ενδιάμεση θέση μεταξύ του θερμού και ξηρού, δηλαδή του Πυρός,και του ψυχρού και υγρού, δηλαδή του Ύδατος.Συνεπώς η ουσία του Δία είναι το ΑΛΑΣτων αλχημιστών.

  Στα ερμητικά διδασκόμαστε: ο Ζευς αντιπροσωπεύει τον Αέρα που παρέχει τη ζωή, το ελαφρύ τούτο Πνεύμα δια μέσου του οποίου εμψυχώνονται τα όντα, με μια λέξη παριστά τη Ζωή, σε αντίθεση με τον Κρόνο που εικονίζει τη μεταμόρφωση, δηλαδή το Θάνατο.

  Άρης Πλανητικά και συμβολικά

  Είναι γιος του Δία και της Ήρας. Είναι ο κατ’ εξοχήν θεός του πολέμου και του πυρός, των αρχών που ανανεώνουν και αναγεννούν το σύμπαν. Τα σημεία στα οποία καταφαίνεται η μεγάλη σημασία του μύθου του Άρη είναι σχετικώς λίγα, αλλ’ όμως αρκετά περιεκτικά.

  Από τους έρωτές του με την Αφροδίτη απέκτησε δύο τέκνα, το Δείμο και το Φόβο ή κατ’ άλλους και την Αρμονία η οποία κερνούσε τους Ολύμπιους θεούς μαζί με τον Ερμή και την Ήβη, Νέκταρ. Επίσης, γέννησε τον Κύκνο με την Πελοπία ή Πυρήνη της οποίας το όνομα υπαινίσσεται το Ουράνιο Πυρ.

  Ο Άρης από τον ορμητικό του χαρακτήρα ήταν απεχθής σε πολλούς άλλους θεούς, όπως ο Δίας και η Αθηνά.

  Το ιερό πτηνό του Άρη είναι ο Αλέκτωρ. Τα κύρια σημεία του πτηνού είναι η ιδιότητά του να αναγγέλλει την ανατολή του ηλίου και την επικράτηση του φωτός επί του σκότους. Θεωρήθηκε μαγικό πτηνό του οποίου η φωνή έχει τη δύναμη να διώχνει τους δαίμονες του σκότους. Συνοδεύει μαζί με τον κύνα τις ψυχές στον Άδη. Στην Ελλάδα θεωρείται σαν πτηνό που διώχνει τους δαίμονες, τη βασκανία κλπ. Ο Πυθαγόρας θεωρούσε το λευκό κόκορα, ιερό του Μηνός  και απαγόρευε τη βρώση του. Στα Ελευσίνια Μυστήρια τον θεωρούσαν ιερό πτηνό της Περσεφόνης. Στον Ασκληπιό θυσίαζαν κόκορα. Υπάρχει άγαλμα κατά τα λεγόμενα του Πλούταρχου, που ο Απόλλων κρατεί στα χέρια του κόκορα, σαν σύμβολο της ηλιακής του ιδιότητας.

  Ο Ερμής ο Τρις Μέγιστος παρεμβάλει τον αλέκτορα εξαιτίας της ρώμης και της ενεργητικότητάς του προς το Πυρ, ως σύμβολο της αρχικής Αιτίας του παντός. Ακόμα θεωρείται ως η Πρωταρχική ύλη των Γνωστικών, το κηρύκειο του Ερμή και ο όφις με τη διπλή ουρά. Η σχέση αλέκτωρ-όφις δεικνύει ο ορνιθόμορφος Αβρασάξ, ο όφις του Άρη, ο φιλοσοφικός Δράκος.

  Στην ελληνική μυθοπλασία, ο Άρης αντιπροσωπεύει τη φυσική αρχή της συνεχούς μεταμόρφωσης και εξέλιξης δια μέσου του αόρατου πυρός, πράγμα που είναι η ίδια η πηγή ζωής και φωτός. Είναι η δεύτερη ψυχή του Κόσμου, αυτός που πραγματοποιεί τις ηλιακές ιδιότητες δια της δράσης. Είναι η αρχή της κίνησης στο διάστημα και στην ψυχή των ατόμων στη φύση. Συνεπώς είναι η αρχή της διείσδυσης, της διαίρεσης, της διαχώρισης, της διάλυσης, της μεταμόρφωσης και της Δύναμης.

  Ερμητικά, το σύμβολό του δηλώνει την εκτοξευτική του ικανότητα. Αυτήν την ικανότητα που διευθύνεται από τις αναλλοίωτες αντιδράσεις του φυσικού νόμου και εμψυχώνει.

   Η Αφροδίτη Πλανητικά και συμβολικά

  Όπως έχομε την ελληνική μυθοπλασία δύο Έρωτες, έτσι μπορούμε να διακρίνομε δύο μορφές της Αφροδίτης. Η πρώτη, η πιο αρχαία, είναι η κόρη του Ουρανού και της Ημέρα. Η δεύτερη είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης των τεμαχισμένων γεννητικών μορίων του Ουρανού μετά του αφρού της προσωποποιούσης τη θάλασσα Διώνης ή της μητέρας της Τηθύος.

  Ένα όστρακο της χρησίμευσε για να στηριχθεί και με τη βοήθεια του Ζέφυρου και των Ανέμων, πλέει πρώτα προς τα Κύθηρα και μετά προς την Κύπρο. Εκεί εξέρχεται στη ξηρά και πλούσια βλάστηση φύεται στα πόδια της. Είναι ή Αναδυομένη Αφροδίτη ή Αφρογένεια. Εκεί την υποδέχονται οι Ώρες και την οδηγούν στα Ολύμπια Ανάκτορα.

  Ενώθηκε με θεούς, ημίθεους και θνητούς.

  Ο πιο περίφημος των ερώτων της είναι αυτός με τον Άδωνι, του Έλληνα Θαμμούζ. Η παράδοση λέγει πως πατέρας του είναι ο Φοίνικας ή ο Κινύρας ο βασιλέας της Κύπρου και πρώτος ιερέας της Αφροδίτης. Μητέρα του είναι η Σμύρνα ή Μύρρα. Τη Μύρρα καταδίωκε με οργή η Αφροδίτη γιατί δεν την τιμούσε και αυτή ενώθηκε με τον πατέρα της εν αγνοία του. Ο πατέρας της Μύρρα όταν το κατάλαβε την καταδίωξε αλλά οι θεοί τη λυπήθηκαν και την μεταμόρφωσαν σε θάμνο. Μετά από εννέα μήνες το δενδρύλλιο άνοιξε και βγήκε ένα αγόρι εξόχου ομορφιάς. Ήταν ο Άδωνις. Η Αφροδίτη τον παρέλαβε, τον έβαλε σε ένα κάνιστρο και το έδωσε στην Περσεφόνη που και αυτή θαμπωμένη από την ομορφιά του, αρνείται να τον γυρίσει πίσω.

  Ο Μεγάλος Κριτής αποφασίζει ο Άδωνις να ζει τέσσερις μήνες κάθε χρόνο στον Όλυμπο και τον υπόλοιπο χρόνο του μεταξύ των δύο θεοτήτων.

  Στα έπη των ποιητών είναι η υπέρτατη χάρις, η θριαμβεύουσα γοητεία. Ακόμα και τα σύμβολα ή τα εμβλήματα της Αφροδίτης δείχνουν την παραγωγική γονιμότητα. Στο φυτικό βασίλειο έχει τη μυρτιά, το μήλο, τα ρόδα. Στο ζωικό ο τράγος, ο κριός, ο λαγός. Στο Άργος και στη Θεσσαλία θυσίαζαν για αυτήν, χοίρο. Μεταξύ των πτηνών της ανήκει το στρουθίο και η περιστερά.

  Συμβολιζόταν αρχικά με ένα είδος κώνου ή πυραμίδας με περίγυρα αναμμένους πυρσούς.

  Για τους Χαλδαίους και Αιγύπτιους, ήταν σύζυγος του Πρωτέα, αυτού που συμβολίζει το Παγκόσμιο Πνεύμα της Φύσης και θεωρείτο μητέρα των Καβείρων Θεών. Σήμερα ακόμα, τόσο ο πλανήτης, όσο και το πλανητικό πνεύμα της καλούνται Χαμπάρ (Μέγας), όνομα που υπενθυμίζει τη λέξη Χαμπίρ ή Καμπίρ ή Κάβειρος.

  Μπορούμε να θεωρήσομε την Αφροδίτη σαν μια μορφή του Ουρανίου πυρός, αυτού που φέρεται επάνω στα ύδατα της μεγάλης αβύσσου κατά τη γέννηση των κόσμων. Αργότερα, ενωμένη με το άρρεν θείο πυρ, τον Άρη, θα γεννήσει τον Έρωτα με τον οποίο τελειώνει το έργο της κοσμογονίας.

  Το αλχημικό σύμβολό της είναι ένας ηλιακός κύκλος, δηλαδή η ζωογόνος και εμψυχώτρια αρχή, υπερκείμενη της τετράδας των στοιχείων και η οποία κατευθύνει στις μίξεις τους. Είναι ο δημιουργικός ρόλος τον οποίο παίζει ή Αφροδίτη στο φυσικό κόσμο.

  Ας δούμε αυτό το ιδεόγραμμα της Αφροδίτης.

  Γενική αρχή του αποκρυφισμού είναι ότι κάθε δημιουργία προϋποθέτει την ύπαρξη κέντρου και περιφέρειας, δηλαδή ενός κύκλου, του Ιώδ και Χε, του Για και Χα, του Γιώτα και Έψιλον, του θετικού και αρνητικού πόλου.  Τα δύο αυτά στοιχεία ενώνονται και αποτελούν το ιδεόγραμμα του Ήλιου, το Θείο Λόγο, σαν αποτέλεσμα των δύο ανώτερων αρχών, ο οποίος φέρει τον αριθμό τρία. Το τρία παριστάνεται με το ισοσκελές τρίγωνο. Όμως το τρίγωνο ή ο αριθμός 3 για να εκδηλώσουν τις δημιουργικές ικανότητες, πρέπει να ενωθούν με την τετράδα των στοιχείων, οπότε λαμβάνεται το επταδικό σύμβολο της πυραμίδας, όπως βλέπομε στο σχήμα, δεξιά.

   Η παράσταση αυτή μπορεί να αποδοθεί αντίστοιχα στο σύμβολο της Αφροδίτης, αν αντικαταστήσομε τον Ήλιο με το τρίγωνο και το τετράγωνο με τον ισότιμο σταυρό ή στο σύμβολο του θείου των φιλοσόφων αν γίνει αντικατάσταση μόνο του τετραγώνου. 

  Η ομοιότητα μεταξύ σταυρού και τετραγώνου είναι κατάδηλος δεδομένου πως αναλυμένο το τετράγωνο δίνει δύο ελληνικά γράμματα «γάμμα» ή δύο ορθές γωνίες που ενωμένες στην κορυφή δίνουν το σταυρό ή το ελληνικό γράμμα Χ.Είναι αξιοπρόσεκτο πως στο επταδικό σύμβολο της πυραμίδας περικλείεται ο πεντάκτινος αστέρας των Μάγων. Το ίδιο αξιοπρόσεκτη είναι η αναλογία που υφίσταται μεταξύ του ιδεογράμματος της Αφροδίτης και του Αλυσωτού σταυρού των αιγυπτιακών μυστηρίων, που παριστά την γονιμοποιό δύναμη και τη ζωή γενικά.

  Στον Ταρώ, η 3η των 22 μεγάλων Κλειδών, εικονίζει την Ουράνια Αφροδίτη, την προσποίηση του Έρωτα, τον Ώρο, την Ανθρωπότητα και τη Φύση. Στο αριστερό χέρι κρατεί σκήπτρο πάνω στο οποίο υπάρχει το σύμβολο της Αφροδίτης δηλώνοντας την παθητική επίδραση την οποία εξασκεί η θεά στη γέννηση των όντων. Περιβάλλεται με τους 12 αστερισμούς του ζωδιακού και στα πόδια της παρίσταται μηνίσκος Σελήνης. Σε άλλο επίπεδο, η Αφροδίτη βρίσκεται στην 17η κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, στον Αστέρα.

  Ο Ερμής Πλανητικά και συμβολικά

  Ο Ερμής είναι γιος του Δίας και της πρεσβύτερης των Πλειάδων, της Μαίας. Γεννήθηκε στο όρος Κυλλήνη στην Αρκαδία.

  Ο Ερμής είναι ο εφευρέτης της λύρας, την οποία κατασκεύασε από κόκαλο χελώνας με επτά χορδές σύμφωνα με τον αριθμό των επτά πλανητών και την ονόμασε «χέλυς». Αλλά και η μονοκάλαμος σύριγγα (αυλός) είναι εφεύρεση του Ερμή.

  Όμως εκτός της μουσικής, είναι εφευρέτης των γραμμάτων, της γεωμετρίας, της παλαίστρας. Υποστήριξε το εμπόριο και το κέρδος. Μια από τις σπουδαιότερες εργασίες του Ερμή ήταν του Ψυχοπομπού ή Ψυχαγωγού, δηλαδή έφερνε τις ψυχές και τις παρέδιδε στον Χάρωνα.

  Χαρακτηριστική είναι η ράβδος του που σύμφωνα με την παράδοση την κατασκεύασε ο Ήφαιστος, όταν ήταν νήπιο ο Ερμής για να παίζει. Ήταν χρυσή και είχε δύο δράκοντες τυλιγμένους κυκλικά, ο ένας απέναντι στον άλλον. Μεταξύ των κεφαλών τους υπήρχε χρυσή σφαίρα στην οποία κατέληγε η ράβδος. Τα δύο φίδια εκφράζουν θεμελιώδεις αλήθειες. Κατά πρώτο, το νόμο της αντισταθμίσεως και της ισορροπίας των αντιθέτων, καθότι το ένα είναι λευκό και το άλλο μέλαν. Είναι τα δύο αντίθετα ρεύματα του παγκόσμιου μαγνητισμού που εξισορροπούν στη σφαίρα της ράβδου, κατά κάποιο τρόπο συμφιλιωμένα. Είναι το δένδρο της ζωής και τα νευρικά κέντρα του ανθρώπου τα οποία ο μεμυημένος πρέπει να γνωρίζει και να αναπτύξει. Είναι η γενική έννοια της οκτάδος, η αιώνια κίνηση των κύκλων, η ρυθμική αναπνοή του Κόσμου.

  Το όνομα του Ερμή έχει ετυμολογική σχέση με τον αριθμό οκτώ.

  Σύμφωνα με τον Αθήναιο (δειπνοσοφισταί - ζ) ο ιχθύς που ονομαζόταν Βόαξ (η γόπα) ήταν ιερός του Ερμή. Τα κυριότερα σύμβολά του ήταν το κηρύκειο, ο κριός και ο φαλλός.

  Οι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσίασαν με διάφορες μορφές τον Ερμή και τον κριό. Άλλοτε να κάθεται κοντά του, άλλοτε να το κρατά στους ώμους κλπ. Μια όμως παράσταση κεντρίζει το ενδιαφέρον όπου ο Καλάμις, σύμφωνα με τις διηγήσεις του Παυσανία, για την πόλη της Τανάγρας έφτιαξε τον Ερμή να φέρει στους ώμους τον κριό σε χαρακτηριστική στάση που εμφανώς παριστάνει το εβραϊκό γράμμα Άλεφ. Ο Κριοφόρος Ερμής είναι ο καλός Ποιμένας που αργότερα βρίσκομε στις κατακόμβες των χριστιανών, σαν σύμβολο του Ιησού. Μεμονωμένα ο κριός σαν σύμβολο είναι η γονιμοποιός αρχή, αυτή που συντηρεί και πολλαπλασιάζει το ποίμνιο. Ο Παυσανίας αποφεύγει ρητώς να δώσει πληροφορίες για το συμβολισμό του Κριού.

  Το άλλο σύμβολο, ο όρθιος φαλλός έχει περίπου την ίδια έννοια. Ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες αναφέρει: «Σωστά ως έχει τα αιδοία τα αγάλματα του Ερμή, οι Αθηναίοι πρώτοι τα έμαθαν να τα κάνουν από τους Πελασγούς. Οι δε Πελασγοί έλεγαν κάποιον ιερό λόγο για αυτόν, από τους δηλωμένους λόγους για αυτά, στη Σαμοθράκη.»

  Ο ιστορικός Ντεσάρμ, λέγει πως «ο Ερμής ταυτίζονταν με τον Κάρδο ή τον Κασμίλο έναν των Καβείρων θεών, στη Σαμοθράκη. Και πως ήταν ο εραστής της Περσεφόνης με την οποία φλεγόταν από πόθο για να ενωθεί.

  Ο ιθυφαλλικός (φιλήδονος) Ερμής ερμηνεύεται από τους ιεροφάντες ως το άρρεν στοιχείο, η γονιμοποιός δύναμη, η οποία επιζητεί άπληστα την ένωση με την Περσεφόνη, το θηλυκό στοιχείο, για να συμπληρωθεί το έργο της παραγωγής στη φύση».

  Εξετάζοντας το σύμβολο του Ερμή βλέπομε πως είναι πιο περίπλοκο και από αυτό της Αφροδίτης.

  Η Έλενα Μπλαβάτσκυ λέγει στην απόκρυφο διδασκαλία σχετικά με το μύθο περί Σατάν πως «ο πόλεμος στον Ουρανό είναι οι τρομερές μάχες στις οποίες ο υποψήφιος για την ανωτέρα μύηση ήταν υποκείμενος στις μεταξύ του εαυτού του και των παθών του, όταν ο εσώτερος άνθρωπος επρόκειτο να εξοντώσει τον έξω, ή να αποτύχει. Στην πρώτη περίπτωση καθίσταται ο «νικητής Δράκων» γιατί είχε κατανικήσει όλους τους πειρασμούς και ο «Υιός του Όφεως», πραγματικός όφις, που έχει απορρίψει την παλιά του επιδερμίδα για να αναγεννηθεί σε νέο σώμα και να γίνει ο Υιός της Σοφίας και της Αθανασίας, στην αιωνιότητα. Ο Σηθ, θεωρούμενος απόγονος του Ισραήλ, δεν είναι παρά η απλή παραμόρφωση του Έλληνα Ερμή, του θεού της Σοφίας, καλουμένου επίσης Θεύθ, Τατ, Σηθ, Σετ, Σατάν. Είναι ο Τυφών, ο Άποφις, ο Δράκων ο φονευθείς από τον Ώρο, διότι ο Τυφών ονομαζόταν επίσης Σετ. Είναι η σκοτεινή πλευρά του Οσίριδος, του αδελφού του».

  Ο στωικός Κορνούτος λέγει πως ο Ερμής δεν είναι άλλο παρά ο Λόγος, αυτός που στάλθηκε από τους Θεούς στον ουρανό στη Γη. Ο Ερμής είναι ο μέγας και ανώτατος αποκαλυπτής, η θεία πηγή σε καθετί το ανθρώπινο πνεύμα είχε ανακαλύψει και εμπιστευτεί στη γραφή. Είναι ο Θεός Άνουβις ή Αγαθοδαίμων, όπου ο πρώτος παρίσταται με τη μορφή κυνός και ο δεύτερος με τη μορφή όφεως.


   

  Ο Ζωδιακός Κύκλος

  Ο Κριός,το χρυσόμαλο δέρας. Ο ζωδιακός καταστερισμός του Κριού έχει σχέση με τη Θεά Αθηνά, τη θεά της Ουράνιας Σοφίας. Η Αθηνά μόνη γνωρίζει τις κλείδες του δώματος στο οποίο ο Κεραυνός (ο Λόγος) είναι σφραγισμένος. Η θεότητα καθοδηγεί τον άνθρωπο στη ζωή και το φως και τον διδάσκει πώς να επανέλθει στο Φως και τη ζωή και πώς να απαλλαγεί από τα δεσμά της ύλης την οποία γενικά εκπροσωπούν οι Δράκοντες και οι Ταύροι. Διότι Αθηνά σημαίνει Θεού νόηση ή θεία νοεί ή διότι είναι ηθών νόηση.

   Ο Ταύρος,αυτός στον οποίο μεταμορφώθηκε ο Ζευς για να απαγάγει την Ευρώπη. Εκ της παράδοσης το ζώδιο αυτό ηγεμονεύει η Αφροδίτη.

   Οι Δίδυμοιοφείλουν το όνομά τους στον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, τα δίδυμα παιδιά του Δία που με μορφή κύκνου τεκνοποίησε τη Λήδα.

  Ο Καρκίνοςξεκινά με τη θερινή  τροπή του ηλίου. Ο Καρκίνος δεν είναι άλλος από τον Σκαραβαίο των Αιγυπτίων που παριστά μια μορφή του Ηλίου.

  Οι Έλληνες έδωσαν μυθολογική ερμηνεία στο όνομά του και το απέδωσαν στον Καρκίνο που δάγκωσε τον Ηρακλή. Το ζώδιο αυτό αποδίδεται στο Δία.

  Ο Λέωναντιπροσωπεύει το λέοντα της Νεμέας το οποίο ο ηλιακός ήρωας Ηρακλής κατανίκησε.

  Περαιτέρω έχει αστρολογική αναλογία προς το θεό Απόλλωνα. Ο ηλιακός θεός που εξακοντίζει τις λαμπρές του ακτίνες, ο ουράνιος τοξότης του οποίου τα βέλη κτυπούν μακριά και ποτέ δεν αποτυγχάνουν, θεωρείται ως ισχυρός θεός, αήττητος και φοβερός στους εχθρούς του. Ο Απόλλων ήταν ο οδηγός των Μοιρών που κυριαρχούν στο πεπρωμένο των ανθρώπων και κόπτουν το νήμα της ζωής των.

  Για αυτό το λόγο, ο Πλάτων στον Κρατύλο, τον ονομάζει Απολλούων. Εξετάζοντας το όνομά του ο Πλάτων στο ίδιο έργο, λέγει πως περικλείει τις τέσσερις χαρακτηριστικές δυνάμεις του θεού. Για μεν τη μαντική, το αληθές και το απλό, διότι πάντα τα δύο αυτά επίθετα στο ίδιο σημαίνουν και θα ήταν πολύ ορθό, να ονομάζεται όπως οι Θεσσαλείς τον αποκαλούν, Άπλουν. Για την τοξική, μπορεί να κληθεί αει-βάλλων. Για την καθαρτική (θεραπευτική) και ιατρική ικανότητα, απολλούων. Και τέλος για τη μουσική, ομοπολλών, όπου το ομο, περιλαμβάνεται στο αθροιστικό Α του ονόματος Απόλλων. Σημαίνει την κοινή περιπολία στον ουρανό και στην αρμονία των ασμάτων, που είναι η καθ’ αυτό αρμονία και ότι όλα αυτά περιπολεί με κάποια αρμονία.

  Μια πολύ καλή ανάλυση του θεού Απόλλων δίνει ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί του Ε εν Δελφοίς».

  Η Δήλος και οι Δελφοί είναι τα κυριότερα κέντρα λατρείας του. Το Δελφικό μαντείο ήταν κατ’ αρχάς κοινό της Γαίας και του Ποσειδώνα.

  Μεταξύ των πτηνών των αφιερωμένων στον Απόλλων είναι ο Ιέραξ και ο Κύκνος. Από τα ζώα, ο Λύκος.

  Στις σύγχρονες εποχές αντιλαμβανόμαστε πως το Άγιο Πνεύμα και ο Απόλλων είναι ταυτόσημα. Οι τέσσερις δυνάμεις του Απόλλωνα, Μουσική-Μαντική-Ιατρική-Τοξική, αντιστοιχούν και είναι ταυτόσημες με τις Δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Τόσο ο Ιησούς, όσο και οι μαθητές μεταχειρίζονταν στις δυνάμεις αυτές. Ανάκληση του Λαζάρου, βάδιση στην επιφάνεια της θάλασσας δηλώνουν τις θεουργικές δυνάμεις, το θαύμα της συκής, η άρνηση του Πέτρου δηλώνουν τη μαντική, οι θεραπείες δηλώνουν την ιατρική και ο καθαρμός, τα ακάθαρτα πνεύματα δηλώνουν την τοξική ή καθαρτική.

  Ο Πρόκλος έχει γράψει έναν ωραιότατο ύμνο προς τον Απόλλωνα.

  «Επάκουσόν μου, βασιλεύ του Νοερού Πυρός, ώ χρυσήμινε Τιτάν! Επάκουσόν, ταμία του φωτός, ώ Άναξ, ο κρατών την κλείδα της πηγής της Ζωής. Συ, ο οποίος εις τους κόσμους της Ύλης υψόθεν ποταμούς αρμονίας εκχύνεις! Επάκουσον Συ, ο κατέχων την μεσαίαν υπέρ τον αιθέρα έδραν, και τον καρδιαίον παμφαή του Κόσμου κύκλον, πάντα επλήρωσας της αγρύπνου προνοίας σου. Οι δε πλανήτες, έχοντες εζωσμένους τους αειθαλείς σου Πυρσούς, αιωνίως πέμπουσι, κατά τους ακαμάτους και άνευ λήξεως χορούς των, προς τους επιχθονίους, σταγόνας ζωογόνους και ραντίσματα. Υπό τους παλινοστούντας δίφρους σου, κατά τους θεσμούς και νόμους των Ωρών, η φύσις όλη ζωογονείται και αναθάλλει. Κατέπαυσε δε ο θόρυβος των αντιμαχομένων στοιχείων, Σου φανέντος εκ του αρρήτου πατρός. Ο άκαμπτος χορός των Μουσών, υποχωρεί προ Σου. Όταν Συ θέλης, μεταστρέφουσι προς άλλην κατεύθυνσιν της αναποφεύκτου τύχης το νήμα. Διότι είσαι παντοδύναμος και παντοκράτωρ… Σε υμνούσι ως τον πατέρα τον ξακουστόν του Διονύσου. Εις Σε τα βάθη τα πυκνότατα της ύλης σε επευφημούν ως τον ενθουσιώντα Άττιν, άλλο δι’ αοιδοί ως τον αβρόν Άδωνιν……Αλλά θεών πανάριστε, πυροστεφές, όλβιε δαίμον, εικών του παγγενέτου θεού, ψυχών αναγωγεύ, επάκουσόν μου και κάθηρόν με πάντοτε πάσης αμαρτάδος….άν τότε υπό την αναγωγόν σου καθοδήγησιν, την αποδιώκουσαν τα κακά, εις μεν την ψυχήν μου πρόσφερε φώς αγνόν και πολύολβον, απομακρύνων την αχλύν το σκότος το δηλητηριώδες και ολέθριον. Εις δε το σώμα μου δίδε την ισχύν και αγλαόδωρον υγείαν. Εισάγαγέ με εις την εύκλειαν και πιστός εις την προγονικήν παράδοσιν, ας φροντίζω δια τα δώρα των μουσών. Την δ’ αδιάσειστον ευδαιμονίαν, την πηγάζουσαν από της ερατεινής ευσεβείας, αν θέλης δός μοι, ώ Άναξ. Διότι δύνασαι πάντα να εκτελέσης ευκόλως, εφ’ όσον έχης την παντοκρατορίαν. Εάν δε δυστυχία τις υπό των αστεροδινήτων ατράκτων των μοιρών επέρχηται επ’ εμού, προφύλαξόν με ταύτης δια της μεγάλης σου ριπής.»

  Το έκτο ζώδιο είναι η Παρθένος. Έλαβε το όνομά της από την παρθένο Αστραία, θυγατέρα του Δία και της Θέμιδος. Θεά της δικαιοσύνης, όπως άλλωστε και η μητέρα της, κατοικούσε στη Γη.

  Ο αποκρυφισμός θεωρεί πως το ζώδιο αναλογεί προς τη Θεά Δήμητρα. Το θείο δράμα της Μάνας και Κόρης είναι γνωστόκαι αποτελούσε το κύριο θέμα των Ελευσίνιων μυστηρίων.

  Το όνομα της Δήμητρος, ερμηνεύθηκε από τους σοφούς με διάφορους τρόπους ετυμολογικά. Άλλοι είπαν ότι προήλθε από το δα (γα)-μάτηρ, η Γη-μήτηρ, άλλοι από το Δηαί-μήτηρ, η μήτηρ των κριθών, ήτοι των καρπών της Γης. Η δεύτερη ερμηνεία δεν αποκτά μεγάλη σημασία παρά μόνο αν εξεταστεί αλληγορικά. Στα Ελευσίνια μυστήρια, ο κόκκος σίτου υπήρξε το σύμβολο τους και ολόκληρο το τελετουργικό βασίζεται σε αυτόν. Όταν σπέρνεται στη γη, χάνεται. Το σώμα όμοια, κατά τα θάνατο εμπιστεύεται στη γη. Όμως ο κόκκος επαναρχίζει τη ζωή. Η επιστροφή στη ζωή συμβολίζεται από τους Έλληνες με τις 4 εποχές. Έτσι, τα φυσικά φαινόμενα της σποράς και καλλιέργειας αποτελούσαν με αλληγορική εξέταση, το θέμα των σπουδών των μυηθέντων.

  Η Περσεφόνη, η απεικόνιση της ανθρώπινης ψυχής, είναι η κόρη της Θεάς Δήμητρας που διαμένει στον Όλυμπο. Είναι η Κόρη της Δήμητρος, της Παρθένου Ύλης, και του Θεού Διός, του Πατρός των Θεών και ανθρώπων, του Αιθέρα, του Έρωτα, του κυρίου του Θείου Πυρός. Η Περσεφόνη, σαν κόρη δύο πνευματικών οντοτήτων, είναι η ζώσα πνευματική ύπαρξη, η ανθρώπινη εξέλιξη σε θείους κόσμους και περιβαλλόμενη με τις δυνάμεις του Δία.

  Η Περσεφόνη είναι η φωτεινή ψυχή που κατήλθε για να πληρώσει τον νόμο της αλληλεγγύης, των υποχρεώσεων.

  Εκείνο που πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, είναι πως τα μυστήρια της Ελευσίνας υπήρξαν τα θεμέλια του διαφωτισμού της ανθρώπινης ψυχής, που της υπόδειξαν την οδό προς το φως της σωτηρίας και απολύτρωσης.

  Το έβδομο ζώδιο είναι ο Ζυγός. Αρχικά συμβολιζόταν με ένα βωμό, ο οποίος παρίστανε τον Ιερό Βωμό της Ίσιδας. Στο ζωδιακό καταστερισμό του Ζυγού αντιστοιχεί ο Θεός Ήφαιστος του ελληνικού πανθέου. Κατά τον Όμηρο είναι γιος του Δία και της Ήρας, πριν αυτή γίνει επίσημη σύζυγός του. Ο Ησίοδος αναφέρει πως τον συνέλαβε από μόνη της η Ήρα. Στους Αιγυπτίους είναι ο μυστικός θεός του Πυρός, ο περίφημος Φθα. 

  Στον Ήφαιστο ανήκει η κατεργασία των μετάλλων. Χαρακτηριστικό σύμβολό του είναι η σφύρα. Αυτή δύναται να αναλυθεί σε μια κατακόρυφη και σε μια οριζόντια γραμμή από την οποία μπορεί να διαμορφωθούν τα σύμβολα του σταυρού, του Ταυ, του γνώμονα, του γάμα κλπ.

  Από τα ζώα, ο λέων ήταν αφιερωμένος σε αυτόν.

  Η Λήμνος είναι αφιερωμένη επίσης, σε αυτόν. Συχνά αποδίδουν τους Κάβειρους, ως γιους του.

  Το ωραιότερο δημιούργημά του είναι η Πανδώρα, η πρώτη γυναίκα που πλάστηκε από θεό.

  Με το ζώδιο της Παρθένου λήγει η πρώτη σειρά των ζωδίων, των ανιόντων ή του μακρόκοσμου. Με το ζώδιο του Ζυγού αρχίζει η κατιούσα σειρά, αυτή του μικρόκοσμου. Το ζώδιο θεωρείται η αρχή μιας νέας περιόδου και βρίσκεται μεταξύ των δύο σειρών.

  Ο Ζυγός είναι το τρίτο των γωνιωδών σημείων. Τα δύο πρώτα είναι ο Κριός και ο Καρκίνος που αντιστοιχούν προς την Παλλάδα και το Δία. Τα γωνιώδη αυτά σημεία αντιστοιχούν προς τις πυρώδεις αρχές ή τους θεούς του πυρός. Η Παλλάς παριστά το ανώτερο πυρ της νόησης, το πυρ της μεγαλοφυΐας και έμπνευσης. Ο Ζευς παριστά το συντηρητικό και το χορηγούμενο πυρ την τάξη των όντων, το πυρ της ζωτικότητας. Η γέννηση δεν θα πραγματοποιούταν αν δεν μεσολαβούσε ο Ήφαιστος, ο θεός του στοιχειώδους και αέριου πυρός.

  Ας αναλογιστούμε πως η Παλλάς ή ο Κριός είναι το σημείο της εκκίνησης του πύρινου τρίγωνου, της πυρώδους αρχής της διάνοιας, στην οποία έχει ως έδρα τις πυρώδεις και ηλεκτρικές αρχές του ο άνθρωπος. Ο Ζευς ή ο Καρκίνος, η εκκίνηση του υδάτινου τριγώνου, είναι η αρχή της ζωτικότητας στην οποία έχει ως έδρα τις υγρές αρχές του ο άνθρωπος. Ο Ήφαιστος ή ο Ζυγός είναι στο σημείο εκκίνησης του αέρινου τριγώνου, η αρχή του στοιχειώδους πυρός που έρχεται σε μας μέσα από τον αέρα και της αναπνοής.

  Το όγδοο ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Ο οίκος του όφεως. Είναι ο σκορπιός που δάγκωσε θανατηφόρα τον γίγαντα Ωρίωνα στα όρη της Χίου. Το ζώδιο τούτο είναι το τελευταίο της τετράδας, μαζί με το Λέοντα, Παρθένο και Ζυγό, που εικονίζει το Δημιουργικό Λόγο. Με το ζώδιο αυτό, τελειώνει η καθοδική πορεία του Ψυχικού Είναι και αρχίζει στο επόμενο ζώδιο η αποθέωση.

  Αναλογικά, στο ζώδιο του Σκορπιού αντιστοιχεί ο θεός Άρης.

  Το ένατο ζώδιο είναι ο Τοξότης. Αντιπροσωπεύει την τοξευτική τέχνη του Κενταύρου Χείρωνα, γιου του Κρόνου και της Φιλλύρας, επιτήδειος στη θεραπευτική και τη γνώση της θεραπευτικής των φυτών και αγαθός δαίμων του Πηλίου που δίδαξε τον Αχιλλέα.

  Αστρολογικά, το ζώδιο αποδίδεται στη Θεά Αρτέμιδα.

  Το θρακικό όνομα της Αρτέμιδος είναι Βένδις. Το κύριο λατρευτικό κέντρο της βρίσκεται στην Έφεσο της Μ. Ασίας. Εκεί, παραστήθηκε να περιζώνεται με διάφορα ζώα κα φυτά. Ελάφια, λέοντες, ταύροι, πτηνά, άνθρωποι. Δηλαδή αναγνωρίζομε εδώ, τα τέσσερα πρόσωπα της Σφίγγας, της αποκάλυψης κλπ. Στην Αρκαδία σύμβολό της είναι η Άρκτος για αυτό και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας καλείται Ταυροπόλος. Άλλωστε, το ζώο ήταν αφιερωμένο σε αυτήν.

  Το δέκατο ζώδιο είναι ο Αιγόκερως. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή και ανάμνηση της αίγας Αμαλθείας.

  Αστρολογικά του αντιστοιχεί η θεά Εστία, η πρωτότοκος κόρη του Κρόνου και της Ρέας. Η Εστία είναι το γήινο και κεντρώο πυρ που ενεργεί στην εστία καθενός. Ο Πλάτων την αποκαλεί Ψυχή του κόσμου, ο Πλωτίνος την αποκαλεί Πνεύμα ή Διάνοια γης Γης και ο Ευριπίδης την καλεί «Γην μητέρα, ημένην εν αιθέρι».

  Ο θρόνος της Εστίας είναι η Κεντρική Έδρα του κόσμου και η έδρα αυτή είναι ακίνητη. Είναι το Πυρ το τοποθετημένο στο κέντρο του Κόσμου, όπου παραμένει σταθερό και ακίνητο.

  Το ενδέκατο ζώδιο είναι ο Υδροχόος.  Με το όνομα αυτό υπονοείται ο ποιμένας Γανυμήδης. 

  Το ζώδιο αποδίδεται στη θεά Ήρα. Ο Ταώς είναι το ιερό πτηνό της θεάς. Επίσης ο κόκκυξ (κούκος). Επίσης το δίκταμο, η παπαρούνα, η  ροδιά είναι μερικά από το φυτικό βασίλειο, που της ανήκουν.

  Το δωδέκατο ζώδιο είναι οι Ιχθείς. Θυμίζει τον Δελφίνα.

  Στις Αιγυπτιακές θεότητες, η Χαθώρ θεωρείται η κυρία του ζωδίου. Αστρολογικά αποδίδεται το ζώδιο στον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. 

   

 • Η μέθοδος της Χρυσής Τομής στην ανάλυση του Ωροσκοπίου

  Το έργο είναι ένα δοκίμιο, του Νίκου Δαμίγου, ερευνητή της αστρολογίας. Παρόμοια εργασία έχει δημοσιευτεί στο Αστρολογικό περιοδικό  Astrological Journal.

  Λέγει ο συγγραφέας: "Την ιδέα να χρησιμοποιήσω τη Χρυσή Τομή για αστρολογικές εφαρμογές την εμπνεύστηκα, κυρίως γιατί είμαι Έλληνας και γιατί οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ευρύτατα  τη Χρυσή Τομή. Θα ήθελα όμως, παράλληλα να εξηγήσω και για ποίους λόγους έκρινα σκόπιμο να εισάγω ακόμα  μία αστρολογική τεχνική  μέσα στις αμέτρητες που ήδη χρησιμοποιούνται.

  Υπάρχουν πολλοί αστρολογικοί παράγοντες που μας έρχονται από το μακρινό παρελθόν και που δεν έχει νόημα να συζητάμε την αξιοπιστία τους, μία κι έχουν δοκιμαστεί  στην πράξη κατ’ επανάληψη. Παρ’ όλα αυτά, οι αστρολόγοι προσπαθούν  πάντα να κατανοήσουν γιατί τα τρίγωνα θεωρούνται "εύκολες" όψεις  και τα τετράγωνα  "δύσκολες"  ή ότι άλλο ονομάζονται, ανάλογα με την ορολογία  της εποχής, ή γιατί  τα αστρολογικά σπίτια λειτουργούν με τον τρόπο που φαίνεται να λειτουργούν ή  γιατί η οπισθόδρομη κίνηση δίνει διαφορετικά αποτελέσματα από την ορθή κίνηση κ.τ.λ. Μερικοί από μας είναι συμβολιστές και εξηγούν το κάθε τι με σύμβολα και αρχέτυπα. Άλλοι σκέφτονται επιστημονικά και προσπαθούν να δώσουν μία επιστημονική ερμηνεία στο κάθε τι. Ενώ μερικοί άλλοι, απλώς δέχονται τα πάντα δίχως ερωτήσεις.  Πέρα απ’ αυτό, ωστόσο  υπάρχουν αστρολογικοί παράγοντες και τεχνικές που είναι κατά κάποιο τρόπο, πιο "σωστοί" από άλλους, με την έννοια ότι έρχονται στο νου πιο αβίαστα και δεν χρειάζονται πολύπλοκες εξηγήσεις για να γίνουν αποδεκτοί.

  Ένα παράδειγμα τέτοιου "φυσικού" συστήματος, είναι το σύστημα των Μεσοδιαστημάτων, το οποίο στην πιο απλή του μορφή, θεωρεί  το μέσον του τόξου που χωρίζει  δύο πλανήτες σαν το "κέντρο βάρους" τους. Από την άλλη μεριά,  οι πιο σύνθετες πλευρές του, όπως  για παράδειγμα η εφαρμογή όψεων  45 και 135 μοιρών προς το μεσοδιάστημα, χρειάζονται κάποια αιτιολόγηση πριν τις αποδεχτούμε. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν να κάνουν με την αξία του συστήματος των Μεσοδιαστημάτων. Ακριβώς  επειδή η αφετηρία του είναι τόσο λογική, τείνουμε να το δεχτούμε πιο εύκολα.

  Η μέθοδος της Χρυσής Τομής είναι παρόμοιας υφής. Λέει απλώς ότι υπάρχει ένα σημείο  ή για να είμαστε  ακριβείς, τέσσερα σημεία, ανάμεσα  σε δύο πλανήτες  ή ευαίσθητα σημεία  ενός ωροσκοπίου,  που έχουν  σημασία στην αστρολογική ανάλυση, με τον ίδιο τρόπο που έχουν σημασία τα Μεσοδιαστήματα  ανάμεσά τους. Στην παρούσα της  μορφή, τουλάχιστον, η τεχνική της Χ.Τ. δεν είναι  ένα πλήρες σύστημα ανάλυσης, αλλά  ένα απλό βοήθημα για την επεξεργασία του ωροσκοπίου. Αλλά θα ρωτήσετε, γιατί να δεχτούμε ότι η Χ.Τ. σημαίνει κάτι; Η απάντηση είναι πως η Χ.Τ.  σημαίνει ορισμένα  πράγματα. Καθώς ίσως γνωρίζετε, αντιπροσωπεύει τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο μία γραμμή  μπορεί να χωριστεί  στα δύο, έτσι ώστε  να έχουμε  το πιο ευχάριστο αποτέλεσμα, από αισθητικής άποψης τους.  Έχει χρησιμοποιηθεί  από τους αρχαίους γλύπτες και αρχιτέκτονες. Η Μεγάλη Πυραμίδα καθώς κι ο Παρθενώνας θεωρείται ότι χτίστηκαν πάνω στα πρότυπα της Χρυσής Τομής.

  Φυσικά, αυτό από μόνο του  δεν θα αρκούσε για να την χρησιμοποιήσω όπως έκανα. Ιδιαίτερα όταν θυμηθούμε  πως η σύγχρονη Τέχνη εργάζεται πάνω σε πολύ  πιο χαλαρές αρχές  και δεν νοιάζεται πολύ, για τέτοιου είδους κανόνες. Υπάρχει, όμως ακόμα ένας λόγος για να δεχτούμε τη "φυσικότητα" της Χρυσής Τομής. Και ο λόγος αυτός είναι πως η ίδια η Φύση χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή.  Ένα καλό παράδειγμα αυτής  της χρήσης είναι η κατανομή των φύλλων στα κλαδιά των δέντρων, μία κατανομή που ακολουθεί τις λεγόμενες Σειρές Fibbonacci. Οι σειρές αυτές είναι εκφράσεις της Χρυσής Τομής.

  Είναι προφανές ότι η κατανομή που αναφέραμε, βοηθά τα φύλλα  να δεχτούν το περισσότερο  δυνατό φως από τον Ήλιο, κάτω από όλες τις συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, η φύση μας υποδεικνύει ένα μέτρο λειτουργικής τελειότητας και αυτό το μέτρο είναι  η Χ.Τ. Οι αρχαίοι βρήκαν, ότι είναι επίσης ένα μέτρο αισθητικής τελειότητας.

  Έχουμε επομένως, κάθε λόγο να πιστεύομε πως η Χ.Τ. είναι  ένας σταθερός τρόπος σύνδεσης  τριών σημείων στον χώρο, ένας τρόπος μεγάλης αξίας και οπωσδήποτε όχι τυχαίος. Και πάνω σε έναν συμβολικό τομέα, όπως η αστρολογία, η Χ.Τ. μπορεί να γίνει το ίδιο χρήσιμη όπως κάθε άλλη αστρολογική όψη. Θα μπορούσε να είναι η πιο "φυσική" όψη από όλες τις άλλες.

  Πρακτικά τώρα.  Δοθέντων δύο σημείων  σε ένα ωροσκόπιο, υπάρχει πάντοτε ένα τρίτο σημείο ανάμεσά τους, που έχει προς αυτά την σχέση Χ.Τ. (Φυσικά, υπάρχουν τέσσερα τέτοια σημεία, γιατί μπορούμε  να ξεκινήσουμε από το ένα ή το άλλο  άκρο του τόξου  και να προχωρήσουμε κατά την φορά των δεικτών του ωρολογίου ή αντίθετα. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το μικρότερο από τα δύο τόξα που βρίσκονται ανάμεσα στα οποιαδήποτε δύο σημεία κι αφήνω το παραπληρωματικό του, ιδιαίτερα αν αυτό το τελευταίο είναι πολύ μεγαλύτερο από  180 μοίρες. Έτσι, συνήθως βρίσκω  δύο σημεία Χρυσής Τομής για κάθε δύο σημεία σε ένα ωροσκόπιο).

  Αυτό το τρίτο και τέταρτο σημείο ονομάζω Χρυσή Τομή των δύο αρχικών σημείων  και προτείνω ότι αντιπροσωπεύει  την πιο λειτουργική έκφραση των συνδυασμένων τους ενεργειών. Έτσι όταν ένας τρίτος πλανήτης συμπέσει με το σημείο Χρυσής Τομής  δύο άλλων, συμπεραίνω ότι συνδυάζεται μαζί τους κατά το λειτουργικότερο τρόπο.

  Δεν θα υπεισέλθω στο τεχνικό μέρος των μαθηματικών που αφορούν τη Χρυσή Τομή ή τις Σειρές Fibbonacci. Υπάρχει σε πολλά βιβλία μαθηματικών. Αρκεί να πω ότι, για να βρούμε τα δύο σημεία  Χ.Τ. ενός τόξου, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε  το μήκος του  με τις σταθερές  0,382 και 0,618 και να προσθέσουμε  το αποτέλεσμα στο αριστερό άκρο του τόξου. Προσοχή: Τα δύο άλλα σημεία Χ.Τ. δηλαδή αυτά του παραπληρωματικού τόξου, δεν βρίσκονται διαμετρικά αντίθετα με τα δύο πρώτα, όπως συμβαίνει με τα μεσοδιαστήματα. Μετά  από αυτό, θα έχουμε, μέσα  στο αρχικό τόξο, δύο νέα τόξα, που

  θα αρχίζουν  από το αριστερό του άκρο. Τα δεξιά του άκρα  θα ορίζουν τα σημεία της Χρυσής Τομής του αρχικού τόξου. Κι αν ένας πλανήτης συμπέσει με κάποιο από αυτά τα δύο σημεία θα έχει σχέση Χρυσής Τομής με τα αρχικά δύο σημεία.

  Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Αν ο Ήλιος βρίσκεται στις 8 μοίρες  Καρκίνου και ο Ποσειδώνας στις 27 μοίρες της Παρθένου, το τόξο ανάμεσά τους έχει μήκος 79 μοίρες. Αν πολλαπλασιάσουμε  το 79 με το 0,382 και το 0.618 θα βρούμε 30 μοίρες και 49 μοίρες αντίστοιχα, κατά προσέγγιση.

  Προσθέτοντας αυτά τα δύο νέα τόξα  στο γεωγραφικό μήκος του Ήλιου, βρίσκομε δύο σημεία μέσα στο αρχικό τόξο, στις 8 μοίρες και στις 27 μοίρες του Λέοντα. Αυτά είναι  τα σημεία Χρυσής Τομής  της απόστασης Ήλιου/ Ποσειδώνα.

  Κατά σύμπτωση ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας που ανέφερα είναι ο δικός μου Ήλιος και  Ποσειδώνας και στις 9 μοίρες, περίπου του Λέοντα  (που είναι, πολύ κοντά  στις 8 μοίρες  του Λέοντα που βρήκαμε προηγουμένως) συμβαίνει να έχω τον Άρη.  Έτσι, ο Άρης είναι στην Χ.Τ. του ζεύγους Ήλιος-Ποσειδώνας. Η περιγραφή της τριπλής σχέσης Άρης= Ήλιος/ Ποσειδώνας,  την οποία μπορώ κάλλιστα να χρησιμοποιήσω, λέει: Αδύνατος.

  Οι περιορισμένες εφαρμογές της  που έχω δοκιμάσει  μέχρι σήμερα με πείθουν ότι οι σχέσεις Χ.Τ., δεν είναι τυχαίες σχέσεις και ότι πετυχαίνουν σε πολλές περιπτώσεις  να εξηγήσουν κάποια λεπτομέρεια  στο χαρακτήρα ή την κατασκευή ενός ατόμου, μία λεπτομέρεια  που δεν φαίνεται εύκολα από άλλες αστρολογικές ενδείξεις.

  Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα Χ.Τ. απ’ το ωροσκόπιο του Αδόλφου Χίτλερ.

  Ανάμεσα σε άλλους συνδυασμούς Χ.Τ. βρίσκουμε την εξής:

  Δίας= Ουρανός / Άρης. Ο συνδυασμός αυτός έχει μεγάλη σημασία στην κατανόηση των κατορθωμάτων του Χίτλερ, δίνοντας την πληροφορία: Σωστή αντίληψη των καταστάσεων, συνδυασμένη με έγκαιρη δράση.

  Αν αφήσουμε  τις παλιές  και στοιχειώδεις αστρολογικές έννοιες, όπως τα ζώδια,  τους πλανήτες, τις πρωτεύουσες όψεις, που σχετικά  με την προέλευσή τους δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τότε οι πιο πρόσφατες προσθήκες  που έγιναν, μοιάζουν  να είναι βασισμένες  σε λογικές  ιδέες που ξεκινούν από συμβολικούς συλλογισμούς.  Με αυτά εννοώ πως οι Άραβες, για  παράδειγμα δεν ανακάλυψαν τους αστρολογικούς "Κλήρους" επειδή ήθελαν να εξηγήσουν μ’ αυτούς ορισμένα αποτελέσματα που είχαν βρει προηγουμένως. Αντίθετα, ξεκίνησαν από την ιδέα ότι η σύνθεση δύο τυχόντων πλανητών με τον Ωροσκόπο και μ’ έναν ορισμένο τρόπο, θα έφερνε  στο προσκήνιο την συνδυασμένη τους "ουσία".  Έτσι, δεν νομίζω πως κάνω λάθος, λέγοντας ότι κάθε αστρολογική ιδέα ξεκινά κάπως έτσι. Τα τρίγωνα,  τα εξάγωνα  και τα τετράγωνα λειτουργούν όπως λειτουργούν, γιατί εκφράζουν  συμβολικά λογικές σχέσεις, ανάμεσα στα ουράνια σώματα. Δεν μπορούμε να πούμε πως τέθηκαν  σε χρήση, αλλά είναι αποδεκτά επειδή η βάση τους είναι αποδεκτή από το νου του αστρολόγου  που είναι σταθερά προσανατολισμένος στα σύμβολα. Θα ήμασταν πιο διστακτικοί  να δεχτούμε μία όψη, λόγου χάρη  57 μοιρών, αν δεν μπορούσε να εξηγηθεί από τη συμβολική σκέψη. Και, αν μία τέτοια όψη υπήρχε πραγματικά απ’ το μακρινό παρελθόν, καλά θα κάναμε να έχουμε βρει μία τέτοια εξήγηση, προκειμένου να διατηρήσουμε την αστρολογική συνάφεια.

  Και είναι προφανές, ότι κάθε νέα ιδέα  πάνω  στις αστρολογικές μεθόδους πρέπει  να είναι, τουλάχιστον  εν μέρει, συμβατική  με  τα ουσιώδη  της αστρολογικής  σκέψης  ή να απορρέει  κατευθείαν  από αυτά.  Μπορούμε να εφεύρουμε ένα σωρό  υποθετικούς πλανήτες  και υπάρχουν  ήδη δεκάδες από αυτούς, αλλά  όλοι αποδείχθηκαν ανοικονόμητοι, ενώ  τα Μεσοδιαστήματα ή οι Αρμονικές υπήρξαν πειστικά από την αρχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι αυθαίρετα κατασκευάσματα. Όταν  αναζητούμε  τρόπους για να συνδέσουμε δύο ή περισσότερους παράγοντες ενός ωροσκοπίου, αναζητούμε συνδυασμούς με νόημα.  Το μεσοδιάστημα έχει νόημα, γιατί το κέντρο  βάρους  έχει νόημα. Το τρίγωνο έχει νόημα, γιατί ο αριθμός τρία έχει νόημα.  Στις Αρμονικές, οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται έχουν νόημα. Η Χρυσή Τομή  είναι ένας  τρόπος διαίρεσης με νόημα. Δεν ξέρουμε  γιατί έχει αυτό το νόημα, αλλά αυτό  δεν μας  εμποδίζει να την χρησιμοποιούμε για διαιρέσεις με νόημα. Έτσι, η Χ.Τ. είναι πιθανό  να αποδειχτεί χρήσιμη στην αστρολογική  πρακτική.  Έχω προτείνει, όταν  δουλεύουμε  με την Χ.Τ.  να εφαρμόζομε κάποια αισθητικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα ωροσκόπιο μ’ όλους  τους πλανήτες του, μαζεμένους  σε ένα μικρό του μέρος ή ένα ωροσκόπιο  με τους πλανήτες του διεσπαρμένους ομοιόμορφα γύρω-γύρω, δεν προσφέρονται πολύ για ανάλυση  Χ.Τ. επειδή  κατά πάσα πιθανότητα θα είναι γεμάτο με Χρυσές Τομές, τη μία χαμένη ανάμεσα στις άλλες.

  Επίσης, προσπαθώ να μη χρησιμοποιώ  τόσο  τα πολύ μικρά τόξα (δηλ. κάτω από 8-10 μοίρες), όσο  και τα πολύ μεγάλα  (πάνω από 180 μοίρες). Γνώμη μου  επίσης είναι ότι όταν  μία Χ.Τ.  ενώνει τρεις διαδοχικούς πλανήτες χωρίς  να παρεμβάλλεται κάτι άλλο ανάμεσά τους, παίζει ένα ρόλο πιο σημαντικό από άλλες,  όπου παρεμβάλλονται  άλλα σημεία. Αυτά όμως, πρέπει να  πω είναι  δικοί μου μανιερισμοί. Στο σημείο αυτό, θα έπρεπε ίσως να προσθέσω  ότι είμαι οπαδός  της άποψης ότι η αστρολογία είναι σε μεγάλο βαθμό μία τέχνη.  Ιδιαίτερα  όσον αφορά  τη σύνθεση  του ωροσκοπίου. Το στάθμισμα των επί μέρους παραγόντων, η σύνθεσή τους σ’ ένα σύνολο, η έμφαση που δίνουμε σε ορισμένους από αυτούς και ο παραμερισμός άλλων, όλα αυτά  είναι ένα είδος τέχνης. Έτσι, με κάθε τεχνική, πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και το ταλέντο μας. Κι εφ’ όσον η ανάλυση Χρυσής Τομής έχει σχέση με την Τέχνη, θα έπρεπε να την πλησιάζουμε με έναν αισθητικό τρόπο.

  Υπάρχουν  μερικοί ακόμα, τρόποι  εφαρμογής της Χρυσής Τομής. Ας πάρουμε για παράδειγμα ολόκληρο τον κύκλο 360 μοιρών του ωροσκοπίου.  Αν θεωρήσουμε οποιονδήποτε πλανήτη Χ σαν αρχή του, τότε τα δύο σημεία Χ.Τ.  της κλειστής αυτής καμπύλης των 360 μοιρών  βρίσκονται περίπου 137ο 30' και 222ο 30' μακριά από αυτόν  τον πλανήτη. Έτσι, αν κάποιος πλανήτης ή ευαίσθητο σημείο  βρίσκεται σε αυτήν  την απόσταση από τον Χ, θα έχει προς αυτόν σχέση Χ.Τ.  Παράδειγμα,  η Σελήνη στις  4,5ο Ιχθύων και ο Ουρανός στις 22ο Καρκίνου στο ωροσκόπιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, βρίσκονται σε απόσταση 137,5ο μεταξύ τους, σχηματίζοντας έτσι ένα ζεύγος Χ.Τ. Το ίδιο ισχύει  για  τον Ερμή στις 27ο Υδροχόου  και τον Δία στις 15ο Καρκίνου, στο ωροσκόπιο του διάσημου σκακιστή Μπόμπυ Φίσερ.

  Αν τώρα  πάρουμε  τις 0ο του Κριού  σαν σημείο εκκίνησης, τα δύο σημεία Χ.Τ.  του Ζωδιακού κύκλου  βρίσκονται  στις 17,5ο Λέοντα και στις 12,5ο Σκορπιού. Το ερώτημα  είναι αν μπορεί να βρεθεί  κάποιο ιδιαίτερο νόημα σ’ αυτές τις δύο περιοχές του Ζωδιακού.

  Μία άλλη εφαρμογή όμοια  με τις  προηγούμενες, προκύπτει αν πάρουμε τις 180ο μοίρες  που χωρίζουν διαμετρικά  αντίθετα σημεία  όπως ο ASC και ο DESC ή το MC και το IC ή ο Βόρειος. Δεσμός και ο Νότιος Δεσμός. Τα σημεία Χ.Τ. των  180 μοιρών απέχουν  69ο και 111ο από την μία  ή την άλλη  άκρη του τόξου- ημικύκλιου. Αν ένας πλανήτης βρεθεί σε μία τέτοια θέση, θα έχουμε, για  παράδειγμα:  IC (20ο Αιγόκερω) - Ουρανός (11,5ο Ταύρου) -  MC (20ο Καρκίνου) κι επομένως: Ουρανός = IC/MC (στο ωροσκόπιο του Μεγάλου Ναπολέοντα),  ή Πλούτων (10,5ο Διδύμων) = ASC/DESC (1,5ο Κριού / Ζυγού) στο ωροσκόπιο του Ροδόλφου Βαλεντίνου.

  Σημαντικές  πιθανά να είναι οι τυχόν σειρές σημείων Χ.Τ. οι οποίες σχηματίζουν  πραγματικές  σειρές  Fibbonacci,  όπως η ακόλουθη:  ASC (1,5ο Κριού)-Ήλιος (15ο Ταύρου) -Ποσειδώνας (14,5ο Διδύμων) -IC  (0,5ο Καρκίνου) -Δίας (4ο Καρκίνου), πάλι απ’  το ωροσκόπιο  του Ροδόλφο Βαλεντίνο.

  Οι σειρές  Fibbonacci  έχουν δύο  χαρακτηριστικές ιδιότητες:  κάθε όρος τους ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων του κι ο λόγος της διαίρεσης  δύο διαδοχικών  όρων τείνει προς  τη σταθερά της Χρυσής Τομής, δηλ.  τον αριθμό 0,618. Η βασική σειρά Fibbonacci είναι 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Μία τέτοια  σειρά Χρυσών Τομών,  όπου  περισσότεροι  από τρεις πλανήτες σχηματίζουν μία συνεχόμενη αλυσίδα, μπορεί να διηγείται από μόνη της μία ολόκληρη ιστορία.

  Είναι ενδιαφέρον και πρέπει να ξοδευτεί χρόνος για την μελέτη αυτής της μεθόδου.  Αν αποδειχτεί ότι η Χ.Τ. έχει μεγάλη αξία, όλοι εμείς, οι Έλληνες θα αισθανθούμε πολύ ικανοποιημένοι. Η αστρολογία είναι γεμάτη από αρχαίους Έλληνες Θεούς. Είναι γεμάτη από αρχαίους ελληνικούς όρους.  Θα μας χαροποιούσε  αν μία σύγχρονη Ελληνική  συμβολή εύρισκε το δρόμο της στην καθημερινή αστρολογική πρακτική.

  Μερικά παραδείγματα Χρυσής Τομής

  ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ   Πλούτων - ASC (δύναμη, ισχυρή προσωπικότητα), Ήλιος - Άρης - Πλούτων (μεγάλα σχέδια,  μεγάλες δυνάμεις),  Ερμής - Άρης - Πλούτων (εμπνέει),  Πλούτων - MC - Ουρανός (οραματισμοί), Κρόνος - Ερμής - Σελήνη (μοναχικός).

  ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ MC - Ήλιος - Πλούτων (δύναμη, επιτυχία), Σελήνη - Αφροδίτη - Άρης (δημιουργικότητα), Σελήνη - Ήλιος - Πλούτων (υπερβολική   συναισθηματική εκφραστικότητα),                 Δίας - Άρης - Πλούτων (μεγάλα σχέδια),  Δίας - Ήλιος - ASC (πομπώδης), Αφροδίτη - Πλούτων - ASC (μαγνητική  προσωπικότητα), Νότιος Δεσμός - Δίας - Ήλιος (θέλει να τραβήξει την  προσοχή),                 Ποσειδών - Ουρανός - Δίας (σουρεαλισμός).

  ΦΡΑΝΚΟ Άρης - Βόρειος. Δεσμός - Πλούτων (αρχηγός),   Δίας - Βόρειος. Δεσμός - Πλούτων (δίψα για  εξουσία,  ηγετικός).

  ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ    Αφροδίτη - Άρης (πάθος, αισθαντικότητα), Πλούτων - ASC (ιδιόρρυθμη προσωπικότητα), Ερμής - Ήλιος - Αφροδίτη  (αίσθηση του ωραίου, ματαιοδοξία), Ερμής - Ήλιος - Κρόνος (αγάπη για ταξίδια), Ποσειδών - DESC - Πλούτων (μυστικισμός), Ποσειδών - DESC - Αφροδίτη (ιδιόρρυθμη ερωτική ζωή), Δίας - Άρης - Ουρανός (αγάπη ελευθέριας), Δίας - ASC - Ουρανός (περιπετειώδης), Ήλιος - Πλούτων - Αφροδίτη (υπερβολές στον έρωτα), Ουρανός - IC - Ποσειδών (ασυνήθιστα  ενδιαφέροντα).

  Σημειώσεις

  Μερικές ερμηνείες Χρυσής Τομής:

  Πλούτων - Ουρανός - Άρης: Σκληρότητα, βία.

  Κρόνος - Νου. Δεσμός - Πλούτων: Πολλοί  άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν.

  Κρόνος - Ήλιος+ Σελήνη - Ουρανός: Βία.

  Ερμής - Ποσειδών - Σελήνη: Παραπλάνηση.

  Κρόνος - Πλούτων - Άρης: Κτηνωδία.

  Σελήνη - Κρόνος - Ήλιος: Αρρώστια.

  Κρόνος - ASC - Ήλιος: Παραγνωρισμένος.

  ASC - Δίας - Αφροδίτη: Καλλιτεχνία.

  Βόρειος. Δεσμός - Αφροδίτη - Ποσειδών: Ύποπτες σχέσεις.

  Ουρανός - Σελήνη - Ήλιος: Παρορμητισμός, έξαψη.

  Ουρανός - Άρης - Σελήνη: Φυσική αδυναμία.

  MC - Σελήνη - Κρόνος: Κατάθλιψη, ψύχωση.

  ASC - Πλούτων - Άρης+ Ποσειδών: Βία, εγκληματικότητα.

  Σελήνη+ Νότιος. Δεσμός - Ουρανός - Άρης+ Ποσειδών: Βίαιος χαρακτήρας, παρορμητική συμπεριφορά.

  Βόρειος. Δεσμός - Άρης+ Ποσειδών -  Ήλιος+ Αφροδίτη: Επιθυμία να επιβληθεί σε μία κοινότητα, αδυναμία προσαρμογής, εμπαθή, συμπλέγματα κατωτερότητας.

  IC - Πλούτων - Βόρειος. Δεσμός: Η ικανότητα  να επιβάλλει την θέλησή του στους άλλους.

   
 • Ημισφαίρια

  Διαιρώντας τον κύκλο με μια διάμετρο, παράγονται δύο ημισφαίρια, το ανατολικό και το δυτικό. Αν τμήσομε κάθετα στο κέντρο με μια διάμετρο, παράγονται άλλα δύο, το νότιο και βόρειο ημισφαίριο. Το ημισφαίριο στην αριστερή πλευρά του κύκλου, είναι το ανατολικό ημισφαίριο με το ακραίο ανατολικό σημείο, τον ανατολικό ορίζοντα, που είναι ο Ωροσκόπος. Η αντίθετη πλευρά του κύκλου είναι η δύση ή το δυτικό ημισφαίριο. Το άνω ημισφαίριο στον κύκλο είναι ο Νότος, το Μεσουράνημα ή νότιο ημισφαίριο. Το χαμηλότερο μισό του κύκλου είναι το Ναδίρ, ο χαμηλότερος ουρανός ή βόρειο ημισφαίριο Οι θέσεις πλανητών συχνά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος του κύκλου ή σε ένα άλλο. Όταν εμφανίζεται κάτι τέτοιο, υπάρχει μια αυστηρή δυσαναλογία που μπορεί να προκαλέσει εξτρεμισμό ή έμμονες ιδέες, αναλογικά με τον τομέα της ζωής που αντιπροσωπεύεται. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο βόρειο ημισφαίριο, τονίζουν ιδιαίτερα παρεμποδίσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τον εξωτερικό κόσμο. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο νότο ημισφαίριο, παράγουν υπερβολική εμπιστοσύνη και την έλλειψη προσωπικών ιδεών. Οι δέκα πλανήτες βρισκόμενοι στην ανατολή, ενθαρρύνουν την αποδέσμευση και παρέχουν την ανικανότητα να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες άλλων και τέλος, οι δέκα πλανήτες στη δύση δείχνουν ένα πρόσωπο που συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των τρίτων.
  Το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τους  Οίκους 1,2,3,4,5,6 και με γνωρίσματα "υποκειμενικός, προσωπικός, εγωκεντρικός",
  το Νότιο Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 7,8,9,10,11,12  και με γνωρίσματα "αντικειμενικός, εξωτερίκευση, συλλογικός προσανατολισμός",
  το Ανατολικό  Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 10,11,12,1,2,3  και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τον εαυτό του, ανεξάρτητος"
  και το Δυτικό Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 4,5,6,7,8,9 και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τους άλλους, εξαρτημένος".

  Το ανατολικό ημισφαίριο
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο ανατολικό ημισφαίριο δηλώνουν πως είστε αρκετά ανεξάρτητος, ισχυρογνώμων και ατομιστής. Οι πλανητικές θέσεις σε αυτό το ημισφαίριο δείχνουν τη δυνατότητα ενός ηγετικού ρόλου, αλλά και τον κίνδυνο μιας υπερβολικής ενασχόλησης με κτήσεις. Είστε ικανός στο να ορίζεται τον δικό σας πεπρωμένου και θα έχετε πολλές επιλογές στη ζωή.
  Το δυτικό ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο δυτικό ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε ιδιαίτερα προσαρμόσιμος στις ευκαιρίες, αλλά εξαρτάστε επίσης από τους άλλους. Είστε αδρανής ή διακριτικός στις δράσεις σας, επιτρέποντας συχνά σε άλλους να πάρουν το προβάδισμα. Εργάζεστε καλύτερα σε απασχόλησης που απαιτεί συνεργασία ή κάτι ομαδικό, έχοντας πάντα τις παρεμβολές τρίτων στο πεπρωμένο σας. Έχετε επίγνωση στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που σας παρουσιάζονται και λόγω συνήθως, εργάζεστε περισσότερο από τους άλλους.
  Το νότιο ημισφαίριο 
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο νότιο ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε φιλόδοξος, με προσανατολισμένη σταδιοδρομία και θέλετε γενικά να έχετε φήμη και αναγνώριση. Έχετε αντικειμενική άποψη της ζωής, είστε πολύ ενεργητικός με τους άλλους, έχετε εκτεταμένες υλικές αξίες και στόχους. 
  Το βόρειο ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο βόρειο ημισφαίριο δηλώνουν μια πολύ υποκειμενική άποψη για την ζωή. Κρατάτε την προσωπική ζωή σας μυστική. Σας αρέσει να εργάζεστε μόνος, επειδή ίσως είστε ενδοσκοπικός ή εσωστρεφής. Αυτό γίνεται αιτία οι ολοκληρώσεις συχνά να στερούνται την αναγνώριση. Η υπερβολική υποκειμενική άποψη των ζητημάτων, μπορεί να σας οδηγήσει σε βαθυστόχαστη εστίαση και ώθηση για δράση.

 • και αστερισμοί

  Οι αστερισμοί ιστορικά, είναι σχηματισμοί ομάδων αστεριών που έγιναν για να περιγράψουν κάτι, συνήθως με μυθολογική σημασία. Υπάρχουν 88 αναγνωρισμένοι αστερισμοί, με τα ονόματά τους από την εποχή της Μεσοποταμίας, πριν 5000 έτη. Ο Ζωδιακός Κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη πλάτους 18 μοιρών. Οι Αστερισμοί που εμπίπτουν στο Ζωδιακό καλούνται 12 Αστερισμοί του Ζωδιακού. Οι 12 Αστερισμοί αυτοί παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα και απέκτησαν μεγάλη μυστική και αστρολογική σημασία.

  1 Κριός
  Deneb Kaitos (Diphda). Ένας κίτρινος αστέρας στην Ουρά της Φάλαινας. Αδυναμία, δυστυχία, αναγκαίες αλλαγές, αυτοκαταστροφή από κτηνώδεις αδυναμίες.
  Algenib. Ένας άσπρος αστέρας στην κορυφή του φτερού του Πήγασου. Κακή φήμη, βία, ζητιανιά.
  Alpheratz. Ένας διπλός αστέρας, στην απόχρωση πορφυρό άσπρο, στα μαλλιά της Ανδρομέδας. Συχνά καλείται κεφάλι της Ανδρομέδας. Το όνομά του που είναι από τον Αλ Σουράτ αλ Φαράς ή ο Αφαλός του Αλόγου, παρουσιάζει ότι επίσημα εντάσσεται στον αστερισμό του Πήγασου. Δίας, Αφροδίτη και Άρης. Φέρνει πλούτη, τιμές, ανεξαρτησία και οξύ πνεύμα.
  Baten Kaitos. Η Κοιλιά της Φάλαινας. Ένας φαιοκίτρινος αστέρας. Φύσης Κρόνου. Φέρνει επιβεβλημένα αποδημία, ατυχήματα, ναυάγια με διάσωση.
  Al Pherg. Ένας συνδεδεμένος αστέρας με το Ελληνικό Κεφάλι του Τυφώνα. Ένας διπλός αστέρας κοντά στην ουρά των Νότιων Ιχθύων. Δίας και Κρόνος. Προσδιορισμός, ετοιμότητα και ενδεχόμενη επιτυχία.
  Vertex. Tο μεγάλο νεφέλωμα Ν. της κεφαλής της Ανδρομέδας. Σελήνη - Άρης. Αδυναμία στα μάτια ή τύφλωση, βίαιος θάνατος.
  Mirach. Ένας κίτρινος αστέρας στη Ζώνη της Ανδρομέδας. Αφροδίτη, Άρης και Σελήνη. Ομορφιά, αγάπη για τον άνθρωπο, έξυπνο μυαλό, τυχερός γάμος, απόκτηση φήμης από καλοσύνη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag
  KERB

  29PIS40

  01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' 4.6
  DENEB KAITOS 01ARI11 02ARI35 Beta Cetus 00h43m -17.59' -20.47' 2.2
  ALGENIB 07ARI46 09ARI09 Gamma Pegasus 00h13m +15.11' +12.36' 2.9
  ERAKIS 08ARI20 09ARI42 Mu Cepheus 21h43m +58.46' +64.11' VAR
  ALDERAMIN 11ARI24 12ARI47 Alpha Cepheus 21h18m +62.35' +68.55' 2.6
  ALPHERATZ 12ARI55 14ARI18 Alpha Andromeda 00h08m +29.05' +25.40' 2.2
  NODUS II 15ARI51 17ARI10 Delta Draco 19h12m +67.39' +82.53' 3.2
  BATEN KAITOS 20ARI33 21ARI57 Zeta Cetus 01h51m -10.20' -20.20' 3.9
  ACAMAR 21ARI52 23ARI16 Theta Eridanus 02h58m -40.19' -53.45' 3.4
  KURDAH 22ARI50 24ARI13 Xi Cepheus 22h03m +64.37' +65.45' 4.6
  AL PHERG 25ARI25 26ARI49 Eta Pisces 01h31m +15.21' +05.22' 3.7
  VERTEX 26ARI28 27ARI51 M31 Andromeda 00h42m +41.15' +33.21' 4.8
  ALRISHA 27ARI59 29ARI23 Alpha Pisces 02h01m +02.46' -09.03' 3.9
  MIRACH 29ARI01 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4

   Ταύρος
  Sharatan. Ένα μαργαριταρένιο άσπρο αστέρι στο βορινό κέρας του Ram. (Άρης,Κρόνος) Ασυνείδητος, κουφός, καταστροφή από πόλεμο, φωτιά ή σεισμό.
  Hamal. Κίτρινο αστέρι στο μέτωπο του Ram, το «ακόλουθο κέρας» (Άρης, Κρόνος --Αφροδίτη-Κρόνος). Σκληρότητα, προμελετημένο έγκλημα.
  Almach. Ένα πορτοκάλι διπλό σμαραγδένιο και μπλε, ή τριπλό αστέρι στο αριστερό πόδι της Ανδρομέδας. (Αφροδίτη) Επιμονή. Καλλιτεχνική ικανότητα.
  Menkari. Ένα πορτοκάλι άσπρο στα σαγόνια της Φάλαινας. (Whale). (Κρόνος, Αφροδίτη --Σελήνη, Άρης) Τραύμα από κάποιο άγριο τέρας. Τύχη.
  Capulus. Ένας διπλός αστερισμός στον Πήγασο. (Άρης, Ερμής) Ελαττωματική όραση.
  Algol. Ένα άσπρο διπλό και μεταβλητό αστέρι σημαδεύοντας το κεφάλι της Μέδουσας που συγκρατείται από το χέρι του Περσέα. (Κρόνος) Πρόκειται για μια βίαιη φύση. Το Μεσουράνημα κατευθύνθηκε σε αυτή τη θέση προκαλώντας βία και δολοφονικές τάσεις, οι οποίες επιφέρουν ένα τραγικό τέλος. Πρόκειται για το πιο επιβλαβή άστρο. Σε σύνοδο με τον Ήλιο, τη Σελήνη ή το Δία, φέρνει νίκη στον πόλεμο.
  Alcyone. Ένα πρασινωπό κίτρινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Πλειάδες, αντιπροσωπεύει μια από τις επτά αδελφές της νύμφης Πλειόνης, κοντά στον Άτλαντα, η οποία με τον Ποσειδώνα έγινε η μητέρα του Ήρωα. Η Αλκυόνη κάποτε επρόκειτο να αποτελέσει το κέντρο του Γαλαξία και υποδεικνύει ότι οι αρχαίοι μπορεί να έβλεπαν ότι ο Άτλας βασίζεται σε αυτό το σημείο και στηρίζει με τους ώμους του τη Γη. (Άρης, Σελήνη) Φήμη. Σε περίπτωση που συνδέεται με τον Ήλιο ή τη Σελήνη, πρόκειται να αντιμετωπίσει ατυχήματα ή τύφλωση από ευλογιά. Ισχυρή ερωτική φύση.

  Απλανής Αστέρας Γ.Μήκος 2000 Αστερισμός Ο.Αναφορά Απόκλιση 2000 Γ.Πλάτος 2000 Βαθμός
  MIRACH 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4
  SHERATAN 03TAU58 Beta Aries 01h54m +20.47' +08.29' 2.7
  HAMAL 07TAU40 Alpha Aries 02h07m +23.27' +09.57' 2.2
  ALMACH 14TAU14 Gamma Andromeda 02h03m +42.20' +27.48' 2.3
  MENKAR 14TAU19 Alpha Cetus 03h02m +04.04' -12.35' 2.8
  CAPULUS 24TAU12 33Hvi Perseus 02h18m +57.09' +40.22' 4.4
  ALGOL 26TAU10 Beta Perseus 03h08m +40.57' +22.25' VAR
  ELECTRA 29TAU25 17 Taurus 03h44m +24.06' +04.11' 3.8
  CELAENO 29TAU26 16 Taurus 03h44m +24.17' +04.21' 5.4
  TAYGETA 29TAU34 19 Taurus 03h45m +24.27' +04.31' 4.4
  MAIA 29TAU41 20 Taurus 03h45m +24.21' +04.23' 4.0
  MEROPE 29TAU42 23 Taurus 03h46m +23.56' +03.57' 4.2
  ASTEROPE 29TAU44 21 Taurus 03h45m +24.33' +04.34' 5.8
  ALCYONE 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
  ATLAS 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
  PLEIONE 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR

  Δίδυμοι
  First of the Hyades (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Άρης) Αντίφαση της τύχης. Τραύματα στο κεφάλι από αντικείμενα, αδύνατη όραση.
  Aldebaran. Ο παρατηρητής από την Ανατολή. Το μάτι του Ταύρου. Ένα κόκκινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Υάδες που είναι ένα σύνολο επτά αστέρων που ονομάζονται «Κλαψιάρες» Weepers, επειδή όταν έβγαιναν στην αρχαιότητα υπήρχε η αντίληψη ότι προκαλούσαν βροχή. Ο Ήλιος τα συνδέει τις τελευταίες μέρες του Μάη και στις αρχές του Ιούνη. (Άρης -- Ερμής, Άρης, Δίας) Λέγεται ότι έχει νομοθετήματα στα χέρια και στα δάκτυλα και ότι βασανίστηκε από πνευμονία. Σε σύνοδο με τον Άρη και τον Κρόνο ή με άλλο φωτεινό αστέρι, έλεγαν οι γηραιότεροι αστρολόγοι, ότι προμήνυε κάποιο βίαιο θάνατο. Έχει επιβλαβής επιδράσεις με την διάμετρο του Αντάρη, στις 8:39 του Τοξότη.
  Rigel. Το αριστερό πόδι του Ορίωνα. (Δίας, Άρης) Προαγωγή, πλούτη, μεγάλη στρατιωτική ή εκκλησιαστική προαγωγή.
  Bellatrix. (Άρης, Ερμής) Παρουσιάζει στρατιωτικές και άλλου είδους τιμές που έχουν άσχημο αποτέλεσμα. Η σύνοδος Ήλιου ή Σελήνης, φέρνει τύφλωση. Αν μεσουρανεί: ένας πλαστογράφος ή ένας απατεώνας.
  Capella Όταν μεσουρανεί: λέγεται ότι παρέχει στρατιωτικές ή εκκλησιαστικές τιμές και πλούτη, συνοδευόμενη από σπατάλη και ασωτία. Είναι πάρα πολύ μακριά βόρεια για τη σύνοδο του Ηλίου ή της Σελήνης ή για να ανατείλει ή για να δύσει.
  Mintaka. Ένας ελαφρώς μεταβλητός αστέρας σε χρωματισμούς του λαμπερού άσπρου και απαλό βιολετί που βρίσκεται στη ζώνη του Ορίωνα. (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Καλή Τύχη.
  El Nath. (Άρης) Διασημότητα.
  Ensis. (Άρης, Σελήνη) Τύφλωση ή ελαττωματική όραση, ασθένεια, βίαιος θάνατος.
  Alnilam.Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης του Ορίωνα. (Δίας, Κρόνος -- Ερμής, Κρόνος) Επιφέρει εφήμερες δημόσιες τιμές. Οι τρεις αστέρες στη ζώνη του Ορίωνα, όταν είναι στο μεσουράνημα του ωροσκοπίου του ατόμου, λέγεται ότι επιδίδουν σημαντικές τιμές.
  Al Hecka. (Άρης -- Ερμής, Κρόνος) Βία, εχθρότητα, ατυχήματα.
  Polaris. Ένας φαιοκίτρινος (χρώμα τοπάζι)-κίτρινος και απαλός άσπρος αστέρας, στην ουρά της Μικρής Άρκτου και σημαδεύοντας το Βόρειο Πόλο αλλά το 2095 θα προσεγγίσει την κοντινότερη απόσταση των 26'30" (Κρόνος, Αφροδίτη) Ασθένεια και πίκρα, κληροδοτήματα συνοδευόμενα από κακά αποτελέσματα.
  Betelgeuze. Ένας αντικανονικά μεταβλητός πορτοκαλί αστέρας στο δεξιό ώμο του Ορίωνα. (Άρης, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Όταν είναι σε διάμετρο, λέγεται ότι προκαλεί ατυχήματα, ενώ σε σύνοδο φέρνει τιμές. Ένα στρατιωτικό αστέρι.
  Menkalinan. Καταστροφή, ντροπή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  ALCYONE 28TAU36 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
  ALRAI 28TAU42 00GEM06 Gamma Cepheus 23h39m +77.38' +64.40' 3.4
  KEID 28TAU52 00GEM11 OMIC2 Eridanus 04h15m -07.39' -28.25' 4.5
  ATLAS 28TAU58 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
  PLEIONE 28TAU59 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR
  ATIKS 29TAU45 01GEM09 Omicron Perseus 03h44m +32.17' +12.11' 3.8
  MIRFAK 00GEM41 02GEM05 Alpha Perseus 03h24m +49.51' +30.07' 1.9
  MENKIB 03GEM35 04GEM58 Xi Perseus 03h58m +35.47' +14.56' 4.0
  SCEPTRUM 03GEM51 05GEM15 53 Eridanus 04h38m -14.18' -36.00' 4.0
  PRIMA HYADUM 04GEM24 05GEM48 Gamma Taurus 04h19m +15.37' -05.43' 3.9
  HYADUM II 05GEM28 06GEM52 Delta Taurus 04h22m +17.32' -03.58' 3.9
  AIN 07GEM19 08GEM28 Epsilon Taurus 04h28m +19.11' -02.34' 3.6
  ALDEBARAN 08GEM23 09GEM47 Alpha Taurus 04h35m +16.31' -05.28' 1.1
  TABIT 10GEM31 11GEM55 Pi3 Orion 04h49m +06.57' -15.23' 3.3
  CURSA 13GEM53 15GEM17 Beta Eridanus 05h07m -05.05' -27.51' 2.9
  HASSELEH 15GEM15 16GEM38 Iota Auriga 04h56m +33.09' +10.27' 2.9
  RIGEL 15GEM26 16GEM50 Beta Orion 05h14m -08.12' -31.07' 0.3
  HOEDUS I 17GEM14 18GEM38 Zeta Auriga 05h02m +41.04' +18.12' VAR
  HOEDUS II 18GEM03 19GEM27 Eta Auriga 05h06m +41.13' +18.16' 3.3
  NIHAL 18GEM17 19GEM40 Beta Lepus 05h28m -20.45' -43.54' 3.0
  BELLATRIX 19GEM33 20GEM57 Gamma Orion 05h25m +06.21' -16.48' 1.7
  ARNEB 19GEM59 21GEM23 Alpha Lepus 05h32m -17.49' -41.03' 2.7
  CAPELLA 20GEM28 21GEM51 Alpha Auriga 05h16m +46.00' +22.51' 0.2
  PHACT 20GEM46 22GEM10 Alpha Columba 05h39m -34.04' -57.22' 2.8
  MINTAKA 21GEM00 22GEM24 Delta Orion 05h31m +00.21' -22.53' 2.5
  EL NATH 21GEM11 22GEM35 Beta Taurus 05h26m +28.36' +05.23' 1.8
  ENSIS 21GEM35 22GEM59 M42 Orion 05h35m -05.23' -28.40' 4.0
  HATSYA 21GEM36 23GEM00 Iota Orion 05h35m -05.54' -29.11' 2.9
  ALNILAM(Cingula Orionis) 22GEM04 23GEM28 Epsilon Orion 05h36m -01.12' -24.30' 1.8
  MEISSA(Heka) 22GEM19 23GEM42 Lambda Orion 05h35m +09.55' -13.22' 3.7
  ALNITAK 23GEM17 24GEM41 Zeta Orion 05h40m -01.57' -25.17' 2.0
  AL HECKA 23GEM23 24GEM47 Zeta Taurus 05h37m +21.09' -02.11' 3.0
  SAIPH 25GEM00 26GEM24 Kappa Orion 05h47m -09.40' -33.04' 2.2
  WAZN 25GEM01 26GEM25 Beta Columba 05h50m -35.46' -59.10' 3.2
  POLARIS 27GEM10 28GEM34 Alpha Ursa Minor 02h31m +89.15' +66.05' 2.1
  BETELGEUSE 27GEM21 28GEM45 Alpha Orion 05h55m +07.24' -16.01' VAR
  MENKALINAN 28GEM31 29GEM55 Beta Auriga 05h59m +44.56' +21.30' VAR
  YILDUN 29GEM48 01CAN12 Delta Ursa Minor 17h32m +86.35' +69.56' 4.4

   Καρκίνος
  Propus (Tejat). Ένας δυαδικός και μεταβλητός αστέρας. (Ερμής, Αφροδίτη) Περηφάνια, υπερβολική εμπιστοσύνη, ξεδιαντροπιά, βία. Ακόμα, Φήμη, δύναμη, επιτυχία.
  Tejat Posterior (Dirah). Ένας κίτρινος και γαλάζιος αστέρας διπλός. (Ερμής, Αφροδίτη) Ενέργεια, δύναμη, προστασία.
  Alhena. Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που ονομάζεται η πληγή στη φτέρνα του Αχιλλέα. (Ερμής, Αφροδίτη -- Σελήνη, Αφροδίτη) Φήμη στο χώρο της τέχνης, ατυχήματα στα πόδια.
  Σείριος Ένας κίτρινος αστέρας, γνωστός σαν το μεγάλο σκυλί του Ορίωνα, ο σκυλίσιος αστέρας. (Δίας, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Άρης) Τιμή, φήμη, επιστάτες, φύλακες, θεραπευτές. Υψηλά καθήκοντα στη κυβέρνηση. Όταν ανατέλλει λέγεται ότι φέρνει μεγάλη αξιοπρέπεια, συχνά συσχετίζεται με δαγκώματα που προκαλούνται από σκύλους.
  Wasat Ένας απαλός άσπρος και μαργαριταρένιος διπλός αστέρας στο δεξί αγκώνα του Βόρειου Διδύμου. (Κρόνος) Εχθρότητα, βία και καταστροφή. Συσχετίζεται με δηλητηριώδη φίδια.
  Κάστωρ. Βία, ξαφνική φήμη, τιμές που τις ακολουθούν δυσμενείς καταστάσεις ή φυλάκιση. Όταν ανατέλλει στο ωροσκόπιο: αδυναμία, μερικές φορές τύφλωση, τραύματα στο πρόσωπο.
  Πολυδεύκης. Ένα από τα αθάνατα δίδυμα, γιος του Δία και της Λητώς. Συσχετίζεται με τον Ηρακλή. Άρης - Σελήνη, Άρης, Ουρανός. Συνδέεται με δηλητήρια, την τέχνη της αυτοάμυνας, τραύματα στο πρόσωπο, πληγές, φυλακή. Αν ανατέλλει, επιφέρει τιμή, προαγωγή τα οποία ακολουθεί η ντροπή.
  Προκύων. (Ερμής, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Ουρανός ) Ξαφνική προαγωγή σαν αποτέλεσμα ατομικής προσπάθειας. Επίσης, πιθανόν να επέλθει ξαφνική δυστυχία. Πικρίες επιφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με κινδύνους που έχουν σχέση με υγρά, νερό, γκάζι, δηλητήρια ή δαγκωματιές από σκύλους. Όταν ανατέλλει προκαλεί θαυμασμό για τα κυνοειδή είδη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  PROPUS (Tejat) 02CAN02 03CAN26 Eta Gemini 06h14m +22.30' -00.53' VAR
  TEJAT POSTERIOR 03CAN54 05CAN18 Mu Gemini 06h22m +22.30' -00.49' 3.2
  ALHENA 07CAN42 09CAN06 Gamma Gemini 06h37m +16.24' -06.44' 1.9
  SIRIUS 12CAN42 14CAN05 Alpha Canis Major 06h45m -16.42' -39.36' -1.4
  CANOPUS 13CAN35 14CAN58 Alpha Carina 06h23m -52.42' -75.49' -0.9
  MEKBUDA 13CAN36 14CAN59 Zeta Gemini 07h03m +20.34' -02.02' VAR
  WASAT 17CAN07 18CAN31 Delta Gemini 07h20m +21.58' -00.10' 3.5
  Iota Gemini 17CAN37 19CAN01 Iota Gemini 07h26 +27.57 +05.45 3.09
  MULIPHEIN 18CAN13 19CAN36 Gamma Canis Major 07h03m -15.37' -37.59' 4.1
  CASTOR 18CAN51 20CAN14 Alpha Gemini 07h34m +31.53' +10.05' 1.6
  ADARA 19CAN22 20CAN46 Epsilon Canis Major 06h58m -28.58' -51.21' 1.6
  GOMEISA 20CAN48 22CAN12 Beta Canis Minor 07h27m +08.17' -13.29' 3.1
  MUSCIDA 21CAN36 23CAN00 Omicron Ursa Major 08h30m +60.43' +40.14' 3.5
  POLLUX 21CAN50 23CAN13 Beta Gemini 07h45m +28.01' +06.41' 1.2
  WEZEN 22CAN00 23CAN24 Delta Canis Major 07h08m -26.23' -48.27' 2
  PROCYON 24CAN24 25CAN47 Alpha Canis Minor 07h39m +05.13' -16.01' 0.5
  ALUDRA 28CAN09 29CAN32 Eta Canis Major 07h24m -29.18' -50.36' 2.4
 • και αστερισμοί

  Λέων
  Praesaepe. Ένα νεφέλωμα από ομάδες αστεριών. Φύσης Άρης Σελήνη. Περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Άλλες φορές τυχερός μολονότι είναι υπεύθυνος να χάνουνε μέχρι εσχάτων οι άλλοι. Βιομηχανία. Διαταγή για γονιμότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ωροσκόπος ή σύνοδος με μια άτυχη Σελήνη, τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό μάτι, πονόματος, τραύματα στο πρόσωπο, πυρετός, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε διάμετρο με τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Μεσουράνημα,  ντροπή, καταστροφή βίαιος θάνατος.
  Asellus Borealis (Βόρειος Όνος). Άρης, Ήλιος --- Ήλιος εξάγωνο με Άρη. Υπομονή, αγαθοεργία, τόλμη, μερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικοί και προκλητικοί ηγέτες.
  Asellus Austral (Νότιος Όνος). Άρης, Ήλιος. Πυρετοί, πόλεμοι, συκοφαντία.
  Acubens (Sertan). Κρόνος και Ερμής. Δραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 
  Algenubi (RAS ELASED AUST). Κρόνος, Άρης.  Χρυσός, αναισθησία, στομφώδης, καταστροφικός αλλά με καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση.
  Alphard. Συχνά, καλείται σαν η Καρδιά της Ύδρας. (Ερμής, Αφροδίτη -- Ήλιος εξάγωνο Δίας) Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ανήθικος, μη ελεγχόμενος, υποκείμενος σε τραγωδία.
  Adhafera. Συσχετίζεται με εγκληματικές τάσεις, δηλητηριάσεις και αυτοκτονία. Αν ανατέλλει, έχουμε στρατιωτική προαγωγή και πλούτη.
  Al Jabhah. Βίαιη και έκλυτη φύση, ένας στρατιωτικός αξιωματικός βρίσκεται σε κίνδυνο στασιασμού.
  Regulus (Ρήγουλος). Ένας τριπλός αστέρας, ονομαζόμενος η Καρδιά του Λέοντα. Πρόκειται για έναν από τους βασιλικούς αστέρες των Περσών, ως παρατηρητής του Βορρά, σημαδεύοντας το θερινό ηλιοστάσιο γύρω στο 3000 πΧ. (Άρης, Δίας -- Άρης -- Ήλιος τρίγωνο Ουρανός) Καταστροφή, ανεξάρτητος και πνευματώδης. Σε περίπτωση ανατολής στο ωροσκόπιο, δίνει τιμή και πλούτη, φέρνει όμως και ασθένειες. Σε περίπτωση συνόδου, με Ήλιο, Σελήνη ή Δία, δίνει τιμές και άφθονη τύχη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  TALITHA 01LEO25 02LEO48 Iota Ursa Major 08h59m +48.02' +29.34' 3.1
  AL TARF 02LEO52 04LEO15 Beta Cancer 08h16m +09.09' -10.17' 3.8
  AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02 Xi Puppis 07h49m -24.52' -44.56' 3.5
  PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20 M44 Cancer 08h40m +19.41' +01.17' 3.7
  ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32 Gamma Cancer 08h43m +21.28' +03.11' 4.7
  ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43 Delta Cancer 08h44m +18.09' +00.04' 4.2
  GIANSAR 08LEO55 10LEO20 Lambda Draco 11h31m +69.20' +57.14' 4.1
  KOCHAB 11LEO54 13LEO19 Beta Ursa Minor 14h50m +74.09' +72.58' 2.2
  ACUBENS 12LEO15 13LEO38 Alpha Cancer 08h58m +11.52' -05.04' 4.3
  DUBHE 13LEO47 15LEO12 Alpha Ursa Major 11h03m +61.45' +49.40' 2.0
  ALTERF 16LEO29 17LEO52 Lambda Leo 09h31m +22.58' +07.53' 4.5
  NAOS 17LEO10 18LEO33 Zeta Puppis 08h03m -39.59' -58.20' 2.3
  MERAK 18LEO02 19LEO26 Beta Ursa Major 11h01m +56.23' +45.07' 2.4
  TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33 Lambda Ursa Major 10h16m +42.55' +29.52' 3.5
  ALGENUBI 19LEO18 20LEO42 Epsilon Leo 09h45m +23.46' +09.42' 3.1
  TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14 Mu Ursa Major 10h22m +41.30' +28.59' 3.2
  RASELASED BORE 20LEO02 21LEO26 Mu Leo 09h52m +26.00' +12.20' 4.1
  PHERKAD 20LEO10 21LEO36 Gamma Ursa Minor 15h20m +71.50' +75.14' 3.1
  SUBRA 22LEO51 24LEO15 Omicron Leo 09h41m +09.54' -03.45' 3.8
  ALFARD 25LEO53 27LEO17 Alpha Hydra 09h27m -08.40' -22.22' 2.2
  ADHAFERA 26LEO10 27LEO34 Zeta Leo 10h16m +23.25' +11.51' 3.6
  ALJABHAH 26LEO30 27LEO54 Eta Leo 10h07m +16.46' +04.51' 3.6
  ALGIEBA 28LEO12 29LEO37 Gamma Leo 10h19m +19.51' +08.48' 2.6
  REGULUS 28LEO26 29LEO50 Alpha Leo 10h08m +11.58' +00.27' 1.3
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4

   Παρθένος
  Zosma.(Κρόνος, Αφροδίτη) Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση.
  Denebola. (Κρόνος, Αφροδίτη -- Ερμής, Ουρανός, Άρης) Λέγεται ότι φέρνει τιμές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, σύντομες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαμέσου φυσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες.
  Copula. Σελήνη, Αφροδίτη. τύφλωση, ελαττωματική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις.
  Labrum.Συσχετίζεται με το Ιερό Γκράαλ. Αφροδίτη, Ερμής. Ιδανικότητα, ευφυία, σωτηρία.
  Zavijava. Ερμής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιμος. Δύναμη χαρακτήρα.
  Markeb.(Κρόνος, Δίας) Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4
  ELKOPHRAH 02VIR15 03VIR40 Chi Ursa Major 11h45m +47.47' +41.32' 3.8
  ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39 Nu Ursa Major 11h18m +33.06' +26.09' 3.7
  ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21 Xi Ursa Major 11h18m +31.32' +24.43' 3.9
  THUBAN 06VIR02 07VIR27 Alpha Draco 14h04m +64.23' +66.21' 3.6
  ALIOTH 07VIR31 08VIR56 Epsilon Ursa Major 12h53m +55.58' +54.18' 1.7
  ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11 Lambda Vela 09h07m -43.26' -55.51' 2.2
  ZOSMA 09VIR55 11VIR19 Delta Leo 11h13m +20.32' +14.19' 2.6
  COXA 12VIR02 13VIR25 Theta Leo Minor 11h14m +15.26' +09.40' 3.4
  MIZAR 14VIR17 15VIR42 Zeta Ursa Major 13h23m +54.56' +56.22' 2.4
  ALCOR 14VIR27 15VIR52 80 Ursa Major 13h25m +54.59' +56.32' 4.0
  ASTERION  16VIR20 17VIR42 Beta Canes Venatici 12h33m +41.21' +40.32' 4.3
  DENEBOLA 20VIR14 21VIR37 Beta Leo 11h48m +14.35' +12.15' 2.2
  AVIOR 21VIR47 23VIR08 Epsilon Carina 08h22m -59.31' -72.40' 1.7
  ALKES 22VIR19 23VIR41 Alpha Crater 10h59m -18.18' -22.42' 4.2
  COR CAROLI (Chara) 23VIR10 24VIR34 Alpha Ursa Major 12h55m +38.19' +40.07' 2.9
  COPULA 23VIR43 25VIR08 M51 Canes Venatici 13h29m +47.12' +50.55' 8.1
  LABRUM 25VIR18 26VIR41 Delta Crater 11h19m -14.46' -17.34' 3.8
  ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56 Eta Ursa Major 13h47m +49.19' +54.23' 1.9
  ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10 Beta Virgo 11h50m +01.46' +00.41' 3.8
  MARKEB 27VIR31 28VIR54 Kappa Vela 09h22m -54.59' -63.43' 2.6

   Ζυγός
  Zaniah. Ένας μεταβλητός αστέρας. Ερμής, Αφροδίτη. Ευχαρίστηση, ομοιότητα, λεπτολογία, διαταγή, μια αξιαγάπητη φύση.
  Vindemiatrix. Έτσι, ονομάζεται γιατί έβγαινε την περίοδο του τρύγου. Κρόνος, Ερμής. Ανακρίβεια και μερικές φορές ανειλικρίνεια. Απώλεια συνεταίρου. Σε περίπτωση συνόδου με τον Ουρανό, πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη, με την καρδιά. Μοναξιά.
  Caphir(PORRIMA).Ερμής, Αφροδίτη -- Αφροδίτη, Άρης. Λεπτός κι αξιαγάπητος χαρακτήρας. Προφητικά ένστικτα.
  Algorab. Άρης και Κρόνος. Καταστροφή, εχθρότητα. Ένας σκουπιδιάρης.
  Seginus. Ερμής, Κρόνος. Λεπτό πνεύμα, αλλά υποφέρει λόγω της άσχημης συντροφιάς.
  Foramen. Περιβάλλεταιαπό νεφέλωμα Key-hole. Κρόνος, Δίας. Ευσέβεια, απληστία, κίνδυνος στα μάτια. Σε σύνοδο με τον Ήλιο: Ναυάγιο.
  Spica (Στάχυς) Αφροδίτη, Άρης -- Αφροδίτη,  Δίας. Λέγεται καθορισμένο και θετικό. Προσφέρει πλούτη, φήμη και μια γλυκιά διάθεση. Το πιο τυχερό από τους αστέρες, όταν ανατέλλει ή μεσουρανεί.
  Arcturus. Η αρκούδα παρατηρητής. Ο πιο λαμπρός αστέρας στο βόρειο ημισφαίριο. 38:32. Άρης, Δίας -- Ερμής σύνοδος Αφροδίτη. Φήμη διαμέσου αυτό-προσδιορισμού, ευπορία που απορρέει από ταξίδια και ναυτιλία.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  NODUS I 01LIB51 03LIB23 Zeta Draco 17h08m +65.43' +84.45' 3.2
  ZANIAH 03LIB08 04LIB31 Eta Virgo 12h19m +00.07' +02.04' 4.0
  EDASICH 03LIB31 04LIB57 Iota Draco 15h24m +58.58' +71.05' 3.5
  TUREIS 03LIB58 05LIB20 Iota Carina 09h17m -59.15' -67.06' 2.2
  DIADEM 07LIB34 08LIB57 Alpha Coma Berenices 13h09m +17.32' +22.58' 4.3
  VINDEMIATRIX 08LIB33 09LIB56 Epsilon Virgo 13h02m +10.58' +16.12' 3.0
  PORRIMA(Caphir) 08LIB46 10LIB08 Gamma Virgo 12h41m -01.26' +02.47' 2.9
  GIENAH (CRV) 09LIB20 10LIB44 Gamma Corvus 12h15m -17.31' -14.29' 2.8
  AUVA 10LIB04 11LIB28 Delta Virgo 12h55m +03.24' +08.36' 3.7
  MINKAR 10LIB17 11LIB40 Epsilon Corvus 12h10m -22.36' -19.40' 3.2
  ALCHITA 10LIB51 12LIB15 Alpha Corvus 12h08m -24.44' -21.44' 4.2
  ALGORAB 12LIB04 13LIB27 Delta Corvus 12h29m -16.31' -12.11' 3.1
  MERGA 14LIB01 15LIB27 38 Bootes 14h49m +46.07' +57.52' 5.8
  KRAZ 15LIB58 17LIB22 Beta Corvus 12h34m -23.22' -18.02' 2.8
  SEGINUS 16LIB16 17LIB40 Gamma Bootes 14h31m +38.19' +49.32' 3.0
  MUFRID 17LIB56 19LIB20 Eta Bootes 13h54m +18.24' +28.04' 2.8
  HEZE 20LIB29 21LIB53 Zeta Virgo 13h34m +00.05' +09.16' 3.4
  FORAMEN 20LIB47 22LIB09 Eta Carina 10h44m -59.40' -58.55' VAR
  SPICA 22LIB27 23LIB50 Alpha Virgo 13h25m -11.08' -02.03' 1.2
  ARCTURUS 22LIB50 24LIB14 Alpha Bootes 14h15m +19.11' +30.44' 0.2
  NEKKAR 22LIB50 24LIB15 Beta Bootes 15h01m +40.23' +54.08' 3.6
  IZAR 26LIB42 28LIB06 Epsilon Bootes 14h44m +27.05' +40.37' 2.7

   Σκορπιός
  Princess. Ερμής, Κρόνος. Βαθιά και μελετηρή σκέψη που οδηγείται στην έρευνα.
  Khambalia. Ερμής, Άρης. Ασταθής, αναξιόπιστος, που κάνει συνεχής λογομαχίες
  Acrux.Ο λαμπρότερος αστέρας στο Νότιο Σταυρό. Τελετουργικός, καλοκάγαθος, μυστήριος.
  Alphecca. Αφροδίτη, Ερμής -- Άρης, Ερμής. Αξιοπρέπεια, καλλιτεχνικές ανησυχίες με κλίση στην ποίηση.
  Zuben El Genubi (South Scale)(Νότια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Δεν συγχωρεί, ανειλικρινής, προβληματική υγεία.
  ZUBEN HAKRABI (North Scale)(Βόρεια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Καλή τύχη, υψηλές φιλοδοξίες.
  Unukalhai. Κρόνος, Άρης --- Άρης, Κρόνος σε διάμετρο με την Αφροδίτη. Ανηθικότητα, ατυχήματα, κίνδυνος για δηλητηρίαση.
  Agena. Αφροδίτη, Δίας --- Άρης σε σύνοδο με τον Ερμή. Λεπτότητα, ηθικότητα, καλή υγεία, σεβαστός παγκοσμίως.
  Bungula (TOLIMAN). Συχνά καλείται Proxima, επειδή βρίσκεται κοντά στη γη. Αφροδίτη, Δίας. Φίλοι, λεπτότητα, τιμή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  MIAPLACIDUS 00SCO37 01SCO58 Beta Carina 09h13m -69.42' -72.13' 1.8
  PRINCEPS 01SCO45 03SCO09 Delta Bootes 15h15m +33.19' +48.57' 3.5
  ALKALUROPS 01SCO47 03SCO11 Mu 1 Bootes 15h24m +37.23' +53.25' 4.5
  SYRMA 02SCO24 03SCO48 Iota Virgo 14h15m -05.59' +07.11' 4.2
  CEGINUS 03SCO41 05SCO06 Phi Bootes 15h37m +40.21' +57.12' 5.4
  GACRUX 05SCO21 06SCO44 Gamma Crux 12h31m -57.05' -47.49' 1.6
  KHAMBALIA 05SCO33 06SCO57 Lambda Virgo 14h18m -13.21' +00.29' 4.6
  NUSAKAN 07SCO43 09SCO07 Beta Corona Borealis 15h27m +29.06' +46.03' 3.7
  MIMOSA 10SCO16 11SCO39 Beta Crux 12h47m -59.40' -48.38' 1.5
  ACRUX 10SCO19 11SCO52 Alpha Crux 12h26m -63.06' -52.52' 1.6
  ALPHECCA (Gemma) 10SCO53 12SCO18 Alpha Corona Borealis 15h34m +26.43' +44.19' 2.3
  MENKENT 10SCO55 12SCO18 Theta Centaurus 14h06m -36.21' -22.04' 2.3
  ZUBEN ELGENUBI (South Scale) 13SCO41 15SCO05 Alpha Libra 14h50m -16.01' +00.19' 2.9
  ZUBEN ELAKRIBI 13SCO53 15SCO17 Delta Libra 15h00m -08.30' +08.14' VAR
  ZUBEN HAKRABI (North Scale) 17SCO22 18SCO46 Nu Libra 15h06m -16.14'  +01.11' 5.3
  ZUBENELSCHEMALI   17SCO59 19SCO22 Beta Libra 15h16m -09.22' +08.29' 2.7
  UNUKALHAI 20SCO40 22SCO05 Alpha Serpens 15h44m +06.26' +25.30' 2.8
  AGENA 22SCO24 23SCO48 Beta Centaurus 14h03m -60.22' -44.08' 0.9
  ARRAKIS 23SCO21 24SCO45 Mu Draco 17h05m +54.28' +76.13' 5.1
  ZUBEN ELAKRAB 23SCO44 25SCO08 Gamma Libra 15h35m -14.46' +04.23' 4.0
  MARSIK 24SCO19 25SCO43 Kappa Hercules 16h07m +17.03' +37.12' 5.3
  TOLIMAN(Bungula) 28SCO13 29SCO29 Alpha Centaurus 14h39m -60.49' -42.35' 0.1
  KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' 2.8
 • και αστερισμοί

  Τοξότης
  Yed Prior. Κρόνος, Αφροδίτη. Αναίσχυντη ανηθικότητα, επαναστατικό πνεύμα.
  Isidis, δέλτα Σκορπιού. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη. Ξαφνικές επιθέσεις, κακοβουλία, ανηθικότητα.
  Graffias. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη Κρόνος. Μοχθηρός, άσπλαχνος, επιρρεπής στις μεταδοτικές ασθένειες.
  Han. Προάγγελος προβλημάτων.
  Antares. Εκπρόσωπος του Άρη, η καρδιά του Σκορπιού.Ο Παρατηρητής της Δύσης. Δείχνει μια έκταση με ραβδώσεις όπου κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα. Άρης, Δίας. Κακόβουλος, καταστροφικός, γενναιόδωρος που υπόκειται σε προαισθήματα που προμηνύουν τραγωδία, παράτολμες παρορμήσεις, ξεροκεφαλιά, αυτό-Καταστροφή. Αν ανατέλλει ή είναι στο μεσουράνημα: Τιμή, προαγωγή, καλή τύχη.
  Alwaid Rastaban. Άρης, Κρόνος. Εγκληματικές τάσεις, απώλεια περιουσίας, ατυχήματα.
  Sabik. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Αφροδίτη. Σπάταλος, ανίκανος, ανεπαρκής, κακή ηθική και κάποιος που διαπράττει με επιτυχία το κακό.
  Rasalhague. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Ερμής. Διεστραμμένα και διεφθαρμένα γούστα. Κακοτυχία και συμφορά μέσα από γυναίκες.
  Lesath. Ερμής, Άρης. Σχετίζεται με πίκρες. Κίνδυνος, απόγνωση, ανηθικότητα.
  Aculeus. Αν είναι σε σύνοδο ή σε διάμετρο με τη Σελήνη και προσβαλλόμενος ο πλανήτης πρόβλημα στην όραση, ίσως τύφλωση.
  Acumen.Συντροφικός με τον Aculeus και με την ίδια επιρροή.
  Sinistra. Ατημέλητος, ανήθικος.
  Spiculum. Άρης, Σελήνη. Μνημόνευση από τον Πτολεμαίο ότι συνδέεται με την τύφλωση.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
  KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' G8 2.8
  KAJAM 00SAG10 01SAG35 Omega Hercules 16h25m +14.02' +35.10' A2 4.5
  YED PRIOR 00SAG54 02SAG18 Delta Ophiuchus 16h14m -03.41' +17.14' M1 3.0
  DSCHUBBA (Isidus) 01SAG10 02SAG34 Delta Scorpius 16h00m -22.36' -01.59' B0 2.5
  ACRAB 01SAG48 03SAG11 Beta 1 Scorpius 16h05m -19.48' +01.00' B1 2.9
  YED POSTERIOR 02SAG07 03SAG31 Epsilon Ophiuchus 16h18m -04.41' +16.26' G8 3.3
  JABBAH 03SAG15 04SAG39 Nu Scorpius 16h11m -19.27' +01.37' B2 4.3
  MARFIK 04SAG12 05SAG36 Lambda Ophiuchus 16h30m +01.59' +23.33' A1 3.8
  HAN 07SAG50 09SAG14 Zeta Ophiuchus 16h37m -10.33' +11.23' O9 2.7
  ANTARES 08SAG22 09SAG46 Alpha Scorpius 16h29m -26.26' -04.34' MB 1.2
  KUMA 08SAG54 10SAG20 Nu 1 Draco 17h32m +55.11' +78.08' A8 5.0
  ALWAID Rastaban 10SAG34 11SAG58 Beta Draco 17h30m +52.18' +75.16' G2 3.0
  SARIN 13SAG22 14SAG46 Delta Hercules 17h14m +24.50' +47.41' A3 3.2
  RAS ALGETHI 14SAG45 16SAG09 Alpha Hercules 17h14m +14.23' +37.17' M5 VAR
  GRAFIAS 15SAG51 17SAG14 Zeta 2 Scorpius 16h54m -42.21' -19.38' K5 3.8
  SABIK 16SAG34 17SAG58 Eta Ophiuchus 17h10m -15.43' +07.11' A2 2.6
  MAASYM 18SAG30 19SAG54 Lambda Hercules 17h30m +26.06' +49.17' K4 4.5
  ATRIA 19SAG30 20SAG54 Alpha Triangulum Australis 16h48m -69.02' -46.09' K5 1.9
  RAS ALHAGUE 21SAG03 22SAG27 Alpha Ophiuchus 17h34m +12.33' +35.50' A5 2.1
  LESATH 22SAG37 24SAG01 Upsilon Scorpius 17h30m -37.17' -14.00' B3 2.8
  SHAULA 23SAG11 24SAG35 Lambda Scorpius 17h33m -37.05' -13.47' B2 1.7
  GRUMIUM 23SAG21 24SAG45 Xi Draco 17h53m +56.52' +80.17' K3 3.9
  KELB ALRAI 23SAG56 25SAG20 Beta Ophiuchus 17h43m +04.34' +27.56' K1 2.9
  SARGAS 24SAG12 25SAG36 Theta Scorpius 17h37m -42.59' -19.38' F0 2.0
  ACULEUS 24SAG20 25SAG44 M6 Scorpius 17h39m -32.13' -08.50' C 5.3
  ETAMIN (Rastaban) 26SAG35 27SAG58 Gamma Draco 17h56m +51.29' +74.55' K5 2.4
  ACUMEN 27SAG21 28SAG45 M7 Scorpius 17h53m -34.49' -11.22' C 3.2
  SINISTRA 28SAG21 29SAG45 Nu Ophiuchus 17h58m -09.46' +13.39' K0 3.5
  SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' N 6.0
  ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' K0 3.1

   Αιγόκερως
  Polis. Δίας, Κρόνος. Οξύτατη αντίληψη, κυριαρχία, φιλοδοξία, επιτυχία, ιππασία.
  Facies. Ήλιος, Άρης. Τύφλωση ή ελαττωματική όραση. Ασθένειες. Ατυχήματα.
  Pelagus. Δίας, Ερμής -- Κρόνος, Ερμής. Αισιοδοξία, αξιοπιστία. Αλήθεια, θρησκευτική τάση.
  Ascella. Δίας,Ερμής. Ευτυχία, καλή τύχη.
  Manubrium. Ήλιος, Άρης. Ηρωικός, θαρραλέος, τολμηρός.Τύφλωση από φωτιά ή έκρηξη.
  Wega. Ένας απαλός ζαφειρένιος αστέρας στο χαμηλότερο μέρος της Λύρας. Αφροδίτη, Ερμής. Καλόβουλος, ιδεαλιστής, ελπιδοφόρος, λεπτολόγος, ευμετάβλητος, σοβαρός. Εξωτερικά εξεζητημένος, επιδεικτικός και επιτηδευμένος. Συνήθως, λάγνος και ασελγής.
  Deneb. Άρης, Δίας. Καλοκάγαθος, γενναιόδωρος, ικανός να διοικεί, επιτυχημένος πολεμιστής.
  Terebellum. Αφροδίτη, Κρόνος. Πολυμήχανος, ιδιοτελής. Μια τύχη με αξιόμεμπτη συνείδηση και δυσάρεστη φήμη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' 6.0
  ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' 3.1
  POLIS 01CAP49 03CAP13 Mu Sagittarius 18h13m -21.03' +02.20' VAR
  KAUS MEDIUS 03CAP11 04CAP35 Delta Sagittarius 18h20m -29.49' -06.28' 2.8
  KAUS AUSTRALIS 03CAP41 05CAP05 Epsilon Sagittarius 18h24m -34.23' -11.03' 2.0
  KAUS BOREALIS 04CAP55 06CAP19 Lambda Sagittarius 18h27m -25.25' -02.08' 2.9
  FACIES 06CAP54 08CAP18 M22 Sagittarius 18h36m -23.55' -00.44' 5.9
  NUNKI. (Pelagus) 10CAP59 12CAP23 Sigma Sagittarius 18h55m -26.17' -03.26' 2.1
  ASCELLA 12CAP15 13CAP38 Zeta Sagittarius 19h02m -29.53' -07.10' 2.7
  MANUBRIUM 13CAP36 15CAP00 Omicron Sagittarius 19h04m -21.44' +00.51' 3.9
  VEGA 13CAP55 15CAP19 Alpha Lyra 18h36m +38.47' +61.44' 0.1
  ALYA 14CAP22 15CAP45 Theta Serpens 18h56m +04.12' +26.52' 4.5
  ARKAB PRIOR 14CAP23 15CAP47 Beta Sagittarius 19h22m -44.28' -22.08' 4.2
  ARKAB POSTERIOR 14CAP26 15CAP50 Beta Sagittarius 19h23m -44.48' -22.29' 4.5
  ALBALDAH 14CAP51 16CAP15 Pi Sagittarius 19h09m -21.01' +01.26' 3.0
  RUKBAT 15CAP14 16CAP38 Alpha Sagittarius 19h23m -40.37' -18.22' 4.1
  SHELIAK 17CAP30 18CAP53 Beta Lyra 18h49m +33.21' +55.59' VAR
  DHENEB 18CAP24 19CAP48 Zeta Aquila 19h05m +13.51' +36.11' 3.0
  SULAPHAT 20CAP32 21CAP55 Gamma Lyra 18h58m +32.41' +55.00' 3.3
  DENEB OKAB 22CAP14 23CAP38 Delta Aquila 19h25m +03.06' +24.49' 3.4
  PEACOCK 22CAP25 23CAP49 Alpha Pavo 20h25m -56.44' -36.16' 2.1
  TEREBELLUM 24CAP27 25CAP51 Omega Sagittarius 19h55m -26.18' -05.25' 4.8
  TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
  SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
  ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2

   Υδροχόος
  Albirco. Αφροδίτη, Ερμής. Ομορφιά, μια αγαπητή διάθεση. Υποταγή στο πεπρωμένο.
  Altair. Άρης, Δίας, Ουρανός. Τόλμη, εμπιστοσύνη, ακαμψία χαρακτήρα, γενναιόδωρος, άφθονος, απρόοπτος. Εφήμερα πλούτη, θέση διαταγής και επιβολής. Κίνδυνος από ερπετά.
  Giedi. Ένας πολλαπλός αστέρας με χρώμα κίτρινο, μελί και ιώδες. Αφροδίτη, Άρης. Αγαθοεργίες, ευεργεσίες, φιλανθρωπίες. Αφιερώματα και προσφορές προς το Θεό. Φέρνει περίεργα γεγονότα στη ζωή κάποιου.
  Dabih. Καχυποψία και δυσπιστία. Επιτυχία και αποχώρηση με κατήφεια.
  Oculus. Κρόνος, Αφροδίτη. Αν είναι σε σύνοδο με τον Ερμή: ένα έξυπνο και διαπερατό μυαλό.
  Bos. Κρόνος, Αφροδίτη. Όμοιο με τον Oculus.
  Armus. Κρόνος, Δίας. Άξιος περιφρόνησης, γκρινιάρης, φιλόνικος, ασταθής.
  Dorsum. Κρόνος, Δίας. Δαγκωματιές από δηλητηριώδη όντα.
  Castra. Κρόνος, Δίας. Άσχημη φήμη, συμπεριφορά που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
  Nashira. Κρόνος, Δίας. Κίνδυνος από ζώα. Αγώνας με το κακό με επιτυχία που θα έλθει.
  Sadalsund. Κρόνος, Ερμής. Προβλήματα, δυσμενής καταστάσεις.
  Deneb Algedi. Κρόνος, Δίας. Θλίψη και χαρά, ζωή και θάνατος, τα πάντα αιωρούνται σε μια ζυγαριά.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
  SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
  ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2
  ALTAIR 00AQU22 01AQU47 Alpha Aquila 19h50m +08.52' +29.18' 0.9
  ALSHAIN 01AQU02 02AQU25 Beta Aquila 19h55m +06.24' +26.39' 3.9
  GIEDI PRIMA 02AQU22 03AQU46 ALPH1 Capricornus 20h17m -12.30' +06.59' 4.6
  GIEDI SECUNDA 02AQU28 03AQU51 ALPH2 Capricornus 20h17m -12.32' +06.55' 3.8
  DABIH 02AQU39 04AQU03 Beta Capricornus 20h20m -14.47' +04.35' 3.2
  ALSHAT 03AQU02 04AQU26 Nu Capricornus 20h20m -12.46' +06.34' 4.8
  OCULUS 03AQU19 04AQU43 Pi Capricornus 20h27m -18.13' +00.53' 5.2
  BOS 03AQU46 05AQU10 Rho Capricornus 20h28m -17.49' +01.11' 5.0
  ALBALI 10AQU20 11AQU43 Epsilon Aquarius 20h47m -09.30' +08.04' 3.8
  ARMUS 11AQU21 12AQU44 Eta Capricornus 21h04m -19.51' -02.59' 4.9
  DORSUM 12AQU27 13AQU51 Theta Capricornus 21h05m -17.14' -00.35' 4.2
  ALNAIR 14AQU30 15AQU54 Alpha Grus 22h08m -46.58' -32.54' 2.2
  ROTANEV 14AQU57 16AQU20 Beta Delphinus 20h37m +14.35' +31.55' 3.7
  SUALOCIN 15AQU59 17AQU23 Alpha Delphinus 20h39m +15.54' +33.01' 3.9
  CASTRA 18AQU48 20AQU12 Epsilon Capricornus 21h36m -19.28' -04.58' 4.7
  NASHIRA 20AQU23 21AQU47 Gamma Capricornus 21h39m -16.40' -02.33' 3.8
  KITALPHA 21AQU43 23AQU07 Alpha Equuleus 21h15m +05.14' +20.07' 4.1
  SADALSUUD 22AQU00 23AQU24 Beta Aqua rius 21h31m -05.34' +08.36' 3.1
  DENEB ALGEDI 22AQU08 23AQU33 Delta Capricornus 21h46m -16.08' -02.36' 3.0
  SADOR 23AQU28 24AQU50 Gamma Cygnus 20h22m +40.15' +57.07' 2.3
  GIENAH (CYG) 26AQU21 27AQU45 Epsilon Cygnus 20h46m +33.58' +49.25' 2.6

   Ιχθείς
  Sadalmelik. Κρόνος, Ερμής. Διωγμός, ξαφνική καταστροφή. Η θανατική ποινή, αν το σημείο είναι κτυπημένο.
  Fomalhaut. Ο Παρατηρητής των Νότιων Αστέρων. Αφροδίτη, Ερμής. Υποθετικά τυχερός και δυνατός, ακόμα ένας ευγενής, μεγαλοπρεπής κι υπέροχος καλόβουλος που ταλαντεύεται μεταξύ των υλικών και πνευματικών εκδηλώσεων κι εκφράσεων. Αν ανατέλλει: Μεγάλη μόρφωση και «αθάνατο όνομα».
  Deneb Adige. Αφροδίτη, Ερμής. Εύστροφο, ευκίνητο και εφευρετικό μυαλό.
  Skat. Κρόνος, Δίας. Καλή τύχη. Διαρκής ευτυχία.
  Achernar. Καλειται το Χερουβείμ και το Σπαθί. Δίας. Προσφέρει βασιλικές τιμές. Επιτυχία σε δημόσια αξιώματα.
  Markab. Άρης, Ερμής. Τιμές. Κίνδυνος από φωτιά, πυρετό, κοψίματα και χτυπήματα.
  Scheat. Άρης, Ερμής. Υπερβολική δυστυχία. Αυτοκτονία, πνιγμός και ίσως δολοφονία.
  Τheta Piscium Ουρά του Δυτικού Ιχθύ. Κρόνος, Ερμής. Μια μοιρολατρική επιρροή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
  ENIF 00PIS30 01PIS53 Epsilon Pegasus 21h44m +09.52' +22.06' K2 2.5
  ANCHA 01PIS52 03PIS16 Theta Aquarius 22h16m -07.47' +02.42' G6 4.3
  SADALMELEK 02PIS22 03PIS46 Alpha Aquarius 22h05m +00.47' +11.43' G1 3.2
  FOMALHAUT 02PIS27 03PIS52 Alpha Piscis Austrinus 22h57m -29.38' -21.08' A2 1.3
  DENEB ADIGE 03PIS57 05PIS20 Alpha Cygnus 20h41m +45.16' +59.54' A2 1.3
  SADALACHBIA 05PIS19 06PIS43 Gamma Aquarius 22h21m -01.23' +08.14' A0 4.0
  BIHAM 05PIS26 06PIS50 Theta Pegasus 22h10m +06.12' +16.20' A2 3.7
  SKAT 07PIS29 08PIS52 Delta Aquarius 22h54m -15.49' -08.11' A2 3.5
  SITULA 08PIS01 09PIS25 Kappa Aquarius 22h37m -04.14' +04.06' K1 5.3
  ACHERNAR 13PIS53 15PIS19 Alpha Eridanus 01h37m -57.14' -59.22' B9 0.6
  ANKAA 14PIS05 15PIS30 Alpha Phoenix 00h26m -42.18' -40.38' G5 2.4
  HOMAM 14PIS45 16PIS09 Zeta Pegasus 22h41m +10.49' +17.40' B8 3.6
  MARKAB 22PIS06 23PIS29 Alpha Pegasus 23h04m +15.11' +19.24' B9 2.6
  SADALBARI 23PIS00 24PIS23 Mu Pegasus 22h49m +24.35' +29.23' G6 3.7
  MATAR 24PIS20 25PIS43 Eta Pegasus 22h42m +30.12' +35.06' G2 3.1
  AZELFAFAGE 26PIS54 28PIS17 Pi1 Cygnus 21h42m +51.11' +58.52' B3 4.8
  SCHEAT 27PIS59 29PIS22 Beta Pegasus 23h03m +28.04' +31.08' M2 2.6
  KERB 29PIS40 01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' A5 4.6
 • Καρμικά μαθήματα ζωής

  Στην αστρολογία πιστεύεται πως κάθε ψυχή επιλέγει τον ακριβή χρόνο γέννησής της στην ύλη για να μπορέσει να εξελιχθεί σε μια υψηλότερη κατάσταση συνείδησης. Θεωρείται ακόμα, πως όλος ο ζωδιακός κύκλος παίρνει μέρος σε αυτά τα μαθήματα, ανεξάρτητα αν το άτομο γεννήθηκε σε ένα ή άλλο ζώδιο. Το ζώδιο του Ήλιου, αυτό που βασικά λέμε όταν μας ρωτάν "τι ζώδιο είσαι;", καθορίζει τις βασικές προσωπικότητές μας στην πορεία των καρμικών μας ενσαρκώσεων.
  Το Κάρμα ορίζεται γενικά από τις πραγματικές καταστάσεις της γέννησης, όπως η ακριβής θέση των πλανητών, ο τόπος της γέννησης, οι γονείς, η θρησκεία.
  Υπάρχουν Κρίσιμες Μοίρες σε κάθε ζώδιο που μπορεί να είναι τυχερές, πιο τυχερές από τις άλλες. Η παραγωγή αυτών των μοιρών γίνηκε από τη διαίρεση του κύκλου με τη μέση καθημερινή κίνηση της Σελήνης. Αυτές οι θέσεις είναι γνωστές σαν Σταθμοί της Σελήνης.
  Τα ζώδια του Παρορμητικού Σταυρού δηλαδή, ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως θα έχουν εύνοια αν στην 0η ή στην 13η μοίρα ή στην 26η μοίρα υπάρχει ένας πλανήτης. Το ίδιο θα ισχύει στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού δηλαδή, ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος αν υπάρχει ένας πλανήτης στην 9η ή 21η μοίρα. Αναφορικά στα ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού δηλαδή, Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθείς, αυτό θα συμβεί αν υπάρχει πλανήτης στην 4η ή στην 17η μοίρα.
  Κρόνος, ο πλανήτης της ευθύνης, είναι ο πρώτος πλανήτης που ορίζει το Κάρμα. Αυτός ο αυταρχικός εποπτεύων του Ζωδιακού κύκλου, από τα αρχαία χρόνια, συσχετίζεται με τη διδαχή της σκληρής εργασίας, της πειθαρχίας και των στόχων που τίθενται από μας. Ωστόσο, ο ίδιος ο πλανήτης δυσκολεύει την ολοκλήρωση όλων αυτών, αλλά όμως μόλις ολοκληρωθεί μια υποχρέωση, οι ανταμοιβές που έρχονται είναι άφθονες και ικανοποιητικές.
  Οι υπόλοιποι πλανήτες (εξωτερικοί ή μετα-Κρόνιοι πλανήτες) καθορίζουν επίσης, τα Καρμικά Μαθήματα.

  Ο Ζωδιακός και τα Καρμικά Μαθήματα

  Καρμικό Μάθημα Κριού
   Ενδιαφέρεστε για την επιτυχία και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σχεδίων και στόχων. Αυτό είναι κάτι που κουβαλάτε από την προηγούμενη ζωή σας. Οδηγείστε στην επιτυχία και την ικανοποίηση δημιουργώντας από μόνος σας τις καλύτερες συνθήκες με την παρόρμηση 'Πρώτος και καλύτερος'. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σίγουρο πως η ολοκλήρωση των στόχων θα φέρει απαραίτητα και ευτυχία.
   Η τάση προς τον αυτοπεποίθηση και την ισχυρογνωμοσύνη σας προέρχεται από τουλάχιστον μία ζωή στην αρχαία Παλαιστίνη. Πιθανότατα, η σχέση σας με νομάδες φυλών όπως οι Εβραϊκές εκφράζεται στην παρόρμησή σας είτε σαν δυναμικός αλλά κατά κάποιον τρόπο δογματικός αρχηγός, είτε με την τάση να ακολουθήσετε κάποιον με δυνατές αρχηγικές ικανότητες.
   Επίσης, το να είστε μέλος μιας μεγάλης οικογένειας διοικούμενος από έναν δυνατό αρχηγό, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, το να δείχνετε ειδικό θαυμασμό για νικητές ή το να είστε υποταγμένος/η σε κάποιο άτομο αισθανόμενος ότι έχει εσάς και την ζωή σας υπό την προστασία του είναι χαρακτηριστικές κλίσεις από παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν.
   Βέβαια, ο Αρης είναι ο βασικός πλανήτης που συμβολίζει ή κυριαρχεί στο ζώδιο του Κριού. Αυτό κάνει τον Αρη και τις παρορμήσεις του να παίξουν μεγάλο ρόλο σε αυτή τη ζωή σας. Επομένως, ανάλογα με το αν εξασκείτε την θέλησή σας ή όχι, η αντίδρασή σας σε συγκρουόμενες καταστάσεις που εκφράζεται με ευθύτητα και βία πιθανότατα να δημιουργούνται από τις υποσυνείδητες παρορμήσεις σας. Αυτές οι παρορμήσεις προέρχονται από προηγούμενες εμπειρίες στο βασίλειο του Αρη και από μία ή περισσότερες προηγούμενες ζωές στον άγριο, αρχαίο πολιτισμό του Ισραήλ σε γειτονικά με Αραβικούς τόπους.

  Καρμικό Μάθημα Ταύρου
  Ενδιαφέρεστε για τα υλικά αγαθά και την απόκτησή τους με αποκλειστικά προσωπικό τρόπο. Υπάρχει μέσα σας η πεποίθηση πως τα υλικά αγαθά θα σας δώσουν και την εσωτερική άνοδο. Στην προηγούμενη ζωή σας είχατε μεγάλη οικονομική και υλική ευημερία και συνήθως σε αυτή δεν είναι απίθανο να φθάσετε τους στόχους του.
  Θυμηθείτε, ότι η επιτυχία ή τα κατορθώματα στην ζωή δεν είναι θέμα μεγάλης δύναμης ή επιρροής. Οπως έχει διδάξει ο Θεός, δεν είναι η δύναμη της θύελλας ή του σεισμού ή οι εξωτερικοί μεγάλοι θόρυβοι αλλά είναι η εσωτερική χαμηλή φωνή μας που δημιουργεί τις επιρροές με τις οποίες γίνονται οι κινήσεις των αληθινών μεγάλων δυνάμεων.
  Από την παιδική σας ηλικία, είχε μεγάλη σημασία σε σας να βρίσκεστε έξω έχοντας άμεση επαφή με την φύση περισσότερο από κάθε άλλον. Αυτή η αγάπη στην φύση και του εξωτερικού περιβάλλοντος προέρχεται από μία ή περισσότερες προηγούμενες ζωές σε κτήμα ή κοντά στη φύση. Για αιώνες, στις Μεσογειακές χώρες όπως στην αρχαία Αίγυπτο, Ελλάδα και σε όλες τις Μεσοανατολικές οι άνθρωποι ζούσαν πολύ κοντά στη φύση. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που έζησαν στην προ-Κολομβιανή Αμερική. Και σίγουρα είστε ένας από αυτούς.
  Ως εκ τούτου, η γεωργία, το ψάρεμα και το κυνήγι είναι μια από τις ασχολίες σας, ακόμα και ότι έχει σχέση με εργασίες εκτός σπιτιού όπως η κηπουρική, η βαρκάδα και μέσα στο σπίτι με τα λουλούδια και τα φυτά. Επίσης, έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε ολοκληρωμένες, φυσικές θεραπευτικές θεωρίες από την μοντέρνα ιατρική που είναι μεν προοδευμένη αλλά συνθετικής τεχνολογίας.

  Μάθημα Διδύμων
   Επιδιώκετε την επικοινωνία με τους άλλους γύρω σας με αποκλειστικά προσωπικό τρόπο. Είστε κατ' εξοχήν δραστήριος νους και ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα. Το Καρμικό σας Μάθημα είναι πως πρέπει να ολοκληρώσετε τον τρόπο επικοινωνίας και να μάθετε να βοηθάτε τα άτομα μέσα από διάλογο. Πιστεύετε στη δύναμη της θεραπευτικής του λόγου, κάτι που θα ασκήσετε κατά κάποιο τρόπο στην τωρινή ζωή σας.
   Πιθανότατα ήσασταν μέλος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά τον Μεσαίωνα, όπου υπήρχε αρκετή δραστηριότητα και περιπέτεια. Μπορεί να ήσασταν ευγενής ή στην υψηλή κοινωνία της Γαλλίας ή της Αγγλίας, παρακολουθώντας ή λαμβάνοντας μέρος σε σταυροφορίες κατά των Μουσουλμάνων στην Παλαιστίνη ή να κάνατε εμπόριο με τα καραβάνια που πηγαινο-ερχόντουσαν στην Ινδία και την Κίνα.
   Επειδή ο Ερμής είναι ο πλανήτης που κυριαρχεί ή συμβολίζει την αίσθηση των Διδύμων, έχετε εμπειρίες από μία ή περισσότερες ζωές που σας κάνουν ανυπόμονο σε αυτή τη ζωή.

  Μάθημα Καρκίνου
   Ενδιαφέρεστε για την εκπαίδευση, την οικογένεια, τη διαπαιδαγώγηση και ότι έχει σχέση με τον κλειστό πυρήνα της οικογένειας. Από την προηγούμενη ζωή σας κουβαλάτε τις ανασφάλειές σας και πολλές φορές δεν ξέρετε τι πρέπει να προφυλάξετε αναφορικά στον εαυτό σας και τι όχι. Είστε πολύ προστατευτικός, ειδικά στα δικά σας άτομα.
   Οι παρορμήσεις και ικανότητες προέρχονται από πιθανές προηγούμενες ζωές στα νησιά του Ειρηνικού σε σχετικά πρόσφατους καιρούς, ή σε πιο μακρινό παρελθόν στον ιστορικό πολιτισμό της Λεμουρία, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Παρά όλα αυτά, είτε ζήσατε στα πρόσφατα ιστορικά χρόνια είτε στο μακρινό παρελθόν, πιθανότατα αισθάνεστε μια οικειότητα με το νερό. Επομένως, θα είστε ευτυχέστερος εάν ζείτε κοντά σε μεγάλες μάζες νερού, όπως στη θάλασσα ή σε μεγάλες λίμνες ή μεγάλους ποταμούς.
   Με μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών έχετε μια διαισθητική κατανόηση στην δύναμη της φύσης. Επίσης, τείνετε να αισθάνεστε αβοήθητος σε γεγονότα της ζωής σας, σαν να ήταν, κατά κάποιο τρόπο, προδιαγραμμένα ή είχαν συγκεκριμένο σκοπό.
   Μία, τουλάχιστον, προηγούμενη ζωή σας ήταν συναισθηματικά έντονη, πιθανότατα ζήσατε σε μητριαρχικούς πολιτισμούς όπου στην οικογένεια τα παιδιά ήταν περισσότερο εξαρτημένα από την μητέρα τους ή τις γυναίκες της οικογενείας τους. Στην παρούσα ζωή, στην διάρκεια περιόδων με μεγάλο στρες, θα έχετε πιθανότατα την επιθυμία να ξαναγυρίσετε σε αυτή την προηγούμενη ζωή σας και θα αισθάνεστε την ανάγκη να μην είστε καθόλου υπεύθυνος για τις ενέργειές σας και τα ελαττώματα σας. Βέβαια, με την εξάσκηση της θέλησής σας, αυτή η τάση θα ξεπεραστεί.

  Καρμικό Μάθημα Λέοντα
   Έχετε ισχυρές ικανότητες ηγεσίας αλλά ωστόσο είστε ευάλωτος σε πολλές καταστάσεις της ζωής. Η ικανότητα να καλύπτετε τις αδυναμίες σας έχει σχέση με τα βιώματα στην προηγούμενη ζωή. Είστε επιβλητικός, υπερήφανος, ενεργητικός και αυταρχικός.
   Ο Λέων συμβολίζει την συνείδηση που περιέχει δύναμη, δημιουργικότητα και ανδρισμό όπως και ισχυρογνωμοσύνη, θεληματικότητα στον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους.
   Για παράδειγμα, διαβάζοντας βιογραφικά ή ιστορικά βιβλία σχετικά με τις Ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, ονειροπολώντας τα διαμερίσματα των Βασιλιάδων και των Βασιλισσών της νέας Ευρώπης ή των παλαιών καιρών μπορεί σας θυμίσουν προηγούμενες ζωές σας όπου είχατε τον πρώτο ρόλο. Μέχρι σήμερα, πιθανότατα, απομένει μέσα σας μεγάλη εσωτερική δύναμη μαζί με ένα δυνατό αίσθημα για παρασκηνιακές ίντριγκες όπως και μια δυνατή έννοια ατομισμού. Αυτές οι ιδιότητες είναι πιθανότατα συνδεδεμένες με τις εμπειρίες σας από προηγούμενες ζωές που είχαν σχέση, άμεση ή έμμεση, με κοινωνικούς ή πολιτικούς αρχηγούς.
   Πιθανότατα, δείχνετε ενδιαφέρον, πάνω από τον μέσο όρο, σε μεγάλα καλλιτεχνικά και πνευματικά οικοδομήματα όπως οι καθεδρικές και μεγάλες εκκλησίες της Βρετανίας και της Ευρώπης, όπως και στους αρχαίους ναούς της Μεσογείου.

  Καρμικό Μάθημα Παρθένου
  Δίνετε μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα και ασχολείστε σχολαστικά με αυτήν. Οι λεπτομέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Ενδιαφέρεστε για την πρακτική διάσταση των καταστάσεων. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα κουβαλάτε από την προηγούμενη ζωή σας που ήταν οργανωμένη σε αυστηρές αρχές και τάξη.
  Όσο αφορά τις δραστηριότητες που εκφράζονται εσωτερικά ή εξωτερικά στη ζωή σας, προερχόμενος από τον αστερισμό της Παρθένου, μερικές φορές δίνετε την εντύπωση ότι είστε αυτάρκης στις σχέσεις σας με τους άλλους. Μπορεί να θεωρηθείτε, κατά κάποιο τρόπο, εκκεντρικός, ειδικά στην επιλογή των συνεργατών και των φίλων σας.
  Επίσης, έχετε την τάση να αναλύετε ή να συγκρίνετε σχέσεις, με αποτέλεσμα να θεωρείστε από τους άλλους υλιστή. Αυτό σας δίνει την ικανότητα να εκπαιδεύετε ή την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των μυαλών των νέων ανθρώπων.
  Παλαιά, μια από τις πιθανές προηγούμενες ζωές σας ήταν σε ένα ιδανικό φυσικό τοπίο όπου ήσασταν γνωστός για το κουράγιο και τις θεραπευτικές σας ικανότητες. Από αυτή την μακρινή ζωή, έχετε την τάση να δέχεστε την κυριαρχία των άλλων, περισσότερο από ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων, και συνήθως έχετε την κλίση να αναλαμβάνετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί. Ο Ερμής είναι ο πλανήτης που κυριαρχεί ή συμβολίζει την αίσθηση του ζωδίου της Παρθένου. Το υψηλό σας επίπεδο μάθησης και διδασκαλίας προέρχεται από προηγούμενες ζωές, από επιτυχείς σχέσεις με την θρησκευτικής φύσης δραστηριότητες, όπως λαμβάνοντας μέρος σε Ιερές Σταυροφορίες στην Παλαιστίνη και τις γειτονικές χώρες. Ισως, ακολουθήσατε τον Μέγα Αλέξανδρο στις ιστορικές και Ελληνικού πολιτισμού επεκτατικές εκστρατείες στην Αραβία και την Ινδία.

  Καρμικό Μάθημα Ζυγού
  Δίνετε μεγάλη σημασία στις συνεργασίες, την αρμονία και την ισορροπία. Είστε δίκαιος και τίμιος στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ενοχλείστε από την κολακεία, την υποκρισία και το ψέμα. Στην προηγούμενη ζωή είχατε λειτουργήσει σε θέματα υγείας τρίτων, όπως για παράδειγμα, σαν γιατρός, σαν θεραπευτής, υπηρέτης.
  Ισως θυμόσαστε, στους βαθιούς διαλογισμούς και τα όνειρά σας, εμπειρίες από πολύ παλαιά όπου ήσασταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, γλύπτες, ποιητές στην αρχαία Ινδία όπως και ένας από τους τελευταίους αρχηγούς της αρχαίας Ελλάδας. Ακόμη αργότερα στην Βενετία, την Φλωρεντία και άλλες Ιταλικές πόλεις αναπτύξατε μέρος αυτής της αγάπης σας για τον πολιτισμό, την ομορφιά και εκτίμηση στην τέχνη με την οποία ασχοληθήκατε και ακόμα και σήμερα πιστεύετε σε αυτήν.
  Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, της ομορφιάς και της τέχνης, μεταφέρει την συμβολική της έννοια στο ζώδιο του Ζυγού, τον οποίο κυριαρχεί. Η επιρροή της Αφροδίτης μέσω του Ζυγού κάνει το ακατέργαστο και το αρχέγονο αφύσικο για να το δεχτείτε με χαρά, ή να λαμβάνετε εθελοντικά μέρος σε αυτό.

  Καρμικό Μάθημα Σκορπιού
   Έχετε μεγάλη διαίσθηση και ικανότητα να αναλύετε σε βάθος τις καταστάσεις. Προβλέπετε εύκολα τις εξελίξεις με γρήγορο και σταθερό τρόπο. Συχνά στη ζωή θα σωθείτε από τις ικανότητες αυτές. Το ταλέντο αυτό κουβαλάτε από την προηγούμενη ζωή σας. Σε αυτήν πολύ πιθανά είχατε ασχοληθεί με ακραία θέματα που αφορούσαν στις κοινωνικές τάξεις. Τώρα, καλείστε να ολοκληρώσετε αυτό που αφήσατε και συχνά γίνεστε μυστικοπαθής με πολύ έντονα συναισθήματα.
   Μερικές φορές μπορεί να θεωρείστε από τους άλλους σαν κάτι διαφορετικό, παρόλο που σας αναγνωρίζουν σαν την ψυχή με συγκεκριμένο σκοπό και με υψηλής νοητικότητας αρχών. Με άλλα λόγια, είστε ένα άτομο ΠΑΝΩ από το κανονικό και μπορεί να προχωρήσετε οδηγώντας, καθοδηγώντας και βοηθώντας πολλές ψυχές ώστε να φθάσουν στην καλύτερη κατανόηση των βασικών, παγκόσμιων αρχών.
   Πολύ παλαιά, ίσως, ήσασταν ένας από τους Μογγόλους ή ένας από τους προοδευτικά καλλιεργημένους Κινέζους. Από ζωές όπως αυτές, έχετε την ικανότητα να ανταποκρίνεστε σε αυτά που ζητούν οι άλλοι και να πράττετε τα απαραίτητα χωρίς να προκαταλαμβάνεστε από άσχημα συναισθήματα ή από προσωπικές εκτιμήσεις. Αυτή είναι μια δύναμη που κληρονομήσατε από μία ή περισσότερες προηγούμενες ζωές σε Ασιατικούς πολιτισμούς, όπου οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν την αυταπάρνηση.
   Ίσως, ήσασταν κάποτε μια νέα Κινέζα γυναίκα που γέννησε πολλά παιδιά, διηύθυνε μια τεράστια οικογένεια και ευχαριστούσε τον αφέντη του σπιτιού της. Κάνατε όλα αυτά ενώ ήσυχα υπομένατε την αγωνία για το επίπονο δέσιμο των ποδιών που ήταν υποχρεωτικό για τις αληθινές γυναίκες της Αρχαίας Κίνας.
   Έχετε υπόψη σας ότι ο Άρης είναι ο πλανήτης της ενέργειας, της δύναμης και του πολέμου που κυριαρχεί ή καλύτερα συμβολίζει την αίσθηση του Σκορπιού. Δεν αποκλείετε να ήσασταν Μογγόλος πολεμιστής που πάλεψε μέχρι θανάτου για τον αρχηγό της φυλής του χωρίς κανένα δισταγμό ούτε ανησυχία για τις πληγές σας ή τον πόνο σας.
   Πάνω από όλα, σε αυτές τις Ασιατικές προηγούμενες ζωές σας, είχατε κύρος, μαθαίνοντας να αντιμετωπίζετε δύσκολες καταστάσεις και προκλήσεις χωρίς να σπαταλάτε την ενέργειά σας για τις προσωπικές σας ανάγκες.
   Συνήθως, τα άτομα του ζωδίου αυτού, έχουν πολλές ενσαρκώσεις στο ενεργητικό τους.

  Καρμικό Μάθημα Τοξότη
   Είστε κατά φύση αισιόδοξος, φιλόδοξος και ευχάριστος. Συχνά με τις πράξεις σας γίνεστε το επίκεντρο ενδιαφέροντος προκαλώντας τις συναισθηματικές συμπεριφορές των τρίτων. Στην προηγούμενη ζωή σας είχατε ζήσει πολύ δύσκολα ως φτωχά. Σε αυτήν έχετε αναπτύξει θετικά χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την προηγούμενη θέση σας.
   Τα τεράστια κενά, συμπεριλαμβάνοντας τους ατελείωτους ωκεανούς, πιθανότατα σας προσκαλούν και σε αυτά ίσως συναντάτε τις ησυχότερες και ανετότερες εμπειρίες σας. Στις προηγούμενες ζωές σας, κάτω από συνθήκες όπου μεγάλα και ευρύτατα κενά σας έφεραν τις καλύτερες εμπειρίες της διανόησής σας, τότε κερδίσατε την μεγαλύτερη πνευματική σας εξέλιξη.
   Για παράδειγμα, ταξιδεύοντας πολύ παλαιά σαν Ισπανός, Άγγλος πρωτοπόρος ή εξερευνητής, μπορεί να διασχίσατε τους ωκεανούς ψάχνοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τότε, ήσασταν μέλος ενός θαλασσινού πολιτισμού που συχνά ταξίδευε για να εξερευνήσει, ανακαλύψει και ίσως να πολεμήσει εχθρούς και πολιτισμούς που συνήθως ήταν πολύ μεγαλύτερη σε δύναμη και σε μέγεθος.
   Ο Δίας είναι ο πλανήτης που κυριαρχεί ή συμβολίζει την καρδιά των ενεργειών του Τοξότη, προμηθεύοντάς σας με μεγάλο κουράγιο και ποιότητα. Αλλά, κάτω από την φαινομενική εξωτερική ένταση υπάρχει ένα ήρεμο και υπολογιστικό μυαλό. Άλλη χαρακτηριστική εμπειρία είναι σε μία ή περισσότερες προηγούμενες ζωές που συμπεριλάμβανε μεγάλη κίνηση, αλλαγή και χωρισμό από την οικογένειά σας και από τις πολιτισμικές σας ρίζες.
   Στους βαθείς διαλογισμούς σας ίσως θυμηθείτε προκλήσεις και εντυπώσεις μετανάστευσης την εποχή της καταπόντισης της Ατλαντίδας σε άλλους ασφαλέστερους τόπους για να ξεκινήσετε μια νέα ζωή και μια νέα εποχή ιστορίας.
   Οι στενότερες και προσωπικές σας σχέσεις συχνά δεν είναι αρμονικές όπως εσείς θα θέλατε να είναι. Αυτή η πρόκληση προέρχεται από προηγούμενες ζωές όπου, όπως στο παρόν, είχατε την τάση να προτιμάτε συνεταιρισμούς ικανούς να υπομένουν αρκετά διαφορετικά ενδιαφέροντα μέσω πολλών αντικρουόμενων ενεργειών.

  Καρμικό Μάθημα Αιγόκερω
   Είστε πρακτικός και ικανός να ολοκληρώσετε κάθε σκληρή εργασία. Από την προηγούμενη ζωή κουβαλάτε τις αντιλήψεις σας για την ηθική και θρησκευτική πλευρά των πραγμάτων. Συχνά, σε αυτή τη ζωή θα αναγκαστείτε να αναθεωρήσετε αυτές τις θέσεις. Έχετε σοβαρή εμφάνιση με σαφείς τάσεις να φιλοσοφείτε τα πράγματα και τις καταστάσεις.
   Οι επιρροές του Αιγόκερου σας δίνουν την τάση να είστε συγχρόνως υλιστής και να ενδιαφέρεστε σε πνευματικά θέματα.
   Για παράδειγμα, κάποτε ίσως ήσασταν ένας από τους ιθαγενείς στην Βόρειο Αμερική, που πολύ πριν οι λευκοί πατήσουν το πόδι τους σε αυτή την ακτή, είχατε αναπτύξει έναν ιδιόμορφα πλούσιο και με νόημα πολιτισμό. Στην πραγματικότητα, πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τους Αμερικανούς Ινδιάνους είναι πιθανότατα εσωτερικά ταλέντα σας ή κάτι που έχει μεγάλη σημασία για σας.
   Από μία ή περισσότερες ζωές στην Αμερική, έχετε εξελίξει το μυαλό σας ώστε έχετε την ικανότητα να αντιμετωπίζετε τεράστιες αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής σας. Επίσης, δείχνετε εκτίμηση στην ισορροπία και την οργανωτικότητα της Μητέρας Φύσης και των δημιουργιών της, όπως και στην φυσική ικανότητα της κίνησης με την ροή της ζωής γύρω σας.
   Ενώ έχετε μια δυνατή αίσθηση της ανεξαρτησίας και της προσωπικής ταυτότητάς σας, μπορείτε να καταλάβετε την αναγκαιότητα των ανθρώπων να ζουν και να εργάζονται μαζί σαν κοινωνικά όντα. Επομένως, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την ανάγκη για ομαδική οργάνωση, υπευθυνότητα και σωστές επικοινωνίες.
   Η τάξη, η υπευθυνότητα και η οργάνωση, μαζί και οι ικανότητες να αντιμετωπίζετε και να μεγαλώνετε με τις τεράστιες αλλαγές στην ζωή, είναι επιρροές-κλειδιά του Κρόνου, του πλανήτη που κυριαρχεί ή συμβολίζει το ζώδιο του Αιγόκερου.
   Τώρα, εξ αιτίας της ανεξαρτησίας σας, της προσγειωμένης συμπεριφοράς σας, που μέρος τους φέρεται από προηγούμενες ζωές όταν η προσωπική έννοια ταυτότητάς σας είναι έντονη, θα αντιμετωπίσετε συγκρούσεις δυνάμεων με τον σύντροφό σας. Αυτή η συμπεριφορά πιθανότατα δημιουργήθηκε σε εποχές με στρατιωτικές εκστρατείες για τα ιδανικά της νίκης και της τιμής, όπως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην Αρχαία Ελλάδα.

  Καρμικό Μάθημα Υδροχόου
   Επιδιώκετε τη συμμετοχή σας στα κοινά με στόχο την καλυτέρευση της ανθρώπινης ζωής. Είστε δημιουργικός και έχετε ενδιαφέροντα σχετικά με την τεχνολογία, τη διαστημική κλπ. Στην προηγούμενη ζωή είχατε υποστεί περιορισμούς συνήθως κοινωνικούς, κάτι που σαν αποτέλεσμα έχει τις τάσεις σας για επανάσταση και πρωτοπορία στην τωρινή ζωή σας. Φυσικά ανεξάρτητος χαρακτήρας.
   Ο Υδροχόος έχει ικανότητες στην εξάσκηση του νοητικού εγώ και υπάρχει σε σας η τάση να αναλύετε προσεκτικά οποιοδήποτε θέμα, ή να αναλαμβάνετε συμφωνίες με τον υλικό κόσμο. Επίσης, όσο συχνότερα αναλαμβάνετε τα θέματα όπου πρέπει να έχετε υπόψη σας τους άλλους, θα είναι ακόμα καλύτερα να εκδηλώσετε ένα αληθινό πνεύμα συνεργασίας.
   Ο πλανήτης που κυριαρχεί ή συμβολίζει τον Υδροχόο είναι ο Ουρανός, ο οποίος είναι καθαρά Ατλάντιος πλανήτης. Με άλλα λόγια, ο Ουρανός είναι το πρωταρχικό θέμα του Υδροχόου και επειδή ο Ουρανός είναι το βασίλειο της Ατλαντικής φύσης, τότε ο Υδροχόος είναι και το ζώδιο που συμβολίζεται από σκέψεις, προσωπικότητες και δραστηριότητες σχετικές με την σειρά των προ-ιστορικών διαστημικής εποχής πολιτισμών, γνωστών σαν Ατλαντίδα.
   Για παράδειγμα, μπορεί κάποτε να είχατε σχέση με την έρευνα επιστημονικών και τεχνικών τομέων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η μηχανική, ανακάλυψη και έρευνα αστρολογίας και παραψυχολογίας, διαστημικά ταξίδια και άλλα παρόμοια.
   Άλλες παρόμοιες εμπειρίες και ικανότητες για υψηλή τεχνολογία από ηλεκτρονικά στην ιατρική μέχρι επικοινωνίες είναι θέματα για τα οποία δείχνετε ενδιαφέρον και έχετε ικανότητες. Αυτό ισχύει και για πολλές ψυχές που έχουν μετεμψυχωθεί τον εικοστό αιώνα ειδικά, κατόπιν του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με παλαιές αναμνήσεις χιλιετηρίδων μεταξύ του παρόντος και του αρχαίου Ατλάντιου πολιτισμού.
   Αλλά, ζήσατε σίγουρα άλλες ζωές στο μεσοδιάστημα. Μπορεί να ήσαστε αστρολόγος ή μάγος στα διαμερίσματα βασιλέων μέχρι αφοσιωμένος πρωτοπόρος στα σύνορα μιας νέας γης. Ήσασταν από αυτούς που ταξίδεψαν στη θάλασσα για μακρινά λιμάνια στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν χαμένους πολιτισμούς. Σε άλλες ζωές, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, θα μπορούσατε να θεωρηθείτε ονειροπόλος, ενώ είστε περισσότερο υλιστική ψυχή.

  Καρμικό Μάθημα Ιχθυών
  Είστε ενορατικός, διαισθητικός και προσαρμόζεστε εύκολα. Στην προηγούμενη ζωή είχατε ξεφύγει από τις κοινωνικές ή άλλες συμβατικότητες και σε αυτήν έχετε σαν στόχο του, την εσωτερική σας ολοκλήρωση. Έχετε φυσικό πνευματικό επίπεδο πολύ υψηλό.
  Γεννημένοι κάτω από την επιρροή των Ιχθύων, το νερό και τα θρησκευτικά ή πνευματικά θέματα έχουν πιθανότατα τεράστια επιρροή σε σας. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που αντιδράτε σε διαφόρων τύπων εμπειριών, γιατί έχουν πιθανότατα παίξει σπουδαίο ρόλο ή τουλάχιστον βρίσκονται βαθιά μέσα σας στις εμπειρίες σας σε πολλές γήινες ζωές σας.
  Οι Ιχθείς συμβολίζουν αυτό που είναι φυσικό ή από φύση του, αντιπρόσωπο των επιρροών της υψηλής ψυχικής η υψηλότερου πνευματικού επιπέδου. Οπότε, τα πράγματα πνευματικής φύσης πρέπει να είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο κρίνετε, όσον αφορά το πως επηρεάζονται οι δραστηριότητές σας. Δεν θα μπερδευτείτε ανάμεσα στα κίνητρα ούτε στις επιρροές των ενεργειών σας: απλά χρησιμοποιείστε αυτά τα πράγματα που έχουν πνευματική σπουδαιότητα σαν το μέτρο των δραστηριοτήτων και εμπειριών σας.
  Η προηγούμενη ζωή σας που θυμόσαστε καθαρότατα στην παρούσα ζωή είναι η περίοδος του Ιησού. Ακόμα, μπορεί να θυμόσαστε μια ζωή στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπου είχε δοθεί προτεραιότητα στην κοινωνία και τον στρατό.
  Άλλη μια Εκκλησιαστική μνήμη ίσως είναι δυνατή σε σας, στους λόφους της Γαλιλαίας και στην Έρημο κοντά στην Μαύρη Θάλασσα όπου οι ερημίτες συγκεντρώνονταν για να διαλογιστούν και να διαβάσουν. Και από τότε, ίσως να θυμάστε συναισθηματικά επίπονες σκηνές σαν από τους πρώτους Χριστιανούς μάρτυρες που πίστευαν στον Μεσσία. Έχετε την τάση να κυριαρχείστε από την αναμονή και το μυστήριο.
  Ο εξευγενισμένος Δίας και ο πνευματικός και μυστικιστικός Ποσειδώνας είναι οι δύο κυρίαρχοι ή σύμβολα-κλειδιά του ζωδίου των Ιχθύων. Από τον Ποσειδώνα προέρχονται οι διαισθητικές δυνάμεις, οι μυστικιστικές ή μυστήριες επιρροές στην εμπειρία σας, είτε τις έχετε ενεργοποιήσει είτε όχι. Άλλη μια επιρροή αυτών των πλανητών όπως εκφράζονται μέσω των Ιχθύων είναι ότι παρόλο που δείχνετε μεγάλη κατανόηση, ίσως είστε ιδιαίτερα παθητικός/ή στο να εκφράσετε την προσωπική ενέργειά σας και την ψυχική δύναμή σας. Επίσης, θα είναι πολύ ευκολότερο για σας από ότι στους περισσότερους ανθρώπους να καταπιέσετε τις σεξουαλικές επιθυμίες σας εξ αιτίας της μνήμης από μία ή περισσότερες ζωές όπου είχατε παραμελήσει τα προσωπικά σας θέματα για το καλό της κοινωνίας.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest