لطائف الستة Λαταΐφ Α-σίτα

Θα πρέπει να γνωρίζεις πως οι περισσότεροι Σοφοί εξέτασαν αυτήν την μέθοδο των Λαταΐφ [اللطائف] για να διευκολύνουν το χειρισμό των συμπεριφορών των έξι κέντρων και είπαν πως υπάρχουν μέγιστες Πνοές που ανήκουν συνολικά στην Ύπαρξη (الذاتية) και έτσι ρυθμίστηκε ο τρόπος λειτουργίας  των Λαταΐφ.

Τα Λαταΐφ είναι έξι εκ των οποίων πέντε ονομάζονται «όργανα».  Σύμφωνα με την Αρχαία Ελληνική Γνώση, πέντε είναι τα σώματα στον άνθρωπο: το χοϊκό, το θυμικό, το κατώτερο νοητικό, το ανώτερο νοητικό μαζί με το αιθερικό και παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι.

Το σύστημα των Σούφι των Έξι Λαταΐφ, περιγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:
Η Λατίφα Ναφς
لطيفة نفس που μεταφράζεται ως «Εαυτός, Ψυχή, Πνοή», δεν ανήκει στα πέντε όργανα. Κάποιοι Σούφι εξετάζουν κάτω από τον όρο Ναφς, το σύνολο της διανοητικής και συναισθηματικής και βουλητικής ζωής. Η πλειοψηφία από αυτούς, είναι της άποψης πως η Ναφς είναι μια «κατώτερη», επηρεασμένη και εμπαθής ανθρώπινη φύση. Περιλαμβάνει τις φυτικές και ζωικές όψεις της ανθρώπινης ζωής. Ο κεντρικός σκοπός της πορείας του Σούφι είναι ο μετασχηματισμός της Ναφς από τη λυπηρή εγωιστική θέση της μέσω των διάφορων ψυχοπνευματικών σταδίων, είτε προς την αγνότητα και την υποταγή στη θέληση του Θεού, είτε προς την εκμηδένιση και την αποθέωση. Θεωρείται από πολλούς πως εδρεύει λίγο κάτω από τον ομφαλό, στο Ηλιακό Πλέγμα.

Η Λατίφα Καλμπ,القلب  لطيفة  που μεταφράζεται «Καρδιά», είναι η θεϊκή Λατίφα στην ουράνια καρδιά  και εδρεύει στο σώμα στην κωνική διαμόρφωση του οργάνου, κρεμασμένη σε κλίση δύο δάχτυλα, στην αριστερή πλευρά στο στήθος. Το χρώμα της είναι κίτρινο και είναι κάτω από τον Αδάμ آدم. Είναι αληθινά η ανθρώπινη ύπαρξη και την ονομάζουν Γνωστική الحكيم. Συνδέεται με την Ουσία της Χαράς, την απόλαυση, την περιέργεια, την ευθυμία, την ευρύτητα της αντίληψης του Δρόμου.
Στην ορολογία των Σούφι, αυτή η πνευματική καρδιά, περιγράφεται με ποικίλους τρόπους. Για μερικούς, είναι το κάθισμα του μακάριου οράματος. Άλλοι την θεωρούν ως τη θέση της θείας αγάπης (عَشِقَ ‘άσκ). Επίσης, για την πλειοψηφία, είναι το πεδίο μάχης από δύο στρατούς που πολεμούν, εκείνο της Ναφς και της Ρουχ. Με λίγα λόγια, η κάθαρση της Καλμπ είναι αναγκαία πνευματική πειθαρχία για την πορεία στην Ατραπό των Σούφι.
Οι στρατιές της Ναφς είναι οι Ναφς Α-Νάτικα (النفس الناطقة που σημαίνει Λογική Ψυχή και εξισώνεται με την عقل που σημαίνει διάνοια), που είναι το καλύτερο, λογικό μέρος της ψυχής σε αντιδιαστολή με ζωική, την εμπαθή.
Το κίτρινο φως της Καλμπ είναι η αρχή της παραγωγής φωτός και συγκεντρώνεται σε αυτό η αναταραχή ή η δυνατή προσδοκία. Αυτή οδηγεί στη Λατίφα Ρουχ (Ψυχή لطيفة الروح).

Η Λατίφα Ρουχ, الروح لطيفة που μεταφράζεται «Πνεύμα» είναι η Τρίτη «οντότητα» και η δεύτερη υποψήφια στη μάχη για την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ, διαφέρουν οι απόψεις σχετικά με τη Ρουχ, ανάμεσα στους Σούφι.
Η Ναφς μιλά και η Ρουχ είναι μέσα της. Η Ναφς, η άγρια συλλέγει και είναι το όχημα και το βασίλειο της Ύπαρξης και είναι ακόμα η απαίτηση και η ευθύνη.
Μερικοί Σούφι, κρίνουν την Ρουχ συναιώνια με το Θεό, άλλοι την θεωρούν μια δημιουργημένη οντότητα. Όπως και να είναι, η Ρουχ είναι το υψίπεδο, κατά γενική ομολογία στην πλειοψηφία των Σούφι και ειδικά για αυτούς πριν τον 11ο αιώνα. Μετά τη Ρουχ, οι απόψεις αποκλίνουν περισσότερο, καθότι οι Σούφι δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις υποτιθέμενες «υψηλότερες» πνευματικές ικανότητες ή δεν τις εντάσσει κάτω από τις υποδιαιρέσεις της Ρουχ.
Το χρώμα της είναι το κόκκινο και είναι κάτω από τον Νώε نوح και τον Αβραάμ إبراهيم. Το φως της είναι το αρσενικό στην ψυχή και σταματά στην Καλμπ. Έτσι εμφανίζεται να μετακινείται το φως, φλεγόμενο οδηγεί στη Λατίφα Σιρ (Μυστικό لطيفة السرّ). Η Λατίφα Ρουχ είναι κάτω από το στήθος στη δεξιά πλευρά, κεκλιμένη προς το στήθος, δύο δάχτυλα. Είναι η Ουσία της Δύναμης, η ικανότητα της διάκρισης, η πρωτοβουλία, η επέκταση. Δύναμη στο Δρόμο σημαίνει επίσης τη δύναμη της αθωότητας, συνεχώς. Συνδέεται με το διαχωρισμό, σαν ψυχολογικός διαχωρισμός από τους γονείς, την ανάπτυξη της αυτονομίας, την εξατομίκευση.

Οι τρεις «υψηλότερες» πνευματικές ικανότητες είναι ένα θέμα διαμάχης.
Θα ακολουθήσω την ερμηνευτική των Περσών Σούφι, μια και αυτές πλησιάζουν περισσότερο προς τις Νεοπλατωνικές θεωρίες.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ανήκουν στο Σουφικό Τάγμα Νακσμπαντί.

Τρία «υψηλότερα» όργανα της πνευματικής αντίληψης είναι η Σιρ, η Χάφι και η Άχφα. Είναι ο Λόγος, ο Νους και το Αγαθόν των Αρχαίων Ελλήνων.
Οι αναφορές τα Λαταΐφ παραπέμπουν στις Πλατωνικές δοξασίες. Ο Πλάτων στον Τίμαιο αναφέρει πως στην Αθάνατο ψυχή οι Θεοί έδωσαν ένα σώμα ως όχημα. Μέσα στο όχημα έβαλαν ένα ακόμα θνητό με φοβερά και αναπόφευκτα πάθη, πρώτη την ηδονή (για κακό), δεύτερους του πόνους (για αποφυγή αγαθών), τρίτο το θράσος, τέταρτο τον φόβο (για άφρονες συμβούλους), πέμπτη την επιθυμία (για να μην υπακούει σε συμβουλές), έκτη την ελπίδα (για να παρασύρεται εύκολα) και έβδομη την παράλογη αίσθηση. Όλα τα ανακάτωσαν με την παράλογη αίσθηση και τον έρωτα και έκαναν τρόπους Ενέργειας (δηλαδή لطائف Λαταΐφ) αναγκαίους για το θνητό γένος.
Το σώμα χωρίζεται σε στην κεφαλή, τον θώρακα ή καρδία και στην κάτω κοιλία. Η κεφαλή είναι η έδρα του Λόγου. Το θυμοειδές και επιθυμητό τα δύο θνητά μέλη της ψυχής. Καρδία και πνεύμονες.
Έβαλαν ισθμό και όριο μεταξύ της κεφαλής και στήθους, τον αυχένα, για να είναι χωρισμένα. Στο στήθος (θώρακα) έβαλαν το θνητό είδος της ψυχής. Επειδή το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο, χώρισαν την κοιλότητα του θώρακα στα δύο. Μεταξύ αυτών έβαλαν τας φρένας ως διάφραγμα. Μεταξύ διαφράγματος και αυχένα έβαλαν το μέρος της ψυχής που μετέχει της ανδρείας και της πολεμικής ορμής, επειδή επιζητεί τη νίκη. Το έβαλαν έτσι, κοντά στην κεφαλή. Την καρδία (δεσμός φλεβών και πηγή αίματος) την έβαλαν στην κατοικία αυτή για να είναι δορυφόρος του λόγου.
Το ήπαρ και η σπλην είναι η έδρα του επιθυμητού της ψυχής. Το μέρος της ψυχής που θέλει ποτά και τροφή, το έβαλαν μεταξύ διαφράγματος και ορίου του ομφαλού. Έβαλαν μέσα το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη. Το ήπαρ είναι η έδρα της μαντικής κατά τον ύπνο. Στα αριστερά του έβαλαν την σπλήνα για να καθαρίζει το ήπαρ.
Η κάτω κοιλία δέχεται το περίσσευμα των τροφών και ποτών. Έβαλαν τα έντερα. Το μυελό των οστών έχει τους δεσμούς της ζωής. Είναι η ρίζα του θνητού γένους. Ο μυελός των οστών έγινε από τα πρώτα τρίγωνα, όσα ήταν κανονικά και λεία και παρήγαγαν λόγω σχήματος, το πυρ, το ύδωρ, τον αέρα και τη γη.
Το μέρος που είχε μέσα του το θείο σπέρμα, το έπλασαν στρογγυλό από παντού και το ονόμασαν εγκέφαλο.
Το μέρος που είχε το υπόλοιπο θνητό μέρος της ψυχής, διαίρεσαν σε σχήματα στρογγυλά και επιμήκη και τα ονόμασαν μυελό. Το μυελό σκέπασαν με οστά. Το θείο δαιμόνιο κατοικεί στην κορυφή του σώματος. Οι διαταραχές της κεφαλής γίνονται με βαθιά γνώση της αρμονίας των περιφορών του σύμπαντος. Η ψυχή του Κόσμου αποτελείται από 3 ουσίες.

Η Λατίφα Σιρ, لطيفة السرّ που μεταφράζεται Μυστικό είναι υπεράνω του στήθους στα αριστερά με κλίση δύο δάχτυλα προς τον θώρακα. Είναι κάτω από τον Μωυσή موسى. Είναι η Ουσία της Επιθυμίας, η υποστήριξη για πνευματική ανάπτυξη, το στήριγμα της παραμονής στη δοκιμασία, η δύναμη επιμονής. Η Επιθυμία είναι μια πλήρης διάσταση, κάτι που περιέχει όλες τις άλλες Ουσιώδεις Πλευρές, αλλά εμφανίζεται σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό συν το χαρακτηριστικό της Επιθυμίας.
Το φώς της είναι λευκό και είναι αρσενική και σταματά στην καρδιά. Έτσι φλεγόμενη επίσης, οδηγεί στη Λατίφα Χάφι (Κρυμμένο Μυστικό لطيفة الخفي).
Η Λατίφα Σιρ
είναι το κέντρο της εσωτερικής συνείδησης, όπου η αντιληπτική επαφή με το θείο ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η ικανότητα με την οποία κάποιος επιτυγχάνει την ένωση με τον Υψηλότερο Πνευματικό του Εαυτό.
« Έχει ειπωθεί ότι η εσωτερική συνείδηση, η Σιρ είναι μέρος της τελευταίας εσωτερικής συνείδησης που είναι Θεός…» Ένας Σούφι εξιστορεί λέγοντας, «η Σιρ μου είναι παρθένα και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στη φαντασία οποιουδήποτε». Από αυτά τα περάσματα, θα μπορούσε κάποιος να συναγάγει ότι η Σιρ είναι η ικανότητα της συγχώνευσης με το Θείο, αλλά στη «ιδιαίτερη» όψη της του Πνευματικού Εαυτού.
Η Σιρ τοποθετείται κάτω από τη Ρουχ, το Πνεύμα. Ουσιαστικά, η Σιρ είναι ισοδύναμη με το μυαλό (
العقل).  

Η Λατίφα Χάφι, الخفي لطيفة που μεταφράζεται το Κρυμμένο Μυστικό ή Μυστήριο είναι στη μέση του μετώπου, πάνω από τα φρύδια, στο Τρίτο Μάτι. Είναι η Ουσία της Ειρήνης και αναπτύσσει λεπτές ικανότητες, όπως την ηρεμία, το μυστήριο, τη μαγεία. Καθησυχάζει το μυαλό. Μπορεί να φανερώνεται εξοργισμένα σαν Δύναμη, αυτή τη δύναμη που εξοντώσει την αναταραχή, την ανησυχία, την αντιδραστικότητα. Συνδέεται με την καθοδήγηση της Ύπαρξης, την καθοδήγηση του Δρόμου.
Πολλοί την τοποθετούν υπεράνω του στήθους στα δεξιά στο στήθος σε κλίση προς τον θώρακα. Είναι κάτω από τον Ιησού عيسى. Το φώς της είναι μαύρο. Οδηγεί στη Λατίφα Άχφα (το βαθιά κρυμμένο Μυστικό
الأخفى لطيفة).
Είναι η έδρα της ενόρασης, της διαίσθησης του Αποκαλυπτόμενου Απόλυτου, Λαχούτ اللاهوت (Απόλυτος). Στην ορολογία των Σούφι, η Χάφι είναι μια θεία λεπτότητα που βρίσκεται εν δυνάμει στη Ρουχ. Το απόκρυφο γίνεται ενδιάμεσο, μεταξύ της Θείας παρουσίας και του πνεύματος, στη λήψη Θεοφανείων των Θείων Χαρακτηριστικών και της Θεϊκής εκπορευόμενης επιείκειας στο πνεύμα.

Η Λατίφα Άχφα, لطيفة الأخقى που μεταφράζεται το Απόκρυφο, το κρυμμένο βαθιά, το βαθύ μυστήριο, είναι στο κέντρο του στήθους. Είναι κάτω από τον Προφήτη μας, Μωχάμεντ نبينا. Το φως της είναι πράσινο και εργάζεται ακριβώς όπως παρουσιάζεται: Είναι η Ουσία της Ευγενούς Αγάπης. Είναι η εναρμόνιση, η ευαισθησία, η συναισθηματική ακρίβεια. Είναι η Συμπόνια στο να μένεις με δύσκολες ή οδυνηρές εμπειρίες, περιπλεγμένες στη διαλυμένη ταυτότητα του Εγώ, ή σε καταστάσεις όπως ο ναρκισσισμός, η ανεπαρκή ματαιότητα, το χάσιμο της Ουσίας και αίσθησης της υποστήριξης της Ύπαρξης. Όταν η έρευνα αφοσιώνεται ακριβώς εκεί που βρίσκεται η καρδιά μας, η καρδιά αποκρίνεται. Εφόσον αυτή είδε και ενδιαφέρθηκε, θα ανοίξει νέους ορίζοντες.
Τα βήματα είναι αναφέρεται εδώ, είναι ο Λόγος السنة και ο τρόπος (μέθοδος) الطريقةΗ Λατίφα Άχφα είναι η πιο ενδότατη συνείδηση που αντιπροσωπεύει το βύθισμα στην Ουσία του Θεού του Κρυμμένου Απόλυτου και είναι ισοδύναμη με τον Έσχατο Απαρατήρητο (Γάιμπου Αλγάιμπου غيبي الغيبي, αυτόν που είναι αόρατος ή απόκρυφος).

Έτσι τα ύψη συλλεγμένα σε καθεμία Λατίφα και εμφανισμένα για το Είδος και την Παρελθούσα κατάσταση, ήταν στον προφήτη, ο οποίος ήταν η Λατίφα Άχφα.

Πίνακας των Λαταΐφ Α-σίτα

لطيفة Λατίφα

العالمΆλαμ, ο Κόσμος

Ο Κόσμος

الأخفى Άχφα, η πλέον απόκρυφη

هو  Χούα

Αυτός, το Άδηλο Απόλυτο

الخفيΧάφι, η απόκρυφη

الله Αλλάχ

Η Θεία Φύση, το Αποκαλυπτόμενο
Απόλυτο

السرΣιρ, το μυστικό

لاهوت Λαχούτ

Το Ανώτερο Εγώ

الروحΡουχ, το πνεύμα

أرواح Αρουάχ

Η Αιτία

القلبΚαλμπ, η καρδιά

ملکوت Μαλκούτ - مثال  Μιθάλ

Η Λεπτότητα

النفسΝαφς, η ψυχή
 
الطابعΤά’μπα, η φύση

اجْسام Άτζσαμ

Η Κατώτερη λεπτότητα και εγκόσμιος υλισμός

 

Μνημονεύοντας το  لا اله إلا الله

Μια από τις πιο γνωστές εκφράσεις με πολλά και ποικίλα επίπεδα επίδρασης, είναι η ομολογία, ο Λόγος «Λα ιλάχι ίλα Αλλαχ», «Δεν υπάρχει άλλος εκτός από τον Θεό».
Ο Σούφι γνωρίζει τον Λόγο αυτό (
لا اله إلا الله), χειριζόμενος τις Λαταΐφ. Η απόδειξη της Ύπαρξης και η μεγάλη Είσοδος αρχίζει με τη μνημόνευση του Αγίου Ονόματος, Αλλάχ, κάτι που συχνά φέρνει έναν φύλακας για να γίνει βατή η γνώση με αυτόν. Ο τρόπος της μνημόνευσης και η εικόνα του Αγίου Ονόματος Αλλάχ, προικίζουν την ψυχή με ευπρέπεια.
Το ρεύμα της Δύναμης έχει καθορισμένη πορεία. Αρχίζει από την Άχφα και τελειώνει στη Ναφς, αφού περάσει από τη Χάφι, τη Ρουχ και την Καλμπ.   


Πηγή::

Η Ψυχοσύνθεση στο Σουφισμό - J. Nurbaksh

Τίμαιος - Πλάτων

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest