Μήκος 1ου σημείου Μήκος 2ου σημείου Μήκος 3ου σημείου

μοίρα 
πρώτα

μοίρα
πρώτα

μοίρα
πρώτα
Ζώδιο μοίρα   πρώτα

Επιλέξτε τον Κλήρο που επιθυμείτε. Πληκτρολογήστε στο 1ο σημείο το αντίστοιχο του τύπου, στο 2οτο αντίστοιχο και στο 3ο το αντίστοιχο. Πχ. Κλήρος Τύχης, για ημερήσια γέννηση είναι, Ωροσκόπος + Σελήνη - Ήλιος. Στο 1ο σημείο θα μπει το μήκος του Ωροσκόπου, πχ 20 μοίρες και 30 πρώτα Κριού. Στο 2ο σημείο θα μπει το μήκος της Σελήνης, πχ 14 μοίρες και 22 πρώτα του Σκορπιού. Και στο 3ο σημείο θα μπει το μήκος του Ήλιου, πχ 11 μοίρες και 55 πρώτα Τοξότη.


Οι ονομαζόμενοι Αραβικοί Κλήροι, είναι γνωστοί στους σύγχρονους αστρολόγους, αν και δεν έχει προσδιοριστεί η απόλυτη σημασία τους. Οι Αραβικοί Κλήροι δείχνουν ότι οι Άραβες κατανόησαν την αξία των Ηλιακών Οίκων, αυτούς που πάνω τους στηρίζεται ο Ωροσκόπος και όλη η οικοθεσία, σε ίσα διαδοχικά τόξα των τριάντα μοιρών. Εάν περιστρέψομε ένα χάρτη ώστε η μοίρα του Ηλίου να είναι στον Ωροσκόπο, η θέση της Σελήνης είναι ο Κλήρος της Τύχης. Αυτό θα το διαπιστώσεις με τον ορισμό του Κλήρου της Τύχης, πιο κάτω. Επίσης, ο Ερμής θα είναι στον Κλήρο του Εμπορίου, η Αφροδίτη στον Κλήρο του Έρωτα κλπ. Οι Άραβες, αντί να περιστρέψουν τον χάρτη, έφτιαξαν κανόνες που πάνω του βασίζεται η εύρεση των Κλήρων. Σήμερα διασώζονται πολλά αρχαία κείμενα, Ελληνικά και Αραβικά, για τους Κλήρους. Πρώτος, κατά τον Δωρόθεο, έγραψε για τους Κλήρους, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος.
Ο παραδοσιακός τρόπος που αφορά την τοποθέτηση αυτών των Κλήρων στη γεωκεντρική μορφή ή στη γενέθλια μορφή με ώρα γέννησης, δίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Οι τύποι των Κλήρων Ευαισθησίας για την ημερησία γέννηση, είναι όταν ο Ήλιος βρίσκεται στους οίκους 7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο και 12ο. Στους υπόλοιπους οίκους, η γέννηση είναι νυχτερινή.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest