بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على سيدي و مولاي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

Ενικός αριθμός  لَطِيْفة Λατίφα και πληθυντικός αριθμόςاللطائف  Λαταΐφ. Λατίφα σημαίνει λεπτή αποκάλυψη ή στρώμα.

Περίπου στα μέσα του 13ου αιώνα εδραιώθηκε ένα περίπλοκο σύστημα, στο οποίο καθιερώθηκαν σχέσεις μεταξύ των μεταξύ των προφητών (Αβραάμ, Νώε κλπ), των Λαταΐφ (Καλμπ, Ρουχ κλπ) και των χρωμάτων. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τη φύση των Λαταΐφ και τις αντίστοιχες τάξεις τους. Για παράδειγμα, ένα σχήμα τοποθετεί τη Λατίφα Σιρ κάτω ή πριν τη Λατίφα Ρουχ, ενώ άλλα διαφέρουν στην θέσεις και μάλιστα εντελώς αντίθετα.
Όμως, διάφορα Πνευματικά Τάγματα διαμόρφωσαν μια εσωτερική «γεωγραφία». Το κύριο ενδιαφέρον βρίσκεται στην «επανασχεδίαση» των Έξι Λαταΐφ (Λαταΐφ Α-σέτα لطائف الستة) και των αρμοδιοτήτων τους. Κοινές έννοιες των Σούφι, όπως Φανά (Εκμηδένιση فناء) και Μπακά (Ύπαρξη بقاء), ορίστηκαν σε διαφορετικές Λαταΐφ. Για παράδειγμα, το σχέδιο των Νακσμπαντί (نقشبندی ) είναι ως εξής:
Η Λατίφα Ναφς είναι κάτω από τον ομφαλό με κυανό χρώμα, η Λατίφα Καλμπ είναι στην αριστερή πλευρά του στήθους με κίτρινο χρώμα, η Λατίφα Ρουχ είναι στη δεξιά πλευρά του στήθους, κάτω από τη θηλή με κόκκινο χρώμα, η Λατίφα Σιρ είναι μεταξύ της Καλμπ και της Ρουχ, δίπλα στην αριστερή θηλή με άσπρο χρώμα, η Λατίφα Χάφι είναι στο μέτωπο ή δίπλα στη δεξιά θηλή με μαύρο χρώμα και η Λατίφα Αχφα είναι στον εγκέφαλο ή διαδοχικά, στο κέντρο του στήθους με πράσινο χρώμα.

Αρχικά οι Σούφι μας ενημερώνουν για τις Λαταΐφ, που ήταν μόνο η Λατίφα Κάλμπ και η Λατίφα Ρουχ. Μερικοί από αυτούς αναφέρθηκαν και στη Λατίφα Σιρ. Ο Άχμεντ Σίρχιντι ανέφερε τα πέντε Λαταίφ που εδρεύουν στο ανθρώπινο στήθος, τη Λατίφα Κάλμπ, τη Λατίφα Ρουχ, τη Λατίφα Σιρ, τη Λατίφα Χάφι και τη Λατίφα Άχφα εφιστώντας την προσοχή στο φως που αυτές ρίχνουν και στα στάδια της ικανότητάς τους.

Ο καθένας που έχει ερευνήσει και μελετήσει την ψυχολογία των Σούφι, έχει σαφή άποψη για τις περίπλοκες, και ευαίσθητες ερμηνείες που βρίσκονται σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο της κακής πληροφόρησης των Σιχ με αποτέλεσμα, η βασική δοξασία να διαφέρει από Τάγμα σε Τάγμα, ακόμα και στις κεντρικές αρχές και στο σημείο της ανάπτυξης ενός σύμφωνου δόγματος.
Ελκύοντας εδάφια από το Άγιο Κοράν, ουσιαστικά όλοι οι Σούφι διακρίνουν μεταξύ των Λαταΐφ και άλλων ψυχοπνευματικών οργάνων, τις υπεραισθητήριες ικανότητες και τις εστιάσεις στη στοχαστική εμπειρία. Οι βασικές διαφωνίες είναι αναφορικά τον αριθμός τους, επιπλέον των ικανοτήτων που θα δούμε πιο κάτω, στη θέση, στη λειτουργία, στην ιεραρχία, στα χαρακτηριστικά.
Ο εγγονός του Μιτζαντίντ (κάτι σαν απεσταλμένος του Θεού) Σίχ Ουαλλάχ, ο Αμπου Αλ Άχαντ, εξηγεί σε συντομία τα Λαταίφ. Λέει πως σύμφωνα με τα συμπεράσματα του παππού του, ένα άτομο έχει δέκα Λαταίφ, οι πέντε από αυτές αφορούν στο Αλίμ Αλ Άμρ, (
عالم الأمر) τον Κόσμο της Εντολής, και πέντε από αυτές αφορούν στο Αλίμ Αλ Χάλικ, (عالم الخلق) τον Κόσμο της Δημιουργίας.
Εννοεί λοιπόν, ο Κόσμος της Ύπαρξης έχει εισαχθεί στη ζωή κατ’ ευθείαν από το Δημιουργό Θεό με εντολή των Λόγων Του  (
كان είμαι. Η διαμόρφωση δεν είναι υλική, όμως αργότερα θεωρήθηκε έτσι. Το μέρος του Αλίμ Αλ Άμρ είναι πάνω από το Θρόνο του Θεού, το Άρς (عرش). Και το Αλίμ Αλ Χάλικ είναι κάτω από τον Θρόνο Του. Οι ικανότητες των Λαταίφ του Αλίμ Αλ Αμρ είναι Κάλμπ (قلب Καρδιά), Ρούχ (روح Πνεύμα), Σιρ (سر Μυστικό, Απόκρυφο), Χάφι (خفي Μυστήριο, Κρυμμένο μυστικό) και Άχφα (أخفى Κρυμμένο βαθιά μυστικό, Βαθύ μυστήριο). Οι ικανότητες του Αλίμ Αλ Χάλικ είναι η Λατίφα Νάφς (نفس Εαυτός, Ψυχή, Πνοή) και τα τέσσερα στοιχεία, δηλαδή Γη, Ύδωρ, Αήρ και Πυρ.
Στη σφαίρα της δυνατότητας, ο Ντάιρα Αλ Ιμκάν (
دائرة الإمكان) (Κύκλος της Δυνατότητας) σήμαινε αυτούς τους Δύο Κόσμους. Το ανώτερο μισό αυτής της σφαίρας είναι υπεράνω του Θρόνου του Θεού και το κατώτερο μισό είναι κάτωθεν του Θρόνου. Η μορφή της σφαίρας λαμβάνει το εξής σχήμα:

Οι Λαταΐφ του Αλίμ Αλ Άμρ συνδέονται με την εσωτερική ζωή ενός ατόμου και σαν τέτοιες εδρεύουν στο σώμα. Έχουνε ακριβείς θέσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Ναφς την οποία επίσης ανήκει στις φυσικές όψεις του ανθρώπου. Η Ναφς εδρεύει κάτω από τον ομφαλό, η Κάλμπ στην αριστερή πλευρά, η Ρουχ στη δεξιά πλευρά του θώρακα και η Σιρ ακριβώς μεταξύ της Κάλμπ και της Ρουχ. Η Χάφι λέγεται από μερικούς Σούφι πως είναι στο μέτωπο, στο τρίτο μάτι και η Άχφα στον εγκέφαλο. Ενώ άλλοι λένε πως η Άχφα είναι στο μέσον του θώρακα, η Σιρ μεταξύ της Κάλμπ και της Άχφα και η η Χάφι μεταξύ της Ρουχ και της Άχφα.
Η διαδικασία του Δίκρ (ذكر μνημόνευση) του Ίσμ Α’δάτ (
أسم الذات το όνομα της Ουσίας, δηλαδή الله) είναι ότι κάποιος πρέπει να πει το όνομα με τέτοιο τρόπο που να μείνει η γλώσσα στον ουρανίσκο κρατώντας το Άγιο Όνομα στη σκέψη και πρέπει να στρέψει την στον Πανίσχυρο Θεό και να απορροφηθεί στο Δικρ του Ίσμ Α’δάτ.
Αυτό το Άγιο Όνομα που δεν μοιάζει με καμία οντότητα και καμία οντότητα δεν μοιάζει με Αυτό, που τίποτα δεν τοποθετείται στο μήκος του και τίποτα δεν είναι παρόμοιό του, αυτού που η καταμέτρηση δεν περιορίζεται και τα όρια δεν εγκλείονται, αυτού που οι κατευθύνσεις δεν το πλαισιώνουν και δεν έχει κανένα κοινό γνώρισμα με τα υλικά σώματα, αυτού που είναι μοναδικό χωρίς άλλο παρόμοιο, αυτού που διαιρέθηκε χωρίς κανένα όμοιο.

Μην χρησιμοποιείς μόσχο στο σώμα, τρίψε τον στην καρδιά.
Τι είναι ο μόσχος; Το μυστικό όνομά Του που είναι γεμάτο από Μεγαλοπρέπεια
                                                                                                                                        Ρούμι

Πριν αρχίσει το Δικρ, η ακόλουθη λέξη πρέπει να ειπωθεί και το νόημά της, που πραγματικά είναι το νόημα του είναι το όνομα του Θεού, πρέπει να κρατηθεί στη σκέψη, ενώ συγκεντρώνεται σε μια ιδιαίτερη Λατίφα.

Η Πνευματική Επιείκεια ξεχειλίζει από την Ύπαρξη – αυτού που είναι Μοναδικός χωρίς όμοιο, διαιρεμένος χωρίς όμοιο, αυτού που αποδίδεται με όλες τις ποιότητες και τις τελειότητες και απαλλάσσεται από όλες τις ατέλειες και όλα τα ελαττώματα – πάνω στην καρδιά μου.

Όταν ο Δακίρ (ذكرى αυτός που εκτελεί Δικρ) επαναλαμβάνει το Ισμ Α’δάτ εκατόν φορές, πρέπει ημερήσια να ακολουθεί τη λέξη με ταπεινότητα και πίστη, δια μέσου της αγάπης συνδέεται με τον Θεό:

Ώ Θεέ, Εσύ και η Δική σου εκπλήρωση μόνο, είναι ο μόνος σκοπός μου. Παραχώρησε προς εμένα τη δική Σου Αγάπη και Γνώση.

Αυτές οι λέξεις πρέπει να ειπωθούν από καρδιάς. Στην ορολογία του Τάγματος των Νακσμπαντίγια, αυτό καλείται Μπάζ Κάστ (باز گشت επιστροφή στα Περσικά). Η λέξη Νακ-σμπαντίγια (نقشبندی ) είναι Περσική και λήφθηκε από το όνομα του ιδρυτή του Τάγματος. Μερικοί λένε πως σημαίνει «Πρότυπο του Δημιουργού», άλλοι λένε «Χρυσή Αλυσίδα». Αυτοί αρνούνται τις προσποιήσεις της καρδιάς. Ο Δακίρ γίνεται αγνός και αμόλυντος κα η καρδιά αποσυνδέεται από όλα, εκτός από τον Θεό. Πριν αρχίσει το Δικρ, ο Δακίρ πρέπει με κάθε ταπεινότητα και πίστη, να κρατήσει υπ’ όψη του τις ανεπάρκειές του, στρέφοντας το πρόσωπό του προς τον Θεό και προσδοκώντας ότι το Δικρ του να γίνει αποδεχτό, να διαλέξει το όνομα του Θεού ως μέσον για την προσέγγιση και να καθορίσει την προσοχή του στο Δικρ της καρδιάς, λέγοντας:

Ακόμα και η καρδιά δεν γνωρίζει την αλήθεια,
Ακόμα τα βήματα της αναζήτησης συνεχίζουν να βηματίζουν την Ατραπό,
Ώ Κύριε! είτε έδωσες σε μας την Χάρη ή όχι,
Θα επαναλαμβάνομε το όνομά Σου, Αλλάχ, Αλλάχ!

Κατά τη διάρκεια του Δικρ, όσο η Ουκούφι Κάλμπ (القلب الوُقُوف αφύπνιση καρδιάς) γίνεται σε μεγάλο βαθμό και τόσο πολύ το Δικρ, τόση η αντίληψη του Θεού, η οποία είναι εντελώς η ουσία της ανθρώπινης αλήθειας και μπορεί να φανερωθεί από μόνη στην καρδιά. Δηλαδή το Δικρ πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά για να επιτευχθεί η ενθύμηση και η συνειδητοποίηση του Θεού και να αποκομιστεί η αντίληψη της παρουσίας Του εσωτερικά και εξωτερικά.

Η ικανότητα της συνειδητοποίησης ή η αντίληψη της παρουσίας του Θεού, δίνεται στο άτομο και βρίσκεται εν δυνάμει, σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι, μπορεί να κατανοηθεί πλήρως και να γίνει μια πραγματικότητα.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest