Καὶ βλέψαι τὸν πίνακα ὃν Κέβητοσ γράψας, καὶ ὁ τρίς-μεγας Πλάτων, καὶ ὁ μυριόμεγας Ἑρμῆς, ὅτι Θώυθοσ ἑρμηνεύεται τῇ ἱερατικῇ πρώτῃ φωνῇ, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος

 Κάθε χρώμα επηρεάζει κάποιο τομέα στη ζωή, φέρνει εύνοια σε κάτι ή δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες σε μιαν εργασία.

Περί γραμμάτων και αριθμών

ἓν κράτος, εἷς δαίμων γένετο, μέγας οὐρανὸν αἴθων, ἓν δὲ τὰ πάντα τέτυκται, ἐν ᾧ τάδε πάντα κυκλεῖται, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γαῖα

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Ἄλφα λιτὰς Χρύσου, λοιμὸν στρατοῦ, ἔχθος ἀνάκτων,
Βῆτα δ' ὄνειρον ἔχει, ἀγορὴν καὶ νῆας ἀριθμεῖ.
Γάμμα δ' ἄρ' ἀμφ' Ἑλένης οἴοις μόθος ἐστὶν ἀκοίταις.

Τα 28 γράμματα της Αραβικής αλφαβήτου και οι επεκτάσεις τους

Δωρεάν πρόγραμμα πρόβλεψης. Αγάπη και σχέσεις, Παρελθόν παρόν και μέλλον, συνεργασία και φιλία, επιρροές και απαιτήσεις.

εἰς ὡρολόγιον
Τίς ὁ λάινον ἄντρον Ἄρει ξέσας,
τίς ὁ κέντρον ἐπίσκοπον ἁρμόσας
συνοδοιπόρον εὗρε τὸν ἁλίου,

Η λέξη φυλαχτό έχει πολλούς ορισμούς. Οι Άραβες και Μουσουλμάνοι μελετητές, λένε πως μαγεία είναι οποιοδήποτε φαινόμενο που καθορίζεται από αόρατες αιτίες, με περίεργα συμπτώματα στη ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου.

Ταρώ, δεν είναι μια απλή τράπουλα που λέει τη μοίρα.... Ίσως είναι αριστούργημα της ανθρώπινης επινόησης, ίσως είναι παλιό όσο κι οι πυραμίδες, ίσως είναι κληροδότημα της αρχαίας Ελληνικής Σοφίας.

Ρωμανική και Γοτθική mandorla (Κύστη Ιχθύος)  Ζωγραφίζομε ένα σχήμα από τα μέσα ενός τετραγώνου. Υποθέτομε το τετράγωνο ABΓΔ, με πλευρά 2.

Τα καβείρια μυστήρια μαζί με τα κρητομινωικά, τα διονυσιακά-ορφικά και ελευσίνια, είναι τα κυριότερα μυστήρια στην Αρχαία Ελλάδα.

 Η ανάπτυξη της διερεύνησης του ερωτήματος “Τι είναι τελικά η ζωή και κατά πόσο όλα είναι εντεταλμένα από μια Κοσμική πορεία;”, οδήγησε μέσα από χιλιάδες χρόνια στο μονοπάτι της Αστρολογίας.

Google Plus

Παροχή Υπηρεσιών

  • Ερμηνευτική αστρολογικού χάρτη
  • Χαρτομαντεία
  • Αραβική μαγεία, φυλαχτά
  • Πολύτιμοι λίθοι

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest