Ήλιος

 • Εκλείψεις

  Σε όλες τις ηλιακές εκλείψεις, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη Γη. Οπωσδήποτε, ο τύπος της έκλειψης για να είναι ορατός σε έναν τόπο, εξαρτάται από ποιόν τόπο περνά κατ' ευθείαν η Σελήνη ή περνά μερικώς μεταξύ Γης και Ήλιου, από ποιό τόπο γίνεται η παρατήρηση και επίσης ακόμα, σε ένα αριθμό άλλων συντελεστών.
  Εδώ, θα περιγράψομε τις μορφές των ηλιακών εκλείψεων.

  Ολική Έκλειψη (Total Eclipse)

  Ολική έκλειψη έχουμε όταν ο Ήλιος ολοκληρωτικά καλύπτεται από τη Σελήνη. Η εικόνα που ακολουθεί εξηγεί το γεγονός. Εδώ, η Σελήνη περνά μεταξύ της Γης και του Ήλιου σε ένα σημείο στην δική της ελλειπτική τροχιά όπου αυτό είναι σχετικά κοντά στη Γη. Καθώς αυτό γίνεται, ρίχνει μια σκιά. Το σκιώδες τμήμα της σκιάς (umbra = πλήρης σκιά σχηματιζόμενη κατά τις εκλείψεις) είναι η περιοχή  όπου ο Ήλιος θα είναι ολικά σκοτεινός από τη Σελήνη. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η Σελήνη είναι αρκετά κοντά στη Γη ώστε το τμήμα της σκιώδους (umbra) να πέφτει πάνω στη Γη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το τμήμα της Γης, εντός της σκιώδους (umbra), θα δουν τον Ήλιο να κρύβεται ολοσχερώς από τη Σελήνη. Αυτή είναι μια ολική έκλειψη του Ηλίου.

  Μερική έκλειψη (Partial Eclipse)

  Η μερική ηλιακή έκλειψη είναι όταν η Σελήνη καλύπτει μόνο τμήμα του Ήλιου. Βλέποντας την εικόνα πριν, θα δούμε μια περιοχή έξω από τη σκιώδη (umbra), όπου ο Ήλιος έχει καλυφθεί μερικώς από τη Σελήνη. Αυτό είναι γνωστό σαν παρασκιά (penumbra) και στη Γη έχει έκταση πολύ πιο μεγάλη από τη σκιώδη. Η επιφάνεια της Γης που πέφτει πάνω της η παρασκιά, βλέπει μια μερική ηλιακή έκλειψη. Με την παρασκιά, ο Ήλιος καλύπτεται μερικώς και το φώς του θαμπώνει.
  Οι άνθρωποι που είναι στην παρασκιά και κοντά στην σκιώδη θα δουν τον Ήλιο σχεδόν να έχει καλυφθεί, ενώ οι άνθρωποι στο περιθώριο της παρασκιάς θα δουν τη Σελήνη το πολύ να βγάζει λίγο από τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια ακόμα, μιάς μεγάλης μερικής έκλειψης, ο υπόλοιπος μηνίσκος του Ήλιου είναι τόσο έντονος, τόσο όσο μια φυσιολογική, καθαρή μέρα, που δεν είναι σωστό να θεωρείται ο Ήλιος κατ' ευθείαν. 
  Κάθε ολική έκλειψη συνοδεύεται με μια μερική έκλειψη που πέφτει σε μια μεγαλύτερη περιοχή της Γης, εφόσον η σκιώδης είναι πάντα περιστοιχισμένη από μια παρασκιά. Οπωσδήποτε, είναι εντελώς εφικτό για τη σκιά της παρασκιάς της Σελήνης να πέφτει στη Γη όταν η σκιώδης πλήρως πέφτει έξω από τη Γη, μέσα στο διάστημα. Όταν συμβαίνει αυτό, τμήματα της Γης βλέπουν μια μερική έκλειψη, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι ολική έκλειψη. Τούτο συμβαίνει αρκετά συχνά.

  Δακτυλιοειδής έκλειψη (Annular Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής έκλειψη εμφανίζεται όταν η Σελήνη καλύπτει το κέντρο του Ήλιου, αλλά όχι τις άκρες του αφήνοντας ένα δακτυλίδι (annulus) του Ήλιου εμφανές ολόγυρα στις άκρες

   Στην εικόνα φαίνεται πώς εμφανίζεται μια δακτυλιοειδής έκλειψη. Εδώ η Σελήνη στην ελλειπτική τροχιά της είναι πολύ μακριά από τη Γη και η σκιώδης είναι πολύ μικρή στην έκτασή της στη Γη. Οπωσδήποτε, η Σελήνη είναι κατ' ευθείαν μπροστά από τον Ήλιο, έτσι οι περιοχές της Γης κάτω από αυτήν, βλέπουν μια μερική έκλειψη όπου το κέντρο του Ήλιου καλύπτεται λίγο. Αυτό αφήνει ένα δακτυλίδι του Ήλιου ορατό στις άκρες της Σελήνης. Το δακτυλίδι είναι μια μορφή κύκλου με κομμένο το κέντρο του. Οι άνθρωποι που είναι σε απόσταση από τη μία πλευρά της ατραπού της έκλειψης υπάγονται στην παρασκιά θα δουν την δακτυλιοειδή έκλειψη σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.

  Η Δακτυλιοειδής/Ολική έκλειψη (Annular/Total (ή Hybrid) Eclipse)

  Η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη είναι μια έκλειψη στην οποία φαίνεται σαν δακτυλιοειδής σε μερικά μέρη της Γης και ολική σε άλλα μέρη της Γης. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει κάτι τέτοιο.

  Εδώ, η Σελήνη μακρυά από τη Γη κι έτσι η σκιώδης δεν μπορεί να απλωθεί στη Γη. Καθώς η έκλειψη αρχίζει, τα δυτικά τμήματα της Γης που είναι στην περιφέρεια της ατραπού της έκλειψης (πράσινο χρώμα) βλέπουν μια δακτυλιοειδή έκλειψη.

  Καθώς η ατραπός της έκλειψης προχωρά, η σκιώδης μετακινείται σε μικρότερη απόσταση στην έκτασή της στη Γη ενώ είναι αρκετά εκτενής στην έκτασή της στο κέντρο. Έτσι, τα τμήματα που βλέπουν κατ' ευθείαν τη Σελήνη, (χρώμα κόκκινο) θα δουν μια ολική έκλειψη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά αλλά όχι μέσα στη σκιώδη, η δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα φανεί σε αυτούς σαν μια φυσιολογική μερική έκλειψη.
   Η επόμενη δακτυλιοειδής/ολική έκλειψη θα γίνει στις 8/4/2005 κατά μήκος του Νότιου Ειρηνικού, κοντά στη Νέα Ζηλανδία και προς την Κενρτική Αμερική. Το ολικό κομμάτι της έκλειψης θα είναι ορατό για 42 δευτερόλεπτα και η ατραπός της δεν θα είναι πιο μεγάλη από 27 χιλιόμετρα.      

 • Εξουσιαστής Πλανήτης

  Η έννοια είναι συχνά ταυτόσημη με τον Κυβερνήτη του Ωροσκοπίου. Η ακριβέστερη ορολογία είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου και ο Εξουσιαστής του Οίκου. Κατά συνέπεια ένας συγκεκριμένος πλανήτης μπορεί να κριθεί σαν Εξουσιαστής Οίκου, επειδή βρίσκεται σε συγκεκριμένο Οίκο ή επειδή απουσιάζει κάθε πλανήτης από το συγκεκριμένο Οίκο και αυτός είναι ο Κυβερνήτης του Ζωδίου εμφανιζόμενος στην ακμή αυτού του Οίκου. Ο Εξουσιαστής της γέννησης θα μπορούσε πιο σωστά να ονομαστεί Κυβερνήτης του Χάρτη, που σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης έχει περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής ή κύρια χαρακτηριστικά. Ο Εξουσιαστής της Ώρας είναι εκείνος ο πλανήτης που υποτίθεται κυβερνά την ώρα που κατά τη διάρκειά της υπολογίστηκε ο Χάρτης. Ο Εξουσιαστής του Έτους είναι εκείνος ο πλανήτης που έχει την περισσότερη θέση αυξημένης επιρροής σε έναν Ηλιακό Χάρτη ή σε ένα Χάρτη Εισόδου ερμηνευόμενος σύμφωνα με τους κανόνες της Κοσμικής Αστρολογίας.
  Ο Εξουσιαστής του Έτους
  Στην κρίση ενός Χάρτη Εισόδου βασίζεται στη βασική αρχή της θέσης και των όψεών του, ειδικά σε αυτές τις όψεις που υπάρχουν με τη Σελήνη.
  Αν είναι καλά τοποθετημένος ερμηνεύεται όπως ακολούθως. Αν είναι προσβαλλόμενος, ερμηνεύεται αντίστροφα.
  Ήλιος: Ευνοϊκός για τις κυβερνήσεις και τους υψηλούς κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Υπάρχει αφθονία στα τρόφιμα. Το χρήμα κυκλοφορεί άφθονο.
  Σελήνη: Ευνοεί την πρόοδο των γυναικών. Συμβάλλει στην ικανοποίηση του λαού. Καλή υγεία του πληθυσμού. Υπάρχει τιμιότητα και αμεροληψία.
  Ερμής: Πρόοδοι στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Ευνοεί την ανάπτυξη των εφευρέσεων. Ευημερία στους εμπόρους και στο εμπόριο. Αν είναι προσβαλλόμενος προκαλεί αλλαγές και μετατροπές της πολιτικής.
  Αφροδίτη: Επέκταση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική πρόοδο και περισσότερη διασκέδαση στις εργατικές τάξεις. Οι τέχνες και η καλλιτεχνία θα ακμάσουν. Αυξάνεται το ποσοστό των γεννήσεων. Αν είναι προσβαλλόμενη θα προκαλέσει επιδημίες και ασθένειες στο λαό.
  Άρης: Πρόοδος στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Προστασία σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνα επαγγέλματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει πολέμους, πυρκαγιές, θύελλες, απεργίες.
  Δίας: Ευημερία στις ανώτερες τάξεις. Εποικοδομητική νομοθεσία. Αφθονία και περιεκτικότητα τα θέματα του λαού με σεβασμό του νόμου.
  Κρόνος: Αύξηση στις κατασκευές. Εύνοια στη γεωργία. Φιλία και ομόνοια στα κοινωνικά στρώματα. Αν είναι προσβαλλόμενος θα φέρει κρύο, ανεπάρκεια, θνησιμότητα στη μεγάλη ηλικία, εθνικές καταστροφές.

 • Ημισφαίρια

  Διαιρώντας τον κύκλο με μια διάμετρο, παράγονται δύο ημισφαίρια, το ανατολικό και το δυτικό. Αν τμήσομε κάθετα στο κέντρο με μια διάμετρο, παράγονται άλλα δύο, το νότιο και βόρειο ημισφαίριο. Το ημισφαίριο στην αριστερή πλευρά του κύκλου, είναι το ανατολικό ημισφαίριο με το ακραίο ανατολικό σημείο, τον ανατολικό ορίζοντα, που είναι ο Ωροσκόπος. Η αντίθετη πλευρά του κύκλου είναι η δύση ή το δυτικό ημισφαίριο. Το άνω ημισφαίριο στον κύκλο είναι ο Νότος, το Μεσουράνημα ή νότιο ημισφαίριο. Το χαμηλότερο μισό του κύκλου είναι το Ναδίρ, ο χαμηλότερος ουρανός ή βόρειο ημισφαίριο Οι θέσεις πλανητών συχνά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος του κύκλου ή σε ένα άλλο. Όταν εμφανίζεται κάτι τέτοιο, υπάρχει μια αυστηρή δυσαναλογία που μπορεί να προκαλέσει εξτρεμισμό ή έμμονες ιδέες, αναλογικά με τον τομέα της ζωής που αντιπροσωπεύεται. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο βόρειο ημισφαίριο, τονίζουν ιδιαίτερα παρεμποδίσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τον εξωτερικό κόσμο. Εμφανιζόμενοι οι δέκα πλανήτες στο νότο ημισφαίριο, παράγουν υπερβολική εμπιστοσύνη και την έλλειψη προσωπικών ιδεών. Οι δέκα πλανήτες βρισκόμενοι στην ανατολή, ενθαρρύνουν την αποδέσμευση και παρέχουν την ανικανότητα να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες άλλων και τέλος, οι δέκα πλανήτες στη δύση δείχνουν ένα πρόσωπο που συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των τρίτων.
  Το Βόρειο Ημισφαίριο έχει τους  Οίκους 1,2,3,4,5,6 και με γνωρίσματα "υποκειμενικός, προσωπικός, εγωκεντρικός",
  το Νότιο Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 7,8,9,10,11,12  και με γνωρίσματα "αντικειμενικός, εξωτερίκευση, συλλογικός προσανατολισμός",
  το Ανατολικό  Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 10,11,12,1,2,3  και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τον εαυτό του, ανεξάρτητος"
  και το Δυτικό Ημισφαίριο έχει τους Οίκους 4,5,6,7,8,9 και με γνωρίσματα "υπεύθυνος για τους άλλους, εξαρτημένος".

  Το ανατολικό ημισφαίριο
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο ανατολικό ημισφαίριο δηλώνουν πως είστε αρκετά ανεξάρτητος, ισχυρογνώμων και ατομιστής. Οι πλανητικές θέσεις σε αυτό το ημισφαίριο δείχνουν τη δυνατότητα ενός ηγετικού ρόλου, αλλά και τον κίνδυνο μιας υπερβολικής ενασχόλησης με κτήσεις. Είστε ικανός στο να ορίζεται τον δικό σας πεπρωμένου και θα έχετε πολλές επιλογές στη ζωή.
  Το δυτικό ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο δυτικό ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε ιδιαίτερα προσαρμόσιμος στις ευκαιρίες, αλλά εξαρτάστε επίσης από τους άλλους. Είστε αδρανής ή διακριτικός στις δράσεις σας, επιτρέποντας συχνά σε άλλους να πάρουν το προβάδισμα. Εργάζεστε καλύτερα σε απασχόλησης που απαιτεί συνεργασία ή κάτι ομαδικό, έχοντας πάντα τις παρεμβολές τρίτων στο πεπρωμένο σας. Έχετε επίγνωση στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που σας παρουσιάζονται και λόγω συνήθως, εργάζεστε περισσότερο από τους άλλους.
  Το νότιο ημισφαίριο 
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο νότιο ημισφαίριο δηλώνουν ότι είστε φιλόδοξος, με προσανατολισμένη σταδιοδρομία και θέλετε γενικά να έχετε φήμη και αναγνώριση. Έχετε αντικειμενική άποψη της ζωής, είστε πολύ ενεργητικός με τους άλλους, έχετε εκτεταμένες υλικές αξίες και στόχους. 
  Το βόρειο ημισφαίριο  
  Οι πλανήτες που συγκεντρώνονται στο βόρειο ημισφαίριο δηλώνουν μια πολύ υποκειμενική άποψη για την ζωή. Κρατάτε την προσωπική ζωή σας μυστική. Σας αρέσει να εργάζεστε μόνος, επειδή ίσως είστε ενδοσκοπικός ή εσωστρεφής. Αυτό γίνεται αιτία οι ολοκληρώσεις συχνά να στερούνται την αναγνώριση. Η υπερβολική υποκειμενική άποψη των ζητημάτων, μπορεί να σας οδηγήσει σε βαθυστόχαστη εστίαση και ώθηση για δράση.

 • Κρίσιμες Μοίρες

  Επικίνδυνες ή Κρίσιμες Μοίρες

  Αυτές οι μοίρες είναι απόρροια από τη μέση ημερήσια κίνηση της Σελήνης και της διαίρεσης του Ζωδιακού σε "Σταθμούς της Σελήνης". Οι μοίρες της διαίρεσης μεταξύ των σταθμών είναι ευαίσθητες περιοχές και όταν ένας σημαντικός πλανήτης βρίσκεται σε μια κρίσιμη μοίρα, "θα φέρει τα γεγονότα σε ένα κρίσιμο σημείο, μια κρίση ή ένα πρόβλημα όπως αρρώστια ή φιλονικία." Αυτές οι μοίρες επαναλαμβάνονται γύρω από το Ζωδιακό και είναι:
  Παρορμητικά Ζώδια: 0, 13, 26
  Σταθερά Ζώδια: 9, 21
  Μεταβλητά Ζώδια: 4, 17

  0, 15, 29 Μοίρες
  Η αρχική και η τελευταία μοίρα σε κάθε ζώδιο συμβολίζει αλλαγή. Ο συμβολισμός είναι ευνόητος: ένας πλανήτης στην 29η μοίρα, σχεδόν εισέρχεται σε ένα νέο ζώδιο, μια νέα θέση ή περιβάλλον και μπορεί να υποδηλώσει ένα επικίνδυνο γεγονός το οποίο θα εμφανιστεί πριν η κατάσταση επιλυθεί. Είναι μια κορυφούμενη στιγμή. Ένας πλανήτης στην 29η μοίρα δείχνει ότι ένα πρόσωπο "περίπου δημιουργεί μια καθορισμένη αλλαγή". Αυτό μπορεί να δείχνει απόγνωση, βιασύνη, ατυχία.
  Στο βιβλίο Anima Astrologiae, αναφέρεται: "Όταν ένας πλανήτης είναι ο σημειοδότης ή η Σελήνη έχει περάσει την 29η μοίρα του ζωδίου στην οποία βρίσκεται και ακουμπά την 30η μοίρα και ειδικά αν έχει περάσει ένα λεπτό της μοίρας, τότε δεν θα έχει δύναμη σ’ αυτό το ζώδιο αλλά στο επόμενο. Έτσι, αν το πρώτο υποδήλωνε κάποιο κακό, θα βλάψει ή θα τραυματίσει το πρόσωπο ή κάτι προμηνύεται όπως μια πτώση του σπιτιού ή κάτι κακό θα συμβεί σε ένα πόδι του. Και αν δηλώνεται κάτι καλό, θα ωφεληθεί λίγο. Αν ένας πλανήτης ή η Σελήνη είναι στην 29η μοίρα σε κάποιο ζώδιο, η αρετή του είναι ακόμα σε αυτό το Ζώδιο στο οποίο είναι αυτός, επειδή αυτός δεν έχει πλήρως περάσει την 30η μοίρα.
  Ένας πλανήτης στην 0°, έχει ήδη περάσει την κρίσιμη στιγμή και είναι σε μια φάση λύσης και τελικής έκβασης ή μόλις μπήκε σε μια νέα λύση, ανανεώνοντας συμβάντα, περιστατικά, στοιχεία, συνθήκες, κλπ. Και στις δύο μοίρες, ψάξε για την ισχύ του πλανήτη και στα δύο ζώδια από όπου διέρχεται και ποίο από αυτά που διέρχεται εντός, ρυθμίζει τα περιστατικά καλύτερα για τον ερωτούντα. Το μέσον του ζωδίου δείχνει σταθερότητα, αντοχή, μια τάση μην γίνονται καθόλου αλλαγές, ειδικά τα Σταθερά Ζώδια."
  Μοίρες Δεσμών
  Όταν ένας σημειοδότης τοποθετείται στην ίδια μοίρα που έχουν εμφανιστεί οι Δεσμοί της Σελήνης, μπορεί να πάρει μια δυσμενή επιρροή από τους Δεσμούς – ακόμα αν είναι σε ένα διαφορετικό ζώδιο. Για παράδειγμα, αν ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης και ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης είναι 28°48' Διδύμων και 28°48' Τοξότη, τότε ένας πλανήτης στις 28°01' Κριού μπορεί να επηρεαστεί – καθώς μπορεί να είναι οπουδήποτε στην 28ο κάποιου ζωδίου. Κάποιος πλανήτης ή γωνία στην ίδια μοίρα με τους Δεσμούς δείχνει μια καταστροφή, ένα ατύχημα, ένα βίαιο θάνατο ή τραγωδία σε ένα Ωριαίο ή Γενέθλιο Χάρτη. Πολύ περισσότερο όταν ένας δυσμενής εμπεριέχεται. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει πως ένας πλανήτης στις μοίρες των Δεσμών δείχνει ένα "μοιραίο γεγονός", αλλά όχι αναγκαία δυσάρεστο.
  Απλανείς Αστέρες
  Οι Απλανείς Αστέρες δεν είναι πραγματικά σταθεροί και απλανείς. Συγκρίνονται με τους πλανήτες, εμφανίζουν σταθερότητα αλλά η θέση τους στην πραγματικότητα αλλάζει. Εξετάζοντας τις συνόδους με τους Απλανείς Αστέρες χρησιμοποιούμε μια μικρή ανοχή της 1°.
  Δεν χρησιμοποιούν όλοι οι αστρολόγοι τους Απλανείς Αστέρες. Εφόσον η επιρροή των Αστέρων είναι ισχυρή και μακράς διάρκειας, τότε γενικά, δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην αλλαγή των ζητημάτων.
  Οι Αστέρες, όπως οι πλανήτες, έχουν κακές, ουδέτερες ή ευεργετικές φύσεις και οι φύσεις τους συχνά περιγράφονται με όρους πλανητών, με τους οποίους έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ακολουθεί ένας πίνακας Απλανών Αστέρων με τους πλανήτες, τις θέσεις τους το Νοέμβριο 2001 και τη φύση τους.

  Απλανείς Αστέρες

  Μήκος

  Πτολεμαίος

  Algol

  26 Ταύρου 11

  Δίας/Κρόνος

  Alcyone

  00 Διδύμων 00

  Σελήνη/Δίας

  Aldebaran

  09 Διδύμων 48

  Άρης

  Betelgeuze

  28 Διδύμων 46

  Άρης/Ερμής

  Castor

  20 Καρκίνου 16

  Ερμής

  N. Aselli

  07 Λέοντα 33

  Άρης/Ήλιος

  S. Aselli

  08 Λέοντα 44

  Άρης/Ήλιος

  Regulus

  29 Λέοντα 51

  Άρης/Δίας

  Vindemiatrix

  09 Ζυγού 58

  Κρόνος/Ερμής

  Spica

  23 Ζυγού 51

  Αφροδίτη/Άρης

  Unuk

  22 Σκορπιού 04

  Κρόνος/Άρης

  Antares

  09 Τοξότη 47

  Άρης/Δίας

  Aculeus

  25 Τοξότη 47

  Άρης/Σελήνη

  Acumen

  28 Τοξότη 43

  Άρης/Σελήνη

  Vega

  15 Αιγόκερω 20

  Αφροδίτη/Ερμής

  Fomalhaut

  03 Ιχθυών 52

  Αφροδίτη/Ερμής

  Markab

  23 Ιχθυών 30

  Άρης/Ερμής

  Scheat

  29 Ιχθυών 23

  Άρης/Ερμής

   

  Ενδεικτικά, δίνεται ένα συμπλήρωμα.
  Caput Algol: συμβολίζει "κάποιος χάνει το κεφάλι" πάνω ένα γεγονός...είτε συμβολικά ή κυριολεκτικά. Πολύ επιβλαβής. Η επιρροή του Algol υπονοεί ότι ο σημειοδότης πρέπει να υποφέρει με πρόσθετη κατάθλιψη.
  Alcyone: επίσης πολύ επιβλαβής.
  Regulus: παραδοσιακά ονομάζεται "Cor Leonis" ή Καρδιά του Λέοντα. Είναι "ο πλέον ευεργετικός στο σύμπαν". Ο Αστέρας δίνει υγεία, δόξα, νίκη.
  Vindemiatrix: παραδοσιακά, ο Αστέρας της χηρείας. Δυσμενής. Ειδικά, ενδεικτικά σε ερωτήσεις σχετικά με οικιακές παροχές.
  Spica: ευμενής. Ζει στη Via Combusta (15° Ζυγού ως 15° Σκορπιού). Ένας πλανήτης σε απόσταση 1° σε σύνοδο με τη Spica προφυλάσσει από φωτιά και εύφλεκτα αέρια.
  Arcturus: ζει στις 24ο 14΄ Ζυγού. Ευμενής, κάποια χρήσιμη επιρροή όπως η Spica.

   Άλλες Δυσμενής Μοίρες
  Serpentis: βρίσκεται πάντα στις 19° Σκορπιού, δεν αλλάζει. Παραδοσιακά, είναι κρινόμενος σαν "η καταραμένη μοίρα του καταραμένου ζωδίου". Αυτή η μοίρα είναι πρακτικά ουσιαστική και σημαντική στις ερωτήσεις αναφορικά σε συνεργάτες και απόκτηση ζώων.
  Πλειάδες. 29ο Ταύρου. "Οι Κλαίουσες Αδελφές". Επιβλαβής. Ένας πλανήτης ή μια γωνία εδώ υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι για να κλαίει.
  22° Leo. Μια μοίρα που υποδηλώνει μια τάση να είναι ο παράγοντας, ο πράκτορας κάποιου που αυτοκαταστρέφεται ή εργάζεται ενάντια του εαυτού του.

 • της Σελήνης

   Ο Ζωδιακός είναι μια ζώνη που επεκτείνεται οκτώ μοίρες σε κάθε πλευρά του κύκλου των αστερισμών, στον οποίο υπάρχουν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη.

  Ο Ήλιος παραμένει έξι μήνες στο μισό βόρειο τμήμα του ζωδιακού και έξι μήνες στο μισό νότιο τμήμα του ζωδιακού.
  Τα ζώδια της Ανόδου είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
  Τα ζώδια της Καθόδου είναι τα υπόλοιπα έξι, δηλαδή, ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης.
  Τα ζώδια του Βορρά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος.
  Τα ζώδια του Νότουείναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.

  Αναφορικά στα δώδεκα ζώδια
  Ο Κριός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Απριλίου ως τις 15 Μαΐου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 17 Απριλίου ως τις 13 Μαΐου. Είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι προς το παρόν, το πρώτο όριο της Άνοιξης, σε αυτό γίνεται η Εαρινή Ισημερία. Η διάρκεια του ζωδίου είναι 31 μέρες.
  Σε αυτό υπάρχουν οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 1 μέρα από τον Φάρα Αλμουκάντεμ, 13 μέρες του Φάρα Αλμουάχαρ, 13 μέρες από τον Α-Ράσα και 4 μέρες από τον Σαρατέιν.

  Ο Ταύρος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Απριλίου ως τις 21 Μαΐου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 14 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου. Είναι το δεύτερο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που υπάρχουν σε αυτό είναι: 9 μέρες του Α-Σαρατέιν, 13 μέρες του Μποτέιν και 9 μέρες από τη Αλ-Θουράγια.

  Οι Δίδυμοι
  αρχίζουν στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 20 Ιουνίου ως 20 Ιουλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 4 μέρες από τη Αλ-Θουράγια, 13 μέρες του Α-ντεμπαράν, 13 μέρες της Αλ-Χάκα και 1 μέρα από την Αλ-Χάνα.

  Ο Καρκίνος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Ιουνίου ως τις 22 Ιουλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 21 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου. Το πρώτο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 12 μέρες της Αλ-Χάνα, 13 μέρες της Α-Διρά και 6 μέρες από την Α-Νάθρα.

  Ο Λέων
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 10 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 7 μέρες από την Α-Νάθρα, 13 μέρες της Α-Τάρφα και 11 μέρες της Αλ-Τζίμπχα.

  Η Παρθένος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Αυγούστου ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 30 Οκτωβρίου. Το τελευταίο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
  Εδώ είναι οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 3 μέρες από την Αλ-Τζίμπχα, 13 μέρες της Α-Ζούμπρα, 13 μέρες της Α-Σάρφα και 2 μέρες της Αλ-Άουα.

  Ο Ζυγός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 23 Οκτωβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Το πρώτο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 11 μέρες της Αλ-Άουα, 13 μέρες του Α-Σιμάκ και 6 μέρες της Αλ-Γάφρ.

  Ο Σκορπιός
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Νοεμβρίου ως τις 15 Δεκεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 23 Νοεμβρίου ως  29 Νοεμβρίου και ως τις 17 Δεκεμβρίου βρίσκεται στον Οφιούχο. Το δεύτερο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτό είναι: 7 μέρες της Αλ-Γάφρ, 13 μέρες της Α-Ζάμπανα και 10 μέρες του Αλ-Ικλίλ.

  Ο Τοξότης
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 21 Δεκεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Δεκεμβρίου ως τις 14 Ιανουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 17 Ιανουαρίοιυ. Το τελευταίο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 1 μέρα του Αλ-Ικλίλ, 13 μέρες του Αλ-Κάλμπ, 13 μέρες της Α-Σάουλα και 1 μέρα της Α-Νααΐμ.

  Ο Αιγόκερως
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Ιανουαρίου ως τις 14 Φεβρουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου. Το πρώτο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 12 μέρες της Α-Νιαΐμ, 13 μέρες του Αλ-Μπαλντά και 5 μέρες της Σάντ Αδάχιμπ.

  Ο Υδροχόος
  αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Ιανουαρίου ως τις 19 Φεβρουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 11 Μαρτίου. Το δεύτερο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτόν είναι: 8 μέρες της Σαντ Αδάχιμπ, 13 μέρες της Σαντ Μπούλα και 9 μέρες του Σάντ Α-σούντ.

  Οι Ιχθείς
  στον τροπικό ζωδιακό αρχίζουν στις 20 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου. Στον αστρικό ζωδιακό αρχίζουν από τις 15 Μαρτίου ως 14 Απριλίου. Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό, από τις 12 Μαρτίου ως 16 Απριλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο του χειμώνα, με διάρκεια στο έτος, 29 ημέρες. Αν το έτος είναι δίσεκτο, η διάρκειά τους είναι 30 μέρες.
  Οι Σταθμοί της Σελήνης που περιλαμβάνει είναι: 4 μέρες από τον Σάντ Ασούντ, 13 μέρες από τον Σάντ Αλαχμπίγια και 12 μέρες από τον Φάρα Αλ-μουκάντεμ.

 • Φιρντάρ Ήλιου

   

  Το Φιρντάρ του Ήλιου
  Ήλιος- Ήλιος. Ο Φιρντάρ του Ήλιου σε μια ημερήσια γέννηση, πιστοποιεί ότι αυτός που γεννήθηκε έτσι, θα ζήσει πολύ καλά, με πλούσια αγαθά και οι γονείς του θα είναι πολύ καλοί. Για τη νύχτα δηλώνει ότι το άτομο θα έχει αγαθά από τους βασιλιάδες και ευγενείς, θα έχει επαίνους και τιμές προ πάντων από όλους τους συγγενείς του και πλούτο ή πλουσιοπάροχα αγαθά. Ευτυχία και χαρές πολλές. Αλλά εάν ο Φιρντάρ του Ήλιου συμβαίνει στα γηρατειά του, δηλώνει ότι θα χαρεί με τους συντρόφους του και τα παιδιά του, θα έχει την καλή τύχη, μια ζωή με ηρεμία. Αν ο Ήλιος στο γενέθλιο είναι στην Έξαρσή του ή σε στα Όρια του Δία ή της Αφροδίτης δηλώνει ότι θα είναι ειλικρινής και πιστός στους συντρόφους του και τιμημένος. Θα δώσει σε άλλους καλές συμβουλές. Οι άνθρωποι στις συναλλαγές τους ή στις αιτίες τους θα επιδιώξουν τη συμβουλή του και οι λέξεις του θα προσεχτούν και θα γίνουν αποδεκτές. Θα έχει τύχη και κέρδος. Θα γοητεύεται από πολύτιμους λίθους και θα έχει δώρα από βασιλιάδες. Θα έχει κάποια εξουσία σε εδάφη. Και εάν ο Ήλιος δεν είναι τυχερός, αυτά θα αποδυναμωθούν. Εάν ένας ανατολικός πλανήτης λάμψει πάνω στον Ήλιο, θα δώσει τη μεγάλη ευτυχία στο άτομο.
  Ήλιος-Αφροδίτη στη ημερήσια γέννηση δηλώνει ότι το άτομο θα αγαπήσει τους γονείς του και θα τον εκτιμήσουν. Θα παντρευτεί. Ίσως θα κάνει ένα ταξίδι ή ένας από τους συγγενείς του θα τον πάρει σε κάποιο ταξίδι. Αν είναι νυχτερινής γέννησης δηλώνει ότι θα διαφύγει από πρόβλημα, εάν έχει κάποιο. Θα αυξηθεί στον πλούτο, θα χαρεί για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Θα κάνει τα όμορφα πράγματα και θα δώσει ελεημοσύνες στους φτωχούς. Θα κάνει κερδοφόρα ταξίδια και θα τιμηθεί ίσως χάριν της θρησκείας.
  Ήλιος-Ερμής. Το άτομο συσχετίζεται με διάφορες επιχειρήσεις. Ένας από τους συγγενείς του θα του κάνει κακό και πρόβλημα. Θα προσβληθεί από πόνο στο στομάχι, αλλά θα ξαναγίνει καλά γρήγορα. Θλίψη και δυσκολία θα του συμβούν. Θα χάσει εισόδημα και ο πλούτος του θα μικραίνει. Αλλά εάν η γέννηση είναι νυχτερινή, το άτομο θα χάσει πολλά περισσότερα. Θα έχει δίκες εξαιτίας ψεύτικων μαρτύρων.
  Ήλιος- Σελήνη. Το άτομο θα κάνει κάποια συμφωνία η οποία θα του επιστρέψει τις απώλειές του. Θα δοκιμάσει απώλειες στην επιχείρησή του από κλοπή και ληστεία. Θα έχει αδυναμίες στα μάτια και στο κεφάλι. Και εάν η γέννηση είναι νυχτερινή, το άτομο θα εκτεθεί σε κινδύνους και σε πράγματα που δεν είναι απαραίτητα για τον ίδιο. Θα έχει μυστικά κέρδη. Θα σχετιστεί με τον εμπόριο, ίσως θαλάσσιο εμπόριο αλλά θα είναι ανεπιτυχής σε αυτά τα θέματα. Θα έχει πολλούς φίλους και συντρόφους. Θα κλίνει προς τη γεωργία και την οικοδόμηση. Θα ταλαιπωρηθεί από πονοκέφαλο και ίσως ένας όγκος στο κεφάλι στο τελευταίο μέρος αυτής της περιόδου.
  Ήλιος-Κρόνος. Θα συμβούν στο άτομο θλίψεις και τραυματισμοί λόγω των συγκατοίκων του σπιτιού του, ασθένεια σε κρυφό μέρος του σώματός του ή κάτι στο αριστερό μάτι ή εμπόδια από πυρκαγιά ή καυτό νερό. Αλλά το άτομο θα διαφύγει από όλους αυτούς του κινδύνους. Θα κάνει μακρινά ταξίδια και προβλήματα θα του συμβούν και κίνδυνοι στο νερό. Αν η γέννηση είναι νυχτερινή, θα έχει φιλονικίες λόγω των συγκατοίκων του σπιτιού του ή με αυτούς. Θα έχει μια ασθένεια στα μάτια ή μια φλεγμονή στα μάτια και ασθένειες και πόνους στο στομάχι, αλλά θα τους αποφύγει εύκολα. Θα κάνει επίσης ένα μακρινό ταξίδι και ίσως αναμιχθεί σε θαλάσσιο εμπόριο. Κίνδυνοι και τραυματισμοί θα του συμβούν και τραυματισμός μέσω ύδατος ή θα υποστεί εξάντληση από το νερό και τη φωτιά λόγω της ανάμιξης του Κρόνου με τη φύση του Ήλιου.
  Ήλιος-Δίας. Το άτομο θα μεγαλώσει με υγεία, πλούτο. Οι συγγενείς του θα τον εκτιμήσουν και θα κάνουν καλά για αυτόν. Αλλά εάν η γέννηση είναι νυχτερινή, η δύναμή του θα αυξηθεί σε αξία, αρχοντιά και τύχη. Θα έχει εξουσία και νίκη πάνω στους εχθρούς του και θα τους καταστρέψει εντελώς. Θα ασχοληθεί με τη γεωργία. Ο πλούτος θα έρθει σε αυτόν χωρίς προσπάθεια. Στο τέλος αυτής της περιόδου, θα πέσει από ύψος ή από άλογο.
  Ήλιος-Άρης. Θα αλλάξει από τη μια κατάσταση σε άλλη. Θα πάει ταξίδια και ίσως θα παντρευτεί. Θα έχει πρόβλημα από δάγκωμα σκύλου ή από κτύπημα ζώου ή από πτώση. Και θα είναι χειρότερα στην κατάστασή του τους πρώτους τέσσερις μήνες αυτής της περιόδου. Αλλά εάν η γέννηση είναι νυχτερινή, το άτομο θα αλλάξει από τη μια κατάσταση στην άλλη. Θα κάνει ταξίδια και θα είναι θλιμμένο από τις διάφορες δυσκολίες. Θα είναι άδικος με τους ανθρώπους και θα έχει φιλονικίες μαζί τους. Θα έχει προβλήματα από ατύχημα από κόψιμο αιχμηρού οργάνου όπως ένα ξίφος ή δάγκωμα ενός σκυλιού ή άλλου ζώο ή θα είναι ασθενικό για ένα διάστημα 9, 15, ή 19 ημέρες, και μετά θα ανακτήσει πάλι.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest