Μόνο για την Ελλάδα. Η ημερομηνία υπόκειται σε κάποια διόρθωση. Το Γρηγοριανό Ημερολόγιο ξεκίνησε στη χώρα μας στις 28/7/1916. Η αντίστοιχη Ιουλιανή ημερομηνία ήταν 15/7/1916

Μόνο για την Ελλάδα. Η ημερομηνία υπόκειται σε κάποια διόρθωση. Το Γρηγοριανό Ημερολόγιο ξεκίνησε στη χώρα μας στις 28/7/1916. Η αντίστοιχη Ιουλιανή ημερομηνία ήταν 15/7/1916

Για τα άτομα που γεννήθηκαν:
από 1700-1800 προσθέτουμε 11 μέρες στη γέννηση.
από 1800-1900 προσθέτουμε 12 μέρες στη γέννηση.
από 1900- 16/2/1923 προσθέτουμε 13 μέρες στη γέννηση.
από 19/4/1931- 4/10/1931 αφαιρούμε 1 ώρα από τη γέννηση.
από 6/7/1932- 1/9/1932 αφαιρούμε 1 ώρα από τη γέννηση.
από 7/4/1941- 29/4/1942 αφαιρούμε 1 ώρα από τη γέννηση.
από 2/11/1942- 2/3/1943 προσθέτουμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 4/10/1943- 3/4/1944 προσθέτουμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 2/10/1944- 1/11/1944 προσθέτουμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 1/7/1952- 1/11/1952 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.

Θερινή ώρα
(Daylight saving time or SUMMER TIME) ξεκινά:

από 15/3/1976- 24/9/1976 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 15/3/1977- 24/9/1977 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 15/3/1978- 24/9/1978 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 1/3/1979- 29/9/1979 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 6/4/1980- 28/9/1980 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 29/3/1981- 27/9/1981 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 28/3/1982- 26/9/1982 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 27/3/1983- 25/9/1983 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 25/3/1984- 30/9/1984 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 31/3/1985- 29/9/1985 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 30/3/1986- 28/9/1986 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 29/3/1987- 27/9/1987 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 27/3/1988-25 /9/1988 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 26/3/1989- 24/9/1989 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 25/3/1990- 30/9/1990 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 31/3/1991- 29/9/1991 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 29/3/1992- 27/9/1992 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 26/3/1993- 26/9/1993 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 27/3/1994- 25/9/1994 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 26/3/1995- 24/9/1995 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 31/3/1996- 27/10/1996 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 30/3/1997- 26/19/1997 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 29/3/1998- 25/10/1998 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 28/3/1999-31/10/1999 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 26/3/2000-29/10/2000 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 25/3/2001-28/10/2001 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 31/3/2002-27/10/2002 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 30/3/2003-26/10/2003 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 28/3/2004-31/10/2004 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 27/3/2005-30/10/2005 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.
από 26/3/2006-29/10/2006 αφαιρούμε 1 ώρα στη γέννηση.

Τα μέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφωνήσει ότι:
Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 1:00 πμ Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (Greenwich Mean Time [GMT] ) δηλαδή στις 2:00 πμ τοπική ώρα Ελλάδας.

 

Λίγα λόγια για μένα

Ας πω δυό λόγια για μένα..... ... αν και είναι δύσκολο να περιγράψω την πορεία μου στο χώρο της μεταφυσικής και αστρολογίας, θα προσπαθήσω να δώσω μέσα σε λίγες γραμμές μια κάπως εμπεριστατωμένη περιγραφή. Γεννήθηκα το ’56 στη Χίο από γονείς εκπαιδευτικούς, τέλειωσα και το Λύκειο (6ταξειο γυμνάσιο, τότε) εκεί και μετά βρέθηκα στην πόλη των Αθηνών για περαιτέρω σπουδές (φυσιογνωστικό), τις οποίες δεν ολοκλήρωσα. Ξεκίνησα την μάθηση της αστρολογίας στα 20 έτη μου και την αραβική μαγεία στα 24 μου έτη. Στον πρώτο τομέα παρέμεινα περίπου 4 χρόνια, μέχρι την κλασσική ολοκλήρωση των σπουδών. Μετά μελέτησα επί μακρόν αρχαίους Έλληνες και Άραβες συγγραφείς αστρολόγους. Στον τομέα της αραβικής μαγείας, μαθήτευσα περίπου 3 έτη στην κλασσική Αραβική Υψηλή Τέχνη κοντά σε έναν και μοναδικό Δάσκαλο (ο Θεός να είναι μαζί του). Συνέχισα την περαιτέρω μαθητεία για περίπου άλλα 4 έτη, με βασικό τομέα μάθησης τον Αλ Μπούνι. Στο σήμερα, είμαι σε θέση να πω ότι το θέμα της αραβικής μαγείας βρίσκει στο πρόσωπό μου, ένα άριστο εκφραστή. Όμως η μάθηση δεν σταματά ποτέ… Έτσι, παράλληλα με την αραβική μαγεία, από το 2005 μελετώ Ελληνική και Περσική μαγεία. Όλες οι γνώσεις μαζί, αλλά και οι εξειδικευμένες μελέτες σε ένα αρμονικό πάντρεμα, μου έδωσαν την μεγαλύτερη ικανότητα χειρισμού της μεταφυσικής. Αισίως, το 2015 κλείνω τα 33 έτη ενεργητικότητας και πρακτικής σε όλα αυτά τα Θέματα. Θα ήταν βεβαίως, επιπόλαιο εκ μέρους μου να πω πως ο κύκλος της μαθητείας σταματά εδώ. Η Υψηλή Τέχνη δεν έχει λήξη. Στον τωρινό καιρό, ερευνώ ιστορικές κοινές αρχές των πιο πάνω θεωριών, δηλαδή της Ελληνικής, της Αραβικής και Περσικής.

Ωστόσο, δεν έμεινα μόνο σε όλα τούτα. Έμαθα άριστο χειρισμό computer, προγραμματισμό visual basic, java, joomla και λίγο php.

Παροχή Υπηρεσιών

  • Ερμηνευτική αστρολογικού χάρτη
  • Χαρτομαντεία
  • Αραβική μαγεία, φυλαχτά
  • Πολύτιμοι λίθοι

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest