Χνουμίς, ο Αγαθοδαίμων

Χνουμίς, ο μέγας δαίμων της θεραπευτικής

Στον ίδιο δαίμονα αποδίδονται και τα ονόματα Ξνουβίς, Χνουβίς, Χνουφίς. Αναφορές για τον αγαθοδαίμονα αυτό έχουμε από τον Κέλσο, ο οποίος λέει πως στο σώμα του ανθρώπου κατοικούν 36 δαίμονες ή θεοί ή αιθερικά όντα. Η ευεργεσία των δαιμόνων είναι θεραπευτική και καθένας έχει το μέρος της θεραπείας και το όνομά του. Συνήθιζαν να καλούν όλα τα ονόματα εν χωρώ, όπως Χνουμήν, Χναχουμήν, Κνατ, Σικάτ, Βιού, Ερού, Ερεβίου, Ραμανόρ, Ρειανοόρ κι άλλα. Ετυμολογικά, το όνομα είναι σύνθετο από το Χνουμ (Χνουβ) που σημαίνει χρυσό και το ις που σημαίνει θείο πνεύμα.
Εκείνος για τον οποίο έχουν ειπωθεί πολλές πληροφορίες είναι ο Χνουμις, του οποίου το φυλαχτό τοποθετούσαν πάνω στο στομάχι.
Το πιο συνηθισμένο φυλαχτό είναι αυτό με την μορφή ενός κουλουριασμένου φιδιού με κεφάλι λιονταριού με φωτοστέφανο, επτά ακτίνες και σε κάθε ακτίνα ένα φωνήεν από αυτά που αντιστοιχούν τους επτά πλανήτες (α, ε, η, ι, ο, υ, ω). Άλλες φορές υπάρχουν και τα δώδεκα ζώδια.
Στα ορφικά κείμενα, στα Λιθικά, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως πάνω σε λίθο ονυχίτη (ο ονυχίτης είναι αλάβαστρο σε διάφορους χρωματισμούς. Θεωρείται πως είναι ο λίθος αραγωνίτης), σε μέλανα χρώμα στο σύνολο, χαράζεις την μορφή του Χνουβίου με τρία κεφάλια. Αυτό το φυλαχτό το κρατά η θυλάζουσα πάνω στην κοιλιά της και είναι πολύ ωφέλιμο για αυτήν.
Ο Χνουμίς είναι ο κύριος όλων των αγαθοδαιμόνων. Είναι ο κύριος της καρδιάς του κόσμου καθώς περιέχει και τα δώδεκα ζώδια.
Είναι ο Ιαλδαβαώθ, ο οποίος γέννησε επτά γιούς, τους επτά Αιώνες, που είναι Θεοί ή Άγγελοι και αυτοί με τη σειρά τους έφτιαξαν επτά Ουρανούς για τους εαυτούς τους. Είναι αυτός που δίδαξε τη Γνώση στον άνθρωπο. Ταυτίζεται με το Σαβαώθ των Ιουδαίων.  Η μορφή του είναι ο Όφις, αλλά συχνά λέγεται πως είναι η μορφή του όνου ή του χοίρου και για τούτο απαγορεύτηκε στους Ιουδαίους να τρώνε χοιρινό. Είναι ο ποιητής των Ουρανών και της Γης, είναι ο Ήλιος μαζί με την Αθηνά. Είναι ο Αβρασάξ, ο κύριος του Ενιαυτού.

 

Φυλαχτό με τον Χνουμί σε κόκκινο ίασπι
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μαγικοί πολύτιμοι λίθοι είναι μια πραγματικότητα και σε αυτούς βρίσκουμε πολλές και διάφορες χαραγμένες θεϊκές μορφές και εκφράσεις. Στην εικόνα του χαραγμένου χρυσοπράσιου βλέπουμε τον Χνουμί, τον Αγαθοδαίμονα, με την κλασσική μορφή του και τις επτά ακτίνες με τις θείες βοές. Το φυλαχτό αυτό είχε θεραπευτική ιδιότητα.

 

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest