Στο ανθρώπινο σώμα σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν τα ενεργειακά κέντρα, τα τσάκρας. Τα ενεργειακά κέντρα κινούνται διαμέσου της σπονδυλικής στήλης με μορφή διαύλου. Σε αυτόν τον δίαυλο εμφανίζονται τα κέντρα και ακριβώς όμοια εμφανίζονται στον γενέθλιο χάρτη.
Στον γενέθλιο χάρτη εμφανίζονται μόνο τα έξι κέντρα, το έβδομο κέντρο αυτό της κεφαλής δεν εμφανίζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί το κέντρο αυτό δεν σχετίζεται με υλικά θέματα, παρά μόνο με τον πνευματικό κόσμο. Είναι το κέντρο που μας φέρνει σε επαφή με το Θείο.
Τα άλλα έξι κέντρα προβάλλονται στον άξονα των Δεσμών ως εξής:

1. Μουλαντχάρα τσάκρα ή τσάκρα της βάσης προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από το σημείο του Νότιου Δεσμού.

2. Σβαντχιστχάνα τσάκρα ή τσάκρα της κοιλιάς προβάλλεται σε απόσταση 60ο εκατέρωθεν από τον Νότιο Δεσμό.

3. Μανιπούρα τσάκρα ή ηλιακό τσάκρα προβάλλεται από 60ο ως 90ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού.

4. Αναχάτα τσάρκα ή τσάκρα της καρδιάς προβάλλεται από 90ο ως 120ο εκατέρωθεν του Νότιου Δεσμού ή από 90ο ως 120 ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

5. Βισούντα τσάκρα ή τσάκρα του λαιμού προβάλλεται από 60ο ως 30ο εκατέρωθεν του Βόρειου Δεσμού.

6. Άτζνα τσάκρα ή τσάκρα του μετώπου προβάλλεται σε απόσταση 30ο εκατέρωθεν από τον Βόρειο Δεσμό.

Οι πλανήτες που είναι στην προβαλλόμενη περιοχή του τσάκρα θα επηρεάσουν αυτό το τσάκρα σύμφωνα με την φύση τους και ως την πλευρά του Δεσμού που είναι τοποθετημένοι. Αυτοί που είναι τοποθετημένοι αριστερά, αυξανόμενοι από το σημείο του Βόρειου Δεσμού, θα επηρεάσουν το ευαίσθητο τμήμα και τη λειτουργία του τσάκρα. Αυτοί που είναι δεξιά τοποθετημένοι θα επηρεάσουν το τμήμα που ακτινοβολεί και την λειτουργία του τσάκρα.

Αυτός είναι ένας σύντομος πίνακας με τις πλανητικές επιρροές στα επτά τσάκρας:

Πλανήτης Επίδραση στα τσάκρας όταν είναι στην αριστερή πλευρά του άξονα των Δεσμών, επηρεάζοντας την ευαίσθητη λειτουργία του τσάκρα Επίδραση στα τσακρας όταν είναι στη δεξιά πλευρά του άξονα των Δεσμών επηρεάζοντας την ακτινοβολία του τσάκρα.
Ήλιος Μεγάλη ποσότητα υψηλής ποιότητας ενέργειας, γενεθλιακά και στην πορεία της ζωής, λαμβάνοντας από τους άλλους. Αυξανόμενος έλεγχος, κυριότητα σε αυτό το επίπεδο.
Σελήνη Αυξανόμενη δεκτικότητα. Το άτομο απορροφά εύκολα τις ενέργειες και τις πληροφορίες από τους άλλους ή από τη φύση. Βαθιά συναισθήματα και σαφής εσωτερική προοπτική στις ενέργειες αυτού του επιπέδου.
Ερμής Διανοητική δεκτικότητα. Το άτομο ενεργοποιείται εύκολα, συναρπάζεται από εξειδικευμένες πληροφορίες, είτε διαβάζοντας, είτε ακούοντας από άλλους. Διανοητικός έλεγχος, κατανόηση, κυριότητα αυτού του επιπέδου.
Αφροδίτη Ενδιαφέροντα, χόμπι, πάθος. Συναντήσεις με ανθρώπους που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, συναίσθημα αγάπης. Δύναμη στην γοητεία, ερωτισμός, επιτυχής χρήση των συναισθημάτων προκειμένου να κερδηθεί ο έλεγχος σε αυτό το επίπεδο.
Άρης Ενέργεια, δυναμισμός, δραστηριότητα. Θαρραλέοι φίλοι. Θάρρος, δυναμική δράση, καλός ενεργητικός έλεγχος.
Δίας Μεγάλη ενέργειας και πόροι, ευρύ ενδιαφέρον, ευεξία, αφθονία. Δύναμη συσσώρευσης της ενέργειας, σοφία, πνευματική χρήση αυτής της ενέργειας.
Κρόνος Λίγοι πόροι και έλλειψη ενέργειας. Πολύ ελεγχόμενες εκδηλώσεις, συστολή, στρατηγική, οικονομία.
Ουρανός Ενεργειακά ξεσπάσματα που εναλλάσσονται με τη χαμηλή ενέργεια, διακυμάνσεις. Πνευματικότητα, υψηλότερη συνείδηση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο.
Ποσειδών Χαμηλή φυσική ενέργεια, αλλά καλή επαφή με άλλους κόσμους. Πνευματική χρήση της ενέργειας σε αυτό το επίπεδο
Πλούτων Πάθος, βαθιά κατανόηση και ευαισθησία στην ενέργεια. Πιθανότητες μετασχηματισμού, ενδιαφέροντα για τα απόκρυφα και χρήση της ενέργειας.

Βλέποντας το διάγραμμα, υπάρχει μια αρχετυπική ενεργοποίηση όλων των τσάκρας τοποθετώντας τους Δεσμούς της Σελήνης στην κατοικίας τους, δηλαδή στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερω, στις 0 μοίρες. Έτσι μπορούμε να εξετάσομε την επιρροή κάθε ζωδιακού Κυβερνήτη στο συγκεκριμένο τσάκρα στο αντίστοιχο επίπεδο. Μπορούμε να δούμε στην πιο κάτω εικόνα, τις ιδανικές πλανητικές επιρροές στα τσάκρας.

Η δίπλα  εικόνα θα μπορούσε να ξανασχεδιαστεί όπως αυτήν δεξιά, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη παραδοσιακή αντιπροσώπευση των τσάκρας, σύμφωνα με τα Ζώδια και τους Κυβερνήτες των ζωδίων.
 Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναζητηθούν αστρολογικοί χάρτες που έχουν πλανήτες τοποθετημένους σε τέτοιες σχέσεις με τα επτά τσάκρας, όπως σε αυτό το ιδανικό διάγραμμα. Θα δούμε πως υπάρχει καλή λειτουργία εκείνου του τσάκρας, για παράδειγμα ο Στάλιν είχε τον Κρόνο να ενεργοποιεί τη δεξιά πλευρά του τσάρκα της Βάση, κάτι που δηλώνει την μεγαλοφυία.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μελέτη της επιρροής των πλανητών στα τσάκρας.
Γενικά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική, για την γενέθλια ανάλυση, τις διελεύσεις, τις εκλείψεις και όλα τα σημαντικά αστρολογικά θέματα. Ακόμα και στον τομέα της συναστρίας μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος, που ίσως αποκαλύψει κρυμμένες πληροφορίες για τη ανεπαίσθητη ενεργειακή επιρροή ενός ατόμου πάνω σε ένα άλλο.

Ας δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στην συναστρία

Ένας πλανήτης Α ενός προσώπου είναι στην δεξιά πλευρά ενός τσάκρα κάποιου άλλου ατόμου. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο άτομο βοηθά το δεύτερο να γίνει πιο δραστήριο, το υποκινεί είτε σε καλό, είτε σε κακό.
Αν ο πλανήτης Α του προσώπου είναι στην αριστερή πλευρά ενός τσάκρα κάποιου ατόμου, δηλώνει πως το πρώτο άτομο δρώντας δίνει κάτι καλό ή καό, στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι δεκτικό στο συγκεκριμένο το επίπεδο.
Εξετάζεται πάντα η θέση του Βόρειου Δεσμού ενός προσώπου αναφορικά με τον χάρτη ενός άλλου. Όμοια όπως την συναστρία, όπου ο Ωροσκόπος ενός ατόμου ως προς τον άλλο χάρτη, δείχνει τον Οίκο στον οποίο το πρώτο πρόσωπο είναι πιο ισχυρό, το τσάκρα που ενεργοποιείται από τον Βόρειο Δεσμό του προσώπου στον γενέθλιο χάρτη ενός άλλου, είναι το σημαντικότερο επίπεδο της σχέσης.
Αν ο Βόρειος Δεσμός κάποιου είναι στην δεξιά πλευρά του τσάκρα ενός άλλου, τότε ο Βόρειος Δεσμός του δεύτερου ατόμου είναι στην αριστερή πλευρά του ίδιου τσάκρα του πρώτου ατόμου. Αυτό δηλώνει πως σε μια σχέση υπάρχει πάντα ένα πάρε-δώσε στο επίπεδο του ίδιου τσάκρα, κάτι που αντιπροσωπεύει τη βάση της σύνδεσης των δύο προσώπων.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest