Είναι αλήθεια, ότι πολλοί ερευνητές προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα των κριτηρίων που οδηγούν στο συμπέρασμα της θέσης των εξάρσεων των πλανητών.

Ο Cyril Fagan απέδειξε πως οι εξάρσεις έπαιξαν ένα ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο στο έτος 786 π.Χ. Υπάρχει μία σαφή και ομογενή εξήγηση για κάθε μοίρα έξαρσης. Πράγματι οι Ινδοί αποδίδουν μία ακριβή μοίρα έξαρσης για κάθε πλανήτη και μόνο μία. Οι πλανήτες λένε, έχουν ορισμένα "σημεία" έξαρσης. Τονίζουν π.χ. ότι ο Ήλιος βρίσκεται σε έξαρση στην 19η μοίρα του ζωδίου του Κριού. Πρόκειται, βέβαια για τον αστρικό ζωδιακό. Ενώ τα δυτικά βιβλία αστρολογίας αρκούνται κατά κανόνα στο να διδάσκουν ότι ο Ήλιος είναι σε έξαρση, στον Κριό του τροπικού ζωδιακού.
Οι δυτικοί, έτσι αποδίδουν κατ’ επέκταση, την έξαρση σε ολόκληρο το ζώδιο. Ήταν το λάθος μία και δεν ήξεραν τι σημαίνουν οι εξάρσεις. Η μελέτη της ανατολικής αστρολογίας και ιδιαίτερα, το "Graha Bala" (Δύναμη των Πλανητών) των Ινδών, μας διδάσκει ότι ο Ήλιος αποκτά τη μεγαλύτερη δύναμή του όταν βρίσκεται στο Μεσουράνημα δηλαδή, όταν φθάνει, με την περιστροφή της γης γύρω απ’ τον άξονά της, στο ψηλότερο σημείο της πορείας του. Έτσι, έστω αν και όλοι οι λαβύρινθοι του "Graha Bala" μένουν άγνωστοι στους περισσότερους Δυτικούς, δεν θα περνούσε μολαταύτα από το μυαλό κανενός απ’ τους αστρολόγους της Δύσης να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο Ήλιος αποκτά μεγαλύτερη δύναμη όταν περνάει από τον Μεσημβρινό του τόπου. Είναι όντας, για τον Ήλιο, ένα στοιχείο γνωστό και παραδεκτό στη Δύση. Επομένως, προσανατολίζομε απλώς, την ουράνια σφαίρα στο πλάτος του Kalah του οποίου το ιερό ήταν η έδρα του Nabu, Θεού της Αστρολογίας των Ασσυρίων. Αυτή η πόλη ήταν, κατά κάποιο τρόπο, το πανεπιστήμιο της αστρολογίας της Ασσυριακής αυτοκρατορίας. Το Kalah βρίσκεται σε βόρειο πλάτος 36ο 15' περίπου. Αν ρίξομε μία ματιά στους πίνακες της οικοθεσίας, θα δούμε ότι όταν ο Ήλιος περνά από την 19η μοίρα του Κριού, το μεσημέρι, δηλ. όταν αυτή η μοίρα περνά από τον μεσημβρινό του τόπου, ο Ωροσκόπος ή το σημείο της Εκλειπτικής που ανατέλλει είναι η πρώτη μοίρα του ζωδίου του Λέοντα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν βρίσκεται στην 19η μοίρα του αστρικού Κριού, ο Ήλιος σχηματίζει εξάγωνο με τον Σείριο, το πιο λαμπερό απλανή αστέρα του ουρανού, στον οποίο οι αρχαίοι απέδωσαν επιρροή ανάλογη με αυτήν του Ήλιου, εφόσον δίνει αξιοπρέπεια, φήμη, περιουσία και επιτυχία στις επιχειρήσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι όταν καθένας από τους κλασικούς πλανήτες που ήταν γνωστοί στους αρχαίους, δηλαδή μέχρι και τον Κρόνο, βρίσκεται ακριβώς πάνω στην μοίρα έξαρσής του, σχηματίζει διπλό εξάγωνο, και από τις δύο πλευρές του, με δύο απλανείς ίδιας φύσης με αυτόν. Επίσης, στην περίπτωση της Σελήνης, όταν περνά από την 3η μοίρα του αστρικού Ταύρου, βρίσκεται σε σύνοδο με τις Πλειάδες και γνωρίζομε το ρόλο που παίζουν στην όραση, όπως ακριβώς κι η ίδια η Σελήνη. Κι ο απλανής Scheat, ο ένας απ’ τους δύο με τους οποίους η Σελήνη σχηματίζει εξάγωνο, έχει τη δυσάρεστη φήμη ότι προκαλεί κίνδυνο ατυχημάτων μέσα στο νερό και θάνατο από πνιγμό. Εδώ, έχομε την κλασική περίπτωση της “χτυπημένης" Σελήνης. Το ίδιο και η Αφροδίτη παρουσιάζει μία ανάλογη ιδιορρυθμία όταν βρίσκεται στην ακριβή μοίρα έξαρσής της, στην 27η μοίρα των αστρικών Ιχθύων, εφόσον ο ένας από τους δύο απλανείς της ιδίας φύσης με την Αφροδίτη που σχηματίζει εξάγωνο, λέγεται Bellatrix, ευεργετικής φύσης που χαρίζει πλούτη κυρίως, μέσω του γάμου. Τέλος, ο απλανής που αφορά τα εξάγωνα της Αφροδίτης όταν βρίσκεται στην έξαρσή της, ονομάζεται Nashira και έχει επίσης καλή φήμη. Σε σημείο μάλιστα να αποκαλεστεί από τους αρχαίους "η Μικρή Τύχη", αλλά και η ίδια η Αφροδίτη ονομάζεται από αιώνες καλότυχη. Όσον αφορά τον Κρόνο, βρίσκομε και εδώ, ότι όταν διέρχεται από την ακριβή μοίρα της έξαρσής του την 21η μοίρα του αστρικού Ζυγού, η πρώτη μοίρα του Αιγόκερω ανατέλλει, στο πλάτος της Ninive & Kalah όπου βρισκόταν το άγαλμα του Θεού της αστρολογίας Nabu.
Τελικά, πόσο πολύ ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο της Μετάπτωσης των Ισημεριών; Οι αστρονόμοι ομόφωνα και κατηγορηματικά, έλεγαν ότι οι αστρολόγοι βρίσκονταν σε πλάνη και πως δεν ελάμβαναν υπόψη τους τη Μετάπτωση. Επιχείρημα που ισχύει εν μέρει την στιγμή που οι Ινδοί έμειναν πιστοί στον Ζωδιακό των Αστερισμών. Η ιστορία της Μετάπτωσης συνοψίζεται πολύ περιληπτικά σε αυτά: Τον 3ο αιώνα π.Χ. έγινε λάθος χειρισμού. Ήταν η εποχή που συνέπεσε ο Ζωδιακός των Αστερισμών με τον Ζωδιακό που αυθαίρετα αρχίζει την 21η Μαρτίου και ονομάζεται γενικά, Τροπικός Ζωδιακός. Οι αρχαίοι καλοί παρατηρητές των φυσικών φαινομένων, αντιλήφθηκαν κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό, ότι ενώ τα περισσότερα από τα ουράνια σώματα ήταν συγκεκριμένα, πέντε εκτός από τον Ήλιο και την Σελήνη, ακολουθούσαν μία περίεργη πορεία κατευθυνόμενα από το ένα αστέρι προς το άλλο. Έτσι, ανακαλύφθηκαν οι πλανήτες (από το Ελληνικό ρήμα "πλανώμαι"), του ηλιακού συστήματος.
Ο Ίππαρχος ανακαλύπτοντας το φαινόμενο της Μετάπτωσης των Ισημεριών τον 2ο αιώνα π.Χ. δήλωσε ότι το εαρινό σημείο όπου βλέπομε τον Ήλιο κάθε 21η Μαρτίου, ήταν η αρχή του Ζωδιακού. Είχε ανακαλύψει, ότι τα σημεία όπου τέμνονται τα επίπεδα της εκλειπτικής και του ισημερινού δεν ήταν ακίνητα. Μολονότι, οι σοφοί αστρολόγοι της εποχής του αρνήθηκαν κατηγορηματικά τον "Ζωδιακό του Ιππάρχου" όπως φαίνεται σε γραπτά, -στα οποία οι σύγχρονοι αστρολόγοι που υιοθετούν το σύστημα που στηρίζεται στον Τροπικό ζωδιακά- που αποσιωπούν το θέμα, για πέντε περίπου αιώνες, μεσολάβησε κάποια σύγχυση μεταξύ του Ιππάρχου και του Πτολεμαίου. Στην πραγματικότητα, αυτό τότε δεν είχε πολύ σοβαρές συνέπειες γιατί η κίνηση της Μετάπτωσης είναι πολύ αργή, μία μοίρα κάθε 72 χρόνια. Όμως ο Πτολεμαίος που κυριολεκτικά, είχε μπλέξει τους δύο ζωδιακούς δεν επέστησε την προσοχή των μαθητών, πάνω στις συνέπειες αυτής της διαφοράς. Ο Πτολεμαίος μεταφράστηκε στα Αραβικά, μετά στα Λατινικά και σε άλλες γλώσσες. Μετά όμως από 17 αιώνες, η απόκλιση μεταξύ των δύο ζωδιακών είχε φτάσει τις 24 μοίρες. Μέσα από στατιστικές μελέτες, φαίνεται καθαρά, ότι οι επιρροές που αποδίδονται στους πλανήτες κατά τον Τροπικό Ζωδιακό, δεν είναι καθόλου επιβεβαιωμένες. Ο Gouchon, το αναγνώριζε γράφοντας στη λέξη "κατοικία", στον πρώτο τόμο του περίφημου λεξικού του: <<Όσο για μένα, ανέτρεξα και πάλι σε καταλόγους γεννήσεων, που δεν ανήκουν στην προσωπική μου συλλογή αλλά βρήκα στο δυτικό αστρολογικό τύπο και έκανα διαπιστώσεις που αξίζει τον κόπο να σας αναφέρω>>.
Τα ζώδια του Κριού και του Αιγόκερω θεωρούνται σαν σημαντικά παρορμητικά ζώδια που αντιπροσωπεύουν τους αρχηγούς, τους πολιτικούς κι τους ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους. Αν πάρομε τους 23 αρχηγούς του Γαλλικού κράτους από το Ροβεσπιέρο μέχρι τον Βαλερύ Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, έχομε μία αναλογία δύο γεννήσεων ανά ζώδιο. Αλλά, οι Ήλιοι των Γάλλων Προέδρων στα ζώδια του Κριού και του Αιγόκερω σύμφωνα με τον Τροπικό Ζωδιακό είναι 4 στον Κριό και 4 στον Αιγόκερω, συνολικά 8.Βρίσκομε έναν αριθμό λίγο μεγαλύτερο στην ανάλογη περίπτωση των 38 Προέδρων των Η.Π.Α., 7 με τον Ήλιο στον Τροπικό Ταύρο, ενώ στον Αστρικό Ταύρο είναι 52. Τέλος, αν ανατρέξομε στις εργασίες της ομάδας του αστρολόγου Donald a. Bradley, στους 2.492 διακεκριμένους εκκλησιαστικούς, υπάρχουν τόσες αποκλίσεις ως προς τη θέση του Ήλιου στα ζώδια που οι στατιστικολόγοι παραδέχονται ότι είναι αδύνατον να πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Επομένως, οι ουσιαστικές αποκλίσεις αποκαλύφθηκαν μόνο έπειτα από προσεκτική μελέτη του ζωδίου του Ήλιου στον αστρικό ζωδιακό. Από τη λογική, από τον συλλογισμό και τις πιο σοβαρές στατιστικές αλλά κυρίως από τη μελέτη της ιστορίας του φαινομένου της Μετάπτωσης των Ισημεριών, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσομε την υπεροχή του Αστρικού Ζωδιακού.
Αφού μάθουμε την σημασία και τη καταγωγή των πλανητών, θα τείνομε να εφαρμόσομε τον αστρικό ζωδιακό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό, δεν θα φέρει τόσες αλλαγές όσες φοβόμαστε, τουλάχιστον στην σοβαρή Αστρολογία. Οι όψεις ανάμεσα στους πλανήτες και οι θέσεις των πλανητών στους οίκους δεν μεταβάλλονται καθόλου. Τα πράγματα είναι διαφορετικά για τον Ήλιο, γιατί, δεν περνά από το ζώδιο του Κριού, στο διάστημα 21Μαρτίου με 20 Απριλίου, αλλά 15 Απριλίου ως 15 Μαΐου.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sitesgoogle+pinterest