Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος γεννήθηκε το 90 στο Πηλούσιο της Κάτω Αιγύπτου ή στην Πτολεμαΐδα της Άνω Αιγύπτου και πέθανε το 168 μΧ. Ήταν Έλληνας αστρονόμος και μαθηματικός και φαίνεται εκ των έργων του πως για αυτά εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια από το 127 μΧ ως το 148 μΧ. Το σπουδαιότερο έργο του είναι η «Μαθηματική Σύνταξις» ή Αλμαγέστη με σύνολο 13 κεφάλαια, έργο για το οποίο έχουμε μιλήσει στις ιστοσελίδες μας στα θέματα της Αστρονομίας, έθεσε τα θεμέλια της τριγωνομετρίας, το έργο του Τετράβιβλος είναι μια πλήρης σύνοψη της αστρολογίας και το έργο του «Γεωγραφική Υφήγηση» δίνει σημαντικά και απόλυτα σοβαρά στοιχεία για τις χώρες της εποχής τότε. Ακόμα, έγραψε την «Οπτική», το «Περί αναλήμματος», το «Αρμονικά βιβλία γ», το «Φάσεις των Απλανών Αστέρων και συναγωγή επισημασιών», το «Περί κριτηρίου και ηγεμονικού» κλπ. Σχετικά με το βίο του, η πιο καθορισμένη πληροφόρηση έρχεται από τον ίδιο σε αναφορές του. Στη θεσπέσια αστρονομική πραγματεία του, την Αλμαγέστη, δίνει διάφορες πληροφορίες για ημερομηνίες.
Ο Πτολεμαίος συνέθεσε και επέκτεινε το σύστημα του Ίππαρχου των επικύκλων και των έκκεντρων κύκλων για να εξηγήσει τη θεωρεία του για το Ηλιακό Σύστημα. Το Σύστημα του Πτολεμαίου εμπεριέχει τουλάχιστον 80 επίκυκλους για να εξηγήσει την κίνηση του Ήλιου, της Σελήνης και των πέντε γνωστών Πλανητών στην εποχή του. Πίστευε πως οι Πλανήτες και ο Ήλιος περιστρέφονται της Γης με στη σειρά Ερμής, Αφροδίτη, Ήλιος, Άρης, Δίας, Κρόνος και αυτό το Σύστημα είναι γνωστό σαν Γεωκεντρικό Σύστημα ή Πτολεμαϊκό Σύστημα. Στην Αλμαγέστη επίσης έχει περικλύσει έναν κατάλογο Αστέρων με 48 αστερισμούς των οποίων τα ονόματα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα.

Ωστόσο, εκτός από τη θεσπέσια πραγματεία του περί Αστρονομίας, ο Πτολεμαίος έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη Γεωγραφία και τη Χαρτογράφηση. Γνώριζε πως η Γη είναι σφαιρική και είναι ο πρώτος που έκανε προβολή της σφαίρας σε ένα επίπεδο. Τα Γεωγραφικά Μήκη του Πτολεμαίου είναι σε μοίρες και πρώτα λεπτά, δίνοντας 360 μοίρες για τον κύκλο και 60 λεπτά για τη μοίρα. Τα Γεωγραφικά Μήκη από Βορρά προς Νότο έχουν μετρηθεί από τον Ισημερινό και τα Γεωγραφικά Πλάτη από Ανατολή προς Δύση έχουν μετρηθεί με ροπή προς ανατολάς. Το έργο του έχει άτλαντες που καλούνται όπως "Πέμπτος Χάρτης της Ευρώπης", "Τρίτος Χάρτης της Ασίας", κλπ.
Στις σελίδες αυτές, θα αναφερθώ αποκλειστικά με την πραγματεία του, «Τετράβιβλος», δίνοντας επιπλέον τις απαραίτητες πληροφορίες από την Πραγματεία του Γεωγραφία (ή Πατριδογνωσία). Πριν εισέλθω στο κυρίως κείμενο, παραθέτω τα γεωγραφικά στοιχεία του.

Οι Τροπικοί Κύκλοι

Είναι οι παράλληλοι προς τον Ισημερινό δύο κύκλοι της Ουράνιας Σφαίρας και οι αντίστοιχοι κύκλοι της Γης. Είναι εκάτερος σε απόσταση 23ο 27’ από τον Ισημερινό και ονομάζονται προς το Βορρά, Βόρειος Τροπικός ή Τροπικός του Καρκίνου ή Θερινός Τροπικός, ο δε προς το Νότο, Νότιος Τροπικός ή Τροπικός του Αιγόκερω.

Τα μέρη του Κατοικημένου Κόσμου (Οικουμένη), χωρίζονταν από τον Πτολεμαίο με συντεταγμένες από το Βορρά προς το Νότο (Γεωγραφικό Μήκος) και είναι μετρημένες όπως ακριβώς και σε μας τώρα, δηλαδή από τον Ισημερινό. Οι συντεταγμένες του από Ανατολή προς Δύση (Γεωγραφικά Πλάτη) έχουν σαν αρχή ένα σημείο στη Δύση που πιθανά να αντιστοιχεί στην περιοχή των Μακαρίων Νήσων. Ο κατοικημένος Κόσμος που ορίζεται από τον Ισημερινό ως τον Τροπικό του Καρκίνου κατοικείται γενικά από τους Αιθίοπες. Ο κατοικημένος Κόσμος στους Βορειότερους Παραλλήλους, που τελείωνε στη νήσο Θούλη (63ο Βόρεια) η οποία ήταν το έσχατο όριο στην Ευρώπη και πιστεύεται πως είναι η Ισλανδία ή τα νησιά Σέτλαντ (Σετλάνδαι νήσοι) ή η Νορβηγία, κατοικείται από τους Σκύθες. Στους Νοτιότερους Παραλλήλους ορίζει την των Αιθιόπων χώρα καλούμενη Αγίσυμβα και το Πράσων ακρωτήριο, σαν το νοτιότατο πέρας. Ο κατοικημένος Κόσμος χωρίζεται σε βόρειο και νότιο τμήμα με Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος από τις Ηράκλειες Στήλες, το σημερινό Γιβραλτάρ (στη Μεσόγειο Θάλασσα στην Ισπανία) σε Γεωγραφικό Πλάτος περίπου 36ο Βόρεια ως τον Ισσικό Κόλπο ή Κόλπο της Αλεξανδρέττας και το όρος Ταύρος (και τα δύο στη νότια Τουρκία), περίπου 36ο Γεωγραφικό Πλάτος Βόρεια. Και σε ανατολικό και δυτικό τμήμα, με Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος που ορίζεται από την Ερυθρά Θάλασσα (Αραβικός Κόλπος) ως το Αιγαίο Πέλαγος, τον Πόντο, την Αζοφική Θάλασσα ή Μαιώτιδα Λίμνη και έτσι προκύπτουν τέσσερα μέρη. Ουσιαστικά τα σημεία που ορίζουν τα τμήματα δεν είναι ακριβώς προσανατολισμένα και γι αυτό αναφέρει τα τμήματά του, με τις ενδιάμεσες κατευθύνσεις. Ακόμα, υπολογίζει τα εσωτερικά τμήματα των μεγάλων ή εξωτερικών τμημάτων τοποθετημένα στο κέντρο του κατοικημένου Κόσμου. Έτσι, υπάρχουν τέσσερα εξωτερικά και τέσσερα εσωτερικά τμήματα. Δηλαδή:

Το 1ο τέταρτο το ΒΔ,

είναι όλη η περιοχή της Κελτίας, ήτοι η Ευρώπη.
Έχει τις χώρες. Βρετανία, η εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία ή Ιταλική Γαλατία, Γερμανία, Βαστάρνες, Κισαλπίνη Γαλατία, Απουλία, Σικελία, Τυρρηνία, Κελτική, Ισπανία. Τα εσωτερικά μέρη του ΒΔ του 1ου τετάρτου. Θράκη, Μακεδονία, Ιλλυρία, Ελλάς, Αχαΐα, Κρήτη, νήσοι Κυκλάδες, παράλια Μικράς Ασίας, Κύπρος.

Το 2ο τέταρτο απέναντι, το ΝΑ

είναι η ανατολική Αιθιοπία, ήτοι νότιο της Μεγάλης Ασίας.
 Έχει τις χώρες. Ινδία, Αριανή, Γεδρωσία, Παρθία, Μηδία, Περσία, Βαβυλωνία, Μεσοποταμία, Ασσυρία. Τα εσωτερικά μέρη του ΝΑ του 2ου τετάρτου. Ιδουμαία, Κοίλη Συρία, Ιουδαία, Φοινίκη, Χαλδαία, Ουρούκ, Ευδαίμων Αραβία.

Το 3ο τέταρτο δίπλα, το ΒΑ

είναι η Σκυθία, ήτοι το βόρειο της Μεγάλης Ασίας.
Έχει τις χώρες. Υρκανία, Αρμενία, Ματιανή, Βακτρία, Κασπερίη, Σηρίκη, Σαυρομάτες, Ωξός, Σογδιανή. Τα εσωτερικά μέρη του ΒΑ του 3ου τετάρτου. Βιθυνία, Φρυγία, Κολχίδα, Συρία, Κομμαγηνή, Καππαδοκία, Λυδία, Λυκία, Κιλικία, Παμφυλία.

Το 4ο τέταρτο από κάτω, το ΝΔ

η δυτική Αιθιοπία, ήτοι γενικά καλούμενη Λιβύη.
Έχει τις χώρες. Νουμιδία, Καρθαγένη, Αφρική, Φαζανία, Νασαμώνες, Γαραμαντική, Μαυριτανία, Γαιτουλία, Μεταγονίτης Τα εσωτερικά μέρη του ΝΔ του 4ου τετάρτου. Κυρηναϊκή, Μαρμαρική, Αίγυπτος, Θήβαι, Όασις, Τρωγλοδυτική, Αραβία, Αζανία, Εσωτερική Αιθιοπία.

Το 1ο τέταρτο το ΒΔ

είναι όλη η περιοχή της Κελτίας, ήτοι η Ευρώπη.
Έχει τις χώρες: Η Βρετανία και η Καληδονία (Σκωτία).
Η εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία ή η Ιταλική Γαλατία. Στη Ρωμαϊκή αρχαιότητα, περιορισμένη περιοχή από τις Άλπεις την Μεσόγειο Θάλασσα, τα Πυρηναία Όρη, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τον ποταμό Ρήνο. Σήμερα, εμπεριέχει την Γαλλία και το Βέλγιο, παραπλεύρως με τμήματα από την Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία. Γερμανία. Η χώρα διαχωριζόταν από την Γαλλία (Γκάλλια), τη Ραιτία και την Παννονία, δυτικά με τον Ρήνο και νότια με τον Δούναβη ποταμό. Βαστάρνες. Αρχαίος Γερμανικός λαός περί τον Βιστούλα χώρα. Εμφανίστηκαν το 182 πΧ διεσπαρμένοι παρά τον Τεισία Ποταμό, Ουγγαρία γύρω από τα Καρπάθια Όρη και σε μεγάλη έκταση στον Κάτω Δούναβη. Ο λαός που πρώτος κατοίκησε σε αυτό το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Σαρματίας αντιστοιχώντας στα τμήματα της Πολωνίας και Πρωσίας. Ιταλία. Οριζόταν νότια της Ουμβρίας, βόρεια της Καμπανίας, ανατολικά των Απεννίνων Όρων, δυτικά από την Τυρρηνική Θάλασσα. Είναι η σημερινή περιοχή Λάτιο της Ιταλίας. Κισαλπίνη Γαλατία. Στους αρχαίους Ρωμαϊκούς χρόνους ήταν το τμήμα της βόρειας Ιταλίας μεταξύ των Απεννίνων Όρων και των Άλπεων, αποικισμένο από τις Κέλτικες φυλές. Απουλία. Νοτιοανατολική Ιταλία. Είναι στον κόλπο Τάραντα, ένας ορμίσκος από το Ιόνιο και την Αδριατική Θάλασσα, απέναντι από την Αλβανία. Σικελία. Νησί στα νότια της σημερινής Ιταλίας.
Τυρρηνία στα Λατινικά «Ετρουρία – Etruria». Αρχαία χώρα της Ιταλικής χερσονήσου, στην κεντρώα Ιταλία. Τα βόρεια σύνορα ήταν ο ποταμός Μάγρας ή Μάκρης που τη χώριζε από τη Λιγουρία και από τα Απέννινα Όρη προς την Κισαλπίνη Γαλατία. Τα νότια σύνορα ήταν ο Τίβερης ποταμός που τη χώριζε από την Ομβρία και το Λάτιο. Το μήκος των ακτών της χώρας από το στόμιο του ποταμού Μάγρα μέχρι τις εκβολές του Τίβερη. Τα ανατολικά σύνορα ήταν το μήκος του Τίβερη. Κελτία. Η Πέραν των Άλπεων Γαλατία ή εκτός Ιταλίας. Λατινικά η Κελτία ονομάζεται και Γκάλλια (Γαλλία). Η Κελτική ή Κελτία είναι αρχαία χώρα βορειοανατολικά του Σηκουάνα, του Μάρνη και από τα όρη Βόσγια. Βορειοδυτικά και δυτικά είχε τον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά τον Ρήνο και τις Άλπεις, νότια τους ποταμούς Ροδανό, Γαρούνα, τον Κόλπο του Λέοντα και τα Πυρηναία Όρη. Ονομάστηκε Gallia (Γαλλία) από τον Καίσαρα το 52 πΧ και διαιρέθηκε στην Ναρβωνίτιδα, Βελκική, Ακουϊτανία, Κελτική ή Λουγδουνησία. Ισπανία. Ήταν μια χώρα στα νοτιοδυτικά της Ευρώπης. Σήμερα είναι η σημερινή Ισπανία και η Πορτογαλία. Τα σύνορά της ήταν βορειοανατολικά τα Νότια Πυρηναία, βόρεια ο Βισκαϊκός Κόλπος, δυτικά ο Ατλαντικός Ωκεανός, στα νότια ο Ατλαντικός Ωκεανός, το Γιβραλτάρ και η Μεσόγειος Θάλασσα και στα ανατολικά η Μεσόγειος Θάλασσα.
Τα εσωτερικά μέρη.

Θράκη. Περιοχή η οποία είχε στα νότια τα παράλια του Αιγαίου Πελάγους, στα βόρεια τον ποταμό Ίστρο (σήμερα Δούναβη), δυτικά τη Μακεδονία και ανατολικά τα παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα).
Μακεδονία. Περιγράφεται στους αρχαίους, σαν μια μεγάλη έκταση, περιβαλλόμενη στις τρεις πλευρές από ψηλά βουνά. Τα πρωτεύοντα βουνά ήταν ο Σκάρδος, στο νοτιοδυτικό σύνορο, προς την Ιλλυρία και τη Δαρδανία. Περαιτέρω ανατολικά τα όρη Όρβηλος και Σκόμιος (Βίτος), τα οποία την χώριζαν από τη Μοισία. Και η οροσειρά της Ροδόπης, η οποία εκτεινόταν από το Βίτο στην νοτιοανατολική κατεύθυνση, διαμορφώνοντας τα σύνορα μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης. Στα νότια σύνορα ήταν τα Καμβούνια όρη και το όρος Όλυμπος.

Ιλλυρία ή Ιλυρίς. Κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αδριατικής από τον Κόλπο της Ιστρίας προς το βορρά μέχρι των Ακροκεραυνίων Όρων στο νότο. Περιελάμβανε την Παιονία, τη Δακία, τη Δαλματία, τη Μοισία και δεν έφθανε πέρα του Σαύου και του Σάρδου. Μια περιοχή δυτικά στη Βαλκανική Χερσόνησο από το Δούναβη ως την Ήπειρο (Ελλάς).
Ελλάς. Το αρχικό όνομα δόθηκε σε μια περιοχή και πόλη της Θεσσαλίας σε διαίρεση της Φθιώτιδας και περαιτέρω επεκτάθηκε σε όλη τη Θεσσαλία, και τελικά, υιοθετήθηκε σαν ένα γενικό ουσιαστικό όνομα για όλη τη σημερινή Ελλάδα. Η Ελλάς είναι μια χερσόνησος το ανατολικότερο από τα τρία τμήματα από τη νότια Ευρώπη μέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Αχαΐα. Η Αχαΐα είναι το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου που συγκρατούταν από το βουνό Ερύμανθος και το βουνό Κυλλήνη και στα νότια σύνορα ήταν η Αρκαδία και στα δυτικά η Ηλίς.
Κρήτη. Η νήσος Κρήτη.
Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες νήσοι (Ελλάς).
Παράλια της Μικράς Ασίας.
Κύπρος. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, νότια της Τουρκίας.
 

Το 2ο τέταρτο απέναντι, το ΝΑ

είναι η ανατολική Αιθιοπία, ήτοι νότιο της Μεγάλης Ασίας. Έχει τις χώρες.
Ινδία Αριανή. Αρχαίο κεντρικό τμήμα της Ασίας από του Τίγρη μέχρι του Ινδού ποταμών και από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι την Κασπία, το σημερινό Οροπέδιο του Ιράν. Είχε τις χώρες της Γεδρωσίας, της Καραμανίας, της Αραχωσίας, των Δραγγών και τις ορεινές περιοχές των λεγομένων Παρσανισαδών Αρείων ή Πάρθων. Το όνομά της απορρέει από το «Αρεία» και εφαρμόστηκε στις ανατολικές επαρχίες της Περσικής Αυτοκρατορίας περιλαμβάνοντας την Αρεία, Παρθία, την Παροπαμίση, την Αραχωσία, τη Δραγγία, τη Γεδρωσία και τη Καραμανία.
Γεδρωσία. Η Γεδρωσία είναι αρχαία χώρα της Ασίας, στο σημερινό Βελουχιστάν. Η πιο απόμακρη επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας στα νοτιοανατολικά και μία από τις υποδιαιρέσεις της Αριανής, με σύνορα στα δυτικά την Καραμανία, στα βόρεια την Δραγγία και την Αραχωσία, στα ανατολικά την Ινδία ή τη χώρα γύρω της χαμηλότερης πορείας του Ινδού ποταμού που καλείται Ινδοσκυθία και στα νότια με την Ερυθραία Θάλασσα (Αραβική Θάλασσα στον Ινδικό Ωκεανό).
Παρθία ή Παρθυαία. Ήταν νοτιοανατολικά της Κασπίας από την οροσειρά Ελμπούρζ ανατολικά ήτοι προς την Χεράτ (σημερινό Αφγανιστάν), βόρεια από την κοιλάδα Υρκανίας (σημερινό Γκοργκάν ή Τζορτζάν) περί το Αστραμπάτ και υπό της Τουρανικής Ερήμου, στα νότια από Αλμυρά Ερήμου κεντρικό Ιράν. Σήμερα, είναι η μεγάλη Περσική επαρχία, Χορασάν στο Ιράν και το Αφγανιστάν.
Μηδία. Αρχαία χώρα της Ασίας βορειοανατολικά του Ιράν. Ήταν μεταξύ της Αρμενίας, Ασσυρίας, Περσίας, Παρθίας, Υρκανίας. Σήμερα είναι στη θέση του Ιράκ – Αντζεμί.
Περσία. Νότια συνόρευε με την Μηδία, στα ανατολικά με την Καρμανία, στα δυτικά με τον Περσικό Κόλπο και στα νοτιοδυτικά με την Επαρχία Σουσιάνη. Στο κέντρο της χώρας, 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του σημερινού Σιράζ, σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, σε ένα ήπιο και υγιεινό κλίμα, τοποθετήθηκε η πρωτεύουσα Περσέπολις. Μετά από τα Σούσα, η Περσέπολις ήταν η πιο όμορφη πόλη στη χώρα. Η ευρύτερη ορεινή περιοχή του Ιράν, από τον Τίγρη ως τον Ινδό, από τον Ινδικό Ωκεανό ως τον Ώξο και από την Κασπία Θάλασσα, διαχωρίζονταν στα μισά από μια μεγάλη αλμυρή έρημο στα κεντροδυτικά του Ιράν με τις χώρες της Μηδίας και της Περσίας και στα βορειοανατολικό Ιράν με την Σογδιανή, την Χωρασμία, τη Βακτρία, την Αρεία και την Αραχωσία. Αυτές οι διαιρέσεις ενώνονταν μόνο στο βορρά από μια στενή κατοικημένη λωρίδα, την Υρκανία. Οι αρχαίοι γεωγράφοι τις περιελάμβαναν με τον όρο Αριανή, το ανατολικό Ιράν. Η σημερινή Περσία πλήρως περικλείει μόνο το δυτικό Ιράν και εκτείνεται προς ανατολάς όχι μακριά πέρα από την ανατολική άκρη της αλμυρής ερήμου. Το μεγαλύτερο κομμάτι του αρχαίου ανατολικού Ιράν έχει καταληφθεί από τους Αφγανούς και τους Τουρκομάνους.
Βαβυλωνία. Είναι η αρχαία Περσία. Παλαιό βασίλειο στη Μεσοποταμία γνωστό σαν Σουμερία. Ήταν μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, νότια της σημερινής Βαγδάτης στο Ιράκ.
Μεσοποταμία. Το όνομα Μεσοποταμία είναι από το Ελληνικό «η γη μεταξύ των ποταμών». Ήταν στη δυτική Ασία, μεταξύ των Τίγρη και Ευφράτη, νοτιοανατολικά της Τουρκίας και ανατολικά της Συρίας.
Ασσυρία. Τα σύνορά της ήταν βόρεια και βορειοδυτικά τα Αρμενικά Όρη και το όρος Ζάγρος, νοτιοανατολικά ο ποταμός Ζάβατος, δυτικά ο ποταμός Τίγρης και περιλαμβανόταν μεταξύ των 35ο ως 37ο σε βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος. Η αρχαία αυτή χώρα στην Ασία ήταν στα σημερινά βόρεια σύνορα του Ιράν.

Τα εσωτερικά μέρη

Ιδουμαία ή Εδώμ. Τα σύνορα της αρχαίας χώρας ήταν στα βόρεια η Ιουδαία, στα νότια η Πετραία Αραβία, στα ανατολικά η Νεκρά Θάλασσα. Είναι η περιοχή των βουνών που επεκτείνεται από τη Νεκρά Θάλασσα, στο ανατολικό κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας.
Κοίλη Συρία. Αρχαία περιοχή μεταξύ του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου.
Ιουδαία. Η σημερινή Παλαιστίνη.
Φοινίκη. Αρχαίο όνομα της ανατολικής παραλίας της Μεσογείου, στα νότια της Συρίας. Σήμερα, κατά ένα μεγάλο μέρος, ο Λίβανος.
Χαλδαία. Η αρχαία χώρα ήταν μεταξύ του Ευφράτη και του Τίγρη ποταμών στον Περσικό Κόλπο. Το νοτιότατο τμήμα της Βαβυλωνίας. Ο Ξενοφώντας μνημονεύει τη Χαλδαία στα βουνά βόρεια της Μεσοποταμίας. Η αρχική περιοχή ήταν πιθανά στα βουνά της Αρμενίας και του Κουρδιστάν, πόθεν κατέβηκαν προς τα κάτω μέσα στις πεδιάδες της Μεσοποταμίας και της Βαβυλωνίας.
Ουρούκ ή Ορχόη ή Ορέχ. Σήμερα ονομάζεται Ουάρκα. Βρισκόταν στη Μεσοποταμία, στη δυτική όχθη της παλαιάς κοίτης του Ευφράτη ποταμού. Από τους Σουμέριους καλούταν Ουρούκ και από τους Έλληνες Ορχόη.
Ευδαίμων Αραβία. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου. Σήμερα περιλαμβάνει την Υεμένη, το τμήμα Χαντραμάουτ. Κατ’ άλλους και το Ομάν.

Το 3ο τέταρτο δίπλα, το ΒΑ

είναι η Σκυθία, ήτοι το βόρειο της Μεγάλης Ασίας. Έχει τις χώρες.
Υρκανία. Μια επαρχία της αρχαίας Περσικής Αυτοκρατορίας, στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές της Κασπίας ή Υρκανικής Θάλασσας και διαχωρισμένη από τα βουνά στα δυτικά, νότια και ανατολικά από την Μηδία, την Παρθία και την Μαργιανή. Ήκμασε περισσότερο κάτω από τους Πάρθους, οι οποίοι βασίλευαν συχνά κατοικώντας την κατά τη διάρκεια του θέρους.
Αρμενία. Μια χώρα της Ασίας που είναι μεταξύ της Μικράς Ασίας και της Κασπίας Θάλασσας, σε ένα υψηλό οροπέδιο, καλυπτόμενη από την οροσειρά του Καυκάσου, βρεχόμενη από τους ποταμούς Κύρος ή Κούρας και Αράξης και περιλαμβάνοντας τις πηγές του Τίγρη και Ευφράτη. Η χώρα χωρίστηκε σε Μεγάλη και Μικρή Αρμενία.
Ματιανή. Το πιο νοτιοδυτικό τμήμα της Μηδίας, κατά μήκος των βουνών που διαχωρίζουν τη Μηδία από την Ασσυρία. Απ’ αυτήν πήγαζαν ο Αράξης και ο Γύνδης ποταμός. Είχε την ομώνυμο λιμνοθάλασσα. Είναι γνωστή στους αρχαίους Έλληνες με τον όνομα Σπάντα. Σήμερα καλείται Ουρμία.
Βακτρία ή Βακτριανή. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με Ώξος που τη διαχώριζε από τη Σογδιανή, ανατολικά Οροσειρά Ιμαούς (σήμερα Βελούχ Ντάγ), νότια Ινδικός Καύκασος (σήμερα Ιντού Κουχ) που τη διαχώριζε από την Αριανή, δυτικά Μαργιανή. Είναι το σημερινό Τουρκεστάν και βόρειο Αφγανιστάν. Κατ’ άλλους είναι ένα τμήμα του Αφγανιστάν, του Ουρμπεκιστάν, του Ταζκισταν.
Κασπερίη. Είναι το Κασμίρ. Το όνομα Κασμίρ υποδηλώνει γη αφυδατωμένη από νερό. Η λέξη "Κα" σημαίνει «νερό» και το «σμιρ» σημαίνει «αποξηραίνω». Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν "Κασπερία".
Σηρίκη. Έτσι, αποκαλούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες την Κίνα. Ήταν γνωστή για το μεταξοσκώληκα, από τον οποίο καλούταν «σηρ». Η Σηρίκη του Πτολεμαίου ανταποκρίνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας και στο γειτονικό τμήμα του Θιβέτ και της Κινεζικής Ταρταρίας.
Σαυρομάτες. Νομαδικός λαός της Ασίας. Αλλιώς λεγόταν Σαρμάτες. Η χώρα τους Σαρματία, εκτεινόταν βόρεια του Εύξεινου Πόντου, από τη Βαλτική, τον ποταμό Βιστούλα και τα Σαρματικά Όρη μέχρι του Βόλγα και της Κασπίας Θάλασσας. Υπήρχε η Σαρματία στην Ασία και η Σαρματία στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι καλούνταν Σαρμάτες ή Σαυρομάτες και από πλευράς μυθικής είναι επιμιξία των Σκυθών με τις Αμαζόνες. Η Σαρματική Έρημος είναι η σημερινή μέση Ρωσία και ο Σαρματικός Ωκεανός είναι η σημερινή Βαλτική Θάλασσα.
Ωξός. Οι πηγές του ποταμού Ώξου βρίσκονται πλησίον των παγετώνων και των λιμνών του όρους Παμίρ. Αποτελείται από τρεις βραχίονες. Τον Ερυθρό ποταμό, τον Λευκό ποταμό και τον Πάντζ. Εκβάλει το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν στη λίμνη Αράλη. Είναι ένας μεγάλος ποταμός στην Κεντρική Ασία, μεταξύ της Σογδιανής στα βόρεια και της Βακρίας και της Μαργιανή στα νότια. Ρίχνεται στην Κασπία Θάλασσα.
Σογδιανή. Η βορειότατη και ανατολική επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τα σύνορά της οριζόταν νότια με τον Ώξο ποταμό από την Βακτριανή και την Μαργιανή, βόρεια με τον Υαξάρτη ποταμό και τα Σόγδια όρη, βορειοδυτικά από τη μεγάλη έρημο της Λίμνης Αράλης, ανατολικά με τα Ιμαλάια, επίσης ανατολικά και νότια από τη Σκυθία. Περικλείει τμήματα του Τουρκεστάν και του Ουζμπεκιστάν.

Τα εσωτερικά μέρη

Βιθυνία. Η αρχαία χώρα βορειοδυτικά στη Μικρά Ασία, μεταξύ του Ρυνδάκου και Παρθενίου ή Σαγγάριου ποταμού, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, της Θάλασσας του Μαρμαρά (Προποντίς) και του Θρακικού Βοσπόρου (πορθμός Βοσπόρου). Βόρεια είχε τον Εύξεινο Πόντο, νότια την Φρυγία, ανατολικά την Παφλαγονία και δυτικά τη Μυσία.
Φρυγία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Σημερινή κεντρική Τουρκία. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με τη Βιθυνία, νότια με τη Μυσία, τη Λυδία και την Καρία, νότια με την Καβαλίδα και την Πισιδία, ανατολικά με τη Γαλατία και τη Λυκαονία. Χωριζόταν σε Μικρή και Μεγάλη Φρυγία. Η Μικρή Φρυγία ήταν η παραλία της Θάλασσας του Μαρμαρά και ο Ελλήσποντος ως την Τροία και η Μεγάλη Φρυγία ήταν η σημερινή περιοχή της Άγκυρας.
Κολχίδα ή Κολχίς.Μια χώρα στην Ασία που έχει την Ιβηρία στα ανατολικά, τον Εύξεινο Πόντο στα δυτικά, το Καύκασο στο βορρά και την Αρμενία στο νότο. Το φημισμένο μέρος που οι Αργοναύτες πήγαν για το Χρυσόμαλλο Δέρας. Σήμερα είναι το τμήμα της Γεωργίας στα παράλια στον Εύξεινο Πόντο με την ονομασία Κολχίντσκαγια.
Συρία. Η χώρα που ορίζεται από τον Τίγρη ποταμό στα ανατολικά, τα Αρμενικά Όρη και την Κιλικία στο νότο, τη Μεσόγειο Θάλασσα στα δυτικά και την Αραβική Έρημο στα νότια.
Κομμαγηνή. Το βασίλειο της Κομμαγηνής ήταν η πιο βόρεια περιοχή της Συρίας, στα δυτικά του Ευφράτη και νότια του Ταύρου, αυτό που σήμερα είναι Νότια Τουρκία. Το βασίλειο τελικά καταστράφηκε από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Βεσπασιανό, το 72 μΧ γιατί ήταν πολύ φιλικό με τους Πάρθους.
Καππαδοκία. Η ανατολικότερα αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας από την έρημο της Λυκαονίας περί το Αργαίο Όρος, από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα) ως τα βουνά Ταύρος.
Λυδία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Ονομαζόταν επίσης Μαιονία. Βρισκόταν στις κοιλάδες του Έρμους ποταμού και Μαιάνδρου ποταμού στα σύνορά της με την Καρία. Τα σύνορά της ήταν δυτικά με το Αιγαίο πέλαγος, βόρεια με τη Μυσία, ανατολικά με τη Φρυγία, νότια με την Καρία. Το ανατολικό μέρος της ονομαζόταν Κατακεκαυμένη διότι ήταν ηφαιστειώδες με συχνούς σεισμούς. Τα παράλιά της προς το Αιγαίο πέλαγος και στα βόρεια της Καρίας ήταν η Ιωνία με την Ιωνική δωδεκάπολη. Σήμερα, το βασικό τμήμα της Λυδίας βρίσκεται απέναντι από τη Χίο. Άλλωστε, το όνομά της Μαιονία το βρίσκουμε στον Όμηρο, οποίος μερικές φορές μιλούσε σαν Μαιονίτης και αυτό το όνομα ήταν μετά εφαρμοσμένο ειδικά στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Λυδίας και τότε, σε αντιδιαστολή με αυτό, το όνομα Λυδία, ήταν για το βορειοδυτικό τμήμα.
Λυκία. Αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας από το Καρπάθιο πέλαγος ως το Παμφύλιο πέλαγος.
Κιλικία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Η νοτιοανατολικότερη χώρα. Εκτεινόταν από τον Παμφύλιο Κόλπο μέχρι το όρος Αμανός (Αργαίο) ανατολικά, βόρεια μέχρι του Ταύρου που την χώριζε από τη Λυκαονία και την Καππαδοκία. Το δυτικό της τμήμα καλυπτόταν από τις αποφύσεις του όρους Ταύρου και ονομαζόταν Τραχεία Κιλικία ή Τραχειώτης.
Παμφυλία. Μικρή αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας. Είναι μια μικρή αψίδα κατά μήκος του Κόλπου της Παμφυλίας (Κόλπος της Αττάλειας) στη νότια Μικρά Ασία, ανατολικά της Λυκίας κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας, νότια της Πισιδίας και δυτικά της Κιλικίας.  Η Παμφυλία, την οποία ονόμασαν έτσι οι Έλληνες, δηλαδή "όλα τα είδη των φυλών", είναι η χώρα όπου γεννήθηκε ο Έρως του Αρμενίου το γένος Παμφύλου, ο ήρωας του μύθου, που ο Σωκράτης αναφέρει στο τέλος των Δημοκρατικών, στο οποίο ένας πεθαμένος πολεμιστής επιτράπηκε να γυρίσει στη γη μετά την επίσκεψή του στον Κάτω Κόσμο.

Το 4ο τέταρτο από κάτω, το ΝΔ

η δυτική Αιθιοπία, ήτοι γενικά καλούμενη Λιβύη. Έχει τις χώρες.
Νουμιδία. Αρχαία Ρωμαϊκή ονομασία του τμήματος της βόρειας Αφρικής, σημερινής Αλγερίας. Τα σύνορά της ήταν στα ανατολικά η Αφρική, στα βόρεια η Μεσόγειος Θάλασσα, στα νότια η Γαιτουλία και στα δυτικά η Μαυριτανία.
Καρθαγένη. Χώρα της βορείου Αφρικής, η σημερινή Τυνησία.
Αφρική. Τα στοιχεία είναι από την Αφρική από το Δεύτερο Χάρτη της Λιβύας. Το δυτικό μέρος της Αφρικής τερματίζεται από την Μαυριτανία. Η βόρεια πλευρά τερματίζεται από εκείνο το μέρος της Αφρικανικής θάλασσας η οποία φθάνει μέχρι τη Μεγάλη Σύρτη. Το ανατολικό μέρος αρχίζει από τη στροφή στη Σύρτη, οριζόμενη από τη γραμμή που πάει προς τα νότια κατά μήκος της Κυρηναϊκής.
Φαζανία ή Φεζάν. Μια επαρχία της Λιβύης εσωτερικά νότια της Τριπολίτιδας. Χαρακτηριστικό της είναι οι πολλές οάσεις. Κάτοικοί της είναι οι Γαραμάντες. Βρίσκεται περίπου στη σημερινή θέση της.
Νασαμώνες. Λαός της Λιβύης. Κατοικούσαν στη νοτιοανατολική παραλία της Μεγάλης Σύρτις. Ο Ηρόδοτος λέει, υπάρχει μια αποικία των Αιγυπτίων και των Αιθιόπων. Αυτοί ζούσαν περί του Άμμωνα όπου όταν επισκέφθηκε το μέρος ο Μέγας Αλέξανδρος τον επευφήμησαν σαν υιό του Άμμωνα Δία, και σε εκείνο το τμήμα της Λιβύης στο οποίο ο ναός του Άμμωνα Δία έστεκε και είναι νομάδες που ζούσαν μια ποιμενική ζωή.
Γαραμαντική. Οι Γαραμάντες ήταν οι κάτοικοί της. Βεβρερικές φυλές στην ανατολική όαση της Σαχάρας. Κάτοικοι της Φαζακίας. Είναι ο πλέον νότιος λαός γνωστός στους αρχαίους στη βόρεια Αφρική, κατοικώντας μακριά νότια από την Μεγάλη Σύρτη. Μνημονεύονται από τον Ηρόδοτο σαν σπουδαίοι άνθρωποι.
Μαυριτανία. Η δυτική πλευρά της Μαυριτανίας ορίζεται από την Εξώτερη Θάλασσα που καλείται Δυτικός Ωκεανός (Ατλαντικός Ωκεανός). Εκτείνεται από το Στενό του Ηρακλή στα όρη του Μεγάλου Άτλαντα προς τα δυτικά, από τη Μεσόγειο Θάλασσα προς το βορρά, τη Νουμιδία προς την ανατολή και τη Γαιτουλία προς τη δύση.
Γαιτουλία. Η ενδοχώρα της βόρειας Αφρικής που κατοικούσαν οι Γαίτουλοι. Δυτικά της Μαυριτανίας, της Νουμιδίας και η περιοχή που πλαισιώνεται στη Μεγάλη Σύρτη και Μικρή Σύρτη. Οι Γαίτουλοι δεν είναι Αιθίοπες αλλά μια Λιβυκή φυλή.
Μεταγονίτης. Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν Μεταγόνες ένα λαό της Νουμιδίας που ανήκε στους Νομάδες, οι οποίοι άλλαζαν συχνά τα βοσκοτόπια τους και μετέφεραν τα σπίτια τους τριγύρω στη χώρα με άμαξες. Πιθανά, ταυτίζονται με τους Μάκκες και Μαρουσίους, νομάδες της χώρας.

Τα εσωτερικά μέρη

Κυρηναϊκή. Από τον Τρίτο Χάρτη της Λιβύας. Η Κυρηναϊκή ήταν η Αφρικανική παραλία κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας, από την Καρθαγένη ως το Νείλο. Τερματιζόταν στα δυτικά από τη Μεγάλη Σύρτη και από την Αφρική. Στα ανατολικά συνόρευε με ένα τμήμα της Μαρμαρικής, προς τα νότια από τη Λιβυκή έρημο. Εδώ είναι οι επαρχίες και τα βουνά που καλούνται Βουνά του Ηρακλή. Η Κυρηναϊκή είναι μια Ελληνική αποικία. Η πόλη της Κυρήνης θεμελιώθηκε από τον Μίνωα, απόγονο των Αργοναυτών. Την ανακάλυψαν περίπου το 630 πΧ οι Έλληνες. Οι Έλληνες εγκαθίδρυσαν αργότερα άλλες τέσσερις πόλεις, μεταξύ των οποίων οι Εσπερίδες που αργότερα ονομάστηκε Βερενίκη. Σήμερα είναι ο Κόλπος της Σύρτης στα δυτικά.
Μαρμαρική. Βραχώδης και κάπως αμμώδης έκταση της βορείου Αφρικής που εκτεινόταν από την Αίγυπτο μέχρι τον κόλπο Μεγάλη Σύρτις. Βορειοδυτικά εκτεινόταν το υψίπεδο της Κυρηναϊκής κα νότια έφθανε μέχρι του Αμμωνίου.
Αίγυπτος. Ένα τμήμα της βορειοανατολικής Αφρικής που έφθανε μέχρι την Παλαιστίνη, την Πετραία Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα. Στα νότια η Αιθιοπία διαχωριζόταν με το με τον Πρώτο Καταρράκτη του Νείλου, στα δυτικά από τη Μεγάλη Λιβυκή Έρημο.
Θήβαι. Μεγάλη Πόλη του Δία, βρισκόταν στην Άνω Αίγυπτο, στις όχθες του Νείλου. Λεγόταν επίσης Νο Αμμών, που σημαίνει Πόλη του Άμμωνα. Το κράτος έφθανε μέχρι την Νουβία της Αιθιοπίας.

Όασις. Η Μεγαλύτερη Όαση και ήταν στην Άνω Αίγυπτο.
Τρωγλοδυτική. Η περιοχή τους εκτεινόταν παραπλεύρως της δυτικής πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας στην νοτιοανατολική Αφρική, από περίπου 26ο ως 19ο Γεωγραφικού Πλάτους, κοντά στη σημερινή περιοχή Νουβία, εκ της οποίας η Άνω Νουβία ανήκει στην Αίγυπτο και η Κάτω Νουβία στο Σουδάν.
Αραβία. Είναι η χώρα δυτικά και νότια της Μεσοποταμίας. Το βορειοδυτικό τμήμα, η σημερινή Ιορδανία και η Πετραία Αραβία, αυτή που διοικούταν από την Πέτρα, ήταν από την Ερυθρά Θάλασσα, τη χερσόνησο του Σινά, τη Μηδία μέχρι τον Περσικό Κόλπο. Είναι η βόρεια ζώνη της οποίας το όνομα προήλθε από την αραβική λέξη «χάτζρ» που σημαίνει «λίθος».
Αζανία. Το όνομα «Αζανία» δόθηκε από τους κλασικούς γεωγράφους στην Ανατολική Αφρική από το Πράσων Ακρωτήριο στον Κόλπο της Προσοδής ως το νότιο όριο του γνωστού κόσμου, περίπου Γεωγραφικού Μήκους 10 Νότια... Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα πΧ έγραψε: "όπου ο Μεσημβρινός κλίνει προς το ηλιοβασίλεμα η Αιθιοπική επικράτεια φθάνει, υπάρχει ένα ακραίο τμήμα από κατοικημένο κόσμο...παράγει πολύ χρυσό, τεράστιοι ελέφαντες, άγρια κτήνη κάθε είδους, ……" (III:114). Αυτή η περιοχή είναι νότια και ανατολικά της Αφρικής. Κάποιοι την καλούν "Αζανία". Ετυμολογικά, το όνομα προέρχεται από μια ελληνική λέξη, πιθανά παραγόμενη από την αραβική Adzan (μεταφρασμένο), ένα όνομα για την Ανατολική Αφρική (zan επίσης εμφανίζεται σαν ένα πρόθεμα στο Zanzibar και σαν ένα ένθετο στο Tanzania). Αραβικά Zanj σημαίνει Αφρικανός με σκούρο δέρμα. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το όνομα 'Αζανία' για τη θαλάσσια περιοχή καθορισμένη στα ανατολικά της Αφρικής ... από το ακρωτήριο Αρώματα, Γεωγραφικό Μήκος 11 Βόρεια ως εκείνο το ακρωτήριο των Ραπτών, Γεωγραφικό Μήκος 2 Νότια.
Εσωτερική Αιθιοπία. Από τον Τέταρτο Χάρτη της Λιβύας ορίζεται αν η κάτω από τη περιοχή όλη της Λιβύας, τερματίζεται προς τα Βόρεια από το Μεγάλο Κόλπο της εξωτερικής θάλασσας ως το ακρωτήριο των Ραπτών, από ένα τμήμα του Δυτικού Ωκεανού που είναι κοντά στο Μεγάλο Κόλπο, από μια άγνωστη γη προς τα δυτικά και νότια, προς τα ανατολικά από το Βερβερικό Κόλπο, που είναι κοντά στη αβαθή θάλασσα, από το ακρωτήριο των Ραπτών ακόμα από το ακρωτήριο Πράσων και την άγνωστη γη. Γύρω από τον όρμο, ζουν οι ανθρωποφάγοι Αιθίοπες και προς τα δυτικά είναι τα όρη της Σελήνης, από τα οποία οι λίμνες του Νείλου λαμβάνουν χιονισμένα νερά.

Σημειώσεις:

Αιγαίο Πέλαγος. Σαν Αιγαίο Πέλαγος ο Πτολεμαίος θεωρεί το Αιγαίο Πέλαγος ότι έχει τη νήσο Λέσβο, ένα Αιολικό νησί. Ενώ το Ικάριο Πέλαγος έχει τα νησιά, Ικαρία, Χίο και την πόλη της, τη Σάμο και την πόλη της. Τα νησιά του Μυρτώο Πελάγους και οι πόλεις της νήσου Αμοργού, η Κως και η πόλη της, η Αστυπάλαια και η πόλη της. Τα νησιά του Ρόδιου Πελάγους και του Καρπάθιου πελάγους που είναι η Σύμη, η Κάσος και η πόλη της.
Αραβική Θάλασσα. Το βορειοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού οριζόμενο ανατολικά από τις Ινδίες, Βόρεια από το Βελουχιστάν, Νότια από το Ιράν, Δυτικά από την Αραβία και της ανατολικότερης προεξοχής της Αφρικής, προς το Νότο από τον ανοιχτό Ινδικό Ωκεανό.
Αραχωσία. Είναι αρχαία χώρα νοτιοανατολικά του Περσικού κράτους νότια της Γεδρωσίας, νυν Κανδαράχη, μέρος της Αριανής κατά Στράβωνα.
Ινδοσκυθία. Παλαιά ονομασία της περί των Βομβάη περιοχών εκατέρωθεν του Γάγγη εκτεινομένη.
Ισαυρία. Ανατολικά Λυκαονία, βόρεια Φρυγία, δυτικά Πισιδία, νότια Κιλικία.
Καρία. Είναι η ΝΔ γωνία της Μικράς Ασίας. Σύνορα, δυτικά και νότια με το Αιγαίο Πέλαγος, βόρεια με τη Λυδία, ανατολικά με τη Λυκία, Καβαλίδα και Φρυγία. Επεκτεινόταν από τη Μεσωγίδα μέχρι την παραλία Περαία Ροδία. (Η Χερσόνησος Ροδία ήταν μια μικρή προβολή της Λυκίας, απέναντι βόρεια της Ρόδου που ονομαζόταν επίσης Τραχεία Ροδία). Από τη Λυκία χωριζόταν με τον Ινδό Ποταμό. Στα νοτιοδυτικά παράλια ήταν η Δωρίς.
Καρμανία. Αρχαία χώρα της Περσίας ονομαζόμενη σήμερα Κερμάν ή Κιρμάν. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με την Παρθία, νότια με την Ερυθρά Θάλασσα και τη Γεδρωσία, δυτικά με την Περσία και τη Μηδία.
Κασπία Θάλασσα. Είχε την αρχαία ονομασία Υρκανία Θάλασσα. Οι Κάσπιοι ήταν ορεινός λαός των αρχαίων Ινδιών. Σήμερα είναι οι Γουράνοι.
Λυκαονία. Νότιο κεντρικό τμήμα της Μικρά Ασιατικής Ερήμου.
Μοισία. Αρχαία χώρα μεταξύ της οροσειράς του Αίμου και του Δούναβη ποταμού. Περίπου στην σημερινή Σερβία και Βουλγαρία σύμφωνα με τις εκτάσεις που είχαν κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μυσία. Ανατολικά με Βιθυνία δια του Ρυνδάνου ποταμού, βόρεια με την Προποντίδα και τον Ελλήσποντο, δυτικά με το Αιγαίο, νότια με τον Κάϊτο ποταμό και το όρος Τήμνο. Η από του Ελλησπόντου μέχρι της Βιθυνίας παραλιακή έκταση καλούταν Φρυγία η κατά τον Ελλήσποντο ή Μικρά Φρυγία. Στη δυτική πλευρά της Μυσίας ήταν η Ομηρική Τρωάς διήκουσα από τον Ελλήσποντο μέχρι της Προποντίδας προς βορρά μέχρι του Αδραμυττητού Κόλπου στο νότο. Στα παράλια στο Αιγαίο ήταν η Αιολίς με τις δώδεκα αιολικές αποικίες της.
Νουβία. Είναι ένα τμήμα της κοιλάδας του Νείλου στη νότια Αίγυπτο και ένα τμήμα από το βόρειο Σουδάν. Στο νότο τα σύνορά του είναι η περιοχή του τωρινού Ασουάν, στην Αίγυπτο. Εκτείνεται νότια κατά μήκος του Νείλου, περίπου στο σημερινό Χαρτούμ, Σουδάν. Σήμερα, τμήματα της Νουβίας βρίσκονται στο Σουδάν, γνωστά σαν "Άνω Νουβία".
Παιονία. Αρχαία χώρα της Μακεδονίας περιλαμβάνουσα αρχικώς από της ιδρύσεως του Μακεδονικού κράτους, ολόκληρο τη Μακεδονία μέχρι των Σελλών της Ηπείρου και των Δολόπων της Θεσσαλίας.
Παννονία. Χώρα της Κεντρικής Ευρώπης στη δεξιά όχθη του Δούναβη από του Κετίου όρους (Βίνερβαλντ) μέχρι του παραποτάμου Τεισία, ορισμένη δυτικά από τον Νωρικό, από την Ιστρία, νότια από την Ιλλυρία, νοτιοανατολικά από τη Μοισία. Σε γενικές γραμμές συμπίπτει με την δυτική Ουγγαρία.
Παροπαμίσος. Ο αρχαίος Ινδικός Καύκασος ο τωρινός Ινδοκούς. Εκτεινόταν μεταξύ Αραχωσίας προς νότο και της Βακτριανής προς βορρά.
Παφλαγονία. Αρχαία χώρα με σύνορα ανατολικά τον Πόντο δια του Άλυος Ποταμού, δυτικά τη Γαλατία δια του Παρθενίου ή Σαγγάριου ποταμού.
Περσική Αυτοκρατορία. Οι χώρες της Περσικές αυτοκρατορίας και τα σημερινά εδάφη.
Σουσιανή = Αχβάζ και Χουζιστάν.
Μηδία = Αζερμπαϊστάν και Ιράκ Ατζεμί.
Αρεία = νότιο Χορασάν και Χεράζ.
Υρκανία = Γκουργκάν και Μαζανταράν.
Παρθία = βόρειο και δυτικό Χορασάν.
Μαργιανή = Μερβ.
Βακτριανή = Μπαλχ.
Σογδιανή = Υπερωξόνειος χώρα ή Βουχάρα.
Χωρασμία = Χουαρέζμ.
Καρμανία = Κερμάν.
Περσίς = Φαρς.
Γεδρωσία = Μοκράν.
Δραγγιανή = Σεϊστάν ή Σετζιστάν.
Πισιδία. Δυτικός Ταύρος. Μεταξύ της Λυκίας και Παμφυλίας στο νότο, Κιλικίας και Λυκαονίας στα ανατολικά, Φρυγίας στα βόρεια, Καβαλίδας δυτικά. Η Πισιδία ήταν μεταξύ των δύο νοτιότατων ακρωτηρίων της Μικράς Ασίας, του Ανεμουρίου (Αναμούρ) ανατολικά και της Ιεράς Άκρας δυτικά. Χωριζόταν από την Κιλικία με τον Μέλανα Ποταμό.
Πόντος. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία, μεταξύ του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα) και Κολχίδας βόρεια, της Μικρής Αρμενίας ανατολικά, της Παφλαγονίας δυτικά και της Καππαδοκίας νότια.
Ραιτία ή Ραιτική. Η Αρχαία χώρα των Ραιτών, ήταν επαρχία του ρωμαϊκού κράτους, βόρια από την Ουϊνδελικία, νότια από τις Άλπεις και της υπέρ ταύτας Γαλλίας, ανατολικά υπό της Βενετίας και του Νορικού και περιλαμβάνουσα εδάφη της σημερινής νοτίου Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας. Ραιτικές Άλπεις. Είναι το τμήμα των Κεντρικών ή Ελβετικών Άλπεων εκτεινόμενο κατά μήκος αμφοτέρων των όχθων του ποταμού Ίν, μέχρι του δυτικού Τυρόλου.
Σκυθία. Η Σκυθία είναι η σημερινή Ρουμανία, η περιοχή βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι του Παμίρ. Το Παμίρ είναι ένα μεγάλο υψίπεδο στην Κεντρική Ασία που αποτελεί τον πυρήνα του ορεινού συστήματός της. Σήμερα, στην περιοχή αντιστοιχούν η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η ανατολική Ρωσία, όλα τα βουνά του Τουρκιστάν, του Τατζικιστάν και του ανατολικού Αφγανιστάν.
Σουσιάνη. Χώρα της Μ. Ασίας στην κοιλάδα των Τίγρη και Ευφράτη Ποταμών στον Περσικό Κόλπο. Ταυρική.
Χερσόνησος στη νότια Μαύρη Θάλασσα, σήμερα Κριμαία, τμήμα της Σκυθίας.
Χορασμία ή αλλιώς Χορέζμ. Περσική επαρχία. Σήμερα είναι τμήμα του Ουζμπεκιστάν.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest