Η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη κάνει τη Σελήνη να φαίνεται σαν να αλλάζει σχήμα στον ουρανό. Αυτό προκαλείται από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες εμείς βλέπομε το φωτεινό τμήμα της επιφάνειας της Σελήνης. Πρόκειται για τις «Φάσεις» της Σελήνης. Φυσικά, η Σελήνη δεν εκπέμπει η ίδια φως. Αντανακλά το φως του Ήλιου. Η Σελήνη περνά μέσα από τέσσερα μεγάλα σχήματα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου που επαναλαμβάνεται κάθε 29,5 ημέρες. Οι Φάσεις επαναλαμβάνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Περιγραφή των Φάσεων

Αν και ο κύκλος της Σελήνης είναι μια συνεχής διαδικασία, υπάρχουν οκτώ διαφορετικά, παραδοσιακά αναγνωρισμένα στάδια, δηλαδή οι Φάσεις. Οι Φάσεις ορίζουν τόσο τη μοίρα της φωτισμένης Σελήνης όσο και την γεωμετρική εμφάνιση του φωτισμένου μέρους. Τις Φάσεις της Σελήνης, με τη σειρά εμφάνισής τους, βλέπετε στο σχήμα που ακολουθεί, ξεκινώντας πάντοτε από την Νέα Σελήνη)

file:///G:/_______Webs/____Likos/galaxy/ekleipseis/MoonPhase.htm

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest