Η θρησκεία του Ισλάμ είναι ο Δρόμος της Υποταγής στο Θεό.
 Το σωστό όνομα της θρησκείας είναι “Ισλάμ” και ο ακριβής όρος για τους πιστούς της θρησκείας, είναι “Μούσλιμ”. Η λέξη “Ισλάμ” έχει αραβική ρίζα, η οποία έχει δύο νοήματα: "υποταγή" ή "παράδοση στην ειρήνη". Ένας Μουσουλμάνος, “Μουσλίμ” είναι συνεπώς, ένας ο οποίος έχει παραδοθεί ή έχει υποταχθεί στην επιθυμία και καθοδήγηση του Θεού, έτσι κατορθώνεται η ειρήνη στη σκέψη και στην ψυχή. Οι λέξεις “Μωαμεθανός” και “Μωαμεθανισμός” πρέπει να υπολογιστούν παραπλανητικές ή ψεύτικες. Η ονοματολογία αυτή δείχνει έναν υπαινιγμό μιας γενικής σχέσης με τον προφήτη Μωχάμεντ -αλέιχι ασαλάμ, μια άποψη αναμφίβολα αντικρουόμενη από τους μουσουλμάνους. Η υπακοή στη θέληση του Θεού είναι, πολύ φυσικό, μια αναγνώριση αυτού του μυστήριου που πλαισιώνει το Θεό.
Τον Θεό που είναι Ένας! Υπάρχει ένα κείμενο που διακηρύσσει τη Μοναδικότητα της Απόλυτης Αλήθειας και Ειλικρίνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε αυτά τα αποσπάσματα που είναι γύρω από τον Έναν Θεό, ο οποίος υπάρχει στη ρίζα όλου του Πνευματικού Κόσμου: Στο Μυστήριο Μπάνι Ισραήλ,  Α-Νάμλ, Αλ-Μου'μινούν, Νουχ), στην Πολλαπλότητα Αλ Ανμπιγιά-α, Αλ-Μου'μινούν), στην Αντιστοιχία Α-σάτζντα, στην Αρμονικότητα Α-Ραχμάν).

Αυτού που η Θεία Υπόστασή Του εκδηλώνεται μέσα στα 99 Θεία Επίθετά του, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες: της ενότητας, της θειότητας και της δύναμης. Η Υπόσταση πηγάζει από την ανδρόγυνο φύση Του που σημειοδοτείται από την έκφραση “Αυτός ο Ένας δημιούργησε και δημιουργεί, μα δεν γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί” (σούρα αλ Ιχλάς- Κοράνι) με επόπτες στο Έργο Του, τις Επτά Μεγάλες Δυνάμεις, μέσα στα Εννέα Πνευματικά Επίπεδα Εξέλιξης που εκδηλώνονται διάχυτα στον Αστρικό Χώρο και παραστατικά συμβολίζονται από τους δώδεκα Ιμάμηδες.

Όλη η αραβική αποκρυφολογία γύρω από τους αριθμούς και τα γράμματα, γράφτηκε στο Άγιο Κείμενο της Σίμα, από σοφούς που κατείχαν τη μυστική έννοια του Ονόματός Του. Εμείς σήμερα, έχουμε την τιμή να διδασκόμαστε τη θεωρία αυτή από πραγματείες που έγραψε ο μυημένος Άμπι Αλ Άμπες Μπιν Άλι Αλ Μπούνι, στο έργο του “Σάμς αλμαάρεφ αλκούμπρα”, στο οποίο κάνει αναφορές για τις απόκρυφες πράξεις και τις αντιδράσεις, τις ευγένειες του Θεού, τα Ονόματά Του κι άλλα πολλά, δίνοντας έτσι, κυριολεκτικά, το φάρο που φωτίζει ανεξάντλητα το Μεγάλο Δρόμο.

 

Μοναδικότητα

Σούρα «Αλ-Ιχλάς» سورة الاخلاص
Το 112ο στάδιο «Αλ-Ιχλάς». Η Αμόλυντη Πίστη ή η Ειλικρίνεια. Μέκκα - σε 4 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
بسم الله الرحمن الرحيم
Bismilla_hir rahma_nir rahim

1. Λέγε: Αυτός είναι ο Θεός, ο Ένας και Μοναδικός.
2. Θεός, ο Αιώνιος, ο Απόλυτος.
3. Ποτέ δεν γέννησε και ποτέ δεν γεννήθηκε.
4. Και δεν υπάρχει κανείς όμοιός Του.
1. Qul huwal la_hu ahad
2. Al la_hu samad
3. Lam yalid wa lam yu_lad
4. Wa lam yakul lahu_ kufuan ahad

Μυστήριο

Σούρα «Μπάνι Ισραήλ»
Το 17ο στάδιο «Μπάνι Ισραήλ». Τα παιδιά του Ισραήλ. Μέκκα - σε111 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim

ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي ومااوتيتم من العلم الا قليلا  
 

85. Θα σε ερωτήσουν για το Πνεύμα (της έμπνευσης). Πες: «Το Πνεύμα (φτάνει) κατά διαταγή του Κυρίου μου. Πολύ λίγα σας μεταδίδονται (ω! άνθρωποι) απ’ τη γνώση»! 85. Wa yas'alu_naka 'anir ru_h(i), qulir ru_hu min amri rabbi wa ma_ u_titum minal 'ilmi illa_ qalila_(n).

قل لايعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ومايشعرون ايان يبعثون 

بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

 
Σούρα «Α-Νάμλ»

Το 27ο στάδιο «Α-Νάμλ».

Τα μερμήγκια. Μέκκα - σε 93 εδάφια.

Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.

Bismilla_hir rahma_nir rahim
65. Να πεις: «Κανείς δεν γνωρίζει τα κρυμμένα (τα μυστικά) στους ουρανούς και στη γη, παρά μόνο ο Θεός. Κι ούτε μπορούν να αντιληφθούν, πότε θα αναστηθούν (για να λογοδοτήσουν).
66. «Αλλά ακόμα πιο μικρή ίσως να είναι η γνώση τους για να καταλάβουν τη Μέλλουσα Ζωή. Αμφιβάλλουν και δεν είναι βέβαιοι για αυτή, και μάλλον είναι τυφλοί (δεν βλέπουν) μέχρι εκεί».
65. Qul la_ yalamu man fis sama_wa_ti wal ardil gaiba il lal la_h wa ma_ yasuru_na ay ya_na yubasu_n

66. Balid da_raka ilmuhum fil a_hirah bal hum fi sak kim minha_ bal hum minha_ amu_n
 

مااتخذ الله من ولد وماكان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 

عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون  

 
Σούρα «Αλ Μου'μινούν»
Το 23ο στάδιο «Αλ Μου'μινούν».
Οι Πιστοί. Μέκκα - σε 118 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim
 
91. Δεν πήρε (γέννησε) ο Θεός ένα γιο και δεν έχει μαζί Του κανένα Θεό. Αν ήταν έτσι, κάθε θεός θα πήγαινε με ότι είχε δημιουργήσει και μερικοί θα ήθελαν να υψωθούν (να κυριαρχήσουν) πάνω από τους άλλους! Δόξα στο Θεό! (Μακριά από Αυτόν) ότι ψευτιές του αποδίδουν!
92. Γνωρίζει το κρυμμένο και το φανερό και είναι πολύ ψηλά (ανώτερος) από τους συνεταίρους που Του αποδίδουν!
91. Mat tahazal la_hu miw waladiw wa ma_ ka_na maahu_ min ila_hin izal lazahaba kul lu ila_hin bima_ halaqa wa la'ala_ baduhum ala_ bad subha_nal la_hi am ma_ yasifu_n


92. A_limil gaibi was saha_dati fataa_ la_ am ma_ yusriku_n
 

كيف خلق الله سبع سموات طباقا  

Σούρα «Νουχ»
Το 71ο στάδιο «Νουχ».
Ο Νώε. Μέκκα - σε 28 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim

15. «- Μα δεν βλέπετε πως ο Θεός έπλασε τους επτά ουρανούς - τον έναν πάνω στον άλλον.

15.-, Alam tarau kaifa halaqal la_hu saba sama_wa_tin tiba_qa_
 

Πολλαπλότητα

وله من في السماوات والارض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون 

يسبحون الليل والنهار لايفترون 

ام اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون    
Σούρα «Αλ-Αναμπιγιά-α»
Το 21ο στάδιο «Αλ-Ιχλάς». Οι Προφήτες. Μέκκα - σε 112 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim
19. Και σε Αυτόν ανήκουν όλα (τα δημιουργήματα) που (βρίσκονται) στους ουρανούς και στη γη. Ακόμα κι αυτοί που είναι (πολύ) κοντά Του δεν υπερηφανεύονται να Τον υπηρετούν κι ούτε (ποτέ) κουράζονται (από την υπηρεσία Του).
20. Πανηγυρίζουν (οι άγγελοι) τη δόξα Του, νύχτα και μέρα, και δεν διακόπτουν (τους ύμνους) για να επινοούν (ψευτιές εναντίον Του).
21. Ή μήπως έχουν πάρει (για λατρεία) θεότητες από τη γη, που δεν μπορούν να αναστήσουν (νεκρούς);
22. Αν υπήρχαν εκεί (στους ουρανούς και στη γη) άλλες θεότητες, εκτός του Θεού, θα είχαν κι όλας χαθεί. Αλλά, Δόξα στο Θεό, τον Κύριο του Θρόνου (της εξουσίας), (πολύ ψηλά είναι) από όσα του αποδίδουν!
19. Wa la_hu_ manfis sama_wa_ti wal ard waman indahu_ la_ yastakbiru_na an iba_datihi wala_ yastahsiru_n20. Yusab bihu_nal laila wan naha_ra la_ yafturu_n


21. Amit tahazu_ a_lihatam minal ardi hum yunsiru_n
22. Lau ka_na fihima_a_lihatun il lal la_hu lafasadata_ fasubha_nal la_hi rab bil arsi am ma_ yasifu_n

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين

 
Σούρα «Αλ Μου'μινούν»
Το 23ο στάδιο «Αλ Μου'μινούν».
Οι Πιστοί. Μέκκα - σε 118 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim
14. Έπειτα δημιουργήσαμε το σπέρμα, σε θρόμβο από πηκτό αίμα και δημιουργήσαμε το θρόμβο σε (έμβρυο) σβώλο συμπαγή και δημιουργήσαμε το συμπαγή σβώλο σε κόκαλα και ντύσαμε (περιβάλαμε) τα κόκαλα με σάρκα κι έπειτα σχηματίσαμε από αυτό ένα άλλο (νέο) πλάσμα. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο Άριστος των δημιουργών. 14. Sum ma halaqnan nutfata alaqatan fahalaqnal alaqata mudgatan fahalaqnal mudgata iza_man fa kasaunal iza_ma lahma_ sum ma ansana_hu halqan a_har fataba_rakal la_hu ahsanul ha_liqin

Αντιστοιχία

الله الذي خلق السماوات والارض ومابينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع افلا تتذكرون

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 

الذي احسن كل شئ خلقه وبدا خلق الانسان من طين 

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ماتشكرون 

 

Σούρα «Α-σάτζντα»
Το 32ο στάδιο «Α-σάτζντα». Η Λατρεία.
Μέκκα - σε 30 εδάφια.
Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim

4. Ο Θεός είναι που έπλασε τους ουρανούς και τη γη και ότι είναι ανάμεσά τους, σε έξη μέρες. Κι έπειτα εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της εξουσίας). Κανέναν άλλον - εκτός από Αυτόν - δεν έχετε για προστάτη ή μεσολαβητή (για σας). Γιατί - λοιπόν - δεν σκέφτεστε;
5. Κυβερνά (όλες) τις υποθέσεις, από τον ουρανό ως τη γη. Έπειτα σε Αυτόν θα πάνε (όλες τους) μια Ήμέρα, που η διάρκειά της θα είναι (σαν) χίλια χρόνια κατά τους υπολογισμούς σας.
6. Έτσι, είναι (ο Θεός), ο Γνώστης των πάντων, από κρυφά και από φανερά, ο Παντοδύναμος, ο Ελεήμονας,
7. που έκανε (τέλεια) και πολύ όμορφα κάθε τι που έχει δημιουργήσει. Και πρώτα έπλασε τον άνθρωπο από λάσπη,
8. κι έπειτα έκανε τους απογόνους του από ένα καθαρό στοιχείο μιας καταφρονημένης υγρής σταγόνας, (το ανδρικό σπέρμα),
9. κι έπειτα του έδωσε το σχήμα στις πρέπουσες αναλογίες, και φύσηξε μέσα του κάτι από το Πνεύμα Του. Κι έφτιαξε για (ευκολία) σας την ακοή, την όραση και το αίσθημα (την κατανόηση). Λίγοι - όμως - είναι εκείνοι που ευχαριστούν.
4. Al la_hul lazi halaqas sama_wa_ti wal arda wa ma_ bainahuma_ fi sitati ay ya_min sum mas tawa_ alal arsi ma_ lakum min du_nihi miw waliy yiw wala_ safiin afala_ tatazak karu_n


5. Yudab birul amra minas sama_i ilal ardi sum ma yaruju ilaihi fi yaumin ka_na miqda_ruhu_ alfa sanatim mim ma_ taud du_n

6. Zalika_ a_limul gaibi was saha_datil azizur rahim

7. Alazi ahsana kul la sai in halaqahu_ wa bada a halqal insa_ni min tin

8. Sum ma jaala nas lahu_ min sula_latim mim ma_ im mahin

9. Sum ma saw wa_hu wa nafaha fihi mir ru_hihi wa ja'ala lakumus sama wal absa_ra wal af idah qalilam ma_ taskuru_n

Σούρα Α-Ραχμάν
Το 55ο στάδιο Α-Ραχμάν. Ο Φιλάνθρωπος. Μεντίνα - σε 78 εδάφια.

Στο όνομα του Φιλάνθρωπου κι Ελεήμονα Θεού.
Bismilla_hir rahma_nir rahim

5. Ο Ήλιος και η Σελήνη ακολουθούν την υπολογισμένη (με ακρίβεια) πορεία.
6. Και τα άστρα και τα δέντρα, (όμοια και τα δύο) σκύβουν για λατρεία.
7. Και το Στερέωμα το σήκωσε ψηλά κι έστησε τη Ζυγαριά (της Δικαιοσύνης),
8. για να μη παρανομείτε στα ζύγισμα.
9. Γι’ αυτό τηρείτε το βάρος με δικαιοσύνη και μη στερείτε (περιορίζοντας) τη ζυγαριά.
10. Κι έστρωσε τη γη για τα δημιουργήματά (Του).
11. Μέσα της υπάρχουν φρούτα και φοινικόδεντρα που έχουν τα σπαθωτά κλαδιά (με τους κλειστούς χουρμάδες),
12. (ακόμα και) το σιτάρι με τα στάχυα, και τα μυρωδάτα φρούτα.
13. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
14. Έπλασε τον άνθρωπο από άργιλο, όμοιο με αυτό του κεραμέα.
15. Κι έπλασε τα Πνεύματα από (καθαρή) φωτιά χωρίς καπνό.
16. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
17. Είναι ο Κύριος των δύο Ανατολών και Κύριος των δύο Δύσεων!
18. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
19. Διαχώρισε τις δύο θάλασσες που συναντώνται.
20. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούν να το υπερβούν.
21. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
22. Βγαίνουν απ’ αυτές (τις δύο) μαργαριτάρια και κοράλλια.
23. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
24. Σ’ αυτόν ανήκουν τα πλεούμενα που διασχίζουν απαλά τη θάλασσα υψηλά σαν βουνά.
25. Τότε ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);
26. Όλα όσα είναι πάνω της (πάνω στη γη) θα χαθούν,
27. και μόνο το Πρόσωπο του Κυρίου σου θα παραμείνει (για πάντα), Μεγαλόπρεπο, Γενναιόδωρο και Τιμημένο.
28. Τότε, ποια καπό τις ευεργεσίες του Κυρίου σας, θα αρνηθείτε (και οι δύο);
29. Αυτόν ερωτούν (για τις ανάγκες τους) κάθε τι που είναι στους ουρανούς και στη γη. Κάθε μέρα κάνει να λάμψει και μια καινούργια κατάσταση.
30. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του Κυρίου σας θα αρνηθείτε (και οι δύο);

الشمس والقمر بحسبان

والنجم والشجر يسجدان

والسماء رفعها ووضع الميزان

الا تطغوا في الميزان 

واقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان

والارض وضعها للانام

فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام

والحب ذو العصف والريحان 

فباي الاء ربكما تكذبان

خلق الانسان من صلصال كالفخار 

وخلق الجان من مارج من نار

فباي الاء ربكما تكذبان 

رب المشرقين ورب المغربين

فباي الاء ربكما تكذبان

مرج البحرين يلتقيان

بينهما برزخ لايبغيان

فباي الاء ربكما تكذبان 

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 

فباي الاء ربكما تكذبان

وله الجوار المنشئات في البحر كالاعلام

فباي الاء ربكما تكذبان

كل من عليها فان

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 

فباي الاء ربكما تكذبان 

يسأله من في السماوات والارض كل يوم هوفي شان 

فباي الاء ربكما تكذبان

5. As samsu wal qamaru bihusba_n

6. Wan najmu was sajaru yasjuda_n

7. Was sama_a rafa'anha_ wa wada'al miza_n

8. Al la_ tatgau fil miza_n
9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la_ tuksirul miza_n

10. Wal arda wadaaha_ lil ana_m

11. Fiha_ fakihatuw wan naklu sa_tul akma_m


12. Wal hab bu zul asfi war raiha_n

13. Fabi ay yi a_la_i rab bikuma_ tukaz ziba_n

14. Halaqal insa_na min salsa_lin kal fak ka_r

15. Wa halaqal ja_n na mim ma_rijim min na_r

16. Fabi ay yi a_la_ rab bikuma_ tukaziba_n

17. Rab bul masriqaini wa rab bul magribain


18. Fabi ay yi a_la_ rab bikuma_ tukaziba_n

19. Marajal bahraini yaltaqiya_n
20. Bainahuma_ barzakul la_ yabgiya_n

21. Fabi ay yi a_la_i rab bikuma_ tukaziba_n

22. Yakhruju minhumal lu lu u wal marja_n

23. Fabi ay yi a_la_ i rab bikuma_ tukaziba_n

24. Wa lahul jawa_ril munsa a_tu fil bahri kal ala_m

25. Fabi ay yi a_la_ i rabikuma_ tukaziba_n


26. Kul lu man alaiha_ fa_n
27. Wa yabqa_ wajhu rab bika zul jala_li wal ikra_m


28. Fabi ay yi a_la_ i rabikuma_ tukaziba_n

29. Yas aluhu_ man fis sama_wa_ti wal ard kul la yaumin huwa fi san

30. Fabi ay yi a_la_i rabikuma_ tukaziba_n

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest