color picker

Ο Παύλος ο Αλεξανδρεύς, 4 μ.Χ, κάνει αναφορά για τους επτά Κλήρους, στο έργο του "elementa apotelesmatica":

Πρώτος είναι ο Κλήρος της Τύχης.
Για τις ημερινές γεννήσεις, πρέπει να βρεις τις μοίρες από τη θέση του Ηλίου ως τη Σελήνη. Τον αριθμό που θα βρεις να καταλήξεις από την θέση σε μοίρες, του Ωροσκόπου. Δώσε σε κάθε ζώδιο 30ο και όπου τελειώσει ο αριθμός, εκεί είναι  η θέση του Κλήρου της Τύχης. Για τις νυχτερινές γεννήσεις, είναι το αντίθετο, δηλαδή βρίσκεις την απόσταση  από τη Σελήνη ως τον Ήλιο και αυτό το καταλήγεις από το μήκος του Ωροσκόπου.

Ο Κλήρος σύμφωνα με τους Άραβες, είναι ο πιο σημαντικός. Ο Οίκος που περιέχει αυτόν τον κλήρο, αντιπροσωπεύει έναν τομέα της ζωής όπου κάποιος βρίσκει την ευτυχία, την ευημερία και τη φυσική ηρεμία, εκφράζοντας έμφυτες δυνατότητες. Είναι μια περιοχή όπου ο εαυτός εκφράζεται εύκολα. Επιπλέον, όπως το όνομα υπονοεί, δηλώνει τη φυσική υγεία και την υλική ευημερία του σώματος, καθώς επίσης και τη δυνατότητα για την ψυχική ανάπτυξη.

Δεύτερος Κλήρος είναι του Δαίμονα (Πνεύματος). Στις ημερήσιες γεννήσεις βρίσκεται, αν βρεις το μήκος από την θέση της Σελήνης ως τον Ήλιο και ότι βρεις το καταλήγεις από το μήκος του Ωροσκόπου. Σε νυχτερινή γέννηση, βρίσκεις το μήκος του Ηλίου ως τη Σελήνη και το καταλήγεις από το μήκος του Ηλίου. Όμοια, αφαίρεσε 30ο για κάθε ζώδιο και το υπόλοιπο δίνει τη θέση του Κλήρου.
Ο οίκος που τον περιέχει δηλώνει την ψυχή και το σώμα, μετά από τον Κλήρο της Τύχης, μαζί με τα θέματα της πίστης και επιδιώξεων. Όσον αφορά την υγεία, δηλώνει τις βαθύτερες, πνευματικές πηγές, παρά τις απλές υλικές αιτίες, οι οποίες παρουσιάζονται από τον Κλήρο της Τύχης. Επιπλέον, δηλώνει τη φύση των πραγμάτων που είναι να έρθουν, παρά τα πράγματα που υπάρχουν τώρα.

Τρίτος Κλήρος είναι του Έρωτα
, τον οποίο βρίσκεις αν από τον Κλήρο του Δαίμονα ως τη θέση της Αφροδίτης και καταλήγεις από τη θέση του Ωροσκόπου. Το αντίθετο σε νυχτερινή γέννηση.

Ο Κλήρος δηλώνει την ευχαρίστηση, τις επιθυμίες, τις σχέσεις αγάπης γενικά. Ακόμα, τις νόμιμες και παράνομες καταστάσεις σε αυτά τα θέματα, αυτό που η ψυχή αγαπά και ποθεί, τα παιχνίδια της ζωής, τις χαρές και τις απολαύσεις. Μια άλλη μέθοδος υπολογισμού του είναι: σε μια ημερινή γέννηση, πάρε την απόσταση μεταξύ του Κλήρου της Τύχης και του Κλήρου του Δαίμονα και αφαίρεσε από το μήκος του Ωροσκόπου. Το αντίστροφο σε νυχτερινή γέννηση.

Τέταρτος Κλήρος είναι της Ανάγκης, το οποίο βρίσκεις σε ημερήσιες γεννήσεις, αν πάρεις την απόσταση από τη μοίρα του Ερμή ως τον Κλήρο της Τύχης και καταλήγεις από Ωροσκόπο. Το αντίθετο για νυχτερινές γεννήσεις.
Ο Κλήρος της Ανάγκης δηλώνει τη διαπραγμάτευση, την αγορά και την πώληση, τη συνηθισμένη διανοητική δραστηριότητα, τη μέση νοημοσύνη και διάνοιας τις γραφές, την επιστήμη, τις φιλονικίες και την εχθρότητα. Ένας άλλος τρόπος είναι, να πάρεις την απόσταση μεταξύ του Κλήρου του Δαίμονα και του Κλήρου της Τύχης και να την αφαιρέσεις από τον Ωροσκόπο, σε ημερήσια γέννηση. Το αντίθετο σε νυχτερινή.

Πέμπτος Κλήρος είναι της Τόλμης. Για αυτόν εργάζεσαι ως εξής: από την μοίρα θέσης του Άρη ως τον Κλήρο της Τύχης βρίσκεις την απόσταση και την καταλήγεις από τον Ωροσκόπο, σε ημερήσια γέννηση. Σε νυχτερινή, το αντίστροφο.
Ο Κλήρος δηλώνει τη δυναμική δράση, την αξία και την οξύτητα της ψυχής, τις σταθερές προθέσεις και όλα τα πολεμοχαρή πράγματα, ειδικά εκείνα που περιλαμβάνουν θάρρος και παλικαριά. Επιπρόσθετα τις σεξουαλικές σχέσεις με την μορφή της κατάκτησης και που υπερνικούν μιαν αντίσταση. Επίσης, το μεγαλείο της καρδιάς στην διέγερση και την απερισκεψία. Σε αυτό το σημείο, συχνά βρίσκεται η αιμομιξία με πανουργία και αποπλάνηση. Σε κοσμικό χάρτη δηλώνει τη διάθεση του στρατού, του πολέμου και τις μάχες.

Έκτος Κλήρος είναι της Νίκης (Ευτυχίας), τον οποίο βρίσκεις σε ημερινή γέννηση, αν καταλήξεις από τον Ωροσκόπο την απόσταση από τον Κλήρο του Δαίμονα ως τον Δία. Στην νυχτερινή γέννηση, το αντίθετο.
Ο Κλήρος δηλώνει την ευτυχία και τη βοήθεια. Την επίτευξη των καλών πραγμάτων, της φρόνησης, της τύχης, της τιμής και της κοινωνικής θέσης. Τα θρησκευτικά και νομικά θέματα.

Ο Έβδομος Κλήρος είναι της Νέμεσης (Τιμωρίας) βρίσκεται σε ημερήσια γέννηση, αν πάρεις την απόσταση από τον Κρόνο προς τον Κλήρος της Τύχης και την καταλήξεις από τον Ωροσκόπο. Το αντίθετο σε νυχτερινή γέννηση.
Ο Κλήρος της Νέμεσης δηλώνει τα σοβαρά και βαρύνοντα θέματα, τη βαθιά σκέψη, το πεπρωμένο, τα γηρατειά, τη φυλάκιση, τη διαχείριση της γης, τις κληρονομιές, το θάνατο και τα θέματα που σχετίζονται με τους νεκρούς, τη δόμηση, τη συνέπεια, το χρόνο, την πίστη και τη θρησκεία.

Εύλογα, οι Κλήροι έχουν μια φύση που ανήκει σε κάποιον πλανήτη. Ο Κλήρος της Τύχης ανήκει στην Σελήνη, αυτός του Δαίμονα στον Ήλιο, του έρωτα στην Αφροδίτη, της Ανάγκης στον Ερμή, της Τόλμης στον Άρη, της Νίκης στον Δία και της Νέμεσης στον Κρόνο. Αυτούς τους Κλήρους διευθύνει ο Ωροσκόπος, καθότι είναι η βάση όλης της τάξης.

Παράδειγμα, κατά Παύλον: υπάρχει η ανάγκη να λογαριαστεί ο Κλήρος της Τύχης και καθώς είπαμε πριν, σε ημερινές γεννήσεις είναι από την μοίρα του Ηλίου ως την μοίρα της Σελήνης και τις μεταξύ τους μοίρες, ακόμα και του Ωροσκόπου και όπως έχομε συλλέξει τις μοίρες τις αφαιρούμε από τον Ωροσκόπο. Δίνομε σε κάθε ζώδιο 30ο και όπου σταματήσει ο όλος ο αριθμός, προς εκείνο το μέρος είναι ο Κλήρος της Τύχης. Σε ημερινή γέννηση ο Ήλιος είναι 28ο Ιχθύων, η Σελήνη 28ο Υδροχόου και ο Ωροσκόπος 11ο Λέοντα. Η απόσταση από Ηλίου ως Σελήνη είναι 330ο. Προσθέτομε τις μοίρες του μήκους του Ωροσκόπου που είναι 41ο και το σύνολο είναι 341ο. Ελευθερώνομε από τον Λέοντα 30ο σε κάθε ζώδιο και καταλήγομε στις 11ο Καρκίνου. Αυτός είναι ο Κλήρος της Τύχης. 
Και συνεχίζει ο Παύλος: τον Κλήρο του Πατέρα σε ημερήσια γέννηση βρίσκομε ως εξής: την απόσταση από Ήλιο ως Κρόνο σε μοίρες και τον εξερχόμενο αριθμό σε αυτές του Ωροσκόπου. Για νυχτερινές γεννήσεις, το αντίθετο. Αν ο Κρόνος είναι υπό την αυγή, να πάρεις την απόσταση από τον Άρη στον Δία και να κάνεις εξίσου με τον Ωροσκόπο, και στη νυχτερινή και στην ημερήσια.
Τον Κλήρο της Μητέρας, στην ημερήσια, υπολογίζεις την απόσταση από την Αφροδίτη στη Σελήνη και κάνεις εξίσου με τον Ωροσκόπο. Σε νυχτερινή, το αντίθετο.
Τον Κλήρο των Αδελφών, σε ημερήσια και νυχτερινή, την απόσταση του Κρόνου στο Δία και εξίσου στον Ωροσκόπο. Τον Κλήρο των Τέκνων, σε ημερινή και νυχτερινή, την απόσταση του Δία στον Κρόνο και εξίσου στον Ωροσκόπο.
Τον Κλήρο του Γάμου, σε ανδρική γέννηση, σε ημερινή και νυχτερινή, από τον Κρόνο στην Αφροδίτη και εξίσου στον Ωροσκόπο. Σε γυναικεία γέννηση, σε ημερινή και νυχτερινή, από την Αφροδίτη στον Κρόνο και εξίσου στον Ωροσκόπο.
Τον Κλήρο της Συμφοράς, σε ημερήσια γέννηση, από τον Κρόνο στον Άρη και εξίσου στον Ωροσκόπο. Σε νυχτερινή, από την Σελήνη στον Ήλιο και εξίσου στον Ωροσκόπο και εξίσου στον Κρόνο.
Τον Κλήρο της Ανύψωσης (Σεβασμού και Τιμής), σε ημερήσια γέννηση από τη θέση του Ηλίου ως την 19η μοίρα του Κριού και εξίσου στον Ωροσκόπο. Σε νυχτερινή γέννηση από την Σελήνη ως την 3η μοίρα του Ταύρου και εξίσου στον Ωροσκόπο. 
Τον Κλήρο του Θεμελίου, σε ημερινή γέννηση και σε νυχτερινή, από τον Κλήρο της Τύχης στον Κλήρο του Δαίμονα ή από τον Κλήρο του Δαίμονα στον Κλήρο της Τύχης, απ’ όπου, αν είναι πάρα πολύ κοντά, να λάβεις τον αριθμό που δεν υπερβαίνει το 7 και εξίσου στον Ωροσκόπο. 

 Το ερώτημα είναι, πώς βρίσκονται οι Κλήροι όταν η γέννηση είναι άγνωστη. Θεωρείται η μηδενική μοίρα του Κριού σαν Ωροσκόπος και υπολογίζονται οι Κλήροι, ως εξής:
Στρέψε τον χάρτη μέχρι η μοίρα του Ήλιου να είναι στον Ωροσκόπο, χώρισε σε 12 Οίκους των 30ο καθένας. Η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Τύχης. Η θέση του Ερμή είναι ο Κλήρος του Εμπορίου (της Ανάγκης), η θέση της Αφροδίτης είναι ο Κλήρος του Έρωτα, η θέση του Άρη είναι ο Κλήρος της Τόλμης κ.ο.κ.
Σήμερα, χρησιμοποιούνται και οι μετα-Κρόνιοι πλανήτες στους Κλήρους και έτσι, η θέση του Ουρανού δείχνει τον Κλήρο της Καταστροφής, του Ποσειδώνα τον Κλήρο της Προδοσίας, η θέση του Πλούτωνα τον Κλήρο της Οργάνωσης.
Μετά, στρέψε τον χάρτη μέχρι η Σελήνη να είναι πάνω στον Ωροσκόπο και βγαίνουν τα εξής:
Η θέση του Ηλίου είναι ο Κλήρος του Πνεύματος (Δαίμονα), η θέση του Ερμή είναι ο Κλήρος της Πίστης, η θέση της Αφροδίτης ο Κλήρος των Θηλυκών παιδιών, η θέση του Δία ο Κλήρος των Αρσενικών παιδιών. Είναι αξιοπρόσεκτο πως ο Άρης και ο Κρόνος δεν φέρουν σχέση με την επιρροή της Σελήνης.
Βάλε τη θέση των Φώτων ή της Πανσέληνου που προηγείται πλησιέστερα της ημέρας της γέννησης στον Ωροσκόπο. Η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Ζωής.
Πάρε τον Ερμή σαν Ωροσκόπο, η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος Υπηρετών. Η θέση του Άρη είναι ο Κλήρος της Κατανόησης.
Πάρε την Αφροδίτη σαν Ωροσκόπο, η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Μητέρας.
Πάρε τον Κρόνο σαν Ωροσκόπο, η θέση του Ήλιου είναι ο Κλήρος του Πατέρα. Η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Δικαστικής αρχή και της Ιδιοκτησίας. Η θέση του Άρη είναι ο Κλήρος των Νόσων.  Η θέση του Δία είναι ο Κλήρος των Αδελφών. Η 15ο του Καρκίνου είναι ο Κλήρος των θαλάσσιων ταξιδιών.
Γνωρίζοντας την ώρα γέννησης, βρίσκομε τον Ωροσκόπο. Σημείωσε τις ακμές των Οίκων στον χάρτη και εξέτασε αυτούς τους Κλήρους:
Βάζοντας τον Κύριο του 2ου Οίκου σαν Ωροσκόπο, υπολόγισε την μεταβαλλόμενη ακμή του 2οι Οίκου. Είναι ο Κλήρος των Αγαθών.
Βάζοντας τον Κύριο του 9ου Οίκου σαν Ωροσκόπο, υπολόγισε την μεταβαλλόμενη ακμή του 9ου Οίκου. Είναι ο Κλήρος των Ταξιδιών στην ξηρά.
Βάζοντας τον Κύριο του 12ου Οίκου σαν Ωροσκόπο, υπολόγισε την μεταβαλλόμενη ακμή του 12ου Οίκου. Είναι ο Κλήρος των προσωπικών εχθρών.
Με την Σελήνη σαν Ωροσκόπο, η ακμή του 8ου Οίκου γίνεται το Κλήρος του Θανάτου.
Εφόσον η γέννηση είναι νυχτερινή, δηλαδή ο Ήλιος είναι κάτωθεν του Ορίζοντα, βάλε τον Δία σαν Ωροσκόπο και υπολόγισε την θέση του Κρόνου στον Οίκο σαν τον Κλήρο των Αδελφών.
Με την Αφροδίτη σαν Ωροσκόπο, η ακμή του 7ου Οίκου είναι ο Κλήρος του Γάμου. Λέγεται πως με την ακμή του 7ου Οίκου σαν Ωροσκόπο, η θέση της Αφροδίτης είναι ο Κλήρος του Διαζυγίου.
Με τον Κρόνο στον Ορίζοντα, η θέση του Κυρίου του 8ου Οίκου είναι ο Κλήρος του πιο επικίνδυνου έτους.
Για τον Κλήρο της Τιμής και διάσημων γνωριμιών, χρησιμοποίησε το τόξο Ηλίου - Κλήρου της Τύχης ως ακολούθως:
Αν είναι νυχτερινή η γέννηση, βάλε τον Ήλιο σαν Ωροσκόπο και υπολόγισε την θέση σε Οίκο του Κλήρου της Τύχης. Αν είναι ημερήσια, βάλε τον Κλήρο της Τύχης σαν Ωροσκόπο και υπολόγισε την θέση σε Οίκο του Ήλιου.
Όλοι οι Κλήροι είναι ευεπηρέαστοι σε ερεθισμούς ή όψεις από τις Ν. Σελήνες, τις Πανσέληνους και τις Εκλείψεις. Ακόμα, από τις διελεύσεις ή τις προόδους των πλανητών στα τόξα στα οποία τοποθετήθηκαν. Απεικονίζουν πολλά πρόσθετα σημεία ευαισθησίας και δεκτικότητας.

 Αρχαίο κείμενο
Περὶ τῶν ἑπτὰ κλήρων τῶν ἐν τῇ Παναρέτῳ
Πρῶτος ὁ τῆς Τύχης κλῆρος, ὃν ἀριθμεῖν δεήσει τοῖς μὲν ἡμέρας γενομένοις ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας ἕως τῆς σεληνιακῆς μοίρας, καὶ τὸν συναχθέντα ἀριθμὸν δεῖ ἐκβάλλειν ἀπὸ τῆς τοῦ ὡροσκόπου μοιρικῆς ἀριθμήσεως, διδόντας ἑκάστῳ ζῳδίῳ μοίρας <λ>, καὶ ὅπου ἂν καταλήξῃ ὁ συναχθεὶς ἀριθμός, ἐκεῖσε τὸν τῆς Τύχης λέγε εἶναι κλῆρον·
τοῖς δὲ νυκτός, τὸ ἀνάπαλιν, τουτέστιν ἀπὸ τῆς σεληνιακῆς μοίρας ἐπὶ τὴν ἡλιακήν. τὰ δὲ λοιπὰ ὁμοίως ἀπὸ τῆς τοῦ ὡροσκόπου μοίρας δεῖ ἐκβάλλειν.
Δεύτερος κλῆρος τοῦ Δαίμονος, ὃν ἀριθμήσεις ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως ἀπὸ τῆς μοίρας τῆς Σελήνης ἐπὶ μοῖραν τοῦ Ἡλίου, καὶ τὸν συναγόμενον ἀριθμὸν δεῖ ἐκβάλλειν ἀπὸ μοίρας τοῦ ὡροσκόπου πάλιν ὁμοίως μερίσας ἑκάστῳ ζῳδίῳ ἀνὰ μοίρας <λ>, καὶ ὅπου δ' ἂν καταλήξῃ ὁ ἀριθμός, ἐκεῖ ἔσται ὁ τοῦ Δαίμονος κλῆρος· καὶ οὕτως μὲν ἐπὶ ἡμέρας, ἐπὶ δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.

Τρίτος κλῆρος τοῦ Ἔρωτος, ὃν ἀριθμήσεις τοῖς μὲν ἡμέρας γενομένοις ἀπὸ κλήρου Δαίμονος ἐπὶ μοῖραν Ἀφροδίτης καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τοῖς δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.
Τέταρτος κλῆρος τῆς Ἀνάγκης, ὃν καὶ αὐτὸν ψηφίσεις τοῖς μὲν ἡμέρας γενομένοις ἀπὸ μοίρας Ἑρμοῦ ἐπὶ κλῆρον Τύχης. καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τοῖς δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.
Πέμπτος κλῆρος τῆς Τόλμης, ὃν πραγματεύσῃ ἀπὸ μοίρας Ἄρεως ἐπὶ κλῆρον Τύχης τοῖς μὲν ἡμέρας γενομένοις καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τοῖς δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.
Ἕκτος κλῆρος τῆς Νίκης, ὃν ἀριθμήσεις τοῖς μὲν ἡμέρας γενομένοις ἀπὸ κλήρου Δαίμονος ἐπὶ μοῖραν Διός, καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τοῖς δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.

Ἕβδομος κλῆρος τῆς Νεμέσεως, ὃν ἀριθμήσεις ἐπὶ ἡμερινῶν γενέσεων ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ κλῆρον Τύχης, καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου· ἐπὶ δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.
Εἰκότως δὲ οἱ κλῆροι ταύτην ἔχουσιν τὴν γένεσιν, ἐπεὶ καὶ τῇ φύσει ἡ μὲν Σελήνη Τύχη καθέστηκεν, ὁ δὲ Ἥλιος Δαίμων, ἡ δὲ Ἀφροδίτη Ἔρως, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ Ἀνάγκη, ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως Τόλμα, ὁ δὲ τοῦ Διὸς Νίκη, ὁ δὲ τοῦ Κρόνου Νέμεσις· ὁ δὲ ὡροσκόπος τούτων ἀνὰ μέσον βρα- βεύει, βάσις καθεστὼς τοῦ παντὸς κόσμου.
Καὶ ἡ μὲν Τύχη σημαίνει τὰ περὶ τοῦ σώματος πάντα καὶ τὰς κατὰ βίον πράξεις· κτήσεώς τε καὶ δόξης καὶ προεδρίας δηλωτικὴ καθέστηκεν.
Ὁ δὲ Δαίμων ψυχῆς καὶ τρόπου καὶ φρονήσεως καὶ δυναστείας πάσης κύριος τυγχάνει, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ τῷ περὶ πράξεως λόγῳ συνεργεῖ.
Ὁ δὲ Ἔρως σημαίνει τὰς ὀρέξεις καὶ τὰς ἐπιθυμίας τὰς κατὰ προαίρεσιν γινομένας, φιλίας τε καὶ χάριτος παραίτιος καθέστηκεν.
Ἡ δὲ Ἀνάγκη συνοχὰς καὶ ὑποταγὰς καὶ μάχας καὶ πολέμους, ἔχθρας τε καὶ μῖσος καὶ καταδίκας καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ τοῖς ἀνθρώποις συμβαίνοντα βίαια πράγματα ἐν γέννᾳ ποιεῖ.
Ἡ δὲ Τόλμα θράσους καὶ ἐπιβουλῆς καὶ ἰσχύος καὶ κακουργίας πάσης παραιτία καθέστηκεν.
Ἡ δὲ Νίκη πίστεως καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς καὶ ἀγῶνος καὶ κοινωνίας πάσης, ἔτι δὲ καὶ ἐπιβολῆς καὶ ἐπιτυχίας παραιτία καθέστηκεν.
Ἡ δὲ Νέμεσις δαιμόνων χθονίων καὶ τῶν κεκρυμ- μένων πάντων, ἀποδείξεώς τε καὶ ἀδρανείας καὶ φυγῆς καὶ ἀπωλείας καὶ πένθους καὶ ποιότητος θανάτου παρ- αιτία καθέστηκεν.

Ἡ δὲ βάσις, ὅ ἐστιν ὡροσκόπος, ζωῆς καὶ πνεύματος παραιτία καθέστηκεν, ἐπειδὴ ἅμα τῷ γεννᾶσθαι πᾶν τὸ γεννώμενον ἐκ τοῦ πνέοντος ἀέρος ἀποσπᾷ τὸ ζωτικὸν πνεῦμα ἐν τῇ τῆς σταλαγμιαίας ὥρας ῥοπῇ τῇ κατὰ τὴν ἀποκύησιν τεταγμένῃ, ἥτις ἐστὶ τῶν ὅλων δηλωτική.
Υπόδειγμα· Τὸν κλῆρον τῆς Τύχης ἀριθμεῖν δεήσει, καθὼς προείρηται, ἐπὶ ἡμερινῶν γενέσεων ἀπὸ μοίρας Ἡλίου ἕως μοίρας Σελήνης τὰς πάσας τῶν μεταξὺ ζῳδίων μοίρας συλλαμβάνοντας ἔτι δὲ καὶ τὰς τοῦ ὡροσκόπου, καὶ οὕτως τὸν συναγόμενον ἀριθμὸν διεκβάλλειν ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου, διδόντας ἑκάστῳ ζῳδίῳ μοίρας <λ>. καὶ ὅπου ἂν καταλήξῃ ὁ σύμπας ἀριθμός, ἐκεῖσε τῆς Τύχης ἀποφήνασθαι δεήσει τὸν κλῆρον· οἷον ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως δεδόσθω τὸν Ἥλιον Ἰχθύων μοίρᾳ κη, τὴν δὲ Σελήνην Ὑδροχόου μοίρᾳ κη, τὸν ὡροσκόπον Λέοντος μοίρᾳ ια. ψηφίσομεν ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην, γίνονται μοῖραι <τλ>. προσθήσομεν καὶ τὰς τοῦ ὡροσκόπου μοίρας <ια>. ὁμοῦ αἱ πᾶσαι μοῖραι <τμα>· ἀπολύσομεν ἀπὸ τοῦ Λέοντος, κατέληξεν ἐν Καρκίνου μοίρᾳ ια. οὗτός ἐστιν ὁ κλῆρος τῆς Τύχης.
ὁμοίως δὲ καὶ τὸν τοῦ Δαίμονος ἀπὸ μοίρας Σελήνης ἐπὶ μοῖραν Ἡλίου, αἵ εἰσι <λ>· προσθήσομεν καὶ τὰς τοῦ ὡροσκόπου μοίρας <ια>· αἱ πᾶσαι μοῖραι <μα>. ἀπολύσομεν ἀπὸ τοῦ Λέοντος· κατέληξεν ἐν Παρθένου μοίρᾳ ια· οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ Δαίμονος κλῆρος. ὁμοίως καὶ τὸν τοῦ Ἔρωτος ἀπὸ κλήρου Δαίμονος ἐπὶ μοῖραν Ἀφροδίτης· κλῆρος Δαίμονος Παρθένου μοίρᾳ ια, ἡ δὲ Ἀφροδίτη Ὑδροχόου μοίρᾳ ιε· ψηφίσομεν ἀπὸ Παρθένου ἐπὶ Ἀφροδίτην, γίνονται μοῖραι <ρνδ>, αἷς προσθέντες καὶ τὰς τοῦ ὡροσκόπου μοίρας <ια>, ἀπολύσομεν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὡροσκόπου, εὑρίσκεται ὁ κλῆρος τοῦ Ἔρωτος ἐν Αἰγοκέρωτος μοίρᾳ ιε. ἐπὶ μὲν ἡμέρας οὕτως, ἐπὶ δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν, οἷον ἐπὶ τοῦ κλήρου τῆς Τύχης ἐλάβομεν ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην, νυκτερινὴν δὲ πραγματευόμενοι ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ Ἥλιον, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως.
Τὸν δὲ τοῦ πατρὸς κλῆρον ἐπὶ μὲν ἡμερινῆς γενέσεως ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Κρόνον δεήσει πραγματεύεσθαι μοιρικῶς, καὶ τὸν συναχθέντα ἀριθμὸν ἅμα ταῖς τοῦ ὡροσκόπου μοίραις διεκβάλλειν ὁμοίως ἀπ' αὐτοῦ καὶ σκοπεῖν, ἔνθα δ' ἂν καταλήγοι, ἐκεῖ ἔσται ὁ τοῦ πατρὸς κλῆρος, τῆς δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Κρόνου ἀστὴρ ὕπαυγος εὑρεθῇ, ἀπὸ Ἄρεως ἐπὶ Δία, καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου λάμβανε καὶ ἐπὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρας γενομένων· τὸν δὲ τῆς μητρὸς κλῆρον ἐπὶ μὲν ἡμέρας ἀπὸ Ἀφροδίτης ἐπὶ Σελήνην καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ἐπὶ δὲ νυκτὸς τὸ ἀνάπαλιν.
Τὸν δὲ τῶν ἀδελφῶν κλῆρον καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερινῶν καὶ ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Δία καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τὸν δὲ τέκνων κλῆρον καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρας καὶ ἐπὶ τῶν νυκτὸς γενομένων ἀπὸ Διὸς ἐπὶ Κρόνον καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, τὸν δὲ κλῆρον τοῦ γάμου ἐπὶ ἀρσενικῶν γενέσεων καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερινῶν καὶ ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἀφροδίτην καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ἐπὶ δὲ θηλυκῶν γενέσεων καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερινῶν καὶ ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ Ἀφροδίτης ἐπὶ Κρόνον καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου. [κλῆρον σίνους οὕτω ποίησον ἐπὶ τῶν ἡμέρας γενομένων ἀπὸ Κρόνου ἐπὶ Ἄρεα καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ἐπὶ δὲ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ † Σελήνης ἐπὶ Ἥλιον καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ Κρό νου.
† ἀρχέτυπος ὁ κλῆρος οὗτος γίνεται ἐπὶ τῶν ἡμέρας γενομένων ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Λέοντα, καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου ἐπὶ ἡμέρας, %ἐπὶ& δὲ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ Καρκίνον ὅλον καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου. κλῆρος τοῦ ὑψώματος ἐπὶ τῶν ἡμέρας γενομένων ἀπὸ τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὴν ιθ μοῖραν τοῦ Ἀναβιβάζοντος καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου, ἐπὶ δὲ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ τὴν τρίτην μοῖραν τοῦ Ταύρου καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου· τὸν δὲ τῆς βάσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρας γενομένων καὶ ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν ἀπὸ κλήρου Τύχης ἐπὶ Δαίμονα ἢ ἀπὸ Δαίμονος ἐπὶ Τύχην, ὅθεν, ἐὰν ἔγγιστα ᾖ, λαβεῖν μὴ ὑπερβάντα τὸν ἑβδοματικὸν ἀριθμὸν καὶ τὰ ἶσα ἀπὸ ὡροσκόπου.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest