Επιλογή πόλης   Γεωγραφικό μήκος ° και Γεωγραφικό πλάτος  °
Ημέρα 
Μήνας  
Έτος 
Ώρα  
Λεπτά  
Δευτερόλεπτα 
Ώρα Ζώνης ώρες
(3 ώρες για θερινή περίοδο))
deltaT  δευτερόλεπτα


 
Ιουλιανή Ημέρα  - Μέση αστρική ώρα Γκρήνουιτς - Τοπική φαινόμενη αστρική ώρα
Ο Ήλιος ανατέλλει στις
μεσουρανεί στις
δύει στις
και είναι στο ζώδιο


Η Σελήνη ανατέλλει στις
μεσουρανεί στις
δύει στις
βρίσκεται σε ηλικία
σε απόσταση από τον Ήλιο °
στη Φάση
και είναι στο ζώδιο
Πρόσθετες πληροφορίες
Ηλίου:
Απόσταση από το κέντρο της Γης σε χιλιόμετρα Απόσταση από τον παρατηρητή σε χιλιόμετρα
Μήκος Ηλίου στην Εκλειπτική σε μοίρες Ορθή Αναφορά Ηλίου σε ώρες Απόκλιση Ηλίου σε μοίρες
Αζιμούθιο Ηλίου σε μοίρες Ύψος Ηλίουσε μοίρες  Διάμετρος Ηλίου '
Αστρονομική αυγή, ώρα Ναυτική αυγή, ώρα Αστική αυγή, ώρα
Αστικό λυκόφως, ώρα Ναυτικό λυκόφως, ώρα Αστρονομικό λυκόφως, ώρα
Σελήνης:
Απόσταση από το κέντρο της Γης σε χιλιόμετρα  Απόσταση από τον παρατηρητή σε χιλιόμετρα
Μήκος Σελήνης στην Εκλειπτική σε μοίρες Πλάτος Σελήνης στην Εκλειπτική σε μοίρες  Ορθή Αναφορά Σελήνης σε ώρες
Απόκλιση Σελήνης σε μοίρες   Αζιμούθιο Σελήνης σε μοίρες Ύψος Σελήνης σε μοίρες  Διάμετρος Σελήνης ' 

Φάσεις Σελήνης

Οι φάσεις της Σελήνης έχουν παρατηρηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων.
Ο Κύκλος του σεληνιακού μήνα είναι πολύ σημαντικός στην Αστρολογία και την Μεταφυσική.  
Η ανατολική και δυτική αστρολογία χρησιμοποιεί το σεληνιακό κύκλο και με τους ίδιους, αλλά και με διαφορετικούς τρόπους.   Στη Δύση, ο σεληνιακός κύκλος ο συχνότερα ερευνάται ως κλειδί για την προσωπικότητα και για τον γενέθλιο χάρτη. Αν και περιγράφεται από πολλούς ως κύκλος με δυναμική διαδικασία που ξετυλίγεται κάθε μήνα, πρακτικά δεν λαμβάνεται υπόψη αναλυτικά στη γενική διαδικασία ερμηνείας. Εδώ θα δώσω μια περίληψη των φάσεων της Σελήνης.
Οι φάσεις της Σελήνης είναι γνωστές σε όλους. Από το σκοτάδι της Νέας Σελήνης αρχίζει ο κύκλος διαμέσου του Πρώτου Τετάρτου, της Πανσελήνου, του Τρίτου Τετάρτου, ως να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Ο σεληνιακός κύκλος είναι ίσως ο ευκολότερος από όλους τους αστρολογικούς κύκλους.   
Ο σεληνιακός κύκλος επεκτείνεται από τη Νέα Σελήνη, δηλαδή όταν συναντιόνται στο ίδιο σημείο του Ζωδιακού ο Ήλιος και η Σελήνη, μέσω της Πανσελήνου, όταν δηλαδή ο Ήλιος και η Σελήνη είναι σε απόσταση 180 μοίρες και ξανά πίσω σε μια άλλη νέα έναρξη. Το σημείο της Νέας Σελήνης θεωρείται σαν χρόνος δημιουργίας και αρχής, η Πανσέληνος είναι χρόνος πραγματοποίησης και πληρότητας.
Δηλώνεται συχνά πως ένας σπόρος ιδέας, ώθησης ή διορατικότητας, παρουσιάζεται στην Νέα Σελήνη και εξωτερικεύεται μέσω των πρώτων δύο Τετάρτων και φθάνει στην ολοκλήρωση ή την πληρότητα στην Πανσέληνο. Μετά από την Πανσέληνο, έρχονται οι επιπτώσεις ή η σημασία αυτού που επιτεύχθηκε μέσω της διαδικασίας εξωτερικοποίησης του προηγούμενου διαστήματος. Κάπως σαν το πάθημα να γίνεται μάθημα και ξεκινά η προετοιμασία για μια νέα και ίσως περισσότερη τέλεια ιδέα που θα διαμορφωθεί στην επόμενη Νέα Σελήνη.  
Θα πρέπει να λάβομε υπόψη ότι ο κύκλος της Σελήνης μοιάζει με όλους τους κύκλους, πχ της καρδιάς, της αναπνοής, της ημέρας, του έτους. Ο κύκλος έχει ένα σημείο μέγιστης εσωτερικότητας που είναι η Νέα Σελήνη, σημείο εισπνοής και ένα σημείο μέγιστης εξωτερικοποίησης που είναι η Πανσέληνος, σημείο εκπνοής.  
Τα έργα που αρχίζουν στη Νέα Σελήνη θα φθάσουν στην εκπλήρωσή τους στην Πανσέληνο. Τα πρώτα δύο Τέταρτα, όταν η Σελήνη αυξάνει και αναπτύσσει το φως της, αντιπροσωπεύουν μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται προσπάθεια να χτιστεί ένα πραγματικό πρόγραμμα που έχει συλληφθεί, πιθανά κατά τη διάρκεια που ξεκινούσε η Νέα Σελήνη. Αυτός είναι ο χρόνος που το έργο προβάλλεται εξωτερικά και για να γίνει πραγματικό πρέπει να το απεικονίσομε στη σκέψη μας. Όλοι έχουμε έργα, νέες προσπάθειες.  
Στη δυτική παράδοση, το διάστημα από τη Νέα Σελήνη μέχρι το Πρώτο Τέταρτο, είναι καλό για να δημιουργηθεί η ώθηση να εξωτερικευθούν διορατικά τα όνειρά μας στην πραγματικότητα. Η Νέα Σελήνη είναι το διάστημα του οράματος και της ώθησης ενός νέου έργου. Το Δεύτερο Τέταρτο, μετά το Πρώτο, αντιπροσωπεύει μια κρίση στη δράση. όταν πρέπει να φέρουμε τη νέα ώθηση ή την ιδέα μας στο στάδιο του προγραμματισμού και στη σφαίρα της δράσης. Είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο η ιδέα έρχεται στην πραγματικότητα και προωθείται για ολοκλήρωση. Το Πρώτο Τέταρτο είναι διάστημα που επιδρά στην εξέλιξη των σχεδίων για να πραγματοποιηθούν, κάπως υπόγεια. Το τέλος του Πρώτου Τετάρτου και η αρχή του Δεύτερου Τετάρτου δηλώνουν στο σεληνιακό κύκλο όταν είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσομε μια ιδέα. Το Δεύτερο Τέταρτο ως την Πανσέληνο, την αρχή του Τρίτου Τετάρτου, αντιπροσωπεύει το διάστημα που με επιτυχία εξωτερικεύσαμε και πραγματοποιήσαμε το έργο. Είναι ένα διάστημα για φυσικές εργασία και εξωτερικοποίηση. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Τέταρτου ενεργοποιούμαστε και παράγομε υλικό έργο με ουσία και μορφή.  
Η Πανσέληνος χαρακτηρίζει τις εξωτερικές επεκτάσεις και την ολοκλήρωση του έργου. Για καλύτερα ή χειρότερα, ότι πετύχαμε. Εάν έχουμε συντονιστεί στην διαθέσιμη διορατικότητα στην περίοδο τη Νέας Σελήνης και εάν έχουμε εργαστεί σύμφωνα με το στόχο, η Πανσέληνος μπορεί να αντιπροσωπεύσει το διάστημα της πραγματοποίησης και της ολοκλήρωσης. Ότι έχουμε ονειρευτεί ή έχουμε σκεφθεί, είναι τώρα πραγματικό.  Μπορούμε να συγκεντρώσουμε την ανταμοιβή της προσπάθειάς μας. Προ πάντων, η Πανσέληνος αντιπροσωπεύει την εμπειρία, την πληρότητα.  
Το Τρίτο Τέταρτο είναι ένα διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούμε να εκτιμήσουμε, να απολαύσουμε και να απεικονίσουμε στην εμπειρία που εκφράστηκε κατά την διάρκεια της Πανσελήνου. Αυτό το Τέταρτο είναι παραδοσιακά ένα διάστημα για εκμάθηση και αφομοίωση. Ο αντίκτυπος και η εμπειρία της Πανσελήνου αρχίζουν να περνούν και εμείς σκεπτόμαστε αυτές τις εμπειρίες. Εάν δεν αισθανόμαστε τίποτα, τότε η εμπειρία τελειώνει και περνά. Αρχίζουμε να εκτιμάμε την εμπειρία της Πανσελήνου για καλύτερα ή για χειρότερα. Δεδομένου ότι το σεληνιακό φως αρχίζει να μικραίνει, ξεκινάμε μια μορφή συμπερασμάτων παίρνοντας το μάθημά μας.  
Η έναρξη του Τέταρτου Τετάρτου χαρακτηρίζει μια κρίση στη συνείδηση. Η εμπειρία της Πανσελήνου τελειώνει και φαινόμαστε σε οποιοδήποτε συμπεράσματα έχομε αποκομίσει από αυτήν. Κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Τετάρτου συλλέγομε ότι σημαντικό ή χρήσιμο. Είναι διάστημα εποικοδομητικής αποβολή και απελευθέρωσης. Αναφέρεται συχνά ως "διάστημα σπόρου" γιατί ουσιαστικά έχομε πάρει τον πυρήνα της εμπειρίας που είχαμε στο σύνολο του κύκλου της Σελήνης.   

Ζώδια Σελήνης

Είναι εξίσου σημαντική η θέση της Σελήνης στα ζώδια, όσο και του Ήλιου. Τα ζώδια της Σελήνης καθορίζουν τις συγκινήσεις μας και αποτελούν την ασυναίσθητη πλευρά της προσωπικότητάς μας. Σε αυτή τη θέση βρίσκομε τις μνήμες, την γαλήνη και την παιδική ηλικία. Αυτά τα ζώδια έχουν επίσης, επιρροή στις αισθήσεις μας, όπως η όραση, η μυρωδιά, η προτίμηση, η ακρόαση και η αφή.
Τα δώδεκα ζώδια της Σελήνης μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες: αέρινα, πύρινα, γήινα και υδάτινα.

Αέρινα - Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος
Τα αστρολογικά ζώδια της Σελήνης του Αέρα είναι λίγο διαφορετικά από αυτά του Ηλίου, επειδή εξετάζουν τις συγκινήσεις και τα συναισθήματα ενός προσώπου. Παραδείγματος χάριν, με τη Σελήνη στους Διδύμους, τα άτομα επιθυμούν να αποκτήσουν όσο περισσότερες πληροφορίες για μια δεδομένη κατάσταση και ενημερώνουν τους άλλους για ότι έχουν μάθει. Γίνονται υπερβολικά ομιλητικά αναφορικά στα συναισθήματά τους που τα γνωστοποιούν παντού. Αυτά με τη Σελήνη στο Ζυγό, είναι ευχαριστημένα και ικανοποιημένα. Με τη Σελήνη στον Ζυγό, τα άτομα έχουν βαθύ συναίσθημα που γίνεται από όλους αποδεκτό. Όταν είναι η η Σελήνη στον Υδροχόο, τα άτομα σκέφτονται πρώτα και έπειτα εκφράζουν με λόγια, προκειμένου να επιτύχουν μια καλή κατανόηση.

Πύρινα - Κριός, Λέων και Τοξότης
Ο Κριός, ο Λέων και ο Τοξότης έχουν τον δικό τους τρόπο στα συναισθήματά τους. Όταν η Σελήνη είναι στον Κριό, τα άτομα είναι σίγουρα και βέβαια για τις ενέργειές τους, εμπιστεύονται τους άλλους. Όταν η Σελήνη είναι στον Λέοντα αναζητούν την προσοχή και τείνουν να δραματοποιούν τα πράγματα, αλλά είναι πολύ εκφραστικά στις συγκινήσιες τους. Όταν η Σελήνη είναι στον Τοξότη, τείνει να τα κάνει να κινούνται γύρω-γύρω και να εξερευνούν. Τείνουνι επίσης συνδέονται συναισθηματικά με θρησκευτικά θέματα και πράγματα.

Γήινα - Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως
Τα γήινα ζώδια περνούν μέσα από διαφορετικές συγκινήσεις. Όταν η Σελήνη είναι σοτν Ταύρο, τα άτομα θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν τις ανεπιθύμητες καταστάσεις επειδή συμπαθούν την ηρεμία. Όταν είναι στην Παρθένο, γίνονται διοργανωτικά, επιθυμούν επίσης να ανακαλύψουν τι συμβαίνει και έτσι συμμετέχουν σε καθοριστικές δραστηριότητες. Όταν η Σελήνη είναι στον Αιγόκερω, τείνουν να ελέγξουν τις συγκινήσεις. Τείνουν να κρατήσουν τα συναισθήματά τους μέσα τους, κάνοντας ακόμα πιο περίπλοκο το ζώδιο σε όόλα.

Ύδωρ - Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθείς
Για τα ζώδια του Νερού Καρκίνου, Σκορπιού και Ιχθυών, είναι σημαντική η συναισθηματική έκφραση. Όταν είναι η Σελήνη στον Καρκίνο, θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και την φροντίδα. Η ελεύθερη έκφραση των συγκινήσεών τους γίνεται εξαιρετικά σημαντική. Ενώ όταν είναι στον Σκορπιό, μπορούν να κρατήσουν τη δυσαρέσκεια για όλη τη ζωή εάν οι συγκινήσεις τους δεν απελευθερώνονται. Όταν η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύες, έχουν μια τάση φροντίδας και μια τρυφερότητας και βοηθούν τους άλλους ανθρώπους όταν έχουν ανάγκη.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest