Χώρισε κάθε ζώδιο σε 12 Δωδεκατημόρια και δώσε 2 μοίρες και 30 λεπτά, σε καθένα. Από την πρώτη μοίρα του ζωδίου μέχρι την μοίρα που απέχει ο αστέρας ή ο πλανήτης, βρες το σύνολο των μοιρών.

Μοίρασέ τις ανά δύο. Αρχίζοντας από το ζώδιο που έχει τον αστέρα ή τον πλανήτη, δώσε ένα κομμάτι (δηλαδή, δύο μοίρες) κατά σειρά.

Όπου φθάσει ο αριθμός, εκείνο το ζώδιο είναι το Δωδεκατημόριο του αστέρα ή του πλανήτη.

Για παράδειγμα, έστω ότι η Σελήνη βρίσκεται στις 20 μοίρες του Καρκίνου. Οι 20 μοίρες μοιρασμένες με το 2:30 δίνουν 8. Ξεκινώντας από τον Καρκίνο και μετρώντας 8, καταλήγομε στον Υδροχόο και λέμε πως το Δωδεκατημόριο της Σελήνης είναι στον Υδροχόο.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest