Ο κόσμος της αραβικής μαγείας σήμερα, είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν της Ερμητικής μαγείας. Είναι πιο εξειδικευμένος, πιο δυνατός. Στον τομέα της πρακτικής, διδάσκεται οπωσδήποτε η Αστρική μαγεία. Αυτό το δίδασκε ο Πυθαγόρας. Η αραβική μαγεία είναι πιο εξειδικευμένη αλλά όχι πιο τυπική, απ’ ότι στην ερμητική. Ο Αμπου Μασάαρ, έβαλε κάποια οργάνωση στα τυπικά, καθότι ήταν καλά μυημένος στα ερμητικά. Έτσι μπήκαν οι περιορισμοί που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
Η αστρική μαγεία, αυτή που βασίζεται περισσότερο στην προσπάθεια επιρροής της ειμαρμένης, είναι μια άλλη θεωρία της μαγείας που συναντάμε σήμερα, στην αραβική τέχνη. Αυτή η τέχνη βρίσκεται σε αρχαία ελληνικά τυπικά, με εκτενή αναφορά και κάπως κρυμμένες οδηγίες.
Στοιχεία Αστρικής μαγείας.
Η αστρική μαγεία έχει εξελιχθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Η προέλευσή της είναι μάλλον ένα ερωτηματικό, καθότι η ίδια περιέχει ένα μεγάλο πλήθος ανόμοιων παραδόσεων. Ωστόσο, όλες έχουν ένα κοινό σημείο, μια βασική θεωρεία που με μερικές παραλλαγές βρίσκομε επίσης στην αραβική τέχνη. Αυτή η βασική θεωρία έχει να κάνει με τους πλανήτες και τους αστέρες. Γνωστό σε μας, ήδη.
Είναι απαραίτητη η γνώση της θεωρίας για να κατανοηθούν οι δύο δυνάμεις που συνδέονται με τα 12 ζώδια, στο μαγικό τυπικό. Οι δυνάμεις αυτές αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του Ήλιου (Σάμς) και τη δύναμη της Σελήνης (Κάμαρ).
Οι δυνάμεις του αστρικού μάγου έχουν πολλούς τομείς και μεγάλη δύναμη. Σε ορισμένες περιοχές είναι πιο ισχυρές από τις ερμητικές. Οι δυνάμεις του αστρικού μάγου επιδρούν τα μέγιστα πάνω στις ανθρώπινες υποθέσεις και στις δυνάμεις της φύσης. Οι δύο δυνάμεις του αστρικού μαγικού αντιπροσωπεύουν τους δύο τρόπους με τους οποίους η δύναμη των εξωτερικών σφαιρών μπορεί να έχει επιπτώσεις στο χαμηλότερο κόσμο. Αυτό που λέγεται «ότι είναι πάνω, είναι κάτω». Η αστρική δύναμη επιδρά στα άτομα, τα ζώα, είτε τα αντικείμενα, που είναι η σφαίρα του Σάμς, είτε τα χειρίζεται διακριτικά μέσω της δύναμης της Κάμαρ.
Η αραβική παράδοση εξελίσσεται, από πολλές απόψεις ως προς την ερμητική παράδοση. Στον ερμητισμό υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο τεχνικής και μορφής που θα παράγει μια δεδομένη επίδραση, αλλά στην αραβική τέχνη μπορούν διάφοροι συνδυασμοί δύναμης να φέρουν παρόμοια αποτελέσματα. Παράδειγμα:
Μια ερμητική επωδή "ο αήρ είναι άυλη μορφή" προκαλεί μια ομίχλη γύρω από ένα δοχείο. Μια όμοια αστρική επωδή πιθανά να είναι ο Σάμς (Ήλιος) στο Αλ Τζάουζα (Δίδυμοι), αλλά ίσως επίσης να είναι ο Σαμς (Ήλιος) στο Αλ Χουτ (Ιχθείς) ή το Κάμαρ (Σελήνη) στο Αλ Άκραμπ (Σκορπιό).
Τα ζώδια και οι εποχές
Κάθε ζώδιο συνδέεται με μια ιδιαίτερη εποχή. Όλα τα ζώδια που συνδέονται με την τρέχουσα εποχή ενισχύονται, με αυτόν τον τρόπο προσθέτοντας συν, σε όλες τις μαγικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν αυτά τα ζώδια. Επίσης, η σχέση μεταξύ του μάγου, της εποχής και του μαγικού ζωδίου γέννησης είναι κύριο στην τέχνη αυτή.  
Αστρικές δυνάμεις
Σάμς (شمس ) ο Ήλιος
Είναι η εξωτερική δύναμη που ενεργεί επάνω σε έναν στόχο. Οι περίοδοι αυτής της δύναμης έχουν χαρακτηριστικά ορατά, αφύσικα αποτελέσματα, όπως η έλευση μιας θύελλας χιονιού στο μέσο του καλοκαιριού. Ο Σαμς συνδέεται με τη ζωή, τη γνώση, και την αρχή. Τα έργα του γίνονται κατά τη περίοδο της ημέρας.
Κάμαρ (قمر ) η Σελήνη
Η Κάμαρ είναι η δύναμη που ενεργεί από μέσα από έναν στόχο. Οι περίοδοι αυτής της δύναμης δεν έχουν είτε καμία ορατή επίδραση, είτε μια επίδραση που θα μπορούσε να μπερδευτεί με ένα φυσικό περιστατικό, όπως μια θύελλα που ετοιμάζεται αργά στον ορίζοντα πριν ξεσπάσει. Η Κάμαρ συνδέεται με την αποσύνθεση, την εσφαλμένη κατεύθυνση και την αλλαγή. Τα έργα της γίνονται κατά την περίοδο της νύχτας.
Οι υπόλοιπες αστρικές δυνάμεις είναι: Ατάρεντ (عطارد ) ο Ερμής, Ζόχρα (زهرة ) η Αφροδίτη, Μαρίχ (مريخ ) ο Άρης, Μουστάρι (مشترى ) ο Δίας, Ζόχαλ (زحل ) ο Κρόνος.
Αστρικά Ζώδια
 (حمل ), ο Κριός. Εποχή η άνοιξη, μήνας ο Απρίλιος ή ο μήνας Σάουαλ (شوال ). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει τα χέρια. Υλικά το ρουμπίνι. Ιδιότητες: φθορά, καταστροφή, δύναμη, σθένος, έναρξη.
(ثور ), ο Ταύρος. Εποχή, η άνοιξη, μήνας ο Μάιος ή ο μήνας Δουλ Κάντα (ذو القعدة). Στοιχείο Γήινο تراب. Επηρεάζει το στέρνο και το στήθος. Υλικά ο όνυχας και το μάρμαρο. Ιδιότητες: πάθος, ζήλια, ανιαρότητα.
 (جوزاء ), οι Δίδυμοι. Εποχή το θέρος, ο μήνας Ιούνιος ή ο μήνας Δου Αλ Χίτζα (ذو الحجة ). Στοιχείο Αέρινο هواء. Επηρεάζει τους οσφύες, την οσφυϊκή χώρα. Υλικά, το διαμάντι, το λαζούριο. Ιδιότητες: δημιουργία, κατανόηση, αλαζονεία, υπεροψία.
 (سرطان ), ο Καρκίνος. Εποχή, το θέρος, μήνας ο Ιούλιος ή ο μήνας Μουχάραμ (محرم) η αρχή του έτους. Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει το αίμα. Υλικά, η οπαλίνα και το μαργαριτάρι. Ιδιότητες: σχέσεις, συγγενείς, όνειρα, διαίσθηση, έμπνευση, ενόραση.
 (أسد ), ο Λέων. Εποχή το θέρος, μήνας ο Αύγουστος ή ο μήνας Σάφαρ (صفر). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει την καρδιά. Υλικά ο σάπφειρος. Ιδιότητες: σύγκρουση, διαμάχη, θάρρος, υπερηφάνεια.
 (سنبلة ), η Παρθένος. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Σεπτέμβριος ή ο μήνας Ραμπία Αλάουαλ (ربيع الاول ). Στοιχείο Γήινο تراب. Επηρεάζει στο σώμα, όλα. Υλικά, ο αμέθυστος. Ιδιότητες: γνώση, λογική, υπερβολή.
  (ميزان ), ο Ζυγός. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Οκτώβριος ή ο μήνας Ραμπία Αθάνι (ربيع الثانى ). Στοιχείο Αέρινο هواء . Επηρεάζει το στόμα. Υλικά ο νεφρίτης και το τουρκουάζ. Ιδιότητες: επικοινωνία, ερμηνεία, διασαφήνιση, αναποφασιστικότητα.
Άκραμπ (عقرب ), ο Σκορπιός. Εποχή το φθινόπωρο, μήνας ο Νοέμβριος ή ο μήνας Τζουμάντα Αλάουαλ (جمادى الاول ). Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει τα πόδια. Υλικά ο οψιδιανός (ορυκτό). Ιδιότητες: ταξίδια, κίνδυνοι, φόβος.
(قوس ), ο Τοξότης. Εποχή ο χειμώνας, ο μήνας Δεκέμβριος ή ο μήνας Τζουμάντα Αθάνι (جمادى الثانى ). Στοιχείο Πύρινο نار. Επηρεάζει στο σώμα όλα. Υλικά ο γρανάτης. Ιδιότητες: αλλαγή, αναχώρηση, αναμνήσεις.
(جدى ), ο Αιγόκερως. Εποχή ο χειμώνας, μήνας ο Ιανουάριος ή ο μήνας Ράτζαμπ (رجب ). Στοιχείο Γήινο تراب. . Επηρεάζει τους βραχίονες. Υλικά, ο ίασπις, το οστό, το απολίθωμα. Ιδιότητες: πρακτικότητα, θυσία.
(دالى ), ο Υδροχόος. Εποχή το χειμώνας, ο μήνας Φεβρουάριος ή ο μήνας Σάαμπαν (شعبان ). Στοιχείο Αέρινο هواء. Επηρεάζει τα μάτια. Υλικά ο σμάραγδος. Ιδιότητες: ανακάλυψη, διορατικότητα, οξυδέρκεια, ενόραση, αστάθεια, ρευστότητα
( حوت ), οι Ιχθείς. Εποχή, η άνοιξη, μήνας ο Μάρτιος ή ο μήνας Ραμαντάν (رمضان ). Στοιχείο Υδάτινο ماء. Επηρεάζει τα αυτιά. Ιδιότητες: πίστη, υποταγή, σύγχυση, αναστάτωση.

Υπολογισμός Αστρικής μαγικής επίκλησης.
Η αστρική μαγεία περιέχει τρεις σταθερούς τύπος επωδών που βρίσκονται στην Ερμητική τέχνη κυρίως, αλλά και αλλού. Το τυπικό, η δημιουργία και η τελετουργία. Ο υπολογισμός του τυπικού είναι ο ίδιος με την Ερμητική μαγεία. Η ικανότητα σε μια ισχυρή τεχνική συν την ικανότητα του ζωδίου που είναι η δημιουργία, δίνει ένα καλούπι, που μετατρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες.

Ημέρες της εβδομάδας: Κυριακή – Αλάχαντ الأحد, Δευτέρα – Αλαθνίν ‏الأثنين, Τρίτη - Αθάλαθα الثلاثاء, Τετάρτη – Αλάρμπαα الأربعة, Πέμπτη – Αλχαμίς الخميس, Παρασκευή – Αλτζούμαα الجمعة, Σάββατο – Ασάμπατ السبت

Οι πλανήτες και τα σχήματά - Ουφίκ ( وفق ) τους.
Ο Ήλιος έχει το εξάγωνο. Το εξάγωνο έχει το γράμμα و Το εξάγωνο έχει 36 αριθμούς (6*6)
Η Σελήνη έχει το εννεάγωνο. Το εννεάγωνο έχει το γράμμα ط Το εννεάγωνο έχει 81 αριθμούς (9*9)
Ο Άρης έχει το πεντάγωνο. Το πεντάγωνο έχει το γράμμα ه Το πεντάγωνο έχει 25 αριθμούς (5*5)
Ο Ερμής έχει το οκτάγωνο. Το οκτάγωνο έχει το γράμμα ح Το οκτάγωνο έχει 64 αριθμούς (8*8)
Ο Δίας έχει το τετράγωνο. Το τετράγωνο έχει το γράμμα د Το τετράγωνο έχει 16 αριθμούς (4*4)
Η Αφροδίτη έχει το επτάγωνο. Το επτάγωνο έχει το γράμμα  ز Το επτάγωνο έχει 49 αριθμούς (7*7)
Ο Κρόνο έχει το τρίγωνο. Το τρίγωνο έχει το γράμμα ج Το τρίγωνο έχει 9 αριθμούς (3*3)

Τα σχήματα των πλανητών καθορίζουν τα φυλακτά τους, με ιδιαίτερες χρήσεις το καθένα.
Η επιστήμη λοιπόν, που δείχνει πως οι ανθρώπινες ψυχές μπορούν να προετοιμαστούν για να ασκήσουν μια επιρροή πάνω στον κόσμιο των στοιχείων, είτε χωρίς κάποια ενίσχυση, είτε με ενίσχυση των ουρανίων θεμάτων, χωρίζεται σε δύο είδη. Το πρώτο είδος είναι η μαγεία και το δεύτερο είδος τα φυλακτά.

 Αυτά τα είδη απαγορευμένα εμφανώς από τους θρησκευτικούς νόμους, αλλά διδασκόμενα μέσα στις Βίβλους, κατευθύνουν Θεϊκά όντα ή όντα της Δημιουργίας Του, όπως οι αστέρες, τα πνεύματα κλπ.
Η μαγική επιστήμη στον αραβικό κόσμο, καλλιεργήθηκε στην Περσία, στη Συρία, στη Χαλδαία και στον Κοπτικό λαό της Αιγύπτου. Αυτοί όλοι έμαθαν την επιστήμη της μαγείας και ανέπτυξαν πολλούς κλάδους της, όπως είναι η αλχημεία. Ορίζουν οι Άραβες αποκρυφιστές πως οι ανθρώπινες ψυχές είναι ίδιες από απόψεως φύσης, λειτουργίας, ουσίας. Όμως, έχει η κάθε μία ιδιαίτερες ιδιότητες.
Όλη η μαγική άσκηση αποτελείται από κατευθύνσεις μέσα στις σφαίρες, τους αστέρες, τους υψηλότερους κόσμους ή στους κατώτερους τέτοιους, και κατά συνέπεια η μαγική άσκηση είναι αφοσίωση και λατρεία που κατευθύνεται φαινομενικά σε όντα εκτός του Θεού. Όμως, αν σηκώσομε τα πέπλα των Βίβλων, θα μπορέσομε να ξεχωρίσομε τα όντα εκτός του Θεού. Ποια είναι αυτά; Δεν υπάρχουν. Όλα είναι δημιουργήματά Του. Ακόμα και αυτός που ονομάζεται από τους φτωχούς σε ποιότητα, διάβολος. Αν και αυτός δεν υπάρχει. Γιατί;
Πώς μπορεί ένας Θεός γεμάτος αγάπη και συγκατάβαση για τον Άνθρωπο, που του μοιάζει σαν σταγόνα από το ύδωρ του, να κατασκευάσει ένα τέτοιο όν; Αυτό το όν ήλθε με το Μεσαίωνα, όταν σκεπάστηκαν επιμελημένα οι Βίβλοι για να μπορέσει να κυριαρχήσει στα πνεύματα ο μεγάλος ύπνος. Οι Ερινύες αγνοήθηκαν, οι Μοίρες παραμερίστηκαν, οι Μούσες σιώπησαν. Όμως, η αφύπνιση έγινε πριν λίγα χρόνια, περίπου το 1997.
Στην ιστορία της θρησκευτικής - φιλοσοφικής σκέψης της πρόσφατης αρχαιότητας, ο Πρόκλος μελέτησε τα μαγικά ονόματα. Αρχικά, η θρησκεία και η μαγεία ήταν ένα, συμβίωναν μαζί. Όμως και η φιλοσοφία και η θρησκεία βρίσκονταν κάτω από αλληλεπίδραση. Ο Ιουδαϊσμός ερμηνεύθηκε ως "αληθινή φιλοσοφία" από τον πρώτο καιρό και ο χριστιανισμός έγινε αδιανόητος χωρίς το φιλοσοφικό στοιχείο. Και δεν μπορούσε να μην γίνει έτσι. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσει η νέα θρησκεία να εισχωρήσει στα πλήθη. Έπρεπε να κρατηθούν οι βασικές γραμμές της φιλοσοφίας. Έτσι, με νέα μορφή η φιλοσοφία, τη θεολογία, ο πρώτος Χριστιανός, και έπειτα οι άλλοι, επεξηγεί ζωντανά αυτήν την κινητοποίηση.
Αυτό ήταν μοιραίο για την κλασσική εποχή που άλλαξε όχι μόνο τη φιλοσοφία, αλλά και τη θρησκευτική πρακτική, άλλαξε η θρησκευτικότητα της ίδιας.
Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον άσχημο και εις βάρος της ελληνικής φιλοσοφίας – θρησκείας. Τα ρωμαϊκά και τα διαφορετικά άλλα ανατολικά στοιχεία εμφανίζονται και μπαίνουν φαινόμενα όπως μια ξένη θεογονία, ονόματα σε άλλη γλώσσα κλπ.
Ανάμεσα στα φαινόμενα εμφανίστηκαν κάποια που διακριτικά είχαν σε εμφανή βαθμό τη φιλοσοφία – θρησκεία, είτε ήταν γραμματόσημα, είτε ήταν νομίσματα, κλπ. Σε αρχικό χρόνο, η πρώτη σοβαρή φιλοσοφική μελέτη, που αφιερώνεται στη μαγική ικανότητα, ανήκει στον Πορφύριο. Πρέπει να σημειωθεί η γενικότητα του ελληνιστικού μαγικού πρακτικού, δεδομένου ότι είναι γνωστή πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, από τους μαγικούς πάπυρους και τις νεοπλατωνικές τελετουργίες. Η πλειοψηφία στοιχείων, που συνθέτουν τις μαγικές πράξεις αποκαλύπτονται στα κείμενα του Πρόκλου και στους διαδόχους.
Απαίτηση της υψηλής αγνότητας για τη διεύθυνση της πράξης (PGM IV, Πρόκλος «Κρατύλος Πλάτωνος») κατά τρόπο ειδικό για τα έτοιμα γλυπτά των αποκαλούμενων Θεών (PGM IV, Πρόκλος «Τίμαιος Πλάτωνος») τα αποκαλούμενα σύμβολα, δηλαδή οι πέτρες, τα ζώα, τα οποία βρίσκονται στη συμπονετική σύνδεση με τον αποκαλούμενο Θεό, οι φύσεις, οι γραφικές αντιπροσωπεύσεις και τα γραπτά, οι προσευχές στους Θεούς, τα αποκαλούμενα αληθινά ή βάρβαρα ονόματα των Θεών, τα οποία μεταδίδουν την αποτελεσματικότητα στις προσευχές και τις επικλήσεις, τα φυλακτήρια σαν μέσον προστασίας από την εξωτερική και κακή επιρροή κατά τη διάρκεια της πράξης και άλλα πολλά που αποτελούν το απαραίτητο οπλοστάσιο του μάγου και του θεουργού νεοπλατωνιστή. Όλα αυτά, κατά μια περίεργη σύμπτωση βρίσκονται έτσι καταγραμμένα στην Αραβική αποκρυφολογία, πολλά κράτησαν τις μορφές τους, άλλα άλλαξαν χρησιμοποιώντας περσο-αραβικά καθαρά στοιχεία.
Η πρακτική, είτε αυτή ονομαστεί μαγεία, είτε ονομαστεί θεουργία, αδιάφορο σε αυτό το σημείο, αφορά σε σκοπούς μαγικούς. Οι μαγικοί πάπυροι αποκαλύπτουν τη θαυμάσια κοσμογονία (PGM, ΧΙΙΙ, 162-206) και τη διαδικασία των σημαντικότερων Θεών (PGM, ΧΙΙΙ, 138-162). Ο απολογισμός της κοσμογονίας και η επαφή με το Θεό είναι για τους ενδιάμεσους στόχους μόνο των μάγων. Για παράδειγμα, στο 8ο βιβλίο του Μωυσή στον PGM, ΧΙΙΙ, ο εκπαιδευτής στον τρόπο επαφής με τον υψηλότερο Θεό, δίνει οδηγίες στο μάγο πώς μπορεί να προστατευθεί από δηλητήριο.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest