Παραπήγματα
Τα Άνουα (παραπήγματα) προορίζονται για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως οι βροχές, οι άνεμοι, η ζέση, το κρύο, η υγρασία κλπ, τα οποία εικάζονται σαν αντικείμενα της επιρροής των Αστέρων. Λέγοντας Νάου, αρχικά εννοούσαν τις βροχές.
Η τέχνη της αναγνώρισης των Άνουα διαμορφώνει μία ειδική επιστήμη, στην αραβική κοινότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις Μονές της Σελήνης και για αυτό συχνά, λέγοντας Άσμα ανάτζουμ ή μανάζιλ αλκάμαρ ή αλάνουα, δηλώνουν τις 28 Μονές της Σελήνης. Οι Ινδοί έχουν το δικό τους σύστημα σύνδεσης των Σεληνιακών Μονών με το αστρολογικό σύστημα. Οι μουσουλμάνοι που κληρονόμησαν και τα δύο συστήματα, το περσικό και το ινδικό, τα ένωσαν και συνέταξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο πρόβλεψης, μετεωρολογίας, γεωργίας και θεραπευτικής-υγιεινής για ποικίλες περιόδους. Αυτή η πληροφόρηση που βασίστηκε σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις γενικής εμπειρίας, κληρονομήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ερευνήθηκε αυστηρά επιστημονικά από τον Μπιρούνι, από τόπο σε τόπο. Οι τέσσερις εποχές οι φυσικές καταστάσεις που παραχθήκαν από τους προηγούμενους, είναι πραγματικά, το αποτέλεσμα της σχετικής θέσης του Ήλιου στον ορίζοντα. Όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν μιας αβέβαιης φύσης.
Για παράδειγμα, ο χειμώνας αρχίζει σε διάφορες χρόνους σε διάφορα μέρη. Ο Μπιρούνι επισημαίνει ότι το συνολικό σύστημα αντανακλά την αναλογία των αποτελεσμάτων της ανατολής του Ήλιου στην κίνησή του στον Ζωδιακό.
Για τις επισημασίες, μπορούμε να πάρομε σημαντικές πληροφορίες από τα Ελληνικά κείμενα.

Άνουα (الأنواء), πληθυντικός της λέξης Νάου (النوء) που σημαίνει ένας Αστέρας.
Στον τρίτο τόμο του Αλκανούν Αλμασούντι, στη Μάκαλα 9η, κεφάλαιο 9ο αναφέρεται στις Άνουα και τα δόγματα των Αράβων (σελίδα 1146) Οι Άραβες θεωρούν πως κατά τη διάρκεια του έτους ανατέλλουν οι Αστέρες, χαρακτηρίζοντας τις τέσσερις εποχές. Κάθε Μονή διαρκεί 13 μέρες, εκτός της Τζίμπχα που διαρκεί 14 μέρες. Είναι κάπως περίπλοκο το σύστημα των ανατολών, κατά τον Μπιρούνι, καθότι έχει υπολογίσει την Μετάπτωση στο μήκος τους. Όταν ανατέλλει μία Μονή, η δέκατη πέμπτη (απέναντί της) δύει, η όγδοη είναι στο Υπόγειο και η εικοστή πρώτη στο Μεσουράνημα.
Ο Μπιρούνι δίνει τις Άνουα, αρχίζοντας από τον Σαρατέιν, για το έτος 1330 Αλεξανδρινό, καθορίζοντας πως η ανατολή του είναι στις 22 Νισάν (22 Απριλίου 1019 μΧ Ιουλιανό). Λέγει ακόμα, πως κάθε 66 έτη έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη μοίρα. Λαμβάνοντας τις θέσεις των Αστέρων από την Αλμαγέστη του Κλαύδιου Πτολεμαίου, που τελείωσε περίπου το 142 ή 146 πΧ και μετρώντας τη θέση του Σαρατέιν στην εποχή του, διαπίστωσε πως ο Αστέρας είχε κινηθεί 13 μοίρες. Συνοπτικά, ο πίνακας είναι:

1 Σαρατέιν شرطين
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 10.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 22.
2 Μπουτέιν بطين
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Νισάν 23.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 5.
3 Θουράγια ثريا
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 6.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 18.
4 Νταμπαράν دبران
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άγιαρ 19.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άγιαρ 31 .
5 Χάκα هقعة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 1.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 13.
6 Χάνα هنعة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 14.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Χαζιράν 26.
7 Διρά ذراع
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Χαζιράν 27.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 9.
8 Νάθρα نثرة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 10.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Ταμούζ 22.
9 Τάρφα طرفة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Ταμούζ 23.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 5.
10 Τζίμπχα جبهة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 5.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 17.
11 Ζούμπρα زبرة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Άμπ 19.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Άμπ 31.
12 Σάρφα صرفة .
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 1.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 13.
13 Άουα عواء
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 14.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αϊούλ 26.
14 Σιμάκ سماك
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αϊούλ 27.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 9.
15 Γάφρ غفر
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 10.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αλάουαλ 22.
16 Ζουμπάνα زبابا
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αλάουαλ 23.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν Αθάνι 5.
17 Ικλίλ إكليل
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 5.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 17.
18 Κάλμπ قلب
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Τασρίν αθάνι 18.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Τασρίν αθάνι 30.
19 Σάουλα شولة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 1.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 13.
20 Νααΐμ نعايم
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 14.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αλάουαλ 26.
21 Μπαλντά بلدة
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αλάουαλ 24.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 8.
22 Σάντ Δάμπιχ سعد الذابح
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 9.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Κανούν αθάνι 21.
23 Σαντ Μπούλα سعد بلع
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Κανούν αθάνι 22.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 3.
24 Σαντ α-σουούντ السعود سعد
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 4.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Σουμπάτ 16.
25 Σάντ Αλαχμπίγια سعد الاخبية
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Σουμπάτ 17.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 1.
26 Φάργ Αλμουκάντιμ فرع المقدم
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 2.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 14.
27 Φάργ Αλμουχίρ فرع الموخر
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 15.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Αδάρ 27.
28 Ράσα رشا
Περίοδος Πτολεμαίου: Ανατέλλει τον Συριανό μήνα Αδάρ 28.
Περίοδος Μπιρούνι: Ανατέλλει για το έτος 1330 Αλεξάνδρου περίοδος Νισάν 11...

Ο Πτολεμαίος τελείωσε την Αλμαγέστη («Μαθηματικὴ Σύνταξις») ανάμεσα στα έτη 142 ως 146 μΧ. Άρα τα έτη που μεσολάβησαν μέχρι το Αλκανούν Αλμασούντι, είναι 875. Οι υπολογισμοί μου μπορεί να χάνουν ένα με δύο χρόνια. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Κατ’ επέκταση, στα τόσα χρόνια, οι θέσεις των Αστέρων, με ενδεικτική τιμή του Σαρατέιν, είναι 43601 δεύτερα λεπτά της μοίρας. Τις θέσεις στα έτη μπορείς να βρεις σε ένα καλό πρόγραμμα αστρολογίας.

Οι κοπτικοί μήνες είναι στο Γρηγοριανό ημερολόγιο:
1 Τουτ توت. 11 Σεπτέμβριος
2 Μπάμπαχ بابه . 11 Οκτώβριος
3 Χατούρهاتور 10 Νοέμβριος
4 Κιγάχκكيهك . 10 Δεκέμβριος
5 Τουμπάχطوبه . 9 Ιανουάριος
6 Αμσίρأمشير . 8 Φεβρουάριος
7 Μπαραμχάτبرمهات . 10 Μάρτιος
8 Μπαραμουντάχبرموده . 9 Απρίλιος
9 Μπασάνςبشنس . 9 Μάιος
10 Μπαουνάχباؤونه . 8 Ιούνιος
11 Αμπίμπأبيب . 8 Ιούλιος
12 Μίσραمسرى . 7 Αύγουστος
13 Νασίنسئ . 6 Σεπτέμβριος

Τα αντίστοιχα ονόματα των κοπτικών μηνών στα ελληνικά:
1 Τουτ توت. Θωθ
2 Μπάμπαχ بابه . Φαωφί
3 Χατούρهاتور Αθύρ
4 Κιγάχκكيهك . Χοιάκ
5 Τουμπάχطوبه . Τυβήτ
6 Αμσίρأمشير . Μεχίρ
7 Μπαραμχάτبرمهات . Φαμενώθ
8 Μπαραμουντάχبرموده . Φαρμουθί
9 Μπασάνςبشنس . Παχών
10 Μπαουνάχباؤونه . Παϋνί
11 Αμπίμπأبيب . Επιφεί
12 Μίσραمسرى . Μεσορί
13 Νασίنسئ . Επαγόμενος

Οι αραβικοί ηλιακοί μήνες είναι:
1 آذار Αδάρ Μάρτιος
2 نيسان Νισάν Απρίλιος
3 ايار Αγιάρ Μάιος
4حزيران Χαζιράν Ιούνιος
5تموز Ταμούζ Ιούλιος
6 آب Άμπ Αύγουστος
7أيلول Αϊούλ Σεπτέμβριος
8 تشرين الأول Τασρίν αλάουαλ Οκτώβριος
9 تشرين الثاني Τασρίν αθάνι Νοέμβριος
10كانون الاول Κανούν αλάουαλ Δεκέμβριος
12 كانون الثانيΚανούν αθάνι Ιανούαριος
12 شبط Σουμπάτ Φεβρούαριος
Ενδεικτικές θέσεις ανατολής, από αρχαία ή παλιά αραβικά χειρόγραφα. Σημείωσε πως σε πολύ λίγα χειρόγραφα υπάρχουν ισλαμικοί μήνες. Είναι όλα με κοπτικούς και αραβικούς ηλιακούς μήνες
Έτος: 643 πΧ Νάθρα (Φάτνη) 0:44:24 Καρκίνου
Έτος: 669 μΧ 1 Ιανουαρίου 669 μΧ, Σιμάκ (Στάχυς) 5:19:22 Ζυγού
Έτος: 1386 Αλεξάνδρου εποχή, δηλαδή 1075 μΧ 1 Ιανουαρίου 1386, Σαρατέιν 20:17 Κριού
Έτος: 1177 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1764 μΧ, Σαρατέιν 0:40 Ταύρου
Έτος 1270 Χίτζρα 1 Ιανουαρίου 1863 μΧ, Σαρατέιν 2:03 Ταύρου
Έτος: 1877 μΧ Θέση Μπουτέιν 19 μοίρες Ταύρου
Έτος 1340 Χίτζρα. Στο χειρόγραφο αναφέρονται οι ανατολές των Σταθμών. Παράδειγμα, αναφέρει πως ο Σαρατέιν ανατέλλει στις 7:50 πρωί, στις 24 Απριλίου. Για το έτος αυτό, 1921 μΧ, ο Χαριθάν (Ζούμπρα, Ζώνη) στην Παρθένο, βρίσκεται στο μήκος 10:12 Παρθένου.
Έτος: 1437 Κοπτικό. Ισοδυναμεί με 1132 Χίτζρι και 1720 μΧ
Για τις 4 Χατούρ 1437 (20 Οκτώβρη 1720 Ιουλιανό ή 31 Οκτώβρη 1720 Γρηγοριανό), η Νέα Σελήνη έγινε στις 8:14 Σκορπιού, στην όγδοη μοίρα του Σταθμού Γάφρ. Η Σελήνη, δύο μέρες μετά, βρίσκεται στις 21 Σκορπιού, στην ένατη μοίρα της Ζουμπάνα (Αίγα). Ενδεικτικά, αναφέρω η Ανατολή του Σαρατέιν είναι στις 5 Μπασάνς, 11 Μαΐου Γρηγοριανό, με μήκος 0:30 Ταύρου. Η Ανατολή του Γάφρ είναι στις 3 Χατούρ, 22 Οκτωβρίου Γρηγοριανό, με μήκος 29:52 Ζυγού.

Ο Γεώργιος Σύγκελλος που πέθανε το 810 μΧ δίνει τις εποχές του έτους:
Άνοιξη:
Εβραϊκός μήνας Νισάν 30 μέρες, από 24 Μαρτίου ως 23 Απριλίου Ρωμαϊκό, από 29 Φαμενώθ ως 28 Φαρμουθί Κοπτικό
Εβραϊκός μήνας Ιάρης (Ιάρ) 30 μέρες, από 24 Απριλίου ως 23 Μαΐου Ρωμαϊκό, από 29 Φαρμουθί ως 28 Παχών Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Σουιάν (Σιουάν) 31 μέρες, από 24 Μαΐου ως 23 Ιουνίου Ρωμαϊκό, από 29 Παχών ως 29 Παϋνί Κοπτικό.
Θέρος:
Εβραϊκός μήνας Θαμνεί (Θαμούζ) 30 μέρες, από 24 Ιουνίου ως 23 Ιουλίου Ρωμαϊκό, από 30 Παϋνί ως 29 Επιφεί Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Αρεί (Αβς) 30 μέρες, από 24 Ιουλίου ως 22 Αυγούστου Ρωμαϊκό, από 30 Επιφεί ως 29 Μεσορί Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Ειλού (Αλούλ) 31 μέρες, από 23 Αυγούστου ως 22 Σεπτεμβρίου Ρωμαϊκό, από 30 Μεσορί ως 24 Θωθ Κοπτικό.
Φθινόπωρο:
Εβραϊκός μήνας Θεελείφ (Θεσρή) 30 μέρες, από 23 Σεπτεμβρίου ως 22 Οκτωβρίου Ρωμαϊκό, από 25 Θωθ ως 25 Φαωφί Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Μερσουάν (Μαρσουάν) 30 μέρες, από 23 Οκτωβρίου ως 21 Νοεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Φαωφί ως 25 Αθύρ Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Χασσαλεύ (Χασλεύ) 31 μέρες, από 22 Νοεμβρίου ως 22 Δεκεμβρίου Ρωμαϊκό, από 26 Αθύρ ως 26 Χοιάκ Κοπτικό.
Χειμών:
Εβραϊκός μήνας Τυβήθ 30 μέρες, από 23 Δεκεμβρίου ως 21 Ιανουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Χοιάκ ως 26 Τυβήτ Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Σαββάτ 30 μέρες, από 22 Ιανουαρίου ως 20 Φεβρουαρίου Ρωμαϊκό, από 27 Τυβήτ ως 26 Μεχείρ Κοπτικό.
Εβραϊκός μήνας Αδάρ 30 μέρες, από 21 Φεβρουαρίου ως 23 Μαρτίου Ρωμαϊκό, από 27 Μεχείρ ως 28 Φαμενώθ Κοπτικό.

Ο Ιωάννης Καματηρός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, στο σύγγραμμα προς τον Εμμανουήλ Κομνηνό, αναφέρει πως ο Ήλιος τέμνει την Παρθένο από Μεσορί 18, ήτοι Αυγούστου και μέχρι Θωθ 17, ήτοι Σεπτέμβρη. Πράγματι, ο Ήλιος μπαίνει στην Παρθένο στις 17 Αυγούστου 1150.

Μετάφραση από το προτότυπο αραβικό κείμενο, από τη Φάιζα Κωδωνά
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest