Οι απλανείς αστέρες ονομάστηκαν από τους αρχαίους "Σταθεροί Αστέρες" για να διακρίνονται από τους "περιπλανώμενους" αστέρες, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαν πλανήτες, αφότου ανακαλύφθηκαν οι ουράνιες τροχιές τους, που ήταν περιστροφές σε ένα επίπεδο. Οι απλανείς αστέρες έχουν μια ακριβή κίνηση ανεξάρτητη. Όμως, εξαιτίας της απόστασής τους, αυτή η κίνηση μπορούσε να καταμετρηθεί μόνον με παρατηρήσεις που παρελήφθησαν από μια παρατεταμένη και για πολύ καιρό χρονική περίοδο πριν από τη γέννηση του Χριστού, εξαιτίας της έλλειψης σχετικού μέτρου καταμέτρησης. Δεν υπάρχει αιτία γιατί αποδόθηκε ο όρος “αστέρας” και όχι “πλανήτης”, σαν απλός χαρακτηρισμός σε αυτά τα σώματα.
Οι απλανείς αστέρες είναι βέβαιο ότι ασκούν κάποια επιρροή λόγω της ανεξάρτητης φύσης τους, όταν είναι σε σύνοδο ή παραλληλία με έναν πλανήτη, είτε αυτός βρίσκεται στη γενέθλια θέση, είτε είναι σε περιόδους διέλευσης.
Ένας απλανής αστέρας πρώτου μεγέθους στον Ωροσκόπο ή στο Μεσουράνημα στα γενέθλια, δηλώνει ότι το γηγενές άτομο (επηρεαζόμενος) θα γίνει διακεκριμένος, επιφανής μέσα στη σφαίρα της ζωής, ένας "αστέρας" στην κοινωνική, πολιτική, ή εμπορική ζωή. Η δύο μεγάλοι αστέρες, Αλντεμπαράν και Αντάρης, οι οποίοι είναι στη δέκατη μοίρα των ζωδίων Διδύμων και Τοξότης, αντίστοιχα, όταν κατευθύνονται στις γωνίες του ωροσκόπιου, παράγουν περιόδους με έντονο άγχος. Πιστεύεται ότι είναι περισσότερο ισχυροί όταν βρίσκονται στις γωνίες. Εκείνοι οι οποίοι περιγράφουν τις επιρροές που ακούν οι απλανείς αστέρες, συμφωνούν ότι η επιρροή είναι απόλυτα περιορισμένη στις όψεις της συνόδου ή της διαμέτρου και με τις εξής ανοχές:
Όρια δόνησης των απλανών αστέρων:
Ανοχή όψης 6ο για τους απλανείς μεγέθους 1.
Ανοχή όψης 5ο για τους απλανείς μεγέθους 2.
Ανοχή όψης 4ο για τους απλανείς μεγέθους 3. Οι υπόλοιποι απλανείς δέχονται μόνο μέχρι 2 μοίρες ανοχή όψης.

Έχει αποδειχθεί ότι οι απλανείς αστέρες ασκούν σημαντικές επιρροές στην πρόκληση ενός σεισμού. Έτσι, οι μεγάλοι σεισμοί έχουν Κρόνο σε σύνοδο (0 μοίρες απόσταση), διάμετρο (180 μοίρες απόσταση) ή τετραγωνισμό (90 μοίρες απόσταση) με τις Πλειάδες (Πούλια).
Ακόμα, πρωτεύουσες και κύριες ξεχωριστές μοίρες του ζωδιακού εμφανίζονται να κατέχουν ιδιάζουσες επιρροές και πιθανά αυτές μπορεί να έχουν κάποιες συνδέσεις με απλανείς αστέρες που κατοικούν σε αυτές τις μοίρες, έστω κι όταν οι αυτές μοίρες έχουν εγκαταλειφθεί από τους πλανήτες.
Οι αρχαίοι έδωσαν ονόματα σε ορισμένους απλανείς αστέρες και πολλά από αυτά τα ονόματα διατηρούνται και στις μέρες μας. Το 1603 επινοήθηκε ένα πιο επιστημονικό σύστημα με το οποίο οι αστέρες ενός αστερισμού αναγνωρίζονται από το όνομα του αστερισμού στον οποίο ανήκουν κι οι μοναχικοί αστέρες αναγνωρίζονται με προθέματα Ελληνικών γραμμάτων που τους έχουν δοθεί σύμφωνα με το μέγεθος, ξεκινώντας με το κεφαλαίο Α και συνεχίζοντας προς τα κάτω με το Ω. Το σύστημα είναι ακόμη σε χρησιμότητα εκτός από τους τηλεσκοπικούς αστέρες που υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο και αναγνωρίζονται βάση καταλόγου.
Οι απλανείς αστέρες είναι μοίρες ξεχωριστές και μπορεί να είναι ορατοί, εμφανής στο αβοήθητο μάτι σε έναν αριθμό μικρότερο από πέντε χιλιάδες. Αυτοί που υπάρχουν κοντά στον Πολικό Αστέρα μπορεί να τους δει κάποιος μόνον στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ στο Νότιο Σταυρό και τους αστέρες που είναι κοντά του, μπορεί να τους δει κάποιος στο Νότιο Ημισφαίριο.

Θέσεις Απλανών Αστέρων

Οι απλανείς αστέρες που καταγράφονται στον πίνακα που υπάρχει πιο κάτω, έχουν τοποθετηθεί όπως ήταν από το 1990. Για να τους προσαρμόσετε σε άλλη χρονολογία, προσθέσετε 0΄και 50'' της μοίρας του κύκλου, στη θέση του μήκους του ζωδιακού, για κάθε χρόνο αργότερα ή αφαιρέσετε για κάθε χρόνο νωρίτερα.
Ο πίνακας έχει τους περισσότερο σημαντικούς απλανείς αστέρες που είναι ορατοί και είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τα ζώδια, δίνοντας το γεωγραφικό μήκος κάτω από το οποίο μπορεί να βρεθούν, τους πλανήτες που τους κατοικούν ή δεσπόζουν και σε συγκεκριμένο έτος.

Αστέρας Γεωγ. μήκος (1990) Απόκλιση Πλανήτη (1990) Αντιστοιχία πλανητικής επιρροής
Deneb Kaitos
Algenib
Erakis
Alderamin
Alpheratz(Sirrah)
Aldib(Altais)
Baten Kaitos
Acamar
Kurhah
AlPherg(AlPharg)
Vertex
Alrisha(Alrescha)
02Κριός26
09Κριός01
09Κριός34
12Κριός38
14Κριός10
17Κριός01
21Κριός49
23Κριός08
24Κριός04
26Κριός41
26Κριός43
29Κριός14
20S47
12N36
64N12
68N55
25N41
82N53
20S20
53S44
65N45
05N23
33N21
09S04
Κρόνος
Άρης/Ερμής
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Δίας
Δίας /Αφροδίτη
Κρόνος /Άρης /Δίας
Κρόνος
Κρόνος
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Δίας
Άρης /Σελήνη
Άρης /Ερμής
Mirach
Mira
Mesartim
Sheratan (Natih)
Caph
Alphirk(Alfirk)
Hamal
Schedar (Schedir)
Azha
Azha
Kaffalijidhma
Achird
Zibal
AlkaffAlkhadib
Alamak(Almach)
Menkar (Mekab)
Ruchbah (Ksora)
Botein
Zaurak (Zanrak)
Capulus
Segin
Algol(CaputAlgol)
Misam
Miram
Electra (Pleiades)
Calaeno (Celaeno)
Beid
Taygeta (Pleiades)
Maia (Pleiades)
Merope (Pleiades)
Alcyone(Pleiades)
Al-Ra'I(Alrai)
00Ταύρος16
01Ταύρος 23
03Ταύρος03
03Ταύρος50
04Ταύρος58
05Ταύρος25
07Ταύρος31
07Ταύρος39
08Ταύρος37
08Ταύρος37
09Ταύρος18
09Ταύρος27
13Ταύρος41
13Ταύρος47
14Ταύρος05
14Ταύρος11
17Ταύρος47
20Ταύρος43
23Ταύρος44
24Ταύρος03
24Ταύρος37
26Ταύρος02
27Ταύρος33
28Ταύρος34
29Ταύρος16
29Ταύρος18
29Ταύρος18
29Ταύρος25
29Ταύρος32
29Ταύρος34
29Ταύρος51
29Ταύρος57
25N57
15S56
07N10
08N29
51N13
71N09
09N58
46N37
24S33
24S33
12S00
47N20
25S55
48N49
27N48
12S35
46N24
01N49
33S12
40N22
47N33
22N26
26N05
37N29
04N11
04N22
27S27
04N31
04N23
03N57
04N03
64N40
Αφροδίτη
Κρόνος/Δίας
Άρης/Κρόνος
Κρόνος/Δίας
Κρόνος/Αφροδίτη
Κρόνος/Δίας
Άρης/Κρόνος
Κρόνος/Αφροδίτη
Κρόνος
Κρόνος
Κρόνος
Κρόνος/Αφροδίτη
Κρόνος
Κρόνος/Αφροδίτη
Αφροδίτη/Άρης
Κρόνος
Κρόνος/Αφροδίτη
Άρης/Κρόνος
Κρόνος
Άρης/Ερμής
Κρόνος/Αφροδίτη
Κρόνος/Άρης/Ουρανός
Δίας/Κρόνος
Δίας/Κρόνος
Σελήνη/Δίας
Άρης
Κρόνος
Σελήνη/Δίας
Σελήνη/Δίας
Σελήνη/Δίας
Σελήνη/Άρης
Κρόνος/Δίας
Atlas(Pleiades)
Pleione (Pleiades)
Mirfak
Menkhib
Sceptrum
Prima Hyadum
AinHyades
Aldebaran(Hyades)
Tabit
Cursa
Rigel
Nihal
Bellatrix
Arneb
Capella (Alannaz)
Phakt (Phact)
Mintaka
Nath(El Nath)
Ensis
Hatysa
Alnilam
Meissa (Heka)
Alnitak
AlHecka
Saiph
Polaris (Judaiy)
Betelgeuse
Menkalinan (Alanz)
00Δίδυμοι13
00Δίδυμοι14
01Δίδυμοι56
02Δίδυμοι59
05Δίδυμοι07
05Δίδυμοι40
08Δίδυμοι19
09Δίδυμοι39
11Δίδυμοι47
15Δίδυμοι08
16Δίδυμοι41
19Δίδυμοι32
20Δίδυμοι48
21Δίδυμοι14
21Δίδυμοι43
22Δίδυμοι02
22Δίδυμοι16
22Δίδυμοι26
22Δίδυμοι50
22Δίδυμοι51
23Δίδυμοι19
23Δίδυμοι34
24Δίδυμοι33
24Δίδυμοι39
26Δίδυμοι16
28Δίδυμοι25
28Δίδυμοι37
29Δίδυμοι46
03N55
04N00
30N08
11N20
36S00
05S44
02S34
05S28
15S23
27S52
31S07
43S55
16S49
41S03
22N52
57S23
22S53
05N23
28S41
29S12
24S30
13S22
25S18
02S12
33S04
66N07
16S02
21N31
Σελήνη /Δίας
Σελήνη /Δίας
Δίας /Κρόνος
Δίας /Κρόνος
Κρόνος
Άρης/Ποσειδώνας/Ουρανός
Σελήνη/Αφροδίτη
Άρης
Δίας /Κρόνος
Κρόνος
Άρης /Δίας
Κρόνος /Ερμής
Άρης /Ερμής
Κρόνος /Ερμής
Ερμής /Άρης
Ερμής /Αφροδίτη
Δίας /Κρόνος
Άρης
Άρης /Σελήνη
Δίας /Κρόνος
Δίας /Κρόνος
Δίας /Κρόνος
Δίας /Κρόνος
Άρης
Δίας /Κρόνος
Κρόνος /Ήλιος /Αφροδίτη
Άρης /Ερμής
Δίας /Άρης /Αφροδίτη
Pherkard
Tejat (Tejat Prior)
Dirah (Tejat Post)
Mirzam
Furud
Alhena
Dziban
Sirius
Canopus
Mekbuda
Propus
Muliphein
Castor (Apollo)
Adhara
Muscida
Pollux (Hercules)
Wezen
Procyon
HalilajiI
Aludra
01Καρκίνος04
03Καρκίνος18
05Καρκίνος10
07Καρκίνος03
07Καρκίνος14
08Καρκίνος58
13Καρκίνος39
13Καρκίνος57
14Καρκίνος49
14Καρκίνος51
18Καρκίνος49
19Καρκίνος28
20Καρκίνος06
20Καρκίνος37
22Καρκίνος41
23Καρκίνος05
23Καρκίνος15
25Καρκίνος39
27Καρκίνος16
29Καρκίνος24
69N56
00S53
00S49
41S15
53S22
06S45
84N11
39S35
75S501
02S02
05N46
38S00
10N06
51S22
44N02
06N41
48S27
16S00
75N07
50S37
Κρόνος /Αφροδίτη
Ερμής /Αφροδίτη
Ερμής /Αφροδίτη
Αφροδίτη
Αφροδίτη
Αφροδίτη /Δίας
Κρόνος /Άρης /Δίας
Άρης /Δίας
Δίας /Κρόνος
Ερμής /Αφροδίτη
Ερμής /Αφροδίτη
Αφροδίτη
Ερμής /Δίας
Αφροδίτη
Άρης
Άρης
Αφροδίτη
Άρης /Ερμής
Κρόνος /Αφροδίτη
Αφροδίτη
Talitha (Dnoces)
Praesepe (Praeses)
AsellusBorealis
AsellusAustralis
Giausar (Gianfar)
Kochab
Acubens(Sertan)
Dubhe
Merak
Tania Borealis
Algenubi
Tania Australis
Rasalas
Pherkad
Alfard(Alphard)
Adhafera
AlJabbah
Algieba
Regulus (Kalb)
02Λέων40
07Λέων12
07Λέων24
08Λέων35
10Λέων12
13Λέων11
13Λέων30
15Λέων04
19Λέων18
19Λέων25
20Λέων34
21Λέων06
21Λέων18
21Λέων27
27Λέων08
27Λέων26
27Λέων46
29Λέων28
29Λέων42
29N35
01N18
03N11
00N05
57N15
72N59
05S05
49N41
45N08
29N53
09N43
29N00
12N21
75N14
22S23
11N52
04N52
08N49
00N28
Άρης
Σελήνη /Άρης
Ήλιος /Άρης
Ήλιος /Άρης
Κρόνος /Άρης /Δίας
Άρης
Άρης /Κρόνος
Άρης
Άρης
Άρης
Άρης /Κρόνος
Άρης
Κρόνος /Άρης
Κρόνος / Αφροδίτη
Κρόνος/Αφροδίτη/Ποσειδώνας
Κρόνος /Ερμής
Κρόνος /Ερμής
Κρόνος /Ερμής
Δίας /Άρης
Phact (Phecda)
Megrez (Al-Jaun)
AlulaBoreale
Thuban
AlulaAustrale
Alioth
Zosma
Coxa (Chertan)
Mizar (Al-Anaq)
Alcor(Al-Suha)
Denebola
Avior
Alkes
Cor Caroli
Alkaid(Benetnash)
Zavijava (Alaraph)
00Παρθένος20
00Παρθένος55
06Παρθένος31
07Παρθένος19
07Παρθένος12
08Παρθένος47
11Παρθένος10
13Παρθένος17
15Παρθένος33
15Παρθένος44
21Παρθένος29
23Παρθένος00
23Παρθένος33
24Παρθένος25
26Παρθένος48
27Παρθένος01
47N08
51N39
26N10
66N22
24N44
54N19
14N20
09N41
56N23
56N33
12N16
72S41
22S43
40N07
54N23
00N42
Άρης /Ουρανός /Ποσειδώνας
Άρης
Άρης
Κρόνος /Άρης /Δίας
Άρης
Άρης
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Άρης
Άρης
Ουρανός /Αφροδίτη /Κρόνος
Κρόνος /Δίας
Αφροδίτη /Ερμής
Σελήνη
Άρης /Ουρανός /Κρόνος
Ερμής /Άρης
Nodus I
Zaniah
Edasich
Diadem
Aspidiske(Tureis)
Vindemiatrix
Porrima(Caphir)
Auva
Minkar
Alchiba(Khiba)
Algorab
Al-Dhiban
Kraz
Seginus (Haris)
Mufrid (Muphrid)
Heze
Spica (Azimech)
Αrcturus
Nekkar (Merez)
Izar
03Ζυγός14
04Ζυγός23
04Ζυγός48
08Ζυγός49
09Ζυγός05
09Ζυγός48
10Ζυγός01
11Ζυγός20
11Ζυγός32
12Ζυγός06
13Ζυγός19
14Ζυγός21
17Ζυγός14
17Ζυγός32
19Ζυγός12
22Ζυγός29
23Ζυγός42
24Ζυγός06
24Ζυγός07
27Ζυγός58
84N46
02N05
71N06
22N59
68S16
16N12
02N48
08N37
19S40
21S45
12S12
78N26
18S03
49N33
28N05
07N25
02S03
30N46
54N09
40N37
Κρόνος /Άρης /Δίας
Ερμής /Άρης
Κρόνος /Άρης /Δίας
Σελήνη /Αφροδίτη
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Ερμής
Ερμής /Αφροδίτη
Ερμής /Άρης
Άρης /Κρόνος
Άρης /Κρόνος
Άρης /Κρόνος
Κρόνος /Άρης /Δίας
Άρης /Κρόνος
Ερμής /Κρόνος
Ερμής /Κρόνος
Αφροδίτη
Αφροδίτη /Άρης
Δίας /Άρης
Ερμής /Κρόνος
Ερμής /Κρόνος
Miaplacidus
Symra
Khambalia
Acrux
Alphecca(Gemma)
Menkent
Zuben Elgenubi
Zuben Elakribi
Zuben Elschemali
Unukalhai (Unuk)
Agena(Hadar)
Beta Centauri
Alrakis
Zuben Elakrab
Bungula
01Σκορπιός50
03Σκορπιός39
07Σκορπιός31
11Σκορπιός30
12Σκορπιός09
12Σκορπιός10
14Σκορπιός57
15Σκορπιός09
19Σκορπιός14
21Σκορπιός56
23Σκορπιός39
23Σκορπιός39
24Σκορπιός37
25Σκορπιός00
29Σκορπιός24
72S14
07N12
00N29
48S38
44N19
22S04
00N20
08N15
08N30
25N30
44S08
44S08
76N14
04N23
42S35
Κρόνος /Δίας
Ερμής /Άρης
Ερμής /Άρης
Δίας
Αφροδίτη /Ερμής
Αφροδίτη /Ερμής
Άρης /Κρόνος
Κρόνος /Άρης
Δίας /Ερμής
Άρης /Κρόνος
Αφροδίτη /Δίας
Αφροδίτη /Δίας
Κρόνος /Άρης /Δίας
Κρόνος /Άρης
Αφροδίτη /Δίας
Kornephoros
Yed Prior
Akrab(Isidis)
Acrab(Graffias)
Yed Posterior
Marfik
Han
Antares
Rastaban (Alwaid)
Sarin
Ras Algethi
Sabik
Ras Alhague
Lesath
Shaula
Grumium
Sinistra
Eltanin (Etamin)
00Τοξότης57
02Τοξότης10
02Τοξότης26
03Τοξότης03
03Τοξότης22
05Τοξότης27
09Τοξότης05
09Τοξότης37
11Τοξότης50
14Τοξότης37
16Τοξότης01
17Τοξότης50
22Τοξότης18
23Τοξότης52
24Τοξότης27
24Τοξότης36
29Τοξότης37
27Τοξότης50
42N42
17N15
01S59
01N00
16N26
23N33
11N23
04S34
75N17
47N41
37N17
07N12
35N50
14S00
13S47
80N17
13N40
74N55
Ερμής
Κρόνος /Αφροδίτη
Άρης /Κρόνος
Άρης /Κρόνος
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Άρης /Ερμής /Δίας /Κρόνος
Κρόνος /Άρης /Δίας
Ερμής
Άρης /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Ερμής /Άρης
Άρης /Σελήνη
Κρόνος /Άρης /Δίας
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Δίας /Άρης
Alnasl(Nash)
Polis
Kaus Medius
Kaus Australis
Kaus Borealis
Pelagus (Nunki)
Ascella
Head of the archer
Manubrium
Vega (Wega)
Alya
ArkabPrior
ArkabPosterior
Rukbat (Alrami)
Sheliak
Deneb
Sulafat (Sulaphat)
Deneb Okab
Terebellum
01Αιγόκερως07
03Αιγόκερως46
04Αιγόκερως26
04Αιγόκερως56
06Αιγόκερως11
12Αιγόκερως15
13Αιγόκερως29
14Αιγόκερως01
14Αιγόκερως51
15Αιγόκερως10
15Αιγόκερως37
15Αιγόκερως38
15Αιγόκερως41
16Αιγόκερως30
18Αιγόκερως45
19Αιγόκερως39
21Αιγόκερως47
23Αιγόκερως30
26Αιγόκερως24
06S59
02N21
06S28
11S03
02S08
03S27
07S16
01N40
00N51
61N44
26N53
22S09
22S30
18S23
55N59
36N11
55N01
24N49
05S25
Δίας /Κρόνος
Δίας /Άρης
Δίας /Κρόνος
Δίας /Κρόνος
Δίας /Άρης
Δίας /Ερμής
Δίας /Ερμής
Άρης /Σελήνη /Δίας
Ήλιος /Άρης
Αφροδίτη /Ερμής /Ποσειδώνας
Κρόνος /Άρης
Αφροδίτη /Κρόνος
Αφροδίτη /Κρόνος
Αφροδίτη /Κρόνος
Αφροδίτη
Άρης /Δίας
Αφροδίτη
Άρης /Δίας
Αφροδίτη /Κρόνος
Albireo(Alridf)
Altair
Tarazed (Reda)
Sham
Alshain
Algedi(Giedi)
Dabih
Oculus
Bos
Gienah
Albali
AlfawarisIII
Armus
Dorsum
Rotanev
Sualocin
Castra
Nashira
Sadalsuud
Deneb Algedi
Sadr (Sador)
01Υδροχόος07
01Υδροχόος38
00Υδροχόος48
00Υδροχόος56
02Υδροχόος17
03Υδροχόος38
03Υδροχόος54
05Υδροχόος16
05Υδροχόος43
27Υδροχόος36
11Υδροχόος35
16Υδροχόος07
13Υδροχόος18
13Υδροχόος42
16Υδροχόος12
17Υδροχόος14
20Υδροχόος03
21Υδροχόος39
23Υδροχόος15
23Υδροχόος24
24Υδροχόος42
48N58
29N18
31N15
38N48
26N40
06N59
04N35
00N54
01N12
49N25
08N05
64N25
02S59
00S35
31N55
33N01
04S59
02S33
08N37
02S36
57N07
Ερμής
Ερμής /Δίας
Άρης /Δίας
Άρης /Αφροδίτη
Άρης /Δίας
Αφροδίτη /Άρης
Αφροδίτη /Άρης
Κρόνος /Αφροδίτη
Κρόνος /Αφροδίτη
Ερμής
Κρόνος /Ερμής
Ερμής
Άρης /Ερμής
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Άρης
Κρόνος /Άρης
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Δίας
Κρόνος /Ερμής
Κρόνος /Δίας
Ερμής
Enif
Sadalmelik
Fomalhaut
Deneb Adige
Sadachbia
Biham
Skat
Achernar
Homam
Markab
Sadalbari
Matar
Azelfafage
Azelfafage
Scheat
01Ιχθείς45
03Ιχθείς13
03Ιχθείς43
05Ιχθείς11
06Ιχθείς34
06Ιχθείς41
08Ιχθείς44
15Ιχθείς10
16Ιχθείς01
23Ιχθείς21
24Ιχθείς15
25Ιχθείς34
28Ιχθείς08
28Ιχθείς08
29Ιχθείς14
22N06
10N40
21S08
59N54
08N14
16N21
08S11
59S23
17N41
19N24
29N23
35N06
58N53
58N53
31N08
Άρης /Ερμής
Κρόνος /Ερμής
Ερμής /Αφροδίτη /Ποσειδώνας
Ερμής /Αφροδίτη
Κρόνος /Δίας
Άρης /Ερμής
Κρόνος /Δίας
Δίας /Άρης /Ουρανός
Άρης /Ερμής
Ερμής /Άρης
Άρης /Ερμής
Άρης /Ερμής
Ερμής
Ερμής
Κρόνος

Οι αστερισμοί στο Βορρά

Οι αστερισμοί στο Νότο

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest