Η περίοδος του Αστρικού Μήνα (Sidereal Month) μήνα είναι 27.321661 μέρες.

Ανωμαλιακός Μήνας (Anomalistic Month)

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σημαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον στην τροχιά αυτή είναι:
Το Απόγειο,  σημείο στην τροχιά όπου η Σελήνη είναι στο απώτερο σημείο από τη Γη και το  Περίγειο, σημείο στην τροχιά της Σελήνης, το οποίο είναι το πλησιέστερο στη Γη.

Τα σημεία αυτά δεν είναι σταθερά αναφορικά στη Γη. Αυτό οφείλεται στην οπισθοδρόμηση της σεληνιακής τροχιάς, το μακροσκελή μέγεθος της ελλειπτικής τροχιάς και ως εκ τούτου τα σημεία αυτά περιβάλλουν με κύκλο τη Γη, περίπου μιά φορά κάθε 9 χρόνια.
Έτσι, ο χρόνος που θέλει η Σελήνη να πάει από το Απόγειο στο Περίγειο και ξανά πίσω είναι λίγο μακρύτερος από την περίοδο τροχιάς (Αστρικό Μήνα). Αυτή η χρονική περίοδος καλείται Ανωμαλικός Μήνας και είναι 27.554549 μέρες.
Ο μήνας αυτός παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις ηλιακές εκλείψεις, επειδή το μέγεθος και ο τύπος της έκλειψης του Ήλιου εξαρτώνται από την απόσταση της Γης με τη Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Αυτή ακριβώς η απόσταση εξαρτάται από το σημείο του Ανωμαλιακού Μήνα που θα εμφανιστεί η έκλειψη.
Επίσης, επηρεάζει τις σεληνιακές εκλείψεις, τη διάρκεια και το φαινόμενο της έκλειψης. Στην πράξη η πρόβλεψη οι εμφανίσεις μιας έκλειψης χρειάζονται δύο περισσότερα είδη μηνών.

Συνοδικός ή Σεληνιακός Μήνας (Synodic Month)

Βλέποντας τη Σελήνη από τη Γη, είναι ορατός ο κύκλος της: Ξεκινά από τη Νέα Σελήνη, την πρώτη ημισελήνο (αμφίκυρτο (gibbous)), την Πανσέληνο και τη δεύτερη ημισέληνο και πάλι ξανά. Έτσι, εμφανίζονται οι φάσεις της Σελήνης:
Όταν η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, ο φωτεισμένος δίσκος της στο σύνολό του είναι στραμμένος προς αυτόν και έχουμε Νέα Σελήνη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, δεν φαίνεται η Σελήνη από τη Γη και ανατέλλει μαζί με τον Ήλιο.
Στην επόμενη φάση εμφανίζεται ένας μηνίσκος φωτισμένος από τη Γη, που μεγαλώνει κάθε μέρα. Αυτό διαρκεί περίπου 168 ώρες και η Σελήνη βρίσκεται στο Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης.
Περίπου μετά από πάροδο ίδιου χρόνου, ο δίσκος της Σελήνης είναι πλήρης και φωτισμένος και έχουμε την Πανσέληνο. Εδώ, η Σελήνη ανατέλλει όταν ο Ήλιος δύει.
Για το επόμενο διάστημα μέχρι τη Νέα Σελήνη, ο φωτισμένος δίσκος αρχίζει να μικραίνει με τις ακμές του μηνίσκου προς την ανατολή. Η Σελήνη σε αυτό το διάστημα ανατέλλει όλο πιο αργά μετά τη δύση του Ήλιου. Περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα από την Πανσέληνο, έχουμε τη φάση του Τελευταίου Τετάρτου της Σελήνης.
Η κίνηση μοιάζει με τον Αστρικό Μήνα.

Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η Σελήνη είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο και ενώ η Σελήνη ολοκληρώνει την τροχιά της, η Γη κινείται ένα δωδέκατο της πορείας της γύρω από τον Ήλιο. Το σχέδιο δείχνει την πορεία της Σελήνης, ξεκινώντας από τη Νέα Σελήνη και κάνοντας μία ολόκληρη τροχιά επανερχόμενη κατά τι περισσότερο μεταξύ του Ήλιου και της Γης.
Ο χρόνος που απαιτείται για την κίνηση αυτή της Σελήνης από τη μία Νέα Σελήνη στην άλλη, καλείται Συνοδικός Μήνας και είναι κατά μέσο όρο 29,530589 μέρες. Αυτόν τον μήνα χρησιμοποιούμε στα ημερολόγια. Εξαιτίας της πάρελξης των τροχιών της Γης και της Σελήνης, ο πραγματικός χρόνος μεταξύ των σεληνιακών μηνών μπορεί να ποικίλει από 29,27 στις 29,83 μέρες περίπου.
Σεληνιακή μέρα είναι το μήκος του χρόνου στη Σελήνη που χρειάζεται ένας παρατηρητής πάνω της για να δεί τον Ήλιο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο χρόνος αυτός στο σύνολο του μήνα, είναι ίδιος με το Συνοδικό Μήνα,
Η κίνηση της Σελήνης είναι περίπου 12 μοίρες την ημέρα.

Δρακόντειος Μήνας (Draconic Month)

H τροχιά της Σελήνης έχει κλίση σε σχέση με το επίπεδο της Εκλειπτικής. Τα δύο σημεία στα οποία η τροχιά τέμνει την Εκλειπτική, ονομάζονται Δεσμοί. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να πάει από ένα δεσμό τριγύρω της τροχιάς της και να έλθει πίσω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδος δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως μια απλή τροχιά εξαιτίας της μετάπτωσης της σεληνιακής τροχιάς. Το επίπεδο τροχιάς της Σελήνης και ως εκ τούτου οι Δεσμοί, στρέφονται οπισθοδρομικά τριγύρω στη Γη περίπου μία φορά κάθε 18,6 έτη. Ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη να επιστρέψει σε ένα Δεσμό είναι συνεπώς συντομότερος από ότι την τροχιακή της περίοδο. Αυτός ο χρόνος είναι γνωστός Δρακόντειος Μήνας με 27,212220 μέρες.

Τροπικός Μήνας (Tropical Month)

Είναι η περίοδος που χρειάζεται η Σελήνη για πάει από μία Ισημερία Σελήνης στην άλλη και είναι 27,321582 μέρες.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest