Ο Ζωδιακός είναι μια ζώνη που επεκτείνεται οκτώ μοίρες σε κάθε πλευρά του κύκλου των αστερισμών, στον οποίο υπάρχουν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη.

Ο Ήλιος παραμένει έξι μήνες στο μισό βόρειο τμήμα του ζωδιακού και έξι μήνες στο μισό νότιο τμήμα του ζωδιακού.
Τα ζώδια της Ανόδου είναι ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος, οι Ιχθείς, ο Κριός, ο Ταύρος και οι Δίδυμοι.
Τα ζώδια της Καθόδου είναι τα υπόλοιπα έξι, δηλαδή, ο Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Τοξότης.
Τα ζώδια του Βορρά είναι ο Κριός, ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο Καρκίνος, ο Λέων και η Παρθένος.
Τα ζώδια του Νότου είναι ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο Υδροχόος και οι Ιχθείς.

Αναφορικά στα δώδεκα ζώδια
Ο Κριός
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Απριλίου ως τις 15 Μαΐου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 17 Απριλίου ως τις 13 Μαΐου. Είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι προς το παρόν, το πρώτο όριο της Άνοιξης, σε αυτό γίνεται η Εαρινή Ισημερία. Η διάρκεια του ζωδίου είναι 31 μέρες.
Σε αυτό υπάρχουν οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 1 μέρα από τον Φάρα Αλμουκάντεμ, 13 μέρες του Φάρα Αλμουάχαρ, 13 μέρες από τον Α-Ράσα και 4 μέρες από τον Σαρατέιν.

Ο Ταύρος
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Απριλίου ως τις 21 Μαΐου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 14 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου. Είναι το δεύτερο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης που υπάρχουν σε αυτό είναι: 9 μέρες του Α-Σαρατέιν, 13 μέρες του Μποτέιν και 9 μέρες από τη Αλ-Θουράγια.

Οι Δίδυμοι
αρχίζουν στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 20 Ιουνίου ως 20 Ιουλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο της Άνοιξης, με διάρκεια 31 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 4 μέρες από τη Αλ-Θουράγια, 13 μέρες του Α-ντεμπαράν, 13 μέρες της Αλ-Χάκα και 1 μέρα από την Αλ-Χάνα.

Ο Καρκίνος
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Ιουνίου ως τις 22 Ιουλίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 21 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου. Το πρώτο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 12 μέρες της Αλ-Χάνα, 13 μέρες της Α-Διρά και 6 μέρες από την Α-Νάθρα.

Ο Λέων
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 10 Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 7 μέρες από την Α-Νάθρα, 13 μέρες της Α-Τάρφα και 11 μέρες της Αλ-Τζίμπχα.

Η Παρθένος
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Αυγούστου ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 30 Οκτωβρίου. Το τελευταίο ζώδιο του Θέρους με διάρκεια 31 μέρες.
Εδώ είναι οι εξής Σταθμοί της Σελήνης: 3 μέρες από την Αλ-Τζίμπχα, 13 μέρες της Α-Ζούμπρα, 13 μέρες της Α-Σάρφα και 2 μέρες της Αλ-Άουα.

Ο Ζυγός
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 23 Οκτωβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Το πρώτο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 11 μέρες της Αλ-Άουα, 13 μέρες του Α-Σιμάκ και 6 μέρες της Αλ-Γάφρ.

Ο Σκορπιός
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Νοεμβρίου ως τις 15 Δεκεμβρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 23 Νοεμβρίου ως  29 Νοεμβρίου και ως τις 17 Δεκεμβρίου βρίσκεται στον Οφιούχο. Το δεύτερο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτό είναι: 7 μέρες της Αλ-Γάφρ, 13 μέρες της Α-Ζάμπανα και 10 μέρες του Αλ-Ικλίλ.

Ο Τοξότης
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 21 Δεκεμβρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 16 Δεκεμβρίου ως τις 14 Ιανουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 17 Ιανουαρίοιυ. Το τελευταίο ζώδιο του Φθινοπώρου με διάρκεια 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης που εμπεριέχονται είναι: 1 μέρα του Αλ-Ικλίλ, 13 μέρες του Αλ-Κάλμπ, 13 μέρες της Α-Σάουλα και 1 μέρα της Α-Νααΐμ.

Ο Αιγόκερως
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Ιανουαρίου ως τις 14 Φεβρουαρίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 18 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου. Το πρώτο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης είναι: 12 μέρες της Α-Νιαΐμ, 13 μέρες του Αλ-Μπαλντά και 5 μέρες της Σάντ Αδάχιμπ.

Ο Υδροχόος
αρχίζει στον τροπικό ζωδιακό από τις 21 Ιανουαρίου ως τις 19 Φεβρουαρίου. Στον αστρικό ζωδιακό, από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου.  Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 11 Μαρτίου. Το δεύτερο ζώδιο του Χειμώνα με διάρκεια 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης σε αυτόν είναι: 8 μέρες της Σαντ Αδάχιμπ, 13 μέρες της Σαντ Μπούλα και 9 μέρες του Σάντ Α-σούντ.

Οι Ιχθείς
στον τροπικό ζωδιακό αρχίζουν στις 20 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου. Στον αστρικό ζωδιακό αρχίζουν από τις 15 Μαρτίου ως 14 Απριλίου. Ο Ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό αυτό, από τις 12 Μαρτίου ως 16 Απριλίου. Είναι το τελευταίο ζώδιο του χειμώνα, με διάρκεια στο έτος, 29 ημέρες. Αν το έτος είναι δίσεκτο, η διάρκειά τους είναι 30 μέρες.
Οι Σταθμοί της Σελήνης που περιλαμβάνει είναι: 4 μέρες από τον Σάντ Ασούντ, 13 μέρες από τον Σάντ Αλαχμπίγια και 12 μέρες από τον Φάρα Αλ-μουκάντεμ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest