Αστρονομία

 • (ΔΤ)

  Οι τροχιακές θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης που απαιτούνται από τις προρρήσεις ης Έκλειψης, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον Δυναμικό Χρόνο (TD) και αυτό επειδή είναι μια ενιαία χρονική κλίμακα. Ωστόσο, οι Άτρακτοι Ωρών και ο χρόνος της καθημερινής ζωής βασίζονται στον Παγκόσμιο χρόνο (UT). Για την μετατροπή των προρρήσεων της Έκλειψης από Δυναμικό χρόνο (TD) σε Παγκόσμιο χρόνο (UT), πρέπει να γωρίζομε την διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χρονικών κλιμάκων. Η παράμετρος Δέλτα-T (ΔΤ) είναι η αριθμητική διαφορά, σε δευτερόλεπτα, μεταξύ των δύο αυτών. Δηλαδή: ΔΤ= TD - UT

  Μπορούν να εξαχθούν παρελθούσες τιμές του ΔΤ από τα ιστορικά αρχεία. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες παρατηρήσεις Εκλείψεων, Ηλιακών και Σεληνιακών, καταγράφηκαν από την αρχαιότητα, στην Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα. Υπάρχουν χειρόγραφα και παρότι έχουν μικρή ακρίβεια, τα στοιχεία τους αποτελούν τη μόνη απόδειξη για την τιμή του ΔΤ πριν από το 1600 μΧ. Βέβαια, μετά την εφαρμογή του τηλεσκοπίου, περίπου το 1609 μΧ, έχουν γίνει χιλιάδες υψηλής ακριβείας παρατηρήσεις, για την Σελήνη και τους Αστέρες.
  Ο αριθμός και η ακρίβεια των εν λόγω παρατηρήσεων δίνει πολύτιμα στοιχεία για τον καθορισμό του ΔΤ.

  Αξίες του ΔΤ προερχόμενες από Ιστορικές καταγραφές
  έτος ΔΤ σε δευερόλεπτα Κοινό λάθος σε δευτερόλεπτα
  -500 17190 430
  -400 15530 390
  -300 14080 360
  -200 12790 330
  -100 11640 290
  0 10580 260
  100 9600 240
  200 8640 210
  300 7680 180
  400 6700 160
  500 5710 140
  600 4740 120
  700 3810 100
  800 2960 80
  900 2200 70
  1000 1570 55
  1100 1090 40
  1200 740 30
  1300 490 20
  1400 320 20
  1500 200 20
  1600 120 20
  1700 9 5
  1750 13 2
  1800 14 1
  1850 7 μικρότερο από 1
  1900 -3 μικρότερο από 1
  1950 29 μικρότερο από 0.1

  Στους πρόσφατους χρόνους, για τον καθορισμός του ΔΤ χρησιμοποιούνται ατομικά ρολόγια και ραδιο-παρατηρήσεις των κβάζαρς, έτσι είναι εντελώς ανεξάρτητος από τις Σεληνιακές Εφημερίδες. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίονται οι τιμές του ΔΤ από το 1955 ως το 2005.

  Λαμβανόμενες αξίες του ΔΤ από άμεσες παρατηρήσεις
  έτος ΔΤ σε δευτερόλεπτα αλλαγή ανά πενταετία σε δευτερόλεπτα μέσος όρος ετήσιας αλλαγής σε δευτερόλεπτα
  1955.0 +31.1 - -
  1960.0 +33.2 2.1 0.42
  1965.0 +35.7 2.5 0.50
  1970.0 +40.2 4.5 0.90
  1975.0 +45.5 5.3 1.06
  1980.0 +50.5 5.0 1.00
  1985.0 +54.3 3.8 0.76
  1990.0 +56.9 2.6 0.52
  1995.0 +60.8 3.9 0.78
  2000.0 +63.8 3.0 0.60
  2005.0 +64.7 0.9 0.18

  Εκτός της περιόδου των παρατηρήσεων (500 πΧ έως το 2005 μΧ), η τιμή του ΔΤ μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια μακροπρόθεσμη μέση παραβολική κατεύθυνση:
  ΔΤ = -20 + 32 * t^2 δευτερόλεπτα όπου, t = (year-1820)/100

  Η επίδραση της παραμέτρου επιτάχυνσης της Σελήνης μπορεί να μελετηθεί αλλάζοντας την ονομαστική αξία του χρόνου, –26.0 τόξοδεύτερα/αιών/αιών. Οι τιμές που ακολουθούν, υιοθετούνται από τις αρχικές σχέσεις του ΔΤ

  • –22.44 /αιών/αιών στο IAU (1952) και στις σχέσεις των Αστρονομικών Εφημερίδων (μέχρι το 1960) relations
  • –23.8946 /αιών/αιών στις σχέσεις που έρχονται από Borkowski (1988) και Chapront-Touzé & Chapront (1991)
  • –25.7376 /αιών/αιών στις σχέσεις που έρχονται από Chapront και υιοθετούνται από το Jet Propulsion Laboratory της NASA
  • –26.0 /αιών/αιών σε διάφορες σχέσεις που έρχονται από Morrison και Stephenson
  • –30.0 /αιών/αιών στη σχέση που έρχεται από Stephenson (1978)
  • –37.5 /αιών/αιών στη σχέση που έρχεται από Muller & Stephenson (1975) και Stephenson & Clark (1978)
 • Ανατολή και Δύση


  Γράψτε τις συντεταγμένες του τόπου και πιέστε το κουμπί υπολογισμός. Το κουμπί επόμενη βρίσκει τις ώρες της Ανατολής και Δύσης για την επόμενη μέρα. Το κουμπί προηγούμενη βρίσκει τις ώρες Ανατολής και Δύσης για την προηγούμενη μέρα. Το κουμπί Αθήνα οδηγεί στις συντεταγμένες της Αθήνας.

  Γεωγραφικό Πλάτος ° ' Βόρεια Νότια
  Γεωγραφικό Μήκος ° ' Ανατολικά Δυτικά
  Αυτήν την ημέρα
  η Ανατολή είναι
  η Δύση είναι

 • Απλανείς Αστέρες και Αστερισμοί

  Οι απλανείς αστέρες ονομάστηκαν από τους αρχαίους "Σταθεροί Αστέρες" για να διακρίνονται από τους "περιπλανώμενους" αστέρες, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαν πλανήτες, αφότου ανακαλύφθηκαν οι ουράνιες τροχιές τους, που ήταν περιστροφές σε ένα επίπεδο. Οι απλανείς αστέρες έχουν μια ακριβή κίνηση ανεξάρτητη. Όμως, εξαιτίας της απόστασής τους, αυτή η κίνηση μπορούσε να καταμετρηθεί μόνον με παρατηρήσεις που παρελήφθησαν από μια παρατεταμένη και για πολύ καιρό χρονική περίοδο πριν από τη γέννηση του Χριστού, εξαιτίας της έλλειψης σχετικού μέτρου καταμέτρησης. Δεν υπάρχει αιτία γιατί αποδόθηκε ο όρος “αστέρας” και όχι “πλανήτης”, σαν απλός χαρακτηρισμός σε αυτά τα σώματα.
  Οι απλανείς αστέρες είναι βέβαιο ότι ασκούν κάποια επιρροή λόγω της ανεξάρτητης φύσης τους, όταν είναι σε σύνοδο ή παραλληλία με έναν πλανήτη, είτε αυτός βρίσκεται στη γενέθλια θέση, είτε είναι σε περιόδους διέλευσης.
  Ένας απλανής αστέρας πρώτου μεγέθους στον Ωροσκόπο ή στο Μεσουράνημα στα γενέθλια, δηλώνει ότι το γηγενές άτομο (επηρεαζόμενος) θα γίνει διακεκριμένος, επιφανής μέσα στη σφαίρα της ζωής, ένας "αστέρας" στην κοινωνική, πολιτική, ή εμπορική ζωή. Η δύο μεγάλοι αστέρες, Αλντεμπαράν και Αντάρης, οι οποίοι είναι στη δέκατη μοίρα των ζωδίων Διδύμων και Τοξότης, αντίστοιχα, όταν κατευθύνονται στις γωνίες του ωροσκόπιου, παράγουν περιόδους με έντονο άγχος. Πιστεύεται ότι είναι περισσότερο ισχυροί όταν βρίσκονται στις γωνίες. Εκείνοι οι οποίοι περιγράφουν τις επιρροές που ακούν οι απλανείς αστέρες, συμφωνούν ότι η επιρροή είναι απόλυτα περιορισμένη στις όψεις της συνόδου ή της διαμέτρου και με τις εξής ανοχές:
  Όρια δόνησης των απλανών αστέρων:
  Ανοχή όψης 6ο για τους απλανείς μεγέθους 1.
  Ανοχή όψης 5ο για τους απλανείς μεγέθους 2.
  Ανοχή όψης 4ο για τους απλανείς μεγέθους 3. Οι υπόλοιποι απλανείς δέχονται μόνο μέχρι 2 μοίρες ανοχή όψης.

  Έχει αποδειχθεί ότι οι απλανείς αστέρες ασκούν σημαντικές επιρροές στην πρόκληση ενός σεισμού. Έτσι, οι μεγάλοι σεισμοί έχουν Κρόνο σε σύνοδο (0 μοίρες απόσταση), διάμετρο (180 μοίρες απόσταση) ή τετραγωνισμό (90 μοίρες απόσταση) με τις Πλειάδες (Πούλια).
  Ακόμα, πρωτεύουσες και κύριες ξεχωριστές μοίρες του ζωδιακού εμφανίζονται να κατέχουν ιδιάζουσες επιρροές και πιθανά αυτές μπορεί να έχουν κάποιες συνδέσεις με απλανείς αστέρες που κατοικούν σε αυτές τις μοίρες, έστω κι όταν οι αυτές μοίρες έχουν εγκαταλειφθεί από τους πλανήτες.
  Οι αρχαίοι έδωσαν ονόματα σε ορισμένους απλανείς αστέρες και πολλά από αυτά τα ονόματα διατηρούνται και στις μέρες μας. Το 1603 επινοήθηκε ένα πιο επιστημονικό σύστημα με το οποίο οι αστέρες ενός αστερισμού αναγνωρίζονται από το όνομα του αστερισμού στον οποίο ανήκουν κι οι μοναχικοί αστέρες αναγνωρίζονται με προθέματα Ελληνικών γραμμάτων που τους έχουν δοθεί σύμφωνα με το μέγεθος, ξεκινώντας με το κεφαλαίο Α και συνεχίζοντας προς τα κάτω με το Ω. Το σύστημα είναι ακόμη σε χρησιμότητα εκτός από τους τηλεσκοπικούς αστέρες που υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο και αναγνωρίζονται βάση καταλόγου.
  Οι απλανείς αστέρες είναι μοίρες ξεχωριστές και μπορεί να είναι ορατοί, εμφανής στο αβοήθητο μάτι σε έναν αριθμό μικρότερο από πέντε χιλιάδες. Αυτοί που υπάρχουν κοντά στον Πολικό Αστέρα μπορεί να τους δει κάποιος μόνον στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ στο Νότιο Σταυρό και τους αστέρες που είναι κοντά του, μπορεί να τους δει κάποιος στο Νότιο Ημισφαίριο.

  Θέσεις Απλανών Αστέρων

  Οι απλανείς αστέρες που καταγράφονται στον πίνακα που υπάρχει πιο κάτω, έχουν τοποθετηθεί όπως ήταν από το 1990. Για να τους προσαρμόσετε σε άλλη χρονολογία, προσθέσετε 0΄και 50'' της μοίρας του κύκλου, στη θέση του μήκους του ζωδιακού, για κάθε χρόνο αργότερα ή αφαιρέσετε για κάθε χρόνο νωρίτερα.
  Ο πίνακας έχει τους περισσότερο σημαντικούς απλανείς αστέρες που είναι ορατοί και είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τα ζώδια, δίνοντας το γεωγραφικό μήκος κάτω από το οποίο μπορεί να βρεθούν, τους πλανήτες που τους κατοικούν ή δεσπόζουν και σε συγκεκριμένο έτος.

  Αστέρας Γεωγ. μήκος (1990) Απόκλιση Πλανήτη (1990) Αντιστοιχία πλανητικής επιρροής
  Deneb Kaitos
  Algenib
  Erakis
  Alderamin
  Alpheratz(Sirrah)
  Aldib(Altais)
  Baten Kaitos
  Acamar
  Kurhah
  AlPherg(AlPharg)
  Vertex
  Alrisha(Alrescha)
  02Κριός26
  09Κριός01
  09Κριός34
  12Κριός38
  14Κριός10
  17Κριός01
  21Κριός49
  23Κριός08
  24Κριός04
  26Κριός41
  26Κριός43
  29Κριός14
  20S47
  12N36
  64N12
  68N55
  25N41
  82N53
  20S20
  53S44
  65N45
  05N23
  33N21
  09S04
  Κρόνος
  Άρης/Ερμής
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Δίας
  Δίας /Αφροδίτη
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Κρόνος
  Κρόνος
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Δίας
  Άρης /Σελήνη
  Άρης /Ερμής
  Mirach
  Mira
  Mesartim
  Sheratan (Natih)
  Caph
  Alphirk(Alfirk)
  Hamal
  Schedar (Schedir)
  Azha
  Azha
  Kaffalijidhma
  Achird
  Zibal
  AlkaffAlkhadib
  Alamak(Almach)
  Menkar (Mekab)
  Ruchbah (Ksora)
  Botein
  Zaurak (Zanrak)
  Capulus
  Segin
  Algol(CaputAlgol)
  Misam
  Miram
  Electra (Pleiades)
  Calaeno (Celaeno)
  Beid
  Taygeta (Pleiades)
  Maia (Pleiades)
  Merope (Pleiades)
  Alcyone(Pleiades)
  Al-Ra'I(Alrai)
  00Ταύρος16
  01Ταύρος 23
  03Ταύρος03
  03Ταύρος50
  04Ταύρος58
  05Ταύρος25
  07Ταύρος31
  07Ταύρος39
  08Ταύρος37
  08Ταύρος37
  09Ταύρος18
  09Ταύρος27
  13Ταύρος41
  13Ταύρος47
  14Ταύρος05
  14Ταύρος11
  17Ταύρος47
  20Ταύρος43
  23Ταύρος44
  24Ταύρος03
  24Ταύρος37
  26Ταύρος02
  27Ταύρος33
  28Ταύρος34
  29Ταύρος16
  29Ταύρος18
  29Ταύρος18
  29Ταύρος25
  29Ταύρος32
  29Ταύρος34
  29Ταύρος51
  29Ταύρος57
  25N57
  15S56
  07N10
  08N29
  51N13
  71N09
  09N58
  46N37
  24S33
  24S33
  12S00
  47N20
  25S55
  48N49
  27N48
  12S35
  46N24
  01N49
  33S12
  40N22
  47N33
  22N26
  26N05
  37N29
  04N11
  04N22
  27S27
  04N31
  04N23
  03N57
  04N03
  64N40
  Αφροδίτη
  Κρόνος/Δίας
  Άρης/Κρόνος
  Κρόνος/Δίας
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Κρόνος/Δίας
  Άρης/Κρόνος
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Κρόνος
  Κρόνος
  Κρόνος
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Κρόνος
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Αφροδίτη/Άρης
  Κρόνος
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Άρης/Κρόνος
  Κρόνος
  Άρης/Ερμής
  Κρόνος/Αφροδίτη
  Κρόνος/Άρης/Ουρανός
  Δίας/Κρόνος
  Δίας/Κρόνος
  Σελήνη/Δίας
  Άρης
  Κρόνος
  Σελήνη/Δίας
  Σελήνη/Δίας
  Σελήνη/Δίας
  Σελήνη/Άρης
  Κρόνος/Δίας
  Atlas(Pleiades)
  Pleione (Pleiades)
  Mirfak
  Menkhib
  Sceptrum
  Prima Hyadum
  AinHyades
  Aldebaran(Hyades)
  Tabit
  Cursa
  Rigel
  Nihal
  Bellatrix
  Arneb
  Capella (Alannaz)
  Phakt (Phact)
  Mintaka
  Nath(El Nath)
  Ensis
  Hatysa
  Alnilam
  Meissa (Heka)
  Alnitak
  AlHecka
  Saiph
  Polaris (Judaiy)
  Betelgeuse
  Menkalinan (Alanz)
  00Δίδυμοι13
  00Δίδυμοι14
  01Δίδυμοι56
  02Δίδυμοι59
  05Δίδυμοι07
  05Δίδυμοι40
  08Δίδυμοι19
  09Δίδυμοι39
  11Δίδυμοι47
  15Δίδυμοι08
  16Δίδυμοι41
  19Δίδυμοι32
  20Δίδυμοι48
  21Δίδυμοι14
  21Δίδυμοι43
  22Δίδυμοι02
  22Δίδυμοι16
  22Δίδυμοι26
  22Δίδυμοι50
  22Δίδυμοι51
  23Δίδυμοι19
  23Δίδυμοι34
  24Δίδυμοι33
  24Δίδυμοι39
  26Δίδυμοι16
  28Δίδυμοι25
  28Δίδυμοι37
  29Δίδυμοι46
  03N55
  04N00
  30N08
  11N20
  36S00
  05S44
  02S34
  05S28
  15S23
  27S52
  31S07
  43S55
  16S49
  41S03
  22N52
  57S23
  22S53
  05N23
  28S41
  29S12
  24S30
  13S22
  25S18
  02S12
  33S04
  66N07
  16S02
  21N31
  Σελήνη /Δίας
  Σελήνη /Δίας
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Κρόνος
  Κρόνος
  Άρης/Ποσειδώνας/Ουρανός
  Σελήνη/Αφροδίτη
  Άρης
  Δίας /Κρόνος
  Κρόνος
  Άρης /Δίας
  Κρόνος /Ερμής
  Άρης /Ερμής
  Κρόνος /Ερμής
  Ερμής /Άρης
  Ερμής /Αφροδίτη
  Δίας /Κρόνος
  Άρης
  Άρης /Σελήνη
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Κρόνος
  Άρης
  Δίας /Κρόνος
  Κρόνος /Ήλιος /Αφροδίτη
  Άρης /Ερμής
  Δίας /Άρης /Αφροδίτη
  Pherkard
  Tejat (Tejat Prior)
  Dirah (Tejat Post)
  Mirzam
  Furud
  Alhena
  Dziban
  Sirius
  Canopus
  Mekbuda
  Propus
  Muliphein
  Castor (Apollo)
  Adhara
  Muscida
  Pollux (Hercules)
  Wezen
  Procyon
  HalilajiI
  Aludra
  01Καρκίνος04
  03Καρκίνος18
  05Καρκίνος10
  07Καρκίνος03
  07Καρκίνος14
  08Καρκίνος58
  13Καρκίνος39
  13Καρκίνος57
  14Καρκίνος49
  14Καρκίνος51
  18Καρκίνος49
  19Καρκίνος28
  20Καρκίνος06
  20Καρκίνος37
  22Καρκίνος41
  23Καρκίνος05
  23Καρκίνος15
  25Καρκίνος39
  27Καρκίνος16
  29Καρκίνος24
  69N56
  00S53
  00S49
  41S15
  53S22
  06S45
  84N11
  39S35
  75S501
  02S02
  05N46
  38S00
  10N06
  51S22
  44N02
  06N41
  48S27
  16S00
  75N07
  50S37
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Ερμής /Αφροδίτη
  Ερμής /Αφροδίτη
  Αφροδίτη
  Αφροδίτη
  Αφροδίτη /Δίας
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Άρης /Δίας
  Δίας /Κρόνος
  Ερμής /Αφροδίτη
  Ερμής /Αφροδίτη
  Αφροδίτη
  Ερμής /Δίας
  Αφροδίτη
  Άρης
  Άρης
  Αφροδίτη
  Άρης /Ερμής
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Αφροδίτη
  Talitha (Dnoces)
  Praesepe (Praeses)
  AsellusBorealis
  AsellusAustralis
  Giausar (Gianfar)
  Kochab
  Acubens(Sertan)
  Dubhe
  Merak
  Tania Borealis
  Algenubi
  Tania Australis
  Rasalas
  Pherkad
  Alfard(Alphard)
  Adhafera
  AlJabbah
  Algieba
  Regulus (Kalb)
  02Λέων40
  07Λέων12
  07Λέων24
  08Λέων35
  10Λέων12
  13Λέων11
  13Λέων30
  15Λέων04
  19Λέων18
  19Λέων25
  20Λέων34
  21Λέων06
  21Λέων18
  21Λέων27
  27Λέων08
  27Λέων26
  27Λέων46
  29Λέων28
  29Λέων42
  29N35
  01N18
  03N11
  00N05
  57N15
  72N59
  05S05
  49N41
  45N08
  29N53
  09N43
  29N00
  12N21
  75N14
  22S23
  11N52
  04N52
  08N49
  00N28
  Άρης
  Σελήνη /Άρης
  Ήλιος /Άρης
  Ήλιος /Άρης
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Άρης
  Άρης /Κρόνος
  Άρης
  Άρης
  Άρης
  Άρης /Κρόνος
  Άρης
  Κρόνος /Άρης
  Κρόνος / Αφροδίτη
  Κρόνος/Αφροδίτη/Ποσειδώνας
  Κρόνος /Ερμής
  Κρόνος /Ερμής
  Κρόνος /Ερμής
  Δίας /Άρης
  Phact (Phecda)
  Megrez (Al-Jaun)
  AlulaBoreale
  Thuban
  AlulaAustrale
  Alioth
  Zosma
  Coxa (Chertan)
  Mizar (Al-Anaq)
  Alcor(Al-Suha)
  Denebola
  Avior
  Alkes
  Cor Caroli
  Alkaid(Benetnash)
  Zavijava (Alaraph)
  00Παρθένος20
  00Παρθένος55
  06Παρθένος31
  07Παρθένος19
  07Παρθένος12
  08Παρθένος47
  11Παρθένος10
  13Παρθένος17
  15Παρθένος33
  15Παρθένος44
  21Παρθένος29
  23Παρθένος00
  23Παρθένος33
  24Παρθένος25
  26Παρθένος48
  27Παρθένος01
  47N08
  51N39
  26N10
  66N22
  24N44
  54N19
  14N20
  09N41
  56N23
  56N33
  12N16
  72S41
  22S43
  40N07
  54N23
  00N42
  Άρης /Ουρανός /Ποσειδώνας
  Άρης
  Άρης
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Άρης
  Άρης
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Άρης
  Άρης
  Ουρανός /Αφροδίτη /Κρόνος
  Κρόνος /Δίας
  Αφροδίτη /Ερμής
  Σελήνη
  Άρης /Ουρανός /Κρόνος
  Ερμής /Άρης
  Nodus I
  Zaniah
  Edasich
  Diadem
  Aspidiske(Tureis)
  Vindemiatrix
  Porrima(Caphir)
  Auva
  Minkar
  Alchiba(Khiba)
  Algorab
  Al-Dhiban
  Kraz
  Seginus (Haris)
  Mufrid (Muphrid)
  Heze
  Spica (Azimech)
  Αrcturus
  Nekkar (Merez)
  Izar
  03Ζυγός14
  04Ζυγός23
  04Ζυγός48
  08Ζυγός49
  09Ζυγός05
  09Ζυγός48
  10Ζυγός01
  11Ζυγός20
  11Ζυγός32
  12Ζυγός06
  13Ζυγός19
  14Ζυγός21
  17Ζυγός14
  17Ζυγός32
  19Ζυγός12
  22Ζυγός29
  23Ζυγός42
  24Ζυγός06
  24Ζυγός07
  27Ζυγός58
  84N46
  02N05
  71N06
  22N59
  68S16
  16N12
  02N48
  08N37
  19S40
  21S45
  12S12
  78N26
  18S03
  49N33
  28N05
  07N25
  02S03
  30N46
  54N09
  40N37
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Ερμής /Άρης
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Σελήνη /Αφροδίτη
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Ερμής
  Ερμής /Αφροδίτη
  Ερμής /Άρης
  Άρης /Κρόνος
  Άρης /Κρόνος
  Άρης /Κρόνος
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Άρης /Κρόνος
  Ερμής /Κρόνος
  Ερμής /Κρόνος
  Αφροδίτη
  Αφροδίτη /Άρης
  Δίας /Άρης
  Ερμής /Κρόνος
  Ερμής /Κρόνος
  Miaplacidus
  Symra
  Khambalia
  Acrux
  Alphecca(Gemma)
  Menkent
  Zuben Elgenubi
  Zuben Elakribi
  Zuben Elschemali
  Unukalhai (Unuk)
  Agena(Hadar)
  Beta Centauri
  Alrakis
  Zuben Elakrab
  Bungula
  01Σκορπιός50
  03Σκορπιός39
  07Σκορπιός31
  11Σκορπιός30
  12Σκορπιός09
  12Σκορπιός10
  14Σκορπιός57
  15Σκορπιός09
  19Σκορπιός14
  21Σκορπιός56
  23Σκορπιός39
  23Σκορπιός39
  24Σκορπιός37
  25Σκορπιός00
  29Σκορπιός24
  72S14
  07N12
  00N29
  48S38
  44N19
  22S04
  00N20
  08N15
  08N30
  25N30
  44S08
  44S08
  76N14
  04N23
  42S35
  Κρόνος /Δίας
  Ερμής /Άρης
  Ερμής /Άρης
  Δίας
  Αφροδίτη /Ερμής
  Αφροδίτη /Ερμής
  Άρης /Κρόνος
  Κρόνος /Άρης
  Δίας /Ερμής
  Άρης /Κρόνος
  Αφροδίτη /Δίας
  Αφροδίτη /Δίας
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Κρόνος /Άρης
  Αφροδίτη /Δίας
  Kornephoros
  Yed Prior
  Akrab(Isidis)
  Acrab(Graffias)
  Yed Posterior
  Marfik
  Han
  Antares
  Rastaban (Alwaid)
  Sarin
  Ras Algethi
  Sabik
  Ras Alhague
  Lesath
  Shaula
  Grumium
  Sinistra
  Eltanin (Etamin)
  00Τοξότης57
  02Τοξότης10
  02Τοξότης26
  03Τοξότης03
  03Τοξότης22
  05Τοξότης27
  09Τοξότης05
  09Τοξότης37
  11Τοξότης50
  14Τοξότης37
  16Τοξότης01
  17Τοξότης50
  22Τοξότης18
  23Τοξότης52
  24Τοξότης27
  24Τοξότης36
  29Τοξότης37
  27Τοξότης50
  42N42
  17N15
  01S59
  01N00
  16N26
  23N33
  11N23
  04S34
  75N17
  47N41
  37N17
  07N12
  35N50
  14S00
  13S47
  80N17
  13N40
  74N55
  Ερμής
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Άρης /Κρόνος
  Άρης /Κρόνος
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Άρης /Ερμής /Δίας /Κρόνος
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Ερμής
  Άρης /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Ερμής /Άρης
  Άρης /Σελήνη
  Κρόνος /Άρης /Δίας
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Δίας /Άρης
  Alnasl(Nash)
  Polis
  Kaus Medius
  Kaus Australis
  Kaus Borealis
  Pelagus (Nunki)
  Ascella
  Head of the archer
  Manubrium
  Vega (Wega)
  Alya
  ArkabPrior
  ArkabPosterior
  Rukbat (Alrami)
  Sheliak
  Deneb
  Sulafat (Sulaphat)
  Deneb Okab
  Terebellum
  01Αιγόκερως07
  03Αιγόκερως46
  04Αιγόκερως26
  04Αιγόκερως56
  06Αιγόκερως11
  12Αιγόκερως15
  13Αιγόκερως29
  14Αιγόκερως01
  14Αιγόκερως51
  15Αιγόκερως10
  15Αιγόκερως37
  15Αιγόκερως38
  15Αιγόκερως41
  16Αιγόκερως30
  18Αιγόκερως45
  19Αιγόκερως39
  21Αιγόκερως47
  23Αιγόκερως30
  26Αιγόκερως24
  06S59
  02N21
  06S28
  11S03
  02S08
  03S27
  07S16
  01N40
  00N51
  61N44
  26N53
  22S09
  22S30
  18S23
  55N59
  36N11
  55N01
  24N49
  05S25
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Άρης
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Κρόνος
  Δίας /Άρης
  Δίας /Ερμής
  Δίας /Ερμής
  Άρης /Σελήνη /Δίας
  Ήλιος /Άρης
  Αφροδίτη /Ερμής /Ποσειδώνας
  Κρόνος /Άρης
  Αφροδίτη /Κρόνος
  Αφροδίτη /Κρόνος
  Αφροδίτη /Κρόνος
  Αφροδίτη
  Άρης /Δίας
  Αφροδίτη
  Άρης /Δίας
  Αφροδίτη /Κρόνος
  Albireo(Alridf)
  Altair
  Tarazed (Reda)
  Sham
  Alshain
  Algedi(Giedi)
  Dabih
  Oculus
  Bos
  Gienah
  Albali
  AlfawarisIII
  Armus
  Dorsum
  Rotanev
  Sualocin
  Castra
  Nashira
  Sadalsuud
  Deneb Algedi
  Sadr (Sador)
  01Υδροχόος07
  01Υδροχόος38
  00Υδροχόος48
  00Υδροχόος56
  02Υδροχόος17
  03Υδροχόος38
  03Υδροχόος54
  05Υδροχόος16
  05Υδροχόος43
  27Υδροχόος36
  11Υδροχόος35
  16Υδροχόος07
  13Υδροχόος18
  13Υδροχόος42
  16Υδροχόος12
  17Υδροχόος14
  20Υδροχόος03
  21Υδροχόος39
  23Υδροχόος15
  23Υδροχόος24
  24Υδροχόος42
  48N58
  29N18
  31N15
  38N48
  26N40
  06N59
  04N35
  00N54
  01N12
  49N25
  08N05
  64N25
  02S59
  00S35
  31N55
  33N01
  04S59
  02S33
  08N37
  02S36
  57N07
  Ερμής
  Ερμής /Δίας
  Άρης /Δίας
  Άρης /Αφροδίτη
  Άρης /Δίας
  Αφροδίτη /Άρης
  Αφροδίτη /Άρης
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Κρόνος /Αφροδίτη
  Ερμής
  Κρόνος /Ερμής
  Ερμής
  Άρης /Ερμής
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Άρης
  Κρόνος /Άρης
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Δίας
  Κρόνος /Ερμής
  Κρόνος /Δίας
  Ερμής
  Enif
  Sadalmelik
  Fomalhaut
  Deneb Adige
  Sadachbia
  Biham
  Skat
  Achernar
  Homam
  Markab
  Sadalbari
  Matar
  Azelfafage
  Azelfafage
  Scheat
  01Ιχθείς45
  03Ιχθείς13
  03Ιχθείς43
  05Ιχθείς11
  06Ιχθείς34
  06Ιχθείς41
  08Ιχθείς44
  15Ιχθείς10
  16Ιχθείς01
  23Ιχθείς21
  24Ιχθείς15
  25Ιχθείς34
  28Ιχθείς08
  28Ιχθείς08
  29Ιχθείς14
  22N06
  10N40
  21S08
  59N54
  08N14
  16N21
  08S11
  59S23
  17N41
  19N24
  29N23
  35N06
  58N53
  58N53
  31N08
  Άρης /Ερμής
  Κρόνος /Ερμής
  Ερμής /Αφροδίτη /Ποσειδώνας
  Ερμής /Αφροδίτη
  Κρόνος /Δίας
  Άρης /Ερμής
  Κρόνος /Δίας
  Δίας /Άρης /Ουρανός
  Άρης /Ερμής
  Ερμής /Άρης
  Άρης /Ερμής
  Άρης /Ερμής
  Ερμής
  Ερμής
  Κρόνος

  Οι αστερισμοί στο Βορρά

  Οι αστερισμοί στο Νότο

 • Απλανείς και Τροπικός ζωδιακός

  Οι Απλανείς Αστέρες και ο Τροπικός Ζωδιακός Κύκλος

   Στους πιο κάτω καταλόγους, η πρώτη στήλη είναι τα στοιχεία του αστέρα, η δεύτερη το Γεωγρ. Μήκος στο Ζωδιακό και η τρίτη ο Βαθμός Λαμπρότητας.

   

  Αστέρες στον Κριό

  ι Κήτος 00Κριός13 3.75
  φ Ηριδανός 00Κριός17 3.78
  Kerb τ  Πήγασος 00Κριός22 4.65
  6 Σαύρα 00Κριός45 4.54
  2 Σαύρα 01Κριός34 4.66
  ζ Ωρολόγιον 01Κριός46 5.26
  Deneb Kaitos β Κήτος 01Κριός53 2.24
  ω Ιχθύς 01Κριός53 4.03
  η Ωρολόγιον 03Κριός55 5.26
  η Κηφεύς 03Κριός58 3.59
  θ Κηφεύς 04Κριός11 4.28
  5 Σαύρα 04Κριός32 4.61
  4 Σαύρα 05Κριός11 4.64
  δ Δίκτυον 06Κριός20 4.41
  α Δίκτυον 06Κριός46 3.36
  ο Ανδρομέδα 07Κριός05 var
  κ Ηριδανός 07Κριός14 4.44
  α Σαύρα 07Κριός27 3.85
  ι Ωρολόγιον 07Κριός31 5.42
  β Σαύρα 07Κριός57 4.58
  Algenib γ Πήγασος 08Κριός28 2.87
  Erakis μ Κηφεύς 09ΚριόςO1 4.10 var
  η Κήτος 11Κριός03 3.60
  Alderamin α Κηφεύς 12Κριός05 2.60
  ε Κηφεύς 12Κριός21 4.23
  ζ Κηφεύς 13Κριός17 3.62
  δ Ιχθύς 13Κριός27 4.55
  Alpheratz α Ανδρομέδα 13Κριός37 2.15
  ν Κηφεύς 13Κριός40 4.46
  λ Κηφεύς 15Κριός15 5.19
  θ Κήτος 15Κριός32 3.83
  ν Κάμινος 15Κριός38 4.74
  Nodus 11 δ Δράκων 16Κριός30 3.24
  ε Ιχθύς 16Κριός50 4.45
  δ Κηφεύς 16Κριός55 var
  τ Κήτος 17Κριός08 3.65
  λ Ανδρομέδα 17Κριός35 4.00
  ι Ηριδανός 18Κριός04 4.06
  υ Κήτος 18Κριός43 4.18
  ε Δίκτυον 18Κριός54 4.42
  δ Ανδρομέδα 21Κριός07 3.48
  Baton Kaitos ζ Κήτος 21Κριός15 3.92
  π Ανδρομέδα 21Κριός59 4.44
  Acamar θ Ηριδανός 22Κριός34 3.42
  Kurdah ξ Κηφεύς 23Κριός32 4.60
  ν Ιχθύς 24Κριός49 4.68
  δ Δοράς 25Κριός34 4.52
  Al Pherg η Ιχθύς 26Κριός07 3.72
  ε Ηριδανός 26Κριός26 4.30
  σ Ιχθύς 26Κριός31 5.46
  ξ Ιχθύς 26Κριός49 4.84
  ο Ιχθύς 27Κριός03 4.50
  Vertex M31 NGC224 Ανδρομέδα 27Κριός09 4.80
  τ Ιχθύς 27Κριός37 4.70
  υ Ιχθύς 28Κριός05 4.67
  μ Ανδρομέδα 28Κριός29 3.94
  Alrisha α Ιχθύς 28Κριός40 3.94
  Mirach β Ανδρομέδα 29Κριός42 2.37
  Mira ο Κήτος 30Κριός49 3.00var

  Αστέρες στον Ταύρο

  τ Ηριδανός 01Ταύρος24 4.61
  Angetenar τ Ηριδανός 01Ταύρος56 4.81
  Tyl ε Δράκων 02Ταύρος01 3.99
  Mesarthim γ Κριός 02Ταύρος29 4.83
  ι Κηφεύς 02Ταύρος33 3.68
  Sheratan β Κριός 03Ταύρος16 2.72
  τ Ηριδανός 03Ταύρος50 4.16
  y Ηριδανός 04Ταύρος13 4.58
  ζ Κασσιόπη 04Ταύρος22 3.72
  Caph β Κασσιόπη 04Ταύρος25 2.42
  Alphirk β Κηφεύς 04Ταύρος52 3.32
  φ Ανδρομέδα 05Ταύρος44 4.28
  γ Δοράς 05Ταύρος50 4.36
  Metallah α Τρίγωνο 06Ταύρος10 3.58
  ξ Κήτος 06Ταύρος46 4.34
  δ Κήτος 06Ταύρος52 4.04
  Hamal α Κριός 06Ταύρος58 2.23
  Scheider α Κασσιόπη 07Ταύρος05 2.47
  α Δοράς 07Ταύρος07 3.47
  Adhil ξ Ανδρομέδα 07Ταύρος10 5.00
  Azha η Ηριδανός 08Ταύρος03 4.05
  h Ηριδανός 08Ταύρος13 4.64
  Kaffalijidhma γ Κήτος 08Ταύρος44 3.58
  Achird η Κασσιόπη 08Ταύρος54 3.64
  τ Ηριδανός 09Ταύρος24 3.95
  φ Ηριδανός 09Ταύρος51 4.86
  γ Ηριδανός 11Ταύρος03 4.24
  μ Κήτος 11Ταύρος14 4.36
  β Τρίγωνο 11Ταύρος39 3.08
  γ Τρίγωνο 12Ταύρος49 4.07
  Zibal ζ Ηριδανός 13Ταύρος07 4.90
  Cih γ Κασσιόπη 13Ταύρος14 2.80 var
  σ Ηριδανός 13Ταύρος17 5.12
  τ   Ηριδανός 13Ταύρος30 4.32
  Alamak γ Ανδρομέδα 13Ταύρος32 2.28
  Menkar α Κήτος 13Ταύρος37 2.82
  λ Κήτος 14Ταύρος24 4.69
  α Ωρολόγιον 15Ταύρος07 3.83
  τ  6 Ηριδανός 16Ταύρος40 4.33
  Rucha δ Κασσιόπη 17Ταύρος14 2.80
  ε Ηριδανός 17Ταύρος29 3.81
  41 Κριός 17Ταύρος30 3.68
  ζ Δοράς 17Ταύρος58 4.76
  τ  8 Ηριδανός 18Ταύρος10 4.76
  β Κάμινος 19Ταύρος14 4.50
  δ Γλυφείον 19Ταύρος17 5.16
  υ Δράκων 19Ταύρος38 4.91
  Botein δ Κριός 20Ταύρος09 4.53
  Rana δ Ηριδανός 20Ταύρος10 3.72
  π Ηριδανός 20Ταύρος16 4.64
  τ   9 Ηριδανός 20Ταύρος16 4.69
  ο (1) Ταύρος 20Ταύρος28 3.80
  ξ Ταύρος 21Ταύρος13 3.75
  β Δοράς 21Ταύρος23 var
  υ (41) Ηριδανός 21Ταύρος48 3.59
  π Κηφεύς 22Ταύρος51 4.56
  Zaurak γ Ηριδανός 23Ταύρος10 3.19
  η Περσεύς 23Ταύρος30  
  Capulus M34 NGC869 Περσεύς 23Ταύρος30 4.40
  χ Περσεύς 23Ταύρος34 6.15
  υ (43) Ηριδανός 23Ταύρος47 4.06
  Segin ε Κασσιόπη 24Ταύρος07 3.44
  α Γλυφείον 25Ταύρος27 4.52
  Algol β Περσεύς 25Ταύρος28 2.10 var
  Misam κ Περσεύς 27Ταύρος00 4.00
  τ Περσεύς 27Ταύρος13 4.06
  Miram η Περσεύς 28Ταύρος00 3.93
  ι Περσεύς 28Ταύρος33 4.17
  β Γλυφείον 28Ταύρος41 5.08
  Electra 17 Ταύρος 28Ταύρος43 3.81
  Beid ο 1 Ηριδανός 28Ταύρος44 4.14
  Celaeno 16 Ταύρος 28Ταύρος44 5.43
  υ Ηριδανός 28Ταύρος48 4.59
  Taygη 19 Ταύρος 28Ταύρος52 4.37
  Maia 20 Ταύρος 28Ταύρος59 4.02
  Merope 23 Ταύρος 29Ταύρος00 4.25
  Asterope 21 Ταύρος 29Ταύρος03 5.85
  Theemin υ Ηριδανός 29Ταύρος11 3.88
  Alcyone η Ταύρος 29Ταύρος18 2.96
  γ Περσεύς 29Ταύρος20 3.08
  Alrai γ Κηφεύς 29Ταύρος24 3.42
  Keid o 2 Ηριδανός 29Ταύρος32 4.48
  Atlas 27 Ταύρος 29Ταύρος39 3.80
  Pleione 28 Ταύρος 29Ταύρος41 5.10 var
  λ Ταύρος 29Ταύρος56 var

  Αστέρες στους Διδύμους

  Atiks ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 3.80
  ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 5.04
  Mirfak α Περσεύς 01Δίδυμοι23 1.90
  ζ Περσεύς 02Δίδυμοι26 2.91
  ν Περσεύς 03Δίδυμοι08 3.93
  δ Περσεύς 04Δίδυμοι06 3.10
  Menkib ξ Περσεύς 04Δίδυμοι17 4.05
  Sceptrum 53 Ηριδανός 04Δίδυμοι33 3.98
  ε Περσεύς 04Δίδυμοι59 2.96
  Prima Hyadum γ Ταύρος 05Δίδυμοι06 3.86
  ν Ηριδανός 06Δίδυμοι07 4.12
  Hyadum 11 δ Ταύρος 06Δίδυμοι10 3.93
  θ Ταύρος 07Δίδυμοι15 4.04
  γ Γλυφείον 07Δίδυμοι42 4.62
  Ain ε Ταύρος 07Δίδυμοι46 3.63
  μ Ηριδανός 08Δίδυμοι38 4.18
  υ Περσεύς 08Δίδυμοι48 4.03
  λ Περσεύς 09Δίδυμοι03 4.33
  Aldebaran α Ταύρος 09Δίδυμοι05 1.06
  μ Περσεύς 10Δίδυμοι06 4.28
  ω Ηριδανός 10Δίδυμοι21 4.45
  ψ Δράκων 10Δίδυμοι24 4.24
  Tabit π 3 Ωρίων 11Δίδυμοι13 3.31
  ε Λαγωός 11Δίδυμοι21 3.29
  π 4 Ωρίων 11Δίδυμοι24 3.78
  π 2 Ωρίων 11Δίδυμοι40 4.35
  π 5 Ωρίων 11Δίδυμοι48 var
  π 6 Ωρίων 12Δίδυμοι50 4.73
  Cursa β Ηριδανός 14Δίδυμοι35 2.92
  μ Λαγωός 14Δίδυμοι42 3.30
  χ Δράκων 15Δίδυμοι19 3.69
  Hasseleh ι Ηνίοχος 15Δίδυμοι56 2.90
  ι Ταύρος 16Δίδυμοι05 4.70
  Rigel β Ωρίων 16Δίδυμοι08 0.12
  τ Ωρίων 17Δίδυμοι09 3.68
  Hoedus 1 ζ Ηνίοχος 17Δίδυμοι56 3.08 var
  ε Περιστερά 18Δίδυμοι00 3.92
  ε Ηνίοχος 18Δίδυμοι09 var
  7 Καμηλοπάρδαλις 18Δίδυμοι34 4.44
  Hoedus 11 η Ηνίοχος 18Δίδυμοι45 3.28
  Nihal β Λαγωός 18Δίδυμοι58 2.96
  η Ωρίων 19Δίδυμοι28 var
  Bellatrix γ Ωρίων 20Δίδυμοι15 1.70
  α Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι17 4.38
  β Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι34 4.22
  Arneb α Λαγωός 20Δίδυμοι41 2.69
  Capella α Ηνίοχος 21Δίδυμοι10 0.08
  ν Ωρίων 21Δίδυμοι13 4.64
  Phact α Περιστερά 21Δίδυμοι28 2.75
  γ Οκρίβας 21Δίδυμοι29 4.38
  Mintaka δ Ωρίων 21Δίδυμοι40 2.48
  ο (114) Ταύρος 21Δίδυμοι48 4.83
  β Οκρίβας 21Δίδυμοι51 3.94
  Elnath β Ταύρος 21Δίδυμοι53 1.78
  θ Ωρίων 22Δίδυμοι17 5.36
  Hatysa ι Ωρίων 22Δίδυμοι18 2.87
  Nebula NGC1976 Ωρίων 22Δίδυμοι18 4.00
  Alnilam ε Ωρίων 22Δίδυμοι46 1.75
  Meissa λ Ωρίων 23Δίδυμοι00 3.66
  σ Ωρίων 23Δίδυμοι24 3.78
  Alnitak ζ Ωρίων 23Δίδυμοι59 2.05
  Al Hecka ζ Ταύρος 24Δίδυμοι05 3.00
  γ Λαγωός 24Δίδυμοι09 3.80
  ζ Λαγωός 25Δίδυμοι17 3.67
  Saiph κ Ωρίων 25Δίδυμοι42 2.20
  Wazn β Περιστερά 25Δίδυμοι43 3.22
  δ Λαγωός 26Δίδυμοι28 3.90
  υ Ηνίοχος 27Δίδυμοι28 4.99
  Polaris α Άρκτος Μικρή 27Δίδυμοι52 2.12
  χ Ωρίων 27Δίδυμοι59 4.62
  Betelgeuse α Ωρίων 28Δίδυμοι03 0.50 var
  η Λαγωός 28Δίδυμοι12 3.77
  γ Περιστερά 28Δίδυμοι20 4.36
  η Περιστερά 28Δίδυμοι55 4.03
  Menkalinan β Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 1.90 var
  δ Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 3.88
  θ Ηνίοχος 29Δίδυμοι14 2.71
  μ Ωρίων 29Δίδυμοι54 4.19

  Αστέρες στον Καρκίνο

  χ Ωρίων 00Καρκίνος13 4.71
  Yildun δ Άρκτος Μικρή 00Καρκίνος30 4.44
  36 Καμηλοπάρδαλις 01Καρκίνος05 5.39
  μ Ωρίων 01Καρκίνος09 4.40
  ξ Ωρίων 02Καρκίνος14 4.35
  2 Λυγξ 02Καρκίνος24 4.42
  Propus η Δίδυμοι 02Καρκίνος44 3.30 var
  γ Μονόκερως 03Καρκίνος33 4.09
  Tejat Posterior μ Δίδυμοι 04Καρκίνος36 3.19
  ν Δίδυμοι 06Καρκίνος06 4.06
  Mirzam β Κύων Μέγας 06Καρκίνος29 1.99
  Furud ζ Κύων Μέγας 06Καρκίνος41 3.10
  β Μονόκερως 07Καρκίνος35 4.73
  δ Περιστερά 07Καρκίνος44 3.98
  Alhena γ Δίδυμοι 08Καρκίνος24 1.93
  ε Άρκτος Μικρή 08Καρκίνος26 var
  5 Λυγξ 08Καρκίνος27 4.54
  Mebsuta ε Δίδυμοι 09Καρκίνος14 3.18
  θ Δίδυμοι 10Καρκίνος25 3.64
  Alzirr ξ Δίδυμοι 10Καρκίνος31 3.40
  Dziban ψ Δράκων 13Καρκίνος04 4.90
  Sirius α Κύων Μέγας 13Καρκίνος24 -1.46
  Canopus α Τρόπις (Αργώ) 14Καρκίνος16 -0.72
  Mekbuda ζ Δίδυμοι 14Καρκίνος18 3.08 var
  21 Λυγξ 15Καρκίνος00 4.45
  ν Πρύμνη (Αργώ) 16Καρκίνος27 3.18
  Wasat δ Δίδυμοι 17Καρκίνος49 3.51
  λ Δίδυμοι 18Καρκίνος05 3.65
  ι Δίδυμοι 18Καρκίνος16 3.89
  ρ Δίδυμοι 18Καρκίνος23 4.18
  δ Μονόκερως 18Καρκίνος50 4.09
  Muliphein γ Κύων Μέγας 18Καρκίνος55 4.07
  Castor α Δίδυμοι 19Καρκίνος33 1.58
  Adara ε Κύων Μέγας 20Καρκίνος04 1.50
  ο Κύων Μέγας 20Καρκίνος18 3.12
  υ Δίδυμοι 20Καρκίνος39 4.22
  Gomeisa β Κύων Μικρός 21Καρκίνος30 3.09
  σ Δίδυμοι 21Καρκίνος56 4.26
  π Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος07 4.76
  Muscida ο Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος18 3.47
  Pollux β Δίδυμοι 22Καρκίνος32 1.14
  Wezen δ Κύων Μέγας 22Καρκίνος42 1.98
  κ Δίδυμοι 22Καρκίνος58 3.68
  Procyon α Κύων Μικρός 25ΚαρκίνοςO5 0.38
  ζ Άρκτος Μικρή 26Καρκίνος42 4.34
  31 Λυγξ 26Καρκίνος52 4.43
  τ   Πρύμνη (Αργώ) 27Καρκίνος02 2.83
  α Μονόκερως 28Καρκίνος22 4.07
  Aludra η Κύων Μέγας 28Καρκίνος51 2.43
  π Πρύμνη (Αργώ) 29Καρκίνος37 2.74
  η Άρκτος Μικρή 29Καρκίνος37 5.04

  Αστέρες στον Λέοντα

  η Άρκτος Μεγάλη 00Λέων07 3.75
  Talitha ι Άρκτος Μεγάλη 02Λέων06 3.12
  λ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων44 VAR
  κ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων46 4.50
  κ Άρκτος Μεγάλη 03Λέων14 3.68
  Al Tarf β Καρκίνος 03Λέων34 3.76
  ζ Μονόκερως 04Λέων11 4.41
  Azmidiske ξ Πρύμνη (Αργώ) 05Λέων21 3.47
  υ Άρκτος Μεγάλη 05Λέων34 3.89
  ι Καρκίνος 05Λέων39 4.20
  θ Άρκτος Μεγάλη 06Λέων34 3.26
  36 Λυγξ 06Λέων36 5.30
  Praesepe ε Καρκίνος 06Λέων38 3.70
  Asellus Borealis γ Καρκίνος 06Λέων50 4.73
  σ Πρύμνη (Αργώ) 08Λέων00 3.27
  Asellus Australis δ Καρκίνος 08Λέων01 4.17
  φ Άρκτος Μεγάλη 08Λέων39 4.54
  δ Ύδρα 09Λέων36 4.18
  Giansar λ Δράκων 09Λέων38 4.06
  38 Λυγξ 09Λέων52 3.82
  σ Ύδρα 10Λέων31 4.54
  ρ Πρύμνη (Αργώ) 10Λέων42 2.88
  α Λυγξ 11Λέων09 3.30
  ω Δράκων 11Λέων33 4.87
  η Ύδρα 11Λέων36 4.32
  ε Ύδρα 11Λέων39 3.48
  ρ Ύδρα 12Λέων13 4.42
  Kochab β Άρκτος Μικρή 12Λέων36 2.24
  Acubens α Καρκίνος 12Λέων57 4.27
  ζ Ύδρα 13Λέων53 3.30
  Dubhe α Άρκτος Μεγάλη 14Λέων30 1.95
  κ Δράκων 15Λέων33 3.88
  Alterf λ Λέων 17Λέων10 4.48
  Naos ζ Πρύμνη (Αργώ) 17Λέων52 2.27
  Merak β Άρκτος Μεγάλη 18Λέων44 2.44
  Tania Borealis λ Άρκτος Μεγάλη 18Λέων51 3.53
  θ Ύδρα 19Λέων35 3.84
  Ras Elased Australis ε Λέων 20Λέων00 3.12
  21 Λέων Μικρός 20Λέων18 4.47
  Tania Australis μ Άρκτος Μεγάλη 20Λέων32 3.21
  Ras Elased Borealis μ Λέων 20Λέων44 4.10
  Pherkad γ Άρκτος Μικρή 20Λέων53 3.14
  Subra ο Λέων 23Λέων33 3.76
  β Λέων Μικρός 23Λέων50 4.41
  γ Πυξίς (Αργώ) 24Λέων47 4.19
  α Πυξίς (Αργώ) 25Λέων49 3.70
  β Πυξίς (Αργώ) 26Λέων07 4.04
  Alfard α Ύδρα 26Λέων35 2.13
  Al Muhlif γ Ιστία (Αργώ) 26Λέων40 1.70 VAR
  Adhafera ζ Λέων 26Λέων52 3.65
  ι Ύδρα 26Λέων57 4.10
  Al Jabhah η Λέων 27Λέων12 3.58
  ψ Άρκτος Μεγάλη 28Λέων07 3.15
  Algieba γ Λέων 28Λέων55 2.61
  Regulus α Λέων 29Λέων08 1.34
  Phecda γ Άρκτος Μεγάλη 29Λέων46 2.54

  Αστέρες στην Παρθένο

  χ Τρόπις (Αργώ) 00Παρθένος03 3.60
  Praecipua ο Λέων Μικρός 00Παρθένος10 3.92
  Megrez δ Άρκτος Μεγάλη 00Παρθένος21 3.44
  γ Εξάς 02Παρθένος34 5.16
  El Kophrah χ Άρκτος Μεγάλη 02Παρθένος58 3.85
  α Εξάς 03Παρθένος25 4.50
  υ Ύδρα 05Παρθένος00 4.29
  ρ Λέων 05Παρθένος41 3.85
  Alula Boreale ν Άρκτος Μεγάλη 05Παρθένος57 3.71
  Alula Australe ξ Άρκτος Μεγάλη 06Παρθένος39 3.88
  Thuban α Δράκων 06Παρθένος45 3.64
  Alioth ε Άρκτος Μεγάλη 08Παρθένος13 1.68
  λ Ύδρα 08Παρθένος40 3.83
  β Εξάς 08Παρθένος48 4.95
  ε Αντλία 10Παρθένος19 4.64
  Alsuhail λ Ιστία (Αργώ) 10Παρθένος30 2.22
  Zosma δ Λέων 10Παρθένος37 2.58
  Coxa θ Λέων 12Παρθένος43 3.41
  ψ Ιστία (Αργώ) 14Παρθένος03 3.64
  μ Ύδρα 14Παρθένος21 4.06
  Mizar ζ Άρκτος Μεγάλη 14Παρθένος59 2.40
  Alcor 80 Άρκτος Μεγάλη 15Παρθένος10 4.02
  Asterion β Κύνες Θηρευτικοί 17Παρθένος01 4.32
  δ Ιστία (Αργώ) 18Παρθένος16 2.01
  γ Ύδρα 19Παρθένος40 3.32
  Denebola β Λέων 20Παρθένος55 2.23
  α Αντλία 21Παρθένος55 4.42
  Avior ε Τρόπις (Αργώ) 22Παρθένος27 1.74
  Alkes α Κρατήρ 23Παρθένος00 4.20
  γ Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος11 4.56
  12 Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος24 4.73
  ν Παρθένος 23Παρθένος28 4.20
  Cor Caroli α Κύνες Θηρευτικοί 23Παρθένος52 2.90
  ε Κρατήρ 25Παρθένος33 5.07
  Labrum δ Κρατήρ 26Παρθένος00 3.82
  Alkaid η Άρκτος Μεγάλη 26Παρθένος14 1.91
  q Ιστία (Αργώ) 26Παρθένος18 4.09
  Zavijava β Παρθένος 26Παρθένος27 3.80
  β Κρατήρ 27Παρθένος52 4.52
  θ Κρατήρ 27Παρθένος54 4.81
  Markeb κ Ιστία (Αργώ) 28Παρθένος12 2.63
  γ Κρατήρ 28Παρθένος32 4.14
  κ Βοώτης 29Παρθένος15 4.60

  Αστέρες στον Ζυγό

  θ Βοώτης 01Ζυγός54 4.06
  ι Αντλία 02Ζυγός21 4.70
  Nodus 1 ζ Δράκων 02Ζυγός37 3.22
  ζ Κρατήρ 03Ζυγός22 4.90
  β Κόμη της Βερενίκης 03Ζυγός41 4.32
  Zaniah η Παρθένος 03Ζυγός49 4.00
  Edasich ι Δράκων 04Ζυγός14 3.47
  φ Ιστία (Αργώ) 05Ζυγός16 3.70
  η Κρατήρ 05Ζυγός24 5.16
  Tureis ι Τρόπις (Αργώ) 04Ζυγός40 2.25
  λ Βοώτης 06Ζυγός16 4.26
  p Λέων 06Ζυγός42 4.06
  ξ Ύδρα 07Ζυγός18 3.72
  Diadem α Κόμη της Βερενίκης 08Ζυγός15 4.32
  Vindemiatrix ε Παρθένος 09Ζυγός15 2.95
  Porrima γ Παρθένος 09Ζυγός27 2.91
  μ Ιστία (Αργώ) 09Ζυγός49 2.84
  Gienah (CRV) γ Κόραξ 10Ζυγός02 2.78
  Auva δ Παρθένος 10Ζυγός46 3.66
  Minkar ε Κόραξ 10Ζυγός58 3.21
  Alchita α Κόραξ 11Ζυγός33 4.18
  β Ύδρα 12Ζυγός45 4.40
  Algorab δ Κόραξ 12Ζυγός45 3.11
  η Δράκων 13Ζυγός46 2.89
  β Ιχθύς Ιπτάμενος 14Ζυγός29 3.65
  Merga 38 Βοώτης 14Ζυγός44 5.76
  θ Δράκων 15Ζυγός58 4.11
  Kraz β Κόραξ 16Ζυγός40 2.84
  Seginus γ Βοώτης 16Ζυγός58 3.00
  θ Παρθένος 17Ζυγός32 5.65
  Mufrid η Βοώτης 18Ζυγός38 2.80
  δ Ιχθύς Ιπτάμενος 18Ζυγός47 4.01
  α Ιχθύς Ιπτάμενος 19Ζυγός55 4.18
  ρ Βοώτης 20Ζυγός00 3.78
  Heze ζ Παρθένος 21Ζυγός11 3.44
  Foramen η Τρόπις (Αργώ) 21Ζυγός28 1.90 var
  π Κένταυρος 21Ζυγός30 4.26
  υ Τρόπις (Αργώ) 22Ζυγός12 3.15
  Spica α Παρθένος 23Ζυγός09 0.98var
  ε Ιχθύς Ιπτάμενος 23Ζυγός30 4.46
  Arcturus α Βοώτης 23Ζυγός32 0.04
  Nekkar β Βοώτης 23Ζυγός33 3.63
  γ Ύδρα 26Ζυγός19 3.33
  δ Κένταυρος 26Ζυγός47 2.88
  τ Παρθένος 27Ζυγός03 4.34
  Izar ε Βοώτης 27Ζυγός24 2.70
  ρ Κένταυρος 28Ζυγός42 4.20

  Αστέρες στον Σκορπιό

  Miaplacidus β Τρόπις (Αργώ) 01Σκορπιός18 1.80
  γ Κένταυρος 01Σκορπιός38 2.38
  ζ Βοώτης 02Σκορπιός20 3.86
  Princeps δ Βοώτης 02Σκορπιός24 3.54
  ι Κένταυρος 02Σκορπιός26 2.91
  Alkalurops μ Βοώτης 02Σκορπιός29 4.47
  ι Παρθένος 03Σκορπιός06 4.16
  κ Παρθένος 03Σκορπιός48 4.31
  λ Κένταυρος 03Σκορπιός51 3.34
  Ceginus φ Βοώτης 04Σκορπιός24 5.41
  δ Σταυρός Νότιος 04Σκορπιός58 3.08
  ξ Κένταυρος 06Σκορπιός01 5.02
  GaΣταυρός Νότιος γ Σταυρός Νότιος 06Σκορπιός03 1.61
  ω Τρόπις (Αργώ) 06Σκορπιός45 3.56
  χ Ηρακλής 07Σκορπιός32 4.61
  109 Παρθένος 07Σκορπιός49 3.76
  49 Ύδρα 07Σκορπιός56 3.48
  Nusakan β Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός25 3.72
  θ Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός45 4.17
  γ Ιχθύς Ιπτάμενος 09Σκορπιός12 5.81
  μ Παρθένος 09Σκορπιός26 3.95
  ν Κένταυρος 10Σκορπιός28 3.53
  μ Κένταυρος 10Σκορπιός50 3.32
  θ Ηρακλής 10Σκορπιός56 4.26
  Mimosa β Σταυρός Νότιος 10Σκορπιός57 1.25var
  AΣταυρός Νότιος α Σταυρός Νότιος 11Σκορπιός11 0.76
  Alphecca α Στέφανος Βόρειος 11Σκορπιός35 2.31
  Menkent θ Κένταυρος 11Σκορπιός37 2.26
  τ Ηρακλής 13Σκορπιός41 3.91
  γ Στέφανος Βόρειος 14Σκορπιός10 3.93
  ζ Κένταυρος 14Σκορπιός15 3.06
  Zuben Elgenubi α Ζυγός 14Σκορπιός23 2.90
  Zuben Elakribi δ Ζυγός 14Σκορπιός35 4.90 var
  ε Κένταυρος 14Σκορπιός52 2.56
  ζ Ιχθύς Ιπτάμενος 15Σκορπιός05 3.89
  ζ 2 Μυία 15Σκορπιός50 5.26
  δ Στέφανος Βόρειος 16Σκορπιός20 4.73
  ι Όφις 16Σκορπιός29 4.49
  ζ (1) Μυία 16Σκορπιός52 5.82
  δ Όφις 17Σκορπιός39 5.16
  Zuben Hakrabi ν Ζυγός 18Σκορπιός04 5.28
  ι Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός19 4.91
  ε Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός25 4.22
  Zubenelschemali β Ζυγός 18Σκορπιός40 2.74
  ρ Όφις 18Σκορπιός49 4.88
  κ Όφις 19Σκορπιός05 4.28
  β Όφις 19Σκορπιός15 3.74
  β Μυία 19Σκορπιός28 3.26
  η Κένταυρος 19Σκορπιός33 2.65
  α Μυία 19Σκορπιός41 2.94
  σ Ζυγός 19Σκορπιός59 3.41
  ι Ζυγός 20Σκορπιός18 4.66
  Unukalhai α Όφις 21Σκορπιός22 2.75
  γ Όφις 22Σκορπιός04 3.86
  σ Ηρακλής 22Σκορπιός32 4.25
  α Λύκος 22Σκορπιός48 2.89
  Agena β Κένταυρος 23Σκορπιός06 0.61var
  γ Μυία 23Σκορπιός20 4.04
  ε Όφις 23Σκορπιός38 3.75
  Arrakis μ Δράκων 24Σκορπιός03 5.06
  β Λύκος 24Σκορπιός20 2.81
  Zuben Elakrab γ Ζυγός 24Σκορπιός26 4.02
  κ Κένταυρος 24Σκορπιός28 3.35
  Marsik κ Ηρακλής 25Σκορπιός01 5.34
  μ Όφις 25Σκορπιός14 3.63
  δ Μυία 25Σκορπιός30 3.63
  θ Λύκος 26Σκορπιός48 3.59
  λ Λύκος 27Σκορπιός01 4.39
  δ Λύκος 27Σκορπιός58 3.43
  η Ηρακλής 28Σκορπιός05 3.61
  υ Ζυγός 28Σκορπιός12 3.78
  γ Ηρακλής 28Σκορπιός31 3.79
  α Χαμαιλέων 28Σκορπιός37 4.08
  τ Ζυγός 28Σκορπιός39 3.80
  Toliman α Κένταυρος 28Σκορπιός51 -0.27
  ε Λύκος 29Σκορπιός26 3.74
  γ Χαμαιλέων 29Σκορπιός44 4.10

  Αστέρες στον Τοξότη

  ζ Λύκος 00Τοξότης04 3.50
  Kornephoros β Ηρακλής 00Τοξότης24 2.81
  ζ Ηρακλής 00Τοξότης46 3.00
  γ Λύκος 00Τοξότης48 2.95
  Kajam ω Ηρακλής 00Τοξότης52 4.53
  Yed Prior δ Οφιούχος 01Τοξότης36 3.03
  α Διαβήτης 01Τοξότης40 3.41
  Dschubba δ Σκορπιός 01Τοξότης52 2.54
  χ Λύκος 02Τοξότης09 4.11
  π Σκορπιός 02Τοξότης15 3.00
  ρ Σκορπιός 02Τοξότης27 4.02
  Acrab β Σκορπιός 02Τοξότης29 2.90
  Yed Posterior ε Οφιούχος 02Τοξότης49 3.34
  β Διαβήτης 03Τοξότης37 4.16
  Jabbah ν Σκορπιός 03Τοξότης57 4.29
  β Χαμαιλέων 04Τοξότης45 4.38
  γ Διαβήτης 04Τοξότης45 4.54
  Marfik λ Οφιούχος 04Τοξότης54 3.85
  η Λύκος 05Τοξότης04 3.64
  θ Λύκος 06Τοξότης03 4.33
  σ Σκορπιός 07Τοξότης06 3.08
  ε Ηρακλής 07Τοξότης38 3.92
  δ Γνώμων 07Τοξότης49 4.84
  η Γνώμων 08Τοξότης10 4.74
  Han ζ Οφιούχος 08Τοξότης32 2.70
  γ Τρίγωνο Νότιον 08Τοξότης42 3.06
  Antares α Σκορπιός 09Τοξότης04 0.98var
  Kuma ν Δράκων 09Τοξότης37 4.98
  ε Τρίγωνο Νότιον 09Τοξότης47 4.11
  τ Σκορπιός 10Τοξότης46 2.91
  1 γ Γνώμων 10Τοξότης51 5.00
  κ Οφιούχος 11Τοξότης08 3.42
  β Τρίγωνο Νότιον 11Τοξότης09 3.04
  π Ηρακλής 11Τοξότης16 3.36
  Alwaid β Δράκων 11Τοξότης16 2.99
  2 γ Γνώμων 11Τοξότης22 4.14
  ε Γνώμων 12Τοξότης10 4.80
  α Πτηνόν 14Τοξότης44 3.81
  Sarin δ Ηρακλής 14Τοξότης04 3.16
  ε Σκορπιός 14Τοξότης39 2.36
  ρ Ηρακλής 14Τοξότης40 4.52
  Ras Algethi α Ηρακλής 15Τοξότης27 3.50
  μ 1 Σκορπιός 15Τοξότης27 3.09
  Shaula λ Σκορπιός 16Τοξότης32 3.80
  Grafias ζ 2 Σκορπιός 16Τοξότης32 3.75
  Sabik η Οφιούχος 17Τοξότης16 2.63
  η Βωμός 18Τοξότης12 3.68
  δ Οκτάς 18Τοξότης20 4.14
  ε Βωμός 18Τοξότης53 4.15
  ζ Βωμός 19Τοξότης07 3.06
  ι Ηρακλής 19Τοξότης11 3.79
  Maasym λ Ηρακλής 19Τοξότης12 4.48
  η Σκορπιός 20Τοξότης03 3.44
  Atria α Τρίγωνο Νότιον 20Τοξότης12 1.88
  θ Οφιούχος 20Τοξότης22 3.37
  Ras Alhague α Οφιούχος 21Τοξότης45 2.14
  γ Πτηνόν 22Τοξότης00 3.90
  β Πτηνόν 22Τοξότης15 4.16
  Lesath υ Σκορπιός 23Τοξότης19 2.80
  β Βωμός 23Τοξότης30 2.80
  γ Βωμός 23Τοξότης36 3.51
  ξ Όφις 23Τοξότης51 3.64
  λ Δράκων 23Τοξότης53 1.71
  Grumium ξ Δράκων 24Τοξότης03 3.90
  α Βωμός 24Τοξότης14 2.97
  μ Ηρακλής 24Τοξότης32 3.48
  Kelb Alrai β Οφιούχος 24Τοξότης38 2.94
  ο Όφις 24Τοξότης42 4.39
  δ Βωμός 24Τοξότης52 3.79
  Sargas θ Σκορπιός 24Τοξότης54 2.04
  Aculeus NGC6405 Σκορπιός 25Τοξότης01 5.30
  κ Σκορπιός 25Τοξότης45 2.51
  γ Οφιούχος 25Τοξότης56 3.74
  Κέντρο του Γαλαξία 26Τοξότης09  
  ι Σκορπιός 26Τοξότης49 3.14
  G Σκορπιός 27Τοξότης13 3.25
  Etamin γ Δράκων 27Τοξότης16 2.42
  η Ταώς 27Τοξότης16 3.58
  θ Ηρακλής 27Τοξότης47 5.48
  Acumen NGC6475 Σκορπιός 28Τοξότης02 3.20
  Sinistra ν Οφιούχος 29Τοξότης03 3.50

  Αστέρες στον Αιγόκερω

  Spiculum Lagoon Nebula Τοξότης 00Αιγόκερως10 6.00
  π Ταώς 00Αιγόκερως33 4.44
  Alnasl γ Τοξότης 00Αιγόκερως34 3.07
  ο Ηρακλής 02Αιγόκερως00 3.83
  Polis μ Τοξότης 02Αιγόκερως30 3 0 var
  ξ Ταώς 02Αιγόκερως49 4.25
  Kaus Medius δ Τοξότης 03Αιγόκερως53 2.84
  α Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως22 3.76
  Kaus Australis ε Τοξότης 04Αιγόκερως23 1.95
  ζ Ταώς 04Αιγόκερως25 4.10
  ζ Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως32 4.14
  η Όφις 04Αιγόκερως59 3.42
  Kaus Borealis λ Τοξότης 05Αιγόκερως37 2.94
  θ Στέφανος Νότιος 05Αιγόκερως51 4.69
  κ Στέφανος Νότιος 06Αιγόκερως04 5.95
  γ Scutum 06Αιγόκερως27 4.73
  κ Ταώς 06Αιγόκερως56 var
  λ Ταώς 07Αιγόκερως06 4.42
  Facies M22 NGC6656 Τοξότης 07Αιγόκερως36 5.90
  λ Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως11 5.13
  α Scutum 08Αιγόκερως19 4.06
  η Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως52 5.59
  θ Βέλοςrius 09Αιγόκερως29 3.30
  ε Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως20 4.87
  ζ Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως39 4.85
  β Scutum 11Αιγόκερως41 4.47
  Nunki σ  Τοξότης 11Αιγόκερως41 2.14
  ε Ταώς 12Αιγόκερως50 4.10
  δ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως53 4.66
  γ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως55 4.26
  Ascella ζ Τοξότης 12Αιγόκερως56 2.71
  β Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως22 4.16
  α Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως26 4.12
  τ Τοξότης 14Αιγόκερως08 3.42
  Manubrium ο Τοξότης 14Αιγόκερως17 3.90
  Vega α Λύρα 14Αιγόκερως37 0.03
  Alya θ Όφις 15Αιγόκερως03 4.50
  Arkab Prior β 1 Τοξότης 15Αιγόκερως05 4.24
  Arkab Posterior β 2 Τοξότης 15Αιγόκερως08 4.51
  12 Αετός 15Αιγόκερως21 4.15
  Albadah π Τοξότης 15Αιγόκερως33 3.00
  Rukbat α Τοξότης 15Αιγόκερως56 4.11
  λ Αετός 16Αιγόκερως38 3.55
  δ Ταώς 16Αιγόκερως54 3.64
  β Οκτάς 17Αιγόκερως19 4.34
  ζ Λύρα 17Αιγόκερως25 4.29
  ε Αετός 17Αιγόκερως34 4.21
  ε Λύρα 17Αιγόκερως56 6.00
  Sheliak β Λύρα 18Αιγόκερως11 3.50 var
  ν Οκτάς 18Αιγόκερως59 3.74
  Dheneb ζ Αετός 19Αιγόκερως06 3.02
  δ Λύρα 20Αιγόκερως42 5.51
  Sulaphat γ Λύρα 21Αιγόκερως14 3.30
  β Ταώς 21Αιγόκερως48 3.60
  Deneb Okab δ Αετός 22Αιγόκερως56 3.44
  Peacock α Ταώς 23Αιγόκερως07 2.12
  1 Αλώπηξ 23Αιγόκερως57 4.60
  ι Αετός 25Αιγόκερως08 4.28
  Terebellum ω Τοξότης 25Αιγόκερως08 4.80
  β Ινδός 27Αιγόκερως05 3.72
  γ Ταώς 27Αιγόκερως54 4.30
  α Ινδός 28Αιγόκερως24 3.21
  α Αλώπηξ 28Αιγόκερως49 4.63
  η Αετός 29Αιγόκερως44 var

  Αστέρες στον Υδροχόο

  β Ύδρος 00Υδροχόος14 2.90
  Tarazed γ Αετός 00Υδροχόος15 2.80
  Sham α Βέλος 00Υδροχόος23 4.37
  β Βέλος 00Υδροχόος31 4.45
  Albireo β Κύκνος 00Υδροχόος33 3.24
  Altair α Αετός 01Υδροχόος04 0.77
  Alshain β Αετός 01Υδροχόος44 3.90
  δ Βέλος 02Υδροχόος42 3.78
  Giedi Prima α Αιγόκερως 03Υδροχόος04 4.55
  Dahib β Αιγόκερως 03Υδροχόος21 3.25
  θ Ινδός 03Υδροχόος30 4.60
  Alshat ν Αιγόκερως 03Υδροχόος44 4.80
  Oculus π Αιγόκερως 04Υδροχόος01 5.20
  θ Αετός 04Υδροχόος13 3.37
  Bos ρ Αιγόκερως 04Υδροχόος28 5.00
  α Μικροσκόπιον 04Υδροχόος56 5.00
  13 Αλώπηξ 06Υδροχόος21 4.50
  γ Βέλος 06Υδροχόος21 3.71
  ψ Αιγόκερως 06Υδροχόος28 4.26
  ω Αιγόκερως 07Υδροχόος16 4.24
  γ Μικροσκόπιον 07Υδροχόος44 4.71
  α Τουκάνα 08Υδροχόος58 2.91
  δ Ινδός 09Υδροχόος06 4.56
  χ Κύκνος 09Υδροχόος11 var
  γ Ύδρος 09Υδροχόος45 3.17
  Albali εΥδροχόος 11Υδροχόος02 3.83
  ε Μικροσκόπιον 11Υδροχόος14 4.79
  Armus η Αιγόκερως 12Υδροχόος02 4.90
  η Κύκνος 12Υδροχόος14 4.03
  Dorsum θ Αιγόκερως 13Υδροχόος09 4.19
  Alnair α Γερανός 15Υδροχόος12 2.16
  δ Κύκνος 15Υδροχόος34 2.97
  Rotanev β Δελφίνι 15Υδροχόος39 3.72
  ζ Αιγόκερως 16Υδροχόος14 3.86
  ι Ιχθύς Νότιος 16Υδροχόος33 4.35
  Sualocin α Δελφίνι 16Υδροχόος41 3.86
  γ Γερανός 16Υδροχόος43 3.16
  ι Αιγόκερως 16Υδροχόος59 4.30
  δ Δελφίνι 17Υδροχόος25 4.53
  λ Γερανός 18Υδροχόος14 4.60
  γ Δελφίνι 18Υδροχόος40 5.47
  μ Γερανός 19Υδροχόος18 4.86
  Castra ε Αιγόκερως 19Υδροχόος30 4.70
  γ Τουκάνα 19Υδροχόος44 4.10
  ε Γερανός 20Υδροχόος02 3.69
  δ Γερανός 20Υδροχόος54 4.02
  Nashira γ Αιγόκερως 21Υδροχόος05 3.80
  ζ Γερανός 21Υδροχόος14 4.18
  μ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος23 4.62
  ζ Τουκάνα 21Υδροχόος37 4.34
  β Γερανός 21Υδροχόος37 2.24
  τ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος57 5.06
  Kitα α Ιππάριον 22Υδροχόος25 4.14
  Sadalsuud βΥδροχόος 22Υδροχόος42 3.07
  Deneb Algedi δ Αιγόκερως 22Υδροχόος51 2.98
  δ Ιππάριον 23Υδροχόος45 4.61
  Sador γ Κύκνος 24Υδροχόος10 2.32
  β Τουκάνα 25Υδροχόος53 4.52
  β Ιχθύς Νότιος 26Υδροχόος29 4.36
  Gienah Cyg ε Κύκνος 27Υδροχόος03 2.64
  δ Ύδρος 28Υδροχόος28 4.26

  Αστέρες στον Ιχθείς

  ε Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς33 4.22
  γ Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς38 4.52
  Enif ε Πήγασος 01Ιχθείς11 2.54
  ε Ύδρος 01Ιχθείς12 4.26
  δ Ιχθύς Νότιος 01Ιχθείς30 4.33
  ζ Κύκνος 02Ιχθείς21 3.40
  Ancha θ Υδροχόος 02Ιχθείς34 4.30
  Sadalmelik α Υδροχόος 03Ιχθείς03 3.19
  Fomalhaut α Ιχθύς Νότιος 03Ιχθείς09 1.16
  Deneb Adige α Κύκνος 04Ιχθείς38 1.25
  Sadalbachia γ Υδροχόος 06Ιχθείς01 3.97
  Biham θ Πήγασος 06Ιχθείς08 3.70
  γ Γλύπτης 06Ιχθείς18 4.51
  β Γλύπτης 06Ιχθείς32 4.46
  τ Υδροχόος 07Ιχθείς18 4.70
  π Υδροχόος 07Ιχθείς54 4.64
  Skat δ Υδροχόος 08Ιχθείς10 3.51
  ζ Υδροχόος 08Ιχθείς13 4.59
  κ Πήγασος 08Ιχθείς14 4.27
  Situla κ Υδροχόος 08Ιχθείς43 5.33
  ε Φοίνιξ 08Ιχθείς57 3.94
  ε Δοράς 08Ιχθείς57 5.15
  88 Υδροχόος 09Ιχθείς19 3.80
  η Υδροχόος 09Ιχθείς42 4.13
  λ Υδροχόος 10Ιχθείς53 3.84
  α Ύδρος 11Ιχθείς24 3.02
  ζ Φοίνιξ 11Ιχθείς40 4.13
  98 β Υδροχόος 12Ιχθείς46 4.20
  99 β Υδροχόος 13Ιχθείς13 4.52
  ι Πήγασος 13Ιχθείς43 3.96
  κ Φοίνιξ 13Ιχθείς49 3.90
  Achernar α Ηριδανός 14Ιχθείς36 0.46
  Ankaa α Φοίνιξ 14Ιχθείς47 2.44
  δ Γλύπτης 14Ιχθείς52 4.64
  Homan ζ Πήγασος 15Ιχθείς27 3.61
  ψ Υδροχόος 15Ιχθείς36 4.46
  ψ 2 Υδροχόος 16Ιχθείς02 4.56
  ψ Υδροχόος 16Ιχθείς06 5.16
  θ Υδροχόος 16Ιχθείς26 4.40
  β Ιχθύς 17Ιχθείς53 4.58
  103 α Υδροχόος 17Ιχθείς55 4.95
  106 ι Υδροχόος 18Ιχθείς16 5.26
  107 ι Υδροχόος 18Ιχθείς30 5.45
  π Πήγασος 18Ιχθείς40 5.65
  ω Υδροχόος 18Ιχθείς58 5.16
  ω Υδροχόος 19Ιχθείς30 4.61
  108 ι Υδροχόος 19Ιχθείς36 5.32
  β Φοίνιξ 19Ιχθείς44 3.35
  β Δίκτυον 20Ιχθείς40 3.80
  γ Ιχθύς 20Ιχθείς45 3.85
  κ Ιχθύς 22Ιχθείς12 4.94
  λ Πήγασος 22Ιχθείς22 4.14
  Markab α Πήγασος 22Ιχθείς47 2.57
  1 Σαύρα 23Ιχθείς19 4.22
  Sadalbari μ Πήγασος 23Ιχθείς41 3.67
  θ Ιχθύς 24Ιχθείς30 4.45
  Matar η Πήγασος 25Ιχθείς01 3.10
  χ Ηριδανός 25Ιχθείς31 3.73
  λ Ιχθύς 25Ιχθείς54 4.61
  ι Ιχθύς 26Ιχθείς57 4.28
  γ Φοίνιξ 27Ιχθείς26 3.40
  Azelfafage π Κύκνος 27Ιχθείς35 4.78
  Scheat β Πήγασος 28Ιχθείς41 2.61
  α Γλύπτης 29Ιχθείς47 4.39
 • απόσπασμα από το έργο

  Παραπήγματα
  Τα Άνουα (παραπήγματα) προορίζονται για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως οι βροχές, οι άνεμοι, η ζέση, το κρύο, η υγρασία κλπ, τα οποία εικάζονται σαν αντικείμενα της επιρροής των Αστέρων. Λέγοντας Νάου, αρχικά εννοούσαν τις βροχές.
  Η τέχνη της αναγνώρισης των Άνουα διαμορφώνει μία ειδική επιστήμη, στην αραβική κοινότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις Μονές της Σελήνης και για αυτό συχνά, λέγοντας Άσμα ανάτζουμ ή μανάζιλ αλκάμαρ ή αλάνουα, δηλώνουν τις 28 Μονές της Σελήνης. Οι Ινδοί έχουν το δικό τους σύστημα σύνδεσης των Σεληνιακών Μονών με το αστρολογικό σύστημα. Οι μουσουλμάνοι που κληρονόμησαν και τα δύο συστήματα, το περσικό και το ινδικό, τα ένωσαν και συνέταξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο πρόβλεψης, μετεωρολογίας, γεωργίας και θεραπευτικής-υγιεινής για ποικίλες περιόδους. Αυτή η πληροφόρηση που βασίστηκε σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις γενικής εμπειρίας, κληρονομήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ερευνήθηκε αυστηρά επιστημονικά από τον Μπιρούνι, από τόπο σε τόπο. Οι τέσσερις εποχές οι φυσικές καταστάσεις που παραχθήκαν από τους προηγούμενους, είναι πραγματικά, το αποτέλεσμα της σχετικής θέσης του Ήλιου στον ορίζοντα. Όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν μιας αβέβαιης φύσης.
  Για παράδειγμα, ο χειμώνας αρχίζει σε διάφορες χρόνους σε διάφορα μέρη. Ο Μπιρούνι επισημαίνει ότι το συνολικό σύστημα αντανακλά την αναλογία των αποτελεσμάτων της ανατολής του Ήλιου στην κίνησή του στον Ζωδιακό.
  Για τις επισημασίες, μπορούμε να πάρομε σημαντικές πληροφορίες από τα Ελληνικά κείμενα.

  Άνουα (الأنواء), πληθυντικός της λέξης Νάου (النوء) που σημαίνει ένας Αστέρας.
  Στον τρίτο τόμο του Αλκανούν Αλμασούντι, στη Μάκαλα 9η, κεφάλαιο 9ο αναφέρεται στις Άνουα και τα δόγματα των Αράβων (σελίδα 1146) Οι Άραβες θεωρούν πως κατά τη διάρκεια του έτους ανατέλλουν οι Αστέρες, χαρακτηρίζοντας τις τέσσερις εποχές. Κάθε Μονή διαρκεί 13 μέρες, εκτός της Τζίμπχα που διαρκεί 14 μέρες. Είναι κάπως περίπλοκο το σύστημα των ανατολών, κατά τον Μπιρούνι, καθότι έχει υπολογίσει την Μετάπτωση στο μήκος τους. Όταν ανατέλλει μία Μονή, η δέκατη πέμπτη (απέναντί της) δύει, η όγδοη είναι στο Υπόγειο και η εικοστή πρώτη στο Μεσουράνημα.
  Ο Μπιρούνι δίνει τις Άνουα, αρχίζοντας από τον Σαρατέιν, για το έτος 1330 Αλεξανδρινό, καθορίζοντας πως η ανατολή του είναι στις 22 Νισάν (22 Απριλίου 1019 μΧ Ιουλιανό). Λέγει ακόμα, πως κάθε 66 έτη έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη μοίρα. Λαμβάνοντας τις θέσεις των Αστέρων από την Αλμαγέστη του Κλαύδιου Πτολεμαίου, που τελείωσε περίπου το 142 ή 146 πΧ και μετρώντας τη θέση του Σαρατέιν στην εποχή του, διαπίστωσε πως ο Αστέρας είχε κινηθεί 13 μοίρες. Συνοπτικά, ο πίνακας είναι:

  1 Σαρατέιν شرطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 22.
  2 Μπουτέιν بطين
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 5.
  3 Θουράγια ثريا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 6.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 18.
  4 Νταμπαράν دبران
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 31 .
  5 Χάκα هقعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 13.
  6 Χάνα هنعة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 26.
  7 Διρά ذراع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 9.
  8 Νάθρα نثرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 22.
  9 Τάρφα طرفة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 5.
  10 Τζίμπχα جبهة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 17.
  11 Ζούμπρα زبرة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 19.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 31.
  12 Σάρφα صرفة .
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 13.
  13 Άουα عواء
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 26.
  14 Σιμάκ سماك
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 27.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 9.
  15 Γάφρ غفر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 10.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 22.
  16 Ζουμπάνα زبابا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 23.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν Αθάνι 5.
  17 Ικλίλ إكليل
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 5.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 17.
  18 Κάλμπ قلب
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 18.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 30.
  19 Σάουλα شولة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 1.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 13.
  20 Νααΐμ نعايم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 14.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 26.
  21 Μπαλντά بلدة
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 24.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 8.
  22 Σάντ Δάμπιχ سعد الذابح
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 9.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 21.
  23 Σαντ Μπούλα سعد بلع
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 22.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 3.
  24 Σαντ α-σουούντ السعود سعد
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 4.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 16.
  25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 17.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 1.
  26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرع المقدم
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 2.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 14.
  27 Φάργ Αλμουχίρ فرع الموخر
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 15.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 27.
  28 Ράσα رشا
  Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 28.
  Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 11...

  Ο Πτολεμαίος τελείωσε την Αλμαγέστη («Μαθηματικὴ Σύνταξις») ανάμεσα στα έτη 142 ως 146 μΧ. Άρα τα έτη που μεσολάβησαν μέχρι το Αλκανούν Αλμασούντι, είναι 875. Οι υπολογισμοί μου μπορεί να χάνουν ένα με δύο χρόνια. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Κατ’ επέκταση, στα τόσα χρόνια, οι θέσεις των Αστέρων, με ενδεικτική τιμή του Σαρατέιν, είναι 43601 δεύτερα λεπτά της μοίρας. Τις θέσεις στα έτη μπορείς να βρεις σε ένα καλό πρόγραμμα αστρολογίας.

  Οι κοπτικοί μήνες είναι στο Γρηγοριανό ημερολόγιο:
  1 Τουτ توت. 11 Σεπτέμβριος
  2 Μπάμπαχ بابه . 11 Οκτώβριος
  3 Χατούρهاتور 10 Νοέμβριος
  4 Κιγάχκكيهك . 10 Δεκέμβριος
  5 Τουμπάχطوبه . 9 Ιανουάριος
  6 Αμσίρأمشير . 8 Φεβρουάριος
  7 Μπαραμχάτبرمهات . 10 Μάρτιος
  8 Μπαραμουντάχبرموده . 9 Απρίλιος
  9 Μπασάνςبشنس . 9 Μάιος
  10 Μπαουνάχباؤونه . 8 Ιούνιος
  11 Αμπίμπأبيب . 8 Ιούλιος
  12 Μίσραمسرى . 7 Αύγουστος
  13 Νασίنسئ . 6 Σεπτέμβριος

  Τα αντίστοιχα ονόματα των κοπτικών μηνών στα ελληνικά:
  1 Τουτ توت. Θωθ
  2 Μπάμπαχ بابه . Φαωφί
  3 Χατούρهاتور Αθύρ
  4 Κιγάχκكيهك . Χοιάκ
  5 Τουμπάχطوبه . Τυβήτ
  6 Αμσίρأمشير . Μεχίρ
  7 Μπαραμχάτبرمهات . Φαμενώθ
  8 Μπαραμουντάχبرموده . Φαρμουθί
  9 Μπασάνςبشنس . Παχών
  10 Μπαουνάχباؤونه . Παϋνί
  11 Αμπίμπأبيب . Επιφεί
  12 Μίσραمسرى . Μεσορί
  13 Νασίنسئ . Επαγόμενος

  Οι αραβικοί ηλιακοί μήνες είναι:
  1 آذار Αδάρ Μάρτιος
  2 نيسان Νισάν Απρίλιος
  3 ايار Αγιάρ Μάιος
  4حزيران Χαζιράν Ιούνιος
  5تموز Ταμούζ Ιούλιος
  6 آب Άμπ Αύγουστος
  7أيلول Αϊούλ Σεπτέμβριος
  8 تشرين الأول Τασρίν αλάουαλ Οκτώβριος
  9 تشرين الثاني Τασρίν αθάνι Νοέμβριος
  10كانون الاول Κανούν αλάουαλ Δεκέμβριος
  12 كانون الثانيΚανούν αθάνι Ιανούαριος
  12 شبط Σουμπάτ Φεβρούαριος
  Ενδεικτικές θέσεις ανατολής, από αρχαία ή παλιά αραβικά χειρόγραφα. Σημείωσε πως σε πολύ λίγα χειρόγραφα υπάρχουν ισλαμικοί μήνες. Είναι όλα με κοπτικούς και αραβικούς ηλιακούς μήνες
  Έτος: 643 πΧ Νάθρα (Φάτνη) 0:44:24 Καρκίνου
  Έτος: 669 μΧ 1 Ιανουαρίου 669 μΧ, Σιμάκ (Στάχυς) 5:19:22 Ζυγού
  Έτος: 1386 Αλεξάνδρου εποχή, δηλαδή 1075 μΧ 1 Ιανουαρίου 1386, Σαρατέιν 20:17 Κριού
  Έτος: 1177 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1764 μΧ, Σαρατέιν 0:40 Ταύρου
  Έτος 1270 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1863 μΧ, Σαρατέιν 2:03 Ταύρου
  Έτος: 1877 μΧ Θέση Μπουτέιν 19 μοίρες Ταύρου
  Έτος 1340 Χίτζρα. Στο χειρόγραφο αναφέρονται οι ανατολές των Σταθμών. Παράδειγμα, αναφέρει πως ο Σαρατέιν ανατέλλει στις 7:50 πρωί, στις 24 Απριλίου. Για το έτος αυτό, 1921 μΧ, ο Χαριθάν (Ζούμπρα, Ζώνη) στην Παρθένο, βρίσκεται στο μήκος 10:12 Παρθένου.
  Έτος: 1437 Κοπτικό. Ισοδυναμεί με 1132 Χίτζρι και 1720 μΧ
  Για τις 4 Χατούρ 1437 (20 Οκτώβρη 1720 Ιουλιανό ή 31 Οκτώβρη 1720 Γρηγοριανό), η Νέα Σελήνη έγινε στις 8:14 Σκορπιού, στην όγδοη μοίρα του Σταθμού Γάφρ. Η Σελήνη, δύο μέρες μετά, βρίσκεται στις 21 Σκορπιού, στην ένατη μοίρα της Ζουμπάνα (Αίγα). Ενδεικτικά, αναφέρω η Ανατολή του Σαρατέιν είναι στις 5 Μπασάνς, 11 Μαΐου Γρηγοριανό, με μήκος 0:30 Ταύρου. Η Ανατολή του Γάφρ είναι στις 3 Χατούρ, 22 Οκτωβρίου Γρηγοριανό, με μήκος 29:52 Ζυγού.

  Ο Γεώργιος Σύγκελλος που πέθανε το 810 μΧ δίνει τις εποχές του έτους:
  Άνοιξη:
  Εβραϊκός μήνας Νισάν 30 μέρες, από 24 Μαρτίου ως 23 Απριλίου Ρωμαϊκό, από 29 Φαμενώθ ως 28 Φαρμουθί Κοπτικό
  Εβραϊκός μήνας Ιάρης (Ιάρ) 30 μέρες, από 24 Απριλίου ως 23 Μαΐου Ρωμαϊκό, από 29 Φαρμουθί ως 28 Παχών Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Σουιάν (Σιουάν) 31 μέρες, από 24 Μαΐου ως 23 Ιουνίου Ρωμαϊκό, από 29 Παχών ως 29 Παϋνί Κοπτικό.
  Θέρος:
  Εβραϊκός μήνας Θαμνεί (Θαμούζ) 30 μέρες, από 24 Ιουνίου ως 23 Ιουλίου Ρωμαϊκό, από 30 Παϋνί ως 29 Επιφεί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Αρεί (Αβς) 30 μέρες, από 24 Ιουλίου ως 22 Αυγούστου Ρωμαϊκό, από 30 Επιφεί ως 29 Μεσορί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Ειλού (Αλούλ) 31 μέρες, από 23 Αυγούστου ως 22 Σεπτεμβρίου Ρωμαϊκό, από 30 Μεσορί ως 24 Θωθ Κοπτικό.
  Φθινόπωρο:
  Εβραϊκός μήνας Θεελείφ (Θεσρή) 30 μέρες, από 23 Σεπτεμβρίου ως 22 Οκτωβρίου Ρωμαϊκό, από 25 Θωθ ως 25 Φαωφί Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Μερσουάν (Μαρσουάν) 30 μέρες, από 23 Οκτωβρίου ως 21 Νοεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Φαωφί ως 25 Αθύρ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Χασσαλεύ (Χασλεύ) 31 μέρες, από 22 Νοεμβρίου ως 22 Δεκεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Αθύρ ως 26 Χοιάκ Κοπτικό.
  Χειμών:
  Εβραϊκός μήνας Τυβήθ 30 μέρες, από 23 Δεκεμβρίου ως 21 Ιανουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Χοιάκ ως 26 Τυβήτ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Σαββάτ 30 μέρες, από 22 Ιανουαρίου ως 20 Φεβρουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Τυβήτ ως 26 Μεχείρ Κοπτικό.
  Εβραϊκός μήνας Αδάρ 30 μέρες, από 21 Φεβρουαρίου ως 23 Μαρτίου Ρωμαϊκό, από 27 Μεχείρ ως 28 Φαμενώθ Κοπτικό.

  Ο Ιωάννης Καματηρός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, στο σύγγραμμα προς τον Εμμανουήλ Κομνηνό, αναφέρει πως ο Ήλιος τέμνει την Παρθένο από Μεσορί 18, ήτοι Αυγούστου και μέχρι Θωθ 17, ήτοι Σεπτέμβρη. Πράγματι, ο Ήλιος μπαίνει στην Παρθένο στις 17 Αυγούστου 1150.

  Μετάφραση από το προτότυπο αραβικό κείμενο, από τη Φάιζα Κωδωνά
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας.

 • Αρχαίο κείμενο

  Κλαυδίου Πτολεμαίου απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών"

   Περί των απλανών αστέρων

   

  Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
  0363, 007, 1, 9, 1, 1 Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέ-
  ρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν,
  ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας
  κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφα-
  νισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ
  μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
  0363, 007, 1, 9, 2, 1 Τοῦ <Κριοῦ> τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν
  ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ
  Κρόνου δυνάμει·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ
  τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 3, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Ταύρῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀπο-
  τομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ
  ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 4, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς <Διδύμοισ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν
  ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου·
  τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ
  προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλω-
  νος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ
  Ἡρακλέους.
  0363, 007, 1, 9, 5, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Καρκίνῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν  
  ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε
  τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ·
  ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη
  δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ·
  οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
  0363, 007, 1, 9, 6, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Λέοντα> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
  δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασι-
  λίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ
  τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 7, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὴν <Παρθένον> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
  καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ
  ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ
  περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφρο-
  δίτης·
  ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ
  Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 8, 1 Τῶν δὲ <Χηλῶν> τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν ἄκραις
  αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 9, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν τῷ
  μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ
  λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ.
  0363, 007, 1, 9, 10, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Τοξότην> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος
  τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ·  
  οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε
  τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ <Κρόνου>·
  τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 11, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὸν <Αἰγόκερων> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ
  τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 12, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Ὑδροχόον> οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις
  ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ
  σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ,
  ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 13, 1 Τῶν δὲ περὶ τοὺς <Ἰχθύασ> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ
  νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ
  Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος
  τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός·
  ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 14, 1 Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι
  οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν
  ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς
  Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου
  συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 15, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρ-
  κτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 16, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.  
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 17, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 18, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 19, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 20, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμα-
  σιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς  
  ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ
  τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ
  τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 21, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ
  τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδί-
  της, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 22, 1 Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου
  καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 23, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου.
  Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ
  τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ
  σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ
  ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 24, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.  
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρό-
  νου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

 • Αστέρες Αστερισμοί και Αραβικές ονομασίες

  Οι Αστέρες στους Αστερισμούς με τις Αραβικές ονομασίες  
  Αστερισμός Όνομα Σύνηθες όνομα Αραβικό όνομα Γραμμένο στα Αραβικά
  Ανδρομέδα        
    α Alpheratz Surrat al-Faras صرة الفرس
    α Sirrah Surrat al-Faras صرة الفرس
    β Mirak Al-Mi'zar الميسار
    γ Almak Anaq al-Ard عنق الارض
  Αετός        
    α Altair At-Ta'ir الطائر
  Υδροχόος        
    α Sadalmelik Sa'd al-Malik سد الملك
    β Sadalsuud Sa'd as-Su'ud سد اسود
    δ Skat As-Saq الساق
    ε Albali Al-bali البالي
    γ Sadachbia Sa'd al-Akhbiyah سد الاغبية
  Κριός        
    α Hamal Al-Hamal الحمل
    β Sheratan Ash-Sharatan السرطان
    δ Botein Al-butain البطين
  Ηνίοχος        
    β Menkalinan Al-Mankib Dhi-al-'inan منكب العنان
  Βοώτης        
    β Nekkar Al-Baqqar البقر
    ε Izar Al-Izar الازار
    η Muphrid Al-Mufrid المفرد
  Αιγόκερως        
    α Algedi Al-Jady الجدي
    β Dabih Sa'd adh-dhabih سد الدبيح
    δ Deneb Algedi Dhanab al-jady دنب الجدي
    γ Nashira Sa'd Nashirah سد النشيرة
  Κασσιόπη        
    α Shedir As-Sadr الصدر
    β Caph Al-kaff الكاف
    δ Rukbah Ar-Rukbah الركبة
  Κένταυρος        
    α Rigilkent Rijl Qanturus رجل قنتروس
    β Hadar Hadar حدر
    ζ Alnair An-Nayyir النيير
  Κηφεύς        
    α Alderamin Adh-Dhira' al-Yamin? اديرا اليمين
    β Alfirk Al-Firq الفرك
    γ Errai Ar-Ra'i الراعي
    ξ Kurhah Al-Qurhah القرحة
  Κήτος        
    α Menkar Al-minkhar المنخار
    β deneb Kaitos Dhanab Qaytus دنب القيطوس
    β Diphda Ad-Difdi الضفدع
    γ Kaffaljidhma Al-kaff al-Jadhma الكاف الخثمه
    ζ Baten Kaitos Batn Qaytus بطن القيتوس
  Κύων Μέγας        
    β Murzim Al-Murzim المارسيم
    ε Adhara Al-'adhara الاضر
    η Aludra Al-'Udhrah العدراء
    ζ Furud Al-Furud الفورود
  Κύων Μικρός        
    β Gomeisa Al-ghumaisa الغميسة
  Καρκίνος        
    α Acubens Az-Zubana الزبانة
    β Tarf At-Tarf الضرف
  Περιστερά        
    α Phact Al-Fakhitah الفخيته
    β Wazn Al-Wazn الوزن
  Βόρειος Στέφανος        
    α Alphecca Al-fakkah الفكه
    β Nusakan An-Nasaqan النسقان
  Κρατήρ        
    α Alkes Al-Ka's القس
  Κόραξ        
    α Alchibah Al-Khiba الخبة
    δ Algorab Al-Ghurab الغراب
    γ Gienah Al-janah الجنة
  Κύκνος        
    α Deneb Dhanab ad-Dajajah دنب الدجاجة
    ε Gienah Al-janah الجنة
    γ Sadr As-sadr الصدر
  Δελφίνι        
    ε Deneb Dhanab ad-Dulfin دنب الدلفين
  Δράκων        
    α Thuban Ath-Thu'ban الثعبان
    β Rastaban Ra's ath-Thu'ban راس الثعبان
    δ Altais At-Tinnin التنين
    γ Eltanin At-Tinnin التنين
    ι Edasich adh-Dhikh الديك
    μ Arrakis Ar-Raqis الرقيس
    ψ Dziban Adh-Dhi'ban الديبان
    σ Alsafi Al-Athafi الاثفي
  Ιππάριον        
    α Kitalpha Qit'at al-Faras كتاث الفرس
  Ηριδανός        
    α Achernar Akhir an-Nahr اخر النهر
    β Cursa Al-kursi الكرسي
    η Azha Al-Udhi الادهي
    γ Zaurac Az-Zawraq الزورق
    ο beid Al-baid البعيد
    ο Keid Al-qaid الاقائد
    τ Angetenar Arjat an-Nahr ارجة النهر
    θ Acamar Akhir an-Nahr اخر النهر
  Δίδυμοι        
    δ Wasat Wasat as-Sama' وسط السماء
    δ Wezen Al-Wazn الوزن
    ε Mebsuta Al-Mabsutah المبسوطة
    γ Alhena Al-Han'ah الهناء
    γ Almeisen Al-Maisan الميسن
    ζ Mekbuda Al-maqbudah المقبوضة
  Γερανός        
    α Alnair An-Nayyir النيير
  Ύδρα        
    α Alphard Al-fard الفرد
  Ηρακλής        
    α Rasalgethi Ra's al-Jathi راس الجذي
    ε Maaz Al-Ma'z الماس
    λ Maasym Al-Mi'sam الميسم
  Λέων        
    β Denebola Dhanab al asad داب الاسد
    γ Algieba Al-jabhah الجبهة
    λ Alterf At-Tarf الطرف
    μ Rasalased RA's al-asad راس الاسد
    θ Chort Al-kharat الخرت
    ζ Adhafera Ad-Dafirah الضفيرة
  Λαγωός        
    α Arneb Al- Arnab الارنب
    β Nihal An-Nihal النهال
  Ζυγός        
    α Zubenelgenubi Az-Zuban ash-Janubi الزوبان الجنوبي
    β Zubeneshamali Az-Zuban ash-Shamali الزوبان الشمالي
  Λύρα        
    α Vega Al-Waqi الوقي
    γ Sulafat As-Sulahfah السلحفاة
  Οφιούχος        
    α Rasalhague Ra's al-Hawwa راس الحية
    β Celbalrai Kalb ar-Ra'i كلب الراعي
    δ Yed Prior Al-Yad اليد
    ε Yed posterior Al-yad اليد
    η Sabik As-sabiq السابق
    λ Marfik Al-Mirfq المرفق
  Ορίων        
    α Betelgeuse Yad al-jauza يد الجورة
    β algebar al-jabbar الجبار
    β Rigel Ar-Rijl الرجل
    δ Mintaka Al-MinTaqah المنطقة
    ε Alnilam An-Nidham الندهام
    κ Saiph As-Saif السيف
    λ Heka Al-Haq'ah الحكا
    λ Meissa Al-Maisan الميسن
    ζ Alnitak An-nitaq النطاق
  Πήγασος        
    α Markab Mankib al- faras منكب الفرس
    β Scheat As-Saq الساق
    ε Enif Al-anf الانف
    η Matar Sa'd Matar سد مطر
    γ Algenib Al-janb الجنب
    μ Sadalbari Sa'd al-Bari' سد البرئ
    θ Baham Al-Biham البهام
    ζ Homam Sa'd al-humam سد الهمام
  Περσεύς        
    α Mirfak Al-Mirfak المرفق
    β Algol Al-Ghul الغول
    ο Atik Al-'Atiq العتيق
    ξ Menkib Al-Mankib المنكب
  Φοίνιξ        
    α Ankaa Al-'anka الانق
  Ιχθύς Νότιος        
    α Fomalhaut Fam al-hut فم الحوت
  Ιχθείς        
    α okda Al'Uqdah العقدة
     ή  Risha  Ar-Risha الريشة
  Σκορπιός        
    β Acrab Al-'Aqrab العقرب
    δ Dschubba Al-jabhah الجبهة
    λ Shaula Ash-Shaulah السلة
    ν Jabbah Al-jabhah الجبهة
    υ Lesath Al-Las'ah اللسا
  Όφις        
    α Unukalhai Unuq al-Hayyah عنق الحية
    θ Alya Al-Alyah الاياه
  Τοξότης        
    α Rukbat Ar-Rukbah الركبة
    β Arkab Al-'Urqub الاركود
    δ Kaus Media Al-qaus القوس
    ε Kaus Australis Al-qaus القوس
    γ Nasl An-Nasl النسل
    λ Kaus Borealis Al-qaus القوس
  Ταύρος        
    α Aldebaran Ad-Dabaran اضبران
    β El Nath An-Nath النث
    ε Ain Ain عين
  Τρίγωνον        
    α Mothallah Al-Muthallath المتلث
  Άρκτος Μεγάλη        
    α Dubhe Ad-Dubb الدب
    β Merak Al-Maraqq المرك
    δ Megrez Al-Maghriz المغرس
    ε Alioth Al-jawn الجون
    η Alkaid Al-Qaid القائد
    η Benetnash banat Na'sh بنات الناس
    γ Phad Al-Fakhidh الفخد
    ι Talitha Borealis Ath-Thalithah الثالتة
    κ talitha australis Ath-Thalithah الثالتة
    λ Tania Borealis Ath-Thaniyah الثانية
    μ Tania Australis Ath-Thaniyah الثانية
    ν Alula Borealis Al-Qafzah al-Uia القفزة العلوية
    ξ Alula Australis Al-Qafzah al-Uia القفزة العلوية
    ζ Mizar Al-Maraqq المرق
  Άρκτος Μικρή        
    β Kokab Al-Kaukab الكوكب
    γ Pherkad Al-Farqad الفرقد
  Ιστία        
    λ Alsuhail Suhail سهيل
  Παρθένος        
    β Zavijava Zawiyat al-'Awwa' زاوية الاوى
    δ Auva Al-'Awwa الاوى
    ε Zaniah Az-Zawiyah الزاوية
 • Αστερισμοί

  Οι Αστερισμοί, αυτά τα ξεχωριστά τμήματα της Ουράνιας Σφαίρας, περιέχουν καθένα τις δικές τους ομάδες Αστέρων. Αυτές οι ομάδες στην παρατήρηση του ανθρώπου έλαβαν διάφορες μορφές, δηλαδή ζώων, ανθρώπων, αντικειμένων, θεών.
  Σήμερα υπάρχουν 88 αστερισμοί και κάθε αστερισμός χαρακτηρίζεται από μια λατινική ονομασία και μια συντομογραφία από 3 γράμματα.
  Αστερισμοί και ζώδια, έχουν ιδιαίτερη σημασία από αρχαιοτάτους χρόνους. Ειδικά αυτούς, μέσα από τους οποίους διαβαίνει ο Ήλιος κατά τη διάρκεια του έτους. Οι Αστερισμοί αυτοί είναι 13 και ονομάζονται Αστερισμοί του Ζωδιακού κύκλου.
  Οι Αστέρες σε αντίθεση με τους πλανήτες, έχουν πολύ αργή κίνηση στην αντίληψή μας. Διανύουν κάθε 72 έτη μία μοίρα και για αυτό που ονομάζομε Σταθερούς ή Απλανείς Αστέρες. Όλοι οι Αστέρες αυτοί, είναι ήλιοι, όπως τον δικό μας.
  Παρατηρώντας στον Ουράνιο θόλο, χωρίς μεγάλη φωτορύπανση, βλέπομε χιλιάδες των χιλιάδων αστέρων, διάσπαρτους. Υπάρχουν λοιπόν, αστέρες που βλέπομε όλο το χρόνο και ονομάζονται Αειφανείς Αστέρες (Βόρειο Ημισφαίριο). Άλλους που στους βλέπομε κατά διαστήματα και ονομάζονται Αμφιφανείς Αστέρες και άλλους που δεν τους βλέπομε καθόλου και ονομάζονται Αφανείς αστέρες (Νότιο Ημισφαίριο).
  Για παράδειγμα, στις 29 Σεπτέμβρη του 2000, η NASA κατέγραψε τα νεφελώματα των Υάδων και Πλειάδων, τον κόκκινο γίγαντα (Αλντεμπαράν ή Λαμπαδία), μαζί με τον Δία και τον Κρόνο, σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία.

   

  Τέτοιες αστρικές εμφανίσεις υπάρχουν συχνά στον Ουράνιο Θόλο και εξοικειώνοντας το βλέμμα, μπορούμε συχνά να τις εντοπίζουμε.

  Όνομα Σύμβολο
  Αετός Aql
  Αιγόκερως Cap
  Αλώπηξ Vul
  Ανδρομέδα And
  Αντλία Ant
  Άρκτος Μεγάλη UMa
  Άρκτος Μικρή UMi
  Ασπίς Sct
  Βέλος Sge
  Βοώτης Boo
  Βωμός Ara
  Γερανός Gru
  Γλύπτης Scu
  Γλυφείον Cae
  Γνώμων Nor
  Δελφίνι Del
  Διαβήτης Cir
  Δίδυμοι Gem
  Δίκτυον Ret
  Δοράς Dor
  Δράκων Dra
  Εξάς Sex
  Ζυγός Lib
  Ηνίοχος Aur
  Ηρακλής Her
  Ηριδανός Eri
  Ινδός Ind
  Ιππάριον Equ
  Ιστία Vel
  Ιχθείς Psc
  Ιχθύς Ιπτάμενος Vol
  Ιχθύς Νότιος PsA
  Καμηλοπάρδαλις Cam
  Κάμινος For
  Καρκίνος Cnc
  Κασσιόπη Cas
  Κένταυρος Cen
  Κήτος Cet
  Κηφεύς Cep
  Κόμη Βερενίκης Com
  Κόραξ Crv
  Κρατήρ Crt
  Κριός Ari
  Κύκνος Cyg
  Κύνες Θηρευτικοί CVn
  Κύων Μέγας CMa
  Κύων Μικρός CMi
  Λαγωός Lep
  Λέων Leo
  Λέων Μικρός LMi
  Λυγξ Lyn
  Λύκος Lup
  Λύρα Lyr
  Μικροσκόπιον Mic
  Μονόκερως Mon
  Μυία Mus
  Οκρίβας Pic
  Οκτάς Oct
  Οφιούχος Oph
  Όφις Ser
  Παρθένος Vir
  Περιστερά Col
  Περσεύς Per
  Πήγασος Peg
  Πρύμνη Pup
  Πτηνόν Aps
  Πυξίς Pyx
  Σαύρα Lac
  Σκορπιός Sco
  Σταυρός Νότιος Cru
  Στέφανος Βόρειος CrB
  Στέφανος Νότιος CrA
  Ταύρος Tau
  Ταώς Pav
  Τηλεσκόπιον Tel
  Τοξότης Sgr
  Τουκάνα Tuc
  Τράπεζα Men
  Τρίγωνον Tri
  Τρίγωνον Νότιον TrA
  Τρόπις Car
  Ύδρα Hya
  Ύδρος Hyi
  Υδροχόος Aqr
  Φοίνιξ Phe
  Χαμαιλέων Cha
  Ωρίων Ori
  Ωρολόγιον Hor
 • Αστερισμοί και Αστέρες

  Τον 8ο αιώνα, ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και ειδικά στην περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα και οι οδηγίες για τον πλου της Καλυψώς στον Οδυσσέα, κατονομάζει συστάδες αστέρων και αστερισμούς. Δηλαδή αναφέρει τις Πλειάδες, τις Υάδες, την Μεγάλη Άρκτο, τον Ωρίωνα, τον Σείριο, τους επτά αστέρες της Λυκαονίας (Άμαξα) και το Αρκτούρο. 
  Ειδικά για την Μεγάλη Άρκτο λέει "«που την λένε και Άμαξα, που μόνο δεν βυθίζεται αυτή στα νερά του βυθού». Αυτό σημαίνει ότι οι αστέρες του αστερισμού ποτέ δεν βυθίζονται κάτω από τον ορίζοντα, ποτέ δεν ανατέλλουν ή δύουν.

   Οι Πλειάδες ή "οι επτά αδελφές"

  Οι σημερινές περιγραφές προέρχονται από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, που ίσως ακολούθησε τις θέσεις και αναφορές του Ιππάρχου και του Στην οποία πρωταγωνιστεί μορφή της Μεγάλης Άρκτου σχήμα; Περίγραμμα σημερινή προέρχεται από τον Πτολεμαίο (150 μ.Χ.). Θεωρείται πως ακολούθησε αυτά που ανέφεραν ο Ίππαρχος (190 - 120 πΧ, Έλληνας αστρολόγος, αστρονόμος, γεωγράφος και μαθηματικός της Ελληνιστικής Περιόδου) και ο Τιμοχάρης ο Αλεξανδρεύς (320 – 260 πΧ, Έλληνας αστρονόμος και φιλόσοφος). Επίσης, η Μεγάλη Άρκτος που αναφέρει ο Όμηρος κοιτάζει προς Ωρίωνα ακριβώς όπως και σήμερα. Έτσι θα θεωρήσουμε ότι είναι βασικά η ίδια εικόνα.

  Ωστόσο, παρατηρώντας περί το 1995, θα διαπιστώσομε πως εμπρός και πίσω αριστερά στα πόδια και ότι ο Αλκάιντ (القائد - ο αρχηγός των Κορών της Άρκτου. Οι Κόρες είναι ο Αλκάιντ, ο Μιζάρ (المئزر) και ο Αλιούτ (الإلية) ο Αστέρας στην άκρη της ουράς μπορεί να είναι κάτω από τον Ορίζοντα. Τα πόδια της χαρακτηρίζονται από εμφανή ζεύγη αστέρων - ο Ταλιθά (لقفزة الثالثة) και ο Τάνια - και στο δεξί πίσω πόδι, κατά τον Πτολεμαίο βρίσκεται το ζευγάρι Αλάουλα επειδή δεν είναι ποτέ περί του Πόλου, εκτός σε εξαιρετικά υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

  Θα πρέπει να λάβομε υπόψιν μας πως οι θέσεις είναι εντελώς διαφορετικές με αυτές της περιόδου του Ομήρου. Και αυτό λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, μια ταλάντευση του Άξονα της Γης κάθε 26.000 χρόνια, που αλλάζει τη θέση του Βορείου Ουράνιου Πόλου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πότε ήταν η Μεγάλη Άρκτος πέριξ του Πόλου; Η απάντηση μπορεί να βρεθεί με τη χρήση του υπολογιστή για την προσομοίωση των αρχαίων ουρανών και για το έτος 750 π.Χ..
   Κάνοντας έτσι, θα δούμε πως ο Όμηρος ήταν ακριβής. Η Μεγάλη Άρκτος δεν δύει, ούτε ανατέλλει. Επίσης, δεν υπήρχε κατάλληλος αστέρας στο Βορρά κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής, έτσι ώστε η Μεγάλη Άρκτος, ήταν ο καλύτερος οδηγός για διευθύνσεις προς τα βόρεια και για τα ταξίδια του Οδυσσέα. Η Καλυψώ, η ένδοξη νύμφη, πρόσταξε πως στο ταξίδι του στον ωκεανό, θα πρέπει να κρατά αυτόν τον αστερισμό, πάντα στα αριστερά του.

  Ουράνιες θέσεις το 750 πΧ.

  Ο χάρτης του ουρανού δείχνει τα σύνολα των αστερισμών και αστέρων. Στον Βόρειο Ουράνιο Πόλο (NCP) δεν υπάρχει κανείς αστέρας. Επίσης, όπως είναι σωστό, οι Πλειάδες και Υάδες είναι στον αστερισμό του Ταύρου, με εξαιρετικό φως. Δείτε τους χάρτες του ουρανού:

   

   

   

   

  Αυτές είναι οι θέσεις για το 2011,

   

   

   

   

   

  Τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Ησίοδος αναφέρει στο έργο του "Έργα και Ημέραι", ένα ημερολόγιο εργασιών, ορισμένες από τις ομάδες αστέρων του Ομήρου. Τις ανατολές και δύσεις και τις διελεύσεις τους μαζί με τις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια, τις φάσεις της Σελήνης, δίνοντας ένα γεωργικό χρονοδιάγραμμα για τη φύτευση και τη συγκομιδή, για τον καιρό και την ναυσιπλοΐα.

 • Αστρικός Μήνας

  Η περίοδος του Αστρικού Μήνα (Sidereal Month) μήνα είναι 27.321661 μέρες.

  Ανωμαλιακός Μήνας (Anomalistic Month)

  Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σημαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον στην τροχιά αυτή είναι:
  Το Απόγειο,  σημείο στην τροχιά όπου η Σελήνη είναι στο απώτερο σημείο από τη Γη και το  Περίγειο, σημείο στην τροχιά της Σελήνης, το οποίο είναι το πλησιέστερο στη Γη.

  Τα σημεία αυτά δεν είναι σταθερά αναφορικά στη Γη. Αυτό οφείλεται στην οπισθοδρόμηση της σεληνιακής τροχιάς, το μακροσκελή μέγεθος της ελλειπτικής τροχιάς και ως εκ τούτου τα σημεία αυτά περιβάλλουν με κύκλο τη Γη, περίπου μιά φορά κάθε 9 χρόνια.
  Έτσι, ο χρόνος που θέλει η Σελήνη να πάει από το Απόγειο στο Περίγειο και ξανά πίσω είναι λίγο μακρύτερος από την περίοδο τροχιάς (Αστρικό Μήνα). Αυτή η χρονική περίοδος καλείται Ανωμαλικός Μήνας και είναι 27.554549 μέρες.
  Ο μήνας αυτός παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις ηλιακές εκλείψεις, επειδή το μέγεθος και ο τύπος της έκλειψης του Ήλιου εξαρτώνται από την απόσταση της Γης με τη Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Αυτή ακριβώς η απόσταση εξαρτάται από το σημείο του Ανωμαλιακού Μήνα που θα εμφανιστεί η έκλειψη.
  Επίσης, επηρεάζει τις σεληνιακές εκλείψεις, τη διάρκεια και το φαινόμενο της έκλειψης. Στην πράξη η πρόβλεψη οι εμφανίσεις μιας έκλειψης χρειάζονται δύο περισσότερα είδη μηνών.

  Συνοδικός ή Σεληνιακός Μήνας (Synodic Month)

  Βλέποντας τη Σελήνη από τη Γη, είναι ορατός ο κύκλος της: Ξεκινά από τη Νέα Σελήνη, την πρώτη ημισελήνο (αμφίκυρτο (gibbous)), την Πανσέληνο και τη δεύτερη ημισέληνο και πάλι ξανά. Έτσι, εμφανίζονται οι φάσεις της Σελήνης:
  Όταν η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, ο φωτεισμένος δίσκος της στο σύνολό του είναι στραμμένος προς αυτόν και έχουμε Νέα Σελήνη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, δεν φαίνεται η Σελήνη από τη Γη και ανατέλλει μαζί με τον Ήλιο.
  Στην επόμενη φάση εμφανίζεται ένας μηνίσκος φωτισμένος από τη Γη, που μεγαλώνει κάθε μέρα. Αυτό διαρκεί περίπου 168 ώρες και η Σελήνη βρίσκεται στο Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης.
  Περίπου μετά από πάροδο ίδιου χρόνου, ο δίσκος της Σελήνης είναι πλήρης και φωτισμένος και έχουμε την Πανσέληνο. Εδώ, η Σελήνη ανατέλλει όταν ο Ήλιος δύει.
  Για το επόμενο διάστημα μέχρι τη Νέα Σελήνη, ο φωτισμένος δίσκος αρχίζει να μικραίνει με τις ακμές του μηνίσκου προς την ανατολή. Η Σελήνη σε αυτό το διάστημα ανατέλλει όλο πιο αργά μετά τη δύση του Ήλιου. Περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα από την Πανσέληνο, έχουμε τη φάση του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης.
  Η κίνηση μοιάζει με τον Αστρικό Μήνα.

  Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η Σελήνη είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο και ενώ η Σελήνη ολοκληρώνει την τροχιά της, η Γη κινείται ένα δωδέκατο της πορείας της γύρω από τον Ήλιο. Το σχέδιο δείχνει την πορεία της Σελήνης, ξεκινώντας από τη Νέα Σελήνη και κάνοντας μία ολόκληρη τροχιά επανερχόμενη κατά τι περισσότερο μεταξύ του Ήλιου και της Γης.
  Ο χρόνος που απαιτείται για την κίνηση αυτή της Σελήνης από τη μία Νέα Σελήνη στην άλλη, καλείται Συνοδικός Μήνας και είναι κατά μέσο όρο 29,530589 μέρες. Αυτόν τον μήνα χρησιμοποιούμε στα ημερολόγια. Εξαιτίας της πάρελξης των τροχιών της Γης και της Σελήνης, ο πραγματικός χρόνος μεταξύ των σεληνιακών μηνών μπορεί να ποικίλει από 29,27 στις 29,83 μέρες περίπου.
  Σεληνιακή μέρα είναι το μήκος του χρόνου στη Σελήνη που χρειάζεται ένας παρατηρητής πάνω της για να δεί τον Ήλιο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο χρόνος αυτός στο σύνολο του μήνα, είναι ίδιος με το Συνοδικό Μήνα,
  Η κίνηση της Σελήνης είναι περίπου 12 μοίρες την ημέρα.

  Δρακόντειος Μήνας (Draconic Month)

  H τροχιά της Σελήνης έχει κλίση σε σχέση με το επίπεδο της Εκλειπτικής. Τα δύο σημεία στα οποία η τροχιά τέμνει την Εκλειπτική, ονομάζονται Δεσμοί. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να πάει από ένα δεσμό τριγύρω της τροχιάς της και να έλθει πίσω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδος δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως μια απλή τροχιά εξαιτίας της μετάπτωσης της σεληνιακής τροχιάς. Το επίπεδο τροχιάς της Σελήνης και ως εκ τούτου οι Δεσμοί, στρέφονται οπισθοδρομικά τριγύρω στη Γη περίπου μία φορά κάθε 18,6 έτη. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να επιστρέψει σε ένα Δεσμό είναι συνεπώς συντομότερος από ότι την τροχιακή της περίοδο. Αυτός ο χρόνος είναι γνωστός Δρακόντειος Μήνας με 27,212220 μέρες.

  Τροπικός Μήνας (Tropical Month)

  Είναι η περίοδος που χρειάζεται η Σελήνη για πάει από μία Ισημερία Σελήνης στην άλλη και είναι 27,321582 μέρες.

 • Άτρακτοι Ωρών


  Η Τοπική σας ώρα είναι 

  Διεθνείς Άτρακτοι Ωρών Ώρα             
   
  Eniwetok (GMT-12)
  Samoa (GMT-11)
  Hawaii-Aleutian (GMT-10) Η Χαβάη δεν έχει Θερινή ώρα
  Alaska Standard Time(GMT-9)
  Alaska Daylight Time(GMT-8)
  Pacific Standard Time (GMT-8)
  Pacific Daylight Time (GMT-7)
  Mountain Standard Time (GMT-7)
  Mountain Daylight Time (GMT-6) Η Αριζόνα δεν συμμετέχει
  Central Standard Time (GMT-6)
  Central Daylight Time (GMT-5)
  Eastern Standard Time (GMT-5)
  Eastern Daylight Time (GMT-4) Μόνο τμήματα συμμετέρχουν στην Ιντιάνα
  Atlantic Standard Time (GMT-4)
  Atlantic Daylight Time (GMT-3)
  Brazilia (GMT-3)
  Mid-Atlantic (GMT-2)
  Azores (GMT-1)
  Greenwich Mean Time (GMT) Επίσης γνωστή ως Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)
  Rome (GMT +1)
  Israel (GMT +2)
  Moscow (GMT +3)
  Baku (GMT +4)
  New Delhi (GMT +5)
  Dhakar (GMT +6)
  Bangkok (GMT +7)
  Hong Kong (GMT +8)
  Tokyo (GMT +9)
  Sydney (GMT +10)
  Magadan (GMT +11)
  Wellington (GMT +12)
 • Εκλείψεις

  Σε όλες τις ηλιακές εκλείψεις, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη Γη. Οπωσδήποτε, ο τύπος της έκλειψης για να είναι ορατός σε έναν τόπο, εξαρτάται από ποιόν τόπο περνά κατ' ευθείαν η Σελήνη ή περνά μερικώς μεταξύ Γης και Ήλιου, από ποιό τόπο γίνεται η παρατήρηση και επίσης ακόμα, σε ένα αριθμό άλλων συντελεστών.
  Εδώ, θα περιγράψομε τις μορφές των ηλιακών εκλείψεων.

  Ολική Έκλειψη (Total Eclipse)

  Ολική έκλειψη έχουμε όταν ο Ήλιος ολοκληρωτικά καλύπτεται από τη Σελήνη. Η εικόνα που ακολουθεί εξηγεί το γεγονός. Εδώ, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου σε ένα σημείο στην δική της ελλειπτική τροχιά όπου αυτό είναι σχετικά κοντά στη Γη. Καθώς αυτό γίνεται, ρίχνει μια σκιά. Το σκιώδες τμήμα της σκιάς (umbra = πλήρης σκιά σχηματιζόμενη κατά τις εκλείψεις) είναι η περιοχή  όπου ο Ήλιος θα είναι ολικά σκοτεινός από τη Σελήνη. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η Σελήνη είναι αρκετά κοντά στη Γη ώστε το τμήμα της σκιώδους (umbra) να πέφτει πάνω στη Γη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το τμήμα της Γης, εντός της σκιώδους (umbra), θα δουν τον Ήλιο να κρύβεται ολοσχερώς από τη Σελήνη. Αυτή είναι μια ολική έκλειψη του Ηλίου.

  Μερική έκλειψη (Partial Eclipse)

  Η μερική ηλιακή έκλειψη είναι όταν η Σελήνη καλύπτει μόνο τμήμα του Ήλιου. Βλέποντας την εικόνα πριν, θα δούμε μια περιοχή έξω από τη σκιώδη (umbra), όπου ο Ήλιος έχει καλυφθεί μερικώς από τη Σελήνη. Αυτό είναι γνωστό σαν παρασκιά (penumbra) και στη Γη έχει έκταση πολύ πιο μεγάλη από τη σκιώδη. Η επιφάνεια της Γης που πέφτει πάνω της η παρασκιά, βλέπει μια μερική ηλιακή έκλειψη. Με την παρασκιά, ο Ήλιος καλύπτεται μερικώς και το φώς του θαμπώνει.
  Οι άνθρωποι που είναι στην παρασκιά και κοντά στην σκιώδη θα δουν τον Ήλιο σχεδόν να έχει καλυφθεί, ενώ οι άνθρωποι στο περιθώριο της παρασκιάς θα δουν τη Σελήνη το πολύ να βγάζει λίγο από τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια ακόμα, μιάς μεγάλης μερικής έκλειψης, ο υπόλοιπος μηνίσκος του Ήλιου είναι τόσο έντονος, τόσο όσο μια φυσιολογική, καθαρή μέρα, που δεν είναι σωστό να θεωρείται ο Ήλιος κατ' ευθείαν. 
  Κάθε ολική έκλειψη συνοδεύεται με μια μερική έκλειψη που πέφτει σε μια μεγαλύτερη περιοχή της Γης, εφόσον η σκιώδης είναι πάντα περιστοιχισμένη από μια παρασκιά. Οπωσδήποτε, είναι εντελώς εφικτό για τη σκιά της παρασκιάς της Σελήνης να πέφτει στη Γη όταν η σκιώδης πλήρως πέφτει έξω από τη Γη, μέσα στο διάστημα. Όταν συμβαίνει αυτό, τμήματα της Γης βλέπουν μια μερική έκλειψη, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι ολική έκλειψη. Τούτο συμβαίνει αρκετά συχνά.

  Δακτυλιοειδής έκλειψη (Annular Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής έκλειψη εμφανίζεται όταν η Σελήνη καλύπτει το κέντρο του Ήλιου, αλλά όχι τις άκρες του αφήνοντας ένα δακτυλίδι (annulus) του Ήλιου εμφανές ολόγυρα στις άκρες

   Στην εικόνα φαίνεται πώς εμφανίζεται μια δακτυλιοειδής έκλειψη. Εδώ η Σελήνη στην ελλειπτική τροχιά της είναι πολύ μακριά από τη Γη και η σκιώδης είναι πολύ μικρή στην έκτασή της στη Γη. Οπωσδήποτε, η Σελήνη είναι κατ' ευθείαν μπροστά από τον Ήλιο, έτσι οι περιοχές της Γης κάτω από αυτήν, βλέπουν μια μερική έκλειψη όπου το κέντρο του Ήλιου καλύπτεται λίγο. Αυτό αφήνει ένα δακτυλίδι του Ήλιου ορατό στις άκρες της Σελήνης. Το δακτυλίδι είναι μια μορφή κύκλου με κομμένο το κέντρο του. Οι άνθρωποι που είναι σε απόσταση από τη μία πλευρά της ατραπού της έκλειψης υπάγονται στην παρασκιά θα δουν την δακτυλιοειδή έκλειψη σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.

  Η Δακτυλιοειδής/Ολική έκλειψη (Annular/Total (ή Hybrid) Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη είναι μια έκλειψη στην οποία φαίνεται σαν δακτυλιοειδής σε μερικά μέρη της Γης και ολική σε άλλα μέρη της Γης. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει κάτι τέτοιο.

  Εδώ, η Σελήνη μακρυά από τη Γη κι έτσι η σκιώδης δεν μπορεί να απλωθεί στη Γη. Καθώς η έκλειψη αρχίζει, τα δυτικά τμήματα της Γης που είναι στην περιφέρεια της ατραπού της έκλειψης (πράσινο χρώμα) βλέπουν μια δακτυλιοειδή έκλειψη.

  Καθώς η ατραπός της έκλειψης προχωρά, η σκιώδης μετακινείται σε μικρότερη απόσταση στην έκτασή της στη Γη ενώ είναι αρκετά εκτενής στην έκτασή της στο κέντρο. Έτσι, τα τμήματα που βλέπουν κατ' ευθείαν τη Σελήνη, (χρώμα κόκκινο) θα δουν μια ολική έκλειψη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά αλλά όχι μέσα στη σκιώδη, η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα φανεί σε αυτούς σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.
   Η επόμενη δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα γίνει στις 8/4/2005 κατά μήκος του Νότιου Ειρηνικού, κοντά στη Νέα Ζηλανδία και προς την Κενρτική Αμερική. Το ολικό κομμάτι της έκλειψης θα είναι ορατό για 42 δευτερόλεπτα και η ατραπός της δεν θα είναι πιο μεγάλη από 27 χιλιόμετρα.      

 • Εκλείψεις

  Ηλιακές Εκλείψεις από το 2000 π.Χ. ως το 1 π.Χ.

  ΗμερομηνίαΤύπος ΈκλειψηςΚεντρική Διάρκεια

  Γεγονός

  -1374, 3/Μαΐου (1375 π.Χ.) Ολική  02λ05δ Έκλειψη Ugarit
  -1301, 5/Ιουνίου (1302 π.Χ.) Ολική  06λ24δ Αρχική Έκλειψη στην Κίνα
  -1177, 16/Απριλίου (1178 π.Χ.) Ολική  04λ34δ Ομήρου Οδύσσεια
  -0898, 20/Απριλίου (899 π.Χ.) Δακτυλιοειδής 03λ05δ Έκλειψη στην Κίνα (διπλή-Αυγή)
  -0762, 15/Ιουνίου (763 π.Χ.) Ολική  04λ59δ Ασσυριακή Έκλειψη
  -0647, 6/Απριλίου (648 π.Χ.) Ολική  05λ02δ Έκλειψη Αρχιλόχου (Έλλην ποιητής)
  -0584, 28/Μαΐου (585 π.Χ.) Ολική  06λ05δ Ηροδότου και Θαλή Έκλειψη
  -0556, 19/Μαΐου (557 π.Χ.) Ολική  02λ22δ Η πολιορκία της Λάρισας
  -0479, 2/Οκτωβρίου (480 π.Χ.) Δακτυλιοειδής 07λ58δ Έκλειψη του Ξέρξη
  -0430, 3/Αυγούστου (431 π.Χ.) Δακτυλιοειδής 01λ04δ Έκλειψη του Πελοπονησσιακού  Πολέμου
  -0423, 21 /Μαρτίου (424 π.Χ.) Δακτυλιοειδής 04λ38δ Έκλειψη του 8ου έτους του Πελοπονησσιακού Πολέμου

  Ηλιακές Εκλείψεις από το 1 μ. Χ. ως το 2000 μ. Χ.

  ΗμερομηνίαΤύπος ΈκλειψηςΚεντρική ΔιάρκειαΓεγονός
  0029, 24/Νοεμβρίου  Ολική  01λ59δ Σταύρωση του Χριστού (;)
  0033, 19/Μαρτίου  Ολική  04λ06δ Σταύρωση του Χριστού (;)
  0059, 30/Απριλίου  Ολική  01λ50δ Έκλειψη του Πλινίου
  0071, 20/Μαρτίου  Δακτυλιοειδής/Ολική 00λ35δ Πλούταρχου Έκλειψη
  0346, 6/Ιουνίου  Ολική  03λ58δ -
  0418, 19/Ιουλίου  Ολική  03λ52δ -
  0569, 24/Νοεμβρίου  Ολική  03λ17δ Έκλειψη που προηγείται των γενεθλίων του Προφήτη Μοχάμεντ.
  0632, 27/Ιανουαρίου  Δακτυλιοειδής 01λ40δ Θάνατος του Μοχάμεντ γιου του Ιμπραχίμ.
  0671, 7/Δεκεμβρίου Δακτυλιοειδής 10λ18δ -
  0840, 5/Μαΐου Ολική  05λ46δ Έκλειψη του Αυτ. Λουδοβίκου
  1230, 14/Μαΐου Ολική  03λ17δ Μείζονα Ευρωπαϊκή Έκλειψη
  1715, 3/Μαΐου  Ολική  04λ14δ Έκλειψη του Ε. Χάλεϋ
  1766, 5/Αυγούστου Δακτυλιοειδής 05λ15δ Κάπτεν Κουκ Έκλειψη
  1806, 16/Ιουνίου Ολική  04λ55δ Έκλειψη του Tecumseh
  1868, 18/Αυγούστου Ολική  06λ47δ Έκλειψη του Βασιλέως του Σιάμ
  1878, 29/Ιουλίου Ολική  03λ11δ Κορυφαία Έκλειψη του Pike
  1879, 22/Ιανουαρίου Δακτυλιοειδής 03λ03δ Έκλειψη του πολέμου των Ζουλού
  1912, 17/Απριλίου Δακτυλιοειδής/Ολική 00λ02δ Έκλειψη του Τιτανικού
  1919, 29/Μαΐου Ολική  06λ51δ Έκλειψη του Αϊνστάιν
  1925, 24/Ιανουαρίου Ολική  02λ32δ Έκλειψη NYC's Winter Morning
  1932, 31/Αυγούστου Ολική  01λ45δ Έκλειψη Great Maine

  Σεληνιακές Εκλείψεις από το 2000 π.Χ. ως το 1 π.Χ.

  ΗμερομηνίαΤύπος ΈκλειψηςΔιάρκεια ΈκλειψηςΓεγονός
  -0424, 9/Οκτωβρίου (9/10/425 π.Χ.) Ολική  03ω40λ [01ω28λ] Εκλογή του Κλέοντα
  -0412, 28/Αυγούστου (28/8/413 π.Χ.) Ολική  03ω23λ [00ω46λ] Πολιορκία των Συρακουσών
  -0405, 15/Απριλίου (15/4/406 π.Χ.) Ολική  03ω25λ [01ω14λ] Φωτιά στον Ναό της Αθηνάς
  -0330, 20/Σεπτεμβρίου (20/9/331 π.Χ.) Ολική  03ω18λ [01ω04λ] Έκλειψη πριν την μάχη Άρβηλα από το Μέγα Αλέξανδρο
  -0167, 21/Ιουνίου (21/6/168 π.Χ.) Ολική  03ω42λ [01ω16λ] Κάποιος εξηγεί την σεληνιακή έκλειψη που έγινε πριν από τη μάχη
  -0128, 5/Νοεμβρίου (5/11/129 π.Χ.) Μερική 02ω51λ Θάνατος του Καρνεάδη
  -0004, 23/Μαρτίου (23/3/ 23 π.Χ.) Ολική  03ω43λ [01ω43λ] Θάνατος του Ηρώδη

  Σεληνιακές Εκλείψεις από το 1 μ. Χ. ως 2000 μ. Χ.

  ΗμερομηνίαΤύπος ΈκλειψηςΔιάρκεια ΈκλειψηςΓεγονός
  0014, 27/Σεπτεμβρίου Ολική  03ω36λ [01ω38λ] Θάνατος του Αυτοκράτορα Αυγούστου
  0033, 3/Απριλίου Μερική 02ω52λ Σταύρωση του Χριστού (;)
  0071, 4/Μαρτίου Μερική 02ω19λ Πλινίου - Δύο Εκλείψεις σε 15 μέρς
  1433, 2/Ιουλίου Μερική 02ω43λ Δύο Εκλείψεις σε 15 Μέρες
  1453, 22/Μαΐου Μερική 02ω59λ Πτώση της Κωνσταντινούπολης
  1504, 1/Μαρτίου Ολική  03ω26λ [00ω49λ] Έκλειψη του Κολόμβου
  1776, 31/Ιουλίου Ολική  03ω33λ [01ω36λ] Κουκ Σεληνιακή Έκλειψη - 1
  1777, 23/Ιανουαρίου Μερική 02ω48λ Κουκ Σεληνιακή Έκλειψη  - 2
  1777, 20/Ιουλίου Μερική 01ω18λ Κουκ Σεληνιακή Έκλειψη  - 3
  1778, 4/Δεκεμβρίου Μερική 02ω25λ Κουκ Σεληνιακή Έκλειψη  - 4
  1805, 15/Ιανουαρίου Ολική  03ω34λ [01ω39λ] Έκλειψη του Lewis και Clark
  1863, 25/Νοεμβρίου Μερική 03ω21λ Έκλειψη του Γκόρντον
  1917, 4/Ιουλίου Ολική  03ω33λ [01ω37λ] Έκλειψη του Λόρενς της Αραβίας
 • Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης

  Υπάρχουν δύο εποχές κάθε χρόνο με εκλείψεις. Μία έκλειψη κάθε 173 μέρες. Μια εποχή έκλειψης διαρκεί 37,5 μέρες δεδομένου ότι η Σελήνη χρειάζεται 29,5 μέρες για να ολοκληρώσει μια τροχιά. Σίγουρα υπάρχει μια ηλιακή και μια σεληνιακή έκλειψη, που μπορεί να μην είναι ολικές, σε κάθε εποχή έκλειψης. Κάθε έξι μήνες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ή μερικές φορές τρεις εκλείψεις, άρα σε ένα έτος πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 4 εκλείψεις.
  Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι μια τροχιά της Σελήνης χρειάζεται λιγότερο χρόνο από το μήκος μιας εποχής έκλειψης, είναι αρκετά εφικτό να συμβούν δύο ηλιακές ή δύο σεληνιακές εκλείψεις σε μια εποχή. Όχι όμως δύο από κάθε είδος. Αυτό συμβαίνει περισσότερο κάθε 4 έτη, κατά μέσον όρο, για τις ηλιακές εκλείψεις και κάθε 3 έτη για τις σεληνιακές εκλείψεις. Ωστόσο, πρέπει   να γίνουν δύο εκλείψεις σε κάθε τέλος της εποχής και είναι συνήθως και οι δύο μικρές μερικές εκλείψεις, αλλά περίπου κάθε 300 χρόνια εμφανίζονται, μια ολική έκλειψη Ηλίου και μια μερική έκλειψη Ηλίου, στην ίδια εποχή έκλειψης. Αυτό συνέβη για τελευταία φορά το 1928, όπου το Μάιο, μια πολύ μικρή ολική έκλειψη στο Νότο, ακολουθήθηκε τον Ιούνιο από μια μικρή μερική έκλειψη στο Βορρά. Η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος 2195.
  Έτσι, κάθε έτος υπάρχουν τουλάχιστον 4 εκλείψεις, 2 ηλιακές και 2 σεληνιακές. Περίπου 1 φορά στα 3,5 έτη γίνονται 5 εκλείψεις. Κάθε 4,5 έτη γίνονται 6 εκλείψεις σε ένα έτος κλπ. Μπορεί να γίνουν 7 εκλείψεις σε ένα έτος, αλλά αυτό είναι σπάνια, μόνο για κάθε 31 έτη. Το τελευταίο έτος που συνέβη ήταν το 1982 και η επόμενη φορά θα είναι το 2038. Οι ολικές εκλείψεις είναι σπανιότερες. Κατά μέσον όρο, μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει περίπου δύο φορές στα τρία έτη ενώ οι σεληνιακές εκλείψεις επαναλαμβάνονται λίγο περισσότερο. Είναι δυνατό να γίνουν 2 ολικές ηλιακές εκλείψεις σε ένα έτος, αλλά συμβαίνει μόνο κάθε 170 έτη. Ωστόσο, γίνονται δύο ολικές σεληνιακές εκλείψεις σε ένα έτος, περίπου μια φορά κάθε 3,5 έτη και 3 σε ένα έτος κάθε 200 έτη.
  Για να δει κάποιος μια έκλειψη, είναι σχετικό. Για τις ηλιακές εκλείψεις, επειδή η μερική φάση μιας ολικής ηλιακής έκλειψης καλύπτει μια σχετικά μεγάλη έκταση, μπορεί να γίνει ορατή κάθε 2,5 έτη κατά μέσον όρο, από κάποιον δεδομένο τόπο στη Γη. Βασικά, ένας τόπος μπορεί να δει καθόλου ή δύο σε ένα έτος, περίπου 360 έτη. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις σεληνιακές εκλείψεις που είναι πιο εύκολο να τις δει κάποιος, επειδή το γεγονός συμβαίνει στη Σελήνη και στην πλευρά που βλέπουμε.

  Από το -1999 ως το 3000, υπάρχουν μεταξύ των 4 και 7 εκλείψεων σε κάθε ημερολογιακό έτος, με μέσο όρο 4,82 εκλείψεις ανά έτος.
  Έτσι στο διάστημα αυτό είναι: Τα 2352 έτη έχουν 4 εκλείψεις (47,0%, 1 ανά 2,13 έτη), τα 1372 έτη έχουν 5 εκλείψεις (27,4%, 1 ανά 3,64 έτη), τα 1117 έτη έχουν 6 εκλείψεις (22,3%, 1 ανά 4,48 έτη), τα 159 έτη έχουν 7 εκλείψεις (3,2%, 1 ανά 31,45 έτη).
  Συνολικά μεταξύ των άλλων, εμφανίζονται 7 εκλείψεις στα έτη 1908, 1917, 1935, 1973, 1982, 2038, 2094.
  Ακόμα είναι: 7528 εποχές εκλείψεων με 2 εκλείψεις (71,5%, 1 ανά 1,40 εποχές) και 3008 εποχές εκλείψεων με 3 εκλείψεις (28,5%, 1 ανά 3,50 εποχές)

  Ηλιακές Εκλείψεις

  Είναι όλες μαζί 11897 Ηλιακές Εκλείψεις (2,38 ανά έτος).
  Αναλυτικά: 3190 Ολικές Ηλιακές Εκλείψεις (26,8%, 1 κάθε 1,57 έτη), 550 Δακτυλιοειδείς/Ολικές Εκλείψεις (4,6%, 1 κάθε 9.09 έτη), 3960 Δακτυλιοειδείς Εκλείψεις (33,3%, 1 κάθε 1,26 έτη), 4197 Μερικές Εκλείψεις (35,3%, 1 κάθε 1.19 έτη).
  Ακόμα: 3625 έτη έχουν 2 Ηλιακές Εκλείψεις (72,5%, 1 ανά 1.38 έτη), 878 έτη με 3 Ηλιακές Εκλείψεις (17,6%, 1 ανά 5,69 years), 472 έτη με 4 Ηλιακές Εκλείψεις (9,4%, 1 ανά 10,59 έτη), 25 έτη με 5 Ηλιακές Εκλείψεις (0,5%, 1 ανά 200,00 έτη).
  Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 5 Ηλιακές Εκλείψεις στα έτη 1255, 1805, 1935, 2206, 2709, 2774, 2839, 2904.
  Από 0 ως 2 Ολικές Εκλείψεις, είναι: 1839 έτη με καμιά Ηλιακή Έκλειψη (36,8%, 1 ανά 2,72 έτη), 3132 έτη με 1 Ολική Έκλεψη (62,6%, 1 ανά 1,60 έτη), 29 έτη με 2 Ολικές Εκλείψεις (0,6%, 1 ανά 172,41 έτη).
  Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 2 Ολικές Εκλείψεις στα έτη: 1014, 1209, 1358, 1535, 1554, 1712, 1889, 2057, 2252, 2429, 2606, 2801, 2996.

  Υπάρχουν 1360 διπλές εποχές Ηλιακών Εκλείψεων (1 ανά 3,68 έτη), από τις οποίες οι 16 εμπεριέχουν μια Ολική Έκλειψη (1 άν 312,50 έτη):
  -1859/05/24 -1859/06/23 1η Ολική Έκλειψη
  -1718/04/26 -1718/05/25 2η Ολική Έκλειψη
  -1451/06/12 -1451/07/12 3η Ολική Έκλειψη
  -1310/05/15 -1310/06/14 4η Ολική Έκλειψη
  -1169/04/17 -1169/05/16 5η Ολική Έκλειψη
  -716/06/16 -716/07/15 6η Ολική Έκλειψη
  -575/05/19 -575/06/17 7η Ολική Έκλειψη
  -434/04/21 -434/05/20 8η Ολική Έκλειψη
  -26/05/10 -26/06/08 9η Ολική Έκλειψη
  654/04/22 654/05/21 10η Ολική Έκλειψη
  1107/06/22 1107/07/21 11η Ολική Έκλειψη
  1248/05/24 1248/06/22 12η Ολική Έκλειψη
  1928/05/19 1928/06/17 13η Ολική Έκλειψη
  2195/07/07 2195/08/05 14η Ολική Έκλειψη
  2459/05/03 2459/06/01 15η Ολική Έκλειψη
  2912/07/06 2912/08/04 16η Ολική Έκλειψη

  Οι Σάρος έχουν αριθμό σειράς από -13 ως 190. Υπάρχουν 204 ολοκληρωμένες σειρές Σάρος και 91 σειρές μερικώς. Ο αριθμός των Εκλείψεων σε μια σειρά εκτείνεται από 70 (Σάρος 104, 116, 122, 123, 137, 138, 141, 144) ως 86 (Σάρος 34, 52).

  ΑιώναςΣύνολο
  Εκλείψεων
  Μερικές
  Εκλείψεις
  Δακτυλιοειδείς
  Εκλείψεις
  Ολικές
  Εκλείψεις
  Δακτυλιοειδείς/Ολικές
  Εκλείψεις (Hybrid)
  -1999 ως   -1900

  238

  82

  72

  62

  22

  -1899 ως   -1800

  252

  92

  80

  63

  17

  -1799 ως   -1700

  253

  94

  75

  64

  20

  -1699 ως   -1600

  229

  73

  72

  60

  24

  -1599 ως   -1500

  225

  77

  67

  59

  22

  -1499 ως   -1400

  226

  76

  69

  63

  18

  -1399 ως   -1300

  234

  76

  84

  68

  6

  -1299 ως   -1200

  251

  94

  86

  64

  7

  -1199 ως   -1100

  251

  92

  89

  63

  7

  -1099 ως   -1000

  237

  79

  91

  67

  0

  -0999 ως   -0900

  226

  85

  74

  61

  6

  -0899 ως   -0800

  225

  81

  75

  65

  4

  -0799 ως   -0700

  238

  82

  89

  64

  3

  -0699 ως   -0600

  253

  96

  87

  63

  7

  -0599 ως   -0500

  255

  96

  86

  65

  8

  -0499 ως   -0400

  241

  84

  78

  62

  17

  -0399 ως   -0300

  225

  82

  64

  57

  22

  -0299 ως   -0200

  226

  82

  63

  57

  24

  -0199 ως   -0100

  237

  81

  73

  62

  21

  -0099 ως   0000

  251

  92

  77

  65

  17

  0001- ως   0100

  248

  91

  74

  58

  25

  0101- ως   0200

  237

  80

  77

  64

  16

  0201- ως   0300

  227

  80

  73

  69

  5

  0301- ως   0400

  222

  73

  76

  66

  7

  0401- ως   0500

  233

  80

  84

  67

  2

  0501- ως   0600

  251

  93

  87

  65

  6

  0601- ως   0700

  251

  89

  90

  68

  4

  0701- ως   0800

  233

  77

  88

  66

  2

  0801- ως   0900

  222

  79

  74

  63

  6

  0901- ως   1000

  227

  76

  84

  66

  1

  1001- ως   1100

  241

  84

  90

  61

  6

  1101- ως   1200

  251

  93

  82

  61

  15

  1201- ως   1300

  246

  87

  81

  60

  18

  1301- ως   1400

  229

  76

  75

  54

  24

  1401- ως   1500

  222

  77

  65

  61

  19

  1501- ως   1600

  228

  75

  72

  62

  19

  1601- ως   1700

  248

  89

  74

  61

  24

  1701- ως   1800

  251

  91

  79

  62

  19

  1801- ως   1900

  242

  87

  77

  63

  15

  1901- ως   2000

  228

  78

  73

  71

  6

  2001- ως   2100

  224

  77

  72

  68

  7

  2101- ως   2200

  235

  79

  87

  65

  4

  2201- ως   2300

  248

  92

  86

  67

  3

  2301- ως   2400

  248

  88

  86

  66

  8

  2401- ως   2500

  237

  81

  89

  66

  1

  2501- ως   2600

  225

  83

  72

  64

  6

  2601- ως   2700

  227

  77

  81

  64

  5

  2701- ως   2800

  242

  84

  92

  63

  3

  2801- ως   2900

  253

  94

  87

  63

  9

  2901- ως   3000

  248

  91

  82

  64

  11

  Σεληνιακές Εκλείψεις

  Είναι όλες μαζί 12186 Σεληνιακές Εκλείψεις (2,44 ανά έτος).
  Αναλυτικά: 3505 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις (28,8%, 1 κάθε 1,43 έτη), 4213 Μερικές Σεληνιακές Εκλείψεις (34,6%, 1 κάθε 1,19 έτη), 4468 Εκλείψεις Σελήνης Παρασκιάς (36,7%, 1 κάθε 1,12 έτη.
  Ακόμα υπάρχουν: 3489 έτη με 2 Σεληνιακές Εκλείψεις (69,8%, 1 ανά 1,43 έτη), 873 έτη με 3 Σεληνιακές Εκλείψεις (17,5%, 1 ανά 5,73 έτη), 601 έτη με 4 Σεληνιακές Εκλείψεις (12,0%, 1 ανά 8,32 έτη), 37 έτη με 5 Σεληνιακές Εκλείψεις (0,7%, 1 ανά 135,14 έτη).
  Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 5 Σεληνιακές Εκλείψεις στα έτη 1181, 1246, 1311, 1676, 1694, 1749, 1879, 2132, 2262, 2400, 2653, 2718, 2783, 2848, 2968.
  Από 0 ως 3 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις είναι: 2956 έτη με καμία Ολική Σεληνιακή Έκλειψη (59,1%, 1 ανά 1,69 έτη), 607 έτη με 1 Ολική Σεληνιακή Έκλειψη (12,1%, 1 ανά 8,24 έτη), 1413 έτη με 2 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις (28,3%, 1 ανά 3,54 έτη), 24 έτη με 3 Ολικές Σεληνιανές Εκλείψεις (0,5%, 1 ανά 208,33 years).
  Μέχρι το έτος 1000, έγιναν 3 Ολικές Σεληνιακές Εκλείψεις στα έτη 1414, 1479, 1544, 1917, 1982, 2485, 2550, 2615.
  Υπάρχουν 1649 διπλές εποχές Σεληνιακής Έκλειψης (1 ανά 3,03 έτη) που δεν περιέχουν καμία Ολική Σεληνιακή Έκλειψη.
  Οι Σεληνιακές Εκλείψεις είναι από τις σειρές Σάρος, από την -20 ως την 183. Υπάρχουν 204 ολοκληρωμένες σειρές Σάρος και 85 μερικώς.
  Ο αριθμός των Εκλείψεων σε μια σειρά εκτείνεται από 71 (Σάρος 111, 113, 114, 128, 129, 132, 133, 135) ως 87 (Σάρος 26, 43, 45).

  ΑιώναςΣύνολο
  Εκλείψεων
  Εκλείψεις Σελήνης
  Παρασκιάς
  Μερικές
  Εκλείψεις
  Ολικές
  Εκλείψεις
  -1999 ως -1900

  248

  91

  94

  63

  -1899 ως -1800

  256

  98

  97

  61

  -1799 ως -1700

  254

  94

  99

  61

  -1699 ως -1600

  247

  92

  88

  67

  -1599 ως -1500

  228

  82

  59

  87

  -1499 ως -1400

  231

  87

  60

  84

  -1399 ως -1300

  245

  87

  92

  66

  -1299 ως -1200

  258

  99

  99

  60

  -1199 ως -1100

  253

  97

  95

  61

  -1099 ως -1000

  241

  90

  84

  67

  -0999 ως -0900

  229

  79

  62

  88

  -0899 ως -0800

  230

  81

  65

  84

  -0799 ως -0700

  243

  91

  89

  63

  -0699 ως -0600

  255

  94

  101

  60

  -0599 ως -0500

  257

  98

  99

  60

  -0499 ως -0400

  244

  90

  88

  66

  -0399 ως -0300

  231

  81

  60

  90

  -0299 ως -0200

  229

  80

  63

  86

  -0199 ως -0100

  243

  87

  87

  69

  -0099 ως 0000

  253

  94

  98

  61

  0001 ως 0100

  255

  96

  101

  58

  0101 ως 0200

  242

  87

  87

  68

  0201 ως 0300

  229

  83

  62

  84

  0301 ως 0400

  230

  78

  70

  82

  0401 ως 0500

  249

  88

  94

  67

  0501 ως 0600

  255

  98

  94

  63

  0601 ως 0700

  257

  99

  100

  58

  0701 ως 0800

  241

  85

  87

  69

  0801 ως 0900

  228

  78

  61

  89

  0901 ως 1000

  232

  84

  70

  78

  1001 ως 1100

  247

  88

  96

  63

  1101 ως 1200

  259

  98

  101

  60

  1201 ως 1300

  253

  97

  96

  60

  1301 ως 1400

  233

  82

  73

  78

  1401 ως 1500

  229

  81

  63

  85

  1501 ως 1600

  239

  87

  75

  77

  1601 ως 1700

  250

  92

  97

  61

  1701 ως 1800

  259

  101

  98

  60

  1801 ως 1900

  252

  92

  97

  63

  1901 ως 2000

  230

  83

  66

  81

  2001 ως 2100

  230

  87

  58

  85

  2101 ως 2200

  239

  82

  87

  70

  2201 ως 2300

  254

  96

  97

  61

  2301 ως 2400

  256

  98

  98

  60

  2401 ως 2500

  240

  85

  85

  70

  2501 ως 2600

  228

  82

  59

  87

  2601 ως 2700

  233

  82

  71

  80

  2701 ως 2800

  248

  92

  92

  64

  2801 ως 2900

  261

  102

  102

  57

  2901 ως 3000

  253

  93

  97

  63

 • Ηλιακή και Αστρική Μέρα

  Ηλιακή και Αστρική Μέρα
  Τα ρολόγια μας βασίζονται στην ηλιακή μέρα και ο Ήλιος δείχνει να παρασύρει ανατολικά τους αστέρες ή ακόμα να καθυστερεί ο ίδιος πίσω τους, περίπου 1 μοίρα ανά ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν εξετάσομε τις θέσεις των αστέρων για μία περίοδο αρκετών ημερών, θα παρατηρήσομε σύμφωνα με τα ρολόγια μας, πως οι αστέρες ανατέλλουν και δύουν 4 λεπτά νωρίτερα κάθε ημέρα. Λέμε πως η ημέρα έχει μήκος 24 ωρών, έτσι και οι αστέρες έχουν μήκος κίνησης γύρω από τη Γη, 23 ώρες 56 λεπτά. Αυτή η περίοδος χρόνου ονομάζεται Αστρική Μέρα επειδή μετριέται σε σχέση με τους αστέρες. Αυτή είναι η αληθινή αναλογία περιστροφής της Γης και παραμένει η ίδια, άσχετα με την τροχιά της Γης. Η Αστρική Μέρα ισούται σταθερά με 23 ώρες και 56 λεπτά, κάθε μέρα, κάθε έτους.
   Αν δούμε έναν συγκεκριμένο αστέρα στην πορεία του, από σήμερα και για ένα μήνα αργότερα (30 ημέρες), θα παρατηρήσομε πως ανατέλλει 2 ώρες νωρίτερα από πριν, δηλαδή 30 ημέρες επί 4 λεπτά/ημέρα, σύνολο 120 λεπτά. Ένα έτος αργότερα ο ίδιος αστέρας θα ανατείλει την ίδια στιγμή, όπου ήταν ακριβώς σήμερα.
   Ένας άλλος τρόπος για να τον παρακολουθήσομε είναι σύμφωνα με τον Ήλιο, που κάνει μία ολική περιστροφή σε 360 μοίρες κατά μήκος της Εκλειπτικής σε ένα έτος από 365.24 μέρες, πολύ κοντά στην αναλογία, 1μοίρα ανά μέρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι μεταξύ δύο διαδοχικών μεσημβρινών διαβάσεων του Ήλιου, η Γη έχει γυρίσει σχεδόν 361 μοίρες και όχι 360 μοίρες σε 24 ώρες. Έτσι, το μήκος του χρόνου μιας ηλιακής μέρας, γίνεται κάτι περισσότερο από την αληθινή αναλογία περιστροφής των 23 ωρών και 56 λεπτών σε αναφορά με υπόβαθρο τους αστέρες.

  Ο Ηλιακός και ο Αστρικός Χρόνος όπως φαίνεται από το Διάστημα

  Το επίπεδο περιστροφής της Γης έχει κλίση 23.5 μοίρες από το επίπεδο τροχιάς της το οποίο έχει σχηματιστεί αντίθετα με το υπόβαθρο των αστέρων για διαμορφώσει την Εκλειπτική.  Σημειώστε ότι ο άξονας περιστροφής της Γης δείχνεται πάντα κατά την κατεύθυνση των Ουρανίων Πόλων. Γενικά, ο Βόρειος Ουράνιος Πόλος είναι πολύ κοντά στον Πολικό Αστέρα (Polaris). Φανταστείτε ότι το μεσημέρι υπάρχει ένα τεράστιο βέλος που δείχνει τον Ήλιο και έναν αστέρα μακριά, στην ίδια γραμμή πίσω από τον Ήλιο. Ο παρατηρητής στη Γη βλέπει τον Ήλιο στο υψηλότερο σημείο του επάνω από τον ορίζοντα, δηλαδή στο Μεσημβρινό. Αν ο Ήλιος δεν ήταν εκεί, θα μπορούσε να δει τον αστέρα στο μεσημβρινό.

  Τώρα καθώς ο χρόνος συνεχίζεται, η Γη κινείται στην τροχιά της και περιστρέφεται από τη δύση στην ανατολή, με αντίθετη φορά προς τους δείκτες του ρολογιού. Μια αστρική περίοδο αργότερα (23 ώρες 56 λεπτά) ή μια αληθινή περίοδο περιστροφής αργότερα, το βέλος θα δείχνει προς πάλι τον αστέρα. Ο παρατηρητής στη Γη βλέπει τον αστέρα στο Μεσημβρινό. Αλλά το βέλος δεν δείχνει τον Ήλιο! Στην πραγματικότητα η Γη πρέπει να περιστραφεί λίγο περισσότερο για να δείξει το βέλος τον Ήλιο. Ο παρατηρητής επίσης, βλέπει τον Ήλιο λίγο ανατολικά του μεσημβρινού. Τέσσερα λεπτά αργότερα ή μία μοίρα επιπλέον περιστροφής ευθυγραμμίζει το βέλος με τον Ήλιο και έχομε μια ηλιακή ημέρα (24 ώρες) από την τελευταία φορά που ο Ήλιος ήταν στο Μεσημβρινό.
   Η γεωμετρία της θέσης δείχνει ότι η Γη μετατοπίζεται 1 μοίρα στην τροχιά της κατά τη διάρκεια μιας Αστρικής Ημέρας. Εκείνη η νύχτα ο γήινος παρατηρητής θα δει ορισμένα αστέρια ορατά, πχ του Ταύρου, με την προϋπόθεση πως ο άξονας περιστροφής της Γης επίσης, δείχνει τον Πολικό Αστέρα. Ένα εξάμηνο αργότερα ο Ταύρος δεν θα είναι ορατός αλλά θα είναι ο Σκορπιός, με την προϋπόθεση πως ο άξονας περιστροφής της Γης ακόμα δείχνει τον Πολικό Αστέρα.
   Η Αστρική Ημέρα της Γης έχει μήκος πάντα 23 ώρες 56 λεπτά επειδή ο αριθμός των μοιρών που η Γη περιστρέφεται ολοκληρωτικά σε ένα δεδομένο ποσό χρόνου μένει σταθερός. Έτσι, παρατηρώντας με προσοχή, βρίσκομε πώς η ηλιακή ημέρα είναι μερικές φορές λίγο μεγαλύτερη από 24 ώρες και μερικές φορές λίγο μικρότερη από 24 ώρες.
   Αυτό αιτιολογείται από το ότι η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτική και ότι η κίνηση του Ήλιου δεν είναι παράλληλη με τον Ουράνιο Ισημερινό. Η αξία των 24 ωρών για την ηλιακή ημέρα είναι ένας μέσος όρος για το έτος. Το σύστημα του έτους που έχομε, βασίζεται σε αυτό.
   Η μετάπτωση του άξονα περιστροφής της Γης περιστροφής εισάγει μια άλλη διαφορά μεταξύ του Αστρικού Χρόνου και του ηλιακού χρόνου. Αυτό φαίνεται από το πώς μετριέται το έτος. Ένα έτος ορίζεται σαν η τροχιακή περίοδος της Γης. Εντούτοις, αν λάβομε τη θέση του Ήλιου ως οδηγό, βρίσκομε ένα χρονικό διάστημα περίπου 20 λεπτά πιο μικρό από ότι αν λαμβάναμε τους αστέρες σαν οδηγό. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κύκλου 360 μοιρών από τους αστερισμούς γύρω από τον ουρανό και για την επιστροφή τους στο αρχικό σημείο στον ουρανό, καλείται αστρικό έτος και ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσει η Γη, ακριβώς μια τροχιά γύρω από τον Ήλιο και είναι 365. 2564 ηλιακές ημέρες.
   Η αργή μετακίνηση των συντεταγμένων των αστέρων από τη μετάπτωση σημαίνει ότι ο Ήλιος δεν θα είναι ακριβώς στην ίδια θέση αναφορικά στον Ουράνιο Ισημερινό μετά από ένα αστρικό έτος. Το τροπικό έτος είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο Εαρινών Ισημεριών και είναι ίσο με 365. 2422 ηλιακές ημέρες. Το ημερολόγιό μας βασίζεται σε αυτό γιατί αν χρησιμοποιήσομε το Αστρικό έτος, μετά από αρκετές χιλιάδες έτη, τα 20 λεπτά διαφοράς μεταξύ των Αστρικών και τροπικών ετών θα κάνουν τα καλοκαίρια θα εμφανίζονται πιο νωρίς αρκετούς μήνες.

  Άτρακτοι Ωρών
  Οι άνθρωποι που κατοικούν ανατολικά θα δουν την ανατολή του Ήλιου στο μεσημβρινό τους πριν από αυτούς που κατοικούν πιο ανατολικά ή δυτικά. Για παράδειγμα ας λάβομε μια πόλη στο γεωγραφικό μήκος 105° και μια άλλη στο γεωγραφικό μήκος 118°, δηλαδή με διαφορά 13°. Η πρώτη πόλη θα δει την ανατολή 52 λεπτά πριν τη δεύτερη. Για κάθε μία μοίρα διαφορά στο γεωγραφικό μήκος, ο χρόνος του τοπικού μεσημεριού αυξάνεται κατά 4 λεπτά. Ήταν σύνηθες, τα ρολόγια κάθε πόλης να είναι σύμφωνα με το τοπικό μεσημέρι κάτι που δημιουργούσε πρόβλημα στις μεταφορές και επικοινωνίες. Έτσι, τα κράτη υιοθέτησαν ένα πιο λογικό σχέδιο στο σύστημα ρολογιού που το ονόμασαν Άτρακτοι Ωρών (time zones). Τα άτομα στην ίδια Άτρακτο έχουν στα ρολόγια τους, την ίδια ώρα. Κάθε Άτρακτος Ώρας είναι 15 μοίρες πλάτος, που ανταποκρίνεται στο 15 μοίρες ανά λεπτό επί 4 λεπτά ανά μοίρα ισούται με 60 λεπτά ή 1 ώρα χρόνου. Οι κάτοικοι στην επόμενη Άτρακτο Ώρας έχουν τα ρολόγια τους 1 ώρα μπροστά κλπ.

   Εξίσωση του Χρόνου
  Υπάρχει μια επίσης περιπλοκή, στο ότι η πραγματική κίνηση του Ήλιου με αυτή των αστέρων δεν είναι ομοιόμορφη. Μέρος της ανομοιομορφίας οφείλεται στο γεγονός ότι στην κορυφή της γενικής ανατολικής κίνησης ανάμεσα στους αστέρες, ο Ήλιος κινείται κατά μήκος της Εκλειπτικής νότια ή βόρεια αναφορικά στον Ουράνιο Ισημερινό. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια μερικών περιόδων ο Ήλιος εμφανίζεται να κινείται ανατολικά γρηγορότερα απ' ό,τι κατά τη διάρκεια άλλων. Ο προφανής ηλιακός χρόνος είναι βασισμένος στο ότι η κίνηση του Ήλιου είναι παράλληλη στον Ουράνιο Ισημερινό. Αυτό το αποτέλεσμα από μόνο του θα αποτελούσε τουλάχιστον τη διαφορά 9 λεπτών μεταξύ του πραγματικού Ήλιου και ενός φανταστικού μέσου Ήλιου που κινείται ομοιόμορφα κατά μήκος του Ουράνιου Ισημερινού. Μια άλλη επίδραση που εξετάζεται είναι ότι η τροχιά της Γης είναι ελλειπτική έτσι όταν είναι η Γη είναι στο πιο κοντινό σημείο της με τον Ήλιο, δηλαδή στο περιήλιο, κινείται ο πιο γρήγορα.
  Όταν είναι στο πιο απόμακρο σημείο από τον Ήλιο, δηλαδή στο αφήλιο, η Γη κινείται πιο αργά. Η ηλιακή ημέρα είναι ο χρόνος μεταξύ των μεσημβρινών μεταβάσεων του Ήλιου.

  Στο περιήλιο, η Γη κινείται γρήγορα έτσι ο Ήλιος εμφανίζεται να κινείται πιο γρήγορα προς ανατολικά απ' ό,τι σε άλλη περίοδο του έτους.
  Η Γη πρέπει να περιστραφεί διαμέσου μιας μεγαλύτερης γωνίας για να ξαναβρεί τον Ήλιο στο τοπικό μεσημέρι.
  Αυτό το γεγονός μόνο λογαριάζει για πάνω από 10 λεπτά διαφορά μεταξύ του πραγματικού Ήλιου και του μέσου Ήλιου.
  Εντούτοις, το μέγιστο και το ελάχιστο αυτών των δύο γεγονότων δεν συμπίπτουν έτσι ο συνδυασμός των δύο που αποκαλείται Εξίσωση του Χρόνου, είναι μια περίπλοκη σχέση που παρουσιάζεται στο σχήμα κατωτέρω.

  Η Εξίσωση του Χρόνου εξηγεί γιατί, σύμφωνα με το ρολόι το πιο πρόωρο ηλιοβασίλεμα και η πιο πρόσφατη ανατολή δεν είναι στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο ενώ είναι η πιο σύντομη ημέρα σ' αυτό. Παρά την αναρρύθμιση των ρολογιών κάθε ημέρα με αυτόν τον μεταβλητό Ήλιο, τα ρολόγια βασίζονται σε έναν ομοιόμορφα κινούμενο Ήλιο, στο μέσο Ήλιο, που κινείται κατά μήκος του Ουράνιου Ισημερινού σε μια καθορισμένη τιμή 360 μοίρες ανά /365. 2564 ημέρες.

  Εποχές
  Η θερμοκρασία κάθε εποχή εξαρτάται από το ποσό θερμότητας που λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο σε έναν δεδομένο χρόνο. Για να παραμείνει σταθερή η θερμοκρασία, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του ποσού θερμότητας που έχει αποκτηθεί και του ποσού που ακτινοβολείται στο διάστημα. Εάν σε κάποιο τόπο, είναι περισσότερη η θερμότητα που λαμβάνεται από αυτή που χάνεται, τότε ο τόπος θα είναι πιο θερμός. Αν περισσότερη θερμότητα χάνεται, τότε ο τόπος θα είναι πιο δροσερός. Αυτό προκαλείται από το ποσό ενέργειας που φθάνει σε ένα δεδομένο τόπο, κατά τη διάρκεια της ημέρας και αλλάζει σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η διαφορά της θερμοκρασίας στις εποχές γίνεται εξ αιτίας της κλίσης του άξονα της Γης όσον αφορά το τροχιακό επίπεδό της.
  Οι περιστροφικοί άξονες των περισσότερων από τους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος έχουν επίσης κλίση αναφορικά στα τροχιακά επίπεδά τους. Έτσι και αυτοί υποβάλλονται στις εποχιακές αλλαγές στις θερμοκρασίες τους. Οι πλανήτες Ερμής, Δίας και Αφροδίτη έχουν τις πολύ μικρές κλίσεις, 3μοίρες ή λιγότερο, έτσι οι ποικίλες αποστάσεις που είναι από τον Ήλιο μπορούν να διαδραματίσουν περισσότερους του ενός ρόλου σε οποιεσδήποτε εποχιακές παραλλαγές θερμοκρασίας.
  Οι τροχιές του Δία και της Αφροδίτης είναι σχεδόν κυκλικές και οι ατμόσφαιρές τους είναι πολύ παχιές, έτσι οι παραλλαγές θερμοκρασίας τους είναι πλησίον του μηδενός.
  Ο Άρης, ο Κρόνος, και ο Ποσειδώνας έχουν κλίσεις παρόμοιες με της Γης, αλλά ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έχουν περίπου μηδενική θερμοκρασία λόγω των πολύ παχιών ατμοσφαιρών και  των σχεδόν κυκλικών τροχιών τους. Ο Άρης έχει τις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας λόγω της πολύ λεπτής ατμόσφαιράς του και η πιο έκκεντρη τροχιά του τοποθετεί το νότιο ημισφαίριό του, ο πιο κοντά στον Ήλιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του και πιο απόμακρα από τον Ήλιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα του. Το βόρειο ημισφαίριο του Άρη έχει ηπιότερη εποχιακή παραλλαγή από το νότιο ημισφαίριό του λόγω αυτής της ρύθμισης, δεδομένου ότι οι πλανήτες κινούνται αργά στις τροχιές τους όταν είναι πιο απόμακροι από τον Ήλιο. Το νότιο ημισφαίριο του Άρη έχει σύντομα, καυτά καλοκαίρια και μακριούς, κρύους χειμώνες.
  Οι εποχές του Ουρανού είναι οι πιο ασυνήθιστες επειδή η κλίση της τροχιάς του είναι 98 μοίρες. Για το μισό του έτους του Ουρανού, ένα ημισφαίριο είναι στο ημερήσιο φως του ήλιου και το άλλο στο σκοτάδι. Για το άλλο εξάμηνο του έτους του Ουρανού, η κατάσταση αντιστρέφεται. Η παχιά ατμόσφαιρα του Ουρανού διανέμει την ηλιακή ενέργεια από ένα ημισφαίριο στο άλλο δραστικά, έτσι οι αλλαγές της εποχιακής θερμοκρασίας είναι πλησίον του μηδενός. Ο Πλούτωνας έχει κλίση στον άξονά του 122. 5 μοίρες, η τροχιά του είναι η πιο ελλειπτική από όλους τους πλανήτες και έχει μια εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα. Αλλά όντως είναι μακριά από τον Ήλιο, κάτι που τον καθιστά πολύ ψυχρό,  με θερμοκρασία -50 βαθμούς.

 • Θέσεις σωμάτων

  Θέσεις σωμάτων

  Η εντολή RTC χρησιμοποιεί το Time Zone από το κομπιουτερ. Διαβάζει την ακριβή ώρα που δείχνει το σύστημα. Ουσιαστικά είναι η ρύθμιση ώρας, στο "τώρα".

  Πόλη
  Ημερομηνία Ώρα UT Offset
  Ιουλιανή ημερομηνία Παγκόσμια ώρα Αστρική ώρα

  Η UT offset πρέπει να γράφεται σε λεπτά της ώρας.
  Ο πιο κάτω πίνακας των Ατράκτων Ώρας, παρέχει την τιμή σε ώρες. Η μετατροπή γίνεται αν πολλαπλασιαστεί η τιμή με το 60. Πχ, στη θερινή τιμή της Ελλλάδας, -3 ώρες, έχομε 3*60=180. Άρα γράφομε στη θέση UT offset "-180"

  Standard Time Zones (από Μεσημβρινό)

  Όνομα Ατράκτου Συντομεύσεις Ατράκτων Μεσημβρινός GMT Offset
  New Zealand Standard Time NZT 180 Ανατολικά -12:00
    New Zealand Daylight Time NZDT 180 Ανατολικά -13:00
  Old New Zealand Standard Time ONZT 172:30 Ανατολικά -11:30
    Old New Zealand Daylight Time ONZD 172:30 Ανατολικά -12:30
  Russia Zone 10 Standard Time R11S 165 Ανατολικά -11:00
    Russia Zone 10 Daylight Time R11D 165 Ανατολικά -12:00
    Russia Zone 10 War Time R11W 165 Ανατολικά -12:00
  Australia South Standard Time ASST 157:30 Ανατολικά -10:30
    Australia South Daylight Time ASDT 157:30 Ανατολικά -11:30
  Australia Eastrn Standard Time AEST 150 Ανατολικά -10:00
    Australia Eastern Daylight Time AEDT 150 Ανατολικά -11:00
  Australia Central Standard Time ACST 142:30 Ανατολικά -09:30
    Australia Central Daylight Time ACDT 142:30 Ανατολικά -10:30
  Japan Standard Time JST 135 Ανατολικά -09:00
    Japan Daylight Time JDT 135 Ανατολικά -10:00
    Japan War Time JWT 135 Ανατολικά -10:00
  Australia Western Standard Time AWST 120 Ανατολικά -08:00
    Australia Western Daylight Time AWDT 120 Ανατολικά -09:00
  Java Standard Time JVT 112:30 Ανατολικά -07:30
    Java Daylight Time JVDT 112:30 Ανατολικά -08:30
  South Sumatra Standard Time SST 105 Ανατολικά -07:00
    South Sumatra Daylight Time SSDT 105 Ανατολικά -08:00
  North Sumatra Standard Time NST 97:30 Ανατολικά -06:30
    North Sumatra Daylight Time NSDT 97:30 Ανατολικά -07:30
  Russia Zone 5 Standard Time R5T 90 Ανατολικά -06:00
    Russia Zone 5 Daylight Time R5DT 90 Ανατολικά -07:00
    Russia Zone 5 War Time R5WT 90 Ανατολικά -07:00
  India Standard Time IST 82:30 Ανατολικά -05:30
    India Daylight Time IDT 82:30 Ανατολικά -06:30
    India War Time IWT 82:30 Ανατολικά -06:30
  Russia Zone 4 Standard Time R4T 75 Ανατολικά -05:00
    Russia Zone 4 Daylight Time R4DT 75 Ανατολικά -06:00
    Russia Zone 4 War Time R4WT 75 Ανατολικά -06:00
  Russia Zone 3 Standard Time R3T 60 Ανατολικά -04:00
    Russia Zone 3 Daylight Time R3DT 60 Ανατολικά -05:00
    Russia Zone 3 War Time R3WT 60 Ανατολικά -05:00
  Iran Standard Time IRT 52:30 Ανατολικά -03:30
    Iran Daylight Time IRDT 52:30 Ανατολικά -04:30
  Baghdad Standard Time BGT 45 Ανατολικά -03:00
    Baghdad Daylight Time BGDT 45 Ανατολικά -04:00
  Kenya Standard Time KET 37:30 Ανατολικά -02:30
  Eastern European Standard Time EET 30 Ανατολικά -02:00
    Eastern European Daylight Time EEDT 30 Ανατολικά -03:00
    Eastern European War Time EEWT 30 Ανατολικά -03:00
  Middle European Standard Time MET 15 Ανατολικά -01:00
    Middle European Daylight Time MEDT 15 Ανατολικά -02:00
    Middle European War Time MEWT 15 Ανατολικά -02:00
    Middle European Double Summer Time MDST 15 Ανατολικά -03:00
  Greenwich Mean Time/Universal Time / Western European Time GMT/UT 0 +00:00
    Greenwich Daylight Time/ Western European Summer Time GDT 0 -01:00
    Greenwich War Time/ Western European Summer Time GWT 0 -01:00
    Greenwich Double War Time/ Western European Double Summer Time GDWT 0 -02:00
  West Africa Standard Time WAT 15 Δυτικά +01:00
    West Africa Daylight Time WADT 15 Δυτικά +00:00
  Azores Standard Time AZT 30 Δυτικά +02:00
    Azores Daylight Time AZDT 30 Δυτικά +01:00
    Azores War Time AZWT 30 Δυτικά +01:00
  Brazil Zone 2 Standard Time BZT 45 Δυτικά +03:00
    Brazil Zone 2 Daylight Time BZDT 45 Δυτικά +02:00
  Newfoundland Standard Time NFT 52:30 Δυτικά +03:30
    Newfoundland Daylight Time NFDT 52:30 Δυτικά +02:30
    Newfoundland War Time NFWT 135 Δυτικά +08:00
    Yukon War Time YWT 135 Δυτικά +08:00
  Alaska-Hawaii Standard Time AHST 150 Δυτικά +10:00
    Alaska-Hawaii Daylight Time AHDT 150 Δυτικά +9:00
    Alaska-Hawaii War Time AHWT 150 Δυτικά +9:00
  Hawaii Standard Time HST 157:30 Δυτικά +10:30
  Hawaii Daylight Time HDT 157:30 Δυτικά +09:30
  Hawaii War Time HWT 157:30 Δυτικά +09:30
  Nome-Bering Standard Time NAT 165 Δυτικά +11:00
  International Date Line East IDLE 180 Ανατολικά -12:00
  International Date Line West IDLW 180 Δυτικά +12:00
  Ο Μεσημβρινός με μήκος 0 μοίρες Ανατολικά / 0 μοίρες Δυτικά, ονομάζεται by GMT (Greenwich Mean Time). GMT ή UT λαμβάνονται σαν κοινή βάση στους αστρονομικούς υπολογισμούς στη σχέση τους με το Γκρήνουιτς.
 • και αστερισμοί

  Λέων
  Praesaepe. Ένα νεφέλωμα από ομάδες αστεριών. Φύσης Άρης Σελήνη. Περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Άλλες φορές τυχερός μολονότι είναι υπεύθυνος να χάνουνε μέχρι εσχάτων οι άλλοι. Βιομηχανία. Διαταγή για γονιμότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ωροσκόπος ή σύνοδος με μια άτυχη Σελήνη, τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό μάτι, πονόματος, τραύματα στο πρόσωπο, πυρετός, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε διάμετρο με τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Μεσουράνημα,  ντροπή, καταστροφή βίαιος θάνατος.
  Asellus Borealis (Βόρειος Όνος). Άρης, Ήλιος --- Ήλιος εξάγωνο με Άρη. Υπομονή, αγαθοεργία, τόλμη, μερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικοί και προκλητικοί ηγέτες.
  Asellus Austral (Νότιος Όνος). Άρης, Ήλιος. Πυρετοί, πόλεμοι, συκοφαντία.
  Acubens (Sertan). Κρόνος και Ερμής. Δραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 
  Algenubi (RAS ELASED AUST). Κρόνος, Άρης.  Χρυσός, αναισθησία, στομφώδης, καταστροφικός αλλά με καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση.
  Alphard. Συχνά, καλείται σαν η Καρδιά της Ύδρας. (Ερμής, Αφροδίτη -- Ήλιος εξάγωνο Δίας) Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ανήθικος, μη ελεγχόμενος, υποκείμενος σε τραγωδία.
  Adhafera. Συσχετίζεται με εγκληματικές τάσεις, δηλητηριάσεις και αυτοκτονία. Αν ανατέλλει, έχουμε στρατιωτική προαγωγή και πλούτη.
  Al Jabhah. Βίαιη και έκλυτη φύση, ένας στρατιωτικός αξιωματικός βρίσκεται σε κίνδυνο στασιασμού.
  Regulus (Ρήγουλος). Ένας τριπλός αστέρας, ονομαζόμενος η Καρδιά του Λέοντα. Πρόκειται για έναν από τους βασιλικούς αστέρες των Περσών, ως παρατηρητής του Βορρά, σημαδεύοντας το θερινό ηλιοστάσιο γύρω στο 3000 πΧ. (Άρης, Δίας -- Άρης -- Ήλιος τρίγωνο Ουρανός) Καταστροφή, ανεξάρτητος και πνευματώδης. Σε περίπτωση ανατολής στο ωροσκόπιο, δίνει τιμή και πλούτη, φέρνει όμως και ασθένειες. Σε περίπτωση συνόδου, με Ήλιο, Σελήνη ή Δία, δίνει τιμές και άφθονη τύχη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  TALITHA 01LEO25 02LEO48 Iota Ursa Major 08h59m +48.02' +29.34' 3.1
  AL TARF 02LEO52 04LEO15 Beta Cancer 08h16m +09.09' -10.17' 3.8
  AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02 Xi Puppis 07h49m -24.52' -44.56' 3.5
  PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20 M44 Cancer 08h40m +19.41' +01.17' 3.7
  ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32 Gamma Cancer 08h43m +21.28' +03.11' 4.7
  ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43 Delta Cancer 08h44m +18.09' +00.04' 4.2
  GIANSAR 08LEO55 10LEO20 Lambda Draco 11h31m +69.20' +57.14' 4.1
  KOCHAB 11LEO54 13LEO19 Beta Ursa Minor 14h50m +74.09' +72.58' 2.2
  ACUBENS 12LEO15 13LEO38 Alpha Cancer 08h58m +11.52' -05.04' 4.3
  DUBHE 13LEO47 15LEO12 Alpha Ursa Major 11h03m +61.45' +49.40' 2.0
  ALTERF 16LEO29 17LEO52 Lambda Leo 09h31m +22.58' +07.53' 4.5
  NAOS 17LEO10 18LEO33 Zeta Puppis 08h03m -39.59' -58.20' 2.3
  MERAK 18LEO02 19LEO26 Beta Ursa Major 11h01m +56.23' +45.07' 2.4
  TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33 Lambda Ursa Major 10h16m +42.55' +29.52' 3.5
  ALGENUBI 19LEO18 20LEO42 Epsilon Leo 09h45m +23.46' +09.42' 3.1
  TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14 Mu Ursa Major 10h22m +41.30' +28.59' 3.2
  RASELASED BORE 20LEO02 21LEO26 Mu Leo 09h52m +26.00' +12.20' 4.1
  PHERKAD 20LEO10 21LEO36 Gamma Ursa Minor 15h20m +71.50' +75.14' 3.1
  SUBRA 22LEO51 24LEO15 Omicron Leo 09h41m +09.54' -03.45' 3.8
  ALFARD 25LEO53 27LEO17 Alpha Hydra 09h27m -08.40' -22.22' 2.2
  ADHAFERA 26LEO10 27LEO34 Zeta Leo 10h16m +23.25' +11.51' 3.6
  ALJABHAH 26LEO30 27LEO54 Eta Leo 10h07m +16.46' +04.51' 3.6
  ALGIEBA 28LEO12 29LEO37 Gamma Leo 10h19m +19.51' +08.48' 2.6
  REGULUS 28LEO26 29LEO50 Alpha Leo 10h08m +11.58' +00.27' 1.3
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4

   Παρθένος
  Zosma.(Κρόνος, Αφροδίτη) Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση.
  Denebola. (Κρόνος, Αφροδίτη -- Ερμής, Ουρανός, Άρης) Λέγεται ότι φέρνει τιμές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, σύντομες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαμέσου φυσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες.
  Copula. Σελήνη, Αφροδίτη. τύφλωση, ελαττωματική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις.
  Labrum.Συσχετίζεται με το Ιερό Γκράαλ. Αφροδίτη, Ερμής. Ιδανικότητα, ευφυία, σωτηρία.
  Zavijava. Ερμής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιμος. Δύναμη χαρακτήρα.
  Markeb.(Κρόνος, Δίας) Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
  PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
  MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4
  ELKOPHRAH 02VIR15 03VIR40 Chi Ursa Major 11h45m +47.47' +41.32' 3.8
  ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39 Nu Ursa Major 11h18m +33.06' +26.09' 3.7
  ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21 Xi Ursa Major 11h18m +31.32' +24.43' 3.9
  THUBAN 06VIR02 07VIR27 Alpha Draco 14h04m +64.23' +66.21' 3.6
  ALIOTH 07VIR31 08VIR56 Epsilon Ursa Major 12h53m +55.58' +54.18' 1.7
  ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11 Lambda Vela 09h07m -43.26' -55.51' 2.2
  ZOSMA 09VIR55 11VIR19 Delta Leo 11h13m +20.32' +14.19' 2.6
  COXA 12VIR02 13VIR25 Theta Leo Minor 11h14m +15.26' +09.40' 3.4
  MIZAR 14VIR17 15VIR42 Zeta Ursa Major 13h23m +54.56' +56.22' 2.4
  ALCOR 14VIR27 15VIR52 80 Ursa Major 13h25m +54.59' +56.32' 4.0
  ASTERION  16VIR20 17VIR42 Beta Canes Venatici 12h33m +41.21' +40.32' 4.3
  DENEBOLA 20VIR14 21VIR37 Beta Leo 11h48m +14.35' +12.15' 2.2
  AVIOR 21VIR47 23VIR08 Epsilon Carina 08h22m -59.31' -72.40' 1.7
  ALKES 22VIR19 23VIR41 Alpha Crater 10h59m -18.18' -22.42' 4.2
  COR CAROLI (Chara) 23VIR10 24VIR34 Alpha Ursa Major 12h55m +38.19' +40.07' 2.9
  COPULA 23VIR43 25VIR08 M51 Canes Venatici 13h29m +47.12' +50.55' 8.1
  LABRUM 25VIR18 26VIR41 Delta Crater 11h19m -14.46' -17.34' 3.8
  ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56 Eta Ursa Major 13h47m +49.19' +54.23' 1.9
  ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10 Beta Virgo 11h50m +01.46' +00.41' 3.8
  MARKEB 27VIR31 28VIR54 Kappa Vela 09h22m -54.59' -63.43' 2.6

   Ζυγός
  Zaniah. Ένας μεταβλητός αστέρας. Ερμής, Αφροδίτη. Ευχαρίστηση, ομοιότητα, λεπτολογία, διαταγή, μια αξιαγάπητη φύση.
  Vindemiatrix. Έτσι, ονομάζεται γιατί έβγαινε την περίοδο του τρύγου. Κρόνος, Ερμής. Ανακρίβεια και μερικές φορές ανειλικρίνεια. Απώλεια συνεταίρου. Σε περίπτωση συνόδου με τον Ουρανό, πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη, με την καρδιά. Μοναξιά.
  Caphir(PORRIMA).Ερμής, Αφροδίτη -- Αφροδίτη, Άρης. Λεπτός κι αξιαγάπητος χαρακτήρας. Προφητικά ένστικτα.
  Algorab. Άρης και Κρόνος. Καταστροφή, εχθρότητα. Ένας σκουπιδιάρης.
  Seginus. Ερμής, Κρόνος. Λεπτό πνεύμα, αλλά υποφέρει λόγω της άσχημης συντροφιάς.
  Foramen. Περιβάλλεταιαπό νεφέλωμα Key-hole. Κρόνος, Δίας. Ευσέβεια, απληστία, κίνδυνος στα μάτια. Σε σύνοδο με τον Ήλιο: Ναυάγιο.
  Spica (Στάχυς) Αφροδίτη, Άρης -- Αφροδίτη,  Δίας. Λέγεται καθορισμένο και θετικό. Προσφέρει πλούτη, φήμη και μια γλυκιά διάθεση. Το πιο τυχερό από τους αστέρες, όταν ανατέλλει ή μεσουρανεί.
  Arcturus. Η αρκούδα παρατηρητής. Ο πιο λαμπρός αστέρας στο βόρειο ημισφαίριο. 38:32. Άρης, Δίας -- Ερμής σύνοδος Αφροδίτη. Φήμη διαμέσου αυτό-προσδιορισμού, ευπορία που απορρέει από ταξίδια και ναυτιλία.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  NODUS I 01LIB51 03LIB23 Zeta Draco 17h08m +65.43' +84.45' 3.2
  ZANIAH 03LIB08 04LIB31 Eta Virgo 12h19m +00.07' +02.04' 4.0
  EDASICH 03LIB31 04LIB57 Iota Draco 15h24m +58.58' +71.05' 3.5
  TUREIS 03LIB58 05LIB20 Iota Carina 09h17m -59.15' -67.06' 2.2
  DIADEM 07LIB34 08LIB57 Alpha Coma Berenices 13h09m +17.32' +22.58' 4.3
  VINDEMIATRIX 08LIB33 09LIB56 Epsilon Virgo 13h02m +10.58' +16.12' 3.0
  PORRIMA(Caphir) 08LIB46 10LIB08 Gamma Virgo 12h41m -01.26' +02.47' 2.9
  GIENAH (CRV) 09LIB20 10LIB44 Gamma Corvus 12h15m -17.31' -14.29' 2.8
  AUVA 10LIB04 11LIB28 Delta Virgo 12h55m +03.24' +08.36' 3.7
  MINKAR 10LIB17 11LIB40 Epsilon Corvus 12h10m -22.36' -19.40' 3.2
  ALCHITA 10LIB51 12LIB15 Alpha Corvus 12h08m -24.44' -21.44' 4.2
  ALGORAB 12LIB04 13LIB27 Delta Corvus 12h29m -16.31' -12.11' 3.1
  MERGA 14LIB01 15LIB27 38 Bootes 14h49m +46.07' +57.52' 5.8
  KRAZ 15LIB58 17LIB22 Beta Corvus 12h34m -23.22' -18.02' 2.8
  SEGINUS 16LIB16 17LIB40 Gamma Bootes 14h31m +38.19' +49.32' 3.0
  MUFRID 17LIB56 19LIB20 Eta Bootes 13h54m +18.24' +28.04' 2.8
  HEZE 20LIB29 21LIB53 Zeta Virgo 13h34m +00.05' +09.16' 3.4
  FORAMEN 20LIB47 22LIB09 Eta Carina 10h44m -59.40' -58.55' VAR
  SPICA 22LIB27 23LIB50 Alpha Virgo 13h25m -11.08' -02.03' 1.2
  ARCTURUS 22LIB50 24LIB14 Alpha Bootes 14h15m +19.11' +30.44' 0.2
  NEKKAR 22LIB50 24LIB15 Beta Bootes 15h01m +40.23' +54.08' 3.6
  IZAR 26LIB42 28LIB06 Epsilon Bootes 14h44m +27.05' +40.37' 2.7

   Σκορπιός
  Princess. Ερμής, Κρόνος. Βαθιά και μελετηρή σκέψη που οδηγείται στην έρευνα.
  Khambalia. Ερμής, Άρης. Ασταθής, αναξιόπιστος, που κάνει συνεχής λογομαχίες
  Acrux.Ο λαμπρότερος αστέρας στο Νότιο Σταυρό. Τελετουργικός, καλοκάγαθος, μυστήριος.
  Alphecca. Αφροδίτη, Ερμής -- Άρης, Ερμής. Αξιοπρέπεια, καλλιτεχνικές ανησυχίες με κλίση στην ποίηση.
  Zuben El Genubi (South Scale)(Νότια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Δεν συγχωρεί, ανειλικρινής, προβληματική υγεία.
  ZUBEN HAKRABI (North Scale)(Βόρεια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Καλή τύχη, υψηλές φιλοδοξίες.
  Unukalhai. Κρόνος, Άρης --- Άρης, Κρόνος σε διάμετρο με την Αφροδίτη. Ανηθικότητα, ατυχήματα, κίνδυνος για δηλητηρίαση.
  Agena. Αφροδίτη, Δίας --- Άρης σε σύνοδο με τον Ερμή. Λεπτότητα, ηθικότητα, καλή υγεία, σεβαστός παγκοσμίως.
  Bungula (TOLIMAN). Συχνά καλείται Proxima, επειδή βρίσκεται κοντά στη γη. Αφροδίτη, Δίας. Φίλοι, λεπτότητα, τιμή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  MIAPLACIDUS 00SCO37 01SCO58 Beta Carina 09h13m -69.42' -72.13' 1.8
  PRINCEPS 01SCO45 03SCO09 Delta Bootes 15h15m +33.19' +48.57' 3.5
  ALKALUROPS 01SCO47 03SCO11 Mu 1 Bootes 15h24m +37.23' +53.25' 4.5
  SYRMA 02SCO24 03SCO48 Iota Virgo 14h15m -05.59' +07.11' 4.2
  CEGINUS 03SCO41 05SCO06 Phi Bootes 15h37m +40.21' +57.12' 5.4
  GACRUX 05SCO21 06SCO44 Gamma Crux 12h31m -57.05' -47.49' 1.6
  KHAMBALIA 05SCO33 06SCO57 Lambda Virgo 14h18m -13.21' +00.29' 4.6
  NUSAKAN 07SCO43 09SCO07 Beta Corona Borealis 15h27m +29.06' +46.03' 3.7
  MIMOSA 10SCO16 11SCO39 Beta Crux 12h47m -59.40' -48.38' 1.5
  ACRUX 10SCO19 11SCO52 Alpha Crux 12h26m -63.06' -52.52' 1.6
  ALPHECCA (Gemma) 10SCO53 12SCO18 Alpha Corona Borealis 15h34m +26.43' +44.19' 2.3
  MENKENT 10SCO55 12SCO18 Theta Centaurus 14h06m -36.21' -22.04' 2.3
  ZUBEN ELGENUBI (South Scale) 13SCO41 15SCO05 Alpha Libra 14h50m -16.01' +00.19' 2.9
  ZUBEN ELAKRIBI 13SCO53 15SCO17 Delta Libra 15h00m -08.30' +08.14' VAR
  ZUBEN HAKRABI (North Scale) 17SCO22 18SCO46 Nu Libra 15h06m -16.14'  +01.11' 5.3
  ZUBENELSCHEMALI   17SCO59 19SCO22 Beta Libra 15h16m -09.22' +08.29' 2.7
  UNUKALHAI 20SCO40 22SCO05 Alpha Serpens 15h44m +06.26' +25.30' 2.8
  AGENA 22SCO24 23SCO48 Beta Centaurus 14h03m -60.22' -44.08' 0.9
  ARRAKIS 23SCO21 24SCO45 Mu Draco 17h05m +54.28' +76.13' 5.1
  ZUBEN ELAKRAB 23SCO44 25SCO08 Gamma Libra 15h35m -14.46' +04.23' 4.0
  MARSIK 24SCO19 25SCO43 Kappa Hercules 16h07m +17.03' +37.12' 5.3
  TOLIMAN(Bungula) 28SCO13 29SCO29 Alpha Centaurus 14h39m -60.49' -42.35' 0.1
  KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' 2.8
 • και αστερισμοί

  Τοξότης
  Yed Prior. Κρόνος, Αφροδίτη. Αναίσχυντη ανηθικότητα, επαναστατικό πνεύμα.
  Isidis, δέλτα Σκορπιού. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη. Ξαφνικές επιθέσεις, κακοβουλία, ανηθικότητα.
  Graffias. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη Κρόνος. Μοχθηρός, άσπλαχνος, επιρρεπής στις μεταδοτικές ασθένειες.
  Han. Προάγγελος προβλημάτων.
  Antares. Εκπρόσωπος του Άρη, η καρδιά του Σκορπιού.Ο Παρατηρητής της Δύσης. Δείχνει μια έκταση με ραβδώσεις όπου κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα. Άρης, Δίας. Κακόβουλος, καταστροφικός, γενναιόδωρος που υπόκειται σε προαισθήματα που προμηνύουν τραγωδία, παράτολμες παρορμήσεις, ξεροκεφαλιά, αυτό-Καταστροφή. Αν ανατέλλει ή είναι στο μεσουράνημα: Τιμή, προαγωγή, καλή τύχη.
  Alwaid Rastaban. Άρης, Κρόνος. Εγκληματικές τάσεις, απώλεια περιουσίας, ατυχήματα.
  Sabik. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Αφροδίτη. Σπάταλος, ανίκανος, ανεπαρκής, κακή ηθική και κάποιος που διαπράττει με επιτυχία το κακό.
  Rasalhague. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Ερμής. Διεστραμμένα και διεφθαρμένα γούστα. Κακοτυχία και συμφορά μέσα από γυναίκες.
  Lesath. Ερμής, Άρης. Σχετίζεται με πίκρες. Κίνδυνος, απόγνωση, ανηθικότητα.
  Aculeus. Αν είναι σε σύνοδο ή σε διάμετρο με τη Σελήνη και προσβαλλόμενος ο πλανήτης πρόβλημα στην όραση, ίσως τύφλωση.
  Acumen.Συντροφικός με τον Aculeus και με την ίδια επιρροή.
  Sinistra. Ατημέλητος, ανήθικος.
  Spiculum. Άρης, Σελήνη. Μνημόνευση από τον Πτολεμαίο ότι συνδέεται με την τύφλωση.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
  KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' G8 2.8
  KAJAM 00SAG10 01SAG35 Omega Hercules 16h25m +14.02' +35.10' A2 4.5
  YED PRIOR 00SAG54 02SAG18 Delta Ophiuchus 16h14m -03.41' +17.14' M1 3.0
  DSCHUBBA (Isidus) 01SAG10 02SAG34 Delta Scorpius 16h00m -22.36' -01.59' B0 2.5
  ACRAB 01SAG48 03SAG11 Beta 1 Scorpius 16h05m -19.48' +01.00' B1 2.9
  YED POSTERIOR 02SAG07 03SAG31 Epsilon Ophiuchus 16h18m -04.41' +16.26' G8 3.3
  JABBAH 03SAG15 04SAG39 Nu Scorpius 16h11m -19.27' +01.37' B2 4.3
  MARFIK 04SAG12 05SAG36 Lambda Ophiuchus 16h30m +01.59' +23.33' A1 3.8
  HAN 07SAG50 09SAG14 Zeta Ophiuchus 16h37m -10.33' +11.23' O9 2.7
  ANTARES 08SAG22 09SAG46 Alpha Scorpius 16h29m -26.26' -04.34' MB 1.2
  KUMA 08SAG54 10SAG20 Nu 1 Draco 17h32m +55.11' +78.08' A8 5.0
  ALWAID Rastaban 10SAG34 11SAG58 Beta Draco 17h30m +52.18' +75.16' G2 3.0
  SARIN 13SAG22 14SAG46 Delta Hercules 17h14m +24.50' +47.41' A3 3.2
  RAS ALGETHI 14SAG45 16SAG09 Alpha Hercules 17h14m +14.23' +37.17' M5 VAR
  GRAFIAS 15SAG51 17SAG14 Zeta 2 Scorpius 16h54m -42.21' -19.38' K5 3.8
  SABIK 16SAG34 17SAG58 Eta Ophiuchus 17h10m -15.43' +07.11' A2 2.6
  MAASYM 18SAG30 19SAG54 Lambda Hercules 17h30m +26.06' +49.17' K4 4.5
  ATRIA 19SAG30 20SAG54 Alpha Triangulum Australis 16h48m -69.02' -46.09' K5 1.9
  RAS ALHAGUE 21SAG03 22SAG27 Alpha Ophiuchus 17h34m +12.33' +35.50' A5 2.1
  LESATH 22SAG37 24SAG01 Upsilon Scorpius 17h30m -37.17' -14.00' B3 2.8
  SHAULA 23SAG11 24SAG35 Lambda Scorpius 17h33m -37.05' -13.47' B2 1.7
  GRUMIUM 23SAG21 24SAG45 Xi Draco 17h53m +56.52' +80.17' K3 3.9
  KELB ALRAI 23SAG56 25SAG20 Beta Ophiuchus 17h43m +04.34' +27.56' K1 2.9
  SARGAS 24SAG12 25SAG36 Theta Scorpius 17h37m -42.59' -19.38' F0 2.0
  ACULEUS 24SAG20 25SAG44 M6 Scorpius 17h39m -32.13' -08.50' C 5.3
  ETAMIN (Rastaban) 26SAG35 27SAG58 Gamma Draco 17h56m +51.29' +74.55' K5 2.4
  ACUMEN 27SAG21 28SAG45 M7 Scorpius 17h53m -34.49' -11.22' C 3.2
  SINISTRA 28SAG21 29SAG45 Nu Ophiuchus 17h58m -09.46' +13.39' K0 3.5
  SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' N 6.0
  ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' K0 3.1

   Αιγόκερως
  Polis. Δίας, Κρόνος. Οξύτατη αντίληψη, κυριαρχία, φιλοδοξία, επιτυχία, ιππασία.
  Facies. Ήλιος, Άρης. Τύφλωση ή ελαττωματική όραση. Ασθένειες. Ατυχήματα.
  Pelagus. Δίας, Ερμής -- Κρόνος, Ερμής. Αισιοδοξία, αξιοπιστία. Αλήθεια, θρησκευτική τάση.
  Ascella. Δίας,Ερμής. Ευτυχία, καλή τύχη.
  Manubrium. Ήλιος, Άρης. Ηρωικός, θαρραλέος, τολμηρός.Τύφλωση από φωτιά ή έκρηξη.
  Wega. Ένας απαλός ζαφειρένιος αστέρας στο χαμηλότερο μέρος της Λύρας. Αφροδίτη, Ερμής. Καλόβουλος, ιδεαλιστής, ελπιδοφόρος, λεπτολόγος, ευμετάβλητος, σοβαρός. Εξωτερικά εξεζητημένος, επιδεικτικός και επιτηδευμένος. Συνήθως, λάγνος και ασελγής.
  Deneb. Άρης, Δίας. Καλοκάγαθος, γενναιόδωρος, ικανός να διοικεί, επιτυχημένος πολεμιστής.
  Terebellum. Αφροδίτη, Κρόνος. Πολυμήχανος, ιδιοτελής. Μια τύχη με αξιόμεμπτη συνείδηση και δυσάρεστη φήμη.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' 6.0
  ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' 3.1
  POLIS 01CAP49 03CAP13 Mu Sagittarius 18h13m -21.03' +02.20' VAR
  KAUS MEDIUS 03CAP11 04CAP35 Delta Sagittarius 18h20m -29.49' -06.28' 2.8
  KAUS AUSTRALIS 03CAP41 05CAP05 Epsilon Sagittarius 18h24m -34.23' -11.03' 2.0
  KAUS BOREALIS 04CAP55 06CAP19 Lambda Sagittarius 18h27m -25.25' -02.08' 2.9
  FACIES 06CAP54 08CAP18 M22 Sagittarius 18h36m -23.55' -00.44' 5.9
  NUNKI. (Pelagus) 10CAP59 12CAP23 Sigma Sagittarius 18h55m -26.17' -03.26' 2.1
  ASCELLA 12CAP15 13CAP38 Zeta Sagittarius 19h02m -29.53' -07.10' 2.7
  MANUBRIUM 13CAP36 15CAP00 Omicron Sagittarius 19h04m -21.44' +00.51' 3.9
  VEGA 13CAP55 15CAP19 Alpha Lyra 18h36m +38.47' +61.44' 0.1
  ALYA 14CAP22 15CAP45 Theta Serpens 18h56m +04.12' +26.52' 4.5
  ARKAB PRIOR 14CAP23 15CAP47 Beta Sagittarius 19h22m -44.28' -22.08' 4.2
  ARKAB POSTERIOR 14CAP26 15CAP50 Beta Sagittarius 19h23m -44.48' -22.29' 4.5
  ALBALDAH 14CAP51 16CAP15 Pi Sagittarius 19h09m -21.01' +01.26' 3.0
  RUKBAT 15CAP14 16CAP38 Alpha Sagittarius 19h23m -40.37' -18.22' 4.1
  SHELIAK 17CAP30 18CAP53 Beta Lyra 18h49m +33.21' +55.59' VAR
  DHENEB 18CAP24 19CAP48 Zeta Aquila 19h05m +13.51' +36.11' 3.0
  SULAPHAT 20CAP32 21CAP55 Gamma Lyra 18h58m +32.41' +55.00' 3.3
  DENEB OKAB 22CAP14 23CAP38 Delta Aquila 19h25m +03.06' +24.49' 3.4
  PEACOCK 22CAP25 23CAP49 Alpha Pavo 20h25m -56.44' -36.16' 2.1
  TEREBELLUM 24CAP27 25CAP51 Omega Sagittarius 19h55m -26.18' -05.25' 4.8
  TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
  SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
  ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2

   Υδροχόος
  Albirco. Αφροδίτη, Ερμής. Ομορφιά, μια αγαπητή διάθεση. Υποταγή στο πεπρωμένο.
  Altair. Άρης, Δίας, Ουρανός. Τόλμη, εμπιστοσύνη, ακαμψία χαρακτήρα, γενναιόδωρος, άφθονος, απρόοπτος. Εφήμερα πλούτη, θέση διαταγής και επιβολής. Κίνδυνος από ερπετά.
  Giedi. Ένας πολλαπλός αστέρας με χρώμα κίτρινο, μελί και ιώδες. Αφροδίτη, Άρης. Αγαθοεργίες, ευεργεσίες, φιλανθρωπίες. Αφιερώματα και προσφορές προς το Θεό. Φέρνει περίεργα γεγονότα στη ζωή κάποιου.
  Dabih. Καχυποψία και δυσπιστία. Επιτυχία και αποχώρηση με κατήφεια.
  Oculus. Κρόνος, Αφροδίτη. Αν είναι σε σύνοδο με τον Ερμή: ένα έξυπνο και διαπερατό μυαλό.
  Bos. Κρόνος, Αφροδίτη. Όμοιο με τον Oculus.
  Armus. Κρόνος, Δίας. Άξιος περιφρόνησης, γκρινιάρης, φιλόνικος, ασταθής.
  Dorsum. Κρόνος, Δίας. Δαγκωματιές από δηλητηριώδη όντα.
  Castra. Κρόνος, Δίας. Άσχημη φήμη, συμπεριφορά που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
  Nashira. Κρόνος, Δίας. Κίνδυνος από ζώα. Αγώνας με το κακό με επιτυχία που θα έλθει.
  Sadalsund. Κρόνος, Ερμής. Προβλήματα, δυσμενής καταστάσεις.
  Deneb Algedi. Κρόνος, Δίας. Θλίψη και χαρά, ζωή και θάνατος, τα πάντα αιωρούνται σε μια ζυγαριά.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
  TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
  SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
  ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2
  ALTAIR 00AQU22 01AQU47 Alpha Aquila 19h50m +08.52' +29.18' 0.9
  ALSHAIN 01AQU02 02AQU25 Beta Aquila 19h55m +06.24' +26.39' 3.9
  GIEDI PRIMA 02AQU22 03AQU46 ALPH1 Capricornus 20h17m -12.30' +06.59' 4.6
  GIEDI SECUNDA 02AQU28 03AQU51 ALPH2 Capricornus 20h17m -12.32' +06.55' 3.8
  DABIH 02AQU39 04AQU03 Beta Capricornus 20h20m -14.47' +04.35' 3.2
  ALSHAT 03AQU02 04AQU26 Nu Capricornus 20h20m -12.46' +06.34' 4.8
  OCULUS 03AQU19 04AQU43 Pi Capricornus 20h27m -18.13' +00.53' 5.2
  BOS 03AQU46 05AQU10 Rho Capricornus 20h28m -17.49' +01.11' 5.0
  ALBALI 10AQU20 11AQU43 Epsilon Aquarius 20h47m -09.30' +08.04' 3.8
  ARMUS 11AQU21 12AQU44 Eta Capricornus 21h04m -19.51' -02.59' 4.9
  DORSUM 12AQU27 13AQU51 Theta Capricornus 21h05m -17.14' -00.35' 4.2
  ALNAIR 14AQU30 15AQU54 Alpha Grus 22h08m -46.58' -32.54' 2.2
  ROTANEV 14AQU57 16AQU20 Beta Delphinus 20h37m +14.35' +31.55' 3.7
  SUALOCIN 15AQU59 17AQU23 Alpha Delphinus 20h39m +15.54' +33.01' 3.9
  CASTRA 18AQU48 20AQU12 Epsilon Capricornus 21h36m -19.28' -04.58' 4.7
  NASHIRA 20AQU23 21AQU47 Gamma Capricornus 21h39m -16.40' -02.33' 3.8
  KITALPHA 21AQU43 23AQU07 Alpha Equuleus 21h15m +05.14' +20.07' 4.1
  SADALSUUD 22AQU00 23AQU24 Beta Aqua rius 21h31m -05.34' +08.36' 3.1
  DENEB ALGEDI 22AQU08 23AQU33 Delta Capricornus 21h46m -16.08' -02.36' 3.0
  SADOR 23AQU28 24AQU50 Gamma Cygnus 20h22m +40.15' +57.07' 2.3
  GIENAH (CYG) 26AQU21 27AQU45 Epsilon Cygnus 20h46m +33.58' +49.25' 2.6

   Ιχθείς
  Sadalmelik. Κρόνος, Ερμής. Διωγμός, ξαφνική καταστροφή. Η θανατική ποινή, αν το σημείο είναι κτυπημένο.
  Fomalhaut. Ο Παρατηρητής των Νότιων Αστέρων. Αφροδίτη, Ερμής. Υποθετικά τυχερός και δυνατός, ακόμα ένας ευγενής, μεγαλοπρεπής κι υπέροχος καλόβουλος που ταλαντεύεται μεταξύ των υλικών και πνευματικών εκδηλώσεων κι εκφράσεων. Αν ανατέλλει: Μεγάλη μόρφωση και «αθάνατο όνομα».
  Deneb Adige. Αφροδίτη, Ερμής. Εύστροφο, ευκίνητο και εφευρετικό μυαλό.
  Skat. Κρόνος, Δίας. Καλή τύχη. Διαρκής ευτυχία.
  Achernar. Καλειται το Χερουβείμ και το Σπαθί. Δίας. Προσφέρει βασιλικές τιμές. Επιτυχία σε δημόσια αξιώματα.
  Markab. Άρης, Ερμής. Τιμές. Κίνδυνος από φωτιά, πυρετό, κοψίματα και χτυπήματα.
  Scheat. Άρης, Ερμής. Υπερβολική δυστυχία. Αυτοκτονία, πνιγμός και ίσως δολοφονία.
  Τheta Piscium Ουρά του Δυτικού Ιχθύ. Κρόνος, Ερμής. Μια μοιρολατρική επιρροή.

  Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
  ENIF 00PIS30 01PIS53 Epsilon Pegasus 21h44m +09.52' +22.06' K2 2.5
  ANCHA 01PIS52 03PIS16 Theta Aquarius 22h16m -07.47' +02.42' G6 4.3
  SADALMELEK 02PIS22 03PIS46 Alpha Aquarius 22h05m +00.47' +11.43' G1 3.2
  FOMALHAUT 02PIS27 03PIS52 Alpha Piscis Austrinus 22h57m -29.38' -21.08' A2 1.3
  DENEB ADIGE 03PIS57 05PIS20 Alpha Cygnus 20h41m +45.16' +59.54' A2 1.3
  SADALACHBIA 05PIS19 06PIS43 Gamma Aquarius 22h21m -01.23' +08.14' A0 4.0
  BIHAM 05PIS26 06PIS50 Theta Pegasus 22h10m +06.12' +16.20' A2 3.7
  SKAT 07PIS29 08PIS52 Delta Aquarius 22h54m -15.49' -08.11' A2 3.5
  SITULA 08PIS01 09PIS25 Kappa Aquarius 22h37m -04.14' +04.06' K1 5.3
  ACHERNAR 13PIS53 15PIS19 Alpha Eridanus 01h37m -57.14' -59.22' B9 0.6
  ANKAA 14PIS05 15PIS30 Alpha Phoenix 00h26m -42.18' -40.38' G5 2.4
  HOMAM 14PIS45 16PIS09 Zeta Pegasus 22h41m +10.49' +17.40' B8 3.6
  MARKAB 22PIS06 23PIS29 Alpha Pegasus 23h04m +15.11' +19.24' B9 2.6
  SADALBARI 23PIS00 24PIS23 Mu Pegasus 22h49m +24.35' +29.23' G6 3.7
  MATAR 24PIS20 25PIS43 Eta Pegasus 22h42m +30.12' +35.06' G2 3.1
  AZELFAFAGE 26PIS54 28PIS17 Pi1 Cygnus 21h42m +51.11' +58.52' B3 4.8
  SCHEAT 27PIS59 29PIS22 Beta Pegasus 23h03m +28.04' +31.08' M2 2.6
  KERB 29PIS40 01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' A5 4.6
 • Μεγάλη Άρκτος

  Φι ταχακάκι μα λιλχίντι μιν μακάλα μακμπάλα φι αλίκλ άου μαζδάλα

  Απόσπασμα: Μεγάλη Άρκτος

  Κεφάλαιο 45
  στον Αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου – Μπανάτ Νάς (بنات نعش) [σημαίνει κόρες του φέρετρου, γιατί οι 7 πλανήτες μοιάζουν να δείχνουν ένα φέρετρο]

  Η Μεγάλη Άρκτος καλείται στη διάλεκτό τους (ινδική) Σάμπτα Ρίσιν (سبت رشين), δηλαδή Επτά Ρις (επτά άτομα μόνα ή ερημίτες). Λένε πως ήταν ερημίτες που τράφηκαν μόνο με αυτό που επιτρεπόταν να φαγωθεί και μαζί τους υπήρξε μια ευσεβής γυναίκα, η Ασουχά (السهى) (Ursa Major star 80 = Alcor (الخَوَّار ή السهى) = Saidak, Suha, Arundhati; visual double star with Mizar). Εξοικονομούσαν λωτούς για να τραφού από τις λίμνες. Εν τω μεταξύ, ήρθε η Θεία Δίκη (الدين) και τους έκρυψε. Καθένας τους ντράπηκε τους άλλους και ορκίστηκαν ευλαβικά στη Θεία Δίκη να προοδεύουν. Και τους ανύψωσε σε αυτήν την θέση, την οποία τώρα βλέπομε.
  Τα Ινδικά βιβλία περιγράφουν με εικόνες και δίνομε ένα εδάφιο με την δική μας μετάφραση. «η βόρεια περιοχή είναι κοσμημένη με αυτούς τους Αστέρες, όπως μια όμορφη γυναίκα είναι κοσμημένη με περιλαίμιο από μαργαριτάρια δεμένα μεταξύ τους και ένα περιλαίμιο με λουλούδια άσπρου λωτού, με όμορφη ρύθμιση. Έτσι, κόσμησαν, όμοια με παρθένες που χορεύουν και περιστρέφονται γύρω από τον Πόλο σαν ο Πόλος να τις προστάζει. Και λέω, πως μας λένε με την εξουσία του Γκάργκα (گرگ που σημαίνει λύκος), οι αρχαίοι, οι πανάρχαιοι, ότι οι Αστέρες στην Μεγάλη Άρκτο, ήταν στην Μάγκα (مگه), την Δέκατη Μονή της Σελήνης, όταν ο Τζουδιστίρα (جذشتر) βασίλευε στη Γη και ο Σαγκαγκάλα (شگگال) ήταν 2526 έτη μετά από αυτόν. Η Μεγάλη Άρκτος παραμένει σε κάθε Μονή της Σελήνης, 600 έτη και ανατέλλει στα Βορειοανατολικά. Αυτός ο Αστέρας από τους επτά, που κυβερνά την Ανατολή, είναι ο Μαρίτσι (مريچ). Δυτικά του βρίσκεται ο Μπασίστα (بسشت), μετά ο Ανγκίρας (آنگر), ο Άτρι (اتر), ο Πουλάστα(پلست), ο Μπουλάχου(بله), ο Ακράτου(اكرت) και κοντά στον Μπασίστα υπάρχει μια παρθένα γυκαίκα που καλείται Αρουν-ντχάτι (ارندهت).»
  Και ο Ήλιος στέκεται στην Μονή Άουα».
  Καθώς αυτά τα ονόματα μερικές φορές μπερδεύονται το ένα με το άλλο, θα προσπαθήσομε να τα προσδιορίσομε με τους αντίστοιχους Αστέρες στη Μεγάλη Άρκτο.

  Ο Μαρίτσι είναι ο 27ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (η UMa)
  Ο Μπασίστα είναι ο 26ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (ζ UMa)
  Ο Ανγκίρας είναι ο 25ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (ε UMa)
  Ο Άτρι είναι ο 18ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (δ UMa)
  Ο Ακράτου είναι ο 16ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (α UMa)
  Ο Μπουλάχου είναι ο 17ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (β UMa)
  Ο Πουλάστα είναι ο 19ος Αστέρας σε αυτόν τον αστερισμό. (γ UMa)

  Αυτοί οι Αστέρες εμφανίζονται στους χρόνους μας, δηλαδή το 952 από Σακακάλα (شگكال), από 3ο του Λέοντα ως 13ο και μισό της Παρθένου και υπολογίζοντας την τροχιά την οποία καλύπτει ο Σταθερός Αστέρας, όπως την ξέρομε, οι ίδιοι Αστέρες εμφανίστηκαν την εποχή του Τζουδιστίρα (جذشتر) από τις 8ο και 2/3 των Διδύμων ως 20ο και 5/6 του Καρκίνου και υπολογίζοντας την τροχιά την οποία έκαναν, όπως υιοθετείται από τους αρχαίους αστρονόμους και τον Πτολεμαίο, αυτοί οι Αστέρες εμφανίστηκαν σε αυτό το διάστημα μεταξύ 26ο και μισό των Διδύμων ως 8ο και 2/3 του Λέοντα και η Μονή είναι η Μάγκα (مگه), την 10η Μονή της Σελήνης που εμφανίζεται από το πρώτο (λεπτό) του Λέοντα μέχρι ακριβώς 800 λεπτά του Λέοντα. Επομένως, θα ήταν καλύτερο να παρουσιάζονται οι Επτά Ρις σαν βρισκόμενοι στη Μονή Μάγκα, από ότι στην εποχή του Τζουδιστίρα. Και αν οι Ινδοί προσδιορίζουν την Μάγκα με την Καρδιά του Λέοντα (α Λέοντα, Βασιλίσκος ή Ρήγουλος), το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτός ο αστερισμός, σε αυτήν την εποχή βρίσκονταν στις πρώτες μοίρες του Καρκίνου.
  Έχω πει στο ημερολόγιο του έτους 951 από Σακακάλα που ήρθε από το Κασμίρ, η αναφορά πως οι Επτά Ρις βρισκόταν από 77 έτη στη Μονή Ανουράντα (آنراد) [Ικλίλ]. Αυτή η Μονή εμφανίζει το διάστημα μεταξύ 3ο και 1/3 του Σκορπιού ως 16ο και 2/3 του Σκορπιού. Ωστόσο, η Μεγάλη Άρκτος προπορεύεται αυτού του μέρους, σχεδόν ένα ολόκληρο ζώδιο και 20ο, δηλαδή 1 και 2/3 ζώδια. Αλλά, ποιο άτομο θα ήταν σε θέση να μάθει όλες τις διαφορετικές θεωρίες των Ινδών, αν δεν διέμενε μεταξύ τους! Ας υποθέσομε πως είναι σωστό, ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο μέρος στην Μάγκα, στην οποία εγκαθίστανται οι Επτά Ρις και σας υποθέσομε πως αυτό το μέρος ήταν 0ο της Μάγκα, η οποία συμφωνεί με τις 0ο Λέοντα στη δική μας εποχή. Επιπλέον, μεταξύ του χρόνου του Τζουδιστίρα και το παρόν έτος, δηλαδή το έτος 1340 από Αλέξανδρο, υπάρχει μια απόσταση 3479 έτη. Τελικά, ας υποθέσομε πως η Μεγάλη Άρκτος παραμένει 600 έτη σε κάθε Σεληνιακή Μονή. Άρα, θα έπρεπε στο παρόν έτος να βρίσκεται στις 17ο 18΄ του Ζυγού, που είναι ταυτόσημη με τις 10ο 38΄του Σβάτι (اسوات Γαφρ). Όμως, αν υποθέσομε ότι βρίσκονταν στο μέσον τη Μάγκα και όχι στην αρχή, θα έπρεπε τώρα να βρίσκονται στις 3ο 58΄της Μπισάκα (بشاك Ζουμπάνα). Και αν υποθέσομε πως βρίσκονταν στο τέλος της Μάγκα, θα έπρεπε τώρα να βρίσκονται στις 10ο 38΄της Μπισάκα.
  Είναι προφανές ότι η αναφορά του ημερολογίου του Κασμίρ, δεν συμφωνεί με την αναφορά στο Σανγκχιτά (سنگهت). Επιπλέον, αν υιοθετήσομε τον κανόνα που αναφέρεται στο ημερολόγιο, αναφορικά στη Μετάπτωση των Ισημεριών και λογαριάσομε με αυτό το μέτρο προς τα πίσω, δεν φθάνομε με κανένα τρόπο στη Μάγκα (Τζίμπχα), την Μονή που διέμεναν οι Επτά Ρις την εποχή του Τζουδιστίρα. Σύμφωνα με μας, οι Αστέρες κινούνται ανά 66 ηλιακά έτη, μία μοίρα, ενώ μας εκπλήσσει πολύ η αναλογία του, μία μοίρα ανά 55 έτη.
  Ο συγγραφέας των Αστρονομικών Πινάκων Κάρανα Σάρα (كرن سار) δίνει τον ακόλουθο κανόνα για τον υπολογισμό της κίνησης της Μεγάλης Άρκτου και το μέρος στο οποίο εμφανίζεται σε κάθε χρόνο:
  «Αφαίρεσε 821 από Σακακάλα. Το υπόλοιπο είναι η βάση, δηλαδή ο αριθμός των ετών επιπλέον 4000, που έχουν περάσει από την αργή του Καλιτζούκα (كلجوك). Πολλαπλασίασε τη βάση με το 47 και πρόσθεσε 68000 στο γινόμενο. Διαίρεσε το άθροισμα με το 10000. Το πηλίκο της διαίρεσης παρουσιάζει τα ζώδια και τα κλάσματά τους, δηλαδή τη θέση της Μεγάλης Άρκτου την οποία αναζήτησες.»
  Η πρόσθεση του 68000, που ορίστηκε σε αυτόν τον κανόνα, πρέπει να είναι η πρωταρχική θέση της Μεγάλης Άρκτου στην αρχή της βάσης, πολλαπλασιασμένη με το 10000. Αν διαιρέσομε το 68000 με το 10000, παίρνομε το πηλίκο 6 και 4/5, δηλαδή έξι ζώδια και 24ο από το έβδομο ζώδιο.
  Είναι προφανές ότι αν διαιρέσομε το 10000 με το 47, η Μεγάλη Άρκτος έχει περπατήσει ολόκληρο ένα ζώδιο σε 212 έτη, 9 μήνες και 6 μέρες, σύμφωνα με την ηλιακή ώρα. Άρα, περπατά μία μοίρα του ζωδίου σε 7 έτη, 1 μήνα και 3 μέρες και ολόκληρη μια Σεληνιακή Μονή σε 94 έτη, 6 μήνες και 20 μέρες.
  Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των αξιών του Μπαρά Χαμιχίρα (براهمهر) και του Μπιττίσφαρα (بتيشفر), αν δεν υπάρχει λάθος στην παράδοση. Για παράδειγμα, αν κάνομε έναν τέτοιο υπολογισμό για το παρόν έτος (1030 από Αλέξανδρο), παίρνομε 9ο 17΄ τη θέση της Μεγάλης Άρκτου, στη Μονή Ανουράντα (آنراد) [Ικλίλ].
  Οι άνθρωποι του Κασμίρ πίστευαν πως η Μεγάλη Άρκτος ολοκληρώνει μία Σεληνιακή Μονή σε 100 χρόνια. Επομένως, το πιο πριν ημερολόγιο λέει ότι στην παρούσα εκατονταετία, της κίνησης της Μεγάλης Άρκτου παραμένουν ακόμα 23 έτη. Λάθη και συγχύσεις όπως αυτές που τοποθετήσαμε εδώ, ανοίγουν κατά πρώτον, αναγκαιότητες αστρονομικών ερευνών.

  Μετάφραση από το προτότυπο αραβικό κείμενο, από τη Φάιζα Κωδωνά
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας.


 • Οι Απλανείς Αστέρες του Ζωδιακού

  Απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών" του Κλαύδιου Πτολεμαίου
  Περί των απλανών αστέρων

  Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού (Aries): α (Hamal ή Hemal ή Ras Hammel ή El Nath), β Sharatan ή Sheratan ή Al Sharatain), γ (Mesarthim ή Mesartim ή First Star in es).
  Εκείνοι στο στόμα: η, θ.
  Αυτοί στο οπίσθιο πόδι: δ (Botein), ο , π , ρ , σ .
  Εκείνοι στην ουρά: ε , ζ , τ .
  Εκείνοι του Ταύρου (Taurus), οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής: ο , ξ , σ , φ . Εκείνοι στις Πλειάδες

  Pleiades (M 45/NGC 1432) : 16 (Calaeno Κελαινώ), 17 (Electra Ηλέκτρα), 19 (Taygeta Ταϋγέτη), 20 (Maia Μαία), 21 (Sterope Στερόπη), 23 (Merope Μερόπη), 25 (Alcyon Αλκυόνη), 27 (Atlas Άτλας), 28 (Pleione Πληιόνη).
   Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες (Hyades, Melotte 25) που είναι λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας (α Ταύρου, που επίσης Αλντεμπαράν, Aldebaran ή Cor Tauri ή Plicium).

     

  Hyades, Melotte 25
   Οι Υάδες είναι μια ομάδα από 34 αστέρια που αποτελούν συστροφή. Προηγείται τούτων, ο αστέρας Λαμπαδίας του αστερισμού του Ταύρου, ο οποίος ουσιαστικά δεν ανήκει στη συστροφή αλλά λαμβάνεται έτσι γιατί απέχουν από αυτόν σε μια περιοχή 8° γύρω του.  
   Οι άλλοι: γ (Hyadum I), δ1 (Hyadum Ii), θ, ε (Ain, Oculus Boreus).
   Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη. β (Alnath ή El Nath ή Nath), ζ.  
   
   Από τους Αστέρες τους Διδύμους (Gemini), εκείνοι στα πόδια: 1 (Ppopus), γ (Alhena), η (Propus ή Praepes ή Tejat Prior), μ (Tejat Posterior ή Calx ή Pish Pai), ν, ξ (Alzirr). Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς: δ (Wasat ή Wesat), ε (Mebsuta), ζ (Mekbuda), λ, ω.
   Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι καλείται Απόλλων (α Διδύμων: Κάστωρ ή Castor ή Apollo). Ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή (β Διδύμων: Πολυδεύκης ή Pollux ή Hercules).  
   
   Από τους Αστέρες στον Καρκίνο (Cancer), οι δύο στα μάτια: μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στα νύχια: α (Acebens ή Sertan ή Sartan), ι, κ, π, ρ, σ, τ.
   Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα) στο στήθος, που καλείται Φάτνη:

  (Μ44 Praesepe) Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι την καλούσαν Φάτνη συσχετίζοντάς την με τους δύο Όνους που έτρωγαν από αυτήν. Είναι γνωστή ακόμα με τα ονόματα «Μικρή Ομίχλη», «Μικρό Σύννεφο» και «Νεφελώδης Αστέρας». Ο Πτολεμαίος στην «Αλμαγέστη» την αποκαλεί «η Νεφελώδης Μάζα στο Στήθος του Καρκίνου».
   Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται Όνοι: γ (Βόρειος Όνος, Asellus Borealis), δ (Νότιος Όνος, Asellus Australis).  
   
   Από εκείνους στον Λέοντα (Leo), οι δύο στο κεφάλι: κ (Al Minliar Al Asad), λ (Altert).
   Οι τρεις στο λαιμό: ε (Janubiyyah ή Algenubi ή Al Ashfar), ζ (Adhafera ή Aldhafara ή Aldhafera), μ (Rasela Borealis ή Rasalas ή Ras Al Asad ή Al Shamaliyy ή Alshemali ή Al Ashfar).
   Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά, καλείται Ρήγουλος. α leo (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος ή Regulus ή Cor Leonis ή Rex ή Al Kalb as Asad ή Kabeleced)
   Εκείνοι στο ισχίο: γ (Algieba ή Algeiba ή Al Gieba), δ (Zosma ή Zozma ή Zozca ή Duhr ή Dhur ή Zubra).
   Και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά: β (Denebola ή Deneb Aleet).
   Εκείνοι στους μηρούς: θ (Chort), ι, σ, υ, φ, χ.  
   
   Από τους Αστέρες στην Παρθένο (Virgo), εκείνοι στο κεφάλι: ν, ξ, ο, π, ω.
   Και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού: β (Zavijah ή Zavijava ή Zawijah ή Menelauva ή Alaraph).
   Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού: γ (Porrima ή ch), η (), θ, χ.
   Και εκείνοι στην ζώνη: δ (Auva ή Minelauva).
   Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό, που καλείται Προτρυγητήρ ( ε vir Βιντεμιατρίξ ή Vindemiator ή Vindemiartix ή Vendemiatrix ή Almuredin ή Provindeniator ή Protrigetrix ή Protrygetor ή Alraph).
   Ο καλούμενος Στάχυς (α vir ή Spica ή Azimech ή Virginis ή Alaraph).
   Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου: ι (Syrma), κ, λ, φ, τ, μ(Rijl Al Awwa) και ζ (Heze).  
   
   Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού (Scorpius), αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος: γ (Brachium), ψ.
   Εκείνοι στα μεσαία τμήματα: φ, χ, υ, ω
   Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο: ν (Jabbah), β (Γραφιάς ή Graffias ή Grassias ή Acrab ή Akrab ή Elacrab), δ ().
   Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης: α (Antares ή Cor Scorpii ή Kalb Al Akrab ή Vespertilio), σ (Alniyat ή Al Niyat), τ.
   Εκείνοι στις αρθρώσεις: ε, ζ, η, θ (Sargas), ι, κ, λ (Shaula), μ.
   Εκείνοι στο κεντρί: υ (Lesath ή Lesuth).
   Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού» (Μ7, NGC 6475).

  Από τους Αστέρες στον Τοξότη (Sagittarius), εκείνοι στο σημείο του βέλους: γ (Nash, Alnasl ή  Alwazl ή Al Nushshabah ή Nushaba).
   Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του: ε (Kaus Australis), λ (Kaus Borealis), δ (Kaus Meridionolis ή Kaus Media ή Media).
   Η συστροφή στο μέτωπό του, Mel 197 ή Messier 24
  |
  Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του: ξ, π(Albaldah ή Al Basdahu), σ(Sadira), ζ (Ascella), φ, τ.
   Εκείνοι στα πόδια του: α (Rukbat ή Rucha ή Rukbat ή al Rami ή Alrami), β1 (Arkab Posterior ή Arkab ή Urkab), β2 (Arkab Prior ή Arkab ή Urkab), γ, η, θ, κ.
   Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, οι αστέρες ω ( Terebellum ή 58 Τοξότη), 59 Τοξότη, 60 Τοξότη και 62 Τοξότη.  
   
   Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω (Capricornus), εκείνοι στα κέρατα: α1 (Prima Giedi ή Algied Prima ή Algedi), α2 (Secunda ή Algiedi Secunda ή Gredi ή Algedi), β (Dabih), β1 (Dabih Major), β2 (Dabih Minor), ν (Alshat).
   Εκείνοι στο στόμα: ο, π, ρ, σ.
   Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά: ε, ζ, η, θ, ι, κ, φ, χ.
   Και εκείνοι στην ουρά: γ (Nashira), δ (Deneb Algedi), λ, μ.  
   
   Από τους Αστέρες στον Υδροχόο (Aquarius), εκείνοι στους ώμους, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα: α (Sadalmelik ή Sadalmelek ή Sadlamulk ή El Melik ή Saad el Melik), β (Sadalsuud ή Sadalsud ή Sad es Saud ή Sadalsund ή Saad el Sund), γ (Sadalachbia ή Sadachbia), ζ, κ (Situla), π, ε (Albali ή Al Bali), θ (Ancha), μ, ν, ξ, ο, φ.
   Εκείνοι στους μηρούς: δ (Skat ή Scheat ή Sheat), λ, τ.
   Εκείνοι στη ροή του ύδατος: φ, χ, ψ1, ψ2, ψ3, ω.  
   
   Από τους Αστέρες στους Ιχθείς (Pisces), εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ: β (Fum al Samakah)
   Εκείνοι στο σώμα: γ, θ, ι, κ, λ, χ.
   Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο: ω, ε, δ, ζ, μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων: σ, τ, φ, χ, ψ.
   Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου: η, ο (Torculs ή Septentrionalis), π, ρ.
   Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση, α ( Alricha ή Alrischa ή Alrescha ή Al Pischa ή Al Richa ή Rescha ή Okda ή Kaitan).  
   
   
   Στους Απλανείς Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο(Ursa Minor): α (Πολικός - Polaris ή Alruccabah ή Cynosura ή Phoenice ή Lode Star ή Pole Star ή Tramontana ή Angel Stern ή Navigatoria ή Star of Arcady ή Yilduz ή Mismar), β (Κουκάμπ - Kochab ή Kakab ή Kocab ή Φύλακας του Πόλου - Guards of the Pole), γ (Φαϊρκάντ - Pherkad ή Pherkad Major), δ (Γίλντουν - Yildun ή Gildun ή Vildiur).  
   
   Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο (Ursa Major): α (Ντούμπη - Dubh ή Dubhe ή Dubb Ak ή Alruccabah), β (Μηράκ - Merak ή Mirak), γ (Φεκντά - Phekda ή Phad ή Phecda ή Phegda ή Phekha), δ (Μητζρήζ - Megrez ή Kaffa), ε (Αλιότ - Alioth ή Aliath), ζ (Μιζάρ - Mizar ή Mizat ή Mirza μαζί με τον Αλκόρι - Alcor ή Saidak), η (Αλκάντι Μπενετνάς - Alkaid Benetnasch ή Benetnash ή Benetnasch ή Elkeid), θ (Al Haud), ι (Ταϊλίθα - Talitha Borealis ή Dnoces), κ (Talitha Australis), λ (Τάνια Μπορεάλις - Tania Borealis), μ (Τάνια Οστράλις - Tania Australis), ν (Αλούλα Μπορεάλις - Alula Borealis), ξ (Αλούλα Οστράλις - Alula Australis), ο (Μεουσίντα - Muscida), π1 (Μεουσίντα - Muscida), π2 (Μεουσίντα - Muscida).  
   
   Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης (Coma Berenices): (Melotte 111) κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου (αστέρες : Alkaid, Mizar και Alioth).  
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα (Draco): α (Tuban ή Adib ή Dragon’ Tail), β (Rastaban ή Alwaid ή Asuia ή Rastaben), γ (Αλτανίν - Eltanin ή Etanin ή Ettanin ή Rastaban ή Rasaben ή Zenith Star), δ (Notus Secundus ή Altais ή Aldib), ε (Tyl), ζ (Kaou Pih), ι (Ed Asich ή Eldsich ή Al Shiba ή Al Dhihi), λ (Giauzar), μ (Arrakis ή Errakis ή Al Rakis ή El Rakis), ν (Kuma), ξ (Grumium ή Geman Nodus I), σ (Alsafi ή Athafi), ψ (Dziban ή Dsiban).  
   
   Εκείνοι στον Κηφέα (Cepheus): α (Αλνταρουμίν - Alderamin ή Alderaimin), β (Αλφίρκ - Alfirk ή Alphirk), γ (Αλ Ράγια - Alrai ή Arrai ή Errai ή Er Rai), μ (Garnet Star), ξ (AlKurhah ή Alkirdah ή Κουράχ - Kurhah) , ρ (Αλ Κάλμπ Αλ Ράι - Al Kalb al Rai).  
   
   Εκείνοι στο Βοώτη (Bootes): β (Nekkar ή Nakkar ή Merez ή Meres), δ (Alkalurops ή Inkalunis ή Kalurus ή Clava ή Venabulum), ε (Izar ή Mirac ή Mirak ή Mirach ή Mizar ή Pulcherrima), ζ, η (Mufrid ή Muphrid ή Mufride ή Myphride), θ (Asellus Primus), ι (Asellus Secondus), κ (Asellus Tertius), λ, μ1 (Alkalurops), ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, 38 (Merga ή Marrha ή El Mara el Musalsela ή Falx Italica).
   Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας καλείται Αρκτούρος. α (Αρκτούρος - Arcturus ή Haris - el - sema).  
   
   Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο (Corona Borealis): α (Μαργαρίτης ή Γκέμμα - Gemma ή Alphecca ή Alphekka ή Alphacca ή Gnosia, the Jewel ή Gnosia Stella Coronae ή Ashtaroth), β (Nusakan), γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, τ, υ.  
   
   Εκείνοι στον Ηρακλή (Hercules): α (Ras Algethi ή Rasalgethi ή Rasalegti), β (Κορνεφόρος - Kornephoros ή Korneforos ή Rutilius), γ, δ (Sarin), ζ, η, ι, κ (Marfik ή Marsik ή Mirfak ή Marfak), λ (Maasim ή Maasym ή Masym ή Misam), μ, ν, ξ, ο, σ, τ, φ, ω (Cujan ή Kajan ή Cajam ή Caiam).  
   
   Εκείνοι στη Λύρα (Lyra): α (Βέγας - Vega ή Wega ή Harp Star), β (Sheliak ή Shelyak ή Shiliak), γ (Sulafat ή Sulaphat), δ, ε, ζ, η (Aladfar), θ, ι, μ (Al Athfar ή Alathfar), ν.  
   
   Και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο (Cygnus): α (Ντεμέμπ - Deneb ή Deneb Cygni ή Deneb el Alige ή Arided ή Aridif ή Gallina ή Arrioph), β (Αλμπιρίο - Albireo), γ (Σαντίρ - Sadir ή Sador ή Sadr), δ, ε (Τζινάχ - Geinah Cygni ή Gienah), η, ι, κ, λ, ν, ο, π1 (Azelfafage) φ, χ, ω, ω2 (Ruchba).  
   
   Οι Αστέρες στην Κασσιόπη (Cassiopeia): α (Shedir ή Shedar ή Schedar), β (Caph ή Kaff ή Al Senam ή Al Nakah), γ (Tsih), δ (Ruchbah ή Rucba ή Rucha ή Ksora), ε (Segin), ζ, η (Achird), θ (Marfak), ι, μ, ξ, ο, π, ρ, σ, υ, φ, χ.  
   
   Εκείνοι στον Περσέα (Perseus): α (Per Mirfak ή Marfak ή Mirphak ή Mirfak ή Algenib), β (Αλγκόλ - Algol ή Algol ή Gorgona ή Gorgonea Prima ή Demon Star ή El Ghoul), η (Miram), ξ (Menkib ή Menkihib ή Menchib), ο (Atik ή Ati ή Al Atik), π (Gorgonea Secunda), ρ (Gorgonea Tertia), ω(Gorgonea Quarta). Η συστροφή στη λαβή του ξίφους. Γοργόνιο Melotte 20.

  Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο (Auriga): α (Αίξ - Capella), β (Menkalinan ή Menkalina), δ (Prijipati), ε (Almaaz ή Al Anz), ζ (Haedi ή Sadatoni ή Saclateni), η (Hoedus II ή the Kids), θ, ι (Kabdhilinan ή Hassaleh In Becvar ή Hassaleh), κ, λ, μ, ν, ο, π, τ, φ, ψ.  

  Εκείνοι στον Οφιούχο (Ophiuchus): α (Ras Alhague ή Rasalhague), β (Cheleb ή Celbalrai), γ, δ (Yed Prior ή Yad ή Yed ή Jed), ε (Yed Posterior), ζ, η (Sabik), θ, κ, λ (Marfik ή Marfic ή Marcic), μ, ν, ξ, σ, υ.  

  Εκείνοι στον Όφι (Serpens): α (Ουνουκαλχί - Unukalhai ή Unuk Elhaia ή Unuk Al Hay ή Unuk ή Unukalhay ή Cor Serpentis), β (Chow), ε, ζ, θ (Alya ή Alga), ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, ρ, τ, υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στο Βέλος (Sagitta): α (Sham ή Al Sahm), β, γ, δ, ε, ζ, η.  

  Εκείνοι στον Αετό (Aquila): α (Αλτάϊρ - Altair ή Afair), β (Alshain ή Alschairn), γ (Tarazed ή Reda), δ, ε (Deneb El Okab ή Deneb), ζ (Deneb El Okab ή Deneb), η, θ, ι (Al Thalimain), λ (Al Talimain), μ, ν, σ.  

  Εκείνοι στο Δελφίνι (Delphinus): α (Sualocin ή Scalovin ή Svalocin ή Nicolaus), β (Rotanev ή Rotanen ή Venator), δ, ε (Deneb Dulfim ή Deneb el Delphinus ή Al Dhanab al Dulfim), ζ, η, θ, κ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο (Equuleus): α (Kitalpha ή Kitel Phard ή Kitalphar), β, γ, δ, ε.  

  Εκείνοι στην Ανδρομέδα (Andromeda): α (Αλφιράτζ - Alpheratz ή Alphrat ή Sirrah ή Sirah), β (Μιράχ - Mirach ή Merach ή Mirac ή Mirak ή al Mizar), γ (Almach ή Almaak ή Alamak ή Almak ή Al maach), δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ (Adhil), ο, π, ρ, σ, τ, υ.  

  Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο (Triangulum): α (Metallah ή Mothallah ή Caput Trianguli ή Atria ή Ras al Muthallah ή Elmuthalleth), β, γ, ε.  


  Στους Απλανείς Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

  Ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος (Piscis Austrinus): α (Fomalhaut, Os Piscis Meridiani, Os Piscis, Notil, Difta al Awwel, the First Frog).  

  Εκείνοι στο Κήτος (Cetus): α (Menkar ή Menkab), β (Diphda ή Deneb Kaitos), γ (Kaffaljidhmah), ζ (Baten Kaitos), ι (Schemali), ο (Θαυμάσιος - Mira).  

  Από εκείνους στον Ωρίωνα (Orion), οι Αστέρες στους ώμους του: α (Betelgease ή Betelguex ή Betelgeuze ή Beteiguex ή Al Mankib), γ (Μπελλατρίξ - Bellatrix ή the Amazon Star). Και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες: β (Rigel), δ (Mintaka), ε (Αλνιλάμ -Alnilam), ζ (Alnitak), θ1 (Τραπέζιο), ι (Na’ir al Saif), κ (Saiph), λ (Heka ή Meissa), υ (Thabit).  

  Από τους Αστέρες στον Ηριδανό (Eridanus) ο τελευταίος φωτεινός: α (Αχερνάρ - Achernar). Οι άλλοι, μερικοί των οποίων είναι: β(Cursa), γ(Zaurak), δ(Rana), η(Azha), θ(Acamar), ο1(Beid), ο2(Keid), τ2(Angetenar).  

  Οι Αστέρες στο Λαγωό (Lepus): α (Arneb), β (Nihal).  

  Ο Μικρός Κύων (Canis Minor): γ, δ, ε, ζ, η. Και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα: β (Gomeisa, Algomeyla, Gomelza) Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων: α (Procyon, Elgomaisa, Antecanis).  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα (Hydra): α (Αλφάρδ - Alphard ή Cor Hydrae ή Alfard ή Kalbelaphard), β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ (Minhar al Shuja), τ (Ukdah), υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στον Κρατήρα (Crater): α (Alkes), β, γ, δ, ε, ζ, η, ι, κ, λ.  

  Ο Κόραξ (Corvus) έχει: α (Alchibah ή Alchita ή Al Chiba ή Al Minliar al Ghurab), β (Kraz in Becvar ή Tso Hea), γ (Gienah Ghurab ή Gienah), δ (Algorab ή Algores ή Algoral ή Algorel), ε (Minkar), ζ.  

  Η Αργώ (Τρόπις - Carina, Πρύμνη - Puppis, Ιστία - Vela, Πυξίς- Pyxis, Περιστερά - Columba) έχει φωτεινούς αστέρες: α Τρόπις (Κάνωβος - Canopus ή Suhel ή Suhail), β Τρόπις (Miaplacidus), ε Τρόπις (Avior), ι Τρόπις (Scutulum ή Aspidiske), ζ Πρύμνη (Naos ή Shuhail Hadar), χ Πρύμνη (Asmidiske), γ Ιστία (Suhail ή Regor), κ Ιστία (Markab ή Marchab), γ Ιστία (Suhail al Muhlif ή Al Suhail al Muhlif), λ Ιστία (Suhail), φ Ιστία (Tseen Ke), α Περιστερά (Phact ή Phaet ή Phakt ή Phad), β Περιστερά (Wezn ή Wazn), λ Περιστερά (Tsze).  

  Από εκείνους στον Κένταυρο (Centaurus) αυτοί στο ανθρώπινο σώμα: ζ, η, θ (Menkent), κ, μ, ρ, υ, φ, χ, ψ. Και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα: α1 (Rigel Kentaurus ή Rigil Kent ή Toliman), β (Agena ή Hadar), γ, ε, λ, ξ2, π, ρ, σ, τ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο (Lupus): α (Men), β, γ, δ, ζ, η, θ, κ, π, χ, ψ, φ.  

  Εκείνοι στο Βωμό (Ara): α (Choo ή Tchou), β, δ, ε, ζ, η, θ, κ, λ, μ.  

  Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο (Corona Australis): α (Alfecca Meridiana), β, γ, δ, ε, ζ, θ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest