Συμπεραίνω, μέσα από μακροχρόνια έρευνα στο χώρο του Απόκρυφου, στη Σφαίρα της Σοφίας των Σούφι, πως όλα  έχουν μία Αρχή Γνώσης, μία και μοναδική Πηγή: τον Αριθμό. Η ολότητα της Απόλυτης Γνώσης κάρπισε αφειδώς στις "καρδιές" του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πρόκλου κι άλλων.
Πριν από όλα, κάθε ερευνητής πρέπει να μελετήσει τη Φύση των Αριθμών και  των Γραμμάτων. Να βρει τις τέλειες εφαρμογές τους. Να αγαπήσει αυτό που ο Αριστοτέλης αποκάλεσε,  <<Τα τρία επίπεδα της έκφρασης  των γραμμάτων>>, των Αγγέλων, των Ψυχών και των Ανθρώπων. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Ροή του Ποταμού της Γνώσης προσφέρει αναλογικά στον καθένα εργαζόμενο, το βαθμό της Δύναμης που πρέπει να υπάρχει  για το αποτέλεσμα της εργασίας στα θέματα που αφορούν τα Τυπικά της μαγείας.
Ο Αστρικός Χρόνος των ζωδίων είναι σημαντικός παράγοντας στα τελετουργικά της Μαγείας. Τα διαστήματα είναι σχεδόν καθορισμένα.
Η είσοδος του ζωδίου του Κριού είναι περίπου στις 21-3ου και γίνεται μέσα στον κοσμικό  οίκο  του  Καρκίνου και η έξοδος του ζωδίου του Κριού είναι περίπου στις 19-4ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Λέοντα. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Ταύρου είναι περίπου στις 20-4ου  και γίνεται μέσα  στον κοσμικό οίκο  του Λέοντα  και η έξοδος του ζωδίου του Ταύρου είναι περίπου στις 20-5ου, μέσα στον κοσμικό οίκο της Παρθένου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου  των Διδύμων είναι περίπου  στις 21-5ου,μέσα  στον κοσμικό οίκο της Παρθένου και  η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου, στις 21-6ου  μέσα  στον κοσμικό οίκο του Ζυγού. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Καρκίνου γίνεται περίπου στις 21-6ου μέσα στον κοσμικό οίκο το Ζυγού και η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου  στις 22-7ου  μέσα  στον κοσμικό οίκο  του Ζυγού. Στην είσοδο και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Λέοντα γίνεται περίπου  στις 23-7ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Ζυγού κι η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 23-8ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Σκορπιού. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου της Παρθένου γίνεται περίπου στις 24-8ου μέσα στον κοσμικό  οίκο του Σκορπιού και η έξοδος  του ζωδίου είναι  περίπου στις 23-9ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Τοξότη. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Ζυγού  γίνεται περίπου  στις 24-9ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Τοξότη και η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 23-10ου   μέσα στον κοσμικό οίκο του Αιγόκερω. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τετραγωνισμό. Η είσοδος  του ζωδίου του Σκορπιού  γίνεται  περίπου στις 24-10ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Αιγόκερω και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 22-11ου, μέσα  στον κοσμικό οίκο του Υδροχόου.  Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό  και στην έξοδο έχομε τετραγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Τοξότη  γίνεται περίπου στις 23-11ου μέσα  στον κοσμικό οίκο του Υδροχόου  και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 21-12ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Κριού. Στην είσοδο έχομε εξαγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Το ζώδιο του Τοξότη εσωκλείνει τον κοσμικό οίκο των Ιχθύων. Η είσοδος  του ζωδίου του Αιγόκερω  γίνεται περίπου  στις 22-12ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Κριού και η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 20-1ου  μέσα στον κοσμικό οίκο του Ταύρου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου του Υδροχόου γίνεται περίπου στις 21-1ου και η έξοδος του ζωδίου, μέσα στον κοσμικό οίκο του Ταύρου κι η έξοδος του ζωδίου είναι περίπου στις 18-2ου, μέσα  στον κοσμικό  οίκο των Διδύμων.  Στην είσοδο  έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε τριγωνισμό. Η είσοδος του ζωδίου των Ιχθύων  γίνεται περίπου στις 19-2ου μέσα στον κοσμικό οίκο των Διδύμων κι η έξοδος του ζωδίου είναι  περίπου στις 19-3ου μέσα στον κοσμικό οίκο του Καρκίνου. Στην είσοδο έχομε τετραγωνισμό και στην έξοδο έχομε  τριγωνισμό.
Τα πνευματικά ρεύματα ενός εκάστου ζωδίου φτάνουν στη καρδιά των ανθρώπων μέσα από τις  προσευχές και τις δεήσεις.  Η καρδιά των ανθρώπων  έχει δύο  όψεις: μία φανερή και μία κρυφή.  Αυτή που φαίνεται λέγεται "αγάπη" και αυτή που δεν φαίνεται λέγεται "έρωτας".
Ακόμα έχει τρία επίπεδα: Το πρώτο είναι πύρινο. Είναι το εξωτερικό κι αποκαλείται Αγάπη. Δέχεται στις διδασκαλίες της Δημιουργίας. Το δεύτερο είναι αυτό που αποκαλείται Έρωτας κι εκφράζεται μέσα από τις προσευχές. Είναι τυλιγμένο  στο πλέγμα των συγκινήσεων, των πνευματικών  αναμνήσεων, των εσωτερικών  ανησυχιών. Το τρίτο είναι η καρδιά της καρδιάς, είναι ο Ουράνιος Έρωτας. Από εδώ πηγάζει η αγάπη, η άδολη αγάπη  για το Δημιουργό  και το Έργο Του. Αυτό το επίπεδο εκφράζει την Αλήθεια που  δέχεται με τη Δέηση.  Είναι σαν μάτι στη καρδιά του ανθρώπου. Είναι ο Πόθος του Έρωτα του Αναμάρτητου Ανθρώπου.  Είναι το επίπεδο του οποίου η λειτουργία  είχε σαν αποτέλεσμα στον Προφήτη Δαυίδ, τη συγγραφή των Άγιων Ψαλμών του. Δεν είναι τυχαίο που  σε όλες τις θρησκείες, σε όλους τους καιρούς, διδάσκεται η προσευχή. Η πνευματική  έκσταση οδηγεί  στην ταύτιση με τον Έναν. 
Η Εσωτερική  Φιλοσοφία της Μαγείας συγκεντρώνει, όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για την αναγνώρισή της σαν μία πειραματική επιστήμη, η οποία βασίζεται στην αναλογία που υπάρχει, μεταξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου και επιδίδεται στη διαπίστωση του μεγέθους των αναλογιών μεταξύ του κόσμου και του ανθρώπου.
Βρίσκεται ότι ο κοινός μεσάζοντας και οικουμενικός παράγοντας ενέργειας, για τον άνθρωπο είναι το αστρικό του σώμα  και για τον κόσμο είναι το αστρικό φως ή Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Το αστρικό σώμα του ανθρώπου μπαίνει σε κίνηση από τρία πνευματικά ελατήρια: τη φαντασία, τη βούληση και την πίστη. Μέσα από αυτά μπορεί να επενεργήσει, στη Ψυχή του Κόσμου και να δεχθεί ή να στείλει  δυνάμεις παλμικής φύσης. Η δόνηση παίζει  πρωτεύοντα ρόλο. Ο αριθμός των δονήσεων και κατ’ επέκταση οι μορφές ενέργειας  είναι απεριόριστες.
Κάθε σκέψη, κάθε επιθυμία προκαλεί τον ίδιο τρόπο δόνησης στο αστρικό μας σώμα. Κι αυτό γιατί υπάρχει συμπάθεια για το αστρικό φως του κόσμου. Μπορεί έτσι, ο άνθρωπος να προκαλέσει τη διέγερση και την εκδήλωση φαινομένων κοσμικής φύσης, τα οποία είναι πολλαπλάσια της  αρχικής δόνησης. Οι Ουράνιες  Δυνάμεις υπακούουν, σύμφωνα με τους νόμους,  στη θέληση,  στη φαντασία και στη πίστη του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και για τον άνθρωπο σε σχέση με τον κόσμο. Η εναλλαγή αυτή των δυνάμεων γίνεται μέσα απ’ τα ρευστά και τις δυνάμεις του αστρικού πεδίου.
Τα συστατικά που  αποτελείται ο άνθρωπος και οι φυσιολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές λειτουργίες τις οποίες εκδηλώνει, βρίσκονται σε  στενή  σχέση και αναλογία με τις φυσιολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές λειτουργίες του κόσμου.
Όπως ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται απ' το φυσικό, αιθέριο, αστρικό και  νοητικό σώμα, έτσι  και κάθε πλανήτης, κάθε πλανητικό σύστημα, κάθε αστέρι του ουράνιου στερεώματος, έχει να παρουσιάσει ανάλογα συστατικά και ανάλογες ιδιότητες. Εκτός του φυσικού του σώματος, κάθε ουράνιο σώμα παρουσιάζει επίσης αιθερική, αστρική και νοητική αρχή.
Η αιθερική χρησιμεύει στη διατήρηση και εναλλαγή  της ζωτικότητας  του πλανήτη,  όπως γίνεται και στον άνθρωπο. Η αστρική αρχή  είναι αυτή  που κατευθύνει τις λειτουργίες  του πλανήτη και των κατοίκων του.
Κάθε πλανητικό σώμα αντιπροσωπεύεται με τις επήρειές του στον άλλο πλανήτη  και στη γη. Υπάρχουν  στοιχεία  στο ορυκτό, στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν  τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Άρη κ.λ.π. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Όλα τα γήινα φαινόμενα, όπως οι άνεμοι, ο ήχος, οι εποχές, τα σημεία του ορίζοντα έχουν σχέση με τα δονούμενα αστρικά σώματα. Τις χαρακτηριστικές δυνάμεις για καθένα πλανήτη η Αρχαία Γνώση τις αποκαλεί  "Πνεύματα ή Αγγέλους ή Διάνοιες". Την ιδιαίτερη μορφή τους δίνει η εξουσιάζουσα νοητική αρχή του πλανήτη που καλείται "πλανητικό πνεύμα". Η Αστρομαγεία μέσα από την κατασκευή των περιάπτων ή πλανητικών φυλακτών ή τάλισμαν βρίσκει, πολύ μεγάλη  εφαρμογή σε διάφορα θέματα. Η κατασκευή ενός τάλισμαν προϋποθέτει την τέλεια κυριαρχία του εργαζόμενου μάγου στους νόμους και τις δυνάμεις της φύσης.

Η Εσωτερική  Φιλοσοφία της Μαγείας συγκεντρώνει, όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για την αναγνώρισή της σαν μία πειραματική επιστήμη, η οποία βασίζεται στην αναλογία που υπάρχει, μεταξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου και επιδίδεται στη διαπίστωση του μεγέθους των αναλογιών μεταξύ του κόσμου και του ανθρώπου.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest