Πλανητικές επιρροές στα τσάκρας

Το ανθρώπινο όν έχει επτά "τροχούς", όπως έναι η κυριολεκτική έννοια της λέξης τσάκρα, που περιστρέφονται γύρω-γύρω, παράγοντας ενέργεια. Κάθε τσάκρα παράγει ενέργεια για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οι πλανήτες τοποθετούνται σε κάθε ένα από τα επτά τσάκρας, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. Έτσι, κάθε πλανήτης εξουσιάζοντας ένα τσάκρα, το τροφοδοτεί την ενέργεια που απαιτείται για την περιστροφή.
Κρόνος: ο πλανήτης της θεμελίωσης, της ίδρυσης. Ο ίδιος ο χρόνος που διαμορφώνει το τσάκρα της βάσης, που κρατά τα εσωτερικά όργανα στη θέση τους, σε ισχύ.
Δίας: ο πλανήτης της αύξησης και της επέκτασης. Διαμέσου του τσάκρα που κυβερνά, επιτρέπει την τεκνοποιία και την ευχαρίστηση, είναι η πηγή όλης της δυνατότητάς μας για να αναπτυχθούμε και να αυξηθούμε.
Άρης: ο ενεργητικός πλανήτης, δημιουργεί το ηλιακό τσάκρα που παρέχει τις δράσεις της πέψης
Αφροδίτη: ο πλανήτης της ευαισθησίας, δημιουργεί το καρδιακό τσάκρα που παρέχει την ευαισθησία της αγάπης, φέρνει την αρμονία και την ειρήνη
Ερμής: ο πλανήτης της διάνοιας, δημιουργεί το τσάκρα του λαιμού που παρέχει το κύριο εργαλείο της ομιλίας.
Σελήνη και Ήλιος: η πηγή και η αντανάκλαση της συνειδητοποίησης, δημιουργούν το τσάκρα του μυαλού, μέσω του οποίου αποκτούμε τη γνώση.
Βόρειος και Νότιος Δεσμός: είναι οι δίαυλοι στη δεξιά και αριστερή πλευρά του σώματος, μέσω των οποίων διατρέχει η ενέργεια των τσάρκας.

Επίδραση λίθων

Οι Αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν τα κέντρα με αρχή αυτό της κορυφής της κεφαλής. Με αντίθετη φορά μετρούν τα Κέντρα στη Βεδική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν τα ενεργειακά Κέντρα και οι λίθοι τους είναι:
Το πρώτο κέντρο
Της κορυφής της κεφαλής που ονομάζεται Κορυφή και φυσικά, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της κεφαλής. Έδρα του ο αδένας της επίφυσης. Εκεί τοποθετείται η έδρα του Νου. Πρόκειται για το αείζωον πυρ, την ουσία από την οποία αποτελείται το σύμπαν και οι θεοί.

Οι επιδρώντες θετικά λίθοι είναι, η Ορεία Κρύσταλλος (- SiO2), ο Αμετρίνης ( ο οποίος είναι Διοξείδιο του Πυριτίου - SiO2 και ανήκει στην τάξη των Τεκτοπυριτικών ), Αδάμας ( C), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), το Ρουτίλιο (- TiO2), ο Αμέθυστος (ιώδης ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Επίπεδος Κρύσταλλος (- SiO2), το Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), το λευκό Τοπάζι (- Al2SiO4(F,OH)2).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 7ο Τσάκρα και λέγεται Σαχασράρα που σημαίνει «ο έχων χίλια πέταλα», με 1000 πέταλα.

Το δεύτερο κέντρο
Ο Εγκέφαλος. Είναι το κέντρο του Εγκεφάλου είναι ο κύριος φορέας της αθάνατης ψυχής. Εκεί εδρεύει η διάνοια και η λογική σκέψη που μέσω αυτής ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τη φύση του σύμπαντος και να συνειδητοποιήσει το Θείο. Λέγεται Τσάκρα του Μετώπου, Τρίτο Μάτι. Είναι το Κέντρο της Διανόησης.
Οι λίθοι του είναι ο Αδάμας (- C), ο Αμέθυστος (- SiO2), ο Αζουρίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2), ο Σαγενίτης (- KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2), ο Φθορίτης (- CaF2), ο Τουρμαλίνης (κυανή ποικιλία του Ελβαΐτη ή Ινδικόλιθος – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Σάπφειρος (Κορούνδιο με όλες τις αποχρώσεις πλην του κόκκινου, αν και συνήθως σε αυτό αποδίδεται το κυανό χρώμα που οφείλεται σε ίχνη Fe ή Ti, – Al2O3), ο Αζουρίτης- Μαλαχίτης ( - Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), ο Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2), ο Κορδιερίτης ή Ιόλιθος ( - (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O) ο Τουρμαλίνης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο Τανζανίτης ή Ζοϊσίτης ( - Ca2Al3Si3O12(OH)), Σαριότης ( (Ca, Na, K, Sr, Ba)3 [Si4O10] [OH, F] H2O ), το Mάτι του Ιέρακα (- SiO2).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 6ο Τσάκρα και λέγεται Άτζνα που σημαίνει «ηγετική αρχή». Με 96 πέταλα.
Ο Ήλιος και η Σελήνη είναι οι πηγές της συνειδητοποίησης και του φωτός. Επομένως εξουσιοδοτούν το διανοητικό τσάκρα, μεταξύ των φρυδιών, το οποίο μας δίνει τη δύναμη της συνειδητοποίησης. Αυτό είναι το Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου.
 
Το τρίτο κέντρο
Ο Τράχηλος. Ο Τράχηλος είναι στην περιοχή του λαιμού και του αυχένα και αποτελεί το όριο ανάμεσα στο αθάνατο και το θνητό μέρος της Ψυχής και η κύρια λειτουργία του είναι η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο προηγούμενα μέρη αλλά και η προστασία του ανώτερου μέρους από τα πάθη του κατώτερου. Λέγεται Τσάκρα του Λαιμού.

Οι λίθοι του είναι Ακουαμαρίνα (θαλασσοπράσινη ποικιλία της Βηρύλλου. Το χρώμα αποδίδεται σε ίχνη δισθενούς Fe2+ - Be3Al2Si6O18), Ινδικόλιθος (η κυανή ποικιλία του ελβαΐτη που υπάγεται στον Τουρμαλίνη – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Κυανίτης (- Al2SiO5), Κυανό Τοπάζ (- Al2SiO4(F,OH)2), Τουρκουάζ (- CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O), Χαλκηδόνιος (- SiO2), Χρυσόκολλα (- Cu4H4Si4O10(OH)8), Αμαζονίτης ή Μικροκλινής (- KAlSi3O8), Απατίτης (- Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)), Λαζουρίτης (- (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2), Ανδραδίτης (Ca3Fe2(SO4)3), Mάτι του γερακιού (- SiO2), Σοδάλιθος (- Na8(AlSiO4)6Cl2 ), Πεκτόλιθος (- Ca2NaH(SiO3)3), Κορδιερίτης ή Ιόλιθος (- (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O), Μπλε Ασβεστίτης (CaCO3).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 5ο Τσάκρα, στο ύψος του λαιμού περίπου, στο θυρεοειδή αδένα. Λέγεται Βισούντα που σημαίνει «καθαρότητα» και η λειτουργία του είναι προστατευτική και καθαρτική. Με 16 πέταλα.
Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα του λαιμού που συνδέεται με την ομιλία.

Το τέταρτο κέντρο
Η Φρην είναι στη θωρακική χώρα πάνω από το διάφραγμα και κάτω από τον λαιμό και σε αυτό το Κέντρο βρίσκεται το ανώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα της Καρδιάς. Είναι η έδρα των συναισθημάτων που χαρακτηρίζονται από ένταση και πάθος.

Είναι το Κέντρο του Συναισθήματος, με πράσινο χρώμα.
Οι λίθοι του είναι Ροδόχρωμος Χαλαζίας (ρόδινη ποικιλία του χαλαζία, - SiO2), Ρουβελλίτης (η ρόδινη ή κόκκινη ποικιλία του Ελβαΐτη, - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Ροδοχρωσίτης (- MnCO3), Σμαράγδι (- Be3Al2Si6O18), Βερντελίτης (πράσινος Τουρμαλίνης, η πράσινη ποικιλία του Ελβαΐτη Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 ), Μαλαχίτης (- Cu2CO3(OH)2 ), ο Λιθιοαμέθυστος ή Κανζίτης (μια ροζ απόχρωση του Σποδουμένη (LiAlSi2O6), - LiAl(SiO3)2), Ζοϊσίτης-Ρουμπίνι (- Ca2Al3Si3O12(OH)-- Al2O3), Γροσσουλάριος (- Ca3Al2(SiO4)3), Ολιβίνης ή το Περίδοτο ( - (Mg,Fe)2SiO4), καρπουζόχρωμος Ελβαΐτης (Τρίχρωμος κρύσταλλος Ελβαΐτη μια ποικιλία του Τουρμαλίνη - Na(Li,Al)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Χρυσοπράσιο (- SiO2), Μοργκανίτης (η ρόδινη ποικιλία της Βηρύλλου, - Be3Al2Si6O18), Αβεντουρίνης (πρασινωπή ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2), ο Ρυόλιθος ή Λιπαρίτης, Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), το ροζ Κοράλλι, Ιαδεΐτης (- NaAlSi2O6), Αποφυλλίτης (- KCa4(Si4O10)2F·8H2O), Αζουρίτης- Μαλαχίτης (- Cu3(CO3)2(OH)2- Cu2CO3(OH)2), Ροδονίτης (- MnSiO3), το Επίδοτο (- Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)), Διοπτάσιος (- Cu6(Si6O18)·6H2O), Ηλιοτρόπιο ή Αιματόλιθος (- SiO2), Πρενίτης (- Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2), Ακτινόλιθος ή Νεφρίτης (- Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2), Μολδαβίτης ή Τηκτίτης (ένα μετέωρο), Βρυώδης Αχάτης (- SiO2), Πράσιο ή Πρασίτης λίθος(από το φυτό πράσιον ή πράσο, λόγω του πράσινου χρώματός του, - SiO2).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 4ο Τσάκρα, στο ύψος της καρδιάς περίπου. Λέγεται Αναχάτα που σημαίνει «εκείνο που δεν προσβάλλεται». Με 12 πέταλα.
Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα της καρδιάς, που συνδέεται με τον οίκτο.

Το πέμπτο κέντρο
Η Γαστήρ βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα κάτω από το διάφραγμα και πάνω από τον ομφαλό, στο πάγκρεας και σε αυτό το Κέντρο είναι το κατώτερο από το θνητό μέρος της Ψυχής. Λέγεται Τσάκρα του Στομάχου.

Είναι το Κέντρο της Θέλησης, με κίτρινο χρώμα.
Οι λίθοι είναι το χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), Κιτρίνης (κίτρινη ποικιλία του Χαλαζία, - SiO2) Χρυσοπράσιο (- SiO2), Πρασολίτης (ένα αργιλοπυριτικό άλας του Mg και Fe, πιθανά της οικογένειας του Χλωρίτη-- Mg6Si4O10(OH)8), ο κιτρινο-γκρι Τουρμαλίνης ή Δραβίτης (- NaMg3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), Τιγριόφθαλμος( - SiO2), ο Ρουτιλοχαλαζίας (Ρουτίλιο μέσα σε Χαλαζία, - SiO2), το Ηλιόδωρο ή ο Ηλιόδωρος (- Be3Al2Si6O18), ο κιτρινοκάστανος Ίασπις (Χαλκηδόνιος με χρώμα κιτρινοκαστανό που οφείλεται σε λεπτομερή Γκαιτίτη, - SiO2), το Ήλεκτρον, ο Σιδηροπυρίτης (- FeS2), Χιαστόλιθος (- Al2SiO5).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 3ο Τσάκρα, στο ύψος του αφαλού περίπου, στο ηλιακό πλέγμα. Λέγεται Μανιπούρα που σημαίνει «χώρα του λαμπερού κοσμήματος». Με 10 πέταλα.
Ο Άρης, ο πλανήτης της ενέργειας, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στο στομάχι, που συνδέεται με την πέψη, δηλαδή το Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα.

Το έκτο κέντρο
Η Γονή βρίσκεται στα γεννητικά μέρη όπως η μήτρα, εκεί στους γεννητικούς αδένες. Είναι το Κέντρο της Σεξουαλικότητας.

Οι λίθοι του είναι το Καρνεόλιο (- SiO2 ), Πορτοκαλλόχρους Ασβεστίτης (- CaCO3), ο Σεληνόλιθος (ονομάζονται κάποιες ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό ), το Σάρδιο (το Σάρδιο είναι ο καστανός Χαλκηδόνιος, - SiO2), ο Ηλιόλιθος (Ηλιόλιθος ονομάζεται μία χρυσοκίτρινη ποικιλία Ολιγοκλάστου με λαμπυρίζουσα όψη λόγω εγκλεισμάτων Αιματίτη, - NaAlSi3O8 ), οι Χαλαζίες Καπνίας και Κιτρίνης ( - SiO2), Χρυσό Τοπάζιο (- Al2SiO4(F,OH)2), ο Σελενίτης ή Σεληνόλιθος (ποικιλίες Αλβίτη και Ολιγοκλάστου που εμφανίζουν ιριδισμό, - NaAlSi3O8 (An0-10)), Αραγωνίτης (- CaCO3), Ζιρκόνιο (- ZrSiO4), ο Σκούρος κόκκινος Ίασπις (- SiO2).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 2ο Τσάκρα και λέγεται Σβαντχιστχάνα που σημαίνει «το αγαπημένο μέρος αυτής», με 6 πέταλα.
Ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης, εξουσιοδοτεί το τσάκρα στη λεκάνη, που συνδέεται με την αναπαραγωγή, δηλαδή το Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς.

Το έβδομο κέντρο
Το Ιερό Οστούν βρίσκεται στην κατάληξη της σπονδυλικής στήλης που καλείται Ιερά Σύριγξ, στα επινεφρίδια.

Οι λίθοι του είναι ο κόκκινος Γρανάτης ή Αλμανδίνης (- Fe3Al2(SiO4)3), το Ρουμπίνι (η κόκκινη ποικιλία του Κορουνδίου, - Al2O3), ο Κυπρίτης (- Cu2O), ο Αιματίτης (- Fe2O3), ο κόκκινος Ίασπις (- SiO2), το κόκκινο Κοράλλι, ο Χαλαζίας Καπνίας (- SiO2), ο μαύρος Τουρμαλίνης ή Σορλίτης (- NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4), ο κόκκινος Αχάτης (- SiO2), ο Όνυχας (αχάτης με διαδοχικά σκουρόχρωμα και ανοικτόχρωμα στρώματα, - SiO2), ο Αχάτης (αποτελείται από διαδοχικά στρώματα Χαλκηδόνιου που έχουν διαφορετικό χρώμα και πορώδες. Τα χρωματισμένα στρώματα συχνά είναι πολύ λεπτά, παράλληλα, καμπύλα και συγκεντρικά, - SiO2), ο μαύρος Οψιδιανός (- SiO2), ο Αμετρίνης ( - SiO2), ο Σαρδόνυξ (είναι Όνυξ όπου τα σκούρα στρώματα είναι κόκκινα ή καστανά, - SiO2).
Στην Βεδική θεώρηση είναι το 1ο Τσάκρα και λέγεται Μουλαντχάρα που σημαίνει «η βάση»". Έχει 4 πέταλα.
Ο Κρόνος, ο πλανήτης του περιορισμού, εξουσιοδοτεί το τελευταίο τσάκρα, στο κατώτατο σημείο του κορμού, ο οποίος κρατά σε όλα τα όργανα. Αυτό είναι το Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης.
Ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός δεν είναι στα τσάκρας, γιατί είναι οι δίαυλοι που ενεργούν όπως το ηλεκτρικό καλώδιο, επι:τρέποντας την ενέργεια να ρέει πάνω-κάτω μεταξύ των τσάκρας σε όλο ο σώμα.
Συχνά, το 7ο τσάκρα, της κορυφής, δεν καταλαμβάνεται από έναν πλανήτη. Αντιπροσωπεύεται ως Αγνός Ήλιος, χωρίς καμιά επαφή με τη Σελήνη. Αυτό το τσάκρα δημιουργεί την ενέργεια που βοηθά στην κατανόηση των καθαρά πνευματικών φαινομένων. Αυτό το τσάκρα ξεπερνά το πεπρωμένο ή την αστρολογία. Από αστρολογικής άποψης, αυτό το τσάκρα δεν είναι αστρολογικά ενεργό.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest