Οδηγός εύρεσης των αστερισμών

Μεγάλη Άρκτος

Οι αστερισμοί του βορεινού ουρανού δεν είναι κάτω από τον ορίζοντα. Είναι ορατοί κάθε νύχτα του έτους.
Ο αστερισμός Ursa Major (Μεγάλη Άρκτος) είναι πιθανά ο πρώτος αστερισμός που γνωρίζομε από μικρά παιδιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να εντοπίσετε την κατεύθυνση του Βορρά. Τότε ατενίζοντας τον ουρανό, θα βρείτε μερικά λαμπερά αστέρια. Τα επτά αστέρια που απαρτίζουν το Big Dipper (Μεγάλο Κύπελο) βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
Ο αστερισμός αυτός περιλαμβάνει 53 ορατούς αστέρες. Αρχίζοντας από τον Dubhe και Merak. Αυτοί οι δύο αστέρες είναι γνωστοί σαν "δείκτες" και βοηθούν να εντοπιστεί το Αστέρι του Βορρά, ο Polaris (Πολικός Αστέρας). Ένα άλλο ενδιαφέρον ζευγάρι αστέρων είναι ο Mizar και ο Alcor. Ο Alcor είναι πολύ κοντά στον Mizar και εμφανίζονται σαν ένας αστέρας.
Ursa Major: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Dubhe, Dubb Ak (Ντούμπη - Big Dipper) - α UMa
Merak, Mirak (Μηράκ - Big Dipper) - β UMa
Phad, Phecda, Phekda, Phegda, Phekha (Φεκντά - Big Dipper) - γ UMa
Megrez, Kaffa (Μητζρήζ - Big Dipper) - δ UMa
Alioth, Aliath (Αλιότ - Big Dipper) - ε UMa
Mizar, Mizat, Mirza (Μιζάρ - Big Dipper) μαζί με τον Alcor, Saidak (Αλκόρι)- ζ UMa
Alkaid, Benetnasch, Benetnash, Benetnasch, Elkeid (Αλκάντι - Μπενετνάς - Big Dipper)- η UMa
Talitha (Ταϊλίθα) - ι UMa
Tania Borealis (Τάνια Μπορεάλις) - λ UMa
Tania Australis (Τάνια Οστράλις) - μ UMa
Alula Borealis (Αλούλα Μπορεάλις) - ν UMa
Alula Australis (Αλούλα Οστράλις) - ξ UMa
Muscida 1 (Μεουσίντα) - ο UMa
Muscida 3 (Μεουσίντα) - π1 UMa
Muscida 4 (Μεουσίντα) - π2 UMa

Για να βρείτε τον αστέρα Polaris (Πολικός Αστέρας)και τον αστερισμό του αστερισμού Ursa Minor (Μικρή Άρκτος), ενώστε με νοητή ευθεία τον Dubhe και Merak. Ο αστέρας Polaris δεν είναι τόσο λαμπρός όσο οι άλλοι δύο. Ursa Minor: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Polaris, Alruccabah, Cynosura, Phoenice, Lode Star, Pole Star, Tramontana, Angel Stern, Navigatoria, Star of Arcady, Yilduz (Πολικός Αστέρας)- α  UMi
Kocab, Kochab, Kochah, Guards of the Pole (Φύλακας των Πόλων) (Κουκάμπ) - β UMi
Pherkad, Pherkad Major (Φαϊρκάντ) - γ UMi
Yildun, Gildun, Vildiur (Γίλντουν) - δ UMi

Για να βρείτε τον αστερισμό Cassiopeia (Κασσιόπη), εντοπίστε τους δύο αστέρες στο Big Dipper, τον Mizar και τον Alcor και τον αστέρα Polaris (Πολικός Αστέρας) της Ursa Minor (Μικρή Άρκτος). Ενώστε με γραμμή τους αστέρες και θα βρείτε έναν αστερισμό σε σχήμα "W" ή "M". Αυτός είναι ο αστερισμός Cassiopeia (Κασσιόπη). Οι αστέρες εδώ, δεν είναι ιδιαίτερα λαμπροί για αυτό είναι κάπως δύσκολο να εντοπιστεί ο αστερισμός.
 

Cassiopeia: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Shedir, Shedar, Schedar (Σχιντάρ) - α Cas
Caph, Kaff, Al Sanam Al Nakah (Κάφ) - β Cas
Ruchbah, Rucba, Rucha, Ksora (Ρουχμπάχ) - δ Cas
Achird (Αχίρντ) - η Cas
Marfak (Μάρφακ) - θ Cas

Για να βρείτε τον αστέρα Capella (Αίξ ή Κάπελα) και τον αστερισμό του Auriga (Ηνιόχος), εντοπίστε τους αστέρες Dubhe και Megrez στην κορυφή του Big Dipper και ενώστε τους με μια γραμμή που θα δείξει έναν λαμπρό αστέρα. Είναι ο Capella που είναι ο έκτος λαμπερότερος αστέρας στον ουρανό.
Auriga: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Capella, Alhajoth (Αιξ ή Κάπελα) - α Aur
Menkalinan, Menkalina (Μενκαλινάμ) - β Aur
Al Anz, Almaaz (Αλάνζ) - ε Aur
Haedi, Haedus, Hoedus I, Sadatoni, Saclateni (Χήντι 1) - ζ Aur
Hoedus II, the Kids (Χήντι 2) - η Aur
Hassaleh (Χασάλε) - ι Aur

Για να βρείτε τον αστέρα Regulus (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος) και τον αστερισμό Leo (Λέων) - στον αστερισμό αυτόν ανατέλλει η Ελλάδα-, εντοπίστε τα δύο εσωτερικά αστέρια στο Big Dipper, Megrez και Phad. Ενώστε τα και εκτείνετε τη γραμμή από τη βάση του Big Dipper. Αυτή η γραμμή θα δείξει τον λαμπρό αστέρα Regulus στον αστερισμό Leo που είναι ο εικοστός πρώτος λαμπερότατος αστέρας το βράδυ.
 Leo: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Regulus, Cor Leonis, Al Kalb al Asad, Kabeleced (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος) - α
Denebola, Deneb Aleet (Ντενεμπόλα) - β Leo
Algieba, Al Gieba (Αλτζήμπα) - γ Leo
Zosma, Zozma, Zosca, Zozca, Duhr, Dhur, Zubra (Ζοσμά) - δ Aur Leo
Ras Elased Australis, Al Ras Al Asad, Al Janubiyyah, Algenubi Al Ashfar (Αλ Ρας Αλ Άσαντ) - ε Leo
Adhafera, Aldhafara, Aldhafera (Ανταϊφάρα) - ζ Leo
Chort, Coxa, Chertan (Κόρτ - Κουρτάν) - θ Leo
Al Minliar (Αλμινλιάρ) - κ Leo
Alterf (Αλτάιρφ) - λ Leo
Ras Elased Borealis, Rasalas, Rasal Asad, Al Shamaliyy, Alshemali, Al Ashfar (Ρουσάλας) - μ Leo
Subra (Σούμπρα) - ο Leo

Για να βρείτε τον αστέρα Arcturus και τον αστερισμό Bootes (Βοώτης), εντοπίστε το Big Dipper. Συνεχίστε την καμπύλη του χεριού και θα συναντήσετε τον Arcturus που είναι ο τρίτος λαμπερότατος αστέρας στο νυχτερινό ουρανό. Είστε στη βάση του αστερισμού. Bootes: Οι σημαντικότεροι αστέρες
Arcturus, Haris, Elsema (Αρκτούρος) - α Boo
Nekkar, Merez, Meres (Νεκάρ)- β Boo
Seginus, Ceginus, Haris (Σατζίνους) - γ Boo
Alkalurops, Inkalunis, Kalurus, Clava, Venabulum (Αλκαλούροπς) - δ Boo
Izar, Mirac, Mirak, Mirach, Mizar, Pulcherrima (Γιζάρ) - ε Boo
Mufrid, Muphrid, Mufride, Myphride (Μουφρίντ) - η Boo
Asellus Primus - θ Boo
Asellus Secondus - ι Boo
Asellus Tertius - κ Boo

 Για να βρείτε τον αστέρα Spica και τον αστερισμό Virgo (Παρθένος), κάνετε ότι και πριν, από τον Arcturus, συνεχίζοντας το χέρι του Big Dipper. Η καμπύλη από τον Arcturus θα συναντήσει έναν άλλο λαμπερό αστέρα, τον Spica.
  
 Virgo: Οι σημαντικότεροι αστέρες
 
Spica, Azimech, Alaraph, Spica Virginis (Στάχυς) - α Vir
 Zavijah, Zavijava, Zavyva, Zawijah, Zarijan, Minelauva, Alaraph (Ζαβιγιάβα) - β Vir
 Porrima, Arich (Πόρημα) - γ Vir
 Auva, Minelauva (Αούβα) - δ Vir
 Vindemiartix, Vindemiator, Vendemiatrix, Almuredin, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor, Alaraph (Βιντεμιατρίξ) - ε Vir
 Zaniah (Ζανιάχ) - η Vir
 Syrma (Σύρμα) - ι Vir
 Rijl Al Awwa (Ριζλ Αλάουα) - μ Vir

 Για να βρείτε τον Pollux στον αστερισμό Gemini (Δίδυμοι), εντοπίστε τον αστέρα Megrez στο Big Dipper και ενώστε τη γραμμή με τον Merak και μετά  εκτείνετε τη γραμμή μέχρι να δείτε ένα λαμπρό αστέρι. Ο Pollux είναι ο δέκατος έβδομος λαμπερότερος αστέρας τη νύχτα. Ακόμα είναι ο δέκατος πέμπτος κοντινότερος προς το ηλιακό μας σύστημα. Ο αστέρας Pollux διαμορφώνει ένα από τα δύο χέρια του αστερισμού Gemini. Ο αστέρας Castor διαμορφώνει το άλλο.
  Gemini: Οι σημαντικότεροι αστέρες
 
Castor, Apollo (Κάστωρ) - α Gem
 Pollux, Hercules (Πολυδεύκης) - β Gem
 Alhena (Αλχένα) - γ Gem
 Wasat, Wesat (Ουάσατ) - δ Gem
 Mebsuta, Melucta, Meboula (Μεμπσούτα) - ε Gem
 Mekbuda (Μεκμπούντα) - ζ Gem
 Propus, Praepes Tejat Prior (Πρόπους) - η Gem
 Propus (Πρόπους) - 1 Gem
 Tejat Posterior, Calx, Pish Pai (Κάλξ) - μ Gem
 Alzirr (Αλζίρ) - ξ Gem

 Για να βρείτε τον αστέρα Alrai και τον αστερισμό Cepheus (Κηφέας), εντοπίστε τους αστέρες Megrez και Phad στο Big Dipper. Ενώστε τους με μια γραμμή που περνά επίσης από τον Polaris (Πολικός Αστέρας). Συνεχίστε και θα συναντήσετε τον Alrai και τον αστερισμό Cepheus. Αυτός ο αστέρας δεν είναι ιδιαίτερα λαμπρός, αλλά και ο αστερισμός δεν έχει πολλά λαμπερά αστέρια.
  Cepheus: Οι σημαντικότεροι αστέρες
 
Alderamin, Alderaimin (Αλνταρουμίν) - α Cep
 Alfirk, Alphirk (Αλφίρκ) - β Cep
 Alrai, Errai, Er Rai (Αλ Ράγια) - γ Cep
 Garnet Star - μ Cep
 Alkurhah, Al Kirdah, Kurhah (Κουράχ) - ξ Cep
 Al Kalb al Rai (Αλ Κάλμπ Αλράι) - ρ Cep

 Για να βρείτε τον αστέρα Albireo και τον αστερισμό του Cygnus (Κύκνος), εντοπίστε τα δύο εσωτερικά αστέρια Megrez και Phad στο Big Dipper. Ενώστε μια γραμμή με αυτά και επεκτείνετε από την πλευρά του πρώτου διαμέσου των Kochab και Pherkad, των "Guardians of the Pole" στη Ursa Minor (Μικρή Άρκτος), και συνεχίστε.
 Θα συναντήσετε το Albireo που διαμορφώνει το κεφάλι του Cygnus. Συχνά, ο αστερισμός αυτός καλείται "Βόρειος Σταυρός". Ο Albireo διαμορφώνει τη βάση και η Deneb την κορυφή του σταυρού. Η γραμμή μεταξύ αυτών των δύο αστέρων διαμορφώνει το σώμα του Κύκνου.
 Η Deneb είναι το λαμπρό αστέρι στον αστερισμό αυτόν και το δέκατο ένατο λαμπερότερο στον ουρανό της νύχτας.
  Cygnus: Οι σημαντικότεροι αστέρες
 
Deneb (Ντενέμπ) - α Cyg
 Albireo (Αλμπιρίο - Όρνις) - β Cyg
 Sadr, Sador (Σαντίρ) - γ Cyg
 Gienah Cygni, Gienah (Τζινάχ) - ε Cyg

 

 

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest