Ο Ιωάννης Καμητηρός τοποθετεί τους πλανήτες ως εξής: πρώτος είναι ο Κρόνος, δεύτερος ο Δίας, τρίτος ο Άρης, τέταρτος ο Ήλιος, πέμπτη η Αφροδίτη, έκτος ο Ερμής και έβδομη η Σελήνη.
Τις κυβερνήσεις των πλανητών δίνει, στον Κρόνο τον Αιγόκερω και τον Υδροχόο, στον Δία τους Ιχθύες και τον Τοξότη, στον Άρη τον Σκορπιό και τον Κριό, στον Ήλιο τον Λέοντα, στην Αφροδίτη τον Ζυγό και τον Ταύρο, στον Ερμή τους Διδύμους και την Παρθένο και στη Σελήνη τον Καρκίνο.
Τα Υψώματα των πλανητών (Εξάρσεις), δίνει ως εξής: Ο Κρόνος στις 21ο του Ζυγού, ο Δίας στις 15ο του Καρκίνου, ο Άρης στις 28ο του Αιγόκερω, ο Ήλιος στις 19ο του Κριού, η Αφροδίτη στις 27ο των Ιχθύων, ο Ερμής στις 15ο της Παρθένου και η Σελήνη στις 3ο του Ταύρου
Για τους Κυβερνήτες των Τριγώνων αναφέρει για το Πύρινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι ημερήσια και άρρενα. Πρώτα ο Κριός με ημερήσια εξουσία από τον Ήλιο και νυχτερινή από τον Δία. Μετά ο Λέων με ημερήσια εξουσία από τον Δία και νυχτερινή από τον Ήλιο. Ο Τοξότης έχει ημερήσια και νυχτερινή εξουσία από τον Κρόνο.
Για το Γήινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι νυχτερινά και θήλυ. Πρώτα ο Ταύρος με ημερήσια εξουσία την Αφροδίτη και νυχτερινή την Σελήνη. Μετά η Παρθένος με με ημερήσια εξουσία την Σελήνη και νυχτερινή την Αφροδίτη. Μετά ο Αιγόκερως με ημερήσια και νυχτερινή εξουσία μόνο τον Άρη.
Για το Αέρινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι ημερήσια και άρρενα. Πρώτα οι Δίδυμοι με ημερήσια εξουσία τον Κρόνο και νυχτερινή τον Ερμή. Μετά ο Ζυγός με ημερήσια εξουσία τον Ερμή και νυχτερινή τον Κρόνο και τέλος ο Υδροχόος με ημερήσια και νυχτερινή εξουσία τον Δία.
Για το Υδάτινο Τρίγωνο του οποίου τα ζώδια είναι νυχτερινή και θήλυ. Πρώτα ο Καρκίνος με ημερήσια εξουσία την Αφροδίτη και νυχτερινή τον Άρη. Μετά ο Σκορπιός με ημερήσια εξουσία τον Άρη και νυχτερινή την Αφροδίτη. Τέλος οι Ιχθείς μη ημερήσια και νυχτερινή εξουσία την Σελήνη.
Τα όρια των πλανητών

  Δίας 6 Αφροδίτη 6 Ερμής 8 Άρης 5 Κρόνος5
  Αφροδίτη 8 Ερμής 6 Δίας 8 Κρόνος 5 Άρης 3
  Ερμής6 Δίας 6 Αφροδίτη 5 Άρης 7 Κρόνος 6
  Άρης 7 Αφροδίτη6 Ερμής6 Δίας 7 Κρόνος 4
  Δίας 6 Αφροδίτη5 Κρόνος 7 Ερμής8 Άρης 4
  Ερμής7 Αφροδίτη10 Δίας 4 Άρης 7 Κρόνος 2
  Κρόνος 6 Ερμής8 Δίας 7 Αφροδίτη7 Άρης 2
  Άρης 7 Αφροδίτη4 Ερμής8 Δίας 5 Κρόνος 6
  Δίας 12 Αφροδίτη5 Ερμής4 Κρόνος 5 Άρης 4
  Ερμής7 Δίας 7 Αφροδίτη8 Κρόνος 4 Άρης 4
  Ερμής7 Αφροδίτη6 Δίας 7 Άρης 5 Κρόνος 5
  Αφροδίτη12 Δίας 4 Ερμής3 Άρης 9 Κρόνος 2

Σχετικά με τους δεκανούς.
Το κάθε ζώδιο έχει τρεις δεκανούς. Αρχίζοντας με την εξουσία του Άρη στον πρώτο και από τον Κριό. Δίνομε σε κάθε δεκανό που ακολουθεί έναν πλανήτη, σύνολο τρεις πλανήτες σε κάθε ζώδιο. Όταν φθάσομε στη Σελήνη, ξαναρχίζομε από τον Κρόνο. Έτσι, οι δεκανοί είναι:

  Άρης Ήλιος Αφροδίτη
  Ερμής Σελήνη Κρόνος
  Δίας Άρης Ήλιος
  Αφροδίτη Ερμής Σελήνη
  Κρόνος Δίας Άρης
  Ήλιος Αφροδίτη Ερμής
  Σελήνη Κρόνος Δίας
  Άρης Ήλιος Αφροδίτη
  Ερμής Σελήνη Κρόνος
  Δίας Άρης Ήλιος
  Αφροδίτη Ερμής Σελήνη
  Κρόνος Δίας Άρης

Σχετικά με τη δύναμη των πλανητών.
Ο Κύριος του Οίκου έχει πέντε δυνάμεις, ο Εξουσιαστής της Έξαρσης έχει τέσσερις δυνάμεις, ο Κύριος του Τριγώνου έχει τρεις δυνάμεις, ο Εξουσιαστής του Ορίου έχει δύο δυνάμεις και ο Κύριος του Δεκανού έχει μία δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεις την δύναμη ενός πλανήτη στη θέση που βρίσκεται.
Σχετικά με τις εναντιώσεις (Αδυναμίες) των πλανητών.
Είναι ακριβώς ακριβώς οι θέσεις των πλανητών στα απέναντι ζώδια από αυτά της Εξουσίας τους. Δηλαδή, ο Άρης εξουσιάζει τον Κριό. Άρα η εναντίωσή του, είναι ο Ζυγός.
Σχετικά με τα ταπεινώματα (Πτώσεις).
Οι θέσεις αυτές είναι οι διαμετρικές των θέσεων των Εξάρσεων των πλανητών. Για παράδειγμα η Έξαρση της Σελήνης είναι 3ο του Ταύρου, άρα το ταπείνωμά της είναι 3ο του Σκορπιού.
Σχετικά με τους Διαμένοντες (πολεύοντες)
Πολεύοντες είναι οι Κύριοι των ημερών, δηλαδή ο Ήλιος για την Κυριακής, η Σελήνη της Δευτέρας, ο Άρης της Τρίτης, ο Ερμής της Τετάρτης, ο Δίας της Πέμπτης, η Αφροδίτη της Παρασκευής και ο Κρόνος του Σαββάτου.
Σχετικά με την Επιστασία (διέποντες)
Για να βρεις τον Επιστάτη, πάρε αυτόν Κύριο της ημέρας. Δώσε του την πρώτη ώρα και συνέχισε με τους υπόλοιπους. Κάθε πλανήτης έχει μία ώρα.
Σχετικά με την κράση των πλανητών.
Ο Κρόνος είναι κακός, ξηρός και ψυχρός. Ο Δίας είναι αγαθός, θερμός και υγρός. Ο Άρης είναι κακός, ξηρός και θερμός. Ο Ήλιος είναι μήτε πολύ θερμός και τυχαίνει να είναι ξηρός ως εκ τούτου μέτριος, φρονεί για τα καλύτερα. Η Αφροδίτη θερμή και υγρή, μέτρια. Ο Ερμής μέση φύση κοντά σε αυτήν του Ηλίου. Η Σελήνη μάλλον είναι υγρή και τυχαίνει να συμμετέχει μέτρια στο θερμό.
Θέσεις Χαράς των πλανητών
Ο Ερμής στον Ωροσκόπο, η Σελήνη στον τρίτο Οίκο, η Αφροδίτη τον πέμπτο Οίκο, ο Άρης στον έκτο Οίκο, ο Ήλιος στον ένατο Οίκο και ο Κρόνος στον δωδέκατο Οίκο.
Σχετικά με την Αναφορά των ζωδίων (ανύψωση)
Ο Κριός οδηγεί 17 μοίρες και 32 λεπτά. Ο Ταύρος 21 μοίρες και 19 λεπτά. Οι Δίδυμοι 28 μοίρες και 39 λεπτά. Ο Καρκίνος 35 μοίρες και 53 λεπτά. Ο Λέων 38 μοίρες και 31 λεπτά. Η Παρθένος 38 μοίρες και έξι λεπτά. Ο Ζυγός όμοια με την Παρθένο, ο Σκορπιός όμοια με τον Λέοντα, ο Τοξότης όμοια με τον Καρκίνο, ο Αιγόκερως όμοια με τους Διδύμους, ο Υδροχόος όμοια με τον Ταύρο και οι Ιχθείς όμοια με τον Κριό.
Τα βόρεια και νότια ζώδια
Βόρεια είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος. Νότια είναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.
Τα Όρθια και Πλάγια ζώδια
Όρθια είναι ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης. Πλάγια είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
Τα πύρινα, γήινα, αέρινα, υδάτινα ζώδια.
Πύρινα είναι ο Κριός, ο Λέων και ο Τοξότης, γήινα είναι ο Ταύρος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως, αέρινα είναι οι Δίδυμοι, ο Ζυγός και ο Υδροχόος, υδάτινα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθείς.
Τα τροπικά, δίσωμα, στερεά, ανθρωπόμορφα.
Τροπικά είναι ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως, Δίσωμα είναι οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης και οι Ιχθείς, Στερεά είναι ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος, Ανθρωπόμορφα είναι οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Ζυγός και οι 15 μισές μοίρες του Τοξότη.
Σχετικά με τα ημίφωνα, τα φωνητικά, τα άφωνα, τα άσπορα, τα χερσαία, τα στείρα.
Ημίφωνα είναι ο Λέων, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, τα Φωνητικά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Ζυγός και ο Υδροχόος, τα Άφωνα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, οι Ιχθείς, τα Άσπορα είναι ο Λέων, η Παρθένος, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, τα Χερσαία είναι ο Ταύρος, ο Καρκίνος, ο Λέων και ο Τοξότης, τα Στείρα είναι η Παρθένος, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Λέων, ο Υδροχόος και ο Ταύρος
Τα εύφορα, τα συριγγώδη και τα πτερώδη ζώδια.
Εύφορα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθείς. Συριγγώδη είναι ο Καρκίνος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης και οι Ιχθείς. Πτερώδη είναι οι Δίδυμοι και η Παρθένος.

Αρχαίο κείμενο

Περὶ τῶν ἑπτὰ πλανήτων τῶν ἀστέρων. Τῶν ἀστέρων δ' ἡ τάξις οὕτω τυγχάνει· Πρῶτος Κρόνος, Ζεὺς δευτέραν ἔχει τάξιν, Τρίτος δ' Ἄρης, τέταρτος Ἡλίου κύκλος, Ἡ δ' Ἀφροδίτη πέμπτον ἰθύνει δρόμον, Ἑρμῆς τὸν ἕκτον, ἡ Σελήνη δ' ἑβδόμη.
Περὶ τῶν οἴκων τῶν τοιούτων πλανήτων. Οἴκους δὲ πάλιν ἔσχον οὕτως ἀστέρες· Αἰγόκερων μὲν σὺν Ὑδροχόῳ Κρόνος, Ἰχθύες εἰσὶ τοῦ Διὸς σὺν Τοξότῃ, Τοῦ δ' Ἄρεος Κριός τε σὺν τῷ Σκορπίῳ, Τῆς Ἡλιακῆς λαμπάδος μόνος Λέων, Τῆς δ' Ἀφροδίτης Ζυγός ἐστι καὶ Ταῦρος, Ἑρμοῦ Δίδυμοι συνάμα τῇ Παρθένῳ, Τῆς δ' αὖ Σελήνης Καρκίνος μόνος πέλει.
Περὶ τῶν ὑψωμάτων τῶν τοιούτων πλανήτων.
Μάνθανε τανῦν καὶ λόγους ὑψωμάτων. Τὸ τοῦ Ζυγοῦ ζώδιον, ὕψωμα Κρόνου, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι πρὸς τῇ μιᾷ. Ὕψωμα Καρκίνος τε Διὸς τυγχάνει, Περὶ δὲ μοίρας πέντε σὺν λοιπαῖς δέκα. Αἰγόκερως ἐφ' ὗψος ἐξαίρων Ἄρην, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι σὺν ὀκτάδι. Ὕψωμα Κριὸς Ἡλιακῆς λαμπάδος, Περὶ δὲ μοίρας τὰς δέκα σὺν ἐννέα. Τῆς Ἀφροδίτης ζώδιον τῶν Ἰχθύων, Περὶ δὲ μοίρας εἴκοσι σὺν ἑπτάδι. Ἡ Παρθένος δ' ἐφ' ὕψος Ἑρμῆν ἀγάγει, Περὶ δὲ μοίρας πέντε σὺν λοιπαῖς δέκα. Ταῦρός τ' ἄρ' ὑψοῖ τὸν Σελήνης ἀστέρα, Περὶ δὲ μοιρῶν τὴν τριάδα καὶ μόνην.
Περὶ τῶν τριγωνοκρατόρων.
Τριγωνοκρατοροῦντας ἀρτίως μάθε. Κριὸς τρίγωνον ἡμέρας μὲν Ἡλίου, Νυκτὸς δὲ Διὸς, τοῦ διαυγοῦς ἀστέρος· Λέων τρίγωνον τοῦ Διὸς μὲν ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ πάλιν Ἡλιακῆς λαμπάδος· Κρόνου τρίγωνον Τοξότης ἀεὶ μόνου. Πρῶτον τρίγωνον τοῦτο πυρῶδες νόει, Πλὴν ἡμερινὸν, ἄῤῥεν, ὥς φασι βίβλοι, Διὰ Κριοῦ, Λέοντος ἢ καὶ Τοξότου. Ταῦρος τρίγωνον Ἀφροδίτης ἡμέρας, Νυκτὸς Σελήνης, τῆς διαυγοῦς λαμπάδος· Ἡ Παρθένος δὲ τῆς Σελήνης ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ πάλιν Ἀφροδίτης τυγχάνει· Αἰγόκερως δ' οὖν Ἄρεος μόνου μόνος· Γεῶδες αὖ τρίγωνον ἴσθι μοι τόδε, Πλὴν νυκτερινὸν, κράσεως θηλυτέρας, Ταῦρός τε Παρθένος τε σὺν Αἰγοκέρῳ. Οἱ Δίδυμοι δ' αὖ ἡμέρας μὲν τοῦ Κρόνου, Ἑρμοῦ δὲ νυκτὸς, ὥς φασι σοφῶν λόγοι. Ζυγὸς τρίγωνον Ἑρμαϊκὸν ἡμέρας, Κρόνου δὲ νυκτός ἐστι πανυπερτάτου· Ὑδροχόος δὲ Διὸς ἐσαεὶ μόνος. Τρίτον τρίγωνον ἀερῶδές σοι τόδε, Πλὴν ἡμερινὸν ἄῤῥενα κρᾶσιν φέρον, Οἱ Δίδυμοι Ζυγός τε σὺν Ὑδροχόῳ. Ὁ Καρκίνος δ' αὖ Ἀφροδίτης ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ Πυρόεντος ἐστὶν ἀστέρος· Ὁ Σκορπίος δ' αὖ Ἄρεος μὲν ἡμέρας, Νυκτὸς δὲ φαιδρᾶς Ἀφροδίτης τυγχάνει· Ἰχθύες ἀεὶ τῆς Σελήνης καὶ μόνης. Τέταρτον ὑδατῶδες ἄρτι μανθάνεις, Θηλύτερον δὲ νυκτερινὸν τυγχάνει.
Περὶ ὁριοκρατορούντων.
Ὁριοκρατοροῦντας ἀστέρας μάθε. Ἓξ τοῦ Κριοῦ Ζεὺς, Ἀφροδίτη δ' ἓξ πάλιν, Ὀκτὼ δ' ἄρ' Ἑρμῆς, πέντε δ' Ἄρης λαμβάνει· Τὰς ἐσχάτας δὲ πέντε σὺν τούτοις Κρόνος· Ὀκτὼ δὲ Ταῦρος Ἀφροδίτῃ προσνέμει, Ἑρμῇ δὲ τὰς ἓξ, Διὶ δ' αὖθις ὀκτάδα, Κρόνῳ δὲ πέντε, τρεῖς δὲ καὶ μόνας Ἄρει. Ἑρμῆς δὲ μοίρας τῶν Διδύμων ἓξ ἔχει, Ὁ Ζεὺς δὲ τὰς ἓξ, Ἀφροδίτη πεντάδα, Ἑπτὰ δ' Ἄρης, Κρόνος δὲ τὰς ἓξ λαμβάνει· Τοῦ Καρκίνου δ' ἔλαχεν Ἄρης ἑπτάδα, Ἓξ δ' Ἀφροδίτη, πάλιν Ἑρμῆς ἓξ μόνας, Ἑπτὰ δ' ἔτι Ζεὺς, Κρόνος δ' ἔσχε τετράδα, Λέοντος ἓξ Ζεὺς, Ἀφροδίτη πεντάδα, Ἑπτὰ Κρόνος δὲ, πάλιν Ἑρμῆς ὀκτάδα, Ἄρης δ' ἔλαβε τέσσαρας τὰς ἐσχάτας· Ἑρμῆς δ' ἄρ' ἑπτὰ Παρθένου μοίρας ἔχει, Ἡ δ' Ἀφροδίτη τὰς δέκα, Ζεὺς τετράδα, Ἑπτὰ δ' Ἄρης, Κρόνος δὲ τὰς λοιπὰς δύο· Ζυγοῦ Κρόνος δ' ἓξ, ὀκτάδα δ' Ἑρμῆς ἔχει, Ἀν' ἐπτὰ δ' ὁ Ζεὺς, Ἀφροδίτη συνάμα, Ἄρης δὲ δύο καὶ μόνας τὰς ἐσχάτας, Ἑπτὰ δ' ἔλαχεν αὖ Ἄρης τοῦ Σκορπίου, Ἡ δ' Ἀφροδίτη τέσσαρας, ὀκτὼ πάλιν Ἑρμῆς, ὁ δὲ Ζεὺς πέντε, τὰς ἓξ δ' ὁ Κρόνος· Ὁ Ζεὺς δ' ἔλαβε δώδεκα τοῦ Τοξότου, Ἀφροδίτη δὲ πέντε, Ἑρμῆς τετράδα, Πέντε δ' ὁ Κρόνος ἔσχεν, Ἄρης τετράδα, Αἰγοκέρωτος ἑπτάδ' Ἑρμῆς λαμβάνει, Ἑπτὰ δ' ἔτι Ζεὺς, Ἀφροδίτη δ' ὀκτάδα, Κρόνος δὲ τὰς τέσσαρας, Ἄρης τετράδα, Ἑρμῆς δ' ἔλαβεν ἑπτάδ' ἐξ Ὑδροχόου, Ἓξ δ' Ἀφροδίτη, Ζεὺς δὲ πάλιν ἑπτάδα, Ἄρης δὲ πέντε, πέντε δ' αὖ λοιπὰς Κρόνος, Ἡ δ' Ἀφροδίτη δώδεκα τῶν Ἰχθύων, Τὰς τέσσαρας Ζεὺς, τρεῖς δ' ἄρ' Ἑρμῆς λαμβάνει, Ἄρης δὲ μοίρας ἐννέα, Κρόνος δύο.
Περὶ δεκανῶν.
Τοὺς δ' αὖ δεκανοὺς εἰ μαθεῖν αὖθις θέλεις, Τρεῖς ἴσθι καθ' ἕκαστον ἓν τῶν ζωδίων· Ἐξ Ἄρεος δὲ τὴν καταρχὴν λαμβάνων Τρεῖς τῷ Κριῷ δὸς καὶ καθεξῆς αὖ νέμε Τοῖς ζωδίοις ἅπασιν, ἀνὰ τρεῖς ἅμα· Ὅταν φθάσῃς δὲ πρὸς Σελήνης ἀστέρα, Ἐξανακυκλοῦ πρὸς καταρχὴν τὸν Κρόνον. Ἐπεὶ δ' ἔμαθες οἰκοδεσποτῶν λόγους Ὑψωμάτων τε καὶ τριγώνων κυρίους, Καὶ τῶν ὁρίων σὺν δεκανοῖς ζωδίων, Μάνθανε λοιπὸν αὖθις ὡς ἐν συγκρίσει Ποῖος δύναμιν μείζονα τούτων φέρει.
Περὶ δυνάμεων ἀστέρων.
Κύριος οἴκου πέντε δυνάμεις ἔχει, Τέσσαρας ὑψώματος ἔσχε δεσπότης, Τρεῖς δ' ὁ τριγώνου, τῶν ὁρίων δ' αὖ δύο, Ὁ δ' αὖ δεκανὸς ἔσχε δύναμιν μίαν.
Περὶ ἐναντιώσεων.
Ἐναντιώσεις δ' ἀστέρων μαθεῖν θέλων Οἴκων τὰ διάμετρα τούτων λαμβάνεις.
Περὶ ταπεινωμάτων.
Εἰ δ' αὖ ταπεινώματα μανθάνειν θέλεις, Ζήτει τὰ διάμετρα τῶν ὑψωμάτων.
Περὶ πολευόντων.
Μάνθανε λοιπὸν καὶ πολευόντων λόγον, Οἵτινες εἰσὶ κύριοι τῆς ἡμέρας. Πρώτης κύριος δίσκος ἐστὶν Ἡλίου· Τῆς δευτέρας δ' αὖ ἡ Σελήνη κυρία, Ἄρης δὲ τρίτης, ὡς Ἑρμῆς τῆς τετράδος· Πέμπτης δ' ἔτι κύριος ὁ Ζεὺς τυγχάνει, Ἕκτης δὲ πάλιν Ἀφροδίτη κυρία, Τῆς δ' ἑβδόμης τὸ κράτος ὁ Κρόνος φέρει.
Περὶ διεπόντων.
Τοὺς διεπόντας εἰ μαθεῖν αὖθις θέλεις, Γίνωσκε τὸν φέροντα κράτος ἡμέρας, Ὅστις πολεύων τοῖς παλαιοῖς ἐγράφη, Αὖ διέπειν γε τοῦτον ἡμέραν μίαν, Πρώτην δὲ πάντως, τὰς δὲ λοιπὰς διδόναι Ὅσοι μετ' αὐτήν εἰσι καθεξῆς κάτω. Εἰ δ' αὖ τέλος λάβωσιν ἀρχὴν ἐκ Κρόνου, Τίθει καταρχὰς καὶ καθεξῆς ἐννόει Τῶν ἀστέρων ἕκαστον εἰς ὥραν μίαν.
Περὶ κράσεων τῶν ἀστέρων.
Κράσεις τανῦν μάνθανε τὰς τῶν ἀστέρων. Κρᾶσιν κακὸς, ξηρός τε καὶ ψυχρὸς Κρόνος, Ὁ Ζεὺς ἀγαθὸς, θερμόϋγρος τυγχάνων, Κακὸς δ' Ἄρης, ξηρός τε καὶ θερμὸς μένων, Ἥλιος οὔτε πάνυ θερμὸς τυγχάνων Καὶ ξηρῶν αὖ μέτριος αὐχῶν βελτίων, Ἡ δ' Ἀφροδίτη θερμόϋγρος μετρίως, Ἑρμῆς μέσος τὴν κρᾶσιν ἐγγὺς Ἡλίου, Ἡ δ' αὖ Σελήνη μᾶλλον ὑγρὰ τυγχάνει Καὶ συμμέτεσχε τοῦ θερμοῦ τε μετρίως.
Περὶ τόπων ἐφ' οἷς χαίρουσιν οἱ ἀστέρες.
Τόπους ἐφ' οἷς χαίρουσιν ἀστέρες μάθε. Ἑρμῆς γέγηθε συμπαρὼν Ὡροσκόπῳ, Χαίρει Σελήνη δ' αὖθις εἰς τρίτον τόπον, Τόπος δὲ πέμπτος Ἀφροδίτης τυγχάνει, Ἄρης ἔλαχεν ἕκτον ἀφ' Ὡροσκόπου, Ἥλιος εἰς ἔννατον ἀγάλλει τόπον, Ὁ Ζεὺς δὲ πάλιν ἑνδέκατον εἰς τόπον, Εἰς δωδέκατον αὖ Κρόνος χαίρει τόπον.
Περὶ ἀναφορῶν ζωδίων.
Ἀναφορὰς δὲ ζωδίων οὕτω μάθε. Κριὸς μὲν ἑπτὰ καὶ δέκα μοίρας ἄγει, Λεπτὰ δὲ τριάκοντα σὺν λοιποῖς δύο· Ταῦρός τε μοίρας εἴκοσί τε καὶ μίαν, Λεπτὰ δὲ πάλιν ἐννέα τε καὶ δέκα· Οἱ Δίδυμοι δ' αὖ εἴκοσι σὺν ὀκτάδι, Λεπτὰ δὲ τριάκοντα σὺν τοῖς ἐννέα· Καὶ τριάκοντα Καρκίνος σὺν πεντάδι, Λεπτὰ δὲ πεντήκοντα καὶ λοιπὰ τρία· Μοίρας δὲ τριάκοντα σὺν ὀκτὼ Λέων, Λεπτὰ δὲ πάλιν τριάκοντα καὶ μίαν· Τὰς τριάκοντα δ' οὖν σὺν ὀκτὼ Παρθένος, Ἓξ δ' αὖ γε λεπτὰ συνάμα ταύταις φέρει· Ζυγὸς δ' ὁμοίως ζωδίῳ τῆς Παρθένου, Ὁ Σκορπίος Λέοτι τὰς αὐτὰς φέρει, Ὁ Τοξότης δὲ τὰς ἴσας τῷ Καρκίνῳ, Αἰγόκερως δὲ τῷ Διδύμων ζωδίῳ, Ὑδροχόος Ταύρῳ καὶ Κριῷ δ' Ἰχθύες.
Περὶ βορείων.  Βόρεια Κριὸς, καὶ Ταῦρος σὺν Διδύμοις, Καρκίνος ἅμα καὶ Λέων καὶ Παρθένος.
Περὶ νοτίων. Ζυγὸς νότια, Σκορπίος σὺν Τοξότῃ, Αἰγόκερως δ' αὖ, Ὑδροχόος, Ἰχθύες.
Περὶ ὀρθίων.  Ὄρθια δ' οὖν ζώδια ταῦτά μοι νόει, Τὸν Καρκίνον, Λέοντα σὺν τῇ Παρθένω, Σὺν τῷ Ζυγῷ Σκορπίον ὡς καὶ Τοξότην.
Περὶ πλαγίων.  Πλάγια δ' αὖθις τυγχάνει τῶν ζωδίων Αἰγόκερως, Ὑδροχόος, ὥσπερ Ἰχθύες, Κριός τε Τοξότης τε σὺν τοῖς Διδύμοις.
Περὶ πυρωδῶν.  Κριὸς πυρώδης καὶ Λέων καὶ Τοξότης.
Περὶ γεώδων.  Γεῶδες αὖ Ταῦρος σὺν τῇ Παρθένῳ, Αἰγόκερώς τε πάλιν σὺν τούτοις τρίτος.
Περὶ ἀερωδῶν.  Τὰ δ' ἀερώδη ταῦτα τυγχάνει μόνα, Οἱ Δίδυμοι, Ζυγός τε σὺν Ὑδροχόῳ.
Περὶ ὑδατωδῶν.  Τὰ δ' ὑδατώδη Καρκίνος σὺν Σκορπίῳ, Καὶ γοῦν σὺν αὐτῷ ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
Περὶ τροπικῶν.  Τροπικὸν Κριὸς, Καρκίνος τε τυγχάνει, Ζυγός τε τρίτος ἐστὶ σὺν Αἰγοκέρῳ.
Περὶ δισώμων.  Δίσωμα δ' οὖν Δίδυμοι σὺν τῇ Παρθένῳ, Ὁ Τοξότης δὲ συνάμα τοῖς Ἰχθύσιν.
Περὶ στερεῶν.  Στεῤῥὰ δὲ Ταῦρος σὺν Λέοντι τυγχάνει, Ὁ Σκορπίος, τέταρτος αὖ Ὑδροχόος.
Περὶ ἀνθρωπομόρφων.   Ἀνθρωπόμορφα Δίδυμοι σὺν Παρθένῳ, Ζυγός τε, Τοξότου τε μοιρῶν ἡμίσεις· Ὑδροχόου ζώδιον αὖθις μοι νόει.
Περὶ ἡμιφώνων.  Τὰ δ' ἡμίφωνα σὺν Λέοντι Τοξότης, Αἰγόκερώς τε τρίτος αὐτῶν τυγχάνει.
Περὶ φωνητικῶν.  Φωνητικὰ ζώδια πάλιν μοι νόει, Κριόν τε καὶ Ταῦρόν τε σὺν τοῖς Διδύμοις, Καὶ Παρθένον Ζυγόν τε σὺν Ὑδροχόῳ.
Περὶ ἀφώνων.   Ἄφωνα Καρκίνος δὲ σὺν τῷ Σκορπίῳ, Τρίτον σὺν αὐτοῖς ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
Περὶ ἀσπόρων.  Τὰ δ' ἄσπορα Λέων τε σὺν τῇ Παρθένῳ, Αἰγόκερως, ζώδιον αὖ Ὑδροχόου.
Περὶ χερσαίων.  Χερσαῖα δ' ἐστὶ Ταῦρος σὺν τῷ Καρκίνῳ, Καὶ ζώδιον Λέοντος ὡς καὶ Τοξότου.
Περὶ στειρωδῶν.  Στειρώδης ἐστι Παρθένος σὺν Τοξότῃ, Αἰγόκερως, Λέων δὲ σὺν Ὑδροχόῳ· Ταύρου τε τὸ ζώδιον ὡσαύτως νόει.
Περὶ πολυσπόρων.   Πολύσπορα Καρκίνος ὡς καὶ Σκορπίος, Καὶ γοῦν σὺν αὐτοῖς ζώδιον τῶν Ἰχθύων.
Περὶ συριγγωδῶν.  Ἔστι δὲ συριγγώδης αὖ τῶν ζωδίων Ὁ Καρκίνος Ζυγός τε σὺν τῷ Σκορπίῳ, Ὁ Τοξότης τε συνάμα τοῖς Ἰχθύσιν.
Περὶ πτερωδῶν.   Τὰ δ' αὖ πτερώδη Δίδυμοι σὺν Παρθένῳ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest