Σελήνη

 • Αστρικός Μήνας

  Η περίοδος του Αστρικού Μήνα (Sidereal Month) μήνα είναι 27.321661 μέρες.

  Ανωμαλιακός Μήνας (Anomalistic Month)

  Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σημαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον στην τροχιά αυτή είναι:
  Το Απόγειο,  σημείο στην τροχιά όπου η Σελήνη είναι στο απώτερο σημείο από τη Γη και το  Περίγειο, σημείο στην τροχιά της Σελήνης, το οποίο είναι το πλησιέστερο στη Γη.

  Τα σημεία αυτά δεν είναι σταθερά αναφορικά στη Γη. Αυτό οφείλεται στην οπισθοδρόμηση της σεληνιακής τροχιάς, το μακροσκελή μέγεθος της ελλειπτικής τροχιάς και ως εκ τούτου τα σημεία αυτά περιβάλλουν με κύκλο τη Γη, περίπου μιά φορά κάθε 9 χρόνια.
  Έτσι, ο χρόνος που θέλει η Σελήνη να πάει από το Απόγειο στο Περίγειο και ξανά πίσω είναι λίγο μακρύτερος από την περίοδο τροχιάς (Αστρικό Μήνα). Αυτή η χρονική περίοδος καλείται Ανωμαλικός Μήνας και είναι 27.554549 μέρες.
  Ο μήνας αυτός παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις ηλιακές εκλείψεις, επειδή το μέγεθος και ο τύπος της έκλειψης του Ήλιου εξαρτώνται από την απόσταση της Γης με τη Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Αυτή ακριβώς η απόσταση εξαρτάται από το σημείο του Ανωμαλιακού Μήνα που θα εμφανιστεί η έκλειψη.
  Επίσης, επηρεάζει τις σεληνιακές εκλείψεις, τη διάρκεια και το φαινόμενο της έκλειψης. Στην πράξη η πρόβλεψη οι εμφανίσεις μιας έκλειψης χρειάζονται δύο περισσότερα είδη μηνών.

  Συνοδικός ή Σεληνιακός Μήνας (Synodic Month)

  Βλέποντας τη Σελήνη από τη Γη, είναι ορατός ο κύκλος της: Ξεκινά από τη Νέα Σελήνη, την πρώτη ημισελήνο (αμφίκυρτο (gibbous)), την Πανσέληνο και τη δεύτερη ημισέληνο και πάλι ξανά. Έτσι, εμφανίζονται οι φάσεις της Σελήνης:
  Όταν η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, ο φωτεισμένος δίσκος της στο σύνολό του είναι στραμμένος προς αυτόν και έχουμε Νέα Σελήνη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, δεν φαίνεται η Σελήνη από τη Γη και ανατέλλει μαζί με τον Ήλιο.
  Στην επόμενη φάση εμφανίζεται ένας μηνίσκος φωτισμένος από τη Γη, που μεγαλώνει κάθε μέρα. Αυτό διαρκεί περίπου 168 ώρες και η Σελήνη βρίσκεται στο Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης.
  Περίπου μετά από πάροδο ίδιου χρόνου, ο δίσκος της Σελήνης είναι πλήρης και φωτισμένος και έχουμε την Πανσέληνο. Εδώ, η Σελήνη ανατέλλει όταν ο Ήλιος δύει.
  Για το επόμενο διάστημα μέχρι τη Νέα Σελήνη, ο φωτισμένος δίσκος αρχίζει να μικραίνει με τις ακμές του μηνίσκου προς την ανατολή. Η Σελήνη σε αυτό το διάστημα ανατέλλει όλο πιο αργά μετά τη δύση του Ήλιου. Περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα από την Πανσέληνο, έχουμε τη φάση του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης.
  Η κίνηση μοιάζει με τον Αστρικό Μήνα.

  Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η Σελήνη είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο και ενώ η Σελήνη ολοκληρώνει την τροχιά της, η Γη κινείται ένα δωδέκατο της πορείας της γύρω από τον Ήλιο. Το σχέδιο δείχνει την πορεία της Σελήνης, ξεκινώντας από τη Νέα Σελήνη και κάνοντας μία ολόκληρη τροχιά επανερχόμενη κατά τι περισσότερο μεταξύ του Ήλιου και της Γης.
  Ο χρόνος που απαιτείται για την κίνηση αυτή της Σελήνης από τη μία Νέα Σελήνη στην άλλη, καλείται Συνοδικός Μήνας και είναι κατά μέσο όρο 29,530589 μέρες. Αυτόν τον μήνα χρησιμοποιούμε στα ημερολόγια. Εξαιτίας της πάρελξης των τροχιών της Γης και της Σελήνης, ο πραγματικός χρόνος μεταξύ των σεληνιακών μηνών μπορεί να ποικίλει από 29,27 στις 29,83 μέρες περίπου.
  Σεληνιακή μέρα είναι το μήκος του χρόνου στη Σελήνη που χρειάζεται ένας παρατηρητής πάνω της για να δεί τον Ήλιο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο χρόνος αυτός στο σύνολο του μήνα, είναι ίδιος με το Συνοδικό Μήνα,
  Η κίνηση της Σελήνης είναι περίπου 12 μοίρες την ημέρα.

  Δρακόντειος Μήνας (Draconic Month)

  H τροχιά της Σελήνης έχει κλίση σε σχέση με το επίπεδο της Εκλειπτικής. Τα δύο σημεία στα οποία η τροχιά τέμνει την Εκλειπτική, ονομάζονται Δεσμοί. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να πάει από ένα δεσμό τριγύρω της τροχιάς της και να έλθει πίσω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδος δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως μια απλή τροχιά εξαιτίας της μετάπτωσης της σεληνιακής τροχιάς. Το επίπεδο τροχιάς της Σελήνης και ως εκ τούτου οι Δεσμοί, στρέφονται οπισθοδρομικά τριγύρω στη Γη περίπου μία φορά κάθε 18,6 έτη. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να επιστρέψει σε ένα Δεσμό είναι συνεπώς συντομότερος από ότι την τροχιακή της περίοδο. Αυτός ο χρόνος είναι γνωστός Δρακόντειος Μήνας με 27,212220 μέρες.

  Τροπικός Μήνας (Tropical Month)

  Είναι η περίοδος που χρειάζεται η Σελήνη για πάει από μία Ισημερία Σελήνης στην άλλη και είναι 27,321582 μέρες.

 • Εκλείψεις

  Σε όλες τις ηλιακές εκλείψεις, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη Γη. Οπωσδήποτε, ο τύπος της έκλειψης για να είναι ορατός σε έναν τόπο, εξαρτάται από ποιόν τόπο περνά κατ' ευθείαν η Σελήνη ή περνά μερικώς μεταξύ Γης και Ήλιου, από ποιό τόπο γίνεται η παρατήρηση και επίσης ακόμα, σε ένα αριθμό άλλων συντελεστών.
  Εδώ, θα περιγράψομε τις μορφές των ηλιακών εκλείψεων.

  Ολική Έκλειψη (Total Eclipse)

  Ολική έκλειψη έχουμε όταν ο Ήλιος ολοκληρωτικά καλύπτεται από τη Σελήνη. Η εικόνα που ακολουθεί εξηγεί το γεγονός. Εδώ, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου σε ένα σημείο στην δική της ελλειπτική τροχιά όπου αυτό είναι σχετικά κοντά στη Γη. Καθώς αυτό γίνεται, ρίχνει μια σκιά. Το σκιώδες τμήμα της σκιάς (umbra = πλήρης σκιά σχηματιζόμενη κατά τις εκλείψεις) είναι η περιοχή  όπου ο Ήλιος θα είναι ολικά σκοτεινός από τη Σελήνη. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η Σελήνη είναι αρκετά κοντά στη Γη ώστε το τμήμα της σκιώδους (umbra) να πέφτει πάνω στη Γη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το τμήμα της Γης, εντός της σκιώδους (umbra), θα δουν τον Ήλιο να κρύβεται ολοσχερώς από τη Σελήνη. Αυτή είναι μια ολική έκλειψη του Ηλίου.

  Μερική έκλειψη (Partial Eclipse)

  Η μερική ηλιακή έκλειψη είναι όταν η Σελήνη καλύπτει μόνο τμήμα του Ήλιου. Βλέποντας την εικόνα πριν, θα δούμε μια περιοχή έξω από τη σκιώδη (umbra), όπου ο Ήλιος έχει καλυφθεί μερικώς από τη Σελήνη. Αυτό είναι γνωστό σαν παρασκιά (penumbra) και στη Γη έχει έκταση πολύ πιο μεγάλη από τη σκιώδη. Η επιφάνεια της Γης που πέφτει πάνω της η παρασκιά, βλέπει μια μερική ηλιακή έκλειψη. Με την παρασκιά, ο Ήλιος καλύπτεται μερικώς και το φώς του θαμπώνει.
  Οι άνθρωποι που είναι στην παρασκιά και κοντά στην σκιώδη θα δουν τον Ήλιο σχεδόν να έχει καλυφθεί, ενώ οι άνθρωποι στο περιθώριο της παρασκιάς θα δουν τη Σελήνη το πολύ να βγάζει λίγο από τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια ακόμα, μιάς μεγάλης μερικής έκλειψης, ο υπόλοιπος μηνίσκος του Ήλιου είναι τόσο έντονος, τόσο όσο μια φυσιολογική, καθαρή μέρα, που δεν είναι σωστό να θεωρείται ο Ήλιος κατ' ευθείαν. 
  Κάθε ολική έκλειψη συνοδεύεται με μια μερική έκλειψη που πέφτει σε μια μεγαλύτερη περιοχή της Γης, εφόσον η σκιώδης είναι πάντα περιστοιχισμένη από μια παρασκιά. Οπωσδήποτε, είναι εντελώς εφικτό για τη σκιά της παρασκιάς της Σελήνης να πέφτει στη Γη όταν η σκιώδης πλήρως πέφτει έξω από τη Γη, μέσα στο διάστημα. Όταν συμβαίνει αυτό, τμήματα της Γης βλέπουν μια μερική έκλειψη, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι ολική έκλειψη. Τούτο συμβαίνει αρκετά συχνά.

  Δακτυλιοειδής έκλειψη (Annular Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής έκλειψη εμφανίζεται όταν η Σελήνη καλύπτει το κέντρο του Ήλιου, αλλά όχι τις άκρες του αφήνοντας ένα δακτυλίδι (annulus) του Ήλιου εμφανές ολόγυρα στις άκρες

   Στην εικόνα φαίνεται πώς εμφανίζεται μια δακτυλιοειδής έκλειψη. Εδώ η Σελήνη στην ελλειπτική τροχιά της είναι πολύ μακριά από τη Γη και η σκιώδης είναι πολύ μικρή στην έκτασή της στη Γη. Οπωσδήποτε, η Σελήνη είναι κατ' ευθείαν μπροστά από τον Ήλιο, έτσι οι περιοχές της Γης κάτω από αυτήν, βλέπουν μια μερική έκλειψη όπου το κέντρο του Ήλιου καλύπτεται λίγο. Αυτό αφήνει ένα δακτυλίδι του Ήλιου ορατό στις άκρες της Σελήνης. Το δακτυλίδι είναι μια μορφή κύκλου με κομμένο το κέντρο του. Οι άνθρωποι που είναι σε απόσταση από τη μία πλευρά της ατραπού της έκλειψης υπάγονται στην παρασκιά θα δουν την δακτυλιοειδή έκλειψη σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.

  Η Δακτυλιοειδής/Ολική έκλειψη (Annular/Total (ή Hybrid) Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη είναι μια έκλειψη στην οποία φαίνεται σαν δακτυλιοειδής σε μερικά μέρη της Γης και ολική σε άλλα μέρη της Γης. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει κάτι τέτοιο.

  Εδώ, η Σελήνη μακρυά από τη Γη κι έτσι η σκιώδης δεν μπορεί να απλωθεί στη Γη. Καθώς η έκλειψη αρχίζει, τα δυτικά τμήματα της Γης που είναι στην περιφέρεια της ατραπού της έκλειψης (πράσινο χρώμα) βλέπουν μια δακτυλιοειδή έκλειψη.

  Καθώς η ατραπός της έκλειψης προχωρά, η σκιώδης μετακινείται σε μικρότερη απόσταση στην έκτασή της στη Γη ενώ είναι αρκετά εκτενής στην έκτασή της στο κέντρο. Έτσι, τα τμήματα που βλέπουν κατ' ευθείαν τη Σελήνη, (χρώμα κόκκινο) θα δουν μια ολική έκλειψη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά αλλά όχι μέσα στη σκιώδη, η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα φανεί σε αυτούς σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.
   Η επόμενη δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα γίνει στις 8/4/2005 κατά μήκος του Νότιου Ειρηνικού, κοντά στη Νέα Ζηλανδία και προς την Κενρτική Αμερική. Το ολικό κομμάτι της έκλειψης θα είναι ορατό για 42 δευτερόλεπτα και η ατραπός της δεν θα είναι πιο μεγάλη από 27 χιλιόμετρα.      

 • Εξουσιαστής Πλανήτης

  Η έννοια είναι συχνά ταυτόσημη με τον Κυβερνήτη του Ωροσκοπίου. Η ακριβέστερη ορολογία είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου και ο Εξουσιαστής του Οίκου. Κατά συνέπεια ένας συγκεκριμένος πλανήτης μπορεί να κριθεί σαν Εξουσιαστής Οίκου, επειδή βρίσκεται σε συγκεκριμένο Οίκο ή επειδή απουσιάζει κάθε πλανήτης από το συγκεκριμένο Οίκο και αυτός είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου εμφανιζόμενος στην ακμή αυτού του Οίκου. Ο Εξουσιαστής της γέννησης θα μπορούσε πιο σωστά να ονομαστεί Κυβερνήτης του Χάρτη, που σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης έχει περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής ή κύρια χαρακτηριστικά. Ο Εξουσιαστής της Ώρας είναι εκείνος ο πλανήτης που υποτίθεται κυβερνά την ώρα που κατά τη διάρκειά της υπολογίστηκε ο Χάρτης. Ο Εξουσιαστής του Έτους είναι εκείνος ο πλανήτης που έχει την περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής σε έναν Ηλιακό Χάρτη ή σε ένα Χάρτη Εισόδου ερμηνευόμενος σύμφωνα με τους κανόνες της Κοσμικής Αστρολογίας.
  Ο Εξουσιαστής του Έτους
  Στην κρίση ενός Χάρτη Εισόδου βασίζεται στη βασική αρχή της θέσης και των όψεών του, ειδικά σε αυτές τις όψεις που υπάρχουν με τη Σελήνη.
  Αν είναι καλά τοποθετημένος ερμηνεύεται όπως ακολούθως. Αν είναι προσβαλλόμενος, ερμηνεύεται αντίστροφα.
  Ήλιος: Ευνοϊκός για τις κυβερνήσεις και τους υψηλούς κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Υπάρχει αφθονία στα τρόφιμα. Το χρήμα κυκλοφορεί άφθονο.
  Σελήνη: Ευνοεί την πρόοδο των γυναικών. Συμβάλλει στην ικανοποίηση του λαού. Καλή υγεία του πληθυσμού. Υπάρχει τιμιότητα και αμεροληψία.
  Ερμής: Πρόοδοι στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Ευνοεί την ανάπτυξη των εφευρέσεων. Ευημερία στους εμπόρους και στο εμπόριο. Αν είναι προσβαλλόμενος προκαλεί αλλαγές και μετατροπές της πολιτικής.
  Αφροδίτη: Επέκταση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική πρόοδο και περισσότερη διασκέδαση στις εργατικές τάξεις. Οι τέχνες και η καλλιτεχνία θα ακμάσουν. Αυξάνεται το ποσοστό των γεννήσεων. Αν είναι προσβαλλόμενη θα προκαλέσει επιδημίες και ασθένειες στο λαό.
  Άρης: Πρόοδος στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Προστασία σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνα επαγγέλματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει πολέμους, πυρκαγιές, θύελλες, απεργίες.
  Δίας: Ευημερία στις ανώτερες τάξεις. Εποικοδομητική νομοθεσία. Αφθονία και περιεκτικότητα τα θέματα του λαού με σεβασμό του νόμου.
  Κρόνος: Αύξηση στις κατασκευές. Εύνοια στη γεωργία. Φιλία και ομόνοια στα κοινωνικά στρώματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει κρύο, ανεπάρκεια, θνησιμότητα στη μεγάλη ηλικία, εθνικές καταστροφές.

 • Ημισφαίρια

  Διαιρώντας τον κύκλο με μια διάμετρο, παράγονται δύο ημισφαίρια, το ανατολικό και το δυτικό. Αν τμήσομε κάθετα στο κέντρο με μια διάμετρο, παράγονται άλλα δύο, το νότιο και βόρειο ημισφαίριο. Το ημισφαίριο στην αριστερή πλευρά του κύκλου, είναι το ανατολικό ημισφαίριο με το ακραίο ανατολικό σημείο, τον ανατολικό ορίζοντα, που είναι ο Ωροσκόπος. Η αντίθετη πλευρά του κύκλου είναι η δύση ή το δυτικό ημισφαίριο. Το άνω ημισφαίριο στον κύκλο είναι ο Νότος, το Μεσουράνημα ή νότιο ημισφαίριο. Το χαμηλότερο μισό του κύκλου είναι το Ναδίρ, ο χαμηλότερος ουρανός ή βόρειο ημισφαίριο Οι θέσεις πλανητών συχνά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος του κύκλου ή σε ένα άλλο. Όταν εμφανίζεται κάτι τέτοιο, υπάρχει μια αυστηρή δυσαναλογία που μπορεί να προκαλέσει εξτρεμισμό ή έμμονες ιδέες, αναλογικά με τον τομέα της ζωής που αντιπροσωπεύεται. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο βόρειο ημισφαίριο, τονίζουν ιδιαίτερα παρεμποδίσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τον εξωτερικό κόσμο. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο νότο ημισφαίριο, παράγουν υπερβολική εμπιστοσύνη και την έλλειψη προσωπικών ιδεών. Οι δέκα πλανήτες βρισκόμενοι στην ανατολή, ενθαρρύνουν την αποδέσμευση και παρέχουν την ανικανότητα να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες άλλων και τέλος, οι δέκα πλανήτες στη δύση δείχνουν ένα πρόσωπο που συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των τρίτων.
  Το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τους  Οίκους 1,2,3,4,5,6 και με γνωρίσματα "υποκειμενικός, προσωπικός, εγωκεντρικός",
  το Νότιο Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 7,8,9,10,11,12  και με γνωρίσματα "αντικειμενικός, εξωτερίκευση, συλλογικός προσανατολισμός",
  το Ανατολικό  Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 10,11,12,1,2,3  και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τον εαυτό του, ανεξάρτητος"
  και το Δυτικό Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 4,5,6,7,8,9 και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τους άλλους, εξαρτημένος".

  Το ανατολικό ημισφαίριο
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο ανατολικό ημισφαίριο δηλώνουν πως είστε αρκετά ανεξάρτητος, ισχυρογνώμων και ατομιστής. Οι πλανητικές θέσεις σε αυτό το ημισφαίριο δείχνουν τη δυνατότητα ενός ηγετικού ρόλου, αλλά και τον κίνδυνο μιας υπερβολικής ενασχόλησης με κτήσεις. Είστε ικανός στο να ορίζεται τον δικό σας πεπρωμένου και θα έχετε πολλές επιλογές στη ζωή.
  Το δυτικό ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο δυτικό ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε ιδιαίτερα προσαρμόσιμος στις ευκαιρίες, αλλά εξαρτάστε επίσης από τους άλλους. Είστε αδρανής ή διακριτικός στις δράσεις σας, επιτρέποντας συχνά σε άλλους να πάρουν το προβάδισμα. Εργάζεστε καλύτερα σε απασχόλησης που απαιτεί συνεργασία ή κάτι ομαδικό, έχοντας πάντα τις παρεμβολές τρίτων στο πεπρωμένο σας. Έχετε επίγνωση στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που σας παρουσιάζονται και λόγω συνήθως, εργάζεστε περισσότερο από τους άλλους.
  Το νότιο ημισφαίριο 
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο νότιο ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε φιλόδοξος, με προσανατολισμένη σταδιοδρομία και θέλετε γενικά να έχετε φήμη και αναγνώριση. Έχετε αντικειμενική άποψη της ζωής, είστε πολύ ενεργητικός με τους άλλους, έχετε εκτεταμένες υλικές αξίες και στόχους. 
  Το βόρειο ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο βόρειο ημισφαίριο δηλώνουν μια πολύ υποκειμενική άποψη για την ζωή. Κρατάτε την προσωπική ζωή σας μυστική. Σας αρέσει να εργάζεστε μόνος, επειδή ίσως είστε ενδοσκοπικός ή εσωστρεφής. Αυτό γίνεται αιτία οι ολοκληρώσεις συχνά να στερούνται την αναγνώριση. Η υπερβολική υποκειμενική άποψη των ζητημάτων, μπορεί να σας οδηγήσει σε βαθυστόχαστη εστίαση και ώθηση για δράση.

 • Κενοδρομούσα

  Απόδοση από τα αρχαία κείμενα


  Η Σελήνη λέγεται πως είναι σε "κενό πορείας ή Κενοδρομούσα" όταν δεν θα κάνει άλλες Πτολεμαϊκές όψεις, δηλ. σύνοδο, διάμετρο, τετράγωνο, τρίγωνο ή εξάγωνο, σε έναν άλλο πλανήτη προτού να αλλάξει ζώδιο. Τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα γιατί υπάρχει στον καθορισμό, ένας αριθμός διαφορετικών τρόπων. Πολλοί κλασσικοί αστρολόγοι δεν θεωρούν τους μετα-Κρόνιους Πλανήτες, δηλαδή τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα ως παράγοντες, ακόμα και αν η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, η Σελήνη θεωρείται σε Κενό Πορείας.
  Υπό την ακριβέστερη έννοια, η Σελήνη μπορεί να θεωρηθεί σε Κενό Πορείας εάν δεν είναι μέσα στην ανοχή μιας ισχύουσας όψης οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν θα κάνει αργότερα μια όψη πριν αλλάζει ζώδιο. Η "ανοχή" χρησιμοποιήθηκε για τους πλανήτες, όχι για την όψη.
  Ο Γ. Λίλλυ δηλώνει ότι η Σελήνη δεν μπορεί να είναι σε Κενό Πορείας στον Τοξότη, για παράδειγμα, επειδή "αυτή εκτελεί κάτι" και θεωρεί ότι η Σελήνη "εκτελεί" ακόμα και όταν κάνει μια όψη. Ακόμα κι αν εκείνη η όψη δεν θα ολοκληρωθεί πλήρως, μέχρι η Σελήνη να αλλάξει ζώδιο. Για παράδειγμα, εάν η Σελήνη είναι στις 29ο Διδύμων, και ο Ήλιος στην 1ο Αιγόκερω, η Σελήνη κάνει εξάγωνο με τον Ήλιο, αλλά η όψη δεν θα γίνει πλήρης έως ότου φθάνει η Σελήνη στην 1ο Καρκίνου.
  Και ο Τζ. Φ. Ματάρνας λέει, ότι η Σελήνη είναι Κενοδρομούσα εάν ένας καλότυχος (Δίας ή Αφροδίτη ή σε ευνοϊκή όψη Ερμής) είναι σε μια Γωνία, δηλαδή στο 1ο, 4ο, 7ο ή 10ο Οίκο.
  Η Σελήνη Κενοδρομούσα είναι πολύ σημαντική στην εκτίμηση του χάρτη, στην Ωριαία Αστρολογία, που είναι ένας κλάδος της αστρολογίας που απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για γεγονότα. Η Σελήνη στην Ωριαία Αστρολογία χρησιμοποιείται και για το συγχρονισμό των γεγονότων και επίσης για να προσδιορίσει τι θα συμβεί. Όταν η Σελήνη είναι Κενοδρομούσα σε έναν ωριαίο χάρτη, συνήθως δείχνει ότι τίποτα δεν θα γίνει με το θέμα ή ότι η έκβαση έχει καθοριστεί ήδη και το πρόσωπο που υποβάλλει την ερώτηση δεν θα είναι σε θέση να κάνει τίποτα για αυτήν.
  Για τη Σελήνη Κενοδρομούσα σε έναν γενέθλιο χάρτη δεν υπάρχει σημαντική εκτίμηση. Η Σελήνη σε έναν γενέθλιο χάρτη δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η Σελήνη στην Ωριαία Αστρολογία ή στην Αστρολογία των Επιλογών. Και το πιο σημαντικό, ενώ ένας Ωριαίος Χάρτης ερευνάται μόνο για να βρει την αμεσότερη απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και απαντά με χρονικό πλάνο σχετικά μικρό, ένας γενέθλιος χάρτης παρουσιάζει τη δυνατότητα μιας διάρκειας ζωής και αποκαλύπτει γεγονότα για διάρκεια πολλών ετών. Επιπλέον, οι γενέθλιοι χάρτες είναι χρονομετρημένοι διαφορετικά και τα γεγονότα της ζωής και οι κύκλοι μπορούν να αντιμετωπισθούν με διάφορες τεχνικές όπως τις δευτεροβάθμιες προόδους.
  Η Σελήνη σε πρόοδο είναι σημαντικής βαρύτητας στα προλεγόμενα γεγονότα χρονικής συνέπειας και συγχρονισμού. Όταν η προοδευμένη Σελήνη αλλάζει ζώδιο κάθε 2 με 2,5 χρόνια περίπου, μπορεί να επισημάνει μια σημαντική συναισθηματική μετατόπιση στη ζωή του ατόμου. Το γεγονός ότι ακόμη και στους Ωριαίους Χάρτες, ο Λίλλυ έκρινε τους χάρτες με τη Σελήνη Κενοδρομούσα και ιδιαίτερα με τη Σελήνη που οι όψεις της δεν θα ολοκληρωθούν έως ότου αλλάξει ζώδιο, υποστηρίζει την ιδέα ότι η Σελήνη Κενοδρομούσα δεν είναι σημαντικού ενδιαφέροντος.
  Γενικά στους αστρολογικούς κύκλους, υπάρχει πολλή συζήτηση την Σελήνη Κενοδρομούσα και είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως το θέμα καλύπτεται με σύγχυση. Τελικά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διδάσκουν τους ορισμούς του όρου προσπαθώντας οι σπουδαστές να γνωρίζουν τη σωστή έννοια για την Κενοδρομία.
  Ο παραδοσιακός καθορισμός, αυτός που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι και λέει πως:
  "Η Σελήνη ή οποιοσδήποτε πλανήτης είναι σε Κενοδρομία όταν δεν κάνει καμία σημαντική Πτολεμαϊκή Όψη πριν αφήνει το ζώδιό του". Η Κενοδρομία ενός πλανήτη είναι ουσιαστικά η κενή και χωρίς όψεις διαδρομή του. Οι πέντε σημαντικές Όψεις που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αυτήν την κρίση είναι 0ο, 60ο, 90ο, 180ο και120ο.
  Ο παλαιός κανόνας είναι αυτός: "καμία Όψη, κανένα γεγονός". Θεωρείται συνήθως στην παραδοσιακή αστρολογία πως η Σελήνη φέρνει την κοινοποίηση των επερχόμενων γεγονότων, αλλά μόνο όταν αυτή σχετίζεται με άλλους πλανήτες από μια σημαντική Όψη. Η φύση του άλλου πλανήτη και της όψης, της θέσης στο ζώδιο και Οίκο και των δύο, της Σελήνης και του άλλου πλανήτη, θα καθορίσουν το είδος του γεγονότος που αναμένεται. Όταν δεν υπάρχει καμία περαιτέρω Όψη να γίνει στο τρέχον ζώδιο της Σελήνης, κανένα σχετικό γεγονός δεν μπορεί να συμβεί.
  Οι κενοδρομίες έχουν ψυχολογική επιρροή σε κάθε άτομο.
  Έτσι υπάρχει ασυνέπεια, ένα παράξενο συναίσθημα κάπως μιας αποσύνθεσης της πραγματικότητας και ενός βυθίσματος του κόσμου. Προφανώς, αυτό είναι πολύ ευεργετικό για τους πνευματικούς ανθρώπους που θα βρουν αυτό το διάστημα να είναι ευνοϊκό για τις πνευματικές προσπάθειές τους.
  Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να ωφεληθεί από αυτές τις στιγμές, τις περιόδους της Σελήνης Κενοδρομούσας. Μπορεί λοιπόν, να έχει ένα διάλειμμα από τις κοινές δραστηριότητες, για χαλάρωση, για μελέτη, για ενασχόληση με εργασίες του σπιτιού κλπ, δηλαδή πράγματα που δεν απαιτούν πολλή εστίαση.
  Αυτό που θα πρέπει να προσέχει κάποιος στις περιόδους αυτές είναι ότι απαιτεί μια συγκεκριμένη έκβαση, ότι έχει σχέση με την έγγραφη επικοινωνία, όπως fax, διαγωνισμοί, τη ζήτηση μιας χάρης ή εύνοιας, το γάμο ή το πρώτο ραντεβού με κάποιον, την αρχή μιας δίκης ή μιας επιχείρησης, την αγορά σημαντικών στοιχείων όπως αυτοκίνητο, σπίτι και ότι έχει μεγάλο κόστος.
  Ο βασικός κανόνας είναι να αποφύγει κάποιος τις περιόδους αυτές προκειμένουν να έχει επιτυχία. Οι περίοδοι αυτές εμφανίζονται κάθε 2,5 ημέρες, που είναι ο μέσος χρόνος της διάβασης της Σελήνης μέσα από ένα ζώδιο. Διαρκούν συνήθως μερικές ώρες.
  Η περίοδος της Κενοδρομούσας Σελήνης διακόπτεται μόνο από τις όψεις της Σελήνης στον Κλήρο Τύχης, ένα εικονικό σημείο που υπολογίζονται από τις θέσεις Ωροσκόπου συν Σελήνης μείον Ηλίου για ημερήσια διαστήματα ή από τις θέσεις Ωροσκόπου συν Ηλίου μείον Σελήνης για νυχτερινά διαστήματα, δηλαδή από τη δύση ως την ανατολή. Αυτές οι εφήμερες όψεις διαρκούν συνήθως μερικά λεπτά της ώρας και επιτρέπουν την επιλογή μιας αρμόζουσας στιγμής προκειμένου να εκτελεστεί μια πράξη. Φυσικά, αυτό ισχύει για τις θετικές όψεις της Σελήνης στον Κλήρο Τύχης, δηλαδή Σύνοδος, Εξάγωνο και Τρίγωνο. Ακόμα, όταν η Σελήνη Κενοδρομούσα είναι στον Ταύρο, τον Τοξότη, στους Ιχθείς και στον Καρκίνο, δηλαδή όταν η Σελήνη γενικά καταλαμβάνει ένα ζώδιο που κυβερνιέται από έναν καλότυχο πλανήτη, όπως η Αφροδίτη ή ο Δίας ή είναι σε έξαρση σε αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή έκβαση στις επιλεγμένες περιπτώσεις.
  Η Σελήνη είναι ο συναισθηματικός τόνος της ημέρας, φέρνοντας τα συναισθήματα με τον ιδιαίτερο τρόπο της, στο ζώδιο που βρίσκεται την κάθε ώρα. Κυβερνά το ένστικτο, που είναι ο τρόπος να γνωρίζομε τα πράγματα χωρίς πραγματική γνώση. Κατά κάποιον τρόπο, αφού ολοκληρώσει την επαφή της με κάθε έναν από τους πλανήτες, συμβολικά ξεκουράζεται πριν αλλάζει ζώδιο. Αυτό δικαιολογεί και τα προσωρινά ένστικτα. Χωρίς την ενστικτώδη γνώση, που η Σελήνη προμηθεύει καθώς αγγίζει κάθε πλανήτη, τείνουμε να είμαστε μη ρεαλιστικές και με φτωχή κρίση. Ο παραδοσιακός ορισμός της Σελήνης Κενοδρομούας είναι ότι τίποτα δεν θα έρθει από αυτό το σημείο και φαίνεται να είναι αληθινό. Έχει διαπιστωθεί ότι αποφάσεις που πάρθηκαν σε τέτοια περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όπως σχεδιάστηκαν. Έτσι ο αστρολογικός κανόνας είναι να αποφύγεται η λήψη αποφάσεων όταν η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι οι εξαπατημένοι άνθρωποι επιλέγουν συνήθως αυτόν το διάστημα για τη λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη συχνότητα.
  Έτσι, όταν η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία, δεν πρέπει να παίρνομε αποφάσεις, πρέπει να συνεχίζομε τις στερεότυπες δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες προηγουμένως. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται διασκορπισμένοι ή χωρίς κατεύθυνση κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Είναι ένα καλό διάστημα για ενδοσκόπηση, στοχασμό και εστίαση. Συχνά, οι αγορές που γίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αποδεικνύονται πως κακώς έγιναν, έμειναν αχρησιμοποίητες, με μηχανικά προβλήματα κλπ. Είναι σχεδόν αδύνατο στο σημερινό κόσμο να αναβληθούν όλες οι αποφάσεις κάθε φορά που η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία, αλλά είναι καλό να προσπαθούμε να αποφύγομε αυτήν την περίοδο για τα σημαντικότερα πράγματα ή να λάβομε την απόφαση προτού η Σελήνη γίνει Κενοδρομούσα.

  Αρχαίο κείμενο
  Σελήνη ἀμαρτύρητος οὖσα ὑπὸ πάντων τῶν ἀστέρων καὶ κενοδρομοῦσα, ὁ δὲ ὡροσκόπος ἔχων τι ζῴδιον τῶν πρὸς τὸ πλεῖν ἐπιτηδείων οἷον Ταῦρον, Διδύμους, Ἰχθύας, Αἰγοκέρωτα, Καρκίνον, Παρθένον, Τοξότην μετά τινος τῶν ἀγαθοποιῶν, ἀγαθὸν τοῖς ἀναγομένοις·
  Σελήνη καὶ ὡροσκόπος ἀμαρτύρητοι ὑπὸ πάντων τῶν ἀστέρων κενοδρομοῦντες ἐὰν ἐπέχωσιν ἐκ τῶν πρὸς τὸ πλεῖν ἐπιτηδείων ζῳδίων τῶν προλελεγμένων οὐκ ἔστι κακὸν τοῖς ἀναχθεῖσιν. ἐξαιρέτως δὲ χρὴ τὴν Σελήνην ὁρᾶν ἵνα μὴ βλάπτηται καθ' οἱονδήποτε τῶν ἐκκειμένων τρόπων ἐν τῷ β κεφαλαίῳ τούτου τοῦ βιβλίου. τότε δὲ λογίζου τὴν τοῦ πλοῦ καταρχὴν ὅταν οἱ ναῦται τὴν ἄγκυραν ἐκ τῆς ψάμμου ἑλκύσωσιν, τοῦ δὲ πλέοντος ἐν τῇ νηῒ ἑκάστου ἡ καταρχὴ τότε ἐστὶν ἡνίκα τὸν πόδα εἴσω τῆς νηὸς θήσει.

  Κενοδρομοῦσαν τὴν Σελήνην εἰ βλέπεις, Τὴν ἀργίαν πρόφασκε σὺν ἀτυχίᾳ·
  Ὡς σχηματισμὸς τῆσδε μᾶλλον μηνύει Ἀργεῖν τὸ μέλλον ἐν βίου τοῖς πρακτέοις, Τὸ δ' αὖ παρελθὸν ἐξ ἀποῤῥοίας λέγε, Τόπος δ' ἐν ᾧ πάρεστι παρεστὼς ἅπαν.
  Ἀστὴρ ταπεινώματι τυχὼν ἰδίῳ Λύπην τε καὶ κάκωσιν ἢ δέσμους φέρει, Ὑποποδίζων τὴν παρακοὴν ἄγει, Δύσληψιν εἴτε τὴν στροφὴν ἐν συντόμῳ.
  Στηριγμὸς αὖθις φροντίδα κεκρυμμένην Λύπην τε καὶ μέριμναν ἐντὸς μηνύει· Οἱ κακοποιοὶ κωλύουσι συντόμως Ἐλθεῖν ἀγαθὸν ἅπαν εἴτε συμφέρον.
  Ἀστὴρ ὑποποδίσας ἢ καὶ στηρίξας Ὀρθοποδίσαι κακοποιὸς τυγχάνειν, Εἴτουν ἀγαθὸς ἀγαθὰ προμηνύει, Καὶ πεύσεως πλήρωσιν εἰργμένων ὅλων.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest