Επικίνδυνες ή Κρίσιμες Μοίρες

Αυτές οι μοίρες είναι απόρροια από τη μέση ημερήσια κίνηση της Σελήνης και της διαίρεσης του Ζωδιακού σε "Σταθμούς της Σελήνης". Οι μοίρες της διαίρεσης μεταξύ των σταθμών είναι ευαίσθητες περιοχές και όταν ένας σημαντικός πλανήτης βρίσκεται σε μια κρίσιμη μοίρα, "θα φέρει τα γεγονότα σε ένα κρίσιμο σημείο, μια κρίση ή ένα πρόβλημα όπως αρρώστια ή φιλονικία." Αυτές οι μοίρες επαναλαμβάνονται γύρω από το Ζωδιακό και είναι:
Παρορμητικά Ζώδια: 0, 13, 26
Σταθερά Ζώδια: 9, 21
Μεταβλητά Ζώδια: 4, 17

0, 15, 29 Μοίρες
Η αρχική και η τελευταία μοίρα σε κάθε ζώδιο συμβολίζει αλλαγή. Ο συμβολισμός είναι ευνόητος: ένας πλανήτης στην 29η μοίρα, σχεδόν εισέρχεται σε ένα νέο ζώδιο, μια νέα θέση ή περιβάλλον και μπορεί να υποδηλώσει ένα επικίνδυνο γεγονός το οποίο θα εμφανιστεί πριν η κατάσταση επιλυθεί. Είναι μια κορυφούμενη στιγμή. Ένας πλανήτης στην 29η μοίρα δείχνει ότι ένα πρόσωπο "περίπου δημιουργεί μια καθορισμένη αλλαγή". Αυτό μπορεί να δείχνει απόγνωση, βιασύνη, ατυχία.
Στο βιβλίο Anima Astrologiae, αναφέρεται: "Όταν ένας πλανήτης είναι ο σημειοδότης ή η Σελήνη έχει περάσει την 29η μοίρα του ζωδίου στην οποία βρίσκεται και ακουμπά την 30η μοίρα και ειδικά αν έχει περάσει ένα λεπτό της μοίρας, τότε δεν θα έχει δύναμη σ’ αυτό το ζώδιο αλλά στο επόμενο. Έτσι, αν το πρώτο υποδήλωνε κάποιο κακό, θα βλάψει ή θα τραυματίσει το πρόσωπο ή κάτι προμηνύεται όπως μια πτώση του σπιτιού ή κάτι κακό θα συμβεί σε ένα πόδι του. Και αν δηλώνεται κάτι καλό, θα ωφεληθεί λίγο. Αν ένας πλανήτης ή η Σελήνη είναι στην 29η μοίρα σε κάποιο ζώδιο, η αρετή του είναι ακόμα σε αυτό το Ζώδιο στο οποίο είναι αυτός, επειδή αυτός δεν έχει πλήρως περάσει την 30η μοίρα.
Ένας πλανήτης στην 0°, έχει ήδη περάσει την κρίσιμη στιγμή και είναι σε μια φάση λύσης και τελικής έκβασης ή μόλις μπήκε σε μια νέα λύση, ανανεώνοντας συμβάντα, περιστατικά, στοιχεία, συνθήκες, κλπ. Και στις δύο μοίρες, ψάξε για την ισχύ του πλανήτη και στα δύο ζώδια από όπου διέρχεται και ποίο από αυτά που διέρχεται εντός, ρυθμίζει τα περιστατικά καλύτερα για τον ερωτούντα. Το μέσον του ζωδίου δείχνει σταθερότητα, αντοχή, μια τάση μην γίνονται καθόλου αλλαγές, ειδικά τα Σταθερά Ζώδια."
Μοίρες Δεσμών
Όταν ένας σημειοδότης τοποθετείται στην ίδια μοίρα που έχουν εμφανιστεί οι Δεσμοί της Σελήνης, μπορεί να πάρει μια δυσμενή επιρροή από τους Δεσμούς – ακόμα αν είναι σε ένα διαφορετικό ζώδιο. Για παράδειγμα, αν ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης και ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης είναι 28°48' Διδύμων και 28°48' Τοξότη, τότε ένας πλανήτης στις 28°01' Κριού μπορεί να επηρεαστεί – καθώς μπορεί να είναι οπουδήποτε στην 28ο κάποιου ζωδίου. Κάποιος πλανήτης ή γωνία στην ίδια μοίρα με τους Δεσμούς δείχνει μια καταστροφή, ένα ατύχημα, ένα βίαιο θάνατο ή τραγωδία σε ένα Ωριαίο ή Γενέθλιο Χάρτη. Πολύ περισσότερο όταν ένας δυσμενής εμπεριέχεται. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει πως ένας πλανήτης στις μοίρες των Δεσμών δείχνει ένα "μοιραίο γεγονός", αλλά όχι αναγκαία δυσάρεστο.
Απλανείς Αστέρες
Οι Απλανείς Αστέρες δεν είναι πραγματικά σταθεροί και απλανείς. Συγκρίνονται με τους πλανήτες, εμφανίζουν σταθερότητα αλλά η θέση τους στην πραγματικότητα αλλάζει. Εξετάζοντας τις συνόδους με τους Απλανείς Αστέρες χρησιμοποιούμε μια μικρή ανοχή της 1°.
Δεν χρησιμοποιούν όλοι οι αστρολόγοι τους Απλανείς Αστέρες. Εφόσον η επιρροή των Αστέρων είναι ισχυρή και μακράς διάρκειας, τότε γενικά, δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην αλλαγή των ζητημάτων.
Οι Αστέρες, όπως οι πλανήτες, έχουν κακές, ουδέτερες ή ευεργετικές φύσεις και οι φύσεις τους συχνά περιγράφονται με όρους πλανητών, με τους οποίους έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ακολουθεί ένας πίνακας Απλανών Αστέρων με τους πλανήτες, τις θέσεις τους το Νοέμβριο 2001 και τη φύση τους.

Απλανείς Αστέρες

Μήκος

Πτολεμαίος

Algol

26 Ταύρου 11

Δίας/Κρόνος

Alcyone

00 Διδύμων 00

Σελήνη/Δίας

Aldebaran

09 Διδύμων 48

Άρης

Betelgeuze

28 Διδύμων 46

Άρης/Ερμής

Castor

20 Καρκίνου 16

Ερμής

N. Aselli

07 Λέοντα 33

Άρης/Ήλιος

S. Aselli

08 Λέοντα 44

Άρης/Ήλιος

Regulus

29 Λέοντα 51

Άρης/Δίας

Vindemiatrix

09 Ζυγού 58

Κρόνος/Ερμής

Spica

23 Ζυγού 51

Αφροδίτη/Άρης

Unuk

22 Σκορπιού 04

Κρόνος/Άρης

Antares

09 Τοξότη 47

Άρης/Δίας

Aculeus

25 Τοξότη 47

Άρης/Σελήνη

Acumen

28 Τοξότη 43

Άρης/Σελήνη

Vega

15 Αιγόκερω 20

Αφροδίτη/Ερμής

Fomalhaut

03 Ιχθυών 52

Αφροδίτη/Ερμής

Markab

23 Ιχθυών 30

Άρης/Ερμής

Scheat

29 Ιχθυών 23

Άρης/Ερμής

 

Ενδεικτικά, δίνεται ένα συμπλήρωμα.
Caput Algol: συμβολίζει "κάποιος χάνει το κεφάλι" πάνω ένα γεγονός...είτε συμβολικά ή κυριολεκτικά. Πολύ επιβλαβής. Η επιρροή του Algol υπονοεί ότι ο σημειοδότης πρέπει να υποφέρει με πρόσθετη κατάθλιψη.
Alcyone: επίσης πολύ επιβλαβής.
Regulus: παραδοσιακά ονομάζεται "Cor Leonis" ή Καρδιά του Λέοντα. Είναι "ο πλέον ευεργετικός στο σύμπαν". Ο Αστέρας δίνει υγεία, δόξα, νίκη.
Vindemiatrix: παραδοσιακά, ο Αστέρας της χηρείας. Δυσμενής. Ειδικά, ενδεικτικά σε ερωτήσεις σχετικά με οικιακές παροχές.
Spica: ευμενής. Ζει στη Via Combusta (15° Ζυγού ως 15° Σκορπιού). Ένας πλανήτης σε απόσταση 1° σε σύνοδο με τη Spica προφυλάσσει από φωτιά και εύφλεκτα αέρια.
Arcturus: ζει στις 24ο 14΄ Ζυγού. Ευμενής, κάποια χρήσιμη επιρροή όπως η Spica.

 Άλλες Δυσμενής Μοίρες
Serpentis: βρίσκεται πάντα στις 19° Σκορπιού, δεν αλλάζει. Παραδοσιακά, είναι κρινόμενος σαν "η καταραμένη μοίρα του καταραμένου ζωδίου". Αυτή η μοίρα είναι πρακτικά ουσιαστική και σημαντική στις ερωτήσεις αναφορικά σε συνεργάτες και απόκτηση ζώων.
Πλειάδες. 29ο Ταύρου. "Οι Κλαίουσες Αδελφές". Επιβλαβής. Ένας πλανήτης ή μια γωνία εδώ υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι για να κλαίει.
22° Leo. Μια μοίρα που υποδηλώνει μια τάση να είναι ο παράγοντας, ο πράκτορας κάποιου που αυτοκαταστρέφεται ή εργάζεται ενάντια του εαυτού του.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest