Σχετικά με την δύναμη των Απλανών Αστέρων

Καθότι είναι ορισμένο στη σειρά να εξιστορηθούν οι φύσεις των Απλανών Αστέρων σε σχέση με τις ειδικές δυνάμεις τους, θα εκθέσουμε τους χαρακτήρες τους που έχουν παρατηρηθεί σε μια αναφορά όπως αυτήν των φύσεων των πλανητών και αρχικά εκείνους που καταλαμβάνουν τις εικόνες στον ίδιο τον Ζωδιακό.

Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού

λοιπόν έχουν μια επίδραση όπως τη δύναμη του Άρη και του Κρόνου μικτά. Εκείνοι στο στόμα όπως τη δύναμη του Ερμή και συγκρατημένα όπως του Κρόνου. Αυτοί στο οπίσθιο πόδι όπως του Άρη και εκείνοι στην ουρά όπως της Αφροδίτης.

Εκείνοι του Ταύρου

οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής όπου αποκόπτεται έχουν μια θερμοκρασία όπως αυτήν της Αφροδίτης και σε ένα ποσοστό όπως αυτή του Κρόνου. Εκείνοι στις Πλειάδες, όπως εκείνη της Σελήνης και του Δία. Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες που είναι ο λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας, έχει μια θερμοκρασία όπως αυτή του Άρη. Οι άλλοι, όπως αυτή του Κρόνου και συγκρατημένα όπως αυτή του Ερμή. Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη.

Από τους Αστέρες τους Διδύμους

εκείνοι στα πόδια μοιράζονται την ίδια ποιότητα με τον Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν την Αφροδίτη. Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς, όπως τον Κρόνο. Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι προκαταβολικά όπως τον Ερμή, που επίσης καλείται Απόλλων, ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, όπως τον Άρη που καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή.

Από τους Αστέρες στον Καρκίνο

οι δύο στα μάτια παράγουν την ίδια επίδραση με τον Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό σαν τον Άρη. Εκείνοι στα νύχια, όπως τον Κρόνο και τον Ερμή. Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα ή σμήνος) στο στήθος που καλείται Φάτνη, όπως τον Άρη και τη Σελήνη. Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται οι Όνοι, όπως τον Άρη και τον Ήλιο.

 Από εκείνους στον Λέοντα

οι δύο στο κεφάλι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Κρόνος και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν τον Άρη. Οι τρεις στο λαιμό, όπως τον Κρόνο και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν τον Ερμή. Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά καλείται Ρήγουλος, σαν τον Άρη και το Δία. Εκείνοι στο ισχίο και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά, όπως τον Κρόνο και την Αφροδίτη. Εκείνοι στους μηρούς, όπως την Αφροδίτη και έναν λιγότερο βαθμό σαν τον Ερμή.

Από τους Αστέρες στην Παρθένο

εκείνοι στο κεφάλι και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού έχουν μια επίδραση όπως αυτή του Ερμή και σε λιγότερο βαθμό όπως του Άρη. Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού και εκείνοι στην ζώνη όπως αυτήν του Ερμή και σε ένα μέτρο όπως την Αφροδίτη. Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό που καλείται Προτρυγητήρ, όπως εκείνη του Κρόνου και του Ερμή. Ο καλούμενος Στάχυς, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό σαν του Άρη. Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου όπως αυτή του Ερμή και ένα βαθμό λιγότερο σαν του Άρη.

 Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού

αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος ασκούν την ίδια επιρροή όπως κάνουν ο Δίας και ο Ερμής. Εκείνοι στα μεσαία τμήματα, το ίδιο όπως κάνει ο Κρόνος και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως ο Άρης. Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως κάνει ο Άρης και σε κάποιο βαθμό όπως ο Κρόνος. Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης, όπως ο Άρης και σε κάποιο βαθμό, όπως ο Δίας. Εκείνοι στις αρθρώσεις, όπως ο Κρόνος και σε κάποιο βαθμό σαν την Αφροδίτη. Εκείνοι στο κεντρί, όπως ο Ερμής και ο Άρης. Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού», όπως ο Άρης και η Σελήνη. 

Από τους Αστέρες στον Τοξότη

εκείνοι στο σημείο του βέλους του έχουν μια επίδραση όπως αυτή του Άρη και της Σελήνης. Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του, όπως αυτή του Δία και του Άρη. Η συστροφή στο μέτωπό του, όπως αυτή του Ήλιου και του Άρη. Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του, όπως αυτή του Δία και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν του Ερμή. Εκείνοι στα πόδια του, όπως αυτή του Δία και του Κρόνου. Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό, όπως του Κρόνου.

Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω

εκείνοι στα κέρατα ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως η Αφροδίτη και στον ίδιο βαθμό όπως ο Άρης. Εκείνοι στο στόμα, όπως ο Κρόνος και στον ίδιο βαθμό όπως η Αφροδίτη. Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά, όπως ο Άρης και ο Ερμής. Και εκείνοι στην ουρά, όπως ο Κρόνος και ο Δίας.

Από τους Αστέρες στον Υδροχόο

εκείνοι στους ώμους ασκούν μια επιρροή όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα. Εκείνοι στους μηρούς, όπως αυτή του Ερμή σε έναν μεγαλύτερο βαθμό και όπως αυτόν του Κρόνου σε έναν μικρότερο βαθμό. Εκείνοι στη ροή του ύδατος, όπως αυτή του Κρόνου και στον ίδιο βαθμό, όπως αυτή του Δία. 

Από τους Αστέρες στους Ιχθείς

εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Ερμής και κάπως όπως ο Κρόνος. Εκείνοι στο σώμα, όπως ο Δίας και ο Ερμής. Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο, όπως ο Κρόνος και σε κάποιο βαθμό όπως ο Ερμής. Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων, όπως ο Δίας και σε κάποιο βαθμό όπως η Αφροδίτη. Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου, όπως ο Κρόνος και ο Δίας. Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση όπως ο Άρης και σε κάποιο βαθμό όπως ο Ερμής.


Από τους Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού

οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο έχουν μια παρόμοια ποιότητα σε αυτή του Κρόνου και σε έναν λιγότερο βαθμό με αυτή της Αφροδίτης.
Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο, με αυτή του Άρη.
Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου, σε αυτή της Σελήνης και της Αφροδίτης.
Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα με αυτή του Κρόνου, του Άρη και του Δία.
Εκείνοι στον Κηφέα, με αυτή του Κρόνου και του Δία.
Εκείνοι στο Βοώτη με αυτή του Ερμή και του Κρόνου. Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας με αυτή του Δία και του Άρη και ο Αστέρας καλείται Αρκτούρος.
Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο, με αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή.
Εκείνοι στον Ηρακλή, με αυτή του Ερμή.
Εκείνοι στη Λύρα με αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή, και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο.
Οι Αστέρες στην Κασσιόπη έχουν την επίδραση του Κρόνου και της Αφροδίτης.
Εκείνοι στον Περσέα, του Δία και του Κρόνου. Η συστροφή στη λαβή του ξίφους, με αυτή του Άρη και του Ερμή.
Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο, με αυτή του Άρη και του Ερμή.
Εκείνοι στον Οφιούχο με του Κρόνου και μέχρι ενός ορισμένου βαθμού με αυτή της Αφροδίτης.
Εκείνοι στον Όφι με αυτή του Κρόνου και του Άρη.
Εκείνοι στο Βέλος με του Άρη και μέχρι ενός ορισμένου βαθμού όπως η Αφροδίτη.
Εκείνοι στον Αετό όπως του Άρη και του Δία.
Εκείνοι στο Δελφίνι, όπως του Κρόνου και του Άρη.
Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο, όπως του Άρη και του Ερμή.
Εκείνοι στην Ανδρομέδα όπως η Αφροδίτη.
Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο όπως του Ερμή.

Από τους Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος έχει μια επιρροή παρόμοια με αυτήν της Αφροδίτης και του Ερμή.
Εκείνοι στο Κήτος, παρόμοια με αυτή του Κρόνου.
Από εκείνους στον Ωρίωνα, οι Αστέρες στους ώμους του, παρόμοια με αυτή του Άρη και του Ερμή και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες παρόμοια με αυτή του Δία και του Κρόνου.
Από τους Αστέρες στον Ηριδανό ο τελευταίος φωτεινός έχει μια επιρροή όπως αυτή του Δία και οι άλλοι όπως αυτή του Κρόνου.
Οι Αστέρες στο Λαγωό, όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή.
Ο Μικρός Κύων έχει όμοιους με αυτήν της Αφροδίτης και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα, όπως αυτή του Δία και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως του Άρη. Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων όπως αυτή του Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό, όπως αυτή του Άρη.
Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα όπως αυτή του Κρόνου και της Αφροδίτης.
Εκείνοι στον Κρατήρα όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως του Ερμή.
Ο Κόραξ έχει όπως όμοιους με αυτήν του Άρη και του Κρόνου.
Η Αργώ έχει φωτεινούς αστέρες όμοιους με αυτήν του Κρόνου και του Δία.
Από εκείνους στον Κένταυρο αυτοί στο ανθρώπινο σώμα, όπως αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα όπως αυτή της Αφροδίτης και του Δία.
Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο, όπως αυτή του Κρόνου και σε λιγότερο βαθμό όπως του Άρη.
Εκείνοι στο Βωμό, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν μικρότερο βαθμό όπως του Ερμή.
Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο, όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή.
Τέτοιες λοιπόν, είναι οι παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων των Αστέρων των ίδιων όπως γίνηκαν από τους προκατόχους μας.

Αρχαίο Κείμενο

Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν, ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφανισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
Τοῦ Κριοῦ τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ Κρόνου δυνάμει· οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
Τῶν δὲ ἐν τῷ Ταύρῳ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
Τῶν δὲ ἐν τοῖς Διδύμοισ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου· τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλωνος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ Ἡρακλέους.
Τῶν δὲ ἐν τῷ Καρκίνῳ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ· οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
Τῶν δὲ περὶ τὸν Λέοντα οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασιλίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
Τῶν δὲ κατὰ τὴν Παρθένον οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
Τῶν δὲ Χηλῶν τοῦ Σκορπίου οἱ μὲν ἐν ἄκραις αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ Σκορπίου οἱ μὲν ἐν τῷ μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ.
Τῶν δὲ περὶ τὸν Τοξότην οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ· οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
Τῶν δὲ κατὰ τὸν Αἰγόκερων ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὑδροχόον οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ· οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
Τῶν δὲ περὶ τοὺς Ἰχθύασ οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός· ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός. Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρκτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως. Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός. Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως.
Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμασιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου. Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου. Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Κρόνου. Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός. Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest