اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

“Δεν υπάρχει φίλος τόσος μεγάλος σαν Εκείνον” - Προφήτης Μωχάμεντ

Δεν θα ασχοληθώ στη σελίδα αυτή, με τις ποικίλες και βαρυσήμαντες εφαρμογές που έχει ο Χρυσούς Αριθμός Φ, ούτε ο λόγος π. Ο σκοπός μου είναι αποκλειστικά να δείξω πόσο έχουν επηρεάσει ή καθορίσει τις φαινομενικά σχηματικές γλωσσικές παραστάσεις ενός Άγιου Κειμένου, μιας Βίβλου. Πολλοί θα προβληματιστείτε με τις λεπτομέρειες που ακολουθούν, άλλοι θα χαμογελάσετε, άλλοι θα προσπεράσετε.
Κανένα πρόβλημα. Απευθύνομαι στους ΣΟΒΑΡΟΥΣ ερευνητές των γραφών. Αυτοί σίγουρα δεν θα χαμογελάσουν, ούτε θα προσπεράσουν. Γιατί ξέρουν ότι η ΙΣΤΟΡΙΑ άρχισε και θα τελειώσει στην Ελλάδα.


Το έτος 569 μΧ γεννήθηκε στη Μέκκα στην ένδοξη φυλή των Κουρεϊσιτών ένας άνδρας, κάτω από περίεργες, μεταφυσικές θα λέγαμε σήμερα, συνθήκες. Απόγονος του Ισμαήλ και γιος του Αμπτάλλα και της Αμίνα.
Αυτός ο άντρας γονάτισε μέσα σε μια σπηλιά σκαμμένη στο βράχο, στις γεμάτες πέτρες πλαγιές του βουνού Ίρα, στην Αραβία και προσευχήθηκε στον Παντοδύναμο με καθαρή κι αμόλυντη πίστη. Η προσευχή του με το πέρασμα του χρόνου, έγινε συνειδητή επικοινωνία με το Θεό. Τα πέπλα που σκέπαζαν το νου έφευγαν το ένα μετά το άλλο. Μέχρι που ήρθε η φώτιση μέσα στη σκοτεινή σπηλιά. Μια φωνή έφτασε ως την καρδιά του και του είπε: “Εσύ είσαι Εκείνος. Εσύ είσαι ο Αγγελιοφόρος του Θεού”. Το όνομά του, Μωχάμεντ.
Αυτός έμελλε να φέρει την ανατολή μιας νέας θρησκείας, της θρησκείας του Ισλάμ. Δεν είναι προφήτης γιατί δεν προφήτεψε κάτι, όπως οι πριν από αυτόν. Άλλωστε είχε πει: “Εγώ, δεν έχω να σας επιδείξω θαύματα, όπως οι άλλοι προφήτες. Σας φέρνω το Λόγο του Θεού”. Με τις καθοδηγήσεις του Αγγέλου Γαβριήλ, ολοκλήρωσε σε προφορικό λόγο όλα τα κεφάλαια της Βίβλου, δηλαδή του Κορανίου. Δεν θα σταθώ στην ιστορία του Ισλάμ, ούτε στις μετακινήσεις του Ρασούλ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, την αρχαία πόλη Λαθρίππα όπου υπήρχε ενεργό ιερό της Θεάς Αθηνάς. Θα προχωρήσω στο ίδιο το Κοράνι.
Η λέξη Κοράνι, πιο σωστά στα Αραβικά Κουράν - قرآن, προέρχεται από το ρήμα κάρα’α που σημαίνει, “απαγγέλλω” κι αποτελείται από 114 κεφάλαια (سورة). Ο αριθμός 114 είναι διαιρετέος με το 19, ήτοι 19*6=114. Το 114 προκύπτει από τη διαίρεση του κύκλου με το π, ήτοι 360/π, όπου π=3,14159 και το 19 εκτός του ότι είναι ο Μετωνικός Αριθμός, προκύπτει επίσης σαν δεκαπλάσιο του π/Φ, όπου Φ=1,618034.

<Οι σούρα που είναι πολλαπλάσια του 19, στην Άγια Βίβλο του Ισλάμ.

Η 19η Σούρα έχει την ονομασία "Μάριαμ" (مريم ) κι είναι αφιερωμένο στην Αειπάρθενο Μαρία, μητέρα του Ιησού (Ίσα, عيسى στα Αραβικά).
Σημειώστε, ότι μέσα στο Τζαμί δεν θα δείτε καμία αγιογραφία γιατί η θρησκεία δεν δέχεται τους αγίους. Δεν θα δείτε ζωγραφισμένη καμία μορφή από κανέναν προφήτη. Όμως, υπάρχει στην ανατολική πλευρά του τεμένους ένα κούφωμα στον τοίχο, μια θυρίδα, τόση όση μπορεί να καθίσει εκεί ένας άνθρωπος. Αυτή η θέση είναι φόρος Τιμής σε αυτή τη γυναίκα, τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Συμβολίζει το μικρό μέρος όπου γέννησε τον Υιό της, τον Ιησού, το Ρούχ Αλλάχ (την Πνοή του Θεού).
Η Σούρα απαρτίζεται από 98 εδάφια. Το πρώτο εδάφιο της Σούρα απαρτίζεται από πέντε γράμματα “Κάφ, χε, για, αίν, σάντ” كهيعص

Μάριαμ
Το όνομα “Μάριαμ” και το όνομα “Ίσα”, έχουν το καθένα 290 και 150 αριθμητική αξία. 290+150=440. Ο αριθμός 290 είναι 10*Φ7.
Η Σούρα έχει συνολικά 98 εδάφια. Το 440 είναι 114+131+195, όπου ο αριθμός 195 είναι η αριθμητική αξία του πρώτου εδαφίου, το οποίο αποτελείται από πέντε γραμμάτα, τα οποία αναλυτικά γράφονται:
ك هـ ي ع ص

καφ (20), χε (5), για (10), αίν (70) και σαντ (90).
Το 114 παράγεται από τη διαίρεση του κύκλου με το π, ήτοι, 360/3,14159. Το 131 το οποίο υποδηλώνει στο Άγιο Επίθετο Σαλάμ του Θεού - με την ίδια αριθμητική αξία - είναι το ένα δεύτερο του τετραγώνου του Φ. Ο αριθμός 195 είναι 13*15, όπου το 13 δηλώνει τα Δεκατρία Σύμπαντα και τα 13 κέντρα ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα και το 15 την Πρώτη Ύλη (του Κρόνου).

Η 38η Σούρα έχει την ονομασία Σάντ (ص, από το αντίστοιχο γράμμα Σάντ του Αραβικού αλφαβήτου. Έχει 88 εδάφια.
Το πρώτο εδάφιο είναι στα αραβικά, ص و القرآن ذي الذكر  - “Σαντ, ουά αλκουράν αν δι αλδίκιρ”, με νόημα: Σάντ. (ορκίζομαι) στο Κοράν που είναι γεμάτο από προειδοποιήσεις. Αυτό είναι η Αλήθεια.

Σαντ
Η αριθμητική αξία του γράμματος σαντ είναι 90. Ο αριθμός 90 είναι 10*(π+Φ)/2*π2/Φ2.
Η σούρα έχει 88 εδάφια. Το σύνολο των εδαφίων των δύο σούρα, της 19ης και της 38ης είναι 186, το οποίο διαιρούμενο με το 6 δίνει 31. Ο αριθμός αυτός είναι η αξία του άρθρου (ο και η) “αλ” στα αραβικά ή “ελ” στα εβραϊκά και σύνθετο ονομάτων στα αρχαία ελληνικά, δηλώνοντας “ο Θεός σε ενέργεια”, σύμφωνα με την εσωτερική απόκρυφη ουσία των γραμμάτων που το απαρτίζουν, το Α και Λ.
Το πρώτο εδάφιο γράφεται αναλυτικά,
ص و ا ل ق ر ا ن ذ ي ا ل ذ ك ر
έχει αριθμητική αξία 2190, το οποίο είναι 6*365, ένας πλήρης κύκλος έξι ετών. Η λέξη “αλκουράν” έχει αριθμητική αξία 382, μια από τις δύο σταθερές τις Χρυσής Τομής.

Η 57η Σούρα έχει την ονομασία Αλ Χαντίντ (الحديد), που σημαίνει “Ο σίδηρος”.
Έχει 29 εδάφια. Το πρώτο εδάφιο στα αραβικά είναι, سبح لله ما في السماوات و الأرض و هو العزيز الحكيم - “Σουμπάχα λιλλάχι μαφί ασαμαουάτι ουά αλάρντι ουά χούα αλαζίζ αλχακίμ”, του οποίου το νόημα είναι “Ας υμνήσουν τη Δόξα του Θεού ότι βρίσκεται στους ουρανούς και στη γη. Γιατί είναι ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος”.

Αλ χαντίντ
Η αριθμητική αξία της λέξης “αλ χαντίντ” είναι 31+26=57, 19*3. Ο αριθμός 57 είναι π3+360/2π.
Τα εδάφια της σούρα είναι 29. Αν προσθέσουμε το 29 στα εδάφια της 19ης και της 38ης σούρα, το σύνολο είναι 215, ήτοι 111*π/Φ. Το 111 είναι το παράγωγο της διαίρεσης του κύκλου με 2Φ.
Αναλυτικά το πρώτο εδάφιο γράφεται,
س ب ح ل ل هـ م اف ي ا ل س م ا وات وال ارض وهـ و ا ل ع زي ز ا ل ح ك ي م
κι έχει συνολική αριθμητική αξία 2093, που είναι 13*100*π, και το 13 δηλώνει τα 13 Σύμπαντα της Δημιουργίας.

Η 76η Σούρα έχει την ονομασία Αντ-Ντάχρ (الدهر) που σημαίνει “Ο Χρόνος” ή την ονομασία Αλ Ινσάν (الانسان) που σημαίνει “Ο Άνθρωπος”. Αυτή η διπλή κατά κάποιο τρόπο ονομασία, οφείλεται στη λέξη Ινσάν που εμπεριέχεται στο πρώτο εδάφιο.
 Η Σούρα έχει 31 εδάφια και το πρώτο εδάφιο στα αραβικά είναι,

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

 “Χάλ άτα άλα αλινσάνι χίνουν μίνα αντάχρι λαμ γιάκουν σάιαν μαδκουράν”, που σημαίνει “Μήπως υπήρξε -για τον Άνθρωπο- μια μεγάλη περίοδος Χρόνου, που τίποτε δεν ήταν γνωστό (δεν είχε αναφερθεί);

Αν-ντράχρ
Η 76η σούρα έχει δύο ονόματα. Το κανονικό όνομα της σούρα είναι “αν-ντάχρ” αλλά ονομάζεται και “αλινσάν” από την ομώνυμη λέξη που βρίσκεται στο πρώτο εδάφιο της σούρα. Η αριθμητική αξία της λέξης “αν-ντάχρ” είναι 31+209=240 και της λέξης “αλινσάν” είναι 31+162=193. Ο αριθμός 240 είναι π3*19*Φ5 και ο αριθμός 193 είναι π3+Φ.
Τα εδάφια της σούρα είναι 31. Προσθέτοντας το σύνολο των εδαφίων, στο προηγούμενο ολικό σύνολο εδαφίων της 19ης, 38ης και 57ης σούρα, προκύπτει ο αριθμός 246, η αριθμητική αξία του ονόματος Γαβριήλ, στα αραβικά.
Αναλυτικά το εδάφιο γράφεται γράμμα - γράμμα,
هـ ل ات ى ع ل ى ال ا نس ان ح ي ن م ن ا ل دهـ ر ل م ي ك ن ش ي ئ ا م ذ ك ورا  
κι έχει συνολική αριθμητική αξία, 2575, που είναι 5000*Φ/π.

Η 95η Σούρα έχει την ονομασία Ατ- Τίν (التين) που σημαίνει “Το σύκο”. Η Σούρα έχει 8 εδάφια. Το πρώτο εδάφιο στα αραβικά είναι, و التين و الزيتوت - “Ουά ατίν ουά αζαϊτούν” με νόημα, “Με το σύκο και την ελιά”.

Ατ-τίν
Η αριθμητική αξία της λέξης “ατ-τίν” είναι 31+460=491. Ο αριθμός 491 παράγεται από την πρόσθεση του κύβου του π, με το πηλίκο της διαίρεσης του 360 με το Φ και το εκατονταπλάσιο του μισού του π και Φ. Δηλαδή, 491=π3+360/Φ+[(π+Φ)/2*100].
Η σούρα έχει 8 εδάφια. Αν προσθέσουμε τα εδάφια στα προηγούμενα εδάφια της 19ης, 38ης, 57ης και 76ης σούρα, προκύπτει το σύνολο 254 που είναι ο πολλαπλασιασμός της δεκάτης δύναμης του Φ με τη ρίζα του κύβου του Φ.
Το εδάφιο αναλυτικά, γράμμα - γράμμα γράφεται,
و ا ل ت ي ن وا ل ز ي ت ون
και το αριθμητικό σύνολό του είναι 1007. Ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 19, 1007=19*53.

Η 114η Σούρα έχει την ονομασία Αν-νάς (الناس) που σημαίνει “Η Ανθρωπότητα”. Έχει 6 εδάφια και ξεκινά με το πρώτο εδάφιο στα αραβικά قل اعوذ برب الناس - “Κούλ. Άουδου μπιράμπι ανάσι”, που σημαίνει, “Λέγε: Επιδιώκω για καταφύγιό μου τον Κύριο της Ανθρωπότητας”.

Αν-νάς
Η αριθμητική αξία της λέξης “ανάς” είναι 31+111=142, όπου το 31 είναι ο κύβος του π και το 111 είναι η διαίρεση του κύκλου με 2Φ.
Η σούρα έχει 6 εδάφια κι αν τα προσθέσουμε στο σύνολο των προηγούμενων σούρα, τότε όλα μαζί γίνονται 260, ήτοι 13*20 και περίπου 100*Φ2.
Το πρώτο εδάφιο έχει 14 γράμματα και γράφεται αναλυτικά,
ق ل اع وذ ب رب ا ل ن اس
με αριθμητικό σύνολο των γραμμάτων του, 1253. Όμως ο αριθμός 1253 είναι περίπου ίσος με 246 φορές το (π+Φ).

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest