Η αρχική αρχή της Προγενέθλιας Εποχής έχει αναφερθεί από τον Μάξ Χέντελ στο βιβλίο του "Το μήνυμα των Αστέρων" όπου λέει ότι το σώμα είναι προϊόν σεληνιακών δυνάμεων και ότι η θέση του Ωροσκόπου ή η διαμετρική θέση του στη γέννηση, είναι η θέση της Σελήνης στη σύλληψη. Η λέξη κλειδί της Σελήνης είναι γονιμοποίηση και σύμφωνα με την Ιερή Καμπάλα, οι Σεληνιακοί Άγγελοι προΐστανται στη γέννηση ενός παιδιού. Έτσι βλέπουμε ότι η Σελήνη έχει την αρχική επιρροή πάνω στο σχηματισμό του φυσικού σώματος και ότι ο Ωροσκόπος αντιπροσωπεύει μόνο τη μεταφορά της θέσης της Σελήνης από τη σύλληψη στη γέννηση.Αυτός ο νόμος ήταν γνωστός στους Αρχαίους από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, ο οποίος πρώτος διετύπωσε και δήλωσε το νόμο ως εξής: "Η θέση της Σελήνης στη σύλληψη γίνεται ο Ωροσκόπος της γέννησης στο ίδιο σημείο ή στο διαμετρικό της."
Ωστόσο, οι ερευνητές της Καμπάλα λένε πως σύμφωνα με την αρχαία φρόνηση, "η Αναπνοή του Κόσμου έχει έναν καθορισμένο και περιοδικό παλμό, μια δράση συστολής και διαστολής, με την οποία η γέννηση και ο θάνατος ελέγχονται. Αυτή η ιδέα της περιοδικότητας, που καθιερώνεται καλά από τη σύγχρονη επιστήμη, προάγει την ιδέα ότι η γέννηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όσον αφορά οποιαδήποτε ενιαία τοποθεσία σε διαστήματα, ότι αυτά τα διαστήματα είναι σύμφωνα με τη σεληνιακή κίνηση και ότι μόνο κάθε έβδομη ωστική δύναμη της Αναπνοής του Κόσμου επιτρέπεται η ανθρώπινη γέννηση.
Αυτοί οι νόμοι έχουν ελεγχθεί περαιτέρω, έχουν επεκταθεί και έχουν συμπληρωθεί από προσεκτικές έρευνες μεταφυσικών και θεοσοφιστών όπως η Άλις Μπέιλυ. Σε βιβλίο της αναφορικά σ' αυτό το θέμα που θεωρείται τυποποιημένη αρχή. Μια από τις αρχικές χρήσεις της Προγενέθλιας Εποχής είναι η διόρθωση ή η αποκατάσταση του χρόνου γέννησης όταν μόνο δίνεται ο κατά προσέγγιση χρόνος. Άλλη είναι, η χρησιμότητά της να καθορίσει σωστά το φύλο του ατόμου. Τελικά, δίνει διαφωτιστικές πληροφορίες για το χαρακτήρα και την εσωτερική φύση του ατόμου τόσο θεμελιώδους όσο εκείνοι του χάρτη της γέννησης. Καθώς οι γεννήσεις προκαλούνται σε ακριβή αρμονία με τους σεληνιακούς νόμους, αποδεικνύεται ότι η ενδομήτρια ζωή είναι σε άμεση σχέση με τον αστρικό κόσμο, και ότι το μεγάλο γεγονός της μητρότητας είναι άξιο της πληρότητας των αστρονομικών διαστάσεων και κανόνων. Ο νόμος δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια μαθηματική μέτρηση της ανθρώπινης ζωής, ένα καταπληκτικό φυσικό γεγονός, τίποτα περισσότερο ενός μαθηματικού γεγονότος και ενός θέματος πραγματικότητας, κάτι που καταγράφεται από τους επιστήμονες για την ενδομητριακή ζωή, και μόνο μέσω της μελέτης του οι νόμοι της παραγωγής θα γίνουν κατανοητοί πλήρως.
Στη μέτρηση της ενδομήτριας περιόδου μετράμε πραγματικά ολόκληρο το μέλλον του ατόμου. Μεταβάλλοντας αυτό το γεγονός - τη στιγμή της σύλληψης (ή του πνευματικού αντίγραφου, της Εποχής) αλλάζομε ολόκληρη την πορεία του πεπρωμένου των απογόνων. Εάν δεχόμαστε την απόκρυφη θεωρία ότι η Προγενέθλια Εποχή είναι η κάθοδος του Εγώ στον Κόσμο Επιθυμίας, τότε αυτή πρέπει να παρουσιάσει τον έμφυτο χαρακτήρα του Εγώ στην ενσάρκωση. Μπορεί να δηλωθεί ότι η Εποχή έχει μια περισσότερο οικεία σχέση με το άτομο του ωροσκοπίου στη γέννηση, με την τελευταία εμφάνιση για την απόρριψη της προσωπικότητας, της κληρονομικότητας και το περιβάλλοντός του. Με άλλα λόγια, η Εποχή αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο στην υλική του μορφή και το ωροσκόπιο δείχνει τους πραγματικούς προσωπικούς όρους και τα περιβάλλοντα στα οποία γεννιέται.
Κάθε γέννηση συνδέεται άμεσα με την Εποχή και κάθε αυθεντική φυσική γέννηση, μέσα στα όρια λάθους παρατήρησης, θα παραγάγει μία Εποχή σύμφωνα με τους κανόνες:
Ο Ωροσκόπος στη γέννηση είναι η θέση της Σελήνης σε μια ορισμένη Εποχή και ο Ωροσκόπος ή το διαμετρικό του σημείο στην Εποχή ήταν η θέση της Σελήνης στη γέννηση.

Οι παραγωγές είναι οι τέσσερις Νόμοι της Εποχής:
1. Όταν η Σελήνη της γέννησης αυξάνεται στο φως, αυτή θα είναι στη μοίρα του Ωροσκόπου της Εποχής και η Σελήνη της Εποχής θα είναι στη μοίρα του Ωροσκόπου στη γέννηση.

2. Όταν η Σελήνη της γέννησης μειώνεται στο φως, αυτή θα είναι στη μοίρα της Δύσης στην Εποχή και η Σελήνη της Εποχής θα είναι στη μοίρα της Δύσης στη γέννηση.
3. Όταν η Σελήνη της γέννησης είναι (α) αυξανόμενη στο φως και κάτω από τον ορίζοντα ή (β) φθίνουσα στο φως και επάνω από τον ορίζοντα, η περίοδος της κύησης είναι πιο μεγάλη από τον κανόνα.
4. Όταν η Σελήνη της γέννησης είναι (α) αυξανόμενη στο φως και επάνω από τον ορίζοντα ή (β) φθίνουσα στο φως και κάτω από τον ορίζοντα, η χρονική περίοδος της κύησης είναι μικρότερη από τον κανόνα.

Από αυτούς τους τέσσερις νόμους συμπεραίνονται τα ακόλουθα:
Οι τέσσερις Κανονισμοί της Εποχής
1. Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και αυξάνουσα στο φως: 273 μέρες μείον x.
2. Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και φθίνουσα στο φως: 273 μέρες συν x.
3. Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και αυξάνουσα στο φως: 273 μέρες συν x.
4. Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και φθίνουσα στον φως: 273 μέρες μείον x.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι 273 ημέρες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι η κανονική περίοδος κύησης, οι εννέα ηλιακοί ή οι δέκα σεληνιακοί μήνες. Αυτή η > κανονική περίοδος αυξάνεται ή μειώνεται σύμφωνα με την απόσταση της Σελήνης είτε από τον Ωροσκόπο, είτε τη Δύση και το Χ είναι ένας ορισμένος αριθμός ημερών που αντιστοιχεί σε αυτήν την απόσταση, λαμβανόμενος από τη διαίρεση της απόστασης σε μοίρες με τις δέκα τρεις μοίρες, την τελευταία θέση της καθημερινής κίνησης της Σελήνης. Όταν γίνεται η αρίθμηση, αριθμείται ο Ωροσκόπος (AC) όταν αυξάνεται η Σελήνη στο φως και η Δύση(DSC) όταν φθίνει η Σελήνη στο φως. Ένας άλλος πιο καθορισμένος τρόπος θα ήταν: Στους κανονισμούς αριθ. 1 και 4, η απόσταση σε μοίρες της Σελήνης από τον ορίζοντα που τελευταία διέσχισε τον Ωροσκόπο ή τη Δύση, διαιρούμενη με το 13, δίνει "Χ" ή τον αριθμό ημερών με τους οποίους μειώνεται αυτή η περίοδος. Και στους κανονισμούς  αριθ. 2 και 3, η απόσταση της Σελήνης σε μοίρες από τον ορίζοντα η οποία είναι κατά προσέγγιση, διαιρούμενη με το 13, δίνει τον αριθμό ημερών με τις οποίες αυξάνεται αυτή η περίοδος αυξάνεται. Αυτοί οι κανόνες εμφανίζονται στα ακόλουθα παραδείγματα:

Κανονισμός No. 1

Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και αυξανόμενη στο φως. Η Περίοδος της κυοφορίας είναι 273 μέρες μείον "x".  Αυξανόμενη – εκ της οποίας "υπολογίζεται " ο Ωροσκόπος. Η αφαίρεση του Γεωγραφικού μήκους της Σελήνης από το Γεωγραφικό Μήκος του Ωροσκόπου δίνει 80 μοίρες, ως ακολούθως:

Ωροσκόπος:

στο 7ο ζώδιο

στις 0 μοίρες

και 0 λεπτά

Σελήνη:

στο 4ο ζώδιο

στις 10 μοίρες

και 0 λεπτά

Αποτέλεσμα:

2 ζώδια

20 μοίρες

0 λεπτά

 

Ισοδυναμεί με 2 ζώδια και 20 μοίρες ή 80 μοίρες.

Οι 80 μοίρες διαιρούμενες με το 18 δίνουν Bμέρες από τις οποίες η περίοδος ελαττώνεται. Η "Ημερομηνία Δείκτης" πέφτει B μέρες πριν την "Ημερομηνία Εποχής". 

Κανονισμός No. 2

Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και φθίνουσα. Η Περίοδος της κυοφορίας είναι 278 μέρες συν "x".  Φθίνουσα – εκ της οποίας "υπολογίζεται" η Δύση.

Η αφαίρεση του Γεωγραφικού Μήκους της Σελήνης από το Γεωγραφικό Μήκος της Δύσης δίνει 105 μοίρες. Διαιρούμενες οι 105 μοίρες με το 18 δίνουν 8 μέρες, με τις οποίες αυξάνεται η περίοδος. Ως εκ τούτου η "Ημερομηνία Εποχής" πέφτει 8 μέρεςπριν από την "Ημερομηνία Δείκτης".

Κανονισμός No. 3

Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και αυξανόμενη. Η Περίοδος της κυοφορίας είναι 273 μέρες συν "x". "Υπολογίζεται" ο Ωροσκόπος, επειδή αυξάνει και είναι 116 μοίρες. Αυτό διαιρούμενο με 13 ισοδυναμεί με 9 μέρες η περίοδος είναι παρατεινόμενη. Ως εκ τούτου, η "Ημερομηνία Εποχής" πέφτει 9 μέρες πριν την "Ημερομηνία Δείκτης." 

Κανονισμός No. 4

Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και φθίνουσα. Η Περίοδος της κυοφορίας είναι 273 μέρες πλην "x". "Υπολογίζεται" ηΔύσηεπειδήφθίνεικαιισούταιμε 113 μοίρες. Αυτό διαιρούμενο με το 13 δίνει 9 μέρες, από τις οποίες η περίοδος μειώνεται, τοποθετώντας την "Ημερομηνία Εποχής" 9 μέρες αργότερα από ότι η "Ημερομηνία Δείκτης." 

Κανονισμός No. 1 (Παραλλαγή του υπολογισμού)

Περίοδος της κυοφορίας 278 μέρες πλην "x". Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και αύξουσα. Ο "υπολογισμός" έγινε εδώ από την Σελήνη στον Ωροσκόπο και κάτω από τον ορίζοντα στη Δύση, αφαιρώντας την περίοδο από 14 ημερών, λιγότερη του κανονικού υπολογισμού Εποχής. 

Κανονισμός No. 2 (Παραλλαγή του υπολογισμού)

Η Σελήνη πάνω από τον ορίζοντα και φθίνουσα. Η περίοδος της κύησης είναι 278 μέρες συν "x". Ο "υπολογισμός" έχει γίνει στη Δύση όπως στον κανόνα αλλά συνεχίζει κάτω από τον ορίζοντα στον Ωροσκόπο, αυξάνοντας την περίοδο της κύησης με 14 μέρες, συν του υπολογισμού της κανονικής Εποχής.

Κανονισμός No. 3 (Παραλλαγή του υπολογισμού )

Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και αυξανόμενη. Η περίοδοςτηςκύησηςείναι 278 μέρεςσυν plus "x". Ο "υπολογισμός" έχει γίνει στον Ωροσκόπο, σύμφωνα με τον κανόνα και συνεχίζει υπεράνω του ορίζοντα στη Δύση, αυξάνοντας την περίοδο της κύησης με 14 μέρες. Αυξάνοντας: Ο "υπολογισμός" στον Ωροσκόπο και επεκτείνοντας υπεράνω και ολόγυρα. Αυτό θα είναι 80 μοίρες συν 180 μοίρες και ισοδυναμεί με 260 μοίρες. Αυτό διαιρούμενο με  το 18 δίνει 20 μέρες με τις οποίες η περίοδος αυξάνεται και θα φέρει την "Ημερομηνία Εποχής" 20 μέρες νωρίτερα από την "Ημερομηνία Δείκτης".

Κανονισμός No. 4 (Παραλλαγή του υπολογισμού )

 

Η Σελήνη κάτω από τον ορίζοντα και φθίνουσα. Η περίοδος της κύησης είναι 278 μέρες πλην "x". Ο "υπολογισμός" έγινε προς τη Δύση, σύμφωνα με τον κανόνα και συνεχίζει πάνω από τον ορίζοντα προς τον Ωροσκόπο, μειώνοντας την περίοδο της κύησης με 14 μέρες. Η Σελήνη φθίνουσα, ως εκ τούτου, ο "υπολογισμός" είναι προς τη Δύση και εκτείνεται πάνω και γύρω. Ο πλήρης "υπολογισμός", που είναι 180 μοίρες συν 118 μοίρες, ισοδυναμεί με 298 μοίρες. Αυτό, διαιρούμενο με το 18 είναι 28, δόση η οποία φθίνει την περίοδο, φέρνοντας την "Ημερομηνία Εποχής" 28 μέρες αργότερα από την "Ημερομηνία Δείκτη." Εφόσον η Σελήνη κινείται σε ολόκληρο τον ζωδιακό σε 28 μέρες ή ένα σεληνιακό μήνα, σε 14 μέρες θα έχει πάει το ένα μισό της πορείας ή από το ένα ζώδιο στο ακριβώς απέναντί του. Εφόσον στην "τροποποίηση" ο "υπολογισμός" δεν ανατρέπεται αλλά συνεχίζει τριγύρω, είτε πάνω, είτε κάτω από τον ορίζοντα και η περίοδος είναι 14 ημερών, είτε αυξανόμενη, είτε φθίνουσα.

Ο Νόμος των Φύλων

Είναι πολύ εύκολο να εκταθεί μια εικονική Εποχή. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην παρατήρηση του Προγενέθλιου χάρτη είναι ο καθορισμός του φύλου του ατόμου. Αν και η Εποχή προσαρμόζεται σε αυτόν τον βασικό όρο, ότι είναι καθορισμένο το φύλο του υποκειμένου, αυτό δεν είναι ακριβές. Κάθε Εποχή πρέπει να προσαρμόζεται στους τέσσερις διαχωρισμούς και ξεχωριστούς όρους, δηλαδή:

1. Πρέπει να επιβεβαιώσει το χρόνο της γέννησης μέσα στα όρια μιας συνηθισμένης παρατήρησης.

2. Πρέπει να καθορίσει το φύλο του υποκειμένου σύμφωνα με ορισμένους κανόνες.

3. Πρέπει να παρουσιάσει το γενικό χαρακτήρα και τις τύχες του ατόμου.

4. Πρέπει να προσφέρει τις κατευθύνσεις σύμφωνα με τα γεγονότα της ζωής.

Αν επομένως, μια Εποχή προσαρμόζεται αυστηρά σε αυτούς τους τέσσερις όρους, μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι φανταστικό. Ο νόμος του φύλου είναι βασισμένος στην ινδική υποδιαίρεση του ζωδιακού σε είκοσι οχτώ σταθμούς ή "αστερισμούς" των 12, 6, 7 μοιρών το καθένα, το οποίο δίνει τα εξής:

Φύλο ή "Επικίνδυνες" Μοίρες

Αυτό το φύλο ή "κρίσιμες" μοίρες χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν το φύλο του ατόμου. Είναι τα κεντρικά σημεία των αντίστοιχων ανοχών τους, τα οποία επεκτείνουν και τους δύο τρόπους στο τέλος της ανοχής. Θα παρατηρηθεί, επομένως, ότι όταν είναι μια μοίρα ενός ορισμένου ζωδίου σε ένα φύλο, το διαμετρικό ζώδιο και μοίρα είναι στο φύλο. Ως εκ τούτου όλα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να τοποθετηθεί ένας από τους παράγοντες στην κατάλληλη θέση φύλων, ώστε να ποικίλουν την αρίθμηση με τις 14 ημέρες, που καθιστούν τη χρονική περίοδο της κύησης είτε μικρότερη, είτε μακρύτερη, η οποία θα φέρει την κατάλληλη μοίρα του ανόδου. Η εφαρμογή αυτών των φύλων ή "κρίσιμων" μοιρών είναι η ακόλουθη: "Αναγνωρίστε την κατάλληλη όψη της επιρροής για τη Σελήνη και τον Ωροσκόπο στο γενέθλιο χάρτη. Αυτό θα παρουσιάσει αμέσως αν μια αρσενική ή θηλυκή μοίρα ανατέλλει, επίσης η θέση του φύλου της Σελήνης. Θα παρατηρηθεί ότι δεν τίθεται θέμα σε ποια μοίρα πέφτει ο Ωροσκόπος, αυτός πάντα θα κατέχει μια θέση μέσα στην ανοχή ενός από τα σημεία των φύλων, είτε αρσενικό, είτε θηλυκό.  Αλλά η θέση της Σελήνης μπορεί να πέσει έξω από το ανοχή της επιρροής και αυτό είναι που καλείται μια αρνητική θέση της Σελήνης. Αν η Σελήνη είναι αρνητική στον γενέθλιο χάρτη, έχουμε είτε μια αυστηρά κανονική, ή είτε μια ανώμαλη Εποχή.

Μοίρα Ζώδιο Φύλο Μοίρα Ζώδιο Φύλο
0:00 Κριός Θήλυ 0:00 Καρκίνος Θήλυ
12:51 Κριός Άρρεν 12:51 Καρκίνος Θήλυ
25:43 Κριός Άρρεν 25:43 Καρκίνος Άρρεν
8:34 Ταύρος Θήλυ 8:34 Λέων Άρρεν
21:26 Ταύρος Άρρεν 21:26 Λέων Άρρεν
4:17 Δίδυμοι Θήλυ 4:17 Παρθένος Άρρεν
17:09 Δίδυμοι Θήλυ 17:09 Παρθένος Άρρεν
0:00 Ζυγός Άρρεν 0:00 Αιγόκερως Θήλυ
12:51 Ζυγός Θήλυ 12:51 Αιγόκερως Άρρεν
25:43 Ζυγός Θήλυ 25:43 Αιγόκερως Άρρεν
8:34 Σκορπιός Άρρεν 8:34 Υδροχόος Θήλυ
21:26 Σκορπιός Θήλυ 21:26 Υδροχόος Θήλυ
4:17 Τοξότης Άρρεν 4:17 Ιχθείς Θήλυ
17:09 Τοξότης Άρρεν 17:09 Ιχθείς Άρρεν

Η ανοχή στον γενέθλιο χάρτη, για τον Ωροσκόπο είναι 64 μοίρες που ισοδυναμούν 6ο 34'. και για τη Σελήνη 4ο 17'.  
Πάντα να θυμάστε ότι αφού η Σελήνη στη γέννηση γίνεται Ωροσκόπος ή Δύση στην Εποχή και αντίστροφα, οι ανοχές της επιρροής της Σελήνης και του Ωροσκόπου στον χάρτη της Εποχής θα αλλάξουν τις θέσεις έτσι ώστε η ανοχή της Σελήνης στην Εποχή θα είναι 6.34, ενώ η ανοχή του Ωροσκόπου θα είναι 4.17. Εάν, εντούτοις, η Σελήνη είναι μέσα στην ανοχή ένα από αυτά τα σημεία των φύλων, είναι αυτό που καλείται ένα φύλο Εποχής.  Επομένως, για να καθοριστεί το φύλο του ατόμου από την εικόνα του προγενέθλιου χάρτη, σημείωσε:

1. Όταν ο Ωροσκόπος είναι αρνητικός, όπως στις ακριβείς κανονικές και ανώμαλες Εποχές, το φύλο της περιοχής που καταλαμβάνεται από τη Σελήνη είναι το φύλο του ατόμου.

2. Όταν και τα δύο, Σελήνη και Ωροσκόπος είναι μέσα στις αντίστοιχες όψεις μιας μοίρας ιδίου φύλου, το φύλο του ατόμου είναι το ίδιο με το φύλο της περιοχής που έχει καταληφθεί.

3. Όταν η Σελήνη και ο Ωροσκόπος τοποθετούνται μέσα στις αντίστοιχες όψεις τους μίας μοίρας του αντίθετου φύλου, η Σελήνη σε ένα θηλυκό και ο Ωροσκόπος σε ένα αρσενικό ή αντίστροφα, το φύλο του ατόμου καθορίζεται από το τεταρτημόριο που κατέχει η Σελήνη στην Εποχή. Θα υπάρξουν έπειτα δύο σημεία από το ένα φύλο και ένα άλλο από το άλλο φύλο, και οποιοδήποτε φύλο υπερισχύει θα είναι το φύλο του ατόμου.

Ο όρος "τεταρτημόριο" σημαίνει το τέταρτο. Το πρώτο τέταρτο του χάρτη από τον Ωροσκόπο στο Ναδίρ είναι θηλυκό, το δεύτερο τέταρτο από το Ναδίρ στη Δύση είναι αρσενικό, το τρίτο τέταρτο από τη Δύση στο Μεσουράνημα είναι θηλυκό και το τέταρτο από το Μεσουράνημα στον Ωροσκόπο είναι αρσενικό. Κατά συνέπεια εάν η θέση του φύλου ενός από τους παράγοντες, είτε Ωροσκόπου ή Σελήνης, είναι σε ένα αντίθετο φύλο από αυτό του άλλου παράγοντα, το φύλο του τεταρτημορίου στο οποίο τοποθετείται η Σελήνη στην Εποχή, καθορίζει το φύλο του ατόμου.

Το φύλο των Τεταρτημορίων - Ανώμαλες Εποχές

Μέχρι αυτήν την ώρα έχουμε εξετάσει την κανονική Εποχή, δηλαδή όταν υπάρχει μια ανταλλαγή των δύο παραγόντων, η Σελήνη με τον Ωροσκόπο ή τη Δύση όταν αυξάνεται ή τη Δύση όταν φθίνει και τον Ωροσκόπο με την Σελήνη Εποχής. Αυτές οι ανταλλαγές είναι όχι πάντα κανονικές και μπορεί να ποικίλουν, πρώτα επειδή ο χάρτης της Εποχής δεν καθορίζει την ώρα της γέννησης και δεύτερο επειδή ο χάρτης της Εποχής δεν καθορίζει ακριβώς το φύλο του ατόμου. Είναι επομένως απαραίτητο να γίνουν οι παραλλαγές από τον  κανονικό κανονισμό της Εποχής. Έχουμε 3 από αυτές τις παραλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν σε καθένα από τους 4 κανονισμούς:

(1) Παίρνοντας τον "υπολογισμό" από τον Ωροσκόπο ή από τη Δύση σύμφωνα με τον κανονισμό, αλλά ανάστροφα η άνοδος και τοποθέτηση της Σελήνης στα γενέθλια, κάνει τη θέση της να δύει όταν αυξάνεται και να ανατέλλει όταν φθίνει.
(2) Παίρνοντας τον "υπολογισμό" από τη Σελήνη στη Δύση, όταν αυξάνει και από τη Σελήνη στον Ωροσκόπο όταν φθίνει, αλλά φτιάχνοντας τη θέση της Σελήνης να ανατέλλει ή να δύει σύμφωνα με τον κανονισμό.
(3) Παίρνοντας τον "υπολογισμό" από τη Σελήνη στη Δύση όταν αυξάνει και από τη Σελήνη στον Ωροσκόπο όταν φθίνει, και αντιστρέφοντας την ανατολή και τη δύση της Σελήνης όπως στην Παραλλαγή 1.

Πίνακας Παραλλαγών

Παραλλαγή 1:

Γενέθλια:

Εποχή:

Σελήνη αύξουσα

Ο Ωροσκόπος γίνεται

Σελήνη

Σελήνη αύξουσα

Η Σελήνη γίνεται

Δύση

Σελήνη φθίνουσα

Η Δύση γίνεται

Σελήνη

Σελήνη φθίνουσα

Η Σελήνη γίνεται

Ωροσκόπος

Παραλλαγή 2:

Γενέθλια:

Εποχή:

Σελήνη αύξουσα

Η Δύση γίνεται

Σελήνη

Σελήνη αύξουσα

Η Σελήνη γίνεται

Ωροσκόπος

Σελήνη φθίνουσα

Ο Ωροσκόπος γίνεται

Σελήνη

Σελήνη φθίνουσα

Η Σελήνη γίνεται

Δύση

Παραλλαγή 3:

Γενέθλια:

Εποχή:

Σελήνη αύξουσα

Η Δύση γίνεται

Σελήνη

Σελήνη αύξουσα

Η Σελήνη γίνεται

Δύση

Σελήνη φθίνουσα

Ο Ωροσκόπος γίνεται

Σελήνη

Σελήνη φθίνουσα

Η Σελήνη γίνεται

Ωροσκόπος

Πρέπει πλήρως να κατανοηθεί ότι αυτή η παρατυπία ή παραλλαγή από το κύριο αξίωμα της Εποχής δεν είναι υπό καμία έννοια αυθαίρετη ή τυχαία. Η παραλλαγή πρέπει να γίνει για να ορίσει ότι η Εποχή προσαρμόζεται στους τέσσερις πρωταρχικούς κανονισμούς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε όλα τις κανονικές και ανώμαλες Εποχές η Σελήνη στη γέννηση κρατά μια αρνητική περιοχή φύλου και επομένως η ανατολή της ή η δύση δεν έχει επιπτώσεις στο φύλο και η παραλλαγή αυτού του σημείου είναι για το σκοπό της απαίτησης της Εποχής για να επιβεβαιωθεί η ώρα γέννησης. Στη δεύτερη και τρίτη παραλλαγές είναι το φύλο της περιοχής που κατέχει ο Ωροσκόπος ο οποίος απαιτεί μια απόκλιση από τον κύριο νόμο. Κατά συνέπεια u ο "υπολογισμός" γίνεται από τη Σελήνη προς τον Ωροσκόπο και εκείνο το σημείο είναι μια περιοχή στο αντίθετο φύλο του ατόμου, ο "υπολογισμός" πρέπει να συνεχιστεί γύρω από στον αντίθετο ορίζοντα, ο οποίος θα το φέρει σε μία περιοχή του απαραίτητου φύλου. Η θέση της Σελήνης μπορεί να ανατέλλει σύμφωνα με τον κανόνα, αλλά μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να αντιστραφεί η διαδικασία. "Μια τρίτη κατηγορία Εποχών περιλαμβάνει εκείνα που υποδεικνύονται ακριβέστερα "Φύλα Εποχών". Εδώ η ανταλλαγή των δύο παραγόντων είναι πλήρως και αποκλειστικά κυβερνώμενη από το φύλο των περιοχών στις οποίες και οι δύο, Σελήνη και Ωροσκόπος τοποθετούνται, λαμβανόμενη σε σύμπραξη με το φύλο του ατόμου. Μερικές φορές η ανταλλαγή θα είναι κανονική, αλλά σε άλλες καθεμία από τις τρεις ανώμαλες μεθόδους θα ισχύει, ενώ το φύλο του τεταρτημορίου της Σελήνης που κρατιέται στην Εποχή έφερε σε χρήση έναν πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου η περίοδος κύησης αυξάνεται ή μειώνεται με περιόδους μακρύτερες από τις συνηθισμένες δεκατέσσερις ημέρες." Όλα αυτά είναι τώρα απαραίτητα να υπολογιστούν, προκειμένου η πραγματική ημερομηνία της Εποχής να βρει την κατηγορία της Εποχής που απαιτείται για να ταιριάξει  κάθε δεδομένη περίπτωση. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και μας δίνει τις

Έξι κατηγορίες Εποχών

1. Σελήνη αρνητική (α) Αύξουσα
Ωροσκόπος ίδιο φύλο (όπως το άτομο)
(β) Φθίνουσα
Ωροσκόπος αντίθετο φύλο (σε αυτό του ατόμου)
Αυτή η κατηγορία είναι είτε κανονική ή ανώμαλη, παραλλαγή (1).

2. Σελήνη αρνητική (α) Αύξουσα
Ωροσκόπος αντίθετο φύλο
(β) Φθίνουσα
Ωροσκόπος ίδιο φύλο.
Αυτή η κατηγορία είναι είτε της δεύτερης ή τρίτης παραλλαγής, ανώμαλη.
Ποτέδενθαείναικανονική.

3. Σελήνη αύξουσα: Ωροσκόπος και Σελήνη στον ίδιο φύλο (όπως το άτομο)
Σελήνη φθίνουσα: Ωροσκόπος και Σελήνη αντίθετο φύλο (σε εκείνο του ατόμου)
Αυτή η κατηγορία είναι κανονική ή ανώμαλη, παραλλαγή 1 και 2.

4. Σελήνη αύξουσα: Ωροσκόπος το ίδιο φύλο,
Σελήνη αντίθετο φύλο (σε εκείνο του ατόμου)
Σελήνη φθίνουσα: Ωροσκόπος αντίθετο φύλο, Σελήνη ίδιο φύλο (όπως το άτομο)
Αυτή η κατηγορία είναι κανονική ή ανώμαλη, παραλλαγή 1 και 3.

5. Σελήνη αύξουσα: Ωροσκόπος αντίθετο φύλο, Σελήνη ίδιο φύλο (όπως το άτομο)
Σελήνη φθίνουσα: Ωροσκόπος ίδιο φύλο, Σελήνη αντίθετο φύλο (σε εκείνο το ατόμου)
Αυτή η κατηγορία είναι κανονική ή ανώμαλη, παραλλαγή 2 και 3.

6. Σελήνη αύξουσα: Ωροσκόπος και Σελήνη σε αντίθετο φύλο (σε εκείνο του ατόμου)
Σελήνη φθίνουσα: Ωροσκόπος και Σελήνη στο ίδιο φύλο (όπως το άτομο)
Αυτή η κατηγορία ποτέ δεν θα είναι κανονική, αλλά ανώμαλη, παραλλαγή 1, 2 και 3.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest