Βαρύτητα των τεσσάρων ποιοτήτων ή στοιχείωνΣύμφωνα με την στατιστική ανάλυση των θέσεων των σωμάτων στις τέσσερις ποιότητες, προκύπτει μια βαθμολογία. Αυτή ταξινομεί τους ανθρώπους ή τα κοσμικά γεγονότα με κοινά γνωρίσματα.
Το στοιχείο του Αέρα
Ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος σε ένα Αέρινο Ζώδιο 1 Βαθμός
Ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου σε ένα Αέρινο Ζώδιο 2 Βαθμοί
Ερμής Γωνιώδης 3 Βαθμοί
Ερμής διέλευσης σε σύνοδο, τρίγωνο ή εξάγωνο με τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη 1 Βαθμός
Οι Πλανήτες στο Νότιο Δεσμό σε Αέρινους Οίκους 0.5 βαθμός
Η θέση του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στα ζώδια, δεν υπολογίζονται επειδή αυτοί είναι γενεσιουργοί και παραγωγικοί και στην θέση τους χρησιμοποιούμε τους αρχαίους κυβερνήτες κατά την εξέταση του Κυβερνήτη του Ωροσκόπου.
Πρέπει να περιληφθεί ο Κυβερνήτης του Ωροσκόπου στα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία για να έχομε μια κατάλληλη εικόνα στην ισορροπία των στοιχείων ενός προσώπου.
Δίνουμε επίσης 3 βαθμούς στο Αέρινο αποτέλεσμα ενός προσώπου εάν έχει τον Ερμή σε μια Γωνία και 1 βαθμό για κάθε σχηματίζουσα όψη στον Ερμή. Δίνουμε 0,5 βαθμό για κάθε πλανήτη από τη Σελήνη ως τον Πλούτωνα και Νότιος Δεσμός, αν βρίσκονται σε έναν Αέρινο Οίκο.
Το στοιχείο της Γης
Ο τύπος υπολογισμού είναι: Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Γήινα Ζώδια 2 βαθμοί
Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Γήινα Ζώδια 1 Βαθμός
Κυβερνήτης του Ωροσκόπου (εκτός από τον Ουρανό, Ποσειδώνα ή Πλούτωνα) στα Γήινα Ζώδια 2 Βαθμοί
Κρόνος Γωνιώδης 3 Βαθμός
Κρόνος Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον ¨Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
Ποσειδώνας Γωνιώδης -2 Βαθμός
Ποσειδώνας Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με τον Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη -1 Βαθμοί
Πλανήτες ή Νότιος Δεσμό στα Γήινα Ζώδια 0.5 Βαθμοί
Το στοιχείο της Φωτιάς
Ο τύπος υπολογισμού είναι:  
Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Πύρινα Ζώδια 1 Βαθμός
Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) στα Πύρινα Ζώδια 2 Βαθμοί
Ήλιος ή Άρης Γωνιώδης 3 Βαθμοί
Ήλιος ή Άρης Σύνοδος, Τρίγωνο ή Εξάγωνο με Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη 1 Βαθμός
Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Πύρινα Ζώδια 0.5 Βαθμός
Το στοιχείο του Νερού
Ο τύπος υπολογισμού είναι:
Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος στα Υδάτινα Ζώδια 1 Βαθμός
Κυβερνήτης Ωροσκόπου (εκτός Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα) στα Υδάτινα Ζώδια 2 Βαθμοί
Ποσειδώνας Γωνιώδης 1 Βαθμός
Ποσειδώνας Σύνοδος Ήλιο, Σελήνη, Ωροσκόπο με Ανοχή μικρότερη 2ο 1 Βαθμός
Κρόνος Γωνιώδης -1 Βαθμός
Κρόνος Σύνοδος ή Τετράγωνο Άρη -2 Βαθμοί
Πλανήτες ή Νότιος Δεσμός στα Υδάτινα Ζώδια 0.5 Βαθμός

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest