Υπάρχουν δύο συστήματα Αστρονομίας στην Ινδία. Το Νιραγιάνα και το Σαγιάνα.

Το προηγούμενο καθορίζει παρατηρήσεις των πλανητών σε ένα σταθερό Ζωδιακό, ενώ το τελευταίο θεωρεί ότι ο κινούμενος Ζωδιακός αρχίζει από την αλλαγή, την Εαρινή Ισημερία. Είναι βέβαιο ότι οι σπουδαιότεροι Ινδοί συγγραφείς της αστρολογίας, αναφέρονται στο σταθερό Ζωδιακό για τις προβλέψεις τους. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την εμπειρία. Η προσαύξηση μεταξύ της αρχής του σταθερού Ζωδιακού και του κινούμενου Ζωδιακού ή των θέσεων του Νιραγιάνα και του Σαγιάνα, είναι αυτό που υποδεικνύεται ως Αγιανάμσα, η οποία αυξάνεται περίπου 50 1/3 δευτερόλεπτα κάθε έτος.
Η δυτική Αστρολογία στηρίζεται στο σύστημα Σαγιάνα που σχετίζεται με τον κινούμενο Ζωδιακό.
Ο υπολογισμός του ωροσκοπίου γέννησης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τρόπο και η μετατροπή του σε στον Ινδικό Ζωδικάο έχει την ακόλουθη διαδικασία:

Αφαιρούμε 397 από το έτος γέννσης, για τις γεννήσεις μΧ.
Πολλαπλασιάζομε το υπόλοιπο με 50 1/3 δευτερόλεπτα και ταξινομούμε το παράγωγο σε μοίρες, λεπτά της μοίρας και δεύτερα της μοίρας.
Αφαιρούμε αυτόν τον αριθμό των μοιρών, λεπτών και δεύτερων από τις θέσεις των Ακμών των Οίκων και των θέσεων των Πλανητών του Δυτικού Ωροσκοπίου. Η εικόνα που λαμβάνομε, τοιουτοτρόπως, είναι σύμφωνα με το Ινδικό σύστημα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα καθορισμού της Αγιανάμσα για το 1912 μΧ.
1912-397=1515, 1515*50 1/3=76255 δεύτερα. Τα 76255 δεύτερα δίνουν 21μοίρες, 10 πρώτα και 55 δεύτερα. Άρα η Αγιανάμσα είναι 21:10:55 για το ζητούμενο έτος.

Γράψτε το έτος

 Λίγα λόγια για μένα

Ας πω δυό λόγια για μένα..... ... αν και είναι δύσκολο να περιγράψω την πορεία μου στο χώρο της μεταφυσικής και αστρολογίας, θα προσπαθήσω να δώσω μέσα σε λίγες γραμμές μια κάπως εμπεριστατωμένη περιγραφή. Γεννήθηκα το ’56 στη Χίο από γονείς εκπαιδευτικούς, τέλειωσα και το Λύκειο (6ταξειο γυμνάσιο, τότε) εκεί και μετά βρέθηκα στην πόλη των Αθηνών για περαιτέρω σπουδές (φυσιογνωστικό), τις οποίες δεν ολοκλήρωσα. Ξεκίνησα την μάθηση της αστρολογίας στα 20 έτη μου και την αραβική μαγεία στα 24 μου έτη. Στον πρώτο τομέα παρέμεινα περίπου 4 χρόνια, μέχρι την κλασσική ολοκλήρωση των σπουδών. Μετά μελέτησα επί μακρόν αρχαίους Έλληνες και Άραβες συγγραφείς αστρολόγους. Στον τομέα της αραβικής μαγείας, μαθήτευσα περίπου 3 έτη στην κλασσική Αραβική Υψηλή Τέχνη κοντά σε έναν και μοναδικό Δάσκαλο (ο Θεός να είναι μαζί του). Συνέχισα την περαιτέρω μαθητεία για περίπου άλλα 4 έτη, με βασικό τομέα μάθησης τον Αλ Μπούνι. Στο σήμερα, είμαι σε θέση να πω ότι το θέμα της αραβικής μαγείας βρίσκει στο πρόσωπό μου, ένα άριστο εκφραστή. Όμως η μάθηση δεν σταματά ποτέ… Έτσι, παράλληλα με την αραβική μαγεία, από το 2005 μελετώ Ελληνική και Περσική μαγεία. Όλες οι γνώσεις μαζί, αλλά και οι εξειδικευμένες μελέτες σε ένα αρμονικό πάντρεμα, μου έδωσαν την μεγαλύτερη ικανότητα χειρισμού της μεταφυσικής. Αισίως, το 2015 κλείνω τα 33 έτη ενεργητικότητας και πρακτικής σε όλα αυτά τα Θέματα. Θα ήταν βεβαίως, επιπόλαιο εκ μέρους μου να πω πως ο κύκλος της μαθητείας σταματά εδώ. Η Υψηλή Τέχνη δεν έχει λήξη. Στον τωρινό καιρό, ερευνώ ιστορικές κοινές αρχές των πιο πάνω θεωριών, δηλαδή της Ελληνικής, της Αραβικής και Περσικής.

Ωστόσο, δεν έμεινα μόνο σε όλα τούτα. Έμαθα άριστο χειρισμό computer, προγραμματισμό visual basic, java, joomla και λίγο php.

Παροχή Υπηρεσιών

  • Ερμηνευτική αστρολογικού χάρτη
  • Χαρτομαντεία
  • Αραβική μαγεία, φυλαχτά
  • Πολύτιμοι λίθοι

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest