Απόδοση από τα αρχαία κείμενα


Η Σελήνη λέγεται πως είναι σε "κενό πορείας ή Κενοδρομούσα" όταν δεν θα κάνει άλλες Πτολεμαϊκές όψεις, δηλ. σύνοδο, διάμετρο, τετράγωνο, τρίγωνο ή εξάγωνο, σε έναν άλλο πλανήτη προτού να αλλάξει ζώδιο. Τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα γιατί υπάρχει στον καθορισμό, ένας αριθμός διαφορετικών τρόπων. Πολλοί κλασσικοί αστρολόγοι δεν θεωρούν τους μετα-Κρόνιους Πλανήτες, δηλαδή τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα ως παράγοντες, ακόμα και αν η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, η Σελήνη θεωρείται σε Κενό Πορείας.
Υπό την ακριβέστερη έννοια, η Σελήνη μπορεί να θεωρηθεί σε Κενό Πορείας εάν δεν είναι μέσα στην ανοχή μιας ισχύουσας όψης οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν θα κάνει αργότερα μια όψη πριν αλλάζει ζώδιο. Η "ανοχή" χρησιμοποιήθηκε για τους πλανήτες, όχι για την όψη.
Ο Γ. Λίλλυ δηλώνει ότι η Σελήνη δεν μπορεί να είναι σε Κενό Πορείας στον Τοξότη, για παράδειγμα, επειδή "αυτή εκτελεί κάτι" και θεωρεί ότι η Σελήνη "εκτελεί" ακόμα και όταν κάνει μια όψη. Ακόμα κι αν εκείνη η όψη δεν θα ολοκληρωθεί πλήρως, μέχρι η Σελήνη να αλλάξει ζώδιο. Για παράδειγμα, εάν η Σελήνη είναι στις 29ο Διδύμων, και ο Ήλιος στην 1ο Αιγόκερω, η Σελήνη κάνει εξάγωνο με τον Ήλιο, αλλά η όψη δεν θα γίνει πλήρης έως ότου φθάνει η Σελήνη στην 1ο Καρκίνου.
Και ο Τζ. Φ. Ματάρνας λέει, ότι η Σελήνη είναι Κενοδρομούσα εάν ένας καλότυχος (Δίας ή Αφροδίτη ή σε ευνοϊκή όψη Ερμής) είναι σε μια Γωνία, δηλαδή στο 1ο, 4ο, 7ο ή 10ο Οίκο.
Η Σελήνη Κενοδρομούσα είναι πολύ σημαντική στην εκτίμηση του χάρτη, στην Ωριαία Αστρολογία, που είναι ένας κλάδος της αστρολογίας που απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για γεγονότα. Η Σελήνη στην Ωριαία Αστρολογία χρησιμοποιείται και για το συγχρονισμό των γεγονότων και επίσης για να προσδιορίσει τι θα συμβεί. Όταν η Σελήνη είναι Κενοδρομούσα σε έναν ωριαίο χάρτη, συνήθως δείχνει ότι τίποτα δεν θα γίνει με το θέμα ή ότι η έκβαση έχει καθοριστεί ήδη και το πρόσωπο που υποβάλλει την ερώτηση δεν θα είναι σε θέση να κάνει τίποτα για αυτήν.
Για τη Σελήνη Κενοδρομούσα σε έναν γενέθλιο χάρτη δεν υπάρχει σημαντική εκτίμηση. Η Σελήνη σε έναν γενέθλιο χάρτη δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η Σελήνη στην Ωριαία Αστρολογία ή στην Αστρολογία των Επιλογών. Και το πιο σημαντικό, ενώ ένας Ωριαίος Χάρτης ερευνάται μόνο για να βρει την αμεσότερη απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και απαντά με χρονικό πλάνο σχετικά μικρό, ένας γενέθλιος χάρτης παρουσιάζει τη δυνατότητα μιας διάρκειας ζωής και αποκαλύπτει γεγονότα για διάρκεια πολλών ετών. Επιπλέον, οι γενέθλιοι χάρτες είναι χρονομετρημένοι διαφορετικά και τα γεγονότα της ζωής και οι κύκλοι μπορούν να αντιμετωπισθούν με διάφορες τεχνικές όπως τις δευτεροβάθμιες προόδους.
Η Σελήνη σε πρόοδο είναι σημαντικής βαρύτητας στα προλεγόμενα γεγονότα χρονικής συνέπειας και συγχρονισμού. Όταν η προοδευμένη Σελήνη αλλάζει ζώδιο κάθε 2 με 2,5 χρόνια περίπου, μπορεί να επισημάνει μια σημαντική συναισθηματική μετατόπιση στη ζωή του ατόμου. Το γεγονός ότι ακόμη και στους Ωριαίους Χάρτες, ο Λίλλυ έκρινε τους χάρτες με τη Σελήνη Κενοδρομούσα και ιδιαίτερα με τη Σελήνη που οι όψεις της δεν θα ολοκληρωθούν έως ότου αλλάξει ζώδιο, υποστηρίζει την ιδέα ότι η Σελήνη Κενοδρομούσα δεν είναι σημαντικού ενδιαφέροντος.
Γενικά στους αστρολογικούς κύκλους, υπάρχει πολλή συζήτηση την Σελήνη Κενοδρομούσα και είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως το θέμα καλύπτεται με σύγχυση. Τελικά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διδάσκουν τους ορισμούς του όρου προσπαθώντας οι σπουδαστές να γνωρίζουν τη σωστή έννοια για την Κενοδρομία.
Ο παραδοσιακός καθορισμός, αυτός που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι και λέει πως:
"Η Σελήνη ή οποιοσδήποτε πλανήτης είναι σε Κενοδρομία όταν δεν κάνει καμία σημαντική Πτολεμαϊκή Όψη πριν αφήνει το ζώδιό του". Η Κενοδρομία ενός πλανήτη είναι ουσιαστικά η κενή και χωρίς όψεις διαδρομή του. Οι πέντε σημαντικές Όψεις που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αυτήν την κρίση είναι 0ο, 60ο, 90ο, 180ο και120ο.
Ο παλαιός κανόνας είναι αυτός: "καμία Όψη, κανένα γεγονός". Θεωρείται συνήθως στην παραδοσιακή αστρολογία πως η Σελήνη φέρνει την κοινοποίηση των επερχόμενων γεγονότων, αλλά μόνο όταν αυτή σχετίζεται με άλλους πλανήτες από μια σημαντική Όψη. Η φύση του άλλου πλανήτη και της όψης, της θέσης στο ζώδιο και Οίκο και των δύο, της Σελήνης και του άλλου πλανήτη, θα καθορίσουν το είδος του γεγονότος που αναμένεται. Όταν δεν υπάρχει καμία περαιτέρω Όψη να γίνει στο τρέχον ζώδιο της Σελήνης, κανένα σχετικό γεγονός δεν μπορεί να συμβεί.
Οι κενοδρομίες έχουν ψυχολογική επιρροή σε κάθε άτομο.
Έτσι υπάρχει ασυνέπεια, ένα παράξενο συναίσθημα κάπως μιας αποσύνθεσης της πραγματικότητας και ενός βυθίσματος του κόσμου. Προφανώς, αυτό είναι πολύ ευεργετικό για τους πνευματικούς ανθρώπους που θα βρουν αυτό το διάστημα να είναι ευνοϊκό για τις πνευματικές προσπάθειές τους.
Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να ωφεληθεί από αυτές τις στιγμές, τις περιόδους της Σελήνης Κενοδρομούσας. Μπορεί λοιπόν, να έχει ένα διάλειμμα από τις κοινές δραστηριότητες, για χαλάρωση, για μελέτη, για ενασχόληση με εργασίες του σπιτιού κλπ, δηλαδή πράγματα που δεν απαιτούν πολλή εστίαση.
Αυτό που θα πρέπει να προσέχει κάποιος στις περιόδους αυτές είναι ότι απαιτεί μια συγκεκριμένη έκβαση, ότι έχει σχέση με την έγγραφη επικοινωνία, όπως fax, διαγωνισμοί, τη ζήτηση μιας χάρης ή εύνοιας, το γάμο ή το πρώτο ραντεβού με κάποιον, την αρχή μιας δίκης ή μιας επιχείρησης, την αγορά σημαντικών στοιχείων όπως αυτοκίνητο, σπίτι και ότι έχει μεγάλο κόστος.
Ο βασικός κανόνας είναι να αποφύγει κάποιος τις περιόδους αυτές προκειμένουν να έχει επιτυχία. Οι περίοδοι αυτές εμφανίζονται κάθε 2,5 ημέρες, που είναι ο μέσος χρόνος της διάβασης της Σελήνης μέσα από ένα ζώδιο. Διαρκούν συνήθως μερικές ώρες.
Η περίοδος της Κενοδρομούσας Σελήνης διακόπτεται μόνο από τις όψεις της Σελήνης στον Κλήρο Τύχης, ένα εικονικό σημείο που υπολογίζονται από τις θέσεις Ωροσκόπου συν Σελήνης μείον Ηλίου για ημερήσια διαστήματα ή από τις θέσεις Ωροσκόπου συν Ηλίου μείον Σελήνης για νυχτερινά διαστήματα, δηλαδή από τη δύση ως την ανατολή. Αυτές οι εφήμερες όψεις διαρκούν συνήθως μερικά λεπτά της ώρας και επιτρέπουν την επιλογή μιας αρμόζουσας στιγμής προκειμένου να εκτελεστεί μια πράξη. Φυσικά, αυτό ισχύει για τις θετικές όψεις της Σελήνης στον Κλήρο Τύχης, δηλαδή Σύνοδος, Εξάγωνο και Τρίγωνο. Ακόμα, όταν η Σελήνη Κενοδρομούσα είναι στον Ταύρο, τον Τοξότη, στους Ιχθείς και στον Καρκίνο, δηλαδή όταν η Σελήνη γενικά καταλαμβάνει ένα ζώδιο που κυβερνιέται από έναν καλότυχο πλανήτη, όπως η Αφροδίτη ή ο Δίας ή είναι σε έξαρση σε αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή έκβαση στις επιλεγμένες περιπτώσεις.
Η Σελήνη είναι ο συναισθηματικός τόνος της ημέρας, φέρνοντας τα συναισθήματα με τον ιδιαίτερο τρόπο της, στο ζώδιο που βρίσκεται την κάθε ώρα. Κυβερνά το ένστικτο, που είναι ο τρόπος να γνωρίζομε τα πράγματα χωρίς πραγματική γνώση. Κατά κάποιον τρόπο, αφού ολοκληρώσει την επαφή της με κάθε έναν από τους πλανήτες, συμβολικά ξεκουράζεται πριν αλλάζει ζώδιο. Αυτό δικαιολογεί και τα προσωρινά ένστικτα. Χωρίς την ενστικτώδη γνώση, που η Σελήνη προμηθεύει καθώς αγγίζει κάθε πλανήτη, τείνουμε να είμαστε μη ρεαλιστικές και με φτωχή κρίση. Ο παραδοσιακός ορισμός της Σελήνης Κενοδρομούας είναι ότι τίποτα δεν θα έρθει από αυτό το σημείο και φαίνεται να είναι αληθινό. Έχει διαπιστωθεί ότι αποφάσεις που πάρθηκαν σε τέτοια περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όπως σχεδιάστηκαν. Έτσι ο αστρολογικός κανόνας είναι να αποφύγεται η λήψη αποφάσεων όταν η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι οι εξαπατημένοι άνθρωποι επιλέγουν συνήθως αυτόν το διάστημα για τη λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη συχνότητα.
Έτσι, όταν η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία, δεν πρέπει να παίρνομε αποφάσεις, πρέπει να συνεχίζομε τις στερεότυπες δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες προηγουμένως. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται διασκορπισμένοι ή χωρίς κατεύθυνση κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Είναι ένα καλό διάστημα για ενδοσκόπηση, στοχασμό και εστίαση. Συχνά, οι αγορές που γίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αποδεικνύονται πως κακώς έγιναν, έμειναν αχρησιμοποίητες, με μηχανικά προβλήματα κλπ. Είναι σχεδόν αδύνατο στο σημερινό κόσμο να αναβληθούν όλες οι αποφάσεις κάθε φορά που η Σελήνη είναι σε Κενοδρομία, αλλά είναι καλό να προσπαθούμε να αποφύγομε αυτήν την περίοδο για τα σημαντικότερα πράγματα ή να λάβομε την απόφαση προτού η Σελήνη γίνει Κενοδρομούσα.

Αρχαίο κείμενο
Σελήνη ἀμαρτύρητος οὖσα ὑπὸ πάντων τῶν ἀστέρων καὶ κενοδρομοῦσα, ὁ δὲ ὡροσκόπος ἔχων τι ζῴδιον τῶν πρὸς τὸ πλεῖν ἐπιτηδείων οἷον Ταῦρον, Διδύμους, Ἰχθύας, Αἰγοκέρωτα, Καρκίνον, Παρθένον, Τοξότην μετά τινος τῶν ἀγαθοποιῶν, ἀγαθὸν τοῖς ἀναγομένοις·
Σελήνη καὶ ὡροσκόπος ἀμαρτύρητοι ὑπὸ πάντων τῶν ἀστέρων κενοδρομοῦντες ἐὰν ἐπέχωσιν ἐκ τῶν πρὸς τὸ πλεῖν ἐπιτηδείων ζῳδίων τῶν προλελεγμένων οὐκ ἔστι κακὸν τοῖς ἀναχθεῖσιν. ἐξαιρέτως δὲ χρὴ τὴν Σελήνην ὁρᾶν ἵνα μὴ βλάπτηται καθ' οἱονδήποτε τῶν ἐκκειμένων τρόπων ἐν τῷ β κεφαλαίῳ τούτου τοῦ βιβλίου. τότε δὲ λογίζου τὴν τοῦ πλοῦ καταρχὴν ὅταν οἱ ναῦται τὴν ἄγκυραν ἐκ τῆς ψάμμου ἑλκύσωσιν, τοῦ δὲ πλέοντος ἐν τῇ νηῒ ἑκάστου ἡ καταρχὴ τότε ἐστὶν ἡνίκα τὸν πόδα εἴσω τῆς νηὸς θήσει.

Κενοδρομοῦσαν τὴν Σελήνην εἰ βλέπεις, Τὴν ἀργίαν πρόφασκε σὺν ἀτυχίᾳ·
Ὡς σχηματισμὸς τῆσδε μᾶλλον μηνύει Ἀργεῖν τὸ μέλλον ἐν βίου τοῖς πρακτέοις, Τὸ δ' αὖ παρελθὸν ἐξ ἀποῤῥοίας λέγε, Τόπος δ' ἐν ᾧ πάρεστι παρεστὼς ἅπαν.
Ἀστὴρ ταπεινώματι τυχὼν ἰδίῳ Λύπην τε καὶ κάκωσιν ἢ δέσμους φέρει, Ὑποποδίζων τὴν παρακοὴν ἄγει, Δύσληψιν εἴτε τὴν στροφὴν ἐν συντόμῳ.
Στηριγμὸς αὖθις φροντίδα κεκρυμμένην Λύπην τε καὶ μέριμναν ἐντὸς μηνύει· Οἱ κακοποιοὶ κωλύουσι συντόμως Ἐλθεῖν ἀγαθὸν ἅπαν εἴτε συμφέρον.
Ἀστὴρ ὑποποδίσας ἢ καὶ στηρίξας Ὀρθοποδίσαι κακοποιὸς τυγχάνειν, Εἴτουν ἀγαθὸς ἀγαθὰ προμηνύει, Καὶ πεύσεως πλήρωσιν εἰργμένων ὅλων.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest