Γεωγραφικό πλάτος  ο
Γεωγραφικό μήκος   ο

Μέρα, μήνας, έτος
Ώρα: λεπτά: δευτερόλεπτα:
 
Διαφορά ώρας από την Παγκόσμια Ώρα: ώρες  (2 ή 3 ώρες για θερινή περίοδο)
deltaT: δευτερόλεπτα
   

Ιουλιανή Ημερομηνία(Ημέρες) Μέσος αστρικός χρόνος του Γκρήνουιτς - GMST(ώρες)
Τοπικός φαινόμενος αστρικός χρόνος - LMST(ώρες) Απόσταση από τον ήλιο (κέντρο της Γης)(χιλιόμετρα)
Απόσταση παρατηρητή-Ηλίου(χιλιόμετρα) Μήκος Ηλίου στην Εκλειπτική(ο)
Ορθή Αναφορά Ηλίου(ώρες) Απόκλιση Ηλίου(ο)
Αζιμούθιο Ηλίου(ο) Ύψος Ηλίου(ο)
Διάμετρος του ήλιου(') Αστρονομικό λυκόφως(ώρες)
Ναυτικό λυκόφως(ώρες) Αστικό λυκόφως(ώρες)
Ανατολή(ώρες) Μεσουράνημα Ηλίου(ώρες)
Δύση(ώρες) Αστικό λυκόφως(ώρες)
Ναυτικό λυκόφως(ώρες) Αστρονομικό λυκόφως(ώρες)
Ζώδιο Ήλιου Απόσταση Σελήνης-κέντρου Γης(χιλιόμετρα)
Απόσταση παρατηρητή-Σελήνη(χιλιόμετρα) Μήκος Σελήνης στην Εκλειπτική(ο)
Πλάτος Σελήνης στην Εκλειπτική(ο) Ορθή Αναφορά Σελήνης(ώρες)
Απόκλιση Σελήνης(ο) Αζιμούθιο Σελήνης(ο)
Ύψος Σελήνης(ο) Διάμετρος Σελήνης(')
Ανατολή Σελήνης(ώρες) Μεσουράνημα Σελήνης(ώρες)
Δύση Σελήνης(ώρες) Φάση Σελήνης
Ηλικία Σελήνης(ο) Φάση Σελήνης
Ζώδιο Σελήνης


Αστρικός χρόνος είναι η ωριαία γωνία του σημείου της εαρινής ισημερίας, του ανοδικού σημείου της εκλειπτικής σχετικά με τον ουράνιο ισημερινό. Η καθημερινή κίνηση αυτού του σημείου, δίνει το μέτρο της περιστροφής της Γης σε σχέση με τα αστέρια, και όχι με τον Ήλιο.

Μέσος Αστρικός Χρόνος Greenwich (Greenwich Mean Sidereal Time, GMST) είναι η ωριαία γωνία (το γωνιακό τόξο εκφρασμένο σε ώρες) μεταξύ του κύριου μεσημβρινού (γεωγραφικού μήκους 0 °) στο Greenwich και του μεσημβρινού που διέρχεται από το σημείο της εαρινής ισημερίας, η οποία μετράται δυτικά κατά μήκος του ουράνιου ισημερινού. Ως εκ τούτου, στο Greenwich ο Μέσος Αστρικός Χρόνος Greenwich αντιστοιχεί στη γραμμή της ορθής αναφοράς που διέρχεται από το ζενίθ (τον ουράνιο μεσημβρινό) του Greenwich. Η ονοματολογία Μέσος Χρόνος υποδηλώνει ότι το εαρινό σημείο που χρησιμοποιείται είναι η τομή του ισημερινού της Γης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενδιαφέροντος (που λαμβάνει υπόψη τη μετάπτωση, αλλά όχι και την κλόνιση του γήινου άξονα περιστροφής) και του επιπέδου της εκλειπτικής για τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενδιαφέροντος (που μεταβάλλεται εξ αιτίας της μετάπτωσης).

Αληθής Αστρικός Χρόνος Greenwich (Greenwich Apparent Sidereal Time, GΑST) διαφέρει από τον Μέσο Αστρικός Χρόνος Greenwich δεδομένου ότι χρησιμοποιείται το σημείο της αληθούς εαρινής ισημερίας, δηλαδή την τομή της εκλειπτικής για τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενδιαφέροντος και του αληθούς ισημερινού (που υπολογίζεται από τον μέσο ισημερινό μετά από τη διόρθωση για την κλόνιση). Η διόρθωση είναι γνωστή ως εξίσωση των ισημεριών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.15 δευτερόλεπτα του χρόνου.

Τοπικός μέσος αστρικός χρόνος υπολογίζεται από τον τρέχοντα Μέσο Αστρικό Χρόνος Greenwich συν μια αντισταθμιστική διόρθωση στο γεωγραφικό μήκος (χρησιμοποιώντας την αναλογία 1.00273790935 της μέσης ηλιακής μέρας προς την μέση αστρική ημέρα) Εφαρμόζοντας την εξίσωση των ισημεριών, ή την κλόνιση του μέσου πόλος της Γης από τη μέση θέση στην αληθή θέση, οδηγούμαστε στον τοπικό αληθή αστρικό χρόνο (Local Apparent Sidereal Time, LAST). Στην αστρονομία χρησιμοποιείται ο τοπικός αληθής αστρικός χρόνος, διότι αντιστοιχεί στην ορθή αναφορά του ουράνιου σώματος ενδιαφέροντος όταν διέρχεται από τον τοπικό μεσημβρινό.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest