Η Οικοθεσία περιέχει πίνακες που παρουσιάζουν τις μοίρες των ζωδίων που καταλαμβάνουν οι ακμές των Οίκων στα διαφορετικά Γεωγραφικά Πλάτη για κάθε μοίρα Ορθής Αναφοράς ή για κάθε 4 λεπτά Αστρικού Χρόνου. Οι πίνακες Ράφαελ περιέχουν τέτοιες Οικοθεσίες. Υπάρχει πολύ συζήτηση αναφορικά στα διάφορα συστήματα των ακμών των Οίκων, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο στίξης επιτήρησης για να εντοπίζει τη μοίρα στον Ορίζοντα κάθε δύο ώρες. Φυσικά θα έπρεπε να γίνει πάλι σε όλα τα Γεωγραφικά Πλάτη και βέβαια δεν θα ήταν πολύ επιστημονικό. Παρ' όλα αυτά, η γενική άποψη είναι ότι καμία από τις υπάρχουσες μεθόδους δεν είναι σωστή για όλα τα Γεωγραφικά Πλάτη, ακόμα κι αν μπορούν να είναι αρκετά κοντά, για πρακτικούς λόγους. Τα τέσσερα καλύτερα γνωστά συστήματα είναι τα ακόλουθα:

Καμπάνους Ο κάθετος κύκλος από το Ζενίθ στα σημεία διάταξης και δύσης του Ορίζοντα είναι τριχοτομημένο. Μέσω αυτών των σημείων είναι φερόμενοι μεγάλοι κύκλοι, οι κύκλοι των Οίκων, από τα σημεία του Βορρά και Νότου του Ορίζοντα. Κατά συνέπεια οι διατομές θα είναι σε ύψη 30 και 60 μοιρών επάνω από τον Ορίζοντα, στις υποδιαιρέσεις και της διάταξης και της δύσης της Πρώτης Κατακορύφου. Αυτό διαιρεί τον ουρανό σε έξι μεγάλους τομείς. Ομοίως διαιρείται το ημισφαίριο κάτω από τον Ορίζοντα. Οι ακμές των Οίκων είναι τα σημεία στα οποία η Εκλειπτικής σε εκείνη την στιγμή τέμνει τον Ορίζοντα.

Ρεγκιομοντάνους (Σύστημα Χώρου) Ο Ουράνιος Κύκλος είναι τριχοτομημένος αντί της Πρώτης Κατακορύφου και οι μέγιστοι κύκλοι επεκτείνονται από τα σημεία του Βορρά και Νότου του Ορίζοντα στα σημεία της τριχοτόμησης. Οι ακμές των Οίκων είναι στα σημεία στα οποία η Εκλειπτική τέμνει τον Ορίζοντα. Στον Ισημερινό τα δύο συστήματα δίνουν τις ίδιες ακμές. Η διαφορά αυξάνεται καθώς προσεγγίζονται οι Γήινοι Πόλοι.

Οριζόντια Αρχίζοντας από τους μέγιστους κύκλους στο Μεσημβρινό και στον Προμεσημβρινός, ο Ορίζοντας και η Πρώτη Κατακόρυφος, προσθέτουν άλλους μέγιστους κύκλους από το Ζενίθ ως το Ναδίρ που τριχοτομούν κάθε τεταρτημόριο του Ορίζοντα. Οι ακμές των Οίκων είναι τα σημεία στα οποία σε μια δεδομένη στιγμή, η Εκλειπτική τέμνει κόβει τους κατακόρυφους κύκλους.

Πλάσιντους (Σύστημα Χρόνου)  Αντί της χρησιμοποίησης των μέγιστων κύκλων, η ημερήσια κίνηση της Γης αναγκάζει ένα ουράνιο σώμα να τμήσει την ακμή του 12ου Οίκου, μετά από ένα αστρικό-χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο του ημι-ημερήσιου τόξου της. Για να τμήσει την ακμή του 11ου σπιτιού μετά από ένα αστρικό-χρονικό διάστημα ίσο με τα δύο τρίτα του ημι-ημερήσιου τόξου του και για να φθάσει στην κατακόρυφο του Μεσημβρινού μετά από ένα διάστημα αστρικού χρόνου που αντιστοιχεί στο ημι-ημερήσιο τόξο. Το ημι-τόξο από το Μεσημβρινό που τέμνει τον Ανατολικό Ορίζοντα δίνει τον Ωροσκόπο. Οι ακμές του 2ου και 3ου Οίκου επεκτείνονται ομοίως κάτω από τον Ορίζοντα. Οι ακμές του Πλάσιντους είναι σχεδόν σε καθολική χρήση αυτή την περίοδο.

Ίσοι Οίκοι Το σύστημα των Ίσων Οίκων διαιρεί το ζωδιακό σε 12 Οίκους των 30ο μοιρών, αρχίζοντας από τον Ωροσκόπο.

Μια σειρά Πινάκων Οικοθεσίας για Πλάτος 40 μοιρών Βόρεια, που είναι περίπου το γεωγραφικό πλάτος της Νέας Υόρκης, στο οποίο μπορεί να φανεί μια σύγκριση αυτών των τεσσάρων συστημάτων, βρίσκεται στις Αμερικανικές Εφημερίδες Αστρολογίας για το έτος 1941. Ο 10ος Οίκος είναι κοινός και για τα τέσσερα συστήματα και αυτό είναι θεωρητικά σωστό. Οι αποκλίσεις εμφανίζονται στις ενδιάμεσες ακμές, μεταξύ του Υπογείου και του Μεσουρανήματος. Ο Ωροσκόπος είναι επίσης ο ίδιος για τρία από τα τέσσερα συστήματα, αλλά το Οριζόντιο σύστημα έχει δικό του Ωροσκόπο. Διαφορετικά Γεωγραφικά Πλάτη απαιτούν διαφορετικές σειρές Οικοθεσίας. Έχουν δημοσιευθεί πολλοί τόμοι που περιέχουν τις Οικοθεσίες για όλα τα Γεωγραφικά Πλάτη, οι περισσότεροι εντούτοις, περιορίζονται στο σύστημα Πλάσιντους, το οποίο είναι γενικότερα το πιο χρησιμοποιούμενο. Υπάρχει μια τάση να υπολογίζεται η Οικοθεσία με αρκετά δεκαδικά. Όμως, αν υπάρχει χρόνος γέννησης που είναι σωστός στο λεπτό, οι λεπτομερείς μέθοδοι είναι ανώφελες και παραπλανητικές. 

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest